Rusbehandling - private avtalar

Helse Vest RHF har avtalar med fleire private ideelle leverandørar om tenester innanfor rusbehandling. Avtalane gjeld til utgangen av 2020. Følgjande institusjonar har avtale med Helse Vest: