Informasjonskapslar

Denne nettstaden bruker informasjonskapslar for å velje språk og samle inn statistikk. Informasjonskapslar kan spore internettbruken din, men vi lagrar aldri informasjon som kan identifisere deg personleg.

​Informasjonskapslar (cookies) er små tekstfiler som blir plassert på datamaskina di når du lastar ned ei nettside. Dei alle fleste nettsider bruker slike informasjonskapslar.

Alle som besøkjer ein nettstad skal ha informasjon om at nettstaden bruke​r informasjonskapslar. Du må godkjenne at informasjonskapslar blir brukt. Dette kan du gjere gjennom ei innstilling i nettlesaren.

Du kan hindre at slike informasjonskapslar blir lagra ved å endre innstilling i nettlesaren. Men då vil ikkje sidene fungere optimalt. Du kan også slette informasjonskapslar i nettlesaren eller ved filbehandling.

Felles nettløysing for spesialisthelsetenesta brukar informasjonskapslar til å bestemme kva språkversjon av sidene som skal visast, og til å samle inn statistikk.

Informasjonskapslar som blir brukt på nettstaden:

​_ga

Blir brukt av: Google Universal Analytics
​Informasjonskapslar som er knytt til Universal Analytics registrerer kvar du kom frå, kor mange gonger du har besøkt sidene våre og kor lenge du var der. Vi anonymiserer IP-adressa di, slik at identiteten din ikkje kan sporast.

​_gat

Blir brukt av: Google Universal Analytics
​Blir brukt for å strupe talet på førespurnader og avgrense innsamling av data på høgt trafikkerte område.

​SearchSession

Blir brukt av: Sharepoint
​Microsoft Sharepoint informasjonskapsel for internt bruk.

​SearchQuery

Blir brukt av: ​Sharepoint
​Inneheld siste søk som vart gjort på sida.

​FNSP.CurrentLCID

Blir brukt av: Sharepoint
​Faktisk språk på sida.

​FNSP.User PreferredLanguage

Blir brukt av: Sharepoint
Språket som brukaren føretrekker. Blir sett i tråd med språket brukaren har valt, slik at det same språket er valt på førehand neste gong han besøker nettstaden.

Fann du det du leitte etter?