Radiologiske prosedyrar

For å unngå at pasientar må ta dei same undersøkingane om igjen når dei går går eitt sjukehus til eit anna, er radiologiske prosedyrar i Helse Vest standardisert. Protokollane er tekniske prosedyrar som viser korleis ein skal «køyre» MR- og CT-undersøkingar, og retningslinjene er anbefalingar for beste praksis.

Arbeidet er eit samarbeid mellom radiologar, radiografar og fysikarar frå alle helseføretaka, og har som mål at undersøkingar blir gjort likt i heile Helse Vest. Private røntgeninstitutt, som har avtale med Helse Vest, skal følgje dei same prosedyrane.

Ved å utføre undersøkingane likt, kan ein spare pasientane for unødig stråling og risiko.

Kontakt prosjektleiar

Protokollar

CT​

CT kontrastmiddel-kalkulator

Kalkulatorene skal brukast til protokollar som berekner kontrastmengde når det gjeld vekt- og kroppstypebasert kalkulator (OmniJect program eller tilsvarande) eller vekt- og høydebasert kalkulator (Lean Body Weight).

Kalkulator basert på vekt og høyde (Lean Body Weight).xlsxhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/Kalkulator/Kalkulator basert på vekt og høyde (Lean Body Weight).xlsxKalkulator basert på vekt og høyde (Lean Body Weight).xlsxxlsx394118
Kalkulator basert på vekt og kroppstype.xlsxhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/Kalkulator/Kalkulator basert på vekt og kroppstype.xlsxKalkulator basert på vekt og kroppstype.xlsxxlsx28383

Barn​​​​

CT hode - barn​

Gastro

CT abdomen bekken, portovenøs fase

CT lever

CT nevroendokrin tumor og GIST

CT pancreas, flerfaseprotokoll

CT tarmblødning/ischemi

CT tykktarm

CT ventrikkel

CT øsofagus

Muskel og skjelett

CT albue

CT ankel-fot

CT bekken - muskel/skjelett

CT bløtdelsinfeksjon

CT cervicalcolumna

CT clavicula

CT hofte/lår

CT håndledd/håndrot/underarm

CT IS-ledd

CT kne - TTTG-måling

CT kne/legg

CT lumbalcolumna

CT myelomatose - lavdose

CT skulder begge​​

CT skulder/overarm

CT thoracalcolumna​​

CT torsjonsmåling underekstremiteter​

Nevro

CT angiografi av hode ved SAH, aneurisme, karmalformasjon​

CT hjerneslag med angiografi og perfusjon

CT tinningbein

CT hode med kontrast

CT hode uten kontrast

CT angiografi halskar og intracerebrale kar - spørsmål om opphørt sirkulasjon

CT multifase angio - ved spørsmål om hjerneslag

Thorax

CT collum, thorax, abdomen og bekken

CT pulmonal angiografi

CT thorax

CT thorax lavdose

CT thorax med øvre abdomen

CT thorax, abdomen og bekken

HRCT thorax

MR

Gastro

MR akutt abdomen

MR bakre bukvegg

MR fistelprotokoll

MR lever med ekstracellulært kontrastmiddel

MR lever med leverspesifikk kontrast

MR leverhemangiom

MR pancreas med kontrast

MR pancreas uten kontrast

MR pancreas - kontroll av cystisk lesjon

MR rectum/analcancer

MR thorax og abdomen, MEN protokoll

MR tynntarm

MRCP

Gynekologi

MR cancer i cervix uteri, vagina, vulva

MR bekken, ovarial oppfylning

MR bekken, uterusmyom

MR uterus, endometriecancer

MR abdomen bekken, endometrioseprosedyre

Nevro

MR akutt hjerneslag

MR caput - demens og nevrodegenerative sykdommer

MR caput - standard

MR cervica​l columna - degenerative forandringer

MR columna - traume

MR epilepsi - 1,5T​

MR epilepsi - 3T​

MR hjernemetastaser

MR hjernetumor - kontroll

MR hjernetumor - utredning

MR hydrocephalus, arachnoidale cyster

MR hypofyse - utredning​

MR hypofyse - kontroll

MR lumbalcolumna

MR medulla spinalis

MR meningiom – kontroll behandlet

MR meningiom – kontroll ubehandlet​

MR MS

MR orbita

MR oropharynx, nasopharynx, collum

MR perfusjon

MR sinusvenetrombose

MR tinningbein

MR wake up stroke

Muskel og skjelett

MR akilles

MR albue

MR albue - dis​tal bicepsruptur​​

MR ankel

MR ankel - revmatoide lidelser​​

MR bekken - idrettsbrokk

MR bekken - muskel/skjelett

MR bekken/lår - patologi i muskulatur og/eller sener

MR columna - metastaser

MR columna - revmatoide lidelser

MR finger

MR fot/tå

MR fot - revmatoide lidelser

MR hofte - fraktur

MR hofte - utredning

MR håndledd/håndrot

MR håndledd/håndrot - frakturutredning

MR hånd/håndledd - revmatoide lidelser

MR infeksjon

MR IS-ledd - revmatoide lidelser

MR kne

MR skulder

MR spondylitt/spondylodiscitt

MR tommel

MR tumor bein og bløtvev

Thorax

MR thorax, forenklet thymus

MR thorax, lungeemboli

MR thorax, mediastinal tumor med dynamisk kontrast

MR thorax, TOS protokoll

MR thorax, pancost tumor

MR thorax, perifer tumor

MR thorax, sentral tumor med angiografi

Uro

MR prostata med kontrast

MR prostata uten kontrast

Røntgen

Barn

​RTG bekken og hofter - barn

RTG thorax - barn

RTG thorax - nyfødt intensiv

 

Sjekklister

CT sjekkliste Helse Vest.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/Sjekklister/CT sjekkliste Helse Vest.pdfCT sjekkliste Helse Vest.pdfpdf636797
MR sjekkliste Helse Vest.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/Sjekklister/MR sjekkliste Helse Vest.pdfMR sjekkliste Helse Vest.pdfpdf641023

Retningslinjer

Retningslinje for MR-undersøkelser av pasienter med MR-tilpasset pacemaker/ICD Retningslinje for MR-undersøkelser av pasienter med IKKE-MR-tilpasset pacemaker/ICD

MR av pasientar med  pacemaker blir utført ved Haukeland universitetssjukehus, Stavanger universitetssjukehus og Haugesund sjukehus.

Retningslinje for intravaskulær bruk av jodkontrast relatert til nyrefunksjon Retningslinje for intravaskulær bruk av MR (gadolinium) kontrast relatert til nyrefunksjon og bivirkninger

Retningslinje for bruk av SVK, VAP, MID-line og PICC-line ved kontrastmiddeladministrering under trykk på CTRetningslinje for bildediagnostikk ved organdonasjon

Bildediagnostikk for bildediagnostikk ved hjerneslagRetningslinje kliniske revisjoner av standardiserte radiologiske protokoller i Helse Vest​

Fann du det du leitte etter?