Styredokument arkiv 2016

​2016

 

7. desember

Sak 12616 Innkalling til styremøte i Helse Vest RHF 071216.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/07.12.2016/Sak 12616 Innkalling til styremøte i Helse Vest RHF 071216.pdfSak 12616 Innkalling til styremøte i Helse Vest RHF 071216.pdf
Sak 12716 PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF 2. NOVEMBER.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/07.12.2016/Sak 12716 PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF 2. NOVEMBER.pdfSak 12716 PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF 2. NOVEMBER.pdf
Sak 12816 Administrerande direktør si orientering.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/07.12.2016/Sak 12816 Administrerande direktør si orientering.pdfSak 12816 Administrerande direktør si orientering.pdf
Sak 12816 Oppdatert - Administrerande direktør si orientering.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/07.12.2016/Sak 12816 Oppdatert - Administrerande direktør si orientering.pdfSak 12816 Oppdatert - Administrerande direktør si orientering.pdf
Sak 12816 Vedlegg AD si orientering pkt 1 - Rapportering tilsynssaker per 10. november 2016.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/07.12.2016/Sak 12816 Vedlegg AD si orientering pkt 1 - Rapportering tilsynssaker per 10. november 2016.pdfSak 12816 Vedlegg AD si orientering pkt 1 - Rapportering tilsynssaker per 10. november 2016.pdf
Sak 12816 Vedlegg AD si orientering pkt 2 - Orientering om relevante lover, forskrifter og myndigheitskrav.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/07.12.2016/Sak 12816 Vedlegg AD si orientering pkt 2 - Orientering om relevante lover, forskrifter og myndigheitskrav.pdfSak 12816 Vedlegg AD si orientering pkt 2 - Orientering om relevante lover, forskrifter og myndigheitskrav.pdf
Sak 12816 Vedlegg AD si orientering pkt 3 - Oversikt over høyringar 07.12.2016.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/07.12.2016/Sak 12816 Vedlegg AD si orientering pkt 3 - Oversikt over høyringar 07.12.2016.pdfSak 12816 Vedlegg AD si orientering pkt 3 - Oversikt over høyringar 07.12.2016.pdf
Sak 12816 Vedlegg AD si orientering pkt 8 - Kvinnslandutvalet.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/07.12.2016/Sak 12816 Vedlegg AD si orientering pkt 8 - Kvinnslandutvalet.pdfSak 12816 Vedlegg AD si orientering pkt 8 - Kvinnslandutvalet.pdf
Sak 12916 Rapportering frå verksemda per oktober 2016.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/07.12.2016/Sak 12916 Rapportering frå verksemda per oktober 2016.pdfSak 12916 Rapportering frå verksemda per oktober 2016.pdf
Sak 13016 Inntektsfordeling og resultatkrav 2017.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/07.12.2016/Sak 13016 Inntektsfordeling og resultatkrav 2017.pdfSak 13016 Inntektsfordeling og resultatkrav 2017.pdf
Sak 13016 Vedlegg 1 - Notat til styret om budsjettavtale m nytt forslag til vedtak.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/07.12.2016/Sak 13016 Vedlegg 1 - Notat til styret om budsjettavtale m nytt forslag til vedtak.pdfSak 13016 Vedlegg 1 - Notat til styret om budsjettavtale m nytt forslag til vedtak.pdf
Sak 13116 Risikovurdering i Helse Vest per 2. tertial 2016.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/07.12.2016/Sak 13116 Risikovurdering i Helse Vest per 2. tertial 2016.pdfSak 13116 Risikovurdering i Helse Vest per 2. tertial 2016.pdf
Sak 13216 Felles risikostyringsmål for 2017.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/07.12.2016/Sak 13216 Felles risikostyringsmål for 2017.pdfSak 13216 Felles risikostyringsmål for 2017.pdf
Sak 13316 Innspel til statsbudsjettet for 2018.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/07.12.2016/Sak 13316 Innspel til statsbudsjettet for 2018.pdfSak 13316 Innspel til statsbudsjettet for 2018.pdf
Sak 13316 Vedlegg 1 - Brev til HOD - Innspel til statsbudsjettet for 2018.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/07.12.2016/Sak 13316 Vedlegg 1 - Brev til HOD - Innspel til statsbudsjettet for 2018.pdfSak 13316 Vedlegg 1 - Brev til HOD - Innspel til statsbudsjettet for 2018.pdf
Sak 13416 Prosjekt Stord sjukehus i lys av føringane i Nasjonal helse- og sjukehusplan.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/07.12.2016/Sak 13416 Prosjekt Stord sjukehus i lys av føringane i Nasjonal helse- og sjukehusplan.pdfSak 13416 Prosjekt Stord sjukehus i lys av føringane i Nasjonal helse- og sjukehusplan.pdf
Sak 13416 Vedlegg 1 - Rapport frå prosjekt for Stord sjukehus.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/07.12.2016/Sak 13416 Vedlegg 1 - Rapport frå prosjekt for Stord sjukehus.PDFSak 13416 Vedlegg 1 - Rapport frå prosjekt for Stord sjukehus.PDF
Sak 13516 Tenestetilbodet innan psykisk helsevern.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/07.12.2016/Sak 13516 Tenestetilbodet innan psykisk helsevern.pdfSak 13516 Tenestetilbodet innan psykisk helsevern.pdf
Sak 13616 Avtalespesialistordninga i Helse Vest - organisering, fagutvikling, samhandling og kapasitet.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/07.12.2016/Sak 13616 Avtalespesialistordninga i Helse Vest - organisering, fagutvikling, samhandling og kapasitet.pdfSak 13616 Avtalespesialistordninga i Helse Vest - organisering, fagutvikling, samhandling og kapasitet.pdf
Sak 13716 Samarbeidsorgan mellom Helse Vest RHF og utdanningsinstitusjonane.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/07.12.2016/Sak 13716 Samarbeidsorgan mellom Helse Vest RHF og utdanningsinstitusjonane.pdfSak 13716 Samarbeidsorgan mellom Helse Vest RHF og utdanningsinstitusjonane.pdf
Sak 13716 Vedlegg 1 - Instruks til styret for Helse Vest RHF om samarbeidet med universitet og høgskular.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/07.12.2016/Sak 13716 Vedlegg 1 - Instruks til styret for Helse Vest RHF om samarbeidet med universitet og høgskular.pdfSak 13716 Vedlegg 1 - Instruks til styret for Helse Vest RHF om samarbeidet med universitet og høgskular.pdf
Sak 13816 Internrevisjonsrapport - Forvalting av tilskotsordningar i Helse Vest.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/07.12.2016/Sak 13816 Internrevisjonsrapport - Forvalting av tilskotsordningar i Helse Vest.pdfSak 13816 Internrevisjonsrapport - Forvalting av tilskotsordningar i Helse Vest.pdf
Sak 13816 Vedlegg 1 - Internrevisjonsrapport – Forvaltning av tilskotsordningar i Helse Vest.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/07.12.2016/Sak 13816 Vedlegg 1 - Internrevisjonsrapport – Forvaltning av tilskotsordningar i Helse Vest.PDFSak 13816 Vedlegg 1 - Internrevisjonsrapport – Forvaltning av tilskotsordningar i Helse Vest.PDF
Sak 13916 Administrasjonen si oppfølging av internrevisjonsrapport om forvalting av tilskotsordningar i Helse Vest.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/07.12.2016/Sak 13916 Administrasjonen si oppfølging av internrevisjonsrapport om forvalting av tilskotsordningar i Helse Vest.pdfSak 13916 Administrasjonen si oppfølging av internrevisjonsrapport om forvalting av tilskotsordningar i Helse Vest.pdf
Sak 13916 Vedlegg 1 - Retningsliner for tildeling av midlar til brukarorganisasjonar for 2017 - Helse Vest RHF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/07.12.2016/Sak 13916 Vedlegg 1 - Retningsliner for tildeling av midlar til brukarorganisasjonar for 2017 - Helse Vest RHF.pdfSak 13916 Vedlegg 1 - Retningsliner for tildeling av midlar til brukarorganisasjonar for 2017 - Helse Vest RHF.pdf
Sak 13916 Vedlegg 2 - Søknadsskjema -Tilskot til helsefremjande tiltak - 2017.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/07.12.2016/Sak 13916 Vedlegg 2 - Søknadsskjema -Tilskot til helsefremjande tiltak - 2017.pdfSak 13916 Vedlegg 2 - Søknadsskjema -Tilskot til helsefremjande tiltak - 2017.pdf
Sak 14016 Regional innovasjonsstrategi 2016-2020.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/07.12.2016/Sak 14016 Regional innovasjonsstrategi 2016-2020.pdfSak 14016 Regional innovasjonsstrategi 2016-2020.pdf
Sak 14016 Vedlegg 1 - Regional Innovasjonsstrategi 2016-2020.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/07.12.2016/Sak 14016 Vedlegg 1 - Regional Innovasjonsstrategi 2016-2020.pdfSak 14016 Vedlegg 1 - Regional Innovasjonsstrategi 2016-2020.pdf
Sak 14116 Ambulansedekning og responstider i Helse Vest.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/07.12.2016/Sak 14116 Ambulansedekning og responstider i Helse Vest.pdfSak 14116 Ambulansedekning og responstider i Helse Vest.pdf
Sak 14216 Sal av tomt på Stord.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/07.12.2016/Sak 14216 Sal av tomt på Stord.pdfSak 14216 Sal av tomt på Stord.pdf
Sak 14316 Omdanning av Luftambulansetjenesten ANS og Pasientreiser ANS fra ansvarlig selskap ANS til helseforetak HF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/07.12.2016/Sak 14316 Omdanning av Luftambulansetjenesten ANS og Pasientreiser ANS fra ansvarlig selskap ANS til helseforetak HF.pdfSak 14316 Omdanning av Luftambulansetjenesten ANS og Pasientreiser ANS fra ansvarlig selskap ANS til helseforetak HF.pdf
Sak 14316 Vedlegg 1 - Omdanning m nytt forslag til vedtak.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/07.12.2016/Sak 14316 Vedlegg 1 - Omdanning m nytt forslag til vedtak.pdfSak 14316 Vedlegg 1 - Omdanning m nytt forslag til vedtak.pdf
Sak 14316 Vedlegg 2 - Protokoll drøftingsmøte Pasientreiser.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/07.12.2016/Sak 14316 Vedlegg 2 - Protokoll drøftingsmøte Pasientreiser.pdfSak 14316 Vedlegg 2 - Protokoll drøftingsmøte Pasientreiser.pdf
Sak 14416 Orientering om Riksrevisjonen sin kontroll med forvaltning av statlege selskap for 2015.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/07.12.2016/Sak 14416 Orientering om Riksrevisjonen sin kontroll med forvaltning av statlege selskap for 2015.pdfSak 14416 Orientering om Riksrevisjonen sin kontroll med forvaltning av statlege selskap for 2015.pdf
Sak 14416 Vedlegg 1 - Dokument 32 Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2015.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/07.12.2016/Sak 14416 Vedlegg 1 - Dokument 32 Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2015.pdfSak 14416 Vedlegg 1 - Dokument 32 Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2015.pdf
Sak 14516 Pasientreiser utan rekvisisjon - gjennomføring av prosessar ved innføring av ny løysing - Mine pasientreiser.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/07.12.2016/Sak 14516 Pasientreiser utan rekvisisjon - gjennomføring av prosessar ved innføring av ny løysing - Mine pasientreiser.pdfSak 14516 Pasientreiser utan rekvisisjon - gjennomføring av prosessar ved innføring av ny løysing - Mine pasientreiser.pdf
Sak 14616 Protokoll frå møte i revisjonsutvalet 17.06.2016.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/07.12.2016/Sak 14616 Protokoll frå møte i revisjonsutvalet 17.06.2016.pdfSak 14616 Protokoll frå møte i revisjonsutvalet 17.06.2016.pdf
Sak 14616 Vedlegg 1 - Protokoll frå møte i revisjonsutvalet 17.06.2016.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/07.12.2016/Sak 14616 Vedlegg 1 - Protokoll frå møte i revisjonsutvalet 17.06.2016.pdfSak 14616 Vedlegg 1 - Protokoll frå møte i revisjonsutvalet 17.06.2016.pdf
Sak 14716 Omdømmemåling 2016.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/07.12.2016/Sak 14716 Omdømmemåling 2016.pdfSak 14716 Omdømmemåling 2016.pdf
Sak 14916 Vurdering av administrerande direktør og regulering av lønn 2016.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/07.12.2016/Sak 14916 Vurdering av administrerande direktør og regulering av lønn 2016.pdfSak 14916 Vurdering av administrerande direktør og regulering av lønn 2016.pdf
Skriv 00 - Skriv og meldingar forside.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/07.12.2016/Skriv og meldingar/Skriv 00 - Skriv og meldingar forside.pdfSkriv 00 - Skriv og meldingar forside.pdf
Skriv 01 - Brev frå Helse Vest RHF til HOD, dagsett 011116 - Rapportering pr. september 2016.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/07.12.2016/Skriv og meldingar/Skriv 01 - Brev frå Helse Vest RHF til HOD, dagsett 011116 - Rapportering pr. september 2016.pdfSkriv 01 - Brev frå Helse Vest RHF til HOD, dagsett 011116 - Rapportering pr. september 2016.pdf
Skriv 02 - Brev frå HV til Bergen kommune 211016 - Oppsigelse av avtale Bergen legevakt.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/07.12.2016/Skriv og meldingar/Skriv 02 - Brev frå HV til Bergen kommune 211016 - Oppsigelse av avtale Bergen legevakt.pdfSkriv 02 - Brev frå HV til Bergen kommune 211016 - Oppsigelse av avtale Bergen legevakt.pdf
Skriv 03 - Møtereferat RBU 031016.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/07.12.2016/Skriv og meldingar/Skriv 03 - Møtereferat RBU 031016.pdfSkriv 03 - Møtereferat RBU 031016.pdf


2. november

Sak 11616 Innkalling til styremøte i Helse Vest RHF 021116.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/02.11.2016/Sak 11616 Innkalling til styremøte i Helse Vest RHF 021116.pdfSak 11616 Innkalling til styremøte i Helse Vest RHF 021116.pdf
Sak 11716 PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF 3.OKTOBER 2016.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/02.11.2016/Sak 11716 PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF 3.OKTOBER 2016.pdfSak 11716 PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF 3.OKTOBER 2016.pdf
Sak 11816 Administrerande direktør si orientering.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/02.11.2016/Sak 11816 Administrerande direktør si orientering.pdfSak 11816 Administrerande direktør si orientering.pdf
Sak 11816 Vedlegg AD si orientering pkt 1 - Rapportering tilsynssaker per 10. oktober 2016.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/02.11.2016/Sak 11816 Vedlegg AD si orientering pkt 1 - Rapportering tilsynssaker per 10. oktober 2016.pdfSak 11816 Vedlegg AD si orientering pkt 1 - Rapportering tilsynssaker per 10. oktober 2016.pdf
Sak 11816 Vedlegg AD si orientering pkt 2 A - Orientering om relevante lover, forskrifter og myndighetskrav.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/02.11.2016/Sak 11816 Vedlegg AD si orientering pkt 2 A - Orientering om relevante lover, forskrifter og myndighetskrav.pdfSak 11816 Vedlegg AD si orientering pkt 2 A - Orientering om relevante lover, forskrifter og myndighetskrav.pdf
Sak 11816 Vedlegg AD si orientering pkt 2 B - Kommentarar til Forskrift -2016-08-26-1003.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/02.11.2016/Sak 11816 Vedlegg AD si orientering pkt 2 B - Kommentarar til Forskrift -2016-08-26-1003.pdfSak 11816 Vedlegg AD si orientering pkt 2 B - Kommentarar til Forskrift -2016-08-26-1003.pdf
Sak 11816 Vedlegg AD si orientering pkt 3 - Oversikt over høyringar.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/02.11.2016/Sak 11816 Vedlegg AD si orientering pkt 3 - Oversikt over høyringar.pdfSak 11816 Vedlegg AD si orientering pkt 3 - Oversikt over høyringar.pdf
Sak 11916 Rapportering frå verksemda per september 2016 (003).pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/02.11.2016/Sak 11916 Rapportering frå verksemda per september 2016 (003).pdfSak 11916 Rapportering frå verksemda per september 2016 (003).pdf
Sak 12016 Oppnemning av regionalt brukarutval i Helse Vest 2017-2019.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/02.11.2016/Sak 12016 Oppnemning av regionalt brukarutval i Helse Vest 2017-2019.pdfSak 12016 Oppnemning av regionalt brukarutval i Helse Vest 2017-2019.pdf
Sak 12116 Verksemdsoverdraging av tilsette i Helse Vest Innkjøp HF til Sykehusinnkjøp HF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/02.11.2016/Sak 12116 Verksemdsoverdraging av tilsette i Helse Vest Innkjøp HF til Sykehusinnkjøp HF.pdfSak 12116 Verksemdsoverdraging av tilsette i Helse Vest Innkjøp HF til Sykehusinnkjøp HF.pdf
Sak 12116 Vedlegg 1 - 2016-09-20 Mal for avtale om virksomhetsoverdragelse_v1.0 Helse Vest.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/02.11.2016/Sak 12116 Vedlegg 1 - 2016-09-20 Mal for avtale om virksomhetsoverdragelse_v1.0 Helse Vest.pdfSak 12116 Vedlegg 1 - 2016-09-20 Mal for avtale om virksomhetsoverdragelse_v1.0 Helse Vest.pdf
Sak 12216 Høyringssvar - endring av forskrift kommunal betaling for utskrivingsklare pasientar.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/02.11.2016/Sak 12216 Høyringssvar - endring av forskrift kommunal betaling for utskrivingsklare pasientar.pdfSak 12216 Høyringssvar - endring av forskrift kommunal betaling for utskrivingsklare pasientar.pdf
Sak 12316 Nasjonale kvalitetetsindikatorar per 1. tertial 2016.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/02.11.2016/Sak 12316 Nasjonale kvalitetetsindikatorar per 1. tertial 2016.pdfSak 12316 Nasjonale kvalitetetsindikatorar per 1. tertial 2016.pdf
Sak 12416 Oppsummering - SAMDATA spesialisthelsetenesta 2015 - Redigert.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/02.11.2016/Sak 12416 Oppsummering - SAMDATA spesialisthelsetenesta 2015 - Redigert.pdfSak 12416 Oppsummering - SAMDATA spesialisthelsetenesta 2015 - Redigert.pdf
Sak 12416 Vedlegg 1 - Oppsummering - SAMDATA spesialisthelsetenesta 2015.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/02.11.2016/Sak 12416 Vedlegg 1 - Oppsummering - SAMDATA spesialisthelsetenesta 2015.pdfSak 12416 Vedlegg 1 - Oppsummering - SAMDATA spesialisthelsetenesta 2015.pdf
Sak 12416 Vedlegg 2 - Samdata Spesialisthelsetjenesten 2015.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/02.11.2016/Sak 12416 Vedlegg 2 - Samdata Spesialisthelsetjenesten 2015.PDFSak 12416 Vedlegg 2 - Samdata Spesialisthelsetjenesten 2015.PDF
Skriv 00 - Skriv og meldingar forside.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/02.11.2016/Skriv og meldingar/Skriv 00 - Skriv og meldingar forside.pdfSkriv 00 - Skriv og meldingar forside.pdf
Skriv 01 - Brev frå Helse Vest til HOD, dagsett 011016 - Rapportering pr. august 2016.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/02.11.2016/Skriv og meldingar/Skriv 01 - Brev frå Helse Vest til HOD, dagsett 011016 - Rapportering pr. august 2016.pdfSkriv 01 - Brev frå Helse Vest til HOD, dagsett 011016 - Rapportering pr. august 2016.pdf
Skriv 02 - Kopi av brev frå Norsk bryst cancer gruppe til Beslutningsforum for nye metoder.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/02.11.2016/Skriv og meldingar/Skriv 02 - Kopi av brev frå Norsk bryst cancer gruppe til Beslutningsforum for nye metoder.pdfSkriv 02 - Kopi av brev frå Norsk bryst cancer gruppe til Beslutningsforum for nye metoder.pdf
Skriv 03 - Brev frå Fylkesmannen i Hordaland til Helse Vest, dagsett 200916 – Oppsummeringsrapport Sepsis.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/02.11.2016/Skriv og meldingar/Skriv 03 - Brev frå Fylkesmannen i Hordaland til Helse Vest, dagsett 200916 – Oppsummeringsrapport Sepsis.pdfSkriv 03 - Brev frå Fylkesmannen i Hordaland til Helse Vest, dagsett 200916 – Oppsummeringsrapport Sepsis.pdf
Skriv 04 - Møtereferat RBU 05.09.2016.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/02.11.2016/Skriv og meldingar/Skriv 04 - Møtereferat RBU 05.09.2016.pdfSkriv 04 - Møtereferat RBU 05.09.2016.pdf


3. oktober​

Sak 10616 Oppdatert Innkalling til styremøte i Helse Vest RHF 031016.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/03.10.2016/Sak 10616 Oppdatert Innkalling til styremøte i Helse Vest RHF 031016.pdfSak 10616 Oppdatert Innkalling til styremøte i Helse Vest RHF 031016.pdf
Sak 10616 Vedlegg 1 - Agenda - Fellesmøte med styret HV og RBU 3. okt 2016.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/03.10.2016/Sak 10616 Vedlegg 1 - Agenda - Fellesmøte med styret HV og RBU 3. okt 2016.pdfSak 10616 Vedlegg 1 - Agenda - Fellesmøte med styret HV og RBU 3. okt 2016.pdf
Sak 10616 Vedlegg 2 - Agenda - Styreseminar Helse Vest 3. - 4. okt 2016.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/03.10.2016/Sak 10616 Vedlegg 2 - Agenda - Styreseminar Helse Vest 3. - 4. okt 2016.pdfSak 10616 Vedlegg 2 - Agenda - Styreseminar Helse Vest 3. - 4. okt 2016.pdf
Sak 10716 PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF 7.SEPTEMBER 2016.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/03.10.2016/Sak 10716 PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF 7.SEPTEMBER 2016.pdfSak 10716 PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF 7.SEPTEMBER 2016.pdf
Sak 10816 Administrerande direktør si orientering.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/03.10.2016/Sak 10816 Administrerande direktør si orientering.pdfSak 10816 Administrerande direktør si orientering.pdf
Sak 10816 Vedlegg AD si orientering pkt 1 - Rapportering tilsynssaker per 10. september 2016.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/03.10.2016/Sak 10816 Vedlegg AD si orientering pkt 1 - Rapportering tilsynssaker per 10. september 2016.pdfSak 10816 Vedlegg AD si orientering pkt 1 - Rapportering tilsynssaker per 10. september 2016.pdf
Sak 10816 Vedlegg AD si orientering pkt 2 - Orientering om relevante lover og forskriftar.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/03.10.2016/Sak 10816 Vedlegg AD si orientering pkt 2 - Orientering om relevante lover og forskriftar.pdfSak 10816 Vedlegg AD si orientering pkt 2 - Orientering om relevante lover og forskriftar.pdf
Sak 10816 Vedlegg AD si orientering pkt 3 - Oversikt over høyringar 03.10.2016.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/03.10.2016/Sak 10816 Vedlegg AD si orientering pkt 3 - Oversikt over høyringar 03.10.2016.pdfSak 10816 Vedlegg AD si orientering pkt 3 - Oversikt over høyringar 03.10.2016.pdf
Sak 10916 Rapportering frå verksemda per august 2016.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/03.10.2016/Sak 10916 Rapportering frå verksemda per august 2016.pdfSak 10916 Rapportering frå verksemda per august 2016.pdf
Sak 11016 Val av og blant dei tilsette – Oppnemning av medlemmer til valstyre for Helse Vest RHF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/03.10.2016/Sak 11016 Val av og blant dei tilsette – Oppnemning av medlemmer til valstyre for Helse Vest RHF.pdfSak 11016 Val av og blant dei tilsette – Oppnemning av medlemmer til valstyre for Helse Vest RHF.pdf
Sak 11116 Orientering om regionalt prosjekt - registrering av tvang innan psykisk helsevern.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/03.10.2016/Sak 11116 Orientering om regionalt prosjekt - registrering av tvang innan psykisk helsevern.pdfSak 11116 Orientering om regionalt prosjekt - registrering av tvang innan psykisk helsevern.pdf
Sak 11216 Rapportering på overordna handlingsplan for internrevisjonen - Innkjøp i Helse Vest.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/03.10.2016/Sak 11216 Rapportering på overordna handlingsplan for internrevisjonen - Innkjøp i Helse Vest.pdfSak 11216 Rapportering på overordna handlingsplan for internrevisjonen - Innkjøp i Helse Vest.pdf
Sak 11216 Vedlegg 1 - Statusrapportering på overordna handlingsplan for internrevisjonen - Innkjøp i Helse Vest.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/03.10.2016/Sak 11216 Vedlegg 1 - Statusrapportering på overordna handlingsplan for internrevisjonen - Innkjøp i Helse Vest.pdfSak 11216 Vedlegg 1 - Statusrapportering på overordna handlingsplan for internrevisjonen - Innkjøp i Helse Vest.pdf
Sak 11316 Status etablering av Sykehusinnkjøp HF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/03.10.2016/Sak 11316 Status etablering av Sykehusinnkjøp HF.pdfSak 11316 Status etablering av Sykehusinnkjøp HF.pdf
Sak 11516 Verksemdsoverdraging EPJ-forvalting.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/03.10.2016/Sak 11516 Verksemdsoverdraging EPJ-forvalting.pdfSak 11516 Verksemdsoverdraging EPJ-forvalting.pdf
Skriv 00 - Skriv og meldingar forside.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/03.10.2016/Skriv og meldingar/Skriv 00 - Skriv og meldingar forside.pdfSkriv 00 - Skriv og meldingar forside.pdf
Skriv 01 - Brev frå HVE til HOD, dagsett 220816 - Rapportering frå HVE pr. juli 2016.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/03.10.2016/Skriv og meldingar/Skriv 01 - Brev frå HVE til HOD, dagsett 220816 - Rapportering frå HVE pr. juli 2016.pdfSkriv 01 - Brev frå HVE til HOD, dagsett 220816 - Rapportering frå HVE pr. juli 2016.pdf
Skriv 02 - Kopi av brev frå Sivilombudsmannen til HST, dagsett 080916 - Besøk til HST, psykiatrisk divisjon.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/03.10.2016/Skriv og meldingar/Skriv 02 - Kopi av brev frå Sivilombudsmannen til HST, dagsett 080916 - Besøk til HST, psykiatrisk divisjon.pdfSkriv 02 - Kopi av brev frå Sivilombudsmannen til HST, dagsett 080916 - Besøk til HST, psykiatrisk divisjon.pdf
Skriv 03 - Kopi av brev frå Fylkesmannen i Hordaland til HBE, dagsett 290816 - Rapport frå tilsyn, Stopp sepsis.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/03.10.2016/Skriv og meldingar/Skriv 03 - Kopi av brev frå Fylkesmannen i Hordaland til HBE, dagsett 290816 - Rapport frå tilsyn, Stopp sepsis.pdfSkriv 03 - Kopi av brev frå Fylkesmannen i Hordaland til HBE, dagsett 290816 - Rapport frå tilsyn, Stopp sepsis.pdf
Skriv 03 - rapport.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/03.10.2016/Skriv og meldingar/Skriv 03 - rapport.pdfSkriv 03 - rapport.pdf
Skriv 04 - Kopi av brev frå Fylkesmannen i Hordaland til HFO, dagsett 290816 - Rapport frå tilsyn, Stopp sepsis.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/03.10.2016/Skriv og meldingar/Skriv 04 - Kopi av brev frå Fylkesmannen i Hordaland til HFO, dagsett 290816 - Rapport frå tilsyn, Stopp sepsis.pdfSkriv 04 - Kopi av brev frå Fylkesmannen i Hordaland til HFO, dagsett 290816 - Rapport frå tilsyn, Stopp sepsis.pdf
Skriv 04 - rapport.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/03.10.2016/Skriv og meldingar/Skriv 04 - rapport.pdfSkriv 04 - rapport.pdf
Skriv 05 - Kopi av brev frå Fylkesmannen i Rogaland til HST, dagsett 010916 - Rapport frå tilsyn, Stopp sepsis.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/03.10.2016/Skriv og meldingar/Skriv 05 - Kopi av brev frå Fylkesmannen i Rogaland til HST, dagsett 010916 - Rapport frå tilsyn, Stopp sepsis.pdfSkriv 05 - Kopi av brev frå Fylkesmannen i Rogaland til HST, dagsett 010916 - Rapport frå tilsyn, Stopp sepsis.pdf
Skriv 05 - rapport.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/03.10.2016/Skriv og meldingar/Skriv 05 - rapport.pdfSkriv 05 - rapport.pdf
Skriv 06 - E-post frå HOD til HVE, dagsett 010916 - Oppdrag om antibiotikaresistens i oppdragsdokumentet 2016.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/03.10.2016/Skriv og meldingar/Skriv 06 - E-post frå HOD til HVE, dagsett 010916 - Oppdrag om antibiotikaresistens i oppdragsdokumentet 2016.pdfSkriv 06 - E-post frå HOD til HVE, dagsett 010916 - Oppdrag om antibiotikaresistens i oppdragsdokumentet 2016.pdf
Skriv 07 - E-post frå HVE til HOD, dagsett 060916 - Svar på oppdrag om antibiotikaresistens i oppdragsdokumentet 2016.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/03.10.2016/Skriv og meldingar/Skriv 07 - E-post frå HVE til HOD, dagsett 060916 - Svar på oppdrag om antibiotikaresistens i oppdragsdokumentet 2016.pdfSkriv 07 - E-post frå HVE til HOD, dagsett 060916 - Svar på oppdrag om antibiotikaresistens i oppdragsdokumentet 2016.pdf
Skriv 08 - Møtereferat - RBU 150616.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/03.10.2016/Skriv og meldingar/Skriv 08 - Møtereferat - RBU 150616.pdfSkriv 08 - Møtereferat - RBU 150616.pdf


 

7. september​​​​

Sak 08716 Innkalling til styremøte i Helse Vest RHF 070916.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/07.09.2016/Sak 08716 Innkalling til styremøte i Helse Vest RHF 070916.pdfSak 08716 Innkalling til styremøte i Helse Vest RHF 070916.pdf
Sak 08816 PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF 20. JUNI 2016.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/07.09.2016/Sak 08816 PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF 20. JUNI 2016.pdfSak 08816 PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF 20. JUNI 2016.pdf
Sak 08916 Administrerande direktør si orientering.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/07.09.2016/Sak 08916 Administrerande direktør si orientering.pdfSak 08916 Administrerande direktør si orientering.pdf
Sak 08916 Vedlegg AD si orientering pkt 1 - Rapportering tilsynssaker per 10. august 2016.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/07.09.2016/Sak 08916 Vedlegg AD si orientering pkt 1 - Rapportering tilsynssaker per 10. august 2016.pdfSak 08916 Vedlegg AD si orientering pkt 1 - Rapportering tilsynssaker per 10. august 2016.pdf
Sak 08916 Vedlegg AD si orientering pkt 2 - Orientering om relevante lover.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/07.09.2016/Sak 08916 Vedlegg AD si orientering pkt 2 - Orientering om relevante lover.pdfSak 08916 Vedlegg AD si orientering pkt 2 - Orientering om relevante lover.pdf
Sak 08916 Vedlegg AD si orientering pkt 3 - Oversikt over høyringar 07.09.2016.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/07.09.2016/Sak 08916 Vedlegg AD si orientering pkt 3 - Oversikt over høyringar 07.09.2016.pdfSak 08916 Vedlegg AD si orientering pkt 3 - Oversikt over høyringar 07.09.2016.pdf
Sak 09016 Rapportering frå verksemda per juli 2016.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/07.09.2016/Sak 09016 Rapportering frå verksemda per juli 2016.pdfSak 09016 Rapportering frå verksemda per juli 2016.pdf
Sak 09116 Protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF 22. JUNI 2016.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/07.09.2016/Sak 09116 Protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF 22. JUNI 2016.pdfSak 09116 Protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF 22. JUNI 2016.pdf
Sak 09116 Vedlegg 1 - Protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF 22. JUNI 2016.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/07.09.2016/Sak 09116 Vedlegg 1 - Protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF 22. JUNI 2016.PDFSak 09116 Vedlegg 1 - Protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF 22. JUNI 2016.PDF
Sak 09216 Tilleggsdokument til Oppdragsdokument 2016 frå Helse- og omsorgsdepartementet, dagsett 30. juni 2016.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/07.09.2016/Sak 09216 Tilleggsdokument til Oppdragsdokument 2016 frå Helse- og omsorgsdepartementet, dagsett 30. juni 2016.pdfSak 09216 Tilleggsdokument til Oppdragsdokument 2016 frå Helse- og omsorgsdepartementet, dagsett 30. juni 2016.pdf
Sak 09216 Vedlegg 1 - Tilleggsdokument til oppdragsdokument 2016 datert 30.06.2016.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/07.09.2016/Sak 09216 Vedlegg 1 - Tilleggsdokument til oppdragsdokument 2016 datert 30.06.2016.PDFSak 09216 Vedlegg 1 - Tilleggsdokument til oppdragsdokument 2016 datert 30.06.2016.PDF
Sak 09216 Vedlegg 2 - Brev frå HV til HF-a om tilleggsdokument til oppdragsdokument 2016 - Helse Bergen.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/07.09.2016/Sak 09216 Vedlegg 2 - Brev frå HV til HF-a om tilleggsdokument til oppdragsdokument 2016 - Helse Bergen.PDFSak 09216 Vedlegg 2 - Brev frå HV til HF-a om tilleggsdokument til oppdragsdokument 2016 - Helse Bergen.PDF
Sak 09316 Utviding av låneramma til Helse Vest IKT AS 2016.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/07.09.2016/Sak 09316 Utviding av låneramma til Helse Vest IKT AS 2016.pdfSak 09316 Utviding av låneramma til Helse Vest IKT AS 2016.pdf
Sak 09416 Honorar for varamedlem i revisjonsutvalet.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/07.09.2016/Sak 09416 Honorar for varamedlem i revisjonsutvalet.pdfSak 09416 Honorar for varamedlem i revisjonsutvalet.pdf
Sak 09516 Godkjenning av forvaltningsplanar for verna og freda eigedommar i Helse Bergen HF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/07.09.2016/Sak 09516 Godkjenning av forvaltningsplanar for verna og freda eigedommar i Helse Bergen HF.pdfSak 09516 Godkjenning av forvaltningsplanar for verna og freda eigedommar i Helse Bergen HF.pdf
Sak 09516 Vedlegg 01 - Styresak 34-16 Helse Bergen HF - Forvaltningsplaner verneverdige bygg.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/07.09.2016/Sak 09516 Vedlegg 01 - Styresak 34-16 Helse Bergen HF - Forvaltningsplaner verneverdige bygg.pdfSak 09516 Vedlegg 01 - Styresak 34-16 Helse Bergen HF - Forvaltningsplaner verneverdige bygg.pdf
Sak 09616 Internrevisjonsrapport – Internkontroll i TSB-institusjonar.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/07.09.2016/Sak 09616 Internrevisjonsrapport – Internkontroll i TSB-institusjonar.pdfSak 09616 Internrevisjonsrapport – Internkontroll i TSB-institusjonar.pdf
Sak 09616 Vedlegg 1 - Internrevisjonsrapport - Internkontroll i TSB-institusjonar.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/07.09.2016/Sak 09616 Vedlegg 1 - Internrevisjonsrapport - Internkontroll i TSB-institusjonar.PDFSak 09616 Vedlegg 1 - Internrevisjonsrapport - Internkontroll i TSB-institusjonar.PDF
Sak 09716 Administrasjonen si oppfølging av internkontroll i TSB-institusjonar.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/07.09.2016/Sak 09716 Administrasjonen si oppfølging av internkontroll i TSB-institusjonar.pdfSak 09716 Administrasjonen si oppfølging av internkontroll i TSB-institusjonar.pdf
Sak 09716 Vedlegg 1 - Matrise over administrasjonen si vurdering, planlagde tiltak, tidsfrist og ansvar.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/07.09.2016/Sak 09716 Vedlegg 1 - Matrise over administrasjonen si vurdering, planlagde tiltak, tidsfrist og ansvar.pdfSak 09716 Vedlegg 1 - Matrise over administrasjonen si vurdering, planlagde tiltak, tidsfrist og ansvar.pdf
Sak 09816 Internrevisjonsrapport - Planlegging for gevinstrealisering i byggeprosjekt i føretaksgruppa.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/07.09.2016/Sak 09816 Internrevisjonsrapport - Planlegging for gevinstrealisering i byggeprosjekt i føretaksgruppa.pdfSak 09816 Internrevisjonsrapport - Planlegging for gevinstrealisering i byggeprosjekt i føretaksgruppa.pdf
Sak 09816 Vedlegg 1 - Internrevisjonsrapport - Planlegging for gevinstrealisering i byggeprosjekt i føretaksgruppa.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/07.09.2016/Sak 09816 Vedlegg 1 - Internrevisjonsrapport - Planlegging for gevinstrealisering i byggeprosjekt i føretaksgruppa.PDFSak 09816 Vedlegg 1 - Internrevisjonsrapport - Planlegging for gevinstrealisering i byggeprosjekt i føretaksgruppa.PDF
Sak 09916 Kommentarar til rapport frå internrevisjonen - planlegging for gevinstrealisering i byggeprosjekt.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/07.09.2016/Sak 09916 Kommentarar til rapport frå internrevisjonen - planlegging for gevinstrealisering i byggeprosjekt.pdfSak 09916 Kommentarar til rapport frå internrevisjonen - planlegging for gevinstrealisering i byggeprosjekt.pdf
Sak 10016 Intern beredskapsplan for Helse Vest RHF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/07.09.2016/Sak 10016 Intern beredskapsplan for Helse Vest RHF.pdfSak 10016 Intern beredskapsplan for Helse Vest RHF.pdf
Sak 10116 Halvårleg rapportering på mål og krav i Oppdragsdokument og føretaksprotokoll per 15. JUNI 2016.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/07.09.2016/Sak 10116 Halvårleg rapportering på mål og krav i Oppdragsdokument og føretaksprotokoll per 15. JUNI 2016.pdfSak 10116 Halvårleg rapportering på mål og krav i Oppdragsdokument og føretaksprotokoll per 15. JUNI 2016.pdf
Sak 10116 Vedlegg 1 - Halvårleg rapport til styret på mål og krav 2016 - samanstilt matrise.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/07.09.2016/Sak 10116 Vedlegg 1 - Halvårleg rapport til styret på mål og krav 2016 - samanstilt matrise.pdfSak 10116 Vedlegg 1 - Halvårleg rapport til styret på mål og krav 2016 - samanstilt matrise.pdf
Sak 10216 Kvalitetsbasert finansiering.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/07.09.2016/Sak 10216 Kvalitetsbasert finansiering.pdfSak 10216 Kvalitetsbasert finansiering.pdf
Sak 10316 Statens eierberetning 2015.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/07.09.2016/Sak 10316 Statens eierberetning 2015.pdfSak 10316 Statens eierberetning 2015.pdf
Sak 10316 Vedlegg 1 - Statens eierberetning 2015.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/07.09.2016/Sak 10316 Vedlegg 1 - Statens eierberetning 2015.pdfSak 10316 Vedlegg 1 - Statens eierberetning 2015.pdf
Sak10416 Protokoll frå møte i revisjonsutvalet 04.04.2016.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/07.09.2016/Sak10416 Protokoll frå møte i revisjonsutvalet 04.04.2016.pdfSak10416 Protokoll frå møte i revisjonsutvalet 04.04.2016.pdf
Sak10416 Vedlegg 1 - Protokoll frå møte i revisjonsutvalet 04.04.2016.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/07.09.2016/Sak10416 Vedlegg 1 - Protokoll frå møte i revisjonsutvalet 04.04.2016.PDFSak10416 Vedlegg 1 - Protokoll frå møte i revisjonsutvalet 04.04.2016.PDF
Skriv 00 - Skriv og meldingar forside.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/07.09.2016/Skriv og meldingar/Skriv 00 - Skriv og meldingar forside.pdfSkriv 00 - Skriv og meldingar forside.pdf
Skriv 01 - Møtereferat RBU 120516.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/07.09.2016/Skriv og meldingar/Skriv 01 - Møtereferat RBU 120516.pdfSkriv 01 - Møtereferat RBU 120516.pdf

20. juni


Sak 08716 Innkalling til styremøte i Helse Vest RHF 070916.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/07.09.2016/Sak 08716 Innkalling til styremøte i Helse Vest RHF 070916.pdfSak 08716 Innkalling til styremøte i Helse Vest RHF 070916.pdf
Sak 08816 PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF 20. JUNI 2016.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/07.09.2016/Sak 08816 PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF 20. JUNI 2016.pdfSak 08816 PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF 20. JUNI 2016.pdf
Sak 08916 Administrerande direktør si orientering.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/07.09.2016/Sak 08916 Administrerande direktør si orientering.pdfSak 08916 Administrerande direktør si orientering.pdf
Sak 08916 Vedlegg AD si orientering pkt 1 - Rapportering tilsynssaker per 10. august 2016.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/07.09.2016/Sak 08916 Vedlegg AD si orientering pkt 1 - Rapportering tilsynssaker per 10. august 2016.pdfSak 08916 Vedlegg AD si orientering pkt 1 - Rapportering tilsynssaker per 10. august 2016.pdf
Sak 08916 Vedlegg AD si orientering pkt 2 - Orientering om relevante lover.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/07.09.2016/Sak 08916 Vedlegg AD si orientering pkt 2 - Orientering om relevante lover.pdfSak 08916 Vedlegg AD si orientering pkt 2 - Orientering om relevante lover.pdf
Sak 08916 Vedlegg AD si orientering pkt 3 - Oversikt over høyringar 07.09.2016.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/07.09.2016/Sak 08916 Vedlegg AD si orientering pkt 3 - Oversikt over høyringar 07.09.2016.pdfSak 08916 Vedlegg AD si orientering pkt 3 - Oversikt over høyringar 07.09.2016.pdf
Sak 09016 Rapportering frå verksemda per juli 2016.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/07.09.2016/Sak 09016 Rapportering frå verksemda per juli 2016.pdfSak 09016 Rapportering frå verksemda per juli 2016.pdf
Sak 09116 Protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF 22. JUNI 2016.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/07.09.2016/Sak 09116 Protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF 22. JUNI 2016.pdfSak 09116 Protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF 22. JUNI 2016.pdf
Sak 09116 Vedlegg 1 - Protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF 22. JUNI 2016.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/07.09.2016/Sak 09116 Vedlegg 1 - Protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF 22. JUNI 2016.PDFSak 09116 Vedlegg 1 - Protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF 22. JUNI 2016.PDF
Sak 09216 Tilleggsdokument til Oppdragsdokument 2016 frå Helse- og omsorgsdepartementet, dagsett 30. juni 2016.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/07.09.2016/Sak 09216 Tilleggsdokument til Oppdragsdokument 2016 frå Helse- og omsorgsdepartementet, dagsett 30. juni 2016.pdfSak 09216 Tilleggsdokument til Oppdragsdokument 2016 frå Helse- og omsorgsdepartementet, dagsett 30. juni 2016.pdf
Sak 09216 Vedlegg 1 - Tilleggsdokument til oppdragsdokument 2016 datert 30.06.2016.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/07.09.2016/Sak 09216 Vedlegg 1 - Tilleggsdokument til oppdragsdokument 2016 datert 30.06.2016.PDFSak 09216 Vedlegg 1 - Tilleggsdokument til oppdragsdokument 2016 datert 30.06.2016.PDF
Sak 09216 Vedlegg 2 - Brev frå HV til HF-a om tilleggsdokument til oppdragsdokument 2016 - Helse Bergen.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/07.09.2016/Sak 09216 Vedlegg 2 - Brev frå HV til HF-a om tilleggsdokument til oppdragsdokument 2016 - Helse Bergen.PDFSak 09216 Vedlegg 2 - Brev frå HV til HF-a om tilleggsdokument til oppdragsdokument 2016 - Helse Bergen.PDF
Sak 09316 Utviding av låneramma til Helse Vest IKT AS 2016.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/07.09.2016/Sak 09316 Utviding av låneramma til Helse Vest IKT AS 2016.pdfSak 09316 Utviding av låneramma til Helse Vest IKT AS 2016.pdf
Sak 09416 Honorar for varamedlem i revisjonsutvalet.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/07.09.2016/Sak 09416 Honorar for varamedlem i revisjonsutvalet.pdfSak 09416 Honorar for varamedlem i revisjonsutvalet.pdf
Sak 09516 Godkjenning av forvaltningsplanar for verna og freda eigedommar i Helse Bergen HF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/07.09.2016/Sak 09516 Godkjenning av forvaltningsplanar for verna og freda eigedommar i Helse Bergen HF.pdfSak 09516 Godkjenning av forvaltningsplanar for verna og freda eigedommar i Helse Bergen HF.pdf
Sak 09516 Vedlegg 01 - Styresak 34-16 Helse Bergen HF - Forvaltningsplaner verneverdige bygg.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/07.09.2016/Sak 09516 Vedlegg 01 - Styresak 34-16 Helse Bergen HF - Forvaltningsplaner verneverdige bygg.pdfSak 09516 Vedlegg 01 - Styresak 34-16 Helse Bergen HF - Forvaltningsplaner verneverdige bygg.pdf
Sak 09616 Internrevisjonsrapport – Internkontroll i TSB-institusjonar.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/07.09.2016/Sak 09616 Internrevisjonsrapport – Internkontroll i TSB-institusjonar.pdfSak 09616 Internrevisjonsrapport – Internkontroll i TSB-institusjonar.pdf
Sak 09616 Vedlegg 1 - Internrevisjonsrapport - Internkontroll i TSB-institusjonar.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/07.09.2016/Sak 09616 Vedlegg 1 - Internrevisjonsrapport - Internkontroll i TSB-institusjonar.PDFSak 09616 Vedlegg 1 - Internrevisjonsrapport - Internkontroll i TSB-institusjonar.PDF
Sak 09716 Administrasjonen si oppfølging av internkontroll i TSB-institusjonar.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/07.09.2016/Sak 09716 Administrasjonen si oppfølging av internkontroll i TSB-institusjonar.pdfSak 09716 Administrasjonen si oppfølging av internkontroll i TSB-institusjonar.pdf
Sak 09716 Vedlegg 1 - Matrise over administrasjonen si vurdering, planlagde tiltak, tidsfrist og ansvar.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/07.09.2016/Sak 09716 Vedlegg 1 - Matrise over administrasjonen si vurdering, planlagde tiltak, tidsfrist og ansvar.pdfSak 09716 Vedlegg 1 - Matrise over administrasjonen si vurdering, planlagde tiltak, tidsfrist og ansvar.pdf
Sak 09816 Internrevisjonsrapport - Planlegging for gevinstrealisering i byggeprosjekt i føretaksgruppa.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/07.09.2016/Sak 09816 Internrevisjonsrapport - Planlegging for gevinstrealisering i byggeprosjekt i føretaksgruppa.pdfSak 09816 Internrevisjonsrapport - Planlegging for gevinstrealisering i byggeprosjekt i føretaksgruppa.pdf
Sak 09816 Vedlegg 1 - Internrevisjonsrapport - Planlegging for gevinstrealisering i byggeprosjekt i føretaksgruppa.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/07.09.2016/Sak 09816 Vedlegg 1 - Internrevisjonsrapport - Planlegging for gevinstrealisering i byggeprosjekt i føretaksgruppa.PDFSak 09816 Vedlegg 1 - Internrevisjonsrapport - Planlegging for gevinstrealisering i byggeprosjekt i føretaksgruppa.PDF
Sak 09916 Kommentarar til rapport frå internrevisjonen - planlegging for gevinstrealisering i byggeprosjekt.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/07.09.2016/Sak 09916 Kommentarar til rapport frå internrevisjonen - planlegging for gevinstrealisering i byggeprosjekt.pdfSak 09916 Kommentarar til rapport frå internrevisjonen - planlegging for gevinstrealisering i byggeprosjekt.pdf
Sak 10016 Intern beredskapsplan for Helse Vest RHF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/07.09.2016/Sak 10016 Intern beredskapsplan for Helse Vest RHF.pdfSak 10016 Intern beredskapsplan for Helse Vest RHF.pdf
Sak 10116 Halvårleg rapportering på mål og krav i Oppdragsdokument og føretaksprotokoll per 15. JUNI 2016.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/07.09.2016/Sak 10116 Halvårleg rapportering på mål og krav i Oppdragsdokument og føretaksprotokoll per 15. JUNI 2016.pdfSak 10116 Halvårleg rapportering på mål og krav i Oppdragsdokument og føretaksprotokoll per 15. JUNI 2016.pdf
Sak 10116 Vedlegg 1 - Halvårleg rapport til styret på mål og krav 2016 - samanstilt matrise.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/07.09.2016/Sak 10116 Vedlegg 1 - Halvårleg rapport til styret på mål og krav 2016 - samanstilt matrise.pdfSak 10116 Vedlegg 1 - Halvårleg rapport til styret på mål og krav 2016 - samanstilt matrise.pdf
Sak 10216 Kvalitetsbasert finansiering.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/07.09.2016/Sak 10216 Kvalitetsbasert finansiering.pdfSak 10216 Kvalitetsbasert finansiering.pdf
Sak 10316 Statens eierberetning 2015.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/07.09.2016/Sak 10316 Statens eierberetning 2015.pdfSak 10316 Statens eierberetning 2015.pdf
Sak 10316 Vedlegg 1 - Statens eierberetning 2015.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/07.09.2016/Sak 10316 Vedlegg 1 - Statens eierberetning 2015.pdfSak 10316 Vedlegg 1 - Statens eierberetning 2015.pdf
Sak10416 Protokoll frå møte i revisjonsutvalet 04.04.2016.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/07.09.2016/Sak10416 Protokoll frå møte i revisjonsutvalet 04.04.2016.pdfSak10416 Protokoll frå møte i revisjonsutvalet 04.04.2016.pdf
Sak10416 Vedlegg 1 - Protokoll frå møte i revisjonsutvalet 04.04.2016.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/07.09.2016/Sak10416 Vedlegg 1 - Protokoll frå møte i revisjonsutvalet 04.04.2016.PDFSak10416 Vedlegg 1 - Protokoll frå møte i revisjonsutvalet 04.04.2016.PDF
Skriv 00 - Skriv og meldingar forside.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/07.09.2016/Skriv og meldingar/Skriv 00 - Skriv og meldingar forside.pdfSkriv 00 - Skriv og meldingar forside.pdf
Skriv 01 - Møtereferat RBU 120516.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/07.09.2016/Skriv og meldingar/Skriv 01 - Møtereferat RBU 120516.pdfSkriv 01 - Møtereferat RBU 120516.pdf

4. mai


Sak 05616 Innkalling til styremøte i Helse Vest RHF 040516.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/04.05.2016/Sak 05616 Innkalling til styremøte i Helse Vest RHF 040516.pdfSak 05616 Innkalling til styremøte i Helse Vest RHF 040516.pdf
Sak 05716 PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF 5. APRIL 2016.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/04.05.2016/Sak 05716 PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF 5. APRIL 2016.pdfSak 05716 PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF 5. APRIL 2016.pdf
Sak 05816 Årsmelding 2015 frå pasient- og brukaromboda i Helse Vest.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/04.05.2016/Sak 05816 Årsmelding 2015 frå pasient- og brukaromboda i Helse Vest.pdfSak 05816 Årsmelding 2015 frå pasient- og brukaromboda i Helse Vest.pdf
Sak 05816 Vedlegg 1 - Årsmelding 2015 Hordaland.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/04.05.2016/Sak 05816 Vedlegg 1 - Årsmelding 2015 Hordaland.pdfSak 05816 Vedlegg 1 - Årsmelding 2015 Hordaland.pdf
Sak 05816 Vedlegg 2 - Årsmelding 2015 Rogaland.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/04.05.2016/Sak 05816 Vedlegg 2 - Årsmelding 2015 Rogaland.pdfSak 05816 Vedlegg 2 - Årsmelding 2015 Rogaland.pdf
Sak 05816 Vedlegg 3 - Årsmelding 2015 Sogn og Fjordane.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/04.05.2016/Sak 05816 Vedlegg 3 - Årsmelding 2015 Sogn og Fjordane.pdfSak 05816 Vedlegg 3 - Årsmelding 2015 Sogn og Fjordane.pdf
Sak 05916 Administrerande direktør si orientering.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/04.05.2016/Sak 05916 Administrerande direktør si orientering.pdfSak 05916 Administrerande direktør si orientering.pdf
Sak 05916 Vedlegg AD si orientering pkt 1 - Rapportering tilsynssaker per 10. april 2016.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/04.05.2016/Sak 05916 Vedlegg AD si orientering pkt 1 - Rapportering tilsynssaker per 10. april 2016.pdfSak 05916 Vedlegg AD si orientering pkt 1 - Rapportering tilsynssaker per 10. april 2016.pdf
Sak 05916 Vedlegg AD si orientering pkt 2 - Lov og myndigheitskrav.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/04.05.2016/Sak 05916 Vedlegg AD si orientering pkt 2 - Lov og myndigheitskrav.pdfSak 05916 Vedlegg AD si orientering pkt 2 - Lov og myndigheitskrav.pdf
Sak 05916 Vedlegg AD si orientering pkt 3 - Oversikt over høyringar 04.05.2016.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/04.05.2016/Sak 05916 Vedlegg AD si orientering pkt 3 - Oversikt over høyringar 04.05.2016.pdfSak 05916 Vedlegg AD si orientering pkt 3 - Oversikt over høyringar 04.05.2016.pdf
Sak 06016 Rapportering frå verksemda per mars 2016 REDIGERT.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/04.05.2016/Sak 06016 Rapportering frå verksemda per mars 2016 REDIGERT.pdfSak 06016 Rapportering frå verksemda per mars 2016 REDIGERT.pdf
Sak 06116 Konseptrapport for utbygging av Haugesund sjukehus.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/04.05.2016/Sak 06116 Konseptrapport for utbygging av Haugesund sjukehus.pdfSak 06116 Konseptrapport for utbygging av Haugesund sjukehus.pdf
Sak 06116 Vedlegg 1 - Styresak 014-16 Helse Fonna HF – Konseptrapport Haugesund sjukehus.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/04.05.2016/Sak 06116 Vedlegg 1 - Styresak 014-16 Helse Fonna HF – Konseptrapport Haugesund sjukehus.pdfSak 06116 Vedlegg 1 - Styresak 014-16 Helse Fonna HF – Konseptrapport Haugesund sjukehus.pdf
Sak 06116 Vedlegg 2 - Konseptrapport Haugensund sjukehus.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/04.05.2016/Sak 06116 Vedlegg 2 - Konseptrapport Haugensund sjukehus.PDFSak 06116 Vedlegg 2 - Konseptrapport Haugensund sjukehus.PDF
Sak 06116 Vedlegg 3 - Kvalitetsikringsrapport Haugesund sjukehus.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/04.05.2016/Sak 06116 Vedlegg 3 - Kvalitetsikringsrapport Haugesund sjukehus.PDFSak 06116 Vedlegg 3 - Kvalitetsikringsrapport Haugesund sjukehus.PDF
Sak 06216 Førebygging og folkehelsearbeid.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/04.05.2016/Sak 06216 Førebygging og folkehelsearbeid.pdfSak 06216 Førebygging og folkehelsearbeid.pdf
Sak 06316 Pasientreiser utan rekvisisjon framtidig organisering etter innføring av ny løysing Mine pasientreiser.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/04.05.2016/Sak 06316 Pasientreiser utan rekvisisjon framtidig organisering etter innføring av ny løysing Mine pasientreiser.pdfSak 06316 Pasientreiser utan rekvisisjon framtidig organisering etter innføring av ny løysing Mine pasientreiser.pdf
Sak 06416 Oppfølging av samhandlingsreforma.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/04.05.2016/Sak 06416 Oppfølging av samhandlingsreforma.pdfSak 06416 Oppfølging av samhandlingsreforma.pdf
Sak 06516 Regionalt utdanningssenter - spesialistutdanning for legar.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/04.05.2016/Sak 06516 Regionalt utdanningssenter - spesialistutdanning for legar.pdfSak 06516 Regionalt utdanningssenter - spesialistutdanning for legar.pdf
Sak 06516 Vedlegg 1 - Brev fra HOD 171215 Legenes spesialitetsstruktur og spesialistutdanning.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/04.05.2016/Sak 06516 Vedlegg 1 - Brev fra HOD 171215 Legenes spesialitetsstruktur og spesialistutdanning.pdfSak 06516 Vedlegg 1 - Brev fra HOD 171215 Legenes spesialitetsstruktur og spesialistutdanning.pdf
Sak 06516 Vedlegg 2 - Mandat for prosjekt etablering av regionalt utdanningssenter i Helse Vest.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/04.05.2016/Sak 06516 Vedlegg 2 - Mandat for prosjekt etablering av regionalt utdanningssenter i Helse Vest.pdfSak 06516 Vedlegg 2 - Mandat for prosjekt etablering av regionalt utdanningssenter i Helse Vest.pdf
Sak 06616 Beslutningsforum - Årsoppsummering for 2015.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/04.05.2016/Sak 06616 Beslutningsforum - Årsoppsummering for 2015.pdfSak 06616 Beslutningsforum - Årsoppsummering for 2015.pdf
Sak 06616 Vedlegg 1 - Årsoppsummering 2015 - Beslutningsforum for nye metoder, signert.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/04.05.2016/Sak 06616 Vedlegg 1 - Årsoppsummering 2015 - Beslutningsforum for nye metoder, signert.PDFSak 06616 Vedlegg 1 - Årsoppsummering 2015 - Beslutningsforum for nye metoder, signert.PDF
Sak 06716 Mål på aktivitet i psykisk helsevern - barn og unge og vaksne.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/04.05.2016/Sak 06716 Mål på aktivitet i psykisk helsevern - barn og unge og vaksne.pdfSak 06716 Mål på aktivitet i psykisk helsevern - barn og unge og vaksne.pdf
Skriv 00 - Skriv og meldingar forside 040516.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/04.05.2016/Skriv og meldingar/Skriv 00 - Skriv og meldingar forside 040516.pdfSkriv 00 - Skriv og meldingar forside 040516.pdf
Skriv 01 - Brev frå Helse Vest RHF til HOD, dagsett 010416 - Rapportering frå verksemda pr. feb 2016.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/04.05.2016/Skriv og meldingar/Skriv 01 - Brev frå Helse Vest RHF til HOD, dagsett 010416 - Rapportering frå verksemda pr. feb 2016.pdfSkriv 01 - Brev frå Helse Vest RHF til HOD, dagsett 010416 - Rapportering frå verksemda pr. feb 2016.pdf
Skriv 02 - Kopi av brev frå Nina E. Steinkopf til Statsministerens kontor, dagsett 120416 – Ope brev til Statsministeren.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/04.05.2016/Skriv og meldingar/Skriv 02 - Kopi av brev frå Nina E. Steinkopf til Statsministerens kontor, dagsett 120416 – Ope brev til Statsministeren.pdfSkriv 02 - Kopi av brev frå Nina E. Steinkopf til Statsministerens kontor, dagsett 120416 – Ope brev til Statsministeren.pdf
Skriv 03 - Brev frå Helse Vest RHF til Helse Førde HF, dagsett 210316 – Ordning for oppgjer.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/04.05.2016/Skriv og meldingar/Skriv 03 - Brev frå Helse Vest RHF til Helse Førde HF, dagsett 210316 – Ordning for oppgjer.pdfSkriv 03 - Brev frå Helse Vest RHF til Helse Førde HF, dagsett 210316 – Ordning for oppgjer.pdf
Skriv 04 - Brev frå HOD til Helse Vest RHF, dagsett 160316 – Tiltak for å sikre en åpen og god dialog i sykehusene.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/04.05.2016/Skriv og meldingar/Skriv 04 - Brev frå HOD til Helse Vest RHF, dagsett 160316 – Tiltak for å sikre en åpen og god dialog i sykehusene.pdfSkriv 04 - Brev frå HOD til Helse Vest RHF, dagsett 160316 – Tiltak for å sikre en åpen og god dialog i sykehusene.pdf
Skriv 05 - Brev frå LHL Sogn og Fjordane til Helse Vest RHF, dagsett 040416 – Ambulansane bruker for lang tid.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/04.05.2016/Skriv og meldingar/Skriv 05 - Brev frå LHL Sogn og Fjordane til Helse Vest RHF, dagsett 040416 – Ambulansane bruker for lang tid.pdfSkriv 05 - Brev frå LHL Sogn og Fjordane til Helse Vest RHF, dagsett 040416 – Ambulansane bruker for lang tid.pdf
Skriv 06 - Møtereferat RBU 140116.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/04.05.2016/Skriv og meldingar/Skriv 06 - Møtereferat RBU 140116.pdfSkriv 06 - Møtereferat RBU 140116.pdf

5. april

Sak 03916 Innkalling til styremøte i Helse Vest RHF 050416.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/05.04.2016/Sak 03916 Innkalling til styremøte i Helse Vest RHF 050416.pdfSak 03916 Innkalling til styremøte i Helse Vest RHF 050416.pdf
Sak 04016 PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF 29. FEBRUAR 2016.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/05.04.2016/Sak 04016 PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF 29. FEBRUAR 2016.pdfSak 04016 PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF 29. FEBRUAR 2016.pdf
Sak 04116 Årsoppgjer 2015.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/05.04.2016/Sak 04116 Årsoppgjer 2015.pdfSak 04116 Årsoppgjer 2015.pdf
Sak 04116 Vedlegg 1 - Konsernrekneskap med noter og kontantstraumoppstilling for Helse Vest.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/05.04.2016/Sak 04116 Vedlegg 1 - Konsernrekneskap med noter og kontantstraumoppstilling for Helse Vest.pdfSak 04116 Vedlegg 1 - Konsernrekneskap med noter og kontantstraumoppstilling for Helse Vest.pdf
Sak 04116 Vedlegg 2 - Styrets beretning 2015 (end1).pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/05.04.2016/Sak 04116 Vedlegg 2 - Styrets beretning 2015 (end1).pdfSak 04116 Vedlegg 2 - Styrets beretning 2015 (end1).pdf
Sak 04216 Administrerande direktør si orientering.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/05.04.2016/Sak 04216 Administrerande direktør si orientering.pdfSak 04216 Administrerande direktør si orientering.pdf
Sak 04216 Vedlegg AD si orientering pkt 1 - Rapportering tilsynssaker per 10. mars 2016.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/05.04.2016/Sak 04216 Vedlegg AD si orientering pkt 1 - Rapportering tilsynssaker per 10. mars 2016.pdfSak 04216 Vedlegg AD si orientering pkt 1 - Rapportering tilsynssaker per 10. mars 2016.pdf
Sak 04216 Vedlegg AD si orientering pkt 2 - Orientering om relevante lover forskrifter og myndigheitskrav.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/05.04.2016/Sak 04216 Vedlegg AD si orientering pkt 2 - Orientering om relevante lover forskrifter og myndigheitskrav.pdfSak 04216 Vedlegg AD si orientering pkt 2 - Orientering om relevante lover forskrifter og myndigheitskrav.pdf
Sak 04216 Vedlegg AD si orientering pkt 3 - Oversikt over høyringar 05.04.2016.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/05.04.2016/Sak 04216 Vedlegg AD si orientering pkt 3 - Oversikt over høyringar 05.04.2016.pdfSak 04216 Vedlegg AD si orientering pkt 3 - Oversikt over høyringar 05.04.2016.pdf
Sak 04316 Rapportering frå verksemda per februar 2016.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/05.04.2016/Sak 04316 Rapportering frå verksemda per februar 2016.pdfSak 04316 Rapportering frå verksemda per februar 2016.pdf
Sak 04416 Tertialrapport på nasjonale kvalitetsindikatorer per 2. tertial 2015.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/05.04.2016/Sak 04416 Tertialrapport på nasjonale kvalitetsindikatorer per 2. tertial 2015.pdfSak 04416 Tertialrapport på nasjonale kvalitetsindikatorer per 2. tertial 2015.pdf
Sak 04516 Plan for internrevisjonen 2016-2017.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/05.04.2016/Sak 04516 Plan for internrevisjonen 2016-2017.pdfSak 04516 Plan for internrevisjonen 2016-2017.pdf
Sak 04516 Vedlegg 1 - Plan for internrevisjon 2016-2017.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/05.04.2016/Sak 04516 Vedlegg 1 - Plan for internrevisjon 2016-2017.PDFSak 04516 Vedlegg 1 - Plan for internrevisjon 2016-2017.PDF
Sak 04616 Internrevisjonsrapport Handtering av uønskte hendingar.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/05.04.2016/Sak 04616 Internrevisjonsrapport Handtering av uønskte hendingar.pdfSak 04616 Internrevisjonsrapport Handtering av uønskte hendingar.pdf
Sak 04616 Vedlegg 1 - Internrevisjonsrapport – Handtering av uønskte hendingar i helseføretaka.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/05.04.2016/Sak 04616 Vedlegg 1 - Internrevisjonsrapport – Handtering av uønskte hendingar i helseføretaka.PDFSak 04616 Vedlegg 1 - Internrevisjonsrapport – Handtering av uønskte hendingar i helseføretaka.PDF
Sak 04716 Kommentar til rapport frå Internrevisjonen – handtering av uønskte hendingar i helseføretaka.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/05.04.2016/Sak 04716 Kommentar til rapport frå Internrevisjonen – handtering av uønskte hendingar i helseføretaka.pdfSak 04716 Kommentar til rapport frå Internrevisjonen – handtering av uønskte hendingar i helseføretaka.pdf
Sak 04816 Enøktilskot i byggprosjekt.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/05.04.2016/Sak 04816 Enøktilskot i byggprosjekt.pdfSak 04816 Enøktilskot i byggprosjekt.pdf
Sak 04914 Orientering om Helse Vest Innkjøp HF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/05.04.2016/Sak 04914 Orientering om Helse Vest Innkjøp HF.pdfSak 04914 Orientering om Helse Vest Innkjøp HF.pdf
Sak 05016 Helse2030 Prosess og involvering.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/05.04.2016/Sak 05016 Helse2030 Prosess og involvering.pdfSak 05016 Helse2030 Prosess og involvering.pdf
Sak 05116 Forsking og innovasjon til pasientens beste - Nasjonal rapport.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/05.04.2016/Sak 05116 Forsking og innovasjon til pasientens beste - Nasjonal rapport.pdfSak 05116 Forsking og innovasjon til pasientens beste - Nasjonal rapport.pdf
Sak 05116 Vedlegg 1 - Nasjonal rapport, Forsking og Innovasjon til pasientens beste.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/05.04.2016/Sak 05116 Vedlegg 1 - Nasjonal rapport, Forsking og Innovasjon til pasientens beste.pdfSak 05116 Vedlegg 1 - Nasjonal rapport, Forsking og Innovasjon til pasientens beste.pdf
Sak 05216 Årsrapport for revisjonsutval og internrevisjon 2015.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/05.04.2016/Sak 05216 Årsrapport for revisjonsutval og internrevisjon 2015.pdfSak 05216 Årsrapport for revisjonsutval og internrevisjon 2015.pdf
Sak 05216 Vedlegg 1 - Årsrapport for revisjonsutval og internrevisjon 2015.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/05.04.2016/Sak 05216 Vedlegg 1 - Årsrapport for revisjonsutval og internrevisjon 2015.PDFSak 05216 Vedlegg 1 - Årsrapport for revisjonsutval og internrevisjon 2015.PDF
Sak 05316 Protokoll frå møte i revisjonsutvalet 22.12.2015.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/05.04.2016/Sak 05316 Protokoll frå møte i revisjonsutvalet 22.12.2015.pdfSak 05316 Protokoll frå møte i revisjonsutvalet 22.12.2015.pdf
Sak 05316 Vedlegg 1 - Protokoll frå møte i revisjonsutvalet 22.12.2015.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/05.04.2016/Sak 05316 Vedlegg 1 - Protokoll frå møte i revisjonsutvalet 22.12.2015.PDFSak 05316 Vedlegg 1 - Protokoll frå møte i revisjonsutvalet 22.12.2015.PDF
Skriv 00 - Skriv og meldingar forside 050416.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/05.04.2016/Skriv og meldingar/Skriv 00 - Skriv og meldingar forside 050416.pdfSkriv 00 - Skriv og meldingar forside 050416.pdf
Skriv 01 - Brev frå Helse Vest RHF til HOD, dagsett 100316 - Rapportering pr. januar 2016.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/05.04.2016/Skriv og meldingar/Skriv 01 - Brev frå Helse Vest RHF til HOD, dagsett 100316 - Rapportering pr. januar 2016.pdfSkriv 01 - Brev frå Helse Vest RHF til HOD, dagsett 100316 - Rapportering pr. januar 2016.pdf
Skriv 02 - Brev frå Rådmannen i Haugesund kommune til Helse Vest RHF, dagsett 240216 .pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/05.04.2016/Skriv og meldingar/Skriv 02 - Brev frå Rådmannen i Haugesund kommune til Helse Vest RHF, dagsett 240216 .pdfSkriv 02 - Brev frå Rådmannen i Haugesund kommune til Helse Vest RHF, dagsett 240216 .pdf
Skriv 03 - Kopi av brev frå Selje kommune til HOD og Sjukehuset i Volda, dagsett 110216 .pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/05.04.2016/Skriv og meldingar/Skriv 03 - Kopi av brev frå Selje kommune til HOD og Sjukehuset i Volda, dagsett 110216 .pdfSkriv 03 - Kopi av brev frå Selje kommune til HOD og Sjukehuset i Volda, dagsett 110216 .pdf
Skriv 04 - Brev frå Helse Vest RHF til Haugesund kommune, dagsett 140316.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/05.04.2016/Skriv og meldingar/Skriv 04 - Brev frå Helse Vest RHF til Haugesund kommune, dagsett 140316.PDFSkriv 04 - Brev frå Helse Vest RHF til Haugesund kommune, dagsett 140316.PDF
Skriv 05 - Brev frå Jens Tobias til Helse Vest RHF, dagsett 180316 – Nasjonal Helse- og sjukehusplan.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/05.04.2016/Skriv og meldingar/Skriv 05 - Brev frå Jens Tobias til Helse Vest RHF, dagsett 180316 – Nasjonal Helse- og sjukehusplan.pdfSkriv 05 - Brev frå Jens Tobias til Helse Vest RHF, dagsett 180316 – Nasjonal Helse- og sjukehusplan.pdf
Skriv 06 - Møtereferat RBU 140116.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/05.04.2016/Skriv og meldingar/Skriv 06 - Møtereferat RBU 140116.pdfSkriv 06 - Møtereferat RBU 140116.pdf


​29. februar

Sak 02616 OPPDATERT Innkalling til styremøte i Helse Vest RHF 290216.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/29.02.2016/Sak 02616 OPPDATERT Innkalling til styremøte i Helse Vest RHF 290216.pdfSak 02616 OPPDATERT Innkalling til styremøte i Helse Vest RHF 290216.pdf
Sak 02716 PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF 10. FEBRUAR 2016.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/29.02.2016/Sak 02716 PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF 10. FEBRUAR 2016.pdfSak 02716 PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF 10. FEBRUAR 2016.pdf
Sak 02816 Administrerande direktør si orientering.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/29.02.2016/Sak 02816 Administrerande direktør si orientering.pdfSak 02816 Administrerande direktør si orientering.pdf
Sak 02816 Vedlegg AD si orientering pkt 1 - Rapportering tilsynssaker per 10. februar 2016.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/29.02.2016/Sak 02816 Vedlegg AD si orientering pkt 1 - Rapportering tilsynssaker per 10. februar 2016.pdfSak 02816 Vedlegg AD si orientering pkt 1 - Rapportering tilsynssaker per 10. februar 2016.pdf
Sak 02816 Vedlegg AD si orientering pkt 3 - Oversikt over høyringar 29 02 2016.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/29.02.2016/Sak 02816 Vedlegg AD si orientering pkt 3 - Oversikt over høyringar 29 02 2016.pdfSak 02816 Vedlegg AD si orientering pkt 3 - Oversikt over høyringar 29 02 2016.pdf
Sak 02816 Vedlegg AD si orientering pkt 5 - Resultatnotat 2015.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/29.02.2016/Sak 02816 Vedlegg AD si orientering pkt 5 - Resultatnotat 2015.pdfSak 02816 Vedlegg AD si orientering pkt 5 - Resultatnotat 2015.pdf
Sak 02916 Styringsdokument 2016 til føretaksgruppa og Helse Vest IKT AS.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/29.02.2016/Sak 02916 Styringsdokument 2016 til føretaksgruppa og Helse Vest IKT AS.pdfSak 02916 Styringsdokument 2016 til føretaksgruppa og Helse Vest IKT AS.pdf
Sak 02916 Vedlegg 1 - Styringsdokument 2016 Helse Bergen HF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/29.02.2016/Sak 02916 Vedlegg 1 - Styringsdokument 2016 Helse Bergen HF.pdfSak 02916 Vedlegg 1 - Styringsdokument 2016 Helse Bergen HF.pdf
Sak 02916 Vedlegg 10 - Vedlegg 2 til sjukehusføretaka - Førebels mal for rapportering frå verksemda 2016.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/29.02.2016/Sak 02916 Vedlegg 10 - Vedlegg 2 til sjukehusføretaka - Førebels mal for rapportering frå verksemda 2016.pdfSak 02916 Vedlegg 10 - Vedlegg 2 til sjukehusføretaka - Førebels mal for rapportering frå verksemda 2016.pdf
Sak 02916 Vedlegg 11 - Vedlegg 3 til sjukehusføretaka - Mål 2016, pasienterfaringsundersøkingar og styringsparametrar.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/29.02.2016/Sak 02916 Vedlegg 11 - Vedlegg 3 til sjukehusføretaka - Mål 2016, pasienterfaringsundersøkingar og styringsparametrar.pdfSak 02916 Vedlegg 11 - Vedlegg 3 til sjukehusføretaka - Mål 2016, pasienterfaringsundersøkingar og styringsparametrar.pdf
Sak 02916 Vedlegg 12 - Vedlegg 1 til IKT, Innkjøp og Sjukehusapoteka - Førebels mal for rapportering frå verksemda 2016.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/29.02.2016/Sak 02916 Vedlegg 12 - Vedlegg 1 til IKT, Innkjøp og Sjukehusapoteka - Førebels mal for rapportering frå verksemda 2016.pdfSak 02916 Vedlegg 12 - Vedlegg 1 til IKT, Innkjøp og Sjukehusapoteka - Førebels mal for rapportering frå verksemda 2016.pdf
Sak 02916 Vedlegg 2 - Styringsdokument 2016 Helse Fonna HF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/29.02.2016/Sak 02916 Vedlegg 2 - Styringsdokument 2016 Helse Fonna HF.pdfSak 02916 Vedlegg 2 - Styringsdokument 2016 Helse Fonna HF.pdf
Sak 02916 Vedlegg 3 - Styringsdokument 2016 Helse Førde HF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/29.02.2016/Sak 02916 Vedlegg 3 - Styringsdokument 2016 Helse Førde HF.pdfSak 02916 Vedlegg 3 - Styringsdokument 2016 Helse Førde HF.pdf
Sak 02916 Vedlegg 4 - Styringsdokument 2016 Helse Stavanger HF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/29.02.2016/Sak 02916 Vedlegg 4 - Styringsdokument 2016 Helse Stavanger HF.pdfSak 02916 Vedlegg 4 - Styringsdokument 2016 Helse Stavanger HF.pdf
Sak 02916 Vedlegg 5 - Styringsdokument 2016 Helse Vest IKT AS.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/29.02.2016/Sak 02916 Vedlegg 5 - Styringsdokument 2016 Helse Vest IKT AS.pdfSak 02916 Vedlegg 5 - Styringsdokument 2016 Helse Vest IKT AS.pdf
Sak 02916 Vedlegg 6 - Styringsdokument 2016 Helse Vest Innkjøp HF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/29.02.2016/Sak 02916 Vedlegg 6 - Styringsdokument 2016 Helse Vest Innkjøp HF.pdfSak 02916 Vedlegg 6 - Styringsdokument 2016 Helse Vest Innkjøp HF.pdf
Sak 02916 Vedlegg 7 - Styringsdokument 2016 Sjukehusapoteka Vest HF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/29.02.2016/Sak 02916 Vedlegg 7 - Styringsdokument 2016 Sjukehusapoteka Vest HF.pdfSak 02916 Vedlegg 7 - Styringsdokument 2016 Sjukehusapoteka Vest HF.pdf
Sak 02916 Vedlegg 8 - Styringsmål 2016_A4-plakat frå HOD - Kopi.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/29.02.2016/Sak 02916 Vedlegg 8 - Styringsmål 2016_A4-plakat frå HOD - Kopi.pdfSak 02916 Vedlegg 8 - Styringsmål 2016_A4-plakat frå HOD - Kopi.pdf
Sak 02916 Vedlegg 9 - Vedlegg 1 til sjukehusføretaka - Utdanning av helsepersonell.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/29.02.2016/Sak 02916 Vedlegg 9 - Vedlegg 1 til sjukehusføretaka - Utdanning av helsepersonell.pdfSak 02916 Vedlegg 9 - Vedlegg 1 til sjukehusføretaka - Utdanning av helsepersonell.pdf
Sak 03016 Årleg melding 2015.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/29.02.2016/Sak 03016 Årleg melding 2015.pdfSak 03016 Årleg melding 2015.pdf
Sak 03016 Vedlegg 1 - Årleg melding 2015 Helse Vest RHF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/29.02.2016/Sak 03016 Vedlegg 1 - Årleg melding 2015 Helse Vest RHF.pdfSak 03016 Vedlegg 1 - Årleg melding 2015 Helse Vest RHF.pdf
Sak 03016 Vedlegg 2 - Årleg melding RBU 2015.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/29.02.2016/Sak 03016 Vedlegg 2 - Årleg melding RBU 2015.pdfSak 03016 Vedlegg 2 - Årleg melding RBU 2015.pdf
Sak 03016 Vedlegg 3 - RBU sin uttale til Årleg melding 2015 for Helse Vest.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/29.02.2016/Sak 03016 Vedlegg 3 - RBU sin uttale til Årleg melding 2015 for Helse Vest.pdfSak 03016 Vedlegg 3 - RBU sin uttale til Årleg melding 2015 for Helse Vest.pdf
Sak 03116 Årleg gjennomgang av styrande dokument for styret i Helse Vest RHF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/29.02.2016/Sak 03116 Årleg gjennomgang av styrande dokument for styret i Helse Vest RHF.pdfSak 03116 Årleg gjennomgang av styrande dokument for styret i Helse Vest RHF.pdf
Sak 03116 Vedlegg 1 - Vedtekter for Helse Vest RHF, sist endra 07012015.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/29.02.2016/Sak 03116 Vedlegg 1 - Vedtekter for Helse Vest RHF, sist endra 07012015.pdfSak 03116 Vedlegg 1 - Vedtekter for Helse Vest RHF, sist endra 07012015.pdf
Sak 03116 Vedlegg 2 - Styreinstruks for Helse Vest RHF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/29.02.2016/Sak 03116 Vedlegg 2 - Styreinstruks for Helse Vest RHF.pdfSak 03116 Vedlegg 2 - Styreinstruks for Helse Vest RHF.pdf
Sak 03116 Vedlegg 3 - Instruks for administrerande direktør i Helse Vest RHF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/29.02.2016/Sak 03116 Vedlegg 3 - Instruks for administrerande direktør i Helse Vest RHF.pdfSak 03116 Vedlegg 3 - Instruks for administrerande direktør i Helse Vest RHF.pdf
Sak 03116 Vedlegg 4 - Fullmaktsstruktur i Helse Vest RHF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/29.02.2016/Sak 03116 Vedlegg 4 - Fullmaktsstruktur i Helse Vest RHF.pdfSak 03116 Vedlegg 4 - Fullmaktsstruktur i Helse Vest RHF.pdf
Sak 03116 Vedlegg 5 - Rettleiar, Styrearbeid i regionale helseføretak.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/29.02.2016/Sak 03116 Vedlegg 5 - Rettleiar, Styrearbeid i regionale helseføretak.pdfSak 03116 Vedlegg 5 - Rettleiar, Styrearbeid i regionale helseføretak.pdf
Sak 03116 Vedlegg 6 - Etiske Retningslinjer for føretaksgruppa Helse Vest.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/29.02.2016/Sak 03116 Vedlegg 6 - Etiske Retningslinjer for føretaksgruppa Helse Vest.pdfSak 03116 Vedlegg 6 - Etiske Retningslinjer for føretaksgruppa Helse Vest.pdf
Sak 03116 Vedlegg 7 - Regjeringa sin eigarpolitikk Meld. St. 27.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/29.02.2016/Sak 03116 Vedlegg 7 - Regjeringa sin eigarpolitikk Meld. St. 27.pdfSak 03116 Vedlegg 7 - Regjeringa sin eigarpolitikk Meld. St. 27.pdf
Sak 03116 Vedlegg 8 - Retningslinjer for lønn og anna godtgjersle.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/29.02.2016/Sak 03116 Vedlegg 8 - Retningslinjer for lønn og anna godtgjersle.pdfSak 03116 Vedlegg 8 - Retningslinjer for lønn og anna godtgjersle.pdf
Sak 03216 Endring av Helse Vest Innkjøp HF sine vedtekter.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/29.02.2016/Sak 03216 Endring av Helse Vest Innkjøp HF sine vedtekter.pdfSak 03216 Endring av Helse Vest Innkjøp HF sine vedtekter.pdf
Sak 03316 Korridorplassar - utvikling og status.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/29.02.2016/Sak 03316 Korridorplassar - utvikling og status.pdfSak 03316 Korridorplassar - utvikling og status.pdf
Sak 03416 Høyring - NOU 201511 Med åpne kort.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/29.02.2016/Sak 03416 Høyring - NOU 201511 Med åpne kort.pdfSak 03416 Høyring - NOU 201511 Med åpne kort.pdf
Sak 03416 Vedlegg 1 - Uttale med åpne kort 09 02 16.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/29.02.2016/Sak 03416 Vedlegg 1 - Uttale med åpne kort 09 02 16.pdfSak 03416 Vedlegg 1 - Uttale med åpne kort 09 02 16.pdf
Sak 03416 Vedlegg 2 - NOU Med åpne kort _ Helse Førde.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/29.02.2016/Sak 03416 Vedlegg 2 - NOU Med åpne kort _ Helse Førde.pdfSak 03416 Vedlegg 2 - NOU Med åpne kort _ Helse Førde.pdf
Sak 03416 Vedlegg 3 - Nou Med åpne Kort_ Helse Stavanger.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/29.02.2016/Sak 03416 Vedlegg 3 - Nou Med åpne Kort_ Helse Stavanger.pdfSak 03416 Vedlegg 3 - Nou Med åpne Kort_ Helse Stavanger.pdf
Sak 03416 Vedlegg 4 - NOU Med åpne Kort_Helse Bergen.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/29.02.2016/Sak 03416 Vedlegg 4 - NOU Med åpne Kort_Helse Bergen.pdfSak 03416 Vedlegg 4 - NOU Med åpne Kort_Helse Bergen.pdf
Sak 03416 Vedlegg 5 - NOU Med åpne kort_Helse Fonna.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/29.02.2016/Sak 03416 Vedlegg 5 - NOU Med åpne kort_Helse Fonna.pdfSak 03416 Vedlegg 5 - NOU Med åpne kort_Helse Fonna.pdf
Sak 03516 Høyring - NOU 201517 Først og fremst, Akuttmeldinga.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/29.02.2016/Sak 03516 Høyring - NOU 201517 Først og fremst, Akuttmeldinga.pdfSak 03516 Høyring - NOU 201517 Først og fremst, Akuttmeldinga.pdf
Sak 03516 Vedlegg 1 - Høyringssvar - NOU 2015 17 Først og fremst - Helse Bergen HF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/29.02.2016/Sak 03516 Vedlegg 1 - Høyringssvar - NOU 2015 17 Først og fremst - Helse Bergen HF.pdfSak 03516 Vedlegg 1 - Høyringssvar - NOU 2015 17 Først og fremst - Helse Bergen HF.pdf
Sak 03516 Vedlegg 2 - Høyringssvar - NOU 2015 17 Først og fremst - Helse Stavanger HF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/29.02.2016/Sak 03516 Vedlegg 2 - Høyringssvar - NOU 2015 17 Først og fremst - Helse Stavanger HF.pdfSak 03516 Vedlegg 2 - Høyringssvar - NOU 2015 17 Først og fremst - Helse Stavanger HF.pdf
Sak 03516 Vedlegg 3 - Høyringssvar - NOU 2015 17 Først og fremst - Helse Fonna HF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/29.02.2016/Sak 03516 Vedlegg 3 - Høyringssvar - NOU 2015 17 Først og fremst - Helse Fonna HF.pdfSak 03516 Vedlegg 3 - Høyringssvar - NOU 2015 17 Først og fremst - Helse Fonna HF.pdf
Sak 03616 Helse2020 - Status og framdrift.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/29.02.2016/Sak 03616 Helse2020 - Status og framdrift.pdfSak 03616 Helse2020 - Status og framdrift.pdf
Sak 03716 Målingar av pasienttryggleik.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/29.02.2016/Sak 03716 Målingar av pasienttryggleik.pdfSak 03716 Målingar av pasienttryggleik.pdf

​10. februar

​​

Sak 00116 Innkalling til styremøte i Helse Vest RHF 100216.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/10.02.2016/Sak 00116 Innkalling til styremøte i Helse Vest RHF 100216.pdfSak 00116 Innkalling til styremøte i Helse Vest RHF 100216.pdf
Sak 00216 PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF 10. DESEMBER 2015.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/10.02.2016/Sak 00216 PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF 10. DESEMBER 2015.pdfSak 00216 PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF 10. DESEMBER 2015.pdf
Sak 00316 PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF 22. DESEMBER 2015.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/10.02.2016/Sak 00316 PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF 22. DESEMBER 2015.pdfSak 00316 PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF 22. DESEMBER 2015.pdf
Sak 00416 Administrerande direktør si orientering.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/10.02.2016/Sak 00416 Administrerande direktør si orientering.pdfSak 00416 Administrerande direktør si orientering.pdf
Sak 00416 Vedlegg AD si orientering pkt 1 - Rapportering tilsynssaker per 10. januar 2016.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/10.02.2016/Sak 00416 Vedlegg AD si orientering pkt 1 - Rapportering tilsynssaker per 10. januar 2016.pdfSak 00416 Vedlegg AD si orientering pkt 1 - Rapportering tilsynssaker per 10. januar 2016.pdf
Sak 00416 Vedlegg AD si orientering pkt 2 - Orientering om relevante lovar og forskrifter.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/10.02.2016/Sak 00416 Vedlegg AD si orientering pkt 2 - Orientering om relevante lovar og forskrifter.pdfSak 00416 Vedlegg AD si orientering pkt 2 - Orientering om relevante lovar og forskrifter.pdf
Sak 00416 Vedlegg AD si orientering pkt 3 - Oversikt over høyringer 10.02.2016.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/10.02.2016/Sak 00416 Vedlegg AD si orientering pkt 3 - Oversikt over høyringer 10.02.2016.pdfSak 00416 Vedlegg AD si orientering pkt 3 - Oversikt over høyringer 10.02.2016.pdf
Sak 00416 Vedlegg AD si orientering pkt 6 - Regjeringa si tiltakspakke for auka sysselsetting.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/10.02.2016/Sak 00416 Vedlegg AD si orientering pkt 6 - Regjeringa si tiltakspakke for auka sysselsetting.pdfSak 00416 Vedlegg AD si orientering pkt 6 - Regjeringa si tiltakspakke for auka sysselsetting.pdf
Sak 00416 Vedlegg AD si orientering pkt 8 - Helse2030 Prosjektdirektiv.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/10.02.2016/Sak 00416 Vedlegg AD si orientering pkt 8 - Helse2030 Prosjektdirektiv.pdfSak 00416 Vedlegg AD si orientering pkt 8 - Helse2030 Prosjektdirektiv.pdf
Sak 00416 Vedlegg AD si orientering pkt 8 - Vedlegg 1 Prosjektdirektiv Helse2030 V091.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/10.02.2016/Sak 00416 Vedlegg AD si orientering pkt 8 - Vedlegg 1 Prosjektdirektiv Helse2030 V091.pdfSak 00416 Vedlegg AD si orientering pkt 8 - Vedlegg 1 Prosjektdirektiv Helse2030 V091.pdf
Sak 00416 Vedlegg AD si orientering pkt 9 - Notat Prosjektdirektiv Odda og Stord sjukehus.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/10.02.2016/Sak 00416 Vedlegg AD si orientering pkt 9 - Notat Prosjektdirektiv Odda og Stord sjukehus.pdfSak 00416 Vedlegg AD si orientering pkt 9 - Notat Prosjektdirektiv Odda og Stord sjukehus.pdf
Sak 00416 Vedlegg AD si orientering pkt 9 - Prosjektdirektiv - med deltakarar i prosjektgruppene.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/10.02.2016/Sak 00416 Vedlegg AD si orientering pkt 9 - Prosjektdirektiv - med deltakarar i prosjektgruppene.pdfSak 00416 Vedlegg AD si orientering pkt 9 - Prosjektdirektiv - med deltakarar i prosjektgruppene.pdf
Sak 00516 Rapportering frå verksemda per november og desember 2015.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/10.02.2016/Sak 00516 Rapportering frå verksemda per november og desember 2015.pdfSak 00516 Rapportering frå verksemda per november og desember 2015.pdf
Sak 00616 Konsernbudsjett 2016 herunder investeringsbudsjett og likviditetsbudsjett.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/10.02.2016/Sak 00616 Konsernbudsjett 2016 herunder investeringsbudsjett og likviditetsbudsjett.pdfSak 00616 Konsernbudsjett 2016 herunder investeringsbudsjett og likviditetsbudsjett.pdf
Sak 00716 Budsjett 2016 for Helse Vest RHF - administrasjonen.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/10.02.2016/Sak 00716 Budsjett 2016 for Helse Vest RHF - administrasjonen.pdfSak 00716 Budsjett 2016 for Helse Vest RHF - administrasjonen.pdf
Sak 00816 Oppdragsdokument til Helse Vest RHF 2016.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/10.02.2016/Sak 00816 Oppdragsdokument til Helse Vest RHF 2016.pdfSak 00816 Oppdragsdokument til Helse Vest RHF 2016.pdf
Sak 00816 Vedlegg 1 - Oppdragsdokument 2016 til Helse Vest RHF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/10.02.2016/Sak 00816 Vedlegg 1 - Oppdragsdokument 2016 til Helse Vest RHF.pdfSak 00816 Vedlegg 1 - Oppdragsdokument 2016 til Helse Vest RHF.pdf
Sak 00816 Vedlegg 2 - Sjukehustalen 2016.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/10.02.2016/Sak 00816 Vedlegg 2 - Sjukehustalen 2016.pdfSak 00816 Vedlegg 2 - Sjukehustalen 2016.pdf
Sak 00916 Protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF 10.12.2015.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/10.02.2016/Sak 00916 Protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF 10.12.2015.pdfSak 00916 Protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF 10.12.2015.pdf
Sak 00916 Vedlegg 1 - Protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF 10. desember 2015.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/10.02.2016/Sak 00916 Vedlegg 1 - Protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF 10. desember 2015.PDFSak 00916 Vedlegg 1 - Protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF 10. desember 2015.PDF
Sak 01016 Protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF 16. desember 2015.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/10.02.2016/Sak 01016 Protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF 16. desember 2015.pdfSak 01016 Protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF 16. desember 2015.pdf
Sak 01016 Vedlegg 1 - Protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF 16. desember 2015.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/10.02.2016/Sak 01016 Vedlegg 1 - Protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF 16. desember 2015.PDFSak 01016 Vedlegg 1 - Protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF 16. desember 2015.PDF
Sak 01116 Protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF 12. januar 2016.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/10.02.2016/Sak 01116 Protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF 12. januar 2016.pdfSak 01116 Protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF 12. januar 2016.pdf
Sak 01116 Vedlegg 1 - Førebels protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF 12. januar 2016 kl 09.15.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/10.02.2016/Sak 01116 Vedlegg 1 - Førebels protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF 12. januar 2016 kl 09.15.PDFSak 01116 Vedlegg 1 - Førebels protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF 12. januar 2016 kl 09.15.PDF
Sak 01116 Vedlegg 2 - Førebels protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF 12. januar 2016 kl. 13.30.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/10.02.2016/Sak 01116 Vedlegg 2 - Førebels protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF 12. januar 2016 kl. 13.30.PDFSak 01116 Vedlegg 2 - Førebels protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF 12. januar 2016 kl. 13.30.PDF
Sak 01116 Vedlegg 3 - Rapporteringsvedlegg til protokoll 2016 HV.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/10.02.2016/Sak 01116 Vedlegg 3 - Rapporteringsvedlegg til protokoll 2016 HV.pdfSak 01116 Vedlegg 3 - Rapporteringsvedlegg til protokoll 2016 HV.pdf
Sak 01216 Høyring - Forskrift om styringssystem i helse- og omsorgstenesta.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/10.02.2016/Sak 01216 Høyring - Forskrift om styringssystem i helse- og omsorgstenesta.pdfSak 01216 Høyring - Forskrift om styringssystem i helse- og omsorgstenesta.pdf
Sak 01216 Vedlegg 1 - Høringsvar til HOD - Forskrift om styringssystem i helse- og omsorgstjenesten.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/10.02.2016/Sak 01216 Vedlegg 1 - Høringsvar til HOD - Forskrift om styringssystem i helse- og omsorgstjenesten.pdfSak 01216 Vedlegg 1 - Høringsvar til HOD - Forskrift om styringssystem i helse- og omsorgstjenesten.pdf
Sak 01216 Vedlegg 2 - Høringssvar Helse Stavanger HF - Forskrift om styringssystem i helse- og omsorgstjenesten.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/10.02.2016/Sak 01216 Vedlegg 2 - Høringssvar Helse Stavanger HF - Forskrift om styringssystem i helse- og omsorgstjenesten.PDFSak 01216 Vedlegg 2 - Høringssvar Helse Stavanger HF - Forskrift om styringssystem i helse- og omsorgstjenesten.PDF
Sak 01216 Vedlegg 3 - Høringssvar Helse Førde HF - Forskrift om styringssystem i helse- og omsorgstjenesten.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/10.02.2016/Sak 01216 Vedlegg 3 - Høringssvar Helse Førde HF - Forskrift om styringssystem i helse- og omsorgstjenesten.pdfSak 01216 Vedlegg 3 - Høringssvar Helse Førde HF - Forskrift om styringssystem i helse- og omsorgstjenesten.pdf
Sak 01216 Vedlegg 4 - Høringsvar Helse Fonna HF - Forskrift om styringssystem i helse - og omsorgstjenesten.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/10.02.2016/Sak 01216 Vedlegg 4 - Høringsvar Helse Fonna HF - Forskrift om styringssystem i helse - og omsorgstjenesten.pdfSak 01216 Vedlegg 4 - Høringsvar Helse Fonna HF - Forskrift om styringssystem i helse - og omsorgstjenesten.pdf
Sak 01216 Vedlegg 5 - Høringssvar Helse Bergen HF - Forskrift om styringssystem i helse- og omsorgstjenesten.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/10.02.2016/Sak 01216 Vedlegg 5 - Høringssvar Helse Bergen HF - Forskrift om styringssystem i helse- og omsorgstjenesten.pdfSak 01216 Vedlegg 5 - Høringssvar Helse Bergen HF - Forskrift om styringssystem i helse- og omsorgstjenesten.pdf
Sak 01216 Vedlegg 6 - Høyringsbrev.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/10.02.2016/Sak 01216 Vedlegg 6 - Høyringsbrev.pdfSak 01216 Vedlegg 6 - Høyringsbrev.pdf
Sak 01316 Prosedyre for avgjerd om og gjennomføring av investeringsprosjekt.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/10.02.2016/Sak 01316 Prosedyre for avgjerd om og gjennomføring av investeringsprosjekt.pdfSak 01316 Prosedyre for avgjerd om og gjennomføring av investeringsprosjekt.pdf
Sak 01316 Vedlegg 1 - Investeringsprosedyre_oppdatert JAN 16.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/10.02.2016/Sak 01316 Vedlegg 1 - Investeringsprosedyre_oppdatert JAN 16.pdfSak 01316 Vedlegg 1 - Investeringsprosedyre_oppdatert JAN 16.pdf
Sak 01416 Instruks og fullmakt - lån til felleseigde selskap.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/10.02.2016/Sak 01416 Instruks og fullmakt - lån til felleseigde selskap.pdfSak 01416 Instruks og fullmakt - lån til felleseigde selskap.pdf
Sak 01516 Landsverneplanen Helse - Godkjenning av forvaltningsplan for Førde sentralsjukehus.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/10.02.2016/Sak 01516 Landsverneplanen Helse - Godkjenning av forvaltningsplan for Førde sentralsjukehus.pdfSak 01516 Landsverneplanen Helse - Godkjenning av forvaltningsplan for Førde sentralsjukehus.pdf
Sak 01516 Vedlegg 1 - Styresak 044-2015 A Forvaltningsplan FSS og Tronvik.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/10.02.2016/Sak 01516 Vedlegg 1 - Styresak 044-2015 A Forvaltningsplan FSS og Tronvik.pdfSak 01516 Vedlegg 1 - Styresak 044-2015 A Forvaltningsplan FSS og Tronvik.pdf
Sak 01516 Vedlegg 10 - FVP_Tronvik_del2_hovudbygg.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/10.02.2016/Sak 01516 Vedlegg 10 - FVP_Tronvik_del2_hovudbygg.pdfSak 01516 Vedlegg 10 - FVP_Tronvik_del2_hovudbygg.pdf
Sak 01516 Vedlegg 11 - FVP_Tronvik_del2_trafo.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/10.02.2016/Sak 01516 Vedlegg 11 - FVP_Tronvik_del2_trafo.pdfSak 01516 Vedlegg 11 - FVP_Tronvik_del2_trafo.pdf
Sak 01516 Vedlegg 12 - FVP_Tronvik_del3_utomhusanlegg.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/10.02.2016/Sak 01516 Vedlegg 12 - FVP_Tronvik_del3_utomhusanlegg.pdfSak 01516 Vedlegg 12 - FVP_Tronvik_del3_utomhusanlegg.pdf
Sak 01516 Vedlegg 2 - Styresak 044-2015 A Vedl 1 Forde_fvp kompleks.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/10.02.2016/Sak 01516 Vedlegg 2 - Styresak 044-2015 A Vedl 1 Forde_fvp kompleks.pdfSak 01516 Vedlegg 2 - Styresak 044-2015 A Vedl 1 Forde_fvp kompleks.pdf
Sak 01516 Vedlegg 3 - Styresak 044-2015 A Vedl 2 FVP-FSS bygningsdel.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/10.02.2016/Sak 01516 Vedlegg 3 - Styresak 044-2015 A Vedl 2 FVP-FSS bygningsdel.pdfSak 01516 Vedlegg 3 - Styresak 044-2015 A Vedl 2 FVP-FSS bygningsdel.pdf
Sak 01516 Vedlegg 4 - FVP kompleks utomhus-FSS-Parken mot Vie.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/10.02.2016/Sak 01516 Vedlegg 4 - FVP kompleks utomhus-FSS-Parken mot Vie.pdfSak 01516 Vedlegg 4 - FVP kompleks utomhus-FSS-Parken mot Vie.pdf
Sak 01516 Vedlegg 5 - FVP-park FSS.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/10.02.2016/Sak 01516 Vedlegg 5 - FVP-park FSS.PDFSak 01516 Vedlegg 5 - FVP-park FSS.PDF
Sak 01516 Vedlegg 6 - Tronvik_fvp kompleks.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/10.02.2016/Sak 01516 Vedlegg 6 - Tronvik_fvp kompleks.pdfSak 01516 Vedlegg 6 - Tronvik_fvp kompleks.pdf
Sak 01516 Vedlegg 7 - FVP_Tronvik_del2_administrasjon.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/10.02.2016/Sak 01516 Vedlegg 7 - FVP_Tronvik_del2_administrasjon.pdfSak 01516 Vedlegg 7 - FVP_Tronvik_del2_administrasjon.pdf
Sak 01516 Vedlegg 8 - FVP_Tronvik_del2_behandlingsbygg 1.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/10.02.2016/Sak 01516 Vedlegg 8 - FVP_Tronvik_del2_behandlingsbygg 1.pdfSak 01516 Vedlegg 8 - FVP_Tronvik_del2_behandlingsbygg 1.pdf
Sak 01516 Vedlegg 9 - FVP_Tronvik_del2_behandlingsbygg 2.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/10.02.2016/Sak 01516 Vedlegg 9 - FVP_Tronvik_del2_behandlingsbygg 2.pdfSak 01516 Vedlegg 9 - FVP_Tronvik_del2_behandlingsbygg 2.pdf
Sak 01616 Landsverneplanen Helse - Godkjenning av forvaltningsplan for Valen sjukehus.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2016/10.02.2016/Sak 01616 Landsverneplanen Helse - Godkjenning av forvaltningsplan for Valen sjukehus.pdfSak 01616 Landsverneplanen Helse - Godkjenning av forvaltningsplan for Valen sjukehus.pdf

Fann du det du leitte etter?