Styredokument arkiv 2014

8. desember

Sak 12314 INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE VEST RHF 8.desember 2014.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/08.12.2014/Sak 12314 INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE VEST RHF 8.desember 2014.pdfSak 12314 INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE VEST RHF 8.desember 2014.pdf
Sak 12414 PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF 23. OKTOBER 2014.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/08.12.2014/Sak 12414 PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF 23. OKTOBER 2014.pdfSak 12414 PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF 23. OKTOBER 2014.pdf
Sak 12514 PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF 4. OG 5. NOVEMBER 2014.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/08.12.2014/Sak 12514 PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF 4. OG 5. NOVEMBER 2014.pdfSak 12514 PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF 4. OG 5. NOVEMBER 2014.pdf
Sak 12614 Administrerande direktør si orientering.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/08.12.2014/Sak 12614 Administrerande direktør si orientering.pdfSak 12614 Administrerande direktør si orientering.pdf
Sak 12614 Vedlegg AD si orientering pkt 1 - Rapportering tilsynssaker pr 10 november 2014.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/08.12.2014/Sak 12614 Vedlegg AD si orientering pkt 1 - Rapportering tilsynssaker pr 10 november 2014.pdfSak 12614 Vedlegg AD si orientering pkt 1 - Rapportering tilsynssaker pr 10 november 2014.pdf
Sak 12614 Vedlegg AD si orientering pkt 2 - Orientering om lover og myndigheitskrav.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/08.12.2014/Sak 12614 Vedlegg AD si orientering pkt 2 - Orientering om lover og myndigheitskrav.pdfSak 12614 Vedlegg AD si orientering pkt 2 - Orientering om lover og myndigheitskrav.pdf
Sak 12614 Vedlegg AD si orientering pkt 3 - Oversikt over høyringar.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/08.12.2014/Sak 12614 Vedlegg AD si orientering pkt 3 - Oversikt over høyringar.pdfSak 12614 Vedlegg AD si orientering pkt 3 - Oversikt over høyringar.pdf
Sak 12614 Vedlegg AD si orientering pkt 4 - Tilskotsforvalting i Helse Vest private ideelle institusjonar (2).pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/08.12.2014/Sak 12614 Vedlegg AD si orientering pkt 4 - Tilskotsforvalting i Helse Vest private ideelle institusjonar (2).pdfSak 12614 Vedlegg AD si orientering pkt 4 - Tilskotsforvalting i Helse Vest private ideelle institusjonar (2).pdf
Sak 12714 Rapportering frå verksemda per oktober.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/08.12.2014/Sak 12714 Rapportering frå verksemda per oktober.pdfSak 12714 Rapportering frå verksemda per oktober.pdf
Sak 12814 Inntektsfordeling og resultatkrav 2015.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/08.12.2014/Sak 12814 Inntektsfordeling og resultatkrav 2015.pdfSak 12814 Inntektsfordeling og resultatkrav 2015.pdf
Sak 12914 Innspel til Statsbudsjettet for 2016.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/08.12.2014/Sak 12914 Innspel til Statsbudsjettet for 2016.pdfSak 12914 Innspel til Statsbudsjettet for 2016.pdf
Sak 12914 Vedlegg 1 - Brev til HOD - Innspel til Statsbudsjett 2016.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/08.12.2014/Sak 12914 Vedlegg 1 - Brev til HOD - Innspel til Statsbudsjett 2016.pdfSak 12914 Vedlegg 1 - Brev til HOD - Innspel til Statsbudsjett 2016.pdf
Sak 13014 Internt lån til Helse Bergen HF - finansiering av eigedomskjøp.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/08.12.2014/Sak 13014 Internt lån til Helse Bergen HF - finansiering av eigedomskjøp.pdfSak 13014 Internt lån til Helse Bergen HF - finansiering av eigedomskjøp.pdf
Sak 13114 HelseOmsorg21 - Nasjonal forskings- og innovasjonsstrategi for helse- og omsorg.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/08.12.2014/Sak 13114 HelseOmsorg21 - Nasjonal forskings- og innovasjonsstrategi for helse- og omsorg.pdfSak 13114 HelseOmsorg21 - Nasjonal forskings- og innovasjonsstrategi for helse- og omsorg.pdf
Sak 13214 Program for pasienttryggleik i Helse Vest - status per november 2014.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/08.12.2014/Sak 13214 Program for pasienttryggleik i Helse Vest - status per november 2014.pdfSak 13214 Program for pasienttryggleik i Helse Vest - status per november 2014.pdf
Sak 13314 Regional plan for tverrfagleg spesialisert rusbehandling 2015 - 2019.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/08.12.2014/Sak 13314 Regional plan for tverrfagleg spesialisert rusbehandling 2015 - 2019.pdfSak 13314 Regional plan for tverrfagleg spesialisert rusbehandling 2015 - 2019.pdf
Sak 13314 Vedlegg 1 - Regional plan for tverrfagleg spesialisert rusbehandling 2015 - 2019.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/08.12.2014/Sak 13314 Vedlegg 1 - Regional plan for tverrfagleg spesialisert rusbehandling 2015 - 2019.PDFSak 13314 Vedlegg 1 - Regional plan for tverrfagleg spesialisert rusbehandling 2015 - 2019.PDF
Sak 13314 Vedlegg 2 - Høyringsuttalelser.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/08.12.2014/Sak 13314 Vedlegg 2 - Høyringsuttalelser.pdfSak 13314 Vedlegg 2 - Høyringsuttalelser.pdf
Sak 13414 Biobankarbeidet i Helse Vest rapport frå utgreiingsprosjekt biobank og retning på det vidare arbeidet.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/08.12.2014/Sak 13414 Biobankarbeidet i Helse Vest rapport frå utgreiingsprosjekt biobank og retning på det vidare arbeidet.pdfSak 13414 Biobankarbeidet i Helse Vest rapport frå utgreiingsprosjekt biobank og retning på det vidare arbeidet.pdf
Sak 13414 Vedlegg 1 - Rapport frå utgreiingsprosjekt biobank.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/08.12.2014/Sak 13414 Vedlegg 1 - Rapport frå utgreiingsprosjekt biobank.pdfSak 13414 Vedlegg 1 - Rapport frå utgreiingsprosjekt biobank.pdf
Sak 13514 Utbyggingsprosjekt ved Haraldsplass Diakonale Sykehus as.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/08.12.2014/Sak 13514 Utbyggingsprosjekt ved Haraldsplass Diakonale Sykehus as.pdfSak 13514 Utbyggingsprosjekt ved Haraldsplass Diakonale Sykehus as.pdf
Sak 13514 Vedlegg 1 - Nye Haraldsplass.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/08.12.2014/Sak 13514 Vedlegg 1 - Nye Haraldsplass.PDFSak 13514 Vedlegg 1 - Nye Haraldsplass.PDF
Sak 13514 Vedlegg 2 - Nye Haraldsplass KSK.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/08.12.2014/Sak 13514 Vedlegg 2 - Nye Haraldsplass KSK.PDFSak 13514 Vedlegg 2 - Nye Haraldsplass KSK.PDF
Sak 13514 Vedlegg 3 - Nye Haraldsplass Konseptrapport.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/08.12.2014/Sak 13514 Vedlegg 3 - Nye Haraldsplass Konseptrapport.PDFSak 13514 Vedlegg 3 - Nye Haraldsplass Konseptrapport.PDF
Sak 13614 Planlegging av utbygging av Haugesund Sjukehus.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/08.12.2014/Sak 13614 Planlegging av utbygging av Haugesund Sjukehus.pdfSak 13614 Planlegging av utbygging av Haugesund Sjukehus.pdf
Sak 13614 Vedlegg 1 - Helse Fonna-styresak-idefase-Haugesund Sjukehus.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/08.12.2014/Sak 13614 Vedlegg 1 - Helse Fonna-styresak-idefase-Haugesund Sjukehus.pdfSak 13614 Vedlegg 1 - Helse Fonna-styresak-idefase-Haugesund Sjukehus.pdf
Sak 13614 Vedlegg 3 - Idefaserapport Haugesund sjukehus.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/08.12.2014/Sak 13614 Vedlegg 3 - Idefaserapport Haugesund sjukehus.pdfSak 13614 Vedlegg 3 - Idefaserapport Haugesund sjukehus.pdf
Sak 13614 vedlegg 2 - Helse Fonna-vedlegg-mandat-for-konseptfasen.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/08.12.2014/Sak 13614 vedlegg 2 - Helse Fonna-vedlegg-mandat-for-konseptfasen.pdfSak 13614 vedlegg 2 - Helse Fonna-vedlegg-mandat-for-konseptfasen.pdf
Sak 13714 Miljøleiing i spesialisthelsetenesta. Statusrapport 2011 - 2014 frå det nasjonale miljø- og klimaprosjektet.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/08.12.2014/Sak 13714 Miljøleiing i spesialisthelsetenesta. Statusrapport 2011 - 2014 frå det nasjonale miljø- og klimaprosjektet.pdfSak 13714 Miljøleiing i spesialisthelsetenesta. Statusrapport 2011 - 2014 frå det nasjonale miljø- og klimaprosjektet.pdf
Sak 13714 Vedlegg 1 - STATUSRAPPORT_MILJØ_06 10 14.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/08.12.2014/Sak 13714 Vedlegg 1 - STATUSRAPPORT_MILJØ_06 10 14.pdfSak 13714 Vedlegg 1 - STATUSRAPPORT_MILJØ_06 10 14.pdf
Sak 13714 Vedlegg 2 - VEIENVIDERE_Rapport_2013.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/08.12.2014/Sak 13714 Vedlegg 2 - VEIENVIDERE_Rapport_2013.pdfSak 13714 Vedlegg 2 - VEIENVIDERE_Rapport_2013.pdf
Sak 13814 Helse2020 – Status og framdrift.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/08.12.2014/Sak 13814 Helse2020 – Status og framdrift.pdfSak 13814 Helse2020 – Status og framdrift.pdf
Sak 13914 Risikovurdering i Helse Vest per 2 tertial 2014_korr.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/08.12.2014/Sak 13914 Risikovurdering i Helse Vest per 2 tertial 2014_korr.pdfSak 13914 Risikovurdering i Helse Vest per 2 tertial 2014_korr.pdf
Sak 14014 Idefaserapport - regionale protonsentre.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/08.12.2014/Sak 14014 Idefaserapport - regionale protonsentre.pdfSak 14014 Idefaserapport - regionale protonsentre.pdf
Sak 14014 Vedlegg 1 - Idefaserapport, Regionale sentre for protonterapi, november 2014.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/08.12.2014/Sak 14014 Vedlegg 1 - Idefaserapport, Regionale sentre for protonterapi, november 2014.pdfSak 14014 Vedlegg 1 - Idefaserapport, Regionale sentre for protonterapi, november 2014.pdf
Sak 14014 Vedlegg 2 - Idefaserapport Helse Bergen.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/08.12.2014/Sak 14014 Vedlegg 2 - Idefaserapport Helse Bergen.pdfSak 14014 Vedlegg 2 - Idefaserapport Helse Bergen.pdf
Sak 14114 Utgreiing om felles nasjonal innkjøpsfunksjon i dei 4 helseregionane.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/08.12.2014/Sak 14114 Utgreiing om felles nasjonal innkjøpsfunksjon i dei 4 helseregionane.pdfSak 14114 Utgreiing om felles nasjonal innkjøpsfunksjon i dei 4 helseregionane.pdf
Sak 14114 Vedlegg 1 - Sluttrapport - Utredning av utvidet nasjonal innkjøpsfunksjon.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/08.12.2014/Sak 14114 Vedlegg 1 - Sluttrapport - Utredning av utvidet nasjonal innkjøpsfunksjon.pdfSak 14114 Vedlegg 1 - Sluttrapport - Utredning av utvidet nasjonal innkjøpsfunksjon.pdf
Sak 14214 Rekruttering og kompetanse i føretaksgruppa 2015 - 2030.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/08.12.2014/Sak 14214 Rekruttering og kompetanse i føretaksgruppa 2015 - 2030.pdfSak 14214 Rekruttering og kompetanse i føretaksgruppa 2015 - 2030.pdf
Sak 14214 Vedlegg 1 - Analyserapport Kunnskapsgrunnlag kompetanse og rekruttering.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/08.12.2014/Sak 14214 Vedlegg 1 - Analyserapport Kunnskapsgrunnlag kompetanse og rekruttering.pdfSak 14214 Vedlegg 1 - Analyserapport Kunnskapsgrunnlag kompetanse og rekruttering.pdf
Sak 14214 Vedlegg 2 - Historisk utvikling og fremtidig behov for personell i Helse Stavanger.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/08.12.2014/Sak 14214 Vedlegg 2 - Historisk utvikling og fremtidig behov for personell i Helse Stavanger.pdfSak 14214 Vedlegg 2 - Historisk utvikling og fremtidig behov for personell i Helse Stavanger.pdf
Sak 14214 Vedlegg 3 - Historisk utvikling og fremtidig behov for personell i Helse Bergen.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/08.12.2014/Sak 14214 Vedlegg 3 - Historisk utvikling og fremtidig behov for personell i Helse Bergen.pdfSak 14214 Vedlegg 3 - Historisk utvikling og fremtidig behov for personell i Helse Bergen.pdf
Sak 14314 Internrevisjonsrapport om anskaffing og vedlikehald av medisinsk-teknisk utstyr (MTU).pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/08.12.2014/Sak 14314 Internrevisjonsrapport om anskaffing og vedlikehald av medisinsk-teknisk utstyr (MTU).pdfSak 14314 Internrevisjonsrapport om anskaffing og vedlikehald av medisinsk-teknisk utstyr (MTU).pdf
Sak 14314 Vedlegg 1 - Rapport HVIR 2014 - Anskaffing og vedlikehald av medisinsk-teknisk utstyr (MTU).pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/08.12.2014/Sak 14314 Vedlegg 1 - Rapport HVIR 2014 - Anskaffing og vedlikehald av medisinsk-teknisk utstyr (MTU).pdfSak 14314 Vedlegg 1 - Rapport HVIR 2014 - Anskaffing og vedlikehald av medisinsk-teknisk utstyr (MTU).pdf
Sak 14414 Kommentarar til rapporten frå Internrevisjonen - Anskaffing og vedlikehald av MTU.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/08.12.2014/Sak 14414 Kommentarar til rapporten frå Internrevisjonen - Anskaffing og vedlikehald av MTU.pdfSak 14414 Kommentarar til rapporten frå Internrevisjonen - Anskaffing og vedlikehald av MTU.pdf
Sak 14514 Omdømmemåling 2014.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/08.12.2014/Sak 14514 Omdømmemåling 2014.pdfSak 14514 Omdømmemåling 2014.pdf
Sak 14614 Riksrevisjonen dok 3 2 - Orientering om Riksrevisjonen sin revisjon av statlege selskap.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/08.12.2014/Sak 14614 Riksrevisjonen dok 3 2 - Orientering om Riksrevisjonen sin revisjon av statlege selskap.pdfSak 14614 Riksrevisjonen dok 3 2 - Orientering om Riksrevisjonen sin revisjon av statlege selskap.pdf
Sak 14614 Vedlegg 1 -Dokument 3 2 RiksrevisjonensKontrollMedForvaltningenAvStatligeSelskaperFor2013.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/08.12.2014/Sak 14614 Vedlegg 1 -Dokument 3 2 RiksrevisjonensKontrollMedForvaltningenAvStatligeSelskaperFor2013.pdfSak 14614 Vedlegg 1 -Dokument 3 2 RiksrevisjonensKontrollMedForvaltningenAvStatligeSelskaperFor2013.pdf
Sak 14814 Styret si eigenevaluering.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/08.12.2014/Sak 14814 Styret si eigenevaluering.pdfSak 14814 Styret si eigenevaluering.pdf
Sak 14914 Vurdering av administrerande direktør og regulering av lønn 2014.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/08.12.2014/Sak 14914 Vurdering av administrerande direktør og regulering av lønn 2014.pdfSak 14914 Vurdering av administrerande direktør og regulering av lønn 2014.pdf

4. november

Sak 10914 INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE VEST RHF 4. og 5. november 2014.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/04.11.2014/Sak 10914 INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE VEST RHF 4. og 5. november 2014.pdfSak 10914 INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE VEST RHF 4. og 5. november 2014.pdf
Sak 11014 Administrerande direktør si orientering.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/04.11.2014/Sak 11014 Administrerande direktør si orientering.pdfSak 11014 Administrerande direktør si orientering.pdf
Sak 11014 Vedlegg AD si orientering pkt 1 - Rapportering tilsynssaker pr 10 oktober 2014.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/04.11.2014/Sak 11014 Vedlegg AD si orientering pkt 1 - Rapportering tilsynssaker pr 10 oktober 2014.pdfSak 11014 Vedlegg AD si orientering pkt 1 - Rapportering tilsynssaker pr 10 oktober 2014.pdf
Sak 11014 Vedlegg AD si orientering pkt 2 - Oversikt over aktuelle lovar og myndigheitskrav.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/04.11.2014/Sak 11014 Vedlegg AD si orientering pkt 2 - Oversikt over aktuelle lovar og myndigheitskrav.pdfSak 11014 Vedlegg AD si orientering pkt 2 - Oversikt over aktuelle lovar og myndigheitskrav.pdf
Sak 11014 Vedlegg AD si orientering pkt 3 - Oversikt over aktuelle høyringar.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/04.11.2014/Sak 11014 Vedlegg AD si orientering pkt 3 - Oversikt over aktuelle høyringar.pdfSak 11014 Vedlegg AD si orientering pkt 3 - Oversikt over aktuelle høyringar.pdf
Sak 11114 Rapportering frå verksemda per september 2014.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/04.11.2014/Sak 11114 Rapportering frå verksemda per september 2014.pdfSak 11114 Rapportering frå verksemda per september 2014.pdf
Sak 11214 Strategi - kjøp av spesialisthelsetenester.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/04.11.2014/Sak 11214 Strategi - kjøp av spesialisthelsetenester.pdfSak 11214 Strategi - kjøp av spesialisthelsetenester.pdf
Sak 11214 Vedlegg 1 - Strategi for kjøp av spesialisthelsetenester.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/04.11.2014/Sak 11214 Vedlegg 1 - Strategi for kjøp av spesialisthelsetenester.pdfSak 11214 Vedlegg 1 - Strategi for kjøp av spesialisthelsetenester.pdf
Sak 11214 Vedlegg 2 - Retningslinjer for kjøp av helsetenester.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/04.11.2014/Sak 11214 Vedlegg 2 - Retningslinjer for kjøp av helsetenester.pdfSak 11214 Vedlegg 2 - Retningslinjer for kjøp av helsetenester.pdf
Sak 11314 Tiltak for å auke utdanningskapasiteten for sjukepleiarar i regionen.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/04.11.2014/Sak 11314 Tiltak for å auke utdanningskapasiteten for sjukepleiarar i regionen.pdfSak 11314 Tiltak for å auke utdanningskapasiteten for sjukepleiarar i regionen.pdf
Sak 11414 Vald og truslar mot tilsette i helseføretaka.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/04.11.2014/Sak 11414 Vald og truslar mot tilsette i helseføretaka.pdfSak 11414 Vald og truslar mot tilsette i helseføretaka.pdf
Sak 11514 Oppnemning av nytt regionalt brukarutval i Helse Vest 2015 - 2017.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/04.11.2014/Sak 11514 Oppnemning av nytt regionalt brukarutval i Helse Vest 2015 - 2017.pdfSak 11514 Oppnemning av nytt regionalt brukarutval i Helse Vest 2015 - 2017.pdf
Sak 11614 Høyring - NOU 2014 4 Enklare reglar - betre anskaffingar.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/04.11.2014/Sak 11614 Høyring - NOU 2014 4 Enklare reglar - betre anskaffingar.pdfSak 11614 Høyring - NOU 2014 4 Enklare reglar - betre anskaffingar.pdf
Sak 11614 Vedlegg 1 - Hoeringsnotat_NOU_2014_4.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/04.11.2014/Sak 11614 Vedlegg 1 - Hoeringsnotat_NOU_2014_4.pdfSak 11614 Vedlegg 1 - Hoeringsnotat_NOU_2014_4.pdf
Sak 11714 Internrevisjonsrapport om bruk av tvang i psykisk helsevern.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/04.11.2014/Sak 11714 Internrevisjonsrapport om bruk av tvang i psykisk helsevern.pdfSak 11714 Internrevisjonsrapport om bruk av tvang i psykisk helsevern.pdf
Sak 11714 Vedlegg 1 - Internrevisjonsrapport om bruk av tvang i psykisk helsevern.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/04.11.2014/Sak 11714 Vedlegg 1 - Internrevisjonsrapport om bruk av tvang i psykisk helsevern.PDFSak 11714 Vedlegg 1 - Internrevisjonsrapport om bruk av tvang i psykisk helsevern.PDF
Sak 11814 Helse Vest si oppfølging av internrevisjonsrapport om tvang i psykisk helsevern.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/04.11.2014/Sak 11814 Helse Vest si oppfølging av internrevisjonsrapport om tvang i psykisk helsevern.pdfSak 11814 Helse Vest si oppfølging av internrevisjonsrapport om tvang i psykisk helsevern.pdf
Sak 11914 Oppfølging av internrevisjonsprosjekt innan tverrfagleg spesialisert rusbehandling.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/04.11.2014/Sak 11914 Oppfølging av internrevisjonsprosjekt innan tverrfagleg spesialisert rusbehandling.pdfSak 11914 Oppfølging av internrevisjonsprosjekt innan tverrfagleg spesialisert rusbehandling.pdf
Sak 11914 Vedlegg 1- Statusoppdatering frå HF-a, Oppfølging av internrevisjonsprosjekt TSB.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/04.11.2014/Sak 11914 Vedlegg 1- Statusoppdatering frå HF-a, Oppfølging av internrevisjonsprosjekt TSB.PDFSak 11914 Vedlegg 1- Statusoppdatering frå HF-a, Oppfølging av internrevisjonsprosjekt TSB.PDF
Sak 12014 Helse Vest si oppfølging av internrevisjonsprosjekt innan TSB.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/04.11.2014/Sak 12014 Helse Vest si oppfølging av internrevisjonsprosjekt innan TSB.pdfSak 12014 Helse Vest si oppfølging av internrevisjonsprosjekt innan TSB.pdf
Sak 12114 Orienteiring om Pasienttryggleikskulturundersøkinga 2014.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/04.11.2014/Sak 12114 Orienteiring om Pasienttryggleikskulturundersøkinga 2014.pdfSak 12114 Orienteiring om Pasienttryggleikskulturundersøkinga 2014.pdf
Sak 12114 Vedlegg 1 - Skår for pasienttryggleikskulturmåling i Helse Vest.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/04.11.2014/Sak 12114 Vedlegg 1 - Skår for pasienttryggleikskulturmåling i Helse Vest.pdfSak 12114 Vedlegg 1 - Skår for pasienttryggleikskulturmåling i Helse Vest.pdf
Skriv 01 Brev frå Helse Vest RHF til HOD – Rapportering pr. juni-juli 2014.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/04.11.2014/Skriv og meldingar/Skriv 01 Brev frå Helse Vest RHF til HOD – Rapportering pr. juni-juli 2014.pdfSkriv 01 Brev frå Helse Vest RHF til HOD – Rapportering pr. juni-juli 2014.pdf
Skriv 02 Brev frå Ørsta Næringskontor til Helse Vest RHF – Henvendelse vedrørende Volda sjukehus.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/04.11.2014/Skriv og meldingar/Skriv 02 Brev frå Ørsta Næringskontor til Helse Vest RHF – Henvendelse vedrørende Volda sjukehus.pdfSkriv 02 Brev frå Ørsta Næringskontor til Helse Vest RHF – Henvendelse vedrørende Volda sjukehus.pdf
Skriv 03 E-post frå Helse Vest RHF til Ørsta Næringskontor – Bekreftelse på mottatt brev.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/04.11.2014/Skriv og meldingar/Skriv 03 E-post frå Helse Vest RHF til Ørsta Næringskontor – Bekreftelse på mottatt brev.pdfSkriv 03 E-post frå Helse Vest RHF til Ørsta Næringskontor – Bekreftelse på mottatt brev.pdf
Skriv 04 Møtereferat regionalt brukarutval i Helse Vest - Stavanger 24092014.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/04.11.2014/Skriv og meldingar/Skriv 04 Møtereferat regionalt brukarutval i Helse Vest - Stavanger 24092014.pdfSkriv 04 Møtereferat regionalt brukarutval i Helse Vest - Stavanger 24092014.pdf

23. oktober

Sak 09514 INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE VEST RHF 23. OKTOBER 2014.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/23.10.2014/Sak 09514 INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE VEST RHF 23. OKTOBER 2014.pdfSak 09514 INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE VEST RHF 23. OKTOBER 2014.pdf
Sak 09614 PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF 030914.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/23.10.2014/Sak 09614 PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF 030914.pdfSak 09614 PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF 030914.pdf
Sak 09714 Administrerande direktør si orientering.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/23.10.2014/Sak 09714 Administrerande direktør si orientering.pdfSak 09714 Administrerande direktør si orientering.pdf
Sak 09714 Vedlegg til AD si orientering pkt 1 - Rapportering tilsynssaker pr 10 september 2014.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/23.10.2014/Sak 09714 Vedlegg til AD si orientering pkt 1 - Rapportering tilsynssaker pr 10 september 2014.pdfSak 09714 Vedlegg til AD si orientering pkt 1 - Rapportering tilsynssaker pr 10 september 2014.pdf
Sak 09714 Vedlegg til AD si orientering pkt 2 - Orientering om relevante lover, forskrifter og myndigheitskrav.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/23.10.2014/Sak 09714 Vedlegg til AD si orientering pkt 2 - Orientering om relevante lover, forskrifter og myndigheitskrav.pdfSak 09714 Vedlegg til AD si orientering pkt 2 - Orientering om relevante lover, forskrifter og myndigheitskrav.pdf
Sak 09714 Vedlegg til AD si orientering pkt 3 - Oversikt over aktuelle høyringar 231014.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/23.10.2014/Sak 09714 Vedlegg til AD si orientering pkt 3 - Oversikt over aktuelle høyringar 231014.pdfSak 09714 Vedlegg til AD si orientering pkt 3 - Oversikt over aktuelle høyringar 231014.pdf
Sak 09814 Rapportering frå verksemda per august 2014.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/23.10.2014/Sak 09814 Rapportering frå verksemda per august 2014.pdfSak 09814 Rapportering frå verksemda per august 2014.pdf
Sak 09914 Stifting av nasjonalt helseføretak for samordning innan eigedomsområdet - Sykehusbygg HF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/23.10.2014/Sak 09914 Stifting av nasjonalt helseføretak for samordning innan eigedomsområdet - Sykehusbygg HF.pdfSak 09914 Stifting av nasjonalt helseføretak for samordning innan eigedomsområdet - Sykehusbygg HF.pdf
Sak 09914 Vedlegg 1 - Notat vedr etablering versjon 11 -05062014.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/23.10.2014/Sak 09914 Vedlegg 1 - Notat vedr etablering versjon 11 -05062014.pdfSak 09914 Vedlegg 1 - Notat vedr etablering versjon 11 -05062014.pdf
Sak 09914 Vedlegg 1a - Kostnadsoversikt budsjett 2014.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/23.10.2014/Sak 09914 Vedlegg 1a - Kostnadsoversikt budsjett 2014.pdfSak 09914 Vedlegg 1a - Kostnadsoversikt budsjett 2014.pdf
Sak 09914 Vedlegg 1b - Ressursbruk og behov Fellesoppgaver - vedlegg til underlagsnotat v2.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/23.10.2014/Sak 09914 Vedlegg 1b - Ressursbruk og behov Fellesoppgaver - vedlegg til underlagsnotat v2.pdfSak 09914 Vedlegg 1b - Ressursbruk og behov Fellesoppgaver - vedlegg til underlagsnotat v2.pdf
Sak 09914 Vedlegg 2 - Foretaksavtale versjon 020914.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/23.10.2014/Sak 09914 Vedlegg 2 - Foretaksavtale versjon 020914.pdfSak 09914 Vedlegg 2 - Foretaksavtale versjon 020914.pdf
Sak 09914 Vedlegg 3 - Stiftprotokoll inkl vedtekter - versjon 020914.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/23.10.2014/Sak 09914 Vedlegg 3 - Stiftprotokoll inkl vedtekter - versjon 020914.pdfSak 09914 Vedlegg 3 - Stiftprotokoll inkl vedtekter - versjon 020914.pdf
Sak 09914 Vedlegg 4 - Merknad fra KTV i styringsgruppen 100914.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/23.10.2014/Sak 09914 Vedlegg 4 - Merknad fra KTV i styringsgruppen 100914.pdfSak 09914 Vedlegg 4 - Merknad fra KTV i styringsgruppen 100914.pdf
Sak 09914 Vedlegg 5 - Villighetserklæring fra BDO AS.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/23.10.2014/Sak 09914 Vedlegg 5 - Villighetserklæring fra BDO AS.PDFSak 09914 Vedlegg 5 - Villighetserklæring fra BDO AS.PDF
Sak 10014 Utviding av låneramma for Helse Vest IKT AS.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/23.10.2014/Sak 10014 Utviding av låneramma for Helse Vest IKT AS.pdfSak 10014 Utviding av låneramma for Helse Vest IKT AS.pdf
Sak 10114 Høyring- legar si spesialisering og rettleiar for akuttmottak.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/23.10.2014/Sak 10114 Høyring- legar si spesialisering og rettleiar for akuttmottak.pdfSak 10114 Høyring- legar si spesialisering og rettleiar for akuttmottak.pdf
Sak 10114 Vedlegg 1 - Høyringsbrev frå Helsedirektoratet, dagett 18. juni 2014.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/23.10.2014/Sak 10114 Vedlegg 1 - Høyringsbrev frå Helsedirektoratet, dagett 18. juni 2014.pdfSak 10114 Vedlegg 1 - Høyringsbrev frå Helsedirektoratet, dagett 18. juni 2014.pdf
Sak 10114 Vedlegg 6 - Felles omforent notat med innspel frå helseføretaka.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/23.10.2014/Sak 10114 Vedlegg 6 - Felles omforent notat med innspel frå helseføretaka.pdfSak 10114 Vedlegg 6 - Felles omforent notat med innspel frå helseføretaka.pdf
Sak 10214 Høyring - Stønad til helsetenester mottatt i eit anna eøs-land - gjennomføring av pasientrettigheitsdirektivet.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/23.10.2014/Sak 10214 Høyring - Stønad til helsetenester mottatt i eit anna eøs-land - gjennomføring av pasientrettigheitsdirektivet.pdfSak 10214 Høyring - Stønad til helsetenester mottatt i eit anna eøs-land - gjennomføring av pasientrettigheitsdirektivet.pdf
Sak 10314 Orientering om årsoppsummering for Nasjonal IKT 2013.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/23.10.2014/Sak 10314 Orientering om årsoppsummering for Nasjonal IKT 2013.pdfSak 10314 Orientering om årsoppsummering for Nasjonal IKT 2013.pdf
Sak 10314 Vedlegg 1 - Årsoppsummering Nasjonal IKT 2013_kortversjon_endelig.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/23.10.2014/Sak 10314 Vedlegg 1 - Årsoppsummering Nasjonal IKT 2013_kortversjon_endelig.pdfSak 10314 Vedlegg 1 - Årsoppsummering Nasjonal IKT 2013_kortversjon_endelig.pdf
Sak 10414 Orientering om pasienterfaringar med norske sjukehus 2013.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/23.10.2014/Sak 10414 Orientering om pasienterfaringar med norske sjukehus 2013.pdfSak 10414 Orientering om pasienterfaringar med norske sjukehus 2013.pdf
Sak 10514 Orientering om tertialvis rapportering på krav i styringsdokumentene 2014, 2. tertial.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/23.10.2014/Sak 10514 Orientering om tertialvis rapportering på krav i styringsdokumentene 2014, 2. tertial.pdfSak 10514 Orientering om tertialvis rapportering på krav i styringsdokumentene 2014, 2. tertial.pdf
Sak 10514 Vedlegg 1 - Matrise for tertialvis rapportering 2. tertial 2014.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/23.10.2014/Sak 10514 Vedlegg 1 - Matrise for tertialvis rapportering 2. tertial 2014.pdfSak 10514 Vedlegg 1 - Matrise for tertialvis rapportering 2. tertial 2014.pdf
Sak 10614 Orientering om rapport på innkjøpsområdet.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/23.10.2014/Sak 10614 Orientering om rapport på innkjøpsområdet.pdfSak 10614 Orientering om rapport på innkjøpsområdet.pdf
Sak 10714 Orientering om protokoll frå møte i revisjonsutvalet 22.05.2014.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/23.10.2014/Sak 10714 Orientering om protokoll frå møte i revisjonsutvalet 22.05.2014.pdfSak 10714 Orientering om protokoll frå møte i revisjonsutvalet 22.05.2014.pdf
Sak 10714 Vedlegg 1 - Protokoll frå møte i Revisjonsutvalet 2014-05-22b.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/23.10.2014/Sak 10714 Vedlegg 1 - Protokoll frå møte i Revisjonsutvalet 2014-05-22b.pdfSak 10714 Vedlegg 1 - Protokoll frå møte i Revisjonsutvalet 2014-05-22b.pdf
Skriv 01 - Brev frå Helse Vest RHF til HOD – Rapportering pr. mai 2014.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/23.10.2014/Skriv og meldingar/Skriv 01 - Brev frå Helse Vest RHF til HOD – Rapportering pr. mai 2014.pdfSkriv 01 - Brev frå Helse Vest RHF til HOD – Rapportering pr. mai 2014.pdf
Skriv 02 - Kopi av brev frå Fylkesmannen i Hordaland til Helse Bergen HF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/23.10.2014/Skriv og meldingar/Skriv 02 - Kopi av brev frå Fylkesmannen i Hordaland til Helse Bergen HF.pdfSkriv 02 - Kopi av brev frå Fylkesmannen i Hordaland til Helse Bergen HF.pdf
Skriv 03 - Kopi av brev frå HOD til Sykehusaksjonen Nordfjord – Bygging av ambulansestasjon ved Nordfjord sjukehus.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/23.10.2014/Skriv og meldingar/Skriv 03 - Kopi av brev frå HOD til Sykehusaksjonen Nordfjord – Bygging av ambulansestasjon ved Nordfjord sjukehus.pdfSkriv 03 - Kopi av brev frå HOD til Sykehusaksjonen Nordfjord – Bygging av ambulansestasjon ved Nordfjord sjukehus.pdf
Skriv 04 - Kopi av frå HOD til Sykehusaksjonen Nordfjord – Ambulanseleilighet ved Nordfjord sjukehus.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/23.10.2014/Skriv og meldingar/Skriv 04 - Kopi av frå HOD til Sykehusaksjonen Nordfjord – Ambulanseleilighet ved Nordfjord sjukehus.pdfSkriv 04 - Kopi av frå HOD til Sykehusaksjonen Nordfjord – Ambulanseleilighet ved Nordfjord sjukehus.pdf
Skriv 05 - Kopi av e-post frå Leder av Brukerrrådet ved Ryfylke DPS til HOD.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/23.10.2014/Skriv og meldingar/Skriv 05 - Kopi av e-post frå Leder av Brukerrrådet ved Ryfylke DPS til HOD.pdfSkriv 05 - Kopi av e-post frå Leder av Brukerrrådet ved Ryfylke DPS til HOD.pdf
Skriv 05 - Vedlegg - Brev fra Leder av brukerrådet ved Ryfylke DPS.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/23.10.2014/Skriv og meldingar/Skriv 05 - Vedlegg - Brev fra Leder av brukerrådet ved Ryfylke DPS.pdfSkriv 05 - Vedlegg - Brev fra Leder av brukerrådet ved Ryfylke DPS.pdf
Skriv 05 - Vedlegg 2 - Brev fra Leder av brukerrådet ved Ryfylke DPS.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/23.10.2014/Skriv og meldingar/Skriv 05 - Vedlegg 2 - Brev fra Leder av brukerrådet ved Ryfylke DPS.pdfSkriv 05 - Vedlegg 2 - Brev fra Leder av brukerrådet ved Ryfylke DPS.pdf
Skriv 06 - E-post frå Helse Vest RHF til HOD – Svar på henvendelse.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/23.10.2014/Skriv og meldingar/Skriv 06 - E-post frå Helse Vest RHF til HOD – Svar på henvendelse.pdfSkriv 06 - E-post frå Helse Vest RHF til HOD – Svar på henvendelse.pdf
Skriv 06 - Vedlegg.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/23.10.2014/Skriv og meldingar/Skriv 06 - Vedlegg.pdfSkriv 06 - Vedlegg.pdf
Skriv 07 - Brev frå Vardesenteret til Helse Vest RHF – Vardesenteret ved Haukeland universitetssjukehus.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/23.10.2014/Skriv og meldingar/Skriv 07 - Brev frå Vardesenteret til Helse Vest RHF – Vardesenteret ved Haukeland universitetssjukehus.pdfSkriv 07 - Brev frå Vardesenteret til Helse Vest RHF – Vardesenteret ved Haukeland universitetssjukehus.pdf
Skriv 08 - Brev frå Helse Vest RHF til Fylkesmannen i Rogaland – Vedørende tilsynssak Helse Vest RHF, Curato røntgen.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/23.10.2014/Skriv og meldingar/Skriv 08 - Brev frå Helse Vest RHF til Fylkesmannen i Rogaland – Vedørende tilsynssak Helse Vest RHF, Curato røntgen.pdfSkriv 08 - Brev frå Helse Vest RHF til Fylkesmannen i Rogaland – Vedørende tilsynssak Helse Vest RHF, Curato røntgen.pdf
Skriv 09 - E-post frå Øystein Bogen til Helse Vest RHF – Klage på ressursbruk.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/23.10.2014/Skriv og meldingar/Skriv 09 - E-post frå Øystein Bogen til Helse Vest RHF – Klage på ressursbruk.pdfSkriv 09 - E-post frå Øystein Bogen til Helse Vest RHF – Klage på ressursbruk.pdf
Skriv 10 - E-post frå Helse Vest RHF til Øystein Bogen – Svar på klage på ressursbruk.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/23.10.2014/Skriv og meldingar/Skriv 10 - E-post frå Helse Vest RHF til Øystein Bogen – Svar på klage på ressursbruk.pdfSkriv 10 - E-post frå Helse Vest RHF til Øystein Bogen – Svar på klage på ressursbruk.pdf
Skriv 11 - Brev frå Sunnhordaland museum til Helse Vest RHF – Søknad om støtte til film om Valen sjukehus sine 100 år.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/23.10.2014/Skriv og meldingar/Skriv 11 - Brev frå Sunnhordaland museum til Helse Vest RHF – Søknad om støtte til film om Valen sjukehus sine 100 år.pdfSkriv 11 - Brev frå Sunnhordaland museum til Helse Vest RHF – Søknad om støtte til film om Valen sjukehus sine 100 år.pdf
Skriv 14 - Møtereferat regionalt brukarutval i Helse Vest - Bergen 27082014.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/23.10.2014/Skriv og meldingar/Skriv 14 - Møtereferat regionalt brukarutval i Helse Vest - Bergen 27082014.pdfSkriv 14 - Møtereferat regionalt brukarutval i Helse Vest - Bergen 27082014.pdf

3. september

Sak 08214 INNKALLING STYREMØTE HELSE VEST RHF 030914.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/03.09.2014/Sak 08214 INNKALLING STYREMØTE HELSE VEST RHF 030914.pdfSak 08214 INNKALLING STYREMØTE HELSE VEST RHF 030914.pdf
Sak 08214 Program styreseminar 030914.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/03.09.2014/Sak 08214 Program styreseminar 030914.pdfSak 08214 Program styreseminar 030914.pdf
Sak 08314 PROTOKOLL STYREMØTE HELSE VEST RHF 180614.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/03.09.2014/Sak 08314 PROTOKOLL STYREMØTE HELSE VEST RHF 180614.pdfSak 08314 PROTOKOLL STYREMØTE HELSE VEST RHF 180614.pdf
Sak 08414 Administrerande direktør si orientering.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/03.09.2014/Sak 08414 Administrerande direktør si orientering.pdfSak 08414 Administrerande direktør si orientering.pdf
Sak 08414 Vedlegg AD si orientering pkt 1 - Rapportering tilsynssaker juni-juli 2014.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/03.09.2014/Sak 08414 Vedlegg AD si orientering pkt 1 - Rapportering tilsynssaker juni-juli 2014.pdfSak 08414 Vedlegg AD si orientering pkt 1 - Rapportering tilsynssaker juni-juli 2014.pdf
Sak 08414 Vedlegg AD si orientering pkt 2 - Orientering om relevante lovar forskrifter og myndigheitskrav.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/03.09.2014/Sak 08414 Vedlegg AD si orientering pkt 2 - Orientering om relevante lovar forskrifter og myndigheitskrav.pdfSak 08414 Vedlegg AD si orientering pkt 2 - Orientering om relevante lovar forskrifter og myndigheitskrav.pdf
Sak 08414 Vedlegg AD si orientering pkt 3 - Oversikt over høyringar.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/03.09.2014/Sak 08414 Vedlegg AD si orientering pkt 3 - Oversikt over høyringar.pdfSak 08414 Vedlegg AD si orientering pkt 3 - Oversikt over høyringar.pdf
Sak 08514 Rapportering frå verksemda per juli 2014.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/03.09.2014/Sak 08514 Rapportering frå verksemda per juli 2014.pdfSak 08514 Rapportering frå verksemda per juli 2014.pdf
Sak 08614 Høyring - Fritt behandlingsval.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/03.09.2014/Sak 08614 Høyring - Fritt behandlingsval.pdfSak 08614 Høyring - Fritt behandlingsval.pdf
Sak 08614 Vedlegg 1 - Høyringsuttale - Fritt behandlingsval.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/03.09.2014/Sak 08614 Vedlegg 1 - Høyringsuttale - Fritt behandlingsval.pdfSak 08614 Vedlegg 1 - Høyringsuttale - Fritt behandlingsval.pdf
Sak 08714 Årsplan for styret i Helse Vest RHF 2015.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/03.09.2014/Sak 08714 Årsplan for styret i Helse Vest RHF 2015.pdfSak 08714 Årsplan for styret i Helse Vest RHF 2015.pdf
Sak 08714 Vedlegg 1 - Årshjul for 2015.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/03.09.2014/Sak 08714 Vedlegg 1 - Årshjul for 2015.pdfSak 08714 Vedlegg 1 - Årshjul for 2015.pdf
Sak 08714 Vedlegg 2 - Årsplan 2015.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/03.09.2014/Sak 08714 Vedlegg 2 - Årsplan 2015.pdfSak 08714 Vedlegg 2 - Årsplan 2015.pdf
Sak 08814 Protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF 130514.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/03.09.2014/Sak 08814 Protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF 130514.pdfSak 08814 Protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF 130514.pdf
Sak 08814 Vedlegg 1 - Protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest 130514.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/03.09.2014/Sak 08814 Vedlegg 1 - Protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest 130514.pdfSak 08814 Vedlegg 1 - Protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest 130514.pdf
Sak 08914 Oppdragsdokument 2014 - tilleggsdokument etter Stortingets behandling av Prop 93 S.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/03.09.2014/Sak 08914 Oppdragsdokument 2014 - tilleggsdokument etter Stortingets behandling av Prop 93 S.pdfSak 08914 Oppdragsdokument 2014 - tilleggsdokument etter Stortingets behandling av Prop 93 S.pdf
Sak 08914 Vedlegg 1 - Tilleggsdokument etter Stortingets behandring av Prop 23 S.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/03.09.2014/Sak 08914 Vedlegg 1 - Tilleggsdokument etter Stortingets behandring av Prop 23 S.pdfSak 08914 Vedlegg 1 - Tilleggsdokument etter Stortingets behandring av Prop 23 S.pdf
Sak 09014 Oppnemning av medlemmer til valstyre for Helse Vest RHF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/03.09.2014/Sak 09014 Oppnemning av medlemmer til valstyre for Helse Vest RHF.pdfSak 09014 Oppnemning av medlemmer til valstyre for Helse Vest RHF.pdf
Sak 09214 St Meld 27 - Eit mangfoldig og verdiskapande eigarskap.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/03.09.2014/Sak 09214 St Meld 27 - Eit mangfoldig og verdiskapande eigarskap.pdfSak 09214 St Meld 27 - Eit mangfoldig og verdiskapande eigarskap.pdf
Sak 09214 Vedlegg 1 - Statens retningslinjer for godtgjørelse til ledende ansatte.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/03.09.2014/Sak 09214 Vedlegg 1 - Statens retningslinjer for godtgjørelse til ledende ansatte.pdfSak 09214 Vedlegg 1 - Statens retningslinjer for godtgjørelse til ledende ansatte.pdf
Sak 09214 Vedlegg 2 - Retningslinjer og erklæring om leiarlønningar i føretaksgruppa Helse Vest.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/03.09.2014/Sak 09214 Vedlegg 2 - Retningslinjer og erklæring om leiarlønningar i føretaksgruppa Helse Vest.pdfSak 09214 Vedlegg 2 - Retningslinjer og erklæring om leiarlønningar i føretaksgruppa Helse Vest.pdf
Skriv 01 - Brev frå Helse Vest RHF til HOD - Rapportering pr. april 2014.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/03.09.2014/Skriv og meldingar/Skriv 01 - Brev frå Helse Vest RHF til HOD - Rapportering pr. april 2014.pdfSkriv 01 - Brev frå Helse Vest RHF til HOD - Rapportering pr. april 2014.pdf
Skriv 02 - Kopi av brev frå Fylkesmannen i Hordaland til Helse Bergen HF – Oversending av rapport frå tilsyn BUP Øyane.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/03.09.2014/Skriv og meldingar/Skriv 02 - Kopi av brev frå Fylkesmannen i Hordaland til Helse Bergen HF – Oversending av rapport frå tilsyn BUP Øyane.pdfSkriv 02 - Kopi av brev frå Fylkesmannen i Hordaland til Helse Bergen HF – Oversending av rapport frå tilsyn BUP Øyane.pdf
Skriv 02 - Vedlegg - Rapport - tilsyn BUP Øyane 190614.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/03.09.2014/Skriv og meldingar/Skriv 02 - Vedlegg - Rapport - tilsyn BUP Øyane 190614.pdfSkriv 02 - Vedlegg - Rapport - tilsyn BUP Øyane 190614.pdf
Skriv 03 - Brev frå Fylkesmannen i Rogaland til Helse Vest RHF - Tilsynssak - Curato Røntgen AS radiologitjenester.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/03.09.2014/Skriv og meldingar/Skriv 03 - Brev frå Fylkesmannen i Rogaland til Helse Vest RHF - Tilsynssak - Curato Røntgen AS radiologitjenester.pdfSkriv 03 - Brev frå Fylkesmannen i Rogaland til Helse Vest RHF - Tilsynssak - Curato Røntgen AS radiologitjenester.pdf
Skriv 04 - Brev frå Helse Vest RHF til Helse Stavanger HF – Samarbeid mellom Helse Stavanger og Curato Røntgen.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/03.09.2014/Skriv og meldingar/Skriv 04 - Brev frå Helse Vest RHF til Helse Stavanger HF – Samarbeid mellom Helse Stavanger og Curato Røntgen.pdfSkriv 04 - Brev frå Helse Vest RHF til Helse Stavanger HF – Samarbeid mellom Helse Stavanger og Curato Røntgen.pdf
Skriv 05 - Kopi av brev frå Fylkesmannen i Hordaland til Helse Bergen HF – Oversending av rapport frå tilsyn BUP Voss.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/03.09.2014/Skriv og meldingar/Skriv 05 - Kopi av brev frå Fylkesmannen i Hordaland til Helse Bergen HF – Oversending av rapport frå tilsyn BUP Voss.pdfSkriv 05 - Kopi av brev frå Fylkesmannen i Hordaland til Helse Bergen HF – Oversending av rapport frå tilsyn BUP Voss.pdf
Skriv 05 - Vedlegg - Rapport - tilsyn BUP Voss 170614.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/03.09.2014/Skriv og meldingar/Skriv 05 - Vedlegg - Rapport - tilsyn BUP Voss 170614.pdfSkriv 05 - Vedlegg - Rapport - tilsyn BUP Voss 170614.pdf
Skriv 06 - Kopi av brev frå Fylkesmannen i Rogaland til Helse Stavanger HF – Oversending av rapport frå avslutta tilsyn.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/03.09.2014/Skriv og meldingar/Skriv 06 - Kopi av brev frå Fylkesmannen i Rogaland til Helse Stavanger HF – Oversending av rapport frå avslutta tilsyn.pdfSkriv 06 - Kopi av brev frå Fylkesmannen i Rogaland til Helse Stavanger HF – Oversending av rapport frå avslutta tilsyn.pdf
Skriv 06 - Rapport - avslutta tilsyn - avdeling patologi - HST.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/03.09.2014/Skriv og meldingar/Skriv 06 - Rapport - avslutta tilsyn - avdeling patologi - HST.pdfSkriv 06 - Rapport - avslutta tilsyn - avdeling patologi - HST.pdf
Skriv 07 - Brev frå Fylkesmannen i Rogaland til Helse Vest RHF - Orientering om avslutta tilsynssak - Jæren DPS.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/03.09.2014/Skriv og meldingar/Skriv 07 - Brev frå Fylkesmannen i Rogaland til Helse Vest RHF - Orientering om avslutta tilsynssak - Jæren DPS.pdfSkriv 07 - Brev frå Fylkesmannen i Rogaland til Helse Vest RHF - Orientering om avslutta tilsynssak - Jæren DPS.pdf
Skriv 08 - Brev frå organisasjonen ATROP til Helse Vest RHF – Behov for regionale døgnbaserte traumesentre for overgrepsofre.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/03.09.2014/Skriv og meldingar/Skriv 08 - Brev frå organisasjonen ATROP til Helse Vest RHF – Behov for regionale døgnbaserte traumesentre for overgrepsofre.pdfSkriv 08 - Brev frå organisasjonen ATROP til Helse Vest RHF – Behov for regionale døgnbaserte traumesentre for overgrepsofre.pdf
Skriv 09 - Vedlegg - Kveldros historie og erfaringer med Psykodramametoden.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/03.09.2014/Skriv og meldingar/Skriv 09 - Vedlegg - Kveldros historie og erfaringer med Psykodramametoden.pdfSkriv 09 - Vedlegg - Kveldros historie og erfaringer med Psykodramametoden.pdf
Skriv 10 - Brev frå HOD til Helse Vest RHF - Statens retningslinjer for godtgjørelse til ledende ansatte.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/03.09.2014/Skriv og meldingar/Skriv 10 - Brev frå HOD til Helse Vest RHF - Statens retningslinjer for godtgjørelse til ledende ansatte.pdfSkriv 10 - Brev frå HOD til Helse Vest RHF - Statens retningslinjer for godtgjørelse til ledende ansatte.pdf
Skriv 11 - E-post frå kommuneoverlege Karmøy til Helse Vest RHF - Fordeling psykiatere og psykologer i Rogaland.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/03.09.2014/Skriv og meldingar/Skriv 11 - E-post frå kommuneoverlege Karmøy til Helse Vest RHF - Fordeling psykiatere og psykologer i Rogaland.pdfSkriv 11 - E-post frå kommuneoverlege Karmøy til Helse Vest RHF - Fordeling psykiatere og psykologer i Rogaland.pdf
Skriv 12 - Brev frå Helse Vest RHF til kommuneoverlege i Karmøy - Svar på e-post vedr. fordeling av psykiatere og psykologer.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/03.09.2014/Skriv og meldingar/Skriv 12 - Brev frå Helse Vest RHF til kommuneoverlege i Karmøy - Svar på e-post vedr. fordeling av psykiatere og psykologer.pdfSkriv 12 - Brev frå Helse Vest RHF til kommuneoverlege i Karmøy - Svar på e-post vedr. fordeling av psykiatere og psykologer.pdf
Skriv 13 - Brev frå Helse Stavanger HF til Helse Vest RHF - Invitasjon til styreleder - åpning av nytt bygg - Stavanger DPS.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/03.09.2014/Skriv og meldingar/Skriv 13 - Brev frå Helse Stavanger HF til Helse Vest RHF - Invitasjon til styreleder - åpning av nytt bygg - Stavanger DPS.pdfSkriv 13 - Brev frå Helse Stavanger HF til Helse Vest RHF - Invitasjon til styreleder - åpning av nytt bygg - Stavanger DPS.pdf
Skriv 14 - E-post frå HOD til Helse Vest RHF – Invitasjon til styreseminar frå Nærings- og fiskeridepartementet.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/03.09.2014/Skriv og meldingar/Skriv 14 - E-post frå HOD til Helse Vest RHF – Invitasjon til styreseminar frå Nærings- og fiskeridepartementet.pdfSkriv 14 - E-post frå HOD til Helse Vest RHF – Invitasjon til styreseminar frå Nærings- og fiskeridepartementet.pdf

18. juni

Sak 06414 INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE VEST RHF 18. JUNI 2014.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/18.06.2014/Sak 06414 INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE VEST RHF 18. JUNI 2014.pdfSak 06414 INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE VEST RHF 18. JUNI 2014.pdf
Sak 06614 Administrerande direktør si orientering.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/18.06.2014/Sak 06614 Administrerande direktør si orientering.pdfSak 06614 Administrerande direktør si orientering.pdf
Sak 06614 Vedlegg AD si orientering pkt 1 - Rapportering tilsynssaker juni 2014.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/18.06.2014/Sak 06614 Vedlegg AD si orientering pkt 1 - Rapportering tilsynssaker juni 2014.pdfSak 06614 Vedlegg AD si orientering pkt 1 - Rapportering tilsynssaker juni 2014.pdf
Sak 06614 Vedlegg AD si orientering pkt 2 - Orientering om relevante lover, forskrifter og myndigheitskrav i perioden.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/18.06.2014/Sak 06614 Vedlegg AD si orientering pkt 2 - Orientering om relevante lover, forskrifter og myndigheitskrav i perioden.pdfSak 06614 Vedlegg AD si orientering pkt 2 - Orientering om relevante lover, forskrifter og myndigheitskrav i perioden.pdf
Sak 06614 Vedlegg AD si orientering pkt 3 - Oversikt over aktuelle høyringer.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/18.06.2014/Sak 06614 Vedlegg AD si orientering pkt 3 - Oversikt over aktuelle høyringer.pdfSak 06614 Vedlegg AD si orientering pkt 3 - Oversikt over aktuelle høyringer.pdf
Sak 06714 Rapportering frå verksemda per april 2014.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/18.06.2014/Sak 06714 Rapportering frå verksemda per april 2014.pdfSak 06714 Rapportering frå verksemda per april 2014.pdf
Sak 06814 Førebels inntektsfordeling og resultatkrav 2015.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/18.06.2014/Sak 06814 Førebels inntektsfordeling og resultatkrav 2015.pdfSak 06814 Førebels inntektsfordeling og resultatkrav 2015.pdf
Sak 06914 Langtidsbudsjett 2015-2019.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/18.06.2014/Sak 06914 Langtidsbudsjett 2015-2019.pdfSak 06914 Langtidsbudsjett 2015-2019.pdf
Sak 07014 Intensivtilbodet til barn og nyfødde i Helse Vest.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/18.06.2014/Sak 07014 Intensivtilbodet til barn og nyfødde i Helse Vest.pdfSak 07014 Intensivtilbodet til barn og nyfødde i Helse Vest.pdf
Sak 07014 Vedlegg 1 Rapport - Intensivtilbodet til barn og nyfødde i Helse Vest, dagsett april 2014.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/18.06.2014/Sak 07014 Vedlegg 1 Rapport - Intensivtilbodet til barn og nyfødde i Helse Vest, dagsett april 2014.pdfSak 07014 Vedlegg 1 Rapport - Intensivtilbodet til barn og nyfødde i Helse Vest, dagsett april 2014.pdf
Sak 07114 Tiltak for å avvikle korridorplassar.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/18.06.2014/Sak 07114 Tiltak for å avvikle korridorplassar.pdfSak 07114 Tiltak for å avvikle korridorplassar.pdf
Sak 07114 Vedlegg 1 - Rapport - Tiltak for å avikle korridorplassar, dagsett mai 2014.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/18.06.2014/Sak 07114 Vedlegg 1 - Rapport - Tiltak for å avikle korridorplassar, dagsett mai 2014.pdfSak 07114 Vedlegg 1 - Rapport - Tiltak for å avikle korridorplassar, dagsett mai 2014.pdf
Sak 07214 Sal av eigedomen Skogheim på Valen.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/18.06.2014/Sak 07214 Sal av eigedomen Skogheim på Valen.pdfSak 07214 Sal av eigedomen Skogheim på Valen.pdf
Sak 07214 Vedlegg 1 - Styresak 43-14 - Sal av Skogheim på Valen, Helse Fonna HF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/18.06.2014/Sak 07214 Vedlegg 1 - Styresak 43-14 - Sal av Skogheim på Valen, Helse Fonna HF.pdfSak 07214 Vedlegg 1 - Styresak 43-14 - Sal av Skogheim på Valen, Helse Fonna HF.pdf
Sak 07314 Overdraging av tele-, signal-, video- og audioverksemd.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/18.06.2014/Sak 07314 Overdraging av tele-, signal-, video- og audioverksemd.pdfSak 07314 Overdraging av tele-, signal-, video- og audioverksemd.pdf
Sak 07314 Vedlegg 1 - Oversikt over styrevedtak i helseføretaka og Helse Vest IKT AS.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/18.06.2014/Sak 07314 Vedlegg 1 - Oversikt over styrevedtak i helseføretaka og Helse Vest IKT AS.pdfSak 07314 Vedlegg 1 - Oversikt over styrevedtak i helseføretaka og Helse Vest IKT AS.pdf
Sak 07414 Regulering lønn - tilsette Helse Vest RHF 2014.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/18.06.2014/Sak 07414 Regulering lønn - tilsette Helse Vest RHF 2014.pdfSak 07414 Regulering lønn - tilsette Helse Vest RHF 2014.pdf
Sak 07514 Orientering om program for pasienttryggleik i Helse Vest 2013 2017. Aktivitet i programmet sitt første år.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/18.06.2014/Sak 07514 Orientering om program for pasienttryggleik i Helse Vest 2013 2017. Aktivitet i programmet sitt første år.pdfSak 07514 Orientering om program for pasienttryggleik i Helse Vest 2013 2017. Aktivitet i programmet sitt første år.pdf
Sak 07614 Orientering om tertialvis rapportering på krav i føretaksmøte og protokoll, 1. tertial 2014.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/18.06.2014/Sak 07614 Orientering om tertialvis rapportering på krav i føretaksmøte og protokoll, 1. tertial 2014.pdfSak 07614 Orientering om tertialvis rapportering på krav i føretaksmøte og protokoll, 1. tertial 2014.pdf
Sak 07614 Vedlegg 1 - Tertialvis rapportering på krav i føretaksprotokoll og oppdragsdokument per 1. tertial 2014.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/18.06.2014/Sak 07614 Vedlegg 1 - Tertialvis rapportering på krav i føretaksprotokoll og oppdragsdokument per 1. tertial 2014.pdfSak 07614 Vedlegg 1 - Tertialvis rapportering på krav i føretaksprotokoll og oppdragsdokument per 1. tertial 2014.pdf
Sak 07714 Orientering om private avtalespesialistar i Helse Vest - status i arbeidet med vidareutvikling av ordninga.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/18.06.2014/Sak 07714 Orientering om private avtalespesialistar i Helse Vest - status i arbeidet med vidareutvikling av ordninga.pdfSak 07714 Orientering om private avtalespesialistar i Helse Vest - status i arbeidet med vidareutvikling av ordninga.pdf
Sak 07814 Orientering om fornya bygningsmessig kartlegging for vedlikehald i føretaksgruppa.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/18.06.2014/Sak 07814 Orientering om fornya bygningsmessig kartlegging for vedlikehald i føretaksgruppa.pdfSak 07814 Orientering om fornya bygningsmessig kartlegging for vedlikehald i føretaksgruppa.pdf
Sak 07914 Orientering om dei regionale helseføretaka sine felleseigde selskap per mai 2014.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/18.06.2014/Sak 07914 Orientering om dei regionale helseføretaka sine felleseigde selskap per mai 2014.pdfSak 07914 Orientering om dei regionale helseføretaka sine felleseigde selskap per mai 2014.pdf
Sak 08014 Orientering om protokoll frå møte i revisjonsutvalet 01.04.2014.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/18.06.2014/Sak 08014 Orientering om protokoll frå møte i revisjonsutvalet 01.04.2014.pdfSak 08014 Orientering om protokoll frå møte i revisjonsutvalet 01.04.2014.pdf
Sak 08014 Vedlegg 1 - Møteprotokoll frå møte i revisjonsutvalet 01.04.2014.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/18.06.2014/Sak 08014 Vedlegg 1 - Møteprotokoll frå møte i revisjonsutvalet 01.04.2014.PDFSak 08014 Vedlegg 1 - Møteprotokoll frå møte i revisjonsutvalet 01.04.2014.PDF
Skriv 01 - Brev til HOD frå Helse Vest RHF, dagsett 020514 - Rapportering til HOD pr. mars 2014.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/18.06.2014/Skriv og meldingar/Skriv 01 - Brev til HOD frå Helse Vest RHF, dagsett 020514 - Rapportering til HOD pr. mars 2014.pdfSkriv 01 - Brev til HOD frå Helse Vest RHF, dagsett 020514 - Rapportering til HOD pr. mars 2014.pdf
Skriv 02 - Kopi av brev frå Fylkesmannen i Hordaland til Helse Fonna HF, dagsett 240414 Avslutning av tilsyn.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/18.06.2014/Skriv og meldingar/Skriv 02 - Kopi av brev frå Fylkesmannen i Hordaland til Helse Fonna HF, dagsett 240414 Avslutning av tilsyn.pdfSkriv 02 - Kopi av brev frå Fylkesmannen i Hordaland til Helse Fonna HF, dagsett 240414 Avslutning av tilsyn.pdf
Skriv 03 - Kopi av brev frå Fylkesmannen i Hordaland til Røde Kors Haugaland, dagsett 020514.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/18.06.2014/Skriv og meldingar/Skriv 03 - Kopi av brev frå Fylkesmannen i Hordaland til Røde Kors Haugaland, dagsett 020514.pdfSkriv 03 - Kopi av brev frå Fylkesmannen i Hordaland til Røde Kors Haugaland, dagsett 020514.pdf
Skriv 04 - Brev frå Helsetilsynet, dagsett 300414 - Landsomfattende tilsyn med helsestasjoner 2013.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/18.06.2014/Skriv og meldingar/Skriv 04 - Brev frå Helsetilsynet, dagsett 300414 - Landsomfattende tilsyn med helsestasjoner 2013.pdfSkriv 04 - Brev frå Helsetilsynet, dagsett 300414 - Landsomfattende tilsyn med helsestasjoner 2013.pdf
Skriv 04 - Vedlegg 1 - Rapport.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/18.06.2014/Skriv og meldingar/Skriv 04 - Vedlegg 1 - Rapport.pdfSkriv 04 - Vedlegg 1 - Rapport.pdf
Skriv 05 - Kopi - Brev frå Nordfjordrådet til Helse Førde, dagsett 070514 - Vedrørande styrevedtak i Helse Vest.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/18.06.2014/Skriv og meldingar/Skriv 05 - Kopi - Brev frå Nordfjordrådet til Helse Førde, dagsett 070514 - Vedrørande styrevedtak i Helse Vest.pdfSkriv 05 - Kopi - Brev frå Nordfjordrådet til Helse Førde, dagsett 070514 - Vedrørande styrevedtak i Helse Vest.pdf
Skriv 05 - Vedlegg 1.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/18.06.2014/Skriv og meldingar/Skriv 05 - Vedlegg 1.pdfSkriv 05 - Vedlegg 1.pdf
Skriv 05 - Vedlegg 2.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/18.06.2014/Skriv og meldingar/Skriv 05 - Vedlegg 2.pdfSkriv 05 - Vedlegg 2.pdf
Skriv 05 - Vedlegg 3.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/18.06.2014/Skriv og meldingar/Skriv 05 - Vedlegg 3.pdfSkriv 05 - Vedlegg 3.pdf
Skriv 05 - Vedlegg 4.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/18.06.2014/Skriv og meldingar/Skriv 05 - Vedlegg 4.pdfSkriv 05 - Vedlegg 4.pdf
Skriv 06 - Kopi av brev frå HOD til Sjukehusaksjonen Nordfjord, dagsett 120514 - Nordfjord sjukehus.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/18.06.2014/Skriv og meldingar/Skriv 06 - Kopi av brev frå HOD til Sjukehusaksjonen Nordfjord, dagsett 120514 - Nordfjord sjukehus.pdfSkriv 06 - Kopi av brev frå HOD til Sjukehusaksjonen Nordfjord, dagsett 120514 - Nordfjord sjukehus.pdf
Skriv 07 - Protokoll frå møte i regionalt brukarutval i Førde 30 04 14.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/18.06.2014/Skriv og meldingar/Skriv 07 - Protokoll frå møte i regionalt brukarutval i Førde 30 04 14.pdfSkriv 07 - Protokoll frå møte i regionalt brukarutval i Førde 30 04 14.pdf

9. mai

Sak 05314 INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE VEST RHF 9. MAI 2014.dochttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/09.05.2014/Sak 05314 INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE VEST RHF 9. MAI 2014.docSak 05314 INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE VEST RHF 9. MAI 2014.doc
Sak 05314 INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE VEST RHF 9. MAI 2014.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/09.05.2014/Sak 05314 INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE VEST RHF 9. MAI 2014.pdfSak 05314 INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE VEST RHF 9. MAI 2014.pdf
Sak 05514 Administrerande direktør si orientering.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/09.05.2014/Sak 05514 Administrerande direktør si orientering.pdfSak 05514 Administrerande direktør si orientering.pdf
Sak 05514 Vedlegg AD si orientering pkt 1 - Rapportering tilsynssaker.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/09.05.2014/Sak 05514 Vedlegg AD si orientering pkt 1 - Rapportering tilsynssaker.pdfSak 05514 Vedlegg AD si orientering pkt 1 - Rapportering tilsynssaker.pdf
Sak 05514 Vedlegg AD si orientering pkt 2 - Orientering om relevante lover, forskrifter og myndigheitskrav i perioden.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/09.05.2014/Sak 05514 Vedlegg AD si orientering pkt 2 - Orientering om relevante lover, forskrifter og myndigheitskrav i perioden.pdfSak 05514 Vedlegg AD si orientering pkt 2 - Orientering om relevante lover, forskrifter og myndigheitskrav i perioden.pdf
Sak 05514 Vedlegg AD si orientering pkt 3 - Oversikt over aktuelle høyringar.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/09.05.2014/Sak 05514 Vedlegg AD si orientering pkt 3 - Oversikt over aktuelle høyringar.pdfSak 05514 Vedlegg AD si orientering pkt 3 - Oversikt over aktuelle høyringar.pdf
Sak 05614 Rapportering frå verksemda per mars 2014.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/09.05.2014/Sak 05614 Rapportering frå verksemda per mars 2014.pdfSak 05614 Rapportering frå verksemda per mars 2014.pdf
Sak 05714 Forslag til regional plan for diagnostikk og og behandling av prostatakreft.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/09.05.2014/Sak 05714 Forslag til regional plan for diagnostikk og og behandling av prostatakreft.pdfSak 05714 Forslag til regional plan for diagnostikk og og behandling av prostatakreft.pdf
Sak 05714 Vedlegg 1 - Regional plan for diagnostikk og behandling av prostatakreft.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/09.05.2014/Sak 05714 Vedlegg 1 - Regional plan for diagnostikk og behandling av prostatakreft.pdfSak 05714 Vedlegg 1 - Regional plan for diagnostikk og behandling av prostatakreft.pdf
Sak 05814 Sal av eigedomar i Jondal kommune.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/09.05.2014/Sak 05814 Sal av eigedomar i Jondal kommune.pdfSak 05814 Sal av eigedomar i Jondal kommune.pdf
Sak 05814 Vedlegg 1 - Styresak 8712 B frå Helse Fonna HF, Sal av eigedommar i Jondal kommune.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/09.05.2014/Sak 05814 Vedlegg 1 - Styresak 8712 B frå Helse Fonna HF, Sal av eigedommar i Jondal kommune.PDFSak 05814 Vedlegg 1 - Styresak 8712 B frå Helse Fonna HF, Sal av eigedommar i Jondal kommune.PDF
Sak 05914 Prolongering av funksjonsperioden til det regionale brukarutvalet i Helse Vest.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/09.05.2014/Sak 05914 Prolongering av funksjonsperioden til det regionale brukarutvalet i Helse Vest.pdfSak 05914 Prolongering av funksjonsperioden til det regionale brukarutvalet i Helse Vest.pdf
Sak 06014 Orientering om Fagleg rapport 2013 - forskingsprosjekt, nasjonale og regionale tenester.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/09.05.2014/Sak 06014 Orientering om Fagleg rapport 2013 - forskingsprosjekt, nasjonale og regionale tenester.pdfSak 06014 Orientering om Fagleg rapport 2013 - forskingsprosjekt, nasjonale og regionale tenester.pdf
Sak 06014 Vedlegg 1 - Faglig rapportering 2013.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/09.05.2014/Sak 06014 Vedlegg 1 - Faglig rapportering 2013.pdfSak 06014 Vedlegg 1 - Faglig rapportering 2013.pdf
Sak 06014 Vedlegg 2 - Fellesrapport frå spesialisthelsetenesta 2013, Forsking og innovasjon til pasientens beste.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/09.05.2014/Sak 06014 Vedlegg 2 - Fellesrapport frå spesialisthelsetenesta 2013, Forsking og innovasjon til pasientens beste.pdfSak 06014 Vedlegg 2 - Fellesrapport frå spesialisthelsetenesta 2013, Forsking og innovasjon til pasientens beste.pdf
Sak 06114 Orientering om Riksrevisjonens undersøkelse om elektronisk meldingsutveksling.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/09.05.2014/Sak 06114 Orientering om Riksrevisjonens undersøkelse om elektronisk meldingsutveksling.pdfSak 06114 Orientering om Riksrevisjonens undersøkelse om elektronisk meldingsutveksling.pdf
Sak 06114 Vedlegg 1 - Riksrevisjonens Undersøkelse Om Elektronisk Meldingsutveksling.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/09.05.2014/Sak 06114 Vedlegg 1 - Riksrevisjonens Undersøkelse Om Elektronisk Meldingsutveksling.PDFSak 06114 Vedlegg 1 - Riksrevisjonens Undersøkelse Om Elektronisk Meldingsutveksling.PDF
Sak 06214 Orientering om forsking og innovasjon i Helse Vest.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/09.05.2014/Sak 06214 Orientering om forsking og innovasjon i Helse Vest.pdfSak 06214 Orientering om forsking og innovasjon i Helse Vest.pdf
Skriv 01 - Rapportering frå verksemda pr. feb 2014.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/09.05.2014/Skriv og meldingar/Skriv 01 - Rapportering frå verksemda pr. feb 2014.pdfSkriv 01 - Rapportering frå verksemda pr. feb 2014.pdf
Skriv 02 - Høyringsfråseng frå Sogn og Fjordande Venstre - Nordfjord sjukehus.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/09.05.2014/Skriv og meldingar/Skriv 02 - Høyringsfråseng frå Sogn og Fjordande Venstre - Nordfjord sjukehus.pdfSkriv 02 - Høyringsfråseng frå Sogn og Fjordande Venstre - Nordfjord sjukehus.pdf
Skriv 03 - Kopi av brev frå tillitsvalde og verneombod ved Nordfjord Sjukehus og Nordfjord Psykiatrisenter.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/09.05.2014/Skriv og meldingar/Skriv 03 - Kopi av brev frå tillitsvalde og verneombod ved Nordfjord Sjukehus og Nordfjord Psykiatrisenter.pdfSkriv 03 - Kopi av brev frå tillitsvalde og verneombod ved Nordfjord Sjukehus og Nordfjord Psykiatrisenter.pdf
Skriv 04 - Brev frå Helse Vest til Helse Førde HF - Oppfølging styrevedtak - Nordfjord sjukehus.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/09.05.2014/Skriv og meldingar/Skriv 04 - Brev frå Helse Vest til Helse Førde HF - Oppfølging styrevedtak - Nordfjord sjukehus.pdfSkriv 04 - Brev frå Helse Vest til Helse Førde HF - Oppfølging styrevedtak - Nordfjord sjukehus.pdf
Skriv 05 - Brev frå Landsforeningen for pårørande for psykisk helse til Helse Vest - Helse Førde og psykisk helsevern.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/09.05.2014/Skriv og meldingar/Skriv 05 - Brev frå Landsforeningen for pårørande for psykisk helse til Helse Vest - Helse Førde og psykisk helsevern.pdfSkriv 05 - Brev frå Landsforeningen for pårørande for psykisk helse til Helse Vest - Helse Førde og psykisk helsevern.pdf
Skriv 06 - Brev frå Helse Vest til HOD - Brukermedverknad og samhandling med styra i HF-a.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/09.05.2014/Skriv og meldingar/Skriv 06 - Brev frå Helse Vest til HOD - Brukermedverknad og samhandling med styra i HF-a.pdfSkriv 06 - Brev frå Helse Vest til HOD - Brukermedverknad og samhandling med styra i HF-a.pdf
Skriv 07 - Invitasjon til SYSE utvalget.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/09.05.2014/Skriv og meldingar/Skriv 07 - Invitasjon til SYSE utvalget.pdfSkriv 07 - Invitasjon til SYSE utvalget.pdf
Skriv 08 - RBU protokoll mars 2014.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/09.05.2014/Skriv og meldingar/Skriv 08 - RBU protokoll mars 2014.pdfSkriv 08 - RBU protokoll mars 2014.pdf
Sak 05514 Administrerande direktør si orientering.DOChttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/09.05.2014/Sak 05514 Administrerande direktør si orientering.DOCSak 05514 Administrerande direktør si orientering.DOC

2. april

Sak 03714 INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE VEST RHF 2. APRIL 2014.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/02.04.2014/Sak 03714 INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE VEST RHF 2. APRIL 2014.pdfSak 03714 INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE VEST RHF 2. APRIL 2014.pdf
Sak 04014 Administrerande direktør si orientering.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/02.04.2014/Sak 04014 Administrerande direktør si orientering.pdfSak 04014 Administrerande direktør si orientering.pdf
Sak 04014 Vedlegg AD si orientering pkt 2 - Orientering om relevante lov, forskrift og myndigheitskrav.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/02.04.2014/Sak 04014 Vedlegg AD si orientering pkt 2 - Orientering om relevante lov, forskrift og myndigheitskrav.pdfSak 04014 Vedlegg AD si orientering pkt 2 - Orientering om relevante lov, forskrift og myndigheitskrav.pdf
Sak 04014 Vedlegg AD si orientering pkt 3 - Oversikt over høyringar.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/02.04.2014/Sak 04014 Vedlegg AD si orientering pkt 3 - Oversikt over høyringar.pdfSak 04014 Vedlegg AD si orientering pkt 3 - Oversikt over høyringar.pdf
Sak 04014 Vedlegg AD si orientering pkt 4 - Oppfølging av ESA sin konklusjon i sak om den norske sjukehusapotekordninga.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/02.04.2014/Sak 04014 Vedlegg AD si orientering pkt 4 - Oppfølging av ESA sin konklusjon i sak om den norske sjukehusapotekordninga.pdfSak 04014 Vedlegg AD si orientering pkt 4 - Oppfølging av ESA sin konklusjon i sak om den norske sjukehusapotekordninga.pdf
Sak 04114 Rapportering frå verksemda per februar 2014.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/02.04.2014/Sak 04114 Rapportering frå verksemda per februar 2014.pdfSak 04114 Rapportering frå verksemda per februar 2014.pdf
Sak 04214 Vedlegg 1 - Konsernrekneskap 2013 med noter og kontantstraumoppstilling for Helse Vest.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/02.04.2014/Sak 04214 Vedlegg 1 - Konsernrekneskap 2013 med noter og kontantstraumoppstilling for Helse Vest.pdfSak 04214 Vedlegg 1 - Konsernrekneskap 2013 med noter og kontantstraumoppstilling for Helse Vest.pdf
Sak 04214 Vedlegg 2 - Årsmelding frå styret 2013.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/02.04.2014/Sak 04214 Vedlegg 2 - Årsmelding frå styret 2013.pdfSak 04214 Vedlegg 2 - Årsmelding frå styret 2013.pdf
Sak 04214 Vedlegg 3 - Revisjon 2013 oppsummering Helse Vest RHF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/02.04.2014/Sak 04214 Vedlegg 3 - Revisjon 2013 oppsummering Helse Vest RHF.pdfSak 04214 Vedlegg 3 - Revisjon 2013 oppsummering Helse Vest RHF.pdf
Sak 04214 Årsrekneskap og årsmelding 2013.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/02.04.2014/Sak 04214 Årsrekneskap og årsmelding 2013.pdfSak 04214 Årsrekneskap og årsmelding 2013.pdf
Sak 04314 Retningslinjer for brukarmedverknad i Helse Vest.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/02.04.2014/Sak 04314 Retningslinjer for brukarmedverknad i Helse Vest.pdfSak 04314 Retningslinjer for brukarmedverknad i Helse Vest.pdf
Sak 04314 Vedlegg 1 - Forslag til retningslinjer for brukarmedverknad i Helse Vest.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/02.04.2014/Sak 04314 Vedlegg 1 - Forslag til retningslinjer for brukarmedverknad i Helse Vest.pdfSak 04314 Vedlegg 1 - Forslag til retningslinjer for brukarmedverknad i Helse Vest.pdf
Sak 04314 Vedlegg 10 - Høyringssvar frå regionalt brukarutval i Helse Vest.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/02.04.2014/Sak 04314 Vedlegg 10 - Høyringssvar frå regionalt brukarutval i Helse Vest.pdfSak 04314 Vedlegg 10 - Høyringssvar frå regionalt brukarutval i Helse Vest.pdf
Sak 04314 Vedlegg 11 - Høyringssvar frå KS Sogn og Fjordane.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/02.04.2014/Sak 04314 Vedlegg 11 - Høyringssvar frå KS Sogn og Fjordane.pdfSak 04314 Vedlegg 11 - Høyringssvar frå KS Sogn og Fjordane.pdf
Sak 04314 Vedlegg 2 - Høyringssvar frå Helse Førde HF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/02.04.2014/Sak 04314 Vedlegg 2 - Høyringssvar frå Helse Førde HF.pdfSak 04314 Vedlegg 2 - Høyringssvar frå Helse Førde HF.pdf
Sak 04314 Vedlegg 3 - Høyringssvar frå Helse Bergen HF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/02.04.2014/Sak 04314 Vedlegg 3 - Høyringssvar frå Helse Bergen HF.pdfSak 04314 Vedlegg 3 - Høyringssvar frå Helse Bergen HF.pdf
Sak 04314 Vedlegg 4 - Høyringssvar frå Helse Stavanger HF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/02.04.2014/Sak 04314 Vedlegg 4 - Høyringssvar frå Helse Stavanger HF.pdfSak 04314 Vedlegg 4 - Høyringssvar frå Helse Stavanger HF.pdf
Sak 04314 Vedlegg 5 - Høyringssvar frå Helse Fonna HF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/02.04.2014/Sak 04314 Vedlegg 5 - Høyringssvar frå Helse Fonna HF.pdfSak 04314 Vedlegg 5 - Høyringssvar frå Helse Fonna HF.pdf
Sak 04314 Vedlegg 6 - Høyringssvar frå brukarutvalet i Sogn og Fjordane.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/02.04.2014/Sak 04314 Vedlegg 6 - Høyringssvar frå brukarutvalet i Sogn og Fjordane.pdfSak 04314 Vedlegg 6 - Høyringssvar frå brukarutvalet i Sogn og Fjordane.pdf
Sak 04314 Vedlegg 7 - Høyringssvar frå brukarutvalet i Helse Bergen HF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/02.04.2014/Sak 04314 Vedlegg 7 - Høyringssvar frå brukarutvalet i Helse Bergen HF.pdfSak 04314 Vedlegg 7 - Høyringssvar frå brukarutvalet i Helse Bergen HF.pdf
Sak 04314 Vedlegg 8 - Høyringssvar frå brukarutvalet i Helse Stavanger HF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/02.04.2014/Sak 04314 Vedlegg 8 - Høyringssvar frå brukarutvalet i Helse Stavanger HF.pdfSak 04314 Vedlegg 8 - Høyringssvar frå brukarutvalet i Helse Stavanger HF.pdf
Sak 04314 vedlegg 9 - Høyringssvar frå brukarutvalet i Helse Fonna HF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/02.04.2014/Sak 04314 vedlegg 9 - Høyringssvar frå brukarutvalet i Helse Fonna HF.pdfSak 04314 vedlegg 9 - Høyringssvar frå brukarutvalet i Helse Fonna HF.pdf
Sak 04414 Utgreiing, behandling og oppfølging av pasientar med kronisk utmattingssyndrom CFS ME i Helse Vest.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/02.04.2014/Sak 04414 Utgreiing, behandling og oppfølging av pasientar med kronisk utmattingssyndrom CFS ME i Helse Vest.pdfSak 04414 Utgreiing, behandling og oppfølging av pasientar med kronisk utmattingssyndrom CFS ME i Helse Vest.pdf
Sak 04414 Vedlegg 1 - Rapport CFS ME i Helse Vest.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/02.04.2014/Sak 04414 Vedlegg 1 - Rapport CFS ME i Helse Vest.pdfSak 04414 Vedlegg 1 - Rapport CFS ME i Helse Vest.pdf
Sak 04414 Vedlegg 2 - Høringssvar frå Helse Stavanger HF.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/02.04.2014/Sak 04414 Vedlegg 2 - Høringssvar frå Helse Stavanger HF.PDFSak 04414 Vedlegg 2 - Høringssvar frå Helse Stavanger HF.PDF
Sak 04414 Vedlegg 3 - Høyringssvar frå Helse Fonna HF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/02.04.2014/Sak 04414 Vedlegg 3 - Høyringssvar frå Helse Fonna HF.pdfSak 04414 Vedlegg 3 - Høyringssvar frå Helse Fonna HF.pdf
Sak 04414 Vedlegg 4 - Høyringssvar frå helse Førde HF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/02.04.2014/Sak 04414 Vedlegg 4 - Høyringssvar frå helse Førde HF.pdfSak 04414 Vedlegg 4 - Høyringssvar frå helse Førde HF.pdf
Sak 04414 Vedlegg 5 - Brev ME - foreningen, Rogaland fylkeslag.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/02.04.2014/Sak 04414 Vedlegg 5 - Brev ME - foreningen, Rogaland fylkeslag.PDFSak 04414 Vedlegg 5 - Brev ME - foreningen, Rogaland fylkeslag.PDF
Sak 04514 Sal av eigedommar ved Valen sjukehus i Kvinherad kommune.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/02.04.2014/Sak 04514 Sal av eigedommar ved Valen sjukehus i Kvinherad kommune.pdfSak 04514 Sal av eigedommar ved Valen sjukehus i Kvinherad kommune.pdf
Sak 04514 Vedlegg 1 - Styresak 101-13 Helse Fonna HF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/02.04.2014/Sak 04514 Vedlegg 1 - Styresak 101-13 Helse Fonna HF.pdfSak 04514 Vedlegg 1 - Styresak 101-13 Helse Fonna HF.pdf
Sak 04514 Vedlegg 2 - Vedlegg til styresak 101-13 Helse Fonna HF, utskrift frå grunnbok.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/02.04.2014/Sak 04514 Vedlegg 2 - Vedlegg til styresak 101-13 Helse Fonna HF, utskrift frå grunnbok.pdfSak 04514 Vedlegg 2 - Vedlegg til styresak 101-13 Helse Fonna HF, utskrift frå grunnbok.pdf
Sak 04614 Strategiske midler til investeringprosjekt i private ideelle institusjonar med avtale med Helse Vest RHF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/02.04.2014/Sak 04614 Strategiske midler til investeringprosjekt i private ideelle institusjonar med avtale med Helse Vest RHF.pdfSak 04614 Strategiske midler til investeringprosjekt i private ideelle institusjonar med avtale med Helse Vest RHF.pdf
Sak 04714 Plan for internrevisjon 2014.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/02.04.2014/Sak 04714 Plan for internrevisjon 2014.pdfSak 04714 Plan for internrevisjon 2014.pdf
Sak 04714 Vedlegg 1 - Plan for internrevisjon 2013-2014.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/02.04.2014/Sak 04714 Vedlegg 1 - Plan for internrevisjon 2013-2014.PDFSak 04714 Vedlegg 1 - Plan for internrevisjon 2013-2014.PDF
Sak 04814 Vedlegg 1 - Årsrapport for revisjonsutval og internrevisjon 2013.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/02.04.2014/Sak 04814 Vedlegg 1 - Årsrapport for revisjonsutval og internrevisjon 2013.PDFSak 04814 Vedlegg 1 - Årsrapport for revisjonsutval og internrevisjon 2013.PDF
Sak 04814 Årsrapport for revisjonsutval og internrevisjon 2013.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/02.04.2014/Sak 04814 Årsrapport for revisjonsutval og internrevisjon 2013.pdfSak 04814 Årsrapport for revisjonsutval og internrevisjon 2013.pdf
Sak 04914 Etablering av nasjonalt system for innføring av nye metodar - Dei regionale helseføretaka sin rolle og ansvar.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/02.04.2014/Sak 04914 Etablering av nasjonalt system for innføring av nye metodar - Dei regionale helseføretaka sin rolle og ansvar.pdfSak 04914 Etablering av nasjonalt system for innføring av nye metodar - Dei regionale helseføretaka sin rolle og ansvar.pdf
Sak 05014 Orientering om årsmelding 2013 frå pasient- og brukaromboda i Helse Vest.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/02.04.2014/Sak 05014 Orientering om årsmelding 2013 frå pasient- og brukaromboda i Helse Vest.pdfSak 05014 Orientering om årsmelding 2013 frå pasient- og brukaromboda i Helse Vest.pdf
Sak 05014 Vedlegg 1 Årsmelding 2013 frå Pasient- og brukaromboda - Hordaland.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/02.04.2014/Sak 05014 Vedlegg 1 Årsmelding 2013 frå Pasient- og brukaromboda - Hordaland.PDFSak 05014 Vedlegg 1 Årsmelding 2013 frå Pasient- og brukaromboda - Hordaland.PDF
Sak 05014 Vedlegg 2 - Årsmelding 2013 frå Pasient- og brukaromboda - Rogaland.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/02.04.2014/Sak 05014 Vedlegg 2 - Årsmelding 2013 frå Pasient- og brukaromboda - Rogaland.PDFSak 05014 Vedlegg 2 - Årsmelding 2013 frå Pasient- og brukaromboda - Rogaland.PDF
Sak 05014 Vedlegg 3 - Årsmelding 2013 frå Pasient- og brukaromboda - Sogn og Fjordande.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/02.04.2014/Sak 05014 Vedlegg 3 - Årsmelding 2013 frå Pasient- og brukaromboda - Sogn og Fjordande.PDFSak 05014 Vedlegg 3 - Årsmelding 2013 frå Pasient- og brukaromboda - Sogn og Fjordande.PDF
Sak 05014 Vedlegg 4 - Pasient- og brukaromboda felles årsmelding for 2013.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/02.04.2014/Sak 05014 Vedlegg 4 - Pasient- og brukaromboda felles årsmelding for 2013.pdfSak 05014 Vedlegg 4 - Pasient- og brukaromboda felles årsmelding for 2013.pdf
Sak 05114 Orientering om protokollar frå møte i revisjonsutvalet 03.12.13 og 03.03.14.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/02.04.2014/Sak 05114 Orientering om protokollar frå møte i revisjonsutvalet 03.12.13 og 03.03.14.pdfSak 05114 Orientering om protokollar frå møte i revisjonsutvalet 03.12.13 og 03.03.14.pdf
Sak 05114 Vedlegg 1 - Protokoll 03.12.13.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/02.04.2014/Sak 05114 Vedlegg 1 - Protokoll 03.12.13.PDFSak 05114 Vedlegg 1 - Protokoll 03.12.13.PDF
Sak 05114 Vedlegg 2 - Protokoll 03.03.14.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/02.04.2014/Sak 05114 Vedlegg 2 - Protokoll 03.03.14.PDFSak 05114 Vedlegg 2 - Protokoll 03.03.14.PDF
Skriv - Brev frå HOD til Helse Vest RHF, dagsett 110314 - Ny eierskapsmelding - innspill.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/02.04.2014/Skriv og meldingar/Skriv - Brev frå HOD til Helse Vest RHF, dagsett 110314 - Ny eierskapsmelding - innspill.pdfSkriv - Brev frå HOD til Helse Vest RHF, dagsett 110314 - Ny eierskapsmelding - innspill.pdf
Skriv - Brev frå HOD til Helse Vest RHF, dagsett 170314 - Invitasjon til Helsekonferansen 2014.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/02.04.2014/Skriv og meldingar/Skriv - Brev frå HOD til Helse Vest RHF, dagsett 170314 - Invitasjon til Helsekonferansen 2014.pdfSkriv - Brev frå HOD til Helse Vest RHF, dagsett 170314 - Invitasjon til Helsekonferansen 2014.pdf
Skriv - Brev frå Helse Vest RHF til HOD, dagsett 180314 - Rapportering frå Helse Vest RHF per januar 2014.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/02.04.2014/Skriv og meldingar/Skriv - Brev frå Helse Vest RHF til HOD, dagsett 180314 - Rapportering frå Helse Vest RHF per januar 2014.pdfSkriv - Brev frå Helse Vest RHF til HOD, dagsett 180314 - Rapportering frå Helse Vest RHF per januar 2014.pdf
Skriv - Kopi av brev frå Helse Stavanger HF til Fylkesmannen i Rogaland, dagsett 270214, etter tilsyn.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/02.04.2014/Skriv og meldingar/Skriv - Kopi av brev frå Helse Stavanger HF til Fylkesmannen i Rogaland, dagsett 270214, etter tilsyn.pdfSkriv - Kopi av brev frå Helse Stavanger HF til Fylkesmannen i Rogaland, dagsett 270214, etter tilsyn.pdf
Skriv - Protokoll fra RBU, dagsett 210214.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/02.04.2014/Skriv og meldingar/Skriv - Protokoll fra RBU, dagsett 210214.pdfSkriv - Protokoll fra RBU, dagsett 210214.pdf

4. mars

Sak 02814 INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE VEST RHF 4. MARS 2014.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/04.03.2014/Sak 02814 INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE VEST RHF 4. MARS 2014.pdfSak 02814 INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE VEST RHF 4. MARS 2014.pdf
Sak 03014 Administrerande direktør si orientering.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/04.03.2014/Sak 03014 Administrerande direktør si orientering.pdfSak 03014 Administrerande direktør si orientering.pdf
Sak 03014 Vedlegg AD si orientering pkt 1 - Rapportering tilsynssaker.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/04.03.2014/Sak 03014 Vedlegg AD si orientering pkt 1 - Rapportering tilsynssaker.pdfSak 03014 Vedlegg AD si orientering pkt 1 - Rapportering tilsynssaker.pdf
Sak 03014 Vedlegg AD si orientering pkt 2 - Oversikt over lover, forskrifter og myndigheitskrav i perioden.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/04.03.2014/Sak 03014 Vedlegg AD si orientering pkt 2 - Oversikt over lover, forskrifter og myndigheitskrav i perioden.pdfSak 03014 Vedlegg AD si orientering pkt 2 - Oversikt over lover, forskrifter og myndigheitskrav i perioden.pdf
Sak 03014 Vedlegg AD si orientering pkt 3 - Oversikt over aktuelle høringer.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/04.03.2014/Sak 03014 Vedlegg AD si orientering pkt 3 - Oversikt over aktuelle høringer.pdfSak 03014 Vedlegg AD si orientering pkt 3 - Oversikt over aktuelle høringer.pdf
Sak 03014 Vedlegg AD si orientering pkt 4 - Resultatnotat 2013.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/04.03.2014/Sak 03014 Vedlegg AD si orientering pkt 4 - Resultatnotat 2013.pdfSak 03014 Vedlegg AD si orientering pkt 4 - Resultatnotat 2013.pdf
Sak 03114 Rapportering frå verksemda per januar 2014.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/04.03.2014/Sak 03114 Rapportering frå verksemda per januar 2014.pdfSak 03114 Rapportering frå verksemda per januar 2014.pdf
Sak 03214 Styringsdokument 2014 til helseføretaka og Helse Vest IKT AS.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/04.03.2014/Sak 03214 Styringsdokument 2014 til helseføretaka og Helse Vest IKT AS.pdfSak 03214 Styringsdokument 2014 til helseføretaka og Helse Vest IKT AS.pdf
Sak 03214 Vedlegg 1 - Styringsdokument 2014 Helse Stavanger HF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/04.03.2014/Sak 03214 Vedlegg 1 - Styringsdokument 2014 Helse Stavanger HF.pdfSak 03214 Vedlegg 1 - Styringsdokument 2014 Helse Stavanger HF.pdf
Sak 03214 Vedlegg 2 - Styringsdokument 2014 Helse Bergen HF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/04.03.2014/Sak 03214 Vedlegg 2 - Styringsdokument 2014 Helse Bergen HF.pdfSak 03214 Vedlegg 2 - Styringsdokument 2014 Helse Bergen HF.pdf
Sak 03214 Vedlegg 3 - Styringsdokument 2014 Helse Fonna HF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/04.03.2014/Sak 03214 Vedlegg 3 - Styringsdokument 2014 Helse Fonna HF.pdfSak 03214 Vedlegg 3 - Styringsdokument 2014 Helse Fonna HF.pdf
Sak 03214 Vedlegg 4 - Styringsdokument 2014 Helse Førde HF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/04.03.2014/Sak 03214 Vedlegg 4 - Styringsdokument 2014 Helse Førde HF.pdfSak 03214 Vedlegg 4 - Styringsdokument 2014 Helse Førde HF.pdf
Sak 03214 Vedlegg 5 - Vedlegg 1 til styringsdokumentet 2014 til helseføretaka - Utdanning av personell.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/04.03.2014/Sak 03214 Vedlegg 5 - Vedlegg 1 til styringsdokumentet 2014 til helseføretaka - Utdanning av personell.pdfSak 03214 Vedlegg 5 - Vedlegg 1 til styringsdokumentet 2014 til helseføretaka - Utdanning av personell.pdf
Sak 03214 Vedlegg 6 - Vedlegg 2 til styringsdokumentet 2014 til helseføretaka - mal for rapportering.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/04.03.2014/Sak 03214 Vedlegg 6 - Vedlegg 2 til styringsdokumentet 2014 til helseføretaka - mal for rapportering.PDFSak 03214 Vedlegg 6 - Vedlegg 2 til styringsdokumentet 2014 til helseføretaka - mal for rapportering.PDF
Sak 03214 Vedlegg 7 - Styringsdokument 2014 til Sjukehusapoteka Vest HF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/04.03.2014/Sak 03214 Vedlegg 7 - Styringsdokument 2014 til Sjukehusapoteka Vest HF.pdfSak 03214 Vedlegg 7 - Styringsdokument 2014 til Sjukehusapoteka Vest HF.pdf
Sak 03214 Vedlegg 8 - Styringsdokument 2014 Helse Vest IKT AS.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/04.03.2014/Sak 03214 Vedlegg 8 - Styringsdokument 2014 Helse Vest IKT AS.pdfSak 03214 Vedlegg 8 - Styringsdokument 2014 Helse Vest IKT AS.pdf
Sak 03214 Vedlegg 9 - Vedlegg til styringsdokumentet 2014 til Sjukehusapoteka Vest HF - Mal for rapportering.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/04.03.2014/Sak 03214 Vedlegg 9 - Vedlegg til styringsdokumentet 2014 til Sjukehusapoteka Vest HF - Mal for rapportering.PDFSak 03214 Vedlegg 9 - Vedlegg til styringsdokumentet 2014 til Sjukehusapoteka Vest HF - Mal for rapportering.PDF
Sak 03314 Vedlegg 1 - Årleg melding 2013 for Helse Vest RHF 19.2.14.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/04.03.2014/Sak 03314 Vedlegg 1 - Årleg melding 2013 for Helse Vest RHF 19.2.14.pdfSak 03314 Vedlegg 1 - Årleg melding 2013 for Helse Vest RHF 19.2.14.pdf
Sak 03314 Vedlegg 2 - Årleg melding 2013 for RBU i Helse Vest.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/04.03.2014/Sak 03314 Vedlegg 2 - Årleg melding 2013 for RBU i Helse Vest.pdfSak 03314 Vedlegg 2 - Årleg melding 2013 for RBU i Helse Vest.pdf
Sak 03314 Vedlegg 3 - Rapporteringsmatrise til HOD.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/04.03.2014/Sak 03314 Vedlegg 3 - Rapporteringsmatrise til HOD.pdfSak 03314 Vedlegg 3 - Rapporteringsmatrise til HOD.pdf
Sak 03314 Årleg melding for 2013.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/04.03.2014/Sak 03314 Årleg melding for 2013.pdfSak 03314 Årleg melding for 2013.pdf
Sak 03414 Rapportering på HMS og kvalitetsområdet.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/04.03.2014/Sak 03414 Rapportering på HMS og kvalitetsområdet.pdfSak 03414 Rapportering på HMS og kvalitetsområdet.pdf
Sak 03514 Vedlegg 1 - Vedtekter for Helse Vest RHF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/04.03.2014/Sak 03514 Vedlegg 1 - Vedtekter for Helse Vest RHF.pdfSak 03514 Vedlegg 1 - Vedtekter for Helse Vest RHF.pdf
Sak 03514 Vedlegg 2 - Styreinstruks for Helse Vest RHF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/04.03.2014/Sak 03514 Vedlegg 2 - Styreinstruks for Helse Vest RHF.pdfSak 03514 Vedlegg 2 - Styreinstruks for Helse Vest RHF.pdf
Sak 03514 Vedlegg 3 - Instruks for administrerande direktør i Helse Vest RHF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/04.03.2014/Sak 03514 Vedlegg 3 - Instruks for administrerande direktør i Helse Vest RHF.pdfSak 03514 Vedlegg 3 - Instruks for administrerande direktør i Helse Vest RHF.pdf
Sak 03514 Vedlegg 4 - Fullmaktsstruktur i Helse Vest RHF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/04.03.2014/Sak 03514 Vedlegg 4 - Fullmaktsstruktur i Helse Vest RHF.pdfSak 03514 Vedlegg 4 - Fullmaktsstruktur i Helse Vest RHF.pdf
Sak 03514 Vedlegg 5 - Rettleiar for styrearbeid i regionale helseføretak.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/04.03.2014/Sak 03514 Vedlegg 5 - Rettleiar for styrearbeid i regionale helseføretak.pdfSak 03514 Vedlegg 5 - Rettleiar for styrearbeid i regionale helseføretak.pdf
Sak 03514 Vedlegg 6 - Etiske Retningslinjer for føretaksgruppa Helse Vest.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/04.03.2014/Sak 03514 Vedlegg 6 - Etiske Retningslinjer for føretaksgruppa Helse Vest.pdfSak 03514 Vedlegg 6 - Etiske Retningslinjer for føretaksgruppa Helse Vest.pdf
Sak 03514 Vedlegg 7 - Regjeringa si eigarpolitikk.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/04.03.2014/Sak 03514 Vedlegg 7 - Regjeringa si eigarpolitikk.pdfSak 03514 Vedlegg 7 - Regjeringa si eigarpolitikk.pdf
Sak 03514 Årleg gjennomgang av styrande dokument for styret i Helse Vest RHF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/04.03.2014/Sak 03514 Årleg gjennomgang av styrande dokument for styret i Helse Vest RHF.pdfSak 03514 Årleg gjennomgang av styrande dokument for styret i Helse Vest RHF.pdf
Skriv - Brev frå Fjell kommune til Helse Vest RHF, dagsett 080214 - Bildediagnostikk lokalmedisinsk senter.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/04.03.2014/Skriv og meldingar/Skriv - Brev frå Fjell kommune til Helse Vest RHF, dagsett 080214 - Bildediagnostikk lokalmedisinsk senter.pdfSkriv - Brev frå Fjell kommune til Helse Vest RHF, dagsett 080214 - Bildediagnostikk lokalmedisinsk senter.pdf
Skriv - Brev frå Fylkesmannen i Hordaland til Hospitalet Betanien, dagsett 270114 - Avslutning av tilsyn.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/04.03.2014/Skriv og meldingar/Skriv - Brev frå Fylkesmannen i Hordaland til Hospitalet Betanien, dagsett 270114 - Avslutning av tilsyn.pdfSkriv - Brev frå Fylkesmannen i Hordaland til Hospitalet Betanien, dagsett 270114 - Avslutning av tilsyn.pdf
Skriv - Brev frå Helse Vest RHF til HOD, dagsett 030114 - Rapportering frå Helse Vest RHF per november 2013.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/04.03.2014/Skriv og meldingar/Skriv - Brev frå Helse Vest RHF til HOD, dagsett 030114 - Rapportering frå Helse Vest RHF per november 2013.pdfSkriv - Brev frå Helse Vest RHF til HOD, dagsett 030114 - Rapportering frå Helse Vest RHF per november 2013.pdf
Skriv - Protokoll fra RBU, dagsett 290114.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/04.03.2014/Skriv og meldingar/Skriv - Protokoll fra RBU, dagsett 290114.pdfSkriv - Protokoll fra RBU, dagsett 290114.pdf
Skriv - Vedlegg til brev frå Fjell Kommune.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/04.03.2014/Skriv og meldingar/Skriv - Vedlegg til brev frå Fjell Kommune.pdfSkriv - Vedlegg til brev frå Fjell Kommune.pdf

​20. februar

Sak 02314 INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE VEST RHF 200214.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/20.02.2014/Sak 02314 INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE VEST RHF 200214.pdfSak 02314 INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE VEST RHF 200214.pdf
Sak 02414 Endring av vedtektene i helseføretaka.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/20.02.2014/Sak 02414 Endring av vedtektene i helseføretaka.pdfSak 02414 Endring av vedtektene i helseføretaka.pdf
Sak 02414 Vedlegg 1 - Vedtekter for Helse Vest RHF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/20.02.2014/Sak 02414 Vedlegg 1 - Vedtekter for Helse Vest RHF.pdfSak 02414 Vedlegg 1 - Vedtekter for Helse Vest RHF.pdf
Sak 02514 Val av nye styre i underliggjande helseføretak.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/20.02.2014/Sak 02514 Val av nye styre i underliggjande helseføretak.pdfSak 02514 Val av nye styre i underliggjande helseføretak.pdf

5. februar

Sak 00214 INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE VEST RHF 5. FEBRUAR 2014.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/05.02.2014/Sak 00214 INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE VEST RHF 5. FEBRUAR 2014.pdfSak 00214 INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE VEST RHF 5. FEBRUAR 2014.pdf
Sak 00414 Vedlegg 1 - Gjennomført Årsplan 2013 per desember 2013.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/05.02.2014/Sak 00414 Vedlegg 1 - Gjennomført Årsplan 2013 per desember 2013.pdfSak 00414 Vedlegg 1 - Gjennomført Årsplan 2013 per desember 2013.pdf
Sak 00614 Endringar i møteplan for styret i Helse Vest RHF 2014.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/05.02.2014/Sak 00614 Endringar i møteplan for styret i Helse Vest RHF 2014.pdfSak 00614 Endringar i møteplan for styret i Helse Vest RHF 2014.pdf
Sak 00614 Vedlegg 1 - Årsplan RHF-styret 2014 per januar 2014.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/05.02.2014/Sak 00614 Vedlegg 1 - Årsplan RHF-styret 2014 per januar 2014.pdfSak 00614 Vedlegg 1 - Årsplan RHF-styret 2014 per januar 2014.pdf
Sak 00614 Vedlegg 2 - Årshjul RHF-styret 2014.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/05.02.2014/Sak 00614 Vedlegg 2 - Årshjul RHF-styret 2014.pdfSak 00614 Vedlegg 2 - Årshjul RHF-styret 2014.pdf
Sak 00714 Administrerande direktør si orientering.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/05.02.2014/Sak 00714 Administrerande direktør si orientering.pdfSak 00714 Administrerande direktør si orientering.pdf
Sak 00714 Vedlegg AD Si orientering pkt 1-9.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/05.02.2014/Sak 00714 Vedlegg AD Si orientering pkt 1-9.pdfSak 00714 Vedlegg AD Si orientering pkt 1-9.pdf
Sak 00814 Rapportering frå verksemda per desember 2013.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/05.02.2014/Sak 00814 Rapportering frå verksemda per desember 2013.pdfSak 00814 Rapportering frå verksemda per desember 2013.pdf
Sak 00914 Konsernbudsjett 2014 og justering av inntektsramma til helseføretaka.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/05.02.2014/Sak 00914 Konsernbudsjett 2014 og justering av inntektsramma til helseføretaka.pdfSak 00914 Konsernbudsjett 2014 og justering av inntektsramma til helseføretaka.pdf
Sak 00914 Vedlegg_1_Notat_Justering_budsjett_HDO_HF_Naudnett.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/05.02.2014/Sak 00914 Vedlegg_1_Notat_Justering_budsjett_HDO_HF_Naudnett.pdfSak 00914 Vedlegg_1_Notat_Justering_budsjett_HDO_HF_Naudnett.pdf
Sak 01014 Budsjett 2014 for Helse Vest RHF - administrasjonen.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/05.02.2014/Sak 01014 Budsjett 2014 for Helse Vest RHF - administrasjonen.pdfSak 01014 Budsjett 2014 for Helse Vest RHF - administrasjonen.pdf
Sak 01014 Vedlegg 1 - Notat, Bemanning i Helse Vest administrasjonen.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/05.02.2014/Sak 01014 Vedlegg 1 - Notat, Bemanning i Helse Vest administrasjonen.pdfSak 01014 Vedlegg 1 - Notat, Bemanning i Helse Vest administrasjonen.pdf
Sak 01114 Oppdragsdokument til Helse Vest RHF 2014.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/05.02.2014/Sak 01114 Oppdragsdokument til Helse Vest RHF 2014.pdfSak 01114 Oppdragsdokument til Helse Vest RHF 2014.pdf
Sak 01114 Vedlegg 1 - Oppdragsdokument Helse Vest RHF 2014.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/05.02.2014/Sak 01114 Vedlegg 1 - Oppdragsdokument Helse Vest RHF 2014.pdfSak 01114 Vedlegg 1 - Oppdragsdokument Helse Vest RHF 2014.pdf
Sak 01114 Vedlegg 2 - Statsråden sin sjukehustale 7. januar 2014.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/05.02.2014/Sak 01114 Vedlegg 2 - Statsråden sin sjukehustale 7. januar 2014.pdfSak 01114 Vedlegg 2 - Statsråden sin sjukehustale 7. januar 2014.pdf
Sak 01214 Protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest 19. desember 2013 og protokoll frå 2 føretaksmøte 7. januar 2014.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/05.02.2014/Sak 01214 Protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest 19. desember 2013 og protokoll frå 2 føretaksmøte 7. januar 2014.pdfSak 01214 Protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest 19. desember 2013 og protokoll frå 2 føretaksmøte 7. januar 2014.pdf
Sak 01214 Vedlegg 1 - Protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF 19. desember 2013.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/05.02.2014/Sak 01214 Vedlegg 1 - Protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF 19. desember 2013.pdfSak 01214 Vedlegg 1 - Protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF 19. desember 2013.pdf
Sak 01214 Vedlegg 2 - Protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF 7. januar 2014 kl 0915.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/05.02.2014/Sak 01214 Vedlegg 2 - Protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF 7. januar 2014 kl 0915.pdfSak 01214 Vedlegg 2 - Protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF 7. januar 2014 kl 0915.pdf
Sak 01214 Vedlegg 3 - Førebels Protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF 7. januar 2014 kl 1400.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/05.02.2014/Sak 01214 Vedlegg 3 - Førebels Protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF 7. januar 2014 kl 1400.pdfSak 01214 Vedlegg 3 - Førebels Protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF 7. januar 2014 kl 1400.pdf
Sak 01214 Vedlegg 4 - Vedtekter for Helse Vest RHF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/05.02.2014/Sak 01214 Vedlegg 4 - Vedtekter for Helse Vest RHF.pdfSak 01214 Vedlegg 4 - Vedtekter for Helse Vest RHF.pdf
Sak 01314 Revidert Tuberkulosekontrollprogram for Helse Vest.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/05.02.2014/Sak 01314 Revidert Tuberkulosekontrollprogram for Helse Vest.pdfSak 01314 Revidert Tuberkulosekontrollprogram for Helse Vest.pdf
Sak 01314 Vedlegg 1 - Tuberkulosekontrollprogram for Helse Vest FERDIG REVIDERT 21 januar 2014.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/05.02.2014/Sak 01314 Vedlegg 1 - Tuberkulosekontrollprogram for Helse Vest FERDIG REVIDERT 21 januar 2014.pdfSak 01314 Vedlegg 1 - Tuberkulosekontrollprogram for Helse Vest FERDIG REVIDERT 21 januar 2014.pdf
Sak 01414 Konseptrapport Busp 2 Helse Bergen HF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/05.02.2014/Sak 01414 Konseptrapport Busp 2 Helse Bergen HF.pdfSak 01414 Konseptrapport Busp 2 Helse Bergen HF.pdf
Sak 01414 Vedlegg 1 - KONSEPTRAPPORT-endelig-oktober 2013.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/05.02.2014/Sak 01414 Vedlegg 1 - KONSEPTRAPPORT-endelig-oktober 2013.pdfSak 01414 Vedlegg 1 - KONSEPTRAPPORT-endelig-oktober 2013.pdf
Sak 01414 Vedlegg 3 - BUSP II Rapport PwC - kvalitetssikring av konseptutgreiing.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/05.02.2014/Sak 01414 Vedlegg 3 - BUSP II Rapport PwC - kvalitetssikring av konseptutgreiing.pdfSak 01414 Vedlegg 3 - BUSP II Rapport PwC - kvalitetssikring av konseptutgreiing.pdf
Sak 01414 Vedlegg 4 - Usikkerheitsanalyse - Helse Bergen - BUSP II.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/05.02.2014/Sak 01414 Vedlegg 4 - Usikkerheitsanalyse - Helse Bergen - BUSP II.PDFSak 01414 Vedlegg 4 - Usikkerheitsanalyse - Helse Bergen - BUSP II.PDF
Sak 01414 Vedlegg 5 - Notat frå Helse Begen med avsjekk i forhold til kvalitetssikringsrapport.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/05.02.2014/Sak 01414 Vedlegg 5 - Notat frå Helse Begen med avsjekk i forhold til kvalitetssikringsrapport.pdfSak 01414 Vedlegg 5 - Notat frå Helse Begen med avsjekk i forhold til kvalitetssikringsrapport.pdf
Sak 01514 Høyring - Sluttrapport Utviklingsprosjektet ved Nordfjord sjukehus.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/05.02.2014/Sak 01514 Høyring - Sluttrapport Utviklingsprosjektet ved Nordfjord sjukehus.pdfSak 01514 Høyring - Sluttrapport Utviklingsprosjektet ved Nordfjord sjukehus.pdf
Sak 01514 Vedlegg 1-16 Høyringsutaler Nordfjor sjukehus.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/05.02.2014/Sak 01514 Vedlegg 1-16 Høyringsutaler Nordfjor sjukehus.pdfSak 01514 Vedlegg 1-16 Høyringsutaler Nordfjor sjukehus.pdf
Sak 01614 Vedlegg 1 - Skriv frå Nordfjordrådet om Nordfjord-kommunane sitt syn på dagkirurgi ved Nordfjord sjukehus.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/05.02.2014/Sak 01614 Vedlegg 1 - Skriv frå Nordfjordrådet om Nordfjord-kommunane sitt syn på dagkirurgi ved Nordfjord sjukehus.pdfSak 01614 Vedlegg 1 - Skriv frå Nordfjordrådet om Nordfjord-kommunane sitt syn på dagkirurgi ved Nordfjord sjukehus.pdf
Sak 01614 Vedlegg 3 - Skriv frå Sjukehusaksjonen Nordfjord, dagsett 23.01.14.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/05.02.2014/Sak 01614 Vedlegg 3 - Skriv frå Sjukehusaksjonen Nordfjord, dagsett 23.01.14.pdfSak 01614 Vedlegg 3 - Skriv frå Sjukehusaksjonen Nordfjord, dagsett 23.01.14.pdf
Sak 01614 Vedlegg 4 - Tilleggsskriv frå Sjukehusaksjonen Nordfjord, dagsett 27.01.14.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/05.02.2014/Sak 01614 Vedlegg 4 - Tilleggsskriv frå Sjukehusaksjonen Nordfjord, dagsett 27.01.14.pdfSak 01614 Vedlegg 4 - Tilleggsskriv frå Sjukehusaksjonen Nordfjord, dagsett 27.01.14.pdf
Sak 01614 Vurdering av dagkirurgi ved Nordfjord sjukehus.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/05.02.2014/Sak 01614 Vurdering av dagkirurgi ved Nordfjord sjukehus.pdfSak 01614 Vurdering av dagkirurgi ved Nordfjord sjukehus.pdf
Sak 01714 Val av revisjonsutval.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/05.02.2014/Sak 01714 Val av revisjonsutval.pdfSak 01714 Val av revisjonsutval.pdf
Sak 01714 Vedlegg 1 - Instruks for revisjonsutvalet i Helse Vest.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/05.02.2014/Sak 01714 Vedlegg 1 - Instruks for revisjonsutvalet i Helse Vest.pdfSak 01714 Vedlegg 1 - Instruks for revisjonsutvalet i Helse Vest.pdf
Sak 01814 Orientering om 4-årig handlingsplan for HINAS AS.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/05.02.2014/Sak 01814 Orientering om 4-årig handlingsplan for HINAS AS.pdfSak 01814 Orientering om 4-årig handlingsplan for HINAS AS.pdf
Sak 01814 Vedlegg 1 - Handlingsplan Hinas 2014_2017.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/05.02.2014/Sak 01814 Vedlegg 1 - Handlingsplan Hinas 2014_2017.pdfSak 01814 Vedlegg 1 - Handlingsplan Hinas 2014_2017.pdf
Sak 01914 Orientering om felles nasjonalt indikatorprosjekt.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/05.02.2014/Sak 01914 Orientering om felles nasjonalt indikatorprosjekt.pdfSak 01914 Orientering om felles nasjonalt indikatorprosjekt.pdf
Sak 01914 Vedlegg 1 - Rapport frå Pilot Indikatorprosjektet, alle 4 RHF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/05.02.2014/Sak 01914 Vedlegg 1 - Rapport frå Pilot Indikatorprosjektet, alle 4 RHF.pdfSak 01914 Vedlegg 1 - Rapport frå Pilot Indikatorprosjektet, alle 4 RHF.pdf
Sak 02014 Orientering om Riksrevisjonen sin undersøking av effektivitet i sjukehus.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/05.02.2014/Sak 02014 Orientering om Riksrevisjonen sin undersøking av effektivitet i sjukehus.pdfSak 02014 Orientering om Riksrevisjonen sin undersøking av effektivitet i sjukehus.pdf
Sak 02014 Vedlegg 1 - Dokument 3.4 2013û2014 Riksrevisjonens unders°kelse av effektivitet i sykehus.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/05.02.2014/Sak 02014 Vedlegg 1 - Dokument 3.4 2013û2014 Riksrevisjonens unders°kelse av effektivitet i sykehus.pdfSak 02014 Vedlegg 1 - Dokument 3.4 2013û2014 Riksrevisjonens unders°kelse av effektivitet i sykehus.pdf
Sak 02114 Orientering om Riksrevisjonen sin kontroll med forvaltninga av statlege selskap for 2012.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/05.02.2014/Sak 02114 Orientering om Riksrevisjonen sin kontroll med forvaltninga av statlege selskap for 2012.pdfSak 02114 Orientering om Riksrevisjonen sin kontroll med forvaltninga av statlege selskap for 2012.pdf
Sak 02114 Vedlegg 1 - Dokument 3.2 2013-2014 Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2012.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/05.02.2014/Sak 02114 Vedlegg 1 - Dokument 3.2 2013-2014 Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2012.pdfSak 02114 Vedlegg 1 - Dokument 3.2 2013-2014 Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2012.pdf
Skriv - Brev frå Fylkesmannen i Hordaland til Helse Fonna HF, dagsett 191213 - Rapportar pasienter hjerneslag.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/05.02.2014/Skriv og meldingar/Skriv - Brev frå Fylkesmannen i Hordaland til Helse Fonna HF, dagsett 191213 - Rapportar pasienter hjerneslag.pdfSkriv - Brev frå Fylkesmannen i Hordaland til Helse Fonna HF, dagsett 191213 - Rapportar pasienter hjerneslag.pdf
Skriv - Brev frå Fylkesmannen i Hordaland til Helse Vest RHF, dagsett 261113 - Avslutning av tilsynssak.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/05.02.2014/Skriv og meldingar/Skriv - Brev frå Fylkesmannen i Hordaland til Helse Vest RHF, dagsett 261113 - Avslutning av tilsynssak.pdfSkriv - Brev frå Fylkesmannen i Hordaland til Helse Vest RHF, dagsett 261113 - Avslutning av tilsynssak.pdf
Skriv - Brev frå Fylkesmannen i Rogaland til Helse Stavanger HF, dagsett 070114 - Rapport LAR (2) 2013.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/05.02.2014/Skriv og meldingar/Skriv - Brev frå Fylkesmannen i Rogaland til Helse Stavanger HF, dagsett 070114 - Rapport LAR (2) 2013.pdfSkriv - Brev frå Fylkesmannen i Rogaland til Helse Stavanger HF, dagsett 070114 - Rapport LAR (2) 2013.pdf
Skriv - Brev frå Fylkesmannen i Rogaland til Helse Stavanger HF, dagsett 070114 - Rapport LAR 2013.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/05.02.2014/Skriv og meldingar/Skriv - Brev frå Fylkesmannen i Rogaland til Helse Stavanger HF, dagsett 070114 - Rapport LAR 2013.pdfSkriv - Brev frå Fylkesmannen i Rogaland til Helse Stavanger HF, dagsett 070114 - Rapport LAR 2013.pdf
Skriv - Brev frå Helse Vest RHF til HOD, dagsett 291113 - Rapportering frå Helse Vest RHF per oktober 2013.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/05.02.2014/Skriv og meldingar/Skriv - Brev frå Helse Vest RHF til HOD, dagsett 291113 - Rapportering frå Helse Vest RHF per oktober 2013.pdfSkriv - Brev frå Helse Vest RHF til HOD, dagsett 291113 - Rapportering frå Helse Vest RHF per oktober 2013.pdf
Skriv - Brev frå Nordfjordrådet til Helse Vest RHF, dagsett 030214 - Om dagkirurgi ved Nordfjord sjukehus.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/05.02.2014/Skriv og meldingar/Skriv - Brev frå Nordfjordrådet til Helse Vest RHF, dagsett 030214 - Om dagkirurgi ved Nordfjord sjukehus.pdfSkriv - Brev frå Nordfjordrådet til Helse Vest RHF, dagsett 030214 - Om dagkirurgi ved Nordfjord sjukehus.pdf
Skriv - Brev frå Pensjonistforbundet Sogn og Fjordande til Helse Vest RHF, dagsett 121213.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2014/05.02.2014/Skriv og meldingar/Skriv - Brev frå Pensjonistforbundet Sogn og Fjordande til Helse Vest RHF, dagsett 121213.pdfSkriv - Brev frå Pensjonistforbundet Sogn og Fjordande til Helse Vest RHF, dagsett 121213.pdf

Fann du det du leitte etter?