Offentleg postjournal

Vi ønskjer å gi god service til media og andre som ønskjer innsyn hos oss. Gjennom lova om offentlegheit, er alle sikra innsyn i ulike saksdokument. Alle dei siste postjournalane blir lagde ut så snart dei er klare. Du kan få eldre postjournalar ved å kontakte Helse Vest RHF på e-postadressa under.

Dersom du ønskjer innsyn i dokument, kan du:

  • Sende ein e-post til post@helse-vest.no​
  • Ringje 51 96 38 00​

​Førespurnaden må gjelde saksdokument i ei eller fleire konkrete saker. ​Dokumentet vil bli sendt ut per post ​eller e-post.

Meir om innsyn i dokument

Som hovudregel skal saksdokument i den offentlege forvaltninga vere opne for innsyn. Dersom du får avslag på innsyn, skal det alltid visast til paragrafen i offentleglova som gir grunnlag for å sjå bort frå dokumentet eller opplysningar i dokumentet frå innsyn.

Personalmapper

Vi gjer merksam på at offentleg journal ikkje inneheld korrespondanse knytt til personalmappene og tilsetjingssaker i føretaket. Dersom du ønskjer innsyn i desse dokumenta, kan du senda førespurnad per e-post til post@helse-vest.no.

 


Reglar for innsyn finn d​u i offentleglova

20​​​​23​​

M​​​​ars

​​

Febr​​​uar


Janu​​​ar

​​

2022

​Desember​

​​November​

​​Oktober

​September

​August​​

Juli​

​​

​Juni​

​Mai


​April


Mars​​

​​

Februar​​Fann du det du leitte etter?