Radiologiske prosedyrar

For å unngå at pasientar må ta dei same undersøkingane om igjen når dei går får eitt sjukehus til eit anna, er radiologiske prosedyrar i Helse Vest standardisert. Protokollane er tekniske prosedyrar som viser korleis ein skal «køyre» MR- og CT-undersøkingar, og retningslinjene er anbefalingar for beste praksis.

Arbeidet er eit samarbeid mellom radiologar, radiografar og fysikarar frå alle helseføretaka, og har som mål at undersøkingar blir gjort likt i heile Helse Vest. Private røntgeninstitutt, som har avtale med Helse Vest, skal følgje dei same prosedyrane.

Ved å utføre undersøkingane likt, kan ein spare pasientane for unødig stråling og risiko.

Kontakt prosjektleiar

Protokollar

CT

CT kontrastmiddel-kalkulator

Kalkulatorene skal brukast til protokollar som berekner kontrastmengde når det gjeld vekt- og kroppstypebasert kalkulator (OmniJect program eller tilsvarande) eller vekt- og høydebasert kalkulator (Lean Body Weight).

Kalkulator basert på vekt og høyde (Lean Body Weight).xlsxhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/Kalkulator/Kalkulator basert på vekt og høyde (Lean Body Weight).xlsxKalkulator basert på vekt og høyde (Lean Body Weight).xlsxxlsx391927
Kalkulator basert på vekt og kroppstype.xlsxhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/Kalkulator/Kalkulator basert på vekt og kroppstype.xlsxKalkulator basert på vekt og kroppstype.xlsxxlsx27582


Gastro

CT abdomen bekken, portovenøs fase.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/CT Gastro/CT abdomen bekken, portovenøs fase.pdfCT abdomen bekken, portovenøs fase.pdfpdf416687
CT lever.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/CT Gastro/CT lever.pdfCT lever.pdfpdf523357
CT nevroendokrin tumor.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/CT Gastro/CT nevroendokrin tumor.pdfCT nevroendokrin tumor.pdfpdf423334
CT pancreas, flerfaseprotokoll.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/CT Gastro/CT pancreas, flerfaseprotokoll.pdfCT pancreas, flerfaseprotokoll.pdfpdf512772
CT tykktarm.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/CT Gastro/CT tykktarm.pdfCT tykktarm.pdfpdf434235
CT ventrikkel.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/CT Gastro/CT ventrikkel.pdfCT ventrikkel.pdfpdf533179
CT øsofagus.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/CT Gastro/CT øsofagus.pdfCT øsofagus.pdfpdf523193


 

Muskel og skjelett

CT albue.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/CT OT muskel-skjelett/CT albue.pdfCT albue.pdfpdf457368
CT ankel-fot.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/CT OT muskel-skjelett/CT ankel-fot.pdfCT ankel-fot.pdfpdf471040
CT anteversjonsmåling.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/CT OT muskel-skjelett/CT anteversjonsmåling.pdfCT anteversjonsmåling.pdfpdf463346
CT bekken - muskel-skjelett.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/CT OT muskel-skjelett/CT bekken - muskel-skjelett.pdfCT bekken - muskel-skjelett.pdfpdf421237
CT cervicalcolumna.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/CT OT muskel-skjelett/CT cervicalcolumna.pdfCT cervicalcolumna.pdfpdf417715
CT clavicula.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/CT OT muskel-skjelett/CT clavicula.pdfCT clavicula.pdfpdf451839
CT hofte-lår.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/CT OT muskel-skjelett/CT hofte-lår.pdfCT hofte-lår.pdfpdf425606
CT håndledd-håndrot-underarm.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/CT OT muskel-skjelett/CT håndledd-håndrot-underarm.pdfCT håndledd-håndrot-underarm.pdfpdf440054
CT infeksjonsprotokoll.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/CT OT muskel-skjelett/CT infeksjonsprotokoll.pdfCT infeksjonsprotokoll.pdfpdf420716
CT is-ledd.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/CT OT muskel-skjelett/CT is-ledd.pdfCT is-ledd.pdfpdf420066
CT kne - TTTG-måling.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/CT OT muskel-skjelett/CT kne - TTTG-måling.pdfCT kne - TTTG-måling.pdfpdf427091
CT kne-legg.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/CT OT muskel-skjelett/CT kne-legg.pdfCT kne-legg.pdfpdf472123
CT lumbalcolumna.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/CT OT muskel-skjelett/CT lumbalcolumna.pdfCT lumbalcolumna.pdfpdf418024
CT myelomatose.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/CT OT muskel-skjelett/CT myelomatose.pdfCT myelomatose.pdfpdf430474
CT skulder-overarm.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/CT OT muskel-skjelett/CT skulder-overarm.pdfCT skulder-overarm.pdfpdf437996
CT thoracalcolumna.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/CT OT muskel-skjelett/CT thoracalcolumna.pdfCT thoracalcolumna.pdfpdf417888

Nevro

CT tinningbein.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/CT Nevro/CT tinningbein.pdfCT tinningbein.pdfpdf384448
CT hjerneslag med angiografi og perfusjon.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/CT Nevro/CT hjerneslag med angiografi og perfusjon.pdfCT hjerneslag med angiografi og perfusjon.pdfpdf917090
CT angiografi halskar og intracerebrale kar – spørsmål om opphørt sirkulasjon.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/CT Nevro/CT angiografi halskar og intracerebrale kar – spørsmål om opphørt sirkulasjon.pdfCT angiografi halskar og intracerebrale kar – spørsmål om opphørt sirkulasjon.pdfpdf750405

Thorax

CT collum, thorax, abdomen og bekken.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/CT thorax/CT collum, thorax, abdomen og bekken.pdfCT collum, thorax, abdomen og bekken.pdfpdf396605
CT pulmonal angiografi.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/CT thorax/CT pulmonal angiografi.pdfCT pulmonal angiografi.pdfpdf307384
CT thorax lavdose.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/CT thorax/CT thorax lavdose.pdfCT thorax lavdose.pdfpdf619870
CT thorax rutine, arteriell fase.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/CT thorax/CT thorax rutine, arteriell fase.pdfCT thorax rutine, arteriell fase.pdfpdf408021
CT thorax rutine, venøs fase.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/CT thorax/CT thorax rutine, venøs fase.pdfCT thorax rutine, venøs fase.pdfpdf414420
CT thorax venøs fase, øvre abdomen.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/CT thorax/CT thorax venøs fase, øvre abdomen.pdfCT thorax venøs fase, øvre abdomen.pdfpdf389800
CT thorax, abdomen og bekken.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/CT thorax/CT thorax, abdomen og bekken.pdfCT thorax, abdomen og bekken.pdfpdf476499
HRCT thorax.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/CT thorax/HRCT thorax.pdfHRCT thorax.pdfpdf399046


MR

Gastro


MR bakre bukvegg.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR Gastro/MR bakre bukvegg.pdfMR bakre bukvegg.pdfpdf336987
MR fistelprotokoll.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR Gastro/MR fistelprotokoll.pdfMR fistelprotokoll.pdfpdf415716
MR lever med leverspesifikk kontrast.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR Gastro/MR lever med leverspesifikk kontrast.pdfMR lever med leverspesifikk kontrast.pdfpdf537231
MR leverhemangiom.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR Gastro/MR leverhemangiom.pdfMR leverhemangiom.pdfpdf421643
MR pancreas med kontrast.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR Gastro/MR pancreas med kontrast.pdfMR pancreas med kontrast.pdfpdf640224
MR pancreas uten kontrast.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR Gastro/MR pancreas uten kontrast.pdfMR pancreas uten kontrast.pdfpdf510195
MR rectum-analcancer.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR Gastro/MR rectum-analcancer.pdfMR rectum-analcancer.pdfpdf429690
MR tynntarm.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR Gastro/MR tynntarm.pdfMR tynntarm.pdfpdf436955
MRCP.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR Gastro/MRCP.pdfMRCP.pdfpdf334835

 

Gynekologi

MR abdomen bekken, endometrioseprosedyre.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR gyn/MR abdomen bekken, endometrioseprosedyre.pdfMR abdomen bekken, endometrioseprosedyre.pdfpdf419913
MR bekken, ovarial oppfylning.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR gyn/MR bekken, ovarial oppfylning.pdfMR bekken, ovarial oppfylning.pdfpdf419059
MR bekken, uterusmyom.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR gyn/MR bekken, uterusmyom.pdfMR bekken, uterusmyom.pdfpdf331602
MR cancer i cervix uteri, vagina, vulva.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR gyn/MR cancer i cervix uteri, vagina, vulva.pdfMR cancer i cervix uteri, vagina, vulva.pdfpdf423029
MR uterus, endometriecancer.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR gyn/MR uterus, endometriecancer.pdfMR uterus, endometriecancer.pdfpdf432633

Nevro

MR akutt hjerneslag.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR nevro/MR akutt hjerneslag.pdfMR akutt hjerneslag.pdfpdf556182
MR caput - demens og nevrodegenerative sykdommer.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR nevro/MR caput - demens og nevrodegenerative sykdommer.pdfMR caput - demens og nevrodegenerative sykdommer.pdfpdf440197
MR caput - standard.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR nevro/MR caput - standard.pdfMR caput - standard.pdfpdf466280
MR cervical columna - degenerative forandringer.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR nevro/MR cervical columna - degenerative forandringer.pdfMR cervical columna - degenerative forandringer.pdfpdf418080
MR columna - traume.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR nevro/MR columna - traume.pdfMR columna - traume.pdfpdf412404
MR epilepsi.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR nevro/MR epilepsi.pdfMR epilepsi.pdfpdf471089
MR hjernemetastaser.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR nevro/MR hjernemetastaser.pdfMR hjernemetastaser.pdfpdf329458
MR hjernetumor - kontroll.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR nevro/MR hjernetumor - kontroll.pdfMR hjernetumor - kontroll.pdfpdf421114
MR hjernetumor - utredning.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR nevro/MR hjernetumor - utredning.pdfMR hjernetumor - utredning.pdfpdf431927
MR hydrocephalus, arachnoidale cyster.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR nevro/MR hydrocephalus, arachnoidale cyster.pdfMR hydrocephalus, arachnoidale cyster.pdfpdf407195
MR hypofyse.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR nevro/MR hypofyse.pdfMR hypofyse.pdfpdf416265
MR lumbosacral columna.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR nevro/MR lumbosacral columna.pdfMR lumbosacral columna.pdfpdf411024
MR medulla spinalis.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR nevro/MR medulla spinalis.pdfMR medulla spinalis.pdfpdf331533
MR ms.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR nevro/MR ms.pdfMR ms.pdfpdf441765
MR orbita.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR nevro/MR orbita.pdfMR orbita.pdfpdf417431
MR oropharynx, nasopharynx, collum.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR nevro/MR oropharynx, nasopharynx, collum.pdfMR oropharynx, nasopharynx, collum.pdfpdf436723
MR sinusvenetrombose.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR nevro/MR sinusvenetrombose.pdfMR sinusvenetrombose.pdfpdf423704
MR tinningbein.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR nevro/MR tinningbein.pdfMR tinningbein.pdfpdf429818
MR wake up stroke.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR nevro/MR wake up stroke.pdfMR wake up stroke.pdfpdf639646

Muskel og skjelett

MR akilles.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR OT muskel-skjelett/MR akilles.pdfMR akilles.pdfpdf437654
MR albue.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR OT muskel-skjelett/MR albue.pdfMR albue.pdfpdf496927
MR ankel.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR OT muskel-skjelett/MR ankel.pdfMR ankel.pdfpdf498058
MR ankel - revmatoide lidelser.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR OT muskel-skjelett/MR ankel - revmatoide lidelser.pdfMR ankel - revmatoide lidelser.pdfpdf505605
MR bekken - idrettsbrokk.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR OT muskel-skjelett/MR bekken - idrettsbrokk.pdfMR bekken - idrettsbrokk.pdfpdf541033
MR bekken - muskel-skjelett.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR OT muskel-skjelett/MR bekken - muskel-skjelett.pdfMR bekken - muskel-skjelett.pdfpdf494530
MR bekken-lår - hamstring.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR OT muskel-skjelett/MR bekken-lår - hamstring.pdfMR bekken-lår - hamstring.pdfpdf441112
MR columna - metastaser.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR OT muskel-skjelett/MR columna - metastaser.pdfMR columna - metastaser.pdfpdf417608
MR columna - revmatoide lidelser.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR OT muskel-skjelett/MR columna - revmatoide lidelser.pdfMR columna - revmatoide lidelser.pdfpdf444899
MR finger.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR OT muskel-skjelett/MR finger.pdfMR finger.pdfpdf505275
MR fot - revmatoide lidelser.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR OT muskel-skjelett/MR fot - revmatoide lidelser.pdfMR fot - revmatoide lidelser.pdfpdf549595
MR fot-tå.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR OT muskel-skjelett/MR fot-tå.pdfMR fot-tå.pdfpdf538892
MR hofte - fractur.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR OT muskel-skjelett/MR hofte - fractur.pdfMR hofte - fractur.pdfpdf432095
MR hofte - utredning.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR OT muskel-skjelett/MR hofte - utredning.pdfMR hofte - utredning.pdfpdf521913
MR hånd-håndledd - revmatoide lidelser.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR OT muskel-skjelett/MR hånd-håndledd - revmatoide lidelser.pdfMR hånd-håndledd - revmatoide lidelser.pdfpdf504598
MR håndledd-håndrot.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR OT muskel-skjelett/MR håndledd-håndrot.pdfMR håndledd-håndrot.pdfpdf495349
MR håndledd-håndrot - frakturutredning.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR OT muskel-skjelett/MR håndledd-håndrot - frakturutredning.pdfMR håndledd-håndrot - frakturutredning.pdfpdf505615
MR håndledd-håndrot – frakturutredning.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR OT muskel-skjelett/MR håndledd-håndrot – frakturutredning.pdfMR håndledd-håndrot – frakturutredning.pdfpdf501843
MR infeksjon.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR OT muskel-skjelett/MR infeksjon.pdfMR infeksjon.pdfpdf443353
MR is-ledd - revmatoide lidelser.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR OT muskel-skjelett/MR is-ledd - revmatoide lidelser.pdfMR is-ledd - revmatoide lidelser.pdfpdf677337
MR kne.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR OT muskel-skjelett/MR kne.pdfMR kne.pdfpdf496108
MR skulder.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR OT muskel-skjelett/MR skulder.pdfMR skulder.pdfpdf508821
MR spondylitt-spondylodiscitt.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR OT muskel-skjelett/MR spondylitt-spondylodiscitt.pdfMR spondylitt-spondylodiscitt.pdfpdf416412
MR tommel.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR OT muskel-skjelett/MR tommel.pdfMR tommel.pdfpdf778529
MR tumor bein og bløtvev.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR OT muskel-skjelett/MR tumor bein og bløtvev.pdfMR tumor bein og bløtvev.pdfpdf769899

Thorax

MR thorax og abdomen, MEN protokoll.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR thorax/MR thorax og abdomen, MEN protokoll.pdfMR thorax og abdomen, MEN protokoll.pdfpdf348628
MR thorax, lungeemboli.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR thorax/MR thorax, lungeemboli.pdfMR thorax, lungeemboli.pdfpdf348351
MR thorax, sentral tumor.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR thorax/MR thorax, sentral tumor.pdfMR thorax, sentral tumor.pdfpdf451516
MR thorax, TOS protokoll.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR thorax/MR thorax, TOS protokoll.pdfMR thorax, TOS protokoll.pdfpdf429428
MR thorax, tumor.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR thorax/MR thorax, tumor.pdfMR thorax, tumor.pdfpdf436104

Uro

MR prostata med kontrast.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR uro/MR prostata med kontrast.pdfMR prostata med kontrast.pdfpdf170424
MR prostata uten kontrast.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/MR uro/MR prostata uten kontrast.pdfMR prostata uten kontrast.pdfpdf165198

 

Sjekklister

CT sjekkliste Helse Vest.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/Sjekklister/CT sjekkliste Helse Vest.pdfCT sjekkliste Helse Vest.pdfpdf188410
MR sjekkliste Helse Vest.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/radiologiske-prosedyrar/Documents/Sjekklister/MR sjekkliste Helse Vest.pdfMR sjekkliste Helse Vest.pdfpdf71657


Retningslinjer

Retningslinje for MR-undersøkelser av pasienter med MR conditional pacemaker/ICD
MR av pasientar med  pacemaker blir utført ved Haukeland universitetssjukehus, Stavanger universitetssjukehus og Haugesund sjukehus.

Intravaskulær bruk av jodkontrast relatert til nyrefunksjon Intravaskulær bruk av MR (gadolinium) kontrast relatert til nyrefunksjon og bivirkninger Bruk av sentralt venekateter ved injeksjon av kontrastmiddelBildediagnostikk ved organdonasjonBildediagnostikk ved spørsmål om hjerneslag

 
 

Fann du det du leitte etter?