Informasjonskapslar

Denne nettstaden brukar informasjonskapslar for å velje språk og samle inn statistikk. Informasjonskapslar kan spore internettbruken din, men vi lagrar aldri informasjon som kan identifisere deg personleg.


Informasjonskapslar (cookies) er informasjonselement som blir plasserte på datamaskina di når du lastar ned ei nettside.

Alle som besøker ein nettstad skal ha informasjon om at nettstaden nyttar informasjonskapslar. Du må godkjenne at informasjonskapslar blir nytta. Godkjenninga blir gjort gjennom innstillingane i nettlesaren din.

Du kan hindre at slike informasjonskapslar blir lagra ved å endre på innstillingane til nettlesaren. Då vil imidlertid sidene ikkje fungere optimalt. Du kan og slette informasjonskapslar i nettlesaren eller ved filbehandling. Tips om korleis du administrerer informasjonskapslar: https://nettvett.no/slik-administrer-du-informasjonskapsler/

Du har rett til å få vite om og godkjenne kva opplysningar som blir behandla, kva formålet med behandlinga er, og kven som behandlar opplysningane, jf. ekomloven § 2-7b

Desse informasjonskapslane blir nytta på nettstaden:​

Felles nettløysing for spesialisthelsetenesta nyttar informasjonskapslar til å sette kva språkversjon av sidene som skal bli vist og til å samle inn statistikk.

Oversikt - i​nformasjonskapslar ​på nettstaden
​Informasjonskapsel​Brukast av
​Skildring
​_ga​Google Universal Analytics​Informasjonskapslar som er knytt til Universal Analytics registrerer kvar du kom frå, kor mange gongar du har besøkt sidene våre og kor lenge du var der. Vi anonymiserer IP-adressa di, slik at identiteten din ikkje kan sporast.
​_gat​​Google Universal Analytics​Blir brukt for å strupe talet på førespurnader og avgrense innsamling av data på høgt trafikkerte område.
​SearchSession​Sharepoint​Microsoft Sharepoint informasjonskapsel for internt bruk.
​SearchQuery​Sharepoint​Inneheld siste søk som vart gjort på sida.
​FNSP.CurrentLCID​Sharepoint​Faktisk språk på sida.
​FNSP.User PreferredLanguage

​Sharepoint​Språket som brukaren føretrekker. Blir sett i samanheng med språket brukaren har valt, slik at det same språket er valt på førehand neste gong brukaren besøker nettstaden.
​WSS_FullScreenMode

Sharepoint​​Blir brukt av Sharepoint til å lagre dersom ei side skal bli vist i fullskjermmodus.
​WOPISessionContext
​Sharepoint
​​Blir brukt for å seie kva side brukar skal bli send (navigert) tilbake til etter at vedkommande har sett på eit dokument eller ei side.

​_gid
​Google Universal Analytics
​Blir brukt av Universal Analytics for å skille mellom brukarar

​gat_UA-nnnnnnn-nn
​Google Universal Analytics
​Variant av _gat informasjonskapsel

​_rollupGA
Google Universal Analytics​​Blir brukt av Universal Analytics for å måle trafikk på tvers av domene.

​_rollupGA_gid
​Google Universal Analytics
​Variant av rollupGA
Fann du det du leitte etter?