Radiologiske prosedyrar

For å unngå at pasientar må ta dei same undersøkingane om igjen når dei går går eitt sjukehus til eit anna, er radiologiske prosedyrar i Helse Vest standardisert. Protokollane er tekniske prosedyrar som viser korleis ein skal «køyre» MR- og CT-undersøkingar, og retningslinjene er anbefalingar for beste praksis.

Arbeidet er eit samarbeid mellom radiologar, radiografar og fysikarar frå alle helseføretaka, og har som mål at undersøkingar blir gjort likt i heile Helse Vest. Private røntgeninstitutt, som har avtale med Helse Vest, skal følgje dei same prosedyrane.

Ved å utføre undersøkingane likt, kan ein spare pasientane for unødig stråling og risiko.

Kontakt prosjektleiar

Protokollar

CT

CT kontrastmiddel-kalkulator

Kalkulatorene skal brukast til protokollar som berekner kontrastmengde når det gjeld vekt- og kroppstypebasert kalkulator (OmniJect program eller tilsvarande) eller vekt- og høydebasert kalkulator (Lean Body Weight).

Kalkulator basert på vekt og høyde (Lean Body Weight).xlsxhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/Kalkulator/Kalkulator basert på vekt og høyde (Lean Body Weight).xlsxKalkulator basert på vekt og høyde (Lean Body Weight).xlsxxlsx391927
Kalkulator basert på vekt og kroppstype.xlsxhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/Kalkulator/Kalkulator basert på vekt og kroppstype.xlsxKalkulator basert på vekt og kroppstype.xlsxxlsx27579


Gastro

CT abdomen bekken, portovenøs fase.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/CT Gastro/CT abdomen bekken, portovenøs fase.pdfCT abdomen bekken, portovenøs fase.pdfpdf416687
CT lever.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/CT Gastro/CT lever.pdfCT lever.pdfpdf897979
CT nevroendokrin tumor og GIST.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/CT Gastro/CT nevroendokrin tumor og GIST.pdfCT nevroendokrin tumor og GIST.pdfpdf736901
CT pancreas, flerfaseprotokoll.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/CT Gastro/CT pancreas, flerfaseprotokoll.pdfCT pancreas, flerfaseprotokoll.pdfpdf905463
CT tarmblødning-ischemi.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/CT Gastro/CT tarmblødning-ischemi.pdfCT tarmblødning-ischemi.pdfpdf817947
CT tykktarm.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/CT Gastro/CT tykktarm.pdfCT tykktarm.pdfpdf752517
CT ventrikkel.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/CT Gastro/CT ventrikkel.pdfCT ventrikkel.pdfpdf903521
CT øsofagus.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/CT Gastro/CT øsofagus.pdfCT øsofagus.pdfpdf891376


 

Muskel og skjelett

CT albue

CT ankel-fot

CT anteversjonsmåling

CT bekken - muskel/skjelett

CT cervicalcolumna

CT clavicula

CT hofte/lår

CT håndledd/håndrot/underarm

CT infeksjonsprotokoll

CT IS-ledd

CT kne - TTTG-måling

CT kne/legg

CT lumbalcolumna

CT myelomatose

CT skulder/overarm

CT thoracalcolumna

Nevro

CT hjerneslag med angiografi og perfusjon

CT tinningbein

CT hode med kontrast

CT hode uten kontrast

CT angiografi halskar og intracerebrale kar - spørsmål om opphørt sirkulasjon

CT multifase angio - ved spørsmål om hjerneslag

Thorax

CT collum, thorax, abdomen og bekken

CT pulmonal angiografi

CT thorax

CT thorax lavdose

CT thorax med øvre abdomen

CT thorax, abdomen og bekken

HRCT thorax

MR

Gastro

MR bakre bukvegg.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR Gastro/MR bakre bukvegg.pdfMR bakre bukvegg.pdfpdf336987
MR fistelprotokoll.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR Gastro/MR fistelprotokoll.pdfMR fistelprotokoll.pdfpdf415716
MR lever med leverspesifikk kontrast.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR Gastro/MR lever med leverspesifikk kontrast.pdfMR lever med leverspesifikk kontrast.pdfpdf537231
MR leverhemangiom.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR Gastro/MR leverhemangiom.pdfMR leverhemangiom.pdfpdf421643
MR pancreas med kontrast.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR Gastro/MR pancreas med kontrast.pdfMR pancreas med kontrast.pdfpdf640224
MR pancreas uten kontrast.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR Gastro/MR pancreas uten kontrast.pdfMR pancreas uten kontrast.pdfpdf510195
MR rectum-analcancer.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR Gastro/MR rectum-analcancer.pdfMR rectum-analcancer.pdfpdf429690
MR tynntarm.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR Gastro/MR tynntarm.pdfMR tynntarm.pdfpdf436955
MRCP.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR Gastro/MRCP.pdfMRCP.pdfpdf334835

 

Gynekologi

MR cancer i cervix uteri, vagina, vulva

MR bekken, ovarial oppfylning

MR bekken, uterusmyom

MR uterus, endometriecancer

MR abdomen bekken, endometrioseprosedyre

Nevro

MR akutt hjerneslag

MR caput - demens og nevrodegenerative sykdommer

MR caput - standard

MR cervical columna - degenerative forandringer

MR columna - traume

MR epilepsi

MR hjernemetastaser

MR hjernetumor - kontroll

MR hjernetumor - utredning

MR hydrocephalus, arachnoidale cyster

MR hypofyse

MR lumbosacral columna

MR medulla spinalis

MR MS

MR orbita

MR oropharynx, nasopharynx, collum

MR perfusjon

MR sinusvenetrombose

MR tinningbein

MR wake up stroke

Muskel og skjelett

MR akilles

MR albue

MR ankel

MR ankel - revmatoide lidelser

MR bekken - idrettsbrokk

MR bekken - muskel/skjelett

MR bekken/lår - hamstring

MR columna - metastaser

MR columna - revmatoide lidelser

MR finger

MR fot/tå

MR fot - revmatoide lidelser

MR hofte - fraktur

MR hofte - utredning

MR håndledd/håndrot

MR håndledd/håndrot - frakturutredning

MR hånd/håndledd - revmatoide lidelser

MR infeksjon

MR IS-ledd - revmatoide lidelser

MR kne

MR skulder

MR spondylitt/spondylodiscitt

MR tommel

MR tumor bein og bløtvev

Thorax

MR thorax, forenklet thymus

MR thorax, lungeemboli

MR thorax, mediastinal tumor med dynamisk kontrast

MR thorax, TOS protokoll

MR thorax, pancost tumor

MR thorax, perifer tumor

MR thorax, sentral tumor med angiografi

Uro

MR prosta med kontrast

MR prostata uten kontrast

Røntgen

Barn

Prosedyrar er under utarbeiding.

 

Sjekklister

CT sjekkliste Helse Vest.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/Sjekklister/CT sjekkliste Helse Vest.pdfCT sjekkliste Helse Vest.pdfpdf188410
MR sjekkliste Helse Vest.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/Sjekklister/MR sjekkliste Helse Vest.pdfMR sjekkliste Helse Vest.pdfpdf71657

Retningslinjer

Retningslinje for MR-undersøkelser av pasienter med MR conditional pacemaker/ICD

MR av pasientar med  pacemaker blir utført ved Haukeland universitetssjukehus, Stavanger universitetssjukehus og Haugesund sjukehus.

Intravaskulær bruk av jodkontrast relatert til nyrefunksjon Intravaskulær bruk av MR (gadolinium) kontrast relatert til nyrefunksjon og bivirkninger Bruk av sentralt venekateter ved injeksjon av kontrastmiddel Bildediagnostikk ved organdonasjon Bildediagnostikk ved spørsmål om hjerneslag

Fann du det du leitte etter?