Rusbehandling - private avtalar

Helse Vest RHF har avtalar med fleire private ideelle leverandørar om tenester innanfor rusbehandling. Avtalane gjeld til utgangen av 2020. Følgjande institusjonar har avtale med Helse Vest:

Fann du det du leitte etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.