Rapportering

Nasjonale tjenester, nettverk og sentre skal rapportere årlig til regionalt helseforetak. Rapporteringen skjer gjennom eRapport, og lenke til skjema sendes alle som skal rapportere. Frist for rapportering er 10. februar. Årsrapportene inngår som en del av RHF-ets årlige melding til Helse- og omsorgsdepartementet.

Tidslinje med fris​​ter

(Her må vi ha hjelp av Jorunn og Siri. J Tidslinjer eller videosnutter, eller begge deler?)

Eksempel på tidslinje​

Krav til innhold på nettsider​​

Nasjonale tjeneste og nasjonale sentre skal etablere nettsider med hensiktsmessig informasjon rettet mot helsepersonell, pasienter og pårørende. Ta kontakt med Kommunikasjonsavdelingen i eget helseforetak for hjelp til å opprette nettsider. 

Nettsiden bør som et minimum inneholde følgende punkter:

  • Beskrivelse: Godkjent beskrivelse av den nasjonale tjenesten, jf. tildelingsbrevet fra Helsedirektoratet. Mandat for nasjonale sentre, jf. godkjent mandat fra regionalt helseforetak. 
  • Henvisningsrutiner (for behandlingstjenester)
  • Kvalitetsverktøy (registre, retningslinjer, biobanker)
  • Kontaktinformasjon

Utover dette kan nettsidene inneholde informasjon kvalitetsmål/resultatmål, forskning og undervisning, årsrapporter, planer og strategier.

​Vurder​​​ing av årsrapporter

 Figur som består avfrem fargede bokser med tekstinnhold. Grafikk.

Fann du det du leitte etter?