Kommunikasjonsavdelinga

Kommunikasjonsavdelinga i Helse Vest RHF har ansvaret for å leggje til rette for og vere pådrivar for ein aktiv informasjonskultur for medarbeidarar, brukarar, allmenta og media.

Du når oss på epost​: kommunikasjon@helse-vest.no

Me​dia

Vi ønskjer å yte så god service som råd til media. Ta kontakt med oss i kommunikasjonsavdelinga dersom du treng hjelp til noko. Vi vil hjelpe deg så langt vi kan, eller setje deg i kontakt med andre som kan.

Medievakt er er tilgjengeleg på kvardagar mellom klokka 08.00 og 15.30. For raskast mogleg hjelp​ er det derfor ein fordel at medieførespurnadene blir gjor​t i dette tidsrommet. ​

Felles nettløs​​​ning for spesialisthelsetjensten (FNSP)

Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten (FNSP) er tenesta si plattform for nettsider og huser over 50 nettstader knytt til sjukehusa i Noreg. FNSP skal bidra til å nå det nasjonale målet om mer heilskapleg og samordna digital kommunikasjon i helsetenestene, for medarbeidarar og brukarar.

Som ein del av FNSP er det eit nasjonalt team som på vegner av dei fire regionale hesleføretaka, alle helseføretaka og sjukehusa har ansvar for utviklinga av tenestene. Dette teamet har plass i kommunikasjonsavdelinga i Helse Vest.

Kontakt kommunik​​​asjonsavdelinga

Du når oss på epost​: kommunikasjon@helse-vest.no

For media eller andre:​​​

​Bente Aae​​

kommunikasjonsdirektør (bilde​)
​tlf. 415 33 807

Mirjam Helene Pletanek Klingenberg​

senior kommunikasjonsrådgivar​
pressekontakt for Beslutningsforum​
tlf. 958 76 839

Jorunn Busk 

kommunikasjonsrådgivar
tlf. 975 31 444​​
​​​

​​For andre spørsmål kan du også kontakte:​

Siri Tjessem Fjælberg​​

kommunikasjonsrådgivar
spørsmål om nettsidene (bilde)​
tlf. 415 33 818

​​​Ingeborg Mong Andreassen - i permisjon

kommunikasjonsrådgivar (bilde)

Felles nettløsning for spesialist​helsetjenesten​ (FNSP):​​

Medisinsk og helsefagleg redaktør

Leiar produkt- og teknologiutvikling​

​Logging av mediekontakt

Når vi blir kontakta av media, blir dette logga. Det gjer vi for å kunne følgje opp spørsmåla dine og for å ha oversikt.

I loggen skriv vi namnet ditt, kven som er oppdragsgivar, kontaktinformasjonen din og spørsmåla dine.

Informasjonen er berre tilgjengeleg for dei som jobbar med oppfølging av mediespørsmål og blir sletta etter eitt år.​

Meiroffentlegheit og postjournal

Helse Vest er lagt under lov om offentlegheit og praktiserer prinsippet om meiroffentlegheit. Våre styremøte er opne for media. Styret har likevel anledning til å lukke møte under behandling av enkeltsaker, der teieplikt er påkravd.

Postjournalen vår blir jamleg oppdatert. Media har tilgang til å be om innsyn i alle dokument. Prinsippet om meiroffentlegheit vil bli vurdert i dei tilfelle der dokument er unnateke offentlegheit i samsvar med offentleglova.​

Les meir og finn offentleg postjournal ved Helse Vest RHF

Finn oss i sosiale medium

Logo og profilprogram​

Logoen vår

Logoen til Helse Vest. Lyseblå og mørkeblå kuler og teksten

Fleire detaljar om logoar, fargar og profilprogram

Fann du det du leitte etter?