Arrangement

Kurs, aktiviteter, møte og andre hendingar

Kommande

Felles opplæringsdag for alle brukarutvala i Helse Vesthttps://helse-vest.no/arrangementer/felles-oppleringsdag-for-alle-brukarutvala-i-helse-vest-2017-03-29Felles opplæringsdag for alle brukarutvala i Helse Vest28.03.2017 22:00:00MøteBergen.Helse Vest RHF
Kvalitetskonferansen 2017https://helse-vest.no/arrangementer/kvalitetskonferansen-2017-2017-03-29Kvalitetskonferansen 2017Tema for pasienttryggleiks- og kvalitetsregisterkonferansen er "Pasienttryggleik mitt ansvar, vårt ansvar", med eit særskilt fokus på samval og brukarmedverknad.29.03.2017 09:00:00KonferanseScandic Sunnfjord Hotel og Spa i FørdeHelse Vest RHF
Fellesmøte Helse Vest-styret og Helse Fonna-styrethttps://helse-vest.no/arrangementer/fellesmote-helse-vest-styret-og-helse-fonna-styret-2017-04-03Fellesmøte Helse Vest-styret og Helse Fonna-styretFellesmøte/synfaring for styret i Helse Vest RHF og styret i Helse Fonna.03.04.2017 14:30:00MøteHaugesundHelse Vest RHF
Styremøte 4. april 2017https://helse-vest.no/arrangementer/styremote-4-april-2017-2017-04-04Styremøte 4. april 2017Møtet blir halde i Haugesund.04.04.2017 07:00:00StyremøteHaugesundHelse Vest RHF
KlinIKT - nasjonal konferansehttps://helse-vest.no/arrangementer/klinikt-nasjonal-konferanse-2017-04-05KlinIKT - nasjonal konferanse– Vi i det offentlege helsevesenet må og omstille oss, ta i bruk nye verktøy og satse på ny teknologi, seier Leif Erik Bohne, leiar for Seksjon for ehelse ved Haukeland universitetssjukehus.05.04.2017 07:00:00KonferanseScandic Flesland Airport, 300 meter fra flyplassenHelse Vest RHF
Styremøte 21. juni 2017https://helse-vest.no/arrangementer/styremote-21-juni-2017-2017-06-21Styremøte 21. juni 2017Møtet blir halde i Stavanger.21.06.2017 07:00:00StyremøteHelse Vest RHF Nådlandskroken 11, 4034 StavangerHelse Vest RHF
Styremøte 7. september 2017https://helse-vest.no/arrangementer/styremote-7-september-2017-2017-09-07Styremøte 7. september 2017Møtet blir halde i Bergen07.09.2017 06:30:00StyremøteBergenHelse Vest RHF
Fellesmøte med Helse Vest-styret og det regionale brukerutvalget 2. oktober 2017https://helse-vest.no/arrangementer/fellesmote-med-helse-vest-styret-og-det-regionale-brukerutvalget-2-oktober-2017-2017-10-02Fellesmøte med Helse Vest-styret og det regionale brukerutvalget 2. oktober 2017Møtet blir halde i Stavanger. Presentasjon av Sjukehusapoteka Vest HF og fellesmøte med det regionale brukautvalet.02.10.2017 07:00:00MøteStavangerHelse Vest RHF
Styreseminar 3. oktober 2017https://helse-vest.no/arrangementer/styreseminar-3-oktober-2017-2017-10-03Styreseminar 3. oktober 2017Styreseminar for styret i Helse Vest RHF. Styreleiar og administrerande direktørar i helseføretaka deltek.03.10.2017 06:30:00MøteStavangerHelse Vest RHF
Styremøte 15. november 2017https://helse-vest.no/arrangementer/styremote-15-november-2017-2017-11-15Styremøte 15. november 2017Møtet blir halde i Bergen15.11.2017 07:30:00StyremøteBergenHelse Vest RHF
Styremøte 14. desember 2017https://helse-vest.no/arrangementer/styremote-14-desember-2017-2017-12-14Styremøte 14. desember 2017Møtet blir halde i Stavanger.14.12.2017 07:30:00StyremøteHelse Vest RHF Nådlandskroken 11, 4034 StavangerHelse Vest RHF

Fast