Spesialist­helsetenesta på Vestlandet

Nyheiter

21.03.2017

Kan bruke blodprøve for å påvise kromosomfeil

Kromosomavvik hos eit foster kan no påvisast gjennom å analysere ein blodprøve frå mor. NIPT-metoden er godkjend til bruk i norske sjukehus.
28.02.2017

Innfører tre legemiddel - eitt får nei

Sjukehusa kan ta i bruk tre legemiddel til behandling av nyrekreft, blødarsjukdom og multippel sklerose. Eitt legemiddel til behandling av beinmargskreft blir ikkje innført.
23.02.2017

Høge tvangstal krev brei satsing

Det er for høg bruk av tvangsmiddel innan psykisk helsevern i Helse Vest. Det viser tal for 2015. – Vi arbeider alt på fleire frontar for å få ned bruken av tvang i våre institusjonar, seier assisterande fagdirektør, Pål Iden, i Helse Vest.
20.02.2017

Styreendringar i Stavanger og Førde

To nye medlemmer kjem i dag inn i styret Helse Stavanger og eitt nytt i Helse Førde-styret.
13.02.2017

Dette er det nye brukarutvalet i Helse Vest

– Gjennom brukarutvalet er det mogleg for pasienten å vere eit godt talerøyr for ei god helseteneste, seier Jostein Bildøy, ein av dei fem utpeikte medlemmane i det regionale brukarutvalet i Helse Vest.
10.02.2017

Positive til sjukehusjournal på nett

I mai i fjor opna Helse Vest opp for at pasientar kunne logge seg inn på helsenorge.no og sjå utvalde journalnotat på nett.
03.02.2017

Strategi mot 2035 på høyring

Sjukehusa på Vestlandet har store utfordringar framfor seg og må finne mange nye måtar å arbeide på i framtida. I går sendte styret i Helse Vest den nye strategien på høyring.
31.01.2017

Kvinnsland tilbake som styreleiar

Frå onsdag 1. februar er Stener Kvinnsland tilbake på plass som styreleiar i Helse Stavanger.
24.01.2017

Eitt ja og eitt nei

Beslutningsforum seier ja til å ta i bruk eitt kreftlegemiddel og nei til å innføre eit anna. Avgjerda om to legemiddel til behandling av hepatitt C blir offentleggjort 7. februar.
17.01.2017

Fastlege anbefaler sykehusenes nettsider

– Mange pasienter søker etter diagnoser og behandlinger på nett. Behovet for gode nettsider som er kvalitetssikret av helsepersonell er derfor stort. Jeg vil anbefale pasientene mine å bruke nettsidene til sykehusene, sier fastlege Steffen Krogh Vadseth.
17.01.2017

Kvalitetskonferansen 2017

Ønskjer du å delta på årets konferanse? Tema er "Pasienttryggleik - vårt ansvar, mitt ansvar", med eit særskild fokus på samval og brukarmedverknad. Konferansen er 29. -30. mars på Scandic Sunnfjord Hotel og Spa i Førde.
13.01.2017

– Bruk nettsidene til å forberede deg

 En velinformert pasient opplever større trygghet og mestring. Bruk nettsidene til sykehuset for å forberede deg før du skal til behandling, oppfordrer sykehuslege.
12.01.2017

Nyttig dom over nye nettsider

«Dette var oversiktlig!» Tilbakemeldingene fra pasienter som har brukertestet sykehusenes nettsider er positive. Men det var også noen læringspunkter for oss som vil gjøre opplevelsen på nett enda bedre.
09.01.2017

Pasientens helseteneste på nett

Då dei offentlege sjukehusa i Noreg skulle lage nye nettsider, lytta vi til den aller viktigaste stemma: nemleg stemma til pasienten. Det pasientane sa, bestemte korleis nettsidene skulle bli.
Sjå alle nyheiter
Sjå fleire nyheiter()

Møte og konferansar

29.03 onsdag

Kvalitetskonferansen 2017

Tema for pasienttryggleiks- og kvalitetsregisterkonferansen er "Pasienttryggleik mitt ansvar, vårt ansvar", med eit særskilt fokus på samval og brukarmedverknad.

03.04 måndag

Fellesmøte Helse Vest-styret og Helse Fonna-styret

Fellesmøte/synfaring for styret i Helse Vest RHF og styret i Helse Fonna.

04.04 tysdag

Styremøte 4. april 2017

Møtet blir halde i Haugesund.

05.04 onsdag

KlinIKT - nasjonal konferanse

– Vi i det offentlege helsevesenet må og omstille oss, ta i bruk nye verktøy og satse på ny teknologi, seier Leif Erik Bohne, leiar for Seksjon for ehelse ved Haukeland universitetssjukehus.

21.06 onsdag

Styremøte 21. juni 2017

Møtet blir halde i Stavanger.

07.09 torsdag

Styremøte 7. september 2017

Møtet blir halde i Bergen

02.10 måndag

Fellesmøte med Helse Vest-styret og det regionale brukerutvalget 2. oktober 2017

Møtet blir halde i Stavanger. Presentasjon av Sjukehusapoteka Vest HF og fellesmøte med det regionale brukautvalet.

03.10 tysdag

Styreseminar 3. oktober 2017

Styreseminar for styret i Helse Vest RHF. Styreleiar og administrerande direktørar i helseføretaka deltek.

15.11 onsdag

Styremøte 15. november 2017

Møtet blir halde i Bergen

14.12 torsdag

Styremøte 14. desember 2017

Møtet blir halde i Stavanger.

Sjå fleire kommande arrangement ()