Styret

Styret i Helse Vest RHF har det overordna ansvaret for dei fem helseføretaka og IKT-selskapet i regionen. Styret har ansvaret for at oppgåvene i helseføretaka blir løyste til det beste for pasienten.

Styret i Helse Vest består av likestilte representantar som er oppnemnde av Helse- og omsorgsdepartementet og representantar som er valde av og blant dei tilsette.


​​Styret

​​
​Agn​​​​​​es L​andstad, styreleiar. Foto.

Foto: Heidi Widerøe

​​Agn​​​​​​es ​L​a​​ndstad

​Styreleiar

Last ned foto

Olin Johanne Henden, foto.
Foto: Kjetil Alsvik

Olin Johann​​e He​​nden

Nestleiar​

Last ned​ foto

Gunnar Berge, Foto.

Foto: Kjetil Al​svik

Gunnar Ber​​ge

styrem​​edlem

Last ned foto

Anne Karin Hamre, foto.

Foto: Torbjørn Tandberg

Anne K​​arin Hamre

​styremedlem​

Last ned foto

Oddvar ​Kaarbøe, foto.

Foto: Privat

Oddv​​ar ​Kaarbøe

styrem​​​edlem

Last ned foto


Solfrid B​​orge. Foto.

Foto: Eirik Dankel

Solfrid B​​o​​rge

styremedlem

Last ned foto

Tord Anton Haaland. Foto.

Foto: Privat

​Tord Anton Ha​​aland

styremedlem​

Last ned foto

Wenche ​Marie Røkenes, Foto.

Foto: Kjetil Alsvik

Wenche ​Mar​​ie Røkenes

styremedlem​

Last ned foto

Marie Sko​​nto​rp

Foto: Kjetil Alsvik

Marie S​ko​​nto​rp

styremedlem

Last ned foto


Egil Olsen. Foto.

Foto: Svein Lunde

Egil Ol​​​sen

styremedlem

Last ned foto

Fann du det du leitte etter?