Styredokument arkiv 2003

2003

2. desember

Innkalling til Styremøte i Helse Vest 02.12.2003.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2003/02.12.2003/Innkalling til Styremøte i Helse Vest 02.12.2003.pdfInnkalling til Styremøte i Helse Vest 02.12.2003.pdfpdf15877
Sak 10803 B Protokoll fra styremøtet 05.11.2003.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2003/02.12.2003/Sak 10803 B Protokoll fra styremøtet 05.11.2003.pdfSak 10803 B Protokoll fra styremøtet 05.11.2003.pdfpdf39385
Sak 10903 B Økonomirapport pr. 31.10.2003.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2003/02.12.2003/Sak 10903 B Økonomirapport pr. 31.10.2003.pdfSak 10903 B Økonomirapport pr. 31.10.2003.pdfpdf97364
Sak 11003 B Nytt inntektssystem.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2003/02.12.2003/Sak 11003 B Nytt inntektssystem.pdfSak 11003 B Nytt inntektssystem.pdfpdf37279
Sak 11003 B Nytt inntektssystem Vedl 1.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2003/02.12.2003/Sak 11003 B Nytt inntektssystem Vedl 1.pdfSak 11003 B Nytt inntektssystem Vedl 1.pdfpdf155706
Sak 11003 B Nytt inntektssystem Vedlegg 2.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2003/02.12.2003/Sak 11003 B Nytt inntektssystem Vedlegg 2.pdfSak 11003 B Nytt inntektssystem Vedlegg 2.pdfpdf26575
Sak 11003 B Nytt inntektssystem Vedlegg 3.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2003/02.12.2003/Sak 11003 B Nytt inntektssystem Vedlegg 3.pdfSak 11003 B Nytt inntektssystem Vedlegg 3.pdfpdf58383
Sak 11103 B Foreløpig inntektsramme 2004 - Helse Vest.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2003/02.12.2003/Sak 11103 B Foreløpig inntektsramme 2004 - Helse Vest.pdfSak 11103 B Foreløpig inntektsramme 2004 - Helse Vest.pdfpdf53207
Sak 11203 O Administrerende direktørs orientering.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2003/02.12.2003/Sak 11203 O Administrerende direktørs orientering.pdfSak 11203 O Administrerende direktørs orientering.pdfpdf17010
Sak 11203 O Administrerende direktørs orientering Vedlegg 1.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2003/02.12.2003/Sak 11203 O Administrerende direktørs orientering Vedlegg 1.pdfSak 11203 O Administrerende direktørs orientering Vedlegg 1.pdfpdf128680
Sak 11203 O Administrerende direktørs orientering Vedlegg 2.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2003/02.12.2003/Sak 11203 O Administrerende direktørs orientering Vedlegg 2.pdfSak 11203 O Administrerende direktørs orientering Vedlegg 2.pdfpdf48581
Sak 11303 B Opprettelse av Helseforetakenes Nasjonale Luftambulanse ANS.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2003/02.12.2003/Sak 11303 B Opprettelse av Helseforetakenes Nasjonale Luftambulanse ANS.pdfSak 11303 B Opprettelse av Helseforetakenes Nasjonale Luftambulanse ANS.pdfpdf27992
Sak 11303 B Opprettelse av Helseforetakenes Nasjonale Luftambulanse ANS Vedlegg.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2003/02.12.2003/Sak 11303 B Opprettelse av Helseforetakenes Nasjonale Luftambulanse ANS Vedlegg.pdfSak 11303 B Opprettelse av Helseforetakenes Nasjonale Luftambulanse ANS Vedlegg.pdfpdf42776
Sak 11403 B Rusreformen.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2003/02.12.2003/Sak 11403 B Rusreformen.pdfSak 11403 B Rusreformen.pdfpdf26569
Sak 11503 O Tuberkulosekontrollprogram for Helse Vest.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2003/02.12.2003/Sak 11503 O Tuberkulosekontrollprogram for Helse Vest.pdfSak 11503 O Tuberkulosekontrollprogram for Helse Vest.pdfpdf26992
Sak 11503 O Tuberkulosekontrollprogram for Helse Vest Vedlegg.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2003/02.12.2003/Sak 11503 O Tuberkulosekontrollprogram for Helse Vest Vedlegg.pdfSak 11503 O Tuberkulosekontrollprogram for Helse Vest Vedlegg.pdfpdf23640

5. november

INNKALLING 051103.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2003/05.11.2003/INNKALLING 051103.pdfINNKALLING 051103.pdfpdf16181
Sak 09703 B Protokoll fra styremøtet 07.10.2003.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2003/05.11.2003/Sak 09703 B Protokoll fra styremøtet 07.10.2003.pdfSak 09703 B Protokoll fra styremøtet 07.10.2003.pdfpdf38268
Sak 09803 B Protokoll fra styremøtet 29.10.03.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2003/05.11.2003/Sak 09803 B Protokoll fra styremøtet 29.10.03.pdfSak 09803 B Protokoll fra styremøtet 29.10.03.pdfpdf33698
Sak 09903 B Økonomisk resultatrapportering foretaksgruppen pr 30.09.03.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2003/05.11.2003/Sak 09903 B Økonomisk resultatrapportering foretaksgruppen pr 30.09.03.pdfSak 09903 B Økonomisk resultatrapportering foretaksgruppen pr 30.09.03.pdfpdf96291
Sak 10103 B Regional plan for helsemessig og sosial beredskap.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2003/05.11.2003/Sak 10103 B Regional plan for helsemessig og sosial beredskap.pdfSak 10103 B Regional plan for helsemessig og sosial beredskap.pdfpdf24328
Sak 10203 B PCI-behandling i Helse Vest.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2003/05.11.2003/Sak 10203 B PCI-behandling i Helse Vest.pdfSak 10203 B PCI-behandling i Helse Vest.pdfpdf36205
Sak 10303 B IKT strategi i Helse Vest.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2003/05.11.2003/Sak 10303 B IKT strategi i Helse Vest.pdfSak 10303 B IKT strategi i Helse Vest.pdfpdf79604
Sak 10403 B Rusreform I og II.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2003/05.11.2003/Sak 10403 B Rusreform I og II.pdfSak 10403 B Rusreform I og II.pdfpdf37471
Sak 10503 O Administrerende direktørs orientering.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2003/05.11.2003/Sak 10503 O Administrerende direktørs orientering.pdfSak 10503 O Administrerende direktørs orientering.pdfpdf15924
Sak 10503 O Administrerende direktørs orientering Vedlegg 1.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2003/05.11.2003/Sak 10503 O Administrerende direktørs orientering Vedlegg 1.pdfSak 10503 O Administrerende direktørs orientering Vedlegg 1.pdfpdf8609
Sak 10503 O Administrerende direktørs orientering Vedlegg 2.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2003/05.11.2003/Sak 10503 O Administrerende direktørs orientering Vedlegg 2.pdfSak 10503 O Administrerende direktørs orientering Vedlegg 2.pdfpdf61161
Sak 10503 O Administrerende direktørs orientering Vedlegg 3.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2003/05.11.2003/Sak 10503 O Administrerende direktørs orientering Vedlegg 3.pdfSak 10503 O Administrerende direktørs orientering Vedlegg 3.pdfpdf91968
Sak 10503 O Administrerende direktørs orientering Vedlegg 4.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2003/05.11.2003/Sak 10503 O Administrerende direktørs orientering Vedlegg 4.pdfSak 10503 O Administrerende direktørs orientering Vedlegg 4.pdfpdf50291
Sak 10603 O Tuberkulosekontrollprogram.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2003/05.11.2003/Sak 10603 O Tuberkulosekontrollprogram.pdfSak 10603 O Tuberkulosekontrollprogram.pdfpdf26903
Sak 10603 O Tuberkulosekontrollprogram Vedlegg.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2003/05.11.2003/Sak 10603 O Tuberkulosekontrollprogram Vedlegg.pdfSak 10603 O Tuberkulosekontrollprogram Vedlegg.pdfpdf23640

29. oktober

INNKALLING29102003.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2003/29.10.2003/INNKALLING29102003.pdfINNKALLING29102003.pdfpdf15705
Sak 09203 B 0 Rapport om forberedelsesarbeidet til endringene ved Førde sentralsjukehus avd. Florø og Lærdal sjukehus.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2003/29.10.2003/Sak 09203 B 0 Rapport om forberedelsesarbeidet til endringene ved Førde sentralsjukehus avd. Florø og Lærdal sjukehus.pdfSak 09203 B 0 Rapport om forberedelsesarbeidet til endringene ved Førde sentralsjukehus avd. Florø og Lærdal sjukehus.pdfpdf56016
Sak 09203 B Program implementering ny strategi i Helse Førde Vedlegg 1.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2003/29.10.2003/Sak 09203 B Program implementering ny strategi i Helse Førde Vedlegg 1.pdfSak 09203 B Program implementering ny strategi i Helse Førde Vedlegg 1.pdfpdf94750
Sak 09203 B Program implementering ny strategi i Helse Førde Vedlegg 2.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2003/29.10.2003/Sak 09203 B Program implementering ny strategi i Helse Førde Vedlegg 2.pdfSak 09203 B Program implementering ny strategi i Helse Førde Vedlegg 2.pdfpdf239147
Sak 09203 B Program implementering ny strategi i Helse Førde Vedlegg 3.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2003/29.10.2003/Sak 09203 B Program implementering ny strategi i Helse Førde Vedlegg 3.pdfSak 09203 B Program implementering ny strategi i Helse Førde Vedlegg 3.pdfpdf86634
Sak 09203 B Program implementering ny strategi i Helse Førde Vedlegg 4.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2003/29.10.2003/Sak 09203 B Program implementering ny strategi i Helse Førde Vedlegg 4.pdfSak 09203 B Program implementering ny strategi i Helse Førde Vedlegg 4.pdfpdf130794
Sak 09203 B Program implementering ny strategi i Helse Førde Vedlegg 6.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2003/29.10.2003/Sak 09203 B Program implementering ny strategi i Helse Førde Vedlegg 6.pdfSak 09203 B Program implementering ny strategi i Helse Førde Vedlegg 6.pdfpdf42935
Sak 09203 B Program implementering ny strategi i Helse Førde Vedlegg 7.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2003/29.10.2003/Sak 09203 B Program implementering ny strategi i Helse Førde Vedlegg 7.pdfSak 09203 B Program implementering ny strategi i Helse Førde Vedlegg 7.pdfpdf137843
Sak 09403 B Statsbudsjettet - konsekvenser for 2004.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2003/29.10.2003/Sak 09403 B Statsbudsjettet - konsekvenser for 2004.pdfSak 09403 B Statsbudsjettet - konsekvenser for 2004.pdfpdf23115
Sak 09503 B Redusert DRG-pris.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2003/29.10.2003/Sak 09503 B Redusert DRG-pris.pdfSak 09503 B Redusert DRG-pris.pdfpdf33634

7. oktober

INNKALLING 07.10.2003.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2003/07.10.2003/INNKALLING 07.10.2003.pdfINNKALLING 07.10.2003.pdfpdf15916
Sak 08403 B Protokoll fra styremøtet 03.09.2003.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2003/07.10.2003/Sak 08403 B Protokoll fra styremøtet 03.09.2003.pdfSak 08403 B Protokoll fra styremøtet 03.09.2003.pdfpdf52249
Sak 08503 B Økonomirapport pr. 31.08.2003.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2003/07.10.2003/Sak 08503 B Økonomirapport pr. 31.08.2003.pdfSak 08503 B Økonomirapport pr. 31.08.2003.pdfpdf104918
Sak 08603 O Administrerende direktørs orientering.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2003/07.10.2003/Sak 08603 O Administrerende direktørs orientering.pdfSak 08603 O Administrerende direktørs orientering.pdfpdf16257
Sak 08603 O Administrerende direktørs orientering Vedl1.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2003/07.10.2003/Sak 08603 O Administrerende direktørs orientering Vedl1.pdfSak 08603 O Administrerende direktørs orientering Vedl1.pdfpdf108780
Sak 08703 B BSøknad om godkjenning av privat sykehus - Volvat Medisinske Senter Bergen AS Vedlegg 2.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2003/07.10.2003/Sak 08703 B BSøknad om godkjenning av privat sykehus - Volvat Medisinske Senter Bergen AS Vedlegg 2.pdfSak 08703 B BSøknad om godkjenning av privat sykehus - Volvat Medisinske Senter Bergen AS Vedlegg 2.pdfpdf23095
Sak 08703 B Søknad om godkjenning av privat sykehus - Volvat Medisinske Senter Bergen AS.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2003/07.10.2003/Sak 08703 B Søknad om godkjenning av privat sykehus - Volvat Medisinske Senter Bergen AS.pdfSak 08703 B Søknad om godkjenning av privat sykehus - Volvat Medisinske Senter Bergen AS.pdfpdf26219
Sak 08703 B Søknad om godkjenning av privat sykehus - Volvat Medisinske Senter Bergen AS Vedlegg 1.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2003/07.10.2003/Sak 08703 B Søknad om godkjenning av privat sykehus - Volvat Medisinske Senter Bergen AS Vedlegg 1.pdfSak 08703 B Søknad om godkjenning av privat sykehus - Volvat Medisinske Senter Bergen AS Vedlegg 1.pdfpdf37517
Sak 08803 B Søknad om godkjenning av privat sykehus - Klinikk Haugesund AS.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2003/07.10.2003/Sak 08803 B Søknad om godkjenning av privat sykehus - Klinikk Haugesund AS.pdfSak 08803 B Søknad om godkjenning av privat sykehus - Klinikk Haugesund AS.pdfpdf27010
Sak 08803 B Søknad om godkjenning av privat sykehus - Klinikk Haugesund AS Vedlegg 1.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2003/07.10.2003/Sak 08803 B Søknad om godkjenning av privat sykehus - Klinikk Haugesund AS Vedlegg 1.pdfSak 08803 B Søknad om godkjenning av privat sykehus - Klinikk Haugesund AS Vedlegg 1.pdfpdf26903
Sak 08803 B Søknad om godkjenning av privat sykehus - Klinikk Haugesund AS Vedlegg 2.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2003/07.10.2003/Sak 08803 B Søknad om godkjenning av privat sykehus - Klinikk Haugesund AS Vedlegg 2.pdfSak 08803 B Søknad om godkjenning av privat sykehus - Klinikk Haugesund AS Vedlegg 2.pdfpdf22676
Sak 08903 B Møteplan 2004.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2003/07.10.2003/Sak 08903 B Møteplan 2004.pdfSak 08903 B Møteplan 2004.pdfpdf14341
Sak 08903 B Møteplan 2004 Vedlegg.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2003/07.10.2003/Sak 08903 B Møteplan 2004 Vedlegg.pdfSak 08903 B Møteplan 2004 Vedlegg.pdfpdf8407
Sak 09003 Program styreseminar november.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2003/07.10.2003/Sak 09003 Program styreseminar november.pdfSak 09003 Program styreseminar november.pdfpdf18627

3. september

INNKALLING 2003.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2003/03.09.2003/INNKALLING 2003.pdfINNKALLING 2003.pdfpdf16218
Sak 07203 B Protokoll fra telefonstyremøtet 26062003.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2003/03.09.2003/Sak 07203 B Protokoll fra telefonstyremøtet 26062003.pdfSak 07203 B Protokoll fra telefonstyremøtet 26062003.pdfpdf24225
Sak 07303 B Økonomirapport pr. 30.06.2003.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2003/03.09.2003/Sak 07303 B Økonomirapport pr. 30.06.2003.pdfSak 07303 B Økonomirapport pr. 30.06.2003.pdfpdf98143
Sak 07303 B Økonomirapport pr. 30.06.2003 Vedlegg 1.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2003/03.09.2003/Sak 07303 B Økonomirapport pr. 30.06.2003 Vedlegg 1.pdfSak 07303 B Økonomirapport pr. 30.06.2003 Vedlegg 1.pdfpdf561780
Sak 07403 B Utvidelse driftskreditt.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2003/03.09.2003/Sak 07403 B Utvidelse driftskreditt.pdfSak 07403 B Utvidelse driftskreditt.pdfpdf21081
Sak 07503 O Administrerende direktørs orientering.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2003/03.09.2003/Sak 07503 O Administrerende direktørs orientering.pdfSak 07503 O Administrerende direktørs orientering.pdfpdf16729
Sak 07503 O Administrerende direktørs orientering Vedlegg 1.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2003/03.09.2003/Sak 07503 O Administrerende direktørs orientering Vedlegg 1.pdfSak 07503 O Administrerende direktørs orientering Vedlegg 1.pdfpdf26950
Sak 07503 O Administrerende direktørs orientering Vedlegg 2.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2003/03.09.2003/Sak 07503 O Administrerende direktørs orientering Vedlegg 2.pdfSak 07503 O Administrerende direktørs orientering Vedlegg 2.pdfpdf48995
Sak 07503 O Administrerende direktørs orientering Vedlegg 3.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2003/03.09.2003/Sak 07503 O Administrerende direktørs orientering Vedlegg 3.pdfSak 07503 O Administrerende direktørs orientering Vedlegg 3.pdfpdf45131
Sak 07503 O Administrerende direktørs orientering Vedlegg 4.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2003/03.09.2003/Sak 07503 O Administrerende direktørs orientering Vedlegg 4.pdfSak 07503 O Administrerende direktørs orientering Vedlegg 4.pdfpdf55085
Sak 07503 O Administrerende direktørs orientering Vedlegg 5.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2003/03.09.2003/Sak 07503 O Administrerende direktørs orientering Vedlegg 5.pdfSak 07503 O Administrerende direktørs orientering Vedlegg 5.pdfpdf10966
Sak 07503 O Administrerende direktørs orientering Vedlegg 6.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2003/03.09.2003/Sak 07503 O Administrerende direktørs orientering Vedlegg 6.pdfSak 07503 O Administrerende direktørs orientering Vedlegg 6.pdfpdf26033
Sak 07603 B Forsikringsordninger - ansatte i administrasjonen i Helse Vest.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2003/03.09.2003/Sak 07603 B Forsikringsordninger - ansatte i administrasjonen i Helse Vest.pdfSak 07603 B Forsikringsordninger - ansatte i administrasjonen i Helse Vest.pdfpdf24440
Sak 07703 B Påbygg 2000 ved Førde sentralsjukehus Helse Førde.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2003/03.09.2003/Sak 07703 B Påbygg 2000 ved Førde sentralsjukehus Helse Førde.pdfSak 07703 B Påbygg 2000 ved Førde sentralsjukehus Helse Førde.pdfpdf40431
Sak 07803 B Kriterier for regionale kompetansesenter i Helse Vest.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2003/03.09.2003/Sak 07803 B Kriterier for regionale kompetansesenter i Helse Vest.pdfSak 07803 B Kriterier for regionale kompetansesenter i Helse Vest.pdfpdf37240
Sak 07903 B Revidert styringsdokument - oppfølging.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2003/03.09.2003/Sak 07903 B Revidert styringsdokument - oppfølging.pdfSak 07903 B Revidert styringsdokument - oppfølging.pdfpdf21441
Sak 07903 B Revidert styringsdokument - oppfølging Vedlegg 1.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2003/03.09.2003/Sak 07903 B Revidert styringsdokument - oppfølging Vedlegg 1.pdfSak 07903 B Revidert styringsdokument - oppfølging Vedlegg 1.pdfpdf47450
Sak 07903 B Revidert styringsdokument - oppfølging Vedlegg 2.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2003/03.09.2003/Sak 07903 B Revidert styringsdokument - oppfølging Vedlegg 2.pdfSak 07903 B Revidert styringsdokument - oppfølging Vedlegg 2.pdfpdf98479
Sak 08003 B Etablering av ANS for drift av luftambulansetjenesten.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2003/03.09.2003/Sak 08003 B Etablering av ANS for drift av luftambulansetjenesten.pdfSak 08003 B Etablering av ANS for drift av luftambulansetjenesten.pdfpdf48737
Sak 08103 B Gjennomgang av de prehospitale tjenestene - fremdrift.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2003/03.09.2003/Sak 08103 B Gjennomgang av de prehospitale tjenestene - fremdrift.pdfSak 08103 B Gjennomgang av de prehospitale tjenestene - fremdrift.pdfpdf30410

26. juni

INNKALLING TIL STYREMØTE 260603.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2003/26.06.2003/INNKALLING TIL STYREMØTE 260603.pdfINNKALLING TIL STYREMØTE 260603.pdfpdf15592
Sak 06603 B Protokoll fra styremøte 110603.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2003/26.06.2003/Sak 06603 B Protokoll fra styremøte 110603.pdfSak 06603 B Protokoll fra styremøte 110603.pdfpdf49815
Sak 06703 O Revidert styringsdokument 2003.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2003/26.06.2003/Sak 06703 O Revidert styringsdokument 2003.pdfSak 06703 O Revidert styringsdokument 2003.pdfpdf33322
Sak 07003 O Foretaksmøte Helse Førde HF 01.07.03.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2003/26.06.2003/Sak 07003 O Foretaksmøte Helse Førde HF 01.07.03.pdfSak 07003 O Foretaksmøte Helse Førde HF 01.07.03.pdfpdf23635

11. juni

INNKALLING 110603.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2003/11.06.2003/INNKALLING 110603.pdfINNKALLING 110603.pdfpdf15706
Sak 05403 B Protokoll fra styremøtet 260503.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2003/11.06.2003/Sak 05403 B Protokoll fra styremøtet 260503.pdfSak 05403 B Protokoll fra styremøtet 260503.pdfpdf61710
Sak 05503 B Økonomirapport pr. 300403.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2003/11.06.2003/Sak 05503 B Økonomirapport pr. 300403.pdfSak 05503 B Økonomirapport pr. 300403.pdfpdf82233
Sak 05603 B Funksjonsfordeling.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2003/11.06.2003/Sak 05603 B Funksjonsfordeling.pdfSak 05603 B Funksjonsfordeling.pdfpdf69554
Sak 05703 B Regnskap og rsberetning 2003 Helse Vest RHF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2003/11.06.2003/Sak 05703 B Regnskap og rsberetning 2003 Helse Vest RHF.pdfSak 05703 B Regnskap og rsberetning 2003 Helse Vest RHF.pdfpdf18992
Sak 05703 B Regnskap og årsberetning 2003 Helse Vest RHF Vedlegg1.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2003/11.06.2003/Sak 05703 B Regnskap og årsberetning 2003 Helse Vest RHF Vedlegg1.pdfSak 05703 B Regnskap og årsberetning 2003 Helse Vest RHF Vedlegg1.pdfpdf10088
Sak 05803 B Ankeadgang samarbeidsutvalget mellom Universitetet i Bergen og Helse Vest.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2003/11.06.2003/Sak 05803 B Ankeadgang samarbeidsutvalget mellom Universitetet i Bergen og Helse Vest.pdfSak 05803 B Ankeadgang samarbeidsutvalget mellom Universitetet i Bergen og Helse Vest.pdfpdf19007
Sak 05903 B Framdrift budsjett 2004.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2003/11.06.2003/Sak 05903 B Framdrift budsjett 2004.pdfSak 05903 B Framdrift budsjett 2004.pdfpdf19899
Sak 06003 O Revidert budsjett 2003.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2003/11.06.2003/Sak 06003 O Revidert budsjett 2003.pdfSak 06003 O Revidert budsjett 2003.pdfpdf40699
Sak 06103 O Fravær og ressursutnyttelse.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2003/11.06.2003/Sak 06103 O Fravær og ressursutnyttelse.pdfSak 06103 O Fravær og ressursutnyttelse.pdfpdf26501
Sak 06203 O Ventetider.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2003/11.06.2003/Sak 06203 O Ventetider.pdfSak 06203 O Ventetider.pdfpdf55458
Sak 06203 O Ventetider Vedlegg.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2003/11.06.2003/Sak 06203 O Ventetider Vedlegg.pdfSak 06203 O Ventetider Vedlegg.pdfpdf30767

26. mai

Innkalling til styremøte 260503.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2003/26.05.2003/Innkalling til styremøte 260503.pdfInnkalling til styremøte 260503.pdfpdf16432
Sak 03703B Protokoll fra styremøtet 010403.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2003/26.05.2003/Sak 03703B Protokoll fra styremøtet 010403.pdfSak 03703B Protokoll fra styremøtet 010403.pdfpdf53084
Sak 03803B Økonomirapport pr. 31.03.2003.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2003/26.05.2003/Sak 03803B Økonomirapport pr. 31.03.2003.pdfSak 03803B Økonomirapport pr. 31.03.2003.pdfpdf101074
Sak 03903 O Administrerende direktørs orientering.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2003/26.05.2003/Sak 03903 O Administrerende direktørs orientering.pdfSak 03903 O Administrerende direktørs orientering.pdfpdf16522
Sak 03903 O Administrerende direktørs orientering Vedlegg 1.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2003/26.05.2003/Sak 03903 O Administrerende direktørs orientering Vedlegg 1.pdfSak 03903 O Administrerende direktørs orientering Vedlegg 1.pdfpdf97905
Sak 03903 O Administrerende direktørs orientering Vedlegg 2.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2003/26.05.2003/Sak 03903 O Administrerende direktørs orientering Vedlegg 2.pdfSak 03903 O Administrerende direktørs orientering Vedlegg 2.pdfpdf23876
Sak 03903 O Administrerende direktørs orientering Vedlegg 3.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2003/26.05.2003/Sak 03903 O Administrerende direktørs orientering Vedlegg 3.pdfSak 03903 O Administrerende direktørs orientering Vedlegg 3.pdfpdf32783
Sak 03903 O Administrerende direktørs orientering Vedlegg 4.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2003/26.05.2003/Sak 03903 O Administrerende direktørs orientering Vedlegg 4.pdfSak 03903 O Administrerende direktørs orientering Vedlegg 4.pdfpdf45617
Sak 03903 O Administrerende direktørs orientering Vedlegg 5.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2003/26.05.2003/Sak 03903 O Administrerende direktørs orientering Vedlegg 5.pdfSak 03903 O Administrerende direktørs orientering Vedlegg 5.pdfpdf17007
Sak 03903 O Administrerende direktørs orientering Vedlegg 6.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2003/26.05.2003/Sak 03903 O Administrerende direktørs orientering Vedlegg 6.pdfSak 03903 O Administrerende direktørs orientering Vedlegg 6.pdfpdf204121
Sak 04003 B Søknad om godkjenning av privat sykehus - Haugesund lasersenter AS.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2003/26.05.2003/Sak 04003 B Søknad om godkjenning av privat sykehus - Haugesund lasersenter AS.pdfSak 04003 B Søknad om godkjenning av privat sykehus - Haugesund lasersenter AS.pdfpdf23390
Sak 04003 B Søknad om godkjenning av privat sykehus - Haugesund lasersenter AS Vedlegg 1.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2003/26.05.2003/Sak 04003 B Søknad om godkjenning av privat sykehus - Haugesund lasersenter AS Vedlegg 1.pdfSak 04003 B Søknad om godkjenning av privat sykehus - Haugesund lasersenter AS Vedlegg 1.pdfpdf23119
Sak 04003 B Søknad om godkjenning av privat sykehus - Haugesund lasersenter AS vedlegg 2.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2003/26.05.2003/Sak 04003 B Søknad om godkjenning av privat sykehus - Haugesund lasersenter AS vedlegg 2.pdfSak 04003 B Søknad om godkjenning av privat sykehus - Haugesund lasersenter AS vedlegg 2.pdfpdf39293
Sak 04103 B Søknad om godkjenning av privat sykehus - Colosseumklinikken Stavanger AS Vedlegg 1.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2003/26.05.2003/Sak 04103 B Søknad om godkjenning av privat sykehus - Colosseumklinikken Stavanger AS Vedlegg 1.pdfSak 04103 B Søknad om godkjenning av privat sykehus - Colosseumklinikken Stavanger AS Vedlegg 1.pdfpdf22424
Sak 04103 B Søknad om godkjenning av privat sykehus - Colosseumklinikken Stavanger AS Vedlegg 2.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2003/26.05.2003/Sak 04103 B Søknad om godkjenning av privat sykehus - Colosseumklinikken Stavanger AS Vedlegg 2.pdfSak 04103 B Søknad om godkjenning av privat sykehus - Colosseumklinikken Stavanger AS Vedlegg 2.pdfpdf82703
Sak 04103 B Søknad om godkjenning av privat sykehus - Colosseumklinikken Stavanger ASpdf.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2003/26.05.2003/Sak 04103 B Søknad om godkjenning av privat sykehus - Colosseumklinikken Stavanger ASpdf.pdfSak 04103 B Søknad om godkjenning av privat sykehus - Colosseumklinikken Stavanger ASpdf.pdfpdf30550
Sak 04203 B Søknad om godkjenning av privat sykehus - Fana medisinske senter.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2003/26.05.2003/Sak 04203 B Søknad om godkjenning av privat sykehus - Fana medisinske senter.pdfSak 04203 B Søknad om godkjenning av privat sykehus - Fana medisinske senter.pdfpdf26557
Sak 04203 B Søknad om godkjenning av privat sykehus - Fana medisinske senter vedlegg 1.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2003/26.05.2003/Sak 04203 B Søknad om godkjenning av privat sykehus - Fana medisinske senter vedlegg 1.pdfSak 04203 B Søknad om godkjenning av privat sykehus - Fana medisinske senter vedlegg 1.pdfpdf22424
Sak 04203 B Søknad om godkjenning av privat sykehus - Fana medisinske senter vedlegg 2.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2003/26.05.2003/Sak 04203 B Søknad om godkjenning av privat sykehus - Fana medisinske senter vedlegg 2.pdfSak 04203 B Søknad om godkjenning av privat sykehus - Fana medisinske senter vedlegg 2.pdfpdf82702
Sak 04303 B Organisering av innkjøpsarbeidet i Helse Vest.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2003/26.05.2003/Sak 04303 B Organisering av innkjøpsarbeidet i Helse Vest.pdfSak 04303 B Organisering av innkjøpsarbeidet i Helse Vest.pdfpdf47493
Sak 04403 B Personalpolicy - ansattes supplerende arbeidsforhold-engasjementer-bistillinger.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2003/26.05.2003/Sak 04403 B Personalpolicy - ansattes supplerende arbeidsforhold-engasjementer-bistillinger.pdfSak 04403 B Personalpolicy - ansattes supplerende arbeidsforhold-engasjementer-bistillinger.pdfpdf34574
Sak 04503 B Omstilling og bemanningstilpasning.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2003/26.05.2003/Sak 04503 B Omstilling og bemanningstilpasning.pdfSak 04503 B Omstilling og bemanningstilpasning.pdfpdf25025
Sak 04603 B Fullmakt til å utøve eiermyndighet i foretaksmøter i helseforetak eid av Helse Vest RHF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2003/26.05.2003/Sak 04603 B Fullmakt til å utøve eiermyndighet i foretaksmøter i helseforetak eid av Helse Vest RHF.pdfSak 04603 B Fullmakt til å utøve eiermyndighet i foretaksmøter i helseforetak eid av Helse Vest RHF.pdfpdf18420
Sak 04703 O Økonomisk støtte til Doman- og PTØ-metodene.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2003/26.05.2003/Sak 04703 O Økonomisk støtte til Doman- og PTØ-metodene.pdfSak 04703 O Økonomisk støtte til Doman- og PTØ-metodene.pdfpdf19200
Sak 04803 O Fravær og ressursutnyttelse - status.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2003/26.05.2003/Sak 04803 O Fravær og ressursutnyttelse - status.pdfSak 04803 O Fravær og ressursutnyttelse - status.pdfpdf26424
Sak 04803 O Fravær og ressursutnyttelse - status Vedlegg 1.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2003/26.05.2003/Sak 04803 O Fravær og ressursutnyttelse - status Vedlegg 1.pdfSak 04803 O Fravær og ressursutnyttelse - status Vedlegg 1.pdfpdf73410
Sak 04803 O Fravær og ressursutnyttelse - status Vedlegg 2.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2003/26.05.2003/Sak 04803 O Fravær og ressursutnyttelse - status Vedlegg 2.pdfSak 04803 O Fravær og ressursutnyttelse - status Vedlegg 2.pdfpdf34661
Sak 04903 O Kriterier for tildeling av forskningsmidler - orientering av arbeidet i samarbeidsorganet.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2003/26.05.2003/Sak 04903 O Kriterier for tildeling av forskningsmidler - orientering av arbeidet i samarbeidsorganet.pdfSak 04903 O Kriterier for tildeling av forskningsmidler - orientering av arbeidet i samarbeidsorganet.pdfpdf18845
Sak 04903 O Kriterier for tildeling av forskningsmidler - orientering av arbeidet i samarbeidsorganet Vedlegg 2.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2003/26.05.2003/Sak 04903 O Kriterier for tildeling av forskningsmidler - orientering av arbeidet i samarbeidsorganet Vedlegg 2.pdfSak 04903 O Kriterier for tildeling av forskningsmidler - orientering av arbeidet i samarbeidsorganet Vedlegg 2.pdfpdf41533
Sak 04903 O Kriterier for tildeling av forskningsmidler - orientering av arbeidet i samarbeidsorganet Vedlegg 3.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2003/26.05.2003/Sak 04903 O Kriterier for tildeling av forskningsmidler - orientering av arbeidet i samarbeidsorganet Vedlegg 3.pdfSak 04903 O Kriterier for tildeling av forskningsmidler - orientering av arbeidet i samarbeidsorganet Vedlegg 3.pdfpdf39842
Sak 04903 O Kriterier for tildeling av forskningsmidler - orientering av arbeidet i samarbeidsorganet vedlegg 1.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2003/26.05.2003/Sak 04903 O Kriterier for tildeling av forskningsmidler - orientering av arbeidet i samarbeidsorganet vedlegg 1.pdfSak 04903 O Kriterier for tildeling av forskningsmidler - orientering av arbeidet i samarbeidsorganet vedlegg 1.pdfpdf50273
Sak 05003 O Revidert nasjonalbudsjett.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2003/26.05.2003/Sak 05003 O Revidert nasjonalbudsjett.pdfSak 05003 O Revidert nasjonalbudsjett.pdfpdf14263
Sak 05003 O Revidert nasjonalbudsjett Vedlegg.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2003/26.05.2003/Sak 05003 O Revidert nasjonalbudsjett Vedlegg.pdfSak 05003 O Revidert nasjonalbudsjett Vedlegg.pdfpdf21042
Sak 05103 B Mandat for funksjonsfordelingsprosjekt - Helse Bergen HF og Haraldsplass Diakonale sykehus AS.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2003/26.05.2003/Sak 05103 B Mandat for funksjonsfordelingsprosjekt - Helse Bergen HF og Haraldsplass Diakonale sykehus AS.pdfSak 05103 B Mandat for funksjonsfordelingsprosjekt - Helse Bergen HF og Haraldsplass Diakonale sykehus AS.pdfpdf27520

1. april

INNKALLING 010403.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2003/01.04.2003/INNKALLING 010403.pdfINNKALLING 010403.pdfpdf16622
Sak 024 B Protokoll fra styremøte 120303.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2003/01.04.2003/Sak 024 B Protokoll fra styremøte 120303.pdfSak 024 B Protokoll fra styremøte 120303.pdfpdf27872
Sak 025 B Økonomisk resultatrapportering foretaksgruppen pr 28.02.03.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2003/01.04.2003/Sak 025 B Økonomisk resultatrapportering foretaksgruppen pr 28.02.03.pdfSak 025 B Økonomisk resultatrapportering foretaksgruppen pr 28.02.03.pdfpdf76763
Sak 025 B Økonomisk resultatrapportering foretaksgruppen pr 280203.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2003/01.04.2003/Sak 025 B Økonomisk resultatrapportering foretaksgruppen pr 280203.pdfSak 025 B Økonomisk resultatrapportering foretaksgruppen pr 280203.pdfpdf79156
Sak 026 B Konsernbudsjett 2003.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2003/01.04.2003/Sak 026 B Konsernbudsjett 2003.pdfSak 026 B Konsernbudsjett 2003.pdfpdf25664
Sak 027 B Søknad om godkjenning av privat ortopedisk sykehus i Bergen - uttalelse fra Helse Vest RHF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2003/01.04.2003/Sak 027 B Søknad om godkjenning av privat ortopedisk sykehus i Bergen - uttalelse fra Helse Vest RHF.pdfSak 027 B Søknad om godkjenning av privat ortopedisk sykehus i Bergen - uttalelse fra Helse Vest RHF.pdfpdf34497
Sak 028 B Søknad om godkjenning av privat sykehus - Klinikk Bergen.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2003/01.04.2003/Sak 028 B Søknad om godkjenning av privat sykehus - Klinikk Bergen.pdfSak 028 B Søknad om godkjenning av privat sykehus - Klinikk Bergen.pdfpdf30953
Sak 029 O Administrerende direktørs orientering.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2003/01.04.2003/Sak 029 O Administrerende direktørs orientering.pdfSak 029 O Administrerende direktørs orientering.pdfpdf16231
Sak 029 O Vedlegg Notat.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2003/01.04.2003/Sak 029 O Vedlegg Notat.pdfSak 029 O Vedlegg Notat.pdfpdf14726
Sak 030 B Samordning av administrative støttefunksjoner.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2003/01.04.2003/Sak 030 B Samordning av administrative støttefunksjoner.pdfSak 030 B Samordning av administrative støttefunksjoner.pdfpdf86213
Sak 032 B Beslutning for etablering av kollektive avtaler i helseforetakene - NAVO.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2003/01.04.2003/Sak 032 B Beslutning for etablering av kollektive avtaler i helseforetakene - NAVO.pdfSak 032 B Beslutning for etablering av kollektive avtaler i helseforetakene - NAVO.pdfpdf42809
Sak 033 B Etablering av regionsykehusfunksjon i Helse Førde - kirurgi ved overvekt.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2003/01.04.2003/Sak 033 B Etablering av regionsykehusfunksjon i Helse Førde - kirurgi ved overvekt.pdfSak 033 B Etablering av regionsykehusfunksjon i Helse Førde - kirurgi ved overvekt.pdfpdf21304
Sak 034 O Videre arbeid med kvalitetsindikatorer og pasientopplevelser.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2003/01.04.2003/Sak 034 O Videre arbeid med kvalitetsindikatorer og pasientopplevelser.pdfSak 034 O Videre arbeid med kvalitetsindikatorer og pasientopplevelser.pdfpdf27750
Sak 035 O Skriv og meldingar.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2003/01.04.2003/Sak 035 O Skriv og meldingar.pdfSak 035 O Skriv og meldingar.pdfpdf14591

12. mars

Innkalling 12. mars 2003.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2003/12.03.2003/Innkalling 12. mars 2003.pdfInnkalling 12. mars 2003.pdfpdf15812
Sak 01703 B Protokoll fra styremøte 220103.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2003/12.03.2003/Sak 01703 B Protokoll fra styremøte 220103.pdfSak 01703 B Protokoll fra styremøte 220103.pdfpdf46005
Sak 01803 B Protokoll fra ekstraoridnært styremte 170203.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2003/12.03.2003/Sak 01803 B Protokoll fra ekstraoridnært styremte 170203.pdfSak 01803 B Protokoll fra ekstraoridnært styremte 170203.pdfpdf48986
Sak 01903 B Høringsuttalelse Hagen-utvalget.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2003/12.03.2003/Sak 01903 B Høringsuttalelse Hagen-utvalget.pdfSak 01903 B Høringsuttalelse Hagen-utvalget.pdfpdf16009
Sak 01903 B Vedlegg 1 Forslag til finansiering av spesialisthelsetjenesten - høringsuttalelse.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2003/12.03.2003/Sak 01903 B Vedlegg 1 Forslag til finansiering av spesialisthelsetjenesten - høringsuttalelse.pdfSak 01903 B Vedlegg 1 Forslag til finansiering av spesialisthelsetjenesten - høringsuttalelse.pdfpdf50321
Sak 01903 B Vedlegg 2 Tillegg til høringsuttalelse.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2003/12.03.2003/Sak 01903 B Vedlegg 2 Tillegg til høringsuttalelse.pdfSak 01903 B Vedlegg 2 Tillegg til høringsuttalelse.pdfpdf13503
Sak 02003 B Søknad om godkjenning av privat ortopedisk sykehus i Bergen - uttalelse fra Helse Vest RHF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2003/12.03.2003/Sak 02003 B Søknad om godkjenning av privat ortopedisk sykehus i Bergen - uttalelse fra Helse Vest RHF.pdfSak 02003 B Søknad om godkjenning av privat ortopedisk sykehus i Bergen - uttalelse fra Helse Vest RHF.pdfpdf20610
Sak 02003 B Vedlegg 1 Søknad om godkjenning av privat ortopedisk sykehus i Bergen.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2003/12.03.2003/Sak 02003 B Vedlegg 1 Søknad om godkjenning av privat ortopedisk sykehus i Bergen.pdfSak 02003 B Vedlegg 1 Søknad om godkjenning av privat ortopedisk sykehus i Bergen.pdfpdf46113
Sak 02003 B Vedlegg 2 Søknad om godkjenning av privat ortopedisk sykehus i Bergen.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2003/12.03.2003/Sak 02003 B Vedlegg 2 Søknad om godkjenning av privat ortopedisk sykehus i Bergen.pdfSak 02003 B Vedlegg 2 Søknad om godkjenning av privat ortopedisk sykehus i Bergen.pdfpdf15998
Sak 02003 B Vedlegg 3 Søknad om godkjenning av privat ortopedisk sykehus i Bergen høringsuttalelse.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2003/12.03.2003/Sak 02003 B Vedlegg 3 Søknad om godkjenning av privat ortopedisk sykehus i Bergen høringsuttalelse.pdfSak 02003 B Vedlegg 3 Søknad om godkjenning av privat ortopedisk sykehus i Bergen høringsuttalelse.pdfpdf82198
Sak 02103 B Opptrappingsplan psykisk helse - fordeling av midler 2003.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2003/12.03.2003/Sak 02103 B Opptrappingsplan psykisk helse - fordeling av midler 2003.pdfSak 02103 B Opptrappingsplan psykisk helse - fordeling av midler 2003.pdfpdf25046
Sak 02203 O Administrerende direktørs redegjørelse.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2003/12.03.2003/Sak 02203 O Administrerende direktørs redegjørelse.pdfSak 02203 O Administrerende direktørs redegjørelse.pdfpdf9129
Sak 02203 O Administrerende direktørs redegjørelse Vedlegg 1.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2003/12.03.2003/Sak 02203 O Administrerende direktørs redegjørelse Vedlegg 1.pdfSak 02203 O Administrerende direktørs redegjørelse Vedlegg 1.pdfpdf11517
Sak 02203 O Administrerende direktørs redegjørelse Vedlegg 2.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2003/12.03.2003/Sak 02203 O Administrerende direktørs redegjørelse Vedlegg 2.pdfSak 02203 O Administrerende direktørs redegjørelse Vedlegg 2.pdfpdf20385

17. februar

Innkalling til ekstraordinært styremøte 170203.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2003/17.02.2003/Innkalling til ekstraordinært styremøte 170203.pdfInnkalling til ekstraordinært styremøte 170203.pdfpdf15778
Sak 01603 B 0 Rapport fra funksjonsfordelingsprosjektet - forslag til oppfølging.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2003/17.02.2003/Sak 01603 B 0 Rapport fra funksjonsfordelingsprosjektet - forslag til oppfølging.pdfSak 01603 B 0 Rapport fra funksjonsfordelingsprosjektet - forslag til oppfølging.pdfpdf53915
Sak 01603 B Funksjonsfordelingsprosjektet Vedlegg 3 Rapport.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2003/17.02.2003/Sak 01603 B Funksjonsfordelingsprosjektet Vedlegg 3 Rapport.pdfSak 01603 B Funksjonsfordelingsprosjektet Vedlegg 3 Rapport.pdfpdf344947
Sak 01603 B Vedlegg 1 Brev til helseforetakene.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2003/17.02.2003/Sak 01603 B Vedlegg 1 Brev til helseforetakene.pdfSak 01603 B Vedlegg 1 Brev til helseforetakene.pdfpdf60063
Sak 01603 B Vedlegg 10 Funksjonsfordelingsprosjektet Landsfunksjoner - kompetansesentre.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2003/17.02.2003/Sak 01603 B Vedlegg 10 Funksjonsfordelingsprosjektet Landsfunksjoner - kompetansesentre.pdfSak 01603 B Vedlegg 10 Funksjonsfordelingsprosjektet Landsfunksjoner - kompetansesentre.pdfpdf35754
Sak 01603 B Vedlegg 11 Kompetansesentre vedlegg.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2003/17.02.2003/Sak 01603 B Vedlegg 11 Kompetansesentre vedlegg.pdfSak 01603 B Vedlegg 11 Kompetansesentre vedlegg.pdfpdf128110
Sak 01603 B Vedlegg 2 Brev til adm dir i helseforetakene.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2003/17.02.2003/Sak 01603 B Vedlegg 2 Brev til adm dir i helseforetakene.pdfSak 01603 B Vedlegg 2 Brev til adm dir i helseforetakene.pdfpdf27790
Sak 01603 B Vedlegg 4 Referat fra styringsgruppen 300103.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2003/17.02.2003/Sak 01603 B Vedlegg 4 Referat fra styringsgruppen 300103.pdfSak 01603 B Vedlegg 4 Referat fra styringsgruppen 300103.pdfpdf9949
Sak 01603 B Vedlegg 5 Akuttfunksjoner i Helse Vest Rapport justert 0203.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2003/17.02.2003/Sak 01603 B Vedlegg 5 Akuttfunksjoner i Helse Vest Rapport justert 0203.pdfSak 01603 B Vedlegg 5 Akuttfunksjoner i Helse Vest Rapport justert 0203.pdfpdf635199
Sak 01603 B Vedlegg 6 Akuttfunksjoner vedlegg rapport.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2003/17.02.2003/Sak 01603 B Vedlegg 6 Akuttfunksjoner vedlegg rapport.pdfSak 01603 B Vedlegg 6 Akuttfunksjoner vedlegg rapport.pdfpdf421770
Sak 01603 B Vedlegg 7 Forskningsstrateg og handlingsplan 160103.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2003/17.02.2003/Sak 01603 B Vedlegg 7 Forskningsstrateg og handlingsplan 160103.pdfSak 01603 B Vedlegg 7 Forskningsstrateg og handlingsplan 160103.pdfpdf147242
Sak 01603 B Vedlegg 8 Funksjonsfordelingsprosjektet - Nå situasjonen NOTAT 240103.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2003/17.02.2003/Sak 01603 B Vedlegg 8 Funksjonsfordelingsprosjektet - Nå situasjonen NOTAT 240103.pdfSak 01603 B Vedlegg 8 Funksjonsfordelingsprosjektet - Nå situasjonen NOTAT 240103.pdfpdf208913
Sak 01603 B Vedlegg 9 Funksjonsfordelingsprosjektet - Nå situasjonen NOTAT.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2003/17.02.2003/Sak 01603 B Vedlegg 9 Funksjonsfordelingsprosjektet - Nå situasjonen NOTAT.pdfSak 01603 B Vedlegg 9 Funksjonsfordelingsprosjektet - Nå situasjonen NOTAT.pdfpdf329859

22. januar

INNKALLING22012003.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2003/22.01.2003/INNKALLING22012003.pdfINNKALLING22012003.pdfpdf16266
Sak 00103 B Protokoll fra styremøte 131202.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2003/22.01.2003/Sak 00103 B Protokoll fra styremøte 131202.pdfSak 00103 B Protokoll fra styremøte 131202.pdfpdf45516
Sak 00203 B konomisk resultatrapportering foretaksgruppen pr 30.11.02.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2003/22.01.2003/Sak 00203 B konomisk resultatrapportering foretaksgruppen pr 30.11.02.pdfSak 00203 B konomisk resultatrapportering foretaksgruppen pr 30.11.02.pdfpdf94534
Sak 00403 B Budsjett for Helse Vest RHF 2003.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2003/22.01.2003/Sak 00403 B Budsjett for Helse Vest RHF 2003.pdfSak 00403 B Budsjett for Helse Vest RHF 2003.pdfpdf21665
Sak 00503 O Status budsjett 2003 for helseforetakene.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2003/22.01.2003/Sak 00503 O Status budsjett 2003 for helseforetakene.pdfSak 00503 O Status budsjett 2003 for helseforetakene.pdfpdf15219
Sak 00603 B Investeringsprosjekt - Retningslinjer og prosedyrer for investering og finansiering.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2003/22.01.2003/Sak 00603 B Investeringsprosjekt - Retningslinjer og prosedyrer for investering og finansiering.pdfSak 00603 B Investeringsprosjekt - Retningslinjer og prosedyrer for investering og finansiering.pdfpdf30759
Sak 00603 B Vedlegg Prosedyre for- Investeringer - styring, kontroll og finansiering.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2003/22.01.2003/Sak 00603 B Vedlegg Prosedyre for- Investeringer - styring, kontroll og finansiering.pdfSak 00603 B Vedlegg Prosedyre for- Investeringer - styring, kontroll og finansiering.pdfpdf31433
Sak 00703 B Tildeling av låneramme til investeringer 2003.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2003/22.01.2003/Sak 00703 B Tildeling av låneramme til investeringer 2003.pdfSak 00703 B Tildeling av låneramme til investeringer 2003.pdfpdf19693
Sak 00803 O Styringsdokumentet til Helse Vest RHF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2003/22.01.2003/Sak 00803 O Styringsdokumentet til Helse Vest RHF.pdfSak 00803 O Styringsdokumentet til Helse Vest RHF.pdfpdf23777
Sak 009003 B Vedl 9 Styringsdokument 2003 Apotekene Vest HF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2003/22.01.2003/Sak 009003 B Vedl 9 Styringsdokument 2003 Apotekene Vest HF.pdfSak 009003 B Vedl 9 Styringsdokument 2003 Apotekene Vest HF.pdfpdf56808
Sak 00903 B Styringsdokumentet til Helseforetakene.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2003/22.01.2003/Sak 00903 B Styringsdokumentet til Helseforetakene.pdfSak 00903 B Styringsdokumentet til Helseforetakene.pdfpdf25801
Sak 00903 B Vedl 1 Styringsdokument 2003 Helse Stavanger HF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2003/22.01.2003/Sak 00903 B Vedl 1 Styringsdokument 2003 Helse Stavanger HF.pdfSak 00903 B Vedl 1 Styringsdokument 2003 Helse Stavanger HF.pdfpdf124312
Sak 00903 B Vedl 2 Styringsdokument 2003 Helse Fonna HF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2003/22.01.2003/Sak 00903 B Vedl 2 Styringsdokument 2003 Helse Fonna HF.pdfSak 00903 B Vedl 2 Styringsdokument 2003 Helse Fonna HF.pdfpdf124478
Sak 00903 B Vedl 3 Styringsdokument 2003 Helse Førde HF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2003/22.01.2003/Sak 00903 B Vedl 3 Styringsdokument 2003 Helse Førde HF.pdfSak 00903 B Vedl 3 Styringsdokument 2003 Helse Førde HF.pdfpdf124169
Sak 00903 B Vedl 4 Styringsdokument 2003 Helse Bergen HF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2003/22.01.2003/Sak 00903 B Vedl 4 Styringsdokument 2003 Helse Bergen HF.pdfSak 00903 B Vedl 4 Styringsdokument 2003 Helse Bergen HF.pdfpdf124676
Sak 00903 B Vedl 5 Bestilling 2003 Helse Stavanger HF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2003/22.01.2003/Sak 00903 B Vedl 5 Bestilling 2003 Helse Stavanger HF.pdfSak 00903 B Vedl 5 Bestilling 2003 Helse Stavanger HF.pdfpdf33304
Sak 00903 B Vedl 6 Bestilling 2003 Helse Fonna HF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2003/22.01.2003/Sak 00903 B Vedl 6 Bestilling 2003 Helse Fonna HF.pdfSak 00903 B Vedl 6 Bestilling 2003 Helse Fonna HF.pdfpdf33326
Sak 00903 B Vedl 7 Bestilling 2003 Helse Førde HF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2003/22.01.2003/Sak 00903 B Vedl 7 Bestilling 2003 Helse Førde HF.pdfSak 00903 B Vedl 7 Bestilling 2003 Helse Førde HF.pdfpdf33146
Sak 00903 B Vedl 8 Bestilling 2003 Helse Stavanger HF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2003/22.01.2003/Sak 00903 B Vedl 8 Bestilling 2003 Helse Stavanger HF.pdfSak 00903 B Vedl 8 Bestilling 2003 Helse Stavanger HF.pdfpdf33558
Sak 01003 D Det off. helsevesen 400 år - markering.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2003/22.01.2003/Sak 01003 D Det off. helsevesen 400 år - markering.pdfSak 01003 D Det off. helsevesen 400 år - markering.pdfpdf15971
Sak 01003 D Organisering Helse Vest - evaluering.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2003/22.01.2003/Sak 01003 D Organisering Helse Vest - evaluering.pdfSak 01003 D Organisering Helse Vest - evaluering.pdfpdf15971
Sak 01103 D Funksjonsfordelingsprosjektet - prosess og behandling.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2003/22.01.2003/Sak 01103 D Funksjonsfordelingsprosjektet - prosess og behandling.pdfSak 01103 D Funksjonsfordelingsprosjektet - prosess og behandling.pdfpdf20469
Sak 01103 D Vedlegg Funksjonsfordelingsprosjektet - prosess og behandling.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2003/22.01.2003/Sak 01103 D Vedlegg Funksjonsfordelingsprosjektet - prosess og behandling.pdfSak 01103 D Vedlegg Funksjonsfordelingsprosjektet - prosess og behandling.pdfpdf14780

Fann du det du leitte etter?