Styredokument arkiv 2002

2002

13. desember

Innkalling.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2002/13.12.2002/Innkalling.pdfInnkalling.pdf
Sak 11102 B Protokoll fra styremøtet 02.12.2002.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2002/13.12.2002/Sak 11102 B Protokoll fra styremøtet 02.12.2002.pdfSak 11102 B Protokoll fra styremøtet 02.12.2002.pdf
Sak 11202 B Økonomirapport pr. 30.10.2002.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2002/13.12.2002/Sak 11202 B Økonomirapport pr. 30.10.2002.pdfSak 11202 B Økonomirapport pr. 30.10.2002.pdf
Sak 11402 B Overordnet foretaksplan.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2002/13.12.2002/Sak 11402 B Overordnet foretaksplan.pdfSak 11402 B Overordnet foretaksplan.pdf
Sak 11402 B Overordnet foretaksplan Vedlegg.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2002/13.12.2002/Sak 11402 B Overordnet foretaksplan Vedlegg.pdfSak 11402 B Overordnet foretaksplan Vedlegg.pdf
Sak 11502 O Administrerende direktørs redegjørelse.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2002/13.12.2002/Sak 11502 O Administrerende direktørs redegjørelse.pdfSak 11502 O Administrerende direktørs redegjørelse.pdf
Sak 11602 O Årsoppgjøret 2002.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2002/13.12.2002/Sak 11602 O Årsoppgjøret 2002.pdfSak 11602 O Årsoppgjøret 2002.pdf
Sak 11702 B Fravær ressursutnyttelse.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2002/13.12.2002/Sak 11702 B Fravær ressursutnyttelse.pdfSak 11702 B Fravær ressursutnyttelse.pdf
Sak 11802 B Ansattes representant i styrene.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2002/13.12.2002/Sak 11802 B Ansattes representant i styrene.pdfSak 11802 B Ansattes representant i styrene.pdf
Sak 11902 B Forsikringspolicy Helse Vest.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2002/13.12.2002/Sak 11902 B Forsikringspolicy Helse Vest.pdfSak 11902 B Forsikringspolicy Helse Vest.pdf
Sak 11902 B Forsikringspolicy Helse Vest Vedlegg.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2002/13.12.2002/Sak 11902 B Forsikringspolicy Helse Vest Vedlegg.pdfSak 11902 B Forsikringspolicy Helse Vest Vedlegg.pdf
Sak 12002 B Overføring av ansvaret for behandlingshjelpemidler.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2002/13.12.2002/Sak 12002 B Overføring av ansvaret for behandlingshjelpemidler.pdfSak 12002 B Overføring av ansvaret for behandlingshjelpemidler.pdf
Sak 12102 B Årlig melding.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2002/13.12.2002/Sak 12102 B Årlig melding.pdfSak 12102 B Årlig melding.pdf
Sak 12102 B Årlig melding Vedlegg 1.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2002/13.12.2002/Sak 12102 B Årlig melding Vedlegg 1.pdfSak 12102 B Årlig melding Vedlegg 1.pdf
Sak 12102 B Årlig melding Vedlegg 2.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2002/13.12.2002/Sak 12102 B Årlig melding Vedlegg 2.pdfSak 12102 B Årlig melding Vedlegg 2.pdf
Sak 12202 B Overtakelse av garantiansvar for Pro Contra-oppgjør.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2002/13.12.2002/Sak 12202 B Overtakelse av garantiansvar for Pro Contra-oppgjør.pdfSak 12202 B Overtakelse av garantiansvar for Pro Contra-oppgjør.pdf
Sak11302 B Budsjett 2003.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2002/13.12.2002/Sak11302 B Budsjett 2003.pdfSak11302 B Budsjett 2003.pdf

2. desember

Innkalling.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2002/02.12.2002/Innkalling.pdfInnkalling.pdf
Sak 10102 B Protokoll fra styremøtet 24.10.2002.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2002/02.12.2002/Sak 10102 B Protokoll fra styremøtet 24.10.2002.pdfSak 10102 B Protokoll fra styremøtet 24.10.2002.pdf
Sak 10202 B Økonomirapport pr. 30.09.2002.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2002/02.12.2002/Sak 10202 B Økonomirapport pr. 30.09.2002.pdfSak 10202 B Økonomirapport pr. 30.09.2002.pdf
Sak 10402 O Administrerende direktørs redegjørelse.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2002/02.12.2002/Sak 10402 O Administrerende direktørs redegjørelse.pdfSak 10402 O Administrerende direktørs redegjørelse.pdf
Sak 10502 B Låneopptak 2002.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2002/02.12.2002/Sak 10502 B Låneopptak 2002.pdfSak 10502 B Låneopptak 2002.pdf
Sak 10702 O Investeringsprosjekter - premisser.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2002/02.12.2002/Sak 10702 O Investeringsprosjekter - premisser.pdfSak 10702 O Investeringsprosjekter - premisser.pdf
Sak 10802 B 0 Møteplan høsten 2003.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2002/02.12.2002/Sak 10802 B 0 Møteplan høsten 2003.pdfSak 10802 B 0 Møteplan høsten 2003.pdf
Sak 10802 B Møteplan høsten 2003 Vedlegg.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2002/02.12.2002/Sak 10802 B Møteplan høsten 2003 Vedlegg.pdfSak 10802 B Møteplan høsten 2003 Vedlegg.pdf

24. oktober

Innkalling.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2002/24.10.2002/Innkalling.pdfInnkalling.pdf
Sak 09102 B Protokoll fra styremøtet 26.09.2002.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2002/24.10.2002/Sak 09102 B Protokoll fra styremøtet 26.09.2002.pdfSak 09102 B Protokoll fra styremøtet 26.09.2002.pdf
Sak 09502 O Administrerende direktørs redegjørelse.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2002/24.10.2002/Sak 09502 O Administrerende direktørs redegjørelse.pdfSak 09502 O Administrerende direktørs redegjørelse.pdf
Sak 09702 B Bestilling 2003 - Forslag til endringar i forhold til 2002-opplegget.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2002/24.10.2002/Sak 09702 B Bestilling 2003 - Forslag til endringar i forhold til 2002-opplegget.pdfSak 09702 B Bestilling 2003 - Forslag til endringar i forhold til 2002-opplegget.pdf
Sak 09802 B Budsjettpremisser 2003.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2002/24.10.2002/Sak 09802 B Budsjettpremisser 2003.pdfSak 09802 B Budsjettpremisser 2003.pdf
Sak 09902 O Strategiprosessen.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2002/24.10.2002/Sak 09902 O Strategiprosessen.pdfSak 09902 O Strategiprosessen.pdf

26. september

Innkalling.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2002/26.09.2002/Innkalling.pdfInnkalling.pdf
Sak 08102 B Protokoll fra styremøtet 23.08.2002.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2002/26.09.2002/Sak 08102 B Protokoll fra styremøtet 23.08.2002.pdfSak 08102 B Protokoll fra styremøtet 23.08.2002.pdf
Sak 08302 O Administrerende direktørs redegjørelse.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2002/26.09.2002/Sak 08302 O Administrerende direktørs redegjørelse.pdfSak 08302 O Administrerende direktørs redegjørelse.pdf
Sak 08502 B Møteplan våren 2003.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2002/26.09.2002/Sak 08502 B Møteplan våren 2003.pdfSak 08502 B Møteplan våren 2003.pdf
Sak 08602 B Finansreglement i Helse Vest RHF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2002/26.09.2002/Sak 08602 B Finansreglement i Helse Vest RHF.pdfSak 08602 B Finansreglement i Helse Vest RHF.pdf
Sak 08602 B Finansreglement i Helse Vest RHF Vedlegg.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2002/26.09.2002/Sak 08602 B Finansreglement i Helse Vest RHF Vedlegg.pdfSak 08602 B Finansreglement i Helse Vest RHF Vedlegg.pdf
Sak 08802 O Forholdet til de private institusjonene.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2002/26.09.2002/Sak 08802 O Forholdet til de private institusjonene.pdfSak 08802 O Forholdet til de private institusjonene.pdf
Sak 08902 O Regional smittevernplan.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2002/26.09.2002/Sak 08902 O Regional smittevernplan.pdfSak 08902 O Regional smittevernplan.pdf
Sak 09002 O Oppsummering strategiprosessen.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2002/26.09.2002/Sak 09002 O Oppsummering strategiprosessen.pdfSak 09002 O Oppsummering strategiprosessen.pdf

23. august

Innkalling.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2002/23.08.2002/Innkalling.pdfInnkalling.pdf
Sak 07102 B Protokoll 260602.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2002/23.08.2002/Sak 07102 B Protokoll 260602.pdfSak 07102 B Protokoll 260602.pdf
Sak 07302 B Revidert budsjett.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2002/23.08.2002/Sak 07302 B Revidert budsjett.pdfSak 07302 B Revidert budsjett.pdf
Sak 07302 B Revidert budsjett Vedlegg.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2002/23.08.2002/Sak 07302 B Revidert budsjett Vedlegg.pdfSak 07302 B Revidert budsjett Vedlegg.pdf
Sak 07402 O Revidert styringsdokument.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2002/23.08.2002/Sak 07402 O Revidert styringsdokument.pdfSak 07402 O Revidert styringsdokument.pdf
Sak 07402 O Revidert styringsdokument Vedlegg 1.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2002/23.08.2002/Sak 07402 O Revidert styringsdokument Vedlegg 1.pdfSak 07402 O Revidert styringsdokument Vedlegg 1.pdf
Sak 07402 O Revidert styringsdokument Vedlegg 2.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2002/23.08.2002/Sak 07402 O Revidert styringsdokument Vedlegg 2.pdfSak 07402 O Revidert styringsdokument Vedlegg 2.pdf
Sak 07502 O Administrerende direktørs redegjørelse.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2002/23.08.2002/Sak 07502 O Administrerende direktørs redegjørelse.pdfSak 07502 O Administrerende direktørs redegjørelse.pdf
Sak 07502 O Administrerende direktørs redegjørelse vedlegg.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2002/23.08.2002/Sak 07502 O Administrerende direktørs redegjørelse vedlegg.pdfSak 07502 O Administrerende direktørs redegjørelse vedlegg.pdf
Sak 07602 B Hit - Run rapport.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2002/23.08.2002/Sak 07602 B Hit - Run rapport.pdfSak 07602 B Hit - Run rapport.pdf
Sak 07802 O Strategiprosessen.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2002/23.08.2002/Sak 07802 O Strategiprosessen.pdfSak 07802 O Strategiprosessen.pdf
Sak 07802 O Strategiprosessen Vedlegg 1.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2002/23.08.2002/Sak 07802 O Strategiprosessen Vedlegg 1.pdfSak 07802 O Strategiprosessen Vedlegg 1.pdf
Sak 07802 O Strategiprosessen Vedlegg 2.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2002/23.08.2002/Sak 07802 O Strategiprosessen Vedlegg 2.pdfSak 07802 O Strategiprosessen Vedlegg 2.pdf

26. juni

Innkalling.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2002/26.06.2002/Innkalling.pdfInnkalling.pdf
Sak 05802 B Godkjenning av protokoll 270502.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2002/26.06.2002/Sak 05802 B Godkjenning av protokoll 270502.pdfSak 05802 B Godkjenning av protokoll 270502.pdf
Sak 06102 O Administrerende direktørs redegjørelse.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2002/26.06.2002/Sak 06102 O Administrerende direktørs redegjørelse.pdfSak 06102 O Administrerende direktørs redegjørelse.pdf
Sak 06202 B Halvårsmelding 2002.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2002/26.06.2002/Sak 06202 B Halvårsmelding 2002.pdfSak 06202 B Halvårsmelding 2002.pdf
Sak 06202 B Halvårsmelding 2002 Vedlegg.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2002/26.06.2002/Sak 06202 B Halvårsmelding 2002 Vedlegg.pdfSak 06202 B Halvårsmelding 2002 Vedlegg.pdf
Sak 06302 B Årlig melding og plan.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2002/26.06.2002/Sak 06302 B Årlig melding og plan.pdfSak 06302 B Årlig melding og plan.pdf
Sak 06302 B Årlig melding og plan Vedlegg.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2002/26.06.2002/Sak 06302 B Årlig melding og plan Vedlegg.pdfSak 06302 B Årlig melding og plan Vedlegg.pdf
Sak 06502 B Oppretting av samarbeidsorgan mellom UiB - Det Medisinske Fakultet og HF-gruppen i Helse Vest.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2002/26.06.2002/Sak 06502 B Oppretting av samarbeidsorgan mellom UiB - Det Medisinske Fakultet og HF-gruppen i Helse Vest.pdfSak 06502 B Oppretting av samarbeidsorgan mellom UiB - Det Medisinske Fakultet og HF-gruppen i Helse Vest.pdf
Sak 06502 B Oppretting av samarbeidsorgan mellom UiB - Det Medisinske Fakultet og HF-gruppen i Helse Vest Vedlegg.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2002/26.06.2002/Sak 06502 B Oppretting av samarbeidsorgan mellom UiB - Det Medisinske Fakultet og HF-gruppen i Helse Vest Vedlegg.pdfSak 06502 B Oppretting av samarbeidsorgan mellom UiB - Det Medisinske Fakultet og HF-gruppen i Helse Vest Vedlegg.pdf
Sak 06602 B Etablering av samarbeidsorgan mellom høgskoler i regionen, Universitetet i Bergen og Helse Vest RHF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2002/26.06.2002/Sak 06602 B Etablering av samarbeidsorgan mellom høgskoler i regionen, Universitetet i Bergen og Helse Vest RHF.pdfSak 06602 B Etablering av samarbeidsorgan mellom høgskoler i regionen, Universitetet i Bergen og Helse Vest RHF.pdf
Sak 06702 O Strategiprosess Helse Vest.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2002/26.06.2002/Sak 06702 O Strategiprosess Helse Vest.pdfSak 06702 O Strategiprosess Helse Vest.pdf
Sak 06802 O Pasientombudene i Helse Vest - Årsrapport 2001.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2002/26.06.2002/Sak 06802 O Pasientombudene i Helse Vest - Årsrapport 2001.pdfSak 06802 O Pasientombudene i Helse Vest - Årsrapport 2001.pdf
Sak 06902 O Ventelister pr 30.04.02.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2002/26.06.2002/Sak 06902 O Ventelister pr 30.04.02.pdfSak 06902 O Ventelister pr 30.04.02.pdf

27. mai

Innkalling til styremøte i Helse Vest 27.05.02.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2002/27.05.2002/Innkalling til styremøte i Helse Vest 27.05.02.pdfInnkalling til styremøte i Helse Vest 27.05.02.pdf
Sak 04602 B Protokoll fra styremøte 26.04.02.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2002/27.05.2002/Sak 04602 B Protokoll fra styremøte 26.04.02.pdfSak 04602 B Protokoll fra styremøte 26.04.02.pdf
Sak 04902 B Årlig melding fra de regionale helseforetakene til Helsedepartementet ved Eieravdelingen.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2002/27.05.2002/Sak 04902 B Årlig melding fra de regionale helseforetakene til Helsedepartementet ved Eieravdelingen.pdfSak 04902 B Årlig melding fra de regionale helseforetakene til Helsedepartementet ved Eieravdelingen.pdf
Sak 05002 B Halvårsrapport 2002.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2002/27.05.2002/Sak 05002 B Halvårsrapport 2002.pdfSak 05002 B Halvårsrapport 2002.pdf
Sak 05102 B Regionalt brukerutvalg.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2002/27.05.2002/Sak 05102 B Regionalt brukerutvalg.pdfSak 05102 B Regionalt brukerutvalg.pdf
Sak 05302 O St.prp.nr.59 Spesialisthelsetjenestens økonomi og Budsjett 2002.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2002/27.05.2002/Sak 05302 O St.prp.nr.59 Spesialisthelsetjenestens økonomi og Budsjett 2002.pdfSak 05302 O St.prp.nr.59 Spesialisthelsetjenestens økonomi og Budsjett 2002.pdf
Sak 05402 O Status ventelister 1. kvartal 2002.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2002/27.05.2002/Sak 05402 O Status ventelister 1. kvartal 2002.pdfSak 05402 O Status ventelister 1. kvartal 2002.pdf
Sak 05502 O Smittevernplan i Helse Vest.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2002/27.05.2002/Sak 05502 O Smittevernplan i Helse Vest.pdfSak 05502 O Smittevernplan i Helse Vest.pdf
Sak 05602 O Domanmetoden.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2002/27.05.2002/Sak 05602 O Domanmetoden.pdfSak 05602 O Domanmetoden.pdf
Sak05202B Revidert møteplan for høsten 2002.pdf.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2002/27.05.2002/Sak05202B Revidert møteplan for høsten 2002.pdf.pdfSak05202B Revidert møteplan for høsten 2002.pdf.pdf

26. april

Innkalling.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2002/26.09.2002/Innkalling.pdfInnkalling.pdf
Sak 08102 B Protokoll fra styremøtet 23.08.2002.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2002/26.09.2002/Sak 08102 B Protokoll fra styremøtet 23.08.2002.pdfSak 08102 B Protokoll fra styremøtet 23.08.2002.pdf
Sak 08302 O Administrerende direktørs redegjørelse.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2002/26.09.2002/Sak 08302 O Administrerende direktørs redegjørelse.pdfSak 08302 O Administrerende direktørs redegjørelse.pdf
Sak 08502 B Møteplan våren 2003.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2002/26.09.2002/Sak 08502 B Møteplan våren 2003.pdfSak 08502 B Møteplan våren 2003.pdf
Sak 08602 B Finansreglement i Helse Vest RHF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2002/26.09.2002/Sak 08602 B Finansreglement i Helse Vest RHF.pdfSak 08602 B Finansreglement i Helse Vest RHF.pdf
Sak 08602 B Finansreglement i Helse Vest RHF Vedlegg.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2002/26.09.2002/Sak 08602 B Finansreglement i Helse Vest RHF Vedlegg.pdfSak 08602 B Finansreglement i Helse Vest RHF Vedlegg.pdf
Sak 08802 O Forholdet til de private institusjonene.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2002/26.09.2002/Sak 08802 O Forholdet til de private institusjonene.pdfSak 08802 O Forholdet til de private institusjonene.pdf
Sak 08902 O Regional smittevernplan.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2002/26.09.2002/Sak 08902 O Regional smittevernplan.pdfSak 08902 O Regional smittevernplan.pdf
Sak 09002 O Oppsummering strategiprosessen.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2002/26.09.2002/Sak 09002 O Oppsummering strategiprosessen.pdfSak 09002 O Oppsummering strategiprosessen.pdf

2. april

Innkalling til styremøte i Helse Vest RHF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2002/02.04.2002/Innkalling til styremøte i Helse Vest RHF.pdfInnkalling til styremøte i Helse Vest RHF.pdf
Sak 02202 B Protokoll fra styremøte 22.02.02.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2002/02.04.2002/Sak 02202 B Protokoll fra styremøte 22.02.02.pdfSak 02202 B Protokoll fra styremøte 22.02.02.pdf
Sak 02402 B Informasjonsplan for Helse Vest RHF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2002/02.04.2002/Sak 02402 B Informasjonsplan for Helse Vest RHF.pdfSak 02402 B Informasjonsplan for Helse Vest RHF.pdf
Sak 02502 B Strategiprosess Helse Vest RHF - oppfølging av sak 01902D.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2002/02.04.2002/Sak 02502 B Strategiprosess Helse Vest RHF - oppfølging av sak 01902D.pdfSak 02502 B Strategiprosess Helse Vest RHF - oppfølging av sak 01902D.pdf
Sak 02602 B Opptrappingsplanen for psykisk helse - fordeling av midler i 2002.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2002/02.04.2002/Sak 02602 B Opptrappingsplanen for psykisk helse - fordeling av midler i 2002.pdfSak 02602 B Opptrappingsplanen for psykisk helse - fordeling av midler i 2002.pdf
Sak 02802 B Regionalt kompetansesenter i akuttmedisin.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2002/02.04.2002/Sak 02802 B Regionalt kompetansesenter i akuttmedisin.pdfSak 02802 B Regionalt kompetansesenter i akuttmedisin.pdf
Sak 02902 B Regional AMK-funksjon i en katastrofesituasjon.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2002/02.04.2002/Sak 02902 B Regional AMK-funksjon i en katastrofesituasjon.pdfSak 02902 B Regional AMK-funksjon i en katastrofesituasjon.pdf
Sak 03002 B Funksjonsfordeling innen nevrokirurgi.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2002/02.04.2002/Sak 03002 B Funksjonsfordeling innen nevrokirurgi.pdfSak 03002 B Funksjonsfordeling innen nevrokirurgi.pdf
Sak 03102 O Konsekvenser sjukepleierstreiken.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2002/02.04.2002/Sak 03102 O Konsekvenser sjukepleierstreiken.pdfSak 03102 O Konsekvenser sjukepleierstreiken.pdf
Sak 03202 O Hovedfunksjonsprogram for Sentralsjukehuset i Rogaland - foreløpig orientering.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2002/02.04.2002/Sak 03202 O Hovedfunksjonsprogram for Sentralsjukehuset i Rogaland - foreløpig orientering.pdfSak 03202 O Hovedfunksjonsprogram for Sentralsjukehuset i Rogaland - foreløpig orientering.pdf
Sak 03302 O Oppfølging av styringsdokumentet.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2002/02.04.2002/Sak 03302 O Oppfølging av styringsdokumentet.pdfSak 03302 O Oppfølging av styringsdokumentet.pdf
Sak 03402 O Lading av strålekniven ved Haukeland.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2002/02.04.2002/Sak 03402 O Lading av strålekniven ved Haukeland.pdfSak 03402 O Lading av strålekniven ved Haukeland.pdf

22. februar

Innkalling til styremøte i Helse Vest RHF 22.02.2002.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2002/22.02.2002/Innkalling til styremøte i Helse Vest RHF 22.02.2002.pdfInnkalling til styremøte i Helse Vest RHF 22.02.2002.pdf
Sak 01202 0 Protokoll fra styremøte 25.01.2002.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2002/22.02.2002/Sak 01202 0 Protokoll fra styremøte 25.01.2002.pdfSak 01202 0 Protokoll fra styremøte 25.01.2002.pdf
Sak 01402 B Informasjonsstrategi for Helse Vest RHF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2002/22.02.2002/Sak 01402 B Informasjonsstrategi for Helse Vest RHF.pdfSak 01402 B Informasjonsstrategi for Helse Vest RHF.pdf
Sak 01502 B Oppfølging av styrets idédugnad 25.01.02.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2002/22.02.2002/Sak 01502 B Oppfølging av styrets idédugnad 25.01.02.pdfSak 01502 B Oppfølging av styrets idédugnad 25.01.02.pdf
Sak 01602 B Fokus på ventetider - konkrete tiltak i 2002.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2002/22.02.2002/Sak 01602 B Fokus på ventetider - konkrete tiltak i 2002.pdfSak 01602 B Fokus på ventetider - konkrete tiltak i 2002.pdf
Sak 01702 B Investeringsbehov i 2002 og prioritering av store byggeprosjekter.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2002/22.02.2002/Sak 01702 B Investeringsbehov i 2002 og prioritering av store byggeprosjekter.pdfSak 01702 B Investeringsbehov i 2002 og prioritering av store byggeprosjekter.pdf
Sak 01902 D Strategiprosess Helse Vest RHF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2002/22.02.2002/Sak 01902 D Strategiprosess Helse Vest RHF.pdfSak 01902 D Strategiprosess Helse Vest RHF.pdf
Sak 02102 Eventuelt.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2002/22.02.2002/Sak 02102 Eventuelt.pdfSak 02102 Eventuelt.pdf

25. januar

Innkalling til styremøte i Helse Vest RHF 25.01.2002.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2002/25.01.2002/Innkalling til styremøte i Helse Vest RHF 25.01.2002.pdfInnkalling til styremøte i Helse Vest RHF 25.01.2002.pdf
Sak 0102 B Protokoll fra styremøte 20.12.01.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2002/25.01.2002/Sak 0102 B Protokoll fra styremøte 20.12.01.pdfSak 0102 B Protokoll fra styremøte 20.12.01.pdf
Sak 0202 B Fremtidig anskaffelsesordning for norske helseforetak.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2002/25.01.2002/Sak 0202 B Fremtidig anskaffelsesordning for norske helseforetak.pdfSak 0202 B Fremtidig anskaffelsesordning for norske helseforetak.pdf
Sak 03A02 B Profilprogram for Helse Vest - bruk av logo.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2002/25.01.2002/Sak 03A02 B Profilprogram for Helse Vest - bruk av logo.pdfSak 03A02 B Profilprogram for Helse Vest - bruk av logo.pdf
Sak 03B02 B Namn på driftseiningar.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2002/25.01.2002/Sak 03B02 B Namn på driftseiningar.pdfSak 03B02 B Namn på driftseiningar.pdf
Sak 0402 B Rapporteringsstruktur for foretaksgruppen.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2002/25.01.2002/Sak 0402 B Rapporteringsstruktur for foretaksgruppen.pdfSak 0402 B Rapporteringsstruktur for foretaksgruppen.pdf
Sak 0502 B Styringsdokument Helse Vest RHF og styringsdokument for HF i Helse Vest.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2002/25.01.2002/Sak 0502 B Styringsdokument Helse Vest RHF og styringsdokument for HF i Helse Vest.pdfSak 0502 B Styringsdokument Helse Vest RHF og styringsdokument for HF i Helse Vest.pdf
Sak 0802 O Investeringer og styring av byggeprosjekter i 2002 samt budsjettskriv til HF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2002/25.01.2002/Sak 0802 O Investeringer og styring av byggeprosjekter i 2002 samt budsjettskriv til HF.pdfSak 0802 O Investeringer og styring av byggeprosjekter i 2002 samt budsjettskriv til HF.pdf
Sak1102 O Eventuelt.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2002/25.01.2002/Sak1102 O Eventuelt.pdfSak1102 O Eventuelt.pdf

Fann du det du leitte etter?