Grøn beredskap i Helse Vest RHF

Koronavirus

Helse Vest RHF er i grøn beredskap basert på utviklinga av koronautbrotet regionalt og nasjonalt. Det betyr at det er eit avgrensa behov for ekstra ressursar, og at situasjonen krev auka merksemd. På beredskapssida finn du blant anna mediekontakt og informasjon til næringsliv og private aktørar.

Spesialist­helsetenesta på Vestlandet

Nyheiter

Sjå alle nyheiter

Møte og konferansar

  • Onsdag 09.12.
    Styremøte

    Alle styremøta i Helse Vest er opne for presse og publikum.