Rusbehandling - private avtalar

Helse Vest RHF har avtalar med fleire private ideelle leverandørar om tenester innanfor rusbehandling. Avtalane gjeld til utgangen av 2022. Følgjande institusjonar har avtale med Helse Vest:

​CRUX Kalfaret behandlingssenter​​

Kalfarveien 88A
5018 Bergen
Tlf: 55 33 77 00
kalfaret@s-ks.no

Ventetider

​​​CRUX Verksgata behandlingssenter

Verksgata 66, 
4013 Stavanger
Tlf: 940 26 500
ak.dahl@s-ks.no

Ventetider

​Haugaland A-senter (Blå Kors Vest as)​​

Haraldsgt. 16
5528 Haugesund
Tlf: 52 73 30 00
post.haugaland.a-senter@bk-vest.no

Ventetider

Behandlingssen​teret​ i Stavanger (Frelsesarmeen)​​

Auglendsdalen 64
4017 Stavanger
Tlf: 51 82 87 00
hilde.wikheim@frelsesarmeen.no

Ventetider

Rogaland A-senter​ (Kirkens Bymisjon)​

Dusavikveien 216
4028 Stavanger
Tlf: 51 72 90 00
finn.johansen@rogaland-a-senter.no

Ventetider

​Stiftelsen Valdresklinikken​​​​

2910 Aurdal
Tlf: 61 36 29 70
post@valdresklinikken.no

Ventetider

Stiftelsen Karmsund ABR Senter

Uvikstrand 23
4262 Avaldsnes
Tlf: 52 85 90 00
post@kabr.no

Ventetider
Fann du det du leitte etter?