Styret

Styret i Helse Vest RHF har det overordna ansvaret for dei fem helseføretaka og IKT-selskapet i regionen. Styret har ansvaret for at oppgåvene i helseføretaka blir løyste til det beste for pasienten.

Styret i Helse Vest består av likestilte representantar som er oppnemde av Helse- og omsorgsdepartementet og representantar som er valde av og blant dei tilsette.

Styredokument

Val 2017

Styret:

Terje Vareberg

Styreleiar Terje Vareberg 

Styreleiar

Last ned foto

Lise Reinertsen​

Nestleiar 

Nestleiar

Last ned foto

Ohene Aboagye​​

Styremedlem 

Styremedlem

Last ned foto

Gunnar Berge

Styremedlem 

Styremedlem

Last ned foto

Tone Berntsen Steinsvåg

Styremedlem 

Styremedlem

Last ned foto

Olin Johanne Henden​

Styremedlem 

Styremedlem

Last ned foto

Lise Karin Strømme

Styremedlem 

Styremedlem

Last ned foto

Bente Pilskog

Styremedlem 

Styremedlem

Last ned foto

Tom Guldhav​

Styremedlem 

Styremedlem

Last ned foto

Styremøte i Helse Vest