Hender, kulepenner og glass, nørbilde ved et møte

Det regionale samarbeidsorganet

Samarbeidsorganet mellom Helse Vest og universiteta i Bergen og Stavanger har ein rådgivande funksjon i saker som gjeld forsking og utdanning.​​

Samarbeidsorganet drøfter saker av felles interesse som ledd i å utvikle eit godt og resultatorientert samarbeid. Kvar av partane pliktar å bringe saker av felles interesse opp i Samarbeidsorganet på eit tidleg tidspunkt og før det blir truffe ei avgjerd i partane sine respektive organ.

Representantar

Helse Vest RHF

Universitetet i Bergen

Universitetet i Stavanger​

Helse Bergen HF​

Helse Stavanger HF​​

Helse Fonna HF​​

Helse Førde HF​​

Høgskulen på Vestlandet

Noregs Forskingsråd, observatør​

Private, ideelle institusjonar​, observatør

Brukarrepresentant​​

​Mandat og strategi

Samarbeidsavtale (under utarbeiding)

Innstruks fra HOD til styret for Helse Vest RHF om samarbeid med universitet og høgskolar

Helse Vest RHF styresak 137/16, 7. desember 2016

Forskingsstrategi i Helse Vest for 2016-2019

Forskingskonferansen

  • Forskningskonferansen 2017 blir arrangert 26.-27.oktober på Solstrand Hotel og Bad utenfor Bergen.

Forskingskonferansen med vinnarane i 2016

Møtedager 2017

  • Onsdag 15. februar 2017
  • Torsdag 20. april 2017
  • Mandag 19. juni 2017
  • Torsdag 21. september 2017
  • Fredag 24. november 2017

Møtereferat

2016-11-24 Møtereferat.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Forsking/Møteferat Samarbeidsorganet/2016-11-24 Møtereferat.pdf2016-11-24 Møtereferat.pdf
2016-09-28 Møtereferat.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Forsking/Møteferat Samarbeidsorganet/2016-09-28 Møtereferat.pdf2016-09-28 Møtereferat.pdf
2016-06-16 Møtereferat.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Forsking/Møteferat Samarbeidsorganet/2016-06-16 Møtereferat.pdf2016-06-16 Møtereferat.pdf
2016-04-13 Møtereferat.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Forsking/Møteferat Samarbeidsorganet/2016-04-13 Møtereferat.pdf2016-04-13 Møtereferat.pdf
2016-02-25 Møtereferat.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Forsking/Møteferat Samarbeidsorganet/2016-02-25 Møtereferat.pdf2016-02-25 Møtereferat.pdf
2015-11-25 Møtereferat.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Forsking/Møteferat Samarbeidsorganet/2015-11-25 Møtereferat.pdf2015-11-25 Møtereferat.pdf
2015-09-25 Møtereferat.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Forsking/Møteferat Samarbeidsorganet/2015-09-25 Møtereferat.pdf2015-09-25 Møtereferat.pdf
2015-06-12 Møtereferat.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Forsking/Møteferat Samarbeidsorganet/2015-06-12 Møtereferat.pdf2015-06-12 Møtereferat.pdf
2015-04-24 Møtereferat.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Forsking/Møteferat Samarbeidsorganet/2015-04-24 Møtereferat.pdf2015-04-24 Møtereferat.pdf
2015-02-19 Møtereferat.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Forsking/Møteferat Samarbeidsorganet/2015-02-19 Møtereferat.pdf2015-02-19 Møtereferat.pdf 


​Illustrasjonsfoto øverst: Colourbox
 

Nytt fra Samarbeidsorganet

  • Forskingskonferansen i Helse Vest

    Helse Vest arrangerer årleg sin Forskingskonferanse, der deltakarar frå alle helseføretaka kan delta og høyre siste nytt om forskingsverksemda, status for forskinga og fleire gode førelesarar innanfor forskingsfaget. Høgdepunktet er utdelin...