Radiologiske prosedyrar

For å unngå at pasientar må ta dei same undersøkingane om igjen når dei går får eitt sjukehus til eit anna, er radiologiske prosedyrar i Helse Vest standardisert. Protokollane er tekniske prosedyrar som viser korleis ein skal «køyre» MR- og CT-undersøkingar, og retningslinjene er anbefalingar for beste praksis.

Arbeidet er eit samarbeid mellom radiologar, radiografar og fysikarar frå alle helseføretaka, og har som mål at undersøkingar blir gjort likt i heile Helse Vest. Private røntgeninstitutt, som har avtale med Helse Vest, skal følgje dei same prosedyrane.

Ved å utføre undersøkingane likt, kan ein spare pasientane for unødig stråling og risiko.

Kontakt prosjektleiar

Protokollar

CT

CT kontrastmiddel-kalkulator

Kalkulatorene skal brukast til protokollar som berekner kontrastmengde når det gjeld vekt- og kroppstypebasert kalkulator (OmniJect program eller tilsvarande) eller vekt- og høydebasert kalkulator (Lean Body Weight).

Kalkulator basert på vekt og høyde (Lean Body Weight).xlsxhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/Kalkulator/Kalkulator basert på vekt og høyde (Lean Body Weight).xlsxKalkulator basert på vekt og høyde (Lean Body Weight).xlsx
Kalkulator basert på vekt og kroppstype.xlsxhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/Kalkulator/Kalkulator basert på vekt og kroppstype.xlsxKalkulator basert på vekt og kroppstype.xlsx


Gastro

CT abdomen bekken, portovenøs fase.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/CT Gastro/CT abdomen bekken, portovenøs fase.pdfCT abdomen bekken, portovenøs fase.pdf
CT lever.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/CT Gastro/CT lever.pdfCT lever.pdf
CT nevroendokrin tumor.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/CT Gastro/CT nevroendokrin tumor.pdfCT nevroendokrin tumor.pdf
CT pancreas, flerfaseprotokoll.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/CT Gastro/CT pancreas, flerfaseprotokoll.pdfCT pancreas, flerfaseprotokoll.pdf
CT tykktarm.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/CT Gastro/CT tykktarm.pdfCT tykktarm.pdf
CT ventrikkel.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/CT Gastro/CT ventrikkel.pdfCT ventrikkel.pdf
CT øsofagus.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/CT Gastro/CT øsofagus.pdfCT øsofagus.pdf


 

Muskel og skjelett

CT albue.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/CT OT muskel-skjelett/CT albue.pdfCT albue.pdf
CT ankel-fot.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/CT OT muskel-skjelett/CT ankel-fot.pdfCT ankel-fot.pdf
CT anteversjonsmåling.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/CT OT muskel-skjelett/CT anteversjonsmåling.pdfCT anteversjonsmåling.pdf
CT bekken - muskel-skjelett.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/CT OT muskel-skjelett/CT bekken - muskel-skjelett.pdfCT bekken - muskel-skjelett.pdf
CT cervicalcolumna.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/CT OT muskel-skjelett/CT cervicalcolumna.pdfCT cervicalcolumna.pdf
CT clavicula.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/CT OT muskel-skjelett/CT clavicula.pdfCT clavicula.pdf
CT hofte-lår.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/CT OT muskel-skjelett/CT hofte-lår.pdfCT hofte-lår.pdf
CT håndledd-håndrot-underarm.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/CT OT muskel-skjelett/CT håndledd-håndrot-underarm.pdfCT håndledd-håndrot-underarm.pdf
CT infeksjonsprotokoll.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/CT OT muskel-skjelett/CT infeksjonsprotokoll.pdfCT infeksjonsprotokoll.pdf
CT is-ledd.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/CT OT muskel-skjelett/CT is-ledd.pdfCT is-ledd.pdf
CT kne - TTTG-måling.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/CT OT muskel-skjelett/CT kne - TTTG-måling.pdfCT kne - TTTG-måling.pdf
CT kne-legg.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/CT OT muskel-skjelett/CT kne-legg.pdfCT kne-legg.pdf
CT lumbalcolumna.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/CT OT muskel-skjelett/CT lumbalcolumna.pdfCT lumbalcolumna.pdf
CT myelomatose.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/CT OT muskel-skjelett/CT myelomatose.pdfCT myelomatose.pdf
CT skulder-overarm.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/CT OT muskel-skjelett/CT skulder-overarm.pdfCT skulder-overarm.pdf
CT thoracalcolumna.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/CT OT muskel-skjelett/CT thoracalcolumna.pdfCT thoracalcolumna.pdf

Nevro

CT tinningbein.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/CT Nevro/CT tinningbein.pdfCT tinningbein.pdf
CT hjerneslag med angiografi og perfusjon.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/CT Nevro/CT hjerneslag med angiografi og perfusjon.pdfCT hjerneslag med angiografi og perfusjon.pdf
CT angiografi halskar og intracerebrale kar – spørsmål om opphørt sirkulasjon.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/CT Nevro/CT angiografi halskar og intracerebrale kar – spørsmål om opphørt sirkulasjon.pdfCT angiografi halskar og intracerebrale kar – spørsmål om opphørt sirkulasjon.pdf

Thorax

CT collum, thorax, abdomen og bekken.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/CT thorax/CT collum, thorax, abdomen og bekken.pdfCT collum, thorax, abdomen og bekken.pdf
CT pulmonal angiografi.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/CT thorax/CT pulmonal angiografi.pdfCT pulmonal angiografi.pdf
CT thorax lavdose.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/CT thorax/CT thorax lavdose.pdfCT thorax lavdose.pdf
CT thorax rutine, arteriell fase.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/CT thorax/CT thorax rutine, arteriell fase.pdfCT thorax rutine, arteriell fase.pdf
CT thorax rutine, venøs fase.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/CT thorax/CT thorax rutine, venøs fase.pdfCT thorax rutine, venøs fase.pdf
CT thorax venøs fase, øvre abdomen.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/CT thorax/CT thorax venøs fase, øvre abdomen.pdfCT thorax venøs fase, øvre abdomen.pdf
CT thorax, abdomen og bekken.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/CT thorax/CT thorax, abdomen og bekken.pdfCT thorax, abdomen og bekken.pdf
HRCT thorax.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/CT thorax/HRCT thorax.pdfHRCT thorax.pdf


MR

Gastro


MR bakre bukvegg.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR Gastro/MR bakre bukvegg.pdfMR bakre bukvegg.pdf
MR fistelprotokoll.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR Gastro/MR fistelprotokoll.pdfMR fistelprotokoll.pdf
MR lever med leverspesifikk kontrast.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR Gastro/MR lever med leverspesifikk kontrast.pdfMR lever med leverspesifikk kontrast.pdf
MR leverhemangiom.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR Gastro/MR leverhemangiom.pdfMR leverhemangiom.pdf
MR pancreas med kontrast.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR Gastro/MR pancreas med kontrast.pdfMR pancreas med kontrast.pdf
MR pancreas uten kontrast.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR Gastro/MR pancreas uten kontrast.pdfMR pancreas uten kontrast.pdf
MR rectum-analcancer.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR Gastro/MR rectum-analcancer.pdfMR rectum-analcancer.pdf
MR tynntarm.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR Gastro/MR tynntarm.pdfMR tynntarm.pdf
MRCP.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR Gastro/MRCP.pdfMRCP.pdf

 

Gynekologi

MR abdomen bekken, endometrioseprosedyre.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR gyn/MR abdomen bekken, endometrioseprosedyre.pdfMR abdomen bekken, endometrioseprosedyre.pdf
MR bekken, ovarial oppfylning.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR gyn/MR bekken, ovarial oppfylning.pdfMR bekken, ovarial oppfylning.pdf
MR bekken, uterusmyom.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR gyn/MR bekken, uterusmyom.pdfMR bekken, uterusmyom.pdf
MR cancer i cervix uteri, vagina, vulva.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR gyn/MR cancer i cervix uteri, vagina, vulva.pdfMR cancer i cervix uteri, vagina, vulva.pdf
MR uterus, endometriecancer.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR gyn/MR uterus, endometriecancer.pdfMR uterus, endometriecancer.pdf

Nevro

MR akutt hjerneslag.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR nevro/MR akutt hjerneslag.pdfMR akutt hjerneslag.pdf
MR caput - demens og nevrodegenerative sykdommer.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR nevro/MR caput - demens og nevrodegenerative sykdommer.pdfMR caput - demens og nevrodegenerative sykdommer.pdf
MR caput - standard.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR nevro/MR caput - standard.pdfMR caput - standard.pdf
MR cervical columna - degenerative forandringer.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR nevro/MR cervical columna - degenerative forandringer.pdfMR cervical columna - degenerative forandringer.pdf
MR columna - traume.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR nevro/MR columna - traume.pdfMR columna - traume.pdf
MR epilepsi.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR nevro/MR epilepsi.pdfMR epilepsi.pdf
MR hjernemetastaser.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR nevro/MR hjernemetastaser.pdfMR hjernemetastaser.pdf
MR hjernetumor - kontroll.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR nevro/MR hjernetumor - kontroll.pdfMR hjernetumor - kontroll.pdf
MR hjernetumor - utredning.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR nevro/MR hjernetumor - utredning.pdfMR hjernetumor - utredning.pdf
MR hydrocephalus, arachnoidale cyster.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR nevro/MR hydrocephalus, arachnoidale cyster.pdfMR hydrocephalus, arachnoidale cyster.pdf
MR hypofyse.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR nevro/MR hypofyse.pdfMR hypofyse.pdf
MR lumbosacral columna.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR nevro/MR lumbosacral columna.pdfMR lumbosacral columna.pdf
MR medulla spinalis.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR nevro/MR medulla spinalis.pdfMR medulla spinalis.pdf
MR ms.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR nevro/MR ms.pdfMR ms.pdf
MR orbita.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR nevro/MR orbita.pdfMR orbita.pdf
MR oropharynx, nasopharynx, collum.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR nevro/MR oropharynx, nasopharynx, collum.pdfMR oropharynx, nasopharynx, collum.pdf
MR sinusvenetrombose.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR nevro/MR sinusvenetrombose.pdfMR sinusvenetrombose.pdf
MR tinningbein.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR nevro/MR tinningbein.pdfMR tinningbein.pdf
MR wake up stroke.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR nevro/MR wake up stroke.pdfMR wake up stroke.pdf

Muskel og skjelett

MR akilles.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR OT muskel-skjelett/MR akilles.pdfMR akilles.pdf
MR albue.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR OT muskel-skjelett/MR albue.pdfMR albue.pdf
MR ankel.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR OT muskel-skjelett/MR ankel.pdfMR ankel.pdf
MR ankel - revmatoide lidelser.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR OT muskel-skjelett/MR ankel - revmatoide lidelser.pdfMR ankel - revmatoide lidelser.pdf
MR bekken - idrettsbrokk.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR OT muskel-skjelett/MR bekken - idrettsbrokk.pdfMR bekken - idrettsbrokk.pdf
MR bekken - muskel-skjelett.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR OT muskel-skjelett/MR bekken - muskel-skjelett.pdfMR bekken - muskel-skjelett.pdf
MR bekken-lår - hamstring.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR OT muskel-skjelett/MR bekken-lår - hamstring.pdfMR bekken-lår - hamstring.pdf
MR columna - metastaser.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR OT muskel-skjelett/MR columna - metastaser.pdfMR columna - metastaser.pdf
MR columna - revmatoide lidelser.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR OT muskel-skjelett/MR columna - revmatoide lidelser.pdfMR columna - revmatoide lidelser.pdf
MR finger.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR OT muskel-skjelett/MR finger.pdfMR finger.pdf
MR fot - revmatoide lidelser.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR OT muskel-skjelett/MR fot - revmatoide lidelser.pdfMR fot - revmatoide lidelser.pdf
MR fot-tå.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR OT muskel-skjelett/MR fot-tå.pdfMR fot-tå.pdf
MR hofte - fractur.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR OT muskel-skjelett/MR hofte - fractur.pdfMR hofte - fractur.pdf
MR hofte - utredning.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR OT muskel-skjelett/MR hofte - utredning.pdfMR hofte - utredning.pdf
MR hånd-håndledd - revmatoide lidelser.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR OT muskel-skjelett/MR hånd-håndledd - revmatoide lidelser.pdfMR hånd-håndledd - revmatoide lidelser.pdf
MR håndledd-håndrot.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR OT muskel-skjelett/MR håndledd-håndrot.pdfMR håndledd-håndrot.pdf
MR håndledd-håndrot - frakturutredning.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR OT muskel-skjelett/MR håndledd-håndrot - frakturutredning.pdfMR håndledd-håndrot - frakturutredning.pdf
MR håndledd-håndrot – frakturutredning.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR OT muskel-skjelett/MR håndledd-håndrot – frakturutredning.pdfMR håndledd-håndrot – frakturutredning.pdf
MR infeksjon.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR OT muskel-skjelett/MR infeksjon.pdfMR infeksjon.pdf
MR is-ledd - revmatoide lidelser.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR OT muskel-skjelett/MR is-ledd - revmatoide lidelser.pdfMR is-ledd - revmatoide lidelser.pdf
MR kne.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR OT muskel-skjelett/MR kne.pdfMR kne.pdf
MR skulder.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR OT muskel-skjelett/MR skulder.pdfMR skulder.pdf
MR spondylitt-spondylodiscitt.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR OT muskel-skjelett/MR spondylitt-spondylodiscitt.pdfMR spondylitt-spondylodiscitt.pdf
MR tommel.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR OT muskel-skjelett/MR tommel.pdfMR tommel.pdf
MR tumor bein og bløtvev.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR OT muskel-skjelett/MR tumor bein og bløtvev.pdfMR tumor bein og bløtvev.pdf

Thorax

MR thorax og abdomen, MEN protokoll.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR thorax/MR thorax og abdomen, MEN protokoll.pdfMR thorax og abdomen, MEN protokoll.pdf
MR thorax, lungeemboli.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR thorax/MR thorax, lungeemboli.pdfMR thorax, lungeemboli.pdf
MR thorax, sentral tumor.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR thorax/MR thorax, sentral tumor.pdfMR thorax, sentral tumor.pdf
MR thorax, TOS protokoll.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR thorax/MR thorax, TOS protokoll.pdfMR thorax, TOS protokoll.pdf
MR thorax, tumor.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR thorax/MR thorax, tumor.pdfMR thorax, tumor.pdf

Uro

MR prostata med kontrast.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR uro/MR prostata med kontrast.pdfMR prostata med kontrast.pdf
MR prostata uten kontrast.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR uro/MR prostata uten kontrast.pdfMR prostata uten kontrast.pdf

 

Sjekklister

CT sjekkliste Helse Vest.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/Sjekklister/CT sjekkliste Helse Vest.pdfCT sjekkliste Helse Vest.pdf
MR sjekkliste Helse Vest.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/Sjekklister/MR sjekkliste Helse Vest.pdfMR sjekkliste Helse Vest.pdf


Retningslinjer

Retningslinje for MR-undersøkelser av pasienter med MR conditional pacemaker/ICD
MR av pasientar med  pacemaker blir utført ved Haukeland universitetssjukehus, Stavanger universitetssjukehus og Haugesund sjukehus.

Intravaskulær bruk av jodkontrast relatert til nyrefunksjon Intravaskulær bruk av MR (gadolinium) kontrast relatert til nyrefunksjon og bivirkninger Bruk av sentralt venekateter ved injeksjon av kontrastmiddelBildediagnostikk ved organdonasjonBildediagnostikk ved spørsmål om hjerneslag

 
 

Fann du det du leitte etter?