Vedlegg til søknader om doktorgradsstipend

Vedlegga skal samlast i eit vedlegg i den rekkefølgja som er skissert nedanfor. Vedlegget skal lastast opp som eit PDF-dokument under «Andre vedlegg» i søknadsskjemaet.

1. Søkjaren skal leggje ved CV

Anbefalt lengd på CV-en er 2 sider. I tillegg skal det leggjast ved liste over publikasjonar for dei siste 5 åra. Merk at for søknader om doktorgradsstipend er det stipendiaten som skal stå som søkjar.

Dette gjeld for alle søknader.

2. Søkjaren skal leggje ved forankringsavtale

Dersom søkjaren ikkje er tilsett i eit helseføretak eller privat, ideell institusjon i regionen.

Dette gjeld for alle søknader.

3. CV og publikasjonsliste

CV og publikasjonsliste frå dei siste fem åra for hovudrettleiar og eventuelt prosjektleiar.

Obligatorisk for søknader om doktorgradsstipend.

​4. Rettleiarerklæring frå hovudrettleiar

Herunder ein vurdering av om det er mogleg å gjennomføre.

Obligatorisk for søknader om doktorgradsstipend.

5. Vitnemål og karakterutskrift

Vitnemål og karakterutskrift frå embetseksamen høgare grad (f. eks. cand. med.)

Obligatorisk for søknader om doktorgradsstipend.

 6. Søkjarar med utanlandsk grad

Søkjarar med utanlandsk grad må dokumentere korleis denne blir vurdert i høve til norsk høgare grads eksamen.

​Der det er aktuelt.

Nyttig informasjon til søkjarar om doktorgradsstipend:

Retningslinjer for doktorgradsstipend

Formål og kriterium for forskningsmidlane

Retningslinjer for søknadsvurdering

Fann du det du leitte etter?