Grøn beredskap i Helse Vest RHF

Koronavirus

Helse Vest RHF er i grøn beredskap basert på utviklinga av koronautbrotet regionalt og nasjonalt. Det betyr at det er eit avgrensa behov for ekstra ressursar, og at situasjonen krev auka merksemd. På beredskapssida finn du blant anna mediekontakt og informasjon til næringsliv og private aktørar. I tillegg gir vi kvar dag klokka 13 ein status på kor mange pasientar totalt som er innlagde med koronasmitte i sjukehusa våre på Vestlandet.

Do you need to go to the hospital?

Logo
Organisation Number 983 658 725