Regionalt brukarutval

Helse Vest samarbeider med brukar- og pasientorganisasjonane gjennom det regionale brukarutvalet (RBU). Dette er eit rådgivande organ for Helse Vest og eit samarbeidsforum mellom Helse Vest og brukarorganisasjonane.

Medlemmer av Regionalt brukarutval, 4 menn, 5 kvinner. Foto.
 

​​Kontakt​​

E-post: regionaltbrukerutvalg@helse-vest.no eller

Leiar Jan Oddvar Gjerde, e-post: jan.oddvar.gjerde@helse-vest.no

Dersom du ønskjer å kontakte andre medlem i det regionale brukarutvalet, kan du gjere det på telefon eller via e-post. Du kan kontakte medlemmene uavhengig av geografisk tilknyting eller kva organisasjon dei representerer.

Du kan også henvende deg til brukarutvalet via e-post til Helse Vest:   helse@helse-vest.no

Medlemmar av RBU

LEIAR

Jan Oddvar Gjerde
LHL (FFO), Hordaland
Telefon: 975 90 322
E-post: jan.oddvar.gjerde@helse-vest.no

NESTLEIAR

Henrik Aasved​
Lungekreftforeningen (Kreftforeningen)
Telefon: 959 96 270
E-post: haasved@broadpark.no

ØVRIGE MEDLEMMAR 2019 - 2021

Elisabet B. Salte
Norsk astma- og allergiforbund (FFO), Rogaland
Telefon: 90027954
e-salte@lyse.net
 
​Merete Hauge​
ME-foreningen (FFO), Hordaland
Telefon: 930 98 659
e-post: meretehauge@yahoo.no
 
Karl Olaf Sundfør
Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO)
Telefon: 993 95 708
E-post: karl.olaf.sundfor@rio.no 

Jostein Bildøy​
Hørselshemmedes Landsforbund (FFO), Sogn og Fjordane
Telefon: 951 91 332
E-post: jostein.bildoy@egog.no

Anne Marie Auestad
SAFO SørVest
Telefon: 906 00 739
E-post: amauest@gmail.com

Joe R. Aseerwatham
Det felles innvandrerråd Hordaland

Telefon: 473 04 978
E-post: aseerrai@hotmail.com 

Oddrun Strand Rangnes​
Pensjonistforbundet
, Rogaland
Telefon: 911 35 828
E-post: rangnes@online.no

Astrid Gytri
Landforeningen for pårørende innen psykisk helse (LPP)  (FFO), Sogn og Fjordane
Telefon: 901 389 82
E-post: astrid.gytri@enivest.net

Meir informasjon og sentrale dokument

Årleg melding regionalt brukarutval 2018

Rettleiar for brukarmedverknad i helseforsking i spesialisthelsetenesta (PDF)

Innkallingar

​​

Protokollar

Protokoll 2019.05.13.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Om oss/Regionalt brukarutval/Protokollar/Protokoll 2019.05.13.pdfProtokoll 2019.05.13.pdf
Protokoll 2019.04.10.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Om oss/Regionalt brukarutval/Protokollar/Protokoll 2019.04.10.pdfProtokoll 2019.04.10.pdf
Protokoll 20.03.2019.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Om oss/Regionalt brukarutval/Protokollar/Protokoll 20.03.2019.pdfProtokoll 20.03.2019.pdf
Protokoll 2019.03.20.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Om oss/Regionalt brukarutval/Protokollar/Protokoll 2019.03.20.pdfProtokoll 2019.03.20.pdf
Protokoll 2019.02.20.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Om oss/Regionalt brukarutval/Protokollar/Protokoll 2019.02.20.pdfProtokoll 2019.02.20.pdf
Protokoll 2019.01.30.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Om oss/Regionalt brukarutval/Protokollar/Protokoll 2019.01.30.pdfProtokoll 2019.01.30.pdf
Protokoll 2018.12.10.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Om oss/Regionalt brukarutval/Protokollar/Protokoll 2018.12.10.pdfProtokoll 2018.12.10.pdf
Protokoll 2018.10.29.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Om oss/Regionalt brukarutval/Protokollar/Protokoll 2018.10.29.pdfProtokoll 2018.10.29.pdf
Protokoll 2018.10.02.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Om oss/Regionalt brukarutval/Protokollar/Protokoll 2018.10.02.pdfProtokoll 2018.10.02.pdf
Protokoll 2018.09.05.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Om oss/Regionalt brukarutval/Protokollar/Protokoll 2018.09.05.pdfProtokoll 2018.09.05.pdf
Protokoll 2018.05.23.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Om oss/Regionalt brukarutval/Protokollar/Protokoll 2018.05.23.pdfProtokoll 2018.05.23.pdf
Protokoll 2018.04.04.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Om oss/Regionalt brukarutval/Protokollar/Protokoll 2018.04.04.pdfProtokoll 2018.04.04.pdf
Protokoll 2018.01.25.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Om oss/Regionalt brukarutval/Protokollar/Protokoll 2018.01.25.pdfProtokoll 2018.01.25.pdf
Protokoll 2018.03.12.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Om oss/Regionalt brukarutval/Protokollar/Protokoll 2018.03.12.pdfProtokoll 2018.03.12.pdf
Protokoll 2017.12.07.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Om oss/Regionalt brukarutval/Protokollar/Protokoll 2017.12.07.pdfProtokoll 2017.12.07.pdf
Protokoll 2017.11.06.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Om oss/Regionalt brukarutval/Protokollar/Protokoll 2017.11.06.pdfProtokoll 2017.11.06.pdf
Protokoll 2017.10.02.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Om oss/Regionalt brukarutval/Protokollar/Protokoll 2017.10.02.pdfProtokoll 2017.10.02.pdf
Protokoll 2017.06.14.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Om oss/Regionalt brukarutval/Protokollar/Protokoll 2017.06.14.pdfProtokoll 2017.06.14.pdf
Protokoll 2017.08.29.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Om oss/Regionalt brukarutval/Protokollar/Protokoll 2017.08.29.pdfProtokoll 2017.08.29.pdf
Protokoll 2017.02.05.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Om oss/Regionalt brukarutval/Protokollar/Protokoll 2017.02.05.pdfProtokoll 2017.02.05.pdf
Protokoll 2017.05.02.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Om oss/Regionalt brukarutval/Protokollar/Protokoll 2017.05.02.pdfProtokoll 2017.05.02.pdf
Protokoll 2017.03.27.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Om oss/Regionalt brukarutval/Protokollar/Protokoll 2017.03.27.pdfProtokoll 2017.03.27.pdf
Protokoll 2017.02.23.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Om oss/Regionalt brukarutval/Protokollar/Protokoll 2017.02.23.pdfProtokoll 2017.02.23.pdf
Protokoll 2017.01.26.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Om oss/Regionalt brukarutval/Protokollar/Protokoll 2017.01.26.pdfProtokoll 2017.01.26.pdf
Protokoll 2016.12.01.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Om oss/Regionalt brukarutval/Protokollar/Protokoll 2016.12.01.pdfProtokoll 2016.12.01.pdf
Protokoll 2016.10.24.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Om oss/Regionalt brukarutval/Protokollar/Protokoll 2016.10.24.pdfProtokoll 2016.10.24.pdf
Protokoll 2016.10.03.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Om oss/Regionalt brukarutval/Protokollar/Protokoll 2016.10.03.pdfProtokoll 2016.10.03.pdf
Protokoll 2016.09.05.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Om oss/Regionalt brukarutval/Protokollar/Protokoll 2016.09.05.pdfProtokoll 2016.09.05.pdf
Protokoll 2016.05.12.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Om oss/Regionalt brukarutval/Protokollar/Protokoll 2016.05.12.pdfProtokoll 2016.05.12.pdf
Protokoll 2016.03.30.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Om oss/Regionalt brukarutval/Protokollar/Protokoll 2016.03.30.pdfProtokoll 2016.03.30.pdf
Protokoll 2016.02.25.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Om oss/Regionalt brukarutval/Protokollar/Protokoll 2016.02.25.pdfProtokoll 2016.02.25.pdf
Protokoll 2016.01.14.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Om oss/Regionalt brukarutval/Protokollar/Protokoll 2016.01.14.pdfProtokoll 2016.01.14.pdf

​​​

Om brukarmedverknad​​

Fann du det du leitte etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.