Radiologiske prosedyrar

For å unngå at pasientar må ta dei same undersøkingane om igjen når dei går får eitt sjukehus til eit anna, er radiologiske prosedyrar i Helse Vest standardisert. Protokollane er tekniske prosedyrar som viser korleis ein skal «køyre» MR- og CT-undersøkingar, og retningslinjene er anbefalingar for beste praksis.

Arbeidet er eit samarbeid mellom radiologar, radiografar og fysikarar frå alle helseføretaka, og har som mål at undersøkingar blir gjort likt i heile Helse Vest. Private røntgeninstitutt, som har avtale med Helse Vest, skal følgje dei same prosedyrane.

Ved å utføre undersøkingane likt, kan ein spare pasientane for unødig stråling og risiko.

Kontakt prosjektleiar

Protokollar

CT

CT kontrastmiddel-kalkulator

Kalkulatorene skal brukast til protokollar som berekner kontrastmengde når det gjeld vekt- og kroppstypebasert kalkulator (OmniJect program eller tilsvarande) eller vekt- og høydebasert kalkulator (Lean Body Weight).

Kalkulator basert på vekt og høyde (Lean Body Weight).xlsxhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/Kalkulator/Kalkulator basert på vekt og høyde (Lean Body Weight).xlsxKalkulator basert på vekt og høyde (Lean Body Weight).xlsxxlsx391927
Kalkulator basert på vekt og kroppstype.xlsxhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/Kalkulator/Kalkulator basert på vekt og kroppstype.xlsxKalkulator basert på vekt og kroppstype.xlsxxlsx27582


Gastro

CT abdomen bekken, portovenøs fase.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/CT Gastro/CT abdomen bekken, portovenøs fase.pdfCT abdomen bekken, portovenøs fase.pdfpdf416687
CT lever.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/CT Gastro/CT lever.pdfCT lever.pdfpdf897979
CT nevroendokrin tumor og GIST.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/CT Gastro/CT nevroendokrin tumor og GIST.pdfCT nevroendokrin tumor og GIST.pdfpdf736901
CT pancreas, flerfaseprotokoll.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/CT Gastro/CT pancreas, flerfaseprotokoll.pdfCT pancreas, flerfaseprotokoll.pdfpdf905463
CT tarmblødning-ischemi.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/CT Gastro/CT tarmblødning-ischemi.pdfCT tarmblødning-ischemi.pdfpdf817947
CT tykktarm.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/CT Gastro/CT tykktarm.pdfCT tykktarm.pdfpdf752517
CT ventrikkel.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/CT Gastro/CT ventrikkel.pdfCT ventrikkel.pdfpdf903521
CT øsofagus.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/CT Gastro/CT øsofagus.pdfCT øsofagus.pdfpdf891376


 

Muskel og skjelett

CT albue.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/CT OT muskel-skjelett/CT albue.pdfCT albue.pdfpdf457368
CT ankel-fot.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/CT OT muskel-skjelett/CT ankel-fot.pdfCT ankel-fot.pdfpdf471040
CT anteversjonsmåling.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/CT OT muskel-skjelett/CT anteversjonsmåling.pdfCT anteversjonsmåling.pdfpdf463346
CT bekken - muskel-skjelett.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/CT OT muskel-skjelett/CT bekken - muskel-skjelett.pdfCT bekken - muskel-skjelett.pdfpdf421237
CT cervicalcolumna.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/CT OT muskel-skjelett/CT cervicalcolumna.pdfCT cervicalcolumna.pdfpdf417715
CT clavicula.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/CT OT muskel-skjelett/CT clavicula.pdfCT clavicula.pdfpdf451839
CT hofte-lår.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/CT OT muskel-skjelett/CT hofte-lår.pdfCT hofte-lår.pdfpdf425606
CT håndledd-håndrot-underarm.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/CT OT muskel-skjelett/CT håndledd-håndrot-underarm.pdfCT håndledd-håndrot-underarm.pdfpdf440054
CT infeksjonsprotokoll.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/CT OT muskel-skjelett/CT infeksjonsprotokoll.pdfCT infeksjonsprotokoll.pdfpdf420716
CT is-ledd.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/CT OT muskel-skjelett/CT is-ledd.pdfCT is-ledd.pdfpdf420066
CT kne - TTTG-måling.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/CT OT muskel-skjelett/CT kne - TTTG-måling.pdfCT kne - TTTG-måling.pdfpdf427091
CT kne-legg.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/CT OT muskel-skjelett/CT kne-legg.pdfCT kne-legg.pdfpdf472123
CT lumbalcolumna.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/CT OT muskel-skjelett/CT lumbalcolumna.pdfCT lumbalcolumna.pdfpdf418024
CT myelomatose.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/CT OT muskel-skjelett/CT myelomatose.pdfCT myelomatose.pdfpdf430474
CT skulder-overarm.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/CT OT muskel-skjelett/CT skulder-overarm.pdfCT skulder-overarm.pdfpdf437996
CT thoracalcolumna.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/CT OT muskel-skjelett/CT thoracalcolumna.pdfCT thoracalcolumna.pdfpdf417888

Nevro

CT tinningbein.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/CT Nevro/CT tinningbein.pdfCT tinningbein.pdfpdf690757
CT multifase angio - ved spørsmål om hjerneslag.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/CT Nevro/CT multifase angio - ved spørsmål om hjerneslag.pdfCT multifase angio - ved spørsmål om hjerneslag.pdfpdf709340
CT hode uten kontrast.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/CT Nevro/CT hode uten kontrast.pdfCT hode uten kontrast.pdfpdf500314
CT hode med kontrast.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/CT Nevro/CT hode med kontrast.pdfCT hode med kontrast.pdfpdf517724
CT hjerneslag med angiografi og perfusjon.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/CT Nevro/CT hjerneslag med angiografi og perfusjon.pdfCT hjerneslag med angiografi og perfusjon.pdfpdf992825
CT angiografi halskar og intracerebrale kar – spørsmål om opphørt sirkulasjon.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/CT Nevro/CT angiografi halskar og intracerebrale kar – spørsmål om opphørt sirkulasjon.pdfCT angiografi halskar og intracerebrale kar – spørsmål om opphørt sirkulasjon.pdfpdf835441

Thorax

CT collum, thorax, abdomen og bekken.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/CT thorax/CT collum, thorax, abdomen og bekken.pdfCT collum, thorax, abdomen og bekken.pdfpdf703142
CT pulmonal angiografi.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/CT thorax/CT pulmonal angiografi.pdfCT pulmonal angiografi.pdfpdf531162
CT thorax.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/CT thorax/CT thorax.pdfCT thorax.pdfpdf743238
CT thorax lavdose.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/CT thorax/CT thorax lavdose.pdfCT thorax lavdose.pdfpdf715662
CT thorax med øvre abdomen.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/CT thorax/CT thorax med øvre abdomen.pdfCT thorax med øvre abdomen.pdfpdf702651
CT thorax, abdomen og bekken.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/CT thorax/CT thorax, abdomen og bekken.pdfCT thorax, abdomen og bekken.pdfpdf816701
HRCT thorax.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/CT thorax/HRCT thorax.pdfHRCT thorax.pdfpdf727138


MR

Gastro


MR bakre bukvegg.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR Gastro/MR bakre bukvegg.pdfMR bakre bukvegg.pdfpdf336987
MR fistelprotokoll.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR Gastro/MR fistelprotokoll.pdfMR fistelprotokoll.pdfpdf415716
MR lever med leverspesifikk kontrast.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR Gastro/MR lever med leverspesifikk kontrast.pdfMR lever med leverspesifikk kontrast.pdfpdf537231
MR leverhemangiom.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR Gastro/MR leverhemangiom.pdfMR leverhemangiom.pdfpdf421643
MR pancreas med kontrast.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR Gastro/MR pancreas med kontrast.pdfMR pancreas med kontrast.pdfpdf640224
MR pancreas uten kontrast.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR Gastro/MR pancreas uten kontrast.pdfMR pancreas uten kontrast.pdfpdf510195
MR rectum-analcancer.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR Gastro/MR rectum-analcancer.pdfMR rectum-analcancer.pdfpdf429690
MR tynntarm.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR Gastro/MR tynntarm.pdfMR tynntarm.pdfpdf436955
MRCP.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR Gastro/MRCP.pdfMRCP.pdfpdf334835

 

Gynekologi

MR abdomen bekken, endometrioseprosedyre.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR gyn/MR abdomen bekken, endometrioseprosedyre.pdfMR abdomen bekken, endometrioseprosedyre.pdfpdf791581
MR bekken, ovarial oppfylning.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR gyn/MR bekken, ovarial oppfylning.pdfMR bekken, ovarial oppfylning.pdfpdf719903
MR bekken, uterusmyom.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR gyn/MR bekken, uterusmyom.pdfMR bekken, uterusmyom.pdfpdf592965
MR cancer i cervix uteri, vagina, vulva.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR gyn/MR cancer i cervix uteri, vagina, vulva.pdfMR cancer i cervix uteri, vagina, vulva.pdfpdf709461
MR uterus, endometriecancer.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR gyn/MR uterus, endometriecancer.pdfMR uterus, endometriecancer.pdfpdf731548

Nevro

MR akutt hjerneslag.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR nevro/MR akutt hjerneslag.pdfMR akutt hjerneslag.pdfpdf627271
MR caput - demens og nevrodegenerative sykdommer.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR nevro/MR caput - demens og nevrodegenerative sykdommer.pdfMR caput - demens og nevrodegenerative sykdommer.pdfpdf750839
MR caput - standard.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR nevro/MR caput - standard.pdfMR caput - standard.pdfpdf800112
MR cervical columna - degenerative forandringer.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR nevro/MR cervical columna - degenerative forandringer.pdfMR cervical columna - degenerative forandringer.pdfpdf728818
MR columna - traume.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR nevro/MR columna - traume.pdfMR columna - traume.pdfpdf728308
MR epilepsi.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR nevro/MR epilepsi.pdfMR epilepsi.pdfpdf805105
MR hjernemetastaser.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR nevro/MR hjernemetastaser.pdfMR hjernemetastaser.pdfpdf612829
MR hjernetumor - kontroll.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR nevro/MR hjernetumor - kontroll.pdfMR hjernetumor - kontroll.pdfpdf720761
MR hjernetumor - utredning.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR nevro/MR hjernetumor - utredning.pdfMR hjernetumor - utredning.pdfpdf733178
MR hydrocephalus, arachnoidale cyster.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR nevro/MR hydrocephalus, arachnoidale cyster.pdfMR hydrocephalus, arachnoidale cyster.pdfpdf704135
MR hypofyse.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR nevro/MR hypofyse.pdfMR hypofyse.pdfpdf715698
MR lumbosacral columna.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR nevro/MR lumbosacral columna.pdfMR lumbosacral columna.pdfpdf713370
MR medulla spinalis.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR nevro/MR medulla spinalis.pdfMR medulla spinalis.pdfpdf331533
MR ms.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR nevro/MR ms.pdfMR ms.pdfpdf756982
MR orbita.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR nevro/MR orbita.pdfMR orbita.pdfpdf708503
MR oropharynx, nasopharynx, collum.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR nevro/MR oropharynx, nasopharynx, collum.pdfMR oropharynx, nasopharynx, collum.pdfpdf732371
MR perfusjon.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR nevro/MR perfusjon.pdfMR perfusjon.pdfpdf470640
MR sinusvenetrombose.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR nevro/MR sinusvenetrombose.pdfMR sinusvenetrombose.pdfpdf725033
MR tinningbein.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR nevro/MR tinningbein.pdfMR tinningbein.pdfpdf736704
MR wake up stroke.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR nevro/MR wake up stroke.pdfMR wake up stroke.pdfpdf702141

Muskel og skjelett

MR akilles.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR OT muskel-skjelett/MR akilles.pdfMR akilles.pdfpdf437654
MR albue.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR OT muskel-skjelett/MR albue.pdfMR albue.pdfpdf496927
MR ankel.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR OT muskel-skjelett/MR ankel.pdfMR ankel.pdfpdf498058
MR ankel - revmatoide lidelser.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR OT muskel-skjelett/MR ankel - revmatoide lidelser.pdfMR ankel - revmatoide lidelser.pdfpdf505605
MR bekken - idrettsbrokk.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR OT muskel-skjelett/MR bekken - idrettsbrokk.pdfMR bekken - idrettsbrokk.pdfpdf541033
MR bekken - muskel-skjelett.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR OT muskel-skjelett/MR bekken - muskel-skjelett.pdfMR bekken - muskel-skjelett.pdfpdf494530
MR bekken-lår - hamstring.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR OT muskel-skjelett/MR bekken-lår - hamstring.pdfMR bekken-lår - hamstring.pdfpdf441112
MR columna - metastaser.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR OT muskel-skjelett/MR columna - metastaser.pdfMR columna - metastaser.pdfpdf417608
MR columna - revmatoide lidelser.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR OT muskel-skjelett/MR columna - revmatoide lidelser.pdfMR columna - revmatoide lidelser.pdfpdf444899
MR finger.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR OT muskel-skjelett/MR finger.pdfMR finger.pdfpdf505275
MR fot - revmatoide lidelser.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR OT muskel-skjelett/MR fot - revmatoide lidelser.pdfMR fot - revmatoide lidelser.pdfpdf549595
MR fot-tå.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR OT muskel-skjelett/MR fot-tå.pdfMR fot-tå.pdfpdf538892
MR hofte - fractur.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR OT muskel-skjelett/MR hofte - fractur.pdfMR hofte - fractur.pdfpdf432095
MR hofte - utredning.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR OT muskel-skjelett/MR hofte - utredning.pdfMR hofte - utredning.pdfpdf521913
MR hånd-håndledd - revmatoide lidelser.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR OT muskel-skjelett/MR hånd-håndledd - revmatoide lidelser.pdfMR hånd-håndledd - revmatoide lidelser.pdfpdf504598
MR håndledd-håndrot.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR OT muskel-skjelett/MR håndledd-håndrot.pdfMR håndledd-håndrot.pdfpdf495349
MR håndledd-håndrot - frakturutredning.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR OT muskel-skjelett/MR håndledd-håndrot - frakturutredning.pdfMR håndledd-håndrot - frakturutredning.pdfpdf505615
MR infeksjon.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR OT muskel-skjelett/MR infeksjon.pdfMR infeksjon.pdfpdf443353
MR is-ledd - revmatoide lidelser.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR OT muskel-skjelett/MR is-ledd - revmatoide lidelser.pdfMR is-ledd - revmatoide lidelser.pdfpdf677337
MR kne.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR OT muskel-skjelett/MR kne.pdfMR kne.pdfpdf839373
MR skulder.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR OT muskel-skjelett/MR skulder.pdfMR skulder.pdfpdf847711
MR spondylitt-spondylodiscitt.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR OT muskel-skjelett/MR spondylitt-spondylodiscitt.pdfMR spondylitt-spondylodiscitt.pdfpdf416412
MR tommel.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR OT muskel-skjelett/MR tommel.pdfMR tommel.pdfpdf778529
MR tumor bein og bløtvev.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR OT muskel-skjelett/MR tumor bein og bløtvev.pdfMR tumor bein og bløtvev.pdfpdf769899

Thorax

MR thorax og abdomen, MEN protokoll.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR thorax/MR thorax og abdomen, MEN protokoll.pdfMR thorax og abdomen, MEN protokoll.pdfpdf348628
MR thorax, lungeemboli.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR thorax/MR thorax, lungeemboli.pdfMR thorax, lungeemboli.pdfpdf626046
MR thorax, TOS protokoll.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR thorax/MR thorax, TOS protokoll.pdfMR thorax, TOS protokoll.pdfpdf727428
MR thorax, mediastinal tumor med dynamisk kontrast.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR thorax/MR thorax, mediastinal tumor med dynamisk kontrast.pdfMR thorax, mediastinal tumor med dynamisk kontrast.pdfpdf633342
MR thorax, perifer tumor.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR thorax/MR thorax, perifer tumor.pdfMR thorax, perifer tumor.pdfpdf735157
MR thorax, pancost tumor.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR thorax/MR thorax, pancost tumor.pdfMR thorax, pancost tumor.pdfpdf627507
MR thorax, sentral tumor med angiografi.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR thorax/MR thorax, sentral tumor med angiografi.pdfMR thorax, sentral tumor med angiografi.pdfpdf644288
MR thorax, forenklet thymus.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR thorax/MR thorax, forenklet thymus.pdfMR thorax, forenklet thymus.pdfpdf606957

Uro

MR prostata med kontrast.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR uro/MR prostata med kontrast.pdfMR prostata med kontrast.pdfpdf643516
MR prostata uten kontrast.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR uro/MR prostata uten kontrast.pdfMR prostata uten kontrast.pdfpdf635260

 

Sjekklister

CT sjekkliste Helse Vest.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/Sjekklister/CT sjekkliste Helse Vest.pdfCT sjekkliste Helse Vest.pdfpdf188410
MR sjekkliste Helse Vest.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/Sjekklister/MR sjekkliste Helse Vest.pdfMR sjekkliste Helse Vest.pdfpdf71657


Retningslinjer

Retningslinje for MR-undersøkelser av pasienter med MR conditional pacemaker/ICD
MR av pasientar med  pacemaker blir utført ved Haukeland universitetssjukehus, Stavanger universitetssjukehus og Haugesund sjukehus.

Intravaskulær bruk av jodkontrast relatert til nyrefunksjon Intravaskulær bruk av MR (gadolinium) kontrast relatert til nyrefunksjon og bivirkninger Bruk av sentralt venekateter ved injeksjon av kontrastmiddelBildediagnostikk ved organdonasjonBildediagnostikk ved spørsmål om hjerneslag

 
 

Fann du det du leitte etter?