Nøkkeltal

Dette er tala for 2016.

Sjukehusa

Faktainformasjon

Folketal

 • Helse Stavanger: 361 646
 • Helse Fonna: 180 349
 • Helse Bergen: 444 677
 • Helse Førde: 109 530

Driftsinntekter i heile 1000 kroner

 • Helse Stavanger: 6 706 780
 • Helse Fonna: 3 418 986
 • Helse Bergen: 11 176 460
 • Helse Førde: 2 794 413

Gjennomsnittleg tal på tilsette

 • Helse Stavanger: 7 742
 • Helse Fonna: 3 999
 • Helse Bergen: 12 239
 • Helse Førde: 3 068

Somatikk

DRG-produksjon (ISF)

 • Helse Stavanger: 77 919
 • Helse Fonna: 37 627
 • Helse Bergen: 135 831
 • Helse Førde: 25 613

Døgnopphald

 • Helse Stavanger: 51 342
 • Helse Fonna: 29 858
 • Helse Bergen: 78 803
 • Helse Førde: 16 690

Dagopphald/dagkirurgi

 • Helse Stavanger: 23 159
 • Helse Fonna: 12 460
 • Helse Bergen: 26 285
 • Helse Førde: 8 840

Polikliniske konsultasjonar

 • Helse Stavanger: 305 629
 • Helse Fonna: 132 765
 • Helse Bergen: 451 860
 • Helse Førde: 121 189

Psykisk helsevern

Opphaldsdøgn

 • Helse Stavanger: 82 547
 • Helse Fonna: 37 474
 • Helse Bergen: 79 182
 • Helse Førde: 19 746

Polikliniske konsultasjonar

 • Helse Stavanger: 135 345
 • Helse Fonna: 55 940
 • Helse Bergen: 146 761
 • Helse Førde: 41 008

Rusbehandling*

Opphaldsdøgn, inkludert private

 • Helse Stavanger: 34 445
 • Helse Fonna: 16 088
 • Helse Bergen: 50 807
 • Helse Førde:10 497

Dagopphald, private

 • Helse Stavanger: 506
 • Helse Fonna: 3 517
 • Helse Bergen: 8 697
 • Helse Førde: 0

Polikliniske konsultasjonar, inkludert private

 • Helse Stavanger: 33 319
 • Helse Fonna: 15 644
 • Helse Bergen: 82 815
 • Helse Førde: 3 077

 
* For rusbehandling inngår tal frå private leverandørar i føretaksområda. Gjeld alle typar opphaldsdøgn.

Sjukehusapoteka Vest

Faktainformasjon

Driftsinntekter i heile 1000 kroner

 • 1 064 293

Gjennomsnittleg tal på tilsette

 • 243

Driftskostnader

 • 1 048 947

Årsresultat (før skatt)

 • 16 475

Eigenkapital

 • 163 753

Totalkapital

 • 301 786

 
 

Her finn du tala for dei tre siste åra (tabell, PDF)

Resultat 2016