Kontakt oss

Velkommen til å ta kontakt med oss i Helse Vest RHF!


Telefon: 51 96 38 00

E-post: post@helse-vest.no

Opningstider: 08:00 - 16:00 måndag til fredag​

Besøksadresse og​ postadresse

Besøksadresse: Nådlandskroken 11, 4034 Stavanger 

Postadresse: Postboks 303 Forus, 4068 Stavanger

Meir om kontakt med oss

  • All kommunikasjon med Helse Vest RHF er i utgangspunktet journalpliktig etter arkivlova og er eit offentleg saksdokument som andre kan få innsyn i etter reglane i forvaltningslova og offentleglova.
  • ​Saker som gjeld personlege forhold (sensitiv informasjon) blir unnateke ​offentlegheit, men sakstittel blir likevel vist i offentleg postjournal.

For media

Medievakt er tilgjengeleg på kvardagar mellom klokka 08:00 og 15:30. 

Kontakt kommunikasjonsavdelinga

e-post: kommunikasjon@helse-vest.no

Styremøta i Helse Vest er opne for publikum og presse.

​Organisasjonsnummer

Org.nr. 983 658 725​​

Fakturaadresse (for leverandørar)

Elektroniske faktura EHF:

0192:983658725

Les meir på sida For leverandørar

Fakturaadresse:
Helse Vest RHF
Lønns- og rekneskapssenteret
Postboks 314 Forus
4068 Stavanger

Trygt for deg, enklare for alle - eDialog

Den sikraste og føretrekte måten du tek kontakt med Helse Vest RHF på, er å bruka tenesta eDialog. Du loggar inn via ID-porten, eit felles og sikkert innloggingssystem for offentlege tenester. Fordelen er at du kan senda (person)sensitiv informasjon gjennom denne løysinga. I tillegg handterer systemet store vedlegg. 

Logg inn via eDialog

  • Dersom meldinga di inneheld personsensitiv informasjon, blir ho unnateke offentligheit.
  • Skal du sende på vegne av bedrift eller organisasjon så bruker du "Send sikker melding (bedrift)".

​​Kontaktinformasjon til dei fem helseføretaka våre og eitt aksjeselskap

Hels​​e Førde

Helse Bergen

Helse Fonna

Helse Stavanger

Sjukehusapoteka Vest

Helse Vest IKT AS

Fann du det du leitte etter?