Styret

Styret i Helse Vest RHF har det overordna ansvaret for dei fem helseføretaka og IKT-selskapet i regionen. Styret har ansvaret for at oppgåvene i helseføretaka blir løyste til det beste for pasienten.

Styret i Helse Vest består av likestilte representantar som er oppnemde av Helse- og omsorgsdepartementet og representantar som er valde av og blant dei tilsette.

Styredokument

Val 2019

Styret:

Einar Strømsvåg

Styreleiar Einar Strømsvåg 

Styreleiar

Last ned foto

Tone Berntsen Steinsvåg​

Nestleiar 

Nestleiar

Last ned foto

Sigurd K. Hille​​

Styremedlem 

Styremedlem

Last ned foto

Gunnar Berge

Styremedlem 

Styremedlem

Last ned foto

Katrine Trovik

Styremedlem 

Styremedlem

Last ned foto

Olin Johanne Henden​

Styremedlem 

Styremedlem

Last ned foto

Wenche Kristin Røkenes

Styremedlem 

Styremedlem

Last ned foto

Bente Pilskog

Styremedlem 

Styremedlem

Last ned foto

Bjørn Egil Vikse​

Styremedlem 

Styremedlem

Last ned foto

Styremøte i Helse Vest

  • Torsdag 07.11.
    Styremøte

    Alle styremøta i Helse Vest er opne for presse og publikum.

  • Torsdag 12.12.
    Styremøte

    Alle styremøta i Helse Vest er opne for presse og publikum.

Fann du det du leitte etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.