Forskingsnyheiter

Dei siste, aktuelle sakene som omhandlar forsking i Helse Vest.

 • 13.02.2018
  Utlysing-KLINBEFORSK 2018

  Dei regionale helseføretaka lyser i 2018 ut ca. 130 millioner kroner til kliniske multisenterstudier med mål om å forbetre eksisterande behandlingsrutinar og/eller utvikle eller evaluere nye. For alle prosjekt er det satt krav om deltaking...

 • 24.11.2017
  Tildeling av Helse Vests forskingsmidlar 2018

  Tildeling av Helse Vests forskingsmidlar 2018

 • 21.06.2017
  Søk Helse Vests forskingsmidlar 2018

  Det regionale samarbeidsorganet mellom Helse Vest, universiteta i Bergen og Stavanger og Høgskulen på Vestlandet lyser ut Helse Vest sine forskingsmidlar for 2018. Søknadsfristen er 15. september.

 • 27.02.2017
  124 millioner til klinisk behandlingsforsking i sjukehusa

  Dei regionale helseføretaka sitt felles program for klinisk behandlingsforsking (KLINBEFORSK) har 27. februar 2017 tildelt til saman 124 millionar kroner til sju store forskingsprosjekt.

 • 24.01.2017
  Tildeling av strategiske forskingsmidlar Helse Vest

  Samarbeidsorganet har i løpet av hausten 2016 hatt fleire utlysingar av strategiske midlar, og no er det avgjort kven som får tildelt samhandlingsmidlar.

 • 24.11.2016
  Tildeling av Helse Vests forskingsmidlar 2017

  Samarbeidsorganet har 24. november 2016 tildelt midlar til 69 av dei totalt 288 søknadene som var sendt inn innan fristen 15. september.

 • 01.11.2016
  Psykiatrien tok både forskings- og innovasjonsprisen

  Psykiatrien stakk av garde med begge dei to gjeve prisane under årets forskingskonferanse i Helse Vest. Tone Elise Gjøtterud Henriksen fekk innovasjonsprisen og forskingsprisen gjekk til Jan Haavik, for si forsking på vaksne pasientar med ADHD.

 • 30.05.2016
  Nytt insentivprogram for eksterne forskingsmidlar

  For å legge til rette for og synleggjere innsatsen som blir lagt ned i arbeid med å få tildelt midlar frå Noregs forskingsråd og EU, har Det regionale samarbeidsorganet mellom Helse Vest og universiteta i regionen etablert eit insentivprogr...

Fann du det du leitte etter?