Styredokument, skriv og meldingar

​2017

21. juni

Sak 06017 Innkalling til styremøte i Helse Vest RHF 210617.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/21.06.2017/Sak 06017 Innkalling til styremøte i Helse Vest RHF 210617.pdfSak 06017 Innkalling til styremøte i Helse Vest RHF 210617.pdf
Sak 06117 PROTOKOLL FRÅ styremøte i Helse Vest RHF 110517.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/21.06.2017/Sak 06117 PROTOKOLL FRÅ styremøte i Helse Vest RHF 110517.pdfSak 06117 PROTOKOLL FRÅ styremøte i Helse Vest RHF 110517.pdf
Sak 06217 Årsmelding 2016 frå pasient- og brukaromboda i Helse Vest.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/21.06.2017/Sak 06217 Årsmelding 2016 frå pasient- og brukaromboda i Helse Vest.pdfSak 06217 Årsmelding 2016 frå pasient- og brukaromboda i Helse Vest.pdf
Sak 06217 Vedlegg 1 - Årsmelding 2016 Rogaland.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/21.06.2017/Sak 06217 Vedlegg 1 - Årsmelding 2016 Rogaland.pdfSak 06217 Vedlegg 1 - Årsmelding 2016 Rogaland.pdf
Sak 06217 Vedlegg 2 - Årsmelding 2016 Hordaland.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/21.06.2017/Sak 06217 Vedlegg 2 - Årsmelding 2016 Hordaland.pdfSak 06217 Vedlegg 2 - Årsmelding 2016 Hordaland.pdf
Sak 06217 Vedlegg 3 - Årsmelding 2016 Sogn og Fjordane.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/21.06.2017/Sak 06217 Vedlegg 3 - Årsmelding 2016 Sogn og Fjordane.pdfSak 06217 Vedlegg 3 - Årsmelding 2016 Sogn og Fjordane.pdf
Sak 06217 Vedlegg 4 - Årsmelding pasient- og brukerombudene i Norge 2016.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/21.06.2017/Sak 06217 Vedlegg 4 - Årsmelding pasient- og brukerombudene i Norge 2016.pdfSak 06217 Vedlegg 4 - Årsmelding pasient- og brukerombudene i Norge 2016.pdf
Sak 06317 Administrerande direktør si orientering.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/21.06.2017/Sak 06317 Administrerande direktør si orientering.pdfSak 06317 Administrerande direktør si orientering.pdf
Sak 06317 Vedlegg AD si orientering pkt 1 - Rapportering tilsynssaker - per 31. mai 2017.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/21.06.2017/Sak 06317 Vedlegg AD si orientering pkt 1 - Rapportering tilsynssaker - per 31. mai 2017.pdfSak 06317 Vedlegg AD si orientering pkt 1 - Rapportering tilsynssaker - per 31. mai 2017.pdf
Sak 06317 Vedlegg AD si orientering pkt 2 - Orientering om lov- og myndigheitskrav.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/21.06.2017/Sak 06317 Vedlegg AD si orientering pkt 2 - Orientering om lov- og myndigheitskrav.pdfSak 06317 Vedlegg AD si orientering pkt 2 - Orientering om lov- og myndigheitskrav.pdf
Sak 06317 Vedlegg AD si orientering pkt 3 - Oversikt over høyringar 21.06.2017.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/21.06.2017/Sak 06317 Vedlegg AD si orientering pkt 3 - Oversikt over høyringar 21.06.2017.pdfSak 06317 Vedlegg AD si orientering pkt 3 - Oversikt over høyringar 21.06.2017.pdf
Sak 06317 Vedlegg AD si orientering pkt 4 - Regional koordinerande eining for simulering.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/21.06.2017/Sak 06317 Vedlegg AD si orientering pkt 4 - Regional koordinerande eining for simulering.pdfSak 06317 Vedlegg AD si orientering pkt 4 - Regional koordinerande eining for simulering.pdf
Sak 06317 Vedlegg AD si orientering pkt 4 - Brev til HF om RegSim.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/21.06.2017/Sak 06317 Vedlegg AD si orientering pkt 4 - Brev til HF om RegSim.pdfSak 06317 Vedlegg AD si orientering pkt 4 - Brev til HF om RegSim.pdf
Sak 06417 Rapportering frå verksemda per april 2017.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/21.06.2017/Sak 06417 Rapportering frå verksemda per april 2017.pdfSak 06417 Rapportering frå verksemda per april 2017.pdf
Sak 06417 Vedlegg 2 - Rapportering frå verksemda per april 2017.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/21.06.2017/Sak 06417 Vedlegg 2 - Rapportering frå verksemda per april 2017.pdfSak 06417 Vedlegg 2 - Rapportering frå verksemda per april 2017.pdf
Sak 06517 Nasjonale kvalitetsindikatorar per 3. tertial 2016.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/21.06.2017/Sak 06517 Nasjonale kvalitetsindikatorar per 3. tertial 2016.pdfSak 06517 Nasjonale kvalitetsindikatorar per 3. tertial 2016.pdf
Sak 06517 Vedlegg 1 - Organspesifikke kreftforløp.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/21.06.2017/Sak 06517 Vedlegg 1 - Organspesifikke kreftforløp.pdfSak 06517 Vedlegg 1 - Organspesifikke kreftforløp.pdf
Sak 06617 Tenestetilbodet innan psykisk helsevern - oppfølging.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/21.06.2017/Sak 06617 Tenestetilbodet innan psykisk helsevern - oppfølging.pdfSak 06617 Tenestetilbodet innan psykisk helsevern - oppfølging.pdf
Sak 06717 Møteplan og årsplan for styret i Helse Vest 2018.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/21.06.2017/Sak 06717 Møteplan og årsplan for styret i Helse Vest 2018.pdfSak 06717 Møteplan og årsplan for styret i Helse Vest 2018.pdf
Sak 06717 Vedlegg 1 - Årsplan 2018 for styret i Helse Vest RHF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/21.06.2017/Sak 06717 Vedlegg 1 - Årsplan 2018 for styret i Helse Vest RHF.pdfSak 06717 Vedlegg 1 - Årsplan 2018 for styret i Helse Vest RHF.pdf
Sak 06717 Vedlegg 2 - Årshjul for 2018.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/21.06.2017/Sak 06717 Vedlegg 2 - Årshjul for 2018.pdfSak 06717 Vedlegg 2 - Årshjul for 2018.pdf
Sak 06817 Revidert nasjonalbudsjett 2017.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/21.06.2017/Sak 06817 Revidert nasjonalbudsjett 2017.pdfSak 06817 Revidert nasjonalbudsjett 2017.pdf
Sak 06917 Langsiktig finansiering Helse Vest IKT AS 2017.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/21.06.2017/Sak 06917 Langsiktig finansiering Helse Vest IKT AS 2017.pdfSak 06917 Langsiktig finansiering Helse Vest IKT AS 2017.pdf
Sak 07017 Inntektsmodell 2018.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/21.06.2017/Sak 07017 Inntektsmodell 2018.pdfSak 07017 Inntektsmodell 2018.pdf
Sak 07017 Vedlegg 1 - Rapport til høyring - Revisjon av Inntektsmodell Helse Vest.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/21.06.2017/Sak 07017 Vedlegg 1 - Rapport til høyring - Revisjon av Inntektsmodell Helse Vest.pdfSak 07017 Vedlegg 1 - Rapport til høyring - Revisjon av Inntektsmodell Helse Vest.pdf
Sak 07017 Vedlegg 2 - Høyringssvar Helse Førde HF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/21.06.2017/Sak 07017 Vedlegg 2 - Høyringssvar Helse Førde HF.pdfSak 07017 Vedlegg 2 - Høyringssvar Helse Førde HF.pdf
Sak 07017 Vedlegg 3 - Høyringssvar Helse Bergen HF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/21.06.2017/Sak 07017 Vedlegg 3 - Høyringssvar Helse Bergen HF.pdfSak 07017 Vedlegg 3 - Høyringssvar Helse Bergen HF.pdf
Sak 07017 Vedlegg 4 - Høyringssvar Helse Fonna HF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/21.06.2017/Sak 07017 Vedlegg 4 - Høyringssvar Helse Fonna HF.pdfSak 07017 Vedlegg 4 - Høyringssvar Helse Fonna HF.pdf
Sak 07017 Vedlegg 5 - Høyringssvar Helse Stavanger HF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/21.06.2017/Sak 07017 Vedlegg 5 - Høyringssvar Helse Stavanger HF.pdfSak 07017 Vedlegg 5 - Høyringssvar Helse Stavanger HF.pdf
Sak 07017 Vedlegg 6 - Høyringssvar Haraldsplass diakonale sjukehus.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/21.06.2017/Sak 07017 Vedlegg 6 - Høyringssvar Haraldsplass diakonale sjukehus.pdfSak 07017 Vedlegg 6 - Høyringssvar Haraldsplass diakonale sjukehus.pdf
Sak 07117 Førebels inntektsfordeling og resultatkrav 2018.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/21.06.2017/Sak 07117 Førebels inntektsfordeling og resultatkrav 2018.pdfSak 07117 Førebels inntektsfordeling og resultatkrav 2018.pdf
Sak 07117 Vedlegg 1 - Notat til sak om inntektsfordeling og resultatkrav 2018.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/21.06.2017/Sak 07117 Vedlegg 1 - Notat til sak om inntektsfordeling og resultatkrav 2018.pdfSak 07117 Vedlegg 1 - Notat til sak om inntektsfordeling og resultatkrav 2018.pdf
Sak 07217 Langtidsbudsjett 2018-2022.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/21.06.2017/Sak 07217 Langtidsbudsjett 2018-2022.pdfSak 07217 Langtidsbudsjett 2018-2022.pdf
Sak 07317 Forprosjekt Stavanger universitetssjukehus 2023.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/21.06.2017/Sak 07317 Forprosjekt Stavanger universitetssjukehus 2023.pdfSak 07317 Forprosjekt Stavanger universitetssjukehus 2023.pdf
Sak 07317 Vedlegg 1 - Styresak 45-17 Helse Stavanger HF - Forprosjektrapport SUS2023.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/21.06.2017/Sak 07317 Vedlegg 1 - Styresak 45-17 Helse Stavanger HF - Forprosjektrapport SUS2023.pdfSak 07317 Vedlegg 1 - Styresak 45-17 Helse Stavanger HF - Forprosjektrapport SUS2023.pdf
Sak 07317 Vedlegg 2 - Styresak 45-17 Vedlegg - Forprosjektrapport SUS2023 - 310517.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/21.06.2017/Sak 07317 Vedlegg 2 - Styresak 45-17 Vedlegg - Forprosjektrapport SUS2023 - 310517.pdfSak 07317 Vedlegg 2 - Styresak 45-17 Vedlegg - Forprosjektrapport SUS2023 - 310517.pdf
Sak 07317 Vedlegg 3 - HFP revidert versjon 2.0 - mai 2017 PDF-versjon.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/21.06.2017/Sak 07317 Vedlegg 3 - HFP revidert versjon 2.0 - mai 2017 PDF-versjon.pdfSak 07317 Vedlegg 3 - HFP revidert versjon 2.0 - mai 2017 PDF-versjon.pdf
Sak 07317 Vedlegg 4 - DFP revidert versjon 2.0 mai 2017 PDF-versjon.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/21.06.2017/Sak 07317 Vedlegg 4 - DFP revidert versjon 2.0 mai 2017 PDF-versjon.pdfSak 07317 Vedlegg 4 - DFP revidert versjon 2.0 mai 2017 PDF-versjon.pdf
Sak 07317 Vedlegg 5 - Hovedprogram utstyr forprosjekt SUS2023 (HPU).pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/21.06.2017/Sak 07317 Vedlegg 5 - Hovedprogram utstyr forprosjekt SUS2023 (HPU).pdfSak 07317 Vedlegg 5 - Hovedprogram utstyr forprosjekt SUS2023 (HPU).pdf
Sak 07317 Vedlegg 6 - HPU Vedlegg 1_Kostnadskalkyle pr romnivå.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/21.06.2017/Sak 07317 Vedlegg 6 - HPU Vedlegg 1_Kostnadskalkyle pr romnivå.pdfSak 07317 Vedlegg 6 - HPU Vedlegg 1_Kostnadskalkyle pr romnivå.pdf
Sak 07317 Vedlegg 7 - Tekniske notater.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/21.06.2017/Sak 07317 Vedlegg 7 - Tekniske notater.pdfSak 07317 Vedlegg 7 - Tekniske notater.pdf
Sak 07317 Vedlegg 8 - Rapport usikkerhetsanalyse SUS2023.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/21.06.2017/Sak 07317 Vedlegg 8 - Rapport usikkerhetsanalyse SUS2023.pdfSak 07317 Vedlegg 8 - Rapport usikkerhetsanalyse SUS2023.pdf
Sak 07417 Årleg melding frå Helse Vest RHF for 2016 krav om tilleggsrapportering.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/21.06.2017/Sak 07417 Årleg melding frå Helse Vest RHF for 2016 krav om tilleggsrapportering.pdfSak 07417 Årleg melding frå Helse Vest RHF for 2016 krav om tilleggsrapportering.pdf
Sak 07417 Vedlegg 1 - Årleg melding frå Helse Vest RHF 2016 - Tilleggsrapportering.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/21.06.2017/Sak 07417 Vedlegg 1 - Årleg melding frå Helse Vest RHF 2016 - Tilleggsrapportering.PDFSak 07417 Vedlegg 1 - Årleg melding frå Helse Vest RHF 2016 - Tilleggsrapportering.PDF
Sak 07417 Vedlegg 2 - Tilstandsgrad for sjukehusbygg - Helse Bergen HF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/21.06.2017/Sak 07417 Vedlegg 2 - Tilstandsgrad for sjukehusbygg - Helse Bergen HF.pdfSak 07417 Vedlegg 2 - Tilstandsgrad for sjukehusbygg - Helse Bergen HF.pdf
Sak 07417 Vedlegg 3 - Tilstandsgrad for sjukehusbygg - Helse Fonna HF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/21.06.2017/Sak 07417 Vedlegg 3 - Tilstandsgrad for sjukehusbygg - Helse Fonna HF.pdfSak 07417 Vedlegg 3 - Tilstandsgrad for sjukehusbygg - Helse Fonna HF.pdf
Sak 07417 Vedlegg 4 - Tilstandsgrad for sjukehusbygg - Helse Førde HF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/21.06.2017/Sak 07417 Vedlegg 4 - Tilstandsgrad for sjukehusbygg - Helse Førde HF.pdfSak 07417 Vedlegg 4 - Tilstandsgrad for sjukehusbygg - Helse Førde HF.pdf
Sak 07417 Vedlegg 5 - Tilstandsgrad for sjukehusbygg - Helse Stavanger HF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/21.06.2017/Sak 07417 Vedlegg 5 - Tilstandsgrad for sjukehusbygg - Helse Stavanger HF.pdfSak 07417 Vedlegg 5 - Tilstandsgrad for sjukehusbygg - Helse Stavanger HF.pdf
Sak 07517 Analyse av pasientkontaktar for pasientar i pågåande forløp - ventetid og fristbrot.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/21.06.2017/Sak 07517 Analyse av pasientkontaktar for pasientar i pågåande forløp - ventetid og fristbrot.pdfSak 07517 Analyse av pasientkontaktar for pasientar i pågåande forløp - ventetid og fristbrot.pdf
Sak 07517 Vedlegg 1 - Analyse ventetider og fristbrudd i Helse Vest.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/21.06.2017/Sak 07517 Vedlegg 1 - Analyse ventetider og fristbrudd i Helse Vest.pdfSak 07517 Vedlegg 1 - Analyse ventetider og fristbrudd i Helse Vest.pdf

11. mai

Sak 04717 Innkalling til styremøte i Helse Vest RHF 110517.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/11.05.2017/Sak 04717 Innkalling til styremøte i Helse Vest RHF 110517.pdfSak 04717 Innkalling til styremøte i Helse Vest RHF 110517.pdf
Sak 04817 PROTOKOLL FOR STYREMØTE I Helse Vest RHF 040417.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/11.05.2017/Sak 04817 PROTOKOLL FOR STYREMØTE I Helse Vest RHF 040417.pdfSak 04817 PROTOKOLL FOR STYREMØTE I Helse Vest RHF 040417.pdf
Sak 04917 Administrerande direktør si orientering.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/11.05.2017/Sak 04917 Administrerande direktør si orientering.pdfSak 04917 Administrerande direktør si orientering.pdf
Sak 04917 Vedlegg AD si orientering pkt 1 - Rapportering tilsynssaker.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/11.05.2017/Sak 04917 Vedlegg AD si orientering pkt 1 - Rapportering tilsynssaker.pdfSak 04917 Vedlegg AD si orientering pkt 1 - Rapportering tilsynssaker.pdf
Sak 04917 Vedlegg AD si orientering pkt 2 - Orientering om relevante lover, forskrifter og myndigheitskrav.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/11.05.2017/Sak 04917 Vedlegg AD si orientering pkt 2 - Orientering om relevante lover, forskrifter og myndigheitskrav.pdfSak 04917 Vedlegg AD si orientering pkt 2 - Orientering om relevante lover, forskrifter og myndigheitskrav.pdf
Sak 04917 Vedlegg AD si orientering pkt 3 - Oversikt over høyringar.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/11.05.2017/Sak 04917 Vedlegg AD si orientering pkt 3 - Oversikt over høyringar.pdfSak 04917 Vedlegg AD si orientering pkt 3 - Oversikt over høyringar.pdf
Sak 04917 Vedlegg AD si orientering pkt 4 - Lærlingar i helseføretaka.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/11.05.2017/Sak 04917 Vedlegg AD si orientering pkt 4 - Lærlingar i helseføretaka.pdfSak 04917 Vedlegg AD si orientering pkt 4 - Lærlingar i helseføretaka.pdf
Sak 05017 Rapportering frå verksemda per mars 2017.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/11.05.2017/Sak 05017 Rapportering frå verksemda per mars 2017.pdfSak 05017 Rapportering frå verksemda per mars 2017.pdf
Sak 05017 Vedlegg 3 - Rapportering frå verksemda per mars 2017.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/11.05.2017/Sak 05017 Vedlegg 3 - Rapportering frå verksemda per mars 2017.pdfSak 05017 Vedlegg 3 - Rapportering frå verksemda per mars 2017.pdf
Sak 05117 Sal av eigedom i Solåsveien 5 a-c Helse Stavanger HF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/11.05.2017/Sak 05117 Sal av eigedom i Solåsveien 5 a-c Helse Stavanger HF.pdfSak 05117 Sal av eigedom i Solåsveien 5 a-c Helse Stavanger HF.pdf
Sak 05117 Vedlegg 1 - Oversendingsbrev frå Helse Stavanger HF, dagsett 180417 - Salg av boligeiendom Solåsveien 5 a-c.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/11.05.2017/Sak 05117 Vedlegg 1 - Oversendingsbrev frå Helse Stavanger HF, dagsett 180417 - Salg av boligeiendom Solåsveien 5 a-c.PDFSak 05117 Vedlegg 1 - Oversendingsbrev frå Helse Stavanger HF, dagsett 180417 - Salg av boligeiendom Solåsveien 5 a-c.PDF
Sak 05117 Vedlegg 2 - Styresak 2917 Helse Stavanger HF.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/11.05.2017/Sak 05117 Vedlegg 2 - Styresak 2917 Helse Stavanger HF.PDFSak 05117 Vedlegg 2 - Styresak 2917 Helse Stavanger HF.PDF
Sak 05217 Ny representant til Regionalt brukarutval i Helse Vest.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/11.05.2017/Sak 05217 Ny representant til Regionalt brukarutval i Helse Vest.pdfSak 05217 Ny representant til Regionalt brukarutval i Helse Vest.pdf
Sak 05317 Smittevernplan Helse Vest RHF 2017 - 2021.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/11.05.2017/Sak 05317 Smittevernplan Helse Vest RHF 2017 - 2021.pdfSak 05317 Smittevernplan Helse Vest RHF 2017 - 2021.pdf
Sak 05317 Vedlegg 1 - Smittevernplan Helse Vest RHF 2017 - 2021.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/11.05.2017/Sak 05317 Vedlegg 1 - Smittevernplan Helse Vest RHF 2017 - 2021.pdfSak 05317 Vedlegg 1 - Smittevernplan Helse Vest RHF 2017 - 2021.pdf
Sak 05417 Helse 2035.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/11.05.2017/Sak 05417 Helse 2035.pdfSak 05417 Helse 2035.pdf
Sak 05417 Vedlegg 1 - Helse 2035 Strategi for Helse Vest.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/11.05.2017/Sak 05417 Vedlegg 1 - Helse 2035 Strategi for Helse Vest.pdfSak 05417 Vedlegg 1 - Helse 2035 Strategi for Helse Vest.pdf
Sak 05417 Vedlegg 2 - Logg over tilrådde endringar i strategidokumentet etter høyringa.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/11.05.2017/Sak 05417 Vedlegg 2 - Logg over tilrådde endringar i strategidokumentet etter høyringa.pdfSak 05417 Vedlegg 2 - Logg over tilrådde endringar i strategidokumentet etter høyringa.pdf
Sak 05417 Vedlegg 3 - Oppsummering av høyringssvara med kommentarar og tilrådingar.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/11.05.2017/Sak 05417 Vedlegg 3 - Oppsummering av høyringssvara med kommentarar og tilrådingar.pdfSak 05417 Vedlegg 3 - Oppsummering av høyringssvara med kommentarar og tilrådingar.pdf
Sak 05517 Styresak forprosjekt Haugesund sjukehus.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/11.05.2017/Sak 05517 Styresak forprosjekt Haugesund sjukehus.pdfSak 05517 Styresak forprosjekt Haugesund sjukehus.pdf
Sak 05517 Vedlegg 1 - Sak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-hovedrapport.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/11.05.2017/Sak 05517 Vedlegg 1 - Sak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-hovedrapport.PDFSak 05517 Vedlegg 1 - Sak-22-17-haugesundbygg2020-forprosjekt-hovedrapport.PDF
Sak 05617 Spesialistutdanning for legar - status for innføring av ny modell i Helse Vest.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/11.05.2017/Sak 05617 Spesialistutdanning for legar - status for innføring av ny modell i Helse Vest.pdfSak 05617 Spesialistutdanning for legar - status for innføring av ny modell i Helse Vest.pdf
Sak 05717 Sosial ulikskap ved primærbehandling av lungekreft i norske sjukehus.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/11.05.2017/Sak 05717 Sosial ulikskap ved primærbehandling av lungekreft i norske sjukehus.pdfSak 05717 Sosial ulikskap ved primærbehandling av lungekreft i norske sjukehus.pdf
Sak 05717 Vedlegg 1.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/11.05.2017/Sak 05717 Vedlegg 1.pdfSak 05717 Vedlegg 1.pdf
Sak 05817 Protokoll frå møte i revisjonsutvalet 01.02.2017.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/11.05.2017/Sak 05817 Protokoll frå møte i revisjonsutvalet 01.02.2017.pdfSak 05817 Protokoll frå møte i revisjonsutvalet 01.02.2017.pdf
Sak 05817 Vedlegg 1 - Protokoll frå møte i revisjonsutvalet 01.02.2017.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/11.05.2017/Sak 05817 Vedlegg 1 - Protokoll frå møte i revisjonsutvalet 01.02.2017.pdfSak 05817 Vedlegg 1 - Protokoll frå møte i revisjonsutvalet 01.02.2017.pdf
Skriv 1 - Rapportering frå Helse Vest RHF til HOD, dagsett 030417 - Rapportering pr. februar 2017.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/11.05.2017/Skriv og meldingar/Skriv 1 - Rapportering frå Helse Vest RHF til HOD, dagsett 030417 - Rapportering pr. februar 2017.pdfSkriv 1 - Rapportering frå Helse Vest RHF til HOD, dagsett 030417 - Rapportering pr. februar 2017.pdf
Skriv 2 - Møtereferat RBU 27.03.2017.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/11.05.2017/Skriv og meldingar/Skriv 2 - Møtereferat RBU 27.03.2017.pdfSkriv 2 - Møtereferat RBU 27.03.2017.pdf
Skriv 3 - E-post 060417 til HVE fra Kvinne- og familieforbundet - Ambulansekutt.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/11.05.2017/Skriv og meldingar/Skriv 3 - E-post 060417 til HVE fra Kvinne- og familieforbundet - Ambulansekutt.pdfSkriv 3 - E-post 060417 til HVE fra Kvinne- og familieforbundet - Ambulansekutt.pdf


4. april

Fellesmøte mellom styret i Helse Vest RHF og styret i Helse Fonna HF 3.4.17.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/04.04.2017/Fellesmøte mellom styret i Helse Vest RHF og styret i Helse Fonna HF 3.4.17.pdfFellesmøte mellom styret i Helse Vest RHF og styret i Helse Fonna HF 3.4.17.pdf
Sak 03617 Innkalling til styremøte i Helse Vest RHF 040417.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/04.04.2017/Sak 03617 Innkalling til styremøte i Helse Vest RHF 040417.pdfSak 03617 Innkalling til styremøte i Helse Vest RHF 040417.pdf
Sak 03717 Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF 070317.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/04.04.2017/Sak 03717 Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF 070317.pdfSak 03717 Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF 070317.pdf
Sak 03817 Årsoppgjer 2016.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/04.04.2017/Sak 03817 Årsoppgjer 2016.pdfSak 03817 Årsoppgjer 2016.pdf
Sak 03817 Vedlegg 1 - Konsernrekneskap med noter og kontantstraumoppstilling for Helse Vest.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/04.04.2017/Sak 03817 Vedlegg 1 - Konsernrekneskap med noter og kontantstraumoppstilling for Helse Vest.pdfSak 03817 Vedlegg 1 - Konsernrekneskap med noter og kontantstraumoppstilling for Helse Vest.pdf
Sak 03817 Vedlegg 2 - Årsberetning 2016.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/04.04.2017/Sak 03817 Vedlegg 2 - Årsberetning 2016.pdfSak 03817 Vedlegg 2 - Årsberetning 2016.pdf
Sak 03817 Vedlegg 3 - Oppsummering frå revisjonen.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/04.04.2017/Sak 03817 Vedlegg 3 - Oppsummering frå revisjonen.pdfSak 03817 Vedlegg 3 - Oppsummering frå revisjonen.pdf
Sak 03917 Administrerande direktør si orientering.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/04.04.2017/Sak 03917 Administrerande direktør si orientering.pdfSak 03917 Administrerande direktør si orientering.pdf
Sak 03917 Vedlegg AD si orientering pkt 1 - Rapportering tilsynssaker per 10. mars 2017.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/04.04.2017/Sak 03917 Vedlegg AD si orientering pkt 1 - Rapportering tilsynssaker per 10. mars 2017.pdfSak 03917 Vedlegg AD si orientering pkt 1 - Rapportering tilsynssaker per 10. mars 2017.pdf
Sak 03917 Vedlegg AD si orientering pkt 2 - Orientering om relevante lover, forskriftar og myndigheitskrav.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/04.04.2017/Sak 03917 Vedlegg AD si orientering pkt 2 - Orientering om relevante lover, forskriftar og myndigheitskrav.pdfSak 03917 Vedlegg AD si orientering pkt 2 - Orientering om relevante lover, forskriftar og myndigheitskrav.pdf
Sak 03917 Vedlegg AD si orientering pkt 3 - Oversikt over høyringar.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/04.04.2017/Sak 03917 Vedlegg AD si orientering pkt 3 - Oversikt over høyringar.pdfSak 03917 Vedlegg AD si orientering pkt 3 - Oversikt over høyringar.pdf
Sak 03917 Vedlegg AD si orientering pkt 4 - Resultat 2016.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/04.04.2017/Sak 03917 Vedlegg AD si orientering pkt 4 - Resultat 2016.pdfSak 03917 Vedlegg AD si orientering pkt 4 - Resultat 2016.pdf
Sak 03917 Vedlegg AD si orientering pkt 5 - Kjølebehandling av nyfødte.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/04.04.2017/Sak 03917 Vedlegg AD si orientering pkt 5 - Kjølebehandling av nyfødte.pdfSak 03917 Vedlegg AD si orientering pkt 5 - Kjølebehandling av nyfødte.pdf
Sak 04017 Rapportering frå verksemda per februar 2017 v03.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/04.04.2017/Sak 04017 Rapportering frå verksemda per februar 2017 v03.pdfSak 04017 Rapportering frå verksemda per februar 2017 v03.pdf
Sak 04017 Vedlegg 1 - Rapportering frå verksemda per februar 2017.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/04.04.2017/Sak 04017 Vedlegg 1 - Rapportering frå verksemda per februar 2017.pdfSak 04017 Vedlegg 1 - Rapportering frå verksemda per februar 2017.pdf
Sak 04117 OPPDATERT Odda sjukehus i lys av føringane i Nasjonal helse- og sjukehusplan.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/04.04.2017/Sak 04117 OPPDATERT Odda sjukehus i lys av føringane i Nasjonal helse- og sjukehusplan.pdfSak 04117 OPPDATERT Odda sjukehus i lys av føringane i Nasjonal helse- og sjukehusplan.pdf
Sak 04117 Vedlegg 0 - Kommunalt innspel til styret i Helse Vest.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/04.04.2017/Sak 04117 Vedlegg 0 - Kommunalt innspel til styret i Helse Vest.pdfSak 04117 Vedlegg 0 - Kommunalt innspel til styret i Helse Vest.pdf
Sak 04117 Vedlegg 1 - Prosjektrapport Odda sjukehus i lys av føringane i Nasjonal helse- og sjukehusplan.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/04.04.2017/Sak 04117 Vedlegg 1 - Prosjektrapport Odda sjukehus i lys av føringane i Nasjonal helse- og sjukehusplan.PDFSak 04117 Vedlegg 1 - Prosjektrapport Odda sjukehus i lys av føringane i Nasjonal helse- og sjukehusplan.PDF
Sak 04117 Vedlegg 2 - Rapportvedlegg.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/04.04.2017/Sak 04117 Vedlegg 2 - Rapportvedlegg.PDFSak 04117 Vedlegg 2 - Rapportvedlegg.PDF
Sak 04117 Vedlegg 3 - Kommentar frå prosjektdeltakarar.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/04.04.2017/Sak 04117 Vedlegg 3 - Kommentar frå prosjektdeltakarar.PDFSak 04117 Vedlegg 3 - Kommentar frå prosjektdeltakarar.PDF
Sak 04117 Vedlegg 4 - Kommentar frå prosjektdeltakar.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/04.04.2017/Sak 04117 Vedlegg 4 - Kommentar frå prosjektdeltakar.PDFSak 04117 Vedlegg 4 - Kommentar frå prosjektdeltakar.PDF
Sak 04117 Vedlegg 5 - Ekstern kvalitetssikring.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/04.04.2017/Sak 04117 Vedlegg 5 - Ekstern kvalitetssikring.PDFSak 04117 Vedlegg 5 - Ekstern kvalitetssikring.PDF
Sak 04117 Vedlegg 6 - Samanstilling av risiko.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/04.04.2017/Sak 04117 Vedlegg 6 - Samanstilling av risiko.pdfSak 04117 Vedlegg 6 - Samanstilling av risiko.pdf
Sak 04117 Vedlegg 7 - Notat om risikovurderinga.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/04.04.2017/Sak 04117 Vedlegg 7 - Notat om risikovurderinga.pdfSak 04117 Vedlegg 7 - Notat om risikovurderinga.pdf
Sak 04117 Vedlegg 8 - Høyringssvar.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/04.04.2017/Sak 04117 Vedlegg 8 - Høyringssvar.pdfSak 04117 Vedlegg 8 - Høyringssvar.pdf
Sak 04217 Felles retningslinjer for brukarmedverknad.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/04.04.2017/Sak 04217 Felles retningslinjer for brukarmedverknad.pdfSak 04217 Felles retningslinjer for brukarmedverknad.pdf
Sak 04217 Vedlegg 1 - Felles retningslinjer for brukarmedverknad.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/04.04.2017/Sak 04217 Vedlegg 1 - Felles retningslinjer for brukarmedverknad.pdfSak 04217 Vedlegg 1 - Felles retningslinjer for brukarmedverknad.pdf
Sak 04217 Vedlegg 2 - Ungdomsråd i helseforetak.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/04.04.2017/Sak 04217 Vedlegg 2 - Ungdomsråd i helseforetak.PDFSak 04217 Vedlegg 2 - Ungdomsråd i helseforetak.PDF
Sak 04317 Høyringssvar til læringsmål for dei medisinske spesialitetane del 2 og 3.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/04.04.2017/Sak 04317 Høyringssvar til læringsmål for dei medisinske spesialitetane del 2 og 3.pdfSak 04317 Høyringssvar til læringsmål for dei medisinske spesialitetane del 2 og 3.pdf
Sak 04317 Vedlegg 1 - Høyringsuttale - LIS 2 og LIS 3 mars 2017.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/04.04.2017/Sak 04317 Vedlegg 1 - Høyringsuttale - LIS 2 og LIS 3 mars 2017.pdfSak 04317 Vedlegg 1 - Høyringsuttale - LIS 2 og LIS 3 mars 2017.pdf
Sak 04417 Krav til leverandørar - strategi anstendig arbeidsliv og tiltak unngå sosial dumping mv.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/04.04.2017/Sak 04417 Krav til leverandørar - strategi anstendig arbeidsliv og tiltak unngå sosial dumping mv.pdfSak 04417 Krav til leverandørar - strategi anstendig arbeidsliv og tiltak unngå sosial dumping mv.pdf
Skriv 00 - Skriv og meldingar forside.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/04.04.2017/Skriv og meldingar/Skriv 00 - Skriv og meldingar forside.pdfSkriv 00 - Skriv og meldingar forside.pdf
Skriv 00 - Skriv og meldingar forside2.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/04.04.2017/Skriv og meldingar/Skriv 00 - Skriv og meldingar forside2.pdfSkriv 00 - Skriv og meldingar forside2.pdf
Skriv 01 - Brev frå HVE RHF til HOD, dagsett 100317- rapportering frå verksemda pr. januar 2017.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/04.04.2017/Skriv og meldingar/Skriv 01 - Brev frå HVE RHF til HOD, dagsett 100317- rapportering frå verksemda pr. januar 2017.pdfSkriv 01 - Brev frå HVE RHF til HOD, dagsett 100317- rapportering frå verksemda pr. januar 2017.pdf
Skriv 02 - Brev frå Hordaland fylkesting til HVE RHF, dagsett 130317 - om den akuttkirurgiske beredskapen ved Odda sjukehus.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/04.04.2017/Skriv og meldingar/Skriv 02 - Brev frå Hordaland fylkesting til HVE RHF, dagsett 130317 - om den akuttkirurgiske beredskapen ved Odda sjukehus.pdfSkriv 02 - Brev frå Hordaland fylkesting til HVE RHF, dagsett 130317 - om den akuttkirurgiske beredskapen ved Odda sjukehus.pdf
Skriv 03 - Brev frå Hardanger Ungdomsråd til HVE RHF, dagsett 160317 - om akuttkirurgi på Odda sjukehus i Hardanger.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/04.04.2017/Skriv og meldingar/Skriv 03 - Brev frå Hardanger Ungdomsråd til HVE RHF, dagsett 160317 - om akuttkirurgi på Odda sjukehus i Hardanger.pdfSkriv 03 - Brev frå Hardanger Ungdomsråd til HVE RHF, dagsett 160317 - om akuttkirurgi på Odda sjukehus i Hardanger.pdf
Skriv 04 - Brev frå Hardanger Ungdomsråd til HVE RHF, dagsett 160317 - uttale om ambulanse og respondstid.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/04.04.2017/Skriv og meldingar/Skriv 04 - Brev frå Hardanger Ungdomsråd til HVE RHF, dagsett 160317 - uttale om ambulanse og respondstid.pdfSkriv 04 - Brev frå Hardanger Ungdomsråd til HVE RHF, dagsett 160317 - uttale om ambulanse og respondstid.pdf
Skriv 05 - Brev frå HFO HF til HVE RHF, dagsett 280217 - styresak Odda sjukehus.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/04.04.2017/Skriv og meldingar/Skriv 05 - Brev frå HFO HF til HVE RHF, dagsett 280217 - styresak Odda sjukehus.pdfSkriv 05 - Brev frå HFO HF til HVE RHF, dagsett 280217 - styresak Odda sjukehus.pdf
Skriv 06 - Brev frå Hordaland fylkeskommune til HFO HF - fråsegn til høyring av rapport frå prosjekt Odda sjukehus.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/04.04.2017/Skriv og meldingar/Skriv 06 - Brev frå Hordaland fylkeskommune til HFO HF - fråsegn til høyring av rapport frå prosjekt Odda sjukehus.pdfSkriv 06 - Brev frå Hordaland fylkeskommune til HFO HF - fråsegn til høyring av rapport frå prosjekt Odda sjukehus.pdf
Skriv 07 - Brev frå ordførar i Odda kommune til styret i HVE RHF, dagsett 080317 - styremøte for Helse Vest 4. april.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/04.04.2017/Skriv og meldingar/Skriv 07 - Brev frå ordførar i Odda kommune til styret i HVE RHF, dagsett 080317 - styremøte for Helse Vest 4. april.pdfSkriv 07 - Brev frå ordførar i Odda kommune til styret i HVE RHF, dagsett 080317 - styremøte for Helse Vest 4. april.pdf
Skriv 08 - Brev frå HVE RHF til Odda kommune, dagsett 150317 - Svar på brev.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/04.04.2017/Skriv og meldingar/Skriv 08 - Brev frå HVE RHF til Odda kommune, dagsett 150317 - Svar på brev.pdfSkriv 08 - Brev frå HVE RHF til Odda kommune, dagsett 150317 - Svar på brev.pdf
Skriv 09 - E-post frå Ordførar i Odda kommune til HVE RHF, dagsett 160317 - vedrørande styremøte.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/04.04.2017/Skriv og meldingar/Skriv 09 - E-post frå Ordførar i Odda kommune til HVE RHF, dagsett 160317 - vedrørande styremøte.pdfSkriv 09 - E-post frå Ordførar i Odda kommune til HVE RHF, dagsett 160317 - vedrørande styremøte.pdf
Skriv 10 - E-post frå HVE RHF til Ordførar i Odda kommune, dagsett 170317 - Svar på e-post.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/04.04.2017/Skriv og meldingar/Skriv 10 - E-post frå HVE RHF til Ordførar i Odda kommune, dagsett 170317 - Svar på e-post.pdfSkriv 10 - E-post frå HVE RHF til Ordførar i Odda kommune, dagsett 170317 - Svar på e-post.pdf
Skriv 11 - Møtereferat RBU 230217.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/04.04.2017/Skriv og meldingar/Skriv 11 - Møtereferat RBU 230217.pdfSkriv 11 - Møtereferat RBU 230217.pdf
Skriv 12 – Brev frå overlege på Odda sjukehus til Helse Vest RHF, dagsett 270317 - Frå ein anestesiolog sitt perspektiv.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/04.04.2017/Skriv og meldingar/Skriv 12 – Brev frå overlege på Odda sjukehus til Helse Vest RHF, dagsett 270317 - Frå ein anestesiolog sitt perspektiv.pdfSkriv 12 – Brev frå overlege på Odda sjukehus til Helse Vest RHF, dagsett 270317 - Frå ein anestesiolog sitt perspektiv.pdf
Skriv 13 – Brev frå medarbeidarar på Odda sjukehus til Helse Vest RHF, dagsett 270317 – Akuttkirurgisk verksamd.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/04.04.2017/Skriv og meldingar/Skriv 13 – Brev frå medarbeidarar på Odda sjukehus til Helse Vest RHF, dagsett 270317 – Akuttkirurgisk verksamd.pdfSkriv 13 – Brev frå medarbeidarar på Odda sjukehus til Helse Vest RHF, dagsett 270317 – Akuttkirurgisk verksamd.pdf
Skriv 14 – Brev frå ELogIT Statkraft Klubb Hardanger til Helse Vest RHF, dagsett 280317 – Støtteerklæring.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/04.04.2017/Skriv og meldingar/Skriv 14 – Brev frå ELogIT Statkraft Klubb Hardanger til Helse Vest RHF, dagsett 280317 – Støtteerklæring.pdfSkriv 14 – Brev frå ELogIT Statkraft Klubb Hardanger til Helse Vest RHF, dagsett 280317 – Støtteerklæring.pdf
Skriv 15 – Brev frå Nasjonal Kompetanseteneste for traumalogi til Helse Vest RHF, dagsett 300317 – Innspel til saka.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/04.04.2017/Skriv og meldingar/Skriv 15 – Brev frå Nasjonal Kompetanseteneste for traumalogi til Helse Vest RHF, dagsett 300317 – Innspel til saka.pdfSkriv 15 – Brev frå Nasjonal Kompetanseteneste for traumalogi til Helse Vest RHF, dagsett 300317 – Innspel til saka.pdf
Skriv 16 – Brev frå Anne Marit Buer til Helse Vest RHF, dagsett 300317 – Innspel til saka om Odda sjukehus.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/04.04.2017/Skriv og meldingar/Skriv 16 – Brev frå Anne Marit Buer til Helse Vest RHF, dagsett 300317 – Innspel til saka om Odda sjukehus.pdfSkriv 16 – Brev frå Anne Marit Buer til Helse Vest RHF, dagsett 300317 – Innspel til saka om Odda sjukehus.pdf
Skriv 17 – Brev frå Odda kommune til Helse Vest RHF, dagsett 260317 – Kommunalt innspel til prosjektrapport.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/04.04.2017/Skriv og meldingar/Skriv 17 – Brev frå Odda kommune til Helse Vest RHF, dagsett 260317 – Kommunalt innspel til prosjektrapport.pdfSkriv 17 – Brev frå Odda kommune til Helse Vest RHF, dagsett 260317 – Kommunalt innspel til prosjektrapport.pdf


7. mars

Sak 02417 OPPDATERT Innkalling til styremøte i Helse Vest RHF 070317.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/07.03.2017/Sak 02417 OPPDATERT Innkalling til styremøte i Helse Vest RHF 070317.pdfSak 02417 OPPDATERT Innkalling til styremøte i Helse Vest RHF 070317.pdf
Sak 02517 PROTOKOLL for styremøte i Helse Vest RHF 020217.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/07.03.2017/Sak 02517 PROTOKOLL for styremøte i Helse Vest RHF 020217.pdfSak 02517 PROTOKOLL for styremøte i Helse Vest RHF 020217.pdf
Sak 02517 PROTOKOLL for styremøte i Helse Vest RHF 200217.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/07.03.2017/Sak 02517 PROTOKOLL for styremøte i Helse Vest RHF 200217.pdfSak 02517 PROTOKOLL for styremøte i Helse Vest RHF 200217.pdf
Sak 02617 Administrerande direktør si orientering.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/07.03.2017/Sak 02617 Administrerande direktør si orientering.pdfSak 02617 Administrerande direktør si orientering.pdf
Sak 02617 Vedlegg AD si orientering pkt 1 - Rapportering tilsynssaker per 10. februar 2017.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/07.03.2017/Sak 02617 Vedlegg AD si orientering pkt 1 - Rapportering tilsynssaker per 10. februar 2017.pdfSak 02617 Vedlegg AD si orientering pkt 1 - Rapportering tilsynssaker per 10. februar 2017.pdf
Sak 02617 Vedlegg AD si orientering pkt 2 - Oversikt over lovar og myndigheitskrav.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/07.03.2017/Sak 02617 Vedlegg AD si orientering pkt 2 - Oversikt over lovar og myndigheitskrav.pdfSak 02617 Vedlegg AD si orientering pkt 2 - Oversikt over lovar og myndigheitskrav.pdf
Sak 02617 Vedlegg AD si orientering pkt 3 - Oversikt over høyringar 07.03.2017.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/07.03.2017/Sak 02617 Vedlegg AD si orientering pkt 3 - Oversikt over høyringar 07.03.2017.pdfSak 02617 Vedlegg AD si orientering pkt 3 - Oversikt over høyringar 07.03.2017.pdf
Sak 02617 Vedlegg AD si orientering pkt 4 - Kunngjering av val av styremedlemmer.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/07.03.2017/Sak 02617 Vedlegg AD si orientering pkt 4 - Kunngjering av val av styremedlemmer.pdfSak 02617 Vedlegg AD si orientering pkt 4 - Kunngjering av val av styremedlemmer.pdf
Sak 02617 Vedlegg AD si orientering pkt 4 - Protokoll frå valstyret.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/07.03.2017/Sak 02617 Vedlegg AD si orientering pkt 4 - Protokoll frå valstyret.pdfSak 02617 Vedlegg AD si orientering pkt 4 - Protokoll frå valstyret.pdf
Sak 02717 Notat - Rettleiing til ny rapportering frå verksemda.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/07.03.2017/Sak 02717 Notat - Rettleiing til ny rapportering frå verksemda.pdfSak 02717 Notat - Rettleiing til ny rapportering frå verksemda.pdf
Sak 02717 Rapportering frå verksemda per januar 2017.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/07.03.2017/Sak 02717 Rapportering frå verksemda per januar 2017.pdfSak 02717 Rapportering frå verksemda per januar 2017.pdf
Sak 02717 Vedlegg 3 - Rapportering frå verksemda per januar 2017.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/07.03.2017/Sak 02717 Vedlegg 3 - Rapportering frå verksemda per januar 2017.pdfSak 02717 Vedlegg 3 - Rapportering frå verksemda per januar 2017.pdf
Sak 02817 Styringsdokument 2017 til helseføretaka og Helse Vest IKT AS.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/07.03.2017/Sak 02817 Styringsdokument 2017 til helseføretaka og Helse Vest IKT AS.pdfSak 02817 Styringsdokument 2017 til helseføretaka og Helse Vest IKT AS.pdf
Sak 02817 A Styringsdokument 2017 Helse Bergen HF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/07.03.2017/Sak 02817 A Styringsdokument 2017 Helse Bergen HF.pdfSak 02817 A Styringsdokument 2017 Helse Bergen HF.pdf
Sak 02817 B Styringsdokument 2017 Helse Fonna HF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/07.03.2017/Sak 02817 B Styringsdokument 2017 Helse Fonna HF.pdfSak 02817 B Styringsdokument 2017 Helse Fonna HF.pdf
Sak 02817 C Styringsdokument 2017 Helse Førde HF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/07.03.2017/Sak 02817 C Styringsdokument 2017 Helse Førde HF.pdfSak 02817 C Styringsdokument 2017 Helse Førde HF.pdf
Sak 02817 D Styringsdokument 2017 Helse Stavanger HF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/07.03.2017/Sak 02817 D Styringsdokument 2017 Helse Stavanger HF.pdfSak 02817 D Styringsdokument 2017 Helse Stavanger HF.pdf
Sak 02817 E Styringsdokument 2017 Helse Vest IKT AS.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/07.03.2017/Sak 02817 E Styringsdokument 2017 Helse Vest IKT AS.pdfSak 02817 E Styringsdokument 2017 Helse Vest IKT AS.pdf
Sak 02817 F Styringsdokument 2017 Sjukehusapoteka Vest HF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/07.03.2017/Sak 02817 F Styringsdokument 2017 Sjukehusapoteka Vest HF.pdfSak 02817 F Styringsdokument 2017 Sjukehusapoteka Vest HF.pdf
Sak 02817 G Vedlegg 1 HF - Utdanning av helsepersonell.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/07.03.2017/Sak 02817 G Vedlegg 1 HF - Utdanning av helsepersonell.pdfSak 02817 G Vedlegg 1 HF - Utdanning av helsepersonell.pdf
Sak 02817 H Vedlegg 2 HF - Rapporteringsmal 2017.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/07.03.2017/Sak 02817 H Vedlegg 2 HF - Rapporteringsmal 2017.pdfSak 02817 H Vedlegg 2 HF - Rapporteringsmal 2017.pdf
Sak 02817 I Vedlegg 3 HF - Mål 2017 og andre styringsparametrar.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/07.03.2017/Sak 02817 I Vedlegg 3 HF - Mål 2017 og andre styringsparametrar.pdfSak 02817 I Vedlegg 3 HF - Mål 2017 og andre styringsparametrar.pdf
Sak 02817 J Vedlegg 4 HF - Oversikt over regionale planar.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/07.03.2017/Sak 02817 J Vedlegg 4 HF - Oversikt over regionale planar.pdfSak 02817 J Vedlegg 4 HF - Oversikt over regionale planar.pdf
Sak 02817 K Vedlegg 5 HF - Særskilt rapportering.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/07.03.2017/Sak 02817 K Vedlegg 5 HF - Særskilt rapportering.pdfSak 02817 K Vedlegg 5 HF - Særskilt rapportering.pdf
Sak 02817 L Vedlegg 1 IKT - Rapporteringsmal 2017.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/07.03.2017/Sak 02817 L Vedlegg 1 IKT - Rapporteringsmal 2017.pdfSak 02817 L Vedlegg 1 IKT - Rapporteringsmal 2017.pdf
Sak 02817 M Vedlegg 2 IKT - Oversikt over regionale planar.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/07.03.2017/Sak 02817 M Vedlegg 2 IKT - Oversikt over regionale planar.pdfSak 02817 M Vedlegg 2 IKT - Oversikt over regionale planar.pdf
Sak 02817 N Vedlegg 1 SAV - Rapporteringsmal 2017.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/07.03.2017/Sak 02817 N Vedlegg 1 SAV - Rapporteringsmal 2017.pdfSak 02817 N Vedlegg 1 SAV - Rapporteringsmal 2017.pdf
Sak 02817 O Vedlegg 2 SAV - Oversikt over regionale planar.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/07.03.2017/Sak 02817 O Vedlegg 2 SAV - Oversikt over regionale planar.pdfSak 02817 O Vedlegg 2 SAV - Oversikt over regionale planar.pdf
Sak 02917 Årleg melding for Helse Vest RHF 2016.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/07.03.2017/Sak 02917 Årleg melding for Helse Vest RHF 2016.pdfSak 02917 Årleg melding for Helse Vest RHF 2016.pdf
Sak 02917 Vedlegg 1 - Årlig melding HV RHF 2016.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/07.03.2017/Sak 02917 Vedlegg 1 - Årlig melding HV RHF 2016.pdfSak 02917 Vedlegg 1 - Årlig melding HV RHF 2016.pdf
Sak 02917 Vedlegg 2 - Årleg melding 2016 - den gyldne regel.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/07.03.2017/Sak 02917 Vedlegg 2 - Årleg melding 2016 - den gyldne regel.pdfSak 02917 Vedlegg 2 - Årleg melding 2016 - den gyldne regel.pdf
Sak 02917 Vedlegg 3 - Spredning av tiltakspakkane i pasienttryggleiksprogrammet.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/07.03.2017/Sak 02917 Vedlegg 3 - Spredning av tiltakspakkane i pasienttryggleiksprogrammet.pdfSak 02917 Vedlegg 3 - Spredning av tiltakspakkane i pasienttryggleiksprogrammet.pdf
Sak 02917 Vedlegg 4 - Regionalt brukerutvalg sin uttalelse til årleg melding Helse Vest RHF.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/07.03.2017/Sak 02917 Vedlegg 4 - Regionalt brukerutvalg sin uttalelse til årleg melding Helse Vest RHF.PDFSak 02917 Vedlegg 4 - Regionalt brukerutvalg sin uttalelse til årleg melding Helse Vest RHF.PDF
Sak 02917 Vedlegg 5 - Årlig melding for Regionalt Brukerutvalg i Helse Vest.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/07.03.2017/Sak 02917 Vedlegg 5 - Årlig melding for Regionalt Brukerutvalg i Helse Vest.PDFSak 02917 Vedlegg 5 - Årlig melding for Regionalt Brukerutvalg i Helse Vest.PDF
Sak 03017 Årleg gjennomgang av styrande dokument for styret i Helse Vest.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/07.03.2017/Sak 03017 Årleg gjennomgang av styrande dokument for styret i Helse Vest.pdfSak 03017 Årleg gjennomgang av styrande dokument for styret i Helse Vest.pdf
Sak 03017 Vedlegg 1 - Vedtekter for Helse Vest RHF.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/07.03.2017/Sak 03017 Vedlegg 1 - Vedtekter for Helse Vest RHF.PDFSak 03017 Vedlegg 1 - Vedtekter for Helse Vest RHF.PDF
Sak 03017 Vedlegg 2 - Styreinstruks for Helse Vest RHF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/07.03.2017/Sak 03017 Vedlegg 2 - Styreinstruks for Helse Vest RHF.pdfSak 03017 Vedlegg 2 - Styreinstruks for Helse Vest RHF.pdf
Sak 03017 Vedlegg 3 - Instruks for administrerande direktør i Helse Vest RHF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/07.03.2017/Sak 03017 Vedlegg 3 - Instruks for administrerande direktør i Helse Vest RHF.pdfSak 03017 Vedlegg 3 - Instruks for administrerande direktør i Helse Vest RHF.pdf
Sak 03017 Vedlegg 4 - Fullmaktsstruktur i Helse Vest RHF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/07.03.2017/Sak 03017 Vedlegg 4 - Fullmaktsstruktur i Helse Vest RHF.pdfSak 03017 Vedlegg 4 - Fullmaktsstruktur i Helse Vest RHF.pdf
Sak 03017 Vedlegg 5 - Rettleiar, Styrearbeid i regionale helseføretak.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/07.03.2017/Sak 03017 Vedlegg 5 - Rettleiar, Styrearbeid i regionale helseføretak.pdfSak 03017 Vedlegg 5 - Rettleiar, Styrearbeid i regionale helseføretak.pdf
Sak 03017 Vedlegg 6 - Etiske Retningslinjer for føretaksgruppa Helse Vest.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/07.03.2017/Sak 03017 Vedlegg 6 - Etiske Retningslinjer for føretaksgruppa Helse Vest.pdfSak 03017 Vedlegg 6 - Etiske Retningslinjer for føretaksgruppa Helse Vest.pdf
Sak 03017 Vedlegg 7 - Regjeringa sin eigarpolitikk Meld. St. 27.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/07.03.2017/Sak 03017 Vedlegg 7 - Regjeringa sin eigarpolitikk Meld. St. 27.pdfSak 03017 Vedlegg 7 - Regjeringa sin eigarpolitikk Meld. St. 27.pdf
Sak 03017 Vedlegg 8 - Retningslinjer for lønn og anna godtgjersle for leiande tilsette i føretak.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/07.03.2017/Sak 03017 Vedlegg 8 - Retningslinjer for lønn og anna godtgjersle for leiande tilsette i føretak.pdfSak 03017 Vedlegg 8 - Retningslinjer for lønn og anna godtgjersle for leiande tilsette i føretak.pdf
Sak 03117 Høyring - Nasjonal fagleg retningslinje for kompetanse og kvalitet i nyfødtintensivavdelingar.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/07.03.2017/Sak 03117 Høyring - Nasjonal fagleg retningslinje for kompetanse og kvalitet i nyfødtintensivavdelingar.pdfSak 03117 Høyring - Nasjonal fagleg retningslinje for kompetanse og kvalitet i nyfødtintensivavdelingar.pdf
Sak 03117 Vedlegg 1 Styresak 07014 Intensivtilbodet til barn og nyfødde i Helse Vest.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/07.03.2017/Sak 03117 Vedlegg 1 Styresak 07014 Intensivtilbodet til barn og nyfødde i Helse Vest.pdfSak 03117 Vedlegg 1 Styresak 07014 Intensivtilbodet til barn og nyfødde i Helse Vest.pdf
Sak 03117 Vedlegg 2 Styresak 07014 Rapport - Intensivtilbodet til barn og nyfødde i Helse Vest.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/07.03.2017/Sak 03117 Vedlegg 2 Styresak 07014 Rapport - Intensivtilbodet til barn og nyfødde i Helse Vest.pdfSak 03117 Vedlegg 2 Styresak 07014 Rapport - Intensivtilbodet til barn og nyfødde i Helse Vest.pdf
Sak 03117 Vedlegg 2 Styresak 07014 Rapport - Intensivtilbodet til barn og nyfødde i Helse Vest, dagsett april 2014.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/07.03.2017/Sak 03117 Vedlegg 2 Styresak 07014 Rapport - Intensivtilbodet til barn og nyfødde i Helse Vest, dagsett april 2014.pdfSak 03117 Vedlegg 2 Styresak 07014 Rapport - Intensivtilbodet til barn og nyfødde i Helse Vest, dagsett april 2014.pdf
Sak 03117 Vedlegg 3 Høyring - kommentar til HV mars 2017 Helse Stavanger.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/07.03.2017/Sak 03117 Vedlegg 3 Høyring - kommentar til HV mars 2017 Helse Stavanger.pdfSak 03117 Vedlegg 3 Høyring - kommentar til HV mars 2017 Helse Stavanger.pdf
Sak 03117 Vedlegg 4 Høyring - kommentar til HV mars 2017 Helse Bergen.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/07.03.2017/Sak 03117 Vedlegg 4 Høyring - kommentar til HV mars 2017 Helse Bergen.PDFSak 03117 Vedlegg 4 Høyring - kommentar til HV mars 2017 Helse Bergen.PDF
Sak 03117 Vedlegg 5 Høyring - kommentar til HV mars 2017 Helse Førde.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/07.03.2017/Sak 03117 Vedlegg 5 Høyring - kommentar til HV mars 2017 Helse Førde.PDFSak 03117 Vedlegg 5 Høyring - kommentar til HV mars 2017 Helse Førde.PDF


20. februar

Sak 02117 Innkalling til styremøte i Helse Vest RHF 200217.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/20.02.2017/Sak 02117 Innkalling til styremøte i Helse Vest RHF 200217.pdfSak 02117 Innkalling til styremøte i Helse Vest RHF 200217.pdf
Sak 02217 Høyring - NOU 201625 Organisering og styring av spesialisthelsetenesta.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/20.02.2017/Sak 02217 Høyring - NOU 201625 Organisering og styring av spesialisthelsetenesta.pdfSak 02217 Høyring - NOU 201625 Organisering og styring av spesialisthelsetenesta.pdf
Sak 02217 Vedlegg - Høyringssvar - NOU 201625 Organisering og styring av spesialisthelsetenesta.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/20.02.2017/Sak 02217 Vedlegg - Høyringssvar - NOU 201625 Organisering og styring av spesialisthelsetenesta.pdfSak 02217 Vedlegg - Høyringssvar - NOU 201625 Organisering og styring av spesialisthelsetenesta.pdf
Sak 02217 Vedlegg 2 - NOU 201625.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/20.02.2017/Sak 02217 Vedlegg 2 - NOU 201625.pdfSak 02217 Vedlegg 2 - NOU 201625.pdf


2. februar


Sak 00117 Innkalling til styremøte i Helse Vest RHF 020217.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/02.02.2017/Sak 00117 Innkalling til styremøte i Helse Vest RHF 020217.pdfSak 00117 Innkalling til styremøte i Helse Vest RHF 020217.pdf
Sak 00117 OPPDATERT Innkalling til styremøte i Helse Vest RHF 020217.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/02.02.2017/Sak 00117 OPPDATERT Innkalling til styremøte i Helse Vest RHF 020217.pdfSak 00117 OPPDATERT Innkalling til styremøte i Helse Vest RHF 020217.pdf
Sak 00217 PROTOKOLL FRÅ styremøte i Helse Vest RHF 071216.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/02.02.2017/Sak 00217 PROTOKOLL FRÅ styremøte i Helse Vest RHF 071216.pdfSak 00217 PROTOKOLL FRÅ styremøte i Helse Vest RHF 071216.pdf
Sak 00317 Administrerande direktør si orientering.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/02.02.2017/Sak 00317 Administrerande direktør si orientering.pdfSak 00317 Administrerande direktør si orientering.pdf
Sak 00317 Vedlegg AD si orientering pkt 1 - Rapportering tilsynssaker per 10.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/02.02.2017/Sak 00317 Vedlegg AD si orientering pkt 1 - Rapportering tilsynssaker per 10.pdfSak 00317 Vedlegg AD si orientering pkt 1 - Rapportering tilsynssaker per 10.pdf
Sak 00317 Vedlegg AD si orientering pkt 2 - Orientering om lovar forskriftar og myndigheitskrav.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/02.02.2017/Sak 00317 Vedlegg AD si orientering pkt 2 - Orientering om lovar forskriftar og myndigheitskrav.pdfSak 00317 Vedlegg AD si orientering pkt 2 - Orientering om lovar forskriftar og myndigheitskrav.pdf
Sak 00317 Vedlegg AD si orientering pkt 3 - Oversikt over høyringar.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/02.02.2017/Sak 00317 Vedlegg AD si orientering pkt 3 - Oversikt over høyringar.pdfSak 00317 Vedlegg AD si orientering pkt 3 - Oversikt over høyringar.pdf
Sak 00317 Vedlegg AD si orientering pkt 4 - Regionalt prosjekt - registrering av tvang innan psykisk helsevern.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/02.02.2017/Sak 00317 Vedlegg AD si orientering pkt 4 - Regionalt prosjekt - registrering av tvang innan psykisk helsevern.pdfSak 00317 Vedlegg AD si orientering pkt 4 - Regionalt prosjekt - registrering av tvang innan psykisk helsevern.pdf
Sak 00417 Rapportering frå verksemda per november og desember 2016.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/02.02.2017/Sak 00417 Rapportering frå verksemda per november og desember 2016.pdfSak 00417 Rapportering frå verksemda per november og desember 2016.pdf
Sak 00517 Konsernbudsjett 2017.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/02.02.2017/Sak 00517 Konsernbudsjett 2017.pdfSak 00517 Konsernbudsjett 2017.pdf
Sak 00617 Prosjektinvesteringar i Helse Vest 2017.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/02.02.2017/Sak 00617 Prosjektinvesteringar i Helse Vest 2017.pdfSak 00617 Prosjektinvesteringar i Helse Vest 2017.pdf
Sak 00717 Inntektsmodell 2018.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/02.02.2017/Sak 00717 Inntektsmodell 2018.pdfSak 00717 Inntektsmodell 2018.pdf
Sak 00817 Budsjett 2017 for Helse Vest RHF - administrasjonen.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/02.02.2017/Sak 00817 Budsjett 2017 for Helse Vest RHF - administrasjonen.pdfSak 00817 Budsjett 2017 for Helse Vest RHF - administrasjonen.pdf
Sak 00917 Oppdragsdokument 2017.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/02.02.2017/Sak 00917 Oppdragsdokument 2017.pdfSak 00917 Oppdragsdokument 2017.pdf
Sak 00917 Vedlegg 1 - Oppdragsdokument Helse Vest RHF 2017.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/02.02.2017/Sak 00917 Vedlegg 1 - Oppdragsdokument Helse Vest RHF 2017.PDFSak 00917 Vedlegg 1 - Oppdragsdokument Helse Vest RHF 2017.PDF
Sak 01017 Protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF 10. januar 2017.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/02.02.2017/Sak 01017 Protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF 10. januar 2017.pdfSak 01017 Protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF 10. januar 2017.pdf
Sak 01017 Vedlegg 1 - Protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF 10.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/02.02.2017/Sak 01017 Vedlegg 1 - Protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF 10.pdfSak 01017 Vedlegg 1 - Protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF 10.pdf
Sak 01017 Vedlegg 2 - Rapporteringsvedlegg til protokoll Helse Vest RHF 2017.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/02.02.2017/Sak 01017 Vedlegg 2 - Rapporteringsvedlegg til protokoll Helse Vest RHF 2017.pdfSak 01017 Vedlegg 2 - Rapporteringsvedlegg til protokoll Helse Vest RHF 2017.pdf
Sak 01117 Sal av Fitjar bu- og behandlingsheim.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/02.02.2017/Sak 01117 Sal av Fitjar bu- og behandlingsheim.pdfSak 01117 Sal av Fitjar bu- og behandlingsheim.pdf
Sak 01117 Vedlegg 1 - Styresak 0617 med vedlegg Helse Fonna HF - Sal av Fitjer Bu og behandlingheim.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/02.02.2017/Sak 01117 Vedlegg 1 - Styresak 0617 med vedlegg Helse Fonna HF - Sal av Fitjer Bu og behandlingheim.PDFSak 01117 Vedlegg 1 - Styresak 0617 med vedlegg Helse Fonna HF - Sal av Fitjer Bu og behandlingheim.PDF
Sak 01217 Regjeringa si tiltakspakke for auka sysselsetting - tildeling av midlar.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/02.02.2017/Sak 01217 Regjeringa si tiltakspakke for auka sysselsetting - tildeling av midlar.pdfSak 01217 Regjeringa si tiltakspakke for auka sysselsetting - tildeling av midlar.pdf
Sak 01317 Revidert nasjonal traumeplan - traumesystem i Norge 2016.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/02.02.2017/Sak 01317 Revidert nasjonal traumeplan - traumesystem i Norge 2016.pdfSak 01317 Revidert nasjonal traumeplan - traumesystem i Norge 2016.pdf
Sak 01417 Strategi for det regionale arbeidet med kvalitetsregister 2016 - 2020 (1).pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/02.02.2017/Sak 01417 Strategi for det regionale arbeidet med kvalitetsregister 2016 - 2020 (1).pdfSak 01417 Strategi for det regionale arbeidet med kvalitetsregister 2016 - 2020 (1).pdf
Sak 01417 Vedlegg 1 - Strategi for medisinske kvalitetsregister 2016 - 2020.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/02.02.2017/Sak 01417 Vedlegg 1 - Strategi for medisinske kvalitetsregister 2016 - 2020.pdfSak 01417 Vedlegg 1 - Strategi for medisinske kvalitetsregister 2016 - 2020.pdf
Sak 01417 Vedlegg 2 - Oversikt over kvalitetsregister i Helse Vest med nasjonal status.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/02.02.2017/Sak 01417 Vedlegg 2 - Oversikt over kvalitetsregister i Helse Vest med nasjonal status.pdfSak 01417 Vedlegg 2 - Oversikt over kvalitetsregister i Helse Vest med nasjonal status.pdf
Sak 01517 Etablering av ny modell for spesialistutdanninga for leger - dei regionale helseføretaka sine rollar og ansvar.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/02.02.2017/Sak 01517 Etablering av ny modell for spesialistutdanninga for leger - dei regionale helseføretaka sine rollar og ansvar.pdfSak 01517 Etablering av ny modell for spesialistutdanninga for leger - dei regionale helseføretaka sine rollar og ansvar.pdf
Sak 01617 Ny verksemdstrategi - Helse2035.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/02.02.2017/Sak 01617 Ny verksemdstrategi - Helse2035.pdfSak 01617 Ny verksemdstrategi - Helse2035.pdf
Sak 01617 Vedlegg 1 - Ny verksemdstrategi - Helse2035.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/02.02.2017/Sak 01617 Vedlegg 1 - Ny verksemdstrategi - Helse2035.PDFSak 01617 Vedlegg 1 - Ny verksemdstrategi - Helse2035.PDF
Sak 01717 Stifting av Luftambulansetjenesten HF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/02.02.2017/Sak 01717 Stifting av Luftambulansetjenesten HF.pdfSak 01717 Stifting av Luftambulansetjenesten HF.pdf
Sak 01717 Vedlegg 1 - Vedtekter Luftambulansetjenesten 17. januar 2017.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/02.02.2017/Sak 01717 Vedlegg 1 - Vedtekter Luftambulansetjenesten 17. januar 2017.pdfSak 01717 Vedlegg 1 - Vedtekter Luftambulansetjenesten 17. januar 2017.pdf
Sak 01717 Vedlegg 2 - Foretaksavtale Luftambulansetjenesten 18. januar 2017.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/02.02.2017/Sak 01717 Vedlegg 2 - Foretaksavtale Luftambulansetjenesten 18. januar 2017.pdfSak 01717 Vedlegg 2 - Foretaksavtale Luftambulansetjenesten 18. januar 2017.pdf
Sak 01717 Vedlegg 3 - Stiftelsesprotokoll Luftambulansetjenesten.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/02.02.2017/Sak 01717 Vedlegg 3 - Stiftelsesprotokoll Luftambulansetjenesten.pdfSak 01717 Vedlegg 3 - Stiftelsesprotokoll Luftambulansetjenesten.pdf
Sak 01817 Stifting av Pasientreiser HF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/02.02.2017/Sak 01817 Stifting av Pasientreiser HF.pdfSak 01817 Stifting av Pasientreiser HF.pdf
Sak 01817 Vedlegg 1 - Vedtekter Pasientreiser 17. januar 2017.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/02.02.2017/Sak 01817 Vedlegg 1 - Vedtekter Pasientreiser 17. januar 2017.pdfSak 01817 Vedlegg 1 - Vedtekter Pasientreiser 17. januar 2017.pdf
Sak 01817 Vedlegg 2 - Foretaksavtale Pasientreiser 18. januar 2017.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/02.02.2017/Sak 01817 Vedlegg 2 - Foretaksavtale Pasientreiser 18. januar 2017.pdfSak 01817 Vedlegg 2 - Foretaksavtale Pasientreiser 18. januar 2017.pdf
Sak 01817 Vedlegg 3 - Stiftelsesprotokoll Pasientreiser.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/02.02.2017/Sak 01817 Vedlegg 3 - Stiftelsesprotokoll Pasientreiser.pdfSak 01817 Vedlegg 3 - Stiftelsesprotokoll Pasientreiser.pdf
Sak 01917 Protokoll frå møte i revisjonsutvalet 01.11.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/02.02.2017/Sak 01917 Protokoll frå møte i revisjonsutvalet 01.11.pdfSak 01917 Protokoll frå møte i revisjonsutvalet 01.11.pdf
Sak 01917 Vedlegg 1 - Protokoll frå møte i revisjonsutvalet 01.11.2016.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/02.02.2017/Sak 01917 Vedlegg 1 - Protokoll frå møte i revisjonsutvalet 01.11.2016.PDFSak 01917 Vedlegg 1 - Protokoll frå møte i revisjonsutvalet 01.11.2016.PDF
Skriv 00 - Skriv og meldingar forside.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/02.02.2017/Skriv og meldingar/Skriv 00 - Skriv og meldingar forside.pdfSkriv 00 - Skriv og meldingar forside.pdf
Skriv 01 - Brev frå Helse Vest RHF til HOD, dagsett 011216 - Rapportering pr. oktober 2016.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/02.02.2017/Skriv og meldingar/Skriv 01 - Brev frå Helse Vest RHF til HOD, dagsett 011216 - Rapportering pr. oktober 2016.pdfSkriv 01 - Brev frå Helse Vest RHF til HOD, dagsett 011216 - Rapportering pr. oktober 2016.pdf
Skriv 02 - E-post fra HOD til HVE, dagsett 071216 - Oppfølging av den gyldne regel.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/02.02.2017/Skriv og meldingar/Skriv 02 - E-post fra HOD til HVE, dagsett 071216 - Oppfølging av den gyldne regel.pdfSkriv 02 - E-post fra HOD til HVE, dagsett 071216 - Oppfølging av den gyldne regel.pdf
Skriv 03 - Brev frå Helse Vest RHF til HOD, dagsett 191216 - Svar på brev om oppfølging av den gyldne regel.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/02.02.2017/Skriv og meldingar/Skriv 03 - Brev frå Helse Vest RHF til HOD, dagsett 191216 - Svar på brev om oppfølging av den gyldne regel.pdfSkriv 03 - Brev frå Helse Vest RHF til HOD, dagsett 191216 - Svar på brev om oppfølging av den gyldne regel.pdf
Skriv 04 - Brev frå Helse Vest RHF til HOD, dagsett 211216 - Prosjekt Stord sjukehus.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/02.02.2017/Skriv og meldingar/Skriv 04 - Brev frå Helse Vest RHF til HOD, dagsett 211216 - Prosjekt Stord sjukehus.pdfSkriv 04 - Brev frå Helse Vest RHF til HOD, dagsett 211216 - Prosjekt Stord sjukehus.pdf
Skriv 05 – Møtereferat RBU 241016.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2017/02.02.2017/Skriv og meldingar/Skriv 05 – Møtereferat RBU 241016.pdfSkriv 05 – Møtereferat RBU 241016.pdf


 

​2016

 

7. desember

Sak 12616 Innkalling til styremøte i Helse Vest RHF 071216.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/07.12.2016/Sak 12616 Innkalling til styremøte i Helse Vest RHF 071216.pdfSak 12616 Innkalling til styremøte i Helse Vest RHF 071216.pdf
Sak 12716 PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF 2. NOVEMBER.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/07.12.2016/Sak 12716 PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF 2. NOVEMBER.pdfSak 12716 PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF 2. NOVEMBER.pdf
Sak 12816 Administrerande direktør si orientering.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/07.12.2016/Sak 12816 Administrerande direktør si orientering.pdfSak 12816 Administrerande direktør si orientering.pdf
Sak 12816 Oppdatert - Administrerande direktør si orientering.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/07.12.2016/Sak 12816 Oppdatert - Administrerande direktør si orientering.pdfSak 12816 Oppdatert - Administrerande direktør si orientering.pdf
Sak 12816 Vedlegg AD si orientering pkt 1 - Rapportering tilsynssaker per 10. november 2016.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/07.12.2016/Sak 12816 Vedlegg AD si orientering pkt 1 - Rapportering tilsynssaker per 10. november 2016.pdfSak 12816 Vedlegg AD si orientering pkt 1 - Rapportering tilsynssaker per 10. november 2016.pdf
Sak 12816 Vedlegg AD si orientering pkt 2 - Orientering om relevante lover, forskrifter og myndigheitskrav.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/07.12.2016/Sak 12816 Vedlegg AD si orientering pkt 2 - Orientering om relevante lover, forskrifter og myndigheitskrav.pdfSak 12816 Vedlegg AD si orientering pkt 2 - Orientering om relevante lover, forskrifter og myndigheitskrav.pdf
Sak 12816 Vedlegg AD si orientering pkt 3 - Oversikt over høyringar 07.12.2016.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/07.12.2016/Sak 12816 Vedlegg AD si orientering pkt 3 - Oversikt over høyringar 07.12.2016.pdfSak 12816 Vedlegg AD si orientering pkt 3 - Oversikt over høyringar 07.12.2016.pdf
Sak 12816 Vedlegg AD si orientering pkt 8 - Kvinnslandutvalet.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/07.12.2016/Sak 12816 Vedlegg AD si orientering pkt 8 - Kvinnslandutvalet.pdfSak 12816 Vedlegg AD si orientering pkt 8 - Kvinnslandutvalet.pdf
Sak 12916 Rapportering frå verksemda per oktober 2016.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/07.12.2016/Sak 12916 Rapportering frå verksemda per oktober 2016.pdfSak 12916 Rapportering frå verksemda per oktober 2016.pdf
Sak 13016 Inntektsfordeling og resultatkrav 2017.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/07.12.2016/Sak 13016 Inntektsfordeling og resultatkrav 2017.pdfSak 13016 Inntektsfordeling og resultatkrav 2017.pdf
Sak 13016 Vedlegg 1 - Notat til styret om budsjettavtale m nytt forslag til vedtak.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/07.12.2016/Sak 13016 Vedlegg 1 - Notat til styret om budsjettavtale m nytt forslag til vedtak.pdfSak 13016 Vedlegg 1 - Notat til styret om budsjettavtale m nytt forslag til vedtak.pdf
Sak 13116 Risikovurdering i Helse Vest per 2. tertial 2016.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/07.12.2016/Sak 13116 Risikovurdering i Helse Vest per 2. tertial 2016.pdfSak 13116 Risikovurdering i Helse Vest per 2. tertial 2016.pdf
Sak 13216 Felles risikostyringsmål for 2017.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/07.12.2016/Sak 13216 Felles risikostyringsmål for 2017.pdfSak 13216 Felles risikostyringsmål for 2017.pdf
Sak 13316 Innspel til statsbudsjettet for 2018.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/07.12.2016/Sak 13316 Innspel til statsbudsjettet for 2018.pdfSak 13316 Innspel til statsbudsjettet for 2018.pdf
Sak 13316 Vedlegg 1 - Brev til HOD - Innspel til statsbudsjettet for 2018.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/07.12.2016/Sak 13316 Vedlegg 1 - Brev til HOD - Innspel til statsbudsjettet for 2018.pdfSak 13316 Vedlegg 1 - Brev til HOD - Innspel til statsbudsjettet for 2018.pdf
Sak 13416 Prosjekt Stord sjukehus i lys av føringane i Nasjonal helse- og sjukehusplan.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/07.12.2016/Sak 13416 Prosjekt Stord sjukehus i lys av føringane i Nasjonal helse- og sjukehusplan.pdfSak 13416 Prosjekt Stord sjukehus i lys av føringane i Nasjonal helse- og sjukehusplan.pdf
Sak 13416 Vedlegg 1 - Rapport frå prosjekt for Stord sjukehus.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/07.12.2016/Sak 13416 Vedlegg 1 - Rapport frå prosjekt for Stord sjukehus.PDFSak 13416 Vedlegg 1 - Rapport frå prosjekt for Stord sjukehus.PDF
Sak 13516 Tenestetilbodet innan psykisk helsevern.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/07.12.2016/Sak 13516 Tenestetilbodet innan psykisk helsevern.pdfSak 13516 Tenestetilbodet innan psykisk helsevern.pdf
Sak 13616 Avtalespesialistordninga i Helse Vest - organisering, fagutvikling, samhandling og kapasitet.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/07.12.2016/Sak 13616 Avtalespesialistordninga i Helse Vest - organisering, fagutvikling, samhandling og kapasitet.pdfSak 13616 Avtalespesialistordninga i Helse Vest - organisering, fagutvikling, samhandling og kapasitet.pdf
Sak 13716 Samarbeidsorgan mellom Helse Vest RHF og utdanningsinstitusjonane.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/07.12.2016/Sak 13716 Samarbeidsorgan mellom Helse Vest RHF og utdanningsinstitusjonane.pdfSak 13716 Samarbeidsorgan mellom Helse Vest RHF og utdanningsinstitusjonane.pdf
Sak 13716 Vedlegg 1 - Instruks til styret for Helse Vest RHF om samarbeidet med universitet og høgskular.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/07.12.2016/Sak 13716 Vedlegg 1 - Instruks til styret for Helse Vest RHF om samarbeidet med universitet og høgskular.pdfSak 13716 Vedlegg 1 - Instruks til styret for Helse Vest RHF om samarbeidet med universitet og høgskular.pdf
Sak 13816 Internrevisjonsrapport - Forvalting av tilskotsordningar i Helse Vest.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/07.12.2016/Sak 13816 Internrevisjonsrapport - Forvalting av tilskotsordningar i Helse Vest.pdfSak 13816 Internrevisjonsrapport - Forvalting av tilskotsordningar i Helse Vest.pdf
Sak 13816 Vedlegg 1 - Internrevisjonsrapport – Forvaltning av tilskotsordningar i Helse Vest.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/07.12.2016/Sak 13816 Vedlegg 1 - Internrevisjonsrapport – Forvaltning av tilskotsordningar i Helse Vest.PDFSak 13816 Vedlegg 1 - Internrevisjonsrapport – Forvaltning av tilskotsordningar i Helse Vest.PDF
Sak 13916 Administrasjonen si oppfølging av internrevisjonsrapport om forvalting av tilskotsordningar i Helse Vest.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/07.12.2016/Sak 13916 Administrasjonen si oppfølging av internrevisjonsrapport om forvalting av tilskotsordningar i Helse Vest.pdfSak 13916 Administrasjonen si oppfølging av internrevisjonsrapport om forvalting av tilskotsordningar i Helse Vest.pdf
Sak 13916 Vedlegg 1 - Retningsliner for tildeling av midlar til brukarorganisasjonar for 2017 - Helse Vest RHF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/07.12.2016/Sak 13916 Vedlegg 1 - Retningsliner for tildeling av midlar til brukarorganisasjonar for 2017 - Helse Vest RHF.pdfSak 13916 Vedlegg 1 - Retningsliner for tildeling av midlar til brukarorganisasjonar for 2017 - Helse Vest RHF.pdf
Sak 13916 Vedlegg 2 - Søknadsskjema -Tilskot til helsefremjande tiltak - 2017.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/07.12.2016/Sak 13916 Vedlegg 2 - Søknadsskjema -Tilskot til helsefremjande tiltak - 2017.pdfSak 13916 Vedlegg 2 - Søknadsskjema -Tilskot til helsefremjande tiltak - 2017.pdf
Sak 14016 Regional innovasjonsstrategi 2016-2020.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/07.12.2016/Sak 14016 Regional innovasjonsstrategi 2016-2020.pdfSak 14016 Regional innovasjonsstrategi 2016-2020.pdf
Sak 14016 Vedlegg 1 - Regional Innovasjonsstrategi 2016-2020.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/07.12.2016/Sak 14016 Vedlegg 1 - Regional Innovasjonsstrategi 2016-2020.pdfSak 14016 Vedlegg 1 - Regional Innovasjonsstrategi 2016-2020.pdf
Sak 14116 Ambulansedekning og responstider i Helse Vest.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/07.12.2016/Sak 14116 Ambulansedekning og responstider i Helse Vest.pdfSak 14116 Ambulansedekning og responstider i Helse Vest.pdf
Sak 14216 Sal av tomt på Stord.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/07.12.2016/Sak 14216 Sal av tomt på Stord.pdfSak 14216 Sal av tomt på Stord.pdf
Sak 14316 Omdanning av Luftambulansetjenesten ANS og Pasientreiser ANS fra ansvarlig selskap ANS til helseforetak HF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/07.12.2016/Sak 14316 Omdanning av Luftambulansetjenesten ANS og Pasientreiser ANS fra ansvarlig selskap ANS til helseforetak HF.pdfSak 14316 Omdanning av Luftambulansetjenesten ANS og Pasientreiser ANS fra ansvarlig selskap ANS til helseforetak HF.pdf
Sak 14316 Vedlegg 1 - Omdanning m nytt forslag til vedtak.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/07.12.2016/Sak 14316 Vedlegg 1 - Omdanning m nytt forslag til vedtak.pdfSak 14316 Vedlegg 1 - Omdanning m nytt forslag til vedtak.pdf
Sak 14316 Vedlegg 2 - Protokoll drøftingsmøte Pasientreiser.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/07.12.2016/Sak 14316 Vedlegg 2 - Protokoll drøftingsmøte Pasientreiser.pdfSak 14316 Vedlegg 2 - Protokoll drøftingsmøte Pasientreiser.pdf
Sak 14416 Orientering om Riksrevisjonen sin kontroll med forvaltning av statlege selskap for 2015.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/07.12.2016/Sak 14416 Orientering om Riksrevisjonen sin kontroll med forvaltning av statlege selskap for 2015.pdfSak 14416 Orientering om Riksrevisjonen sin kontroll med forvaltning av statlege selskap for 2015.pdf
Sak 14416 Vedlegg 1 - Dokument 32 Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2015.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/07.12.2016/Sak 14416 Vedlegg 1 - Dokument 32 Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2015.pdfSak 14416 Vedlegg 1 - Dokument 32 Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2015.pdf
Sak 14516 Pasientreiser utan rekvisisjon - gjennomføring av prosessar ved innføring av ny løysing - Mine pasientreiser.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/07.12.2016/Sak 14516 Pasientreiser utan rekvisisjon - gjennomføring av prosessar ved innføring av ny løysing - Mine pasientreiser.pdfSak 14516 Pasientreiser utan rekvisisjon - gjennomføring av prosessar ved innføring av ny løysing - Mine pasientreiser.pdf
Sak 14616 Protokoll frå møte i revisjonsutvalet 17.06.2016.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/07.12.2016/Sak 14616 Protokoll frå møte i revisjonsutvalet 17.06.2016.pdfSak 14616 Protokoll frå møte i revisjonsutvalet 17.06.2016.pdf
Sak 14616 Vedlegg 1 - Protokoll frå møte i revisjonsutvalet 17.06.2016.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/07.12.2016/Sak 14616 Vedlegg 1 - Protokoll frå møte i revisjonsutvalet 17.06.2016.pdfSak 14616 Vedlegg 1 - Protokoll frå møte i revisjonsutvalet 17.06.2016.pdf
Sak 14716 Omdømmemåling 2016.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/07.12.2016/Sak 14716 Omdømmemåling 2016.pdfSak 14716 Omdømmemåling 2016.pdf
Sak 14916 Vurdering av administrerande direktør og regulering av lønn 2016.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/07.12.2016/Sak 14916 Vurdering av administrerande direktør og regulering av lønn 2016.pdfSak 14916 Vurdering av administrerande direktør og regulering av lønn 2016.pdf
Skriv 00 - Skriv og meldingar forside.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/07.12.2016/Skriv og meldingar/Skriv 00 - Skriv og meldingar forside.pdfSkriv 00 - Skriv og meldingar forside.pdf
Skriv 01 - Brev frå Helse Vest RHF til HOD, dagsett 011116 - Rapportering pr. september 2016.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/07.12.2016/Skriv og meldingar/Skriv 01 - Brev frå Helse Vest RHF til HOD, dagsett 011116 - Rapportering pr. september 2016.pdfSkriv 01 - Brev frå Helse Vest RHF til HOD, dagsett 011116 - Rapportering pr. september 2016.pdf
Skriv 02 - Brev frå HV til Bergen kommune 211016 - Oppsigelse av avtale Bergen legevakt.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/07.12.2016/Skriv og meldingar/Skriv 02 - Brev frå HV til Bergen kommune 211016 - Oppsigelse av avtale Bergen legevakt.pdfSkriv 02 - Brev frå HV til Bergen kommune 211016 - Oppsigelse av avtale Bergen legevakt.pdf
Skriv 03 - Møtereferat RBU 031016.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/07.12.2016/Skriv og meldingar/Skriv 03 - Møtereferat RBU 031016.pdfSkriv 03 - Møtereferat RBU 031016.pdf


2. november

Sak 11616 Innkalling til styremøte i Helse Vest RHF 021116.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/02.11.2016/Sak 11616 Innkalling til styremøte i Helse Vest RHF 021116.pdfSak 11616 Innkalling til styremøte i Helse Vest RHF 021116.pdf
Sak 11716 PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF 3.OKTOBER 2016.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/02.11.2016/Sak 11716 PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF 3.OKTOBER 2016.pdfSak 11716 PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF 3.OKTOBER 2016.pdf
Sak 11816 Administrerande direktør si orientering.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/02.11.2016/Sak 11816 Administrerande direktør si orientering.pdfSak 11816 Administrerande direktør si orientering.pdf
Sak 11816 Vedlegg AD si orientering pkt 1 - Rapportering tilsynssaker per 10. oktober 2016.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/02.11.2016/Sak 11816 Vedlegg AD si orientering pkt 1 - Rapportering tilsynssaker per 10. oktober 2016.pdfSak 11816 Vedlegg AD si orientering pkt 1 - Rapportering tilsynssaker per 10. oktober 2016.pdf
Sak 11816 Vedlegg AD si orientering pkt 2 A - Orientering om relevante lover, forskrifter og myndighetskrav.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/02.11.2016/Sak 11816 Vedlegg AD si orientering pkt 2 A - Orientering om relevante lover, forskrifter og myndighetskrav.pdfSak 11816 Vedlegg AD si orientering pkt 2 A - Orientering om relevante lover, forskrifter og myndighetskrav.pdf
Sak 11816 Vedlegg AD si orientering pkt 2 B - Kommentarar til Forskrift -2016-08-26-1003.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/02.11.2016/Sak 11816 Vedlegg AD si orientering pkt 2 B - Kommentarar til Forskrift -2016-08-26-1003.pdfSak 11816 Vedlegg AD si orientering pkt 2 B - Kommentarar til Forskrift -2016-08-26-1003.pdf
Sak 11816 Vedlegg AD si orientering pkt 3 - Oversikt over høyringar.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/02.11.2016/Sak 11816 Vedlegg AD si orientering pkt 3 - Oversikt over høyringar.pdfSak 11816 Vedlegg AD si orientering pkt 3 - Oversikt over høyringar.pdf
Sak 11916 Rapportering frå verksemda per september 2016 (003).pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/02.11.2016/Sak 11916 Rapportering frå verksemda per september 2016 (003).pdfSak 11916 Rapportering frå verksemda per september 2016 (003).pdf
Sak 12016 Oppnemning av regionalt brukarutval i Helse Vest 2017-2019.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/02.11.2016/Sak 12016 Oppnemning av regionalt brukarutval i Helse Vest 2017-2019.pdfSak 12016 Oppnemning av regionalt brukarutval i Helse Vest 2017-2019.pdf
Sak 12116 Verksemdsoverdraging av tilsette i Helse Vest Innkjøp HF til Sykehusinnkjøp HF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/02.11.2016/Sak 12116 Verksemdsoverdraging av tilsette i Helse Vest Innkjøp HF til Sykehusinnkjøp HF.pdfSak 12116 Verksemdsoverdraging av tilsette i Helse Vest Innkjøp HF til Sykehusinnkjøp HF.pdf
Sak 12116 Vedlegg 1 - 2016-09-20 Mal for avtale om virksomhetsoverdragelse_v1.0 Helse Vest.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/02.11.2016/Sak 12116 Vedlegg 1 - 2016-09-20 Mal for avtale om virksomhetsoverdragelse_v1.0 Helse Vest.pdfSak 12116 Vedlegg 1 - 2016-09-20 Mal for avtale om virksomhetsoverdragelse_v1.0 Helse Vest.pdf
Sak 12216 Høyringssvar - endring av forskrift kommunal betaling for utskrivingsklare pasientar.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/02.11.2016/Sak 12216 Høyringssvar - endring av forskrift kommunal betaling for utskrivingsklare pasientar.pdfSak 12216 Høyringssvar - endring av forskrift kommunal betaling for utskrivingsklare pasientar.pdf
Sak 12316 Nasjonale kvalitetetsindikatorar per 1. tertial 2016.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/02.11.2016/Sak 12316 Nasjonale kvalitetetsindikatorar per 1. tertial 2016.pdfSak 12316 Nasjonale kvalitetetsindikatorar per 1. tertial 2016.pdf
Sak 12416 Oppsummering - SAMDATA spesialisthelsetenesta 2015 - Redigert.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/02.11.2016/Sak 12416 Oppsummering - SAMDATA spesialisthelsetenesta 2015 - Redigert.pdfSak 12416 Oppsummering - SAMDATA spesialisthelsetenesta 2015 - Redigert.pdf
Sak 12416 Vedlegg 1 - Oppsummering - SAMDATA spesialisthelsetenesta 2015.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/02.11.2016/Sak 12416 Vedlegg 1 - Oppsummering - SAMDATA spesialisthelsetenesta 2015.pdfSak 12416 Vedlegg 1 - Oppsummering - SAMDATA spesialisthelsetenesta 2015.pdf
Sak 12416 Vedlegg 2 - Samdata Spesialisthelsetjenesten 2015.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/02.11.2016/Sak 12416 Vedlegg 2 - Samdata Spesialisthelsetjenesten 2015.PDFSak 12416 Vedlegg 2 - Samdata Spesialisthelsetjenesten 2015.PDF
Skriv 00 - Skriv og meldingar forside.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/02.11.2016/Skriv og meldingar/Skriv 00 - Skriv og meldingar forside.pdfSkriv 00 - Skriv og meldingar forside.pdf
Skriv 01 - Brev frå Helse Vest til HOD, dagsett 011016 - Rapportering pr. august 2016.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/02.11.2016/Skriv og meldingar/Skriv 01 - Brev frå Helse Vest til HOD, dagsett 011016 - Rapportering pr. august 2016.pdfSkriv 01 - Brev frå Helse Vest til HOD, dagsett 011016 - Rapportering pr. august 2016.pdf
Skriv 02 - Kopi av brev frå Norsk bryst cancer gruppe til Beslutningsforum for nye metoder.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/02.11.2016/Skriv og meldingar/Skriv 02 - Kopi av brev frå Norsk bryst cancer gruppe til Beslutningsforum for nye metoder.pdfSkriv 02 - Kopi av brev frå Norsk bryst cancer gruppe til Beslutningsforum for nye metoder.pdf
Skriv 03 - Brev frå Fylkesmannen i Hordaland til Helse Vest, dagsett 200916 – Oppsummeringsrapport Sepsis.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/02.11.2016/Skriv og meldingar/Skriv 03 - Brev frå Fylkesmannen i Hordaland til Helse Vest, dagsett 200916 – Oppsummeringsrapport Sepsis.pdfSkriv 03 - Brev frå Fylkesmannen i Hordaland til Helse Vest, dagsett 200916 – Oppsummeringsrapport Sepsis.pdf
Skriv 04 - Møtereferat RBU 05.09.2016.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/02.11.2016/Skriv og meldingar/Skriv 04 - Møtereferat RBU 05.09.2016.pdfSkriv 04 - Møtereferat RBU 05.09.2016.pdf


3. oktober​

Sak 10616 Oppdatert Innkalling til styremøte i Helse Vest RHF 031016.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/03.10.2016/Sak 10616 Oppdatert Innkalling til styremøte i Helse Vest RHF 031016.pdfSak 10616 Oppdatert Innkalling til styremøte i Helse Vest RHF 031016.pdf
Sak 10616 Vedlegg 1 - Agenda - Fellesmøte med styret HV og RBU 3. okt 2016.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/03.10.2016/Sak 10616 Vedlegg 1 - Agenda - Fellesmøte med styret HV og RBU 3. okt 2016.pdfSak 10616 Vedlegg 1 - Agenda - Fellesmøte med styret HV og RBU 3. okt 2016.pdf
Sak 10616 Vedlegg 2 - Agenda - Styreseminar Helse Vest 3. - 4. okt 2016.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/03.10.2016/Sak 10616 Vedlegg 2 - Agenda - Styreseminar Helse Vest 3. - 4. okt 2016.pdfSak 10616 Vedlegg 2 - Agenda - Styreseminar Helse Vest 3. - 4. okt 2016.pdf
Sak 10716 PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF 7.SEPTEMBER 2016.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/03.10.2016/Sak 10716 PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF 7.SEPTEMBER 2016.pdfSak 10716 PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF 7.SEPTEMBER 2016.pdf
Sak 10816 Administrerande direktør si orientering.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/03.10.2016/Sak 10816 Administrerande direktør si orientering.pdfSak 10816 Administrerande direktør si orientering.pdf
Sak 10816 Vedlegg AD si orientering pkt 1 - Rapportering tilsynssaker per 10. september 2016.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/03.10.2016/Sak 10816 Vedlegg AD si orientering pkt 1 - Rapportering tilsynssaker per 10. september 2016.pdfSak 10816 Vedlegg AD si orientering pkt 1 - Rapportering tilsynssaker per 10. september 2016.pdf
Sak 10816 Vedlegg AD si orientering pkt 2 - Orientering om relevante lover og forskriftar.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/03.10.2016/Sak 10816 Vedlegg AD si orientering pkt 2 - Orientering om relevante lover og forskriftar.pdfSak 10816 Vedlegg AD si orientering pkt 2 - Orientering om relevante lover og forskriftar.pdf
Sak 10816 Vedlegg AD si orientering pkt 3 - Oversikt over høyringar 03.10.2016.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/03.10.2016/Sak 10816 Vedlegg AD si orientering pkt 3 - Oversikt over høyringar 03.10.2016.pdfSak 10816 Vedlegg AD si orientering pkt 3 - Oversikt over høyringar 03.10.2016.pdf
Sak 10916 Rapportering frå verksemda per august 2016.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/03.10.2016/Sak 10916 Rapportering frå verksemda per august 2016.pdfSak 10916 Rapportering frå verksemda per august 2016.pdf
Sak 11016 Val av og blant dei tilsette – Oppnemning av medlemmer til valstyre for Helse Vest RHF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/03.10.2016/Sak 11016 Val av og blant dei tilsette – Oppnemning av medlemmer til valstyre for Helse Vest RHF.pdfSak 11016 Val av og blant dei tilsette – Oppnemning av medlemmer til valstyre for Helse Vest RHF.pdf
Sak 11116 Orientering om regionalt prosjekt - registrering av tvang innan psykisk helsevern.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/03.10.2016/Sak 11116 Orientering om regionalt prosjekt - registrering av tvang innan psykisk helsevern.pdfSak 11116 Orientering om regionalt prosjekt - registrering av tvang innan psykisk helsevern.pdf
Sak 11216 Rapportering på overordna handlingsplan for internrevisjonen - Innkjøp i Helse Vest.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/03.10.2016/Sak 11216 Rapportering på overordna handlingsplan for internrevisjonen - Innkjøp i Helse Vest.pdfSak 11216 Rapportering på overordna handlingsplan for internrevisjonen - Innkjøp i Helse Vest.pdf
Sak 11216 Vedlegg 1 - Statusrapportering på overordna handlingsplan for internrevisjonen - Innkjøp i Helse Vest.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/03.10.2016/Sak 11216 Vedlegg 1 - Statusrapportering på overordna handlingsplan for internrevisjonen - Innkjøp i Helse Vest.pdfSak 11216 Vedlegg 1 - Statusrapportering på overordna handlingsplan for internrevisjonen - Innkjøp i Helse Vest.pdf
Sak 11316 Status etablering av Sykehusinnkjøp HF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/03.10.2016/Sak 11316 Status etablering av Sykehusinnkjøp HF.pdfSak 11316 Status etablering av Sykehusinnkjøp HF.pdf
Sak 11516 Verksemdsoverdraging EPJ-forvalting.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/03.10.2016/Sak 11516 Verksemdsoverdraging EPJ-forvalting.pdfSak 11516 Verksemdsoverdraging EPJ-forvalting.pdf
Skriv 00 - Skriv og meldingar forside.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/03.10.2016/Skriv og meldingar/Skriv 00 - Skriv og meldingar forside.pdfSkriv 00 - Skriv og meldingar forside.pdf
Skriv 01 - Brev frå HVE til HOD, dagsett 220816 - Rapportering frå HVE pr. juli 2016.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/03.10.2016/Skriv og meldingar/Skriv 01 - Brev frå HVE til HOD, dagsett 220816 - Rapportering frå HVE pr. juli 2016.pdfSkriv 01 - Brev frå HVE til HOD, dagsett 220816 - Rapportering frå HVE pr. juli 2016.pdf
Skriv 02 - Kopi av brev frå Sivilombudsmannen til HST, dagsett 080916 - Besøk til HST, psykiatrisk divisjon.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/03.10.2016/Skriv og meldingar/Skriv 02 - Kopi av brev frå Sivilombudsmannen til HST, dagsett 080916 - Besøk til HST, psykiatrisk divisjon.pdfSkriv 02 - Kopi av brev frå Sivilombudsmannen til HST, dagsett 080916 - Besøk til HST, psykiatrisk divisjon.pdf
Skriv 03 - Kopi av brev frå Fylkesmannen i Hordaland til HBE, dagsett 290816 - Rapport frå tilsyn, Stopp sepsis.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/03.10.2016/Skriv og meldingar/Skriv 03 - Kopi av brev frå Fylkesmannen i Hordaland til HBE, dagsett 290816 - Rapport frå tilsyn, Stopp sepsis.pdfSkriv 03 - Kopi av brev frå Fylkesmannen i Hordaland til HBE, dagsett 290816 - Rapport frå tilsyn, Stopp sepsis.pdf
Skriv 03 - rapport.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/03.10.2016/Skriv og meldingar/Skriv 03 - rapport.pdfSkriv 03 - rapport.pdf
Skriv 04 - Kopi av brev frå Fylkesmannen i Hordaland til HFO, dagsett 290816 - Rapport frå tilsyn, Stopp sepsis.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/03.10.2016/Skriv og meldingar/Skriv 04 - Kopi av brev frå Fylkesmannen i Hordaland til HFO, dagsett 290816 - Rapport frå tilsyn, Stopp sepsis.pdfSkriv 04 - Kopi av brev frå Fylkesmannen i Hordaland til HFO, dagsett 290816 - Rapport frå tilsyn, Stopp sepsis.pdf
Skriv 04 - rapport.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/03.10.2016/Skriv og meldingar/Skriv 04 - rapport.pdfSkriv 04 - rapport.pdf
Skriv 05 - Kopi av brev frå Fylkesmannen i Rogaland til HST, dagsett 010916 - Rapport frå tilsyn, Stopp sepsis.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/03.10.2016/Skriv og meldingar/Skriv 05 - Kopi av brev frå Fylkesmannen i Rogaland til HST, dagsett 010916 - Rapport frå tilsyn, Stopp sepsis.pdfSkriv 05 - Kopi av brev frå Fylkesmannen i Rogaland til HST, dagsett 010916 - Rapport frå tilsyn, Stopp sepsis.pdf
Skriv 05 - rapport.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/03.10.2016/Skriv og meldingar/Skriv 05 - rapport.pdfSkriv 05 - rapport.pdf
Skriv 06 - E-post frå HOD til HVE, dagsett 010916 - Oppdrag om antibiotikaresistens i oppdragsdokumentet 2016.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/03.10.2016/Skriv og meldingar/Skriv 06 - E-post frå HOD til HVE, dagsett 010916 - Oppdrag om antibiotikaresistens i oppdragsdokumentet 2016.pdfSkriv 06 - E-post frå HOD til HVE, dagsett 010916 - Oppdrag om antibiotikaresistens i oppdragsdokumentet 2016.pdf
Skriv 07 - E-post frå HVE til HOD, dagsett 060916 - Svar på oppdrag om antibiotikaresistens i oppdragsdokumentet 2016.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/03.10.2016/Skriv og meldingar/Skriv 07 - E-post frå HVE til HOD, dagsett 060916 - Svar på oppdrag om antibiotikaresistens i oppdragsdokumentet 2016.pdfSkriv 07 - E-post frå HVE til HOD, dagsett 060916 - Svar på oppdrag om antibiotikaresistens i oppdragsdokumentet 2016.pdf
Skriv 08 - Møtereferat - RBU 150616.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/03.10.2016/Skriv og meldingar/Skriv 08 - Møtereferat - RBU 150616.pdfSkriv 08 - Møtereferat - RBU 150616.pdf


 

7. september​​​​

Sak 08716 Innkalling til styremøte i Helse Vest RHF 070916.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/07.09.2016/Sak 08716 Innkalling til styremøte i Helse Vest RHF 070916.pdfSak 08716 Innkalling til styremøte i Helse Vest RHF 070916.pdf
Sak 08816 PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF 20. JUNI 2016.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/07.09.2016/Sak 08816 PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF 20. JUNI 2016.pdfSak 08816 PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF 20. JUNI 2016.pdf
Sak 08916 Administrerande direktør si orientering.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/07.09.2016/Sak 08916 Administrerande direktør si orientering.pdfSak 08916 Administrerande direktør si orientering.pdf
Sak 08916 Vedlegg AD si orientering pkt 1 - Rapportering tilsynssaker per 10. august 2016.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/07.09.2016/Sak 08916 Vedlegg AD si orientering pkt 1 - Rapportering tilsynssaker per 10. august 2016.pdfSak 08916 Vedlegg AD si orientering pkt 1 - Rapportering tilsynssaker per 10. august 2016.pdf
Sak 08916 Vedlegg AD si orientering pkt 2 - Orientering om relevante lover.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/07.09.2016/Sak 08916 Vedlegg AD si orientering pkt 2 - Orientering om relevante lover.pdfSak 08916 Vedlegg AD si orientering pkt 2 - Orientering om relevante lover.pdf
Sak 08916 Vedlegg AD si orientering pkt 3 - Oversikt over høyringar 07.09.2016.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/07.09.2016/Sak 08916 Vedlegg AD si orientering pkt 3 - Oversikt over høyringar 07.09.2016.pdfSak 08916 Vedlegg AD si orientering pkt 3 - Oversikt over høyringar 07.09.2016.pdf
Sak 09016 Rapportering frå verksemda per juli 2016.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/07.09.2016/Sak 09016 Rapportering frå verksemda per juli 2016.pdfSak 09016 Rapportering frå verksemda per juli 2016.pdf
Sak 09116 Protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF 22. JUNI 2016.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/07.09.2016/Sak 09116 Protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF 22. JUNI 2016.pdfSak 09116 Protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF 22. JUNI 2016.pdf
Sak 09116 Vedlegg 1 - Protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF 22. JUNI 2016.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/07.09.2016/Sak 09116 Vedlegg 1 - Protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF 22. JUNI 2016.PDFSak 09116 Vedlegg 1 - Protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF 22. JUNI 2016.PDF
Sak 09216 Tilleggsdokument til Oppdragsdokument 2016 frå Helse- og omsorgsdepartementet, dagsett 30. juni 2016.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/07.09.2016/Sak 09216 Tilleggsdokument til Oppdragsdokument 2016 frå Helse- og omsorgsdepartementet, dagsett 30. juni 2016.pdfSak 09216 Tilleggsdokument til Oppdragsdokument 2016 frå Helse- og omsorgsdepartementet, dagsett 30. juni 2016.pdf
Sak 09216 Vedlegg 1 - Tilleggsdokument til oppdragsdokument 2016 datert 30.06.2016.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/07.09.2016/Sak 09216 Vedlegg 1 - Tilleggsdokument til oppdragsdokument 2016 datert 30.06.2016.PDFSak 09216 Vedlegg 1 - Tilleggsdokument til oppdragsdokument 2016 datert 30.06.2016.PDF
Sak 09216 Vedlegg 2 - Brev frå HV til HF-a om tilleggsdokument til oppdragsdokument 2016 - Helse Bergen.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/07.09.2016/Sak 09216 Vedlegg 2 - Brev frå HV til HF-a om tilleggsdokument til oppdragsdokument 2016 - Helse Bergen.PDFSak 09216 Vedlegg 2 - Brev frå HV til HF-a om tilleggsdokument til oppdragsdokument 2016 - Helse Bergen.PDF
Sak 09316 Utviding av låneramma til Helse Vest IKT AS 2016.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/07.09.2016/Sak 09316 Utviding av låneramma til Helse Vest IKT AS 2016.pdfSak 09316 Utviding av låneramma til Helse Vest IKT AS 2016.pdf
Sak 09416 Honorar for varamedlem i revisjonsutvalet.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/07.09.2016/Sak 09416 Honorar for varamedlem i revisjonsutvalet.pdfSak 09416 Honorar for varamedlem i revisjonsutvalet.pdf
Sak 09516 Godkjenning av forvaltningsplanar for verna og freda eigedommar i Helse Bergen HF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/07.09.2016/Sak 09516 Godkjenning av forvaltningsplanar for verna og freda eigedommar i Helse Bergen HF.pdfSak 09516 Godkjenning av forvaltningsplanar for verna og freda eigedommar i Helse Bergen HF.pdf
Sak 09516 Vedlegg 01 - Styresak 34-16 Helse Bergen HF - Forvaltningsplaner verneverdige bygg.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/07.09.2016/Sak 09516 Vedlegg 01 - Styresak 34-16 Helse Bergen HF - Forvaltningsplaner verneverdige bygg.pdfSak 09516 Vedlegg 01 - Styresak 34-16 Helse Bergen HF - Forvaltningsplaner verneverdige bygg.pdf
Sak 09616 Internrevisjonsrapport – Internkontroll i TSB-institusjonar.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/07.09.2016/Sak 09616 Internrevisjonsrapport – Internkontroll i TSB-institusjonar.pdfSak 09616 Internrevisjonsrapport – Internkontroll i TSB-institusjonar.pdf
Sak 09616 Vedlegg 1 - Internrevisjonsrapport - Internkontroll i TSB-institusjonar.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/07.09.2016/Sak 09616 Vedlegg 1 - Internrevisjonsrapport - Internkontroll i TSB-institusjonar.PDFSak 09616 Vedlegg 1 - Internrevisjonsrapport - Internkontroll i TSB-institusjonar.PDF
Sak 09716 Administrasjonen si oppfølging av internkontroll i TSB-institusjonar.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/07.09.2016/Sak 09716 Administrasjonen si oppfølging av internkontroll i TSB-institusjonar.pdfSak 09716 Administrasjonen si oppfølging av internkontroll i TSB-institusjonar.pdf
Sak 09716 Vedlegg 1 - Matrise over administrasjonen si vurdering, planlagde tiltak, tidsfrist og ansvar.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/07.09.2016/Sak 09716 Vedlegg 1 - Matrise over administrasjonen si vurdering, planlagde tiltak, tidsfrist og ansvar.pdfSak 09716 Vedlegg 1 - Matrise over administrasjonen si vurdering, planlagde tiltak, tidsfrist og ansvar.pdf
Sak 09816 Internrevisjonsrapport - Planlegging for gevinstrealisering i byggeprosjekt i føretaksgruppa.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/07.09.2016/Sak 09816 Internrevisjonsrapport - Planlegging for gevinstrealisering i byggeprosjekt i føretaksgruppa.pdfSak 09816 Internrevisjonsrapport - Planlegging for gevinstrealisering i byggeprosjekt i føretaksgruppa.pdf
Sak 09816 Vedlegg 1 - Internrevisjonsrapport - Planlegging for gevinstrealisering i byggeprosjekt i føretaksgruppa.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/07.09.2016/Sak 09816 Vedlegg 1 - Internrevisjonsrapport - Planlegging for gevinstrealisering i byggeprosjekt i føretaksgruppa.PDFSak 09816 Vedlegg 1 - Internrevisjonsrapport - Planlegging for gevinstrealisering i byggeprosjekt i føretaksgruppa.PDF
Sak 09916 Kommentarar til rapport frå internrevisjonen - planlegging for gevinstrealisering i byggeprosjekt.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/07.09.2016/Sak 09916 Kommentarar til rapport frå internrevisjonen - planlegging for gevinstrealisering i byggeprosjekt.pdfSak 09916 Kommentarar til rapport frå internrevisjonen - planlegging for gevinstrealisering i byggeprosjekt.pdf
Sak 10016 Intern beredskapsplan for Helse Vest RHF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/07.09.2016/Sak 10016 Intern beredskapsplan for Helse Vest RHF.pdfSak 10016 Intern beredskapsplan for Helse Vest RHF.pdf
Sak 10116 Halvårleg rapportering på mål og krav i Oppdragsdokument og føretaksprotokoll per 15. JUNI 2016.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/07.09.2016/Sak 10116 Halvårleg rapportering på mål og krav i Oppdragsdokument og føretaksprotokoll per 15. JUNI 2016.pdfSak 10116 Halvårleg rapportering på mål og krav i Oppdragsdokument og føretaksprotokoll per 15. JUNI 2016.pdf
Sak 10116 Vedlegg 1 - Halvårleg rapport til styret på mål og krav 2016 - samanstilt matrise.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/07.09.2016/Sak 10116 Vedlegg 1 - Halvårleg rapport til styret på mål og krav 2016 - samanstilt matrise.pdfSak 10116 Vedlegg 1 - Halvårleg rapport til styret på mål og krav 2016 - samanstilt matrise.pdf
Sak 10216 Kvalitetsbasert finansiering.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/07.09.2016/Sak 10216 Kvalitetsbasert finansiering.pdfSak 10216 Kvalitetsbasert finansiering.pdf
Sak 10316 Statens eierberetning 2015.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/07.09.2016/Sak 10316 Statens eierberetning 2015.pdfSak 10316 Statens eierberetning 2015.pdf
Sak 10316 Vedlegg 1 - Statens eierberetning 2015.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/07.09.2016/Sak 10316 Vedlegg 1 - Statens eierberetning 2015.pdfSak 10316 Vedlegg 1 - Statens eierberetning 2015.pdf
Sak10416 Protokoll frå møte i revisjonsutvalet 04.04.2016.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/07.09.2016/Sak10416 Protokoll frå møte i revisjonsutvalet 04.04.2016.pdfSak10416 Protokoll frå møte i revisjonsutvalet 04.04.2016.pdf
Sak10416 Vedlegg 1 - Protokoll frå møte i revisjonsutvalet 04.04.2016.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/07.09.2016/Sak10416 Vedlegg 1 - Protokoll frå møte i revisjonsutvalet 04.04.2016.PDFSak10416 Vedlegg 1 - Protokoll frå møte i revisjonsutvalet 04.04.2016.PDF
Skriv 00 - Skriv og meldingar forside.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/07.09.2016/Skriv og meldingar/Skriv 00 - Skriv og meldingar forside.pdfSkriv 00 - Skriv og meldingar forside.pdf
Skriv 01 - Møtereferat RBU 120516.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/07.09.2016/Skriv og meldingar/Skriv 01 - Møtereferat RBU 120516.pdfSkriv 01 - Møtereferat RBU 120516.pdf

20. juni

Sak 06916 Innkalling til styremøte i Helse Vest RHF 200616.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/20.06.2016/Sak 06916 Innkalling til styremøte i Helse Vest RHF 200616.pdfSak 06916 Innkalling til styremøte i Helse Vest RHF 200616.pdf
Sak 07016 PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF 4. MAI 2016.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/20.06.2016/Sak 07016 PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF 4. MAI 2016.pdfSak 07016 PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF 4. MAI 2016.pdf
Sak 07016 Vedlegg 1 - Årsplan 2016.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/20.06.2016/Sak 07016 Vedlegg 1 - Årsplan 2016.pdfSak 07016 Vedlegg 1 - Årsplan 2016.pdf
Sak 07016 Vedlegg 2 - Styresaker under arbeid per april 2016.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/20.06.2016/Sak 07016 Vedlegg 2 - Styresaker under arbeid per april 2016.pdfSak 07016 Vedlegg 2 - Styresaker under arbeid per april 2016.pdf
Sak 07116 Administrerande direktør si orientering.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/20.06.2016/Sak 07116 Administrerande direktør si orientering.pdfSak 07116 Administrerande direktør si orientering.pdf
Sak 07116 Vedlegg AD si orientering pkt 1 - Rapportering tilsynssaker per 10. mai 2016.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/20.06.2016/Sak 07116 Vedlegg AD si orientering pkt 1 - Rapportering tilsynssaker per 10. mai 2016.pdfSak 07116 Vedlegg AD si orientering pkt 1 - Rapportering tilsynssaker per 10. mai 2016.pdf
Sak 07116 Vedlegg AD si orientering pkt 2 - Oversikt over lov, forskrift og mynigheitskrav.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/20.06.2016/Sak 07116 Vedlegg AD si orientering pkt 2 - Oversikt over lov, forskrift og mynigheitskrav.pdfSak 07116 Vedlegg AD si orientering pkt 2 - Oversikt over lov, forskrift og mynigheitskrav.pdf
Sak 07116 Vedlegg AD si orientering pkt 3 - Oversikt over aktuelle høyringar.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/20.06.2016/Sak 07116 Vedlegg AD si orientering pkt 3 - Oversikt over aktuelle høyringar.pdfSak 07116 Vedlegg AD si orientering pkt 3 - Oversikt over aktuelle høyringar.pdf
Sak 07116 Vedlegg AD si orientering pkt 4 - Lærlingar i helseføretaka.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/20.06.2016/Sak 07116 Vedlegg AD si orientering pkt 4 - Lærlingar i helseføretaka.pdfSak 07116 Vedlegg AD si orientering pkt 4 - Lærlingar i helseføretaka.pdf
Sak 07116 Vedlegg AD si orientering pkt 4 - Oversikt krav om lærlingar historisk.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/20.06.2016/Sak 07116 Vedlegg AD si orientering pkt 4 - Oversikt krav om lærlingar historisk.pdfSak 07116 Vedlegg AD si orientering pkt 4 - Oversikt krav om lærlingar historisk.pdf
Sak 07216 Rapportering frå verksemda per april.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/20.06.2016/Sak 07216 Rapportering frå verksemda per april.pdfSak 07216 Rapportering frå verksemda per april.pdf
Sak 07316 Tertialrapport på nasjonale kvalitetsindikatorar per 3 tertial 2015.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/20.06.2016/Sak 07316 Tertialrapport på nasjonale kvalitetsindikatorar per 3 tertial 2015.pdfSak 07316 Tertialrapport på nasjonale kvalitetsindikatorar per 3 tertial 2015.pdf
Sak 07416 Førebels inntektsfordeling og resultatkrav 2017.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/20.06.2016/Sak 07416 Førebels inntektsfordeling og resultatkrav 2017.pdfSak 07416 Førebels inntektsfordeling og resultatkrav 2017.pdf
Sak 07516 Langtidsbudsjett 2017-2021.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/20.06.2016/Sak 07516 Langtidsbudsjett 2017-2021.pdfSak 07516 Langtidsbudsjett 2017-2021.pdf
Sak 07616 Revidert nasjonalbudsjett 2016.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/20.06.2016/Sak 07616 Revidert nasjonalbudsjett 2016.pdfSak 07616 Revidert nasjonalbudsjett 2016.pdf
Sak 07716 Protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF 4. mai 2016.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/20.06.2016/Sak 07716 Protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF 4. mai 2016.pdfSak 07716 Protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF 4. mai 2016.pdf
Sak 07716 Vedlegg 1 - foreløpig_protokoll_føretaksmøte_helsevestrhf_04052016.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/20.06.2016/Sak 07716 Vedlegg 1 - foreløpig_protokoll_føretaksmøte_helsevestrhf_04052016.PDFSak 07716 Vedlegg 1 - foreløpig_protokoll_føretaksmøte_helsevestrhf_04052016.PDF
Sak 07816 Rettleiar for arbeidet med utviklingsplanar.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/20.06.2016/Sak 07816 Rettleiar for arbeidet med utviklingsplanar.pdfSak 07816 Rettleiar for arbeidet med utviklingsplanar.pdf
Sak 07816 Vedlegg 1 - Veileder for utviklingsplaner til styrene i RHF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/20.06.2016/Sak 07816 Vedlegg 1 - Veileder for utviklingsplaner til styrene i RHF.pdfSak 07816 Vedlegg 1 - Veileder for utviklingsplaner til styrene i RHF.pdf
Sak 07916 Møteplan og årsplan for styret i Helse Vest 2017.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/20.06.2016/Sak 07916 Møteplan og årsplan for styret i Helse Vest 2017.pdfSak 07916 Møteplan og årsplan for styret i Helse Vest 2017.pdf
Sak 07916 Vedlegg 1 - Årsplan 2017 for styret i Helse Vest RHF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/20.06.2016/Sak 07916 Vedlegg 1 - Årsplan 2017 for styret i Helse Vest RHF.pdfSak 07916 Vedlegg 1 - Årsplan 2017 for styret i Helse Vest RHF.pdf
Sak 07916 Vedlegg 2 - Årshjul for 2017.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/20.06.2016/Sak 07916 Vedlegg 2 - Årshjul for 2017.pdfSak 07916 Vedlegg 2 - Årshjul for 2017.pdf
Sak 08016 Regional plan for laboratorietenester i Helse Vest 2015 - 2025.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/20.06.2016/Sak 08016 Regional plan for laboratorietenester i Helse Vest 2015 - 2025.pdfSak 08016 Regional plan for laboratorietenester i Helse Vest 2015 - 2025.pdf
Sak 08016 Vedlegg 1 - Regional plan for laboratorietenester i Helse Vest 2015 - 2025 m vedlegg.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/20.06.2016/Sak 08016 Vedlegg 1 - Regional plan for laboratorietenester i Helse Vest 2015 - 2025 m vedlegg.pdfSak 08016 Vedlegg 1 - Regional plan for laboratorietenester i Helse Vest 2015 - 2025 m vedlegg.pdf
Sak 08116 Vedlegg 1 - Forskingsstrategi 2016-2019.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/20.06.2016/Sak 08116 Vedlegg 1 - Forskingsstrategi 2016-2019.pdfSak 08116 Vedlegg 1 - Forskingsstrategi 2016-2019.pdf
Sak 08216 Rutinar og system for anonym varsling ved særleg graverande forhold.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/20.06.2016/Sak 08216 Rutinar og system for anonym varsling ved særleg graverande forhold.pdfSak 08216 Rutinar og system for anonym varsling ved særleg graverande forhold.pdf
Sak 08316 Protokoll frå møte i revisjonsutvalet 25.02.2016.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/20.06.2016/Sak 08316 Protokoll frå møte i revisjonsutvalet 25.02.2016.pdfSak 08316 Protokoll frå møte i revisjonsutvalet 25.02.2016.pdf
Sak 08316 Vedlegg 1 - Protokoll frå møte i revisjonsutvalet 25.02.2016.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/20.06.2016/Sak 08316 Vedlegg 1 - Protokoll frå møte i revisjonsutvalet 25.02.2016.PDFSak 08316 Vedlegg 1 - Protokoll frå møte i revisjonsutvalet 25.02.2016.PDF
Skriv 00 - Forside.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/20.06.2016/Skriv og meldingar/Skriv 00 - Forside.pdfSkriv 00 - Forside.pdf
Skriv 01 - Referat RBU 30032016.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/20.06.2016/Skriv og meldingar/Skriv 01 - Referat RBU 30032016.pdfSkriv 01 - Referat RBU 30032016.pdf
Skriv 02 - Brev frå Fylkeseldreråda til Helse Vest RHF, dagsett 04052016.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/20.06.2016/Skriv og meldingar/Skriv 02 - Brev frå Fylkeseldreråda til Helse Vest RHF, dagsett 04052016.pdfSkriv 02 - Brev frå Fylkeseldreråda til Helse Vest RHF, dagsett 04052016.pdf
Skriv 03 - Brev frå Helse Vest RHF til Fylkeseldreråda, dagsett 18052016.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/20.06.2016/Skriv og meldingar/Skriv 03 - Brev frå Helse Vest RHF til Fylkeseldreråda, dagsett 18052016.pdfSkriv 03 - Brev frå Helse Vest RHF til Fylkeseldreråda, dagsett 18052016.pdf
Skriv 04 - Førespurnad frå Stortingets utredningsseksjon, dagsett 02052016.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/20.06.2016/Skriv og meldingar/Skriv 04 - Førespurnad frå Stortingets utredningsseksjon, dagsett 02052016.pdfSkriv 04 - Førespurnad frå Stortingets utredningsseksjon, dagsett 02052016.pdf
Skriv 05 - Svar frå Helse Vest RHF til Stortinget, dagsett 09052016.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/20.06.2016/Skriv og meldingar/Skriv 05 - Svar frå Helse Vest RHF til Stortinget, dagsett 09052016.pdfSkriv 05 - Svar frå Helse Vest RHF til Stortinget, dagsett 09052016.pdf
Skriv 06 - Brev frå Helse Vest Innkjøp HF til Helse Vest RHF, dagsett 04052016.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/20.06.2016/Skriv og meldingar/Skriv 06 - Brev frå Helse Vest Innkjøp HF til Helse Vest RHF, dagsett 04052016.pdfSkriv 06 - Brev frå Helse Vest Innkjøp HF til Helse Vest RHF, dagsett 04052016.pdf
Skriv 07 - Brev frå Helse Vest RHF til HOD, dagsett.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/20.06.2016/Skriv og meldingar/Skriv 07 - Brev frå Helse Vest RHF til HOD, dagsett.pdfSkriv 07 - Brev frå Helse Vest RHF til HOD, dagsett.pdf
Skriv 08 - Brev frå Fylkesmannen i Rogaland til Helse Vest RHF, dagsett 28042016.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/20.06.2016/Skriv og meldingar/Skriv 08 - Brev frå Fylkesmannen i Rogaland til Helse Vest RHF, dagsett 28042016.pdfSkriv 08 - Brev frå Fylkesmannen i Rogaland til Helse Vest RHF, dagsett 28042016.pdf
Skriv 09 - Brev frå Helse Vest RHF til Fylkesmannen i Rogaland, dagsett 09052016.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/20.06.2016/Skriv og meldingar/Skriv 09 - Brev frå Helse Vest RHF til Fylkesmannen i Rogaland, dagsett 09052016.pdfSkriv 09 - Brev frå Helse Vest RHF til Fylkesmannen i Rogaland, dagsett 09052016.pdf
Skriv 10 - Brev frå Helse Vest tilleggsrapportering til HOD.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/20.06.2016/Skriv og meldingar/Skriv 10 - Brev frå Helse Vest tilleggsrapportering til HOD.pdfSkriv 10 - Brev frå Helse Vest tilleggsrapportering til HOD.pdf
Skriv 11 - Brev frå HDIR Tilskudd til forebygging av kjønnslemlestelse.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/20.06.2016/Skriv og meldingar/Skriv 11 - Brev frå HDIR Tilskudd til forebygging av kjønnslemlestelse.pdfSkriv 11 - Brev frå HDIR Tilskudd til forebygging av kjønnslemlestelse.pdf
Skriv 12 - Brev frå HDIR Avvikling av HDIRs koordinerende rolle i forbindelse med økt asylankomst.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/20.06.2016/Skriv og meldingar/Skriv 12 - Brev frå HDIR Avvikling av HDIRs koordinerende rolle i forbindelse med økt asylankomst.pdfSkriv 12 - Brev frå HDIR Avvikling av HDIRs koordinerende rolle i forbindelse med økt asylankomst.pdf


4. mai

Sak 05616 Innkalling til styremøte i Helse Vest RHF 040516.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/04.05.2016/Sak 05616 Innkalling til styremøte i Helse Vest RHF 040516.pdfSak 05616 Innkalling til styremøte i Helse Vest RHF 040516.pdf
Sak 05716 PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF 5. APRIL 2016.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/04.05.2016/Sak 05716 PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF 5. APRIL 2016.pdfSak 05716 PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF 5. APRIL 2016.pdf
Sak 05816 Årsmelding 2015 frå pasient- og brukaromboda i Helse Vest.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/04.05.2016/Sak 05816 Årsmelding 2015 frå pasient- og brukaromboda i Helse Vest.pdfSak 05816 Årsmelding 2015 frå pasient- og brukaromboda i Helse Vest.pdf
Sak 05816 Vedlegg 1 - Årsmelding 2015 Hordaland.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/04.05.2016/Sak 05816 Vedlegg 1 - Årsmelding 2015 Hordaland.pdfSak 05816 Vedlegg 1 - Årsmelding 2015 Hordaland.pdf
Sak 05816 Vedlegg 2 - Årsmelding 2015 Rogaland.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/04.05.2016/Sak 05816 Vedlegg 2 - Årsmelding 2015 Rogaland.pdfSak 05816 Vedlegg 2 - Årsmelding 2015 Rogaland.pdf
Sak 05816 Vedlegg 3 - Årsmelding 2015 Sogn og Fjordane.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/04.05.2016/Sak 05816 Vedlegg 3 - Årsmelding 2015 Sogn og Fjordane.pdfSak 05816 Vedlegg 3 - Årsmelding 2015 Sogn og Fjordane.pdf
Sak 05916 Administrerande direktør si orientering.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/04.05.2016/Sak 05916 Administrerande direktør si orientering.pdfSak 05916 Administrerande direktør si orientering.pdf
Sak 05916 Vedlegg AD si orientering pkt 1 - Rapportering tilsynssaker per 10. april 2016.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/04.05.2016/Sak 05916 Vedlegg AD si orientering pkt 1 - Rapportering tilsynssaker per 10. april 2016.pdfSak 05916 Vedlegg AD si orientering pkt 1 - Rapportering tilsynssaker per 10. april 2016.pdf
Sak 05916 Vedlegg AD si orientering pkt 2 - Lov og myndigheitskrav.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/04.05.2016/Sak 05916 Vedlegg AD si orientering pkt 2 - Lov og myndigheitskrav.pdfSak 05916 Vedlegg AD si orientering pkt 2 - Lov og myndigheitskrav.pdf
Sak 05916 Vedlegg AD si orientering pkt 3 - Oversikt over høyringar 04.05.2016.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/04.05.2016/Sak 05916 Vedlegg AD si orientering pkt 3 - Oversikt over høyringar 04.05.2016.pdfSak 05916 Vedlegg AD si orientering pkt 3 - Oversikt over høyringar 04.05.2016.pdf
Sak 06016 Rapportering frå verksemda per mars 2016 REDIGERT.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/04.05.2016/Sak 06016 Rapportering frå verksemda per mars 2016 REDIGERT.pdfSak 06016 Rapportering frå verksemda per mars 2016 REDIGERT.pdf
Sak 06116 Konseptrapport for utbygging av Haugesund sjukehus.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/04.05.2016/Sak 06116 Konseptrapport for utbygging av Haugesund sjukehus.pdfSak 06116 Konseptrapport for utbygging av Haugesund sjukehus.pdf
Sak 06116 Vedlegg 1 - Styresak 014-16 Helse Fonna HF – Konseptrapport Haugesund sjukehus.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/04.05.2016/Sak 06116 Vedlegg 1 - Styresak 014-16 Helse Fonna HF – Konseptrapport Haugesund sjukehus.pdfSak 06116 Vedlegg 1 - Styresak 014-16 Helse Fonna HF – Konseptrapport Haugesund sjukehus.pdf
Sak 06116 Vedlegg 2 - Konseptrapport Haugensund sjukehus.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/04.05.2016/Sak 06116 Vedlegg 2 - Konseptrapport Haugensund sjukehus.PDFSak 06116 Vedlegg 2 - Konseptrapport Haugensund sjukehus.PDF
Sak 06116 Vedlegg 3 - Kvalitetsikringsrapport Haugesund sjukehus.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/04.05.2016/Sak 06116 Vedlegg 3 - Kvalitetsikringsrapport Haugesund sjukehus.PDFSak 06116 Vedlegg 3 - Kvalitetsikringsrapport Haugesund sjukehus.PDF
Sak 06216 Førebygging og folkehelsearbeid.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/04.05.2016/Sak 06216 Førebygging og folkehelsearbeid.pdfSak 06216 Førebygging og folkehelsearbeid.pdf
Sak 06316 Pasientreiser utan rekvisisjon framtidig organisering etter innføring av ny løysing Mine pasientreiser.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/04.05.2016/Sak 06316 Pasientreiser utan rekvisisjon framtidig organisering etter innføring av ny løysing Mine pasientreiser.pdfSak 06316 Pasientreiser utan rekvisisjon framtidig organisering etter innføring av ny løysing Mine pasientreiser.pdf
Sak 06416 Oppfølging av samhandlingsreforma.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/04.05.2016/Sak 06416 Oppfølging av samhandlingsreforma.pdfSak 06416 Oppfølging av samhandlingsreforma.pdf
Sak 06516 Regionalt utdanningssenter - spesialistutdanning for legar.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/04.05.2016/Sak 06516 Regionalt utdanningssenter - spesialistutdanning for legar.pdfSak 06516 Regionalt utdanningssenter - spesialistutdanning for legar.pdf
Sak 06516 Vedlegg 1 - Brev fra HOD 171215 Legenes spesialitetsstruktur og spesialistutdanning.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/04.05.2016/Sak 06516 Vedlegg 1 - Brev fra HOD 171215 Legenes spesialitetsstruktur og spesialistutdanning.pdfSak 06516 Vedlegg 1 - Brev fra HOD 171215 Legenes spesialitetsstruktur og spesialistutdanning.pdf
Sak 06516 Vedlegg 2 - Mandat for prosjekt etablering av regionalt utdanningssenter i Helse Vest.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/04.05.2016/Sak 06516 Vedlegg 2 - Mandat for prosjekt etablering av regionalt utdanningssenter i Helse Vest.pdfSak 06516 Vedlegg 2 - Mandat for prosjekt etablering av regionalt utdanningssenter i Helse Vest.pdf
Sak 06616 Beslutningsforum - Årsoppsummering for 2015.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/04.05.2016/Sak 06616 Beslutningsforum - Årsoppsummering for 2015.pdfSak 06616 Beslutningsforum - Årsoppsummering for 2015.pdf
Sak 06616 Vedlegg 1 - Årsoppsummering 2015 - Beslutningsforum for nye metoder, signert.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/04.05.2016/Sak 06616 Vedlegg 1 - Årsoppsummering 2015 - Beslutningsforum for nye metoder, signert.PDFSak 06616 Vedlegg 1 - Årsoppsummering 2015 - Beslutningsforum for nye metoder, signert.PDF
Sak 06716 Mål på aktivitet i psykisk helsevern - barn og unge og vaksne.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/04.05.2016/Sak 06716 Mål på aktivitet i psykisk helsevern - barn og unge og vaksne.pdfSak 06716 Mål på aktivitet i psykisk helsevern - barn og unge og vaksne.pdf
Skriv 00 - Skriv og meldingar forside 040516.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/04.05.2016/Skriv og meldingar/Skriv 00 - Skriv og meldingar forside 040516.pdfSkriv 00 - Skriv og meldingar forside 040516.pdf
Skriv 01 - Brev frå Helse Vest RHF til HOD, dagsett 010416 - Rapportering frå verksemda pr. feb 2016.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/04.05.2016/Skriv og meldingar/Skriv 01 - Brev frå Helse Vest RHF til HOD, dagsett 010416 - Rapportering frå verksemda pr. feb 2016.pdfSkriv 01 - Brev frå Helse Vest RHF til HOD, dagsett 010416 - Rapportering frå verksemda pr. feb 2016.pdf
Skriv 02 - Kopi av brev frå Nina E. Steinkopf til Statsministerens kontor, dagsett 120416 – Ope brev til Statsministeren.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/04.05.2016/Skriv og meldingar/Skriv 02 - Kopi av brev frå Nina E. Steinkopf til Statsministerens kontor, dagsett 120416 – Ope brev til Statsministeren.pdfSkriv 02 - Kopi av brev frå Nina E. Steinkopf til Statsministerens kontor, dagsett 120416 – Ope brev til Statsministeren.pdf
Skriv 03 - Brev frå Helse Vest RHF til Helse Førde HF, dagsett 210316 – Ordning for oppgjer.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/04.05.2016/Skriv og meldingar/Skriv 03 - Brev frå Helse Vest RHF til Helse Førde HF, dagsett 210316 – Ordning for oppgjer.pdfSkriv 03 - Brev frå Helse Vest RHF til Helse Førde HF, dagsett 210316 – Ordning for oppgjer.pdf
Skriv 04 - Brev frå HOD til Helse Vest RHF, dagsett 160316 – Tiltak for å sikre en åpen og god dialog i sykehusene.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/04.05.2016/Skriv og meldingar/Skriv 04 - Brev frå HOD til Helse Vest RHF, dagsett 160316 – Tiltak for å sikre en åpen og god dialog i sykehusene.pdfSkriv 04 - Brev frå HOD til Helse Vest RHF, dagsett 160316 – Tiltak for å sikre en åpen og god dialog i sykehusene.pdf
Skriv 05 - Brev frå LHL Sogn og Fjordane til Helse Vest RHF, dagsett 040416 – Ambulansane bruker for lang tid.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/04.05.2016/Skriv og meldingar/Skriv 05 - Brev frå LHL Sogn og Fjordane til Helse Vest RHF, dagsett 040416 – Ambulansane bruker for lang tid.pdfSkriv 05 - Brev frå LHL Sogn og Fjordane til Helse Vest RHF, dagsett 040416 – Ambulansane bruker for lang tid.pdf
Skriv 06 - Møtereferat RBU 140116.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/04.05.2016/Skriv og meldingar/Skriv 06 - Møtereferat RBU 140116.pdfSkriv 06 - Møtereferat RBU 140116.pdf


5. april

Sak 03916 Innkalling til styremøte i Helse Vest RHF 050416.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/05.04.2016/Sak 03916 Innkalling til styremøte i Helse Vest RHF 050416.pdfSak 03916 Innkalling til styremøte i Helse Vest RHF 050416.pdf
Sak 04016 PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF 29. FEBRUAR 2016.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/05.04.2016/Sak 04016 PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF 29. FEBRUAR 2016.pdfSak 04016 PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF 29. FEBRUAR 2016.pdf
Sak 04116 Årsoppgjer 2015.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/05.04.2016/Sak 04116 Årsoppgjer 2015.pdfSak 04116 Årsoppgjer 2015.pdf
Sak 04116 Vedlegg 1 - Konsernrekneskap med noter og kontantstraumoppstilling for Helse Vest.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/05.04.2016/Sak 04116 Vedlegg 1 - Konsernrekneskap med noter og kontantstraumoppstilling for Helse Vest.pdfSak 04116 Vedlegg 1 - Konsernrekneskap med noter og kontantstraumoppstilling for Helse Vest.pdf
Sak 04116 Vedlegg 2 - Styrets beretning 2015 (end1).pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/05.04.2016/Sak 04116 Vedlegg 2 - Styrets beretning 2015 (end1).pdfSak 04116 Vedlegg 2 - Styrets beretning 2015 (end1).pdf
Sak 04216 Administrerande direktør si orientering.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/05.04.2016/Sak 04216 Administrerande direktør si orientering.pdfSak 04216 Administrerande direktør si orientering.pdf
Sak 04216 Vedlegg AD si orientering pkt 1 - Rapportering tilsynssaker per 10. mars 2016.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/05.04.2016/Sak 04216 Vedlegg AD si orientering pkt 1 - Rapportering tilsynssaker per 10. mars 2016.pdfSak 04216 Vedlegg AD si orientering pkt 1 - Rapportering tilsynssaker per 10. mars 2016.pdf
Sak 04216 Vedlegg AD si orientering pkt 2 - Orientering om relevante lover forskrifter og myndigheitskrav.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/05.04.2016/Sak 04216 Vedlegg AD si orientering pkt 2 - Orientering om relevante lover forskrifter og myndigheitskrav.pdfSak 04216 Vedlegg AD si orientering pkt 2 - Orientering om relevante lover forskrifter og myndigheitskrav.pdf
Sak 04216 Vedlegg AD si orientering pkt 3 - Oversikt over høyringar 05.04.2016.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/05.04.2016/Sak 04216 Vedlegg AD si orientering pkt 3 - Oversikt over høyringar 05.04.2016.pdfSak 04216 Vedlegg AD si orientering pkt 3 - Oversikt over høyringar 05.04.2016.pdf
Sak 04316 Rapportering frå verksemda per februar 2016.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/05.04.2016/Sak 04316 Rapportering frå verksemda per februar 2016.pdfSak 04316 Rapportering frå verksemda per februar 2016.pdf
Sak 04416 Tertialrapport på nasjonale kvalitetsindikatorer per 2. tertial 2015.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/05.04.2016/Sak 04416 Tertialrapport på nasjonale kvalitetsindikatorer per 2. tertial 2015.pdfSak 04416 Tertialrapport på nasjonale kvalitetsindikatorer per 2. tertial 2015.pdf
Sak 04516 Plan for internrevisjonen 2016-2017.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/05.04.2016/Sak 04516 Plan for internrevisjonen 2016-2017.pdfSak 04516 Plan for internrevisjonen 2016-2017.pdf
Sak 04516 Vedlegg 1 - Plan for internrevisjon 2016-2017.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/05.04.2016/Sak 04516 Vedlegg 1 - Plan for internrevisjon 2016-2017.PDFSak 04516 Vedlegg 1 - Plan for internrevisjon 2016-2017.PDF
Sak 04616 Internrevisjonsrapport Handtering av uønskte hendingar.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/05.04.2016/Sak 04616 Internrevisjonsrapport Handtering av uønskte hendingar.pdfSak 04616 Internrevisjonsrapport Handtering av uønskte hendingar.pdf
Sak 04616 Vedlegg 1 - Internrevisjonsrapport – Handtering av uønskte hendingar i helseføretaka.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/05.04.2016/Sak 04616 Vedlegg 1 - Internrevisjonsrapport – Handtering av uønskte hendingar i helseføretaka.PDFSak 04616 Vedlegg 1 - Internrevisjonsrapport – Handtering av uønskte hendingar i helseføretaka.PDF
Sak 04716 Kommentar til rapport frå Internrevisjonen – handtering av uønskte hendingar i helseføretaka.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/05.04.2016/Sak 04716 Kommentar til rapport frå Internrevisjonen – handtering av uønskte hendingar i helseføretaka.pdfSak 04716 Kommentar til rapport frå Internrevisjonen – handtering av uønskte hendingar i helseføretaka.pdf
Sak 04816 Enøktilskot i byggprosjekt.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/05.04.2016/Sak 04816 Enøktilskot i byggprosjekt.pdfSak 04816 Enøktilskot i byggprosjekt.pdf
Sak 04914 Orientering om Helse Vest Innkjøp HF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/05.04.2016/Sak 04914 Orientering om Helse Vest Innkjøp HF.pdfSak 04914 Orientering om Helse Vest Innkjøp HF.pdf
Sak 05016 Helse2030 Prosess og involvering.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/05.04.2016/Sak 05016 Helse2030 Prosess og involvering.pdfSak 05016 Helse2030 Prosess og involvering.pdf
Sak 05116 Forsking og innovasjon til pasientens beste - Nasjonal rapport.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/05.04.2016/Sak 05116 Forsking og innovasjon til pasientens beste - Nasjonal rapport.pdfSak 05116 Forsking og innovasjon til pasientens beste - Nasjonal rapport.pdf
Sak 05116 Vedlegg 1 - Nasjonal rapport, Forsking og Innovasjon til pasientens beste.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/05.04.2016/Sak 05116 Vedlegg 1 - Nasjonal rapport, Forsking og Innovasjon til pasientens beste.pdfSak 05116 Vedlegg 1 - Nasjonal rapport, Forsking og Innovasjon til pasientens beste.pdf
Sak 05216 Årsrapport for revisjonsutval og internrevisjon 2015.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/05.04.2016/Sak 05216 Årsrapport for revisjonsutval og internrevisjon 2015.pdfSak 05216 Årsrapport for revisjonsutval og internrevisjon 2015.pdf
Sak 05216 Vedlegg 1 - Årsrapport for revisjonsutval og internrevisjon 2015.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/05.04.2016/Sak 05216 Vedlegg 1 - Årsrapport for revisjonsutval og internrevisjon 2015.PDFSak 05216 Vedlegg 1 - Årsrapport for revisjonsutval og internrevisjon 2015.PDF
Sak 05316 Protokoll frå møte i revisjonsutvalet 22.12.2015.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/05.04.2016/Sak 05316 Protokoll frå møte i revisjonsutvalet 22.12.2015.pdfSak 05316 Protokoll frå møte i revisjonsutvalet 22.12.2015.pdf
Sak 05316 Vedlegg 1 - Protokoll frå møte i revisjonsutvalet 22.12.2015.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/05.04.2016/Sak 05316 Vedlegg 1 - Protokoll frå møte i revisjonsutvalet 22.12.2015.PDFSak 05316 Vedlegg 1 - Protokoll frå møte i revisjonsutvalet 22.12.2015.PDF
Skriv 00 - Skriv og meldingar forside 050416.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/05.04.2016/Skriv og meldingar/Skriv 00 - Skriv og meldingar forside 050416.pdfSkriv 00 - Skriv og meldingar forside 050416.pdf
Skriv 01 - Brev frå Helse Vest RHF til HOD, dagsett 100316 - Rapportering pr. januar 2016.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/05.04.2016/Skriv og meldingar/Skriv 01 - Brev frå Helse Vest RHF til HOD, dagsett 100316 - Rapportering pr. januar 2016.pdfSkriv 01 - Brev frå Helse Vest RHF til HOD, dagsett 100316 - Rapportering pr. januar 2016.pdf
Skriv 02 - Brev frå Rådmannen i Haugesund kommune til Helse Vest RHF, dagsett 240216 .pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/05.04.2016/Skriv og meldingar/Skriv 02 - Brev frå Rådmannen i Haugesund kommune til Helse Vest RHF, dagsett 240216 .pdfSkriv 02 - Brev frå Rådmannen i Haugesund kommune til Helse Vest RHF, dagsett 240216 .pdf
Skriv 03 - Kopi av brev frå Selje kommune til HOD og Sjukehuset i Volda, dagsett 110216 .pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/05.04.2016/Skriv og meldingar/Skriv 03 - Kopi av brev frå Selje kommune til HOD og Sjukehuset i Volda, dagsett 110216 .pdfSkriv 03 - Kopi av brev frå Selje kommune til HOD og Sjukehuset i Volda, dagsett 110216 .pdf
Skriv 04 - Brev frå Helse Vest RHF til Haugesund kommune, dagsett 140316.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/05.04.2016/Skriv og meldingar/Skriv 04 - Brev frå Helse Vest RHF til Haugesund kommune, dagsett 140316.PDFSkriv 04 - Brev frå Helse Vest RHF til Haugesund kommune, dagsett 140316.PDF
Skriv 05 - Brev frå Jens Tobias til Helse Vest RHF, dagsett 180316 – Nasjonal Helse- og sjukehusplan.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/05.04.2016/Skriv og meldingar/Skriv 05 - Brev frå Jens Tobias til Helse Vest RHF, dagsett 180316 – Nasjonal Helse- og sjukehusplan.pdfSkriv 05 - Brev frå Jens Tobias til Helse Vest RHF, dagsett 180316 – Nasjonal Helse- og sjukehusplan.pdf
Skriv 06 - Møtereferat RBU 140116.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/05.04.2016/Skriv og meldingar/Skriv 06 - Møtereferat RBU 140116.pdfSkriv 06 - Møtereferat RBU 140116.pdf


​29. februar

Sak 02616 OPPDATERT Innkalling til styremøte i Helse Vest RHF 290216.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/29.02.2016/Sak 02616 OPPDATERT Innkalling til styremøte i Helse Vest RHF 290216.pdfSak 02616 OPPDATERT Innkalling til styremøte i Helse Vest RHF 290216.pdf
Sak 02716 PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF 10. FEBRUAR 2016.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/29.02.2016/Sak 02716 PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF 10. FEBRUAR 2016.pdfSak 02716 PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF 10. FEBRUAR 2016.pdf
Sak 02816 Administrerande direktør si orientering.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/29.02.2016/Sak 02816 Administrerande direktør si orientering.pdfSak 02816 Administrerande direktør si orientering.pdf
Sak 02816 Vedlegg AD si orientering pkt 1 - Rapportering tilsynssaker per 10. februar 2016.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/29.02.2016/Sak 02816 Vedlegg AD si orientering pkt 1 - Rapportering tilsynssaker per 10. februar 2016.pdfSak 02816 Vedlegg AD si orientering pkt 1 - Rapportering tilsynssaker per 10. februar 2016.pdf
Sak 02816 Vedlegg AD si orientering pkt 3 - Oversikt over høyringar 29 02 2016.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/29.02.2016/Sak 02816 Vedlegg AD si orientering pkt 3 - Oversikt over høyringar 29 02 2016.pdfSak 02816 Vedlegg AD si orientering pkt 3 - Oversikt over høyringar 29 02 2016.pdf
Sak 02816 Vedlegg AD si orientering pkt 5 - Resultatnotat 2015.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/29.02.2016/Sak 02816 Vedlegg AD si orientering pkt 5 - Resultatnotat 2015.pdfSak 02816 Vedlegg AD si orientering pkt 5 - Resultatnotat 2015.pdf
Sak 02916 Styringsdokument 2016 til føretaksgruppa og Helse Vest IKT AS.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/29.02.2016/Sak 02916 Styringsdokument 2016 til føretaksgruppa og Helse Vest IKT AS.pdfSak 02916 Styringsdokument 2016 til føretaksgruppa og Helse Vest IKT AS.pdf
Sak 02916 Vedlegg 1 - Styringsdokument 2016 Helse Bergen HF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/29.02.2016/Sak 02916 Vedlegg 1 - Styringsdokument 2016 Helse Bergen HF.pdfSak 02916 Vedlegg 1 - Styringsdokument 2016 Helse Bergen HF.pdf
Sak 02916 Vedlegg 10 - Vedlegg 2 til sjukehusføretaka - Førebels mal for rapportering frå verksemda 2016.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/29.02.2016/Sak 02916 Vedlegg 10 - Vedlegg 2 til sjukehusføretaka - Førebels mal for rapportering frå verksemda 2016.pdfSak 02916 Vedlegg 10 - Vedlegg 2 til sjukehusføretaka - Førebels mal for rapportering frå verksemda 2016.pdf
Sak 02916 Vedlegg 11 - Vedlegg 3 til sjukehusføretaka - Mål 2016, pasienterfaringsundersøkingar og styringsparametrar.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/29.02.2016/Sak 02916 Vedlegg 11 - Vedlegg 3 til sjukehusføretaka - Mål 2016, pasienterfaringsundersøkingar og styringsparametrar.pdfSak 02916 Vedlegg 11 - Vedlegg 3 til sjukehusføretaka - Mål 2016, pasienterfaringsundersøkingar og styringsparametrar.pdf
Sak 02916 Vedlegg 12 - Vedlegg 1 til IKT, Innkjøp og Sjukehusapoteka - Førebels mal for rapportering frå verksemda 2016.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/29.02.2016/Sak 02916 Vedlegg 12 - Vedlegg 1 til IKT, Innkjøp og Sjukehusapoteka - Førebels mal for rapportering frå verksemda 2016.pdfSak 02916 Vedlegg 12 - Vedlegg 1 til IKT, Innkjøp og Sjukehusapoteka - Førebels mal for rapportering frå verksemda 2016.pdf
Sak 02916 Vedlegg 2 - Styringsdokument 2016 Helse Fonna HF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/29.02.2016/Sak 02916 Vedlegg 2 - Styringsdokument 2016 Helse Fonna HF.pdfSak 02916 Vedlegg 2 - Styringsdokument 2016 Helse Fonna HF.pdf
Sak 02916 Vedlegg 3 - Styringsdokument 2016 Helse Førde HF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/29.02.2016/Sak 02916 Vedlegg 3 - Styringsdokument 2016 Helse Førde HF.pdfSak 02916 Vedlegg 3 - Styringsdokument 2016 Helse Førde HF.pdf
Sak 02916 Vedlegg 4 - Styringsdokument 2016 Helse Stavanger HF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/29.02.2016/Sak 02916 Vedlegg 4 - Styringsdokument 2016 Helse Stavanger HF.pdfSak 02916 Vedlegg 4 - Styringsdokument 2016 Helse Stavanger HF.pdf
Sak 02916 Vedlegg 5 - Styringsdokument 2016 Helse Vest IKT AS.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/29.02.2016/Sak 02916 Vedlegg 5 - Styringsdokument 2016 Helse Vest IKT AS.pdfSak 02916 Vedlegg 5 - Styringsdokument 2016 Helse Vest IKT AS.pdf
Sak 02916 Vedlegg 6 - Styringsdokument 2016 Helse Vest Innkjøp HF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/29.02.2016/Sak 02916 Vedlegg 6 - Styringsdokument 2016 Helse Vest Innkjøp HF.pdfSak 02916 Vedlegg 6 - Styringsdokument 2016 Helse Vest Innkjøp HF.pdf
Sak 02916 Vedlegg 7 - Styringsdokument 2016 Sjukehusapoteka Vest HF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/29.02.2016/Sak 02916 Vedlegg 7 - Styringsdokument 2016 Sjukehusapoteka Vest HF.pdfSak 02916 Vedlegg 7 - Styringsdokument 2016 Sjukehusapoteka Vest HF.pdf
Sak 02916 Vedlegg 8 - Styringsmål 2016_A4-plakat frå HOD - Kopi.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/29.02.2016/Sak 02916 Vedlegg 8 - Styringsmål 2016_A4-plakat frå HOD - Kopi.pdfSak 02916 Vedlegg 8 - Styringsmål 2016_A4-plakat frå HOD - Kopi.pdf
Sak 02916 Vedlegg 9 - Vedlegg 1 til sjukehusføretaka - Utdanning av helsepersonell.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/29.02.2016/Sak 02916 Vedlegg 9 - Vedlegg 1 til sjukehusføretaka - Utdanning av helsepersonell.pdfSak 02916 Vedlegg 9 - Vedlegg 1 til sjukehusføretaka - Utdanning av helsepersonell.pdf
Sak 03016 Årleg melding 2015.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/29.02.2016/Sak 03016 Årleg melding 2015.pdfSak 03016 Årleg melding 2015.pdf
Sak 03016 Vedlegg 1 - Årleg melding 2015 Helse Vest RHF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/29.02.2016/Sak 03016 Vedlegg 1 - Årleg melding 2015 Helse Vest RHF.pdfSak 03016 Vedlegg 1 - Årleg melding 2015 Helse Vest RHF.pdf
Sak 03016 Vedlegg 2 - Årleg melding RBU 2015.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/29.02.2016/Sak 03016 Vedlegg 2 - Årleg melding RBU 2015.pdfSak 03016 Vedlegg 2 - Årleg melding RBU 2015.pdf
Sak 03016 Vedlegg 3 - RBU sin uttale til Årleg melding 2015 for Helse Vest.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/29.02.2016/Sak 03016 Vedlegg 3 - RBU sin uttale til Årleg melding 2015 for Helse Vest.pdfSak 03016 Vedlegg 3 - RBU sin uttale til Årleg melding 2015 for Helse Vest.pdf
Sak 03116 Årleg gjennomgang av styrande dokument for styret i Helse Vest RHF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/29.02.2016/Sak 03116 Årleg gjennomgang av styrande dokument for styret i Helse Vest RHF.pdfSak 03116 Årleg gjennomgang av styrande dokument for styret i Helse Vest RHF.pdf
Sak 03116 Vedlegg 1 - Vedtekter for Helse Vest RHF, sist endra 07012015.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/29.02.2016/Sak 03116 Vedlegg 1 - Vedtekter for Helse Vest RHF, sist endra 07012015.pdfSak 03116 Vedlegg 1 - Vedtekter for Helse Vest RHF, sist endra 07012015.pdf
Sak 03116 Vedlegg 2 - Styreinstruks for Helse Vest RHF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/29.02.2016/Sak 03116 Vedlegg 2 - Styreinstruks for Helse Vest RHF.pdfSak 03116 Vedlegg 2 - Styreinstruks for Helse Vest RHF.pdf
Sak 03116 Vedlegg 3 - Instruks for administrerande direktør i Helse Vest RHF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/29.02.2016/Sak 03116 Vedlegg 3 - Instruks for administrerande direktør i Helse Vest RHF.pdfSak 03116 Vedlegg 3 - Instruks for administrerande direktør i Helse Vest RHF.pdf
Sak 03116 Vedlegg 4 - Fullmaktsstruktur i Helse Vest RHF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/29.02.2016/Sak 03116 Vedlegg 4 - Fullmaktsstruktur i Helse Vest RHF.pdfSak 03116 Vedlegg 4 - Fullmaktsstruktur i Helse Vest RHF.pdf
Sak 03116 Vedlegg 5 - Rettleiar, Styrearbeid i regionale helseføretak.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/29.02.2016/Sak 03116 Vedlegg 5 - Rettleiar, Styrearbeid i regionale helseføretak.pdfSak 03116 Vedlegg 5 - Rettleiar, Styrearbeid i regionale helseføretak.pdf
Sak 03116 Vedlegg 6 - Etiske Retningslinjer for føretaksgruppa Helse Vest.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/29.02.2016/Sak 03116 Vedlegg 6 - Etiske Retningslinjer for føretaksgruppa Helse Vest.pdfSak 03116 Vedlegg 6 - Etiske Retningslinjer for føretaksgruppa Helse Vest.pdf
Sak 03116 Vedlegg 7 - Regjeringa sin eigarpolitikk Meld. St. 27.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/29.02.2016/Sak 03116 Vedlegg 7 - Regjeringa sin eigarpolitikk Meld. St. 27.pdfSak 03116 Vedlegg 7 - Regjeringa sin eigarpolitikk Meld. St. 27.pdf
Sak 03116 Vedlegg 8 - Retningslinjer for lønn og anna godtgjersle.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/29.02.2016/Sak 03116 Vedlegg 8 - Retningslinjer for lønn og anna godtgjersle.pdfSak 03116 Vedlegg 8 - Retningslinjer for lønn og anna godtgjersle.pdf
Sak 03216 Endring av Helse Vest Innkjøp HF sine vedtekter.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/29.02.2016/Sak 03216 Endring av Helse Vest Innkjøp HF sine vedtekter.pdfSak 03216 Endring av Helse Vest Innkjøp HF sine vedtekter.pdf
Sak 03316 Korridorplassar - utvikling og status.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/29.02.2016/Sak 03316 Korridorplassar - utvikling og status.pdfSak 03316 Korridorplassar - utvikling og status.pdf
Sak 03416 Høyring - NOU 201511 Med åpne kort.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/29.02.2016/Sak 03416 Høyring - NOU 201511 Med åpne kort.pdfSak 03416 Høyring - NOU 201511 Med åpne kort.pdf
Sak 03416 Vedlegg 1 - Uttale med åpne kort 09 02 16.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/29.02.2016/Sak 03416 Vedlegg 1 - Uttale med åpne kort 09 02 16.pdfSak 03416 Vedlegg 1 - Uttale med åpne kort 09 02 16.pdf
Sak 03416 Vedlegg 2 - NOU Med åpne kort _ Helse Førde.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/29.02.2016/Sak 03416 Vedlegg 2 - NOU Med åpne kort _ Helse Førde.pdfSak 03416 Vedlegg 2 - NOU Med åpne kort _ Helse Førde.pdf
Sak 03416 Vedlegg 3 - Nou Med åpne Kort_ Helse Stavanger.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/29.02.2016/Sak 03416 Vedlegg 3 - Nou Med åpne Kort_ Helse Stavanger.pdfSak 03416 Vedlegg 3 - Nou Med åpne Kort_ Helse Stavanger.pdf
Sak 03416 Vedlegg 4 - NOU Med åpne Kort_Helse Bergen.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/29.02.2016/Sak 03416 Vedlegg 4 - NOU Med åpne Kort_Helse Bergen.pdfSak 03416 Vedlegg 4 - NOU Med åpne Kort_Helse Bergen.pdf
Sak 03416 Vedlegg 5 - NOU Med åpne kort_Helse Fonna.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/29.02.2016/Sak 03416 Vedlegg 5 - NOU Med åpne kort_Helse Fonna.pdfSak 03416 Vedlegg 5 - NOU Med åpne kort_Helse Fonna.pdf
Sak 03516 Høyring - NOU 201517 Først og fremst, Akuttmeldinga.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/29.02.2016/Sak 03516 Høyring - NOU 201517 Først og fremst, Akuttmeldinga.pdfSak 03516 Høyring - NOU 201517 Først og fremst, Akuttmeldinga.pdf
Sak 03516 Vedlegg 1 - Høyringssvar - NOU 2015 17 Først og fremst - Helse Bergen HF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/29.02.2016/Sak 03516 Vedlegg 1 - Høyringssvar - NOU 2015 17 Først og fremst - Helse Bergen HF.pdfSak 03516 Vedlegg 1 - Høyringssvar - NOU 2015 17 Først og fremst - Helse Bergen HF.pdf
Sak 03516 Vedlegg 2 - Høyringssvar - NOU 2015 17 Først og fremst - Helse Stavanger HF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/29.02.2016/Sak 03516 Vedlegg 2 - Høyringssvar - NOU 2015 17 Først og fremst - Helse Stavanger HF.pdfSak 03516 Vedlegg 2 - Høyringssvar - NOU 2015 17 Først og fremst - Helse Stavanger HF.pdf
Sak 03516 Vedlegg 3 - Høyringssvar - NOU 2015 17 Først og fremst - Helse Fonna HF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/29.02.2016/Sak 03516 Vedlegg 3 - Høyringssvar - NOU 2015 17 Først og fremst - Helse Fonna HF.pdfSak 03516 Vedlegg 3 - Høyringssvar - NOU 2015 17 Først og fremst - Helse Fonna HF.pdf
Sak 03616 Helse2020 - Status og framdrift.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/29.02.2016/Sak 03616 Helse2020 - Status og framdrift.pdfSak 03616 Helse2020 - Status og framdrift.pdf
Sak 03716 Målingar av pasienttryggleik.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/29.02.2016/Sak 03716 Målingar av pasienttryggleik.pdfSak 03716 Målingar av pasienttryggleik.pdf

​10. februar

Sak 00116 Innkalling til styremøte i Helse Vest RHF 100216.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/10.02.2016/Sak 00116 Innkalling til styremøte i Helse Vest RHF 100216.pdfSak 00116 Innkalling til styremøte i Helse Vest RHF 100216.pdf
Sak 00216 PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF 10. DESEMBER 2015.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/10.02.2016/Sak 00216 PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF 10. DESEMBER 2015.pdfSak 00216 PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF 10. DESEMBER 2015.pdf
Sak 00316 PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF 22. DESEMBER 2015.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/10.02.2016/Sak 00316 PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF 22. DESEMBER 2015.pdfSak 00316 PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF 22. DESEMBER 2015.pdf
Sak 00416 Administrerande direktør si orientering.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/10.02.2016/Sak 00416 Administrerande direktør si orientering.pdfSak 00416 Administrerande direktør si orientering.pdf
Sak 00416 Vedlegg AD si orientering pkt 1 - Rapportering tilsynssaker per 10. januar 2016.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/10.02.2016/Sak 00416 Vedlegg AD si orientering pkt 1 - Rapportering tilsynssaker per 10. januar 2016.pdfSak 00416 Vedlegg AD si orientering pkt 1 - Rapportering tilsynssaker per 10. januar 2016.pdf
Sak 00416 Vedlegg AD si orientering pkt 2 - Orientering om relevante lovar og forskrifter.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/10.02.2016/Sak 00416 Vedlegg AD si orientering pkt 2 - Orientering om relevante lovar og forskrifter.pdfSak 00416 Vedlegg AD si orientering pkt 2 - Orientering om relevante lovar og forskrifter.pdf
Sak 00416 Vedlegg AD si orientering pkt 3 - Oversikt over høyringer 10.02.2016.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/10.02.2016/Sak 00416 Vedlegg AD si orientering pkt 3 - Oversikt over høyringer 10.02.2016.pdfSak 00416 Vedlegg AD si orientering pkt 3 - Oversikt over høyringer 10.02.2016.pdf
Sak 00416 Vedlegg AD si orientering pkt 6 - Regjeringa si tiltakspakke for auka sysselsetting.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/10.02.2016/Sak 00416 Vedlegg AD si orientering pkt 6 - Regjeringa si tiltakspakke for auka sysselsetting.pdfSak 00416 Vedlegg AD si orientering pkt 6 - Regjeringa si tiltakspakke for auka sysselsetting.pdf
Sak 00416 Vedlegg AD si orientering pkt 8 - Helse2030 Prosjektdirektiv.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/10.02.2016/Sak 00416 Vedlegg AD si orientering pkt 8 - Helse2030 Prosjektdirektiv.pdfSak 00416 Vedlegg AD si orientering pkt 8 - Helse2030 Prosjektdirektiv.pdf
Sak 00416 Vedlegg AD si orientering pkt 8 - Vedlegg 1 Prosjektdirektiv Helse2030 V091.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/10.02.2016/Sak 00416 Vedlegg AD si orientering pkt 8 - Vedlegg 1 Prosjektdirektiv Helse2030 V091.pdfSak 00416 Vedlegg AD si orientering pkt 8 - Vedlegg 1 Prosjektdirektiv Helse2030 V091.pdf
Sak 00416 Vedlegg AD si orientering pkt 9 - Notat Prosjektdirektiv Odda og Stord sjukehus.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/10.02.2016/Sak 00416 Vedlegg AD si orientering pkt 9 - Notat Prosjektdirektiv Odda og Stord sjukehus.pdfSak 00416 Vedlegg AD si orientering pkt 9 - Notat Prosjektdirektiv Odda og Stord sjukehus.pdf
Sak 00416 Vedlegg AD si orientering pkt 9 - Prosjektdirektiv - med deltakarar i prosjektgruppene.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/10.02.2016/Sak 00416 Vedlegg AD si orientering pkt 9 - Prosjektdirektiv - med deltakarar i prosjektgruppene.pdfSak 00416 Vedlegg AD si orientering pkt 9 - Prosjektdirektiv - med deltakarar i prosjektgruppene.pdf
Sak 00516 Rapportering frå verksemda per november og desember 2015.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/10.02.2016/Sak 00516 Rapportering frå verksemda per november og desember 2015.pdfSak 00516 Rapportering frå verksemda per november og desember 2015.pdf
Sak 00616 Konsernbudsjett 2016 herunder investeringsbudsjett og likviditetsbudsjett.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/10.02.2016/Sak 00616 Konsernbudsjett 2016 herunder investeringsbudsjett og likviditetsbudsjett.pdfSak 00616 Konsernbudsjett 2016 herunder investeringsbudsjett og likviditetsbudsjett.pdf
Sak 00716 Budsjett 2016 for Helse Vest RHF - administrasjonen.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/10.02.2016/Sak 00716 Budsjett 2016 for Helse Vest RHF - administrasjonen.pdfSak 00716 Budsjett 2016 for Helse Vest RHF - administrasjonen.pdf
Sak 00816 Oppdragsdokument til Helse Vest RHF 2016.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/10.02.2016/Sak 00816 Oppdragsdokument til Helse Vest RHF 2016.pdfSak 00816 Oppdragsdokument til Helse Vest RHF 2016.pdf
Sak 00816 Vedlegg 1 - Oppdragsdokument 2016 til Helse Vest RHF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/10.02.2016/Sak 00816 Vedlegg 1 - Oppdragsdokument 2016 til Helse Vest RHF.pdfSak 00816 Vedlegg 1 - Oppdragsdokument 2016 til Helse Vest RHF.pdf
Sak 00816 Vedlegg 2 - Sjukehustalen 2016.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/10.02.2016/Sak 00816 Vedlegg 2 - Sjukehustalen 2016.pdfSak 00816 Vedlegg 2 - Sjukehustalen 2016.pdf
Sak 00916 Protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF 10.12.2015.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/10.02.2016/Sak 00916 Protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF 10.12.2015.pdfSak 00916 Protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF 10.12.2015.pdf
Sak 00916 Vedlegg 1 - Protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF 10. desember 2015.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/10.02.2016/Sak 00916 Vedlegg 1 - Protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF 10. desember 2015.PDFSak 00916 Vedlegg 1 - Protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF 10. desember 2015.PDF
Sak 01016 Protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF 16. desember 2015.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/10.02.2016/Sak 01016 Protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF 16. desember 2015.pdfSak 01016 Protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF 16. desember 2015.pdf
Sak 01016 Vedlegg 1 - Protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF 16. desember 2015.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/10.02.2016/Sak 01016 Vedlegg 1 - Protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF 16. desember 2015.PDFSak 01016 Vedlegg 1 - Protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF 16. desember 2015.PDF
Sak 01116 Protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF 12. januar 2016.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/10.02.2016/Sak 01116 Protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF 12. januar 2016.pdfSak 01116 Protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF 12. januar 2016.pdf
Sak 01116 Vedlegg 1 - Førebels protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF 12. januar 2016 kl 09.15.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/10.02.2016/Sak 01116 Vedlegg 1 - Førebels protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF 12. januar 2016 kl 09.15.PDFSak 01116 Vedlegg 1 - Førebels protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF 12. januar 2016 kl 09.15.PDF
Sak 01116 Vedlegg 2 - Førebels protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF 12. januar 2016 kl. 13.30.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/10.02.2016/Sak 01116 Vedlegg 2 - Førebels protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF 12. januar 2016 kl. 13.30.PDFSak 01116 Vedlegg 2 - Førebels protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF 12. januar 2016 kl. 13.30.PDF
Sak 01116 Vedlegg 3 - Rapporteringsvedlegg til protokoll 2016 HV.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/10.02.2016/Sak 01116 Vedlegg 3 - Rapporteringsvedlegg til protokoll 2016 HV.pdfSak 01116 Vedlegg 3 - Rapporteringsvedlegg til protokoll 2016 HV.pdf
Sak 01216 Høyring - Forskrift om styringssystem i helse- og omsorgstenesta.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/10.02.2016/Sak 01216 Høyring - Forskrift om styringssystem i helse- og omsorgstenesta.pdfSak 01216 Høyring - Forskrift om styringssystem i helse- og omsorgstenesta.pdf
Sak 01216 Vedlegg 1 - Høringsvar til HOD - Forskrift om styringssystem i helse- og omsorgstjenesten.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/10.02.2016/Sak 01216 Vedlegg 1 - Høringsvar til HOD - Forskrift om styringssystem i helse- og omsorgstjenesten.pdfSak 01216 Vedlegg 1 - Høringsvar til HOD - Forskrift om styringssystem i helse- og omsorgstjenesten.pdf
Sak 01216 Vedlegg 2 - Høringssvar Helse Stavanger HF - Forskrift om styringssystem i helse- og omsorgstjenesten.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/10.02.2016/Sak 01216 Vedlegg 2 - Høringssvar Helse Stavanger HF - Forskrift om styringssystem i helse- og omsorgstjenesten.PDFSak 01216 Vedlegg 2 - Høringssvar Helse Stavanger HF - Forskrift om styringssystem i helse- og omsorgstjenesten.PDF
Sak 01216 Vedlegg 3 - Høringssvar Helse Førde HF - Forskrift om styringssystem i helse- og omsorgstjenesten.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/10.02.2016/Sak 01216 Vedlegg 3 - Høringssvar Helse Førde HF - Forskrift om styringssystem i helse- og omsorgstjenesten.pdfSak 01216 Vedlegg 3 - Høringssvar Helse Førde HF - Forskrift om styringssystem i helse- og omsorgstjenesten.pdf
Sak 01216 Vedlegg 4 - Høringsvar Helse Fonna HF - Forskrift om styringssystem i helse - og omsorgstjenesten.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/10.02.2016/Sak 01216 Vedlegg 4 - Høringsvar Helse Fonna HF - Forskrift om styringssystem i helse - og omsorgstjenesten.pdfSak 01216 Vedlegg 4 - Høringsvar Helse Fonna HF - Forskrift om styringssystem i helse - og omsorgstjenesten.pdf
Sak 01216 Vedlegg 5 - Høringssvar Helse Bergen HF - Forskrift om styringssystem i helse- og omsorgstjenesten.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/10.02.2016/Sak 01216 Vedlegg 5 - Høringssvar Helse Bergen HF - Forskrift om styringssystem i helse- og omsorgstjenesten.pdfSak 01216 Vedlegg 5 - Høringssvar Helse Bergen HF - Forskrift om styringssystem i helse- og omsorgstjenesten.pdf
Sak 01216 Vedlegg 6 - Høyringsbrev.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/10.02.2016/Sak 01216 Vedlegg 6 - Høyringsbrev.pdfSak 01216 Vedlegg 6 - Høyringsbrev.pdf
Sak 01316 Prosedyre for avgjerd om og gjennomføring av investeringsprosjekt.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/10.02.2016/Sak 01316 Prosedyre for avgjerd om og gjennomføring av investeringsprosjekt.pdfSak 01316 Prosedyre for avgjerd om og gjennomføring av investeringsprosjekt.pdf
Sak 01316 Vedlegg 1 - Investeringsprosedyre_oppdatert JAN 16.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/10.02.2016/Sak 01316 Vedlegg 1 - Investeringsprosedyre_oppdatert JAN 16.pdfSak 01316 Vedlegg 1 - Investeringsprosedyre_oppdatert JAN 16.pdf
Sak 01416 Instruks og fullmakt - lån til felleseigde selskap.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/10.02.2016/Sak 01416 Instruks og fullmakt - lån til felleseigde selskap.pdfSak 01416 Instruks og fullmakt - lån til felleseigde selskap.pdf
Sak 01516 Landsverneplanen Helse - Godkjenning av forvaltningsplan for Førde sentralsjukehus.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/10.02.2016/Sak 01516 Landsverneplanen Helse - Godkjenning av forvaltningsplan for Førde sentralsjukehus.pdfSak 01516 Landsverneplanen Helse - Godkjenning av forvaltningsplan for Førde sentralsjukehus.pdf
Sak 01516 Vedlegg 1 - Styresak 044-2015 A Forvaltningsplan FSS og Tronvik.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/10.02.2016/Sak 01516 Vedlegg 1 - Styresak 044-2015 A Forvaltningsplan FSS og Tronvik.pdfSak 01516 Vedlegg 1 - Styresak 044-2015 A Forvaltningsplan FSS og Tronvik.pdf
Sak 01516 Vedlegg 10 - FVP_Tronvik_del2_hovudbygg.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/10.02.2016/Sak 01516 Vedlegg 10 - FVP_Tronvik_del2_hovudbygg.pdfSak 01516 Vedlegg 10 - FVP_Tronvik_del2_hovudbygg.pdf
Sak 01516 Vedlegg 11 - FVP_Tronvik_del2_trafo.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/10.02.2016/Sak 01516 Vedlegg 11 - FVP_Tronvik_del2_trafo.pdfSak 01516 Vedlegg 11 - FVP_Tronvik_del2_trafo.pdf
Sak 01516 Vedlegg 12 - FVP_Tronvik_del3_utomhusanlegg.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/10.02.2016/Sak 01516 Vedlegg 12 - FVP_Tronvik_del3_utomhusanlegg.pdfSak 01516 Vedlegg 12 - FVP_Tronvik_del3_utomhusanlegg.pdf
Sak 01516 Vedlegg 2 - Styresak 044-2015 A Vedl 1 Forde_fvp kompleks.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/10.02.2016/Sak 01516 Vedlegg 2 - Styresak 044-2015 A Vedl 1 Forde_fvp kompleks.pdfSak 01516 Vedlegg 2 - Styresak 044-2015 A Vedl 1 Forde_fvp kompleks.pdf
Sak 01516 Vedlegg 3 - Styresak 044-2015 A Vedl 2 FVP-FSS bygningsdel.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/10.02.2016/Sak 01516 Vedlegg 3 - Styresak 044-2015 A Vedl 2 FVP-FSS bygningsdel.pdfSak 01516 Vedlegg 3 - Styresak 044-2015 A Vedl 2 FVP-FSS bygningsdel.pdf
Sak 01516 Vedlegg 4 - FVP kompleks utomhus-FSS-Parken mot Vie.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/10.02.2016/Sak 01516 Vedlegg 4 - FVP kompleks utomhus-FSS-Parken mot Vie.pdfSak 01516 Vedlegg 4 - FVP kompleks utomhus-FSS-Parken mot Vie.pdf
Sak 01516 Vedlegg 5 - FVP-park FSS.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/10.02.2016/Sak 01516 Vedlegg 5 - FVP-park FSS.PDFSak 01516 Vedlegg 5 - FVP-park FSS.PDF
Sak 01516 Vedlegg 6 - Tronvik_fvp kompleks.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/10.02.2016/Sak 01516 Vedlegg 6 - Tronvik_fvp kompleks.pdfSak 01516 Vedlegg 6 - Tronvik_fvp kompleks.pdf
Sak 01516 Vedlegg 7 - FVP_Tronvik_del2_administrasjon.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/10.02.2016/Sak 01516 Vedlegg 7 - FVP_Tronvik_del2_administrasjon.pdfSak 01516 Vedlegg 7 - FVP_Tronvik_del2_administrasjon.pdf
Sak 01516 Vedlegg 8 - FVP_Tronvik_del2_behandlingsbygg 1.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/10.02.2016/Sak 01516 Vedlegg 8 - FVP_Tronvik_del2_behandlingsbygg 1.pdfSak 01516 Vedlegg 8 - FVP_Tronvik_del2_behandlingsbygg 1.pdf
Sak 01516 Vedlegg 9 - FVP_Tronvik_del2_behandlingsbygg 2.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/10.02.2016/Sak 01516 Vedlegg 9 - FVP_Tronvik_del2_behandlingsbygg 2.pdfSak 01516 Vedlegg 9 - FVP_Tronvik_del2_behandlingsbygg 2.pdf
Sak 01616 Landsverneplanen Helse - Godkjenning av forvaltningsplan for Valen sjukehus.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/10.02.2016/Sak 01616 Landsverneplanen Helse - Godkjenning av forvaltningsplan for Valen sjukehus.pdfSak 01616 Landsverneplanen Helse - Godkjenning av forvaltningsplan for Valen sjukehus.pdf

​​

 

2015

22. desember

Sak 12715 Innkalling til styremøte i Helse Vest RHF 221215.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/22.12.2015/Sak 12715 Innkalling til styremøte i Helse Vest RHF 221215.pdfSak 12715 Innkalling til styremøte i Helse Vest RHF 221215.pdf
Sak 12815 Sjukehusutbygging i Helse Stavanger HF- konseptrapport.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/22.12.2015/Sak 12815 Sjukehusutbygging i Helse Stavanger HF- konseptrapport.pdfSak 12815 Sjukehusutbygging i Helse Stavanger HF- konseptrapport.pdf
Sak 12815 Vedlegg 1 - Styresak 101-15 Prosjekt sykehusutbygging, Helse Stavanger HF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/22.12.2015/Sak 12815 Vedlegg 1 - Styresak 101-15 Prosjekt sykehusutbygging, Helse Stavanger HF.pdfSak 12815 Vedlegg 1 - Styresak 101-15 Prosjekt sykehusutbygging, Helse Stavanger HF.pdf
Sak 12815 Vedlegg 2 - Konseptvalgrapport.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/22.12.2015/Sak 12815 Vedlegg 2 - Konseptvalgrapport.pdfSak 12815 Vedlegg 2 - Konseptvalgrapport.pdf
Sak 12815 Vedlegg 3 - KSK-rapport.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/22.12.2015/Sak 12815 Vedlegg 3 - KSK-rapport.pdfSak 12815 Vedlegg 3 - KSK-rapport.pdf
Sak 12915 Nevrofysiologiske tenester til befolkinga i Helse Fonna HF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/22.12.2015/Sak 12915 Nevrofysiologiske tenester til befolkinga i Helse Fonna HF.pdfSak 12915 Nevrofysiologiske tenester til befolkinga i Helse Fonna HF.pdf
Skriv 01 PROTOKOLL frå ekstraordinær generalforsamling i Helse Vest IKT AS 04122015.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/22.12.2015/Skriv og meldingar/Skriv 01 PROTOKOLL frå ekstraordinær generalforsamling i Helse Vest IKT AS 04122015.pdfSkriv 01 PROTOKOLL frå ekstraordinær generalforsamling i Helse Vest IKT AS 04122015.pdf
Skriv 02 Epost frå Frank H. Moncrief til Helse Vest - Nytt sykehus - Stavanger Plan og bygningsloven.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/22.12.2015/Skriv og meldingar/Skriv 02 Epost frå Frank H. Moncrief til Helse Vest - Nytt sykehus - Stavanger Plan og bygningsloven.pdfSkriv 02 Epost frå Frank H. Moncrief til Helse Vest - Nytt sykehus - Stavanger Plan og bygningsloven.pdf
Skriv 03 Kopi av brev frå Frank H. Moncrieff til Kommunalministeren, dagsett 131215.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/22.12.2015/Skriv og meldingar/Skriv 03 Kopi av brev frå Frank H. Moncrieff til Kommunalministeren, dagsett 131215.pdfSkriv 03 Kopi av brev frå Frank H. Moncrieff til Kommunalministeren, dagsett 131215.pdf
Skriv 04 Epost frå Hardangerrådet til Helse Vest - Uttale om lokalsjukehus i distrikta - og Odda sjukehus.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/22.12.2015/Skriv og meldingar/Skriv 04 Epost frå Hardangerrådet til Helse Vest - Uttale om lokalsjukehus i distrikta - og Odda sjukehus.pdfSkriv 04 Epost frå Hardangerrådet til Helse Vest - Uttale om lokalsjukehus i distrikta - og Odda sjukehus.pdf
Skriv 05 Uttale Hardangerrådet vil sikra lokalsjukehusa i distrikta.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/22.12.2015/Skriv og meldingar/Skriv 05 Uttale Hardangerrådet vil sikra lokalsjukehusa i distrikta.pdfSkriv 05 Uttale Hardangerrådet vil sikra lokalsjukehusa i distrikta.pdf
Skriv 06 NITO brev til Helse Vest styret angående sykehusutbygging Ullandhaug.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/22.12.2015/Skriv og meldingar/Skriv 06 NITO brev til Helse Vest styret angående sykehusutbygging Ullandhaug.pdfSkriv 06 NITO brev til Helse Vest styret angående sykehusutbygging Ullandhaug.pdf
Skriv 07 Brev frå Leif C. Middelthon til Helse Vest - Nytt sykehus - plasseringen.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/22.12.2015/Skriv og meldingar/Skriv 07 Brev frå Leif C. Middelthon til Helse Vest - Nytt sykehus - plasseringen.pdfSkriv 07 Brev frå Leif C. Middelthon til Helse Vest - Nytt sykehus - plasseringen.pdf


10. desember

Sak 11015 Innkalling til styremøte i Helse Vest RHF 101215.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/10.12.2015/Sak 11015 Innkalling til styremøte i Helse Vest RHF 101215.pdfSak 11015 Innkalling til styremøte i Helse Vest RHF 101215.pdf
Sak 11115 PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF 10. NOVEMBER 2015.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/10.12.2015/Sak 11115 PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF 10. NOVEMBER 2015.pdfSak 11115 PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF 10. NOVEMBER 2015.pdf
Sak 11215 Administrerande direktør si orientering.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/10.12.2015/Sak 11215 Administrerande direktør si orientering.pdfSak 11215 Administrerande direktør si orientering.pdf
Sak 11215 Vedlegg AD si orientering pkt 1 - Rapportering tilsynssaker per 10. november 2015.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/10.12.2015/Sak 11215 Vedlegg AD si orientering pkt 1 - Rapportering tilsynssaker per 10. november 2015.pdfSak 11215 Vedlegg AD si orientering pkt 1 - Rapportering tilsynssaker per 10. november 2015.pdf
Sak 11215 Vedlegg AD si orientering pkt 2 - Oversikt over aktuelle lov og myndigheitskrav.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/10.12.2015/Sak 11215 Vedlegg AD si orientering pkt 2 - Oversikt over aktuelle lov og myndigheitskrav.pdfSak 11215 Vedlegg AD si orientering pkt 2 - Oversikt over aktuelle lov og myndigheitskrav.pdf
Sak 11215 Vedlegg AD si orientering pkt 3 - Oversikt over høyringar 10.12.2015.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/10.12.2015/Sak 11215 Vedlegg AD si orientering pkt 3 - Oversikt over høyringar 10.12.2015.pdfSak 11215 Vedlegg AD si orientering pkt 3 - Oversikt over høyringar 10.12.2015.pdf
Sak 11215 Vedlegg AD si orientering pkt 4 - Nasjonal Helseatlasteneste.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/10.12.2015/Sak 11215 Vedlegg AD si orientering pkt 4 - Nasjonal Helseatlasteneste.pdfSak 11215 Vedlegg AD si orientering pkt 4 - Nasjonal Helseatlasteneste.pdf
Sak 11315 Rapportering frå verksemda per oktober 2015.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/10.12.2015/Sak 11315 Rapportering frå verksemda per oktober 2015.pdfSak 11315 Rapportering frå verksemda per oktober 2015.pdf
Sak 11415 Inntektsfordeling og resultatkrav 2016.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/10.12.2015/Sak 11415 Inntektsfordeling og resultatkrav 2016.pdfSak 11415 Inntektsfordeling og resultatkrav 2016.pdf
Sak 11515 Risikovurdering i Helse Vest per 2. tertial 2015.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/10.12.2015/Sak 11515 Risikovurdering i Helse Vest per 2. tertial 2015.pdfSak 11515 Risikovurdering i Helse Vest per 2. tertial 2015.pdf
Sak 11615 Felles risikostyringsmål for 2016.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/10.12.2015/Sak 11615 Felles risikostyringsmål for 2016.pdfSak 11615 Felles risikostyringsmål for 2016.pdf
Sak 11715 Dekning av oppstartkostnadar - Helse Vest Innkjøp.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/10.12.2015/Sak 11715 Dekning av oppstartkostnadar - Helse Vest Innkjøp.pdfSak 11715 Dekning av oppstartkostnadar - Helse Vest Innkjøp.pdf
Sak 11815 Investeringstiltak for oppgradering av Sentralblokka i Helse Bergen HF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/10.12.2015/Sak 11815 Investeringstiltak for oppgradering av Sentralblokka i Helse Bergen HF.pdfSak 11815 Investeringstiltak for oppgradering av Sentralblokka i Helse Bergen HF.pdf
Sak 11815 Vedlegg 1 - Modifisert konseptrapport oppgradering sentralblokka.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/10.12.2015/Sak 11815 Vedlegg 1 - Modifisert konseptrapport oppgradering sentralblokka.pdfSak 11815 Vedlegg 1 - Modifisert konseptrapport oppgradering sentralblokka.pdf
Sak 11815 Vedlegg 2 - Kvalitetssikring av modifisert konseptrapport for oppgradering av sentralblokka Deloitte.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/10.12.2015/Sak 11815 Vedlegg 2 - Kvalitetssikring av modifisert konseptrapport for oppgradering av sentralblokka Deloitte.pdfSak 11815 Vedlegg 2 - Kvalitetssikring av modifisert konseptrapport for oppgradering av sentralblokka Deloitte.pdf
Sak 11915 Nasjonal IKT - Strategi 2016 -2019.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/10.12.2015/Sak 11915 Nasjonal IKT - Strategi 2016 -2019.pdfSak 11915 Nasjonal IKT - Strategi 2016 -2019.pdf
Sak 11915 Vedlegg 1 - Strategi NIKT - strategidokument.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/10.12.2015/Sak 11915 Vedlegg 1 - Strategi NIKT - strategidokument.pdfSak 11915 Vedlegg 1 - Strategi NIKT - strategidokument.pdf
Sak 11915 Vedlegg 2 - Styrepresentasjon av strategi Nasjonal IKT.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/10.12.2015/Sak 11915 Vedlegg 2 - Styrepresentasjon av strategi Nasjonal IKT.pdfSak 11915 Vedlegg 2 - Styrepresentasjon av strategi Nasjonal IKT.pdf
Sak 12015 Konseptrapport - utbyggingsplan for Førde sentralsjukehus Helse Førde HF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/10.12.2015/Sak 12015 Konseptrapport - utbyggingsplan for Førde sentralsjukehus Helse Førde HF.pdfSak 12015 Konseptrapport - utbyggingsplan for Førde sentralsjukehus Helse Førde HF.pdf
Sak 12015 Vedlegg 1 - Konseptfase Arealplan FSS.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/10.12.2015/Sak 12015 Vedlegg 1 - Konseptfase Arealplan FSS.pdfSak 12015 Vedlegg 1 - Konseptfase Arealplan FSS.pdf
Sak 12015 Vedlegg 2 - Økonomiske vurderingar analyse og tabellar.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/10.12.2015/Sak 12015 Vedlegg 2 - Økonomiske vurderingar analyse og tabellar.pdfSak 12015 Vedlegg 2 - Økonomiske vurderingar analyse og tabellar.pdf
Sak 12015 Vedlegg 3 - Ekstern kvalitetssikring (KSK).pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/10.12.2015/Sak 12015 Vedlegg 3 - Ekstern kvalitetssikring (KSK).pdfSak 12015 Vedlegg 3 - Ekstern kvalitetssikring (KSK).pdf
Sak 12015 Vedlegg 4 - Usikkerhetsanalyse.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/10.12.2015/Sak 12015 Vedlegg 4 - Usikkerhetsanalyse.pdfSak 12015 Vedlegg 4 - Usikkerhetsanalyse.pdf
Sak 12115 Stifting av nasjonalt helseføretak for samordning innan innkjøp (Sykehusinnkjøp HF).pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/10.12.2015/Sak 12115 Stifting av nasjonalt helseføretak for samordning innan innkjøp (Sykehusinnkjøp HF).pdfSak 12115 Stifting av nasjonalt helseføretak for samordning innan innkjøp (Sykehusinnkjøp HF).pdf
Sak 12115 Vedlegg 1 - Etablering av nasjonalt foretak for innkjøp_overlevert.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/10.12.2015/Sak 12115 Vedlegg 1 - Etablering av nasjonalt foretak for innkjøp_overlevert.pdfSak 12115 Vedlegg 1 - Etablering av nasjonalt foretak for innkjøp_overlevert.pdf
Sak 12115 Vedlegg 2 - Foretaksavtale.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/10.12.2015/Sak 12115 Vedlegg 2 - Foretaksavtale.pdfSak 12115 Vedlegg 2 - Foretaksavtale.pdf
Sak 12115 Vedlegg 3 - Stiftelsesprotokoll.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/10.12.2015/Sak 12115 Vedlegg 3 - Stiftelsesprotokoll.pdfSak 12115 Vedlegg 3 - Stiftelsesprotokoll.pdf
Sak 12115 Vedlegg 4 - Vedtekter.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/10.12.2015/Sak 12115 Vedlegg 4 - Vedtekter.pdfSak 12115 Vedlegg 4 - Vedtekter.pdf
Sak 12215 Program for pasienttryggleik i Helse Vest - status per november 2015.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/10.12.2015/Sak 12215 Program for pasienttryggleik i Helse Vest - status per november 2015.pdfSak 12215 Program for pasienttryggleik i Helse Vest - status per november 2015.pdf
Sak 12315 Oppsummering omdømme 2015.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/10.12.2015/Sak 12315 Oppsummering omdømme 2015.pdfSak 12315 Oppsummering omdømme 2015.pdf
Sak 12515 Vurdering av administrerande direktør og regulering av lønn 2015.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/10.12.2015/Sak 12515 Vurdering av administrerande direktør og regulering av lønn 2015.pdfSak 12515 Vurdering av administrerande direktør og regulering av lønn 2015.pdf
Sak 12615 Styret si eigenevaluering 2015.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/10.12.2015/Sak 12615 Styret si eigenevaluering 2015.pdfSak 12615 Styret si eigenevaluering 2015.pdf
Sak 12715 Lån til Pasientreiser ANS - Mine Pasientreiser.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/10.12.2015/Sak 12715 Lån til Pasientreiser ANS - Mine Pasientreiser.pdfSak 12715 Lån til Pasientreiser ANS - Mine Pasientreiser.pdf
Skriv 00 - Forside skriv og meldinger 101215.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/10.12.2015/Skriv og meldingar/Skriv 00 - Forside skriv og meldinger 101215.pdfSkriv 00 - Forside skriv og meldinger 101215.pdf
Skriv 01 - Brev frå Helse Vest RHF til HOD, dagsett 301015 - Rapportering frå verksemda pr. september 2015.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/10.12.2015/Skriv og meldingar/Skriv 01 - Brev frå Helse Vest RHF til HOD, dagsett 301015 - Rapportering frå verksemda pr. september 2015.pdfSkriv 01 - Brev frå Helse Vest RHF til HOD, dagsett 301015 - Rapportering frå verksemda pr. september 2015.pdf
Skriv 02 - E-post frå Helse Vest RHF til HOD, dagsett 01.09.2015 - Arbeidsgrupper til arbeid med Nasjonal sykehusplan.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/10.12.2015/Skriv og meldingar/Skriv 02 - E-post frå Helse Vest RHF til HOD, dagsett 01.09.2015 - Arbeidsgrupper til arbeid med Nasjonal sykehusplan.pdfSkriv 02 - E-post frå Helse Vest RHF til HOD, dagsett 01.09.2015 - Arbeidsgrupper til arbeid med Nasjonal sykehusplan.pdf
Skriv 03 - Brev frå dei fire regionale helseføretaka til HOD, dagsett 151015 – Svar på tilleggsdokument.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/10.12.2015/Skriv og meldingar/Skriv 03 - Brev frå dei fire regionale helseføretaka til HOD, dagsett 151015 – Svar på tilleggsdokument.pdfSkriv 03 - Brev frå dei fire regionale helseføretaka til HOD, dagsett 151015 – Svar på tilleggsdokument.pdf
Skriv 03 - Vedlegg - Svar på tilleggsoppdrag til Oppdragsdokument 2015.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/10.12.2015/Skriv og meldingar/Skriv 03 - Vedlegg - Svar på tilleggsoppdrag til Oppdragsdokument 2015.pdfSkriv 03 - Vedlegg - Svar på tilleggsoppdrag til Oppdragsdokument 2015.pdf
Skriv 04 - Brev frå dei fire regionale helseføretaka til HOD, dagsett 181115 - Felles indikatorsett - «den gylne regel».pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/10.12.2015/Skriv og meldingar/Skriv 04 - Brev frå dei fire regionale helseføretaka til HOD, dagsett 181115 - Felles indikatorsett - «den gylne regel».pdfSkriv 04 - Brev frå dei fire regionale helseføretaka til HOD, dagsett 181115 - Felles indikatorsett - «den gylne regel».pdf
Skriv 05 - Brev frå HOD til Helse Vest RHF, dagsett 251115 - Medikamentfrie tilbud i psykisk helsevern.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/10.12.2015/Skriv og meldingar/Skriv 05 - Brev frå HOD til Helse Vest RHF, dagsett 251115 - Medikamentfrie tilbud i psykisk helsevern.pdfSkriv 05 - Brev frå HOD til Helse Vest RHF, dagsett 251115 - Medikamentfrie tilbud i psykisk helsevern.pdf
Skriv 06 - Brev frå HOD til Helse Vest RHF, dagsett 070415 - Oppdragsdokument 2015 - plan innanfor psykisk helsevern og TSB.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/10.12.2015/Skriv og meldingar/Skriv 06 - Brev frå HOD til Helse Vest RHF, dagsett 070415 - Oppdragsdokument 2015 - plan innanfor psykisk helsevern og TSB.pdfSkriv 06 - Brev frå HOD til Helse Vest RHF, dagsett 070415 - Oppdragsdokument 2015 - plan innanfor psykisk helsevern og TSB.pdf
Skriv 07 - Brev frå Helse Vest RHF til HOD, dagsett 150415 - Svar på brev om plan innanfor psykisk helsevern og TSB.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/10.12.2015/Skriv og meldingar/Skriv 07 - Brev frå Helse Vest RHF til HOD, dagsett 150415 - Svar på brev om plan innanfor psykisk helsevern og TSB.pdfSkriv 07 - Brev frå Helse Vest RHF til HOD, dagsett 150415 - Svar på brev om plan innanfor psykisk helsevern og TSB.pdf
Skriv 08 - Brev frå HOD til Helse Vest RHF, dagsett 251115 - Budsjettgrunnlag ISF og poliklinikk 2016.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/10.12.2015/Skriv og meldingar/Skriv 08 - Brev frå HOD til Helse Vest RHF, dagsett 251115 - Budsjettgrunnlag ISF og poliklinikk 2016.pdfSkriv 08 - Brev frå HOD til Helse Vest RHF, dagsett 251115 - Budsjettgrunnlag ISF og poliklinikk 2016.pdf
Skriv 08 - Vedlegg - Brev frå HOD til Helse Vest RHF, dagsett 251115 - Budsjettgrunnlag ISF og poliklinikk 2016.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/10.12.2015/Skriv og meldingar/Skriv 08 - Vedlegg - Brev frå HOD til Helse Vest RHF, dagsett 251115 - Budsjettgrunnlag ISF og poliklinikk 2016.pdfSkriv 08 - Vedlegg - Brev frå HOD til Helse Vest RHF, dagsett 251115 - Budsjettgrunnlag ISF og poliklinikk 2016.pdf
Skriv 09 - Kopi av brev frå Fylkesmannen i Rogaland til Statens helsetilsyn, dagsett 150915 - Orientering om tilsynssaker.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/10.12.2015/Skriv og meldingar/Skriv 09 - Kopi av brev frå Fylkesmannen i Rogaland til Statens helsetilsyn, dagsett 150915 - Orientering om tilsynssaker.pdfSkriv 09 - Kopi av brev frå Fylkesmannen i Rogaland til Statens helsetilsyn, dagsett 150915 - Orientering om tilsynssaker.pdf
Skriv 10 - Møtereferat RBU 151015.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/10.12.2015/Skriv og meldingar/Skriv 10 - Møtereferat RBU 151015.pdfSkriv 10 - Møtereferat RBU 151015.pdf
Skriv 11 - E-post frå Curato Røntgen til Helse Vest RHF, dagsett 061215 - Vedrørende brev fra Fylkesmannen i Rogaland.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/10.12.2015/Skriv og meldingar/Skriv 11 - E-post frå Curato Røntgen til Helse Vest RHF, dagsett 061215 - Vedrørende brev fra Fylkesmannen i Rogaland.pdfSkriv 11 - E-post frå Curato Røntgen til Helse Vest RHF, dagsett 061215 - Vedrørende brev fra Fylkesmannen i Rogaland.pdf
Skriv 12 - Brev frå Curato Røntgen til Helse Vest RHF, dagsett 041215 - Vedrørande brev frå Fylkesmannen.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/10.12.2015/Skriv og meldingar/Skriv 12 - Brev frå Curato Røntgen til Helse Vest RHF, dagsett 041215 - Vedrørande brev frå Fylkesmannen.pdfSkriv 12 - Brev frå Curato Røntgen til Helse Vest RHF, dagsett 041215 - Vedrørande brev frå Fylkesmannen.pdf
Skriv 13 - Kopi av brev frå Frank H. Moncrieff til Helseministeren, dagsett 041215 - Nytt universitetssykehus i Stavanger.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/10.12.2015/Skriv og meldingar/Skriv 13 - Kopi av brev frå Frank H. Moncrieff til Helseministeren, dagsett 041215 - Nytt universitetssykehus i Stavanger.pdfSkriv 13 - Kopi av brev frå Frank H. Moncrieff til Helseministeren, dagsett 041215 - Nytt universitetssykehus i Stavanger.pdf
Skriv 14 - Møtereferat RBU 111115.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/10.12.2015/Skriv og meldingar/Skriv 14 - Møtereferat RBU 111115.pdfSkriv 14 - Møtereferat RBU 111115.pdf


10. november

Sak 08515 Internrevisjonsrapport om bierverv.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/10.11.2015/Sak 08515 Internrevisjonsrapport om bierverv.pdfSak 08515 Internrevisjonsrapport om bierverv.pdf
Sak 08515 Vedlegg 1 - Internrevisjonsrapport om bierverv.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/10.11.2015/Sak 08515 Vedlegg 1 - Internrevisjonsrapport om bierverv.PDFSak 08515 Vedlegg 1 - Internrevisjonsrapport om bierverv.PDF
Sak 08615 Internrevisjon bierverv - administrasjonen si oppfølging.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/10.11.2015/Sak 08615 Internrevisjon bierverv - administrasjonen si oppfølging.pdfSak 08615 Internrevisjon bierverv - administrasjonen si oppfølging.pdf
Sak 08715 Internrevisjonsrapport om innkjøp.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/10.11.2015/Sak 08715 Internrevisjonsrapport om innkjøp.pdfSak 08715 Internrevisjonsrapport om innkjøp.pdf
Sak 08715 Vedlegg 1 - Internrevisjonsrapport om innkjøp.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/10.11.2015/Sak 08715 Vedlegg 1 - Internrevisjonsrapport om innkjøp.PDFSak 08715 Vedlegg 1 - Internrevisjonsrapport om innkjøp.PDF
Sak 08815 Internrevisjonen Innkjøp - administrasjonen si oppfølging.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/10.11.2015/Sak 08815 Internrevisjonen Innkjøp - administrasjonen si oppfølging.pdfSak 08815 Internrevisjonen Innkjøp - administrasjonen si oppfølging.pdf
Sak 08815 Vedlegg 1 - Internrevisjonen Innkjøp - Handlingsplan.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/10.11.2015/Sak 08815 Vedlegg 1 - Internrevisjonen Innkjøp - Handlingsplan.pdfSak 08815 Vedlegg 1 - Internrevisjonen Innkjøp - Handlingsplan.pdf
Sak 09715 Innkalling til styremøte i Helse Vest RHF 101115.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/10.11.2015/Sak 09715 Innkalling til styremøte i Helse Vest RHF 101115.pdfSak 09715 Innkalling til styremøte i Helse Vest RHF 101115.pdf
Sak 09815 PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF 21. SEPTEMBER 2015.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/10.11.2015/Sak 09815 PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF 21. SEPTEMBER 2015.pdfSak 09815 PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF 21. SEPTEMBER 2015.pdf
Sak 09915 Administrerande direktør si orientering.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/10.11.2015/Sak 09915 Administrerande direktør si orientering.pdfSak 09915 Administrerande direktør si orientering.pdf
Sak 09915 Vedlegg AD si orientering pkt 1 - Rapportering tilsynssaker pr 10. oktober 2015.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/10.11.2015/Sak 09915 Vedlegg AD si orientering pkt 1 - Rapportering tilsynssaker pr 10. oktober 2015.pdfSak 09915 Vedlegg AD si orientering pkt 1 - Rapportering tilsynssaker pr 10. oktober 2015.pdf
Sak 09915 Vedlegg AD si orientering pkt 2 - Orientering om lover, forskrifter og myndigheitskrav.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/10.11.2015/Sak 09915 Vedlegg AD si orientering pkt 2 - Orientering om lover, forskrifter og myndigheitskrav.pdfSak 09915 Vedlegg AD si orientering pkt 2 - Orientering om lover, forskrifter og myndigheitskrav.pdf
Sak 09915 Vedlegg AD si orientering pkt 3 - Oversikt over aktuelle høyringar.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/10.11.2015/Sak 09915 Vedlegg AD si orientering pkt 3 - Oversikt over aktuelle høyringar.pdfSak 09915 Vedlegg AD si orientering pkt 3 - Oversikt over aktuelle høyringar.pdf
Sak 09915 Vedlegg AD si orientering pkt 5 - Riksrevisjonen sin rapport - undersøking av sengepostar.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/10.11.2015/Sak 09915 Vedlegg AD si orientering pkt 5 - Riksrevisjonen sin rapport - undersøking av sengepostar.pdfSak 09915 Vedlegg AD si orientering pkt 5 - Riksrevisjonen sin rapport - undersøking av sengepostar.pdf
Sak 09915 Vedlegg AD si orientering pkt 5,1 - Riksrevisjonens rapport - undersøkelse av sengepostar.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/10.11.2015/Sak 09915 Vedlegg AD si orientering pkt 5,1 - Riksrevisjonens rapport - undersøkelse av sengepostar.PDFSak 09915 Vedlegg AD si orientering pkt 5,1 - Riksrevisjonens rapport - undersøkelse av sengepostar.PDF
Sak 09915 Vedlegg AD si orientering pkt 6 - Oppfølging av kontrakts vilkår for å unngå sosial dumping mv.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/10.11.2015/Sak 09915 Vedlegg AD si orientering pkt 6 - Oppfølging av kontrakts vilkår for å unngå sosial dumping mv.pdfSak 09915 Vedlegg AD si orientering pkt 6 - Oppfølging av kontrakts vilkår for å unngå sosial dumping mv.pdf
Sak 09915 Vedlegg AD si orientering pkt 6,1 - Styresak 64-15 Evalueringsrapport om Enemona-anskaffinga.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/10.11.2015/Sak 09915 Vedlegg AD si orientering pkt 6,1 - Styresak 64-15 Evalueringsrapport om Enemona-anskaffinga.PDFSak 09915 Vedlegg AD si orientering pkt 6,1 - Styresak 64-15 Evalueringsrapport om Enemona-anskaffinga.PDF
Sak 09915 Vedlegg AD si orientering pkt 6,2 - Styresak 64-15 Vedlegg 1 Rapport frå advokatfirmaet Simonseng Vogt Wiig AS.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/10.11.2015/Sak 09915 Vedlegg AD si orientering pkt 6,2 - Styresak 64-15 Vedlegg 1 Rapport frå advokatfirmaet Simonseng Vogt Wiig AS.PDFSak 09915 Vedlegg AD si orientering pkt 6,2 - Styresak 64-15 Vedlegg 1 Rapport frå advokatfirmaet Simonseng Vogt Wiig AS.PDF
Sak 10015 Rapportering frå verksemda per september 2015.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/10.11.2015/Sak 10015 Rapportering frå verksemda per september 2015.pdfSak 10015 Rapportering frå verksemda per september 2015.pdf
Sak 10115 Regional plan habilitering og rehabilitering.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/10.11.2015/Sak 10115 Regional plan habilitering og rehabilitering.pdfSak 10115 Regional plan habilitering og rehabilitering.pdf
Sak 10115 Vedlegg 1 Forslag til regional plan habilitering og rehabilitering.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/10.11.2015/Sak 10115 Vedlegg 1 Forslag til regional plan habilitering og rehabilitering.PDFSak 10115 Vedlegg 1 Forslag til regional plan habilitering og rehabilitering.PDF
Sak 10115 Vedlegg 2 Vedleggsdokumenter til regional plan habilitering og rehabilitering.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/10.11.2015/Sak 10115 Vedlegg 2 Vedleggsdokumenter til regional plan habilitering og rehabilitering.PDFSak 10115 Vedlegg 2 Vedleggsdokumenter til regional plan habilitering og rehabilitering.PDF
Sak 10115 Vedlegg 3 Høringssvar til regional plan habilitering og rehabilitering.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/10.11.2015/Sak 10115 Vedlegg 3 Høringssvar til regional plan habilitering og rehabilitering.PDFSak 10115 Vedlegg 3 Høringssvar til regional plan habilitering og rehabilitering.PDF
Sak 10215 Avdekke vald og misbruk mot barn - rutinar og kompetanse i helseføretaka.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/10.11.2015/Sak 10215 Avdekke vald og misbruk mot barn - rutinar og kompetanse i helseføretaka.pdfSak 10215 Avdekke vald og misbruk mot barn - rutinar og kompetanse i helseføretaka.pdf
Sak 10315 Styring av dei regionale helseføretaka sine felles eigde selskap.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/10.11.2015/Sak 10315 Styring av dei regionale helseføretaka sine felles eigde selskap.pdfSak 10315 Styring av dei regionale helseføretaka sine felles eigde selskap.pdf
Sak 10415 Statsbudsjett 2017 - Felles innspel frå RHF-a.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/10.11.2015/Sak 10415 Statsbudsjett 2017 - Felles innspel frå RHF-a.pdfSak 10415 Statsbudsjett 2017 - Felles innspel frå RHF-a.pdf
Sak 10415 Vedlegg 1 - Brev til Helse- og omsorgsdepartementet – Innspill til statsbudsjettet for 2017.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/10.11.2015/Sak 10415 Vedlegg 1 - Brev til Helse- og omsorgsdepartementet – Innspill til statsbudsjettet for 2017.pdfSak 10415 Vedlegg 1 - Brev til Helse- og omsorgsdepartementet – Innspill til statsbudsjettet for 2017.pdf
Sak 10515 HMS arbeid i Helse Vest.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/10.11.2015/Sak 10515 HMS arbeid i Helse Vest.pdfSak 10515 HMS arbeid i Helse Vest.pdf
Sak 10515 Vedlegg 1 - HMS strategi for føretaksgruppa Helse Vest.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/10.11.2015/Sak 10515 Vedlegg 1 - HMS strategi for føretaksgruppa Helse Vest.pdfSak 10515 Vedlegg 1 - HMS strategi for føretaksgruppa Helse Vest.pdf
Sak 10715 Variasjon i ventetider og fristbrot.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/10.11.2015/Sak 10715 Variasjon i ventetider og fristbrot.pdfSak 10715 Variasjon i ventetider og fristbrot.pdf
Sak 10815 Protokollar frå møte i revisjonsutvalet 24.03.2015 og 17.06.2015.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/10.11.2015/Sak 10815 Protokollar frå møte i revisjonsutvalet 24.03.2015 og 17.06.2015.pdfSak 10815 Protokollar frå møte i revisjonsutvalet 24.03.2015 og 17.06.2015.pdf
Sak 10815 Vedlegg 1 - Protokoll frå møte i revisjonsutvalet 24.03.2015.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/10.11.2015/Sak 10815 Vedlegg 1 - Protokoll frå møte i revisjonsutvalet 24.03.2015.pdfSak 10815 Vedlegg 1 - Protokoll frå møte i revisjonsutvalet 24.03.2015.pdf
Sak 10815 Vedlegg 2 - Protokoll frå møte i revisjonsutvalet 17.06.2015.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/10.11.2015/Sak 10815 Vedlegg 2 - Protokoll frå møte i revisjonsutvalet 17.06.2015.pdfSak 10815 Vedlegg 2 - Protokoll frå møte i revisjonsutvalet 17.06.2015.pdf
Skriv 00 - Skriv og meldingar forside 101115.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/10.11.2015/Skriv og meldingar/Skriv 00 - Skriv og meldingar forside 101115.pdfSkriv 00 - Skriv og meldingar forside 101115.pdf
Skriv 01 - Brev frå Helse Vest RHF til HOD, dagsett 011015 - Rapportering frå verksemda pr august 2015.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/10.11.2015/Skriv og meldingar/Skriv 01 - Brev frå Helse Vest RHF til HOD, dagsett 011015 - Rapportering frå verksemda pr august 2015.pdfSkriv 01 - Brev frå Helse Vest RHF til HOD, dagsett 011015 - Rapportering frå verksemda pr august 2015.pdf
Skriv 02 - Brev frå Helse Vest RHF til Finansdepartementet, dagsett 011015 - Høyringssvar.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/10.11.2015/Skriv og meldingar/Skriv 02 - Brev frå Helse Vest RHF til Finansdepartementet, dagsett 011015 - Høyringssvar.pdfSkriv 02 - Brev frå Helse Vest RHF til Finansdepartementet, dagsett 011015 - Høyringssvar.pdf
Skriv 03 - Orientering om tilsynssaker som gjelder Curato røntgen avdeling Haugesund og Stavanger.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/10.11.2015/Skriv og meldingar/Skriv 03 - Orientering om tilsynssaker som gjelder Curato røntgen avdeling Haugesund og Stavanger.pdfSkriv 03 - Orientering om tilsynssaker som gjelder Curato røntgen avdeling Haugesund og Stavanger.pdf
Skriv 04 - Rapport - tilsyn med samhandling om utskriving av pasientar frå spesialisthelsetenesta til kommunen.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/10.11.2015/Skriv og meldingar/Skriv 04 - Rapport - tilsyn med samhandling om utskriving av pasientar frå spesialisthelsetenesta til kommunen.pdfSkriv 04 - Rapport - tilsyn med samhandling om utskriving av pasientar frå spesialisthelsetenesta til kommunen.pdf
Skriv 05 - Møtereferat RBU.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/10.11.2015/Skriv og meldingar/Skriv 05 - Møtereferat RBU.pdfSkriv 05 - Møtereferat RBU.pdf


21. september

Sak 07215 Innkalling til styremøte i Helse Vest RHF 210915.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/21.09.2015/Sak 07215 Innkalling til styremøte i Helse Vest RHF 210915.pdfSak 07215 Innkalling til styremøte i Helse Vest RHF 210915.pdf
Sak 07315 Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF 18. juni 2015.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/21.09.2015/Sak 07315 Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF 18. juni 2015.pdfSak 07315 Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF 18. juni 2015.pdf
Sak 07415 Administrerande direktør si orientering.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/21.09.2015/Sak 07415 Administrerande direktør si orientering.pdfSak 07415 Administrerande direktør si orientering.pdf
Sak 07415 Vedlegg AD si orientering pkt 1 - Rapportering tilsynssaker pr 10. august 2015.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/21.09.2015/Sak 07415 Vedlegg AD si orientering pkt 1 - Rapportering tilsynssaker pr 10. august 2015.pdfSak 07415 Vedlegg AD si orientering pkt 1 - Rapportering tilsynssaker pr 10. august 2015.pdf
Sak 07415 Vedlegg AD si orientering pkt 2 - Oversikt over lov og myndigheitskrav.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/21.09.2015/Sak 07415 Vedlegg AD si orientering pkt 2 - Oversikt over lov og myndigheitskrav.pdfSak 07415 Vedlegg AD si orientering pkt 2 - Oversikt over lov og myndigheitskrav.pdf
Sak 07415 Vedlegg AD si orientering pkt 3 - Oversikt over høyringar til styremøte 21.09.2015.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/21.09.2015/Sak 07415 Vedlegg AD si orientering pkt 3 - Oversikt over høyringar til styremøte 21.09.2015.pdfSak 07415 Vedlegg AD si orientering pkt 3 - Oversikt over høyringar til styremøte 21.09.2015.pdf
Sak 07415 Vedlegg AD si orientering pkt 4 - Brev til alle fastlegar juni 2015 - Kopi.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/21.09.2015/Sak 07415 Vedlegg AD si orientering pkt 4 - Brev til alle fastlegar juni 2015 - Kopi.pdfSak 07415 Vedlegg AD si orientering pkt 4 - Brev til alle fastlegar juni 2015 - Kopi.pdf
Sak 07415 Vedlegg AD si orientering pkt 6 - Vedrørende tolkning av helseforetakslovens bestemmelser.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/21.09.2015/Sak 07415 Vedlegg AD si orientering pkt 6 - Vedrørende tolkning av helseforetakslovens bestemmelser.pdfSak 07415 Vedlegg AD si orientering pkt 6 - Vedrørende tolkning av helseforetakslovens bestemmelser.pdf
Sak 07515 Rapportering frå verksemda per juli 2015.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/21.09.2015/Sak 07515 Rapportering frå verksemda per juli 2015.pdfSak 07515 Rapportering frå verksemda per juli 2015.pdf
Sak 07615 Protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF 9. april 2015.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/21.09.2015/Sak 07615 Protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF 9. april 2015.pdfSak 07615 Protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF 9. april 2015.pdf
Sak 07615 Vedlegg 1 - Protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF 9. april 2015.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/21.09.2015/Sak 07615 Vedlegg 1 - Protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF 9. april 2015.PDFSak 07615 Vedlegg 1 - Protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF 9. april 2015.PDF
Sak 07715 Protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF 1. juni 2015.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/21.09.2015/Sak 07715 Protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF 1. juni 2015.pdfSak 07715 Protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF 1. juni 2015.pdf
Sak 07715 Vedlegg 1 - Protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF 1. juni 2015 (2).pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/21.09.2015/Sak 07715 Vedlegg 1 - Protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF 1. juni 2015 (2).pdfSak 07715 Vedlegg 1 - Protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF 1. juni 2015 (2).pdf
Sak 07815 Møteplan og årsplan for styret i Helse Vest 2016.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/21.09.2015/Sak 07815 Møteplan og årsplan for styret i Helse Vest 2016.pdfSak 07815 Møteplan og årsplan for styret i Helse Vest 2016.pdf
Sak 07815 Vedlegg 1 - Årsplan 2016.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/21.09.2015/Sak 07815 Vedlegg 1 - Årsplan 2016.pdfSak 07815 Vedlegg 1 - Årsplan 2016.pdf
Sak 07815 Vedlegg 2 - Årshjul for 2016 oppdatert.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/21.09.2015/Sak 07815 Vedlegg 2 - Årshjul for 2016 oppdatert.pdfSak 07815 Vedlegg 2 - Årshjul for 2016 oppdatert.pdf
Sak 07915 Tilleggsdokument til oppdragsdokumentet for 2015.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/21.09.2015/Sak 07915 Tilleggsdokument til oppdragsdokumentet for 2015.pdfSak 07915 Tilleggsdokument til oppdragsdokumentet for 2015.pdf
Sak 07915 Vedlegg 1 - Oppdragsdokument 2015 - tilleggsdokument 30.06.2015.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/21.09.2015/Sak 07915 Vedlegg 1 - Oppdragsdokument 2015 - tilleggsdokument 30.06.2015.pdfSak 07915 Vedlegg 1 - Oppdragsdokument 2015 - tilleggsdokument 30.06.2015.pdf
Sak 08015 Prosess og føringar for val av nye styre i HF-a.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/21.09.2015/Sak 08015 Prosess og føringar for val av nye styre i HF-a.pdfSak 08015 Prosess og føringar for val av nye styre i HF-a.pdf
Sak 08115 Barne- og ungdomssjukehuset i Helse Bergen HF, trinn 2 - forprosjekt.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/21.09.2015/Sak 08115 Barne- og ungdomssjukehuset i Helse Bergen HF, trinn 2 - forprosjekt.pdfSak 08115 Barne- og ungdomssjukehuset i Helse Bergen HF, trinn 2 - forprosjekt.pdf
Sak 08215 Auka pensjonskostnad 2015.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/21.09.2015/Sak 08215 Auka pensjonskostnad 2015.pdfSak 08215 Auka pensjonskostnad 2015.pdf
Sak 08315 Regional helseberedskapsplan Helse Vest, 2016-2018.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/21.09.2015/Sak 08315 Regional helseberedskapsplan Helse Vest, 2016-2018.pdfSak 08315 Regional helseberedskapsplan Helse Vest, 2016-2018.pdf
Sak 08315 Vedlegg 1 - Regional helseberedskapsplan for Helse Vest, 2016-2018.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/21.09.2015/Sak 08315 Vedlegg 1 - Regional helseberedskapsplan for Helse Vest, 2016-2018.pdfSak 08315 Vedlegg 1 - Regional helseberedskapsplan for Helse Vest, 2016-2018.pdf
Sak 08315 Vedlegg 2 - Vedlegg til Regional helseberedskapsplan for Helse Vest, 2016-2018.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/21.09.2015/Sak 08315 Vedlegg 2 - Vedlegg til Regional helseberedskapsplan for Helse Vest, 2016-2018.pdfSak 08315 Vedlegg 2 - Vedlegg til Regional helseberedskapsplan for Helse Vest, 2016-2018.pdf
Sak 08315 Vedlegg 3 - Oversikt over høyringsuttalar.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/21.09.2015/Sak 08315 Vedlegg 3 - Oversikt over høyringsuttalar.pdfSak 08315 Vedlegg 3 - Oversikt over høyringsuttalar.pdf
Sak 08415 Høyring - innføring av fritt rehabiliteringsval.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/21.09.2015/Sak 08415 Høyring - innføring av fritt rehabiliteringsval.pdfSak 08415 Høyring - innføring av fritt rehabiliteringsval.pdf
Sak 08515 Internrevisjonsrapport om bierverv.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/21.09.2015/Sak 08515 Internrevisjonsrapport om bierverv.pdfSak 08515 Internrevisjonsrapport om bierverv.pdf
Sak 08515 Vedlegg 1 - Internrevisjonsrapport om bierverv.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/21.09.2015/Sak 08515 Vedlegg 1 - Internrevisjonsrapport om bierverv.PDFSak 08515 Vedlegg 1 - Internrevisjonsrapport om bierverv.PDF
Sak 08615 Internrevisjon bierverv - administrasjonen si oppfølging.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/21.09.2015/Sak 08615 Internrevisjon bierverv - administrasjonen si oppfølging.pdfSak 08615 Internrevisjon bierverv - administrasjonen si oppfølging.pdf
Sak 08715 Internrevisjonsrapport om innkjøp.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/21.09.2015/Sak 08715 Internrevisjonsrapport om innkjøp.pdfSak 08715 Internrevisjonsrapport om innkjøp.pdf
Sak 08715 Vedlegg 1 - Internrevisjonsrapport om innkjøp.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/21.09.2015/Sak 08715 Vedlegg 1 - Internrevisjonsrapport om innkjøp.PDFSak 08715 Vedlegg 1 - Internrevisjonsrapport om innkjøp.PDF
Sak 08815 Internrevisjonen Innkjøp - administrasjonen si oppfølging.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/21.09.2015/Sak 08815 Internrevisjonen Innkjøp - administrasjonen si oppfølging.pdfSak 08815 Internrevisjonen Innkjøp - administrasjonen si oppfølging.pdf
Sak 08815 Vedlegg 1 - Internrevisjonen Innkjøp - Handlingsplan.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/21.09.2015/Sak 08815 Vedlegg 1 - Internrevisjonen Innkjøp - Handlingsplan.pdfSak 08815 Vedlegg 1 - Internrevisjonen Innkjøp - Handlingsplan.pdf
Sak 08915 Mobildekning i tunnelar.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/21.09.2015/Sak 08915 Mobildekning i tunnelar.pdfSak 08915 Mobildekning i tunnelar.pdf
Sak 08915 Vedlegg 1 - Tunneloversyn med Nødnett Helse Vest DNK 18082015.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/21.09.2015/Sak 08915 Vedlegg 1 - Tunneloversyn med Nødnett Helse Vest DNK 18082015.pdfSak 08915 Vedlegg 1 - Tunneloversyn med Nødnett Helse Vest DNK 18082015.pdf
Sak 09015 Halvårleg rapportering på krav i føretaksprotokoll og oppdragsdokument pr 30. juni 2015.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/21.09.2015/Sak 09015 Halvårleg rapportering på krav i føretaksprotokoll og oppdragsdokument pr 30. juni 2015.pdfSak 09015 Halvårleg rapportering på krav i føretaksprotokoll og oppdragsdokument pr 30. juni 2015.pdf
Sak 09015 Vedlegg 1 - Matrise halvårleg rapportering 2015.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/21.09.2015/Sak 09015 Vedlegg 1 - Matrise halvårleg rapportering 2015.pdfSak 09015 Vedlegg 1 - Matrise halvårleg rapportering 2015.pdf
Sak 09115 Statens eierberetning 2014.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/21.09.2015/Sak 09115 Statens eierberetning 2014.pdfSak 09115 Statens eierberetning 2014.pdf
Sak 09115 Vedlegg 1 - Statens eierberetning-2014.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/21.09.2015/Sak 09115 Vedlegg 1 - Statens eierberetning-2014.pdfSak 09115 Vedlegg 1 - Statens eierberetning-2014.pdf
Sak 09215 Tilskotsforvalting hos private ideelle institusjonar.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/21.09.2015/Sak 09215 Tilskotsforvalting hos private ideelle institusjonar.pdfSak 09215 Tilskotsforvalting hos private ideelle institusjonar.pdf
Sak 09315 Vedlegg 1 - Årsoppsummering 2014 - Beslutningsforum for nye metoder.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/21.09.2015/Sak 09315 Vedlegg 1 - Årsoppsummering 2014 - Beslutningsforum for nye metoder.pdfSak 09315 Vedlegg 1 - Årsoppsummering 2014 - Beslutningsforum for nye metoder.pdf
Sak 09315 Årsoppsummering - Beslutningsforum.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/21.09.2015/Sak 09315 Årsoppsummering - Beslutningsforum.pdfSak 09315 Årsoppsummering - Beslutningsforum.pdf
Sak 09415 Status for innføring av pakkeforløp for kreft i Helse Vest.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/21.09.2015/Sak 09415 Status for innføring av pakkeforløp for kreft i Helse Vest.pdfSak 09415 Status for innføring av pakkeforløp for kreft i Helse Vest.pdf
Sak 09515 Tiltak for å avvikle korridorsenger i helseføretaka.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/21.09.2015/Sak 09515 Tiltak for å avvikle korridorsenger i helseføretaka.pdfSak 09515 Tiltak for å avvikle korridorsenger i helseføretaka.pdf
Skriv 00 - Skriv og meldingar forside 210915.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/21.09.2015/Skriv og meldingar/Skriv 00 - Skriv og meldingar forside 210915.pdfSkriv 00 - Skriv og meldingar forside 210915.pdf
Skriv 01 - Brev frå Helse Vest RHF til HOD, dagsett 200815 - Rapportering frå verksemda pr juli 2015.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/21.09.2015/Skriv og meldingar/Skriv 01 - Brev frå Helse Vest RHF til HOD, dagsett 200815 - Rapportering frå verksemda pr juli 2015.pdfSkriv 01 - Brev frå Helse Vest RHF til HOD, dagsett 200815 - Rapportering frå verksemda pr juli 2015.pdf
Skriv 02 - Brev frå Helse Vest RHF til HOD og HDIR, dagsett 310815 - Rapport etter evaluering av innsatsen mot Ebola.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/21.09.2015/Skriv og meldingar/Skriv 02 - Brev frå Helse Vest RHF til HOD og HDIR, dagsett 310815 - Rapport etter evaluering av innsatsen mot Ebola.pdfSkriv 02 - Brev frå Helse Vest RHF til HOD og HDIR, dagsett 310815 - Rapport etter evaluering av innsatsen mot Ebola.pdf
Skriv 03 - Brev frå Helse Bergen HF til Helse Vest RHF, dagsett 070815 - Sluttrapport - Ebola prosjekt.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/21.09.2015/Skriv og meldingar/Skriv 03 - Brev frå Helse Bergen HF til Helse Vest RHF, dagsett 070815 - Sluttrapport - Ebola prosjekt.pdfSkriv 03 - Brev frå Helse Bergen HF til Helse Vest RHF, dagsett 070815 - Sluttrapport - Ebola prosjekt.pdf
Skriv 03 - Vedlegg - Brev frå Helse Bergen HF til Helse Vest RHF, dagsett 070815 - Sluttrapport - Ebola prosjekt.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/21.09.2015/Skriv og meldingar/Skriv 03 - Vedlegg - Brev frå Helse Bergen HF til Helse Vest RHF, dagsett 070815 - Sluttrapport - Ebola prosjekt.pdfSkriv 03 - Vedlegg - Brev frå Helse Bergen HF til Helse Vest RHF, dagsett 070815 - Sluttrapport - Ebola prosjekt.pdf
Skriv 04 - Brev frå Legeforeningen til Helse Vest RHF, dagsett 060815 - Rapport - En legevakt for alle, men ikke for alt.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/21.09.2015/Skriv og meldingar/Skriv 04 - Brev frå Legeforeningen til Helse Vest RHF, dagsett 060815 - Rapport - En legevakt for alle, men ikke for alt.pdfSkriv 04 - Brev frå Legeforeningen til Helse Vest RHF, dagsett 060815 - Rapport - En legevakt for alle, men ikke for alt.pdf


18. juni

Sak 05615 Innkalling til styremøte i Helse Vest RHF 180615.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/18.06.2015/Sak 05615 Innkalling til styremøte i Helse Vest RHF 180615.pdfSak 05615 Innkalling til styremøte i Helse Vest RHF 180615.pdf
Sak 05715 PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF 6. MAI 2015.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/18.06.2015/Sak 05715 PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF 6. MAI 2015.pdfSak 05715 PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF 6. MAI 2015.pdf
Sak 05815 Administrerande direktør si orientering.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/18.06.2015/Sak 05815 Administrerande direktør si orientering.pdfSak 05815 Administrerande direktør si orientering.pdf
Sak 05815 Vedlegg AD si orientering pkt 1 - Rapportering tilsynssaker pr 10. mai 2015.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/18.06.2015/Sak 05815 Vedlegg AD si orientering pkt 1 - Rapportering tilsynssaker pr 10. mai 2015.pdfSak 05815 Vedlegg AD si orientering pkt 1 - Rapportering tilsynssaker pr 10. mai 2015.pdf
Sak 05815 Vedlegg AD si orientering pkt 2 - Orientering om nye lov- og myndigheitskrav.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/18.06.2015/Sak 05815 Vedlegg AD si orientering pkt 2 - Orientering om nye lov- og myndigheitskrav.pdfSak 05815 Vedlegg AD si orientering pkt 2 - Orientering om nye lov- og myndigheitskrav.pdf
Sak 05815 Vedlegg AD si orientering pkt 3 - Oversikt over høyringar 18.06.2015.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/18.06.2015/Sak 05815 Vedlegg AD si orientering pkt 3 - Oversikt over høyringar 18.06.2015.pdfSak 05815 Vedlegg AD si orientering pkt 3 - Oversikt over høyringar 18.06.2015.pdf
Sak 05915 Rapportering frå verksemda per april 2015.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/18.06.2015/Sak 05915 Rapportering frå verksemda per april 2015.pdfSak 05915 Rapportering frå verksemda per april 2015.pdf
Sak 06015 Førebels inntektsfordeling og resultatkrav 2016.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/18.06.2015/Sak 06015 Førebels inntektsfordeling og resultatkrav 2016.pdfSak 06015 Førebels inntektsfordeling og resultatkrav 2016.pdf
Sak 06115 Langtidsbudsjett 2016-2020.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/18.06.2015/Sak 06115 Langtidsbudsjett 2016-2020.pdfSak 06115 Langtidsbudsjett 2016-2020.pdf
Sak 06215 Lån til Helse Bergen.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/18.06.2015/Sak 06215 Lån til Helse Bergen.pdfSak 06215 Lån til Helse Bergen.pdf
Sak 06315 Lån til Helse Vest IKT.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/18.06.2015/Sak 06315 Lån til Helse Vest IKT.pdfSak 06315 Lån til Helse Vest IKT.pdf
Sak 06415 Forprosjekt Bygg Aust i Helse Førde HF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/18.06.2015/Sak 06415 Forprosjekt Bygg Aust i Helse Førde HF.pdfSak 06415 Forprosjekt Bygg Aust i Helse Førde HF.pdf
Sak 06415 Vedlegg 1 - 039-2015 A Bygg Aust - forprosjektrapport_20150519.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/18.06.2015/Sak 06415 Vedlegg 1 - 039-2015 A Bygg Aust - forprosjektrapport_20150519.pdfSak 06415 Vedlegg 1 - 039-2015 A Bygg Aust - forprosjektrapport_20150519.pdf
Sak 06415 Vedlegg 2 - 039-2015 A Vedlegg 10.1 Tekniske utgreiingar - Bygg Aust - forprosjekt.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/18.06.2015/Sak 06415 Vedlegg 2 - 039-2015 A Vedlegg 10.1 Tekniske utgreiingar - Bygg Aust - forprosjekt.pdfSak 06415 Vedlegg 2 - 039-2015 A Vedlegg 10.1 Tekniske utgreiingar - Bygg Aust - forprosjekt.pdf
Sak 06415 Vedlegg 3 - 039-2015 A Vedlegg 10.2 - skisser og teikningar - Bygg Aust - forprosjek.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/18.06.2015/Sak 06415 Vedlegg 3 - 039-2015 A Vedlegg 10.2 - skisser og teikningar - Bygg Aust - forprosjek.pdfSak 06415 Vedlegg 3 - 039-2015 A Vedlegg 10.2 - skisser og teikningar - Bygg Aust - forprosjek.pdf
Sak 06415 Vedlegg 4 - 039-2015 A Vedlegg 10.3 Hovudframdriftsplan Bygg Aust.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/18.06.2015/Sak 06415 Vedlegg 4 - 039-2015 A Vedlegg 10.3 Hovudframdriftsplan Bygg Aust.pdfSak 06415 Vedlegg 4 - 039-2015 A Vedlegg 10.3 Hovudframdriftsplan Bygg Aust.pdf
Sak 06415 Vedlegg 5 - 039-2015 A Vedlegg 10.4 Leigekontrakt SYS IKL HF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/18.06.2015/Sak 06415 Vedlegg 5 - 039-2015 A Vedlegg 10.4 Leigekontrakt SYS IKL HF.pdfSak 06415 Vedlegg 5 - 039-2015 A Vedlegg 10.4 Leigekontrakt SYS IKL HF.pdf
Sak 06515 Val av styremedlemmer til styra i helseføretaka - oppnemning av arbeidsutval og prosess.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/18.06.2015/Sak 06515 Val av styremedlemmer til styra i helseføretaka - oppnemning av arbeidsutval og prosess.pdfSak 06515 Val av styremedlemmer til styra i helseføretaka - oppnemning av arbeidsutval og prosess.pdf
Sak 06615 Spørsmål om ny helikopterbase i Helse Fonna HF - innspel til ny kontraktsrunde for helikoptertenester.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/18.06.2015/Sak 06615 Spørsmål om ny helikopterbase i Helse Fonna HF - innspel til ny kontraktsrunde for helikoptertenester.pdfSak 06615 Spørsmål om ny helikopterbase i Helse Fonna HF - innspel til ny kontraktsrunde for helikoptertenester.pdf
Sak 06715 Alle møter - behov for styrking av budsjett for 2015.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/18.06.2015/Sak 06715 Alle møter - behov for styrking av budsjett for 2015.pdfSak 06715 Alle møter - behov for styrking av budsjett for 2015.pdf
Sak 06815 Tertialrapportering 3 tertial 2014.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/18.06.2015/Sak 06815 Tertialrapportering 3 tertial 2014.pdfSak 06815 Tertialrapportering 3 tertial 2014.pdf
Skriv 00 - Forside 180615.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/18.06.2015/Skriv og meldingar/Skriv 00 - Forside 180615.pdfSkriv 00 - Forside 180615.pdf
Skriv 01 - Brev frå Helse Vest RHF til HOD, dagsett 300415 - Rapportering pr. mars 2015.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/18.06.2015/Skriv og meldingar/Skriv 01 - Brev frå Helse Vest RHF til HOD, dagsett 300415 - Rapportering pr. mars 2015.pdfSkriv 01 - Brev frå Helse Vest RHF til HOD, dagsett 300415 - Rapportering pr. mars 2015.pdf
Skriv 02 - Brev frå Konstali Helsenor AS til Helse Vest RHF, dagsett 200515 - Hvem tar ansvaret.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/18.06.2015/Skriv og meldingar/Skriv 02 - Brev frå Konstali Helsenor AS til Helse Vest RHF, dagsett 200515 - Hvem tar ansvaret.pdfSkriv 02 - Brev frå Konstali Helsenor AS til Helse Vest RHF, dagsett 200515 - Hvem tar ansvaret.pdf
Skriv 03 - Brev frå Helse Vest RHF til Konstali Helsenor AS, dagsett 010615 - Svar på henvendelse vedrørende ansvar.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/18.06.2015/Skriv og meldingar/Skriv 03 - Brev frå Helse Vest RHF til Konstali Helsenor AS, dagsett 010615 - Svar på henvendelse vedrørende ansvar.pdfSkriv 03 - Brev frå Helse Vest RHF til Konstali Helsenor AS, dagsett 010615 - Svar på henvendelse vedrørende ansvar.pdf
Skriv 04 - Brev frå Vindafjord kommune til Helse Vest RHF, dagsett 120515 – Nytt ambulansehelikopter.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/18.06.2015/Skriv og meldingar/Skriv 04 - Brev frå Vindafjord kommune til Helse Vest RHF, dagsett 120515 – Nytt ambulansehelikopter.pdfSkriv 04 - Brev frå Vindafjord kommune til Helse Vest RHF, dagsett 120515 – Nytt ambulansehelikopter.pdf
Skriv 05 - E-post frå Helse Vest RHF til Vindafjord kommune, dagsett 130515 – bekreftelse av mottatt e-post.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/18.06.2015/Skriv og meldingar/Skriv 05 - E-post frå Helse Vest RHF til Vindafjord kommune, dagsett 130515 – bekreftelse av mottatt e-post.pdfSkriv 05 - E-post frå Helse Vest RHF til Vindafjord kommune, dagsett 130515 – bekreftelse av mottatt e-post.pdf
Skriv 06 - Brev frå Sauda kommune til Helse Vest RHF, dagsett 210515 – Nytt ambulansehelikopter.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/18.06.2015/Skriv og meldingar/Skriv 06 - Brev frå Sauda kommune til Helse Vest RHF, dagsett 210515 – Nytt ambulansehelikopter.pdfSkriv 06 - Brev frå Sauda kommune til Helse Vest RHF, dagsett 210515 – Nytt ambulansehelikopter.pdf
Skriv 07 - E-post frå Helse Vest RHF til Sauda kommune, dagsett 020615 – bekreftelse av mottatt e-post.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/18.06.2015/Skriv og meldingar/Skriv 07 - E-post frå Helse Vest RHF til Sauda kommune, dagsett 020615 – bekreftelse av mottatt e-post.pdfSkriv 07 - E-post frå Helse Vest RHF til Sauda kommune, dagsett 020615 – bekreftelse av mottatt e-post.pdf
Skriv 08 - Brev frå Helse Fonna HF til Helse Vest RHF, dagsett 040515 – Ambulansehelikopter i Helse Fonna HF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/18.06.2015/Skriv og meldingar/Skriv 08 - Brev frå Helse Fonna HF til Helse Vest RHF, dagsett 040515 – Ambulansehelikopter i Helse Fonna HF.pdfSkriv 08 - Brev frå Helse Fonna HF til Helse Vest RHF, dagsett 040515 – Ambulansehelikopter i Helse Fonna HF.pdf
Skriv 09 - Brev frå Helsetilsynet til Helse Vest RHF, dagsett 130415 – Oversendelse av sak.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/18.06.2015/Skriv og meldingar/Skriv 09 - Brev frå Helsetilsynet til Helse Vest RHF, dagsett 130415 – Oversendelse av sak.pdfSkriv 09 - Brev frå Helsetilsynet til Helse Vest RHF, dagsett 130415 – Oversendelse av sak.pdf
Skriv 10 - Brev frå Helse Stavanger HF til Helse Vest RHF, dagsett 180515 – ambulansetjenesten i Lund og Sokndal.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/18.06.2015/Skriv og meldingar/Skriv 10 - Brev frå Helse Stavanger HF til Helse Vest RHF, dagsett 180515 – ambulansetjenesten i Lund og Sokndal.pdfSkriv 10 - Brev frå Helse Stavanger HF til Helse Vest RHF, dagsett 180515 – ambulansetjenesten i Lund og Sokndal.pdf
Skriv 11 - Brev frå Helse Vest RHF til Datatilsynet, dagsett 220515 - Brevkontroll med helseforetak i Helseregion Vest.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/18.06.2015/Skriv og meldingar/Skriv 11 - Brev frå Helse Vest RHF til Datatilsynet, dagsett 220515 - Brevkontroll med helseforetak i Helseregion Vest.pdfSkriv 11 - Brev frå Helse Vest RHF til Datatilsynet, dagsett 220515 - Brevkontroll med helseforetak i Helseregion Vest.pdf
Skriv 12 - Rapport - Med blikk for betre folkehelse - Helsetilsynet.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/18.06.2015/Skriv og meldingar/Skriv 12 - Rapport - Med blikk for betre folkehelse - Helsetilsynet.pdfSkriv 12 - Rapport - Med blikk for betre folkehelse - Helsetilsynet.pdf
Skriv 13 - Møtereferat RBU 160315.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/18.06.2015/Skriv og meldingar/Skriv 13 - Møtereferat RBU 160315.pdfSkriv 13 - Møtereferat RBU 160315.pdf
Skriv 14 - Møtereferat RBU 290415.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/18.06.2015/Skriv og meldingar/Skriv 14 - Møtereferat RBU 290415.pdfSkriv 14 - Møtereferat RBU 290415.pdf


6. mai

Sak 04315 Innkalling til styremøte i Helse Vest RHF 060515.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/06.05.2015/Sak 04315 Innkalling til styremøte i Helse Vest RHF 060515.pdfSak 04315 Innkalling til styremøte i Helse Vest RHF 060515.pdf
Sak 04415 PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF 7. APRIL 2015.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/06.05.2015/Sak 04415 PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF 7. APRIL 2015.pdfSak 04415 PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF 7. APRIL 2015.pdf
Sak 04515 Årsmelding frå pasient- og brukaromboda i Helse Vest.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/06.05.2015/Sak 04515 Årsmelding frå pasient- og brukaromboda i Helse Vest.pdfSak 04515 Årsmelding frå pasient- og brukaromboda i Helse Vest.pdf
Sak 04515 Vedlegg 1 - Årsmelding Pasient- og brukarombodet 2014 - Hordaland.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/06.05.2015/Sak 04515 Vedlegg 1 - Årsmelding Pasient- og brukarombodet 2014 - Hordaland.pdfSak 04515 Vedlegg 1 - Årsmelding Pasient- og brukarombodet 2014 - Hordaland.pdf
Sak 04515 Vedlegg 2 - Årsmelding Pasient-og brukarombodet 2014 - Rogaland.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/06.05.2015/Sak 04515 Vedlegg 2 - Årsmelding Pasient-og brukarombodet 2014 - Rogaland.pdfSak 04515 Vedlegg 2 - Årsmelding Pasient-og brukarombodet 2014 - Rogaland.pdf
Sak 04515 Vedlegg 3 - Årsmelding Pasient- og brukarombodet 2014 - Sogn og Fjordane.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/06.05.2015/Sak 04515 Vedlegg 3 - Årsmelding Pasient- og brukarombodet 2014 - Sogn og Fjordane.pdfSak 04515 Vedlegg 3 - Årsmelding Pasient- og brukarombodet 2014 - Sogn og Fjordane.pdf
Sak 04615 Administrerande direktør si orientering.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/06.05.2015/Sak 04615 Administrerande direktør si orientering.pdfSak 04615 Administrerande direktør si orientering.pdf
Sak 04615 Vedlegg AD si orientering pkt 1 - Rapportering tilsynssaker per 10. april 2015.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/06.05.2015/Sak 04615 Vedlegg AD si orientering pkt 1 - Rapportering tilsynssaker per 10. april 2015.pdfSak 04615 Vedlegg AD si orientering pkt 1 - Rapportering tilsynssaker per 10. april 2015.pdf
Sak 04615 Vedlegg AD si orientering pkt 2 - Orientering om relevante lover, forskrifter og myndigheitskrav.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/06.05.2015/Sak 04615 Vedlegg AD si orientering pkt 2 - Orientering om relevante lover, forskrifter og myndigheitskrav.pdfSak 04615 Vedlegg AD si orientering pkt 2 - Orientering om relevante lover, forskrifter og myndigheitskrav.pdf
Sak 04615 Vedlegg AD si orientering pkt 3 - Oversikt over aktuelle høringar.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/06.05.2015/Sak 04615 Vedlegg AD si orientering pkt 3 - Oversikt over aktuelle høringar.pdfSak 04615 Vedlegg AD si orientering pkt 3 - Oversikt over aktuelle høringar.pdf
Sak 04715 Rapportering frå verksemda per mars 2015.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/06.05.2015/Sak 04715 Rapportering frå verksemda per mars 2015.pdfSak 04715 Rapportering frå verksemda per mars 2015.pdf
Sak 04815 HMS strategi i Helse Vest.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/06.05.2015/Sak 04815 HMS strategi i Helse Vest.pdfSak 04815 HMS strategi i Helse Vest.pdf
Sak 04915 Finansiering av forsking i Helse Vest.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/06.05.2015/Sak 04915 Finansiering av forsking i Helse Vest.pdfSak 04915 Finansiering av forsking i Helse Vest.pdf
Sak 05015 Internrevisjonsrapport om internkontroll i private rehabiliteringsinstitusjonar.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/06.05.2015/Sak 05015 Internrevisjonsrapport om internkontroll i private rehabiliteringsinstitusjonar.pdfSak 05015 Internrevisjonsrapport om internkontroll i private rehabiliteringsinstitusjonar.pdf
Sak 05015 Vedlegg 1 - Internrevisjonsrapport om internkontroll i private rehabiliteringsinstitusjonar.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/06.05.2015/Sak 05015 Vedlegg 1 - Internrevisjonsrapport om internkontroll i private rehabiliteringsinstitusjonar.PDFSak 05015 Vedlegg 1 - Internrevisjonsrapport om internkontroll i private rehabiliteringsinstitusjonar.PDF
Sak 05115 Helse Vest si oppfølging av internrevisjonsrapport om internkontroll i private rehabiliteringsinstitusjonar.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/06.05.2015/Sak 05115 Helse Vest si oppfølging av internrevisjonsrapport om internkontroll i private rehabiliteringsinstitusjonar.pdfSak 05115 Helse Vest si oppfølging av internrevisjonsrapport om internkontroll i private rehabiliteringsinstitusjonar.pdf
Sak 05215 Protokoll frå møte i revisjonsutvalet 12.02.2015.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/06.05.2015/Sak 05215 Protokoll frå møte i revisjonsutvalet 12.02.2015.pdfSak 05215 Protokoll frå møte i revisjonsutvalet 12.02.2015.pdf
Sak 05215 Vedlegg 1 - Protokoll frå møte i revisjonsutvalet 12.02.2015.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/06.05.2015/Sak 05215 Vedlegg 1 - Protokoll frå møte i revisjonsutvalet 12.02.2015.PDFSak 05215 Vedlegg 1 - Protokoll frå møte i revisjonsutvalet 12.02.2015.PDF
Sak 05315 Fagleg rapportering 2014.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/06.05.2015/Sak 05315 Fagleg rapportering 2014.pdfSak 05315 Fagleg rapportering 2014.pdf
Sak 05315 Vedlegg 1 - Rapport Fagleg rapportering 2014.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/06.05.2015/Sak 05315 Vedlegg 1 - Rapport Fagleg rapportering 2014.pdfSak 05315 Vedlegg 1 - Rapport Fagleg rapportering 2014.pdf
Sak 05415 Forskning og innovasjon til pasientens beste.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/06.05.2015/Sak 05415 Forskning og innovasjon til pasientens beste.pdfSak 05415 Forskning og innovasjon til pasientens beste.pdf
Sak 05415 Vedlegg 1 - Nasjonal rapport frå spesialisthelsetenesta 2014.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/06.05.2015/Sak 05415 Vedlegg 1 - Nasjonal rapport frå spesialisthelsetenesta 2014.pdfSak 05415 Vedlegg 1 - Nasjonal rapport frå spesialisthelsetenesta 2014.pdf
Skriv 00 - Forside Skriv og meldingar 060515 OFF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/06.05.2015/Skriv og meldingar/Skriv 00 - Forside Skriv og meldingar 060515 OFF.pdfSkriv 00 - Forside Skriv og meldingar 060515 OFF.pdf
Skriv 01 - Brev frå Helse Vest RHF til HOD - Rapportering pr. februar 2015.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/06.05.2015/Skriv og meldingar/Skriv 01 - Brev frå Helse Vest RHF til HOD - Rapportering pr. februar 2015.pdfSkriv 01 - Brev frå Helse Vest RHF til HOD - Rapportering pr. februar 2015.pdf
Skriv 02 - E-post frå Norges Kvinne- og familieforbund Sogn og fjordane krins til Helse Vest RHF - Uttale frå krinsårsmøte.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/06.05.2015/Skriv og meldingar/Skriv 02 - E-post frå Norges Kvinne- og familieforbund Sogn og fjordane krins til Helse Vest RHF - Uttale frå krinsårsmøte.pdfSkriv 02 - E-post frå Norges Kvinne- og familieforbund Sogn og fjordane krins til Helse Vest RHF - Uttale frå krinsårsmøte.pdf
Skriv 03 - E-post frå Helse Vest RHF - stadfesting på mottatt e-post.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/06.05.2015/Skriv og meldingar/Skriv 03 - E-post frå Helse Vest RHF - stadfesting på mottatt e-post.pdfSkriv 03 - E-post frå Helse Vest RHF - stadfesting på mottatt e-post.pdf
Skriv 04 - E-post frå Landsforeningen for hjerte - og lungesyke - Bevar akuttmedisinsk naudsentral i Sogn og Fjordane.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/06.05.2015/Skriv og meldingar/Skriv 04 - E-post frå Landsforeningen for hjerte - og lungesyke - Bevar akuttmedisinsk naudsentral i Sogn og Fjordane.pdfSkriv 04 - E-post frå Landsforeningen for hjerte - og lungesyke - Bevar akuttmedisinsk naudsentral i Sogn og Fjordane.pdf
Skriv 05 - E-post frå Helse Vest RHF - stadfesting på mottatt e-post.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/06.05.2015/Skriv og meldingar/Skriv 05 - E-post frå Helse Vest RHF - stadfesting på mottatt e-post.pdfSkriv 05 - E-post frå Helse Vest RHF - stadfesting på mottatt e-post.pdf
Skriv 06 - Kopi av brev frå Fylkesmannen i Rogaland til Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus - Avslutning av tilsyn.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/06.05.2015/Skriv og meldingar/Skriv 06 - Kopi av brev frå Fylkesmannen i Rogaland til Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus - Avslutning av tilsyn.pdfSkriv 06 - Kopi av brev frå Fylkesmannen i Rogaland til Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus - Avslutning av tilsyn.pdf
Skriv 07 - Brev frå Karmøy kommunestyre til Helse Vest RHF - Nytt ambulansehelikopter.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/06.05.2015/Skriv og meldingar/Skriv 07 - Brev frå Karmøy kommunestyre til Helse Vest RHF - Nytt ambulansehelikopter.pdfSkriv 07 - Brev frå Karmøy kommunestyre til Helse Vest RHF - Nytt ambulansehelikopter.pdf
Skriv 08 - E-post frå Helse Vest RHF til Karmøy kommunestyre - Stadfesting på mottatt e-post.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/06.05.2015/Skriv og meldingar/Skriv 08 - E-post frå Helse Vest RHF til Karmøy kommunestyre - Stadfesting på mottatt e-post.pdfSkriv 08 - E-post frå Helse Vest RHF til Karmøy kommunestyre - Stadfesting på mottatt e-post.pdf
Skriv 09 - Møtereferat fra RBU, dagsett 250215.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/06.05.2015/Skriv og meldingar/Skriv 09 - Møtereferat fra RBU, dagsett 250215.pdfSkriv 09 - Møtereferat fra RBU, dagsett 250215.pdf
Skriv 10 - Kopi av brev - Brevkontroll med Helse Førde HF - Felles pasientdatabase i Helse Vest.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/06.05.2015/Skriv og meldingar/Skriv 10 - Kopi av brev - Brevkontroll med Helse Førde HF - Felles pasientdatabase i Helse Vest.pdfSkriv 10 - Kopi av brev - Brevkontroll med Helse Førde HF - Felles pasientdatabase i Helse Vest.pdf
Skriv 12 - E-post frå Konstali Helsenor til styreleder, dagsett 290415 - Styreleders tilsynsansvar.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/06.05.2015/Skriv og meldingar/Skriv 12 - E-post frå Konstali Helsenor til styreleder, dagsett 290415 - Styreleders tilsynsansvar.pdfSkriv 12 - E-post frå Konstali Helsenor til styreleder, dagsett 290415 - Styreleders tilsynsansvar.pdf
Skriv 13 - Brev frå Helse Vest RHF til Konstali Helsenor, dagsett 040515 - Svar på styreleders tilsynansvar.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/06.05.2015/Skriv og meldingar/Skriv 13 - Brev frå Helse Vest RHF til Konstali Helsenor, dagsett 040515 - Svar på styreleders tilsynansvar.pdfSkriv 13 - Brev frå Helse Vest RHF til Konstali Helsenor, dagsett 040515 - Svar på styreleders tilsynansvar.pdf
Skriv 14 - E-post frå Konstali Helsenor til styrets medlemmer, dagsett 050515 - Styrets ansvar.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/06.05.2015/Skriv og meldingar/Skriv 14 - E-post frå Konstali Helsenor til styrets medlemmer, dagsett 050515 - Styrets ansvar.pdfSkriv 14 - E-post frå Konstali Helsenor til styrets medlemmer, dagsett 050515 - Styrets ansvar.pdf
Skriv 14 - Vedlegg 1 - E-post frå Konstali Helsenor til styrets medlemmer, dagsett 050515 - Styrets ansvar.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/06.05.2015/Skriv og meldingar/Skriv 14 - Vedlegg 1 - E-post frå Konstali Helsenor til styrets medlemmer, dagsett 050515 - Styrets ansvar.pdfSkriv 14 - Vedlegg 1 - E-post frå Konstali Helsenor til styrets medlemmer, dagsett 050515 - Styrets ansvar.pdf
Skriv 14 - Vedlegg 2 - E-post frå Konstali Helsenor til styrets medlemmer, dagsett 050515 - Styrets ansvar.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/06.05.2015/Skriv og meldingar/Skriv 14 - Vedlegg 2 - E-post frå Konstali Helsenor til styrets medlemmer, dagsett 050515 - Styrets ansvar.pdfSkriv 14 - Vedlegg 2 - E-post frå Konstali Helsenor til styrets medlemmer, dagsett 050515 - Styrets ansvar.pdf
Skriv 15 - E-post frå Helse Vest RHF til Konstali Helsenor, dagsett 060515 - Bekreftelse på mottatt e-post.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/06.05.2015/Skriv og meldingar/Skriv 15 - E-post frå Helse Vest RHF til Konstali Helsenor, dagsett 060515 - Bekreftelse på mottatt e-post.pdfSkriv 15 - E-post frå Helse Vest RHF til Konstali Helsenor, dagsett 060515 - Bekreftelse på mottatt e-post.pdf


7. april

Sak 03315 Innkalling til styremøte i Helse Vest RHF 070415.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/07.04.2015/Sak 03315 Innkalling til styremøte i Helse Vest RHF 070415.pdfSak 03315 Innkalling til styremøte i Helse Vest RHF 070415.pdf
Sak 03415 PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF 3. MARS 2015.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/07.04.2015/Sak 03415 PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF 3. MARS 2015.pdfSak 03415 PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF 3. MARS 2015.pdf
Sak 03515 Administrerande direktør si orientering.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/07.04.2015/Sak 03515 Administrerande direktør si orientering.pdfSak 03515 Administrerande direktør si orientering.pdf
Sak 03515 Vedlegg AD si orientering pkt 1 - Tilsynsrapportering per 10. mars 2015.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/07.04.2015/Sak 03515 Vedlegg AD si orientering pkt 1 - Tilsynsrapportering per 10. mars 2015.pdfSak 03515 Vedlegg AD si orientering pkt 1 - Tilsynsrapportering per 10. mars 2015.pdf
Sak 03515 Vedlegg AD si orientering pkt 3 - Oversikt over høyringar.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/07.04.2015/Sak 03515 Vedlegg AD si orientering pkt 3 - Oversikt over høyringar.pdfSak 03515 Vedlegg AD si orientering pkt 3 - Oversikt over høyringar.pdf
Sak 03515 Vedlegg AD si orientering pkt 4 - Status og erfaringar i arbeidet med samhandlingsreforma.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/07.04.2015/Sak 03515 Vedlegg AD si orientering pkt 4 - Status og erfaringar i arbeidet med samhandlingsreforma.pdfSak 03515 Vedlegg AD si orientering pkt 4 - Status og erfaringar i arbeidet med samhandlingsreforma.pdf
Sak 03615 Rapportering frå verksemda per februar 2015.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/07.04.2015/Sak 03615 Rapportering frå verksemda per februar 2015.pdfSak 03615 Rapportering frå verksemda per februar 2015.pdf
Sak 03715 Årsoppgjer 2014.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/07.04.2015/Sak 03715 Årsoppgjer 2014.pdfSak 03715 Årsoppgjer 2014.pdf
Sak 03715 Vedlegg 1 - Konsernrekneskap med noter og kontantstraumoppstilling for Helse Vest 2014.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/07.04.2015/Sak 03715 Vedlegg 1 - Konsernrekneskap med noter og kontantstraumoppstilling for Helse Vest 2014.pdfSak 03715 Vedlegg 1 - Konsernrekneskap med noter og kontantstraumoppstilling for Helse Vest 2014.pdf
Sak 03715 Vedlegg 2 - Styrets beretning 2014.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/07.04.2015/Sak 03715 Vedlegg 2 - Styrets beretning 2014.pdfSak 03715 Vedlegg 2 - Styrets beretning 2014.pdf
Sak 03715 Vedlegg 3 - Brev frå HOD om retningslinjer for leiarlon.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/07.04.2015/Sak 03715 Vedlegg 3 - Brev frå HOD om retningslinjer for leiarlon.pdfSak 03715 Vedlegg 3 - Brev frå HOD om retningslinjer for leiarlon.pdf
Sak 03715 Vedlegg 4 - Revisjon 2014 oppsummering Helse Vest RHF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/07.04.2015/Sak 03715 Vedlegg 4 - Revisjon 2014 oppsummering Helse Vest RHF.pdfSak 03715 Vedlegg 4 - Revisjon 2014 oppsummering Helse Vest RHF.pdf
Sak 03815 Stifting av Helse Vest Innkjøp HF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/07.04.2015/Sak 03815 Stifting av Helse Vest Innkjøp HF.pdfSak 03815 Stifting av Helse Vest Innkjøp HF.pdf
Sak 03815 Vedlegg 1 - Stiftelsesprotokoll.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/07.04.2015/Sak 03815 Vedlegg 1 - Stiftelsesprotokoll.pdfSak 03815 Vedlegg 1 - Stiftelsesprotokoll.pdf
Sak 03815 Vedlegg 2 - Viljeserklæring frå revisor.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/07.04.2015/Sak 03815 Vedlegg 2 - Viljeserklæring frå revisor.PDFSak 03815 Vedlegg 2 - Viljeserklæring frå revisor.PDF
Sak 03915 Status for gjennomføring av modellen Framtidas lokalsjukehus.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/07.04.2015/Sak 03915 Status for gjennomføring av modellen Framtidas lokalsjukehus.pdfSak 03915 Status for gjennomføring av modellen Framtidas lokalsjukehus.pdf
Sak 04015 Retningslinjer for brukarmedverknad i helseforsking.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/07.04.2015/Sak 04015 Retningslinjer for brukarmedverknad i helseforsking.pdfSak 04015 Retningslinjer for brukarmedverknad i helseforsking.pdf
Sak 04015 Vedlegg 1 - Rapport om Brukermedvirkning i helseforskning i Norge, forslag til retningslinjer og tiltak.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/07.04.2015/Sak 04015 Vedlegg 1 - Rapport om Brukermedvirkning i helseforskning i Norge, forslag til retningslinjer og tiltak.pdfSak 04015 Vedlegg 1 - Rapport om Brukermedvirkning i helseforskning i Norge, forslag til retningslinjer og tiltak.pdf
Sak 04015 Vedlegg 2 - Brukermedvirkning i helseforskning i Norge, forslag til retningslinjer og tiltak.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/07.04.2015/Sak 04015 Vedlegg 2 - Brukermedvirkning i helseforskning i Norge, forslag til retningslinjer og tiltak.pdfSak 04015 Vedlegg 2 - Brukermedvirkning i helseforskning i Norge, forslag til retningslinjer og tiltak.pdf
Sak 04115 Sal av tomt på Eide ved Karmøy DPS.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/07.04.2015/Sak 04115 Sal av tomt på Eide ved Karmøy DPS.pdfSak 04115 Sal av tomt på Eide ved Karmøy DPS.pdf
Sak 04115 Vedlegg 1 - Styresak 10-15, Helse Fonna HF -Sal av tomt på Eide ved Karmøy DPS.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/07.04.2015/Sak 04115 Vedlegg 1 - Styresak 10-15, Helse Fonna HF -Sal av tomt på Eide ved Karmøy DPS.pdfSak 04115 Vedlegg 1 - Styresak 10-15, Helse Fonna HF -Sal av tomt på Eide ved Karmøy DPS.pdf
Skriv 00 - Skriv og meldingar forside 070415.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/07.04.2015/Skriv og meldingar/Skriv 00 - Skriv og meldingar forside 070415.pdfSkriv 00 - Skriv og meldingar forside 070415.pdf
Skriv 01 - Brev frå Helse Vest RHF til HOD - Rapportering pr. januar 2015.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/07.04.2015/Skriv og meldingar/Skriv 01 - Brev frå Helse Vest RHF til HOD - Rapportering pr. januar 2015.pdfSkriv 01 - Brev frå Helse Vest RHF til HOD - Rapportering pr. januar 2015.pdf
Skriv 02 - Brev frå HOD til Helse Vest RHF – Invitasjon til Helsekonferansen 2015.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/07.04.2015/Skriv og meldingar/Skriv 02 - Brev frå HOD til Helse Vest RHF – Invitasjon til Helsekonferansen 2015.pdfSkriv 02 - Brev frå HOD til Helse Vest RHF – Invitasjon til Helsekonferansen 2015.pdf
Skriv 03 - Kopi av brev frå HOD til Helse Stavanger HF – Rutinemessig bagasjegjennomgang i psykiatrisk institusjon.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/07.04.2015/Skriv og meldingar/Skriv 03 - Kopi av brev frå HOD til Helse Stavanger HF – Rutinemessig bagasjegjennomgang i psykiatrisk institusjon.pdfSkriv 03 - Kopi av brev frå HOD til Helse Stavanger HF – Rutinemessig bagasjegjennomgang i psykiatrisk institusjon.pdf
Skriv 04 - Brev frå HDIR til Helse Vest RHF – Nasjonale mål og prioriteringer på helse- og omsorgsområdet for 2015.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/07.04.2015/Skriv og meldingar/Skriv 04 - Brev frå HDIR til Helse Vest RHF – Nasjonale mål og prioriteringer på helse- og omsorgsområdet for 2015.pdfSkriv 04 - Brev frå HDIR til Helse Vest RHF – Nasjonale mål og prioriteringer på helse- og omsorgsområdet for 2015.pdf
Skriv 04 - Vedlegg - Rundskriv.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/07.04.2015/Skriv og meldingar/Skriv 04 - Vedlegg - Rundskriv.pdfSkriv 04 - Vedlegg - Rundskriv.pdf
Skriv 06 - Kopi av brev frå Fylkesmannen i Rogaland til Stavanger HF – Avslutning av tilsyn med LAR Helse Stavanger.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/07.04.2015/Skriv og meldingar/Skriv 06 - Kopi av brev frå Fylkesmannen i Rogaland til Stavanger HF – Avslutning av tilsyn med LAR Helse Stavanger.pdfSkriv 06 - Kopi av brev frå Fylkesmannen i Rogaland til Stavanger HF – Avslutning av tilsyn med LAR Helse Stavanger.pdf
Skriv 07 - Kopi av brev frå HOD til Sjukehusaksjonen Nordfjord – Nordfjord sjukehus.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/07.04.2015/Skriv og meldingar/Skriv 07 - Kopi av brev frå HOD til Sjukehusaksjonen Nordfjord – Nordfjord sjukehus.pdfSkriv 07 - Kopi av brev frå HOD til Sjukehusaksjonen Nordfjord – Nordfjord sjukehus.pdf
Skriv 08 - Brev frå Helsetilsynet til Helse Vest RHF - Tilsynsmelding 2014.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/07.04.2015/Skriv og meldingar/Skriv 08 - Brev frå Helsetilsynet til Helse Vest RHF - Tilsynsmelding 2014.pdfSkriv 08 - Brev frå Helsetilsynet til Helse Vest RHF - Tilsynsmelding 2014.pdf
Skriv 10 - Brev frå Helsetilsynet til Helse Vest RHF – Oppsummering landsomfattende tilsyn – psykisk helsevern.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/07.04.2015/Skriv og meldingar/Skriv 10 - Brev frå Helsetilsynet til Helse Vest RHF – Oppsummering landsomfattende tilsyn – psykisk helsevern.pdfSkriv 10 - Brev frå Helsetilsynet til Helse Vest RHF – Oppsummering landsomfattende tilsyn – psykisk helsevern.pdf
Skriv 12 - Møtereferat frå RBU, dagsett 280115.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/07.04.2015/Skriv og meldingar/Skriv 12 - Møtereferat frå RBU, dagsett 280115.pdfSkriv 12 - Møtereferat frå RBU, dagsett 280115.pdf


3. mars

Sak 01815 Innkalling til styremøte i Helse Vest RHF 030315.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/03.03.2015/Sak 01815 Innkalling til styremøte i Helse Vest RHF 030315.pdfSak 01815 Innkalling til styremøte i Helse Vest RHF 030315.pdf
Sak 01915 PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF 4. FEBRUAR 2015.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/03.03.2015/Sak 01915 PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF 4. FEBRUAR 2015.pdfSak 01915 PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF 4. FEBRUAR 2015.pdf
Sak 02015 Administrerande direktør si orientering.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/03.03.2015/Sak 02015 Administrerande direktør si orientering.pdfSak 02015 Administrerande direktør si orientering.pdf
Sak 02015 Vedlegg AD si orientering pkt 1 - Tilsynsrapportering per 10 feb 2015.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/03.03.2015/Sak 02015 Vedlegg AD si orientering pkt 1 - Tilsynsrapportering per 10 feb 2015.pdfSak 02015 Vedlegg AD si orientering pkt 1 - Tilsynsrapportering per 10 feb 2015.pdf
Sak 02015 Vedlegg AD si orientering pkt 2 - Oversikt over relevante lover og myndigheitskrav.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/03.03.2015/Sak 02015 Vedlegg AD si orientering pkt 2 - Oversikt over relevante lover og myndigheitskrav.pdfSak 02015 Vedlegg AD si orientering pkt 2 - Oversikt over relevante lover og myndigheitskrav.pdf
Sak 02015 Vedlegg AD si orientering pkt 3 - Oversikt over høyringar.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/03.03.2015/Sak 02015 Vedlegg AD si orientering pkt 3 - Oversikt over høyringar.pdfSak 02015 Vedlegg AD si orientering pkt 3 - Oversikt over høyringar.pdf
Sak 02015 Vedlegg AD si orientering pkt 4 - Resultatnotat 2014.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/03.03.2015/Sak 02015 Vedlegg AD si orientering pkt 4 - Resultatnotat 2014.pdfSak 02015 Vedlegg AD si orientering pkt 4 - Resultatnotat 2014.pdf
Sak 02115 Rapportering frå verksemda per januar 2015.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/03.03.2015/Sak 02115 Rapportering frå verksemda per januar 2015.pdfSak 02115 Rapportering frå verksemda per januar 2015.pdf
Sak 02215 Styringsdokument 2015 til helseføretaka og Helse Vest IKT AS.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/03.03.2015/Sak 02215 Styringsdokument 2015 til helseføretaka og Helse Vest IKT AS.pdfSak 02215 Styringsdokument 2015 til helseføretaka og Helse Vest IKT AS.pdf
Sak 02215 Vedlegg 1 - Styringsdokument 2015 Helse Stavanger HF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/03.03.2015/Sak 02215 Vedlegg 1 - Styringsdokument 2015 Helse Stavanger HF.pdfSak 02215 Vedlegg 1 - Styringsdokument 2015 Helse Stavanger HF.pdf
Sak 02215 Vedlegg 10 - Vedlegg 1 til styringsdokument til SAV og IKT - Førebels mal for rapportering frå verksemda 2015.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/03.03.2015/Sak 02215 Vedlegg 10 - Vedlegg 1 til styringsdokument til SAV og IKT - Førebels mal for rapportering frå verksemda 2015.pdfSak 02215 Vedlegg 10 - Vedlegg 1 til styringsdokument til SAV og IKT - Førebels mal for rapportering frå verksemda 2015.pdf
Sak 02215 Vedlegg 2 - Styringsdokument 2015 Helse Bergen HF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/03.03.2015/Sak 02215 Vedlegg 2 - Styringsdokument 2015 Helse Bergen HF.pdfSak 02215 Vedlegg 2 - Styringsdokument 2015 Helse Bergen HF.pdf
Sak 02215 Vedlegg 3 - Styringsdokument 2015 Helse Fonna HF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/03.03.2015/Sak 02215 Vedlegg 3 - Styringsdokument 2015 Helse Fonna HF.pdfSak 02215 Vedlegg 3 - Styringsdokument 2015 Helse Fonna HF.pdf
Sak 02215 Vedlegg 4 - Styringsdokument 2015 Helse Førde HF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/03.03.2015/Sak 02215 Vedlegg 4 - Styringsdokument 2015 Helse Førde HF.pdfSak 02215 Vedlegg 4 - Styringsdokument 2015 Helse Førde HF.pdf
Sak 02215 Vedlegg 5 - Vedlegg 1 til styringsdokument til HF-a - Utdanning av helsepersonell.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/03.03.2015/Sak 02215 Vedlegg 5 - Vedlegg 1 til styringsdokument til HF-a - Utdanning av helsepersonell.pdfSak 02215 Vedlegg 5 - Vedlegg 1 til styringsdokument til HF-a - Utdanning av helsepersonell.pdf
Sak 02215 Vedlegg 6 - Vedlegg 2 til styringsdokument til HF-a - Førebels mal for rapportering frå verksemda 2015.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/03.03.2015/Sak 02215 Vedlegg 6 - Vedlegg 2 til styringsdokument til HF-a - Førebels mal for rapportering frå verksemda 2015.pdfSak 02215 Vedlegg 6 - Vedlegg 2 til styringsdokument til HF-a - Førebels mal for rapportering frå verksemda 2015.pdf
Sak 02215 Vedlegg 7 - Vedlegg 3 til styringsdokument til HF-a - Oversikt over særskilte rapporteringskrav.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/03.03.2015/Sak 02215 Vedlegg 7 - Vedlegg 3 til styringsdokument til HF-a - Oversikt over særskilte rapporteringskrav.pdfSak 02215 Vedlegg 7 - Vedlegg 3 til styringsdokument til HF-a - Oversikt over særskilte rapporteringskrav.pdf
Sak 02215 Vedlegg 8 - Styringsdokument 2015 Sjukehusapoteka Vest HF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/03.03.2015/Sak 02215 Vedlegg 8 - Styringsdokument 2015 Sjukehusapoteka Vest HF.pdfSak 02215 Vedlegg 8 - Styringsdokument 2015 Sjukehusapoteka Vest HF.pdf
Sak 02215 Vedlegg 9 - Styringsdokument 2015 Helse Vest IKT AS.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/03.03.2015/Sak 02215 Vedlegg 9 - Styringsdokument 2015 Helse Vest IKT AS.pdfSak 02215 Vedlegg 9 - Styringsdokument 2015 Helse Vest IKT AS.pdf
Sak 02315 Årleg melding for 2014.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/03.03.2015/Sak 02315 Årleg melding for 2014.pdfSak 02315 Årleg melding for 2014.pdf
Sak 02315 Vedlegg 1 - Årleg Melding for 2014 Helse Vest RHF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/03.03.2015/Sak 02315 Vedlegg 1 - Årleg Melding for 2014 Helse Vest RHF.pdfSak 02315 Vedlegg 1 - Årleg Melding for 2014 Helse Vest RHF.pdf
Sak 02315 Vedlegg 2 - Vedlegg 1 til Årlig melding - Tabellrapportering.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/03.03.2015/Sak 02315 Vedlegg 2 - Vedlegg 1 til Årlig melding - Tabellrapportering.pdfSak 02315 Vedlegg 2 - Vedlegg 1 til Årlig melding - Tabellrapportering.pdf
Sak 02315 Vedlegg 3 - Vedlegg 2 til Årlig melding - Årleg melding frå RBU 2014.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/03.03.2015/Sak 02315 Vedlegg 3 - Vedlegg 2 til Årlig melding - Årleg melding frå RBU 2014.pdfSak 02315 Vedlegg 3 - Vedlegg 2 til Årlig melding - Årleg melding frå RBU 2014.pdf
Sak 02415 Årleg gjennomgang av styrande dokument for styret i Helse Vest RHF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/03.03.2015/Sak 02415 Årleg gjennomgang av styrande dokument for styret i Helse Vest RHF.pdfSak 02415 Årleg gjennomgang av styrande dokument for styret i Helse Vest RHF.pdf
Sak 02415 Vedlegg 1 - Vedtekter for Helse Vest RHF, sist endra 07012015.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/03.03.2015/Sak 02415 Vedlegg 1 - Vedtekter for Helse Vest RHF, sist endra 07012015.pdfSak 02415 Vedlegg 1 - Vedtekter for Helse Vest RHF, sist endra 07012015.pdf
Sak 02415 Vedlegg 2 - Styreinstruks for Helse Vest RHF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/03.03.2015/Sak 02415 Vedlegg 2 - Styreinstruks for Helse Vest RHF.pdfSak 02415 Vedlegg 2 - Styreinstruks for Helse Vest RHF.pdf
Sak 02415 Vedlegg 3 - Instruks for administrerande direktør i Helse Vest RHF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/03.03.2015/Sak 02415 Vedlegg 3 - Instruks for administrerande direktør i Helse Vest RHF.pdfSak 02415 Vedlegg 3 - Instruks for administrerande direktør i Helse Vest RHF.pdf
Sak 02415 Vedlegg 4 - Fullmaktsstruktur i Helse Vest RHF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/03.03.2015/Sak 02415 Vedlegg 4 - Fullmaktsstruktur i Helse Vest RHF.pdfSak 02415 Vedlegg 4 - Fullmaktsstruktur i Helse Vest RHF.pdf
Sak 02415 Vedlegg 5 - Rettleiar, Styrearbeid i regionale helseføretak v 2014.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/03.03.2015/Sak 02415 Vedlegg 5 - Rettleiar, Styrearbeid i regionale helseføretak v 2014.pdfSak 02415 Vedlegg 5 - Rettleiar, Styrearbeid i regionale helseføretak v 2014.pdf
Sak 02415 Vedlegg 6 - Etiske Retningslinjer for føretaksgruppa Helse Vest.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/03.03.2015/Sak 02415 Vedlegg 6 - Etiske Retningslinjer for føretaksgruppa Helse Vest.pdfSak 02415 Vedlegg 6 - Etiske Retningslinjer for føretaksgruppa Helse Vest.pdf
Sak 02415 Vedlegg 7 - Regjeringa sin eigarpolitikk Meld. St. 27.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/03.03.2015/Sak 02415 Vedlegg 7 - Regjeringa sin eigarpolitikk Meld. St. 27.pdfSak 02415 Vedlegg 7 - Regjeringa sin eigarpolitikk Meld. St. 27.pdf
Sak 02415 Vedlegg 8 - Retningslinjer for lønn og anna godtgjersle for leiande tilsette i føretak.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/03.03.2015/Sak 02415 Vedlegg 8 - Retningslinjer for lønn og anna godtgjersle for leiande tilsette i føretak.pdfSak 02415 Vedlegg 8 - Retningslinjer for lønn og anna godtgjersle for leiande tilsette i føretak.pdf
Sak 02515 Oppnemning av nytt medlem av revisjonsutvalet.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/03.03.2015/Sak 02515 Oppnemning av nytt medlem av revisjonsutvalet.pdfSak 02515 Oppnemning av nytt medlem av revisjonsutvalet.pdf
Sak 02615 Etablering av nytt innkjøpsføretak i Helse Vest - Helse Vest Innkjøp HF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/03.03.2015/Sak 02615 Etablering av nytt innkjøpsføretak i Helse Vest - Helse Vest Innkjøp HF.pdfSak 02615 Etablering av nytt innkjøpsføretak i Helse Vest - Helse Vest Innkjøp HF.pdf
Sak 02615 Vedlegg 1 - Prosjektrapport Orkidé-prosjektet.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/03.03.2015/Sak 02615 Vedlegg 1 - Prosjektrapport Orkidé-prosjektet.pdfSak 02615 Vedlegg 1 - Prosjektrapport Orkidé-prosjektet.pdf
Sak 02615 Vedlegg 2 - Notat dagsett 050215 til Helse Stavanger HF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/03.03.2015/Sak 02615 Vedlegg 2 - Notat dagsett 050215 til Helse Stavanger HF.pdfSak 02615 Vedlegg 2 - Notat dagsett 050215 til Helse Stavanger HF.pdf
Sak 02715 Stifting av Helse Vest Innkjøp HF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/03.03.2015/Sak 02715 Stifting av Helse Vest Innkjøp HF.pdfSak 02715 Stifting av Helse Vest Innkjøp HF.pdf
Sak 02715 Vedlegg 1 - Stiftelsesprotokoll endeleg, oppdatert 190215.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/03.03.2015/Sak 02715 Vedlegg 1 - Stiftelsesprotokoll endeleg, oppdatert 190215.pdfSak 02715 Vedlegg 1 - Stiftelsesprotokoll endeleg, oppdatert 190215.pdf
Sak 02715 Vedlegg 2 - Viljeserklæring frå revisor.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/03.03.2015/Sak 02715 Vedlegg 2 - Viljeserklæring frå revisor.PDFSak 02715 Vedlegg 2 - Viljeserklæring frå revisor.PDF
Sak 02815 Årsrapport for revisjonsutval og internrevisjon 2014.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/03.03.2015/Sak 02815 Årsrapport for revisjonsutval og internrevisjon 2014.pdfSak 02815 Årsrapport for revisjonsutval og internrevisjon 2014.pdf
Sak 02815 Vedlegg 1 - Årsrapport for revisjonsutval og internrevisjon 2014.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/03.03.2015/Sak 02815 Vedlegg 1 - Årsrapport for revisjonsutval og internrevisjon 2014.PDFSak 02815 Vedlegg 1 - Årsrapport for revisjonsutval og internrevisjon 2014.PDF
Sak 02915 Plan for internrevisjon 2015-2016.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/03.03.2015/Sak 02915 Plan for internrevisjon 2015-2016.pdfSak 02915 Plan for internrevisjon 2015-2016.pdf
Sak 02915 Vedlegg 1 - Plan for internrevisjon 2015-2016.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/03.03.2015/Sak 02915 Vedlegg 1 - Plan for internrevisjon 2015-2016.PDFSak 02915 Vedlegg 1 - Plan for internrevisjon 2015-2016.PDF
Sak 03015 Instruksar for revisjonsutval og internrevisjon.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/03.03.2015/Sak 03015 Instruksar for revisjonsutval og internrevisjon.pdfSak 03015 Instruksar for revisjonsutval og internrevisjon.pdf
Sak 03015 Vedlegg 1 - Instruks for internrevisjon.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/03.03.2015/Sak 03015 Vedlegg 1 - Instruks for internrevisjon.PDFSak 03015 Vedlegg 1 - Instruks for internrevisjon.PDF
Sak 03015 Vedlegg 2 - Instruks for revisjonsutvalet.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/03.03.2015/Sak 03015 Vedlegg 2 - Instruks for revisjonsutvalet.PDFSak 03015 Vedlegg 2 - Instruks for revisjonsutvalet.PDF
Sak 03115 Protokoll frå møte i revisjonsutvalet 04.12.2014.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/03.03.2015/Sak 03115 Protokoll frå møte i revisjonsutvalet 04.12.2014.pdfSak 03115 Protokoll frå møte i revisjonsutvalet 04.12.2014.pdf
Sak 03115 Vedlegg 1 - Protokoll frå møte i revisjonsutvalet 04.12.2014.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/03.03.2015/Sak 03115 Vedlegg 1 - Protokoll frå møte i revisjonsutvalet 04.12.2014.PDFSak 03115 Vedlegg 1 - Protokoll frå møte i revisjonsutvalet 04.12.2014.PDF
Skriv 00 - Skriv og meldingar forside 030315.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/03.03.2015/Skriv og meldingar/Skriv 00 - Skriv og meldingar forside 030315.pdfSkriv 00 - Skriv og meldingar forside 030315.pdf
Skriv 01 - Brev frå Helse Vest RHF til HOD, dagsett 011214 - Rapportering pr. oktober 2014.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/03.03.2015/Skriv og meldingar/Skriv 01 - Brev frå Helse Vest RHF til HOD, dagsett 011214 - Rapportering pr. oktober 2014.pdfSkriv 01 - Brev frå Helse Vest RHF til HOD, dagsett 011214 - Rapportering pr. oktober 2014.pdf


4. februar

Sak 00115 INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE VEST RHF 4. FEBRUAR 2015.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/04.02.2015/Sak 00115 INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE VEST RHF 4. FEBRUAR 2015.pdfSak 00115 INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE VEST RHF 4. FEBRUAR 2015.pdf
Sak 00215 PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF 8. DESEMBER 2014.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/04.02.2015/Sak 00215 PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF 8. DESEMBER 2014.pdfSak 00215 PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF 8. DESEMBER 2014.pdf
Sak 00315 Administrerande direktør si orientering.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/04.02.2015/Sak 00315 Administrerande direktør si orientering.pdfSak 00315 Administrerande direktør si orientering.pdf
Sak 00315 Vedlegg AD si orientering pkt 1 - Tilsynsrapportering per. 10 jan 2015.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/04.02.2015/Sak 00315 Vedlegg AD si orientering pkt 1 - Tilsynsrapportering per. 10 jan 2015.pdfSak 00315 Vedlegg AD si orientering pkt 1 - Tilsynsrapportering per. 10 jan 2015.pdf
Sak 00315 Vedlegg AD si orientering pkt 2 - Publisering frå Regjeringen.no.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/04.02.2015/Sak 00315 Vedlegg AD si orientering pkt 2 - Publisering frå Regjeringen.no.pdfSak 00315 Vedlegg AD si orientering pkt 2 - Publisering frå Regjeringen.no.pdf
Sak 00315 Vedlegg AD si orientering pkt 2 - oversikt over nye lover og myndigheitskrav.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/04.02.2015/Sak 00315 Vedlegg AD si orientering pkt 2 - oversikt over nye lover og myndigheitskrav.pdfSak 00315 Vedlegg AD si orientering pkt 2 - oversikt over nye lover og myndigheitskrav.pdf
Sak 00315 Vedlegg AD si orientering pkt 3 - Oversikt over høyringar.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/04.02.2015/Sak 00315 Vedlegg AD si orientering pkt 3 - Oversikt over høyringar.pdfSak 00315 Vedlegg AD si orientering pkt 3 - Oversikt over høyringar.pdf
Sak 00315 Vedlegg AD si orientering pkt 4 - Endringar i styret sin årsplan for 2015.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/04.02.2015/Sak 00315 Vedlegg AD si orientering pkt 4 - Endringar i styret sin årsplan for 2015.pdfSak 00315 Vedlegg AD si orientering pkt 4 - Endringar i styret sin årsplan for 2015.pdf
Sak 00315 Vedlegg AD si orientering pkt 5 - Kunngjering om val av nye styremedlemmer valt av og blant dei tilsette.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/04.02.2015/Sak 00315 Vedlegg AD si orientering pkt 5 - Kunngjering om val av nye styremedlemmer valt av og blant dei tilsette.pdfSak 00315 Vedlegg AD si orientering pkt 5 - Kunngjering om val av nye styremedlemmer valt av og blant dei tilsette.pdf
Sak 00414 Rapportering frå verksemda per desember 2014.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/04.02.2015/Sak 00414 Rapportering frå verksemda per desember 2014.pdfSak 00414 Rapportering frå verksemda per desember 2014.pdf
Sak 00515 Konsernbudsjett 2015.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/04.02.2015/Sak 00515 Konsernbudsjett 2015.pdfSak 00515 Konsernbudsjett 2015.pdf
Sak 00615 Budsjett 2015 for Helse Vest RHF - administrasjonen.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/04.02.2015/Sak 00615 Budsjett 2015 for Helse Vest RHF - administrasjonen.pdfSak 00615 Budsjett 2015 for Helse Vest RHF - administrasjonen.pdf
Sak 00715 Oppdragsdokument til Helse Vest RHF 2015.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/04.02.2015/Sak 00715 Oppdragsdokument til Helse Vest RHF 2015.pdfSak 00715 Oppdragsdokument til Helse Vest RHF 2015.pdf
Sak 00715 Vedlegg 1 - Oppdragsdokument til Helse Vest 2015.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/04.02.2015/Sak 00715 Vedlegg 1 - Oppdragsdokument til Helse Vest 2015.pdfSak 00715 Vedlegg 1 - Oppdragsdokument til Helse Vest 2015.pdf
Sak 00715 Vedlegg 2 - Sjukehustalen 2015.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/04.02.2015/Sak 00715 Vedlegg 2 - Sjukehustalen 2015.pdfSak 00715 Vedlegg 2 - Sjukehustalen 2015.pdf
Sak 00815 Protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF 7. januar 2015.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/04.02.2015/Sak 00815 Protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF 7. januar 2015.pdfSak 00815 Protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF 7. januar 2015.pdf
Sak 00815 Vedlegg 1 - Protokoll frå føretaksmøte Helse Vest RHF 7. januar 2015.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/04.02.2015/Sak 00815 Vedlegg 1 - Protokoll frå føretaksmøte Helse Vest RHF 7. januar 2015.pdfSak 00815 Vedlegg 1 - Protokoll frå føretaksmøte Helse Vest RHF 7. januar 2015.pdf
Sak 00815 Vedlegg 2 - Vedtekter for Helse Vest RHF, sist endra 07012015.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/04.02.2015/Sak 00815 Vedlegg 2 - Vedtekter for Helse Vest RHF, sist endra 07012015.pdfSak 00815 Vedlegg 2 - Vedtekter for Helse Vest RHF, sist endra 07012015.pdf
Sak 00815 Vedlegg 3 - Rapporteringsvedlegg til protokoll 2015 HV.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/04.02.2015/Sak 00815 Vedlegg 3 - Rapporteringsvedlegg til protokoll 2015 HV.pdfSak 00815 Vedlegg 3 - Rapporteringsvedlegg til protokoll 2015 HV.pdf
Sak 00915 Felles risikostyringsmål for sjukehusføretaka i Helse Vest 2015.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/04.02.2015/Sak 00915 Felles risikostyringsmål for sjukehusføretaka i Helse Vest 2015.pdfSak 00915 Felles risikostyringsmål for sjukehusføretaka i Helse Vest 2015.pdf
Sak 01015 Risikobilde for Helse Bergen HF og Helse Vest IKT AS per 2 tertial 2014.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/04.02.2015/Sak 01015 Risikobilde for Helse Bergen HF og Helse Vest IKT AS per 2 tertial 2014.pdfSak 01015 Risikobilde for Helse Bergen HF og Helse Vest IKT AS per 2 tertial 2014.pdf
Sak 01115 Høyring - NOU 2014 12 Åpent og rettferdig - prioriteringer i helsetjenesten.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/04.02.2015/Sak 01115 Høyring - NOU 2014 12 Åpent og rettferdig - prioriteringer i helsetjenesten.pdfSak 01115 Høyring - NOU 2014 12 Åpent og rettferdig - prioriteringer i helsetjenesten.pdf
Sak 01215 Differensierte ventetider.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/04.02.2015/Sak 01215 Differensierte ventetider.pdfSak 01215 Differensierte ventetider.pdf
Sak 01315 Igangsetting av forprosjekt Bygg Aust Helse Førde.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/04.02.2015/Sak 01315 Igangsetting av forprosjekt Bygg Aust Helse Førde.pdfSak 01315 Igangsetting av forprosjekt Bygg Aust Helse Førde.pdf
Sak 01315 Nybygg Aust- Vedlegg 1 Konseptfaserapport Bygg Aust.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/04.02.2015/Sak 01315 Nybygg Aust- Vedlegg 1 Konseptfaserapport Bygg Aust.pdfSak 01315 Nybygg Aust- Vedlegg 1 Konseptfaserapport Bygg Aust.pdf
Sak 01315 Nybygg Aust- Vedlegg 2 Skisseprosjekt alternativ 1.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/04.02.2015/Sak 01315 Nybygg Aust- Vedlegg 2 Skisseprosjekt alternativ 1.PDFSak 01315 Nybygg Aust- Vedlegg 2 Skisseprosjekt alternativ 1.PDF
Sak 01315 Nybygg Aust- Vedlegg 3 Skisseprosjekt alternativ 2.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/04.02.2015/Sak 01315 Nybygg Aust- Vedlegg 3 Skisseprosjekt alternativ 2.PDFSak 01315 Nybygg Aust- Vedlegg 3 Skisseprosjekt alternativ 2.PDF
Sak 01315 Nybygg Aust- Vedlegg 4 Skisseprosjekt alternativ 3.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/04.02.2015/Sak 01315 Nybygg Aust- Vedlegg 4 Skisseprosjekt alternativ 3.PDFSak 01315 Nybygg Aust- Vedlegg 4 Skisseprosjekt alternativ 3.PDF
Sak 01315 Nybygg Aust- Vedlegg 5 Skisseprosjekt alternativ 4.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/04.02.2015/Sak 01315 Nybygg Aust- Vedlegg 5 Skisseprosjekt alternativ 4.PDFSak 01315 Nybygg Aust- Vedlegg 5 Skisseprosjekt alternativ 4.PDF
Sak 01315 Nybygg Aust- Vedlegg 6 Forprosjekt - foreløpig framdriftsplan.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/04.02.2015/Sak 01315 Nybygg Aust- Vedlegg 6 Forprosjekt - foreløpig framdriftsplan.PDFSak 01315 Nybygg Aust- Vedlegg 6 Forprosjekt - foreløpig framdriftsplan.PDF
Sak 01415 Meld St 11 2014-2015 Kvalitet og pasientsikkerhet 2013.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/04.02.2015/Sak 01415 Meld St 11 2014-2015 Kvalitet og pasientsikkerhet 2013.pdfSak 01415 Meld St 11 2014-2015 Kvalitet og pasientsikkerhet 2013.pdf
Sak 01415 Vedlegg 1 - Meld. St. 11 Kvalitet og pasientsikkerhet 2013.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/04.02.2015/Sak 01415 Vedlegg 1 - Meld. St. 11 Kvalitet og pasientsikkerhet 2013.pdfSak 01415 Vedlegg 1 - Meld. St. 11 Kvalitet og pasientsikkerhet 2013.pdf
Sak 01515 Innovasjonssatsinga i Helse Vest.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/04.02.2015/Sak 01515 Innovasjonssatsinga i Helse Vest.pdfSak 01515 Innovasjonssatsinga i Helse Vest.pdf
Sak 01515 Vedlegg 1 - Rapport Innovasjon i Helse Vest.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/04.02.2015/Sak 01515 Vedlegg 1 - Rapport Innovasjon i Helse Vest.pdfSak 01515 Vedlegg 1 - Rapport Innovasjon i Helse Vest.pdf
Sak 01615 Protokoll frå møte i revisjonsutvalet 30.09.2014.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/04.02.2015/Sak 01615 Protokoll frå møte i revisjonsutvalet 30.09.2014.pdfSak 01615 Protokoll frå møte i revisjonsutvalet 30.09.2014.pdf
Sak 01615 Vedlegg 1 - Protokoll 30.09.2014.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/04.02.2015/Sak 01615 Vedlegg 1 - Protokoll 30.09.2014.PDFSak 01615 Vedlegg 1 - Protokoll 30.09.2014.PDF
Skriv 00 - Skriv og meldingar forside 040215.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/04.02.2015/Skriv og meldingar/Skriv 00 - Skriv og meldingar forside 040215.pdfSkriv 00 - Skriv og meldingar forside 040215.pdf
Skriv 01 - Skriv og meldingar forside 040215.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/04.02.2015/Skriv og meldingar/Skriv 01 - Skriv og meldingar forside 040215.pdfSkriv 01 - Skriv og meldingar forside 040215.pdf
Skriv 02 - Brev frå Helse Vest RHF til HOD – Rapportering pr. september 2014.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/04.02.2015/Skriv og meldingar/Skriv 02 - Brev frå Helse Vest RHF til HOD – Rapportering pr. september 2014.pdfSkriv 02 - Brev frå Helse Vest RHF til HOD – Rapportering pr. september 2014.pdf
Skriv 03 - Kopi av brev frå Fylkesmannen i Hordaland til Helse Bergen HF – Tilsynet med BUP Voss er avslutta.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/04.02.2015/Skriv og meldingar/Skriv 03 - Kopi av brev frå Fylkesmannen i Hordaland til Helse Bergen HF – Tilsynet med BUP Voss er avslutta.pdfSkriv 03 - Kopi av brev frå Fylkesmannen i Hordaland til Helse Bergen HF – Tilsynet med BUP Voss er avslutta.pdf
Skriv 04 - Kopi av brev frå Fylkesmannen i Hordaland til Helse Bergen HF – Rapport frå tilsyn 25.- 26.11.2014.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/04.02.2015/Skriv og meldingar/Skriv 04 - Kopi av brev frå Fylkesmannen i Hordaland til Helse Bergen HF – Rapport frå tilsyn 25.- 26.11.2014.pdfSkriv 04 - Kopi av brev frå Fylkesmannen i Hordaland til Helse Bergen HF – Rapport frå tilsyn 25.- 26.11.2014.pdf
Skriv 04 - Vedlegg - Rapport.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/04.02.2015/Skriv og meldingar/Skriv 04 - Vedlegg - Rapport.pdfSkriv 04 - Vedlegg - Rapport.pdf
Skriv 05 - Kopi av brev frå ordførerane i Sogn og Fjordane - Fråsegn om barne- og ungdomspsykiatrien.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/04.02.2015/Skriv og meldingar/Skriv 05 - Kopi av brev frå ordførerane i Sogn og Fjordane - Fråsegn om barne- og ungdomspsykiatrien.pdfSkriv 05 - Kopi av brev frå ordførerane i Sogn og Fjordane - Fråsegn om barne- og ungdomspsykiatrien.pdf   

Arkiv 2002 - 2014

Styredokument 2014

Styredokument 2013

Styredokument 2012

Styredokument 2011

Styredokument 2010

Styredokument 2009

Styredokument 2008

Styredokument 2007

Styredokument 2006

Styredokument 2005

Styredokument 2004

Styredokument 2003

Styredokument 2002