Styret

Styret i Helse Vest RHF har det overordna ansvaret for dei fem helseføretaka og IKT-selskapet i regionen. Styret har ansvaret for at oppgåvene i helseføretaka blir løyste til det beste for pasienten.

Styret i Helse Vest består av likestilte representantar som er oppnemnde av Helse- og omsorgsdepartementet og representantar som er valde av og blant dei tilsette.

​ ​​​Sty​​​​ret:

​​Kvinne i blålig bluse, smiler. Portrettfoto.
Foto: Kjetil Alsvik

​​Agn​​​​​​es ​L​a​​ndstad

​Styreleiar

Last ned foto

Olin Johanne Henden, foto.

Foto: Kjetil Alsvik

Olin Johann​​e He​​nden

Nestleiar​

Last ned​ foto

Mann i sort blazer, portrettfoto.

Foto: Kjetil Al​svik

Gunnar Ber​​ge

styrem​​edlem

Last ned foto

Kvinne i rød blazer, smiler. Portrettfoto.

Foto: Kjetil Alsvik

Anne K​​arin Hamre

styremedlem​

Last ned foto


Mann i mørk dress, smiler. Portrettfoto.

Foto: Kjetil Alsvik

Oddv​​ar ​Kaarbøe

styrem​​​edlem

Last ned foto

Kvinne, smiler. Portrettfoto.

Foto: Kjetil Alsvik

Solfrid B​​o​​rge

styremedlem

Last ned foto

Mann i mørk dress, smiler. Portrettfoto.

Foto: Kjetil Alsvik

​Tord Anton Ha​​aland

styremedlem​

Last ned fotoKvinne i blomstrete bluse, smiler. Foto.

Foto: Kjetil Alsvik

Wenche ​Kristin​ Røkenes

styremedlem​

Last ned foto

Linda Karin Gangstøe

styremedlem


Geir Arne Sunde

styremedlem


Fann du det du leitte etter?