Klokke i gang. Foto.

Avtalespesialistar

Vi har i underkant av 260 avtalespesialistar i regionen. Desse er fordelt mellom spesialistar innanfor somatikk og psykisk helsevern.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Pasienten betaler eigendel for konsultasjon hos ein privatpraktiserande spesialist som har driftsavtale med Helse Vest.​

Eigendelen er fastsett av sentrale myndigheiter. Det er fastlegen som må vise pasienten til en avtalespesialist.

​​Oversikta over dei avtalespesialistane som har driftsavtale med Helse Vest er delt inn etter fylke og spesialitet.​


Meir informasjon på Helsenorge​

Fann du det du leitte etter?