Helseerklæring før anestesi, operasjon eller inngrep

For English, please contact your hospital.

For at vi skal kunne gi deg best mogleg behandling treng vi informasjon om helsetilstanden din i forkant av timen på sjukehuset. Dersom du har/opprettar brukar med full tilgang til tenestene på helsenorge.no, kan du sende skjemaet inn digitalt. Les meir om tilgang til tenester på helsenorge.no her.

Fyll ut skjemaet på helsenorge.no

For deg som ikkje vil, eller ikkje kan, bruke tenestene på helsenorge.no, er det mogleg å skrive ut skjemaet frå denne sida, og sende via post til sjukehuset som har sendt deg innkallinga. Alternativt kan du kontakte avdelinga som har kalt deg inn for å få tilsendt skjemaet i posten.

Fann du det du leitte etter?