Rehabilitering, private avtalar

Helse Vest RHF har i tillegg til rehabiliteringstilbodet som finst i sjukehusa, avtalar om spesialiserte rehabiliteringstenester med private institusjonar i Helse Vest. Fritt behandlingsval gjeld også for dei private rehabiliteringsinstitusjonane.

Tilvising til dei private rehabiliteringsinstitusjonane

​Desse har avtale med Helse Vest:

​WeCare Be​rgen​​​​

WeCare Nærland​

Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter

Ravneberghaugen Rehabiliteringssenter

Åstveit Helsesenter

Rehabilitering Vest

Oppfølgingsenheten Frisk

PTØ-senteret Stavanger

Oversikt sortert på diagnosegrupper

​Helse Vest RHF inngår avtaler om spesialisert rehabilitering med private rehabiliteringsinstitusjonar i tråd med regelverket for offentlege anskaffingar. Dette inneber mellom anna at pasientane sine rettar blir regulerte av lov om pasientrettar. Tenestene blir gitt i form av dagtilbod, døgntilbod og rehabiliteringstilbod innanfor ordninga helse og arbeid.

Helse Vest varetar sørgje for-ansvaret sitt innanfor habilitering og rehabilitering gjennom tenester i helseføretaka, private sjukehus og i private rehabiliteringsinstitusjonar.

Fann du det du leitte etter?