Nøkkeltal

Dette er tala for 2016.

Sjukehusa

Faktainformasjon

Folketal

 • Helse Stavanger: 361 646
 • Helse Fonna: 180 349
 • Helse Bergen: 444 677
 • Helse Førde: 109 530

Driftsinntekter i heile 1000 kroner

 • Helse Stavanger: 6 706 780
 • Helse Fonna: 3 418 986
 • Helse Bergen: 11 176 460
 • Helse Førde: 2 794 413

Gjennomsnittleg tal på tilsette

 • Helse Stavanger: 7 742
 • Helse Fonna: 3 999
 • Helse Bergen: 12 239
 • Helse Førde: 3 068

Somatikk

DRG-produksjon (ISF)

 • Helse Stavanger: 77 919
 • Helse Fonna: 37 627
 • Helse Bergen: 135 831
 • Helse Førde: 25 613

Døgnopphald

 • Helse Stavanger: 51 342
 • Helse Fonna: 29 858
 • Helse Bergen: 78 803
 • Helse Førde: 16 690

Dagopphald/dagkirurgi

 • Helse Stavanger: 23 159
 • Helse Fonna: 12 460
 • Helse Bergen: 26 285
 • Helse Førde: 8 840

Polikliniske konsultasjonar

 • Helse Stavanger: 305 629
 • Helse Fonna: 132 765
 • Helse Bergen: 451 860
 • Helse Førde: 121 189

Psykisk helsevern

Opphaldsdøgn

 • Helse Stavanger: 82 547
 • Helse Fonna: 37 474
 • Helse Bergen: 79 182
 • Helse Førde: 19 746

Polikliniske konsultasjonar

 • Helse Stavanger: 135 345
 • Helse Fonna: 55 940
 • Helse Bergen: 146 761
 • Helse Førde: 41 008

Rusbehandling*

Opphaldsdøgn, inkludert private

 • Helse Stavanger: 34 445
 • Helse Fonna: 16 088
 • Helse Bergen: 50 807
 • Helse Førde:10 497

Dagopphald, private

 • Helse Stavanger: 506
 • Helse Fonna: 3 517
 • Helse Bergen: 8 697
 • Helse Førde: 0

Polikliniske konsultasjonar, inkludert private

 • Helse Stavanger: 33 319
 • Helse Fonna: 15 644
 • Helse Bergen: 82 815
 • Helse Førde: 3 077

 
* For rusbehandling inngår tal frå private leverandørar i føretaksområda. Gjeld alle typar opphaldsdøgn.

Sjukehusapoteka Vest

Faktainformasjon

Driftsinntekter i heile 1000 kroner

 • 1 064 293

Gjennomsnittleg tal på tilsette

 • 243

Driftskostnader

 • 1 048 947

Årsresultat (før skatt)

 • 16 475

Eigenkapital

 • 163 753

Totalkapital

 • 301 786

 
 

Her finn du tala for dei tre siste åra (tabell, PDF)

Resultat 2016

Fann du det du leitte etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.