Informasjonskapslar

Denne nettstaden brukar informasjonskapslar for å velje språk og samle inn statistikk. Informasjonskapslar kan spore internettbruken din, men vi lagrar aldri informasjon som kan identifisere deg personleg.


Informasjonskapslar (cookies) er informasjonselement som blir plasserte på datamaskina di når du lastar ned ei nettside.

Alle som besøker ein nettstad skal ha informasjon om at nettstaden nyttar informasjonskapslar. Du må godkjenne at informasjonskapslar blir nytta. Godkjenninga blir gjort gjennom innstillingane i nettlesaren din.

Du kan hindre at slike informasjonskapslar blir lagra ved å endre på innstillingane til nettlesaren. Då vil imidlertid sidene ikkje fungere optimalt. Du kan og slette informasjonskapslar i nettlesaren eller ved filbehandling. Tips om korleis du administrerer informasjonskapslar: https://nettvett.no/slik-administrer-du-informasjonskapsler/

Du har rett til å få vite om og godkjenne kva opplysningar som blir behandla, kva formålet med behandlinga er, og kven som behandlar opplysningane, jf. ekomloven § 2-7b

Desse informasjonskapslane blir nytta på nettstaden:​

Felles nettløysing for spesialisthelsetenesta nyttar informasjonskapslar til å sette kva språkversjon av sidene som skal bli vist og til å samle inn statistikk.

Oversikt - i​nformasjonskapslar ​på nettstaden
​Informasjonskapsel​Brukast av
​Skildring
​_pk_id*
​Matomo
​Denne kapselen bruker vi til å skille brukerne fra hverandre. ​

_pk_ses*
​Matomo
​Denne kapselen bruker vi til å skilja besøk frå kvarandre

_pk_ref*
​Matomo
​Denne kapselen gjør det mulig å vite hvilken ekstern side brukeren kom ifra og gjør det mulig å forstå landskapet nettstedet befinner seg i.

MATOMO_SESSID
​Matomo
​Denne kapselen gjer det mogleg for brukaren å unngå sporing.
​SearchSession​Sharepoint​Microsoft Sharepoint informasjonskapsel for internt bruk.
​SearchQuery​Sharepoint​Inneheld siste søk som vart gjort på sida.
​FNSP.CurrentLCID​Sharepoint​Faktisk språk på sida.
​FNSP.User PreferredLanguage

​Sharepoint​Språket som brukaren føretrekker. Blir sett i samanheng med språket brukaren har valt, slik at det same språket er valt på førehand neste gong brukaren besøker nettstaden.
​WSS_FullScreenMode

Sharepoint​​Blir brukt av Sharepoint til å lagre dersom ei side skal bli vist i fullskjermmodus.
​WOPISessionContext
​Sharepoint
​​Blir brukt for å seie kva side brukar skal bli send (navigert) tilbake til etter at vedkommande har sett på eit dokument eller ei side.Fann du det du leitte etter?