Hender, kulepenner og glass, nørbilde ved et møte

Det regionale samarbeidsorganet

Samarbeidsorganet mellom Helse Vest og universiteta i Bergen og Stavanger har ein rådgivande funksjon i saker som gjeld forsking og utdanning.​​

Samarbeidsorganet drøfter saker av felles interesse som ledd i å utvikle eit godt og resultatorientert samarbeid. Kvar av partane pliktar å bringe saker av felles interesse opp i Samarbeidsorganet på eit tidleg tidspunkt og før det blir truffe ei avgjerd i partane sine respektive organ.

Representantar

Helse Vest RHF

Universitetet i Bergen

Universitetet i Stavanger​

Helse Bergen HF​

Helse Stavanger HF​​

Helse Fonna HF​​

Helse Førde HF​​

Høgskulen på Vestlandet

Noregs Forskingsråd, observatør​

Private, ideelle institusjonar​, observatør

Brukarrepresentant​​

​Mandat og strategi

Samarbeidsavtale (under utarbeiding)

Innstruks fra HOD til styret for Helse Vest RHF om samarbeid med universitet og høgskolar

Helse Vest RHF styresak 137/16, 7. desember 2016

Forskingsstrategi i Helse Vest for 2016-2019

Forskingskonferansen

Påmelding til Helse Vest forskningskonferanse 2017,  26.-27.oktober på Solstrand Hotel og Bad utenfor Bergen

Forskingskonferansen med vinnarane i 2016

Møtedager 2017

  • Onsdag 15. februar 2017
  • Torsdag 20. april 2017
  • Mandag 19. juni 2017
  • Torsdag 21. september 2017
  • Fredag 24. november 2017

Møtereferat

2016-11-24 Møtereferat.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Forsking/Møteferat Samarbeidsorganet/2016-11-24 Møtereferat.pdf2016-11-24 Møtereferat.pdf
2016-09-28 Møtereferat.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Forsking/Møteferat Samarbeidsorganet/2016-09-28 Møtereferat.pdf2016-09-28 Møtereferat.pdf
2016-06-16 Møtereferat.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Forsking/Møteferat Samarbeidsorganet/2016-06-16 Møtereferat.pdf2016-06-16 Møtereferat.pdf
2016-04-13 Møtereferat.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Forsking/Møteferat Samarbeidsorganet/2016-04-13 Møtereferat.pdf2016-04-13 Møtereferat.pdf
2016-02-25 Møtereferat.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Forsking/Møteferat Samarbeidsorganet/2016-02-25 Møtereferat.pdf2016-02-25 Møtereferat.pdf
2015-11-25 Møtereferat.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Forsking/Møteferat Samarbeidsorganet/2015-11-25 Møtereferat.pdf2015-11-25 Møtereferat.pdf
2015-09-25 Møtereferat.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Forsking/Møteferat Samarbeidsorganet/2015-09-25 Møtereferat.pdf2015-09-25 Møtereferat.pdf
2015-06-12 Møtereferat.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Forsking/Møteferat Samarbeidsorganet/2015-06-12 Møtereferat.pdf2015-06-12 Møtereferat.pdf
2015-04-24 Møtereferat.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Forsking/Møteferat Samarbeidsorganet/2015-04-24 Møtereferat.pdf2015-04-24 Møtereferat.pdf
2015-02-19 Møtereferat.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Forsking/Møteferat Samarbeidsorganet/2015-02-19 Møtereferat.pdf2015-02-19 Møtereferat.pdf 


​Illustrasjonsfoto øverst: Colourbox
 

Nytt fra Samarbeidsorganet