Radiologiske prosedyrar

For å unngå at pasientar må ta dei same undersøkingane om igjen når dei går får eitt sjukehus til eit anna, er radiologiske prosedyrar i Helse Vest standardisert. Protokollane er tekniske prosedyrar som viser korleis ein skal «køyre» MR- og CT-undersøkingar, og retningslinjene er anbefalingar for beste praksis.

Arbeidet er eit samarbeid mellom radiologar, radiografar og fysikarar frå alle helseføretaka, og har som mål at undersøkingar blir gjort likt i heile Helse Vest. Private røntgeninstitutt, som har avtale med Helse Vest, skal følgje dei same prosedyrane.

Ved å utføre undersøkingane likt, kan ein spare pasientane for unødig stråling og risiko.

Protokollar

CT

Gastro

CT abdomen bekken, portovenøs fase.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/CT Gastro/CT abdomen bekken, portovenøs fase.pdfCT abdomen bekken, portovenøs fase.pdf
CT lever.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/CT Gastro/CT lever.pdfCT lever.pdf
CT pancreas, flerfaseprotokoll.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/CT Gastro/CT pancreas, flerfaseprotokoll.pdfCT pancreas, flerfaseprotokoll.pdf
CT ventrikkel.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/CT Gastro/CT ventrikkel.pdfCT ventrikkel.pdf
CT øsofagus.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/CT Gastro/CT øsofagus.pdfCT øsofagus.pdf 

Muskel og skjelett

CT albue.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/CT OT muskel-skjelett/CT albue.pdfCT albue.pdf
CT ankel-fot.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/CT OT muskel-skjelett/CT ankel-fot.pdfCT ankel-fot.pdf
CT anteversjonsmåling.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/CT OT muskel-skjelett/CT anteversjonsmåling.pdfCT anteversjonsmåling.pdf
CT bekken - muskel-skjelett.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/CT OT muskel-skjelett/CT bekken - muskel-skjelett.pdfCT bekken - muskel-skjelett.pdf
CT cervicalcolumna.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/CT OT muskel-skjelett/CT cervicalcolumna.pdfCT cervicalcolumna.pdf
CT clavicula.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/CT OT muskel-skjelett/CT clavicula.pdfCT clavicula.pdf
CT hofte-lår.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/CT OT muskel-skjelett/CT hofte-lår.pdfCT hofte-lår.pdf
CT håndledd-håndrot-underarm.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/CT OT muskel-skjelett/CT håndledd-håndrot-underarm.pdfCT håndledd-håndrot-underarm.pdf
CT infeksjonsprotokoll.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/CT OT muskel-skjelett/CT infeksjonsprotokoll.pdfCT infeksjonsprotokoll.pdf
CT is-ledd.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/CT OT muskel-skjelett/CT is-ledd.pdfCT is-ledd.pdf
CT kne - TTTG-måling.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/CT OT muskel-skjelett/CT kne - TTTG-måling.pdfCT kne - TTTG-måling.pdf
CT kne-legg.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/CT OT muskel-skjelett/CT kne-legg.pdfCT kne-legg.pdf
CT lumbalcolumna.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/CT OT muskel-skjelett/CT lumbalcolumna.pdfCT lumbalcolumna.pdf
CT myelomatose.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/CT OT muskel-skjelett/CT myelomatose.pdfCT myelomatose.pdf
CT skulder-overarm.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/CT OT muskel-skjelett/CT skulder-overarm.pdfCT skulder-overarm.pdf
CT thoracalcolumna.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/CT OT muskel-skjelett/CT thoracalcolumna.pdfCT thoracalcolumna.pdf

Thorax

CT collum, thorax, abdomen og bekken.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/CT thorax/CT collum, thorax, abdomen og bekken.pdfCT collum, thorax, abdomen og bekken.pdf
CT pulmonal angiografi.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/CT thorax/CT pulmonal angiografi.pdfCT pulmonal angiografi.pdf
CT thorax arteriell fase, øvre abdomen.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/CT thorax/CT thorax arteriell fase, øvre abdomen.pdfCT thorax arteriell fase, øvre abdomen.pdf
CT thorax rutine, arteriell fase.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/CT thorax/CT thorax rutine, arteriell fase.pdfCT thorax rutine, arteriell fase.pdf
CT thorax rutine, venøs fase.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/CT thorax/CT thorax rutine, venøs fase.pdfCT thorax rutine, venøs fase.pdf
CT thorax venøs fase, øvre abdomen.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/CT thorax/CT thorax venøs fase, øvre abdomen.pdfCT thorax venøs fase, øvre abdomen.pdf
CT thorax, abdomen og bekken.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/CT thorax/CT thorax, abdomen og bekken.pdfCT thorax, abdomen og bekken.pdf
HRCT thorax.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/CT thorax/HRCT thorax.pdfHRCT thorax.pdf

 

MR

Gastro


MR bakre bukvegg.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR Gastro/MR bakre bukvegg.pdfMR bakre bukvegg.pdf
MR fistelprotokoll.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR Gastro/MR fistelprotokoll.pdfMR fistelprotokoll.pdf
MR lever med leverspesifikk kontrast.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR Gastro/MR lever med leverspesifikk kontrast.pdfMR lever med leverspesifikk kontrast.pdf
MR leverhemangiom.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR Gastro/MR leverhemangiom.pdfMR leverhemangiom.pdf
MR pancreas med kontrast.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR Gastro/MR pancreas med kontrast.pdfMR pancreas med kontrast.pdf
MR pancreas uten kontrast.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR Gastro/MR pancreas uten kontrast.pdfMR pancreas uten kontrast.pdf
MR rectum-analcancer.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR Gastro/MR rectum-analcancer.pdfMR rectum-analcancer.pdf
MR tynntarm.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR Gastro/MR tynntarm.pdfMR tynntarm.pdf
MRCP.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR Gastro/MRCP.pdfMRCP.pdf

 

Gynekologi

MR abdomen bekken, endometrioseprosedyre.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR gyn/MR abdomen bekken, endometrioseprosedyre.pdfMR abdomen bekken, endometrioseprosedyre.pdf
MR bekken, ovarial oppfylning.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR gyn/MR bekken, ovarial oppfylning.pdfMR bekken, ovarial oppfylning.pdf
MR bekken, uterusmyom.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR gyn/MR bekken, uterusmyom.pdfMR bekken, uterusmyom.pdf
MR cancer i cervix uteri, vagina, vulva.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR gyn/MR cancer i cervix uteri, vagina, vulva.pdfMR cancer i cervix uteri, vagina, vulva.pdf
MR uterus, endometriecancer.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR gyn/MR uterus, endometriecancer.pdfMR uterus, endometriecancer.pdf

Nevro

MR akutt hjerneslag.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR nevro/MR akutt hjerneslag.pdfMR akutt hjerneslag.pdf
MR caput, standard.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR nevro/MR caput, standard.pdfMR caput, standard.pdf
MR cervical columna - degenerative forandringer.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR nevro/MR cervical columna - degenerative forandringer.pdfMR cervical columna - degenerative forandringer.pdf
MR columna - metastaser.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR nevro/MR columna - metastaser.pdfMR columna - metastaser.pdf
MR columna - traume.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR nevro/MR columna - traume.pdfMR columna - traume.pdf
MR demens.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR nevro/MR demens.pdfMR demens.pdf
MR epilepsi.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR nevro/MR epilepsi.pdfMR epilepsi.pdf
MR hjernemetastaser.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR nevro/MR hjernemetastaser.pdfMR hjernemetastaser.pdf
MR hjernetumor.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR nevro/MR hjernetumor.pdfMR hjernetumor.pdf
MR hydrocefalus, arachnoidale cyster.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR nevro/MR hydrocefalus, arachnoidale cyster.pdfMR hydrocefalus, arachnoidale cyster.pdf
MR hypofyse.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR nevro/MR hypofyse.pdfMR hypofyse.pdf
MR lumbosacral columna.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR nevro/MR lumbosacral columna.pdfMR lumbosacral columna.pdf
MR medulla spinalis.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR nevro/MR medulla spinalis.pdfMR medulla spinalis.pdf
MR morbus parkinson, nevrodegenerative sykdommer.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR nevro/MR morbus parkinson, nevrodegenerative sykdommer.pdfMR morbus parkinson, nevrodegenerative sykdommer.pdf
MR ms.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR nevro/MR ms.pdfMR ms.pdf
MR orbita.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR nevro/MR orbita.pdfMR orbita.pdf
MR oropharynx, nasopharynx, collum.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR nevro/MR oropharynx, nasopharynx, collum.pdfMR oropharynx, nasopharynx, collum.pdf
MR sinusvenetrombose.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR nevro/MR sinusvenetrombose.pdfMR sinusvenetrombose.pdf
MR spondylitt-spondylodiscitt.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR nevro/MR spondylitt-spondylodiscitt.pdfMR spondylitt-spondylodiscitt.pdf
MR vestibularis schwannom.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR nevro/MR vestibularis schwannom.pdfMR vestibularis schwannom.pdf

Muskel og skjelett

MR akilles.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR OT muskel-skjelett/MR akilles.pdfMR akilles.pdf
MR albue.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR OT muskel-skjelett/MR albue.pdfMR albue.pdf
MR ankel.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR OT muskel-skjelett/MR ankel.pdfMR ankel.pdf
MR ankel - revmatoide lidelser.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR OT muskel-skjelett/MR ankel - revmatoide lidelser.pdfMR ankel - revmatoide lidelser.pdf
MR bekken - idrettsbrokk.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR OT muskel-skjelett/MR bekken - idrettsbrokk.pdfMR bekken - idrettsbrokk.pdf
MR bekken - muskel-skjelett.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR OT muskel-skjelett/MR bekken - muskel-skjelett.pdfMR bekken - muskel-skjelett.pdf
MR bekken-lår - hamstring.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR OT muskel-skjelett/MR bekken-lår - hamstring.pdfMR bekken-lår - hamstring.pdf
MR columna - revmatoide lidelser.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR OT muskel-skjelett/MR columna - revmatoide lidelser.pdfMR columna - revmatoide lidelser.pdf
MR finger.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR OT muskel-skjelett/MR finger.pdfMR finger.pdf
MR fot - revmatoide lidelser.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR OT muskel-skjelett/MR fot - revmatoide lidelser.pdfMR fot - revmatoide lidelser.pdf
MR fot-tå.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR OT muskel-skjelett/MR fot-tå.pdfMR fot-tå.pdf
MR hofte - fractur.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR OT muskel-skjelett/MR hofte - fractur.pdfMR hofte - fractur.pdf
MR hofte - utredning.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR OT muskel-skjelett/MR hofte - utredning.pdfMR hofte - utredning.pdf
MR hånd-håndledd - revmatoide lidelser.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR OT muskel-skjelett/MR hånd-håndledd - revmatoide lidelser.pdfMR hånd-håndledd - revmatoide lidelser.pdf
MR håndledd-håndrot.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR OT muskel-skjelett/MR håndledd-håndrot.pdfMR håndledd-håndrot.pdf
MR håndledd-håndrot – frakturutredning.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR OT muskel-skjelett/MR håndledd-håndrot – frakturutredning.pdfMR håndledd-håndrot – frakturutredning.pdf
MR infeksjon.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR OT muskel-skjelett/MR infeksjon.pdfMR infeksjon.pdf
MR is-ledd - revmatoide lidelser.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR OT muskel-skjelett/MR is-ledd - revmatoide lidelser.pdfMR is-ledd - revmatoide lidelser.pdf
MR kne.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR OT muskel-skjelett/MR kne.pdfMR kne.pdf
MR skulder.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR OT muskel-skjelett/MR skulder.pdfMR skulder.pdf
MR tommel.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR OT muskel-skjelett/MR tommel.pdfMR tommel.pdf
MR tumor bein og bløtvev.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR OT muskel-skjelett/MR tumor bein og bløtvev.pdfMR tumor bein og bløtvev.pdf

Thorax

MR thorax, lungeemboli.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR thorax/MR thorax, lungeemboli.pdfMR thorax, lungeemboli.pdf
MR thorax, sentral tumor.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR thorax/MR thorax, sentral tumor.pdfMR thorax, sentral tumor.pdf
MR thorax, TOS protokoll.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR thorax/MR thorax, TOS protokoll.pdfMR thorax, TOS protokoll.pdf
MR thorax, tumor.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR thorax/MR thorax, tumor.pdfMR thorax, tumor.pdf
MR thorax og abdomen, MEN protokoll.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR thorax/MR thorax og abdomen, MEN protokoll.pdfMR thorax og abdomen, MEN protokoll.pdf

Uro

MR prostata med kontrast.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR uro/MR prostata med kontrast.pdfMR prostata med kontrast.pdf
MR prostata uten kontrast.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR uro/MR prostata uten kontrast.pdfMR prostata uten kontrast.pdf

 

Sjekklister

CT sjekkliste Helse Vest.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/Sjekklister/CT sjekkliste Helse Vest.pdfCT sjekkliste Helse Vest.pdf
MR sjekkliste Helse Vest.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/Sjekklister/MR sjekkliste Helse Vest.pdfMR sjekkliste Helse Vest.pdf


Retningslinjer

Retningslinje for MR-undersøkelser av pasienter med MR conditional pacemaker/ICD
MR av pasientar med  pacemaker blir utført ved Haukeland universitetssjukehus, Stavanger universitetssjukehus og Haugesund sjukehus.

Intravaskulær bruk av jodkontrast relatert til nyrefunksjon Intravaskulær bruk av MR-kontrast relatert til nyrefunksjon og NSF Bruk av sentralt venekateter ved injeksjon av kontrastmiddel