Private, ideelle institusjonar

Vi har avtalar med følgjande private, ideelle institusjonar som tilbyr ulike helsetenester innanfor ulike område. Her finn du også ventetidene til kvar enkelt behandlingsstad.