Arrangement

Kurs, aktiviteter, møte og andre hendingar

Kommande

Styremøte 11. mai 2017https://helse-vest.no/arrangementer/styremote-11-mai-2017-2017-05-11Styremøte 11. mai 2017Styremøtet skal haldast i Førde11.05.2017 07:00:00StyremøteFørdeHelse Vest RHF
Legemiddel og miljø – eit dilemma i vår tidhttps://helse-vest.no/arrangementer/legemiddel-og-miljo-eit-dilemma-i-var-tid-2017-05-11Legemiddel og miljø – eit dilemma i vår tidMålet med seminaret er å auke merksemda rundt ytre miljø, gje nye impulsar til dei som driv fram lokale tiltak og presentere ulike vinklingar innanfor eit avgrensa tema. Denne gangen er fokuset legemiddel og miljø. 11.05.2017 07:00:00KonferanseStore Auditoriet Haukeland UniversitetssjukehusHelse Vest RHF
Styremøte 21. juni 2017https://helse-vest.no/arrangementer/styremote-21-juni-2017-2017-06-21Styremøte 21. juni 2017Møtet blir halde i Stavanger.21.06.2017 07:00:00StyremøteHelse Vest RHF Nådlandskroken 11, 4034 StavangerHelse Vest RHF
Styremøte 7. september 2017https://helse-vest.no/arrangementer/styremote-7-september-2017-2017-09-07Styremøte 7. september 2017Møtet blir halde i Bergen07.09.2017 06:30:00StyremøteBergenHelse Vest RHF
Fellesmøte med Helse Vest-styret og det regionale brukerutvalget 2. oktober 2017https://helse-vest.no/arrangementer/fellesmote-med-helse-vest-styret-og-det-regionale-brukerutvalget-2-oktober-2017-2017-10-02Fellesmøte med Helse Vest-styret og det regionale brukerutvalget 2. oktober 2017Møtet blir halde i Stavanger. Presentasjon av Sjukehusapoteka Vest HF og fellesmøte med det regionale brukautvalet.02.10.2017 07:00:00MøteStavangerHelse Vest RHF
Styreseminar 3. oktober 2017https://helse-vest.no/arrangementer/styreseminar-3-oktober-2017-2017-10-03Styreseminar 3. oktober 2017Styreseminar for styret i Helse Vest RHF. Styreleiar og administrerande direktørar i helseføretaka deltek.03.10.2017 06:30:00MøteStavangerHelse Vest RHF
Styremøte 15. november 2017https://helse-vest.no/arrangementer/styremote-15-november-2017-2017-11-15Styremøte 15. november 2017Møtet blir halde i Bergen15.11.2017 07:30:00StyremøteBergenHelse Vest RHF
Styremøte 14. desember 2017https://helse-vest.no/arrangementer/styremote-14-desember-2017-2017-12-14Styremøte 14. desember 2017Møtet blir halde i Stavanger.14.12.2017 07:30:00StyremøteHelse Vest RHF Nådlandskroken 11, 4034 StavangerHelse Vest RHF

Fast