Styredokument, skriv og meldingar

Styremøta i Helse Vest er opne for publikum og presse. Styremøta blir for tida blir haldne som video-/telefonmøte. Pressa kan ta kontakt på info at helse-vest.no eller med medievakta for å få oppkoplingsinformasjon for deltaking på telefon.

2021

21. april

24. mars - del 1

24. mars - del 2

17. februar


2020

9. desember

Sak 12920 Innkalling og sakliste til styremøte.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/09.12.2020/Sak 12920 Innkalling og sakliste til styremøte.pdfSak 12920 Innkalling og sakliste til styremøte.pdfpdf478364
Sak 13020 Protokoll for styremøte 041120.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/09.12.2020/Sak 13020 Protokoll for styremøte 041120.pdfSak 13020 Protokoll for styremøte 041120.pdfpdf1488225
Sak 13020 Vedl. 1 - Årsplan 2020.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/09.12.2020/Sak 13020 Vedl. 1 - Årsplan 2020.pdfSak 13020 Vedl. 1 - Årsplan 2020.pdfpdf710392
Sak 13120 Adm. dir. si orientering.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/09.12.2020/Sak 13120 Adm. dir. si orientering.pdfSak 13120 Adm. dir. si orientering.pdfpdf460246
Sak 13120 Vedl AD si orient. pkt 1 - Rapportering tilsynssaker.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/09.12.2020/Sak 13120 Vedl AD si orient. pkt 1 - Rapportering tilsynssaker.pdfSak 13120 Vedl AD si orient. pkt 1 - Rapportering tilsynssaker.pdfpdf829856
Sak 13120 Vedl AD si orient. pkt 2 - Orientering om lover, forskrifter og myndigheitskrav.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/09.12.2020/Sak 13120 Vedl AD si orient. pkt 2 - Orientering om lover, forskrifter og myndigheitskrav.pdfSak 13120 Vedl AD si orient. pkt 2 - Orientering om lover, forskrifter og myndigheitskrav.pdfpdf470816
Sak 13120 Vedl AD si orient. pkt 3 - Høyringar.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/09.12.2020/Sak 13120 Vedl AD si orient. pkt 3 - Høyringar.pdfSak 13120 Vedl AD si orient. pkt 3 - Høyringar.pdfpdf515093
Sak 13120 Vedl AD si orient. pkt 4 - Regionale planar under arbeid.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/09.12.2020/Sak 13120 Vedl AD si orient. pkt 4 - Regionale planar under arbeid.pdfSak 13120 Vedl AD si orient. pkt 4 - Regionale planar under arbeid.pdfpdf730697
Sak 13120 Vedl AD si orient. pkt 5 - Saker til oppfølging.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/09.12.2020/Sak 13120 Vedl AD si orient. pkt 5 - Saker til oppfølging.pdfSak 13120 Vedl AD si orient. pkt 5 - Saker til oppfølging.pdfpdf644182
Sak 13120 Vedl AD si orient. pkt 8 - Resertifisering ISO 140012015 Ytre miljø.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/09.12.2020/Sak 13120 Vedl AD si orient. pkt 8 - Resertifisering ISO 140012015 Ytre miljø.pdfSak 13120 Vedl AD si orient. pkt 8 - Resertifisering ISO 140012015 Ytre miljø.pdfpdf440209
Sak 13120 Vedl AD si orient. pkt 9 - Status regional plan for habilitering og rehabilitering.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/09.12.2020/Sak 13120 Vedl AD si orient. pkt 9 - Status regional plan for habilitering og rehabilitering.pdfSak 13120 Vedl AD si orient. pkt 9 - Status regional plan for habilitering og rehabilitering.pdfpdf802693
Sak 13220 Rapportering frå verksemda.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/09.12.2020/Sak 13220 Rapportering frå verksemda.pdfSak 13220 Rapportering frå verksemda.pdfpdf1643178
Sak 13220 Vedl. 1 - Rapportering.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/09.12.2020/Sak 13220 Vedl. 1 - Rapportering.pdfSak 13220 Vedl. 1 - Rapportering.pdfpdf2667331
Sak 13320 Revidert konseptrapport. Val av utbyggingsalt. trinn 2 - Helse Fonna.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/09.12.2020/Sak 13320 Revidert konseptrapport. Val av utbyggingsalt. trinn 2 - Helse Fonna.pdfSak 13320 Revidert konseptrapport. Val av utbyggingsalt. trinn 2 - Helse Fonna.pdfpdf976341
Sak 13320 Vedl. 1 Styresak 56-20 Helse Fonna HF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/09.12.2020/Sak 13320 Vedl. 1 Styresak 56-20 Helse Fonna HF.pdfSak 13320 Vedl. 1 Styresak 56-20 Helse Fonna HF.pdfpdf314379
Sak 13320 Vedl. 2 Konseptrapport 2016 Haugesund Sjukehus.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/09.12.2020/Sak 13320 Vedl. 2 Konseptrapport 2016 Haugesund Sjukehus.pdfSak 13320 Vedl. 2 Konseptrapport 2016 Haugesund Sjukehus.pdfpdf2172117
Sak 13320 Vedl. 3 - Revidert konseptrapport Haugesund Sjukehus.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/09.12.2020/Sak 13320 Vedl. 3 - Revidert konseptrapport Haugesund Sjukehus.pdfSak 13320 Vedl. 3 - Revidert konseptrapport Haugesund Sjukehus.pdfpdf3795166
Sak 13320 Vedl. 4 - Ekstern kvalitetssikring.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/09.12.2020/Sak 13320 Vedl. 4 - Ekstern kvalitetssikring.pdfSak 13320 Vedl. 4 - Ekstern kvalitetssikring.pdfpdf784976
Sak 13420 Forprosjekt vaskehall og sterilsentral - Parkhjørnet Helse Bergen HF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/09.12.2020/Sak 13420 Forprosjekt vaskehall og sterilsentral - Parkhjørnet Helse Bergen HF.pdfSak 13420 Forprosjekt vaskehall og sterilsentral - Parkhjørnet Helse Bergen HF.pdfpdf1047262
Sak 13420 Vedl. 1 - Forprosjektrapport Parkhjørnet.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/09.12.2020/Sak 13420 Vedl. 1 - Forprosjektrapport Parkhjørnet.pdfSak 13420 Vedl. 1 - Forprosjektrapport Parkhjørnet.pdfpdf4592518
Sak 13420 Vedl. 2 - Styresak 098-20.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/09.12.2020/Sak 13420 Vedl. 2 - Styresak 098-20.pdfSak 13420 Vedl. 2 - Styresak 098-20.pdfpdf969179
Sak 13420 Vedl. 3 - Protokoll frå styremøte 2020 10 28 - utdrag.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/09.12.2020/Sak 13420 Vedl. 3 - Protokoll frå styremøte 2020 10 28 - utdrag.pdfSak 13420 Vedl. 3 - Protokoll frå styremøte 2020 10 28 - utdrag.pdfpdf676105
Sak 13520 Topp 5 risiko for felles risikostyring i Helse Vest.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/09.12.2020/Sak 13520 Topp 5 risiko for felles risikostyring i Helse Vest.pdfSak 13520 Topp 5 risiko for felles risikostyring i Helse Vest.pdfpdf685903
Sak 13620 Inntektsfordeling og resultatkrav 2021.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/09.12.2020/Sak 13620 Inntektsfordeling og resultatkrav 2021.pdfSak 13620 Inntektsfordeling og resultatkrav 2021.pdfpdf1236509
Sak 13720 Innspel til statsbudsjettet for 2022.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/09.12.2020/Sak 13720 Innspel til statsbudsjettet for 2022.pdfSak 13720 Innspel til statsbudsjettet for 2022.pdfpdf791728
Sak 13720 Brev til HOD - Innspel til statsbudsjettet for 2022.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/09.12.2020/Sak 13720 Brev til HOD - Innspel til statsbudsjettet for 2022.pdfSak 13720 Brev til HOD - Innspel til statsbudsjettet for 2022.pdfpdf1530984
Sak 13820 Revidert nasjonalbudsjett 2020 - Oppfølging av stortingsmelding.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/09.12.2020/Sak 13820 Revidert nasjonalbudsjett 2020 - Oppfølging av stortingsmelding.pdfSak 13820 Revidert nasjonalbudsjett 2020 - Oppfølging av stortingsmelding.pdfpdf950172
Sak 13920 Sykehusinnkjøp HF – Strategi 2020–2023.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/09.12.2020/Sak 13920 Sykehusinnkjøp HF – Strategi 2020–2023.pdfSak 13920 Sykehusinnkjøp HF – Strategi 2020–2023.pdfpdf670671
Sak 13920 Vedl. 1 - Strategi Sykehusinnkjøp HF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/09.12.2020/Sak 13920 Vedl. 1 - Strategi Sykehusinnkjøp HF.pdfSak 13920 Vedl. 1 - Strategi Sykehusinnkjøp HF.pdfpdf1232664
Sak 14020 Styringsdokument 2021 til helseføretaka og HVIKT.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/09.12.2020/Sak 14020 Styringsdokument 2021 til helseføretaka og HVIKT.pdfSak 14020 Styringsdokument 2021 til helseføretaka og HVIKT.pdfpdf777456
Sak 14020 Vedl. 1 - Styringsdokument 2020 for HF-a.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/09.12.2020/Sak 14020 Vedl. 1 - Styringsdokument 2020 for HF-a.pdfSak 14020 Vedl. 1 - Styringsdokument 2020 for HF-a.pdfpdf1898674
Sak 14020 Vedl. 2 - Styringsdokument 2020 for SAV.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/09.12.2020/Sak 14020 Vedl. 2 - Styringsdokument 2020 for SAV.pdfSak 14020 Vedl. 2 - Styringsdokument 2020 for SAV.pdfpdf1104301
Sak 14020 Vedl. 3 - Styringsdokument 2020 - HV IKT AS.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/09.12.2020/Sak 14020 Vedl. 3 - Styringsdokument 2020 - HV IKT AS.pdfSak 14020 Vedl. 3 - Styringsdokument 2020 - HV IKT AS.pdfpdf1030053
Sak 14120 Revisjon av rettleiar for utviklingsplanar.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/09.12.2020/Sak 14120 Revisjon av rettleiar for utviklingsplanar.pdfSak 14120 Revisjon av rettleiar for utviklingsplanar.pdfpdf778610
Sak 14120 Vedl. 1 - Revidert veileder utviklingsplaner v1.0.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/09.12.2020/Sak 14120 Vedl. 1 - Revidert veileder utviklingsplaner v1.0.pdfSak 14120 Vedl. 1 - Revidert veileder utviklingsplaner v1.0.pdfpdf1253302
Sak 14220 Organisering av internrevisjonen i Helse Vest.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/09.12.2020/Sak 14220 Organisering av internrevisjonen i Helse Vest.pdfSak 14220 Organisering av internrevisjonen i Helse Vest.pdfpdf624741
Sak 14220 Vedl. 1 - Organisering av internrevisjonen.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/09.12.2020/Sak 14220 Vedl. 1 - Organisering av internrevisjonen.pdfSak 14220 Vedl. 1 - Organisering av internrevisjonen.pdfpdf745329
Sak 14220 Vedl. 2 - Organisering av internrevisjonen.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/09.12.2020/Sak 14220 Vedl. 2 - Organisering av internrevisjonen.pdfSak 14220 Vedl. 2 - Organisering av internrevisjonen.pdfpdf446169
Sak 14230 Oppnemning av regionalt brukarutval 2021-2023.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/09.12.2020/Sak 14230 Oppnemning av regionalt brukarutval 2021-2023.pdfSak 14230 Oppnemning av regionalt brukarutval 2021-2023.pdfpdf786807
Sak 14420 Protokoll frå føretaksmøte 13. nov. 2020.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/09.12.2020/Sak 14420 Protokoll frå føretaksmøte 13. nov. 2020.pdfSak 14420 Protokoll frå føretaksmøte 13. nov. 2020.pdfpdf629066
Sak 14420 Vedl. 1 - Protokoll.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/09.12.2020/Sak 14420 Vedl. 1 - Protokoll.pdfSak 14420 Vedl. 1 - Protokoll.pdfpdf231896
Skriv og meldingar.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/09.12.2020/Skriv og meldingar/Skriv og meldingar.pdfSkriv og meldingar.pdfpdf23609571
Styret si eigenevaluering 2020 - Notat.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/09.12.2020/Styret si eigenevaluering 2020 - Notat.pdfStyret si eigenevaluering 2020 - Notat.pdfpdf536443

4. november

Sak 11420 Innkalling til styremøte 041120.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/04.11.2020/Sak 11420 Innkalling til styremøte 041120.pdfSak 11420 Innkalling til styremøte 041120.pdfpdf515362
Sak 11520 Protokoll frå styremøte 280920.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/04.11.2020/Sak 11520 Protokoll frå styremøte 280920.pdfSak 11520 Protokoll frå styremøte 280920.pdfpdf1138624
Sak 11520 Vedlegg 1 - Årsplan 2020 for styret i Helse Vest RHF per oktober 2020.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/04.11.2020/Sak 11520 Vedlegg 1 - Årsplan 2020 for styret i Helse Vest RHF per oktober 2020.pdfSak 11520 Vedlegg 1 - Årsplan 2020 for styret i Helse Vest RHF per oktober 2020.pdfpdf703736
Sak 11620 Administrerande direktør si orientering.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/04.11.2020/Sak 11620 Administrerande direktør si orientering.pdfSak 11620 Administrerande direktør si orientering.pdfpdf464686
Sak 11620 Vedlegg AD si orientering pkt 1 - Rapportering tilsynssaker.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/04.11.2020/Sak 11620 Vedlegg AD si orientering pkt 1 - Rapportering tilsynssaker.pdfSak 11620 Vedlegg AD si orientering pkt 1 - Rapportering tilsynssaker.pdfpdf830039
Sak 11620 Vedlegg AD si orientering pkt 10 - Kostnader i spesialisthelsetenesten.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/04.11.2020/Sak 11620 Vedlegg AD si orientering pkt 10 - Kostnader i spesialisthelsetenesten.pdfSak 11620 Vedlegg AD si orientering pkt 10 - Kostnader i spesialisthelsetenesten.pdfpdf475014
Sak 11620 Vedlegg AD si orientering pkt 10 - Kostnader i spesialisthelsetenesten 2019 - IS 2949.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/04.11.2020/Sak 11620 Vedlegg AD si orientering pkt 10 - Kostnader i spesialisthelsetenesten 2019 - IS 2949.pdfSak 11620 Vedlegg AD si orientering pkt 10 - Kostnader i spesialisthelsetenesten 2019 - IS 2949.pdfpdf400829
Sak 11620 Vedlegg AD si orientering pkt 11 - Tenester i psykisk helsevern og TSB 2015 - 2019.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/04.11.2020/Sak 11620 Vedlegg AD si orientering pkt 11 - Tenester i psykisk helsevern og TSB 2015 - 2019.pdfSak 11620 Vedlegg AD si orientering pkt 11 - Tenester i psykisk helsevern og TSB 2015 - 2019.pdfpdf628609
Sak 11620 Vedlegg AD si orientering pkt 11 - Vedlegg - Tjenester i psykisk helsevern og TSB 2015-2019 - IS-2952.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/04.11.2020/Sak 11620 Vedlegg AD si orientering pkt 11 - Vedlegg - Tjenester i psykisk helsevern og TSB 2015-2019 - IS-2952.pdfSak 11620 Vedlegg AD si orientering pkt 11 - Vedlegg - Tjenester i psykisk helsevern og TSB 2015-2019 - IS-2952.pdfpdf4282868
Sak 11620 Vedlegg AD si orientering pkt 12 - Pasientskader i Norge 2019 - Målt med Global Trigger Tool rapportformat.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/04.11.2020/Sak 11620 Vedlegg AD si orientering pkt 12 - Pasientskader i Norge 2019 - Målt med Global Trigger Tool rapportformat.pdfSak 11620 Vedlegg AD si orientering pkt 12 - Pasientskader i Norge 2019 - Målt med Global Trigger Tool rapportformat.pdfpdf434609
Sak 11620 Vedlegg AD si orientering pkt 2 - Orientering om relevante lover, forskrifter og myndigheitskrav.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/04.11.2020/Sak 11620 Vedlegg AD si orientering pkt 2 - Orientering om relevante lover, forskrifter og myndigheitskrav.pdfSak 11620 Vedlegg AD si orientering pkt 2 - Orientering om relevante lover, forskrifter og myndigheitskrav.pdfpdf452971
Sak 11620 Vedlegg AD si orientering pkt 3 - Oversikt over høyringar.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/04.11.2020/Sak 11620 Vedlegg AD si orientering pkt 3 - Oversikt over høyringar.pdfSak 11620 Vedlegg AD si orientering pkt 3 - Oversikt over høyringar.pdfpdf632206
Sak 11620 Vedlegg AD si orientering pkt 4 - Oversikt regionale planar under arbeid - oktober 2020.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/04.11.2020/Sak 11620 Vedlegg AD si orientering pkt 4 - Oversikt regionale planar under arbeid - oktober 2020.pdfSak 11620 Vedlegg AD si orientering pkt 4 - Oversikt regionale planar under arbeid - oktober 2020.pdfpdf625930
Sak 11620 Vedlegg AD si orientering pkt 6 - Saker til oppfølging etter styremøte.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/04.11.2020/Sak 11620 Vedlegg AD si orientering pkt 6 - Saker til oppfølging etter styremøte.pdfSak 11620 Vedlegg AD si orientering pkt 6 - Saker til oppfølging etter styremøte.pdfpdf621142
Sak 11620 Vedlegg AD si orientering pkt 7 - Vurdering av behov for nye lokalar til Helse Vest RHF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/04.11.2020/Sak 11620 Vedlegg AD si orientering pkt 7 - Vurdering av behov for nye lokalar til Helse Vest RHF.pdfSak 11620 Vedlegg AD si orientering pkt 7 - Vurdering av behov for nye lokalar til Helse Vest RHF.pdfpdf440238
Sak 11620 Vedlegg AD si orientering pkt 8 - Oppfølging av nummerert brev, Helse Stavanger HF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/04.11.2020/Sak 11620 Vedlegg AD si orientering pkt 8 - Oppfølging av nummerert brev, Helse Stavanger HF.pdfSak 11620 Vedlegg AD si orientering pkt 8 - Oppfølging av nummerert brev, Helse Stavanger HF.pdfpdf568199
Sak 11720 - Rapportering frå verksemda per september 2020.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/04.11.2020/Sak 11720 - Rapportering frå verksemda per september 2020.pdfSak 11720 - Rapportering frå verksemda per september 2020.pdfpdf1319501
Sak 11720 Vedlegg 1 - Rapportering frå verksemda per september 2020.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/04.11.2020/Sak 11720 Vedlegg 1 - Rapportering frå verksemda per september 2020.pdfSak 11720 Vedlegg 1 - Rapportering frå verksemda per september 2020.pdfpdf2745943
Sak 11820 - Revisjon av Helse Vest sin inntektsmodell.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/04.11.2020/Sak 11820 - Revisjon av Helse Vest sin inntektsmodell.pdfSak 11820 - Revisjon av Helse Vest sin inntektsmodell.pdfpdf646714
Sak 11920 Rammeverk for verksemdsstyring i Helse Vest.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/04.11.2020/Sak 11920 Rammeverk for verksemdsstyring i Helse Vest.pdfSak 11920 Rammeverk for verksemdsstyring i Helse Vest.pdfpdf762657
Sak 11920 Vedlegg 1 - Rammeverk for verksemdstyring Helse Vest.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/04.11.2020/Sak 11920 Vedlegg 1 - Rammeverk for verksemdstyring Helse Vest.pdfSak 11920 Vedlegg 1 - Rammeverk for verksemdstyring Helse Vest.pdfpdf1759294
Sak 11920 Vedlegg 2 - Oppfølging av forskrifta Leiing og kvalitetsforbetring i Helse Vest RHF 25.05.20.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/04.11.2020/Sak 11920 Vedlegg 2 - Oppfølging av forskrifta Leiing og kvalitetsforbetring i Helse Vest RHF 25.05.20.pdfSak 11920 Vedlegg 2 - Oppfølging av forskrifta Leiing og kvalitetsforbetring i Helse Vest RHF 25.05.20.pdfpdf299816
Sak 11920 Vedlegg 3 - Oppfølging av forskrifta Leiing og kvalitetsforbetring i Helse Vest RHF 29.09.20.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/04.11.2020/Sak 11920 Vedlegg 3 - Oppfølging av forskrifta Leiing og kvalitetsforbetring i Helse Vest RHF 29.09.20.pdfSak 11920 Vedlegg 3 - Oppfølging av forskrifta Leiing og kvalitetsforbetring i Helse Vest RHF 29.09.20.pdfpdf576957
Sak 12020 Pilot - Leiinga si årlege gjennomgang av styringssystem i Helse Vest RHF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/04.11.2020/Sak 12020 Pilot - Leiinga si årlege gjennomgang av styringssystem i Helse Vest RHF.pdfSak 12020 Pilot - Leiinga si årlege gjennomgang av styringssystem i Helse Vest RHF.pdfpdf813973
Sak 12020 Vedlegg 1 - Leiinga si gjennomgang 2020 Helse Vest RHF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/04.11.2020/Sak 12020 Vedlegg 1 - Leiinga si gjennomgang 2020 Helse Vest RHF.pdfSak 12020 Vedlegg 1 - Leiinga si gjennomgang 2020 Helse Vest RHF.pdfpdf1825935
Sak 12020 Vedlegg 2 - Tiltaksplan - oppfølging av LG 2020.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/04.11.2020/Sak 12020 Vedlegg 2 - Tiltaksplan - oppfølging av LG 2020.pdfSak 12020 Vedlegg 2 - Tiltaksplan - oppfølging av LG 2020.pdfpdf479932
Sak 12120 AI og radiologi i Helse Vest.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/04.11.2020/Sak 12120 AI og radiologi i Helse Vest.pdfSak 12120 AI og radiologi i Helse Vest.pdfpdf642945
Sak 12220 Rapportering på byggeprosjekt i Helse Vest per 3. kvartal 2020.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/04.11.2020/Sak 12220 Rapportering på byggeprosjekt i Helse Vest per 3. kvartal 2020.pdfSak 12220 Rapportering på byggeprosjekt i Helse Vest per 3. kvartal 2020.pdfpdf2096311
Sak 12320 Protokoll frå møte i revisjonsutvalet 040220.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/04.11.2020/Sak 12320 Protokoll frå møte i revisjonsutvalet 040220.pdfSak 12320 Protokoll frå møte i revisjonsutvalet 040220.pdfpdf609788
Sak 12320 Vedlegg - Protokoll frå møte i revisjonsutvalet 04.02.2020.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/04.11.2020/Sak 12320 Vedlegg - Protokoll frå møte i revisjonsutvalet 04.02.2020.pdfSak 12320 Vedlegg - Protokoll frå møte i revisjonsutvalet 04.02.2020.pdfpdf171625
Sak 12420 Protokoll frå møte i revisjonsutvalet 14.04.2020.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/04.11.2020/Sak 12420 Protokoll frå møte i revisjonsutvalet 14.04.2020.pdfSak 12420 Protokoll frå møte i revisjonsutvalet 14.04.2020.pdfpdf608303
Sak 12420 Vedlegg - Protokoll frå møte i revisjonsutvalet 14.04.2020.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/04.11.2020/Sak 12420 Vedlegg - Protokoll frå møte i revisjonsutvalet 14.04.2020.pdfSak 12420 Vedlegg - Protokoll frå møte i revisjonsutvalet 14.04.2020.pdfpdf157002
Sak 12520 Protokoll frå møte i revisjonsutvalet 160620.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/04.11.2020/Sak 12520 Protokoll frå møte i revisjonsutvalet 160620.pdfSak 12520 Protokoll frå møte i revisjonsutvalet 160620.pdfpdf610216
Sak 12520 Vedlegg - Protokoll frå møte i revisjonsutvalet 16.06.2020.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/04.11.2020/Sak 12520 Vedlegg - Protokoll frå møte i revisjonsutvalet 16.06.2020.pdfSak 12520 Vedlegg - Protokoll frå møte i revisjonsutvalet 16.06.2020.pdfpdf162371
Sak 12620 Folkeopplysningskampanje for å førebyggje sjølvmord.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/04.11.2020/Sak 12620 Folkeopplysningskampanje for å førebyggje sjølvmord.pdfSak 12620 Folkeopplysningskampanje for å førebyggje sjølvmord.pdfpdf651630
Skriv og meldingar - samlefil.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/04.11.2020/Skriv og meldingar/Skriv og meldingar - samlefil.pdfSkriv og meldingar - samlefil.pdfpdf5371646

28. september

Sak 10420 Innkalling styremøte 280920.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/28.09.2020/Sak 10420 Innkalling styremøte 280920.pdfSak 10420 Innkalling styremøte 280920.pdfpdf517835
Sak 10520 PROTOKOLL frå styremøte 020920.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/28.09.2020/Sak 10520 PROTOKOLL frå styremøte 020920.pdfSak 10520 PROTOKOLL frå styremøte 020920.pdfpdf1826563
Sak 10520 Vedl. 1 - Årsplan 2020 for styret i Helse Vest RHF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/28.09.2020/Sak 10520 Vedl. 1 - Årsplan 2020 for styret i Helse Vest RHF.pdfSak 10520 Vedl. 1 - Årsplan 2020 for styret i Helse Vest RHF.pdfpdf571451
Sak 10520 Vedl. 2 - Styresaker under arbeid.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/28.09.2020/Sak 10520 Vedl. 2 - Styresaker under arbeid.pdfSak 10520 Vedl. 2 - Styresaker under arbeid.pdfpdf450798
Sak 10620 Adm. dir. si orientering.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/28.09.2020/Sak 10620 Adm. dir. si orientering.pdfSak 10620 Adm. dir. si orientering.pdfpdf449089
Sak 10620 Vedl. AD si orient. pkt 1 - Rapportering tilsynssaker.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/28.09.2020/Sak 10620 Vedl. AD si orient. pkt 1 - Rapportering tilsynssaker.pdfSak 10620 Vedl. AD si orient. pkt 1 - Rapportering tilsynssaker.pdfpdf1352033
Sak 10620 Vedl. AD si orient. pkt 2 - Orientering om relevante lover, forskrifter og myndigheitskrav.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/28.09.2020/Sak 10620 Vedl. AD si orient. pkt 2 - Orientering om relevante lover, forskrifter og myndigheitskrav.pdfSak 10620 Vedl. AD si orient. pkt 2 - Orientering om relevante lover, forskrifter og myndigheitskrav.pdfpdf436820
Sak 10620 Vedl. AD si orient. pkt 3 - Oversikt over høyringar.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/28.09.2020/Sak 10620 Vedl. AD si orient. pkt 3 - Oversikt over høyringar.pdfSak 10620 Vedl. AD si orient. pkt 3 - Oversikt over høyringar.pdfpdf478437
Sak 10620 Vedl. AD si orient. pkt 4 - Oversikt regionale planar under arbeid.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/28.09.2020/Sak 10620 Vedl. AD si orient. pkt 4 - Oversikt regionale planar under arbeid.pdfSak 10620 Vedl. AD si orient. pkt 4 - Oversikt regionale planar under arbeid.pdfpdf619544
Sak 10720 - Rapportering frå verksemda per august 2020.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/28.09.2020/Sak 10720 - Rapportering frå verksemda per august 2020.pdfSak 10720 - Rapportering frå verksemda per august 2020.pdfpdf928979
Sak 10720 Vedl. 1 - Rapportering frå verksemda.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/28.09.2020/Sak 10720 Vedl. 1 - Rapportering frå verksemda.pdfSak 10720 Vedl. 1 - Rapportering frå verksemda.pdfpdf2107258
Sak 10820 Gjennomgang av basestruktur for ambulansehelikopter.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/28.09.2020/Sak 10820 Gjennomgang av basestruktur for ambulansehelikopter.pdfSak 10820 Gjennomgang av basestruktur for ambulansehelikopter.pdfpdf875313
Sak 10820 Vedl. 1 - Rapport gjennomgang basestruktur.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/28.09.2020/Sak 10820 Vedl. 1 - Rapport gjennomgang basestruktur.pdfSak 10820 Vedl. 1 - Rapport gjennomgang basestruktur.pdfpdf2354740
Sak 10920 Ein veg inn for kliniske studiar.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/28.09.2020/Sak 10920 Ein veg inn for kliniske studiar.pdfSak 10920 Ein veg inn for kliniske studiar.pdfpdf867253
Sak 10920 Vedl. 1 - Rapport kliniske studier.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/28.09.2020/Sak 10920 Vedl. 1 - Rapport kliniske studier.pdfSak 10920 Vedl. 1 - Rapport kliniske studier.pdfpdf2152114
Sak 10920 Vedl. 2 - Deltakere involverte i arbeidet.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/28.09.2020/Sak 10920 Vedl. 2 - Deltakere involverte i arbeidet.pdfSak 10920 Vedl. 2 - Deltakere involverte i arbeidet.pdfpdf449934
Sak 10920 Vedl. 3 - Sakens behandling i AD-møter 2020.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/28.09.2020/Sak 10920 Vedl. 3 - Sakens behandling i AD-møter 2020.pdfSak 10920 Vedl. 3 - Sakens behandling i AD-møter 2020.pdfpdf814291
Sak 10920 Vedl. 4 - Vedlegg til rapport LMIs forslag.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/28.09.2020/Sak 10920 Vedl. 4 - Vedlegg til rapport LMIs forslag.pdfSak 10920 Vedl. 4 - Vedlegg til rapport LMIs forslag.pdfpdf924594
Sak 11020 Val av og blant dei tilsette - Oppnemning av medlemmer til valstyre.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/28.09.2020/Sak 11020 Val av og blant dei tilsette - Oppnemning av medlemmer til valstyre.pdfSak 11020 Val av og blant dei tilsette - Oppnemning av medlemmer til valstyre.pdfpdf746283
Sak 11120 Gevinstrealisering på innkjøpsområdet per august 2020.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/28.09.2020/Sak 11120 Gevinstrealisering på innkjøpsområdet per august 2020.pdfSak 11120 Gevinstrealisering på innkjøpsområdet per august 2020.pdfpdf795312

2. september

Program styresamling HV-HFD sept 2020.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/02.09.2020/Program styresamling HV-HFD sept 2020.pdfProgram styresamling HV-HFD sept 2020.pdfpdf416371
Sak 09420 Innkalling til fellesmøte med Helse Førde og styremøte i Helse Vest RHF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/02.09.2020/Sak 09420 Innkalling til fellesmøte med Helse Førde og styremøte i Helse Vest RHF.pdfSak 09420 Innkalling til fellesmøte med Helse Førde og styremøte i Helse Vest RHF.pdfpdf530367
Sak 09520 PROTOKOLL frå styremøte 170620.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/02.09.2020/Sak 09520 PROTOKOLL frå styremøte 170620.pdfSak 09520 PROTOKOLL frå styremøte 170620.pdfpdf2506573
Sak 09520 Vedlegg 1 - Årsplan 2020 for styret per august 2020.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/02.09.2020/Sak 09520 Vedlegg 1 - Årsplan 2020 for styret per august 2020.pdfSak 09520 Vedlegg 1 - Årsplan 2020 for styret per august 2020.pdfpdf570855
Sak 09520 Vedlegg 2 - Styresaker under arbeid per august 2020.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/02.09.2020/Sak 09520 Vedlegg 2 - Styresaker under arbeid per august 2020.pdfSak 09520 Vedlegg 2 - Styresaker under arbeid per august 2020.pdfpdf456296
Sak 09620 Administrerande direktør si orientering.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/02.09.2020/Sak 09620 Administrerande direktør si orientering.pdfSak 09620 Administrerande direktør si orientering.pdfpdf450418
Sak 09620 Vedl. AD si orient. pkt 1 - Rapportering tilsynssaker per mai - juli 2020.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/02.09.2020/Sak 09620 Vedl. AD si orient. pkt 1 - Rapportering tilsynssaker per mai - juli 2020.pdfSak 09620 Vedl. AD si orient. pkt 1 - Rapportering tilsynssaker per mai - juli 2020.pdfpdf1365935
Sak 09620 Vedl. AD si orient. pkt 2 - Orient. om relevante lover, forskrifter og myndigheitskrav.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/02.09.2020/Sak 09620 Vedl. AD si orient. pkt 2 - Orient. om relevante lover, forskrifter og myndigheitskrav.pdfSak 09620 Vedl. AD si orient. pkt 2 - Orient. om relevante lover, forskrifter og myndigheitskrav.pdfpdf452310
Sak 09620 Vedl. AD si orient. pkt 2 - Endringer i bioteknologiloven juli 2020.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/02.09.2020/Sak 09620 Vedl. AD si orient. pkt 2 - Endringer i bioteknologiloven juli 2020.pdfSak 09620 Vedl. AD si orient. pkt 2 - Endringer i bioteknologiloven juli 2020.pdfpdf1443952
Sak 09620 Vedl. AD si orient. pkt 3 - Oversikt over høyringar.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/02.09.2020/Sak 09620 Vedl. AD si orient. pkt 3 - Oversikt over høyringar.pdfSak 09620 Vedl. AD si orient. pkt 3 - Oversikt over høyringar.pdfpdf471820
Sak 09620 Vedl. AD si orient. pkt 4 - Oversikt over regionale planar under arbeid.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/02.09.2020/Sak 09620 Vedl. AD si orient. pkt 4 - Oversikt over regionale planar under arbeid.pdfSak 09620 Vedl. AD si orient. pkt 4 - Oversikt over regionale planar under arbeid.pdfpdf608447
Sak 09720 Rapportering frå verksemda per juli 2020.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/02.09.2020/Sak 09720 Rapportering frå verksemda per juli 2020.pdfSak 09720 Rapportering frå verksemda per juli 2020.pdfpdf1865484
Sak 09720 Vedl. 2 - Rapportering frå verksemda per juli 2020.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/02.09.2020/Sak 09720 Vedl. 2 - Rapportering frå verksemda per juli 2020.pdfSak 09720 Vedl. 2 - Rapportering frå verksemda per juli 2020.pdfpdf2768583
Sak 09820 Regional plan psykisk helse - handlingsplan.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/02.09.2020/Sak 09820 Regional plan psykisk helse - handlingsplan.pdfSak 09820 Regional plan psykisk helse - handlingsplan.pdfpdf841778
Sak 09820 Vedl. 1 - Regional plan - handlingsplan.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/02.09.2020/Sak 09820 Vedl. 1 - Regional plan - handlingsplan.pdfSak 09820 Vedl. 1 - Regional plan - handlingsplan.pdfpdf699037
Sak 09820 Vedl. 2 - Vedl. til handlingsplan til regional plan.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/02.09.2020/Sak 09820 Vedl. 2 - Vedl. til handlingsplan til regional plan.pdfSak 09820 Vedl. 2 - Vedl. til handlingsplan til regional plan.pdfpdf742656
Sak 09920 Strategisk videreutvikling av spesialisthelsetenesta til den samiske befolkninga.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/02.09.2020/Sak 09920 Strategisk videreutvikling av spesialisthelsetenesta til den samiske befolkninga.pdfSak 09920 Strategisk videreutvikling av spesialisthelsetenesta til den samiske befolkninga.pdfpdf794470
Sak 09920 Vedl. 1 - Strategidokument 10. august.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/02.09.2020/Sak 09920 Vedl. 1 - Strategidokument 10. august.PDFSak 09920 Vedl. 1 - Strategidokument 10. august.PDFpdf6009766
Sak 09920 Vedl. 2 - Prinsippdokument.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/02.09.2020/Sak 09920 Vedl. 2 - Prinsippdokument.PDFSak 09920 Vedl. 2 - Prinsippdokument.PDFpdf3469224
Sak 09920 Vedl. 3 - Mandat for konseptfasen.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/02.09.2020/Sak 09920 Vedl. 3 - Mandat for konseptfasen.PDFSak 09920 Vedl. 3 - Mandat for konseptfasen.PDFpdf2829542
Sak 09920 Vedl. 4 - Vedtak fattet av styringsgruppen 2. mars 2020.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/02.09.2020/Sak 09920 Vedl. 4 - Vedtak fattet av styringsgruppen 2. mars 2020.pdfSak 09920 Vedl. 4 - Vedtak fattet av styringsgruppen 2. mars 2020.pdfpdf919955
Sak 10020 Interregional utgreiing av organisering av pasientreiseområdet.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/02.09.2020/Sak 10020 Interregional utgreiing av organisering av pasientreiseområdet.pdfSak 10020 Interregional utgreiing av organisering av pasientreiseområdet.pdfpdf822807
Sak 10020 Vedl. 1 - Rapport pasientreiser organisering.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/02.09.2020/Sak 10020 Vedl. 1 - Rapport pasientreiser organisering.pdfSak 10020 Vedl. 1 - Rapport pasientreiser organisering.pdfpdf2603722
Sak 10120 Revidert årsplan 2021 for styret.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/02.09.2020/Sak 10120 Revidert årsplan 2021 for styret.pdfSak 10120 Revidert årsplan 2021 for styret.pdfpdf635897
Sak 10120 Vedl. 1 - Årsplan 2021 for styret.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/02.09.2020/Sak 10120 Vedl. 1 - Årsplan 2021 for styret.pdfSak 10120 Vedl. 1 - Årsplan 2021 for styret.pdfpdf468968
Skriv og meldingar.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/02.09.2020/Skriv og meldingar/Skriv og meldingar.pdfSkriv og meldingar.pdfpdf3574527

17. juni

Sak 07620 Innkalling til styremøte.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/17.06.2020/Sak 07620 Innkalling til styremøte.pdfSak 07620 Innkalling til styremøte.pdfpdf700292
Sak 07720 PROTOKOLL frå styremøte 200520.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/17.06.2020/Sak 07720 PROTOKOLL frå styremøte 200520.pdfSak 07720 PROTOKOLL frå styremøte 200520.pdfpdf1710148
Sak 07720 Vedlegg 1 - Årsplan 2020 per juni 2020.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/17.06.2020/Sak 07720 Vedlegg 1 - Årsplan 2020 per juni 2020.pdfSak 07720 Vedlegg 1 - Årsplan 2020 per juni 2020.pdfpdf480487
Sak 07720 Vedlegg 2 - Styresaker under arbeid juni 2020.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/17.06.2020/Sak 07720 Vedlegg 2 - Styresaker under arbeid juni 2020.pdfSak 07720 Vedlegg 2 - Styresaker under arbeid juni 2020.pdfpdf450722
Sak 07820 Administrerande direktør si orientering.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/17.06.2020/Sak 07820 Administrerande direktør si orientering.pdfSak 07820 Administrerande direktør si orientering.pdfpdf462116
Sak 07820 Vedlegg AD si orient. pkt 1 - Rapportering tilsynssaker.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/17.06.2020/Sak 07820 Vedlegg AD si orient. pkt 1 - Rapportering tilsynssaker.pdfSak 07820 Vedlegg AD si orient. pkt 1 - Rapportering tilsynssaker.pdfpdf1355488
Sak 07820 Vedlegg AD si orient. pkt 2 - Orientering om relevante lover.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/17.06.2020/Sak 07820 Vedlegg AD si orient. pkt 2 - Orientering om relevante lover.pdfSak 07820 Vedlegg AD si orient. pkt 2 - Orientering om relevante lover.pdfpdf451158
Sak 07820 Vedlegg AD si orient. pkt 3 - Oversikt over høyringar.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/17.06.2020/Sak 07820 Vedlegg AD si orient. pkt 3 - Oversikt over høyringar.pdfSak 07820 Vedlegg AD si orient. pkt 3 - Oversikt over høyringar.pdfpdf480261
Sak 07820 Vedlegg AD si orient. pkt 4 - Oversikt regionale planar.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/17.06.2020/Sak 07820 Vedlegg AD si orient. pkt 4 - Oversikt regionale planar.pdfSak 07820 Vedlegg AD si orient. pkt 4 - Oversikt regionale planar.pdfpdf609033
Sak 07820 Vedlegg AD si orient. pkt 6 - Regional rapport ForBedring 2020.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/17.06.2020/Sak 07820 Vedlegg AD si orient. pkt 6 - Regional rapport ForBedring 2020.pdfSak 07820 Vedlegg AD si orient. pkt 6 - Regional rapport ForBedring 2020.pdfpdf975936
Sak 07820 Vedlegg AD si orient. pkt 6 - Vedlegg 1 - Regional ForBedring.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/17.06.2020/Sak 07820 Vedlegg AD si orient. pkt 6 - Vedlegg 1 - Regional ForBedring.pdfSak 07820 Vedlegg AD si orient. pkt 6 - Vedlegg 1 - Regional ForBedring.pdfpdf15876304
Sak 07820 Vedlegg AD si orient. pkt 7 - Resultat ForBedring RHF-et 2020.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/17.06.2020/Sak 07820 Vedlegg AD si orient. pkt 7 - Resultat ForBedring RHF-et 2020.pdfSak 07820 Vedlegg AD si orient. pkt 7 - Resultat ForBedring RHF-et 2020.pdfpdf1055384
Sak 07820 Vedlegg AD si orient. pkt 7 - Vedlegg 1 - Resultat ForBedring.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/17.06.2020/Sak 07820 Vedlegg AD si orient. pkt 7 - Vedlegg 1 - Resultat ForBedring.pdfSak 07820 Vedlegg AD si orient. pkt 7 - Vedlegg 1 - Resultat ForBedring.pdfpdf2907302
Sak 07820 Vedlegg AD si orient. pkt 8 - eMeistring- orientering om regionalt prosjekt.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/17.06.2020/Sak 07820 Vedlegg AD si orient. pkt 8 - eMeistring- orientering om regionalt prosjekt.pdfSak 07820 Vedlegg AD si orient. pkt 8 - eMeistring- orientering om regionalt prosjekt.pdfpdf634410
Sak 07820 Vedlegg AD si orient. pkt 9 - Innspel til statsbudsjett 2021.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/17.06.2020/Sak 07820 Vedlegg AD si orient. pkt 9 - Innspel til statsbudsjett 2021.pdfSak 07820 Vedlegg AD si orient. pkt 9 - Innspel til statsbudsjett 2021.pdfpdf436293
Sak 07820 Vedlegg AD si orient. pkt 9 - Innspill statsbudsjett 2021.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/17.06.2020/Sak 07820 Vedlegg AD si orient. pkt 9 - Innspill statsbudsjett 2021.pdfSak 07820 Vedlegg AD si orient. pkt 9 - Innspill statsbudsjett 2021.pdfpdf616065
Sak 07820 Vedlegg AD si orient. pkt 9 - Vedlegg 1 Innspill merkostnader 2020.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/17.06.2020/Sak 07820 Vedlegg AD si orient. pkt 9 - Vedlegg 1 Innspill merkostnader 2020.pdfSak 07820 Vedlegg AD si orient. pkt 9 - Vedlegg 1 Innspill merkostnader 2020.pdfpdf392231
Sak 07820 Vedlegg AD si orient. pkt 9 - Vedlegg 2 Notat vedr. aktivitetsforutsetninger 2021.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/17.06.2020/Sak 07820 Vedlegg AD si orient. pkt 9 - Vedlegg 2 Notat vedr. aktivitetsforutsetninger 2021.pdfSak 07820 Vedlegg AD si orient. pkt 9 - Vedlegg 2 Notat vedr. aktivitetsforutsetninger 2021.pdfpdf1594538
Sak 07820 Vedlegg AD si orient. pkt 9 - Vedlegg 4 Innspel statsbudsjettet 2021 Helse Vest RHF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/17.06.2020/Sak 07820 Vedlegg AD si orient. pkt 9 - Vedlegg 4 Innspel statsbudsjettet 2021 Helse Vest RHF.pdfSak 07820 Vedlegg AD si orient. pkt 9 - Vedlegg 4 Innspel statsbudsjettet 2021 Helse Vest RHF.pdfpdf775168
Sak 07820 Vedlegg AD si orient. pkt 9 - Vedlegg 4 Innspill til statsbudsjett 2021 Helse Nord RHF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/17.06.2020/Sak 07820 Vedlegg AD si orient. pkt 9 - Vedlegg 4 Innspill til statsbudsjett 2021 Helse Nord RHF.pdfSak 07820 Vedlegg AD si orient. pkt 9 - Vedlegg 4 Innspill til statsbudsjett 2021 Helse Nord RHF.pdfpdf80964
Sak 07820 Vedlegg AD si orient. pkt 9 - Vedlegg 4 Innspill til statsbudsjett 2021 Helse Sør-Øst RHF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/17.06.2020/Sak 07820 Vedlegg AD si orient. pkt 9 - Vedlegg 4 Innspill til statsbudsjett 2021 Helse Sør-Øst RHF.pdfSak 07820 Vedlegg AD si orient. pkt 9 - Vedlegg 4 Innspill til statsbudsjett 2021 Helse Sør-Øst RHF.pdfpdf1213867
Sak 07920 Rapportering frå verksemda.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/17.06.2020/Sak 07920 Rapportering frå verksemda.pdfSak 07920 Rapportering frå verksemda.pdfpdf2054998
Sak 07920 Vedlegg 2 - Rapportering frå verksemda.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/17.06.2020/Sak 07920 Vedlegg 2 - Rapportering frå verksemda.pdfSak 07920 Vedlegg 2 - Rapportering frå verksemda.pdfpdf3530353
Sak 08020 Protokoll frå føretaksmøte 08.05.2020.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/17.06.2020/Sak 08020 Protokoll frå føretaksmøte 08.05.2020.pdfSak 08020 Protokoll frå føretaksmøte 08.05.2020.pdfpdf733085
Sak 08020 Vedlegg 1 - Protokoll føretaksmøte.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/17.06.2020/Sak 08020 Vedlegg 1 - Protokoll føretaksmøte.pdfSak 08020 Vedlegg 1 - Protokoll føretaksmøte.pdfpdf334433
Sak 08120 Revidert nasjonalbudsjett 2020.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/17.06.2020/Sak 08120 Revidert nasjonalbudsjett 2020.pdfSak 08120 Revidert nasjonalbudsjett 2020.pdfpdf840264
Sak 08220 Førebels inntektsfordeling og resultatkrav 2021.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/17.06.2020/Sak 08220 Førebels inntektsfordeling og resultatkrav 2021.pdfSak 08220 Førebels inntektsfordeling og resultatkrav 2021.pdfpdf784367
Sak 08320 Økonomisk langtidsplan 2021-2025.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/17.06.2020/Sak 08320 Økonomisk langtidsplan 2021-2025.pdfSak 08320 Økonomisk langtidsplan 2021-2025.pdfpdf1224528
Sak 08420 Forslag til vedtektsendringer for helseføretaka - Fullmakt ved avhending av fast eigedom.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/17.06.2020/Sak 08420 Forslag til vedtektsendringer for helseføretaka - Fullmakt ved avhending av fast eigedom.pdfSak 08420 Forslag til vedtektsendringer for helseføretaka - Fullmakt ved avhending av fast eigedom.pdfpdf618571
Sak 08520 Utbygging Nordås - konseptrapport.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/17.06.2020/Sak 08520 Utbygging Nordås - konseptrapport.pdfSak 08520 Utbygging Nordås - konseptrapport.pdfpdf921662
Sak 08520 Vedlegg 1 - Konseptrapport Nordås ReHabiltering utviding.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/17.06.2020/Sak 08520 Vedlegg 1 - Konseptrapport Nordås ReHabiltering utviding.pdfSak 08520 Vedlegg 1 - Konseptrapport Nordås ReHabiltering utviding.pdfpdf11292251
Sak 08620 Helse Førde HF – sal av Søsterbustadane Tronvik.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/17.06.2020/Sak 08620 Helse Førde HF – sal av Søsterbustadane Tronvik.pdfSak 08620 Helse Førde HF – sal av Søsterbustadane Tronvik.pdfpdf870807
Sak 08620 Vedlegg 1 Takst Søsterbustadane_11.02.19 – Kopi.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/17.06.2020/Sak 08620 Vedlegg 1 Takst Søsterbustadane_11.02.19 – Kopi.pdfSak 08620 Vedlegg 1 Takst Søsterbustadane_11.02.19 – Kopi.pdfpdf1373765
Sak 08720 Makebytteoverdraging av areal i Førde.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/17.06.2020/Sak 08720 Makebytteoverdraging av areal i Førde.pdfSak 08720 Makebytteoverdraging av areal i Førde.pdfpdf981717
Sak 08820 Makebytteoverdraging av areal i Lærdal.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/17.06.2020/Sak 08820 Makebytteoverdraging av areal i Lærdal.pdfSak 08820 Makebytteoverdraging av areal i Lærdal.pdfpdf737674
Sak 08920 Nasjonale kvalitetsindikatorer per 3. tertial 2019.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/17.06.2020/Sak 08920 Nasjonale kvalitetsindikatorer per 3. tertial 2019.pdfSak 08920 Nasjonale kvalitetsindikatorer per 3. tertial 2019.pdfpdf4526366
Sak 09220 Nevrokirurgisk verksemd i Helse Vest.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/17.06.2020/Sak 09220 Nevrokirurgisk verksemd i Helse Vest.pdfSak 09220 Nevrokirurgisk verksemd i Helse Vest.pdfpdf741277
Sak 09320 Protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF 10.06.2020.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/17.06.2020/Sak 09320 Protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF 10.06.2020.pdfSak 09320 Protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF 10.06.2020.pdfpdf630834
Sak 09320 Vedlegg 1 - Protokoll foretaksmøte.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/17.06.2020/Sak 09320 Vedlegg 1 - Protokoll foretaksmøte.pdfSak 09320 Vedlegg 1 - Protokoll foretaksmøte.pdfpdf1071826
Sak 09320 Vedlegg 2 - Justert oppdragsdokument 2020.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/17.06.2020/Sak 09320 Vedlegg 2 - Justert oppdragsdokument 2020.pdfSak 09320 Vedlegg 2 - Justert oppdragsdokument 2020.pdfpdf184217
Sak 09320 Vedlegg 3 - Protokoll HF juni 2020_mal.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/17.06.2020/Sak 09320 Vedlegg 3 - Protokoll HF juni 2020_mal.pdfSak 09320 Vedlegg 3 - Protokoll HF juni 2020_mal.pdfpdf275944
Sak 09320 Vedlegg 4 - Tillegg til styringsdokumentet 2020 - juni 2020.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/17.06.2020/Sak 09320 Vedlegg 4 - Tillegg til styringsdokumentet 2020 - juni 2020.pdfSak 09320 Vedlegg 4 - Tillegg til styringsdokumentet 2020 - juni 2020.pdfpdf189101
Skriv 00 - Skriv og meldingar.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/17.06.2020/Skriv og meldingar/Skriv 00 - Skriv og meldingar.pdfSkriv 00 - Skriv og meldingar.pdfpdf612341
Skriv 01 - Møtereferat frå Regionalt brukerutval 020420.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/17.06.2020/Skriv og meldingar/Skriv 01 - Møtereferat frå Regionalt brukerutval 020420.pdfSkriv 01 - Møtereferat frå Regionalt brukerutval 020420.pdfpdf758530
Skriv 02 - Møtereferat frå Regionalt brukerutval 110520.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/17.06.2020/Skriv og meldingar/Skriv 02 - Møtereferat frå Regionalt brukerutval 110520.pdfSkriv 02 - Møtereferat frå Regionalt brukerutval 110520.pdfpdf777683

20. mai

Sak 05920 Innkalling til styremøte.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/20.05.2020/Sak 05920 Innkalling til styremøte.pdfSak 05920 Innkalling til styremøte.pdfpdf524368
Sak 06020 PROTOKOLL frå styremøte 150420.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/20.05.2020/Sak 06020 PROTOKOLL frå styremøte 150420.pdfSak 06020 PROTOKOLL frå styremøte 150420.pdfpdf1794955
Sak 06020 Vedlegg 1 - Årsplan 2020 for styret.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/20.05.2020/Sak 06020 Vedlegg 1 - Årsplan 2020 for styret.pdfSak 06020 Vedlegg 1 - Årsplan 2020 for styret.pdfpdf478121
Sak 06020 Vedlegg 2 - Styresaker under arbeid.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/20.05.2020/Sak 06020 Vedlegg 2 - Styresaker under arbeid.pdfSak 06020 Vedlegg 2 - Styresaker under arbeid.pdfpdf450618
Sak 06120 Adm. dir. si orientering.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/20.05.2020/Sak 06120 Adm. dir. si orientering.pdfSak 06120 Adm. dir. si orientering.pdfpdf450104
Sak 06120 Vedl. AD si orient. pkt 1 - Rapportering tilsynssaker.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/20.05.2020/Sak 06120 Vedl. AD si orient. pkt 1 - Rapportering tilsynssaker.pdfSak 06120 Vedl. AD si orient. pkt 1 - Rapportering tilsynssaker.pdfpdf1355136
Sak 06120 Vedl. AD si orient. pkt 1 -2019-380-Klagenemndas-avgjørelse.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/20.05.2020/Sak 06120 Vedl. AD si orient. pkt 1 -2019-380-Klagenemndas-avgjørelse.pdfSak 06120 Vedl. AD si orient. pkt 1 -2019-380-Klagenemndas-avgjørelse.pdfpdf633870
Sak 06120 Vedl. AD si orient. pkt 2 - Orientering om relevante lover, forskrifter og myndigheitskrav.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/20.05.2020/Sak 06120 Vedl. AD si orient. pkt 2 - Orientering om relevante lover, forskrifter og myndigheitskrav.pdfSak 06120 Vedl. AD si orient. pkt 2 - Orientering om relevante lover, forskrifter og myndigheitskrav.pdfpdf448591
Sak 06120 Vedl. AD si orient. pkt 2 - rundskriv_i-5-2020_regelverk.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/20.05.2020/Sak 06120 Vedl. AD si orient. pkt 2 - rundskriv_i-5-2020_regelverk.pdfSak 06120 Vedl. AD si orient. pkt 2 - rundskriv_i-5-2020_regelverk.pdfpdf470369
Sak 06120 Vedl. AD si orient. pkt 3 - Oversikt over høyringar.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/20.05.2020/Sak 06120 Vedl. AD si orient. pkt 3 - Oversikt over høyringar.pdfSak 06120 Vedl. AD si orient. pkt 3 - Oversikt over høyringar.pdfpdf473395
Sak 06120 Vedl. AD si orient. pkt 4 - Oversikt regionale planar under arbeid.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/20.05.2020/Sak 06120 Vedl. AD si orient. pkt 4 - Oversikt regionale planar under arbeid.pdfSak 06120 Vedl. AD si orient. pkt 4 - Oversikt regionale planar under arbeid.pdfpdf618896
Sak 06120 Vedl. AD si orient. pkt 7 - Regional plan habilitering og rehabilitering.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/20.05.2020/Sak 06120 Vedl. AD si orient. pkt 7 - Regional plan habilitering og rehabilitering.pdfSak 06120 Vedl. AD si orient. pkt 7 - Regional plan habilitering og rehabilitering.pdfpdf715122
Sak 06220 Rapportering frå verksemda.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/20.05.2020/Sak 06220 Rapportering frå verksemda.pdfSak 06220 Rapportering frå verksemda.pdfpdf1745758
Sak 06220 Vedl. 2 - Rapportering frå verksemda.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/20.05.2020/Sak 06220 Vedl. 2 - Rapportering frå verksemda.pdfSak 06220 Vedl. 2 - Rapportering frå verksemda.pdfpdf3279442
Sak 06320 Protokoll frå føretaksmøte 17.04.20.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/20.05.2020/Sak 06320 Protokoll frå føretaksmøte 17.04.20.pdfSak 06320 Protokoll frå føretaksmøte 17.04.20.pdfpdf762745
Sak 06320 Vedl. 1 - Protokoll føretaksmøte 17.04.20.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/20.05.2020/Sak 06320 Vedl. 1 - Protokoll føretaksmøte 17.04.20.PDFSak 06320 Vedl. 1 - Protokoll føretaksmøte 17.04.20.PDFpdf387381
Sak 06420 Årsmelding 2019 frå pasient- og brukaromboda Helse Vest.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/20.05.2020/Sak 06420 Årsmelding 2019 frå pasient- og brukaromboda Helse Vest.pdfSak 06420 Årsmelding 2019 frå pasient- og brukaromboda Helse Vest.pdfpdf752625
Sak 06420 Vedl. 1 - Årsmelding Nasjonal for 2019 Pasient- og brukaromboda.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/20.05.2020/Sak 06420 Vedl. 1 - Årsmelding Nasjonal for 2019 Pasient- og brukaromboda.PDFSak 06420 Vedl. 1 - Årsmelding Nasjonal for 2019 Pasient- og brukaromboda.PDFpdf1489874
Sak 06420 Vedl. 2 - Årsmelding 2019 Pasient- og brukarombodet Hordaland.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/20.05.2020/Sak 06420 Vedl. 2 - Årsmelding 2019 Pasient- og brukarombodet Hordaland.PDFSak 06420 Vedl. 2 - Årsmelding 2019 Pasient- og brukarombodet Hordaland.PDFpdf407697
Sak 06420 Vedl. 3 - Årsmelding 2019 - Pasient- og brukarombodet Rogaland.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/20.05.2020/Sak 06420 Vedl. 3 - Årsmelding 2019 - Pasient- og brukarombodet Rogaland.PDFSak 06420 Vedl. 3 - Årsmelding 2019 - Pasient- og brukarombodet Rogaland.PDFpdf1058592
Sak 06420 Vedl. 4 - Årsmelding 2019 Pasient- og brukarombodet Sogn og Fjordane.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/20.05.2020/Sak 06420 Vedl. 4 - Årsmelding 2019 Pasient- og brukarombodet Sogn og Fjordane.PDFSak 06420 Vedl. 4 - Årsmelding 2019 Pasient- og brukarombodet Sogn og Fjordane.PDFpdf1138374
Sak 06520 Møteplan og årsplan for styret 2021.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/20.05.2020/Sak 06520 Møteplan og årsplan for styret 2021.pdfSak 06520 Møteplan og årsplan for styret 2021.pdfpdf706141
Sak 06520 Vedl. 1 - Utkast - Årsplan 2021 for styret.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/20.05.2020/Sak 06520 Vedl. 1 - Utkast - Årsplan 2021 for styret.pdfSak 06520 Vedl. 1 - Utkast - Årsplan 2021 for styret.pdfpdf469292
Sak 06620 Lærlingar i helseføretaka - våren 2020.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/20.05.2020/Sak 06620 Lærlingar i helseføretaka - våren 2020.pdfSak 06620 Lærlingar i helseføretaka - våren 2020.pdfpdf591864
Sak 06720 Langsiktig finansiering Helse Vest IKT 2020.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/20.05.2020/Sak 06720 Langsiktig finansiering Helse Vest IKT 2020.pdfSak 06720 Langsiktig finansiering Helse Vest IKT 2020.pdfpdf730118
Sak 06820 Forprosjekt Protonsenter i Helse Bergen HF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/20.05.2020/Sak 06820 Forprosjekt Protonsenter i Helse Bergen HF.pdfSak 06820 Forprosjekt Protonsenter i Helse Bergen HF.pdfpdf1254673
Sak 06820 Vedlegg 1 - Forprosjektrapport.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/20.05.2020/Sak 06820 Vedlegg 1 - Forprosjektrapport.pdfSak 06820 Vedlegg 1 - Forprosjektrapport.pdfpdf60262130
Sak 06820 Vedlegg 2 - Kalkyle.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/20.05.2020/Sak 06820 Vedlegg 2 - Kalkyle.pdfSak 06820 Vedlegg 2 - Kalkyle.pdfpdf1850073
Sak 06820 Vedlegg 3 - Ingeniørtegninger.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/20.05.2020/Sak 06820 Vedlegg 3 - Ingeniørtegninger.pdfSak 06820 Vedlegg 3 - Ingeniørtegninger.pdfpdf38184996
Sak 06820 Vedlegg 4 - Tekniske notater.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/20.05.2020/Sak 06820 Vedlegg 4 - Tekniske notater.pdfSak 06820 Vedlegg 4 - Tekniske notater.pdfpdf9793275
Sak 06920 Helse 2035 - status tiltak og framdrift.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/20.05.2020/Sak 06920 Helse 2035 - status tiltak og framdrift.pdfSak 06920 Helse 2035 - status tiltak og framdrift.pdfpdf1450956
Sak 07020 Prop. 67 (2019-2020) Økonomiske tiltak Korona.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/20.05.2020/Sak 07020 Prop. 67 (2019-2020) Økonomiske tiltak Korona.pdfSak 07020 Prop. 67 (2019-2020) Økonomiske tiltak Korona.pdfpdf749209
Sak 07120 Sal av eigedom i Helse Bergen HF - Flyen 40.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/20.05.2020/Sak 07120 Sal av eigedom i Helse Bergen HF - Flyen 40.pdfSak 07120 Sal av eigedom i Helse Bergen HF - Flyen 40.pdfpdf730446
Sak 07120 Vedlegg 1 - Salsoppgave Flyen 40.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/20.05.2020/Sak 07120 Vedlegg 1 - Salsoppgave Flyen 40.pdfSak 07120 Vedlegg 1 - Salsoppgave Flyen 40.pdfpdf6132843
Sak 07520 Helse Bergen HF - Avtale om grunnerverv.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/20.05.2020/Sak 07520 Helse Bergen HF - Avtale om grunnerverv.pdfSak 07520 Helse Bergen HF - Avtale om grunnerverv.pdfpdf716750
Sak 07520 Vedl. 1 - Jonas Lies veg etablering av fortau - plankart.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/20.05.2020/Sak 07520 Vedl. 1 - Jonas Lies veg etablering av fortau - plankart.pdfSak 07520 Vedl. 1 - Jonas Lies veg etablering av fortau - plankart.pdfpdf300666
Skriv og meldingar.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/20.05.2020/Skriv og meldingar/Skriv og meldingar.pdfSkriv og meldingar.pdfpdf2177139

15. april

Sak 04920 Innkalling til styremøte.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/15.04.2020/Sak 04920 Innkalling til styremøte.pdfSak 04920 Innkalling til styremøte.pdfpdf528474
Sak 05020 Protokoll for styremøte 110320.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/15.04.2020/Sak 05020 Protokoll for styremøte 110320.pdfSak 05020 Protokoll for styremøte 110320.pdfpdf1492975
Sak 05020 Vedlegg 1 - Årsplan 2020.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/15.04.2020/Sak 05020 Vedlegg 1 - Årsplan 2020.pdfSak 05020 Vedlegg 1 - Årsplan 2020.pdfpdf475636
Sak 05020 Vedlegg 2 - Styresaker under arbeid.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/15.04.2020/Sak 05020 Vedlegg 2 - Styresaker under arbeid.pdfSak 05020 Vedlegg 2 - Styresaker under arbeid.pdfpdf457343
Sak 05120 Adm. dir. si orientering.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/15.04.2020/Sak 05120 Adm. dir. si orientering.pdfSak 05120 Adm. dir. si orientering.pdfpdf448432
Sak 05120 Vedlegg AD si orient. 1 - Rapportering tilsynssaker.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/15.04.2020/Sak 05120 Vedlegg AD si orient. 1 - Rapportering tilsynssaker.pdfSak 05120 Vedlegg AD si orient. 1 - Rapportering tilsynssaker.pdfpdf1395476
Sak 05120 Vedlegg AD si orient. 2 - Orientering om relevante lover.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/15.04.2020/Sak 05120 Vedlegg AD si orient. 2 - Orientering om relevante lover.pdfSak 05120 Vedlegg AD si orient. 2 - Orientering om relevante lover.pdfpdf1040955
Sak 05120 Vedlegg AD si orient. 3 - Oversikt over høyringar.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/15.04.2020/Sak 05120 Vedlegg AD si orient. 3 - Oversikt over høyringar.pdfSak 05120 Vedlegg AD si orient. 3 - Oversikt over høyringar.pdfpdf501314
Sak 05120 Vedlegg AD si orient. 4 - Oversikt regionale planar.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/15.04.2020/Sak 05120 Vedlegg AD si orient. 4 - Oversikt regionale planar.pdfSak 05120 Vedlegg AD si orient. 4 - Oversikt regionale planar.pdfpdf619869
Sak 05120 Vedlegg AD si orient. 6 - Etablering av felles innkjøp og forsyning.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/15.04.2020/Sak 05120 Vedlegg AD si orient. 6 - Etablering av felles innkjøp og forsyning.pdfSak 05120 Vedlegg AD si orient. 6 - Etablering av felles innkjøp og forsyning.pdfpdf454112
Sak 05120 Vedlegg AD si orient. 7 - Oppfølging av krav og oppdrag.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/15.04.2020/Sak 05120 Vedlegg AD si orient. 7 - Oppfølging av krav og oppdrag.pdfSak 05120 Vedlegg AD si orient. 7 - Oppfølging av krav og oppdrag.pdfpdf432723
Sak 05220 Rapp. frå verksemda.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/15.04.2020/Sak 05220 Rapp. frå verksemda.pdfSak 05220 Rapp. frå verksemda.pdfpdf1823920
Sak 05220 Vedl. 2 - Rapp. frå verksemda.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/15.04.2020/Sak 05220 Vedl. 2 - Rapp. frå verksemda.pdfSak 05220 Vedl. 2 - Rapp. frå verksemda.pdfpdf2645120
Sak 05320 Protokoll frå føretaksmøte 250320.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/15.04.2020/Sak 05320 Protokoll frå føretaksmøte 250320.pdfSak 05320 Protokoll frå føretaksmøte 250320.pdfpdf719223
Sak 05320 Vedl. 1 - Protokoll føretaksmøte 250320.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/15.04.2020/Sak 05320 Vedl. 1 - Protokoll føretaksmøte 250320.pdfSak 05320 Vedl. 1 - Protokoll føretaksmøte 250320.pdfpdf609506
Sak 05420 Årsoppgjer 2019.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/15.04.2020/Sak 05420 Årsoppgjer 2019.pdfSak 05420 Årsoppgjer 2019.pdfpdf746625
Sak 05420 Vedlegg 1 - Konsernrekneskap.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/15.04.2020/Sak 05420 Vedlegg 1 - Konsernrekneskap.pdfSak 05420 Vedlegg 1 - Konsernrekneskap.pdfpdf1527185
Sak 05420 Vedlegg 2 - Årsberetning.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/15.04.2020/Sak 05420 Vedlegg 2 - Årsberetning.pdfSak 05420 Vedlegg 2 - Årsberetning.pdfpdf627407
Sak 05420 Vedlegg 3 - Oppsummering frå revisjonen.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/15.04.2020/Sak 05420 Vedlegg 3 - Oppsummering frå revisjonen.pdfSak 05420 Vedlegg 3 - Oppsummering frå revisjonen.pdfpdf1086637
Sak 05520 Spesialishelset. rapport for samfunnsansvar 2019.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/15.04.2020/Sak 05520 Spesialishelset. rapport for samfunnsansvar 2019.pdfSak 05520 Spesialishelset. rapport for samfunnsansvar 2019.pdfpdf733486
Sak 05520 Vedlegg 1 - Spesialisthelsetjenestens rapport.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/15.04.2020/Sak 05520 Vedlegg 1 - Spesialisthelsetjenestens rapport.pdfSak 05520 Vedlegg 1 - Spesialisthelsetjenestens rapport.pdfpdf5742310
Skriv og meldingar.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/15.04.2020/Skriv og meldingar/Skriv og meldingar.pdfSkriv og meldingar.pdfpdf3069281

11. mars

Program - Styreseminar Helse Vest mars 2020.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/11.03.2020/Program - Styreseminar Helse Vest mars 2020.pdfProgram - Styreseminar Helse Vest mars 2020.pdfpdf734669
Sak 02920 Innkalling til styremøte.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/11.03.2020/Sak 02920 Innkalling til styremøte.pdfSak 02920 Innkalling til styremøte.pdfpdf529407
Sak 03020 PROTOKOLL frå styremøte 05.02.20 og 10.02.20.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/11.03.2020/Sak 03020 PROTOKOLL frå styremøte 05.02.20 og 10.02.20.pdfSak 03020 PROTOKOLL frå styremøte 05.02.20 og 10.02.20.pdfpdf1316184
Sak 03020 Vedlegg 1 - Årsplan 2020 for styret.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/11.03.2020/Sak 03020 Vedlegg 1 - Årsplan 2020 for styret.pdfSak 03020 Vedlegg 1 - Årsplan 2020 for styret.pdfpdf472069
Sak 03020 Vedlegg 2 - Styresaker under arbeid.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/11.03.2020/Sak 03020 Vedlegg 2 - Styresaker under arbeid.pdfSak 03020 Vedlegg 2 - Styresaker under arbeid.pdfpdf458437
Sak 03120 Protokoll frå styremøte 20.02.20.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/11.03.2020/Sak 03120 Protokoll frå styremøte 20.02.20.pdfSak 03120 Protokoll frå styremøte 20.02.20.pdfpdf458460
Sak 03220 Protokoll frå styremøte 28.02.20.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/11.03.2020/Sak 03220 Protokoll frå styremøte 28.02.20.pdfSak 03220 Protokoll frå styremøte 28.02.20.pdfpdf566820
Sak 03320 Administrerande direktør si orientering.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/11.03.2020/Sak 03320 Administrerande direktør si orientering.pdfSak 03320 Administrerande direktør si orientering.pdfpdf450010
Sak 03320 Vedlegg AD si orientering pkt 1 - Rapportering tilsynssaker.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/11.03.2020/Sak 03320 Vedlegg AD si orientering pkt 1 - Rapportering tilsynssaker.pdfSak 03320 Vedlegg AD si orientering pkt 1 - Rapportering tilsynssaker.pdfpdf1385447
Sak 03320 Vedlegg AD si orientering pkt 2 - Orientering om relevante lover, forskrifter og myndigheitskrav.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/11.03.2020/Sak 03320 Vedlegg AD si orientering pkt 2 - Orientering om relevante lover, forskrifter og myndigheitskrav.pdfSak 03320 Vedlegg AD si orientering pkt 2 - Orientering om relevante lover, forskrifter og myndigheitskrav.pdfpdf429705
Sak 03320 Vedlegg AD si orientering pkt 3 - Oversikt over høyringar.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/11.03.2020/Sak 03320 Vedlegg AD si orientering pkt 3 - Oversikt over høyringar.pdfSak 03320 Vedlegg AD si orientering pkt 3 - Oversikt over høyringar.pdfpdf483236
Sak 03320 Vedlegg AD si orientering pkt 4 - Oversikt over regionale planar under arbeid.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/11.03.2020/Sak 03320 Vedlegg AD si orientering pkt 4 - Oversikt over regionale planar under arbeid.pdfSak 03320 Vedlegg AD si orientering pkt 4 - Oversikt over regionale planar under arbeid.pdfpdf434744
Sak 03420 Rapportering frå verksemda.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/11.03.2020/Sak 03420 Rapportering frå verksemda.pdfSak 03420 Rapportering frå verksemda.pdfpdf1424978
Sak 03420 Vedlegg 2 - Rapportering frå verksemda.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/11.03.2020/Sak 03420 Vedlegg 2 - Rapportering frå verksemda.pdfSak 03420 Vedlegg 2 - Rapportering frå verksemda.pdfpdf2949618
Sak 03520 Styringsdokument 2020 til helseføretaka og Helse Vest IKT AS.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/11.03.2020/Sak 03520 Styringsdokument 2020 til helseføretaka og Helse Vest IKT AS.pdfSak 03520 Styringsdokument 2020 til helseføretaka og Helse Vest IKT AS.pdfpdf755360
Sak 03520 Vedlegg 1 - Styringsdokument 2020 - Helse Bergen HF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/11.03.2020/Sak 03520 Vedlegg 1 - Styringsdokument 2020 - Helse Bergen HF.pdfSak 03520 Vedlegg 1 - Styringsdokument 2020 - Helse Bergen HF.pdfpdf1414824
Sak 03520 Vedlegg 10 - Vedlegg 4 til sjukehusføretaka - Særskilte rapporteringsfristar.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/11.03.2020/Sak 03520 Vedlegg 10 - Vedlegg 4 til sjukehusføretaka - Særskilte rapporteringsfristar.pdfSak 03520 Vedlegg 10 - Vedlegg 4 til sjukehusføretaka - Særskilte rapporteringsfristar.pdfpdf430720
Sak 03520 Vedlegg 11 - Vedlegg 5 til sjukehusføretaka - Krav til Helse Vest RHF frå HOD.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/11.03.2020/Sak 03520 Vedlegg 11 - Vedlegg 5 til sjukehusføretaka - Krav til Helse Vest RHF frå HOD.pdfSak 03520 Vedlegg 11 - Vedlegg 5 til sjukehusføretaka - Krav til Helse Vest RHF frå HOD.pdfpdf822527
Sak 03520 Vedlegg 12 - Vedlegg 1 til SAV og Helse Vest IKT AS - Mal for rapportering frå verksemda 2020.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/11.03.2020/Sak 03520 Vedlegg 12 - Vedlegg 1 til SAV og Helse Vest IKT AS - Mal for rapportering frå verksemda 2020.pdfSak 03520 Vedlegg 12 - Vedlegg 1 til SAV og Helse Vest IKT AS - Mal for rapportering frå verksemda 2020.pdfpdf1787453
Sak 03520 Vedlegg 13 - Vedlegg 2 til SAV og Helse Vest IKT AS - Oversikt over regionale planar og fagnettverk (2020).pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/11.03.2020/Sak 03520 Vedlegg 13 - Vedlegg 2 til SAV og Helse Vest IKT AS - Oversikt over regionale planar og fagnettverk (2020).pdfSak 03520 Vedlegg 13 - Vedlegg 2 til SAV og Helse Vest IKT AS - Oversikt over regionale planar og fagnettverk (2020).pdfpdf637204
Sak 03520 Vedlegg 2 - Styringsdokument 2020 - Helse Førde HF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/11.03.2020/Sak 03520 Vedlegg 2 - Styringsdokument 2020 - Helse Førde HF.pdfSak 03520 Vedlegg 2 - Styringsdokument 2020 - Helse Førde HF.pdfpdf1413514
Sak 03520 Vedlegg 3 - Styringsdokument 2020 - Helse Stavanger HF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/11.03.2020/Sak 03520 Vedlegg 3 - Styringsdokument 2020 - Helse Stavanger HF.pdfSak 03520 Vedlegg 3 - Styringsdokument 2020 - Helse Stavanger HF.pdfpdf1413293
Sak 03520 Vedlegg 4 - Styringsdokument 2020 - Helse Fonna HF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/11.03.2020/Sak 03520 Vedlegg 4 - Styringsdokument 2020 - Helse Fonna HF.pdfSak 03520 Vedlegg 4 - Styringsdokument 2020 - Helse Fonna HF.pdfpdf1410225
Sak 03520 Vedlegg 5 - Styringsdokument 2020 - HV IKT.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/11.03.2020/Sak 03520 Vedlegg 5 - Styringsdokument 2020 - HV IKT.pdfSak 03520 Vedlegg 5 - Styringsdokument 2020 - HV IKT.pdfpdf1027635
Sak 03520 Vedlegg 6 - Styringsdokument 2020 - Sjukehusapoteka Vest HF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/11.03.2020/Sak 03520 Vedlegg 6 - Styringsdokument 2020 - Sjukehusapoteka Vest HF.pdfSak 03520 Vedlegg 6 - Styringsdokument 2020 - Sjukehusapoteka Vest HF.pdfpdf1100404
Sak 03520 Vedlegg 7 - Vedlegg 1 til sjukehusføretaka - Mal for rapportering frå verksemda 2020.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/11.03.2020/Sak 03520 Vedlegg 7 - Vedlegg 1 til sjukehusføretaka - Mal for rapportering frå verksemda 2020.pdfSak 03520 Vedlegg 7 - Vedlegg 1 til sjukehusføretaka - Mal for rapportering frå verksemda 2020.pdfpdf1787444
Sak 03520 Vedlegg 8 - Vedlegg 2 til sjukehusføretaka - Mål 2020 og andre styringsparametrar.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/11.03.2020/Sak 03520 Vedlegg 8 - Vedlegg 2 til sjukehusføretaka - Mål 2020 og andre styringsparametrar.pdfSak 03520 Vedlegg 8 - Vedlegg 2 til sjukehusføretaka - Mål 2020 og andre styringsparametrar.pdfpdf752044
Sak 03520 Vedlegg 9 - Vedlegg 3 til sjukehusføretaka - Oversikt over regionale planar og fagnettverk (2020).pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/11.03.2020/Sak 03520 Vedlegg 9 - Vedlegg 3 til sjukehusføretaka - Oversikt over regionale planar og fagnettverk (2020).pdfSak 03520 Vedlegg 9 - Vedlegg 3 til sjukehusføretaka - Oversikt over regionale planar og fagnettverk (2020).pdfpdf637204
Sak 03620 - Årleg melding for Helse Vest RHF 2019.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/11.03.2020/Sak 03620 - Årleg melding for Helse Vest RHF 2019.pdfSak 03620 - Årleg melding for Helse Vest RHF 2019.pdfpdf733320
Sak 03620 Vedlegg 1 - Årleg melding Helse Vest RHF STYREMØTE 110319.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/11.03.2020/Sak 03620 Vedlegg 1 - Årleg melding Helse Vest RHF STYREMØTE 110319.pdfSak 03620 Vedlegg 1 - Årleg melding Helse Vest RHF STYREMØTE 110319.pdfpdf2506704
Sak 03620 Vedlegg 2 - RBU sin kommentar til Helse Vest si årlege melding 2019.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/11.03.2020/Sak 03620 Vedlegg 2 - RBU sin kommentar til Helse Vest si årlege melding 2019.pdfSak 03620 Vedlegg 2 - RBU sin kommentar til Helse Vest si årlege melding 2019.pdfpdf422121
Sak 03620 Vedlegg 3 - RBU sin Årleg melding 2019.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/11.03.2020/Sak 03620 Vedlegg 3 - RBU sin Årleg melding 2019.pdfSak 03620 Vedlegg 3 - RBU sin Årleg melding 2019.pdfpdf1303937
Sak 03620 Vedlegg 4 - Årsrapport for revisjonsutval og internrevisjon 2019.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/11.03.2020/Sak 03620 Vedlegg 4 - Årsrapport for revisjonsutval og internrevisjon 2019.PDFSak 03620 Vedlegg 4 - Årsrapport for revisjonsutval og internrevisjon 2019.PDFpdf941464
Sak 03720 Årleg gjennomgang av styrande dokument for styret i Helse Vest RHF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/11.03.2020/Sak 03720 Årleg gjennomgang av styrande dokument for styret i Helse Vest RHF.pdfSak 03720 Årleg gjennomgang av styrande dokument for styret i Helse Vest RHF.pdfpdf760531
Sak 03720 Vedlegg 1 - Vedtekter for Helse Vest RHF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/11.03.2020/Sak 03720 Vedlegg 1 - Vedtekter for Helse Vest RHF.pdfSak 03720 Vedlegg 1 - Vedtekter for Helse Vest RHF.pdfpdf132332
Sak 03720 Vedlegg 10 - Instruks for internrevisjonen mars 2019.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/11.03.2020/Sak 03720 Vedlegg 10 - Instruks for internrevisjonen mars 2019.pdfSak 03720 Vedlegg 10 - Instruks for internrevisjonen mars 2019.pdfpdf1268308
Sak 03720 Vedlegg 2 - Styreinstruks for Helse Vest RHF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/11.03.2020/Sak 03720 Vedlegg 2 - Styreinstruks for Helse Vest RHF.pdfSak 03720 Vedlegg 2 - Styreinstruks for Helse Vest RHF.pdfpdf197950
Sak 03720 Vedlegg 3 - Instruks for administrerande direktør i Helse Vest RHF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/11.03.2020/Sak 03720 Vedlegg 3 - Instruks for administrerande direktør i Helse Vest RHF.pdfSak 03720 Vedlegg 3 - Instruks for administrerande direktør i Helse Vest RHF.pdfpdf26786
Sak 03720 Vedlegg 4 - Fullmaktsstruktur i Helse Vest RHF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/11.03.2020/Sak 03720 Vedlegg 4 - Fullmaktsstruktur i Helse Vest RHF.pdfSak 03720 Vedlegg 4 - Fullmaktsstruktur i Helse Vest RHF.pdfpdf161321
Sak 03720 Vedlegg 5 - Styrearbeid i regionale helseføretak 03 2019.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/11.03.2020/Sak 03720 Vedlegg 5 - Styrearbeid i regionale helseføretak 03 2019.pdfSak 03720 Vedlegg 5 - Styrearbeid i regionale helseføretak 03 2019.pdfpdf918632
Sak 03720 Vedlegg 6 - Etiske retningslinjer.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/11.03.2020/Sak 03720 Vedlegg 6 - Etiske retningslinjer.pdfSak 03720 Vedlegg 6 - Etiske retningslinjer.pdfpdf1960900
Sak 03720 Vedlegg 7 - St. meld 8 Statens direkte eierskap i selskaper.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/11.03.2020/Sak 03720 Vedlegg 7 - St. meld 8 Statens direkte eierskap i selskaper.pdfSak 03720 Vedlegg 7 - St. meld 8 Statens direkte eierskap i selskaper.pdfpdf15896077
Sak 03720 Vedlegg 8 - Retningslinjer for lønn og anna godtgjersle.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/11.03.2020/Sak 03720 Vedlegg 8 - Retningslinjer for lønn og anna godtgjersle.pdfSak 03720 Vedlegg 8 - Retningslinjer for lønn og anna godtgjersle.pdfpdf1547298
Sak 03720 Vedlegg 9 - Instruks RU Vest mars 2019.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/11.03.2020/Sak 03720 Vedlegg 9 - Instruks RU Vest mars 2019.pdfSak 03720 Vedlegg 9 - Instruks RU Vest mars 2019.pdfpdf199071
Sak 03820 Høyring NOU 201924 Inntektsfordeling mellom regionale helseforetak.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/11.03.2020/Sak 03820 Høyring NOU 201924 Inntektsfordeling mellom regionale helseforetak.pdfSak 03820 Høyring NOU 201924 Inntektsfordeling mellom regionale helseforetak.pdfpdf632674
Sak 03820 Vedlegg 1 - Høyringsbrev - NOU 2019 24 Inntektsfordeling mellom regionale helseføretak.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/11.03.2020/Sak 03820 Vedlegg 1 - Høyringsbrev - NOU 2019 24 Inntektsfordeling mellom regionale helseføretak.PDFSak 03820 Vedlegg 1 - Høyringsbrev - NOU 2019 24 Inntektsfordeling mellom regionale helseføretak.PDFpdf59464
Sak 03820 Vedlegg 2 - Høyringsnotat - NOU 2019 24 Inntektsfordeling mellom regionale helseføretak.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/11.03.2020/Sak 03820 Vedlegg 2 - Høyringsnotat - NOU 2019 24 Inntektsfordeling mellom regionale helseføretak.PDFSak 03820 Vedlegg 2 - Høyringsnotat - NOU 2019 24 Inntektsfordeling mellom regionale helseføretak.PDFpdf3566293
Sak 03820 Vedlegg 3 - Digitalt vedlegg - regionale delar av kriterievekter i behovsnøklar.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/11.03.2020/Sak 03820 Vedlegg 3 - Digitalt vedlegg - regionale delar av kriterievekter i behovsnøklar.PDFSak 03820 Vedlegg 3 - Digitalt vedlegg - regionale delar av kriterievekter i behovsnøklar.PDFpdf366166
Sak 03820 Vedlegg 4 - Brev - Oppretting av feil i NOU 2019 24.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/11.03.2020/Sak 03820 Vedlegg 4 - Brev - Oppretting av feil i NOU 2019 24.PDFSak 03820 Vedlegg 4 - Brev - Oppretting av feil i NOU 2019 24.PDFpdf475205
Sak 03820 Vedlegg 5 - Høyringsinstanser.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/11.03.2020/Sak 03820 Vedlegg 5 - Høyringsinstanser.PDFSak 03820 Vedlegg 5 - Høyringsinstanser.PDFpdf13186

20. februar

Sak 02620 Tilsetting av administrerande direktør i Helse Vest RHF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/20.02.2020/Sak 02620 Tilsetting av administrerande direktør i Helse Vest RHF.pdfSak 02620 Tilsetting av administrerande direktør i Helse Vest RHF.pdfpdf419848
Sak 02520 Innkalling til styremøte i Helse Vest RHF 20.02.20.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/20.02.2020/Sak 02520 Innkalling til styremøte i Helse Vest RHF 20.02.20.pdfSak 02520 Innkalling til styremøte i Helse Vest RHF 20.02.20.pdfpdf354813

5. februar

Sak 00520 Innkalling til styremøte.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/05.02.2020/Sak 00520 Innkalling til styremøte.pdfSak 00520 Innkalling til styremøte.pdfpdf472636
Sak 00620 Protokoll frå styremøte 12.12.19.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/05.02.2020/Sak 00620 Protokoll frå styremøte 12.12.19.pdfSak 00620 Protokoll frå styremøte 12.12.19.pdfpdf1858948
Sak 00720 Protokoll frå styremøte 11.01.20.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/05.02.2020/Sak 00720 Protokoll frå styremøte 11.01.20.pdfSak 00720 Protokoll frå styremøte 11.01.20.pdfpdf502865
Sak 00820 Administrerande direktør si orientering.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/05.02.2020/Sak 00820 Administrerande direktør si orientering.pdfSak 00820 Administrerande direktør si orientering.pdfpdf452915
Sak 00820 Vedlegg AD pkt 1 - Rapportering tilsynssaker.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/05.02.2020/Sak 00820 Vedlegg AD pkt 1 - Rapportering tilsynssaker.pdfSak 00820 Vedlegg AD pkt 1 - Rapportering tilsynssaker.pdfpdf1424128
Sak 00820 Vedlegg AD pkt 2 - Orientering om lover og myndighetskrav.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/05.02.2020/Sak 00820 Vedlegg AD pkt 2 - Orientering om lover og myndighetskrav.pdfSak 00820 Vedlegg AD pkt 2 - Orientering om lover og myndighetskrav.pdfpdf601965
Sak 00820 Vedlegg AD pkt 3 - Oversikt over høyringar.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/05.02.2020/Sak 00820 Vedlegg AD pkt 3 - Oversikt over høyringar.pdfSak 00820 Vedlegg AD pkt 3 - Oversikt over høyringar.pdfpdf478179
Sak 00820 Vedlegg AD pkt 4 - Oversikt over planar under arbeid.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/05.02.2020/Sak 00820 Vedlegg AD pkt 4 - Oversikt over planar under arbeid.pdfSak 00820 Vedlegg AD pkt 4 - Oversikt over planar under arbeid.pdfpdf620728
Sak 00820 Vedllegg AD pkt 5 - Revidering regional plan habilitering og rehabilitering.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/05.02.2020/Sak 00820 Vedllegg AD pkt 5 - Revidering regional plan habilitering og rehabilitering.pdfSak 00820 Vedllegg AD pkt 5 - Revidering regional plan habilitering og rehabilitering.pdfpdf580442
Sak 00920 Rapportering frå verksemda.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/05.02.2020/Sak 00920 Rapportering frå verksemda.pdfSak 00920 Rapportering frå verksemda.pdfpdf1504136
Sak 00920 Vedlegg 2 - Rapportering frå verksemda.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/05.02.2020/Sak 00920 Vedlegg 2 - Rapportering frå verksemda.pdfSak 00920 Vedlegg 2 - Rapportering frå verksemda.pdfpdf2149853
Sak 01020 Helse Vest RHF Oppdragsdokument 2020.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/05.02.2020/Sak 01020 Helse Vest RHF Oppdragsdokument 2020.pdfSak 01020 Helse Vest RHF Oppdragsdokument 2020.pdfpdf611593
Sak 01020 Vedlegg 1 - Oppdragsdokument 2020.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/05.02.2020/Sak 01020 Vedlegg 1 - Oppdragsdokument 2020.PDFSak 01020 Vedlegg 1 - Oppdragsdokument 2020.PDFpdf291884
Sak 01020 Vedlegg 2 - Sjukehustalen 2020.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/05.02.2020/Sak 01020 Vedlegg 2 - Sjukehustalen 2020.PDFSak 01020 Vedlegg 2 - Sjukehustalen 2020.PDFpdf123235
Sak 01120 Protokoll frå føretaksmøte 14.01.20 kl. 09.15 - val av styre.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/05.02.2020/Sak 01120 Protokoll frå føretaksmøte 14.01.20 kl. 09.15 - val av styre.pdfSak 01120 Protokoll frå føretaksmøte 14.01.20 kl. 09.15 - val av styre.pdfpdf708326
Sak 01120 Vedlegg 1 - Protokoll føretaksmøte 14.01.20 kl. 09.15.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/05.02.2020/Sak 01120 Vedlegg 1 - Protokoll føretaksmøte 14.01.20 kl. 09.15.pdfSak 01120 Vedlegg 1 - Protokoll føretaksmøte 14.01.20 kl. 09.15.pdfpdf548394
Sak 01220 Protokoll frå føretaksmøte 14.01.20 kl. 13.30 - Krav og rammer.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/05.02.2020/Sak 01220 Protokoll frå føretaksmøte 14.01.20 kl. 13.30 - Krav og rammer.pdfSak 01220 Protokoll frå føretaksmøte 14.01.20 kl. 13.30 - Krav og rammer.pdfpdf611729
Sak 01220 Vedlegg 1 - Protokoll føretaksmøte 14.01.20 kl.13.30.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/05.02.2020/Sak 01220 Vedlegg 1 - Protokoll føretaksmøte 14.01.20 kl.13.30.pdfSak 01220 Vedlegg 1 - Protokoll føretaksmøte 14.01.20 kl.13.30.pdfpdf850792
Sak 01320 Konsernbudsjett 2020.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/05.02.2020/Sak 01320 Konsernbudsjett 2020.pdfSak 01320 Konsernbudsjett 2020.pdfpdf1075787
Sak 01420 Budsjett 2020 for Helse Vest RHF - administrasjonen.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/05.02.2020/Sak 01420 Budsjett 2020 for Helse Vest RHF - administrasjonen.pdfSak 01420 Budsjett 2020 for Helse Vest RHF - administrasjonen.pdfpdf987396
Sak 01520 Val av revisjonsutval.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/05.02.2020/Sak 01520 Val av revisjonsutval.pdfSak 01520 Val av revisjonsutval.pdfpdf746601
Sak 01520 Vedlegg 1 - Instruks RU Vest 2019.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/05.02.2020/Sak 01520 Vedlegg 1 - Instruks RU Vest 2019.pdfSak 01520 Vedlegg 1 - Instruks RU Vest 2019.pdfpdf200669
Sak 01620 Nevrokirurgisk verksemd i Helse Vest.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/05.02.2020/Sak 01620 Nevrokirurgisk verksemd i Helse Vest.pdfSak 01620 Nevrokirurgisk verksemd i Helse Vest.pdfpdf742279
Sak 01620 Vedlegg 1 - Protokoll føretaksmøte Helse Bergen 07.03.2008.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/05.02.2020/Sak 01620 Vedlegg 1 - Protokoll føretaksmøte Helse Bergen 07.03.2008.pdfSak 01620 Vedlegg 1 - Protokoll føretaksmøte Helse Bergen 07.03.2008.pdfpdf4288773
Sak 01620 Vedlegg 2 - Nevrokirurgi.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/05.02.2020/Sak 01620 Vedlegg 2 - Nevrokirurgi.pdfSak 01620 Vedlegg 2 - Nevrokirurgi.pdfpdf428598
Sak 01720 Høyring - Grimstadutvalgets utredning - Studieplasser i Norge.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/05.02.2020/Sak 01720 Høyring - Grimstadutvalgets utredning - Studieplasser i Norge.pdfSak 01720 Høyring - Grimstadutvalgets utredning - Studieplasser i Norge.pdfpdf1028831
Sak 01720 Vedlegg 1 - Utgreiing frå Grimstadutvalet - Studieplassar i Norge.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/05.02.2020/Sak 01720 Vedlegg 1 - Utgreiing frå Grimstadutvalet - Studieplassar i Norge.PDFSak 01720 Vedlegg 1 - Utgreiing frå Grimstadutvalet - Studieplassar i Norge.PDFpdf15525826
Sak 01720 Vedlegg 2 - Høyringsuttale frå Helse Førde - Grimstadutvalet.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/05.02.2020/Sak 01720 Vedlegg 2 - Høyringsuttale frå Helse Førde - Grimstadutvalet.pdfSak 01720 Vedlegg 2 - Høyringsuttale frå Helse Førde - Grimstadutvalet.pdfpdf699016
Sak 01720 Vedlegg 3 - Høyringsuttale frå Helse Bergen - Grimstadutvalet.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/05.02.2020/Sak 01720 Vedlegg 3 - Høyringsuttale frå Helse Bergen - Grimstadutvalet.PDFSak 01720 Vedlegg 3 - Høyringsuttale frå Helse Bergen - Grimstadutvalet.PDFpdf245877
Sak 01720 Vedlegg 4 - Høyringsuttale frå Helse Fonna HF – Grimstadutvalet.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/05.02.2020/Sak 01720 Vedlegg 4 - Høyringsuttale frå Helse Fonna HF – Grimstadutvalet.pdfSak 01720 Vedlegg 4 - Høyringsuttale frå Helse Fonna HF – Grimstadutvalet.pdfpdf1759935
Sak 01720 Vedlegg 5 - Høringsuttale frå Helse Stavanger HF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/05.02.2020/Sak 01720 Vedlegg 5 - Høringsuttale frå Helse Stavanger HF.pdfSak 01720 Vedlegg 5 - Høringsuttale frå Helse Stavanger HF.pdfpdf727587
Sak 01720 Vedlegg 6 - Brev frå UiB.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/05.02.2020/Sak 01720 Vedlegg 6 - Brev frå UiB.pdfSak 01720 Vedlegg 6 - Brev frå UiB.pdfpdf69117
Sak 01720 Vedlegg 7 - Brev frå UiS.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/05.02.2020/Sak 01720 Vedlegg 7 - Brev frå UiS.PDFSak 01720 Vedlegg 7 - Brev frå UiS.PDFpdf117656
Sak 01720 Vedlegg 8 - Brev frå Vestland fylkeskommune.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/05.02.2020/Sak 01720 Vedlegg 8 - Brev frå Vestland fylkeskommune.pdfSak 01720 Vedlegg 8 - Brev frå Vestland fylkeskommune.pdfpdf141891
Sak 01820 Protokoll frå møte i revisjonsutvalet 01.10.2019.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/05.02.2020/Sak 01820 Protokoll frå møte i revisjonsutvalet 01.10.2019.pdfSak 01820 Protokoll frå møte i revisjonsutvalet 01.10.2019.pdfpdf605168
Sak 01820 Vedlegg 1 - Protokoll frå møte i revisjonsutvalet 01.10.2019.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/05.02.2020/Sak 01820 Vedlegg 1 - Protokoll frå møte i revisjonsutvalet 01.10.2019.pdfSak 01820 Vedlegg 1 - Protokoll frå møte i revisjonsutvalet 01.10.2019.pdfpdf81229
Sak 01920 Vurdering av behov for revidering av regional plan for behandling og rehabilitering ved hjerneslag.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/05.02.2020/Sak 01920 Vurdering av behov for revidering av regional plan for behandling og rehabilitering ved hjerneslag.pdfSak 01920 Vurdering av behov for revidering av regional plan for behandling og rehabilitering ved hjerneslag.pdfpdf741814
Sak 02020 Orient. om utnemning av nye medl. i tilsettingsutval - Tilsetting av ny administrerande direktør.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/05.02.2020/Sak 02020 Orient. om utnemning av nye medl. i tilsettingsutval - Tilsetting av ny administrerande direktør.pdfSak 02020 Orient. om utnemning av nye medl. i tilsettingsutval - Tilsetting av ny administrerande direktør.pdfpdf836470
Sak 02120 Resultat omdømmemåling 2019.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/05.02.2020/Sak 02120 Resultat omdømmemåling 2019.pdfSak 02120 Resultat omdømmemåling 2019.pdfpdf764323
Sak 02220 Regulering av styregodtgjering i helseføretak.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/05.02.2020/Sak 02220 Regulering av styregodtgjering i helseføretak.pdfSak 02220 Regulering av styregodtgjering i helseføretak.pdfpdf607561
Sak 02220 Vedlegg 1 - Styregodtgjering helseføretak.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/05.02.2020/Sak 02220 Vedlegg 1 - Styregodtgjering helseføretak.pdfSak 02220 Vedlegg 1 - Styregodtgjering helseføretak.pdfpdf20665
Skriv 00 – Skriv og meldingar.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2020/05.02.2020/Skriv og meldingar/Skriv 00 – Skriv og meldingar.pdfSkriv 00 – Skriv og meldingar.pdfpdf3645211

2019

12. desember

Sak 12219 Innkalling til styremøte 121217.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/12.12.2019/Sak 12219 Innkalling til styremøte 121217.pdfSak 12219 Innkalling til styremøte 121217.pdfpdf476447
Sak 12319 Protokoll frå styremøte 07.11.2019.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/12.12.2019/Sak 12319 Protokoll frå styremøte 07.11.2019.pdfSak 12319 Protokoll frå styremøte 07.11.2019.pdfpdf1699032
Sak 12319 Vedlegg 1 - Årsplan 2019.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/12.12.2019/Sak 12319 Vedlegg 1 - Årsplan 2019.pdfSak 12319 Vedlegg 1 - Årsplan 2019.pdfpdf493522
Sak 12319 Vedlegg 2 - Årsplan 2020.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/12.12.2019/Sak 12319 Vedlegg 2 - Årsplan 2020.pdfSak 12319 Vedlegg 2 - Årsplan 2020.pdfpdf468016
Sak 12319 Vedlegg 3 - Styresaker under arbeid.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/12.12.2019/Sak 12319 Vedlegg 3 - Styresaker under arbeid.pdfSak 12319 Vedlegg 3 - Styresaker under arbeid.pdfpdf448562
Sak 12419 Administrerande direktør si orientering.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/12.12.2019/Sak 12419 Administrerande direktør si orientering.pdfSak 12419 Administrerande direktør si orientering.pdfpdf451035
Sak 12419 Vedlegg AD si orient. pkt 1 - Rapportering tilsyn.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/12.12.2019/Sak 12419 Vedlegg AD si orient. pkt 1 - Rapportering tilsyn.pdfSak 12419 Vedlegg AD si orient. pkt 1 - Rapportering tilsyn.pdfpdf1552378
Sak 12419 Vedlegg AD si orient. pkt 2 - Orientering om relevante lover, forskrifter og myndigheitskrav.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/12.12.2019/Sak 12419 Vedlegg AD si orient. pkt 2 - Orientering om relevante lover, forskrifter og myndigheitskrav.pdfSak 12419 Vedlegg AD si orient. pkt 2 - Orientering om relevante lover, forskrifter og myndigheitskrav.pdfpdf432999
Sak 12419 Vedlegg AD si orient. pkt 3 - Oversikt over høyringar.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/12.12.2019/Sak 12419 Vedlegg AD si orient. pkt 3 - Oversikt over høyringar.pdfSak 12419 Vedlegg AD si orient. pkt 3 - Oversikt over høyringar.pdfpdf731642
Sak 12419 Vedlegg AD si orient. pkt 4 - Oversikt over regionale planar under arbeid.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/12.12.2019/Sak 12419 Vedlegg AD si orient. pkt 4 - Oversikt over regionale planar under arbeid.pdfSak 12419 Vedlegg AD si orient. pkt 4 - Oversikt over regionale planar under arbeid.pdfpdf620655
Sak 12519 Rapportering frå verksemda per oktober 2019.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/12.12.2019/Sak 12519 Rapportering frå verksemda per oktober 2019.pdfSak 12519 Rapportering frå verksemda per oktober 2019.pdfpdf1562526
Sak 12519 Vedlegg 2 - Rapportering frå verksemda per oktober.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/12.12.2019/Sak 12519 Vedlegg 2 - Rapportering frå verksemda per oktober.pdfSak 12519 Vedlegg 2 - Rapportering frå verksemda per oktober.pdfpdf2127099
Sak 12619 Utbygging Helse Stavanger - fullføring av E-bygget.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/12.12.2019/Sak 12619 Utbygging Helse Stavanger - fullføring av E-bygget.pdfSak 12619 Utbygging Helse Stavanger - fullføring av E-bygget.pdfpdf1019963
Sak 12619 Vedlegg 1 - Saksfremlegg forprosjektrapp. BT1.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/12.12.2019/Sak 12619 Vedlegg 1 - Saksfremlegg forprosjektrapp. BT1.pdfSak 12619 Vedlegg 1 - Saksfremlegg forprosjektrapp. BT1.pdfpdf925980
Sak 12619 Vedlegg 2 - Forprosjektrapport BT utvidelse av E-bygget.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/12.12.2019/Sak 12619 Vedlegg 2 - Forprosjektrapport BT utvidelse av E-bygget.pdfSak 12619 Vedlegg 2 - Forprosjektrapport BT utvidelse av E-bygget.pdfpdf3210409
Sak 12719 Innspel til statsbudsjettet for 2021.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/12.12.2019/Sak 12719 Innspel til statsbudsjettet for 2021.pdfSak 12719 Innspel til statsbudsjettet for 2021.pdfpdf655921
Sak 12719 Vedlegg 1 - Innspel til statsbudsjettet 2021.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/12.12.2019/Sak 12719 Vedlegg 1 - Innspel til statsbudsjettet 2021.pdfSak 12719 Vedlegg 1 - Innspel til statsbudsjettet 2021.pdfpdf830618
Sak 12819 Inntektsfordeling og resultatkrav 2020.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/12.12.2019/Sak 12819 Inntektsfordeling og resultatkrav 2020.pdfSak 12819 Inntektsfordeling og resultatkrav 2020.pdfpdf1162521
Sak 12919 Handtering av likviditet til investeringar i Helse Vest.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/12.12.2019/Sak 12919 Handtering av likviditet til investeringar i Helse Vest.pdfSak 12919 Handtering av likviditet til investeringar i Helse Vest.pdfpdf838699
Sak 13019 Styringsdokument 2020 til helseføretaka og Helse Vest IKT.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/12.12.2019/Sak 13019 Styringsdokument 2020 til helseføretaka og Helse Vest IKT.pdfSak 13019 Styringsdokument 2020 til helseføretaka og Helse Vest IKT.pdfpdf831458
Sak 13019 Vedlegg 1 - Styringsdokument 2019 - Helse Bergen HF pdf.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/12.12.2019/Sak 13019 Vedlegg 1 - Styringsdokument 2019 - Helse Bergen HF pdf.PDFSak 13019 Vedlegg 1 - Styringsdokument 2019 - Helse Bergen HF pdf.PDFpdf1295112
Sak 13019 Vedlegg 2 - Styringsdokument 2019 - Sjukehusapoteka Vest HF.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/12.12.2019/Sak 13019 Vedlegg 2 - Styringsdokument 2019 - Sjukehusapoteka Vest HF.PDFSak 13019 Vedlegg 2 - Styringsdokument 2019 - Sjukehusapoteka Vest HF.PDFpdf984585
Sak 13019 Vedlegg 3 - Styringsdokument 2019 - HV IKT AS.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/12.12.2019/Sak 13019 Vedlegg 3 - Styringsdokument 2019 - HV IKT AS.PDFSak 13019 Vedlegg 3 - Styringsdokument 2019 - HV IKT AS.PDFpdf955889
Sak 13119 Etablering av pasientforløp for barn og unge med erverva hjerneskade, inkl. regionalt rehabiliteringstilbod.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/12.12.2019/Sak 13119 Etablering av pasientforløp for barn og unge med erverva hjerneskade, inkl. regionalt rehabiliteringstilbod.pdfSak 13119 Etablering av pasientforløp for barn og unge med erverva hjerneskade, inkl. regionalt rehabiliteringstilbod.pdfpdf884076
Sak 13119 Vedlegg 1 - Prosjektrapport.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/12.12.2019/Sak 13119 Vedlegg 1 - Prosjektrapport.PDFSak 13119 Vedlegg 1 - Prosjektrapport.PDFpdf2311188
Sak 13119 Vedlegg 2 - Vedlegg 1-13 til prosjektrapport.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/12.12.2019/Sak 13119 Vedlegg 2 - Vedlegg 1-13 til prosjektrapport.PDFSak 13119 Vedlegg 2 - Vedlegg 1-13 til prosjektrapport.PDFpdf1286489
Sak 13219 Høyringsuttale - Tvangsbegrensninglova.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/12.12.2019/Sak 13219 Høyringsuttale - Tvangsbegrensninglova.pdfSak 13219 Høyringsuttale - Tvangsbegrensninglova.pdfpdf850766
Sak 13219 Vedlegg 1- Høyringsuttale, NOU 2019 14 Tvangsbegrensningslova.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/12.12.2019/Sak 13219 Vedlegg 1- Høyringsuttale, NOU 2019 14 Tvangsbegrensningslova.pdfSak 13219 Vedlegg 1- Høyringsuttale, NOU 2019 14 Tvangsbegrensningslova.pdfpdf722470
Sak 13219 Vedlegg 2 - Helse Stavanger - Tvangsbegrensningslova.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/12.12.2019/Sak 13219 Vedlegg 2 - Helse Stavanger - Tvangsbegrensningslova.pdfSak 13219 Vedlegg 2 - Helse Stavanger - Tvangsbegrensningslova.pdfpdf149990
Sak 13219 Vedlegg 3 - Helse Stavanger - Tvangsbegrensningslova - Vedlegg 1.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/12.12.2019/Sak 13219 Vedlegg 3 - Helse Stavanger - Tvangsbegrensningslova - Vedlegg 1.pdfSak 13219 Vedlegg 3 - Helse Stavanger - Tvangsbegrensningslova - Vedlegg 1.pdfpdf379243
Sak 13219 Vedlegg 4 - Helse Fonna - Tvangsbegrensningslova.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/12.12.2019/Sak 13219 Vedlegg 4 - Helse Fonna - Tvangsbegrensningslova.pdfSak 13219 Vedlegg 4 - Helse Fonna - Tvangsbegrensningslova.pdfpdf568666
Sak 13219 Vedlegg 5 - Helse Førde - Tvangsbegrensningslova.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/12.12.2019/Sak 13219 Vedlegg 5 - Helse Førde - Tvangsbegrensningslova.pdfSak 13219 Vedlegg 5 - Helse Førde - Tvangsbegrensningslova.pdfpdf544376
Sak 13219 Vedlegg 6 - Helse Stavanger - Tvangsbegrensninglova - Vedlegg 2.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/12.12.2019/Sak 13219 Vedlegg 6 - Helse Stavanger - Tvangsbegrensninglova - Vedlegg 2.pdfSak 13219 Vedlegg 6 - Helse Stavanger - Tvangsbegrensninglova - Vedlegg 2.pdfpdf266774
Sak 13219 Vedlegg 7 - NOU 2019 14 Tvangsbegrensningslova.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/12.12.2019/Sak 13219 Vedlegg 7 - NOU 2019 14 Tvangsbegrensningslova.pdfSak 13219 Vedlegg 7 - NOU 2019 14 Tvangsbegrensningslova.pdfpdf6462056
Sak 13319 Overordna risikovurdering i Helse Vest per 2. tertial 2019.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/12.12.2019/Sak 13319 Overordna risikovurdering i Helse Vest per 2. tertial 2019.pdfSak 13319 Overordna risikovurdering i Helse Vest per 2. tertial 2019.pdfpdf968001
Sak 13419 Ny eigarskapsmelding.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/12.12.2019/Sak 13419 Ny eigarskapsmelding.pdfSak 13419 Ny eigarskapsmelding.pdfpdf1016123
Sak 13419 Vedlegg 1 - St. meld 8 Statens direkte eierskap i selskaper.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/12.12.2019/Sak 13419 Vedlegg 1 - St. meld 8 Statens direkte eierskap i selskaper.pdfSak 13419 Vedlegg 1 - St. meld 8 Statens direkte eierskap i selskaper.pdfpdf15895895
Sak 13519 Orientering om Nasjonal helse-og sykehusplan 2020-2023.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/12.12.2019/Sak 13519 Orientering om Nasjonal helse-og sykehusplan 2020-2023.pdfSak 13519 Orientering om Nasjonal helse-og sykehusplan 2020-2023.pdfpdf657557
Sak 13519 Vedlegg 1 - Kortversjon Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/12.12.2019/Sak 13519 Vedlegg 1 - Kortversjon Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023.pdfSak 13519 Vedlegg 1 - Kortversjon Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023.pdfpdf2462175
Sak 13519 Vedlegg 2 - Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/12.12.2019/Sak 13519 Vedlegg 2 - Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023.pdfSak 13519 Vedlegg 2 - Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023.pdfpdf7747367
Sak 13619 Grensesnitt med nasjonale løsninger og overgang til strukturert journal.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/12.12.2019/Sak 13619 Grensesnitt med nasjonale løsninger og overgang til strukturert journal.pdfSak 13619 Grensesnitt med nasjonale løsninger og overgang til strukturert journal.pdfpdf837745
Sak 13619 Vedlegg 1 - Felles grensesnitt og overgang til strukturert journal versjon 1.0.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/12.12.2019/Sak 13619 Vedlegg 1 - Felles grensesnitt og overgang til strukturert journal versjon 1.0.pdfSak 13619 Vedlegg 1 - Felles grensesnitt og overgang til strukturert journal versjon 1.0.pdfpdf1037642
Sak 13919 Vurdering av administrerande direktør og regulering av lønn 2019.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/12.12.2019/Sak 13919 Vurdering av administrerande direktør og regulering av lønn 2019.pdfSak 13919 Vurdering av administrerande direktør og regulering av lønn 2019.pdfpdf612249
Sak 14019 Tildeling av internt lån til Helse Stavanger - fullføring av E-bygget.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/12.12.2019/Sak 14019 Tildeling av internt lån til Helse Stavanger - fullføring av E-bygget.pdfSak 14019 Tildeling av internt lån til Helse Stavanger - fullføring av E-bygget.pdfpdf715778
Sak 14119 Avhending av grunn til gang- og sykkelveg langs Fv. 484 - sjukehusparken Førde sentralsjukehus.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/12.12.2019/Sak 14119 Avhending av grunn til gang- og sykkelveg langs Fv. 484 - sjukehusparken Førde sentralsjukehus.pdfSak 14119 Avhending av grunn til gang- og sykkelveg langs Fv. 484 - sjukehusparken Førde sentralsjukehus.pdfpdf617177
Sak 14219 Nysaldert statsbudsjett 2019 – endring pensjon.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/12.12.2019/Sak 14219 Nysaldert statsbudsjett 2019 – endring pensjon.pdfSak 14219 Nysaldert statsbudsjett 2019 – endring pensjon.pdfpdf730671
Skriv 00 - Skriv og meldingar forside.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/12.12.2019/Skriv og meldingar/Skriv 00 - Skriv og meldingar forside.pdfSkriv 00 - Skriv og meldingar forside.pdfpdf619570
Skriv 01 - Brev frå Fylkesmannen i Vestland, 041119 – Samtykke til helsehjelp i psykisk helsevern.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/12.12.2019/Skriv og meldingar/Skriv 01 - Brev frå Fylkesmannen i Vestland, 041119 – Samtykke til helsehjelp i psykisk helsevern.pdfSkriv 01 - Brev frå Fylkesmannen i Vestland, 041119 – Samtykke til helsehjelp i psykisk helsevern.pdfpdf158433
Skriv 02 - Brev frå HOD, 211119 – Rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetenesta.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/12.12.2019/Skriv og meldingar/Skriv 02 - Brev frå HOD, 211119 – Rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetenesta.pdfSkriv 02 - Brev frå HOD, 211119 – Rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetenesta.pdfpdf372512
Skriv 03 - Møtereferat frå Regionalt brukarutval 301019.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/12.12.2019/Skriv og meldingar/Skriv 03 - Møtereferat frå Regionalt brukarutval 301019.pdfSkriv 03 - Møtereferat frå Regionalt brukarutval 301019.pdfpdf717996

7. november

Sak 10619 Innkalling til styremøte 07.11.2019.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/07.11.2019/Sak 10619 Innkalling til styremøte 07.11.2019.pdfSak 10619 Innkalling til styremøte 07.11.2019.pdfpdf517731
Sak 10719 Protokoll frå styremøte 30.09.19.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/07.11.2019/Sak 10719 Protokoll frå styremøte 30.09.19.pdfSak 10719 Protokoll frå styremøte 30.09.19.pdfpdf1459536
Sak 10719 Ved. 2 - Styresaker under arbeid.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/07.11.2019/Sak 10719 Ved. 2 - Styresaker under arbeid.pdfSak 10719 Ved. 2 - Styresaker under arbeid.pdfpdf453148
Sak 10719 Vedl. 1 - Årsplan 2019 for styret.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/07.11.2019/Sak 10719 Vedl. 1 - Årsplan 2019 for styret.pdfSak 10719 Vedl. 1 - Årsplan 2019 for styret.pdfpdf491083
Sak 10819 Administrende dir. si orientering.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/07.11.2019/Sak 10819 Administrende dir. si orientering.pdfSak 10819 Administrende dir. si orientering.pdfpdf450777
Sak 10819 Administrerende dir. si orientering.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/07.11.2019/Sak 10819 Administrerende dir. si orientering.pdfSak 10819 Administrerende dir. si orientering.pdfpdf451391
Sak 10819 Vedl. AD si orient. pkt 1 - Rapp. tilsynssaker.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/07.11.2019/Sak 10819 Vedl. AD si orient. pkt 1 - Rapp. tilsynssaker.pdfSak 10819 Vedl. AD si orient. pkt 1 - Rapp. tilsynssaker.pdfpdf1555691
Sak 10819 Vedl. AD si orient. pkt 3 - Oversikt over høyringar.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/07.11.2019/Sak 10819 Vedl. AD si orient. pkt 3 - Oversikt over høyringar.pdfSak 10819 Vedl. AD si orient. pkt 3 - Oversikt over høyringar.pdfpdf748742
Sak 10819 Vedl. AD si orient. pkt 4 - Oversikt regionale planar under arbeid.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/07.11.2019/Sak 10819 Vedl. AD si orient. pkt 4 - Oversikt regionale planar under arbeid.pdfSak 10819 Vedl. AD si orient. pkt 4 - Oversikt regionale planar under arbeid.pdfpdf613543
Sak 10819 Vedl. AD si orient. pkt 5 - Styreseminar mars 2020, utkast.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/07.11.2019/Sak 10819 Vedl. AD si orient. pkt 5 - Styreseminar mars 2020, utkast.pdfSak 10819 Vedl. AD si orient. pkt 5 - Styreseminar mars 2020, utkast.pdfpdf838894
Sak 10819 Vedl. AD si orient. pkt 6A - Status og utviklingstrekk for spesialisthelsetjenesten.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/07.11.2019/Sak 10819 Vedl. AD si orient. pkt 6A - Status og utviklingstrekk for spesialisthelsetjenesten.pdfSak 10819 Vedl. AD si orient. pkt 6A - Status og utviklingstrekk for spesialisthelsetjenesten.pdfpdf2260533
Sak 10819 Vedl. AD si orient. pkt 6B - Kostnader i spesialisthelsetjenesten.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/07.11.2019/Sak 10819 Vedl. AD si orient. pkt 6B - Kostnader i spesialisthelsetjenesten.pdfSak 10819 Vedl. AD si orient. pkt 6B - Kostnader i spesialisthelsetjenesten.pdfpdf390107
Sak 10819 Vedl. AD si orient. pkt 6C - IS-2852 Kostnadsnivå og produktivitet i psyk. helsevern og TSB 2014-2018.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/07.11.2019/Sak 10819 Vedl. AD si orient. pkt 6C - IS-2852 Kostnadsnivå og produktivitet i psyk. helsevern og TSB 2014-2018.pdfSak 10819 Vedl. AD si orient. pkt 6C - IS-2852 Kostnadsnivå og produktivitet i psyk. helsevern og TSB 2014-2018.pdfpdf1009840
Sak 10819 Vedl. AD si orient. pkt 6D - Produktivitetsutv. i somatisk spesialisthelsetjenesten.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/07.11.2019/Sak 10819 Vedl. AD si orient. pkt 6D - Produktivitetsutv. i somatisk spesialisthelsetjenesten.pdfSak 10819 Vedl. AD si orient. pkt 6D - Produktivitetsutv. i somatisk spesialisthelsetjenesten.pdfpdf387898
Sak 10819 Vedl. AD si orient. pkt 6E - IS-2850 Psykisk helsevern og TSB 2018.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/07.11.2019/Sak 10819 Vedl. AD si orient. pkt 6E - IS-2850 Psykisk helsevern og TSB 2018.pdfSak 10819 Vedl. AD si orient. pkt 6E - IS-2850 Psykisk helsevern og TSB 2018.pdfpdf2768398
Sak 10919 Rapp. frå verksemda.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/07.11.2019/Sak 10919 Rapp. frå verksemda.pdfSak 10919 Rapp. frå verksemda.pdfpdf1563074
Sak 10919 Vedl. 2 - Rapp. frå verksemda.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/07.11.2019/Sak 10919 Vedl. 2 - Rapp. frå verksemda.pdfSak 10919 Vedl. 2 - Rapp. frå verksemda.pdfpdf2361226
Sak 11019 Regional plan psykisk helse - 2019-2024.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/07.11.2019/Sak 11019 Regional plan psykisk helse - 2019-2024.pdfSak 11019 Regional plan psykisk helse - 2019-2024.pdfpdf653046
Sak 11019 Vedl. 1 - Regional plan for psykisk helse utkast 22.10.19.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/07.11.2019/Sak 11019 Vedl. 1 - Regional plan for psykisk helse utkast 22.10.19.pdfSak 11019 Vedl. 1 - Regional plan for psykisk helse utkast 22.10.19.pdfpdf1441764
Sak 11019 Vedl. 2 - Oversikt over styret sine innspel til plan frå styremøte 01.11.18.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/07.11.2019/Sak 11019 Vedl. 2 - Oversikt over styret sine innspel til plan frå styremøte 01.11.18.pdfSak 11019 Vedl. 2 - Oversikt over styret sine innspel til plan frå styremøte 01.11.18.pdfpdf438556
Sak 11019 Vedl. 3 - Regional plan for psykisk helse.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/07.11.2019/Sak 11019 Vedl. 3 - Regional plan for psykisk helse.pdfSak 11019 Vedl. 3 - Regional plan for psykisk helse.pdfpdf1437137
Sak 11119 Inntektsramme 2019 - styrking av ramme til helseføretaka.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/07.11.2019/Sak 11119 Inntektsramme 2019 - styrking av ramme til helseføretaka.pdfSak 11119 Inntektsramme 2019 - styrking av ramme til helseføretaka.pdfpdf441732
Sak 11219 Prosess for styringsdok. 2020 til helsef. og HVIKT.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/07.11.2019/Sak 11219 Prosess for styringsdok. 2020 til helsef. og HVIKT.pdfSak 11219 Prosess for styringsdok. 2020 til helsef. og HVIKT.pdfpdf619141
Sak 11319 Intensjonsavt. mellom HVE og KS Vest-Norge.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/07.11.2019/Sak 11319 Intensjonsavt. mellom HVE og KS Vest-Norge.pdfSak 11319 Intensjonsavt. mellom HVE og KS Vest-Norge.pdfpdf633275
Sak 11319 Vedl. 1 - Intensjonsavt. KS.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/07.11.2019/Sak 11319 Vedl. 1 - Intensjonsavt. KS.pdfSak 11319 Vedl. 1 - Intensjonsavt. KS.pdfpdf457422
Sak 11419 Reg. rutine for varsling - rev. i tråd med lovendring.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/07.11.2019/Sak 11419 Reg. rutine for varsling - rev. i tråd med lovendring.pdfSak 11419 Reg. rutine for varsling - rev. i tråd med lovendring.pdfpdf735368
Sak 11419 Vedl. 1 - Reg. varslingsrut. gjeldande frå 1.1.2020.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/07.11.2019/Sak 11419 Vedl. 1 - Reg. varslingsrut. gjeldande frå 1.1.2020.pdfSak 11419 Vedl. 1 - Reg. varslingsrut. gjeldande frå 1.1.2020.pdfpdf666225
Sak 11419 Vedl. 2 - Vedl. til reg. varslingsrutiner.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/07.11.2019/Sak 11419 Vedl. 2 - Vedl. til reg. varslingsrutiner.pdfSak 11419 Vedl. 2 - Vedl. til reg. varslingsrutiner.pdfpdf779799
Sak 11519 Lærlingar i helseføretaka.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/07.11.2019/Sak 11519 Lærlingar i helseføretaka.pdfSak 11519 Lærlingar i helseføretaka.pdfpdf692231
Sak 11519 Nasjonale kvalitetsindikatorar per 1. tertial 2019.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/07.11.2019/Sak 11519 Nasjonale kvalitetsindikatorar per 1. tertial 2019.pdfSak 11519 Nasjonale kvalitetsindikatorar per 1. tertial 2019.pdfpdf3958669
Sak 11619 Tvang innan psykisk helsevern.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/07.11.2019/Sak 11619 Tvang innan psykisk helsevern.pdfSak 11619 Tvang innan psykisk helsevern.pdfpdf709504
Sak 11719 Opplæring i pasient- og brukerrettar i helseføretaka.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/07.11.2019/Sak 11719 Opplæring i pasient- og brukerrettar i helseføretaka.pdfSak 11719 Opplæring i pasient- og brukerrettar i helseføretaka.pdfpdf666247
Sak 11719 side 2 - Opplæring i pasient- og brukerrettar i helseføretaka.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/07.11.2019/Sak 11719 side 2 - Opplæring i pasient- og brukerrettar i helseføretaka.pdfSak 11719 side 2 - Opplæring i pasient- og brukerrettar i helseføretaka.pdfpdf669166
Sak 11919 Protokoll frå møte i revisjonsutvalet 18.06.2019.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/07.11.2019/Sak 11919 Protokoll frå møte i revisjonsutvalet 18.06.2019.pdfSak 11919 Protokoll frå møte i revisjonsutvalet 18.06.2019.pdfpdf605257
Sak 11919 Vedl. 1 - Protokoll frå møte i revisjonsutvalet 18.06.2019.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/07.11.2019/Sak 11919 Vedl. 1 - Protokoll frå møte i revisjonsutvalet 18.06.2019.PDFSak 11919 Vedl. 1 - Protokoll frå møte i revisjonsutvalet 18.06.2019.PDFpdf92779
Skriv 00 - Skriv og meldingar.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/07.11.2019/Skriv og meldingar/Skriv 00 - Skriv og meldingar.pdfSkriv 00 - Skriv og meldingar.pdfpdf623021
Skriv 01 - Brev frå HDIR - Info om endringar læringsaktiv. i spesialistutd. i psykiatri.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/07.11.2019/Skriv og meldingar/Skriv 01 - Brev frå HDIR - Info om endringar læringsaktiv. i spesialistutd. i psykiatri.pdfSkriv 01 - Brev frå HDIR - Info om endringar læringsaktiv. i spesialistutd. i psykiatri.pdfpdf359997
Skriv 02 - Brev frå SHI - Brexit - behov for ekstra legemiddellager.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/07.11.2019/Skriv og meldingar/Skriv 02 - Brev frå SHI - Brexit - behov for ekstra legemiddellager.PDFSkriv 02 - Brev frå SHI - Brexit - behov for ekstra legemiddellager.PDFpdf264729
Skriv 04 - Møteref. frå RBU 120919, 300919.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/07.11.2019/Skriv og meldingar/Skriv 04 - Møteref. frå RBU 120919, 300919.pdfSkriv 04 - Møteref. frå RBU 120919, 300919.pdfpdf977076

30. september

Agenda fellesmøte RRU - RHF styret 30.09.19.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/30.09.2019/Agenda fellesmøte RRU - RHF styret 30.09.19.pdfAgenda fellesmøte RRU - RHF styret 30.09.19.pdfpdf701306
Sak 09619 Innkalling til styremøte 30.09.19.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/30.09.2019/Sak 09619 Innkalling til styremøte 30.09.19.pdfSak 09619 Innkalling til styremøte 30.09.19.pdfpdf515647
Sak 09719 PROTOKOLL frå styremøte 05.09.19.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/30.09.2019/Sak 09719 PROTOKOLL frå styremøte 05.09.19.pdfSak 09719 PROTOKOLL frå styremøte 05.09.19.pdfpdf1619519
Sak 09719 Vedlegg 1 - Årsplan 2019 pr sept. 19.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/30.09.2019/Sak 09719 Vedlegg 1 - Årsplan 2019 pr sept. 19.pdfSak 09719 Vedlegg 1 - Årsplan 2019 pr sept. 19.pdfpdf490240
Sak 09719 Vedlegg 2 - Styresaker under arbeid sept. 19.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/30.09.2019/Sak 09719 Vedlegg 2 - Styresaker under arbeid sept. 19.pdfSak 09719 Vedlegg 2 - Styresaker under arbeid sept. 19.pdfpdf449519
Sak 09819 Ad. dir. si orientering.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/30.09.2019/Sak 09819 Ad. dir. si orientering.pdfSak 09819 Ad. dir. si orientering.pdfpdf448110
Sak 09819 Vedl. AD si orient. pkt 1 - Rapp. tilsynssaker pr 10.09.19.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/30.09.2019/Sak 09819 Vedl. AD si orient. pkt 1 - Rapp. tilsynssaker pr 10.09.19.pdfSak 09819 Vedl. AD si orient. pkt 1 - Rapp. tilsynssaker pr 10.09.19.pdfpdf1450107
Sak 09819 Vedl. AD si orient. pkt 2 - Orient. rel. lover forsk. og my.krav i per. 19.08.19-13.09.19.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/30.09.2019/Sak 09819 Vedl. AD si orient. pkt 2 - Orient. rel. lover forsk. og my.krav i per. 19.08.19-13.09.19.pdfSak 09819 Vedl. AD si orient. pkt 2 - Orient. rel. lover forsk. og my.krav i per. 19.08.19-13.09.19.pdfpdf433617
Sak 09819 Vedl. AD si orient. pkt 3 - Oversikt over høyringar.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/30.09.2019/Sak 09819 Vedl. AD si orient. pkt 3 - Oversikt over høyringar.pdfSak 09819 Vedl. AD si orient. pkt 3 - Oversikt over høyringar.pdfpdf611533
Sak 09819 Vedl. AD si orient. pkt 4 - Oversikt reg. planar under arbeid.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/30.09.2019/Sak 09819 Vedl. AD si orient. pkt 4 - Oversikt reg. planar under arbeid.pdfSak 09819 Vedl. AD si orient. pkt 4 - Oversikt reg. planar under arbeid.pdfpdf436821
Sak 09819 Vedl. AD si orient. pkt 5 - HST - orient. klagesaker til Klagenemnda.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/30.09.2019/Sak 09819 Vedl. AD si orient. pkt 5 - HST - orient. klagesaker til Klagenemnda.pdfSak 09819 Vedl. AD si orient. pkt 5 - HST - orient. klagesaker til Klagenemnda.pdfpdf566520
Sak 09919 Rapp. frå verksemda pr aug. 19.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/30.09.2019/Sak 09919 Rapp. frå verksemda pr aug. 19.pdfSak 09919 Rapp. frå verksemda pr aug. 19.pdfpdf1704681
Sak 09919 Vedl. 2 - Rapp. frå verksemda pr aug. 19.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/30.09.2019/Sak 09919 Vedl. 2 - Rapp. frå verksemda pr aug. 19.pdfSak 09919 Vedl. 2 - Rapp. frå verksemda pr aug. 19.pdfpdf2617529
Sak 10019 Kreftkirurgi og annan elektiv kirurgi i Helse Vest.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/30.09.2019/Sak 10019 Kreftkirurgi og annan elektiv kirurgi i Helse Vest.pdfSak 10019 Kreftkirurgi og annan elektiv kirurgi i Helse Vest.pdfpdf908264
Sak 10019 Vedl. 1 - Sak 07019 Kreftkirurgi og annan elektiv kirurgi - rapp. og høyring.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/30.09.2019/Sak 10019 Vedl. 1 - Sak 07019 Kreftkirurgi og annan elektiv kirurgi - rapp. og høyring.pdfSak 10019 Vedl. 1 - Sak 07019 Kreftkirurgi og annan elektiv kirurgi - rapp. og høyring.pdfpdf1286278
Sak 10119 Forslag til revidert styreinstruks for HVE.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/30.09.2019/Sak 10119 Forslag til revidert styreinstruks for HVE.pdfSak 10119 Forslag til revidert styreinstruks for HVE.pdfpdf745877
Sak 10119 Vedl. 1 - Styreinstruks for HVE rev_2019.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/30.09.2019/Sak 10119 Vedl. 1 - Styreinstruks for HVE rev_2019.pdfSak 10119 Vedl. 1 - Styreinstruks for HVE rev_2019.pdfpdf197940
Sak 10219 Prosjektinv. IKT i HVE 2019 - auka investeringsramme.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/30.09.2019/Sak 10219 Prosjektinv. IKT i HVE 2019 - auka investeringsramme.pdfSak 10219 Prosjektinv. IKT i HVE 2019 - auka investeringsramme.pdfpdf775299
Sak 10319 Statusrapp. fra Sykehusinnkjøp div. vest.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/30.09.2019/Sak 10319 Statusrapp. fra Sykehusinnkjøp div. vest.pdfSak 10319 Statusrapp. fra Sykehusinnkjøp div. vest.pdfpdf621425
Sak 10319 Vedl. 1 - Statusrapp. Sykehusinnkjøp div. vest pr 08.19.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/30.09.2019/Sak 10319 Vedl. 1 - Statusrapp. Sykehusinnkjøp div. vest pr 08.19.pdfSak 10319 Vedl. 1 - Statusrapp. Sykehusinnkjøp div. vest pr 08.19.pdfpdf814304
Sak 10419 Program og prosjekt i regional IKT-prosjektportefølje.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/30.09.2019/Sak 10419 Program og prosjekt i regional IKT-prosjektportefølje.pdfSak 10419 Program og prosjekt i regional IKT-prosjektportefølje.pdfpdf1415871
Skriv 01 - Brev frå HVE til Hord. fylkesk. - Pasienttr. av eldre.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/30.09.2019/Skriv og meldingar/Skriv 01 - Brev frå HVE til Hord. fylkesk. - Pasienttr. av eldre.pdfSkriv 01 - Brev frå HVE til Hord. fylkesk. - Pasienttr. av eldre.pdfpdf175060
Skriv 02 - Brev frå HVE til Dir. for e-helse - Brev kostnadsøkning.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/30.09.2019/Skriv og meldingar/Skriv 02 - Brev frå HVE til Dir. for e-helse - Brev kostnadsøkning.pdfSkriv 02 - Brev frå HVE til Dir. for e-helse - Brev kostnadsøkning.pdfpdf141782
Skriv 03 - Brev frå Fylkesm. i Vestl. - Rapp. HFØ.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/30.09.2019/Skriv og meldingar/Skriv 03 - Brev frå Fylkesm. i Vestl. - Rapp. HFØ.pdfSkriv 03 - Brev frå Fylkesm. i Vestl. - Rapp. HFØ.pdfpdf310473
Skriv 04 - Brev frå EBA - Offentlege kontraktar skal vera balanserte.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/30.09.2019/Skriv og meldingar/Skriv 04 - Brev frå EBA - Offentlege kontraktar skal vera balanserte.pdfSkriv 04 - Brev frå EBA - Offentlege kontraktar skal vera balanserte.pdfpdf193537
TIDSPLAN for styremøte 30.09.19.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/30.09.2019/TIDSPLAN for styremøte 30.09.19.pdfTIDSPLAN for styremøte 30.09.19.pdfpdf518738

5. september

Sak 07619 Innkalling til styremøte 05.09.2019.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/05.09.2019/Sak 07619 Innkalling til styremøte 05.09.2019.pdfSak 07619 Innkalling til styremøte 05.09.2019.pdfpdf522469
Sak 07719 PROTOKOLL frå styremøte 18.06.2019.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/05.09.2019/Sak 07719 PROTOKOLL frå styremøte 18.06.2019.pdfSak 07719 PROTOKOLL frå styremøte 18.06.2019.pdfpdf1584494
Sak 07719 Vedl. 1 - Årsplan 2019 for styret pr sept. 2019.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/05.09.2019/Sak 07719 Vedl. 1 - Årsplan 2019 for styret pr sept. 2019.pdfSak 07719 Vedl. 1 - Årsplan 2019 for styret pr sept. 2019.pdfpdf488503
Sak 07719 Vedl. 2 - Styresaker under arbeid pr sept. 2019.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/05.09.2019/Sak 07719 Vedl. 2 - Styresaker under arbeid pr sept. 2019.pdfSak 07719 Vedl. 2 - Styresaker under arbeid pr sept. 2019.pdfpdf564994
Sak 07819 Adm.dir. si orientering.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/05.09.2019/Sak 07819 Adm.dir. si orientering.pdfSak 07819 Adm.dir. si orientering.pdfpdf451480
Sak 07819 - Ved. AD si orient. pkt 5 - Nasjonal rapport ForBetring 2019_1.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/05.09.2019/Sak 07819 - Ved. AD si orient. pkt 5 - Nasjonal rapport ForBetring 2019_1.pdfSak 07819 - Ved. AD si orient. pkt 5 - Nasjonal rapport ForBetring 2019_1.pdfpdf850063
Sak 07819 - Vedl. AD si orient. pkt 1 - Rapp. tilsynssaker per 10. august 2019.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/05.09.2019/Sak 07819 - Vedl. AD si orient. pkt 1 - Rapp. tilsynssaker per 10. august 2019.pdfSak 07819 - Vedl. AD si orient. pkt 1 - Rapp. tilsynssaker per 10. august 2019.pdfpdf1513177
Sak 07819 - Vedl. AD si orient. pkt 2 - Orient. relevante lover, forskrifter og myndigheitskrav 30.05.19 - 18.08.19.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/05.09.2019/Sak 07819 - Vedl. AD si orient. pkt 2 - Orient. relevante lover, forskrifter og myndigheitskrav 30.05.19 - 18.08.19.pdfSak 07819 - Vedl. AD si orient. pkt 2 - Orient. relevante lover, forskrifter og myndigheitskrav 30.05.19 - 18.08.19.pdfpdf674823
Sak 07819 - Vedl. AD si orient. pkt 3 - Oversikt over høyringar.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/05.09.2019/Sak 07819 - Vedl. AD si orient. pkt 3 - Oversikt over høyringar.pdfSak 07819 - Vedl. AD si orient. pkt 3 - Oversikt over høyringar.pdfpdf630335
Sak 07819 - Vedl. AD si orient. pkt 4 - Oversikt regionale planar under arbeid - august 2019.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/05.09.2019/Sak 07819 - Vedl. AD si orient. pkt 4 - Oversikt regionale planar under arbeid - august 2019.pdfSak 07819 - Vedl. AD si orient. pkt 4 - Oversikt regionale planar under arbeid - august 2019.pdfpdf443266
Sak 07819 - Vedl. AD si orient. pkt 5 - Nasjonal rapport ForBedring 2019.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/05.09.2019/Sak 07819 - Vedl. AD si orient. pkt 5 - Nasjonal rapport ForBedring 2019.pdfSak 07819 - Vedl. AD si orient. pkt 5 - Nasjonal rapport ForBedring 2019.pdfpdf17906366
Sak 07819 - Vedl. AD si orient. pkt 6 - Kunnskapsgrl. - helsepersonell vikarar.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/05.09.2019/Sak 07819 - Vedl. AD si orient. pkt 6 - Kunnskapsgrl. - helsepersonell vikarar.pdfSak 07819 - Vedl. AD si orient. pkt 6 - Kunnskapsgrl. - helsepersonell vikarar.pdfpdf806579
Sak 07819 - Vedl. AD si orient. pkt 6 - Rapp. helsep.-vikarer.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/05.09.2019/Sak 07819 - Vedl. AD si orient. pkt 6 - Rapp. helsep.-vikarer.pdfSak 07819 - Vedl. AD si orient. pkt 6 - Rapp. helsep.-vikarer.pdfpdf4486084
Sak 07919 Rapp. frå verksemda pr juli 2019.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/05.09.2019/Sak 07919 Rapp. frå verksemda pr juli 2019.pdfSak 07919 Rapp. frå verksemda pr juli 2019.pdfpdf1788929
Sak 07919 Vedl. 3 - Rapp. frå verksemda pr juli.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/05.09.2019/Sak 07919 Vedl. 3 - Rapp. frå verksemda pr juli.pdfSak 07919 Vedl. 3 - Rapp. frå verksemda pr juli.pdfpdf2723051
Sak 08019 Protokoll frå føretaksmøte 11. juni 2019.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/05.09.2019/Sak 08019 Protokoll frå føretaksmøte 11. juni 2019.pdfSak 08019 Protokoll frå føretaksmøte 11. juni 2019.pdfpdf611529
Sak 08019 Vedl. 1 - Protokoll frå føretaksmøte 11. juni 2019.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/05.09.2019/Sak 08019 Vedl. 1 - Protokoll frå føretaksmøte 11. juni 2019.pdfSak 08019 Vedl. 1 - Protokoll frå føretaksmøte 11. juni 2019.pdfpdf443406
Sak 08119 Oppdragsdok. 2019 - Tillegg.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/05.09.2019/Sak 08119 Oppdragsdok. 2019 - Tillegg.pdfSak 08119 Oppdragsdok. 2019 - Tillegg.pdfpdf726011
Sak 08119 Vedl. 1 - Oppdragsdok. 2019 - Tillegg.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/05.09.2019/Sak 08119 Vedl. 1 - Oppdragsdok. 2019 - Tillegg.pdfSak 08119 Vedl. 1 - Oppdragsdok. 2019 - Tillegg.pdfpdf725268
Sak 08219 Ny forskings- og innovasjonsstrat. 2020-2023.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/05.09.2019/Sak 08219 Ny forskings- og innovasjonsstrat. 2020-2023.pdfSak 08219 Ny forskings- og innovasjonsstrat. 2020-2023.pdfpdf734127
Sak 08219 Vedl. 1 - Forskning- og innovasjonsstrt. 2020-2023 Vedtatt 19. juni 2019.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/05.09.2019/Sak 08219 Vedl. 1 - Forskning- og innovasjonsstrt. 2020-2023 Vedtatt 19. juni 2019.pdfSak 08219 Vedl. 1 - Forskning- og innovasjonsstrt. 2020-2023 Vedtatt 19. juni 2019.pdfpdf518570
Sak 08319 Rapp. frå internrevisjon av Internkontroll i føretaka.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/05.09.2019/Sak 08319 Rapp. frå internrevisjon av Internkontroll i føretaka.pdfSak 08319 Rapp. frå internrevisjon av Internkontroll i føretaka.pdfpdf743246
Sak 08319 Vedl. 1 - HVIR 2019 - Internkontroll i helseføretaka.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/05.09.2019/Sak 08319 Vedl. 1 - HVIR 2019 - Internkontroll i helseføretaka.PDFSak 08319 Vedl. 1 - HVIR 2019 - Internkontroll i helseføretaka.PDFpdf1385282
Sak 08419 Kommentarer til rapport frå internrevisjonen - Internkontroll i helseføretaka.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/05.09.2019/Sak 08419 Kommentarer til rapport frå internrevisjonen - Internkontroll i helseføretaka.pdfSak 08419 Kommentarer til rapport frå internrevisjonen - Internkontroll i helseføretaka.pdfpdf748278
Sak 08519 Strategi og handlingsplan for auka bruk av private ideelle institusjonar.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/05.09.2019/Sak 08519 Strategi og handlingsplan for auka bruk av private ideelle institusjonar.pdfSak 08519 Strategi og handlingsplan for auka bruk av private ideelle institusjonar.pdfpdf743546
Sak 08519 Vedl. 1 - Strategi auka bruk av private ideelle.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/05.09.2019/Sak 08519 Vedl. 1 - Strategi auka bruk av private ideelle.pdfSak 08519 Vedl. 1 - Strategi auka bruk av private ideelle.pdfpdf1381921
Sak 08619 Langsiktig finansiering Helse Vest IKT 2019-2020.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/05.09.2019/Sak 08619 Langsiktig finansiering Helse Vest IKT 2019-2020.pdfSak 08619 Langsiktig finansiering Helse Vest IKT 2019-2020.pdfpdf720258
Sak 08719 Forslag til revidert rettleiar for styrearbeid i helseføretak.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/05.09.2019/Sak 08719 Forslag til revidert rettleiar for styrearbeid i helseføretak.pdfSak 08719 Forslag til revidert rettleiar for styrearbeid i helseføretak.pdfpdf720181
Sak 08719 Vedl. 1 - Forslag til revidert rettleiar.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/05.09.2019/Sak 08719 Vedl. 1 - Forslag til revidert rettleiar.PDFSak 08719 Vedl. 1 - Forslag til revidert rettleiar.PDFpdf1356250
Sak 08819 Val av styremedlemmer til HF styra.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/05.09.2019/Sak 08819 Val av styremedlemmer til HF styra.pdfSak 08819 Val av styremedlemmer til HF styra.pdfpdf777949
Sak 08919 Helikopterbase SUS2023 forprosjekt.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/05.09.2019/Sak 08919 Helikopterbase SUS2023 forprosjekt.pdfSak 08919 Helikopterbase SUS2023 forprosjekt.pdfpdf736146
Sak 08919 Vedl. 1.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/05.09.2019/Sak 08919 Vedl. 1.PDFSak 08919 Vedl. 1.PDFpdf1640873
Sak 08919 Vedl. 2 - Styresak 20-19.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/05.09.2019/Sak 08919 Vedl. 2 - Styresak 20-19.PDFSak 08919 Vedl. 2 - Styresak 20-19.PDFpdf740930
Sak 08919 Vedl. 3 - prosjektbok.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/05.09.2019/Sak 08919 Vedl. 3 - prosjektbok.PDFSak 08919 Vedl. 3 - prosjektbok.PDFpdf233430
Sak 08919 Vedl. 4 - Helikopterbase - Perspektiver eksteriør 1.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/05.09.2019/Sak 08919 Vedl. 4 - Helikopterbase - Perspektiver eksteriør 1.PDFSak 08919 Vedl. 4 - Helikopterbase - Perspektiver eksteriør 1.PDFpdf229285
Sak 08919 Vedl. 5 - Helikopterbase - Perspektiver eksteriør 2.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/05.09.2019/Sak 08919 Vedl. 5 - Helikopterbase - Perspektiver eksteriør 2.PDFSak 08919 Vedl. 5 - Helikopterbase - Perspektiver eksteriør 2.PDFpdf315782
Sak 08919 Vedl. 6 - Helikopterbase - Perspektiver interiør.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/05.09.2019/Sak 08919 Vedl. 6 - Helikopterbase - Perspektiver interiør.PDFSak 08919 Vedl. 6 - Helikopterbase - Perspektiver interiør.PDFpdf258196
Sak 08919 Vedl. 7 - Helikopterbase - Plan 01.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/05.09.2019/Sak 08919 Vedl. 7 - Helikopterbase - Plan 01.PDFSak 08919 Vedl. 7 - Helikopterbase - Plan 01.PDFpdf64418
Sak 08919 Vedl. 8 - Helikopterbase - Plan 02.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/05.09.2019/Sak 08919 Vedl. 8 - Helikopterbase - Plan 02.PDFSak 08919 Vedl. 8 - Helikopterbase - Plan 02.PDFpdf206036
Sak 08919 Vedl. 9 - Helikopterbase - Plan 03.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/05.09.2019/Sak 08919 Vedl. 9 - Helikopterbase - Plan 03.PDFSak 08919 Vedl. 9 - Helikopterbase - Plan 03.PDFpdf194902
Sak 09019 Tildeling lån HST - Helikopterbase SUS2023.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/05.09.2019/Sak 09019 Tildeling lån HST - Helikopterbase SUS2023.pdfSak 09019 Tildeling lån HST - Helikopterbase SUS2023.pdfpdf608688
Sak 09119 Konseptrapport vaskehall og sterilsentral - Helse Bergen.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/05.09.2019/Sak 09119 Konseptrapport vaskehall og sterilsentral - Helse Bergen.pdfSak 09119 Konseptrapport vaskehall og sterilsentral - Helse Bergen.pdfpdf739197
Sak 09119 Vedl. 1 - Konseptrapport sterilsentral og vaskehall.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/05.09.2019/Sak 09119 Vedl. 1 - Konseptrapport sterilsentral og vaskehall.PDFSak 09119 Vedl. 1 - Konseptrapport sterilsentral og vaskehall.PDFpdf4984442
Sak 09219 Halvårleg rapp. krav OD.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/05.09.2019/Sak 09219 Halvårleg rapp. krav OD.pdfSak 09219 Halvårleg rapp. krav OD.pdfpdf725593
Sak 09219 Vedl. 1 - Matrise.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/05.09.2019/Sak 09219 Vedl. 1 - Matrise.pdfSak 09219 Vedl. 1 - Matrise.pdfpdf2187713
Sak 09319 Protokoll møte revisjonsutv. 01.04.2019.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/05.09.2019/Sak 09319 Protokoll møte revisjonsutv. 01.04.2019.pdfSak 09319 Protokoll møte revisjonsutv. 01.04.2019.pdfpdf606963
Sak 09319 Vedl. 1 - Protokoll.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/05.09.2019/Sak 09319 Vedl. 1 - Protokoll.PDFSak 09319 Vedl. 1 - Protokoll.PDFpdf79327
Skriv 00 - Skriv og meldingar.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/05.09.2019/Skriv og meldingar/Skriv 00 - Skriv og meldingar.pdfSkriv 00 - Skriv og meldingar.pdfpdf625530
Skriv 01 - Brev frå Hordaland fylkeskommune.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/05.09.2019/Skriv og meldingar/Skriv 01 - Brev frå Hordaland fylkeskommune.pdfSkriv 01 - Brev frå Hordaland fylkeskommune.pdfpdf112728
Skriv 02 - Brev frå Fylkeseldrerådet.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/05.09.2019/Skriv og meldingar/Skriv 02 - Brev frå Fylkeseldrerådet.pdfSkriv 02 - Brev frå Fylkeseldrerådet.pdfpdf131408

18. juni

Sak 06219 Innkalling til styremøte 08.06.2019.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/18.06.2019/Sak 06219 Innkalling til styremøte 08.06.2019.pdfSak 06219 Innkalling til styremøte 08.06.2019.pdfpdf480678
Sak 06319 Protokoll frå styremøte 23.05.2019.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/18.06.2019/Sak 06319 Protokoll frå styremøte 23.05.2019.pdfSak 06319 Protokoll frå styremøte 23.05.2019.pdfpdf1497053
Sak 06319 Vedl. 1 - Årsplan 2019 for styret pr 06.2019.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/18.06.2019/Sak 06319 Vedl. 1 - Årsplan 2019 for styret pr 06.2019.pdfSak 06319 Vedl. 1 - Årsplan 2019 for styret pr 06.2019.pdfpdf410940
Sak 06319 Vedl. 2 - Styresaker under arb. pr 06-2019.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/18.06.2019/Sak 06319 Vedl. 2 - Styresaker under arb. pr 06-2019.pdfSak 06319 Vedl. 2 - Styresaker under arb. pr 06-2019.pdfpdf526585
Sak 06419 Ved. AD si orient. pkt 2.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/18.06.2019/Sak 06419 Ved. AD si orient. pkt 2.pdfSak 06419 Ved. AD si orient. pkt 2.pdfpdf399616
Sak 06419 Ved. AD si orient. pkt 3.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/18.06.2019/Sak 06419 Ved. AD si orient. pkt 3.pdfSak 06419 Ved. AD si orient. pkt 3.pdfpdf700851
Sak 06419 Ved. AD si orient. pkt 4.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/18.06.2019/Sak 06419 Ved. AD si orient. pkt 4.pdfSak 06419 Ved. AD si orient. pkt 4.pdfpdf547413
Sak 06419 Ved. AD si orient. pkt 5.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/18.06.2019/Sak 06419 Ved. AD si orient. pkt 5.pdfSak 06419 Ved. AD si orient. pkt 5.pdfpdf563358
Sak 06419 Ved. AD si orient. pkt 5 - Vedl. 1.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/18.06.2019/Sak 06419 Ved. AD si orient. pkt 5 - Vedl. 1.pdfSak 06419 Ved. AD si orient. pkt 5 - Vedl. 1.pdfpdf286440
Sak 06419 Ved. AD si orient. pkt 5 - Vedl. 2.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/18.06.2019/Sak 06419 Ved. AD si orient. pkt 5 - Vedl. 2.pdfSak 06419 Ved. AD si orient. pkt 5 - Vedl. 2.pdfpdf635466
Sak 06519 Rapp. frå verksemda pr april -19.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/18.06.2019/Sak 06519 Rapp. frå verksemda pr april -19.pdfSak 06519 Rapp. frå verksemda pr april -19.pdfpdf1783079
Sak 06519 Vedl. 3 - Rapp. frå verksemda pr april.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/18.06.2019/Sak 06519 Vedl. 3 - Rapp. frå verksemda pr april.pdfSak 06519 Vedl. 3 - Rapp. frå verksemda pr april.pdfpdf2101394
Sak 06619 Oppd. møteplan og årsplan for styret 2020.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/18.06.2019/Sak 06619 Oppd. møteplan og årsplan for styret 2020.pdfSak 06619 Oppd. møteplan og årsplan for styret 2020.pdfpdf645832
Sak 06619 Vedl. 1 - Oppd. årsplan 2020 for styret.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/18.06.2019/Sak 06619 Vedl. 1 - Oppd. årsplan 2020 for styret.pdfSak 06619 Vedl. 1 - Oppd. årsplan 2020 for styret.pdfpdf395765
Sak 06719 Revidert nasjonalbudsjett 2019.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/18.06.2019/Sak 06719 Revidert nasjonalbudsjett 2019.pdfSak 06719 Revidert nasjonalbudsjett 2019.pdfpdf665623
Sak 06819 Førebels inntektsford. og resultatkrav 2020.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/18.06.2019/Sak 06819 Førebels inntektsford. og resultatkrav 2020.pdfSak 06819 Førebels inntektsford. og resultatkrav 2020.pdfpdf697616
Sak 06919 Øk. langtidsplan 2020-2024.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/18.06.2019/Sak 06919 Øk. langtidsplan 2020-2024.pdfSak 06919 Øk. langtidsplan 2020-2024.pdfpdf1307050
Sak 07019 Kreftkir. oa. elektiv kir. - rapp. og høyring.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/18.06.2019/Sak 07019 Kreftkir. oa. elektiv kir. - rapp. og høyring.pdfSak 07019 Kreftkir. oa. elektiv kir. - rapp. og høyring.pdfpdf1217567
Sak 07019 Vedl. 1 - Rapp. Kreftkirurgi og annan elektiv kirurgi.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/18.06.2019/Sak 07019 Vedl. 1 - Rapp. Kreftkirurgi og annan elektiv kirurgi.pdfSak 07019 Vedl. 1 - Rapp. Kreftkirurgi og annan elektiv kirurgi.pdfpdf1019933
Sak 07019 Vedl. 2 - Vedl. 1 - 8 rapp. kreftkirurgi og annan elektiv kirurgi.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/18.06.2019/Sak 07019 Vedl. 2 - Vedl. 1 - 8 rapp. kreftkirurgi og annan elektiv kirurgi.pdfSak 07019 Vedl. 2 - Vedl. 1 - 8 rapp. kreftkirurgi og annan elektiv kirurgi.pdfpdf5915786
Sak 07019 Vedl. 3 - Rapp. frå Reg. utd.senter 03-19.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/18.06.2019/Sak 07019 Vedl. 3 - Rapp. frå Reg. utd.senter 03-19.pdfSak 07019 Vedl. 3 - Rapp. frå Reg. utd.senter 03-19.pdfpdf1024056
Sak 07019 Vedl. 4 - Høyringssvar.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/18.06.2019/Sak 07019 Vedl. 4 - Høyringssvar.pdfSak 07019 Vedl. 4 - Høyringssvar.pdfpdf4480669
Sak 07119 Nasj. kvalind. pr 3. tert. -18.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/18.06.2019/Sak 07119 Nasj. kvalind. pr 3. tert. -18.pdfSak 07119 Nasj. kvalind. pr 3. tert. -18.pdfpdf4500293
Sak 07219 Statusrapp. fellesegd. helseft. pr juni -19.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/18.06.2019/Sak 07219 Statusrapp. fellesegd. helseft. pr juni -19.pdfSak 07219 Statusrapp. fellesegd. helseft. pr juni -19.pdfpdf704475
Sak 07319 Forsk. og innov. til pas. beste - Nasj.rapp. -18.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/18.06.2019/Sak 07319 Forsk. og innov. til pas. beste - Nasj.rapp. -18.pdfSak 07319 Forsk. og innov. til pas. beste - Nasj.rapp. -18.pdfpdf644956
Sak 07319 Vedl. 1 - Nasj. forskingsrapp. -18.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/18.06.2019/Sak 07319 Vedl. 1 - Nasj. forskingsrapp. -18.pdfSak 07319 Vedl. 1 - Nasj. forskingsrapp. -18.pdfpdf4356454
Skriv 00 - Skriv og meldingar forside.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/18.06.2019/Skriv og meldingar/Skriv 00 - Skriv og meldingar forside.pdfSkriv 00 - Skriv og meldingar forside.pdfpdf539569
Skriv 01 - Møtereferat frå Regionalt brukarutval 130519.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/18.06.2019/Skriv og meldingar/Skriv 01 - Møtereferat frå Regionalt brukarutval 130519.pdfSkriv 01 - Møtereferat frå Regionalt brukarutval 130519.pdfpdf639652

23. mai

Sak 04619 Innkalling til styremøte i Helse Vest RHF 23.05.2019.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/23.05.2019/Sak 04619 Innkalling til styremøte i Helse Vest RHF 23.05.2019.pdfSak 04619 Innkalling til styremøte i Helse Vest RHF 23.05.2019.pdfpdf192142
Sak 04719 PROTOKOLL frå styremøte i Helse Vest RHF 02.04.2019.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/23.05.2019/Sak 04719 PROTOKOLL frå styremøte i Helse Vest RHF 02.04.2019.pdfSak 04719 PROTOKOLL frå styremøte i Helse Vest RHF 02.04.2019.pdfpdf675598
Sak 04819 OPPDATERT Administrerande direktør si orientering.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/23.05.2019/Sak 04819 OPPDATERT Administrerande direktør si orientering.pdfSak 04819 OPPDATERT Administrerande direktør si orientering.pdfpdf163025
Sak 04819 Vedlegg AD si orientering pkt 1 - Rapportering tilsynssaker per 10. april 2019.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/23.05.2019/Sak 04819 Vedlegg AD si orientering pkt 1 - Rapportering tilsynssaker per 10. april 2019.pdfSak 04819 Vedlegg AD si orientering pkt 1 - Rapportering tilsynssaker per 10. april 2019.pdfpdf1059267
Sak 04819 Vedlegg AD si orientering pkt 2 - Orientering om relevante lover, forskrifter og myndigheitskrav.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/23.05.2019/Sak 04819 Vedlegg AD si orientering pkt 2 - Orientering om relevante lover, forskrifter og myndigheitskrav.pdfSak 04819 Vedlegg AD si orientering pkt 2 - Orientering om relevante lover, forskrifter og myndigheitskrav.pdfpdf150159
Sak 04819 Vedlegg AD si orientering pkt 3 - Oversikt over høyringar.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/23.05.2019/Sak 04819 Vedlegg AD si orientering pkt 3 - Oversikt over høyringar.pdfSak 04819 Vedlegg AD si orientering pkt 3 - Oversikt over høyringar.pdfpdf272661
Sak 04819 Vedlegg AD si orientering pkt 4 - Oversikt regionale planar under arbeid - mai 2019.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/23.05.2019/Sak 04819 Vedlegg AD si orientering pkt 4 - Oversikt regionale planar under arbeid - mai 2019.pdfSak 04819 Vedlegg AD si orientering pkt 4 - Oversikt regionale planar under arbeid - mai 2019.pdfpdf155217
Sak 04919 Rapportering frå verksemda per mars 2019.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/23.05.2019/Sak 04919 Rapportering frå verksemda per mars 2019.pdfSak 04919 Rapportering frå verksemda per mars 2019.pdfpdf840362
Sak 04919 Vedlegg 3 - Verksemdsrapportering per mars 2019.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/23.05.2019/Sak 04919 Vedlegg 3 - Verksemdsrapportering per mars 2019.pdfSak 04919 Vedlegg 3 - Verksemdsrapportering per mars 2019.pdfpdf2162053
Sak 05019 Koordinering av luftambulansehelikoptertenesta og flight following av ambulanseoppdrag i Helse Vest.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/23.05.2019/Sak 05019 Koordinering av luftambulansehelikoptertenesta og flight following av ambulanseoppdrag i Helse Vest.pdfSak 05019 Koordinering av luftambulansehelikoptertenesta og flight following av ambulanseoppdrag i Helse Vest.pdfpdf355335
Sak 05019 Vedlegg 1 - Rapport AMK-LA i Helse Vest.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/23.05.2019/Sak 05019 Vedlegg 1 - Rapport AMK-LA i Helse Vest.pdfSak 05019 Vedlegg 1 - Rapport AMK-LA i Helse Vest.pdfpdf1538455
Sak 05019 Vedlegg 2 - Ros-analyse.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/23.05.2019/Sak 05019 Vedlegg 2 - Ros-analyse.PDFSak 05019 Vedlegg 2 - Ros-analyse.PDFpdf94292
Sak 05019 Vedlegg 3 - Oversikt over fordeling av regionale oppgåver-funksjoner per mars 2019.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/23.05.2019/Sak 05019 Vedlegg 3 - Oversikt over fordeling av regionale oppgåver-funksjoner per mars 2019.pdfSak 05019 Vedlegg 3 - Oversikt over fordeling av regionale oppgåver-funksjoner per mars 2019.pdfpdf265161
Sak 05119 Revidert regional helseberedskapsplan for Helse Vest 2019 - 2021.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/23.05.2019/Sak 05119 Revidert regional helseberedskapsplan for Helse Vest 2019 - 2021.pdfSak 05119 Revidert regional helseberedskapsplan for Helse Vest 2019 - 2021.pdfpdf287925
Sak 05119 Vedlegg 1 - Regional helseberedskapsplan for Helse Vest - 2019-2021.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/23.05.2019/Sak 05119 Vedlegg 1 - Regional helseberedskapsplan for Helse Vest - 2019-2021.pdfSak 05119 Vedlegg 1 - Regional helseberedskapsplan for Helse Vest - 2019-2021.pdfpdf1606282
Sak 05119 Vedlegg 2 - Høringsinnspill - kommentarer om håndtering.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/23.05.2019/Sak 05119 Vedlegg 2 - Høringsinnspill - kommentarer om håndtering.pdfSak 05119 Vedlegg 2 - Høringsinnspill - kommentarer om håndtering.pdfpdf232747
Sak 05119 Vedlegg 3 - Helse Førde, Høyringsuttale regional helseberedskapsplan.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/23.05.2019/Sak 05119 Vedlegg 3 - Helse Førde, Høyringsuttale regional helseberedskapsplan.PDFSak 05119 Vedlegg 3 - Helse Førde, Høyringsuttale regional helseberedskapsplan.PDFpdf74837
Sak 05119 Vedlegg 4 - Helse Fonna, Svar på høring Regional helseberedskapsplan for Helse Vest 2019-2021.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/23.05.2019/Sak 05119 Vedlegg 4 - Helse Fonna, Svar på høring Regional helseberedskapsplan for Helse Vest 2019-2021.PDFSak 05119 Vedlegg 4 - Helse Fonna, Svar på høring Regional helseberedskapsplan for Helse Vest 2019-2021.PDFpdf333493
Sak 05119 Vedlegg 5 - Helse Bergen, Høyringsuttale -Regional helseberedskapsplan for Helse Vest 2019-2021.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/23.05.2019/Sak 05119 Vedlegg 5 - Helse Bergen, Høyringsuttale -Regional helseberedskapsplan for Helse Vest 2019-2021.PDFSak 05119 Vedlegg 5 - Helse Bergen, Høyringsuttale -Regional helseberedskapsplan for Helse Vest 2019-2021.PDFpdf189151
Sak 05119 Vedlegg 6 - Helse Stavanger, Høring - Regional helseberedskapsplan 2016-2018.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/23.05.2019/Sak 05119 Vedlegg 6 - Helse Stavanger, Høring - Regional helseberedskapsplan 2016-2018.PDFSak 05119 Vedlegg 6 - Helse Stavanger, Høring - Regional helseberedskapsplan 2016-2018.PDFpdf182401
Sak 05119 Vedlegg 7 - SAV, Svar på høyring - Regional helseberedskapsplan for Helse Vest RHF 2019-2021.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/23.05.2019/Sak 05119 Vedlegg 7 - SAV, Svar på høyring - Regional helseberedskapsplan for Helse Vest RHF 2019-2021.PDFSak 05119 Vedlegg 7 - SAV, Svar på høyring - Regional helseberedskapsplan for Helse Vest RHF 2019-2021.PDFpdf148917
Sak 05119 Vedlegg 8 - Helse Vest IKT, Svar på Høyring - Regional helseberedskapsplan.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/23.05.2019/Sak 05119 Vedlegg 8 - Helse Vest IKT, Svar på Høyring - Regional helseberedskapsplan.PDFSak 05119 Vedlegg 8 - Helse Vest IKT, Svar på Høyring - Regional helseberedskapsplan.PDFpdf146293
Sak 05119 Vedlegg 9 - Protokoll frå drøftingsmøte vedrørande utkast regional beredskapsplan i Helse Vest.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/23.05.2019/Sak 05119 Vedlegg 9 - Protokoll frå drøftingsmøte vedrørande utkast regional beredskapsplan i Helse Vest.PDFSak 05119 Vedlegg 9 - Protokoll frå drøftingsmøte vedrørande utkast regional beredskapsplan i Helse Vest.PDFpdf323714
Sak 05219 OPPDATERT 2 Vedlegg 1 - Årsplan 2020 for styret i Helse Vest RHF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/23.05.2019/Sak 05219 OPPDATERT 2 Vedlegg 1 - Årsplan 2020 for styret i Helse Vest RHF.pdfSak 05219 OPPDATERT 2 Vedlegg 1 - Årsplan 2020 for styret i Helse Vest RHF.pdfpdf216478
Sak 05219 Vedlegg 2 - Årshjul for 2020.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/23.05.2019/Sak 05219 Vedlegg 2 - Årshjul for 2020.pdfSak 05219 Vedlegg 2 - Årshjul for 2020.pdfpdf199120
Sak 05319 OPPDATERT Tilleggsrapportering til HOD - Årleg melding 2018.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/23.05.2019/Sak 05319 OPPDATERT Tilleggsrapportering til HOD - Årleg melding 2018.pdfSak 05319 OPPDATERT Tilleggsrapportering til HOD - Årleg melding 2018.pdfpdf199412
Sak 05319 Vedlegg 1 - Brev frå HOD, Tilleggsrapportering 2018 frå HOD.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/23.05.2019/Sak 05319 Vedlegg 1 - Brev frå HOD, Tilleggsrapportering 2018 frå HOD.pdfSak 05319 Vedlegg 1 - Brev frå HOD, Tilleggsrapportering 2018 frå HOD.pdfpdf526191
Sak 05319 Vedlegg 2 - OPPDATERT Tilleggsrapportering Årleg melding 2018 frå Helse Vest RHF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/23.05.2019/Sak 05319 Vedlegg 2 - OPPDATERT Tilleggsrapportering Årleg melding 2018 frå Helse Vest RHF.pdfSak 05319 Vedlegg 2 - OPPDATERT Tilleggsrapportering Årleg melding 2018 frå Helse Vest RHF.pdfpdf330952
Sak 05319 Vedlegg 3 - Svar til HOD - Tilleggsrapportering fra Helse Sør-Øst RHF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/23.05.2019/Sak 05319 Vedlegg 3 - Svar til HOD - Tilleggsrapportering fra Helse Sør-Øst RHF.pdfSak 05319 Vedlegg 3 - Svar til HOD - Tilleggsrapportering fra Helse Sør-Øst RHF.pdfpdf420896
Sak 05319 Vedlegg 4 - Tilleggsrapportering - status pasientsikkerhetsprogrammet.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/23.05.2019/Sak 05319 Vedlegg 4 - Tilleggsrapportering - status pasientsikkerhetsprogrammet.pdfSak 05319 Vedlegg 4 - Tilleggsrapportering - status pasientsikkerhetsprogrammet.pdfpdf198068
Sak 05319 Vedlegg 5 - Tilleggsrapportering - tal for tvang psykisk helsevern - Helse Vest.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/23.05.2019/Sak 05319 Vedlegg 5 - Tilleggsrapportering - tal for tvang psykisk helsevern - Helse Vest.pdfSak 05319 Vedlegg 5 - Tilleggsrapportering - tal for tvang psykisk helsevern - Helse Vest.pdfpdf292295
Sak 05319 Vedlegg 6 - Tilleggsrapportering Helse Fonna - Austimespekterforstyrrelser.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/23.05.2019/Sak 05319 Vedlegg 6 - Tilleggsrapportering Helse Fonna - Austimespekterforstyrrelser.pdfSak 05319 Vedlegg 6 - Tilleggsrapportering Helse Fonna - Austimespekterforstyrrelser.pdfpdf167478
Sak 05319 Vedlegg 7 - Tilleggsrapportering Helse Førde - Austimespekter utgreiing barneavdelinga - barnehabilitering.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/23.05.2019/Sak 05319 Vedlegg 7 - Tilleggsrapportering Helse Førde - Austimespekter utgreiing barneavdelinga - barnehabilitering.pdfSak 05319 Vedlegg 7 - Tilleggsrapportering Helse Førde - Austimespekter utgreiing barneavdelinga - barnehabilitering.pdfpdf388351
Sak 05319 Vedlegg 8 - Tilleggsrapportering Helse Førde - Autsimespekterutgreiing Pskykisk helsevern for born og unge.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/23.05.2019/Sak 05319 Vedlegg 8 - Tilleggsrapportering Helse Førde - Autsimespekterutgreiing Pskykisk helsevern for born og unge.pdfSak 05319 Vedlegg 8 - Tilleggsrapportering Helse Førde - Autsimespekterutgreiing Pskykisk helsevern for born og unge.pdfpdf380299
Sak 05319 Vedlegg 9 - Tilleggsrapportering Helse Førde - Avtale Vik fengsel.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/23.05.2019/Sak 05319 Vedlegg 9 - Tilleggsrapportering Helse Førde - Avtale Vik fengsel.pdfSak 05319 Vedlegg 9 - Tilleggsrapportering Helse Førde - Avtale Vik fengsel.pdfpdf350727
Sak 05419 Utgreiing om vidareføring av Nasjonal IKT HF_140519.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/23.05.2019/Sak 05419 Utgreiing om vidareføring av Nasjonal IKT HF_140519.pdfSak 05419 Utgreiing om vidareføring av Nasjonal IKT HF_140519.pdfpdf277942
Sak 05419 Vedlegg 1 - Videreføring Nasjonal IKT - rapport fra arbeidsgruppe - versjon 1.0 30042019.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/23.05.2019/Sak 05419 Vedlegg 1 - Videreføring Nasjonal IKT - rapport fra arbeidsgruppe - versjon 1.0 30042019.pdfSak 05419 Vedlegg 1 - Videreføring Nasjonal IKT - rapport fra arbeidsgruppe - versjon 1.0 30042019.pdfpdf598130
Sak 05519 Sal av eigedom i Helse Bergen HF, del av eigedomen gnr. 161 bnr. 15 i Bergen kommune.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/23.05.2019/Sak 05519 Sal av eigedom i Helse Bergen HF, del av eigedomen gnr. 161 bnr. 15 i Bergen kommune.pdfSak 05519 Sal av eigedom i Helse Bergen HF, del av eigedomen gnr. 161 bnr. 15 i Bergen kommune.pdfpdf238760
Sak 05519 Vedlegg 1 - Helse Bergen.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/23.05.2019/Sak 05519 Vedlegg 1 - Helse Bergen.pdfSak 05519 Vedlegg 1 - Helse Bergen.pdfpdf483174
Sak 05519 Vedlegg 2 - Helse Bergen. Vedlegg.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/23.05.2019/Sak 05519 Vedlegg 2 - Helse Bergen. Vedlegg.pdfSak 05519 Vedlegg 2 - Helse Bergen. Vedlegg.pdfpdf320622
Sak 05619 Sal av eigedomen gnr. 48 bnr. 23 i Høyanger kommune.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/23.05.2019/Sak 05619 Sal av eigedomen gnr. 48 bnr. 23 i Høyanger kommune.pdfSak 05619 Sal av eigedomen gnr. 48 bnr. 23 i Høyanger kommune.pdfpdf246348
Sak 05719 Sal av eigedomen gnr. 58 bnr. 17 i Flora kommune.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/23.05.2019/Sak 05719 Sal av eigedomen gnr. 58 bnr. 17 i Flora kommune.pdfSak 05719 Sal av eigedomen gnr. 58 bnr. 17 i Flora kommune.pdfpdf239378
Sak 05819 Oversikt regionale planar status - mai 2019.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/23.05.2019/Sak 05819 Oversikt regionale planar status - mai 2019.pdfSak 05819 Oversikt regionale planar status - mai 2019.pdfpdf144556
Sak 05819 Vedlegg 1 - Regionale planer tiltak og status april 2019.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/23.05.2019/Sak 05819 Vedlegg 1 - Regionale planer tiltak og status april 2019.pdfSak 05819 Vedlegg 1 - Regionale planer tiltak og status april 2019.pdfpdf572363
Sak 05919 Protokoll frå møte i revisjonsutvalet 04.02.2019.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/23.05.2019/Sak 05919 Protokoll frå møte i revisjonsutvalet 04.02.2019.pdfSak 05919 Protokoll frå møte i revisjonsutvalet 04.02.2019.pdfpdf190961
Sak 05919 Vedlegg 1 - Protokoll frå møte i revisjonsutvalet 04.02.2019.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/23.05.2019/Sak 05919 Vedlegg 1 - Protokoll frå møte i revisjonsutvalet 04.02.2019.PDFSak 05919 Vedlegg 1 - Protokoll frå møte i revisjonsutvalet 04.02.2019.PDFpdf155450
Skriv 00 - Skriv og meldingar forside.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/23.05.2019/Skriv og meldingar/Skriv 00 - Skriv og meldingar forside.pdfSkriv 00 - Skriv og meldingar forside.pdfpdf285846
Skriv 01 - Brev frå Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet – Rapportering frå verksemda.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/23.05.2019/Skriv og meldingar/Skriv 01 - Brev frå Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet – Rapportering frå verksemda.pdfSkriv 01 - Brev frå Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet – Rapportering frå verksemda.pdfpdf807576
Skriv 02 - Brev frå Bergensalliansen - Vestlandets luftambulansesentral bør ligge i Bergen.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/23.05.2019/Skriv og meldingar/Skriv 02 - Brev frå Bergensalliansen - Vestlandets luftambulansesentral bør ligge i Bergen.pdfSkriv 02 - Brev frå Bergensalliansen - Vestlandets luftambulansesentral bør ligge i Bergen.pdfpdf172049
Skriv 03 - Brev frå Hovedredningssentralen i Sør-Noreg - innspel til etablering av LA-AMK i Helse Vest.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/23.05.2019/Skriv og meldingar/Skriv 03 - Brev frå Hovedredningssentralen i Sør-Noreg - innspel til etablering av LA-AMK i Helse Vest.pdfSkriv 03 - Brev frå Hovedredningssentralen i Sør-Noreg - innspel til etablering av LA-AMK i Helse Vest.pdfpdf1667244

2. april

Sak 03319 Innkalling til styremøte i Helse Vest RHF 020418.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/02.04.2019/Sak 03319 Innkalling til styremøte i Helse Vest RHF 020418.pdfSak 03319 Innkalling til styremøte i Helse Vest RHF 020418.pdfpdf196610
Sak 03419 OPPDATERT PROTOKOLL frå styremøte i Helse Vest RHF 060318.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/02.04.2019/Sak 03419 OPPDATERT PROTOKOLL frå styremøte i Helse Vest RHF 060318.pdfSak 03419 OPPDATERT PROTOKOLL frå styremøte i Helse Vest RHF 060318.pdfpdf631415
Sak 03419 Vedlegg 1 - Styresaker under arbeid per mars 2019.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/02.04.2019/Sak 03419 Vedlegg 1 - Styresaker under arbeid per mars 2019.pdfSak 03419 Vedlegg 1 - Styresaker under arbeid per mars 2019.pdfpdf189166
Sak 03419 Vedlegg 2 - Årsplan 2019 for styret i Helse Vest RHF per mars 2019.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/02.04.2019/Sak 03419 Vedlegg 2 - Årsplan 2019 for styret i Helse Vest RHF per mars 2019.pdfSak 03419 Vedlegg 2 - Årsplan 2019 for styret i Helse Vest RHF per mars 2019.pdfpdf227800
Sak 03519 Årsmelding 2018 frå pasient- og brukaromboda i Norge og i Helse Vest.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/02.04.2019/Sak 03519 Årsmelding 2018 frå pasient- og brukaromboda i Norge og i Helse Vest.pdfSak 03519 Årsmelding 2018 frå pasient- og brukaromboda i Norge og i Helse Vest.pdfpdf252976
Sak 03519 Vedlegg 1 - Nasjonal årsmelding Pasient- og brukerombudet 2018.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/02.04.2019/Sak 03519 Vedlegg 1 - Nasjonal årsmelding Pasient- og brukerombudet 2018.PDFSak 03519 Vedlegg 1 - Nasjonal årsmelding Pasient- og brukerombudet 2018.PDFpdf1094743
Sak 03519 Vedlegg 2 - Årsmelding 2018 frå pasient- og brukarombodet i Rogaland.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/02.04.2019/Sak 03519 Vedlegg 2 - Årsmelding 2018 frå pasient- og brukarombodet i Rogaland.PDFSak 03519 Vedlegg 2 - Årsmelding 2018 frå pasient- og brukarombodet i Rogaland.PDFpdf1212104
Sak 03519 Vedlegg 3 - Årsmelding 2018 frå pasient- og brukarombodet i Hordaland.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/02.04.2019/Sak 03519 Vedlegg 3 - Årsmelding 2018 frå pasient- og brukarombodet i Hordaland.PDFSak 03519 Vedlegg 3 - Årsmelding 2018 frå pasient- og brukarombodet i Hordaland.PDFpdf349431
Sak 03519 Vedlegg 4 - Årsmelding 2018 frå pasient- og brukarombodet i Sogn og Fjordane.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/02.04.2019/Sak 03519 Vedlegg 4 - Årsmelding 2018 frå pasient- og brukarombodet i Sogn og Fjordane.PDFSak 03519 Vedlegg 4 - Årsmelding 2018 frå pasient- og brukarombodet i Sogn og Fjordane.PDFpdf540691
Sak 03619 OPPDATERT Administrerande direktør si orientering.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/02.04.2019/Sak 03619 OPPDATERT Administrerande direktør si orientering.pdfSak 03619 OPPDATERT Administrerande direktør si orientering.pdfpdf153124
Sak 03619 Vedlegg AD si orientering pkt 1 - Rapportering tilsynssaker per 10. mars 2019.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/02.04.2019/Sak 03619 Vedlegg AD si orientering pkt 1 - Rapportering tilsynssaker per 10. mars 2019.pdfSak 03619 Vedlegg AD si orientering pkt 1 - Rapportering tilsynssaker per 10. mars 2019.pdfpdf1017562
Sak 03619 Vedlegg AD si orientering pkt 2 - Orientering om relevante lover, forskrifter og myndigheitskrav.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/02.04.2019/Sak 03619 Vedlegg AD si orientering pkt 2 - Orientering om relevante lover, forskrifter og myndigheitskrav.pdfSak 03619 Vedlegg AD si orientering pkt 2 - Orientering om relevante lover, forskrifter og myndigheitskrav.pdfpdf182727
Sak 03619 Vedlegg AD si orientering pkt 3 - Oversikt over høyringar.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/02.04.2019/Sak 03619 Vedlegg AD si orientering pkt 3 - Oversikt over høyringar.pdfSak 03619 Vedlegg AD si orientering pkt 3 - Oversikt over høyringar.pdfpdf243618
Sak 03619 Vedlegg AD si orientering pkt 4 - Oversikt regionale planar under arbeid - mars 2019.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/02.04.2019/Sak 03619 Vedlegg AD si orientering pkt 4 - Oversikt regionale planar under arbeid - mars 2019.pdfSak 03619 Vedlegg AD si orientering pkt 4 - Oversikt regionale planar under arbeid - mars 2019.pdfpdf169877
Sak 03719 Rapportering frå verksemda per februar 2019.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/02.04.2019/Sak 03719 Rapportering frå verksemda per februar 2019.pdfSak 03719 Rapportering frå verksemda per februar 2019.pdfpdf796479
Sak 03719 Vedlegg 2 - Verksemdsrapportering per februar 2019.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/02.04.2019/Sak 03719 Vedlegg 2 - Verksemdsrapportering per februar 2019.pdfSak 03719 Vedlegg 2 - Verksemdsrapportering per februar 2019.pdfpdf2668542
Sak 03819 Årsoppgjer 2018.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/02.04.2019/Sak 03819 Årsoppgjer 2018.pdfSak 03819 Årsoppgjer 2018.pdfpdf301759
Sak 03819 Vedlegg 1 - OPPDATERT Konsernrekneskap med noter og kontantstraumoppstilling for Helse Vest (korr 29.03.19).pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/02.04.2019/Sak 03819 Vedlegg 1 - OPPDATERT Konsernrekneskap med noter og kontantstraumoppstilling for Helse Vest (korr 29.03.19).pdfSak 03819 Vedlegg 1 - OPPDATERT Konsernrekneskap med noter og kontantstraumoppstilling for Helse Vest (korr 29.03.19).pdfpdf902093
Sak 03819 Vedlegg 2 - Årsberetning 2018.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/02.04.2019/Sak 03819 Vedlegg 2 - Årsberetning 2018.pdfSak 03819 Vedlegg 2 - Årsberetning 2018.pdfpdf311935
Sak 03819 Vedlegg 3 - Oppsummering frå revisjonen.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/02.04.2019/Sak 03819 Vedlegg 3 - Oppsummering frå revisjonen.pdfSak 03819 Vedlegg 3 - Oppsummering frå revisjonen.pdfpdf459929
Sak 03919 Koordinering av luftambulansehelikoptertenesta og flight following av ambulanseoppdrag i Helse Vest.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/02.04.2019/Sak 03919 Koordinering av luftambulansehelikoptertenesta og flight following av ambulanseoppdrag i Helse Vest.pdfSak 03919 Koordinering av luftambulansehelikoptertenesta og flight following av ambulanseoppdrag i Helse Vest.pdfpdf346492
Sak 03919 Vedlegg 1 - Rapport AMK-LA i Helse Vest.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/02.04.2019/Sak 03919 Vedlegg 1 - Rapport AMK-LA i Helse Vest.pdfSak 03919 Vedlegg 1 - Rapport AMK-LA i Helse Vest.pdfpdf1538449
Sak 03919 Vedlegg 2 - Ros-analyse.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/02.04.2019/Sak 03919 Vedlegg 2 - Ros-analyse.PDFSak 03919 Vedlegg 2 - Ros-analyse.PDFpdf94292
Sak 03919 Vedlegg 3 - Oversikt over fordeling av regionale oppgåver-funksjoner per mars 2019.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/02.04.2019/Sak 03919 Vedlegg 3 - Oversikt over fordeling av regionale oppgåver-funksjoner per mars 2019.pdfSak 03919 Vedlegg 3 - Oversikt over fordeling av regionale oppgåver-funksjoner per mars 2019.pdfpdf265683
Sak 04019 Rettleiar for tidlegfaseplanlegging av IKT-prosjekt.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/02.04.2019/Sak 04019 Rettleiar for tidlegfaseplanlegging av IKT-prosjekt.pdfSak 04019 Rettleiar for tidlegfaseplanlegging av IKT-prosjekt.pdfpdf203541
Sak 04029 Vedlegg 1 - Veileder for tidligfaseplanlegging av IKT-prosjekter.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/02.04.2019/Sak 04029 Vedlegg 1 - Veileder for tidligfaseplanlegging av IKT-prosjekter.pdfSak 04029 Vedlegg 1 - Veileder for tidligfaseplanlegging av IKT-prosjekter.pdfpdf1090575
Sak 04119 Spesialisthelsetenesta sin rapport for samfunnsansvar 2018.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/02.04.2019/Sak 04119 Spesialisthelsetenesta sin rapport for samfunnsansvar 2018.pdfSak 04119 Spesialisthelsetenesta sin rapport for samfunnsansvar 2018.pdfpdf235877
Sak 04119 Vedlegg 1 - Spesialisthelsetjenestens rapport for samfunnsansvar 2018.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/02.04.2019/Sak 04119 Vedlegg 1 - Spesialisthelsetjenestens rapport for samfunnsansvar 2018.pdfSak 04119 Vedlegg 1 - Spesialisthelsetjenestens rapport for samfunnsansvar 2018.pdfpdf5819945
Sak 04219 Årsoppsummering frå Beslutningsforum 2018.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/02.04.2019/Sak 04219 Årsoppsummering frå Beslutningsforum 2018.pdfSak 04219 Årsoppsummering frå Beslutningsforum 2018.pdfpdf210717
Sak 04219 Vedlegg 1 - Årsoppsummering 2018 frå Beslutningsforum for nye metoder.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/02.04.2019/Sak 04219 Vedlegg 1 - Årsoppsummering 2018 frå Beslutningsforum for nye metoder.pdfSak 04219 Vedlegg 1 - Årsoppsummering 2018 frå Beslutningsforum for nye metoder.pdfpdf2313865
Sak 04319 Rapport frå Direktoratet for e-helse - Utviklingstrekk 2019.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/02.04.2019/Sak 04319 Rapport frå Direktoratet for e-helse - Utviklingstrekk 2019.pdfSak 04319 Rapport frå Direktoratet for e-helse - Utviklingstrekk 2019.pdfpdf227427
Sak 04319 Vedlegg 1 - Rapport Utviklingstrekk 2019 frå Direktoratet for e-helse.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/02.04.2019/Sak 04319 Vedlegg 1 - Rapport Utviklingstrekk 2019 frå Direktoratet for e-helse.pdfSak 04319 Vedlegg 1 - Rapport Utviklingstrekk 2019 frå Direktoratet for e-helse.pdfpdf4160289
Skriv 00 - Skriv og meldingar forside.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/02.04.2019/Skriv og meldingar/Skriv 00 - Skriv og meldingar forside.pdfSkriv 00 - Skriv og meldingar forside.pdfpdf283200
Skriv 01 - Brev frå HVE RHF til HOD, 010219 - Rapportering frå verksemda pr. nov-des 2018.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/02.04.2019/Skriv og meldingar/Skriv 01 - Brev frå HVE RHF til HOD, 010219 - Rapportering frå verksemda pr. nov-des 2018.pdfSkriv 01 - Brev frå HVE RHF til HOD, 010219 - Rapportering frå verksemda pr. nov-des 2018.pdfpdf1874890
Skriv 01 - Brev frå Helse Vest RHF til HOD, 010219 - Rapportering frå verksemda pr. november-desember 2018.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/02.04.2019/Skriv og meldingar/Skriv 01 - Brev frå Helse Vest RHF til HOD, 010219 - Rapportering frå verksemda pr. november-desember 2018.pdfSkriv 01 - Brev frå Helse Vest RHF til HOD, 010219 - Rapportering frå verksemda pr. november-desember 2018.pdfpdf1874890
Skriv 02 – Kopi av brev frå LPP Sogn og Fjordane til HOD, 261118 – Brukarmedverknad på systemnivå i heleføretaka.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/02.04.2019/Skriv og meldingar/Skriv 02 – Kopi av brev frå LPP Sogn og Fjordane til HOD, 261118 – Brukarmedverknad på systemnivå i heleføretaka.pdfSkriv 02 – Kopi av brev frå LPP Sogn og Fjordane til HOD, 261118 – Brukarmedverknad på systemnivå i heleføretaka.pdfpdf860161
Skriv 03 – Kopi av brev frå HOD til LPP Sogn og Fjordane, 050319 – Svar på brev om brukarmedverknad.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/02.04.2019/Skriv og meldingar/Skriv 03 – Kopi av brev frå HOD til LPP Sogn og Fjordane, 050319 – Svar på brev om brukarmedverknad.pdfSkriv 03 – Kopi av brev frå HOD til LPP Sogn og Fjordane, 050319 – Svar på brev om brukarmedverknad.pdfpdf490660
Skriv 04 – Brev frå Hordaland fylkeskommune til Helse Vest RHF, 070319 – Kvinnehelse og barselomsorg er viktig.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/02.04.2019/Skriv og meldingar/Skriv 04 – Brev frå Hordaland fylkeskommune til Helse Vest RHF, 070319 – Kvinnehelse og barselomsorg er viktig.pdfSkriv 04 – Brev frå Hordaland fylkeskommune til Helse Vest RHF, 070319 – Kvinnehelse og barselomsorg er viktig.pdfpdf145998
Skriv 05 - Protokoll frå Regionalt brukarutval 200219.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/02.04.2019/Skriv og meldingar/Skriv 05 - Protokoll frå Regionalt brukarutval 200219.pdfSkriv 05 - Protokoll frå Regionalt brukarutval 200219.pdfpdf517130

6. mars

Sak 01719 Innkalling til styremøte i Helse Vest RHF 060318.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/06.03.2019/Sak 01719 Innkalling til styremøte i Helse Vest RHF 060318.pdfSak 01719 Innkalling til styremøte i Helse Vest RHF 060318.pdfpdf190994
Sak 01819 PROTOKOLL frå styremøte i Helse Vest RHF 05.02.19.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/06.03.2019/Sak 01819 PROTOKOLL frå styremøte i Helse Vest RHF 05.02.19.pdfSak 01819 PROTOKOLL frå styremøte i Helse Vest RHF 05.02.19.pdfpdf883885
Sak 01819 Vedlegg 1 - Styresaker under arbeid per februar 2019.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/06.03.2019/Sak 01819 Vedlegg 1 - Styresaker under arbeid per februar 2019.pdfSak 01819 Vedlegg 1 - Styresaker under arbeid per februar 2019.pdfpdf151833
Sak 01819 Vedlegg 2 - Årsplan 2019 for styret i Helse Vest RHF per februar 2019.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/06.03.2019/Sak 01819 Vedlegg 2 - Årsplan 2019 for styret i Helse Vest RHF per februar 2019.pdfSak 01819 Vedlegg 2 - Årsplan 2019 for styret i Helse Vest RHF per februar 2019.pdfpdf223705
Sak 01919 Administrerande direktør si orientering.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/06.03.2019/Sak 01919 Administrerande direktør si orientering.pdfSak 01919 Administrerande direktør si orientering.pdfpdf153201
Sak 01919 Vedlegg AD si orientering pkt 1 - Rapportering tilsynssaker per 10. februar 2019.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/06.03.2019/Sak 01919 Vedlegg AD si orientering pkt 1 - Rapportering tilsynssaker per 10. februar 2019.pdfSak 01919 Vedlegg AD si orientering pkt 1 - Rapportering tilsynssaker per 10. februar 2019.pdfpdf937814
Sak 01919 Vedlegg AD si orientering pkt 2 - Orientering om relevante lover - forskrifter og myndigheitskrav.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/06.03.2019/Sak 01919 Vedlegg AD si orientering pkt 2 - Orientering om relevante lover - forskrifter og myndigheitskrav.pdfSak 01919 Vedlegg AD si orientering pkt 2 - Orientering om relevante lover - forskrifter og myndigheitskrav.pdfpdf141272
Sak 01919 Vedlegg AD si orientering pkt 3 - Oversikt over høyringar.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/06.03.2019/Sak 01919 Vedlegg AD si orientering pkt 3 - Oversikt over høyringar.pdfSak 01919 Vedlegg AD si orientering pkt 3 - Oversikt over høyringar.pdfpdf253353
Sak 01919 Vedlegg AD si orientering pkt 4 - Oversikt regionale planar under arbeid - februar 2019.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/06.03.2019/Sak 01919 Vedlegg AD si orientering pkt 4 - Oversikt regionale planar under arbeid - februar 2019.pdfSak 01919 Vedlegg AD si orientering pkt 4 - Oversikt regionale planar under arbeid - februar 2019.pdfpdf165731
Sak 01919 Vedlegg AD si orientering pkt 5 - Vedlegg 1 - Kunngjering av val av styremedlemmer til styret i HVE RHF 2019.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/06.03.2019/Sak 01919 Vedlegg AD si orientering pkt 5 - Vedlegg 1 - Kunngjering av val av styremedlemmer til styret i HVE RHF 2019.pdfSak 01919 Vedlegg AD si orientering pkt 5 - Vedlegg 1 - Kunngjering av val av styremedlemmer til styret i HVE RHF 2019.pdfpdf234343
Sak 01919 Vedlegg AD si orientering pkt 5 - Vedlegg 2 - Signert protokoll.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/06.03.2019/Sak 01919 Vedlegg AD si orientering pkt 5 - Vedlegg 2 - Signert protokoll.pdfSak 01919 Vedlegg AD si orientering pkt 5 - Vedlegg 2 - Signert protokoll.pdfpdf736768
Sak 01919 Vedlegg AD si orientering pkt 6 - Liggetid og reinnleggelser for utskrivningsklare pasienter 2011-18.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/06.03.2019/Sak 01919 Vedlegg AD si orientering pkt 6 - Liggetid og reinnleggelser for utskrivningsklare pasienter 2011-18.pdfSak 01919 Vedlegg AD si orientering pkt 6 - Liggetid og reinnleggelser for utskrivningsklare pasienter 2011-18.pdfpdf959887
Sak 02019 Rapportering frå verksemda per januar 2019.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/06.03.2019/Sak 02019 Rapportering frå verksemda per januar 2019.pdfSak 02019 Rapportering frå verksemda per januar 2019.pdfpdf794006
Sak 02019 Vedlegg 3 - Verksemdsrapportering per januar 2019.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/06.03.2019/Sak 02019 Vedlegg 3 - Verksemdsrapportering per januar 2019.pdfSak 02019 Vedlegg 3 - Verksemdsrapportering per januar 2019.pdfpdf1535749
Sak 02119 Prosjektinvesteringar i IKT i Helse Vest 2019.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/06.03.2019/Sak 02119 Prosjektinvesteringar i IKT i Helse Vest 2019.pdfSak 02119 Prosjektinvesteringar i IKT i Helse Vest 2019.pdfpdf249356
Sak 02219 Styringsdokument 2019 til helseføretaka og Helse Vest IKT AS.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/06.03.2019/Sak 02219 Styringsdokument 2019 til helseføretaka og Helse Vest IKT AS.pdfSak 02219 Styringsdokument 2019 til helseføretaka og Helse Vest IKT AS.pdfpdf257451
Sak 02219 Vedlegg 1 - Styringsdokument 2019 - Helse Bergen HF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/06.03.2019/Sak 02219 Vedlegg 1 - Styringsdokument 2019 - Helse Bergen HF.pdfSak 02219 Vedlegg 1 - Styringsdokument 2019 - Helse Bergen HF.pdfpdf761780
Sak 02219 Vedlegg 10 - Vedlegg 4 til sjukehusføretaka, Oversikt over regionale planar og fagnettverk (2019).PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/06.03.2019/Sak 02219 Vedlegg 10 - Vedlegg 4 til sjukehusføretaka, Oversikt over regionale planar og fagnettverk (2019).PDFSak 02219 Vedlegg 10 - Vedlegg 4 til sjukehusføretaka, Oversikt over regionale planar og fagnettverk (2019).PDFpdf465743
Sak 02219 Vedlegg 11 - Vedlegg 5 til sjukehusføretaka Særskilte rapporteringsfristar.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/06.03.2019/Sak 02219 Vedlegg 11 - Vedlegg 5 til sjukehusføretaka Særskilte rapporteringsfristar.pdfSak 02219 Vedlegg 11 - Vedlegg 5 til sjukehusføretaka Særskilte rapporteringsfristar.pdfpdf206660
Sak 02219 Vedlegg 12 - Vedlegg 1 til SAV og HV IKT, Mal for rapportering frå verksemda 2019.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/06.03.2019/Sak 02219 Vedlegg 12 - Vedlegg 1 til SAV og HV IKT, Mal for rapportering frå verksemda 2019.pdfSak 02219 Vedlegg 12 - Vedlegg 1 til SAV og HV IKT, Mal for rapportering frå verksemda 2019.pdfpdf413831
Sak 02219 Vedlegg 13 - Vedlegg 2 til SAV og HV IKT, Oversikt over regionale planar og fagnettverk (2019).PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/06.03.2019/Sak 02219 Vedlegg 13 - Vedlegg 2 til SAV og HV IKT, Oversikt over regionale planar og fagnettverk (2019).PDFSak 02219 Vedlegg 13 - Vedlegg 2 til SAV og HV IKT, Oversikt over regionale planar og fagnettverk (2019).PDFpdf465767
Sak 02219 Vedlegg 2 - Styringsdokument 2019 - Helse Førde HF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/06.03.2019/Sak 02219 Vedlegg 2 - Styringsdokument 2019 - Helse Førde HF.pdfSak 02219 Vedlegg 2 - Styringsdokument 2019 - Helse Førde HF.pdfpdf762784
Sak 02219 Vedlegg 3 - Styringsdokument 2019 - Helse Stavanger HF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/06.03.2019/Sak 02219 Vedlegg 3 - Styringsdokument 2019 - Helse Stavanger HF.pdfSak 02219 Vedlegg 3 - Styringsdokument 2019 - Helse Stavanger HF.pdfpdf758326
Sak 02219 Vedlegg 4 - Styringsdokument 2019 - Helse Fonna HF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/06.03.2019/Sak 02219 Vedlegg 4 - Styringsdokument 2019 - Helse Fonna HF.pdfSak 02219 Vedlegg 4 - Styringsdokument 2019 - Helse Fonna HF.pdfpdf758974
Sak 02219 Vedlegg 5 - Styringsdokument 2019 - Helse Vest IKT AS.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/06.03.2019/Sak 02219 Vedlegg 5 - Styringsdokument 2019 - Helse Vest IKT AS.pdfSak 02219 Vedlegg 5 - Styringsdokument 2019 - Helse Vest IKT AS.pdfpdf495310
Sak 02219 Vedlegg 6 - Styringsdokument 2019 - Sjukehusapoteka Vest HF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/06.03.2019/Sak 02219 Vedlegg 6 - Styringsdokument 2019 - Sjukehusapoteka Vest HF.pdfSak 02219 Vedlegg 6 - Styringsdokument 2019 - Sjukehusapoteka Vest HF.pdfpdf520794
Sak 02219 Vedlegg 7 - Vedlegg 1 til sjukehusføretaka Utdanning av helsepersonell.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/06.03.2019/Sak 02219 Vedlegg 7 - Vedlegg 1 til sjukehusføretaka Utdanning av helsepersonell.pdfSak 02219 Vedlegg 7 - Vedlegg 1 til sjukehusføretaka Utdanning av helsepersonell.pdfpdf183435
Sak 02219 Vedlegg 8 - Vedlegg 2 til sjukehusføretaka Mal for rapportering frå verksemda 2019.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/06.03.2019/Sak 02219 Vedlegg 8 - Vedlegg 2 til sjukehusføretaka Mal for rapportering frå verksemda 2019.pdfSak 02219 Vedlegg 8 - Vedlegg 2 til sjukehusføretaka Mal for rapportering frå verksemda 2019.pdfpdf413830
Sak 02219 Vedlegg 9 - Vedlegg 3 til sjukehusføretaka Mål 2019 og andre styringsparametrar.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/06.03.2019/Sak 02219 Vedlegg 9 - Vedlegg 3 til sjukehusføretaka Mål 2019 og andre styringsparametrar.pdfSak 02219 Vedlegg 9 - Vedlegg 3 til sjukehusføretaka Mål 2019 og andre styringsparametrar.pdfpdf270259
Sak 02319 Årleg melding for Helse Vest RHF 2018.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/06.03.2019/Sak 02319 Årleg melding for Helse Vest RHF 2018.pdfSak 02319 Årleg melding for Helse Vest RHF 2018.pdfpdf220281
Sak 02319 Vedlegg 1 - Årleg melding Helse Vest RHF 2018.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/06.03.2019/Sak 02319 Vedlegg 1 - Årleg melding Helse Vest RHF 2018.pdfSak 02319 Vedlegg 1 - Årleg melding Helse Vest RHF 2018.pdfpdf2005620
Sak 02319 Vedlegg 2 - RBU sine kommentar til Helse Vest si årlege melding 2018.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/06.03.2019/Sak 02319 Vedlegg 2 - RBU sine kommentar til Helse Vest si årlege melding 2018.pdfSak 02319 Vedlegg 2 - RBU sine kommentar til Helse Vest si årlege melding 2018.pdfpdf145187
Sak 02319 Vedlegg 3 - RBU sin Årleg melding 2018.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/06.03.2019/Sak 02319 Vedlegg 3 - RBU sin Årleg melding 2018.pdfSak 02319 Vedlegg 3 - RBU sin Årleg melding 2018.pdfpdf738193
Sak 02419 Årleg gjennomgang av styrande dokument for styret i Helse Vest RHF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/06.03.2019/Sak 02419 Årleg gjennomgang av styrande dokument for styret i Helse Vest RHF.pdfSak 02419 Årleg gjennomgang av styrande dokument for styret i Helse Vest RHF.pdfpdf268766
Sak 02419 Vedlegg 1 - Vedtekter for Helse Vest RHF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/06.03.2019/Sak 02419 Vedlegg 1 - Vedtekter for Helse Vest RHF.pdfSak 02419 Vedlegg 1 - Vedtekter for Helse Vest RHF.pdfpdf214665
Sak 02419 Vedlegg 10 - Instruks for internrevisjonen.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/06.03.2019/Sak 02419 Vedlegg 10 - Instruks for internrevisjonen.pdfSak 02419 Vedlegg 10 - Instruks for internrevisjonen.pdfpdf440354
Sak 02419 Vedlegg 2 - Styreinstruks for Helse Vest RHF_revidert 220518.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/06.03.2019/Sak 02419 Vedlegg 2 - Styreinstruks for Helse Vest RHF_revidert 220518.pdfSak 02419 Vedlegg 2 - Styreinstruks for Helse Vest RHF_revidert 220518.pdfpdf48455
Sak 02419 Vedlegg 3 - Instruks for administrerande direktør i Helse Vest RHF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/06.03.2019/Sak 02419 Vedlegg 3 - Instruks for administrerande direktør i Helse Vest RHF.pdfSak 02419 Vedlegg 3 - Instruks for administrerande direktør i Helse Vest RHF.pdfpdf32139
Sak 02419 Vedlegg 4 - Fullmaktsstruktur i Helse Vest RHF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/06.03.2019/Sak 02419 Vedlegg 4 - Fullmaktsstruktur i Helse Vest RHF.pdfSak 02419 Vedlegg 4 - Fullmaktsstruktur i Helse Vest RHF.pdfpdf154082
Sak 02419 Vedlegg 5 - Rettleiar, Styrearbeid i regionale helseføretak.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/06.03.2019/Sak 02419 Vedlegg 5 - Rettleiar, Styrearbeid i regionale helseføretak.pdfSak 02419 Vedlegg 5 - Rettleiar, Styrearbeid i regionale helseføretak.pdfpdf1905673
Sak 02419 Vedlegg 6 - Etiske retningslinjer for føretaksgruppa Helse Vest.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/06.03.2019/Sak 02419 Vedlegg 6 - Etiske retningslinjer for føretaksgruppa Helse Vest.pdfSak 02419 Vedlegg 6 - Etiske retningslinjer for føretaksgruppa Helse Vest.pdfpdf541455
Sak 02419 Vedlegg 7 - Regjeringa sin eigarpolitikk Meld. St. 27.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/06.03.2019/Sak 02419 Vedlegg 7 - Regjeringa sin eigarpolitikk Meld. St. 27.pdfSak 02419 Vedlegg 7 - Regjeringa sin eigarpolitikk Meld. St. 27.pdfpdf3059900
Sak 02419 Vedlegg 8 - Retningslinjer for lønn og anna godtgjersle for leiande tilsette i føretak mm.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/06.03.2019/Sak 02419 Vedlegg 8 - Retningslinjer for lønn og anna godtgjersle for leiande tilsette i føretak mm.pdfSak 02419 Vedlegg 8 - Retningslinjer for lønn og anna godtgjersle for leiande tilsette i føretak mm.pdfpdf1547298
Sak 02419 Vedlegg 9 - Instruks for revisjonsutvalet.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/06.03.2019/Sak 02419 Vedlegg 9 - Instruks for revisjonsutvalet.pdfSak 02419 Vedlegg 9 - Instruks for revisjonsutvalet.pdfpdf477258
Sak 02519 Oppnemning av nytt medlem til revisjonsutvalet.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/06.03.2019/Sak 02519 Oppnemning av nytt medlem til revisjonsutvalet.pdfSak 02519 Oppnemning av nytt medlem til revisjonsutvalet.pdfpdf231463
Sak 02619 Rapport frå internrevisjon av BUS 1.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/06.03.2019/Sak 02619 Rapport frå internrevisjon av BUS 1.pdfSak 02619 Rapport frå internrevisjon av BUS 1.pdfpdf236541
Sak 02619 Vedlegg 1 - HVIR 2019 - BUS 1.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/06.03.2019/Sak 02619 Vedlegg 1 - HVIR 2019 - BUS 1.PDFSak 02619 Vedlegg 1 - HVIR 2019 - BUS 1.PDFpdf2568630
Sak 02718 Administrasjonens oppfølging av internrevisjon av BUS 1.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/06.03.2019/Sak 02718 Administrasjonens oppfølging av internrevisjon av BUS 1.pdfSak 02718 Administrasjonens oppfølging av internrevisjon av BUS 1.pdfpdf223749
Sak 02819 Rapport frå internrevisjon av Avansert oppgåveplanlegging.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/06.03.2019/Sak 02819 Rapport frå internrevisjon av Avansert oppgåveplanlegging.pdfSak 02819 Rapport frå internrevisjon av Avansert oppgåveplanlegging.pdfpdf232754
Sak 02819 Vedlegg 1 - HVIR 2019 - Avansert oppgåveplanlegging.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/06.03.2019/Sak 02819 Vedlegg 1 - HVIR 2019 - Avansert oppgåveplanlegging.PDFSak 02819 Vedlegg 1 - HVIR 2019 - Avansert oppgåveplanlegging.PDFpdf3691620

5. februar

Sak 00219 Protokoll frå for styremøte i Helse Vest RHF 111218.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/05.02.2019/Sak 00219 Protokoll frå for styremøte i Helse Vest RHF 111218.pdfSak 00219 Protokoll frå for styremøte i Helse Vest RHF 111218.pdfpdf792898
Sak 00319 Vedlegg AD si orientering pkt 1 - Rapportering tilsynssaker per 10. januar 2019.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/05.02.2019/Sak 00319 Vedlegg AD si orientering pkt 1 - Rapportering tilsynssaker per 10. januar 2019.pdfSak 00319 Vedlegg AD si orientering pkt 1 - Rapportering tilsynssaker per 10. januar 2019.pdfpdf984454
Sak 00319 Vedlegg AD si orientering pkt 2 - Orientering om relevante lover, forskrifter og myndighetskrav.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/05.02.2019/Sak 00319 Vedlegg AD si orientering pkt 2 - Orientering om relevante lover, forskrifter og myndighetskrav.pdfSak 00319 Vedlegg AD si orientering pkt 2 - Orientering om relevante lover, forskrifter og myndighetskrav.pdfpdf250209
Sak 00319 Vedlegg AD si orientering pkt 3 - Oversikt over høyringar.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/05.02.2019/Sak 00319 Vedlegg AD si orientering pkt 3 - Oversikt over høyringar.pdfSak 00319 Vedlegg AD si orientering pkt 3 - Oversikt over høyringar.pdfpdf241746
Sak 00319 Vedlegg AD si orientering pkt 4 - Oversikt regionale planar under arbeid - januar 2019.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/05.02.2019/Sak 00319 Vedlegg AD si orientering pkt 4 - Oversikt regionale planar under arbeid - januar 2019.pdfSak 00319 Vedlegg AD si orientering pkt 4 - Oversikt regionale planar under arbeid - januar 2019.pdfpdf227757
Sak 00319 Vedlegg AD si orientering pkt 5 - Informasjonskampanje førebygging av sjølvmord.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/05.02.2019/Sak 00319 Vedlegg AD si orientering pkt 5 - Informasjonskampanje førebygging av sjølvmord.pdfSak 00319 Vedlegg AD si orientering pkt 5 - Informasjonskampanje førebygging av sjølvmord.pdfpdf253859
Sak 00418 Rapportering frå verksemda per november og desember 2018.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/05.02.2019/Sak 00418 Rapportering frå verksemda per november og desember 2018.pdfSak 00418 Rapportering frå verksemda per november og desember 2018.pdfpdf678602
Sak 00418 Vedlegg 2 - Verksemdsrapportering per desember 2018.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/05.02.2019/Sak 00418 Vedlegg 2 - Verksemdsrapportering per desember 2018.pdfSak 00418 Vedlegg 2 - Verksemdsrapportering per desember 2018.pdfpdf1871278
Sak 00519 Oppdragsdokument til Helse Vest RHF 2019.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/05.02.2019/Sak 00519 Oppdragsdokument til Helse Vest RHF 2019.pdfSak 00519 Oppdragsdokument til Helse Vest RHF 2019.pdfpdf242224
Sak 00519 Vedlegg 2 - Sjukehustalen 2019.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/05.02.2019/Sak 00519 Vedlegg 2 - Sjukehustalen 2019.pdfSak 00519 Vedlegg 2 - Sjukehustalen 2019.pdfpdf10638838
Sak 00619 Protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF 15. januar 2019.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/05.02.2019/Sak 00619 Protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF 15. januar 2019.pdfSak 00619 Protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF 15. januar 2019.pdfpdf228351
Sak 00619 Vedlegg 1 - Førebels protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF 15. januar 2019.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/05.02.2019/Sak 00619 Vedlegg 1 - Førebels protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF 15. januar 2019.PDFSak 00619 Vedlegg 1 - Førebels protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF 15. januar 2019.PDFpdf915896
Sak 00619 Vedlegg 2 - Rapporteringsvedlegg til protokoll 2019 Helse Vest RHF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/05.02.2019/Sak 00619 Vedlegg 2 - Rapporteringsvedlegg til protokoll 2019 Helse Vest RHF.pdfSak 00619 Vedlegg 2 - Rapporteringsvedlegg til protokoll 2019 Helse Vest RHF.pdfpdf632503
Sak 00719 Konsernbudsjett 2019, investeringsbudsjett og likviditetsbudsjett og justering av innteksramma til helseføretaka.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/05.02.2019/Sak 00719 Konsernbudsjett 2019, investeringsbudsjett og likviditetsbudsjett og justering av innteksramma til helseføretaka.pdfSak 00719 Konsernbudsjett 2019, investeringsbudsjett og likviditetsbudsjett og justering av innteksramma til helseføretaka.pdfpdf537605
Sak 00819 Budsjett 2019 for Helse Vest RHF - administrasjonen.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/05.02.2019/Sak 00819 Budsjett 2019 for Helse Vest RHF - administrasjonen.pdfSak 00819 Budsjett 2019 for Helse Vest RHF - administrasjonen.pdfpdf363145
Sak 00919 Sluttrapport – Oppfølging av styrevedtak 3218 om regional plan for revmatologi i Helse Vest.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/05.02.2019/Sak 00919 Sluttrapport – Oppfølging av styrevedtak 3218 om regional plan for revmatologi i Helse Vest.pdfSak 00919 Sluttrapport – Oppfølging av styrevedtak 3218 om regional plan for revmatologi i Helse Vest.pdfpdf252872
Sak 00919 Vedlegg 1 - Rapport - OPPFØLGING OG IMPLEMENTERING AV STYREVEDTAK OM REGIONAL PLAN FOR REVMATOLOGI I HELSE VEST.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/05.02.2019/Sak 00919 Vedlegg 1 - Rapport - OPPFØLGING OG IMPLEMENTERING AV STYREVEDTAK OM REGIONAL PLAN FOR REVMATOLOGI I HELSE VEST.pdfSak 00919 Vedlegg 1 - Rapport - OPPFØLGING OG IMPLEMENTERING AV STYREVEDTAK OM REGIONAL PLAN FOR REVMATOLOGI I HELSE VEST.pdfpdf2757406
Sak 01019 Nasjonale kvalitetsindikatorar per 2. tertial 2018.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/05.02.2019/Sak 01019 Nasjonale kvalitetsindikatorar per 2. tertial 2018.pdfSak 01019 Nasjonale kvalitetsindikatorar per 2. tertial 2018.pdfpdf4052390
Sak 01118 Sal av eigedom i Helse Stavanger HF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/05.02.2019/Sak 01118 Sal av eigedom i Helse Stavanger HF.pdfSak 01118 Sal av eigedom i Helse Stavanger HF.pdfpdf244339
Sak 01219 Vedlegg 1 - Årsrapport for revisjonsutvalg og internrevisjon 2018.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/05.02.2019/Sak 01219 Vedlegg 1 - Årsrapport for revisjonsutvalg og internrevisjon 2018.PDFSak 01219 Vedlegg 1 - Årsrapport for revisjonsutvalg og internrevisjon 2018.PDFpdf816521
Sak 01219 Årsrapport for revisjonsutvalg og internrevisjon 2018.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/05.02.2019/Sak 01219 Årsrapport for revisjonsutvalg og internrevisjon 2018.pdfSak 01219 Årsrapport for revisjonsutvalg og internrevisjon 2018.pdfpdf235300
Sak 01319 Plan for internrevisjon 2019-2020.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/05.02.2019/Sak 01319 Plan for internrevisjon 2019-2020.pdfSak 01319 Plan for internrevisjon 2019-2020.pdfpdf224237
Sak 01319 Vedlegg 1 - Plan for internrevisjon 2019-2020.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/05.02.2019/Sak 01319 Vedlegg 1 - Plan for internrevisjon 2019-2020.PDFSak 01319 Vedlegg 1 - Plan for internrevisjon 2019-2020.PDFpdf1260618
Sak 01419 Protokoll frå møte i revisjonsutvalet 01.10.2018.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/05.02.2019/Sak 01419 Protokoll frå møte i revisjonsutvalet 01.10.2018.pdfSak 01419 Protokoll frå møte i revisjonsutvalet 01.10.2018.pdfpdf198334
Sak 01419 Vedlegg 1 - Protokoll frå møte i revisjonsutvalet 01.10.2018.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/05.02.2019/Sak 01419 Vedlegg 1 - Protokoll frå møte i revisjonsutvalet 01.10.2018.pdfSak 01419 Vedlegg 1 - Protokoll frå møte i revisjonsutvalet 01.10.2018.pdfpdf96178
Skriv 00 - Skriv og meldingar forside.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/05.02.2019/Skriv og meldingar/Skriv 00 - Skriv og meldingar forside.pdfSkriv 00 - Skriv og meldingar forside.pdfpdf281717
Skriv 01 - Brev frå Helse Vest RHF til HOD, 031218 - Rapportering frå verksemda pr. oktober 2018.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/05.02.2019/Skriv og meldingar/Skriv 01 - Brev frå Helse Vest RHF til HOD, 031218 - Rapportering frå verksemda pr. oktober 2018.pdfSkriv 01 - Brev frå Helse Vest RHF til HOD, 031218 - Rapportering frå verksemda pr. oktober 2018.pdfpdf775010
Skriv 02 - Brev frå Regionalt brukarutval til Helse Vest RHF, 121218 - Innspel til ny revmatologi i Helse Vest.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/05.02.2019/Skriv og meldingar/Skriv 02 - Brev frå Regionalt brukarutval til Helse Vest RHF, 121218 - Innspel til ny revmatologi i Helse Vest.pdfSkriv 02 - Brev frå Regionalt brukarutval til Helse Vest RHF, 121218 - Innspel til ny revmatologi i Helse Vest.pdfpdf122794
Skriv 03 – Brev frå Helse Vest RHF til Regionalt brukarutval, 211218 – svar på innspel.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/05.02.2019/Skriv og meldingar/Skriv 03 – Brev frå Helse Vest RHF til Regionalt brukarutval, 211218 – svar på innspel.pdfSkriv 03 – Brev frå Helse Vest RHF til Regionalt brukarutval, 211218 – svar på innspel.pdfpdf177495
Skriv 04 – Brev frå FFO Rogaland til Regionalt Brukarutval, 101218 - oppnemning av regionalt brukarutval i HVE 2019-2021.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/05.02.2019/Skriv og meldingar/Skriv 04 – Brev frå FFO Rogaland til Regionalt Brukarutval, 101218 - oppnemning av regionalt brukarutval i HVE 2019-2021.pdfSkriv 04 – Brev frå FFO Rogaland til Regionalt Brukarutval, 101218 - oppnemning av regionalt brukarutval i HVE 2019-2021.pdfpdf162698
Skriv 05 - Brev frå FFO Rogaland til Helse Vest RHF, 181218 - svar på brev.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/05.02.2019/Skriv og meldingar/Skriv 05 - Brev frå FFO Rogaland til Helse Vest RHF, 181218 - svar på brev.pdfSkriv 05 - Brev frå FFO Rogaland til Helse Vest RHF, 181218 - svar på brev.pdfpdf439221
Skriv 06 Møtereferat frå Regionalt brukarutval 101218.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/05.02.2019/Skriv og meldingar/Skriv 06 Møtereferat frå Regionalt brukarutval 101218.pdfSkriv 06 Møtereferat frå Regionalt brukarutval 101218.pdfpdf297285


Arkiv 2002 - 2018

Styredokument 2018 Styredokument 2017 Styredokument 2016 Styredokument 2015 Styredokument 2014

Styredokument 2013

Styredokument 2012

Styredokument 2011

Styredokument 2010

Styredokument 2009

Styredokument 2008

Styredokument 2007Styredokument 2006Styredokument 2005 Styredokument 2004 Styredokument 2003

Styredokument 2002

Fann du det du leitte etter?