Styredokument, skriv og meldingar

2020

5. februar

Sak 00520 Innkalling til styremøte.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/05.02.2020/Sak 00520 Innkalling til styremøte.pdfSak 00520 Innkalling til styremøte.pdf
Sak 00620 Protokoll frå styremøte 12.12.19.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/05.02.2020/Sak 00620 Protokoll frå styremøte 12.12.19.pdfSak 00620 Protokoll frå styremøte 12.12.19.pdf
Sak 00720 Protokoll frå styremøte 11.01.20.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/05.02.2020/Sak 00720 Protokoll frå styremøte 11.01.20.pdfSak 00720 Protokoll frå styremøte 11.01.20.pdf
Sak 00820 Administrerande direktør si orientering.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/05.02.2020/Sak 00820 Administrerande direktør si orientering.pdfSak 00820 Administrerande direktør si orientering.pdf
Sak 00820 Vedlegg AD pkt 1 - Rapportering tilsynssaker.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/05.02.2020/Sak 00820 Vedlegg AD pkt 1 - Rapportering tilsynssaker.pdfSak 00820 Vedlegg AD pkt 1 - Rapportering tilsynssaker.pdf
Sak 00820 Vedlegg AD pkt 2 - Orientering om lover og myndighetskrav.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/05.02.2020/Sak 00820 Vedlegg AD pkt 2 - Orientering om lover og myndighetskrav.pdfSak 00820 Vedlegg AD pkt 2 - Orientering om lover og myndighetskrav.pdf
Sak 00820 Vedlegg AD pkt 3 - Oversikt over høyringar.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/05.02.2020/Sak 00820 Vedlegg AD pkt 3 - Oversikt over høyringar.pdfSak 00820 Vedlegg AD pkt 3 - Oversikt over høyringar.pdf
Sak 00820 Vedlegg AD pkt 4 - Oversikt over planar under arbeid.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/05.02.2020/Sak 00820 Vedlegg AD pkt 4 - Oversikt over planar under arbeid.pdfSak 00820 Vedlegg AD pkt 4 - Oversikt over planar under arbeid.pdf
Sak 00920 Rapportering frå verksemda.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/05.02.2020/Sak 00920 Rapportering frå verksemda.pdfSak 00920 Rapportering frå verksemda.pdf
Sak 00920 Vedlegg 2 - Rapportering frå verksemda.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/05.02.2020/Sak 00920 Vedlegg 2 - Rapportering frå verksemda.pdfSak 00920 Vedlegg 2 - Rapportering frå verksemda.pdf
Sak 01020 Helse Vest RHF Oppdragsdokument 2020.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/05.02.2020/Sak 01020 Helse Vest RHF Oppdragsdokument 2020.pdfSak 01020 Helse Vest RHF Oppdragsdokument 2020.pdf
Sak 01020 Vedlegg 1 - Oppdragsdokument 2020.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/05.02.2020/Sak 01020 Vedlegg 1 - Oppdragsdokument 2020.PDFSak 01020 Vedlegg 1 - Oppdragsdokument 2020.PDF
Sak 01020 Vedlegg 2 - Sjukehustalen 2020.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/05.02.2020/Sak 01020 Vedlegg 2 - Sjukehustalen 2020.PDFSak 01020 Vedlegg 2 - Sjukehustalen 2020.PDF
Sak 01120 Protokoll frå føretaksmøte 14.01.20 kl. 09.15 - val av styre.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/05.02.2020/Sak 01120 Protokoll frå føretaksmøte 14.01.20 kl. 09.15 - val av styre.pdfSak 01120 Protokoll frå føretaksmøte 14.01.20 kl. 09.15 - val av styre.pdf
Sak 01120 Vedlegg 1 - Protokoll føretaksmøte 14.01.20 kl. 09.15.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/05.02.2020/Sak 01120 Vedlegg 1 - Protokoll føretaksmøte 14.01.20 kl. 09.15.pdfSak 01120 Vedlegg 1 - Protokoll føretaksmøte 14.01.20 kl. 09.15.pdf
Sak 01220 Protokoll frå føretaksmøte 14.01.20 kl. 13.30 - Krav og rammer.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/05.02.2020/Sak 01220 Protokoll frå føretaksmøte 14.01.20 kl. 13.30 - Krav og rammer.pdfSak 01220 Protokoll frå føretaksmøte 14.01.20 kl. 13.30 - Krav og rammer.pdf
Sak 01220 Vedlegg 1 - Protokoll føretaksmøte 14.01.20 kl.13.30.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/05.02.2020/Sak 01220 Vedlegg 1 - Protokoll føretaksmøte 14.01.20 kl.13.30.pdfSak 01220 Vedlegg 1 - Protokoll føretaksmøte 14.01.20 kl.13.30.pdf
Sak 01320 Konsernbudsjett 2020.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/05.02.2020/Sak 01320 Konsernbudsjett 2020.pdfSak 01320 Konsernbudsjett 2020.pdf
Sak 01420 Budsjett 2020 for Helse Vest RHF - administrasjonen.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/05.02.2020/Sak 01420 Budsjett 2020 for Helse Vest RHF - administrasjonen.pdfSak 01420 Budsjett 2020 for Helse Vest RHF - administrasjonen.pdf
Sak 01520 Val av revisjonsutval.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/05.02.2020/Sak 01520 Val av revisjonsutval.pdfSak 01520 Val av revisjonsutval.pdf
Sak 01520 Vedlegg 1 - Instruks RU Vest 2019.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/05.02.2020/Sak 01520 Vedlegg 1 - Instruks RU Vest 2019.pdfSak 01520 Vedlegg 1 - Instruks RU Vest 2019.pdf
Sak 01620 Nevrokirurgisk verksemd i Helse Vest.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/05.02.2020/Sak 01620 Nevrokirurgisk verksemd i Helse Vest.pdfSak 01620 Nevrokirurgisk verksemd i Helse Vest.pdf
Sak 01620 Vedlegg 1 - Protokoll føretaksmøte Helse Bergen 07.03.2008.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/05.02.2020/Sak 01620 Vedlegg 1 - Protokoll føretaksmøte Helse Bergen 07.03.2008.pdfSak 01620 Vedlegg 1 - Protokoll føretaksmøte Helse Bergen 07.03.2008.pdf
Sak 01620 Vedlegg 2 - Nevrokirurgi.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/05.02.2020/Sak 01620 Vedlegg 2 - Nevrokirurgi.pdfSak 01620 Vedlegg 2 - Nevrokirurgi.pdf
Sak 01820 Protokoll frå møte i revisjonsutvalet 01.10.2019.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/05.02.2020/Sak 01820 Protokoll frå møte i revisjonsutvalet 01.10.2019.pdfSak 01820 Protokoll frå møte i revisjonsutvalet 01.10.2019.pdf
Sak 01820 Vedlegg 1 - Protokoll frå møte i revisjonsutvalet 01.10.2019.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/05.02.2020/Sak 01820 Vedlegg 1 - Protokoll frå møte i revisjonsutvalet 01.10.2019.pdfSak 01820 Vedlegg 1 - Protokoll frå møte i revisjonsutvalet 01.10.2019.pdf
Sak 01920 Vurdering av behov for revidering av regional plan for behandling og rehabilitering ved hjerneslag.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/05.02.2020/Sak 01920 Vurdering av behov for revidering av regional plan for behandling og rehabilitering ved hjerneslag.pdfSak 01920 Vurdering av behov for revidering av regional plan for behandling og rehabilitering ved hjerneslag.pdf
Sak 02020 Orient. om utnemning av nye medl. i tilsettingsutval - Tilsetting av ny administrerande direktør.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/05.02.2020/Sak 02020 Orient. om utnemning av nye medl. i tilsettingsutval - Tilsetting av ny administrerande direktør.pdfSak 02020 Orient. om utnemning av nye medl. i tilsettingsutval - Tilsetting av ny administrerande direktør.pdf
Skriv 00 – Skriv og meldingar.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/05.02.2020/Skriv og meldingar/Skriv 00 – Skriv og meldingar.pdfSkriv 00 – Skriv og meldingar.pdf
sak 00820 Vedllegg AD pkt 5 - Revidering regional plan habilitering og rehabilitering.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/05.02.2020/sak 00820 Vedllegg AD pkt 5 - Revidering regional plan habilitering og rehabilitering.pdfsak 00820 Vedllegg AD pkt 5 - Revidering regional plan habilitering og rehabilitering.pdf

2019

12. desember

Sak 12219 Innkalling til styremøte 121217.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/12.12.2019/Sak 12219 Innkalling til styremøte 121217.pdfSak 12219 Innkalling til styremøte 121217.pdf
Sak 12319 Protokoll frå styremøte 07.11.2019.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/12.12.2019/Sak 12319 Protokoll frå styremøte 07.11.2019.pdfSak 12319 Protokoll frå styremøte 07.11.2019.pdf
Sak 12319 Vedlegg 1 - Årsplan 2019.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/12.12.2019/Sak 12319 Vedlegg 1 - Årsplan 2019.pdfSak 12319 Vedlegg 1 - Årsplan 2019.pdf
Sak 12319 Vedlegg 2 - Årsplan 2020.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/12.12.2019/Sak 12319 Vedlegg 2 - Årsplan 2020.pdfSak 12319 Vedlegg 2 - Årsplan 2020.pdf
Sak 12319 Vedlegg 3 - Styresaker under arbeid.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/12.12.2019/Sak 12319 Vedlegg 3 - Styresaker under arbeid.pdfSak 12319 Vedlegg 3 - Styresaker under arbeid.pdf
Sak 12419 Administrerande direktør si orientering.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/12.12.2019/Sak 12419 Administrerande direktør si orientering.pdfSak 12419 Administrerande direktør si orientering.pdf
Sak 12419 Vedlegg AD si orient. pkt 1 - Rapportering tilsyn.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/12.12.2019/Sak 12419 Vedlegg AD si orient. pkt 1 - Rapportering tilsyn.pdfSak 12419 Vedlegg AD si orient. pkt 1 - Rapportering tilsyn.pdf
Sak 12419 Vedlegg AD si orient. pkt 2 - Orientering om relevante lover, forskrifter og myndigheitskrav.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/12.12.2019/Sak 12419 Vedlegg AD si orient. pkt 2 - Orientering om relevante lover, forskrifter og myndigheitskrav.pdfSak 12419 Vedlegg AD si orient. pkt 2 - Orientering om relevante lover, forskrifter og myndigheitskrav.pdf
Sak 12419 Vedlegg AD si orient. pkt 3 - Oversikt over høyringar.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/12.12.2019/Sak 12419 Vedlegg AD si orient. pkt 3 - Oversikt over høyringar.pdfSak 12419 Vedlegg AD si orient. pkt 3 - Oversikt over høyringar.pdf
Sak 12419 Vedlegg AD si orient. pkt 4 - Oversikt over regionale planar under arbeid.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/12.12.2019/Sak 12419 Vedlegg AD si orient. pkt 4 - Oversikt over regionale planar under arbeid.pdfSak 12419 Vedlegg AD si orient. pkt 4 - Oversikt over regionale planar under arbeid.pdf
Sak 12519 Rapportering frå verksemda per oktober 2019.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/12.12.2019/Sak 12519 Rapportering frå verksemda per oktober 2019.pdfSak 12519 Rapportering frå verksemda per oktober 2019.pdf
Sak 12519 Vedlegg 2 - Rapportering frå verksemda per oktober.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/12.12.2019/Sak 12519 Vedlegg 2 - Rapportering frå verksemda per oktober.pdfSak 12519 Vedlegg 2 - Rapportering frå verksemda per oktober.pdf
Sak 12619 Utbygging Helse Stavanger - fullføring av E-bygget.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/12.12.2019/Sak 12619 Utbygging Helse Stavanger - fullføring av E-bygget.pdfSak 12619 Utbygging Helse Stavanger - fullføring av E-bygget.pdf
Sak 12619 Vedlegg 1 - Saksfremlegg forprosjektrapp. BT1.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/12.12.2019/Sak 12619 Vedlegg 1 - Saksfremlegg forprosjektrapp. BT1.pdfSak 12619 Vedlegg 1 - Saksfremlegg forprosjektrapp. BT1.pdf
Sak 12619 Vedlegg 2 - Forprosjektrapport BT utvidelse av E-bygget.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/12.12.2019/Sak 12619 Vedlegg 2 - Forprosjektrapport BT utvidelse av E-bygget.pdfSak 12619 Vedlegg 2 - Forprosjektrapport BT utvidelse av E-bygget.pdf
Sak 12719 Innspel til statsbudsjettet for 2021.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/12.12.2019/Sak 12719 Innspel til statsbudsjettet for 2021.pdfSak 12719 Innspel til statsbudsjettet for 2021.pdf
Sak 12719 Vedlegg 1 - Innspel til statsbudsjettet 2021.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/12.12.2019/Sak 12719 Vedlegg 1 - Innspel til statsbudsjettet 2021.pdfSak 12719 Vedlegg 1 - Innspel til statsbudsjettet 2021.pdf
Sak 12819 Inntektsfordeling og resultatkrav 2020.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/12.12.2019/Sak 12819 Inntektsfordeling og resultatkrav 2020.pdfSak 12819 Inntektsfordeling og resultatkrav 2020.pdf
Sak 12919 Handtering av likviditet til investeringar i Helse Vest.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/12.12.2019/Sak 12919 Handtering av likviditet til investeringar i Helse Vest.pdfSak 12919 Handtering av likviditet til investeringar i Helse Vest.pdf
Sak 13019 Styringsdokument 2020 til helseføretaka og Helse Vest IKT.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/12.12.2019/Sak 13019 Styringsdokument 2020 til helseføretaka og Helse Vest IKT.pdfSak 13019 Styringsdokument 2020 til helseføretaka og Helse Vest IKT.pdf
Sak 13019 Vedlegg 1 - Styringsdokument 2019 - Helse Bergen HF pdf.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/12.12.2019/Sak 13019 Vedlegg 1 - Styringsdokument 2019 - Helse Bergen HF pdf.PDFSak 13019 Vedlegg 1 - Styringsdokument 2019 - Helse Bergen HF pdf.PDF
Sak 13019 Vedlegg 2 - Styringsdokument 2019 - Sjukehusapoteka Vest HF.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/12.12.2019/Sak 13019 Vedlegg 2 - Styringsdokument 2019 - Sjukehusapoteka Vest HF.PDFSak 13019 Vedlegg 2 - Styringsdokument 2019 - Sjukehusapoteka Vest HF.PDF
Sak 13019 Vedlegg 3 - Styringsdokument 2019 - HV IKT AS.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/12.12.2019/Sak 13019 Vedlegg 3 - Styringsdokument 2019 - HV IKT AS.PDFSak 13019 Vedlegg 3 - Styringsdokument 2019 - HV IKT AS.PDF
Sak 13119 Etablering av pasientforløp for barn og unge med erverva hjerneskade, inkl. regionalt rehabiliteringstilbod.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/12.12.2019/Sak 13119 Etablering av pasientforløp for barn og unge med erverva hjerneskade, inkl. regionalt rehabiliteringstilbod.pdfSak 13119 Etablering av pasientforløp for barn og unge med erverva hjerneskade, inkl. regionalt rehabiliteringstilbod.pdf
Sak 13119 Vedlegg 1 - Prosjektrapport.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/12.12.2019/Sak 13119 Vedlegg 1 - Prosjektrapport.PDFSak 13119 Vedlegg 1 - Prosjektrapport.PDF
Sak 13119 Vedlegg 2 - Vedlegg 1-13 til prosjektrapport.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/12.12.2019/Sak 13119 Vedlegg 2 - Vedlegg 1-13 til prosjektrapport.PDFSak 13119 Vedlegg 2 - Vedlegg 1-13 til prosjektrapport.PDF
Sak 13219 Høyringsuttale - Tvangsbegrensninglova.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/12.12.2019/Sak 13219 Høyringsuttale - Tvangsbegrensninglova.pdfSak 13219 Høyringsuttale - Tvangsbegrensninglova.pdf
Sak 13219 Vedlegg 1- Høyringsuttale, NOU 2019 14 Tvangsbegrensningslova.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/12.12.2019/Sak 13219 Vedlegg 1- Høyringsuttale, NOU 2019 14 Tvangsbegrensningslova.pdfSak 13219 Vedlegg 1- Høyringsuttale, NOU 2019 14 Tvangsbegrensningslova.pdf
Sak 13219 Vedlegg 2 - Helse Stavanger - Tvangsbegrensningslova.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/12.12.2019/Sak 13219 Vedlegg 2 - Helse Stavanger - Tvangsbegrensningslova.pdfSak 13219 Vedlegg 2 - Helse Stavanger - Tvangsbegrensningslova.pdf
Sak 13219 Vedlegg 3 - Helse Stavanger - Tvangsbegrensningslova - Vedlegg 1.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/12.12.2019/Sak 13219 Vedlegg 3 - Helse Stavanger - Tvangsbegrensningslova - Vedlegg 1.pdfSak 13219 Vedlegg 3 - Helse Stavanger - Tvangsbegrensningslova - Vedlegg 1.pdf
Sak 13219 Vedlegg 4 - Helse Fonna - Tvangsbegrensningslova.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/12.12.2019/Sak 13219 Vedlegg 4 - Helse Fonna - Tvangsbegrensningslova.pdfSak 13219 Vedlegg 4 - Helse Fonna - Tvangsbegrensningslova.pdf
Sak 13219 Vedlegg 5 - Helse Førde - Tvangsbegrensningslova.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/12.12.2019/Sak 13219 Vedlegg 5 - Helse Førde - Tvangsbegrensningslova.pdfSak 13219 Vedlegg 5 - Helse Førde - Tvangsbegrensningslova.pdf
Sak 13219 Vedlegg 6 - Helse Stavanger - Tvangsbegrensninglova - Vedlegg 2.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/12.12.2019/Sak 13219 Vedlegg 6 - Helse Stavanger - Tvangsbegrensninglova - Vedlegg 2.pdfSak 13219 Vedlegg 6 - Helse Stavanger - Tvangsbegrensninglova - Vedlegg 2.pdf
Sak 13219 Vedlegg 7 - NOU 2019 14 Tvangsbegrensningslova.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/12.12.2019/Sak 13219 Vedlegg 7 - NOU 2019 14 Tvangsbegrensningslova.pdfSak 13219 Vedlegg 7 - NOU 2019 14 Tvangsbegrensningslova.pdf
Sak 13319 Overordna risikovurdering i Helse Vest per 2. tertial 2019.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/12.12.2019/Sak 13319 Overordna risikovurdering i Helse Vest per 2. tertial 2019.pdfSak 13319 Overordna risikovurdering i Helse Vest per 2. tertial 2019.pdf
Sak 13419 Ny eigarskapsmelding.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/12.12.2019/Sak 13419 Ny eigarskapsmelding.pdfSak 13419 Ny eigarskapsmelding.pdf
Sak 13419 Vedlegg 1 - St. meld 8 Statens direkte eierskap i selskaper.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/12.12.2019/Sak 13419 Vedlegg 1 - St. meld 8 Statens direkte eierskap i selskaper.pdfSak 13419 Vedlegg 1 - St. meld 8 Statens direkte eierskap i selskaper.pdf
Sak 13519 Orientering om Nasjonal helse-og sykehusplan 2020-2023.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/12.12.2019/Sak 13519 Orientering om Nasjonal helse-og sykehusplan 2020-2023.pdfSak 13519 Orientering om Nasjonal helse-og sykehusplan 2020-2023.pdf
Sak 13519 Vedlegg 1 - Kortversjon Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/12.12.2019/Sak 13519 Vedlegg 1 - Kortversjon Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023.pdfSak 13519 Vedlegg 1 - Kortversjon Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023.pdf
Sak 13519 Vedlegg 2 - Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/12.12.2019/Sak 13519 Vedlegg 2 - Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023.pdfSak 13519 Vedlegg 2 - Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023.pdf
Sak 13619 Grensesnitt med nasjonale løsninger og overgang til strukturert journal.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/12.12.2019/Sak 13619 Grensesnitt med nasjonale løsninger og overgang til strukturert journal.pdfSak 13619 Grensesnitt med nasjonale løsninger og overgang til strukturert journal.pdf
Sak 13619 Vedlegg 1 - Felles grensesnitt og overgang til strukturert journal versjon 1.0.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/12.12.2019/Sak 13619 Vedlegg 1 - Felles grensesnitt og overgang til strukturert journal versjon 1.0.pdfSak 13619 Vedlegg 1 - Felles grensesnitt og overgang til strukturert journal versjon 1.0.pdf
Sak 13919 Vurdering av administrerande direktør og regulering av lønn 2019.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/12.12.2019/Sak 13919 Vurdering av administrerande direktør og regulering av lønn 2019.pdfSak 13919 Vurdering av administrerande direktør og regulering av lønn 2019.pdf
Sak 14019 Tildeling av internt lån til Helse Stavanger - fullføring av E-bygget.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/12.12.2019/Sak 14019 Tildeling av internt lån til Helse Stavanger - fullføring av E-bygget.pdfSak 14019 Tildeling av internt lån til Helse Stavanger - fullføring av E-bygget.pdf
Sak 14119 Avhending av grunn til gang- og sykkelveg langs Fv. 484 - sjukehusparken Førde sentralsjukehus.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/12.12.2019/Sak 14119 Avhending av grunn til gang- og sykkelveg langs Fv. 484 - sjukehusparken Førde sentralsjukehus.pdfSak 14119 Avhending av grunn til gang- og sykkelveg langs Fv. 484 - sjukehusparken Førde sentralsjukehus.pdf
Sak 14219 Nysaldert statsbudsjett 2019 – endring pensjon.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/12.12.2019/Sak 14219 Nysaldert statsbudsjett 2019 – endring pensjon.pdfSak 14219 Nysaldert statsbudsjett 2019 – endring pensjon.pdf
Skriv 00 - Skriv og meldingar forside.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/12.12.2019/Skriv og meldingar/Skriv 00 - Skriv og meldingar forside.pdfSkriv 00 - Skriv og meldingar forside.pdf
Skriv 01 - Brev frå Fylkesmannen i Vestland, 041119 – Samtykke til helsehjelp i psykisk helsevern.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/12.12.2019/Skriv og meldingar/Skriv 01 - Brev frå Fylkesmannen i Vestland, 041119 – Samtykke til helsehjelp i psykisk helsevern.pdfSkriv 01 - Brev frå Fylkesmannen i Vestland, 041119 – Samtykke til helsehjelp i psykisk helsevern.pdf
Skriv 02 - Brev frå HOD, 211119 – Rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetenesta.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/12.12.2019/Skriv og meldingar/Skriv 02 - Brev frå HOD, 211119 – Rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetenesta.pdfSkriv 02 - Brev frå HOD, 211119 – Rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetenesta.pdf
Skriv 03 - Møtereferat frå Regionalt brukarutval 301019.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/12.12.2019/Skriv og meldingar/Skriv 03 - Møtereferat frå Regionalt brukarutval 301019.pdfSkriv 03 - Møtereferat frå Regionalt brukarutval 301019.pdf

7. november

Sak 10619 Innkalling til styremøte 07.11.2019.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/07.11.2019/Sak 10619 Innkalling til styremøte 07.11.2019.pdfSak 10619 Innkalling til styremøte 07.11.2019.pdf
Sak 10719 Protokoll frå styremøte 30.09.19.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/07.11.2019/Sak 10719 Protokoll frå styremøte 30.09.19.pdfSak 10719 Protokoll frå styremøte 30.09.19.pdf
Sak 10719 Ved. 2 - Styresaker under arbeid.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/07.11.2019/Sak 10719 Ved. 2 - Styresaker under arbeid.pdfSak 10719 Ved. 2 - Styresaker under arbeid.pdf
Sak 10719 Vedl. 1 - Årsplan 2019 for styret.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/07.11.2019/Sak 10719 Vedl. 1 - Årsplan 2019 for styret.pdfSak 10719 Vedl. 1 - Årsplan 2019 for styret.pdf
Sak 10819 Administrende dir. si orientering.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/07.11.2019/Sak 10819 Administrende dir. si orientering.pdfSak 10819 Administrende dir. si orientering.pdf
Sak 10819 Administrerende dir. si orientering.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/07.11.2019/Sak 10819 Administrerende dir. si orientering.pdfSak 10819 Administrerende dir. si orientering.pdf
Sak 10819 Vedl. AD si orient. pkt 1 - Rapp. tilsynssaker.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/07.11.2019/Sak 10819 Vedl. AD si orient. pkt 1 - Rapp. tilsynssaker.pdfSak 10819 Vedl. AD si orient. pkt 1 - Rapp. tilsynssaker.pdf
Sak 10819 Vedl. AD si orient. pkt 3 - Oversikt over høyringar.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/07.11.2019/Sak 10819 Vedl. AD si orient. pkt 3 - Oversikt over høyringar.pdfSak 10819 Vedl. AD si orient. pkt 3 - Oversikt over høyringar.pdf
Sak 10819 Vedl. AD si orient. pkt 4 - Oversikt regionale planar under arbeid.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/07.11.2019/Sak 10819 Vedl. AD si orient. pkt 4 - Oversikt regionale planar under arbeid.pdfSak 10819 Vedl. AD si orient. pkt 4 - Oversikt regionale planar under arbeid.pdf
Sak 10819 Vedl. AD si orient. pkt 5 - Styreseminar mars 2020, utkast.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/07.11.2019/Sak 10819 Vedl. AD si orient. pkt 5 - Styreseminar mars 2020, utkast.pdfSak 10819 Vedl. AD si orient. pkt 5 - Styreseminar mars 2020, utkast.pdf
Sak 10819 Vedl. AD si orient. pkt 6A - Status og utviklingstrekk for spesialisthelsetjenesten.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/07.11.2019/Sak 10819 Vedl. AD si orient. pkt 6A - Status og utviklingstrekk for spesialisthelsetjenesten.pdfSak 10819 Vedl. AD si orient. pkt 6A - Status og utviklingstrekk for spesialisthelsetjenesten.pdf
Sak 10819 Vedl. AD si orient. pkt 6B - Kostnader i spesialisthelsetjenesten.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/07.11.2019/Sak 10819 Vedl. AD si orient. pkt 6B - Kostnader i spesialisthelsetjenesten.pdfSak 10819 Vedl. AD si orient. pkt 6B - Kostnader i spesialisthelsetjenesten.pdf
Sak 10819 Vedl. AD si orient. pkt 6C - IS-2852 Kostnadsnivå og produktivitet i psyk. helsevern og TSB 2014-2018.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/07.11.2019/Sak 10819 Vedl. AD si orient. pkt 6C - IS-2852 Kostnadsnivå og produktivitet i psyk. helsevern og TSB 2014-2018.pdfSak 10819 Vedl. AD si orient. pkt 6C - IS-2852 Kostnadsnivå og produktivitet i psyk. helsevern og TSB 2014-2018.pdf
Sak 10819 Vedl. AD si orient. pkt 6D - Produktivitetsutv. i somatisk spesialisthelsetjenesten.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/07.11.2019/Sak 10819 Vedl. AD si orient. pkt 6D - Produktivitetsutv. i somatisk spesialisthelsetjenesten.pdfSak 10819 Vedl. AD si orient. pkt 6D - Produktivitetsutv. i somatisk spesialisthelsetjenesten.pdf
Sak 10819 Vedl. AD si orient. pkt 6E - IS-2850 Psykisk helsevern og TSB 2018.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/07.11.2019/Sak 10819 Vedl. AD si orient. pkt 6E - IS-2850 Psykisk helsevern og TSB 2018.pdfSak 10819 Vedl. AD si orient. pkt 6E - IS-2850 Psykisk helsevern og TSB 2018.pdf
Sak 10919 Rapp. frå verksemda.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/07.11.2019/Sak 10919 Rapp. frå verksemda.pdfSak 10919 Rapp. frå verksemda.pdf
Sak 10919 Vedl. 2 - Rapp. frå verksemda.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/07.11.2019/Sak 10919 Vedl. 2 - Rapp. frå verksemda.pdfSak 10919 Vedl. 2 - Rapp. frå verksemda.pdf
Sak 11019 Regional plan psykisk helse - 2019-2024.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/07.11.2019/Sak 11019 Regional plan psykisk helse - 2019-2024.pdfSak 11019 Regional plan psykisk helse - 2019-2024.pdf
Sak 11019 Vedl. 1 - Regional plan for psykisk helse utkast 22.10.19.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/07.11.2019/Sak 11019 Vedl. 1 - Regional plan for psykisk helse utkast 22.10.19.pdfSak 11019 Vedl. 1 - Regional plan for psykisk helse utkast 22.10.19.pdf
Sak 11019 Vedl. 2 - Oversikt over styret sine innspel til plan frå styremøte 01.11.18.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/07.11.2019/Sak 11019 Vedl. 2 - Oversikt over styret sine innspel til plan frå styremøte 01.11.18.pdfSak 11019 Vedl. 2 - Oversikt over styret sine innspel til plan frå styremøte 01.11.18.pdf
Sak 11019 Vedl. 3 - Regional plan for psykisk helse.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/07.11.2019/Sak 11019 Vedl. 3 - Regional plan for psykisk helse.pdfSak 11019 Vedl. 3 - Regional plan for psykisk helse.pdf
Sak 11119 Inntektsramme 2019 - styrking av ramme til helseføretaka.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/07.11.2019/Sak 11119 Inntektsramme 2019 - styrking av ramme til helseføretaka.pdfSak 11119 Inntektsramme 2019 - styrking av ramme til helseføretaka.pdf
Sak 11219 Prosess for styringsdok. 2020 til helsef. og HVIKT.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/07.11.2019/Sak 11219 Prosess for styringsdok. 2020 til helsef. og HVIKT.pdfSak 11219 Prosess for styringsdok. 2020 til helsef. og HVIKT.pdf
Sak 11319 Intensjonsavt. mellom HVE og KS Vest-Norge.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/07.11.2019/Sak 11319 Intensjonsavt. mellom HVE og KS Vest-Norge.pdfSak 11319 Intensjonsavt. mellom HVE og KS Vest-Norge.pdf
Sak 11319 Vedl. 1 - Intensjonsavt. KS.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/07.11.2019/Sak 11319 Vedl. 1 - Intensjonsavt. KS.pdfSak 11319 Vedl. 1 - Intensjonsavt. KS.pdf
Sak 11419 Reg. rutine for varsling - rev. i tråd med lovendring.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/07.11.2019/Sak 11419 Reg. rutine for varsling - rev. i tråd med lovendring.pdfSak 11419 Reg. rutine for varsling - rev. i tråd med lovendring.pdf
Sak 11419 Vedl. 1 - Reg. varslingsrut. gjeldande frå 1.1.2020.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/07.11.2019/Sak 11419 Vedl. 1 - Reg. varslingsrut. gjeldande frå 1.1.2020.pdfSak 11419 Vedl. 1 - Reg. varslingsrut. gjeldande frå 1.1.2020.pdf
Sak 11419 Vedl. 2 - Vedl. til reg. varslingsrutiner.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/07.11.2019/Sak 11419 Vedl. 2 - Vedl. til reg. varslingsrutiner.pdfSak 11419 Vedl. 2 - Vedl. til reg. varslingsrutiner.pdf
Sak 11519 Lærlingar i helseføretaka.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/07.11.2019/Sak 11519 Lærlingar i helseføretaka.pdfSak 11519 Lærlingar i helseføretaka.pdf
Sak 11519 Nasjonale kvalitetsindikatorar per 1. tertial 2019.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/07.11.2019/Sak 11519 Nasjonale kvalitetsindikatorar per 1. tertial 2019.pdfSak 11519 Nasjonale kvalitetsindikatorar per 1. tertial 2019.pdf
Sak 11619 Tvang innan psykisk helsevern.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/07.11.2019/Sak 11619 Tvang innan psykisk helsevern.pdfSak 11619 Tvang innan psykisk helsevern.pdf
Sak 11719 Opplæring i pasient- og brukerrettar i helseføretaka.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/07.11.2019/Sak 11719 Opplæring i pasient- og brukerrettar i helseføretaka.pdfSak 11719 Opplæring i pasient- og brukerrettar i helseføretaka.pdf
Sak 11719 side 2 - Opplæring i pasient- og brukerrettar i helseføretaka.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/07.11.2019/Sak 11719 side 2 - Opplæring i pasient- og brukerrettar i helseføretaka.pdfSak 11719 side 2 - Opplæring i pasient- og brukerrettar i helseføretaka.pdf
Sak 11919 Protokoll frå møte i revisjonsutvalet 18.06.2019.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/07.11.2019/Sak 11919 Protokoll frå møte i revisjonsutvalet 18.06.2019.pdfSak 11919 Protokoll frå møte i revisjonsutvalet 18.06.2019.pdf
Sak 11919 Vedl. 1 - Protokoll frå møte i revisjonsutvalet 18.06.2019.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/07.11.2019/Sak 11919 Vedl. 1 - Protokoll frå møte i revisjonsutvalet 18.06.2019.PDFSak 11919 Vedl. 1 - Protokoll frå møte i revisjonsutvalet 18.06.2019.PDF
Skriv 00 - Skriv og meldingar.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/07.11.2019/Skriv og meldingar/Skriv 00 - Skriv og meldingar.pdfSkriv 00 - Skriv og meldingar.pdf
Skriv 01 - Brev frå HDIR - Info om endringar læringsaktiv. i spesialistutd. i psykiatri.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/07.11.2019/Skriv og meldingar/Skriv 01 - Brev frå HDIR - Info om endringar læringsaktiv. i spesialistutd. i psykiatri.pdfSkriv 01 - Brev frå HDIR - Info om endringar læringsaktiv. i spesialistutd. i psykiatri.pdf
Skriv 02 - Brev frå SHI - Brexit - behov for ekstra legemiddellager.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/07.11.2019/Skriv og meldingar/Skriv 02 - Brev frå SHI - Brexit - behov for ekstra legemiddellager.PDFSkriv 02 - Brev frå SHI - Brexit - behov for ekstra legemiddellager.PDF
Skriv 04 - Møteref. frå RBU 120919, 300919.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/07.11.2019/Skriv og meldingar/Skriv 04 - Møteref. frå RBU 120919, 300919.pdfSkriv 04 - Møteref. frå RBU 120919, 300919.pdf

30. september

Agenda fellesmøte RRU - RHF styret 30.09.19.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/30.09.2019/Agenda fellesmøte RRU - RHF styret 30.09.19.pdfAgenda fellesmøte RRU - RHF styret 30.09.19.pdf
Sak 09619 Innkalling til styremøte 30.09.19.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/30.09.2019/Sak 09619 Innkalling til styremøte 30.09.19.pdfSak 09619 Innkalling til styremøte 30.09.19.pdf
Sak 09719 PROTOKOLL frå styremøte 05.09.19.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/30.09.2019/Sak 09719 PROTOKOLL frå styremøte 05.09.19.pdfSak 09719 PROTOKOLL frå styremøte 05.09.19.pdf
Sak 09719 Vedlegg 1 - Årsplan 2019 pr sept. 19.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/30.09.2019/Sak 09719 Vedlegg 1 - Årsplan 2019 pr sept. 19.pdfSak 09719 Vedlegg 1 - Årsplan 2019 pr sept. 19.pdf
Sak 09719 Vedlegg 2 - Styresaker under arbeid sept. 19.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/30.09.2019/Sak 09719 Vedlegg 2 - Styresaker under arbeid sept. 19.pdfSak 09719 Vedlegg 2 - Styresaker under arbeid sept. 19.pdf
Sak 09819 Ad. dir. si orientering.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/30.09.2019/Sak 09819 Ad. dir. si orientering.pdfSak 09819 Ad. dir. si orientering.pdf
Sak 09819 Vedl. AD si orient. pkt 1 - Rapp. tilsynssaker pr 10.09.19.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/30.09.2019/Sak 09819 Vedl. AD si orient. pkt 1 - Rapp. tilsynssaker pr 10.09.19.pdfSak 09819 Vedl. AD si orient. pkt 1 - Rapp. tilsynssaker pr 10.09.19.pdf
Sak 09819 Vedl. AD si orient. pkt 2 - Orient. rel. lover forsk. og my.krav i per. 19.08.19-13.09.19.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/30.09.2019/Sak 09819 Vedl. AD si orient. pkt 2 - Orient. rel. lover forsk. og my.krav i per. 19.08.19-13.09.19.pdfSak 09819 Vedl. AD si orient. pkt 2 - Orient. rel. lover forsk. og my.krav i per. 19.08.19-13.09.19.pdf
Sak 09819 Vedl. AD si orient. pkt 3 - Oversikt over høyringar.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/30.09.2019/Sak 09819 Vedl. AD si orient. pkt 3 - Oversikt over høyringar.pdfSak 09819 Vedl. AD si orient. pkt 3 - Oversikt over høyringar.pdf
Sak 09819 Vedl. AD si orient. pkt 4 - Oversikt reg. planar under arbeid.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/30.09.2019/Sak 09819 Vedl. AD si orient. pkt 4 - Oversikt reg. planar under arbeid.pdfSak 09819 Vedl. AD si orient. pkt 4 - Oversikt reg. planar under arbeid.pdf
Sak 09819 Vedl. AD si orient. pkt 5 - HST - orient. klagesaker til Klagenemnda.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/30.09.2019/Sak 09819 Vedl. AD si orient. pkt 5 - HST - orient. klagesaker til Klagenemnda.pdfSak 09819 Vedl. AD si orient. pkt 5 - HST - orient. klagesaker til Klagenemnda.pdf
Sak 09919 Rapp. frå verksemda pr aug. 19.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/30.09.2019/Sak 09919 Rapp. frå verksemda pr aug. 19.pdfSak 09919 Rapp. frå verksemda pr aug. 19.pdf
Sak 09919 Vedl. 2 - Rapp. frå verksemda pr aug. 19.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/30.09.2019/Sak 09919 Vedl. 2 - Rapp. frå verksemda pr aug. 19.pdfSak 09919 Vedl. 2 - Rapp. frå verksemda pr aug. 19.pdf
Sak 10019 Kreftkirurgi og annan elektiv kirurgi i Helse Vest.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/30.09.2019/Sak 10019 Kreftkirurgi og annan elektiv kirurgi i Helse Vest.pdfSak 10019 Kreftkirurgi og annan elektiv kirurgi i Helse Vest.pdf
Sak 10019 Vedl. 1 - Sak 07019 Kreftkirurgi og annan elektiv kirurgi - rapp. og høyring.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/30.09.2019/Sak 10019 Vedl. 1 - Sak 07019 Kreftkirurgi og annan elektiv kirurgi - rapp. og høyring.pdfSak 10019 Vedl. 1 - Sak 07019 Kreftkirurgi og annan elektiv kirurgi - rapp. og høyring.pdf
Sak 10119 Forslag til revidert styreinstruks for HVE.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/30.09.2019/Sak 10119 Forslag til revidert styreinstruks for HVE.pdfSak 10119 Forslag til revidert styreinstruks for HVE.pdf
Sak 10119 Vedl. 1 - Styreinstruks for HVE rev_2019.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/30.09.2019/Sak 10119 Vedl. 1 - Styreinstruks for HVE rev_2019.pdfSak 10119 Vedl. 1 - Styreinstruks for HVE rev_2019.pdf
Sak 10219 Prosjektinv. IKT i HVE 2019 - auka investeringsramme.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/30.09.2019/Sak 10219 Prosjektinv. IKT i HVE 2019 - auka investeringsramme.pdfSak 10219 Prosjektinv. IKT i HVE 2019 - auka investeringsramme.pdf
Sak 10319 Statusrapp. fra Sykehusinnkjøp div. vest.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/30.09.2019/Sak 10319 Statusrapp. fra Sykehusinnkjøp div. vest.pdfSak 10319 Statusrapp. fra Sykehusinnkjøp div. vest.pdf
Sak 10319 Vedl. 1 - Statusrapp. Sykehusinnkjøp div. vest pr 08.19.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/30.09.2019/Sak 10319 Vedl. 1 - Statusrapp. Sykehusinnkjøp div. vest pr 08.19.pdfSak 10319 Vedl. 1 - Statusrapp. Sykehusinnkjøp div. vest pr 08.19.pdf
Sak 10419 Program og prosjekt i regional IKT-prosjektportefølje.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/30.09.2019/Sak 10419 Program og prosjekt i regional IKT-prosjektportefølje.pdfSak 10419 Program og prosjekt i regional IKT-prosjektportefølje.pdf
Skriv 01 - Brev frå HVE til Hord. fylkesk. - Pasienttr. av eldre.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/30.09.2019/Skriv og meldingar/Skriv 01 - Brev frå HVE til Hord. fylkesk. - Pasienttr. av eldre.pdfSkriv 01 - Brev frå HVE til Hord. fylkesk. - Pasienttr. av eldre.pdf
Skriv 02 - Brev frå HVE til Dir. for e-helse - Brev kostnadsøkning.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/30.09.2019/Skriv og meldingar/Skriv 02 - Brev frå HVE til Dir. for e-helse - Brev kostnadsøkning.pdfSkriv 02 - Brev frå HVE til Dir. for e-helse - Brev kostnadsøkning.pdf
Skriv 03 - Brev frå Fylkesm. i Vestl. - Rapp. HFØ.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/30.09.2019/Skriv og meldingar/Skriv 03 - Brev frå Fylkesm. i Vestl. - Rapp. HFØ.pdfSkriv 03 - Brev frå Fylkesm. i Vestl. - Rapp. HFØ.pdf
Skriv 04 - Brev frå EBA - Offentlege kontraktar skal vera balanserte.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/30.09.2019/Skriv og meldingar/Skriv 04 - Brev frå EBA - Offentlege kontraktar skal vera balanserte.pdfSkriv 04 - Brev frå EBA - Offentlege kontraktar skal vera balanserte.pdf
TIDSPLAN for styremøte 30.09.19.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/30.09.2019/TIDSPLAN for styremøte 30.09.19.pdfTIDSPLAN for styremøte 30.09.19.pdf

5. september

Sak 07619 Innkalling til styremøte 05.09.2019.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/05.09.2019/Sak 07619 Innkalling til styremøte 05.09.2019.pdfSak 07619 Innkalling til styremøte 05.09.2019.pdf
Sak 07719 PROTOKOLL frå styremøte 18.06.2019.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/05.09.2019/Sak 07719 PROTOKOLL frå styremøte 18.06.2019.pdfSak 07719 PROTOKOLL frå styremøte 18.06.2019.pdf
Sak 07719 Vedl. 1 - Årsplan 2019 for styret pr sept. 2019.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/05.09.2019/Sak 07719 Vedl. 1 - Årsplan 2019 for styret pr sept. 2019.pdfSak 07719 Vedl. 1 - Årsplan 2019 for styret pr sept. 2019.pdf
Sak 07719 Vedl. 2 - Styresaker under arbeid pr sept. 2019.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/05.09.2019/Sak 07719 Vedl. 2 - Styresaker under arbeid pr sept. 2019.pdfSak 07719 Vedl. 2 - Styresaker under arbeid pr sept. 2019.pdf
Sak 07819 Adm.dir. si orientering.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/05.09.2019/Sak 07819 Adm.dir. si orientering.pdfSak 07819 Adm.dir. si orientering.pdf
Sak 07819 - Ved. AD si orient. pkt 5 - Nasjonal rapport ForBetring 2019_1.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/05.09.2019/Sak 07819 - Ved. AD si orient. pkt 5 - Nasjonal rapport ForBetring 2019_1.pdfSak 07819 - Ved. AD si orient. pkt 5 - Nasjonal rapport ForBetring 2019_1.pdf
Sak 07819 - Vedl. AD si orient. pkt 1 - Rapp. tilsynssaker per 10. august 2019.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/05.09.2019/Sak 07819 - Vedl. AD si orient. pkt 1 - Rapp. tilsynssaker per 10. august 2019.pdfSak 07819 - Vedl. AD si orient. pkt 1 - Rapp. tilsynssaker per 10. august 2019.pdf
Sak 07819 - Vedl. AD si orient. pkt 2 - Orient. relevante lover, forskrifter og myndigheitskrav 30.05.19 - 18.08.19.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/05.09.2019/Sak 07819 - Vedl. AD si orient. pkt 2 - Orient. relevante lover, forskrifter og myndigheitskrav 30.05.19 - 18.08.19.pdfSak 07819 - Vedl. AD si orient. pkt 2 - Orient. relevante lover, forskrifter og myndigheitskrav 30.05.19 - 18.08.19.pdf
Sak 07819 - Vedl. AD si orient. pkt 3 - Oversikt over høyringar.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/05.09.2019/Sak 07819 - Vedl. AD si orient. pkt 3 - Oversikt over høyringar.pdfSak 07819 - Vedl. AD si orient. pkt 3 - Oversikt over høyringar.pdf
Sak 07819 - Vedl. AD si orient. pkt 4 - Oversikt regionale planar under arbeid - august 2019.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/05.09.2019/Sak 07819 - Vedl. AD si orient. pkt 4 - Oversikt regionale planar under arbeid - august 2019.pdfSak 07819 - Vedl. AD si orient. pkt 4 - Oversikt regionale planar under arbeid - august 2019.pdf
Sak 07819 - Vedl. AD si orient. pkt 5 - Nasjonal rapport ForBedring 2019.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/05.09.2019/Sak 07819 - Vedl. AD si orient. pkt 5 - Nasjonal rapport ForBedring 2019.pdfSak 07819 - Vedl. AD si orient. pkt 5 - Nasjonal rapport ForBedring 2019.pdf
Sak 07819 - Vedl. AD si orient. pkt 6 - Kunnskapsgrl. - helsepersonell vikarar.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/05.09.2019/Sak 07819 - Vedl. AD si orient. pkt 6 - Kunnskapsgrl. - helsepersonell vikarar.pdfSak 07819 - Vedl. AD si orient. pkt 6 - Kunnskapsgrl. - helsepersonell vikarar.pdf
Sak 07819 - Vedl. AD si orient. pkt 6 - Rapp. helsep.-vikarer.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/05.09.2019/Sak 07819 - Vedl. AD si orient. pkt 6 - Rapp. helsep.-vikarer.pdfSak 07819 - Vedl. AD si orient. pkt 6 - Rapp. helsep.-vikarer.pdf
Sak 07919 Rapp. frå verksemda pr juli 2019.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/05.09.2019/Sak 07919 Rapp. frå verksemda pr juli 2019.pdfSak 07919 Rapp. frå verksemda pr juli 2019.pdf
Sak 07919 Vedl. 3 - Rapp. frå verksemda pr juli.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/05.09.2019/Sak 07919 Vedl. 3 - Rapp. frå verksemda pr juli.pdfSak 07919 Vedl. 3 - Rapp. frå verksemda pr juli.pdf
Sak 08019 Protokoll frå føretaksmøte 11. juni 2019.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/05.09.2019/Sak 08019 Protokoll frå føretaksmøte 11. juni 2019.pdfSak 08019 Protokoll frå føretaksmøte 11. juni 2019.pdf
Sak 08019 Vedl. 1 - Protokoll frå føretaksmøte 11. juni 2019.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/05.09.2019/Sak 08019 Vedl. 1 - Protokoll frå føretaksmøte 11. juni 2019.pdfSak 08019 Vedl. 1 - Protokoll frå føretaksmøte 11. juni 2019.pdf
Sak 08119 Oppdragsdok. 2019 - Tillegg.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/05.09.2019/Sak 08119 Oppdragsdok. 2019 - Tillegg.pdfSak 08119 Oppdragsdok. 2019 - Tillegg.pdf
Sak 08119 Vedl. 1 - Oppdragsdok. 2019 - Tillegg.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/05.09.2019/Sak 08119 Vedl. 1 - Oppdragsdok. 2019 - Tillegg.pdfSak 08119 Vedl. 1 - Oppdragsdok. 2019 - Tillegg.pdf
Sak 08219 Ny forskings- og innovasjonsstrat. 2020-2023.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/05.09.2019/Sak 08219 Ny forskings- og innovasjonsstrat. 2020-2023.pdfSak 08219 Ny forskings- og innovasjonsstrat. 2020-2023.pdf
Sak 08219 Vedl. 1 - Forskning- og innovasjonsstrt. 2020-2023 Vedtatt 19. juni 2019.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/05.09.2019/Sak 08219 Vedl. 1 - Forskning- og innovasjonsstrt. 2020-2023 Vedtatt 19. juni 2019.pdfSak 08219 Vedl. 1 - Forskning- og innovasjonsstrt. 2020-2023 Vedtatt 19. juni 2019.pdf
Sak 08319 Rapp. frå internrevisjon av Internkontroll i føretaka.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/05.09.2019/Sak 08319 Rapp. frå internrevisjon av Internkontroll i føretaka.pdfSak 08319 Rapp. frå internrevisjon av Internkontroll i føretaka.pdf
Sak 08319 Vedl. 1 - HVIR 2019 - Internkontroll i helseføretaka.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/05.09.2019/Sak 08319 Vedl. 1 - HVIR 2019 - Internkontroll i helseføretaka.PDFSak 08319 Vedl. 1 - HVIR 2019 - Internkontroll i helseføretaka.PDF
Sak 08419 Kommentarer til rapport frå internrevisjonen - Internkontroll i helseføretaka.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/05.09.2019/Sak 08419 Kommentarer til rapport frå internrevisjonen - Internkontroll i helseføretaka.pdfSak 08419 Kommentarer til rapport frå internrevisjonen - Internkontroll i helseføretaka.pdf
Sak 08519 Strategi og handlingsplan for auka bruk av private ideelle institusjonar.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/05.09.2019/Sak 08519 Strategi og handlingsplan for auka bruk av private ideelle institusjonar.pdfSak 08519 Strategi og handlingsplan for auka bruk av private ideelle institusjonar.pdf
Sak 08519 Vedl. 1 - Strategi auka bruk av private ideelle.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/05.09.2019/Sak 08519 Vedl. 1 - Strategi auka bruk av private ideelle.pdfSak 08519 Vedl. 1 - Strategi auka bruk av private ideelle.pdf
Sak 08619 Langsiktig finansiering Helse Vest IKT 2019-2020.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/05.09.2019/Sak 08619 Langsiktig finansiering Helse Vest IKT 2019-2020.pdfSak 08619 Langsiktig finansiering Helse Vest IKT 2019-2020.pdf
Sak 08719 Forslag til revidert rettleiar for styrearbeid i helseføretak.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/05.09.2019/Sak 08719 Forslag til revidert rettleiar for styrearbeid i helseføretak.pdfSak 08719 Forslag til revidert rettleiar for styrearbeid i helseføretak.pdf
Sak 08719 Vedl. 1 - Forslag til revidert rettleiar.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/05.09.2019/Sak 08719 Vedl. 1 - Forslag til revidert rettleiar.PDFSak 08719 Vedl. 1 - Forslag til revidert rettleiar.PDF
Sak 08819 Val av styremedlemmer til HF styra.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/05.09.2019/Sak 08819 Val av styremedlemmer til HF styra.pdfSak 08819 Val av styremedlemmer til HF styra.pdf
Sak 08919 Helikopterbase SUS2023 forprosjekt.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/05.09.2019/Sak 08919 Helikopterbase SUS2023 forprosjekt.pdfSak 08919 Helikopterbase SUS2023 forprosjekt.pdf
Sak 08919 Vedl. 1.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/05.09.2019/Sak 08919 Vedl. 1.PDFSak 08919 Vedl. 1.PDF
Sak 08919 Vedl. 2 - Styresak 20-19.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/05.09.2019/Sak 08919 Vedl. 2 - Styresak 20-19.PDFSak 08919 Vedl. 2 - Styresak 20-19.PDF
Sak 08919 Vedl. 3 - prosjektbok.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/05.09.2019/Sak 08919 Vedl. 3 - prosjektbok.PDFSak 08919 Vedl. 3 - prosjektbok.PDF
Sak 08919 Vedl. 4 - Helikopterbase - Perspektiver eksteriør 1.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/05.09.2019/Sak 08919 Vedl. 4 - Helikopterbase - Perspektiver eksteriør 1.PDFSak 08919 Vedl. 4 - Helikopterbase - Perspektiver eksteriør 1.PDF
Sak 08919 Vedl. 5 - Helikopterbase - Perspektiver eksteriør 2.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/05.09.2019/Sak 08919 Vedl. 5 - Helikopterbase - Perspektiver eksteriør 2.PDFSak 08919 Vedl. 5 - Helikopterbase - Perspektiver eksteriør 2.PDF
Sak 08919 Vedl. 6 - Helikopterbase - Perspektiver interiør.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/05.09.2019/Sak 08919 Vedl. 6 - Helikopterbase - Perspektiver interiør.PDFSak 08919 Vedl. 6 - Helikopterbase - Perspektiver interiør.PDF
Sak 08919 Vedl. 7 - Helikopterbase - Plan 01.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/05.09.2019/Sak 08919 Vedl. 7 - Helikopterbase - Plan 01.PDFSak 08919 Vedl. 7 - Helikopterbase - Plan 01.PDF
Sak 08919 Vedl. 8 - Helikopterbase - Plan 02.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/05.09.2019/Sak 08919 Vedl. 8 - Helikopterbase - Plan 02.PDFSak 08919 Vedl. 8 - Helikopterbase - Plan 02.PDF
Sak 08919 Vedl. 9 - Helikopterbase - Plan 03.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/05.09.2019/Sak 08919 Vedl. 9 - Helikopterbase - Plan 03.PDFSak 08919 Vedl. 9 - Helikopterbase - Plan 03.PDF
Sak 09019 Tildeling lån HST - Helikopterbase SUS2023.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/05.09.2019/Sak 09019 Tildeling lån HST - Helikopterbase SUS2023.pdfSak 09019 Tildeling lån HST - Helikopterbase SUS2023.pdf
Sak 09119 Konseptrapport vaskehall og sterilsentral - Helse Bergen.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/05.09.2019/Sak 09119 Konseptrapport vaskehall og sterilsentral - Helse Bergen.pdfSak 09119 Konseptrapport vaskehall og sterilsentral - Helse Bergen.pdf
Sak 09119 Vedl. 1 - Konseptrapport sterilsentral og vaskehall.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/05.09.2019/Sak 09119 Vedl. 1 - Konseptrapport sterilsentral og vaskehall.PDFSak 09119 Vedl. 1 - Konseptrapport sterilsentral og vaskehall.PDF
Sak 09219 Halvårleg rapp. krav OD.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/05.09.2019/Sak 09219 Halvårleg rapp. krav OD.pdfSak 09219 Halvårleg rapp. krav OD.pdf
Sak 09219 Vedl. 1 - Matrise.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/05.09.2019/Sak 09219 Vedl. 1 - Matrise.pdfSak 09219 Vedl. 1 - Matrise.pdf
Sak 09319 Protokoll møte revisjonsutv. 01.04.2019.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/05.09.2019/Sak 09319 Protokoll møte revisjonsutv. 01.04.2019.pdfSak 09319 Protokoll møte revisjonsutv. 01.04.2019.pdf
Sak 09319 Vedl. 1 - Protokoll.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/05.09.2019/Sak 09319 Vedl. 1 - Protokoll.PDFSak 09319 Vedl. 1 - Protokoll.PDF
Skriv 00 - Skriv og meldingar.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/05.09.2019/Skriv og meldingar/Skriv 00 - Skriv og meldingar.pdfSkriv 00 - Skriv og meldingar.pdf
Skriv 01 - Brev frå Hordaland fylkeskommune.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/05.09.2019/Skriv og meldingar/Skriv 01 - Brev frå Hordaland fylkeskommune.pdfSkriv 01 - Brev frå Hordaland fylkeskommune.pdf
Skriv 02 - Brev frå Fylkeseldrerådet.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/05.09.2019/Skriv og meldingar/Skriv 02 - Brev frå Fylkeseldrerådet.pdfSkriv 02 - Brev frå Fylkeseldrerådet.pdf

18. juni

Sak 06219 Innkalling til styremøte 08.06.2019.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/18.06.2019/Sak 06219 Innkalling til styremøte 08.06.2019.pdfSak 06219 Innkalling til styremøte 08.06.2019.pdf
Sak 06319 Protokoll frå styremøte 23.05.2019.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/18.06.2019/Sak 06319 Protokoll frå styremøte 23.05.2019.pdfSak 06319 Protokoll frå styremøte 23.05.2019.pdf
Sak 06319 Vedl. 1 - Årsplan 2019 for styret pr 06.2019.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/18.06.2019/Sak 06319 Vedl. 1 - Årsplan 2019 for styret pr 06.2019.pdfSak 06319 Vedl. 1 - Årsplan 2019 for styret pr 06.2019.pdf
Sak 06319 Vedl. 2 - Styresaker under arb. pr 06-2019.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/18.06.2019/Sak 06319 Vedl. 2 - Styresaker under arb. pr 06-2019.pdfSak 06319 Vedl. 2 - Styresaker under arb. pr 06-2019.pdf
Sak 06419 Ved. AD si orient. pkt 2.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/18.06.2019/Sak 06419 Ved. AD si orient. pkt 2.pdfSak 06419 Ved. AD si orient. pkt 2.pdf
Sak 06419 Ved. AD si orient. pkt 3.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/18.06.2019/Sak 06419 Ved. AD si orient. pkt 3.pdfSak 06419 Ved. AD si orient. pkt 3.pdf
Sak 06419 Ved. AD si orient. pkt 4.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/18.06.2019/Sak 06419 Ved. AD si orient. pkt 4.pdfSak 06419 Ved. AD si orient. pkt 4.pdf
Sak 06419 Ved. AD si orient. pkt 5.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/18.06.2019/Sak 06419 Ved. AD si orient. pkt 5.pdfSak 06419 Ved. AD si orient. pkt 5.pdf
Sak 06419 Ved. AD si orient. pkt 5 - Vedl. 1.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/18.06.2019/Sak 06419 Ved. AD si orient. pkt 5 - Vedl. 1.pdfSak 06419 Ved. AD si orient. pkt 5 - Vedl. 1.pdf
Sak 06419 Ved. AD si orient. pkt 5 - Vedl. 2.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/18.06.2019/Sak 06419 Ved. AD si orient. pkt 5 - Vedl. 2.pdfSak 06419 Ved. AD si orient. pkt 5 - Vedl. 2.pdf
Sak 06519 Rapp. frå verksemda pr april -19.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/18.06.2019/Sak 06519 Rapp. frå verksemda pr april -19.pdfSak 06519 Rapp. frå verksemda pr april -19.pdf
Sak 06519 Vedl. 3 - Rapp. frå verksemda pr april.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/18.06.2019/Sak 06519 Vedl. 3 - Rapp. frå verksemda pr april.pdfSak 06519 Vedl. 3 - Rapp. frå verksemda pr april.pdf
Sak 06619 Oppd. møteplan og årsplan for styret 2020.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/18.06.2019/Sak 06619 Oppd. møteplan og årsplan for styret 2020.pdfSak 06619 Oppd. møteplan og årsplan for styret 2020.pdf
Sak 06619 Vedl. 1 - Oppd. årsplan 2020 for styret.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/18.06.2019/Sak 06619 Vedl. 1 - Oppd. årsplan 2020 for styret.pdfSak 06619 Vedl. 1 - Oppd. årsplan 2020 for styret.pdf
Sak 06719 Revidert nasjonalbudsjett 2019.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/18.06.2019/Sak 06719 Revidert nasjonalbudsjett 2019.pdfSak 06719 Revidert nasjonalbudsjett 2019.pdf
Sak 06819 Førebels inntektsford. og resultatkrav 2020.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/18.06.2019/Sak 06819 Førebels inntektsford. og resultatkrav 2020.pdfSak 06819 Førebels inntektsford. og resultatkrav 2020.pdf
Sak 06919 Øk. langtidsplan 2020-2024.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/18.06.2019/Sak 06919 Øk. langtidsplan 2020-2024.pdfSak 06919 Øk. langtidsplan 2020-2024.pdf
Sak 07019 Kreftkir. oa. elektiv kir. - rapp. og høyring.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/18.06.2019/Sak 07019 Kreftkir. oa. elektiv kir. - rapp. og høyring.pdfSak 07019 Kreftkir. oa. elektiv kir. - rapp. og høyring.pdf
Sak 07019 Vedl. 1 - Rapp. Kreftkirurgi og annan elektiv kirurgi.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/18.06.2019/Sak 07019 Vedl. 1 - Rapp. Kreftkirurgi og annan elektiv kirurgi.pdfSak 07019 Vedl. 1 - Rapp. Kreftkirurgi og annan elektiv kirurgi.pdf
Sak 07019 Vedl. 2 - Vedl. 1 - 8 rapp. kreftkirurgi og annan elektiv kirurgi.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/18.06.2019/Sak 07019 Vedl. 2 - Vedl. 1 - 8 rapp. kreftkirurgi og annan elektiv kirurgi.pdfSak 07019 Vedl. 2 - Vedl. 1 - 8 rapp. kreftkirurgi og annan elektiv kirurgi.pdf
Sak 07019 Vedl. 3 - Rapp. frå Reg. utd.senter 03-19.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/18.06.2019/Sak 07019 Vedl. 3 - Rapp. frå Reg. utd.senter 03-19.pdfSak 07019 Vedl. 3 - Rapp. frå Reg. utd.senter 03-19.pdf
Sak 07019 Vedl. 4 - Høyringssvar.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/18.06.2019/Sak 07019 Vedl. 4 - Høyringssvar.pdfSak 07019 Vedl. 4 - Høyringssvar.pdf
Sak 07119 Nasj. kvalind. pr 3. tert. -18.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/18.06.2019/Sak 07119 Nasj. kvalind. pr 3. tert. -18.pdfSak 07119 Nasj. kvalind. pr 3. tert. -18.pdf
Sak 07219 Statusrapp. fellesegd. helseft. pr juni -19.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/18.06.2019/Sak 07219 Statusrapp. fellesegd. helseft. pr juni -19.pdfSak 07219 Statusrapp. fellesegd. helseft. pr juni -19.pdf
Sak 07319 Forsk. og innov. til pas. beste - Nasj.rapp. -18.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/18.06.2019/Sak 07319 Forsk. og innov. til pas. beste - Nasj.rapp. -18.pdfSak 07319 Forsk. og innov. til pas. beste - Nasj.rapp. -18.pdf
Sak 07319 Vedl. 1 - Nasj. forskingsrapp. -18.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/18.06.2019/Sak 07319 Vedl. 1 - Nasj. forskingsrapp. -18.pdfSak 07319 Vedl. 1 - Nasj. forskingsrapp. -18.pdf
Skriv 00 - Skriv og meldingar forside.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/18.06.2019/Skriv og meldingar/Skriv 00 - Skriv og meldingar forside.pdfSkriv 00 - Skriv og meldingar forside.pdf
Skriv 01 - Møtereferat frå Regionalt brukarutval 130519.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/18.06.2019/Skriv og meldingar/Skriv 01 - Møtereferat frå Regionalt brukarutval 130519.pdfSkriv 01 - Møtereferat frå Regionalt brukarutval 130519.pdf

23. mai

Sak 04619 Innkalling til styremøte i Helse Vest RHF 23.05.2019.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/23.05.2019/Sak 04619 Innkalling til styremøte i Helse Vest RHF 23.05.2019.pdfSak 04619 Innkalling til styremøte i Helse Vest RHF 23.05.2019.pdf
Sak 04719 PROTOKOLL frå styremøte i Helse Vest RHF 02.04.2019.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/23.05.2019/Sak 04719 PROTOKOLL frå styremøte i Helse Vest RHF 02.04.2019.pdfSak 04719 PROTOKOLL frå styremøte i Helse Vest RHF 02.04.2019.pdf
Sak 04819 OPPDATERT Administrerande direktør si orientering.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/23.05.2019/Sak 04819 OPPDATERT Administrerande direktør si orientering.pdfSak 04819 OPPDATERT Administrerande direktør si orientering.pdf
Sak 04819 Vedlegg AD si orientering pkt 1 - Rapportering tilsynssaker per 10. april 2019.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/23.05.2019/Sak 04819 Vedlegg AD si orientering pkt 1 - Rapportering tilsynssaker per 10. april 2019.pdfSak 04819 Vedlegg AD si orientering pkt 1 - Rapportering tilsynssaker per 10. april 2019.pdf
Sak 04819 Vedlegg AD si orientering pkt 2 - Orientering om relevante lover, forskrifter og myndigheitskrav.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/23.05.2019/Sak 04819 Vedlegg AD si orientering pkt 2 - Orientering om relevante lover, forskrifter og myndigheitskrav.pdfSak 04819 Vedlegg AD si orientering pkt 2 - Orientering om relevante lover, forskrifter og myndigheitskrav.pdf
Sak 04819 Vedlegg AD si orientering pkt 3 - Oversikt over høyringar.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/23.05.2019/Sak 04819 Vedlegg AD si orientering pkt 3 - Oversikt over høyringar.pdfSak 04819 Vedlegg AD si orientering pkt 3 - Oversikt over høyringar.pdf
Sak 04819 Vedlegg AD si orientering pkt 4 - Oversikt regionale planar under arbeid - mai 2019.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/23.05.2019/Sak 04819 Vedlegg AD si orientering pkt 4 - Oversikt regionale planar under arbeid - mai 2019.pdfSak 04819 Vedlegg AD si orientering pkt 4 - Oversikt regionale planar under arbeid - mai 2019.pdf
Sak 04919 Rapportering frå verksemda per mars 2019.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/23.05.2019/Sak 04919 Rapportering frå verksemda per mars 2019.pdfSak 04919 Rapportering frå verksemda per mars 2019.pdf
Sak 04919 Vedlegg 3 - Verksemdsrapportering per mars 2019.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/23.05.2019/Sak 04919 Vedlegg 3 - Verksemdsrapportering per mars 2019.pdfSak 04919 Vedlegg 3 - Verksemdsrapportering per mars 2019.pdf
Sak 05019 Koordinering av luftambulansehelikoptertenesta og flight following av ambulanseoppdrag i Helse Vest.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/23.05.2019/Sak 05019 Koordinering av luftambulansehelikoptertenesta og flight following av ambulanseoppdrag i Helse Vest.pdfSak 05019 Koordinering av luftambulansehelikoptertenesta og flight following av ambulanseoppdrag i Helse Vest.pdf
Sak 05019 Vedlegg 1 - Rapport AMK-LA i Helse Vest.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/23.05.2019/Sak 05019 Vedlegg 1 - Rapport AMK-LA i Helse Vest.pdfSak 05019 Vedlegg 1 - Rapport AMK-LA i Helse Vest.pdf
Sak 05019 Vedlegg 2 - Ros-analyse.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/23.05.2019/Sak 05019 Vedlegg 2 - Ros-analyse.PDFSak 05019 Vedlegg 2 - Ros-analyse.PDF
Sak 05019 Vedlegg 3 - Oversikt over fordeling av regionale oppgåver-funksjoner per mars 2019.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/23.05.2019/Sak 05019 Vedlegg 3 - Oversikt over fordeling av regionale oppgåver-funksjoner per mars 2019.pdfSak 05019 Vedlegg 3 - Oversikt over fordeling av regionale oppgåver-funksjoner per mars 2019.pdf
Sak 05119 Revidert regional helseberedskapsplan for Helse Vest 2019 - 2021.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/23.05.2019/Sak 05119 Revidert regional helseberedskapsplan for Helse Vest 2019 - 2021.pdfSak 05119 Revidert regional helseberedskapsplan for Helse Vest 2019 - 2021.pdf
Sak 05119 Vedlegg 1 - Regional helseberedskapsplan for Helse Vest - 2019-2021.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/23.05.2019/Sak 05119 Vedlegg 1 - Regional helseberedskapsplan for Helse Vest - 2019-2021.pdfSak 05119 Vedlegg 1 - Regional helseberedskapsplan for Helse Vest - 2019-2021.pdf
Sak 05119 Vedlegg 2 - Høringsinnspill - kommentarer om håndtering.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/23.05.2019/Sak 05119 Vedlegg 2 - Høringsinnspill - kommentarer om håndtering.pdfSak 05119 Vedlegg 2 - Høringsinnspill - kommentarer om håndtering.pdf
Sak 05119 Vedlegg 3 - Helse Førde, Høyringsuttale regional helseberedskapsplan.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/23.05.2019/Sak 05119 Vedlegg 3 - Helse Førde, Høyringsuttale regional helseberedskapsplan.PDFSak 05119 Vedlegg 3 - Helse Førde, Høyringsuttale regional helseberedskapsplan.PDF
Sak 05119 Vedlegg 4 - Helse Fonna, Svar på høring Regional helseberedskapsplan for Helse Vest 2019-2021.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/23.05.2019/Sak 05119 Vedlegg 4 - Helse Fonna, Svar på høring Regional helseberedskapsplan for Helse Vest 2019-2021.PDFSak 05119 Vedlegg 4 - Helse Fonna, Svar på høring Regional helseberedskapsplan for Helse Vest 2019-2021.PDF
Sak 05119 Vedlegg 5 - Helse Bergen, Høyringsuttale -Regional helseberedskapsplan for Helse Vest 2019-2021.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/23.05.2019/Sak 05119 Vedlegg 5 - Helse Bergen, Høyringsuttale -Regional helseberedskapsplan for Helse Vest 2019-2021.PDFSak 05119 Vedlegg 5 - Helse Bergen, Høyringsuttale -Regional helseberedskapsplan for Helse Vest 2019-2021.PDF
Sak 05119 Vedlegg 6 - Helse Stavanger, Høring - Regional helseberedskapsplan 2016-2018.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/23.05.2019/Sak 05119 Vedlegg 6 - Helse Stavanger, Høring - Regional helseberedskapsplan 2016-2018.PDFSak 05119 Vedlegg 6 - Helse Stavanger, Høring - Regional helseberedskapsplan 2016-2018.PDF
Sak 05119 Vedlegg 7 - SAV, Svar på høyring - Regional helseberedskapsplan for Helse Vest RHF 2019-2021.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/23.05.2019/Sak 05119 Vedlegg 7 - SAV, Svar på høyring - Regional helseberedskapsplan for Helse Vest RHF 2019-2021.PDFSak 05119 Vedlegg 7 - SAV, Svar på høyring - Regional helseberedskapsplan for Helse Vest RHF 2019-2021.PDF
Sak 05119 Vedlegg 8 - Helse Vest IKT, Svar på Høyring - Regional helseberedskapsplan.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/23.05.2019/Sak 05119 Vedlegg 8 - Helse Vest IKT, Svar på Høyring - Regional helseberedskapsplan.PDFSak 05119 Vedlegg 8 - Helse Vest IKT, Svar på Høyring - Regional helseberedskapsplan.PDF
Sak 05119 Vedlegg 9 - Protokoll frå drøftingsmøte vedrørande utkast regional beredskapsplan i Helse Vest.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/23.05.2019/Sak 05119 Vedlegg 9 - Protokoll frå drøftingsmøte vedrørande utkast regional beredskapsplan i Helse Vest.PDFSak 05119 Vedlegg 9 - Protokoll frå drøftingsmøte vedrørande utkast regional beredskapsplan i Helse Vest.PDF
Sak 05219 OPPDATERT 2 Vedlegg 1 - Årsplan 2020 for styret i Helse Vest RHF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/23.05.2019/Sak 05219 OPPDATERT 2 Vedlegg 1 - Årsplan 2020 for styret i Helse Vest RHF.pdfSak 05219 OPPDATERT 2 Vedlegg 1 - Årsplan 2020 for styret i Helse Vest RHF.pdf
Sak 05219 Vedlegg 2 - Årshjul for 2020.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/23.05.2019/Sak 05219 Vedlegg 2 - Årshjul for 2020.pdfSak 05219 Vedlegg 2 - Årshjul for 2020.pdf
Sak 05319 OPPDATERT Tilleggsrapportering til HOD - Årleg melding 2018.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/23.05.2019/Sak 05319 OPPDATERT Tilleggsrapportering til HOD - Årleg melding 2018.pdfSak 05319 OPPDATERT Tilleggsrapportering til HOD - Årleg melding 2018.pdf
Sak 05319 Vedlegg 1 - Brev frå HOD, Tilleggsrapportering 2018 frå HOD.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/23.05.2019/Sak 05319 Vedlegg 1 - Brev frå HOD, Tilleggsrapportering 2018 frå HOD.pdfSak 05319 Vedlegg 1 - Brev frå HOD, Tilleggsrapportering 2018 frå HOD.pdf
Sak 05319 Vedlegg 2 - OPPDATERT Tilleggsrapportering Årleg melding 2018 frå Helse Vest RHF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/23.05.2019/Sak 05319 Vedlegg 2 - OPPDATERT Tilleggsrapportering Årleg melding 2018 frå Helse Vest RHF.pdfSak 05319 Vedlegg 2 - OPPDATERT Tilleggsrapportering Årleg melding 2018 frå Helse Vest RHF.pdf
Sak 05319 Vedlegg 3 - Svar til HOD - Tilleggsrapportering fra Helse Sør-Øst RHF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/23.05.2019/Sak 05319 Vedlegg 3 - Svar til HOD - Tilleggsrapportering fra Helse Sør-Øst RHF.pdfSak 05319 Vedlegg 3 - Svar til HOD - Tilleggsrapportering fra Helse Sør-Øst RHF.pdf
Sak 05319 Vedlegg 4 - Tilleggsrapportering - status pasientsikkerhetsprogrammet.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/23.05.2019/Sak 05319 Vedlegg 4 - Tilleggsrapportering - status pasientsikkerhetsprogrammet.pdfSak 05319 Vedlegg 4 - Tilleggsrapportering - status pasientsikkerhetsprogrammet.pdf
Sak 05319 Vedlegg 5 - Tilleggsrapportering - tal for tvang psykisk helsevern - Helse Vest.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/23.05.2019/Sak 05319 Vedlegg 5 - Tilleggsrapportering - tal for tvang psykisk helsevern - Helse Vest.pdfSak 05319 Vedlegg 5 - Tilleggsrapportering - tal for tvang psykisk helsevern - Helse Vest.pdf
Sak 05319 Vedlegg 6 - Tilleggsrapportering Helse Fonna - Austimespekterforstyrrelser.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/23.05.2019/Sak 05319 Vedlegg 6 - Tilleggsrapportering Helse Fonna - Austimespekterforstyrrelser.pdfSak 05319 Vedlegg 6 - Tilleggsrapportering Helse Fonna - Austimespekterforstyrrelser.pdf
Sak 05319 Vedlegg 7 - Tilleggsrapportering Helse Førde - Austimespekter utgreiing barneavdelinga - barnehabilitering.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/23.05.2019/Sak 05319 Vedlegg 7 - Tilleggsrapportering Helse Førde - Austimespekter utgreiing barneavdelinga - barnehabilitering.pdfSak 05319 Vedlegg 7 - Tilleggsrapportering Helse Førde - Austimespekter utgreiing barneavdelinga - barnehabilitering.pdf
Sak 05319 Vedlegg 8 - Tilleggsrapportering Helse Førde - Autsimespekterutgreiing Pskykisk helsevern for born og unge.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/23.05.2019/Sak 05319 Vedlegg 8 - Tilleggsrapportering Helse Førde - Autsimespekterutgreiing Pskykisk helsevern for born og unge.pdfSak 05319 Vedlegg 8 - Tilleggsrapportering Helse Førde - Autsimespekterutgreiing Pskykisk helsevern for born og unge.pdf
Sak 05319 Vedlegg 9 - Tilleggsrapportering Helse Førde - Avtale Vik fengsel.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/23.05.2019/Sak 05319 Vedlegg 9 - Tilleggsrapportering Helse Førde - Avtale Vik fengsel.pdfSak 05319 Vedlegg 9 - Tilleggsrapportering Helse Førde - Avtale Vik fengsel.pdf
Sak 05419 Utgreiing om vidareføring av Nasjonal IKT HF_140519.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/23.05.2019/Sak 05419 Utgreiing om vidareføring av Nasjonal IKT HF_140519.pdfSak 05419 Utgreiing om vidareføring av Nasjonal IKT HF_140519.pdf
Sak 05419 Vedlegg 1 - Videreføring Nasjonal IKT - rapport fra arbeidsgruppe - versjon 1.0 30042019.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/23.05.2019/Sak 05419 Vedlegg 1 - Videreføring Nasjonal IKT - rapport fra arbeidsgruppe - versjon 1.0 30042019.pdfSak 05419 Vedlegg 1 - Videreføring Nasjonal IKT - rapport fra arbeidsgruppe - versjon 1.0 30042019.pdf
Sak 05519 Sal av eigedom i Helse Bergen HF, del av eigedomen gnr. 161 bnr. 15 i Bergen kommune.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/23.05.2019/Sak 05519 Sal av eigedom i Helse Bergen HF, del av eigedomen gnr. 161 bnr. 15 i Bergen kommune.pdfSak 05519 Sal av eigedom i Helse Bergen HF, del av eigedomen gnr. 161 bnr. 15 i Bergen kommune.pdf
Sak 05519 Vedlegg 1 - Helse Bergen.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/23.05.2019/Sak 05519 Vedlegg 1 - Helse Bergen.pdfSak 05519 Vedlegg 1 - Helse Bergen.pdf
Sak 05519 Vedlegg 2 - Helse Bergen. Vedlegg.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/23.05.2019/Sak 05519 Vedlegg 2 - Helse Bergen. Vedlegg.pdfSak 05519 Vedlegg 2 - Helse Bergen. Vedlegg.pdf
Sak 05619 Sal av eigedomen gnr. 48 bnr. 23 i Høyanger kommune.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/23.05.2019/Sak 05619 Sal av eigedomen gnr. 48 bnr. 23 i Høyanger kommune.pdfSak 05619 Sal av eigedomen gnr. 48 bnr. 23 i Høyanger kommune.pdf
Sak 05719 Sal av eigedomen gnr. 58 bnr. 17 i Flora kommune.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/23.05.2019/Sak 05719 Sal av eigedomen gnr. 58 bnr. 17 i Flora kommune.pdfSak 05719 Sal av eigedomen gnr. 58 bnr. 17 i Flora kommune.pdf
Sak 05819 Oversikt regionale planar status - mai 2019.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/23.05.2019/Sak 05819 Oversikt regionale planar status - mai 2019.pdfSak 05819 Oversikt regionale planar status - mai 2019.pdf
Sak 05819 Vedlegg 1 - Regionale planer tiltak og status april 2019.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/23.05.2019/Sak 05819 Vedlegg 1 - Regionale planer tiltak og status april 2019.pdfSak 05819 Vedlegg 1 - Regionale planer tiltak og status april 2019.pdf
Sak 05919 Protokoll frå møte i revisjonsutvalet 04.02.2019.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/23.05.2019/Sak 05919 Protokoll frå møte i revisjonsutvalet 04.02.2019.pdfSak 05919 Protokoll frå møte i revisjonsutvalet 04.02.2019.pdf
Sak 05919 Vedlegg 1 - Protokoll frå møte i revisjonsutvalet 04.02.2019.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/23.05.2019/Sak 05919 Vedlegg 1 - Protokoll frå møte i revisjonsutvalet 04.02.2019.PDFSak 05919 Vedlegg 1 - Protokoll frå møte i revisjonsutvalet 04.02.2019.PDF
Skriv 00 - Skriv og meldingar forside.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/23.05.2019/Skriv og meldingar/Skriv 00 - Skriv og meldingar forside.pdfSkriv 00 - Skriv og meldingar forside.pdf
Skriv 01 - Brev frå Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet – Rapportering frå verksemda.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/23.05.2019/Skriv og meldingar/Skriv 01 - Brev frå Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet – Rapportering frå verksemda.pdfSkriv 01 - Brev frå Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet – Rapportering frå verksemda.pdf
Skriv 02 - Brev frå Bergensalliansen - Vestlandets luftambulansesentral bør ligge i Bergen.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/23.05.2019/Skriv og meldingar/Skriv 02 - Brev frå Bergensalliansen - Vestlandets luftambulansesentral bør ligge i Bergen.pdfSkriv 02 - Brev frå Bergensalliansen - Vestlandets luftambulansesentral bør ligge i Bergen.pdf
Skriv 03 - Brev frå Hovedredningssentralen i Sør-Noreg - innspel til etablering av LA-AMK i Helse Vest.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/23.05.2019/Skriv og meldingar/Skriv 03 - Brev frå Hovedredningssentralen i Sør-Noreg - innspel til etablering av LA-AMK i Helse Vest.pdfSkriv 03 - Brev frå Hovedredningssentralen i Sør-Noreg - innspel til etablering av LA-AMK i Helse Vest.pdf

2. april

Sak 03319 Innkalling til styremøte i Helse Vest RHF 020418.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/02.04.2019/Sak 03319 Innkalling til styremøte i Helse Vest RHF 020418.pdfSak 03319 Innkalling til styremøte i Helse Vest RHF 020418.pdf
Sak 03419 OPPDATERT PROTOKOLL frå styremøte i Helse Vest RHF 060318.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/02.04.2019/Sak 03419 OPPDATERT PROTOKOLL frå styremøte i Helse Vest RHF 060318.pdfSak 03419 OPPDATERT PROTOKOLL frå styremøte i Helse Vest RHF 060318.pdf
Sak 03419 Vedlegg 1 - Styresaker under arbeid per mars 2019.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/02.04.2019/Sak 03419 Vedlegg 1 - Styresaker under arbeid per mars 2019.pdfSak 03419 Vedlegg 1 - Styresaker under arbeid per mars 2019.pdf
Sak 03419 Vedlegg 2 - Årsplan 2019 for styret i Helse Vest RHF per mars 2019.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/02.04.2019/Sak 03419 Vedlegg 2 - Årsplan 2019 for styret i Helse Vest RHF per mars 2019.pdfSak 03419 Vedlegg 2 - Årsplan 2019 for styret i Helse Vest RHF per mars 2019.pdf
Sak 03519 Årsmelding 2018 frå pasient- og brukaromboda i Norge og i Helse Vest.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/02.04.2019/Sak 03519 Årsmelding 2018 frå pasient- og brukaromboda i Norge og i Helse Vest.pdfSak 03519 Årsmelding 2018 frå pasient- og brukaromboda i Norge og i Helse Vest.pdf
Sak 03519 Vedlegg 1 - Nasjonal årsmelding Pasient- og brukerombudet 2018.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/02.04.2019/Sak 03519 Vedlegg 1 - Nasjonal årsmelding Pasient- og brukerombudet 2018.PDFSak 03519 Vedlegg 1 - Nasjonal årsmelding Pasient- og brukerombudet 2018.PDF
Sak 03519 Vedlegg 2 - Årsmelding 2018 frå pasient- og brukarombodet i Rogaland.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/02.04.2019/Sak 03519 Vedlegg 2 - Årsmelding 2018 frå pasient- og brukarombodet i Rogaland.PDFSak 03519 Vedlegg 2 - Årsmelding 2018 frå pasient- og brukarombodet i Rogaland.PDF
Sak 03519 Vedlegg 3 - Årsmelding 2018 frå pasient- og brukarombodet i Hordaland.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/02.04.2019/Sak 03519 Vedlegg 3 - Årsmelding 2018 frå pasient- og brukarombodet i Hordaland.PDFSak 03519 Vedlegg 3 - Årsmelding 2018 frå pasient- og brukarombodet i Hordaland.PDF
Sak 03519 Vedlegg 4 - Årsmelding 2018 frå pasient- og brukarombodet i Sogn og Fjordane.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/02.04.2019/Sak 03519 Vedlegg 4 - Årsmelding 2018 frå pasient- og brukarombodet i Sogn og Fjordane.PDFSak 03519 Vedlegg 4 - Årsmelding 2018 frå pasient- og brukarombodet i Sogn og Fjordane.PDF
Sak 03619 OPPDATERT Administrerande direktør si orientering.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/02.04.2019/Sak 03619 OPPDATERT Administrerande direktør si orientering.pdfSak 03619 OPPDATERT Administrerande direktør si orientering.pdf
Sak 03619 Vedlegg AD si orientering pkt 1 - Rapportering tilsynssaker per 10. mars 2019.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/02.04.2019/Sak 03619 Vedlegg AD si orientering pkt 1 - Rapportering tilsynssaker per 10. mars 2019.pdfSak 03619 Vedlegg AD si orientering pkt 1 - Rapportering tilsynssaker per 10. mars 2019.pdf
Sak 03619 Vedlegg AD si orientering pkt 2 - Orientering om relevante lover, forskrifter og myndigheitskrav.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/02.04.2019/Sak 03619 Vedlegg AD si orientering pkt 2 - Orientering om relevante lover, forskrifter og myndigheitskrav.pdfSak 03619 Vedlegg AD si orientering pkt 2 - Orientering om relevante lover, forskrifter og myndigheitskrav.pdf
Sak 03619 Vedlegg AD si orientering pkt 3 - Oversikt over høyringar.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/02.04.2019/Sak 03619 Vedlegg AD si orientering pkt 3 - Oversikt over høyringar.pdfSak 03619 Vedlegg AD si orientering pkt 3 - Oversikt over høyringar.pdf
Sak 03619 Vedlegg AD si orientering pkt 4 - Oversikt regionale planar under arbeid - mars 2019.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/02.04.2019/Sak 03619 Vedlegg AD si orientering pkt 4 - Oversikt regionale planar under arbeid - mars 2019.pdfSak 03619 Vedlegg AD si orientering pkt 4 - Oversikt regionale planar under arbeid - mars 2019.pdf
Sak 03719 Rapportering frå verksemda per februar 2019.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/02.04.2019/Sak 03719 Rapportering frå verksemda per februar 2019.pdfSak 03719 Rapportering frå verksemda per februar 2019.pdf
Sak 03719 Vedlegg 2 - Verksemdsrapportering per februar 2019.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/02.04.2019/Sak 03719 Vedlegg 2 - Verksemdsrapportering per februar 2019.pdfSak 03719 Vedlegg 2 - Verksemdsrapportering per februar 2019.pdf
Sak 03819 Årsoppgjer 2018.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/02.04.2019/Sak 03819 Årsoppgjer 2018.pdfSak 03819 Årsoppgjer 2018.pdf
Sak 03819 Vedlegg 1 - OPPDATERT Konsernrekneskap med noter og kontantstraumoppstilling for Helse Vest (korr 29.03.19).pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/02.04.2019/Sak 03819 Vedlegg 1 - OPPDATERT Konsernrekneskap med noter og kontantstraumoppstilling for Helse Vest (korr 29.03.19).pdfSak 03819 Vedlegg 1 - OPPDATERT Konsernrekneskap med noter og kontantstraumoppstilling for Helse Vest (korr 29.03.19).pdf
Sak 03819 Vedlegg 2 - Årsberetning 2018.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/02.04.2019/Sak 03819 Vedlegg 2 - Årsberetning 2018.pdfSak 03819 Vedlegg 2 - Årsberetning 2018.pdf
Sak 03819 Vedlegg 3 - Oppsummering frå revisjonen.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/02.04.2019/Sak 03819 Vedlegg 3 - Oppsummering frå revisjonen.pdfSak 03819 Vedlegg 3 - Oppsummering frå revisjonen.pdf
Sak 03919 Koordinering av luftambulansehelikoptertenesta og flight following av ambulanseoppdrag i Helse Vest.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/02.04.2019/Sak 03919 Koordinering av luftambulansehelikoptertenesta og flight following av ambulanseoppdrag i Helse Vest.pdfSak 03919 Koordinering av luftambulansehelikoptertenesta og flight following av ambulanseoppdrag i Helse Vest.pdf
Sak 03919 Vedlegg 1 - Rapport AMK-LA i Helse Vest.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/02.04.2019/Sak 03919 Vedlegg 1 - Rapport AMK-LA i Helse Vest.pdfSak 03919 Vedlegg 1 - Rapport AMK-LA i Helse Vest.pdf
Sak 03919 Vedlegg 2 - Ros-analyse.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/02.04.2019/Sak 03919 Vedlegg 2 - Ros-analyse.PDFSak 03919 Vedlegg 2 - Ros-analyse.PDF
Sak 03919 Vedlegg 3 - Oversikt over fordeling av regionale oppgåver-funksjoner per mars 2019.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/02.04.2019/Sak 03919 Vedlegg 3 - Oversikt over fordeling av regionale oppgåver-funksjoner per mars 2019.pdfSak 03919 Vedlegg 3 - Oversikt over fordeling av regionale oppgåver-funksjoner per mars 2019.pdf
Sak 04019 Rettleiar for tidlegfaseplanlegging av IKT-prosjekt.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/02.04.2019/Sak 04019 Rettleiar for tidlegfaseplanlegging av IKT-prosjekt.pdfSak 04019 Rettleiar for tidlegfaseplanlegging av IKT-prosjekt.pdf
Sak 04029 Vedlegg 1 - Veileder for tidligfaseplanlegging av IKT-prosjekter.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/02.04.2019/Sak 04029 Vedlegg 1 - Veileder for tidligfaseplanlegging av IKT-prosjekter.pdfSak 04029 Vedlegg 1 - Veileder for tidligfaseplanlegging av IKT-prosjekter.pdf
Sak 04119 Spesialisthelsetenesta sin rapport for samfunnsansvar 2018.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/02.04.2019/Sak 04119 Spesialisthelsetenesta sin rapport for samfunnsansvar 2018.pdfSak 04119 Spesialisthelsetenesta sin rapport for samfunnsansvar 2018.pdf
Sak 04119 Vedlegg 1 - Spesialisthelsetjenestens rapport for samfunnsansvar 2018.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/02.04.2019/Sak 04119 Vedlegg 1 - Spesialisthelsetjenestens rapport for samfunnsansvar 2018.pdfSak 04119 Vedlegg 1 - Spesialisthelsetjenestens rapport for samfunnsansvar 2018.pdf
Sak 04219 Årsoppsummering frå Beslutningsforum 2018.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/02.04.2019/Sak 04219 Årsoppsummering frå Beslutningsforum 2018.pdfSak 04219 Årsoppsummering frå Beslutningsforum 2018.pdf
Sak 04219 Vedlegg 1 - Årsoppsummering 2018 frå Beslutningsforum for nye metoder.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/02.04.2019/Sak 04219 Vedlegg 1 - Årsoppsummering 2018 frå Beslutningsforum for nye metoder.pdfSak 04219 Vedlegg 1 - Årsoppsummering 2018 frå Beslutningsforum for nye metoder.pdf
Sak 04319 Rapport frå Direktoratet for e-helse - Utviklingstrekk 2019.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/02.04.2019/Sak 04319 Rapport frå Direktoratet for e-helse - Utviklingstrekk 2019.pdfSak 04319 Rapport frå Direktoratet for e-helse - Utviklingstrekk 2019.pdf
Sak 04319 Vedlegg 1 - Rapport Utviklingstrekk 2019 frå Direktoratet for e-helse.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/02.04.2019/Sak 04319 Vedlegg 1 - Rapport Utviklingstrekk 2019 frå Direktoratet for e-helse.pdfSak 04319 Vedlegg 1 - Rapport Utviklingstrekk 2019 frå Direktoratet for e-helse.pdf
Skriv 00 - Skriv og meldingar forside.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/02.04.2019/Skriv og meldingar/Skriv 00 - Skriv og meldingar forside.pdfSkriv 00 - Skriv og meldingar forside.pdf
Skriv 01 - Brev frå HVE RHF til HOD, 010219 - Rapportering frå verksemda pr. nov-des 2018.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/02.04.2019/Skriv og meldingar/Skriv 01 - Brev frå HVE RHF til HOD, 010219 - Rapportering frå verksemda pr. nov-des 2018.pdfSkriv 01 - Brev frå HVE RHF til HOD, 010219 - Rapportering frå verksemda pr. nov-des 2018.pdf
Skriv 01 - Brev frå Helse Vest RHF til HOD, 010219 - Rapportering frå verksemda pr. november-desember 2018.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/02.04.2019/Skriv og meldingar/Skriv 01 - Brev frå Helse Vest RHF til HOD, 010219 - Rapportering frå verksemda pr. november-desember 2018.pdfSkriv 01 - Brev frå Helse Vest RHF til HOD, 010219 - Rapportering frå verksemda pr. november-desember 2018.pdf
Skriv 02 – Kopi av brev frå LPP Sogn og Fjordane til HOD, 261118 – Brukarmedverknad på systemnivå i heleføretaka.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/02.04.2019/Skriv og meldingar/Skriv 02 – Kopi av brev frå LPP Sogn og Fjordane til HOD, 261118 – Brukarmedverknad på systemnivå i heleføretaka.pdfSkriv 02 – Kopi av brev frå LPP Sogn og Fjordane til HOD, 261118 – Brukarmedverknad på systemnivå i heleføretaka.pdf
Skriv 03 – Kopi av brev frå HOD til LPP Sogn og Fjordane, 050319 – Svar på brev om brukarmedverknad.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/02.04.2019/Skriv og meldingar/Skriv 03 – Kopi av brev frå HOD til LPP Sogn og Fjordane, 050319 – Svar på brev om brukarmedverknad.pdfSkriv 03 – Kopi av brev frå HOD til LPP Sogn og Fjordane, 050319 – Svar på brev om brukarmedverknad.pdf
Skriv 04 – Brev frå Hordaland fylkeskommune til Helse Vest RHF, 070319 – Kvinnehelse og barselomsorg er viktig.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/02.04.2019/Skriv og meldingar/Skriv 04 – Brev frå Hordaland fylkeskommune til Helse Vest RHF, 070319 – Kvinnehelse og barselomsorg er viktig.pdfSkriv 04 – Brev frå Hordaland fylkeskommune til Helse Vest RHF, 070319 – Kvinnehelse og barselomsorg er viktig.pdf
Skriv 05 - Protokoll frå Regionalt brukarutval 200219.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/02.04.2019/Skriv og meldingar/Skriv 05 - Protokoll frå Regionalt brukarutval 200219.pdfSkriv 05 - Protokoll frå Regionalt brukarutval 200219.pdf

6. mars

Sak 01719 Innkalling til styremøte i Helse Vest RHF 060318.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/06.03.2019/Sak 01719 Innkalling til styremøte i Helse Vest RHF 060318.pdfSak 01719 Innkalling til styremøte i Helse Vest RHF 060318.pdf
Sak 01819 PROTOKOLL frå styremøte i Helse Vest RHF 05.02.19.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/06.03.2019/Sak 01819 PROTOKOLL frå styremøte i Helse Vest RHF 05.02.19.pdfSak 01819 PROTOKOLL frå styremøte i Helse Vest RHF 05.02.19.pdf
Sak 01819 Vedlegg 1 - Styresaker under arbeid per februar 2019.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/06.03.2019/Sak 01819 Vedlegg 1 - Styresaker under arbeid per februar 2019.pdfSak 01819 Vedlegg 1 - Styresaker under arbeid per februar 2019.pdf
Sak 01819 Vedlegg 2 - Årsplan 2019 for styret i Helse Vest RHF per februar 2019.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/06.03.2019/Sak 01819 Vedlegg 2 - Årsplan 2019 for styret i Helse Vest RHF per februar 2019.pdfSak 01819 Vedlegg 2 - Årsplan 2019 for styret i Helse Vest RHF per februar 2019.pdf
Sak 01919 Administrerande direktør si orientering.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/06.03.2019/Sak 01919 Administrerande direktør si orientering.pdfSak 01919 Administrerande direktør si orientering.pdf
Sak 01919 Vedlegg AD si orientering pkt 1 - Rapportering tilsynssaker per 10. februar 2019.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/06.03.2019/Sak 01919 Vedlegg AD si orientering pkt 1 - Rapportering tilsynssaker per 10. februar 2019.pdfSak 01919 Vedlegg AD si orientering pkt 1 - Rapportering tilsynssaker per 10. februar 2019.pdf
Sak 01919 Vedlegg AD si orientering pkt 2 - Orientering om relevante lover - forskrifter og myndigheitskrav.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/06.03.2019/Sak 01919 Vedlegg AD si orientering pkt 2 - Orientering om relevante lover - forskrifter og myndigheitskrav.pdfSak 01919 Vedlegg AD si orientering pkt 2 - Orientering om relevante lover - forskrifter og myndigheitskrav.pdf
Sak 01919 Vedlegg AD si orientering pkt 3 - Oversikt over høyringar.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/06.03.2019/Sak 01919 Vedlegg AD si orientering pkt 3 - Oversikt over høyringar.pdfSak 01919 Vedlegg AD si orientering pkt 3 - Oversikt over høyringar.pdf
Sak 01919 Vedlegg AD si orientering pkt 4 - Oversikt regionale planar under arbeid - februar 2019.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/06.03.2019/Sak 01919 Vedlegg AD si orientering pkt 4 - Oversikt regionale planar under arbeid - februar 2019.pdfSak 01919 Vedlegg AD si orientering pkt 4 - Oversikt regionale planar under arbeid - februar 2019.pdf
Sak 01919 Vedlegg AD si orientering pkt 5 - Vedlegg 1 - Kunngjering av val av styremedlemmer til styret i HVE RHF 2019.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/06.03.2019/Sak 01919 Vedlegg AD si orientering pkt 5 - Vedlegg 1 - Kunngjering av val av styremedlemmer til styret i HVE RHF 2019.pdfSak 01919 Vedlegg AD si orientering pkt 5 - Vedlegg 1 - Kunngjering av val av styremedlemmer til styret i HVE RHF 2019.pdf
Sak 01919 Vedlegg AD si orientering pkt 5 - Vedlegg 2 - Signert protokoll.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/06.03.2019/Sak 01919 Vedlegg AD si orientering pkt 5 - Vedlegg 2 - Signert protokoll.pdfSak 01919 Vedlegg AD si orientering pkt 5 - Vedlegg 2 - Signert protokoll.pdf
Sak 01919 Vedlegg AD si orientering pkt 6 - Liggetid og reinnleggelser for utskrivningsklare pasienter 2011-18.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/06.03.2019/Sak 01919 Vedlegg AD si orientering pkt 6 - Liggetid og reinnleggelser for utskrivningsklare pasienter 2011-18.pdfSak 01919 Vedlegg AD si orientering pkt 6 - Liggetid og reinnleggelser for utskrivningsklare pasienter 2011-18.pdf
Sak 02019 Rapportering frå verksemda per januar 2019.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/06.03.2019/Sak 02019 Rapportering frå verksemda per januar 2019.pdfSak 02019 Rapportering frå verksemda per januar 2019.pdf
Sak 02019 Vedlegg 3 - Verksemdsrapportering per januar 2019.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/06.03.2019/Sak 02019 Vedlegg 3 - Verksemdsrapportering per januar 2019.pdfSak 02019 Vedlegg 3 - Verksemdsrapportering per januar 2019.pdf
Sak 02119 Prosjektinvesteringar i IKT i Helse Vest 2019.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/06.03.2019/Sak 02119 Prosjektinvesteringar i IKT i Helse Vest 2019.pdfSak 02119 Prosjektinvesteringar i IKT i Helse Vest 2019.pdf
Sak 02219 Styringsdokument 2019 til helseføretaka og Helse Vest IKT AS.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/06.03.2019/Sak 02219 Styringsdokument 2019 til helseføretaka og Helse Vest IKT AS.pdfSak 02219 Styringsdokument 2019 til helseføretaka og Helse Vest IKT AS.pdf
Sak 02219 Vedlegg 1 - Styringsdokument 2019 - Helse Bergen HF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/06.03.2019/Sak 02219 Vedlegg 1 - Styringsdokument 2019 - Helse Bergen HF.pdfSak 02219 Vedlegg 1 - Styringsdokument 2019 - Helse Bergen HF.pdf
Sak 02219 Vedlegg 10 - Vedlegg 4 til sjukehusføretaka, Oversikt over regionale planar og fagnettverk (2019).PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/06.03.2019/Sak 02219 Vedlegg 10 - Vedlegg 4 til sjukehusføretaka, Oversikt over regionale planar og fagnettverk (2019).PDFSak 02219 Vedlegg 10 - Vedlegg 4 til sjukehusføretaka, Oversikt over regionale planar og fagnettverk (2019).PDF
Sak 02219 Vedlegg 11 - Vedlegg 5 til sjukehusføretaka Særskilte rapporteringsfristar.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/06.03.2019/Sak 02219 Vedlegg 11 - Vedlegg 5 til sjukehusføretaka Særskilte rapporteringsfristar.pdfSak 02219 Vedlegg 11 - Vedlegg 5 til sjukehusføretaka Særskilte rapporteringsfristar.pdf
Sak 02219 Vedlegg 12 - Vedlegg 1 til SAV og HV IKT, Mal for rapportering frå verksemda 2019.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/06.03.2019/Sak 02219 Vedlegg 12 - Vedlegg 1 til SAV og HV IKT, Mal for rapportering frå verksemda 2019.pdfSak 02219 Vedlegg 12 - Vedlegg 1 til SAV og HV IKT, Mal for rapportering frå verksemda 2019.pdf
Sak 02219 Vedlegg 13 - Vedlegg 2 til SAV og HV IKT, Oversikt over regionale planar og fagnettverk (2019).PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/06.03.2019/Sak 02219 Vedlegg 13 - Vedlegg 2 til SAV og HV IKT, Oversikt over regionale planar og fagnettverk (2019).PDFSak 02219 Vedlegg 13 - Vedlegg 2 til SAV og HV IKT, Oversikt over regionale planar og fagnettverk (2019).PDF
Sak 02219 Vedlegg 2 - Styringsdokument 2019 - Helse Førde HF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/06.03.2019/Sak 02219 Vedlegg 2 - Styringsdokument 2019 - Helse Førde HF.pdfSak 02219 Vedlegg 2 - Styringsdokument 2019 - Helse Førde HF.pdf
Sak 02219 Vedlegg 3 - Styringsdokument 2019 - Helse Stavanger HF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/06.03.2019/Sak 02219 Vedlegg 3 - Styringsdokument 2019 - Helse Stavanger HF.pdfSak 02219 Vedlegg 3 - Styringsdokument 2019 - Helse Stavanger HF.pdf
Sak 02219 Vedlegg 4 - Styringsdokument 2019 - Helse Fonna HF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/06.03.2019/Sak 02219 Vedlegg 4 - Styringsdokument 2019 - Helse Fonna HF.pdfSak 02219 Vedlegg 4 - Styringsdokument 2019 - Helse Fonna HF.pdf
Sak 02219 Vedlegg 5 - Styringsdokument 2019 - Helse Vest IKT AS.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/06.03.2019/Sak 02219 Vedlegg 5 - Styringsdokument 2019 - Helse Vest IKT AS.pdfSak 02219 Vedlegg 5 - Styringsdokument 2019 - Helse Vest IKT AS.pdf
Sak 02219 Vedlegg 6 - Styringsdokument 2019 - Sjukehusapoteka Vest HF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/06.03.2019/Sak 02219 Vedlegg 6 - Styringsdokument 2019 - Sjukehusapoteka Vest HF.pdfSak 02219 Vedlegg 6 - Styringsdokument 2019 - Sjukehusapoteka Vest HF.pdf
Sak 02219 Vedlegg 7 - Vedlegg 1 til sjukehusføretaka Utdanning av helsepersonell.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/06.03.2019/Sak 02219 Vedlegg 7 - Vedlegg 1 til sjukehusføretaka Utdanning av helsepersonell.pdfSak 02219 Vedlegg 7 - Vedlegg 1 til sjukehusføretaka Utdanning av helsepersonell.pdf
Sak 02219 Vedlegg 8 - Vedlegg 2 til sjukehusføretaka Mal for rapportering frå verksemda 2019.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/06.03.2019/Sak 02219 Vedlegg 8 - Vedlegg 2 til sjukehusføretaka Mal for rapportering frå verksemda 2019.pdfSak 02219 Vedlegg 8 - Vedlegg 2 til sjukehusføretaka Mal for rapportering frå verksemda 2019.pdf
Sak 02219 Vedlegg 9 - Vedlegg 3 til sjukehusføretaka Mål 2019 og andre styringsparametrar.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/06.03.2019/Sak 02219 Vedlegg 9 - Vedlegg 3 til sjukehusføretaka Mål 2019 og andre styringsparametrar.pdfSak 02219 Vedlegg 9 - Vedlegg 3 til sjukehusføretaka Mål 2019 og andre styringsparametrar.pdf
Sak 02319 Årleg melding for Helse Vest RHF 2018.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/06.03.2019/Sak 02319 Årleg melding for Helse Vest RHF 2018.pdfSak 02319 Årleg melding for Helse Vest RHF 2018.pdf
Sak 02319 Vedlegg 1 - Årleg melding Helse Vest RHF 2018.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/06.03.2019/Sak 02319 Vedlegg 1 - Årleg melding Helse Vest RHF 2018.pdfSak 02319 Vedlegg 1 - Årleg melding Helse Vest RHF 2018.pdf
Sak 02319 Vedlegg 2 - RBU sine kommentar til Helse Vest si årlege melding 2018.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/06.03.2019/Sak 02319 Vedlegg 2 - RBU sine kommentar til Helse Vest si årlege melding 2018.pdfSak 02319 Vedlegg 2 - RBU sine kommentar til Helse Vest si årlege melding 2018.pdf
Sak 02319 Vedlegg 3 - RBU sin Årleg melding 2018.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/06.03.2019/Sak 02319 Vedlegg 3 - RBU sin Årleg melding 2018.pdfSak 02319 Vedlegg 3 - RBU sin Årleg melding 2018.pdf
Sak 02419 Årleg gjennomgang av styrande dokument for styret i Helse Vest RHF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/06.03.2019/Sak 02419 Årleg gjennomgang av styrande dokument for styret i Helse Vest RHF.pdfSak 02419 Årleg gjennomgang av styrande dokument for styret i Helse Vest RHF.pdf
Sak 02419 Vedlegg 1 - Vedtekter for Helse Vest RHF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/06.03.2019/Sak 02419 Vedlegg 1 - Vedtekter for Helse Vest RHF.pdfSak 02419 Vedlegg 1 - Vedtekter for Helse Vest RHF.pdf
Sak 02419 Vedlegg 10 - Instruks for internrevisjonen.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/06.03.2019/Sak 02419 Vedlegg 10 - Instruks for internrevisjonen.pdfSak 02419 Vedlegg 10 - Instruks for internrevisjonen.pdf
Sak 02419 Vedlegg 2 - Styreinstruks for Helse Vest RHF_revidert 220518.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/06.03.2019/Sak 02419 Vedlegg 2 - Styreinstruks for Helse Vest RHF_revidert 220518.pdfSak 02419 Vedlegg 2 - Styreinstruks for Helse Vest RHF_revidert 220518.pdf
Sak 02419 Vedlegg 3 - Instruks for administrerande direktør i Helse Vest RHF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/06.03.2019/Sak 02419 Vedlegg 3 - Instruks for administrerande direktør i Helse Vest RHF.pdfSak 02419 Vedlegg 3 - Instruks for administrerande direktør i Helse Vest RHF.pdf
Sak 02419 Vedlegg 4 - Fullmaktsstruktur i Helse Vest RHF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/06.03.2019/Sak 02419 Vedlegg 4 - Fullmaktsstruktur i Helse Vest RHF.pdfSak 02419 Vedlegg 4 - Fullmaktsstruktur i Helse Vest RHF.pdf
Sak 02419 Vedlegg 5 - Rettleiar, Styrearbeid i regionale helseføretak.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/06.03.2019/Sak 02419 Vedlegg 5 - Rettleiar, Styrearbeid i regionale helseføretak.pdfSak 02419 Vedlegg 5 - Rettleiar, Styrearbeid i regionale helseføretak.pdf
Sak 02419 Vedlegg 6 - Etiske retningslinjer for føretaksgruppa Helse Vest.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/06.03.2019/Sak 02419 Vedlegg 6 - Etiske retningslinjer for føretaksgruppa Helse Vest.pdfSak 02419 Vedlegg 6 - Etiske retningslinjer for føretaksgruppa Helse Vest.pdf
Sak 02419 Vedlegg 7 - Regjeringa sin eigarpolitikk Meld. St. 27.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/06.03.2019/Sak 02419 Vedlegg 7 - Regjeringa sin eigarpolitikk Meld. St. 27.pdfSak 02419 Vedlegg 7 - Regjeringa sin eigarpolitikk Meld. St. 27.pdf
Sak 02419 Vedlegg 8 - Retningslinjer for lønn og anna godtgjersle for leiande tilsette i føretak mm.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/06.03.2019/Sak 02419 Vedlegg 8 - Retningslinjer for lønn og anna godtgjersle for leiande tilsette i føretak mm.pdfSak 02419 Vedlegg 8 - Retningslinjer for lønn og anna godtgjersle for leiande tilsette i føretak mm.pdf
Sak 02419 Vedlegg 9 - Instruks for revisjonsutvalet.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/06.03.2019/Sak 02419 Vedlegg 9 - Instruks for revisjonsutvalet.pdfSak 02419 Vedlegg 9 - Instruks for revisjonsutvalet.pdf
Sak 02519 Oppnemning av nytt medlem til revisjonsutvalet.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/06.03.2019/Sak 02519 Oppnemning av nytt medlem til revisjonsutvalet.pdfSak 02519 Oppnemning av nytt medlem til revisjonsutvalet.pdf
Sak 02619 Rapport frå internrevisjon av BUS 1.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/06.03.2019/Sak 02619 Rapport frå internrevisjon av BUS 1.pdfSak 02619 Rapport frå internrevisjon av BUS 1.pdf
Sak 02619 Vedlegg 1 - HVIR 2019 - BUS 1.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/06.03.2019/Sak 02619 Vedlegg 1 - HVIR 2019 - BUS 1.PDFSak 02619 Vedlegg 1 - HVIR 2019 - BUS 1.PDF
Sak 02718 Administrasjonens oppfølging av internrevisjon av BUS 1.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/06.03.2019/Sak 02718 Administrasjonens oppfølging av internrevisjon av BUS 1.pdfSak 02718 Administrasjonens oppfølging av internrevisjon av BUS 1.pdf
Sak 02819 Rapport frå internrevisjon av Avansert oppgåveplanlegging.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/06.03.2019/Sak 02819 Rapport frå internrevisjon av Avansert oppgåveplanlegging.pdfSak 02819 Rapport frå internrevisjon av Avansert oppgåveplanlegging.pdf
Sak 02819 Vedlegg 1 - HVIR 2019 - Avansert oppgåveplanlegging.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/06.03.2019/Sak 02819 Vedlegg 1 - HVIR 2019 - Avansert oppgåveplanlegging.PDFSak 02819 Vedlegg 1 - HVIR 2019 - Avansert oppgåveplanlegging.PDF

5. februar

Sak 00119 Innkalling til styremøte i Helse Vest RHF 05.02.19.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/05.02.2019/Sak 00119 Innkalling til styremøte i Helse Vest RHF 05.02.19.pdfSak 00119 Innkalling til styremøte i Helse Vest RHF 05.02.19.pdf
Sak 00219 Protokoll frå for styremøte i Helse Vest RHF 111218.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/05.02.2019/Sak 00219 Protokoll frå for styremøte i Helse Vest RHF 111218.pdfSak 00219 Protokoll frå for styremøte i Helse Vest RHF 111218.pdf
Sak 00319 Administrerande direktør si orientering.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/05.02.2019/Sak 00319 Administrerande direktør si orientering.pdfSak 00319 Administrerande direktør si orientering.pdf
Sak 00319 Vedlegg AD si orientering pkt 1 - Rapportering tilsynssaker per 10. januar 2019.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/05.02.2019/Sak 00319 Vedlegg AD si orientering pkt 1 - Rapportering tilsynssaker per 10. januar 2019.pdfSak 00319 Vedlegg AD si orientering pkt 1 - Rapportering tilsynssaker per 10. januar 2019.pdf
Sak 00319 Vedlegg AD si orientering pkt 2 - Orientering om relevante lover, forskrifter og myndighetskrav.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/05.02.2019/Sak 00319 Vedlegg AD si orientering pkt 2 - Orientering om relevante lover, forskrifter og myndighetskrav.pdfSak 00319 Vedlegg AD si orientering pkt 2 - Orientering om relevante lover, forskrifter og myndighetskrav.pdf
Sak 00319 Vedlegg AD si orientering pkt 3 - Oversikt over høyringar.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/05.02.2019/Sak 00319 Vedlegg AD si orientering pkt 3 - Oversikt over høyringar.pdfSak 00319 Vedlegg AD si orientering pkt 3 - Oversikt over høyringar.pdf
Sak 00319 Vedlegg AD si orientering pkt 4 - Oversikt regionale planar under arbeid - januar 2019.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/05.02.2019/Sak 00319 Vedlegg AD si orientering pkt 4 - Oversikt regionale planar under arbeid - januar 2019.pdfSak 00319 Vedlegg AD si orientering pkt 4 - Oversikt regionale planar under arbeid - januar 2019.pdf
Sak 00319 Vedlegg AD si orientering pkt 5 - Informasjonskampanje førebygging av sjølvmord.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/05.02.2019/Sak 00319 Vedlegg AD si orientering pkt 5 - Informasjonskampanje førebygging av sjølvmord.pdfSak 00319 Vedlegg AD si orientering pkt 5 - Informasjonskampanje førebygging av sjølvmord.pdf
Sak 00418 Rapportering frå verksemda per november og desember 2018.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/05.02.2019/Sak 00418 Rapportering frå verksemda per november og desember 2018.pdfSak 00418 Rapportering frå verksemda per november og desember 2018.pdf
Sak 00418 Vedlegg 2 - Verksemdsrapportering per desember 2018.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/05.02.2019/Sak 00418 Vedlegg 2 - Verksemdsrapportering per desember 2018.pdfSak 00418 Vedlegg 2 - Verksemdsrapportering per desember 2018.pdf
Sak 00519 Oppdragsdokument til Helse Vest RHF 2019.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/05.02.2019/Sak 00519 Oppdragsdokument til Helse Vest RHF 2019.pdfSak 00519 Oppdragsdokument til Helse Vest RHF 2019.pdf
Sak 00519 Vedlegg 2 - Sjukehustalen 2019.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/05.02.2019/Sak 00519 Vedlegg 2 - Sjukehustalen 2019.pdfSak 00519 Vedlegg 2 - Sjukehustalen 2019.pdf
Sak 00619 Protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF 15. januar 2019.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/05.02.2019/Sak 00619 Protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF 15. januar 2019.pdfSak 00619 Protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF 15. januar 2019.pdf
Sak 00619 Vedlegg 1 - Førebels protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF 15. januar 2019.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/05.02.2019/Sak 00619 Vedlegg 1 - Førebels protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF 15. januar 2019.PDFSak 00619 Vedlegg 1 - Førebels protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF 15. januar 2019.PDF
Sak 00619 Vedlegg 2 - Rapporteringsvedlegg til protokoll 2019 Helse Vest RHF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/05.02.2019/Sak 00619 Vedlegg 2 - Rapporteringsvedlegg til protokoll 2019 Helse Vest RHF.pdfSak 00619 Vedlegg 2 - Rapporteringsvedlegg til protokoll 2019 Helse Vest RHF.pdf
Sak 00719 Konsernbudsjett 2019, investeringsbudsjett og likviditetsbudsjett og justering av innteksramma til helseføretaka.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/05.02.2019/Sak 00719 Konsernbudsjett 2019, investeringsbudsjett og likviditetsbudsjett og justering av innteksramma til helseføretaka.pdfSak 00719 Konsernbudsjett 2019, investeringsbudsjett og likviditetsbudsjett og justering av innteksramma til helseføretaka.pdf
Sak 00819 Budsjett 2019 for Helse Vest RHF - administrasjonen.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/05.02.2019/Sak 00819 Budsjett 2019 for Helse Vest RHF - administrasjonen.pdfSak 00819 Budsjett 2019 for Helse Vest RHF - administrasjonen.pdf
Sak 00820 Vedllegg AD pkt 5 - Revidering regional plan habilitering og rehabilitering.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/05.02.2019/Sak 00820 Vedllegg AD pkt 5 - Revidering regional plan habilitering og rehabilitering.pdfSak 00820 Vedllegg AD pkt 5 - Revidering regional plan habilitering og rehabilitering.pdf
Sak 00919 Sluttrapport – Oppfølging av styrevedtak 3218 om regional plan for revmatologi i Helse Vest.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/05.02.2019/Sak 00919 Sluttrapport – Oppfølging av styrevedtak 3218 om regional plan for revmatologi i Helse Vest.pdfSak 00919 Sluttrapport – Oppfølging av styrevedtak 3218 om regional plan for revmatologi i Helse Vest.pdf
Sak 00919 Vedlegg 1 - Rapport - OPPFØLGING OG IMPLEMENTERING AV STYREVEDTAK OM REGIONAL PLAN FOR REVMATOLOGI I HELSE VEST.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/05.02.2019/Sak 00919 Vedlegg 1 - Rapport - OPPFØLGING OG IMPLEMENTERING AV STYREVEDTAK OM REGIONAL PLAN FOR REVMATOLOGI I HELSE VEST.pdfSak 00919 Vedlegg 1 - Rapport - OPPFØLGING OG IMPLEMENTERING AV STYREVEDTAK OM REGIONAL PLAN FOR REVMATOLOGI I HELSE VEST.pdf
Sak 01019 Nasjonale kvalitetsindikatorar per 2. tertial 2018.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/05.02.2019/Sak 01019 Nasjonale kvalitetsindikatorar per 2. tertial 2018.pdfSak 01019 Nasjonale kvalitetsindikatorar per 2. tertial 2018.pdf
Sak 01020 Vedlegg 1 - Oppdragsdokument 2020.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/05.02.2019/Sak 01020 Vedlegg 1 - Oppdragsdokument 2020.PDFSak 01020 Vedlegg 1 - Oppdragsdokument 2020.PDF
Sak 01118 Sal av eigedom i Helse Stavanger HF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/05.02.2019/Sak 01118 Sal av eigedom i Helse Stavanger HF.pdfSak 01118 Sal av eigedom i Helse Stavanger HF.pdf
Sak 01219 Vedlegg 1 - Årsrapport for revisjonsutvalg og internrevisjon 2018.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/05.02.2019/Sak 01219 Vedlegg 1 - Årsrapport for revisjonsutvalg og internrevisjon 2018.PDFSak 01219 Vedlegg 1 - Årsrapport for revisjonsutvalg og internrevisjon 2018.PDF
Sak 01219 Årsrapport for revisjonsutvalg og internrevisjon 2018.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/05.02.2019/Sak 01219 Årsrapport for revisjonsutvalg og internrevisjon 2018.pdfSak 01219 Årsrapport for revisjonsutvalg og internrevisjon 2018.pdf
Sak 01319 Plan for internrevisjon 2019-2020.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/05.02.2019/Sak 01319 Plan for internrevisjon 2019-2020.pdfSak 01319 Plan for internrevisjon 2019-2020.pdf
Sak 01319 Vedlegg 1 - Plan for internrevisjon 2019-2020.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/05.02.2019/Sak 01319 Vedlegg 1 - Plan for internrevisjon 2019-2020.PDFSak 01319 Vedlegg 1 - Plan for internrevisjon 2019-2020.PDF
Sak 01419 Protokoll frå møte i revisjonsutvalet 01.10.2018.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/05.02.2019/Sak 01419 Protokoll frå møte i revisjonsutvalet 01.10.2018.pdfSak 01419 Protokoll frå møte i revisjonsutvalet 01.10.2018.pdf
Sak 01419 Vedlegg 1 - Protokoll frå møte i revisjonsutvalet 01.10.2018.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/05.02.2019/Sak 01419 Vedlegg 1 - Protokoll frå møte i revisjonsutvalet 01.10.2018.pdfSak 01419 Vedlegg 1 - Protokoll frå møte i revisjonsutvalet 01.10.2018.pdf
Skriv 00 - Skriv og meldingar forside.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/05.02.2019/Skriv og meldingar/Skriv 00 - Skriv og meldingar forside.pdfSkriv 00 - Skriv og meldingar forside.pdf
Skriv 01 - Brev frå Helse Vest RHF til HOD, 031218 - Rapportering frå verksemda pr. oktober 2018.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/05.02.2019/Skriv og meldingar/Skriv 01 - Brev frå Helse Vest RHF til HOD, 031218 - Rapportering frå verksemda pr. oktober 2018.pdfSkriv 01 - Brev frå Helse Vest RHF til HOD, 031218 - Rapportering frå verksemda pr. oktober 2018.pdf
Skriv 02 - Brev frå Regionalt brukarutval til Helse Vest RHF, 121218 - Innspel til ny revmatologi i Helse Vest.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/05.02.2019/Skriv og meldingar/Skriv 02 - Brev frå Regionalt brukarutval til Helse Vest RHF, 121218 - Innspel til ny revmatologi i Helse Vest.pdfSkriv 02 - Brev frå Regionalt brukarutval til Helse Vest RHF, 121218 - Innspel til ny revmatologi i Helse Vest.pdf
Skriv 03 – Brev frå Helse Vest RHF til Regionalt brukarutval, 211218 – svar på innspel.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/05.02.2019/Skriv og meldingar/Skriv 03 – Brev frå Helse Vest RHF til Regionalt brukarutval, 211218 – svar på innspel.pdfSkriv 03 – Brev frå Helse Vest RHF til Regionalt brukarutval, 211218 – svar på innspel.pdf
Skriv 04 – Brev frå FFO Rogaland til Regionalt Brukarutval, 101218 - oppnemning av regionalt brukarutval i HVE 2019-2021.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/05.02.2019/Skriv og meldingar/Skriv 04 – Brev frå FFO Rogaland til Regionalt Brukarutval, 101218 - oppnemning av regionalt brukarutval i HVE 2019-2021.pdfSkriv 04 – Brev frå FFO Rogaland til Regionalt Brukarutval, 101218 - oppnemning av regionalt brukarutval i HVE 2019-2021.pdf
Skriv 05 - Brev frå FFO Rogaland til Helse Vest RHF, 181218 - svar på brev.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/05.02.2019/Skriv og meldingar/Skriv 05 - Brev frå FFO Rogaland til Helse Vest RHF, 181218 - svar på brev.pdfSkriv 05 - Brev frå FFO Rogaland til Helse Vest RHF, 181218 - svar på brev.pdf
Skriv 06 Møtereferat frå Regionalt brukarutval 101218.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/05.02.2019/Skriv og meldingar/Skriv 06 Møtereferat frå Regionalt brukarutval 101218.pdfSkriv 06 Møtereferat frå Regionalt brukarutval 101218.pdf

2018

11. desember

Sak 12218 OPPDATERT Innkalling til styremøte i Helse Vest RHF 111218.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/11.12.2018/Sak 12218 OPPDATERT Innkalling til styremøte i Helse Vest RHF 111218.pdfSak 12218 OPPDATERT Innkalling til styremøte i Helse Vest RHF 111218.pdf
Sak 12318 OPPDATERT PROTOKOLL frå styremøte i Helse Vest RHF 01.11.2018.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/11.12.2018/Sak 12318 OPPDATERT PROTOKOLL frå styremøte i Helse Vest RHF 01.11.2018.pdfSak 12318 OPPDATERT PROTOKOLL frå styremøte i Helse Vest RHF 01.11.2018.pdf
Sak 12318 OPPDATERT Vedlegg 2 - Styresaker under arbeid per desember 2018.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/11.12.2018/Sak 12318 OPPDATERT Vedlegg 2 - Styresaker under arbeid per desember 2018.pdfSak 12318 OPPDATERT Vedlegg 2 - Styresaker under arbeid per desember 2018.pdf
Sak 12318 OPPDATERT Vedlegg 3 - Årsplan 2019 for styret i Helse Vest RHF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/11.12.2018/Sak 12318 OPPDATERT Vedlegg 3 - Årsplan 2019 for styret i Helse Vest RHF.pdfSak 12318 OPPDATERT Vedlegg 3 - Årsplan 2019 for styret i Helse Vest RHF.pdf
Sak 12418 OPPDATERT 2 Administrerande direktør si orientering.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/11.12.2018/Sak 12418 OPPDATERT 2 Administrerande direktør si orientering.pdfSak 12418 OPPDATERT 2 Administrerande direktør si orientering.pdf
Sak 12418 Vedlegg AD si orientering pkt 1 - Rapportering tilsynssaker - per 10. november 2018.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/11.12.2018/Sak 12418 Vedlegg AD si orientering pkt 1 - Rapportering tilsynssaker - per 10. november 2018.pdfSak 12418 Vedlegg AD si orientering pkt 1 - Rapportering tilsynssaker - per 10. november 2018.pdf
Sak 12418 Vedlegg AD si orientering pkt 2 - Orientering om lover, forskriftar og myndigheitskrav.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/11.12.2018/Sak 12418 Vedlegg AD si orientering pkt 2 - Orientering om lover, forskriftar og myndigheitskrav.pdfSak 12418 Vedlegg AD si orientering pkt 2 - Orientering om lover, forskriftar og myndigheitskrav.pdf
Sak 12418 Vedlegg AD si orientering pkt 3 - Oversikt over høyringar.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/11.12.2018/Sak 12418 Vedlegg AD si orientering pkt 3 - Oversikt over høyringar.pdfSak 12418 Vedlegg AD si orientering pkt 3 - Oversikt over høyringar.pdf
Sak 12418 Vedlegg AD si orientering pkt 4 - Oversikt regionale planar under arbeid - november 2018.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/11.12.2018/Sak 12418 Vedlegg AD si orientering pkt 4 - Oversikt regionale planar under arbeid - november 2018.pdfSak 12418 Vedlegg AD si orientering pkt 4 - Oversikt regionale planar under arbeid - november 2018.pdf
Sak 12418 Vedlegg AD si orientering pkt 5 - Lærlingar i helseføretaka.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/11.12.2018/Sak 12418 Vedlegg AD si orientering pkt 5 - Lærlingar i helseføretaka.pdfSak 12418 Vedlegg AD si orientering pkt 5 - Lærlingar i helseføretaka.pdf
Sak 12418 Vedlegg AD si orientering pkt 6 - Orientering om Bergensklinikken høsten 2018.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/11.12.2018/Sak 12418 Vedlegg AD si orientering pkt 6 - Orientering om Bergensklinikken høsten 2018.pdfSak 12418 Vedlegg AD si orientering pkt 6 - Orientering om Bergensklinikken høsten 2018.pdf
Sak 12418 Vedlegg AD si orientering pkt 7 - Strengere kontroll med medisinsk utstyr.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/11.12.2018/Sak 12418 Vedlegg AD si orientering pkt 7 - Strengere kontroll med medisinsk utstyr.pdfSak 12418 Vedlegg AD si orientering pkt 7 - Strengere kontroll med medisinsk utstyr.pdf
Sak 12518 OPPDATERT Rapportering frå verksemda per oktober 2018.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/11.12.2018/Sak 12518 OPPDATERT Rapportering frå verksemda per oktober 2018.pdfSak 12518 OPPDATERT Rapportering frå verksemda per oktober 2018.pdf
Sak 12518 Vedlegg 2 - Verksemdsrapportering per oktober 2018.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/11.12.2018/Sak 12518 Vedlegg 2 - Verksemdsrapportering per oktober 2018.pdfSak 12518 Vedlegg 2 - Verksemdsrapportering per oktober 2018.pdf
Sak 12618 Innspel til statsbudsjettet for 2020.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/11.12.2018/Sak 12618 Innspel til statsbudsjettet for 2020.pdfSak 12618 Innspel til statsbudsjettet for 2020.pdf
Sak 12618 Vedlegg 1 - Brev til HOD, Innspel til statsbudsjettet for 2020.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/11.12.2018/Sak 12618 Vedlegg 1 - Brev til HOD, Innspel til statsbudsjettet for 2020.pdfSak 12618 Vedlegg 1 - Brev til HOD, Innspel til statsbudsjettet for 2020.pdf
Sak 12718 Inntektsfordeling og resultatkrav 2019.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/11.12.2018/Sak 12718 Inntektsfordeling og resultatkrav 2019.pdfSak 12718 Inntektsfordeling og resultatkrav 2019.pdf
Sak 12818 Helse Stavanger HF - søknad om lån til finansiering av simulerings- og undervisningslokaler til UIS.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/11.12.2018/Sak 12818 Helse Stavanger HF - søknad om lån til finansiering av simulerings- og undervisningslokaler til UIS.pdfSak 12818 Helse Stavanger HF - søknad om lån til finansiering av simulerings- og undervisningslokaler til UIS.pdf
Sak 12918 Oppnemning av regionalt brukarutval 2019 - 2021.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/11.12.2018/Sak 12918 Oppnemning av regionalt brukarutval 2019 - 2021.pdfSak 12918 Oppnemning av regionalt brukarutval 2019 - 2021.pdf
Sak 12918 Vedlegg 1 - Adm dir si innstilling til verv som leiar og nestleiar for Regionalt brukarutval i HVE.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/11.12.2018/Sak 12918 Vedlegg 1 - Adm dir si innstilling til verv som leiar og nestleiar for Regionalt brukarutval i HVE.pdfSak 12918 Vedlegg 1 - Adm dir si innstilling til verv som leiar og nestleiar for Regionalt brukarutval i HVE.pdf
Sak 13018 Regional rutine for varsling.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/11.12.2018/Sak 13018 Regional rutine for varsling.pdfSak 13018 Regional rutine for varsling.pdf
Sak 13018 Vedlegg 1 - Rutine for varsling i Helse Vest Drøfting.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/11.12.2018/Sak 13018 Vedlegg 1 - Rutine for varsling i Helse Vest Drøfting.pdfSak 13018 Vedlegg 1 - Rutine for varsling i Helse Vest Drøfting.pdf
Sak 13018 Vedlegg 2- Vedlegg til rutine for varsling.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/11.12.2018/Sak 13018 Vedlegg 2- Vedlegg til rutine for varsling.pdfSak 13018 Vedlegg 2- Vedlegg til rutine for varsling.pdf
Sak 13118 Lokale utviklingsplanar for helseføretaka og Haraldsplass diakonale sjukehus.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/11.12.2018/Sak 13118 Lokale utviklingsplanar for helseføretaka og Haraldsplass diakonale sjukehus.pdfSak 13118 Lokale utviklingsplanar for helseføretaka og Haraldsplass diakonale sjukehus.pdf
Sak 13118 Vedlegg 1 - Oppsummering av helseføretaka og Haraldsplass Diakonale Sykehus sine utviklingsplanar.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/11.12.2018/Sak 13118 Vedlegg 1 - Oppsummering av helseføretaka og Haraldsplass Diakonale Sykehus sine utviklingsplanar.pdfSak 13118 Vedlegg 1 - Oppsummering av helseføretaka og Haraldsplass Diakonale Sykehus sine utviklingsplanar.pdf
Sak 13118 Vedlegg 2 - Utviklingsplan Helse Førde HF.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/11.12.2018/Sak 13118 Vedlegg 2 - Utviklingsplan Helse Førde HF.PDFSak 13118 Vedlegg 2 - Utviklingsplan Helse Førde HF.PDF
Sak 13118 Vedlegg 3 - Utviklingsplan Helse Bergen HF.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/11.12.2018/Sak 13118 Vedlegg 3 - Utviklingsplan Helse Bergen HF.PDFSak 13118 Vedlegg 3 - Utviklingsplan Helse Bergen HF.PDF
Sak 13118 Vedlegg 4 - Utviklingsplan Helse Fonna HF.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/11.12.2018/Sak 13118 Vedlegg 4 - Utviklingsplan Helse Fonna HF.PDFSak 13118 Vedlegg 4 - Utviklingsplan Helse Fonna HF.PDF
Sak 13118 Vedlegg 5 - Utviklingsplan Helse Stavanger HF.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/11.12.2018/Sak 13118 Vedlegg 5 - Utviklingsplan Helse Stavanger HF.PDFSak 13118 Vedlegg 5 - Utviklingsplan Helse Stavanger HF.PDF
Sak 13118 Vedlegg 6 - Utviklingsplan Haraldsplass Diakonale Sykehus.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/11.12.2018/Sak 13118 Vedlegg 6 - Utviklingsplan Haraldsplass Diakonale Sykehus.PDFSak 13118 Vedlegg 6 - Utviklingsplan Haraldsplass Diakonale Sykehus.PDF
Sak 13218 Regional utviklingsplan for Helse Vest RHF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/11.12.2018/Sak 13218 Regional utviklingsplan for Helse Vest RHF.pdfSak 13218 Regional utviklingsplan for Helse Vest RHF.pdf
Sak 13218 Vedlegg 1 - Regional utviklingsplan Helse Vest 2019 – 2035.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/11.12.2018/Sak 13218 Vedlegg 1 - Regional utviklingsplan Helse Vest 2019 – 2035.pdfSak 13218 Vedlegg 1 - Regional utviklingsplan Helse Vest 2019 – 2035.pdf
Sak 13218 Vedlegg 2 - Oversikt over høyringsinnspel.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/11.12.2018/Sak 13218 Vedlegg 2 - Oversikt over høyringsinnspel.pdfSak 13218 Vedlegg 2 - Oversikt over høyringsinnspel.pdf
Sak 13318 Overordna risikovurdering i Helse Vest per 2. tertial 2018.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/11.12.2018/Sak 13318 Overordna risikovurdering i Helse Vest per 2. tertial 2018.pdfSak 13318 Overordna risikovurdering i Helse Vest per 2. tertial 2018.pdf
Sak 13418 OPPDATERT Overordna risikostyringsmål 2019.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/11.12.2018/Sak 13418 OPPDATERT Overordna risikostyringsmål 2019.pdfSak 13418 OPPDATERT Overordna risikostyringsmål 2019.pdf
Sak 13518 Ny Teknologiplan 2019-2023.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/11.12.2018/Sak 13518 Ny Teknologiplan 2019-2023.pdfSak 13518 Ny Teknologiplan 2019-2023.pdf
Sak 13518 Vedlegg 1 - Teknologiplan Helse Vest 2019 - 2023.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/11.12.2018/Sak 13518 Vedlegg 1 - Teknologiplan Helse Vest 2019 - 2023.pdfSak 13518 Vedlegg 1 - Teknologiplan Helse Vest 2019 - 2023.pdf
Sak 13618 Forprosjektrapport - Nye Førde sjukehus.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/11.12.2018/Sak 13618 Forprosjektrapport - Nye Førde sjukehus.pdfSak 13618 Forprosjektrapport - Nye Førde sjukehus.pdf
Sak 13618 Vedlegg 1 - Forprosjektrapport Nye Førde sjukehus 2018-11-14.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/11.12.2018/Sak 13618 Vedlegg 1 - Forprosjektrapport Nye Førde sjukehus 2018-11-14.pdfSak 13618 Vedlegg 1 - Forprosjektrapport Nye Førde sjukehus 2018-11-14.pdf
Sak 13618 Vedlegg 2 - Gevinst innen Avdeling Kirurgiske og medisinske va.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/11.12.2018/Sak 13618 Vedlegg 2 - Gevinst innen Avdeling Kirurgiske og medisinske va.pdfSak 13618 Vedlegg 2 - Gevinst innen Avdeling Kirurgiske og medisinske va.pdf
Sak 13618 Vedlegg 3 - Gevinst innen Avdeling MTU og IKT 2018.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/11.12.2018/Sak 13618 Vedlegg 3 - Gevinst innen Avdeling MTU og IKT 2018.pdfSak 13618 Vedlegg 3 - Gevinst innen Avdeling MTU og IKT 2018.pdf
Sak 13618 Vedlegg 4 - Gevinst for Avdeling Tjenester og administrative k.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/11.12.2018/Sak 13618 Vedlegg 4 - Gevinst for Avdeling Tjenester og administrative k.pdfSak 13618 Vedlegg 4 - Gevinst for Avdeling Tjenester og administrative k.pdf
Sak 13618 Vedlegg 5 - Vedlegg 10.4 - NFS IKT Målbilde.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/11.12.2018/Sak 13618 Vedlegg 5 - Vedlegg 10.4 - NFS IKT Målbilde.pdfSak 13618 Vedlegg 5 - Vedlegg 10.4 - NFS IKT Målbilde.pdf
Sak 13618 Vedlegg 6 - Vedlegg 10.5 - Analyse av usikkerhet.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/11.12.2018/Sak 13618 Vedlegg 6 - Vedlegg 10.5 - Analyse av usikkerhet.pdfSak 13618 Vedlegg 6 - Vedlegg 10.5 - Analyse av usikkerhet.pdf
Sak 13618 Vedlegg 7 - Vedlegg 10.6 - Analyse av bereevne.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/11.12.2018/Sak 13618 Vedlegg 7 - Vedlegg 10.6 - Analyse av bereevne.pdfSak 13618 Vedlegg 7 - Vedlegg 10.6 - Analyse av bereevne.pdf
Sak 13618 Vedlegg 8 - Vedlegg 10.7 - Teikningar.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/11.12.2018/Sak 13618 Vedlegg 8 - Vedlegg 10.7 - Teikningar.pdfSak 13618 Vedlegg 8 - Vedlegg 10.7 - Teikningar.pdf
Sak 13618 Vedlegg 9 - Vedlegg 10.8 - Arbeidsliste for neste fase.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/11.12.2018/Sak 13618 Vedlegg 9 - Vedlegg 10.8 - Arbeidsliste for neste fase.pdfSak 13618 Vedlegg 9 - Vedlegg 10.8 - Arbeidsliste for neste fase.pdf
Sak 13718 Styringsdokument 2019.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/11.12.2018/Sak 13718 Styringsdokument 2019.pdfSak 13718 Styringsdokument 2019.pdf
Sak 13718 Vedlegg 1 - Styringsdokument 2018 Helse Stavanger HF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/11.12.2018/Sak 13718 Vedlegg 1 - Styringsdokument 2018 Helse Stavanger HF.pdfSak 13718 Vedlegg 1 - Styringsdokument 2018 Helse Stavanger HF.pdf
Sak 13718 Vedlegg 2 - Styringsdokument 2018 Helse Førde HF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/11.12.2018/Sak 13718 Vedlegg 2 - Styringsdokument 2018 Helse Førde HF.pdfSak 13718 Vedlegg 2 - Styringsdokument 2018 Helse Førde HF.pdf

1. november

2. oktober

Sak 09918 Innkalling til styremøte i Helse Vest RHF 02.10.2018.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/02.10.2018/Sak 09918 Innkalling til styremøte i Helse Vest RHF 02.10.2018.pdfSak 09918 Innkalling til styremøte i Helse Vest RHF 02.10.2018.pdf
Sak 10018 PROTOKOLL FRÅ styremøte i Helse Vest RHF 05.09.2018.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/02.10.2018/Sak 10018 PROTOKOLL FRÅ styremøte i Helse Vest RHF 05.09.2018.pdfSak 10018 PROTOKOLL FRÅ styremøte i Helse Vest RHF 05.09.2018.pdf
Sak 10118 Administrerande direktør si orientering.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/02.10.2018/Sak 10118 Administrerande direktør si orientering.pdfSak 10118 Administrerande direktør si orientering.pdf
Sak 10118 Vedlegg AD si orientering pkt 1 - Rapportering tilsynssaker - per 10. september 2018.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/02.10.2018/Sak 10118 Vedlegg AD si orientering pkt 1 - Rapportering tilsynssaker - per 10. september 2018.pdfSak 10118 Vedlegg AD si orientering pkt 1 - Rapportering tilsynssaker - per 10. september 2018.pdf
Sak 10118 Vedlegg AD si orientering pkt 2 - Oversikt over lover, forskrifter og myndigheitskrav.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/02.10.2018/Sak 10118 Vedlegg AD si orientering pkt 2 - Oversikt over lover, forskrifter og myndigheitskrav.pdfSak 10118 Vedlegg AD si orientering pkt 2 - Oversikt over lover, forskrifter og myndigheitskrav.pdf
Sak 10118 Vedlegg AD si orientering pkt 3 - Oversikt over høyringer 02.10.2018.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/02.10.2018/Sak 10118 Vedlegg AD si orientering pkt 3 - Oversikt over høyringer 02.10.2018.pdfSak 10118 Vedlegg AD si orientering pkt 3 - Oversikt over høyringer 02.10.2018.pdf
Sak 10118 Vedlegg AD si orientering pkt 4 - Oversikt regionale planar under arbeid - september 2018_.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/02.10.2018/Sak 10118 Vedlegg AD si orientering pkt 4 - Oversikt regionale planar under arbeid - september 2018_.pdfSak 10118 Vedlegg AD si orientering pkt 4 - Oversikt regionale planar under arbeid - september 2018_.pdf
Sak 10218 Rapportering frå verksemda per august 2018.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/02.10.2018/Sak 10218 Rapportering frå verksemda per august 2018.pdfSak 10218 Rapportering frå verksemda per august 2018.pdf
Sak 10218 Vedlegg 2 - Verksemdsrapportering per september 2018.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/02.10.2018/Sak 10218 Vedlegg 2 - Verksemdsrapportering per september 2018.pdfSak 10218 Vedlegg 2 - Verksemdsrapportering per september 2018.pdf
Sak 10318 Tiltak for å motverke sosial dumping.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/02.10.2018/Sak 10318 Tiltak for å motverke sosial dumping.pdfSak 10318 Tiltak for å motverke sosial dumping.pdf
Sak 10318 Vedlegg 1 - Tiltak for å motverke sosial dumping ved inngåing av kontraktar.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/02.10.2018/Sak 10318 Vedlegg 1 - Tiltak for å motverke sosial dumping ved inngåing av kontraktar.pdfSak 10318 Vedlegg 1 - Tiltak for å motverke sosial dumping ved inngåing av kontraktar.pdf
Sak 10318 Vedlegg 2 - Matrise sosial dumping.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/02.10.2018/Sak 10318 Vedlegg 2 - Matrise sosial dumping.pdfSak 10318 Vedlegg 2 - Matrise sosial dumping.pdf
Sak 10418 Prosess for utarbeiding av styringsdokument 2019 tol helseføretaka og Helse Vest IKT AS.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/02.10.2018/Sak 10418 Prosess for utarbeiding av styringsdokument 2019 tol helseføretaka og Helse Vest IKT AS.pdfSak 10418 Prosess for utarbeiding av styringsdokument 2019 tol helseføretaka og Helse Vest IKT AS.pdf
Sak 10518 Høyring - alternativ for regulering av pasientforløp og registrering av ventetid.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/02.10.2018/Sak 10518 Høyring - alternativ for regulering av pasientforløp og registrering av ventetid.pdfSak 10518 Høyring - alternativ for regulering av pasientforløp og registrering av ventetid.pdf
Sak 10518 Vedlegg 1 - Innspel til høyringsuttale frå Helse Fonna HF.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/02.10.2018/Sak 10518 Vedlegg 1 - Innspel til høyringsuttale frå Helse Fonna HF.PDFSak 10518 Vedlegg 1 - Innspel til høyringsuttale frå Helse Fonna HF.PDF
Sak 10518 Vedlegg 2 - Innspel til høyringsuttale frå Helse Stavanger HF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/02.10.2018/Sak 10518 Vedlegg 2 - Innspel til høyringsuttale frå Helse Stavanger HF.pdfSak 10518 Vedlegg 2 - Innspel til høyringsuttale frå Helse Stavanger HF.pdf
Sak 10518 Vedlegg 3 - Innspel til høyringsuttale frå Helse Førde HF.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/02.10.2018/Sak 10518 Vedlegg 3 - Innspel til høyringsuttale frå Helse Førde HF.PDFSak 10518 Vedlegg 3 - Innspel til høyringsuttale frå Helse Førde HF.PDF
Sak 10518 Vedlegg 4 - Innspel til høyringsuttale frå Helse Bergen HF.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/02.10.2018/Sak 10518 Vedlegg 4 - Innspel til høyringsuttale frå Helse Bergen HF.PDFSak 10518 Vedlegg 4 - Innspel til høyringsuttale frå Helse Bergen HF.PDF
Sak 10618 Val av og blant dei tilsette - oppnemning av medlemmer til valstyre for Helse Vest RHF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/02.10.2018/Sak 10618 Val av og blant dei tilsette - oppnemning av medlemmer til valstyre for Helse Vest RHF.pdfSak 10618 Val av og blant dei tilsette - oppnemning av medlemmer til valstyre for Helse Vest RHF.pdf
Sak 10718 Rapport frå internrevisjon av IKT-innkjøp.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/02.10.2018/Sak 10718 Rapport frå internrevisjon av IKT-innkjøp.pdfSak 10718 Rapport frå internrevisjon av IKT-innkjøp.pdf
Sak 10718 Vedlegg 1 - Rapport frå internrevisjon - Sikring av gode IKT-anskaffingar.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/02.10.2018/Sak 10718 Vedlegg 1 - Rapport frå internrevisjon - Sikring av gode IKT-anskaffingar.PDFSak 10718 Vedlegg 1 - Rapport frå internrevisjon - Sikring av gode IKT-anskaffingar.PDF
Sak 10818 Kommentarar til rapport frå internrevisjonen - sikring av gode IKT anskaffingar.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/02.10.2018/Sak 10818 Kommentarar til rapport frå internrevisjonen - sikring av gode IKT anskaffingar.pdfSak 10818 Kommentarar til rapport frå internrevisjonen - sikring av gode IKT anskaffingar.pdf
Skriv 00 - Skriv og meldingar forside.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/02.10.2018/Skriv og meldingar/Skriv 00 - Skriv og meldingar forside.pdfSkriv 00 - Skriv og meldingar forside.pdf
Skriv 01 - Brev frå Helse Vest RHF til HOD, 200818 - Rapportering frå verksemda.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/02.10.2018/Skriv og meldingar/Skriv 01 - Brev frå Helse Vest RHF til HOD, 200818 - Rapportering frå verksemda.pdfSkriv 01 - Brev frå Helse Vest RHF til HOD, 200818 - Rapportering frå verksemda.pdf
Skriv 02 - Brev frå leiar av Regionalt brukarutval til styret i HVE, 140918 - Søknad om fritak frå verv.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/02.10.2018/Skriv og meldingar/Skriv 02 - Brev frå leiar av Regionalt brukarutval til styret i HVE, 140918 - Søknad om fritak frå verv.pdfSkriv 02 - Brev frå leiar av Regionalt brukarutval til styret i HVE, 140918 - Søknad om fritak frå verv.pdf
Skriv 03 - Brev frå HVE til Helsedirektoratet, 040918 - Høyringsinnspill utdanningskapasitet for helsefaglege utdanningar.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/02.10.2018/Skriv og meldingar/Skriv 03 - Brev frå HVE til Helsedirektoratet, 040918 - Høyringsinnspill utdanningskapasitet for helsefaglege utdanningar.pdfSkriv 03 - Brev frå HVE til Helsedirektoratet, 040918 - Høyringsinnspill utdanningskapasitet for helsefaglege utdanningar.pdf
Skriv 04 - Møtereferat Regonalt brukerutval 050918.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/02.10.2018/Skriv og meldingar/Skriv 04 - Møtereferat Regonalt brukerutval 050918.pdfSkriv 04 - Møtereferat Regonalt brukerutval 050918.pdf

5. september

Sak 08218 Innkalling til styremøte i Helse Vest RHF 05.09.2018.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/05.09.2018/Sak 08218 Innkalling til styremøte i Helse Vest RHF 05.09.2018.pdfSak 08218 Innkalling til styremøte i Helse Vest RHF 05.09.2018.pdf
Sak 08318 PROTOKOLL frå styremøte i Helse Vest RHF 19.06.2018.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/05.09.2018/Sak 08318 PROTOKOLL frå styremøte i Helse Vest RHF 19.06.2018.pdfSak 08318 PROTOKOLL frå styremøte i Helse Vest RHF 19.06.2018.pdf
Sak 08418 Administrerande direktør si orientering.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/05.09.2018/Sak 08418 Administrerande direktør si orientering.pdfSak 08418 Administrerande direktør si orientering.pdf
Sak 08418 Vedlegg AD si orientering pkt 1 - Rapportering tilsynssaker - per 10. august 2018.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/05.09.2018/Sak 08418 Vedlegg AD si orientering pkt 1 - Rapportering tilsynssaker - per 10. august 2018.pdfSak 08418 Vedlegg AD si orientering pkt 1 - Rapportering tilsynssaker - per 10. august 2018.pdf
Sak 08418 Vedlegg AD si orientering pkt 2 - Oversikt over aktuelle lover, forskrifter og myndigheitskrav.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/05.09.2018/Sak 08418 Vedlegg AD si orientering pkt 2 - Oversikt over aktuelle lover, forskrifter og myndigheitskrav.pdfSak 08418 Vedlegg AD si orientering pkt 2 - Oversikt over aktuelle lover, forskrifter og myndigheitskrav.pdf
Sak 08418 Vedlegg AD si orientering pkt 3 - Oversikt over høyringar 05.09.2018.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/05.09.2018/Sak 08418 Vedlegg AD si orientering pkt 3 - Oversikt over høyringar 05.09.2018.pdfSak 08418 Vedlegg AD si orientering pkt 3 - Oversikt over høyringar 05.09.2018.pdf
Sak 08418 Vedlegg AD si orientering pkt 4 - Oversikt regionale planar under arbeid - august 2018_.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/05.09.2018/Sak 08418 Vedlegg AD si orientering pkt 4 - Oversikt regionale planar under arbeid - august 2018_.pdfSak 08418 Vedlegg AD si orientering pkt 4 - Oversikt regionale planar under arbeid - august 2018_.pdf
Sak 08418 Vedlegg AD si orientering pkt 5 - Status overføring av kapital frå RHF til HF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/05.09.2018/Sak 08418 Vedlegg AD si orientering pkt 5 - Status overføring av kapital frå RHF til HF.pdfSak 08418 Vedlegg AD si orientering pkt 5 - Status overføring av kapital frå RHF til HF.pdf
Sak 08418 Vedlegg AD si orientering pkt 6 - Status regional utviklingsplan.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/05.09.2018/Sak 08418 Vedlegg AD si orientering pkt 6 - Status regional utviklingsplan.pdfSak 08418 Vedlegg AD si orientering pkt 6 - Status regional utviklingsplan.pdf
Sak 08418 Vedlegg AD si orientering pkt 7 - Pressemelding, orientering om Bergensklinikkene.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/05.09.2018/Sak 08418 Vedlegg AD si orientering pkt 7 - Pressemelding, orientering om Bergensklinikkene.pdfSak 08418 Vedlegg AD si orientering pkt 7 - Pressemelding, orientering om Bergensklinikkene.pdf
Sak 08518 Rapportering frå verksemda per juli.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/05.09.2018/Sak 08518 Rapportering frå verksemda per juli.pdfSak 08518 Rapportering frå verksemda per juli.pdf
Sak 08518 Vedlegg 3 - Verksemdsrapportering per juli 2018.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/05.09.2018/Sak 08518 Vedlegg 3 - Verksemdsrapportering per juli 2018.pdfSak 08518 Vedlegg 3 - Verksemdsrapportering per juli 2018.pdf
Sak 08618 Langsiktig finansiering av Helse Vest IKT – Utvida av låneramme for 2018.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/05.09.2018/Sak 08618 Langsiktig finansiering av Helse Vest IKT – Utvida av låneramme for 2018.pdfSak 08618 Langsiktig finansiering av Helse Vest IKT – Utvida av låneramme for 2018.pdf
Sak 08718 Protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF 13. juni 2018.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/05.09.2018/Sak 08718 Protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF 13. juni 2018.pdfSak 08718 Protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF 13. juni 2018.pdf
Sak 08718 Vedlegg 1 - Protokoll foretaksmøte i Helse Vest RHF 13. juni 2018.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/05.09.2018/Sak 08718 Vedlegg 1 - Protokoll foretaksmøte i Helse Vest RHF 13. juni 2018.pdfSak 08718 Vedlegg 1 - Protokoll foretaksmøte i Helse Vest RHF 13. juni 2018.pdf
Sak 08818 Oppdragsdokument 2018 - tilleggsdokument etter Stortingets behandling av Prop 85 S 2017 - 2018.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/05.09.2018/Sak 08818 Oppdragsdokument 2018 - tilleggsdokument etter Stortingets behandling av Prop 85 S 2017 - 2018.pdfSak 08818 Oppdragsdokument 2018 - tilleggsdokument etter Stortingets behandling av Prop 85 S 2017 - 2018.pdf
Sak 08818 Vedlegg 1 - Oppdragsdokument 2018 - tilleggsdokument etter Stortingets behandling av Prop 85 S.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/05.09.2018/Sak 08818 Vedlegg 1 - Oppdragsdokument 2018 - tilleggsdokument etter Stortingets behandling av Prop 85 S.PDFSak 08818 Vedlegg 1 - Oppdragsdokument 2018 - tilleggsdokument etter Stortingets behandling av Prop 85 S.PDF
Sak 08918 Langtidsbudsjett 2019-2023.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/05.09.2018/Sak 08918 Langtidsbudsjett 2019-2023.pdfSak 08918 Langtidsbudsjett 2019-2023.pdf
Sak 09018 Sal av tomt på Stord.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/05.09.2018/Sak 09018 Sal av tomt på Stord.pdfSak 09018 Sal av tomt på Stord.pdf
Sak 09018 Vedlegg 1 - Oversendingsbrev frå Helse Fonna HF - Sak 4418 - Sal av tomt på Stord.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/05.09.2018/Sak 09018 Vedlegg 1 - Oversendingsbrev frå Helse Fonna HF - Sak 4418 - Sal av tomt på Stord.PDFSak 09018 Vedlegg 1 - Oversendingsbrev frå Helse Fonna HF - Sak 4418 - Sal av tomt på Stord.PDF
Sak 09018 Vedlegg 2 - Styresak 4418 Helse Fonna HF - Sal av tomt på Stord.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/05.09.2018/Sak 09018 Vedlegg 2 - Styresak 4418 Helse Fonna HF - Sal av tomt på Stord.PDFSak 09018 Vedlegg 2 - Styresak 4418 Helse Fonna HF - Sal av tomt på Stord.PDF
Sak 09118 Etiske retningslinjer for Helse Vest.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/05.09.2018/Sak 09118 Etiske retningslinjer for Helse Vest.pdfSak 09118 Etiske retningslinjer for Helse Vest.pdf
Sak 09118 Vedlegg 1 - Etiske retningslinjer for føretaksgruppa Helse Vest.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/05.09.2018/Sak 09118 Vedlegg 1 - Etiske retningslinjer for føretaksgruppa Helse Vest.PDFSak 09118 Vedlegg 1 - Etiske retningslinjer for føretaksgruppa Helse Vest.PDF
Sak 09218 Lærlingar i helseføretaka.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/05.09.2018/Sak 09218 Lærlingar i helseføretaka.pdfSak 09218 Lærlingar i helseføretaka.pdf
Sak 09318 Halvårleg rapportering på mål og krav i Oppdragsdokument og protokoll frå føretaksmøte.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/05.09.2018/Sak 09318 Halvårleg rapportering på mål og krav i Oppdragsdokument og protokoll frå føretaksmøte.pdfSak 09318 Halvårleg rapportering på mål og krav i Oppdragsdokument og protokoll frå føretaksmøte.pdf
Sak 09318 Vedlegg 1 - Matrise halvårleg rapportering til styret i Helse Vest per juni 2018.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/05.09.2018/Sak 09318 Vedlegg 1 - Matrise halvårleg rapportering til styret i Helse Vest per juni 2018.pdfSak 09318 Vedlegg 1 - Matrise halvårleg rapportering til styret i Helse Vest per juni 2018.pdf
Sak 09418 Utvikling i sengetal i helseføretaka - korrigert 240818.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/05.09.2018/Sak 09418 Utvikling i sengetal i helseføretaka - korrigert 240818.pdfSak 09418 Utvikling i sengetal i helseføretaka - korrigert 240818.pdf
Sak 09518 Norsk pasientskadeerstatning - statistikk for regionale helseføretak.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/05.09.2018/Sak 09518 Norsk pasientskadeerstatning - statistikk for regionale helseføretak.pdfSak 09518 Norsk pasientskadeerstatning - statistikk for regionale helseføretak.pdf
Sak 09518 Vedlegg 1 - NPEs rapport for de regionale helseforetakene.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/05.09.2018/Sak 09518 Vedlegg 1 - NPEs rapport for de regionale helseforetakene.PDFSak 09518 Vedlegg 1 - NPEs rapport for de regionale helseforetakene.PDF
Sak 09618 Protokoll frå møte i revisjonsutvalet 04.04.2018.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/05.09.2018/Sak 09618 Protokoll frå møte i revisjonsutvalet 04.04.2018.pdfSak 09618 Protokoll frå møte i revisjonsutvalet 04.04.2018.pdf
Sak 09618 Vedlegg 1 - Protokoll frå møte i revisjonsutvalet 04.04.2018.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/05.09.2018/Sak 09618 Vedlegg 1 - Protokoll frå møte i revisjonsutvalet 04.04.2018.pdfSak 09618 Vedlegg 1 - Protokoll frå møte i revisjonsutvalet 04.04.2018.pdf
Skriv 00 - Skriv og meldingar forside.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/05.09.2018/Skriv og meldingar/Skriv 00 - Skriv og meldingar forside.pdfSkriv 00 - Skriv og meldingar forside.pdf
Skriv 01 - Brev frå Helse Vest RHF til HOD, 250618 - Rapportering frå verksemda pr. mai 2018.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/05.09.2018/Skriv og meldingar/Skriv 01 - Brev frå Helse Vest RHF til HOD, 250618 - Rapportering frå verksemda pr. mai 2018.pdfSkriv 01 - Brev frå Helse Vest RHF til HOD, 250618 - Rapportering frå verksemda pr. mai 2018.pdf
Skriv 02 – Brev frå Helse Vest RHF til Helse Bergen HF og Stavanger HF, 070618 – IR av internasjonale samarbeidsprosjekt.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/05.09.2018/Skriv og meldingar/Skriv 02 – Brev frå Helse Vest RHF til Helse Bergen HF og Stavanger HF, 070618 – IR av internasjonale samarbeidsprosjekt.pdfSkriv 02 – Brev frå Helse Vest RHF til Helse Bergen HF og Stavanger HF, 070618 – IR av internasjonale samarbeidsprosjekt.pdf
Skriv 03 – Brev frå HOD til Helse Vest RHF, 310518 – Ope brev til Helseministeren.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/05.09.2018/Skriv og meldingar/Skriv 03 – Brev frå HOD til Helse Vest RHF, 310518 – Ope brev til Helseministeren.pdfSkriv 03 – Brev frå HOD til Helse Vest RHF, 310518 – Ope brev til Helseministeren.pdf
Skriv 03 – Vedlegg.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/05.09.2018/Skriv og meldingar/Skriv 03 – Vedlegg.pdfSkriv 03 – Vedlegg.pdf
Skriv 04 – E-post frå Helse Vest RHF til helseføretaka i Vest, 130618 – Ope brev til Helseministeren 120318.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/05.09.2018/Skriv og meldingar/Skriv 04 – E-post frå Helse Vest RHF til helseføretaka i Vest, 130618 – Ope brev til Helseministeren 120318.pdfSkriv 04 – E-post frå Helse Vest RHF til helseføretaka i Vest, 130618 – Ope brev til Helseministeren 120318.pdf
Skriv 05 – Brev frå Helse Fonna HF til Helse Vest RHF, 130818 – Svar på Ope brev til Helseministeren.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/05.09.2018/Skriv og meldingar/Skriv 05 – Brev frå Helse Fonna HF til Helse Vest RHF, 130818 – Svar på Ope brev til Helseministeren.pdfSkriv 05 – Brev frå Helse Fonna HF til Helse Vest RHF, 130818 – Svar på Ope brev til Helseministeren.pdf
Skriv 06 – Brev frå HOD til Helse Vest RHF, 260618 – Opprop frå helsepersonell om den psykiske helsetenesta.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/05.09.2018/Skriv og meldingar/Skriv 06 – Brev frå HOD til Helse Vest RHF, 260618 – Opprop frå helsepersonell om den psykiske helsetenesta.pdfSkriv 06 – Brev frå HOD til Helse Vest RHF, 260618 – Opprop frå helsepersonell om den psykiske helsetenesta.pdf
Skriv 06 – Vedlegg.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/05.09.2018/Skriv og meldingar/Skriv 06 – Vedlegg.pdfSkriv 06 – Vedlegg.pdf
Skriv 07 – Brev frå HOD til Helse Vest RHF, 270618 – Oppfølging av otte frå LPP Bergen.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/05.09.2018/Skriv og meldingar/Skriv 07 – Brev frå HOD til Helse Vest RHF, 270618 – Oppfølging av otte frå LPP Bergen.pdfSkriv 07 – Brev frå HOD til Helse Vest RHF, 270618 – Oppfølging av otte frå LPP Bergen.pdf
Skriv 07 – Vedlegg 1.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/05.09.2018/Skriv og meldingar/Skriv 07 – Vedlegg 1.pdfSkriv 07 – Vedlegg 1.pdf
Skriv 07 – Vedlegg 2.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/05.09.2018/Skriv og meldingar/Skriv 07 – Vedlegg 2.pdfSkriv 07 – Vedlegg 2.pdf
Skriv 08 – Brev frå Helse Bergen HF til Helse Vest RHF, 010818 – Oppfølgning av otte frå LPP Bergen.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/05.09.2018/Skriv og meldingar/Skriv 08 – Brev frå Helse Bergen HF til Helse Vest RHF, 010818 – Oppfølgning av otte frå LPP Bergen.pdfSkriv 08 – Brev frå Helse Bergen HF til Helse Vest RHF, 010818 – Oppfølgning av otte frå LPP Bergen.pdf
Skriv 09 - Brev frå Helse Vest RHF til LPP, 090818 - Svar på brev.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/05.09.2018/Skriv og meldingar/Skriv 09 - Brev frå Helse Vest RHF til LPP, 090818 - Svar på brev.pdfSkriv 09 - Brev frå Helse Vest RHF til LPP, 090818 - Svar på brev.pdf
Skriv 10 - Kopi av brev frå LPP til Helse Bergen HF, 080818 - Svar på brev.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/05.09.2018/Skriv og meldingar/Skriv 10 - Kopi av brev frå LPP til Helse Bergen HF, 080818 - Svar på brev.pdfSkriv 10 - Kopi av brev frå LPP til Helse Bergen HF, 080818 - Svar på brev.pdf

19. juni

Sak 06718 Innkalling til styremøte i Helse Vest RHF 19.06.2018.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/19.06.2018/Sak 06718 Innkalling til styremøte i Helse Vest RHF 19.06.2018.pdfSak 06718 Innkalling til styremøte i Helse Vest RHF 19.06.2018.pdf
Sak 06818 PROTOKOLL frå styremøte i Helse Vest RHF 22.05.2018.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/19.06.2018/Sak 06818 PROTOKOLL frå styremøte i Helse Vest RHF 22.05.2018.pdfSak 06818 PROTOKOLL frå styremøte i Helse Vest RHF 22.05.2018.pdf
Sak 06818 PROTOKOLL frå telefonstyremøte i Helse Vest RHF 08.05.2018.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/19.06.2018/Sak 06818 PROTOKOLL frå telefonstyremøte i Helse Vest RHF 08.05.2018.pdfSak 06818 PROTOKOLL frå telefonstyremøte i Helse Vest RHF 08.05.2018.pdf
Sak 06918 Administrerande direktør si orientering.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/19.06.2018/Sak 06918 Administrerande direktør si orientering.pdfSak 06918 Administrerande direktør si orientering.pdf
Sak 06918 Vedlegg AD si orientering pkt 2 - Orientering om relevante lover, forskrifter og myndigheitskrav.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/19.06.2018/Sak 06918 Vedlegg AD si orientering pkt 2 - Orientering om relevante lover, forskrifter og myndigheitskrav.pdfSak 06918 Vedlegg AD si orientering pkt 2 - Orientering om relevante lover, forskrifter og myndigheitskrav.pdf
Sak 06918 Vedlegg AD si orientering pkt 3 - Oversikt over høyringar 19.06.2018.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/19.06.2018/Sak 06918 Vedlegg AD si orientering pkt 3 - Oversikt over høyringar 19.06.2018.pdfSak 06918 Vedlegg AD si orientering pkt 3 - Oversikt over høyringar 19.06.2018.pdf
Sak 06918 Vedlegg AD si orientering pkt 4 - Oversikt regionale planar under arbeid - juni 2018.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/19.06.2018/Sak 06918 Vedlegg AD si orientering pkt 4 - Oversikt regionale planar under arbeid - juni 2018.pdfSak 06918 Vedlegg AD si orientering pkt 4 - Oversikt regionale planar under arbeid - juni 2018.pdf
Sak 06918 Vedlegg AD si orientering pkt 5 - Statusrapport regionalt prosjekt for kreftkirurgi og annan kirurgi.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/19.06.2018/Sak 06918 Vedlegg AD si orientering pkt 5 - Statusrapport regionalt prosjekt for kreftkirurgi og annan kirurgi.pdfSak 06918 Vedlegg AD si orientering pkt 5 - Statusrapport regionalt prosjekt for kreftkirurgi og annan kirurgi.pdf
Sak 07018 Rapportering frå verksemda per april 2018.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/19.06.2018/Sak 07018 Rapportering frå verksemda per april 2018.pdfSak 07018 Rapportering frå verksemda per april 2018.pdf
Sak 07018 Vedlegg 2 - Rapportering frå verksemda per april 2018.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/19.06.2018/Sak 07018 Vedlegg 2 - Rapportering frå verksemda per april 2018.pdfSak 07018 Vedlegg 2 - Rapportering frå verksemda per april 2018.pdf
Sak 07118 Møteplan og årsplan for styret i Helse Vest 2019.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/19.06.2018/Sak 07118 Møteplan og årsplan for styret i Helse Vest 2019.pdfSak 07118 Møteplan og årsplan for styret i Helse Vest 2019.pdf
Sak 07118 Vedlegg 1 - Årsplan 2019 for styret i Helse Vest RHF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/19.06.2018/Sak 07118 Vedlegg 1 - Årsplan 2019 for styret i Helse Vest RHF.pdfSak 07118 Vedlegg 1 - Årsplan 2019 for styret i Helse Vest RHF.pdf
Sak 07118 Vedlegg 2 - Årshjul for 2019.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/19.06.2018/Sak 07118 Vedlegg 2 - Årshjul for 2019.pdfSak 07118 Vedlegg 2 - Årshjul for 2019.pdf
Sak 07218 Revidert nasjonalbudsjett 2018.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/19.06.2018/Sak 07218 Revidert nasjonalbudsjett 2018.pdfSak 07218 Revidert nasjonalbudsjett 2018.pdf
Sak 07318 Førebels inntektsfordeling og resultatkrav 2019_oppdatert.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/19.06.2018/Sak 07318 Førebels inntektsfordeling og resultatkrav 2019_oppdatert.pdfSak 07318 Førebels inntektsfordeling og resultatkrav 2019_oppdatert.pdf
Sak 07418 Sal av Bjaalandsgate 5 gnr 22 bnr 210 i Stavanger.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/19.06.2018/Sak 07418 Sal av Bjaalandsgate 5 gnr 22 bnr 210 i Stavanger.pdfSak 07418 Sal av Bjaalandsgate 5 gnr 22 bnr 210 i Stavanger.pdf
Sak 07418 Vedlegg 1 - Sak 29-18 Salg av Bjaalands gate 5, gnr 22, bnr 210 i Stavanger kommune.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/19.06.2018/Sak 07418 Vedlegg 1 - Sak 29-18 Salg av Bjaalands gate 5, gnr 22, bnr 210 i Stavanger kommune.pdfSak 07418 Vedlegg 1 - Sak 29-18 Salg av Bjaalands gate 5, gnr 22, bnr 210 i Stavanger kommune.pdf
Sak 07418 Vedlegg 2 - Sak 29-18 Vedlegg 1 - Kart over eiendommen.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/19.06.2018/Sak 07418 Vedlegg 2 - Sak 29-18 Vedlegg 1 - Kart over eiendommen.pdfSak 07418 Vedlegg 2 - Sak 29-18 Vedlegg 1 - Kart over eiendommen.pdf
Sak 07518 Statusrapportering på utvikling og drift i Sykehusinnkjøp divisjon vest.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/19.06.2018/Sak 07518 Statusrapportering på utvikling og drift i Sykehusinnkjøp divisjon vest.pdfSak 07518 Statusrapportering på utvikling og drift i Sykehusinnkjøp divisjon vest.pdf
Sak 07518 Vedlegg 1 Statusrapport på utvikling og drift i Sykehusinnkjøp divisjon vest per april 2018 (1).pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/19.06.2018/Sak 07518 Vedlegg 1 Statusrapport på utvikling og drift i Sykehusinnkjøp divisjon vest per april 2018 (1).pdfSak 07518 Vedlegg 1 Statusrapport på utvikling og drift i Sykehusinnkjøp divisjon vest per april 2018 (1).pdf
Sak 07618 Forskingsstrategi i tråd med nasjonale føringar.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/19.06.2018/Sak 07618 Forskingsstrategi i tråd med nasjonale føringar.pdfSak 07618 Forskingsstrategi i tråd med nasjonale føringar.pdf
Sak 07618 Vedlegg 1 - Forskingsstratgi 2016-2019 - justert 24.11.2017.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/19.06.2018/Sak 07618 Vedlegg 1 - Forskingsstratgi 2016-2019 - justert 24.11.2017.pdfSak 07618 Vedlegg 1 - Forskingsstratgi 2016-2019 - justert 24.11.2017.pdf
Sak 07618 Vedlegg 2 - Helseomsorg21_strategi_web.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/19.06.2018/Sak 07618 Vedlegg 2 - Helseomsorg21_strategi_web.pdfSak 07618 Vedlegg 2 - Helseomsorg21_strategi_web.pdf
Sak 07718 Fritt behandlingsval - utvikling over tid.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/19.06.2018/Sak 07718 Fritt behandlingsval - utvikling over tid.pdfSak 07718 Fritt behandlingsval - utvikling over tid.pdf
Sak 07818 Tilgjenge til avtalespesialistar innan psykisk helsevern i Helse Vest.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/19.06.2018/Sak 07818 Tilgjenge til avtalespesialistar innan psykisk helsevern i Helse Vest.pdfSak 07818 Tilgjenge til avtalespesialistar innan psykisk helsevern i Helse Vest.pdf
Sak 07918 Status for felleseigde helseføretak per juni 2018.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/19.06.2018/Sak 07918 Status for felleseigde helseføretak per juni 2018.pdfSak 07918 Status for felleseigde helseføretak per juni 2018.pdf
Skriv 00 - Skriv og meldingar forside.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/19.06.2018/Skriv og meldingar/Skriv 00 - Skriv og meldingar forside.pdfSkriv 00 - Skriv og meldingar forside.pdf
Skriv 01 - Brev frå Helse Vest RHF til HOD, 090518 Rapportering frå verksemda pr. mars 2018.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/19.06.2018/Skriv og meldingar/Skriv 01 - Brev frå Helse Vest RHF til HOD, 090518 Rapportering frå verksemda pr. mars 2018.pdfSkriv 01 - Brev frå Helse Vest RHF til HOD, 090518 Rapportering frå verksemda pr. mars 2018.pdf
Skriv 02 - Brev frå HOD til Helse Vest RHF, 310518 – Ope brev til helseministeren.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/19.06.2018/Skriv og meldingar/Skriv 02 - Brev frå HOD til Helse Vest RHF, 310518 – Ope brev til helseministeren.pdfSkriv 02 - Brev frå HOD til Helse Vest RHF, 310518 – Ope brev til helseministeren.pdf
Skriv 02 - Vedlegg til Ope brev til helseministeren.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/19.06.2018/Skriv og meldingar/Skriv 02 - Vedlegg til Ope brev til helseministeren.pdfSkriv 02 - Vedlegg til Ope brev til helseministeren.pdf
Skriv 03 – Brev frå Hardanger Ungdomsråd til stortingsrep Terje Breivik, 220518 – Om lovfesta responstid for ambulanse.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/19.06.2018/Skriv og meldingar/Skriv 03 – Brev frå Hardanger Ungdomsråd til stortingsrep Terje Breivik, 220518 – Om lovfesta responstid for ambulanse.pdfSkriv 03 – Brev frå Hardanger Ungdomsråd til stortingsrep Terje Breivik, 220518 – Om lovfesta responstid for ambulanse.pdf
Skriv 04 – Brev frå Landsforeininga i Sogn og Fjordane til Helse Vest RHF, 220418 – Om nybygg i Helse Førde.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/19.06.2018/Skriv og meldingar/Skriv 04 – Brev frå Landsforeininga i Sogn og Fjordane til Helse Vest RHF, 220418 – Om nybygg i Helse Førde.pdfSkriv 04 – Brev frå Landsforeininga i Sogn og Fjordane til Helse Vest RHF, 220418 – Om nybygg i Helse Førde.pdf
Skriv 05 – Brev frå Helse Vest RHF til Landsforeininga i Sogn og Fjordane, 240518 – Svar på brev om nybygg.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/19.06.2018/Skriv og meldingar/Skriv 05 – Brev frå Helse Vest RHF til Landsforeininga i Sogn og Fjordane, 240518 – Svar på brev om nybygg.pdfSkriv 05 – Brev frå Helse Vest RHF til Landsforeininga i Sogn og Fjordane, 240518 – Svar på brev om nybygg.pdf
Skriv 06 – Møtereferat frå Regionalt brukarutval 230518.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/19.06.2018/Skriv og meldingar/Skriv 06 – Møtereferat frå Regionalt brukarutval 230518.pdfSkriv 06 – Møtereferat frå Regionalt brukarutval 230518.pdf

22. mai

Sak 05318 Innkalling til styremøte i Helse Vest RHF 22.05.2018.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/22.05.2018/Sak 05318 Innkalling til styremøte i Helse Vest RHF 22.05.2018.pdfSak 05318 Innkalling til styremøte i Helse Vest RHF 22.05.2018.pdf
Sak 05418 PROTOKOLL frå styremøte i Helse Vest RHF 05.04.2018.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/22.05.2018/Sak 05418 PROTOKOLL frå styremøte i Helse Vest RHF 05.04.2018.pdfSak 05418 PROTOKOLL frå styremøte i Helse Vest RHF 05.04.2018.pdf
Sak 05418 Vedlegg 1 - Årsplan 2018 for styret i Helse Vest RHF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/22.05.2018/Sak 05418 Vedlegg 1 - Årsplan 2018 for styret i Helse Vest RHF.pdfSak 05418 Vedlegg 1 - Årsplan 2018 for styret i Helse Vest RHF.pdf
Sak 05418 Vedlegg 2 - Styresaker under arbeid per mai 2018.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/22.05.2018/Sak 05418 Vedlegg 2 - Styresaker under arbeid per mai 2018.pdfSak 05418 Vedlegg 2 - Styresaker under arbeid per mai 2018.pdf
Sak 05518 Administrerande direktør si orientering.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/22.05.2018/Sak 05518 Administrerande direktør si orientering.pdfSak 05518 Administrerande direktør si orientering.pdf
Sak 05518 Vedlegg AD si orientering pkt 1 - Rapportering tilsynssaker - per 10. april 2018.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/22.05.2018/Sak 05518 Vedlegg AD si orientering pkt 1 - Rapportering tilsynssaker - per 10. april 2018.pdfSak 05518 Vedlegg AD si orientering pkt 1 - Rapportering tilsynssaker - per 10. april 2018.pdf
Sak 05518 Vedlegg AD si orientering pkt 2 - Oversikt over relevante lover og forskrifter.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/22.05.2018/Sak 05518 Vedlegg AD si orientering pkt 2 - Oversikt over relevante lover og forskrifter.pdfSak 05518 Vedlegg AD si orientering pkt 2 - Oversikt over relevante lover og forskrifter.pdf
Sak 05518 Vedlegg AD si orientering pkt 3 - Oversikt over høyringar 22.05.2018.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/22.05.2018/Sak 05518 Vedlegg AD si orientering pkt 3 - Oversikt over høyringar 22.05.2018.pdfSak 05518 Vedlegg AD si orientering pkt 3 - Oversikt over høyringar 22.05.2018.pdf
Sak 05518 Vedlegg AD si orientering pkt 4 - Oversikt regionale planar under arbeid - mai 2018.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/22.05.2018/Sak 05518 Vedlegg AD si orientering pkt 4 - Oversikt regionale planar under arbeid - mai 2018.pdfSak 05518 Vedlegg AD si orientering pkt 4 - Oversikt regionale planar under arbeid - mai 2018.pdf
Sak 05618 Rapportering frå verksemda per mars 07.05.2018.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/22.05.2018/Sak 05618 Rapportering frå verksemda per mars 07.05.2018.pdfSak 05618 Rapportering frå verksemda per mars 07.05.2018.pdf
Sak 05618 Vedlegg 3 - Rapportering frå verksemda per mars 2018.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/22.05.2018/Sak 05618 Vedlegg 3 - Rapportering frå verksemda per mars 2018.pdfSak 05618 Vedlegg 3 - Rapportering frå verksemda per mars 2018.pdf
Sak 05718 Etablering av rammeverk for antikorrupsjonsprogram for føretaksgruppa Helse Vest.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/22.05.2018/Sak 05718 Etablering av rammeverk for antikorrupsjonsprogram for føretaksgruppa Helse Vest.pdfSak 05718 Etablering av rammeverk for antikorrupsjonsprogram for føretaksgruppa Helse Vest.pdf
Sak 05818 Tilsynsmelding 2017.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/22.05.2018/Sak 05818 Tilsynsmelding 2017.pdfSak 05818 Tilsynsmelding 2017.pdf
Sak 05818 Vedlegg 1 - Tilsynsmelding 2017.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/22.05.2018/Sak 05818 Vedlegg 1 - Tilsynsmelding 2017.PDFSak 05818 Vedlegg 1 - Tilsynsmelding 2017.PDF
Sak 05918 Styreinstruks for styret i Helse Vest RHF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/22.05.2018/Sak 05918 Styreinstruks for styret i Helse Vest RHF.pdfSak 05918 Styreinstruks for styret i Helse Vest RHF.pdf
Sak 05918 Vedlegg 1 - Styreinstruks for Helse Vest RHF_010518.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/22.05.2018/Sak 05918 Vedlegg 1 - Styreinstruks for Helse Vest RHF_010518.pdfSak 05918 Vedlegg 1 - Styreinstruks for Helse Vest RHF_010518.pdf
Sak 06018 Internrevisjonsrapport - Internasjonalt samarbeid.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/22.05.2018/Sak 06018 Internrevisjonsrapport - Internasjonalt samarbeid.pdfSak 06018 Internrevisjonsrapport - Internasjonalt samarbeid.pdf
Sak 06118 Administrasjonens oppfølging av internrevisjonsrapport - Internasjonalt samarbeid.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/22.05.2018/Sak 06118 Administrasjonens oppfølging av internrevisjonsrapport - Internasjonalt samarbeid.pdfSak 06118 Administrasjonens oppfølging av internrevisjonsrapport - Internasjonalt samarbeid.pdf
Sak 06218 Regionalt porteføljekontor i Helse Vest.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/22.05.2018/Sak 06218 Regionalt porteføljekontor i Helse Vest.pdfSak 06218 Regionalt porteføljekontor i Helse Vest.pdf
Sak 06218 Vedlegg 1 - Internrevisjonsrapport - Internasjonalt samarbeid.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/22.05.2018/Sak 06218 Vedlegg 1 - Internrevisjonsrapport - Internasjonalt samarbeid.PDFSak 06218 Vedlegg 1 - Internrevisjonsrapport - Internasjonalt samarbeid.PDF
Sak 06318 Orientering om strategisk kompetanseplanlegging og Nasjonal bemanningsmodell.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/22.05.2018/Sak 06318 Orientering om strategisk kompetanseplanlegging og Nasjonal bemanningsmodell.pdfSak 06318 Orientering om strategisk kompetanseplanlegging og Nasjonal bemanningsmodell.pdf
Sak 06318 Vedlegg 1 - Dokumentasjon_nasjonal_bemanningsmodell.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/22.05.2018/Sak 06318 Vedlegg 1 - Dokumentasjon_nasjonal_bemanningsmodell.pdfSak 06318 Vedlegg 1 - Dokumentasjon_nasjonal_bemanningsmodell.pdf
Sak 06318 Vedlegg 2 - Eksempel Jordmor.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/22.05.2018/Sak 06318 Vedlegg 2 - Eksempel Jordmor.pdfSak 06318 Vedlegg 2 - Eksempel Jordmor.pdf
Sak 06418 Protokoll frå møte i revisjonsutvalet 07.02.2018.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/22.05.2018/Sak 06418 Protokoll frå møte i revisjonsutvalet 07.02.2018.pdfSak 06418 Protokoll frå møte i revisjonsutvalet 07.02.2018.pdf
Sak 06418 Vedlegg 1 - Protokoll frå møte i revisjonsutvalet 07.02.2018.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/22.05.2018/Sak 06418 Vedlegg 1 - Protokoll frå møte i revisjonsutvalet 07.02.2018.PDFSak 06418 Vedlegg 1 - Protokoll frå møte i revisjonsutvalet 07.02.2018.PDF
Skriv 01 - Brev frå Helse Vest RHF til HOD, 020418 - Rapportering frå verksemda pr. februar 2018.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/22.05.2018/Skriv og meldingar/Skriv 01 - Brev frå Helse Vest RHF til HOD, 020418 - Rapportering frå verksemda pr. februar 2018.pdfSkriv 01 - Brev frå Helse Vest RHF til HOD, 020418 - Rapportering frå verksemda pr. februar 2018.pdf
Skriv 02 - Brev frå LPP Sogn og Fjordane til Helse Vest RHF, 220418 - Vedrørende nybygg i Helse Førde .pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/22.05.2018/Skriv og meldingar/Skriv 02 - Brev frå LPP Sogn og Fjordane til Helse Vest RHF, 220418 - Vedrørende nybygg i Helse Førde .pdfSkriv 02 - Brev frå LPP Sogn og Fjordane til Helse Vest RHF, 220418 - Vedrørende nybygg i Helse Førde .pdf
Skriv 02 - vedlegg 1 Rapport frå psykiater Ragnar Børsheim 21.03.2018 Psykosebehandling i Helse Førde.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/22.05.2018/Skriv og meldingar/Skriv 02 - vedlegg 1 Rapport frå psykiater Ragnar Børsheim 21.03.2018 Psykosebehandling i Helse Førde.pdfSkriv 02 - vedlegg 1 Rapport frå psykiater Ragnar Børsheim 21.03.2018 Psykosebehandling i Helse Førde.pdf
Skriv 02 - vedlegg 2 Brev frå Legeforening i Sogn og Fjordane til Helse Vest juni 2017.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/22.05.2018/Skriv og meldingar/Skriv 02 - vedlegg 2 Brev frå Legeforening i Sogn og Fjordane til Helse Vest juni 2017.pdfSkriv 02 - vedlegg 2 Brev frå Legeforening i Sogn og Fjordane til Helse Vest juni 2017.pdf
Skriv 02 - vedlegg 3 Brev frå Fylkesmannen i Sogn og Fjordane til Helse Førde HF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/22.05.2018/Skriv og meldingar/Skriv 02 - vedlegg 3 Brev frå Fylkesmannen i Sogn og Fjordane til Helse Førde HF.pdfSkriv 02 - vedlegg 3 Brev frå Fylkesmannen i Sogn og Fjordane til Helse Førde HF.pdf
Skriv 02 - vedlegg 4 Brev frå Kontrollkommisjonen til Helse Førde HF om nybygg.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/22.05.2018/Skriv og meldingar/Skriv 02 - vedlegg 4 Brev frå Kontrollkommisjonen til Helse Førde HF om nybygg.pdfSkriv 02 - vedlegg 4 Brev frå Kontrollkommisjonen til Helse Førde HF om nybygg.pdf
Skriv 02 - vedlegg 5 Brev frå Brukarutvalet om psykosepost.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/22.05.2018/Skriv og meldingar/Skriv 02 - vedlegg 5 Brev frå Brukarutvalet om psykosepost.pdfSkriv 02 - vedlegg 5 Brev frå Brukarutvalet om psykosepost.pdf
Skriv 03 - Møtereferat RBU 040418.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/22.05.2018/Skriv og meldingar/Skriv 03 - Møtereferat RBU 040418.pdfSkriv 03 - Møtereferat RBU 040418.pdf
Skriv og meldingar forside.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/22.05.2018/Skriv og meldingar/Skriv og meldingar forside.pdfSkriv og meldingar forside.pdf

5. april

Innkalling til styremøte i Helse Vest RHF 05.04.2018.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/05.04.2018/Innkalling til styremøte i Helse Vest RHF 05.04.2018.pdfInnkalling til styremøte i Helse Vest RHF 05.04.2018.pdf
Sak 04118 PROTOKOLL for styremøte i Helse Vest RHF 070318.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/05.04.2018/Sak 04118 PROTOKOLL for styremøte i Helse Vest RHF 070318.pdfSak 04118 PROTOKOLL for styremøte i Helse Vest RHF 070318.pdf
Sak 04218 Administrerande direktør si orientering.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/05.04.2018/Sak 04218 Administrerande direktør si orientering.pdfSak 04218 Administrerande direktør si orientering.pdf
Sak 04218 Vedlegg AD si orientering pkt 1 - Rapportering tilsynssaker - per 10. mars 2018.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/05.04.2018/Sak 04218 Vedlegg AD si orientering pkt 1 - Rapportering tilsynssaker - per 10. mars 2018.pdfSak 04218 Vedlegg AD si orientering pkt 1 - Rapportering tilsynssaker - per 10. mars 2018.pdf
Sak 04218 Vedlegg AD si orientering pkt 2 - Orientering om lover, forskrifter og myndigheitskrav.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/05.04.2018/Sak 04218 Vedlegg AD si orientering pkt 2 - Orientering om lover, forskrifter og myndigheitskrav.pdfSak 04218 Vedlegg AD si orientering pkt 2 - Orientering om lover, forskrifter og myndigheitskrav.pdf
Sak 04218 Vedlegg AD si orientering pkt 3 - Oversikt over høyringar 05.04.2018.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/05.04.2018/Sak 04218 Vedlegg AD si orientering pkt 3 - Oversikt over høyringar 05.04.2018.pdfSak 04218 Vedlegg AD si orientering pkt 3 - Oversikt over høyringar 05.04.2018.pdf
Sak 04218 Vedlegg AD si orientering pkt 4 - Regionale planar under arbeid.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/05.04.2018/Sak 04218 Vedlegg AD si orientering pkt 4 - Regionale planar under arbeid.pdfSak 04218 Vedlegg AD si orientering pkt 4 - Regionale planar under arbeid.pdf
Sak 04218 Vedlegg AD si orientering pkt 5 - Lærlingar i helseføretaka.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/05.04.2018/Sak 04218 Vedlegg AD si orientering pkt 5 - Lærlingar i helseføretaka.pdfSak 04218 Vedlegg AD si orientering pkt 5 - Lærlingar i helseføretaka.pdf
Sak 04318 Årsmelding 2017 frå pasient- og brukaromboda i Helse Vest.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/05.04.2018/Sak 04318 Årsmelding 2017 frå pasient- og brukaromboda i Helse Vest.pdfSak 04318 Årsmelding 2017 frå pasient- og brukaromboda i Helse Vest.pdf
Sak 04318 Vedlegg 1 - Nasjonal årsmelding POBO 2017.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/05.04.2018/Sak 04318 Vedlegg 1 - Nasjonal årsmelding POBO 2017.PDFSak 04318 Vedlegg 1 - Nasjonal årsmelding POBO 2017.PDF
Sak 04318 Vedlegg 2 - Årsmelding for pasient- og brukarombodet i Rogaland 2017.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/05.04.2018/Sak 04318 Vedlegg 2 - Årsmelding for pasient- og brukarombodet i Rogaland 2017.PDFSak 04318 Vedlegg 2 - Årsmelding for pasient- og brukarombodet i Rogaland 2017.PDF
Sak 04318 Vedlegg 3 - Årsmelding for pasient- og brukarombodet i Sogn og Fjordane 2017.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/05.04.2018/Sak 04318 Vedlegg 3 - Årsmelding for pasient- og brukarombodet i Sogn og Fjordane 2017.PDFSak 04318 Vedlegg 3 - Årsmelding for pasient- og brukarombodet i Sogn og Fjordane 2017.PDF
Sak 04318 Vedlegg 4 - Årsmelding for pasient- og brukarombodet i Hordaland 2017.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/05.04.2018/Sak 04318 Vedlegg 4 - Årsmelding for pasient- og brukarombodet i Hordaland 2017.PDFSak 04318 Vedlegg 4 - Årsmelding for pasient- og brukarombodet i Hordaland 2017.PDF
Sak 04418 Rapportering frå verksemda per februar 2018.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/05.04.2018/Sak 04418 Rapportering frå verksemda per februar 2018.pdfSak 04418 Rapportering frå verksemda per februar 2018.pdf
Sak 04418 Vedlegg 2 - Rapportering frå verksemda per februar 2018.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/05.04.2018/Sak 04418 Vedlegg 2 - Rapportering frå verksemda per februar 2018.pdfSak 04418 Vedlegg 2 - Rapportering frå verksemda per februar 2018.pdf
Sak 04518 Årsoppgjer 2018.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/05.04.2018/Sak 04518 Årsoppgjer 2018.pdfSak 04518 Årsoppgjer 2018.pdf
Sak 04518 Vedlegg 1 - Konsernrekneskap med noter og kontantstraumoppstilling for Helse Vest RHF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/05.04.2018/Sak 04518 Vedlegg 1 - Konsernrekneskap med noter og kontantstraumoppstilling for Helse Vest RHF.pdfSak 04518 Vedlegg 1 - Konsernrekneskap med noter og kontantstraumoppstilling for Helse Vest RHF.pdf
Sak 04518 Vedlegg 2 - styret si årsberetning for 2017.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/05.04.2018/Sak 04518 Vedlegg 2 - styret si årsberetning for 2017.pdfSak 04518 Vedlegg 2 - styret si årsberetning for 2017.pdf
Sak 04518 Vedlegg 3 - Oppsummering frå revisjonen.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/05.04.2018/Sak 04518 Vedlegg 3 - Oppsummering frå revisjonen.pdfSak 04518 Vedlegg 3 - Oppsummering frå revisjonen.pdf
Sak 04618 Orientering om regionalt prosjekt om kreftkirurgi og annan elektiv kirurgi.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/05.04.2018/Sak 04618 Orientering om regionalt prosjekt om kreftkirurgi og annan elektiv kirurgi.pdfSak 04618 Orientering om regionalt prosjekt om kreftkirurgi og annan elektiv kirurgi.pdf
Sak 04718 Orientering om arbeidet med anskaffing og innføring av IKT-løysing for rekneskap og budsjett mv.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/05.04.2018/Sak 04718 Orientering om arbeidet med anskaffing og innføring av IKT-løysing for rekneskap og budsjett mv.pdfSak 04718 Orientering om arbeidet med anskaffing og innføring av IKT-løysing for rekneskap og budsjett mv.pdf
Skriv 00 Skriv og meldingar forside.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/05.04.2018/Skriv og meldingar/Skriv 00 Skriv og meldingar forside.pdfSkriv 00 Skriv og meldingar forside.pdf
Skriv 01 Brev frå Helse Vest til HOD, 090318 - Rapportering pr. januar 2018.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/05.04.2018/Skriv og meldingar/Skriv 01 Brev frå Helse Vest til HOD, 090318 - Rapportering pr. januar 2018.pdfSkriv 01 Brev frå Helse Vest til HOD, 090318 - Rapportering pr. januar 2018.pdf
Skriv 02 Møtereferat Regionalt brukerutval 120318.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/05.04.2018/Skriv og meldingar/Skriv 02 Møtereferat Regionalt brukerutval 120318.pdfSkriv 02 Møtereferat Regionalt brukerutval 120318.pdf

7. mars

Sak 02418 OPPDATERT Innkalling til styremøte i Helse Vest RHF 070318.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/07.03.2018/Sak 02418 OPPDATERT Innkalling til styremøte i Helse Vest RHF 070318.pdfSak 02418 OPPDATERT Innkalling til styremøte i Helse Vest RHF 070318.pdf
Sak 02518 PROTOKOLL for styremøte i Helse Vest RHF 08.02.2018.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/07.03.2018/Sak 02518 PROTOKOLL for styremøte i Helse Vest RHF 08.02.2018.pdfSak 02518 PROTOKOLL for styremøte i Helse Vest RHF 08.02.2018.pdf
Sak 02518 Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF 21.02.2018.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/07.03.2018/Sak 02518 Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF 21.02.2018.pdfSak 02518 Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF 21.02.2018.pdf
Sak 02518 Vedlegg 1 - Årsplan 2018 for styret i Helse Vest RHF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/07.03.2018/Sak 02518 Vedlegg 1 - Årsplan 2018 for styret i Helse Vest RHF.pdfSak 02518 Vedlegg 1 - Årsplan 2018 for styret i Helse Vest RHF.pdf
Sak 02618 Administrerande direktør si orientering.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/07.03.2018/Sak 02618 Administrerande direktør si orientering.pdfSak 02618 Administrerande direktør si orientering.pdf
Sak 02618 Vedlegg AD si orientering pkt 1 - Rapportering tilsynssaker - per 10. februar 2018.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/07.03.2018/Sak 02618 Vedlegg AD si orientering pkt 1 - Rapportering tilsynssaker - per 10. februar 2018.pdfSak 02618 Vedlegg AD si orientering pkt 1 - Rapportering tilsynssaker - per 10. februar 2018.pdf
Sak 02618 Vedlegg AD si orientering pkt 2 - Oversikt over nye lov- og myndigheitskrav.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/07.03.2018/Sak 02618 Vedlegg AD si orientering pkt 2 - Oversikt over nye lov- og myndigheitskrav.pdfSak 02618 Vedlegg AD si orientering pkt 2 - Oversikt over nye lov- og myndigheitskrav.pdf
Sak 02618 Vedlegg AD si orientering pkt 3 - Oversikt over høyringar.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/07.03.2018/Sak 02618 Vedlegg AD si orientering pkt 3 - Oversikt over høyringar.pdfSak 02618 Vedlegg AD si orientering pkt 3 - Oversikt over høyringar.pdf
Sak 02618 Vedlegg AD si orientering pkt 4 - Oversikt regionale planar under arbeid - februar 2018.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/07.03.2018/Sak 02618 Vedlegg AD si orientering pkt 4 - Oversikt regionale planar under arbeid - februar 2018.pdfSak 02618 Vedlegg AD si orientering pkt 4 - Oversikt regionale planar under arbeid - februar 2018.pdf
Sak 02618 Vedlegg AD si orientering pkt 5 - Møteplan 2018.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/07.03.2018/Sak 02618 Vedlegg AD si orientering pkt 5 - Møteplan 2018.pdfSak 02618 Vedlegg AD si orientering pkt 5 - Møteplan 2018.pdf
Sak 02718 Informasjonstryggleik i Helse Vest.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/07.03.2018/Sak 02718 Informasjonstryggleik i Helse Vest.pdfSak 02718 Informasjonstryggleik i Helse Vest.pdf
Sak 02818 Rapportering frå verksemda per januar 2018.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/07.03.2018/Sak 02818 Rapportering frå verksemda per januar 2018.pdfSak 02818 Rapportering frå verksemda per januar 2018.pdf
Sak 02818 Vedlegg 3 - Rapportering frå verksemda per januar 2018.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/07.03.2018/Sak 02818 Vedlegg 3 - Rapportering frå verksemda per januar 2018.pdfSak 02818 Vedlegg 3 - Rapportering frå verksemda per januar 2018.pdf
Sak 02918 Styringsdokument 2018 til helseføretaka og Helse Vest IKT AS.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/07.03.2018/Sak 02918 Styringsdokument 2018 til helseføretaka og Helse Vest IKT AS.pdfSak 02918 Styringsdokument 2018 til helseføretaka og Helse Vest IKT AS.pdf
Sak 02918 Vedlegg 1 - Styringsdokument 2018 Helse Bergen HF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/07.03.2018/Sak 02918 Vedlegg 1 - Styringsdokument 2018 Helse Bergen HF.pdfSak 02918 Vedlegg 1 - Styringsdokument 2018 Helse Bergen HF.pdf
Sak 02918 Vedlegg 10 - Vedlegg 4 til sjukehusføretaka - Oversikt over regionale planar (2018).pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/07.03.2018/Sak 02918 Vedlegg 10 - Vedlegg 4 til sjukehusføretaka - Oversikt over regionale planar (2018).pdfSak 02918 Vedlegg 10 - Vedlegg 4 til sjukehusføretaka - Oversikt over regionale planar (2018).pdf
Sak 02918 Vedlegg 11 - Vedlegg 5 til sjukehusføretaka - Særskilte rapporteringsfristar.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/07.03.2018/Sak 02918 Vedlegg 11 - Vedlegg 5 til sjukehusføretaka - Særskilte rapporteringsfristar.pdfSak 02918 Vedlegg 11 - Vedlegg 5 til sjukehusføretaka - Særskilte rapporteringsfristar.pdf
Sak 02918 Vedlegg 12 - Vedlegg 1 til SAV og Helse Vest IKT- Mal for rapportering frå verksemda 2018.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/07.03.2018/Sak 02918 Vedlegg 12 - Vedlegg 1 til SAV og Helse Vest IKT- Mal for rapportering frå verksemda 2018.pdfSak 02918 Vedlegg 12 - Vedlegg 1 til SAV og Helse Vest IKT- Mal for rapportering frå verksemda 2018.pdf
Sak 02918 Vedlegg 13 - Vedlegg 2 til SAV - Oversikt over regionale planar (2018).pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/07.03.2018/Sak 02918 Vedlegg 13 - Vedlegg 2 til SAV - Oversikt over regionale planar (2018).pdfSak 02918 Vedlegg 13 - Vedlegg 2 til SAV - Oversikt over regionale planar (2018).pdf
Sak 02918 Vedlegg 2 - Styringsdokument 2018 Helse Førde HF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/07.03.2018/Sak 02918 Vedlegg 2 - Styringsdokument 2018 Helse Førde HF.pdfSak 02918 Vedlegg 2 - Styringsdokument 2018 Helse Førde HF.pdf
Sak 02918 Vedlegg 3 - Styringsdokument 2018 Helse Stavanger HF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/07.03.2018/Sak 02918 Vedlegg 3 - Styringsdokument 2018 Helse Stavanger HF.pdfSak 02918 Vedlegg 3 - Styringsdokument 2018 Helse Stavanger HF.pdf
Sak 02918 Vedlegg 4 - Styringsdokument 2018 til Helse Fonna HF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/07.03.2018/Sak 02918 Vedlegg 4 - Styringsdokument 2018 til Helse Fonna HF.pdfSak 02918 Vedlegg 4 - Styringsdokument 2018 til Helse Fonna HF.pdf
Sak 02918 Vedlegg 5 - Styringsdokument 2018 Helse Vest IKT AS.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/07.03.2018/Sak 02918 Vedlegg 5 - Styringsdokument 2018 Helse Vest IKT AS.pdfSak 02918 Vedlegg 5 - Styringsdokument 2018 Helse Vest IKT AS.pdf
Sak 02918 Vedlegg 6 - Styringsdokument 2018 Sjukehusapoteka Vest HF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/07.03.2018/Sak 02918 Vedlegg 6 - Styringsdokument 2018 Sjukehusapoteka Vest HF.pdfSak 02918 Vedlegg 6 - Styringsdokument 2018 Sjukehusapoteka Vest HF.pdf
Sak 02918 Vedlegg 7 - Vedlegg 1 til sjukehusføretaka - Utdanning av helsepersonell.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/07.03.2018/Sak 02918 Vedlegg 7 - Vedlegg 1 til sjukehusføretaka - Utdanning av helsepersonell.pdfSak 02918 Vedlegg 7 - Vedlegg 1 til sjukehusføretaka - Utdanning av helsepersonell.pdf
Sak 02918 Vedlegg 8 - Vedlegg 2 til sjukehusføretaka - Mal for rapportering frå verksemda 2018.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/07.03.2018/Sak 02918 Vedlegg 8 - Vedlegg 2 til sjukehusføretaka - Mal for rapportering frå verksemda 2018.pdfSak 02918 Vedlegg 8 - Vedlegg 2 til sjukehusføretaka - Mal for rapportering frå verksemda 2018.pdf
Sak 02918 Vedlegg 9 - Vedlegg 3 til sjukehusføretaka- Mål 2018 og andre styringsparametrar.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/07.03.2018/Sak 02918 Vedlegg 9 - Vedlegg 3 til sjukehusføretaka- Mål 2018 og andre styringsparametrar.pdfSak 02918 Vedlegg 9 - Vedlegg 3 til sjukehusføretaka- Mål 2018 og andre styringsparametrar.pdf
Sak 03018 Årleg melding for 2017.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/07.03.2018/Sak 03018 Årleg melding for 2017.pdfSak 03018 Årleg melding for 2017.pdf
Sak 03018 Vedlegg 1 - Årleg melding Helse Vest 2017 (HOD).pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/07.03.2018/Sak 03018 Vedlegg 1 - Årleg melding Helse Vest 2017 (HOD).pdfSak 03018 Vedlegg 1 - Årleg melding Helse Vest 2017 (HOD).pdf
Sak 03018 Vedlegg 2 - Årleg melding 2017 - den gyldne regel.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/07.03.2018/Sak 03018 Vedlegg 2 - Årleg melding 2017 - den gyldne regel.pdfSak 03018 Vedlegg 2 - Årleg melding 2017 - den gyldne regel.pdf
Sak 03018 Vedlegg 3 - Transport av psykisk syke.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/07.03.2018/Sak 03018 Vedlegg 3 - Transport av psykisk syke.pdfSak 03018 Vedlegg 3 - Transport av psykisk syke.pdf
Sak 03018 Vedlegg 4 - Kommentar frå RBU til Helse Vest sin årlege melding 2017.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/07.03.2018/Sak 03018 Vedlegg 4 - Kommentar frå RBU til Helse Vest sin årlege melding 2017.pdfSak 03018 Vedlegg 4 - Kommentar frå RBU til Helse Vest sin årlege melding 2017.pdf
Sak 03018 Vedlegg 5 - Årlig melding 2017 Regionalt brukarutval.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/07.03.2018/Sak 03018 Vedlegg 5 - Årlig melding 2017 Regionalt brukarutval.pdfSak 03018 Vedlegg 5 - Årlig melding 2017 Regionalt brukarutval.pdf
Sak 03118 Årleg gjennomgang av styrande dokument for styret.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/07.03.2018/Sak 03118 Årleg gjennomgang av styrande dokument for styret.pdfSak 03118 Årleg gjennomgang av styrande dokument for styret.pdf
Sak 03118 Vedlegg 1 - Vedtekter for Helse Vest RHF.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/07.03.2018/Sak 03118 Vedlegg 1 - Vedtekter for Helse Vest RHF.PDFSak 03118 Vedlegg 1 - Vedtekter for Helse Vest RHF.PDF
Sak 03118 Vedlegg 2 - Styreinstruks for Helse Vest RHF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/07.03.2018/Sak 03118 Vedlegg 2 - Styreinstruks for Helse Vest RHF.pdfSak 03118 Vedlegg 2 - Styreinstruks for Helse Vest RHF.pdf
Sak 03118 Vedlegg 3 - Instruks for administrerande direktør i Helse Vest RHF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/07.03.2018/Sak 03118 Vedlegg 3 - Instruks for administrerande direktør i Helse Vest RHF.pdfSak 03118 Vedlegg 3 - Instruks for administrerande direktør i Helse Vest RHF.pdf
Sak 03118 Vedlegg 4 - Fullmaktsstruktur i Helse Vest RHF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/07.03.2018/Sak 03118 Vedlegg 4 - Fullmaktsstruktur i Helse Vest RHF.pdfSak 03118 Vedlegg 4 - Fullmaktsstruktur i Helse Vest RHF.pdf
Sak 03118 Vedlegg 5 - Rettleiar, Styrearbeid i regionale helseføretak.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/07.03.2018/Sak 03118 Vedlegg 5 - Rettleiar, Styrearbeid i regionale helseføretak.pdfSak 03118 Vedlegg 5 - Rettleiar, Styrearbeid i regionale helseføretak.pdf
Sak 03118 Vedlegg 6 - Etiske Retningslinjer for føretaksgruppa Helse Vest.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/07.03.2018/Sak 03118 Vedlegg 6 - Etiske Retningslinjer for føretaksgruppa Helse Vest.pdfSak 03118 Vedlegg 6 - Etiske Retningslinjer for føretaksgruppa Helse Vest.pdf
Sak 03118 Vedlegg 7 - Regjeringa sin eigarpolitikk Meld. St. 27.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/07.03.2018/Sak 03118 Vedlegg 7 - Regjeringa sin eigarpolitikk Meld. St. 27.pdfSak 03118 Vedlegg 7 - Regjeringa sin eigarpolitikk Meld. St. 27.pdf
Sak 03118 Vedlegg 8 - Retningslinjer for lønn og anna godtgjersle for leiande tilsette i føretak mm.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/07.03.2018/Sak 03118 Vedlegg 8 - Retningslinjer for lønn og anna godtgjersle for leiande tilsette i føretak mm.pdfSak 03118 Vedlegg 8 - Retningslinjer for lønn og anna godtgjersle for leiande tilsette i føretak mm.pdf
Sak 03218 Regional plan for revmatologi i Helse Vest.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/07.03.2018/Sak 03218 Regional plan for revmatologi i Helse Vest.pdfSak 03218 Regional plan for revmatologi i Helse Vest.pdf
Sak 03218 Vedlegg 1 - Regional plan for revmatologi i Helse Vest.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/07.03.2018/Sak 03218 Vedlegg 1 - Regional plan for revmatologi i Helse Vest.PDFSak 03218 Vedlegg 1 - Regional plan for revmatologi i Helse Vest.PDF
Sak 03218 Vedlegg 10 - Jun 2017 Høyringssvar HSR vedlegg med innspel frå styret og arbeidsgivarforeiningar.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/07.03.2018/Sak 03218 Vedlegg 10 - Jun 2017 Høyringssvar HSR vedlegg med innspel frå styret og arbeidsgivarforeiningar.PDFSak 03218 Vedlegg 10 - Jun 2017 Høyringssvar HSR vedlegg med innspel frå styret og arbeidsgivarforeiningar.PDF
Sak 03218 Vedlegg 11- Jun 2017 Høyringssvar Virke.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/07.03.2018/Sak 03218 Vedlegg 11- Jun 2017 Høyringssvar Virke.PDFSak 03218 Vedlegg 11- Jun 2017 Høyringssvar Virke.PDF
Sak 03218 Vedlegg 12 - Jun 2017 Høyringsinnpel AG Kvalvik.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/07.03.2018/Sak 03218 Vedlegg 12 - Jun 2017 Høyringsinnpel AG Kvalvik.PDFSak 03218 Vedlegg 12 - Jun 2017 Høyringsinnpel AG Kvalvik.PDF
Sak 03218 Vedlegg 13 - Nov 2017 Høyringssvar Helse Stavanger.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/07.03.2018/Sak 03218 Vedlegg 13 - Nov 2017 Høyringssvar Helse Stavanger.PDFSak 03218 Vedlegg 13 - Nov 2017 Høyringssvar Helse Stavanger.PDF
Sak 03218 Vedlegg 14 - Des 2017 Høyringssvar Haugesund Sanitetsforening Revmatismesykehus.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/07.03.2018/Sak 03218 Vedlegg 14 - Des 2017 Høyringssvar Haugesund Sanitetsforening Revmatismesykehus.PDFSak 03218 Vedlegg 14 - Des 2017 Høyringssvar Haugesund Sanitetsforening Revmatismesykehus.PDF
Sak 03218 Vedlegg 15 - Des 2017 Høyringssvar Rogaland fylkeskommune.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/07.03.2018/Sak 03218 Vedlegg 15 - Des 2017 Høyringssvar Rogaland fylkeskommune.PDFSak 03218 Vedlegg 15 - Des 2017 Høyringssvar Rogaland fylkeskommune.PDF

21. februar

Sak 02018 Innkalling til styremøte 21.02.2018.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/21.02.2018/Sak 02018 Innkalling til styremøte 21.02.2018.pdfSak 02018 Innkalling til styremøte 21.02.2018.pdf
Sak 02118 Endring av vedtektene for Helse Bergen, Helse Fonna og Helse Førde.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/21.02.2018/Sak 02118 Endring av vedtektene for Helse Bergen, Helse Fonna og Helse Førde.pdfSak 02118 Endring av vedtektene for Helse Bergen, Helse Fonna og Helse Førde.pdf
Sak 02218 Val av styre i underliggjande helseføretak.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/21.02.2018/Sak 02218 Val av styre i underliggjande helseføretak.pdfSak 02218 Val av styre i underliggjande helseføretak.pdf


8. februar

Sak 00118 Innkalling til styremøte i Helse Vest RHF 08.02.2018.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/08.02.2018/Sak 00118 Innkalling til styremøte i Helse Vest RHF 08.02.2018.pdfSak 00118 Innkalling til styremøte i Helse Vest RHF 08.02.2018.pdf
Sak 00218 PROTOKOLL frå styremøte i Helse Vest RHF 141217.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/08.02.2018/Sak 00218 PROTOKOLL frå styremøte i Helse Vest RHF 141217.pdfSak 00218 PROTOKOLL frå styremøte i Helse Vest RHF 141217.pdf
Sak 00318 Administrerande direktør si orientering.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/08.02.2018/Sak 00318 Administrerande direktør si orientering.pdfSak 00318 Administrerande direktør si orientering.pdf
Sak 00318 Vedlegg AD si orientering pkt 1 - Rapportering tilsynssaker - per 10. januar 2018.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/08.02.2018/Sak 00318 Vedlegg AD si orientering pkt 1 - Rapportering tilsynssaker - per 10. januar 2018.pdfSak 00318 Vedlegg AD si orientering pkt 1 - Rapportering tilsynssaker - per 10. januar 2018.pdf
Sak 00318 Vedlegg AD si orientering pkt 2 - Oversikt over lov og myndigheitskrav.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/08.02.2018/Sak 00318 Vedlegg AD si orientering pkt 2 - Oversikt over lov og myndigheitskrav.pdfSak 00318 Vedlegg AD si orientering pkt 2 - Oversikt over lov og myndigheitskrav.pdf
Sak 00318 Vedlegg AD si orientering pkt 3 - Oversikt over høyringar 08.02.2018.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/08.02.2018/Sak 00318 Vedlegg AD si orientering pkt 3 - Oversikt over høyringar 08.02.2018.pdfSak 00318 Vedlegg AD si orientering pkt 3 - Oversikt over høyringar 08.02.2018.pdf
Sak 00318 Vedlegg AD si orientering pkt 4 - Oversikt regionale planar under arbeid - januar 2018.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/08.02.2018/Sak 00318 Vedlegg AD si orientering pkt 4 - Oversikt regionale planar under arbeid - januar 2018.pdfSak 00318 Vedlegg AD si orientering pkt 4 - Oversikt regionale planar under arbeid - januar 2018.pdf
Sak 00318 Vedlegg AD si orientering pkt 5 - Etablering av protonterapi ved Haukeland Universitetssjukehus.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/08.02.2018/Sak 00318 Vedlegg AD si orientering pkt 5 - Etablering av protonterapi ved Haukeland Universitetssjukehus.pdfSak 00318 Vedlegg AD si orientering pkt 5 - Etablering av protonterapi ved Haukeland Universitetssjukehus.pdf
Sak 00418 Rapportering frå verksemda per november og desember 2017.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/08.02.2018/Sak 00418 Rapportering frå verksemda per november og desember 2017.pdfSak 00418 Rapportering frå verksemda per november og desember 2017.pdf
Sak 00418 Vedlegg 1 - Rapportering frå verksemda - tallgrunnlag og analyse.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/08.02.2018/Sak 00418 Vedlegg 1 - Rapportering frå verksemda - tallgrunnlag og analyse.pdfSak 00418 Vedlegg 1 - Rapportering frå verksemda - tallgrunnlag og analyse.pdf
Sak 00518 Møteplan og årsplan for styret i Helse Vest 2018.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/08.02.2018/Sak 00518 Møteplan og årsplan for styret i Helse Vest 2018.pdfSak 00518 Møteplan og årsplan for styret i Helse Vest 2018.pdf
Sak 00518 Vedlegg 1 - Årsplan 2018 for styret i Helse Vest RHF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/08.02.2018/Sak 00518 Vedlegg 1 - Årsplan 2018 for styret i Helse Vest RHF.pdfSak 00518 Vedlegg 1 - Årsplan 2018 for styret i Helse Vest RHF.pdf
Sak 00518 Vedlegg 2 - Årshjul for 2018.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/08.02.2018/Sak 00518 Vedlegg 2 - Årshjul for 2018.pdfSak 00518 Vedlegg 2 - Årshjul for 2018.pdf
Sak 00618 Oppdragsdokument 2018.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/08.02.2018/Sak 00618 Oppdragsdokument 2018.pdfSak 00618 Oppdragsdokument 2018.pdf
Sak 00618 Vedlegg 1 - Oppdragsdokument-2018-helse-vest-rhf.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/08.02.2018/Sak 00618 Vedlegg 1 - Oppdragsdokument-2018-helse-vest-rhf.PDFSak 00618 Vedlegg 1 - Oppdragsdokument-2018-helse-vest-rhf.PDF
Sak 00618 Vedlegg 2 - - Sykehustalen 2018.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/08.02.2018/Sak 00618 Vedlegg 2 - - Sykehustalen 2018.pdfSak 00618 Vedlegg 2 - - Sykehustalen 2018.pdf
Sak 00718 Protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF 16. januar 2018 kl. 09.15.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/08.02.2018/Sak 00718 Protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF 16. januar 2018 kl. 09.15.pdfSak 00718 Protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF 16. januar 2018 kl. 09.15.pdf
Sak 00718 Vedlegg 1 - Foreløpig protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF 16.01.18 kl 09.15.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/08.02.2018/Sak 00718 Vedlegg 1 - Foreløpig protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF 16.01.18 kl 09.15.PDFSak 00718 Vedlegg 1 - Foreløpig protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF 16.01.18 kl 09.15.PDF
Sak 00818 Protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF 16. januar 2018 kl. 13.30.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/08.02.2018/Sak 00818 Protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF 16. januar 2018 kl. 13.30.pdfSak 00818 Protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF 16. januar 2018 kl. 13.30.pdf
Sak 00818 Vedl. 1 - Foreløpig protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF 16.01.18 kl 13.30.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/08.02.2018/Sak 00818 Vedl. 1 - Foreløpig protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF 16.01.18 kl 13.30.pdfSak 00818 Vedl. 1 - Foreløpig protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF 16.01.18 kl 13.30.pdf
Sak 00818 Vedl. 2 - Rapporteringsvedlegg til protokoll Helse Vest RHF 2018.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/08.02.2018/Sak 00818 Vedl. 2 - Rapporteringsvedlegg til protokoll Helse Vest RHF 2018.pdfSak 00818 Vedl. 2 - Rapporteringsvedlegg til protokoll Helse Vest RHF 2018.pdf
Sak 00818 Vedl. 3 - Rentefastsettelsesmetode lån før 2018.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/08.02.2018/Sak 00818 Vedl. 3 - Rentefastsettelsesmetode lån før 2018.pdfSak 00818 Vedl. 3 - Rentefastsettelsesmetode lån før 2018.pdf
Sak 00818 Vedl. 4 - Rentefastsettelse lån etter 2018.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/08.02.2018/Sak 00818 Vedl. 4 - Rentefastsettelse lån etter 2018.pdfSak 00818 Vedl. 4 - Rentefastsettelse lån etter 2018.pdf
Sak 00818 Vedl. 5 - Låneinstruks gjeldende fra 1.1.18.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/08.02.2018/Sak 00818 Vedl. 5 - Låneinstruks gjeldende fra 1.1.18.pdfSak 00818 Vedl. 5 - Låneinstruks gjeldende fra 1.1.18.pdf
Sak 00918 Prosjektinvesteringar i ikt i Helse Vest 2018.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/08.02.2018/Sak 00918 Prosjektinvesteringar i ikt i Helse Vest 2018.pdfSak 00918 Prosjektinvesteringar i ikt i Helse Vest 2018.pdf
Sak 01018 Konsernbudsjett 2018 investeringsbudsjett og likviditetsbudsjett.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/08.02.2018/Sak 01018 Konsernbudsjett 2018 investeringsbudsjett og likviditetsbudsjett.pdfSak 01018 Konsernbudsjett 2018 investeringsbudsjett og likviditetsbudsjett.pdf
Sak 01118 Budsjett 2018 for Helse Vest RHF - administrasjonen.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/08.02.2018/Sak 01118 Budsjett 2018 for Helse Vest RHF - administrasjonen.pdfSak 01118 Budsjett 2018 for Helse Vest RHF - administrasjonen.pdf
Sak 01218 Vurdering av likviditet og finansieringsevne i langtidsbudsjett 2018 - 2022.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/08.02.2018/Sak 01218 Vurdering av likviditet og finansieringsevne i langtidsbudsjett 2018 - 2022.pdfSak 01218 Vurdering av likviditet og finansieringsevne i langtidsbudsjett 2018 - 2022.pdf
Sak 01318 Helse2035 - Tiltaksplan.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/08.02.2018/Sak 01318 Helse2035 - Tiltaksplan.pdfSak 01318 Helse2035 - Tiltaksplan.pdf
Sak 01318 Vedlegg 1 - Helse2035 - Tiltaksplan.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/08.02.2018/Sak 01318 Vedlegg 1 - Helse2035 - Tiltaksplan.PDFSak 01318 Vedlegg 1 - Helse2035 - Tiltaksplan.PDF
Sak 01418 Nasjonale kvalitetsindikatorar per 2. tertial 2017.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/08.02.2018/Sak 01418 Nasjonale kvalitetsindikatorar per 2. tertial 2017.pdfSak 01418 Nasjonale kvalitetsindikatorar per 2. tertial 2017.pdf
Sak 01518 Val av revisjonsutval.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/08.02.2018/Sak 01518 Val av revisjonsutval.pdfSak 01518 Val av revisjonsutval.pdf
Sak 01518 Instruks for revisjonsutvalet i Helse Vest RHF 2016.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/08.02.2018/Sak 01518 Instruks for revisjonsutvalet i Helse Vest RHF 2016.pdfSak 01518 Instruks for revisjonsutvalet i Helse Vest RHF 2016.pdf
Sak 01618 Årsrapport for revisjonsutval og internrevisjon 2017.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/08.02.2018/Sak 01618 Årsrapport for revisjonsutval og internrevisjon 2017.pdfSak 01618 Årsrapport for revisjonsutval og internrevisjon 2017.pdf
Sak 01618 Vedlegg 1 - Årsrapport for revisjonsutval og internrevisjon 2017.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/08.02.2018/Sak 01618 Vedlegg 1 - Årsrapport for revisjonsutval og internrevisjon 2017.PDFSak 01618 Vedlegg 1 - Årsrapport for revisjonsutval og internrevisjon 2017.PDF
Sak 01718 Plan for internrevisjon 2018-2019.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/08.02.2018/Sak 01718 Plan for internrevisjon 2018-2019.pdfSak 01718 Plan for internrevisjon 2018-2019.pdf
Sak 01718 Vedlegg 1 - Plan for internrevisjon 2018-2019.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/08.02.2018/Sak 01718 Vedlegg 1 - Plan for internrevisjon 2018-2019.PDFSak 01718 Vedlegg 1 - Plan for internrevisjon 2018-2019.PDF
Sak 01818 Protokoll frå møte i revisjonsutvalet 03.10.2017.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/08.02.2018/Sak 01818 Protokoll frå møte i revisjonsutvalet 03.10.2017.pdfSak 01818 Protokoll frå møte i revisjonsutvalet 03.10.2017.pdf
Sak 01818 Vedlegg 1 - Protokoll frå møte i revisjonsutvalet 03.10.2017.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/08.02.2018/Sak 01818 Vedlegg 1 - Protokoll frå møte i revisjonsutvalet 03.10.2017.PDFSak 01818 Vedlegg 1 - Protokoll frå møte i revisjonsutvalet 03.10.2017.PDF
Sak 02018 Innkalling til styremøte i Helse Vest RHF 21.02.2018.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/08.02.2018/Sak 02018 Innkalling til styremøte i Helse Vest RHF 21.02.2018.pdfSak 02018 Innkalling til styremøte i Helse Vest RHF 21.02.2018.pdf
Sak 02118 Endring av vedtektene for Helse Bergen HF, Helse Fonna HF og Helse Førde HF - talet på styremedlemmer.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/08.02.2018/Sak 02118 Endring av vedtektene for Helse Bergen HF, Helse Fonna HF og Helse Førde HF - talet på styremedlemmer.pdfSak 02118 Endring av vedtektene for Helse Bergen HF, Helse Fonna HF og Helse Førde HF - talet på styremedlemmer.pdf
Sak 02218 Val av styre i underliggjande helseføretak.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/08.02.2018/Sak 02218 Val av styre i underliggjande helseføretak.pdfSak 02218 Val av styre i underliggjande helseføretak.pdf
Skriv 00 - Skriv og meldingar forside.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/08.02.2018/Skriv og meldingar/Skriv 00 - Skriv og meldingar forside.pdfSkriv 00 - Skriv og meldingar forside.pdf
Skriv 01 - Brev frå Helse Vest RHF til HOD, 011217 - Rapportering pr. oktober 2017.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/08.02.2018/Skriv og meldingar/Skriv 01 - Brev frå Helse Vest RHF til HOD, 011217 - Rapportering pr. oktober 2017.pdfSkriv 01 - Brev frå Helse Vest RHF til HOD, 011217 - Rapportering pr. oktober 2017.pdf
Skriv 02 - Brev frå HOD til Helse Vest RHF, 201117 - Nedleggelse av sengepost - Ryfylke DPS.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/08.02.2018/Skriv og meldingar/Skriv 02 - Brev frå HOD til Helse Vest RHF, 201117 - Nedleggelse av sengepost - Ryfylke DPS.pdfSkriv 02 - Brev frå HOD til Helse Vest RHF, 201117 - Nedleggelse av sengepost - Ryfylke DPS.pdf
Skriv 02 - Vedlegg brev frå HOD til Helse Vest RHF, 201117 - Nedleggelse av sengepost - Ryfylke DPS.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/08.02.2018/Skriv og meldingar/Skriv 02 - Vedlegg brev frå HOD til Helse Vest RHF, 201117 - Nedleggelse av sengepost - Ryfylke DPS.pdfSkriv 02 - Vedlegg brev frå HOD til Helse Vest RHF, 201117 - Nedleggelse av sengepost - Ryfylke DPS.pdf
Skriv 03 - Brev fra Helse Vest RHF til Mental helse ungdom, 151217 - Svar på brev vedrørende nedleggelse av sengpost.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/08.02.2018/Skriv og meldingar/Skriv 03 - Brev fra Helse Vest RHF til Mental helse ungdom, 151217 - Svar på brev vedrørende nedleggelse av sengpost.pdfSkriv 03 - Brev fra Helse Vest RHF til Mental helse ungdom, 151217 - Svar på brev vedrørende nedleggelse av sengpost.pdf
Skriv 04 - Møtereferat RBU 071217.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/08.02.2018/Skriv og meldingar/Skriv 04 - Møtereferat RBU 071217.pdfSkriv 04 - Møtereferat RBU 071217.pdf
Skriv 05 - Brev frå Landsforeningen for hjerte- og lungesjuke til HVE, 260118 - Akutt hjerneslagbehandling må omorganiserast.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2018/08.02.2018/Skriv og meldingar/Skriv 05 - Brev frå Landsforeningen for hjerte- og lungesjuke til HVE, 260118 - Akutt hjerneslagbehandling må omorganiserast.pdfSkriv 05 - Brev frå Landsforeningen for hjerte- og lungesjuke til HVE, 260118 - Akutt hjerneslagbehandling må omorganiserast.pdf​2017

14. desember

Sak 11717 OPPDATERT 2 Innkalling til styremøte i Helse Vest RHF 141217.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/14.12.2017/Sak 11717 OPPDATERT 2 Innkalling til styremøte i Helse Vest RHF 141217.pdfSak 11717 OPPDATERT 2 Innkalling til styremøte i Helse Vest RHF 141217.pdf
Sak 11817 PROTOKOLL frå styremøte i Helse Vest RHF 101117.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/14.12.2017/Sak 11817 PROTOKOLL frå styremøte i Helse Vest RHF 101117.pdfSak 11817 PROTOKOLL frå styremøte i Helse Vest RHF 101117.pdf
Sak 11917 Administrerande direktør si orientering.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/14.12.2017/Sak 11917 Administrerande direktør si orientering.pdfSak 11917 Administrerande direktør si orientering.pdf
Sak 11917 Vedlegg AD si orientering pkt 1 - Rapportering tilsynssaker - per 10. november 2017.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/14.12.2017/Sak 11917 Vedlegg AD si orientering pkt 1 - Rapportering tilsynssaker - per 10. november 2017.pdfSak 11917 Vedlegg AD si orientering pkt 1 - Rapportering tilsynssaker - per 10. november 2017.pdf
Sak 11917 Vedlegg AD si orientering pkt 2 - Orientering om relevante lover, forskrifter og myndigheitskrav.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/14.12.2017/Sak 11917 Vedlegg AD si orientering pkt 2 - Orientering om relevante lover, forskrifter og myndigheitskrav.pdfSak 11917 Vedlegg AD si orientering pkt 2 - Orientering om relevante lover, forskrifter og myndigheitskrav.pdf
Sak 11917 Vedlegg AD si orientering pkt 3 - Oversikt over høyringar 14.12.2017.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/14.12.2017/Sak 11917 Vedlegg AD si orientering pkt 3 - Oversikt over høyringar 14.12.2017.pdfSak 11917 Vedlegg AD si orientering pkt 3 - Oversikt over høyringar 14.12.2017.pdf
Sak 11917 Vedlegg AD si orientering pkt 4 - Oversikt regionale planar under arbeid - november 2017.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/14.12.2017/Sak 11917 Vedlegg AD si orientering pkt 4 - Oversikt regionale planar under arbeid - november 2017.pdfSak 11917 Vedlegg AD si orientering pkt 4 - Oversikt regionale planar under arbeid - november 2017.pdf
Sak 11917 Vedlegg AD si orientering pkt 5 - Reinnlegging etter sjukehusopphald.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/14.12.2017/Sak 11917 Vedlegg AD si orientering pkt 5 - Reinnlegging etter sjukehusopphald.pdfSak 11917 Vedlegg AD si orientering pkt 5 - Reinnlegging etter sjukehusopphald.pdf
Sak 11917 Vedlegg AD si orientering pkt 6 - Pakkeforløp psykisk helse og rus.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/14.12.2017/Sak 11917 Vedlegg AD si orientering pkt 6 - Pakkeforløp psykisk helse og rus.pdfSak 11917 Vedlegg AD si orientering pkt 6 - Pakkeforløp psykisk helse og rus.pdf
Sak 12017 Rapportering frå verksemda per oktober 2017.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/14.12.2017/Sak 12017 Rapportering frå verksemda per oktober 2017.pdfSak 12017 Rapportering frå verksemda per oktober 2017.pdf
Sak 12017 Vedlegg 3 - Rapportering frå verksemda per oktober 2017.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/14.12.2017/Sak 12017 Vedlegg 3 - Rapportering frå verksemda per oktober 2017.pdfSak 12017 Vedlegg 3 - Rapportering frå verksemda per oktober 2017.pdf
Sak 12117 Inntektsfordeling og resultatkrav 2018, korr. sak (2).pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/14.12.2017/Sak 12117 Inntektsfordeling og resultatkrav 2018, korr. sak (2).pdfSak 12117 Inntektsfordeling og resultatkrav 2018, korr. sak (2).pdf
Sak 12217 Innspel til statsbudsjettet for 2019.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/14.12.2017/Sak 12217 Innspel til statsbudsjettet for 2019.pdfSak 12217 Innspel til statsbudsjettet for 2019.pdf
Sak 12217 Vedlegg 1 - Brev til HOD som innspel til det vidare arbeidet med statsbudsjettet for 2019.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/14.12.2017/Sak 12217 Vedlegg 1 - Brev til HOD som innspel til det vidare arbeidet med statsbudsjettet for 2019.pdfSak 12217 Vedlegg 1 - Brev til HOD som innspel til det vidare arbeidet med statsbudsjettet for 2019.pdf
Sak 12317 Styrking av avtalespesialistordninga i Helse Vest - 04.12.2017.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/14.12.2017/Sak 12317 Styrking av avtalespesialistordninga i Helse Vest - 04.12.2017.pdfSak 12317 Styrking av avtalespesialistordninga i Helse Vest - 04.12.2017.pdf
Sak 12417 Tenestetilbodet innan psykisk helsevern - orientering om status.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/14.12.2017/Sak 12417 Tenestetilbodet innan psykisk helsevern - orientering om status.pdfSak 12417 Tenestetilbodet innan psykisk helsevern - orientering om status.pdf
Sak 12517 Felles risikostyringsmål for 2018.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/14.12.2017/Sak 12517 Felles risikostyringsmål for 2018.pdfSak 12517 Felles risikostyringsmål for 2018.pdf
Sak 12717 Internrevisjonsrapport - Forskingsaktiviteten i Helse Vest.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/14.12.2017/Sak 12717 Internrevisjonsrapport - Forskingsaktiviteten i Helse Vest.pdfSak 12717 Internrevisjonsrapport - Forskingsaktiviteten i Helse Vest.pdf
Sak 12717 Vedlegg 1 - Internrevisjonsrapport - Forskingsaktiviteten i Helse Vest.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/14.12.2017/Sak 12717 Vedlegg 1 - Internrevisjonsrapport - Forskingsaktiviteten i Helse Vest.PDFSak 12717 Vedlegg 1 - Internrevisjonsrapport - Forskingsaktiviteten i Helse Vest.PDF
Sak 12817 Internrevisjonsrapport - Oppfølging av regionale planar.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/14.12.2017/Sak 12817 Internrevisjonsrapport - Oppfølging av regionale planar.pdfSak 12817 Internrevisjonsrapport - Oppfølging av regionale planar.pdf
Sak 12817 Vedlegg 1 - Internrevisjonsrapport - Oppfølging av regionale planar.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/14.12.2017/Sak 12817 Vedlegg 1 - Internrevisjonsrapport - Oppfølging av regionale planar.PDFSak 12817 Vedlegg 1 - Internrevisjonsrapport - Oppfølging av regionale planar.PDF
Sak 12917 Regionale planar. Oppfølging av internrevisjonsrapport.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/14.12.2017/Sak 12917 Regionale planar. Oppfølging av internrevisjonsrapport.pdfSak 12917 Regionale planar. Oppfølging av internrevisjonsrapport.pdf
Sak 13017 Oppsummering omdømme 2017.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/14.12.2017/Sak 13017 Oppsummering omdømme 2017.pdfSak 13017 Oppsummering omdømme 2017.pdf
Sak 13217 Vurdering av administrerande direktør og regulering av lønn 2017.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/14.12.2017/Sak 13217 Vurdering av administrerande direktør og regulering av lønn 2017.pdfSak 13217 Vurdering av administrerande direktør og regulering av lønn 2017.pdf
Sak 13317 Helse Stavanger HF - Søknad om lån til finansiering av forskings- og undervisningsarealer til UIB.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/14.12.2017/Sak 13317 Helse Stavanger HF - Søknad om lån til finansiering av forskings- og undervisningsarealer til UIB.pdfSak 13317 Helse Stavanger HF - Søknad om lån til finansiering av forskings- og undervisningsarealer til UIB.pdf
Skriv 00 - Skriv og meldingar forside.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/14.12.2017/Skriv og meldingar/Skriv 00 - Skriv og meldingar forside.pdfSkriv 00 - Skriv og meldingar forside.pdf
Skriv 01 - Brev frå HVE til HOD, 011117 - Rapportering frå Helse Vest pr. september.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/14.12.2017/Skriv og meldingar/Skriv 01 - Brev frå HVE til HOD, 011117 - Rapportering frå Helse Vest pr. september.pdfSkriv 01 - Brev frå HVE til HOD, 011117 - Rapportering frå Helse Vest pr. september.pdf
Skriv 02 - Brev frå HDIR til HVE, 071017 - Vidareutvikling av ISF-ordninga relatert til handtering av ØH-pasientar.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/14.12.2017/Skriv og meldingar/Skriv 02 - Brev frå HDIR til HVE, 071017 - Vidareutvikling av ISF-ordninga relatert til handtering av ØH-pasientar.pdfSkriv 02 - Brev frå HDIR til HVE, 071017 - Vidareutvikling av ISF-ordninga relatert til handtering av ØH-pasientar.pdf
Skriv 03 - Brev frå HVE til HDIR, 201117 - Svar på vidareutvikling av ISF-ordninga relatert til handtering av ØH-pasientar.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/14.12.2017/Skriv og meldingar/Skriv 03 - Brev frå HVE til HDIR, 201117 - Svar på vidareutvikling av ISF-ordninga relatert til handtering av ØH-pasientar.pdfSkriv 03 - Brev frå HVE til HDIR, 201117 - Svar på vidareutvikling av ISF-ordninga relatert til handtering av ØH-pasientar.pdf
Skriv 04 - E-post frå Marion Anita Nordgård til HVE, 301117 – Med omsyn til budsjett 2018.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/14.12.2017/Skriv og meldingar/Skriv 04 - E-post frå Marion Anita Nordgård til HVE, 301117 – Med omsyn til budsjett 2018.pdfSkriv 04 - E-post frå Marion Anita Nordgård til HVE, 301117 – Med omsyn til budsjett 2018.pdf
Skriv 05 - Møtereferat RBU 06.11.2017.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/14.12.2017/Skriv og meldingar/Skriv 05 - Møtereferat RBU 06.11.2017.pdfSkriv 05 - Møtereferat RBU 06.11.2017.pdf
Skriv 06 - Brev frå HOD til HVE, 201117 - Med omsyn til nedleggelse av sengepost Ryfylke DPS.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/14.12.2017/Skriv og meldingar/Skriv 06 - Brev frå HOD til HVE, 201117 - Med omsyn til nedleggelse av sengepost Ryfylke DPS.pdfSkriv 06 - Brev frå HOD til HVE, 201117 - Med omsyn til nedleggelse av sengepost Ryfylke DPS.pdf
Skriv 06 - Vedlegg - brev frå HOD til HVE, 201117 - Med omsyn til nedleggelse av sengepost Ryfylke DPS.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/14.12.2017/Skriv og meldingar/Skriv 06 - Vedlegg - brev frå HOD til HVE, 201117 - Med omsyn til nedleggelse av sengepost Ryfylke DPS.pdfSkriv 06 - Vedlegg - brev frå HOD til HVE, 201117 - Med omsyn til nedleggelse av sengepost Ryfylke DPS.pdf
Skriv 07 Fråsegn frå fellesnemnda i nye Ullensvang kommune til HVE, 111217 – Styrk Odda sjukehus.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/14.12.2017/Skriv og meldingar/Skriv 07 Fråsegn frå fellesnemnda i nye Ullensvang kommune til HVE, 111217 – Styrk Odda sjukehus.pdfSkriv 07 Fråsegn frå fellesnemnda i nye Ullensvang kommune til HVE, 111217 – Styrk Odda sjukehus.pdf
Skriv 08 - Brev frå Hardangerrådet til Helse Vest, 131217 - Helse Vest budsjett 2018.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/14.12.2017/Skriv og meldingar/Skriv 08 - Brev frå Hardangerrådet til Helse Vest, 131217 - Helse Vest budsjett 2018.pdfSkriv 08 - Brev frå Hardangerrådet til Helse Vest, 131217 - Helse Vest budsjett 2018.pdf

10. november

Sak 10117 Innkalling til styremøte i Helse Vest RHF 101117.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/10.11.2017/Sak 10117 Innkalling til styremøte i Helse Vest RHF 101117.pdfSak 10117 Innkalling til styremøte i Helse Vest RHF 101117.pdf
Sak 10217 PROTOKOLL FRÅ styremøte i Helse Vest RHF 021017.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/10.11.2017/Sak 10217 PROTOKOLL FRÅ styremøte i Helse Vest RHF 021017.pdfSak 10217 PROTOKOLL FRÅ styremøte i Helse Vest RHF 021017.pdf
Sak 10317 Administrerande direktør si orientering.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/10.11.2017/Sak 10317 Administrerande direktør si orientering.pdfSak 10317 Administrerande direktør si orientering.pdf
Sak 10317 Vedlegg AD si orientering pkt 1 - Rapportering tilsynssaker - per 10. oktober 2017.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/10.11.2017/Sak 10317 Vedlegg AD si orientering pkt 1 - Rapportering tilsynssaker - per 10. oktober 2017.pdfSak 10317 Vedlegg AD si orientering pkt 1 - Rapportering tilsynssaker - per 10. oktober 2017.pdf
Sak 10317 Vedlegg AD si orientering pkt 10 - Tilbakemelding til styret på spørsmål om endring i spesialisthelsetenestelova.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/10.11.2017/Sak 10317 Vedlegg AD si orientering pkt 10 - Tilbakemelding til styret på spørsmål om endring i spesialisthelsetenestelova.pdfSak 10317 Vedlegg AD si orientering pkt 10 - Tilbakemelding til styret på spørsmål om endring i spesialisthelsetenestelova.pdf
Sak 10317 Vedlegg AD si orientering pkt 2 - lov og myndigheitskrav.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/10.11.2017/Sak 10317 Vedlegg AD si orientering pkt 2 - lov og myndigheitskrav.pdfSak 10317 Vedlegg AD si orientering pkt 2 - lov og myndigheitskrav.pdf
Sak 10317 Vedlegg AD si orientering pkt 3 - Oversikt over høyringar 10.11.2017.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/10.11.2017/Sak 10317 Vedlegg AD si orientering pkt 3 - Oversikt over høyringar 10.11.2017.pdfSak 10317 Vedlegg AD si orientering pkt 3 - Oversikt over høyringar 10.11.2017.pdf
Sak 10317 Vedlegg AD si orientering pkt 4 - Oversikt regionale planar under arbeid - oktober 2017.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/10.11.2017/Sak 10317 Vedlegg AD si orientering pkt 4 - Oversikt regionale planar under arbeid - oktober 2017.pdfSak 10317 Vedlegg AD si orientering pkt 4 - Oversikt regionale planar under arbeid - oktober 2017.pdf
Sak 10317 Vedlegg AD si orientering pkt 5 - Regionalt prosjekt - kreftkirurgi og elektiv kirurgi i Helse Vest.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/10.11.2017/Sak 10317 Vedlegg AD si orientering pkt 5 - Regionalt prosjekt - kreftkirurgi og elektiv kirurgi i Helse Vest.pdfSak 10317 Vedlegg AD si orientering pkt 5 - Regionalt prosjekt - kreftkirurgi og elektiv kirurgi i Helse Vest.pdf
Sak 10317 Vedlegg AD si orientering pkt 6 - Møteplan 2018, fellesmøte med Helse Fonna.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/10.11.2017/Sak 10317 Vedlegg AD si orientering pkt 6 - Møteplan 2018, fellesmøte med Helse Fonna.pdfSak 10317 Vedlegg AD si orientering pkt 6 - Møteplan 2018, fellesmøte med Helse Fonna.pdf
Sak 10317 Vedlegg AD si orientering pkt 6 - Vedlegg Årsplan 2018 for styret i Helse Vest RHF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/10.11.2017/Sak 10317 Vedlegg AD si orientering pkt 6 - Vedlegg Årsplan 2018 for styret i Helse Vest RHF.pdfSak 10317 Vedlegg AD si orientering pkt 6 - Vedlegg Årsplan 2018 for styret i Helse Vest RHF.pdf
Sak 10317 Vedlegg AD si orientering pkt 7 - ForBetring - undersøking i Helse Vest.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/10.11.2017/Sak 10317 Vedlegg AD si orientering pkt 7 - ForBetring - undersøking i Helse Vest.pdfSak 10317 Vedlegg AD si orientering pkt 7 - ForBetring - undersøking i Helse Vest.pdf
Sak 10317 Vedlegg AD si orientering pkt 7 - Vedlegg Prosjektdirektiv for innføring av undersøkinga ForBedring.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/10.11.2017/Sak 10317 Vedlegg AD si orientering pkt 7 - Vedlegg Prosjektdirektiv for innføring av undersøkinga ForBedring.pdfSak 10317 Vedlegg AD si orientering pkt 7 - Vedlegg Prosjektdirektiv for innføring av undersøkinga ForBedring.pdf
Sak 10317 Vedlegg AD si orientering pkt 8 - 2017-10-05 Felles plan neste generasjon PAS-EPJ versjon 11.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/10.11.2017/Sak 10317 Vedlegg AD si orientering pkt 8 - 2017-10-05 Felles plan neste generasjon PAS-EPJ versjon 11.pdfSak 10317 Vedlegg AD si orientering pkt 8 - 2017-10-05 Felles plan neste generasjon PAS-EPJ versjon 11.pdf
Sak 10317 Vedlegg AD si orientering pkt 9 - Datatilsynet sit tilsyn med Helse Sør-Øst.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/10.11.2017/Sak 10317 Vedlegg AD si orientering pkt 9 - Datatilsynet sit tilsyn med Helse Sør-Øst.pdfSak 10317 Vedlegg AD si orientering pkt 9 - Datatilsynet sit tilsyn med Helse Sør-Øst.pdf
Sak 10417 Rapportering frå verksemda per september 2017.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/10.11.2017/Sak 10417 Rapportering frå verksemda per september 2017.pdfSak 10417 Rapportering frå verksemda per september 2017.pdf
Sak 10417 Vedlegg 2 - Rapportering frå verksemda per september 2017.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/10.11.2017/Sak 10417 Vedlegg 2 - Rapportering frå verksemda per september 2017.pdfSak 10417 Vedlegg 2 - Rapportering frå verksemda per september 2017.pdf
Sak 10517 Regional plan for svangerskaps- fødsels- og barselomsorga i Helse Vest 2017 - 2022.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/10.11.2017/Sak 10517 Regional plan for svangerskaps- fødsels- og barselomsorga i Helse Vest 2017 - 2022.pdfSak 10517 Regional plan for svangerskaps- fødsels- og barselomsorga i Helse Vest 2017 - 2022.pdf
Sak 10517 Vedlegg 1 - Forbetringsområde og forslag til tiltak regional fødeplan.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/10.11.2017/Sak 10517 Vedlegg 1 - Forbetringsområde og forslag til tiltak regional fødeplan.pdfSak 10517 Vedlegg 1 - Forbetringsområde og forslag til tiltak regional fødeplan.pdf
Sak 10517 Vedlegg 2 - Regional fødeplan 2017-2022.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/10.11.2017/Sak 10517 Vedlegg 2 - Regional fødeplan 2017-2022.pdfSak 10517 Vedlegg 2 - Regional fødeplan 2017-2022.pdf
Sak 10617 Overordna risikovurdering i Helse Vest per 2. tertial 2017.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/10.11.2017/Sak 10617 Overordna risikovurdering i Helse Vest per 2. tertial 2017.pdfSak 10617 Overordna risikovurdering i Helse Vest per 2. tertial 2017.pdf
Sak 10717 Nasjonal forsikringsstrategi.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/10.11.2017/Sak 10717 Nasjonal forsikringsstrategi.pdfSak 10717 Nasjonal forsikringsstrategi.pdf
Sak 10717 Vedlegg 1 - Nasjonal forsikringsstrategi for spesialisthelsetjenesten.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/10.11.2017/Sak 10717 Vedlegg 1 - Nasjonal forsikringsstrategi for spesialisthelsetjenesten.pdfSak 10717 Vedlegg 1 - Nasjonal forsikringsstrategi for spesialisthelsetjenesten.pdf
Sak 10817 Val av styremedlemmer til styra i helseføretaka.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/10.11.2017/Sak 10817 Val av styremedlemmer til styra i helseføretaka.pdfSak 10817 Val av styremedlemmer til styra i helseføretaka.pdf
Sak 10917 Sal av eigedomen Manger i Radøy kommune.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/10.11.2017/Sak 10917 Sal av eigedomen Manger i Radøy kommune.pdfSak 10917 Sal av eigedomen Manger i Radøy kommune.pdf
Sak 10917 Vedlegg 1 - Styresak 76-17 Sal av Manger (gnr 45 bnr 188 i Radøy kommune).pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/10.11.2017/Sak 10917 Vedlegg 1 - Styresak 76-17 Sal av Manger (gnr 45 bnr 188 i Radøy kommune).pdfSak 10917 Vedlegg 1 - Styresak 76-17 Sal av Manger (gnr 45 bnr 188 i Radøy kommune).pdf
Sak 11017 Nasjonalt system for innføring av nye metoder oppdatering etter Stortingets behandling av melding om prioritering.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/10.11.2017/Sak 11017 Nasjonalt system for innføring av nye metoder oppdatering etter Stortingets behandling av melding om prioritering.pdfSak 11017 Nasjonalt system for innføring av nye metoder oppdatering etter Stortingets behandling av melding om prioritering.pdf
Sak 11117 Miljøpolitikk for Helse Vest RHF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/10.11.2017/Sak 11117 Miljøpolitikk for Helse Vest RHF.pdfSak 11117 Miljøpolitikk for Helse Vest RHF.pdf
Sak 11217 Program for pasienttryggleik - status.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/10.11.2017/Sak 11217 Program for pasienttryggleik - status.pdfSak 11217 Program for pasienttryggleik - status.pdf
Sak 11217 Vedlegg 1 - Kompetansehevingsprogram Forbetringsmetodikk.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/10.11.2017/Sak 11217 Vedlegg 1 - Kompetansehevingsprogram Forbetringsmetodikk.pdfSak 11217 Vedlegg 1 - Kompetansehevingsprogram Forbetringsmetodikk.pdf
Sak 11317 Vedlegg 1 - Rapport Pasientskader i Norge 2016.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/10.11.2017/Sak 11317 Vedlegg 1 - Rapport Pasientskader i Norge 2016.pdfSak 11317 Vedlegg 1 - Rapport Pasientskader i Norge 2016.pdf
Sak 11417 Statusrapportering på utvikling og drift i Sykehusinnkjøp divisjon vest (1).pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/10.11.2017/Sak 11417 Statusrapportering på utvikling og drift i Sykehusinnkjøp divisjon vest (1).pdfSak 11417 Statusrapportering på utvikling og drift i Sykehusinnkjøp divisjon vest (1).pdf
Sak 11417 Vedlegg 1 - Statusrapport på utvikling og drift i Sykehusinnkjøp divisjon vest per september 2017 (2).pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/10.11.2017/Sak 11417 Vedlegg 1 - Statusrapport på utvikling og drift i Sykehusinnkjøp divisjon vest per september 2017 (2).pdfSak 11417 Vedlegg 1 - Statusrapport på utvikling og drift i Sykehusinnkjøp divisjon vest per september 2017 (2).pdf
Sak 11517 Protokoll frå møte i revisjonsutvalet 20.06.2017.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/10.11.2017/Sak 11517 Protokoll frå møte i revisjonsutvalet 20.06.2017.pdfSak 11517 Protokoll frå møte i revisjonsutvalet 20.06.2017.pdf
Sak 11517 Vedlegg 1 - Protokoll frå møte i revisjonsutvalet 20.06.2017.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/10.11.2017/Sak 11517 Vedlegg 1 - Protokoll frå møte i revisjonsutvalet 20.06.2017.pdfSak 11517 Vedlegg 1 - Protokoll frå møte i revisjonsutvalet 20.06.2017.pdf
Skriv 00 - Skriv og meldingar.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/10.11.2017/Skriv og meldingar/Skriv 00 - Skriv og meldingar.pdfSkriv 00 - Skriv og meldingar.pdf
Skriv 01 - Brev frå HVE til HOD, 270917 - Rapportering pr. august 2017.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/10.11.2017/Skriv og meldingar/Skriv 01 - Brev frå HVE til HOD, 270917 - Rapportering pr. august 2017.pdfSkriv 01 - Brev frå HVE til HOD, 270917 - Rapportering pr. august 2017.pdf
Skriv 02 - Brev frå Helse Fonna HF til Helse Vest RHF, 061117 - Intensivtilbodet.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/10.11.2017/Skriv og meldingar/Skriv 02 - Brev frå Helse Fonna HF til Helse Vest RHF, 061117 - Intensivtilbodet.pdfSkriv 02 - Brev frå Helse Fonna HF til Helse Vest RHF, 061117 - Intensivtilbodet.pdf
Skriv 03 - Vedlegg Brev frå Helse Fonna HF til Helse Vest RHF, 061117.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/10.11.2017/Skriv og meldingar/Skriv 03 - Vedlegg Brev frå Helse Fonna HF til Helse Vest RHF, 061117.pdfSkriv 03 - Vedlegg Brev frå Helse Fonna HF til Helse Vest RHF, 061117.pdf
Skriv 04 - Vedlegg 2 Brev frå Helse Fonna HF til Helse Vest RHF, 061117.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/10.11.2017/Skriv og meldingar/Skriv 04 - Vedlegg 2 Brev frå Helse Fonna HF til Helse Vest RHF, 061117.pdfSkriv 04 - Vedlegg 2 Brev frå Helse Fonna HF til Helse Vest RHF, 061117.pdf
Skriv 05 - Møtereferat frå Regionalt brukarutval 021017.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/10.11.2017/Skriv og meldingar/Skriv 05 - Møtereferat frå Regionalt brukarutval 021017.pdfSkriv 05 - Møtereferat frå Regionalt brukarutval 021017.pdf
sak 11317 Rapporten Pasientskadar i Norge 2016 - Målt med Global Trigger Tool.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/10.11.2017/sak 11317 Rapporten Pasientskadar i Norge 2016 - Målt med Global Trigger Tool.pdfsak 11317 Rapporten Pasientskadar i Norge 2016 - Målt med Global Trigger Tool.pdf

2. oktober

Agenda for fellesmøte mellom styret i Helse Vest RHF og Regionalt brukarutval 2 oktober 2017.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/02.10.2017/Agenda for fellesmøte mellom styret i Helse Vest RHF og Regionalt brukarutval 2 oktober 2017.pdfAgenda for fellesmøte mellom styret i Helse Vest RHF og Regionalt brukarutval 2 oktober 2017.pdf
Sak 09817 Innkalling til styremøte i Helse Vest RHF 021017.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/02.10.2017/Sak 09817 Innkalling til styremøte i Helse Vest RHF 021017.pdfSak 09817 Innkalling til styremøte i Helse Vest RHF 021017.pdf
Sak 09917 PROTOKOLL frå for styremøte i Helse Vest RHF 070917.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/02.10.2017/Sak 09917 PROTOKOLL frå for styremøte i Helse Vest RHF 070917.pdfSak 09917 PROTOKOLL frå for styremøte i Helse Vest RHF 070917.pdf
Sak 10017 Administrerande direktør si orientering.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/02.10.2017/Sak 10017 Administrerande direktør si orientering.pdfSak 10017 Administrerande direktør si orientering.pdf
Sak 10017 Vedlegg AD si orientering pkt 1 - Rapportering tilsynssaker - per 10. september 2017.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/02.10.2017/Sak 10017 Vedlegg AD si orientering pkt 1 - Rapportering tilsynssaker - per 10. september 2017.pdfSak 10017 Vedlegg AD si orientering pkt 1 - Rapportering tilsynssaker - per 10. september 2017.pdf
Sak 10017 Vedlegg AD si orientering pkt 2 - Orientering om lover, forskrifter og myndigheitskrav.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/02.10.2017/Sak 10017 Vedlegg AD si orientering pkt 2 - Orientering om lover, forskrifter og myndigheitskrav.pdfSak 10017 Vedlegg AD si orientering pkt 2 - Orientering om lover, forskrifter og myndigheitskrav.pdf
Sak 10017 Vedlegg AD si orientering pkt 3 - Oversikt over høyringar 02.10.2017.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/02.10.2017/Sak 10017 Vedlegg AD si orientering pkt 3 - Oversikt over høyringar 02.10.2017.pdfSak 10017 Vedlegg AD si orientering pkt 3 - Oversikt over høyringar 02.10.2017.pdf
Sak 10017 Vedlegg AD si orientering pkt 4 - Oversikt regionale planar under arbeid - september 2017.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/02.10.2017/Sak 10017 Vedlegg AD si orientering pkt 4 - Oversikt regionale planar under arbeid - september 2017.pdfSak 10017 Vedlegg AD si orientering pkt 4 - Oversikt regionale planar under arbeid - september 2017.pdf
Sak 10117 Rapportering frå verksemda per august 2017.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/02.10.2017/Sak 10117 Rapportering frå verksemda per august 2017.pdfSak 10117 Rapportering frå verksemda per august 2017.pdf
Sak 10117 Vedlegg 2 - Rapportering frå verksemda per august 2017.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/02.10.2017/Sak 10117 Vedlegg 2 - Rapportering frå verksemda per august 2017.pdfSak 10117 Vedlegg 2 - Rapportering frå verksemda per august 2017.pdf
Sak 10217 Avvikling av Helse Vest Innkjøp HF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/02.10.2017/Sak 10217 Avvikling av Helse Vest Innkjøp HF.pdfSak 10217 Avvikling av Helse Vest Innkjøp HF.pdf
Sak 10317 Analyse av spesialistar - kva bør vi vere merksam på.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/02.10.2017/Sak 10317 Analyse av spesialistar - kva bør vi vere merksam på.pdfSak 10317 Analyse av spesialistar - kva bør vi vere merksam på.pdf
Sak 10317 Vedlegg 1 - Evaluering av leger med stratgisk oppmerksomhet i Helse Vest.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/02.10.2017/Sak 10317 Vedlegg 1 - Evaluering av leger med stratgisk oppmerksomhet i Helse Vest.pdfSak 10317 Vedlegg 1 - Evaluering av leger med stratgisk oppmerksomhet i Helse Vest.pdf
Sak 10417 Heiltidskultur.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/02.10.2017/Sak 10417 Heiltidskultur.pdfSak 10417 Heiltidskultur.pdf
Sak 10417 Vedlegg 1 - Analyserapport Heiltidskultur.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/02.10.2017/Sak 10417 Vedlegg 1 - Analyserapport Heiltidskultur.pdfSak 10417 Vedlegg 1 - Analyserapport Heiltidskultur.pdf
Skriv 00 - Skriv og meldingar forside.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/02.10.2017/Skriv og meldingar/Skriv 00 - Skriv og meldingar forside.pdfSkriv 00 - Skriv og meldingar forside.pdf
Skriv 01 - Brev frå HVE til HOD, 280817 - Rapportering pr. juli 2017.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/02.10.2017/Skriv og meldingar/Skriv 01 - Brev frå HVE til HOD, 280817 - Rapportering pr. juli 2017.pdfSkriv 01 - Brev frå HVE til HOD, 280817 - Rapportering pr. juli 2017.pdf
Skriv 02 - Kopi av brev frå Nordfjordrådet til Helse Førde HF, 080917 – Vedr manglande tilbod ved Nordfjord sjukehus.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/02.10.2017/Skriv og meldingar/Skriv 02 - Kopi av brev frå Nordfjordrådet til Helse Førde HF, 080917 – Vedr manglande tilbod ved Nordfjord sjukehus.pdfSkriv 02 - Kopi av brev frå Nordfjordrådet til Helse Førde HF, 080917 – Vedr manglande tilbod ved Nordfjord sjukehus.pdf
Skriv 02 - vedlegg 1 - Tilbod NSH 2016.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/02.10.2017/Skriv og meldingar/Skriv 02 - vedlegg 1 - Tilbod NSH 2016.pdfSkriv 02 - vedlegg 1 - Tilbod NSH 2016.pdf
Skriv 02 - vedlegg 2 - Tilbod NSH.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/02.10.2017/Skriv og meldingar/Skriv 02 - vedlegg 2 - Tilbod NSH.pdfSkriv 02 - vedlegg 2 - Tilbod NSH.pdf
Skriv 03 - Brev frå HVE til HOD, 290817 - Oppfølging av krav gitt i Oppdragsdokumentet for 2016.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/02.10.2017/Skriv og meldingar/Skriv 03 - Brev frå HVE til HOD, 290817 - Oppfølging av krav gitt i Oppdragsdokumentet for 2016.pdfSkriv 03 - Brev frå HVE til HOD, 290817 - Oppfølging av krav gitt i Oppdragsdokumentet for 2016.pdf
Skriv 04 - Møtereferat frå Regionalt brukarutval, 290817.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/02.10.2017/Skriv og meldingar/Skriv 04 - Møtereferat frå Regionalt brukarutval, 290817.pdfSkriv 04 - Møtereferat frå Regionalt brukarutval, 290817.pdf

7. september

Sak 08017 Innkalling til styremøte i Helse Vest RHF 070917.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/07.09.2017/Sak 08017 Innkalling til styremøte i Helse Vest RHF 070917.pdfSak 08017 Innkalling til styremøte i Helse Vest RHF 070917.pdf
Sak 08117 PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF 210617.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/07.09.2017/Sak 08117 PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF 210617.pdfSak 08117 PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF 210617.pdf
Sak 08217 Administrerande direktør si orientering.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/07.09.2017/Sak 08217 Administrerande direktør si orientering.pdfSak 08217 Administrerande direktør si orientering.pdf
Sak 08217 Vedlegg AD si orientering pkt 1 - Rapportering tilsynssaker - per 10.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/07.09.2017/Sak 08217 Vedlegg AD si orientering pkt 1 - Rapportering tilsynssaker - per 10.pdfSak 08217 Vedlegg AD si orientering pkt 1 - Rapportering tilsynssaker - per 10.pdf
Sak 08217 Vedlegg AD si orientering pkt 2 - Orientering om lover, forskriftar og myndigheitskrav.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/07.09.2017/Sak 08217 Vedlegg AD si orientering pkt 2 - Orientering om lover, forskriftar og myndigheitskrav.pdfSak 08217 Vedlegg AD si orientering pkt 2 - Orientering om lover, forskriftar og myndigheitskrav.pdf
Sak 08217 Vedlegg AD si orientering pkt 3 - Oversikt over høyringar 07.09.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/07.09.2017/Sak 08217 Vedlegg AD si orientering pkt 3 - Oversikt over høyringar 07.09.pdfSak 08217 Vedlegg AD si orientering pkt 3 - Oversikt over høyringar 07.09.pdf
Sak 08217 Vedlegg AD si orientering pkt 4 - Medverknad frå tillitsvalde og verneteneste i felles eigde selskap.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/07.09.2017/Sak 08217 Vedlegg AD si orientering pkt 4 - Medverknad frå tillitsvalde og verneteneste i felles eigde selskap.pdfSak 08217 Vedlegg AD si orientering pkt 4 - Medverknad frå tillitsvalde og verneteneste i felles eigde selskap.pdf
Sak 08217 Vedlegg AD si orientering pkt 5 - Lærlingar i helseføretaka med kommentar.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/07.09.2017/Sak 08217 Vedlegg AD si orientering pkt 5 - Lærlingar i helseføretaka med kommentar.pdfSak 08217 Vedlegg AD si orientering pkt 5 - Lærlingar i helseføretaka med kommentar.pdf
Sak 08317 Rapportering frå verksemda per juli 2017.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/07.09.2017/Sak 08317 Rapportering frå verksemda per juli 2017.pdfSak 08317 Rapportering frå verksemda per juli 2017.pdf
Sak 08317 Vedlegg 3 - Rapportering frå verksemda per juli 2017.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/07.09.2017/Sak 08317 Vedlegg 3 - Rapportering frå verksemda per juli 2017.pdfSak 08317 Vedlegg 3 - Rapportering frå verksemda per juli 2017.pdf
Sak 08417 Oppdragsdokument 2017 - tilleggsdokument etter Stortingets behandling av Prop.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/07.09.2017/Sak 08417 Oppdragsdokument 2017 - tilleggsdokument etter Stortingets behandling av Prop.pdfSak 08417 Oppdragsdokument 2017 - tilleggsdokument etter Stortingets behandling av Prop.pdf
Sak 08417 Vedlegg 1 - Oppdragsdokument 2017 - tilleggsdokument etter Stortingets behandling av Prop. 129 S.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/07.09.2017/Sak 08417 Vedlegg 1 - Oppdragsdokument 2017 - tilleggsdokument etter Stortingets behandling av Prop. 129 S.PDFSak 08417 Vedlegg 1 - Oppdragsdokument 2017 - tilleggsdokument etter Stortingets behandling av Prop. 129 S.PDF
Sak 08517 Protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF 24.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/07.09.2017/Sak 08517 Protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF 24.pdfSak 08517 Protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF 24.pdf
Sak 08517 Vedlegg 1 - Protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF 24. april 2017.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/07.09.2017/Sak 08517 Vedlegg 1 - Protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF 24. april 2017.PDFSak 08517 Vedlegg 1 - Protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF 24. april 2017.PDF
Sak 08617 Protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF 19.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/07.09.2017/Sak 08617 Protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF 19.pdfSak 08617 Protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF 19.pdf
Sak 08617 Vedlegg 1 - Protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF 19. juni 2017.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/07.09.2017/Sak 08617 Vedlegg 1 - Protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF 19. juni 2017.pdfSak 08617 Vedlegg 1 - Protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF 19. juni 2017.pdf
Sak 08717 Protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF 28.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/07.09.2017/Sak 08717 Protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF 28.pdfSak 08717 Protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF 28.pdf
Sak 08717 Vedlegg 1 - Førebels protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF 28. juni 2017.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/07.09.2017/Sak 08717 Vedlegg 1 - Førebels protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF 28. juni 2017.PDFSak 08717 Vedlegg 1 - Førebels protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF 28. juni 2017.PDF
Sak 08817 Regional plan for revmatologi i Helse Vest.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/07.09.2017/Sak 08817 Regional plan for revmatologi i Helse Vest.pdfSak 08817 Regional plan for revmatologi i Helse Vest.pdf
Sak 08817 Vedlegg 1 - REVMATOLOGI I HELSE VEST - Regional plan, utkast med vedlegg.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/07.09.2017/Sak 08817 Vedlegg 1 - REVMATOLOGI I HELSE VEST - Regional plan, utkast med vedlegg.PDFSak 08817 Vedlegg 1 - REVMATOLOGI I HELSE VEST - Regional plan, utkast med vedlegg.PDF
Sak 08817 Vedlegg 10 - Høyringssvar Haugesund Sanitetsforening Revmatismesykehus vedlegg.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/07.09.2017/Sak 08817 Vedlegg 10 - Høyringssvar Haugesund Sanitetsforening Revmatismesykehus vedlegg.PDFSak 08817 Vedlegg 10 - Høyringssvar Haugesund Sanitetsforening Revmatismesykehus vedlegg.PDF
Sak 08817 Vedlegg 11 - Høyringssvar Virke.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/07.09.2017/Sak 08817 Vedlegg 11 - Høyringssvar Virke.PDFSak 08817 Vedlegg 11 - Høyringssvar Virke.PDF
Sak 08817 Vedlegg 2 - Høyringssvar Helse Stavanger.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/07.09.2017/Sak 08817 Vedlegg 2 - Høyringssvar Helse Stavanger.PDFSak 08817 Vedlegg 2 - Høyringssvar Helse Stavanger.PDF
Sak 08817 Vedlegg 3 - Høyringssvar Helse Bergen.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/07.09.2017/Sak 08817 Vedlegg 3 - Høyringssvar Helse Bergen.PDFSak 08817 Vedlegg 3 - Høyringssvar Helse Bergen.PDF
Sak 08817 Vedlegg 4 - Høyringssvar Helse Fonna.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/07.09.2017/Sak 08817 Vedlegg 4 - Høyringssvar Helse Fonna.PDFSak 08817 Vedlegg 4 - Høyringssvar Helse Fonna.PDF
Sak 08817 Vedlegg 5 - Høyringssvar Regionalt brukarutval.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/07.09.2017/Sak 08817 Vedlegg 5 - Høyringssvar Regionalt brukarutval.PDFSak 08817 Vedlegg 5 - Høyringssvar Regionalt brukarutval.PDF
Sak 08817 Vedlegg 6 - Høyringssvar Brukarar HSR.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/07.09.2017/Sak 08817 Vedlegg 6 - Høyringssvar Brukarar HSR.PDFSak 08817 Vedlegg 6 - Høyringssvar Brukarar HSR.PDF
Sak 08817 Vedlegg 7 - Høyringssvar Samarbeidsforum i Norsk Revmatikerforbund Helseregion Vest.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/07.09.2017/Sak 08817 Vedlegg 7 - Høyringssvar Samarbeidsforum i Norsk Revmatikerforbund Helseregion Vest.PDFSak 08817 Vedlegg 7 - Høyringssvar Samarbeidsforum i Norsk Revmatikerforbund Helseregion Vest.PDF
Sak 08817 Vedlegg 8 - Høyringssvar Haugesund Sanitetsforening Revmatismesykehus Følgebrev.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/07.09.2017/Sak 08817 Vedlegg 8 - Høyringssvar Haugesund Sanitetsforening Revmatismesykehus Følgebrev.PDFSak 08817 Vedlegg 8 - Høyringssvar Haugesund Sanitetsforening Revmatismesykehus Følgebrev.PDF
Sak 08817 Vedlegg 9 - Høyringssvar Haugesund Sanitetsforening Revmatismesykehus.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/07.09.2017/Sak 08817 Vedlegg 9 - Høyringssvar Haugesund Sanitetsforening Revmatismesykehus.PDFSak 08817 Vedlegg 9 - Høyringssvar Haugesund Sanitetsforening Revmatismesykehus.PDF
Sak 08917 Revidert rettleiar for for tidlegfaseplanlegging i sjukehusbyggprosjekt.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/07.09.2017/Sak 08917 Revidert rettleiar for for tidlegfaseplanlegging i sjukehusbyggprosjekt.pdfSak 08917 Revidert rettleiar for for tidlegfaseplanlegging i sjukehusbyggprosjekt.pdf
Sak 08917 Vedlegg 1 - Veileder for tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/07.09.2017/Sak 08917 Vedlegg 1 - Veileder for tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter.pdfSak 08917 Vedlegg 1 - Veileder for tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter.pdf
Sak 09017 Halvårleg rapportering på mål og krav i oppdragsdokument og protokoll.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/07.09.2017/Sak 09017 Halvårleg rapportering på mål og krav i oppdragsdokument og protokoll.pdfSak 09017 Halvårleg rapportering på mål og krav i oppdragsdokument og protokoll.pdf
Sak 09017 Matrise for halvårleg rapportering til styret i Helse Vest RHF juni 2017.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/07.09.2017/Sak 09017 Matrise for halvårleg rapportering til styret i Helse Vest RHF juni 2017.pdfSak 09017 Matrise for halvårleg rapportering til styret i Helse Vest RHF juni 2017.pdf
Sak 09117 Statusrapport felleseigde helseføretak per juni 2017.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/07.09.2017/Sak 09117 Statusrapport felleseigde helseføretak per juni 2017.pdfSak 09117 Statusrapport felleseigde helseføretak per juni 2017.pdf
Sak 09217 Statens eigarberetning.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/07.09.2017/Sak 09217 Statens eigarberetning.pdfSak 09217 Statens eigarberetning.pdf
Sak 09217 Vedlegg 1 - Statens eigarberetning 2016.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/07.09.2017/Sak 09217 Vedlegg 1 - Statens eigarberetning 2016.pdfSak 09217 Vedlegg 1 - Statens eigarberetning 2016.pdf
Sak 09317 Forsking og innovasjon til pasientens beste. Nasjonal rapport frå spesialisthelsetenesta 2016.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/07.09.2017/Sak 09317 Forsking og innovasjon til pasientens beste. Nasjonal rapport frå spesialisthelsetenesta 2016.pdfSak 09317 Forsking og innovasjon til pasientens beste. Nasjonal rapport frå spesialisthelsetenesta 2016.pdf
Sak 09317 Vedlegg 1 - Nasjonal Forskingsrapport frå spesialisthelsetenesta 2016.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/07.09.2017/Sak 09317 Vedlegg 1 - Nasjonal Forskingsrapport frå spesialisthelsetenesta 2016.pdfSak 09317 Vedlegg 1 - Nasjonal Forskingsrapport frå spesialisthelsetenesta 2016.pdf
Sak 09417 Ekstern evaluering av internrevisjonen i Helse Vest.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/07.09.2017/Sak 09417 Ekstern evaluering av internrevisjonen i Helse Vest.pdfSak 09417 Ekstern evaluering av internrevisjonen i Helse Vest.pdf
Sak 09417 Vedlegg 1 - Ekstern evaluering av internrevisjonen i Helse Vest.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/07.09.2017/Sak 09417 Vedlegg 1 - Ekstern evaluering av internrevisjonen i Helse Vest.PDFSak 09417 Vedlegg 1 - Ekstern evaluering av internrevisjonen i Helse Vest.PDF
Sak 09517 Protokoll frå møte i revisjonsutvalet 03.04.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/07.09.2017/Sak 09517 Protokoll frå møte i revisjonsutvalet 03.04.pdfSak 09517 Protokoll frå møte i revisjonsutvalet 03.04.pdf
Sak 09517 Vedlegg 1 - Protokoll frå møte i revisjonsutvalet 03.04.2017.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/07.09.2017/Sak 09517 Vedlegg 1 - Protokoll frå møte i revisjonsutvalet 03.04.2017.PDFSak 09517 Vedlegg 1 - Protokoll frå møte i revisjonsutvalet 03.04.2017.PDF
Skriv 00 - Skriv og meldingar forside.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/07.09.2017/Skriv og meldingar/Skriv 00 - Skriv og meldingar forside.pdfSkriv 00 - Skriv og meldingar forside.pdf
Skriv 01 - Brev frå Helse Vest RHF til HOD, 010717 - Rapportering pr. mai 2017.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/07.09.2017/Skriv og meldingar/Skriv 01 - Brev frå Helse Vest RHF til HOD, 010717 - Rapportering pr. mai 2017.pdfSkriv 01 - Brev frå Helse Vest RHF til HOD, 010717 - Rapportering pr. mai 2017.pdf
Skriv 02 - Brev frå HOD til Helse Vest RHF, 220817 - Oppdragsdokument 2017 - utvidelse av oppdrag gitt i tilleggsdokument.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/07.09.2017/Skriv og meldingar/Skriv 02 - Brev frå HOD til Helse Vest RHF, 220817 - Oppdragsdokument 2017 - utvidelse av oppdrag gitt i tilleggsdokument.pdfSkriv 02 - Brev frå HOD til Helse Vest RHF, 220817 - Oppdragsdokument 2017 - utvidelse av oppdrag gitt i tilleggsdokument.pdf
Skriv 03 - Brev frå Sogn og Fjordane legeforening til Helse Vest RHF, 300617 - Bekymring til Helse Vest ved styret.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/07.09.2017/Skriv og meldingar/Skriv 03 - Brev frå Sogn og Fjordane legeforening til Helse Vest RHF, 300617 - Bekymring til Helse Vest ved styret.pdfSkriv 03 - Brev frå Sogn og Fjordane legeforening til Helse Vest RHF, 300617 - Bekymring til Helse Vest ved styret.pdf
Skriv 04 - Brev frå Fylkesmannen i Hordaland til alle helseføretak i Vest, 280617 - Oppsummering etter tilsyn på Vestlandet.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/07.09.2017/Skriv og meldingar/Skriv 04 - Brev frå Fylkesmannen i Hordaland til alle helseføretak i Vest, 280617 - Oppsummering etter tilsyn på Vestlandet.PDFSkriv 04 - Brev frå Fylkesmannen i Hordaland til alle helseføretak i Vest, 280617 - Oppsummering etter tilsyn på Vestlandet.PDF
Skriv 04 - Vedlegg - Oppsummering tenester til personar med psykisk liding og mogeleg samtidig rusliding (2).PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/07.09.2017/Skriv og meldingar/Skriv 04 - Vedlegg - Oppsummering tenester til personar med psykisk liding og mogeleg samtidig rusliding (2).PDFSkriv 04 - Vedlegg - Oppsummering tenester til personar med psykisk liding og mogeleg samtidig rusliding (2).PDF
Skriv 05 - Brev frå Fylkesmannen i Rogaland til Helse Vest RHF, 120617 - Oversendelse av rapport Stavanger DPS.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/07.09.2017/Skriv og meldingar/Skriv 05 - Brev frå Fylkesmannen i Rogaland til Helse Vest RHF, 120617 - Oversendelse av rapport Stavanger DPS.pdfSkriv 05 - Brev frå Fylkesmannen i Rogaland til Helse Vest RHF, 120617 - Oversendelse av rapport Stavanger DPS.pdf

21. juni

Sak 06017 Innkalling til styremøte i Helse Vest RHF 210617.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/21.06.2017/Sak 06017 Innkalling til styremøte i Helse Vest RHF 210617.pdfSak 06017 Innkalling til styremøte i Helse Vest RHF 210617.pdf
Sak 06117 PROTOKOLL FRÅ styremøte i Helse Vest RHF 110517.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/21.06.2017/Sak 06117 PROTOKOLL FRÅ styremøte i Helse Vest RHF 110517.pdfSak 06117 PROTOKOLL FRÅ styremøte i Helse Vest RHF 110517.pdf
Sak 06217 Årsmelding 2016 frå pasient- og brukaromboda i Helse Vest.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/21.06.2017/Sak 06217 Årsmelding 2016 frå pasient- og brukaromboda i Helse Vest.pdfSak 06217 Årsmelding 2016 frå pasient- og brukaromboda i Helse Vest.pdf
Sak 06217 Vedlegg 1 - Årsmelding 2016 Rogaland.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/21.06.2017/Sak 06217 Vedlegg 1 - Årsmelding 2016 Rogaland.pdfSak 06217 Vedlegg 1 - Årsmelding 2016 Rogaland.pdf
Sak 06217 Vedlegg 2 - Årsmelding 2016 Hordaland.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/21.06.2017/Sak 06217 Vedlegg 2 - Årsmelding 2016 Hordaland.pdfSak 06217 Vedlegg 2 - Årsmelding 2016 Hordaland.pdf
Sak 06217 Vedlegg 3 - Årsmelding 2016 Sogn og Fjordane.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/21.06.2017/Sak 06217 Vedlegg 3 - Årsmelding 2016 Sogn og Fjordane.pdfSak 06217 Vedlegg 3 - Årsmelding 2016 Sogn og Fjordane.pdf
Sak 06217 Vedlegg 4 - Årsmelding pasient- og brukerombudene i Norge 2016.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/21.06.2017/Sak 06217 Vedlegg 4 - Årsmelding pasient- og brukerombudene i Norge 2016.pdfSak 06217 Vedlegg 4 - Årsmelding pasient- og brukerombudene i Norge 2016.pdf
Sak 06317 Administrerande direktør si orientering.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/21.06.2017/Sak 06317 Administrerande direktør si orientering.pdfSak 06317 Administrerande direktør si orientering.pdf
Sak 06317 Vedlegg AD si orientering pkt 1 - Rapportering tilsynssaker - per 31. mai 2017.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/21.06.2017/Sak 06317 Vedlegg AD si orientering pkt 1 - Rapportering tilsynssaker - per 31. mai 2017.pdfSak 06317 Vedlegg AD si orientering pkt 1 - Rapportering tilsynssaker - per 31. mai 2017.pdf
Sak 06317 Vedlegg AD si orientering pkt 2 - Orientering om lov- og myndigheitskrav.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/21.06.2017/Sak 06317 Vedlegg AD si orientering pkt 2 - Orientering om lov- og myndigheitskrav.pdfSak 06317 Vedlegg AD si orientering pkt 2 - Orientering om lov- og myndigheitskrav.pdf
Sak 06317 Vedlegg AD si orientering pkt 3 - Oversikt over høyringar 21.06.2017.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/21.06.2017/Sak 06317 Vedlegg AD si orientering pkt 3 - Oversikt over høyringar 21.06.2017.pdfSak 06317 Vedlegg AD si orientering pkt 3 - Oversikt over høyringar 21.06.2017.pdf
Sak 06317 Vedlegg AD si orientering pkt 4 - Regional koordinerande eining for simulering.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/21.06.2017/Sak 06317 Vedlegg AD si orientering pkt 4 - Regional koordinerande eining for simulering.pdfSak 06317 Vedlegg AD si orientering pkt 4 - Regional koordinerande eining for simulering.pdf
Sak 06317 Vedlegg AD si orientering pkt 4 - Brev til HF om RegSim.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/21.06.2017/Sak 06317 Vedlegg AD si orientering pkt 4 - Brev til HF om RegSim.pdfSak 06317 Vedlegg AD si orientering pkt 4 - Brev til HF om RegSim.pdf
Sak 06417 Rapportering frå verksemda per april 2017.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/21.06.2017/Sak 06417 Rapportering frå verksemda per april 2017.pdfSak 06417 Rapportering frå verksemda per april 2017.pdf
Sak 06417 Vedlegg 2 - Rapportering frå verksemda per april 2017.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/21.06.2017/Sak 06417 Vedlegg 2 - Rapportering frå verksemda per april 2017.pdfSak 06417 Vedlegg 2 - Rapportering frå verksemda per april 2017.pdf
Sak 06517 Nasjonale kvalitetsindikatorar per 3. tertial 2016.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/21.06.2017/Sak 06517 Nasjonale kvalitetsindikatorar per 3. tertial 2016.pdfSak 06517 Nasjonale kvalitetsindikatorar per 3. tertial 2016.pdf
Sak 06517 Vedlegg 1 - Organspesifikke kreftforløp.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/21.06.2017/Sak 06517 Vedlegg 1 - Organspesifikke kreftforløp.pdfSak 06517 Vedlegg 1 - Organspesifikke kreftforløp.pdf
Sak 06617 Tenestetilbodet innan psykisk helsevern - oppfølging.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/21.06.2017/Sak 06617 Tenestetilbodet innan psykisk helsevern - oppfølging.pdfSak 06617 Tenestetilbodet innan psykisk helsevern - oppfølging.pdf
Sak 06717 Møteplan og årsplan for styret i Helse Vest 2018.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/21.06.2017/Sak 06717 Møteplan og årsplan for styret i Helse Vest 2018.pdfSak 06717 Møteplan og årsplan for styret i Helse Vest 2018.pdf
Sak 06717 Vedlegg 1 - Årsplan 2018 for styret i Helse Vest RHF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/21.06.2017/Sak 06717 Vedlegg 1 - Årsplan 2018 for styret i Helse Vest RHF.pdfSak 06717 Vedlegg 1 - Årsplan 2018 for styret i Helse Vest RHF.pdf
Sak 06717 Vedlegg 2 - Årshjul for 2018.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/21.06.2017/Sak 06717 Vedlegg 2 - Årshjul for 2018.pdfSak 06717 Vedlegg 2 - Årshjul for 2018.pdf
Sak 06817 Revidert nasjonalbudsjett 2017.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/21.06.2017/Sak 06817 Revidert nasjonalbudsjett 2017.pdfSak 06817 Revidert nasjonalbudsjett 2017.pdf
Sak 06917 Langsiktig finansiering Helse Vest IKT AS 2017.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/21.06.2017/Sak 06917 Langsiktig finansiering Helse Vest IKT AS 2017.pdfSak 06917 Langsiktig finansiering Helse Vest IKT AS 2017.pdf
Sak 07017 Inntektsmodell 2018.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/21.06.2017/Sak 07017 Inntektsmodell 2018.pdfSak 07017 Inntektsmodell 2018.pdf
Sak 07017 Vedlegg 1 - Rapport til høyring - Revisjon av Inntektsmodell Helse Vest.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/21.06.2017/Sak 07017 Vedlegg 1 - Rapport til høyring - Revisjon av Inntektsmodell Helse Vest.pdfSak 07017 Vedlegg 1 - Rapport til høyring - Revisjon av Inntektsmodell Helse Vest.pdf
Sak 07017 Vedlegg 2 - Høyringssvar Helse Førde HF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/21.06.2017/Sak 07017 Vedlegg 2 - Høyringssvar Helse Førde HF.pdfSak 07017 Vedlegg 2 - Høyringssvar Helse Førde HF.pdf
Sak 07017 Vedlegg 3 - Høyringssvar Helse Bergen HF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/21.06.2017/Sak 07017 Vedlegg 3 - Høyringssvar Helse Bergen HF.pdfSak 07017 Vedlegg 3 - Høyringssvar Helse Bergen HF.pdf
Sak 07017 Vedlegg 4 - Høyringssvar Helse Fonna HF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/21.06.2017/Sak 07017 Vedlegg 4 - Høyringssvar Helse Fonna HF.pdfSak 07017 Vedlegg 4 - Høyringssvar Helse Fonna HF.pdf
Sak 07017 Vedlegg 5 - Høyringssvar Helse Stavanger HF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/21.06.2017/Sak 07017 Vedlegg 5 - Høyringssvar Helse Stavanger HF.pdfSak 07017 Vedlegg 5 - Høyringssvar Helse Stavanger HF.pdf
Sak 07017 Vedlegg 6 - Høyringssvar Haraldsplass diakonale sjukehus.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/21.06.2017/Sak 07017 Vedlegg 6 - Høyringssvar Haraldsplass diakonale sjukehus.pdfSak 07017 Vedlegg 6 - Høyringssvar Haraldsplass diakonale sjukehus.pdf
Sak 07117 Førebels inntektsfordeling og resultatkrav 2018.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/21.06.2017/Sak 07117 Førebels inntektsfordeling og resultatkrav 2018.pdfSak 07117 Førebels inntektsfordeling og resultatkrav 2018.pdf
Sak 07117 Vedlegg 1 - Notat til sak om inntektsfordeling og resultatkrav 2018.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/21.06.2017/Sak 07117 Vedlegg 1 - Notat til sak om inntektsfordeling og resultatkrav 2018.pdfSak 07117 Vedlegg 1 - Notat til sak om inntektsfordeling og resultatkrav 2018.pdf
Sak 07217 Langtidsbudsjett 2018-2022.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/21.06.2017/Sak 07217 Langtidsbudsjett 2018-2022.pdfSak 07217 Langtidsbudsjett 2018-2022.pdf
Sak 07317 Forprosjekt Stavanger universitetssjukehus 2023.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/21.06.2017/Sak 07317 Forprosjekt Stavanger universitetssjukehus 2023.pdfSak 07317 Forprosjekt Stavanger universitetssjukehus 2023.pdf
Sak 07317 Vedlegg 1 - Styresak 45-17 Helse Stavanger HF - Forprosjektrapport SUS2023.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/21.06.2017/Sak 07317 Vedlegg 1 - Styresak 45-17 Helse Stavanger HF - Forprosjektrapport SUS2023.pdfSak 07317 Vedlegg 1 - Styresak 45-17 Helse Stavanger HF - Forprosjektrapport SUS2023.pdf
Sak 07317 Vedlegg 2 - Styresak 45-17 Vedlegg - Forprosjektrapport SUS2023 - 310517.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/21.06.2017/Sak 07317 Vedlegg 2 - Styresak 45-17 Vedlegg - Forprosjektrapport SUS2023 - 310517.pdfSak 07317 Vedlegg 2 - Styresak 45-17 Vedlegg - Forprosjektrapport SUS2023 - 310517.pdf
Sak 07317 Vedlegg 3 - HFP revidert versjon 2.0 - mai 2017 PDF-versjon.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/21.06.2017/Sak 07317 Vedlegg 3 - HFP revidert versjon 2.0 - mai 2017 PDF-versjon.pdfSak 07317 Vedlegg 3 - HFP revidert versjon 2.0 - mai 2017 PDF-versjon.pdf
Sak 07317 Vedlegg 4 - DFP revidert versjon 2.0 mai 2017 PDF-versjon.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/21.06.2017/Sak 07317 Vedlegg 4 - DFP revidert versjon 2.0 mai 2017 PDF-versjon.pdfSak 07317 Vedlegg 4 - DFP revidert versjon 2.0 mai 2017 PDF-versjon.pdf
Sak 07317 Vedlegg 5 - Hovedprogram utstyr forprosjekt SUS2023 (HPU).pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/21.06.2017/Sak 07317 Vedlegg 5 - Hovedprogram utstyr forprosjekt SUS2023 (HPU).pdfSak 07317 Vedlegg 5 - Hovedprogram utstyr forprosjekt SUS2023 (HPU).pdf
Sak 07317 Vedlegg 6 - HPU Vedlegg 1_Kostnadskalkyle pr romnivå.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/21.06.2017/Sak 07317 Vedlegg 6 - HPU Vedlegg 1_Kostnadskalkyle pr romnivå.pdfSak 07317 Vedlegg 6 - HPU Vedlegg 1_Kostnadskalkyle pr romnivå.pdf
Sak 07317 Vedlegg 7 - Tekniske notater.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/21.06.2017/Sak 07317 Vedlegg 7 - Tekniske notater.pdfSak 07317 Vedlegg 7 - Tekniske notater.pdf
Sak 07317 Vedlegg 8 - Rapport usikkerhetsanalyse SUS2023.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/21.06.2017/Sak 07317 Vedlegg 8 - Rapport usikkerhetsanalyse SUS2023.pdfSak 07317 Vedlegg 8 - Rapport usikkerhetsanalyse SUS2023.pdf
Sak 07417 Årleg melding frå Helse Vest RHF for 2016 krav om tilleggsrapportering.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/21.06.2017/Sak 07417 Årleg melding frå Helse Vest RHF for 2016 krav om tilleggsrapportering.pdfSak 07417 Årleg melding frå Helse Vest RHF for 2016 krav om tilleggsrapportering.pdf
Sak 07417 Vedlegg 1 - Årleg melding frå Helse Vest RHF 2016 - Tilleggsrapportering.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/21.06.2017/Sak 07417 Vedlegg 1 - Årleg melding frå Helse Vest RHF 2016 - Tilleggsrapportering.PDFSak 07417 Vedlegg 1 - Årleg melding frå Helse Vest RHF 2016 - Tilleggsrapportering.PDF
Sak 07417 Vedlegg 2 - Tilstandsgrad for sjukehusbygg - Helse Bergen HF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/21.06.2017/Sak 07417 Vedlegg 2 - Tilstandsgrad for sjukehusbygg - Helse Bergen HF.pdfSak 07417 Vedlegg 2 - Tilstandsgrad for sjukehusbygg - Helse Bergen HF.pdf
Sak 07417 Vedlegg 3 - Tilstandsgrad for sjukehusbygg - Helse Fonna HF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/21.06.2017/Sak 07417 Vedlegg 3 - Tilstandsgrad for sjukehusbygg - Helse Fonna HF.pdfSak 07417 Vedlegg 3 - Tilstandsgrad for sjukehusbygg - Helse Fonna HF.pdf
Sak 07417 Vedlegg 4 - Tilstandsgrad for sjukehusbygg - Helse Førde HF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/21.06.2017/Sak 07417 Vedlegg 4 - Tilstandsgrad for sjukehusbygg - Helse Førde HF.pdfSak 07417 Vedlegg 4 - Tilstandsgrad for sjukehusbygg - Helse Førde HF.pdf
Sak 07417 Vedlegg 5 - Tilstandsgrad for sjukehusbygg - Helse Stavanger HF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/21.06.2017/Sak 07417 Vedlegg 5 - Tilstandsgrad for sjukehusbygg - Helse Stavanger HF.pdfSak 07417 Vedlegg 5 - Tilstandsgrad for sjukehusbygg - Helse Stavanger HF.pdf
Sak 07517 Analyse av pasientkontaktar for pasientar i pågåande forløp - ventetid og fristbrot.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/21.06.2017/Sak 07517 Analyse av pasientkontaktar for pasientar i pågåande forløp - ventetid og fristbrot.pdfSak 07517 Analyse av pasientkontaktar for pasientar i pågåande forløp - ventetid og fristbrot.pdf
Sak 07517 Vedlegg 1 - Analyse ventetider og fristbrudd i Helse Vest.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/21.06.2017/Sak 07517 Vedlegg 1 - Analyse ventetider og fristbrudd i Helse Vest.pdfSak 07517 Vedlegg 1 - Analyse ventetider og fristbrudd i Helse Vest.pdf

11. mai

Sak 04717 Innkalling til styremøte i Helse Vest RHF 110517.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/11.05.2017/Sak 04717 Innkalling til styremøte i Helse Vest RHF 110517.pdfSak 04717 Innkalling til styremøte i Helse Vest RHF 110517.pdf
Sak 04817 PROTOKOLL FOR STYREMØTE I Helse Vest RHF 040417.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/11.05.2017/Sak 04817 PROTOKOLL FOR STYREMØTE I Helse Vest RHF 040417.pdfSak 04817 PROTOKOLL FOR STYREMØTE I Helse Vest RHF 040417.pdf
Sak 04917 Administrerande direktør si orientering.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/11.05.2017/Sak 04917 Administrerande direktør si orientering.pdfSak 04917 Administrerande direktør si orientering.pdf
Sak 04917 Vedlegg AD si orientering pkt 1 - Rapportering tilsynssaker.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/11.05.2017/Sak 04917 Vedlegg AD si orientering pkt 1 - Rapportering tilsynssaker.pdfSak 04917 Vedlegg AD si orientering pkt 1 - Rapportering tilsynssaker.pdf
Sak 04917 Vedlegg AD si orientering pkt 2 - Orientering om relevante lover, forskrifter og myndigheitskrav.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/11.05.2017/Sak 04917 Vedlegg AD si orientering pkt 2 - Orientering om relevante lover, forskrifter og myndigheitskrav.pdfSak 04917 Vedlegg AD si orientering pkt 2 - Orientering om relevante lover, forskrifter og myndigheitskrav.pdf
Sak 04917 Vedlegg AD si orientering pkt 3 - Oversikt over høyringar.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/11.05.2017/Sak 04917 Vedlegg AD si orientering pkt 3 - Oversikt over høyringar.pdfSak 04917 Vedlegg AD si orientering pkt 3 - Oversikt over høyringar.pdf
Sak 04917 Vedlegg AD si orientering pkt 4 - Lærlingar i helseføretaka.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/11.05.2017/Sak 04917 Vedlegg AD si orientering pkt 4 - Lærlingar i helseføretaka.pdfSak 04917 Vedlegg AD si orientering pkt 4 - Lærlingar i helseføretaka.pdf
Sak 05017 Rapportering frå verksemda per mars 2017.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/11.05.2017/Sak 05017 Rapportering frå verksemda per mars 2017.pdfSak 05017 Rapportering frå verksemda per mars 2017.pdf
Sak 05017 Vedlegg 3 - Rapportering frå verksemda per mars 2017.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/11.05.2017/Sak 05017 Vedlegg 3 - Rapportering frå verksemda per mars 2017.pdfSak 05017 Vedlegg 3 - Rapportering frå verksemda per mars 2017.pdf
Sak 05117 Sal av eigedom i Solåsveien 5 a-c Helse Stavanger HF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/11.05.2017/Sak 05117 Sal av eigedom i Solåsveien 5 a-c Helse Stavanger HF.pdfSak 05117 Sal av eigedom i Solåsveien 5 a-c Helse Stavanger HF.pdf
Sak 05117 Vedlegg 1 - Oversendingsbrev frå Helse Stavanger HF, dagsett 180417 - Salg av boligeiendom Solåsveien 5 a-c.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/11.05.2017/Sak 05117 Vedlegg 1 - Oversendingsbrev frå Helse Stavanger HF, dagsett 180417 - Salg av boligeiendom Solåsveien 5 a-c.PDFSak 05117 Vedlegg 1 - Oversendingsbrev frå Helse Stavanger HF, dagsett 180417 - Salg av boligeiendom Solåsveien 5 a-c.PDF
Sak 05117 Vedlegg 2 - Styresak 2917 Helse Stavanger HF.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/11.05.2017/Sak 05117 Vedlegg 2 - Styresak 2917 Helse Stavanger HF.PDFSak 05117 Vedlegg 2 - Styresak 2917 Helse Stavanger HF.PDF
Sak 05217 Ny representant til Regionalt brukarutval i Helse Vest.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/11.05.2017/Sak 05217 Ny representant til Regionalt brukarutval i Helse Vest.pdfSak 05217 Ny representant til Regionalt brukarutval i Helse Vest.pdf
Sak 05317 Smittevernplan Helse Vest RHF 2017 - 2021.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/11.05.2017/Sak 05317 Smittevernplan Helse Vest RHF 2017 - 2021.pdfSak 05317 Smittevernplan Helse Vest RHF 2017 - 2021.pdf
Sak 05317 Vedlegg 1 - Smittevernplan Helse Vest RHF 2017 - 2021.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/11.05.2017/Sak 05317 Vedlegg 1 - Smittevernplan Helse Vest RHF 2017 - 2021.pdfSak 05317 Vedlegg 1 - Smittevernplan Helse Vest RHF 2017 - 2021.pdf
Sak 05417 Helse 2035.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/11.05.2017/Sak 05417 Helse 2035.pdfSak 05417 Helse 2035.pdf
Sak 05417 Vedlegg 1 - Helse 2035 Strategi for Helse Vest.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/11.05.2017/Sak 05417 Vedlegg 1 - Helse 2035 Strategi for Helse Vest.pdfSak 05417 Vedlegg 1 - Helse 2035 Strategi for Helse Vest.pdf
Sak 05417 Vedlegg 2 - Logg over tilrådde endringar i strategidokumentet etter høyringa.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/11.05.2017/Sak 05417 Vedlegg 2 - Logg over tilrådde endringar i strategidokumentet etter høyringa.pdfSak 05417 Vedlegg 2 - Logg over tilrådde endringar i strategidokumentet etter høyringa.pdf
Sak 05417 Vedlegg 3 - Oppsummering av høyringssvara med kommentarar og tilrådingar.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/11.05.2017/Sak 05417 Vedlegg 3 - Oppsummering av høyringssvara med kommentarar og tilrådingar.pdfSak 05417 Vedlegg 3 - Oppsummering av høyringssvara med kommentarar og tilrådingar.pdf
Sak 05517 Styresak forprosjekt Haugesund sjukehus.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/11.05.2017/Sak 05517 Styresak forprosjekt Haugesund sjukehus.pdfSak 05517 Styresak forprosjekt Haugesund sjukehus.pdf
Sak 05517 Vedlegg 1 - Sak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-hovedrapport.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/11.05.2017/Sak 05517 Vedlegg 1 - Sak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-hovedrapport.PDFSak 05517 Vedlegg 1 - Sak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-hovedrapport.PDF
Sak 05617 Spesialistutdanning for legar - status for innføring av ny modell i Helse Vest.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/11.05.2017/Sak 05617 Spesialistutdanning for legar - status for innføring av ny modell i Helse Vest.pdfSak 05617 Spesialistutdanning for legar - status for innføring av ny modell i Helse Vest.pdf
Sak 05717 Sosial ulikskap ved primærbehandling av lungekreft i norske sjukehus.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/11.05.2017/Sak 05717 Sosial ulikskap ved primærbehandling av lungekreft i norske sjukehus.pdfSak 05717 Sosial ulikskap ved primærbehandling av lungekreft i norske sjukehus.pdf
Sak 05717 Vedlegg 1.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/11.05.2017/Sak 05717 Vedlegg 1.pdfSak 05717 Vedlegg 1.pdf
Sak 05817 Protokoll frå møte i revisjonsutvalet 01.02.2017.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/11.05.2017/Sak 05817 Protokoll frå møte i revisjonsutvalet 01.02.2017.pdfSak 05817 Protokoll frå møte i revisjonsutvalet 01.02.2017.pdf
Sak 05817 Vedlegg 1 - Protokoll frå møte i revisjonsutvalet 01.02.2017.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/11.05.2017/Sak 05817 Vedlegg 1 - Protokoll frå møte i revisjonsutvalet 01.02.2017.pdfSak 05817 Vedlegg 1 - Protokoll frå møte i revisjonsutvalet 01.02.2017.pdf
Skriv 1 - Rapportering frå Helse Vest RHF til HOD, dagsett 030417 - Rapportering pr. februar 2017.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/11.05.2017/Skriv og meldingar/Skriv 1 - Rapportering frå Helse Vest RHF til HOD, dagsett 030417 - Rapportering pr. februar 2017.pdfSkriv 1 - Rapportering frå Helse Vest RHF til HOD, dagsett 030417 - Rapportering pr. februar 2017.pdf
Skriv 2 - Møtereferat RBU 27.03.2017.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/11.05.2017/Skriv og meldingar/Skriv 2 - Møtereferat RBU 27.03.2017.pdfSkriv 2 - Møtereferat RBU 27.03.2017.pdf
Skriv 3 - E-post 060417 til HVE fra Kvinne- og familieforbundet - Ambulansekutt.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/11.05.2017/Skriv og meldingar/Skriv 3 - E-post 060417 til HVE fra Kvinne- og familieforbundet - Ambulansekutt.pdfSkriv 3 - E-post 060417 til HVE fra Kvinne- og familieforbundet - Ambulansekutt.pdf


4. april

Fellesmøte mellom styret i Helse Vest RHF og styret i Helse Fonna HF 3.4.17.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/04.04.2017/Fellesmøte mellom styret i Helse Vest RHF og styret i Helse Fonna HF 3.4.17.pdfFellesmøte mellom styret i Helse Vest RHF og styret i Helse Fonna HF 3.4.17.pdf
Sak 03617 Innkalling til styremøte i Helse Vest RHF 040417.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/04.04.2017/Sak 03617 Innkalling til styremøte i Helse Vest RHF 040417.pdfSak 03617 Innkalling til styremøte i Helse Vest RHF 040417.pdf
Sak 03717 Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF 070317.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/04.04.2017/Sak 03717 Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF 070317.pdfSak 03717 Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF 070317.pdf
Sak 03817 Årsoppgjer 2016.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/04.04.2017/Sak 03817 Årsoppgjer 2016.pdfSak 03817 Årsoppgjer 2016.pdf
Sak 03817 Vedlegg 1 - Konsernrekneskap med noter og kontantstraumoppstilling for Helse Vest.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/04.04.2017/Sak 03817 Vedlegg 1 - Konsernrekneskap med noter og kontantstraumoppstilling for Helse Vest.pdfSak 03817 Vedlegg 1 - Konsernrekneskap med noter og kontantstraumoppstilling for Helse Vest.pdf
Sak 03817 Vedlegg 2 - Årsberetning 2016.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/04.04.2017/Sak 03817 Vedlegg 2 - Årsberetning 2016.pdfSak 03817 Vedlegg 2 - Årsberetning 2016.pdf
Sak 03817 Vedlegg 3 - Oppsummering frå revisjonen.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/04.04.2017/Sak 03817 Vedlegg 3 - Oppsummering frå revisjonen.pdfSak 03817 Vedlegg 3 - Oppsummering frå revisjonen.pdf
Sak 03917 Administrerande direktør si orientering.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/04.04.2017/Sak 03917 Administrerande direktør si orientering.pdfSak 03917 Administrerande direktør si orientering.pdf
Sak 03917 Vedlegg AD si orientering pkt 1 - Rapportering tilsynssaker per 10. mars 2017.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/04.04.2017/Sak 03917 Vedlegg AD si orientering pkt 1 - Rapportering tilsynssaker per 10. mars 2017.pdfSak 03917 Vedlegg AD si orientering pkt 1 - Rapportering tilsynssaker per 10. mars 2017.pdf
Sak 03917 Vedlegg AD si orientering pkt 2 - Orientering om relevante lover, forskriftar og myndigheitskrav.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/04.04.2017/Sak 03917 Vedlegg AD si orientering pkt 2 - Orientering om relevante lover, forskriftar og myndigheitskrav.pdfSak 03917 Vedlegg AD si orientering pkt 2 - Orientering om relevante lover, forskriftar og myndigheitskrav.pdf
Sak 03917 Vedlegg AD si orientering pkt 3 - Oversikt over høyringar.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/04.04.2017/Sak 03917 Vedlegg AD si orientering pkt 3 - Oversikt over høyringar.pdfSak 03917 Vedlegg AD si orientering pkt 3 - Oversikt over høyringar.pdf
Sak 03917 Vedlegg AD si orientering pkt 4 - Resultat 2016.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/04.04.2017/Sak 03917 Vedlegg AD si orientering pkt 4 - Resultat 2016.pdfSak 03917 Vedlegg AD si orientering pkt 4 - Resultat 2016.pdf
Sak 03917 Vedlegg AD si orientering pkt 5 - Kjølebehandling av nyfødte.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/04.04.2017/Sak 03917 Vedlegg AD si orientering pkt 5 - Kjølebehandling av nyfødte.pdfSak 03917 Vedlegg AD si orientering pkt 5 - Kjølebehandling av nyfødte.pdf
Sak 04017 Rapportering frå verksemda per februar 2017 v03.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/04.04.2017/Sak 04017 Rapportering frå verksemda per februar 2017 v03.pdfSak 04017 Rapportering frå verksemda per februar 2017 v03.pdf
Sak 04017 Vedlegg 1 - Rapportering frå verksemda per februar 2017.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/04.04.2017/Sak 04017 Vedlegg 1 - Rapportering frå verksemda per februar 2017.pdfSak 04017 Vedlegg 1 - Rapportering frå verksemda per februar 2017.pdf
Sak 04117 OPPDATERT Odda sjukehus i lys av føringane i Nasjonal helse- og sjukehusplan.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/04.04.2017/Sak 04117 OPPDATERT Odda sjukehus i lys av føringane i Nasjonal helse- og sjukehusplan.pdfSak 04117 OPPDATERT Odda sjukehus i lys av føringane i Nasjonal helse- og sjukehusplan.pdf
Sak 04117 Vedlegg 0 - Kommunalt innspel til styret i Helse Vest.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/04.04.2017/Sak 04117 Vedlegg 0 - Kommunalt innspel til styret i Helse Vest.pdfSak 04117 Vedlegg 0 - Kommunalt innspel til styret i Helse Vest.pdf
Sak 04117 Vedlegg 1 - Prosjektrapport Odda sjukehus i lys av føringane i Nasjonal helse- og sjukehusplan.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/04.04.2017/Sak 04117 Vedlegg 1 - Prosjektrapport Odda sjukehus i lys av føringane i Nasjonal helse- og sjukehusplan.PDFSak 04117 Vedlegg 1 - Prosjektrapport Odda sjukehus i lys av føringane i Nasjonal helse- og sjukehusplan.PDF
Sak 04117 Vedlegg 2 - Rapportvedlegg.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/04.04.2017/Sak 04117 Vedlegg 2 - Rapportvedlegg.PDFSak 04117 Vedlegg 2 - Rapportvedlegg.PDF
Sak 04117 Vedlegg 3 - Kommentar frå prosjektdeltakarar.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/04.04.2017/Sak 04117 Vedlegg 3 - Kommentar frå prosjektdeltakarar.PDFSak 04117 Vedlegg 3 - Kommentar frå prosjektdeltakarar.PDF
Sak 04117 Vedlegg 4 - Kommentar frå prosjektdeltakar.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/04.04.2017/Sak 04117 Vedlegg 4 - Kommentar frå prosjektdeltakar.PDFSak 04117 Vedlegg 4 - Kommentar frå prosjektdeltakar.PDF
Sak 04117 Vedlegg 5 - Ekstern kvalitetssikring.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/04.04.2017/Sak 04117 Vedlegg 5 - Ekstern kvalitetssikring.PDFSak 04117 Vedlegg 5 - Ekstern kvalitetssikring.PDF
Sak 04117 Vedlegg 6 - Samanstilling av risiko.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/04.04.2017/Sak 04117 Vedlegg 6 - Samanstilling av risiko.pdfSak 04117 Vedlegg 6 - Samanstilling av risiko.pdf
Sak 04117 Vedlegg 7 - Notat om risikovurderinga.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/04.04.2017/Sak 04117 Vedlegg 7 - Notat om risikovurderinga.pdfSak 04117 Vedlegg 7 - Notat om risikovurderinga.pdf
Sak 04117 Vedlegg 8 - Høyringssvar.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/04.04.2017/Sak 04117 Vedlegg 8 - Høyringssvar.pdfSak 04117 Vedlegg 8 - Høyringssvar.pdf
Sak 04217 Felles retningslinjer for brukarmedverknad.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/04.04.2017/Sak 04217 Felles retningslinjer for brukarmedverknad.pdfSak 04217 Felles retningslinjer for brukarmedverknad.pdf
Sak 04217 Vedlegg 1 - Felles retningslinjer for brukarmedverknad.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/04.04.2017/Sak 04217 Vedlegg 1 - Felles retningslinjer for brukarmedverknad.pdfSak 04217 Vedlegg 1 - Felles retningslinjer for brukarmedverknad.pdf
Sak 04217 Vedlegg 2 - Ungdomsråd i helseforetak.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/04.04.2017/Sak 04217 Vedlegg 2 - Ungdomsråd i helseforetak.PDFSak 04217 Vedlegg 2 - Ungdomsråd i helseforetak.PDF
Sak 04317 Høyringssvar til læringsmål for dei medisinske spesialitetane del 2 og 3.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/04.04.2017/Sak 04317 Høyringssvar til læringsmål for dei medisinske spesialitetane del 2 og 3.pdfSak 04317 Høyringssvar til læringsmål for dei medisinske spesialitetane del 2 og 3.pdf
Sak 04317 Vedlegg 1 - Høyringsuttale - LIS 2 og LIS 3 mars 2017.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/04.04.2017/Sak 04317 Vedlegg 1 - Høyringsuttale - LIS 2 og LIS 3 mars 2017.pdfSak 04317 Vedlegg 1 - Høyringsuttale - LIS 2 og LIS 3 mars 2017.pdf
Sak 04417 Krav til leverandørar - strategi anstendig arbeidsliv og tiltak unngå sosial dumping mv.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/04.04.2017/Sak 04417 Krav til leverandørar - strategi anstendig arbeidsliv og tiltak unngå sosial dumping mv.pdfSak 04417 Krav til leverandørar - strategi anstendig arbeidsliv og tiltak unngå sosial dumping mv.pdf
Skriv 00 - Skriv og meldingar forside.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/04.04.2017/Skriv og meldingar/Skriv 00 - Skriv og meldingar forside.pdfSkriv 00 - Skriv og meldingar forside.pdf
Skriv 00 - Skriv og meldingar forside2.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/04.04.2017/Skriv og meldingar/Skriv 00 - Skriv og meldingar forside2.pdfSkriv 00 - Skriv og meldingar forside2.pdf
Skriv 01 - Brev frå HVE RHF til HOD, dagsett 100317- rapportering frå verksemda pr. januar 2017.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/04.04.2017/Skriv og meldingar/Skriv 01 - Brev frå HVE RHF til HOD, dagsett 100317- rapportering frå verksemda pr. januar 2017.pdfSkriv 01 - Brev frå HVE RHF til HOD, dagsett 100317- rapportering frå verksemda pr. januar 2017.pdf
Skriv 02 - Brev frå Hordaland fylkesting til HVE RHF, dagsett 130317 - om den akuttkirurgiske beredskapen ved Odda sjukehus.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/04.04.2017/Skriv og meldingar/Skriv 02 - Brev frå Hordaland fylkesting til HVE RHF, dagsett 130317 - om den akuttkirurgiske beredskapen ved Odda sjukehus.pdfSkriv 02 - Brev frå Hordaland fylkesting til HVE RHF, dagsett 130317 - om den akuttkirurgiske beredskapen ved Odda sjukehus.pdf
Skriv 03 - Brev frå Hardanger Ungdomsråd til HVE RHF, dagsett 160317 - om akuttkirurgi på Odda sjukehus i Hardanger.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/04.04.2017/Skriv og meldingar/Skriv 03 - Brev frå Hardanger Ungdomsråd til HVE RHF, dagsett 160317 - om akuttkirurgi på Odda sjukehus i Hardanger.pdfSkriv 03 - Brev frå Hardanger Ungdomsråd til HVE RHF, dagsett 160317 - om akuttkirurgi på Odda sjukehus i Hardanger.pdf
Skriv 04 - Brev frå Hardanger Ungdomsråd til HVE RHF, dagsett 160317 - uttale om ambulanse og respondstid.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/04.04.2017/Skriv og meldingar/Skriv 04 - Brev frå Hardanger Ungdomsråd til HVE RHF, dagsett 160317 - uttale om ambulanse og respondstid.pdfSkriv 04 - Brev frå Hardanger Ungdomsråd til HVE RHF, dagsett 160317 - uttale om ambulanse og respondstid.pdf
Skriv 05 - Brev frå HFO HF til HVE RHF, dagsett 280217 - styresak Odda sjukehus.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/04.04.2017/Skriv og meldingar/Skriv 05 - Brev frå HFO HF til HVE RHF, dagsett 280217 - styresak Odda sjukehus.pdfSkriv 05 - Brev frå HFO HF til HVE RHF, dagsett 280217 - styresak Odda sjukehus.pdf
Skriv 06 - Brev frå Hordaland fylkeskommune til HFO HF - fråsegn til høyring av rapport frå prosjekt Odda sjukehus.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/04.04.2017/Skriv og meldingar/Skriv 06 - Brev frå Hordaland fylkeskommune til HFO HF - fråsegn til høyring av rapport frå prosjekt Odda sjukehus.pdfSkriv 06 - Brev frå Hordaland fylkeskommune til HFO HF - fråsegn til høyring av rapport frå prosjekt Odda sjukehus.pdf
Skriv 07 - Brev frå ordførar i Odda kommune til styret i HVE RHF, dagsett 080317 - styremøte for Helse Vest 4. april.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/04.04.2017/Skriv og meldingar/Skriv 07 - Brev frå ordførar i Odda kommune til styret i HVE RHF, dagsett 080317 - styremøte for Helse Vest 4. april.pdfSkriv 07 - Brev frå ordførar i Odda kommune til styret i HVE RHF, dagsett 080317 - styremøte for Helse Vest 4. april.pdf
Skriv 08 - Brev frå HVE RHF til Odda kommune, dagsett 150317 - Svar på brev.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/04.04.2017/Skriv og meldingar/Skriv 08 - Brev frå HVE RHF til Odda kommune, dagsett 150317 - Svar på brev.pdfSkriv 08 - Brev frå HVE RHF til Odda kommune, dagsett 150317 - Svar på brev.pdf
Skriv 09 - E-post frå Ordførar i Odda kommune til HVE RHF, dagsett 160317 - vedrørande styremøte.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/04.04.2017/Skriv og meldingar/Skriv 09 - E-post frå Ordførar i Odda kommune til HVE RHF, dagsett 160317 - vedrørande styremøte.pdfSkriv 09 - E-post frå Ordførar i Odda kommune til HVE RHF, dagsett 160317 - vedrørande styremøte.pdf
Skriv 10 - E-post frå HVE RHF til Ordførar i Odda kommune, dagsett 170317 - Svar på e-post.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/04.04.2017/Skriv og meldingar/Skriv 10 - E-post frå HVE RHF til Ordførar i Odda kommune, dagsett 170317 - Svar på e-post.pdfSkriv 10 - E-post frå HVE RHF til Ordførar i Odda kommune, dagsett 170317 - Svar på e-post.pdf
Skriv 11 - Møtereferat RBU 230217.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/04.04.2017/Skriv og meldingar/Skriv 11 - Møtereferat RBU 230217.pdfSkriv 11 - Møtereferat RBU 230217.pdf
Skriv 12 – Brev frå overlege på Odda sjukehus til Helse Vest RHF, dagsett 270317 - Frå ein anestesiolog sitt perspektiv.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/04.04.2017/Skriv og meldingar/Skriv 12 – Brev frå overlege på Odda sjukehus til Helse Vest RHF, dagsett 270317 - Frå ein anestesiolog sitt perspektiv.pdfSkriv 12 – Brev frå overlege på Odda sjukehus til Helse Vest RHF, dagsett 270317 - Frå ein anestesiolog sitt perspektiv.pdf
Skriv 13 – Brev frå medarbeidarar på Odda sjukehus til Helse Vest RHF, dagsett 270317 – Akuttkirurgisk verksamd.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/04.04.2017/Skriv og meldingar/Skriv 13 – Brev frå medarbeidarar på Odda sjukehus til Helse Vest RHF, dagsett 270317 – Akuttkirurgisk verksamd.pdfSkriv 13 – Brev frå medarbeidarar på Odda sjukehus til Helse Vest RHF, dagsett 270317 – Akuttkirurgisk verksamd.pdf
Skriv 14 – Brev frå ELogIT Statkraft Klubb Hardanger til Helse Vest RHF, dagsett 280317 – Støtteerklæring.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/04.04.2017/Skriv og meldingar/Skriv 14 – Brev frå ELogIT Statkraft Klubb Hardanger til Helse Vest RHF, dagsett 280317 – Støtteerklæring.pdfSkriv 14 – Brev frå ELogIT Statkraft Klubb Hardanger til Helse Vest RHF, dagsett 280317 – Støtteerklæring.pdf
Skriv 15 – Brev frå Nasjonal Kompetanseteneste for traumalogi til Helse Vest RHF, dagsett 300317 – Innspel til saka.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/04.04.2017/Skriv og meldingar/Skriv 15 – Brev frå Nasjonal Kompetanseteneste for traumalogi til Helse Vest RHF, dagsett 300317 – Innspel til saka.pdfSkriv 15 – Brev frå Nasjonal Kompetanseteneste for traumalogi til Helse Vest RHF, dagsett 300317 – Innspel til saka.pdf
Skriv 16 – Brev frå Anne Marit Buer til Helse Vest RHF, dagsett 300317 – Innspel til saka om Odda sjukehus.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/04.04.2017/Skriv og meldingar/Skriv 16 – Brev frå Anne Marit Buer til Helse Vest RHF, dagsett 300317 – Innspel til saka om Odda sjukehus.pdfSkriv 16 – Brev frå Anne Marit Buer til Helse Vest RHF, dagsett 300317 – Innspel til saka om Odda sjukehus.pdf
Skriv 17 – Brev frå Odda kommune til Helse Vest RHF, dagsett 260317 – Kommunalt innspel til prosjektrapport.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/04.04.2017/Skriv og meldingar/Skriv 17 – Brev frå Odda kommune til Helse Vest RHF, dagsett 260317 – Kommunalt innspel til prosjektrapport.pdfSkriv 17 – Brev frå Odda kommune til Helse Vest RHF, dagsett 260317 – Kommunalt innspel til prosjektrapport.pdf


7. mars

Sak 02417 OPPDATERT Innkalling til styremøte i Helse Vest RHF 070317.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/07.03.2017/Sak 02417 OPPDATERT Innkalling til styremøte i Helse Vest RHF 070317.pdfSak 02417 OPPDATERT Innkalling til styremøte i Helse Vest RHF 070317.pdf
Sak 02517 PROTOKOLL for styremøte i Helse Vest RHF 020217.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/07.03.2017/Sak 02517 PROTOKOLL for styremøte i Helse Vest RHF 020217.pdfSak 02517 PROTOKOLL for styremøte i Helse Vest RHF 020217.pdf
Sak 02517 PROTOKOLL for styremøte i Helse Vest RHF 200217.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/07.03.2017/Sak 02517 PROTOKOLL for styremøte i Helse Vest RHF 200217.pdfSak 02517 PROTOKOLL for styremøte i Helse Vest RHF 200217.pdf
Sak 02617 Administrerande direktør si orientering.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/07.03.2017/Sak 02617 Administrerande direktør si orientering.pdfSak 02617 Administrerande direktør si orientering.pdf
Sak 02617 Vedlegg AD si orientering pkt 1 - Rapportering tilsynssaker per 10. februar 2017.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/07.03.2017/Sak 02617 Vedlegg AD si orientering pkt 1 - Rapportering tilsynssaker per 10. februar 2017.pdfSak 02617 Vedlegg AD si orientering pkt 1 - Rapportering tilsynssaker per 10. februar 2017.pdf
Sak 02617 Vedlegg AD si orientering pkt 2 - Oversikt over lovar og myndigheitskrav.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/07.03.2017/Sak 02617 Vedlegg AD si orientering pkt 2 - Oversikt over lovar og myndigheitskrav.pdfSak 02617 Vedlegg AD si orientering pkt 2 - Oversikt over lovar og myndigheitskrav.pdf
Sak 02617 Vedlegg AD si orientering pkt 3 - Oversikt over høyringar 07.03.2017.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/07.03.2017/Sak 02617 Vedlegg AD si orientering pkt 3 - Oversikt over høyringar 07.03.2017.pdfSak 02617 Vedlegg AD si orientering pkt 3 - Oversikt over høyringar 07.03.2017.pdf
Sak 02617 Vedlegg AD si orientering pkt 4 - Kunngjering av val av styremedlemmer.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/07.03.2017/Sak 02617 Vedlegg AD si orientering pkt 4 - Kunngjering av val av styremedlemmer.pdfSak 02617 Vedlegg AD si orientering pkt 4 - Kunngjering av val av styremedlemmer.pdf
Sak 02617 Vedlegg AD si orientering pkt 4 - Protokoll frå valstyret.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/07.03.2017/Sak 02617 Vedlegg AD si orientering pkt 4 - Protokoll frå valstyret.pdfSak 02617 Vedlegg AD si orientering pkt 4 - Protokoll frå valstyret.pdf
Sak 02717 Notat - Rettleiing til ny rapportering frå verksemda.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/07.03.2017/Sak 02717 Notat - Rettleiing til ny rapportering frå verksemda.pdfSak 02717 Notat - Rettleiing til ny rapportering frå verksemda.pdf
Sak 02717 Rapportering frå verksemda per januar 2017.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/07.03.2017/Sak 02717 Rapportering frå verksemda per januar 2017.pdfSak 02717 Rapportering frå verksemda per januar 2017.pdf
Sak 02717 Vedlegg 3 - Rapportering frå verksemda per januar 2017.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/07.03.2017/Sak 02717 Vedlegg 3 - Rapportering frå verksemda per januar 2017.pdfSak 02717 Vedlegg 3 - Rapportering frå verksemda per januar 2017.pdf
Sak 02817 Styringsdokument 2017 til helseføretaka og Helse Vest IKT AS.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/07.03.2017/Sak 02817 Styringsdokument 2017 til helseføretaka og Helse Vest IKT AS.pdfSak 02817 Styringsdokument 2017 til helseføretaka og Helse Vest IKT AS.pdf
Sak 02817 A Styringsdokument 2017 Helse Bergen HF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/07.03.2017/Sak 02817 A Styringsdokument 2017 Helse Bergen HF.pdfSak 02817 A Styringsdokument 2017 Helse Bergen HF.pdf
Sak 02817 B Styringsdokument 2017 Helse Fonna HF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/07.03.2017/Sak 02817 B Styringsdokument 2017 Helse Fonna HF.pdfSak 02817 B Styringsdokument 2017 Helse Fonna HF.pdf
Sak 02817 C Styringsdokument 2017 Helse Førde HF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/07.03.2017/Sak 02817 C Styringsdokument 2017 Helse Førde HF.pdfSak 02817 C Styringsdokument 2017 Helse Førde HF.pdf
Sak 02817 D Styringsdokument 2017 Helse Stavanger HF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/07.03.2017/Sak 02817 D Styringsdokument 2017 Helse Stavanger HF.pdfSak 02817 D Styringsdokument 2017 Helse Stavanger HF.pdf
Sak 02817 E Styringsdokument 2017 Helse Vest IKT AS.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/07.03.2017/Sak 02817 E Styringsdokument 2017 Helse Vest IKT AS.pdfSak 02817 E Styringsdokument 2017 Helse Vest IKT AS.pdf
Sak 02817 F Styringsdokument 2017 Sjukehusapoteka Vest HF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/07.03.2017/Sak 02817 F Styringsdokument 2017 Sjukehusapoteka Vest HF.pdfSak 02817 F Styringsdokument 2017 Sjukehusapoteka Vest HF.pdf
Sak 02817 G Vedlegg 1 HF - Utdanning av helsepersonell.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/07.03.2017/Sak 02817 G Vedlegg 1 HF - Utdanning av helsepersonell.pdfSak 02817 G Vedlegg 1 HF - Utdanning av helsepersonell.pdf
Sak 02817 H Vedlegg 2 HF - Rapporteringsmal 2017.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/07.03.2017/Sak 02817 H Vedlegg 2 HF - Rapporteringsmal 2017.pdfSak 02817 H Vedlegg 2 HF - Rapporteringsmal 2017.pdf
Sak 02817 I Vedlegg 3 HF - Mål 2017 og andre styringsparametrar.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/07.03.2017/Sak 02817 I Vedlegg 3 HF - Mål 2017 og andre styringsparametrar.pdfSak 02817 I Vedlegg 3 HF - Mål 2017 og andre styringsparametrar.pdf
Sak 02817 J Vedlegg 4 HF - Oversikt over regionale planar.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/07.03.2017/Sak 02817 J Vedlegg 4 HF - Oversikt over regionale planar.pdfSak 02817 J Vedlegg 4 HF - Oversikt over regionale planar.pdf
Sak 02817 K Vedlegg 5 HF - Særskilt rapportering.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/07.03.2017/Sak 02817 K Vedlegg 5 HF - Særskilt rapportering.pdfSak 02817 K Vedlegg 5 HF - Særskilt rapportering.pdf
Sak 02817 L Vedlegg 1 IKT - Rapporteringsmal 2017.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/07.03.2017/Sak 02817 L Vedlegg 1 IKT - Rapporteringsmal 2017.pdfSak 02817 L Vedlegg 1 IKT - Rapporteringsmal 2017.pdf
Sak 02817 M Vedlegg 2 IKT - Oversikt over regionale planar.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/07.03.2017/Sak 02817 M Vedlegg 2 IKT - Oversikt over regionale planar.pdfSak 02817 M Vedlegg 2 IKT - Oversikt over regionale planar.pdf
Sak 02817 N Vedlegg 1 SAV - Rapporteringsmal 2017.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/07.03.2017/Sak 02817 N Vedlegg 1 SAV - Rapporteringsmal 2017.pdfSak 02817 N Vedlegg 1 SAV - Rapporteringsmal 2017.pdf
Sak 02817 O Vedlegg 2 SAV - Oversikt over regionale planar.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/07.03.2017/Sak 02817 O Vedlegg 2 SAV - Oversikt over regionale planar.pdfSak 02817 O Vedlegg 2 SAV - Oversikt over regionale planar.pdf
Sak 02917 Årleg melding for Helse Vest RHF 2016.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/07.03.2017/Sak 02917 Årleg melding for Helse Vest RHF 2016.pdfSak 02917 Årleg melding for Helse Vest RHF 2016.pdf
Sak 02917 Vedlegg 1 - Årlig melding HV RHF 2016.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/07.03.2017/Sak 02917 Vedlegg 1 - Årlig melding HV RHF 2016.pdfSak 02917 Vedlegg 1 - Årlig melding HV RHF 2016.pdf
Sak 02917 Vedlegg 2 - Årleg melding 2016 - den gyldne regel.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/07.03.2017/Sak 02917 Vedlegg 2 - Årleg melding 2016 - den gyldne regel.pdfSak 02917 Vedlegg 2 - Årleg melding 2016 - den gyldne regel.pdf
Sak 02917 Vedlegg 3 - Spredning av tiltakspakkane i pasienttryggleiksprogrammet.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/07.03.2017/Sak 02917 Vedlegg 3 - Spredning av tiltakspakkane i pasienttryggleiksprogrammet.pdfSak 02917 Vedlegg 3 - Spredning av tiltakspakkane i pasienttryggleiksprogrammet.pdf
Sak 02917 Vedlegg 4 - Regionalt brukerutvalg sin uttalelse til årleg melding Helse Vest RHF.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/07.03.2017/Sak 02917 Vedlegg 4 - Regionalt brukerutvalg sin uttalelse til årleg melding Helse Vest RHF.PDFSak 02917 Vedlegg 4 - Regionalt brukerutvalg sin uttalelse til årleg melding Helse Vest RHF.PDF
Sak 02917 Vedlegg 5 - Årlig melding for Regionalt Brukerutvalg i Helse Vest.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/07.03.2017/Sak 02917 Vedlegg 5 - Årlig melding for Regionalt Brukerutvalg i Helse Vest.PDFSak 02917 Vedlegg 5 - Årlig melding for Regionalt Brukerutvalg i Helse Vest.PDF
Sak 03017 Årleg gjennomgang av styrande dokument for styret i Helse Vest.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/07.03.2017/Sak 03017 Årleg gjennomgang av styrande dokument for styret i Helse Vest.pdfSak 03017 Årleg gjennomgang av styrande dokument for styret i Helse Vest.pdf
Sak 03017 Vedlegg 1 - Vedtekter for Helse Vest RHF.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/07.03.2017/Sak 03017 Vedlegg 1 - Vedtekter for Helse Vest RHF.PDFSak 03017 Vedlegg 1 - Vedtekter for Helse Vest RHF.PDF
Sak 03017 Vedlegg 2 - Styreinstruks for Helse Vest RHF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/07.03.2017/Sak 03017 Vedlegg 2 - Styreinstruks for Helse Vest RHF.pdfSak 03017 Vedlegg 2 - Styreinstruks for Helse Vest RHF.pdf
Sak 03017 Vedlegg 3 - Instruks for administrerande direktør i Helse Vest RHF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/07.03.2017/Sak 03017 Vedlegg 3 - Instruks for administrerande direktør i Helse Vest RHF.pdfSak 03017 Vedlegg 3 - Instruks for administrerande direktør i Helse Vest RHF.pdf
Sak 03017 Vedlegg 4 - Fullmaktsstruktur i Helse Vest RHF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/07.03.2017/Sak 03017 Vedlegg 4 - Fullmaktsstruktur i Helse Vest RHF.pdfSak 03017 Vedlegg 4 - Fullmaktsstruktur i Helse Vest RHF.pdf
Sak 03017 Vedlegg 5 - Rettleiar, Styrearbeid i regionale helseføretak.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/07.03.2017/Sak 03017 Vedlegg 5 - Rettleiar, Styrearbeid i regionale helseføretak.pdfSak 03017 Vedlegg 5 - Rettleiar, Styrearbeid i regionale helseføretak.pdf
Sak 03017 Vedlegg 6 - Etiske Retningslinjer for føretaksgruppa Helse Vest.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/07.03.2017/Sak 03017 Vedlegg 6 - Etiske Retningslinjer for føretaksgruppa Helse Vest.pdfSak 03017 Vedlegg 6 - Etiske Retningslinjer for føretaksgruppa Helse Vest.pdf
Sak 03017 Vedlegg 7 - Regjeringa sin eigarpolitikk Meld. St. 27.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/07.03.2017/Sak 03017 Vedlegg 7 - Regjeringa sin eigarpolitikk Meld. St. 27.pdfSak 03017 Vedlegg 7 - Regjeringa sin eigarpolitikk Meld. St. 27.pdf
Sak 03017 Vedlegg 8 - Retningslinjer for lønn og anna godtgjersle for leiande tilsette i føretak.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/07.03.2017/Sak 03017 Vedlegg 8 - Retningslinjer for lønn og anna godtgjersle for leiande tilsette i føretak.pdfSak 03017 Vedlegg 8 - Retningslinjer for lønn og anna godtgjersle for leiande tilsette i føretak.pdf
Sak 03117 Høyring - Nasjonal fagleg retningslinje for kompetanse og kvalitet i nyfødtintensivavdelingar.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/07.03.2017/Sak 03117 Høyring - Nasjonal fagleg retningslinje for kompetanse og kvalitet i nyfødtintensivavdelingar.pdfSak 03117 Høyring - Nasjonal fagleg retningslinje for kompetanse og kvalitet i nyfødtintensivavdelingar.pdf
Sak 03117 Vedlegg 1 Styresak 07014 Intensivtilbodet til barn og nyfødde i Helse Vest.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/07.03.2017/Sak 03117 Vedlegg 1 Styresak 07014 Intensivtilbodet til barn og nyfødde i Helse Vest.pdfSak 03117 Vedlegg 1 Styresak 07014 Intensivtilbodet til barn og nyfødde i Helse Vest.pdf
Sak 03117 Vedlegg 2 Styresak 07014 Rapport - Intensivtilbodet til barn og nyfødde i Helse Vest.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/07.03.2017/Sak 03117 Vedlegg 2 Styresak 07014 Rapport - Intensivtilbodet til barn og nyfødde i Helse Vest.pdfSak 03117 Vedlegg 2 Styresak 07014 Rapport - Intensivtilbodet til barn og nyfødde i Helse Vest.pdf
Sak 03117 Vedlegg 2 Styresak 07014 Rapport - Intensivtilbodet til barn og nyfødde i Helse Vest, dagsett april 2014.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/07.03.2017/Sak 03117 Vedlegg 2 Styresak 07014 Rapport - Intensivtilbodet til barn og nyfødde i Helse Vest, dagsett april 2014.pdfSak 03117 Vedlegg 2 Styresak 07014 Rapport - Intensivtilbodet til barn og nyfødde i Helse Vest, dagsett april 2014.pdf
Sak 03117 Vedlegg 3 Høyring - kommentar til HV mars 2017 Helse Stavanger.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/07.03.2017/Sak 03117 Vedlegg 3 Høyring - kommentar til HV mars 2017 Helse Stavanger.pdfSak 03117 Vedlegg 3 Høyring - kommentar til HV mars 2017 Helse Stavanger.pdf
Sak 03117 Vedlegg 4 Høyring - kommentar til HV mars 2017 Helse Bergen.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/07.03.2017/Sak 03117 Vedlegg 4 Høyring - kommentar til HV mars 2017 Helse Bergen.PDFSak 03117 Vedlegg 4 Høyring - kommentar til HV mars 2017 Helse Bergen.PDF
Sak 03117 Vedlegg 5 Høyring - kommentar til HV mars 2017 Helse Førde.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/07.03.2017/Sak 03117 Vedlegg 5 Høyring - kommentar til HV mars 2017 Helse Førde.PDFSak 03117 Vedlegg 5 Høyring - kommentar til HV mars 2017 Helse Førde.PDF


20. februar

Sak 02117 Innkalling til styremøte i Helse Vest RHF 200217.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/20.02.2017/Sak 02117 Innkalling til styremøte i Helse Vest RHF 200217.pdfSak 02117 Innkalling til styremøte i Helse Vest RHF 200217.pdf
Sak 02217 Høyring - NOU 201625 Organisering og styring av spesialisthelsetenesta.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/20.02.2017/Sak 02217 Høyring - NOU 201625 Organisering og styring av spesialisthelsetenesta.pdfSak 02217 Høyring - NOU 201625 Organisering og styring av spesialisthelsetenesta.pdf
Sak 02217 Vedlegg - Høyringssvar - NOU 201625 Organisering og styring av spesialisthelsetenesta.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/20.02.2017/Sak 02217 Vedlegg - Høyringssvar - NOU 201625 Organisering og styring av spesialisthelsetenesta.pdfSak 02217 Vedlegg - Høyringssvar - NOU 201625 Organisering og styring av spesialisthelsetenesta.pdf
Sak 02217 Vedlegg 2 - NOU 201625.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/20.02.2017/Sak 02217 Vedlegg 2 - NOU 201625.pdfSak 02217 Vedlegg 2 - NOU 201625.pdf


2. februar


Sak 00117 Innkalling til styremøte i Helse Vest RHF 020217.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/02.02.2017/Sak 00117 Innkalling til styremøte i Helse Vest RHF 020217.pdfSak 00117 Innkalling til styremøte i Helse Vest RHF 020217.pdf
Sak 00117 OPPDATERT Innkalling til styremøte i Helse Vest RHF 020217.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/02.02.2017/Sak 00117 OPPDATERT Innkalling til styremøte i Helse Vest RHF 020217.pdfSak 00117 OPPDATERT Innkalling til styremøte i Helse Vest RHF 020217.pdf
Sak 00217 PROTOKOLL FRÅ styremøte i Helse Vest RHF 071216.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/02.02.2017/Sak 00217 PROTOKOLL FRÅ styremøte i Helse Vest RHF 071216.pdfSak 00217 PROTOKOLL FRÅ styremøte i Helse Vest RHF 071216.pdf
Sak 00317 Administrerande direktør si orientering.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/02.02.2017/Sak 00317 Administrerande direktør si orientering.pdfSak 00317 Administrerande direktør si orientering.pdf
Sak 00317 Vedlegg AD si orientering pkt 1 - Rapportering tilsynssaker per 10.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/02.02.2017/Sak 00317 Vedlegg AD si orientering pkt 1 - Rapportering tilsynssaker per 10.pdfSak 00317 Vedlegg AD si orientering pkt 1 - Rapportering tilsynssaker per 10.pdf
Sak 00317 Vedlegg AD si orientering pkt 2 - Orientering om lovar forskriftar og myndigheitskrav.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/02.02.2017/Sak 00317 Vedlegg AD si orientering pkt 2 - Orientering om lovar forskriftar og myndigheitskrav.pdfSak 00317 Vedlegg AD si orientering pkt 2 - Orientering om lovar forskriftar og myndigheitskrav.pdf
Sak 00317 Vedlegg AD si orientering pkt 3 - Oversikt over høyringar.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/02.02.2017/Sak 00317 Vedlegg AD si orientering pkt 3 - Oversikt over høyringar.pdfSak 00317 Vedlegg AD si orientering pkt 3 - Oversikt over høyringar.pdf
Sak 00317 Vedlegg AD si orientering pkt 4 - Regionalt prosjekt - registrering av tvang innan psykisk helsevern.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/02.02.2017/Sak 00317 Vedlegg AD si orientering pkt 4 - Regionalt prosjekt - registrering av tvang innan psykisk helsevern.pdfSak 00317 Vedlegg AD si orientering pkt 4 - Regionalt prosjekt - registrering av tvang innan psykisk helsevern.pdf
Sak 00417 Rapportering frå verksemda per november og desember 2016.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/02.02.2017/Sak 00417 Rapportering frå verksemda per november og desember 2016.pdfSak 00417 Rapportering frå verksemda per november og desember 2016.pdf
Sak 00517 Konsernbudsjett 2017.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/02.02.2017/Sak 00517 Konsernbudsjett 2017.pdfSak 00517 Konsernbudsjett 2017.pdf
Sak 00617 Prosjektinvesteringar i Helse Vest 2017.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/02.02.2017/Sak 00617 Prosjektinvesteringar i Helse Vest 2017.pdfSak 00617 Prosjektinvesteringar i Helse Vest 2017.pdf
Sak 00717 Inntektsmodell 2018.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/02.02.2017/Sak 00717 Inntektsmodell 2018.pdfSak 00717 Inntektsmodell 2018.pdf
Sak 00817 Budsjett 2017 for Helse Vest RHF - administrasjonen.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/02.02.2017/Sak 00817 Budsjett 2017 for Helse Vest RHF - administrasjonen.pdfSak 00817 Budsjett 2017 for Helse Vest RHF - administrasjonen.pdf
Sak 00917 Oppdragsdokument 2017.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/02.02.2017/Sak 00917 Oppdragsdokument 2017.pdfSak 00917 Oppdragsdokument 2017.pdf
Sak 00917 Vedlegg 1 - Oppdragsdokument Helse Vest RHF 2017.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/02.02.2017/Sak 00917 Vedlegg 1 - Oppdragsdokument Helse Vest RHF 2017.PDFSak 00917 Vedlegg 1 - Oppdragsdokument Helse Vest RHF 2017.PDF
Sak 01017 Protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF 10. januar 2017.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/02.02.2017/Sak 01017 Protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF 10. januar 2017.pdfSak 01017 Protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF 10. januar 2017.pdf
Sak 01017 Vedlegg 1 - Protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF 10.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/02.02.2017/Sak 01017 Vedlegg 1 - Protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF 10.pdfSak 01017 Vedlegg 1 - Protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF 10.pdf
Sak 01017 Vedlegg 2 - Rapporteringsvedlegg til protokoll Helse Vest RHF 2017.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/02.02.2017/Sak 01017 Vedlegg 2 - Rapporteringsvedlegg til protokoll Helse Vest RHF 2017.pdfSak 01017 Vedlegg 2 - Rapporteringsvedlegg til protokoll Helse Vest RHF 2017.pdf
Sak 01117 Sal av Fitjar bu- og behandlingsheim.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/02.02.2017/Sak 01117 Sal av Fitjar bu- og behandlingsheim.pdfSak 01117 Sal av Fitjar bu- og behandlingsheim.pdf
Sak 01117 Vedlegg 1 - Styresak 0617 med vedlegg Helse Fonna HF - Sal av Fitjer Bu og behandlingheim.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/02.02.2017/Sak 01117 Vedlegg 1 - Styresak 0617 med vedlegg Helse Fonna HF - Sal av Fitjer Bu og behandlingheim.PDFSak 01117 Vedlegg 1 - Styresak 0617 med vedlegg Helse Fonna HF - Sal av Fitjer Bu og behandlingheim.PDF
Sak 01217 Regjeringa si tiltakspakke for auka sysselsetting - tildeling av midlar.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/02.02.2017/Sak 01217 Regjeringa si tiltakspakke for auka sysselsetting - tildeling av midlar.pdfSak 01217 Regjeringa si tiltakspakke for auka sysselsetting - tildeling av midlar.pdf
Sak 01317 Revidert nasjonal traumeplan - traumesystem i Norge 2016.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/02.02.2017/Sak 01317 Revidert nasjonal traumeplan - traumesystem i Norge 2016.pdfSak 01317 Revidert nasjonal traumeplan - traumesystem i Norge 2016.pdf
Sak 01417 Strategi for det regionale arbeidet med kvalitetsregister 2016 - 2020 (1).pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/02.02.2017/Sak 01417 Strategi for det regionale arbeidet med kvalitetsregister 2016 - 2020 (1).pdfSak 01417 Strategi for det regionale arbeidet med kvalitetsregister 2016 - 2020 (1).pdf
Sak 01417 Vedlegg 1 - Strategi for medisinske kvalitetsregister 2016 - 2020.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/02.02.2017/Sak 01417 Vedlegg 1 - Strategi for medisinske kvalitetsregister 2016 - 2020.pdfSak 01417 Vedlegg 1 - Strategi for medisinske kvalitetsregister 2016 - 2020.pdf
Sak 01417 Vedlegg 2 - Oversikt over kvalitetsregister i Helse Vest med nasjonal status.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/02.02.2017/Sak 01417 Vedlegg 2 - Oversikt over kvalitetsregister i Helse Vest med nasjonal status.pdfSak 01417 Vedlegg 2 - Oversikt over kvalitetsregister i Helse Vest med nasjonal status.pdf
Sak 01517 Etablering av ny modell for spesialistutdanninga for leger - dei regionale helseføretaka sine rollar og ansvar.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/02.02.2017/Sak 01517 Etablering av ny modell for spesialistutdanninga for leger - dei regionale helseføretaka sine rollar og ansvar.pdfSak 01517 Etablering av ny modell for spesialistutdanninga for leger - dei regionale helseføretaka sine rollar og ansvar.pdf
Sak 01617 Ny verksemdstrategi - Helse2035.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/02.02.2017/Sak 01617 Ny verksemdstrategi - Helse2035.pdfSak 01617 Ny verksemdstrategi - Helse2035.pdf
Sak 01617 Vedlegg 1 - Ny verksemdstrategi - Helse2035.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/02.02.2017/Sak 01617 Vedlegg 1 - Ny verksemdstrategi - Helse2035.PDFSak 01617 Vedlegg 1 - Ny verksemdstrategi - Helse2035.PDF
Sak 01717 Stifting av Luftambulansetjenesten HF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/02.02.2017/Sak 01717 Stifting av Luftambulansetjenesten HF.pdfSak 01717 Stifting av Luftambulansetjenesten HF.pdf
Sak 01717 Vedlegg 1 - Vedtekter Luftambulansetjenesten 17. januar 2017.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/02.02.2017/Sak 01717 Vedlegg 1 - Vedtekter Luftambulansetjenesten 17. januar 2017.pdfSak 01717 Vedlegg 1 - Vedtekter Luftambulansetjenesten 17. januar 2017.pdf
Sak 01717 Vedlegg 2 - Foretaksavtale Luftambulansetjenesten 18. januar 2017.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/02.02.2017/Sak 01717 Vedlegg 2 - Foretaksavtale Luftambulansetjenesten 18. januar 2017.pdfSak 01717 Vedlegg 2 - Foretaksavtale Luftambulansetjenesten 18. januar 2017.pdf
Sak 01717 Vedlegg 3 - Stiftelsesprotokoll Luftambulansetjenesten.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/02.02.2017/Sak 01717 Vedlegg 3 - Stiftelsesprotokoll Luftambulansetjenesten.pdfSak 01717 Vedlegg 3 - Stiftelsesprotokoll Luftambulansetjenesten.pdf
Sak 01817 Stifting av Pasientreiser HF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/02.02.2017/Sak 01817 Stifting av Pasientreiser HF.pdfSak 01817 Stifting av Pasientreiser HF.pdf
Sak 01817 Vedlegg 1 - Vedtekter Pasientreiser 17. januar 2017.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/02.02.2017/Sak 01817 Vedlegg 1 - Vedtekter Pasientreiser 17. januar 2017.pdfSak 01817 Vedlegg 1 - Vedtekter Pasientreiser 17. januar 2017.pdf
Sak 01817 Vedlegg 2 - Foretaksavtale Pasientreiser 18. januar 2017.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/02.02.2017/Sak 01817 Vedlegg 2 - Foretaksavtale Pasientreiser 18. januar 2017.pdfSak 01817 Vedlegg 2 - Foretaksavtale Pasientreiser 18. januar 2017.pdf
Sak 01817 Vedlegg 3 - Stiftelsesprotokoll Pasientreiser.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/02.02.2017/Sak 01817 Vedlegg 3 - Stiftelsesprotokoll Pasientreiser.pdfSak 01817 Vedlegg 3 - Stiftelsesprotokoll Pasientreiser.pdf
Sak 01917 Protokoll frå møte i revisjonsutvalet 01.11.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/02.02.2017/Sak 01917 Protokoll frå møte i revisjonsutvalet 01.11.pdfSak 01917 Protokoll frå møte i revisjonsutvalet 01.11.pdf
Sak 01917 Vedlegg 1 - Protokoll frå møte i revisjonsutvalet 01.11.2016.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/02.02.2017/Sak 01917 Vedlegg 1 - Protokoll frå møte i revisjonsutvalet 01.11.2016.PDFSak 01917 Vedlegg 1 - Protokoll frå møte i revisjonsutvalet 01.11.2016.PDF
Skriv 00 - Skriv og meldingar forside.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/02.02.2017/Skriv og meldingar/Skriv 00 - Skriv og meldingar forside.pdfSkriv 00 - Skriv og meldingar forside.pdf
Skriv 01 - Brev frå Helse Vest RHF til HOD, dagsett 011216 - Rapportering pr. oktober 2016.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/02.02.2017/Skriv og meldingar/Skriv 01 - Brev frå Helse Vest RHF til HOD, dagsett 011216 - Rapportering pr. oktober 2016.pdfSkriv 01 - Brev frå Helse Vest RHF til HOD, dagsett 011216 - Rapportering pr. oktober 2016.pdf
Skriv 02 - E-post fra HOD til HVE, dagsett 071216 - Oppfølging av den gyldne regel.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/02.02.2017/Skriv og meldingar/Skriv 02 - E-post fra HOD til HVE, dagsett 071216 - Oppfølging av den gyldne regel.pdfSkriv 02 - E-post fra HOD til HVE, dagsett 071216 - Oppfølging av den gyldne regel.pdf
Skriv 03 - Brev frå Helse Vest RHF til HOD, dagsett 191216 - Svar på brev om oppfølging av den gyldne regel.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/02.02.2017/Skriv og meldingar/Skriv 03 - Brev frå Helse Vest RHF til HOD, dagsett 191216 - Svar på brev om oppfølging av den gyldne regel.pdfSkriv 03 - Brev frå Helse Vest RHF til HOD, dagsett 191216 - Svar på brev om oppfølging av den gyldne regel.pdf
Skriv 04 - Brev frå Helse Vest RHF til HOD, dagsett 211216 - Prosjekt Stord sjukehus.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/02.02.2017/Skriv og meldingar/Skriv 04 - Brev frå Helse Vest RHF til HOD, dagsett 211216 - Prosjekt Stord sjukehus.pdfSkriv 04 - Brev frå Helse Vest RHF til HOD, dagsett 211216 - Prosjekt Stord sjukehus.pdf
Skriv 05 – Møtereferat RBU 241016.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/02.02.2017/Skriv og meldingar/Skriv 05 – Møtereferat RBU 241016.pdfSkriv 05 – Møtereferat RBU 241016.pdf

Arkiv 2002 - 2016

Styredokument 2016 Styredokument 2015 Styredokument 2014

Styredokument 2013

Styredokument 2012

Styredokument 2011

Styredokument 2010

Styredokument 2009

Styredokument 2008

Styredokument 2007

Styredokument 2006

Styredokument 2005

Styredokument 2004 Styredokument 2003

Styredokument 2002

Fann du det du leitte etter?