Styret

Styret i Helse Vest RHF har det overordna ansvaret for dei fem helseføretaka og IKT-selskapet i regionen. Styret har ansvaret for at oppgåvene i helseføretaka blir løyste til det beste for pasienten.

Styret i Helse Vest består av likestilte representantar som er oppnemde av Helse- og omsorgsdepartementet og representantar som er valde av og blant dei tilsette.

Styredokument

Val 2021

​​

Styret:

Einar Strømsvåg

Styreleiar Einar Strømsvåg 

Styreleiar

Last ned foto

Olin Johanne Henden​

Nestleiar 

Nestleiar

Last ned foto

Sigurd K. Hille​​

Styremedlem 

Styremedlem

Last ned foto

Gunnar Berge

Styremedlem 

Styremedlem

Last ned foto

Pernille Lysaker

Styremedlem  

Styremedlem

Last ned foto

Ingeborg Cecilie T. Morken​

Styremedlem 

Styremedlem

Last ned foto

 

Wenche Kristin Røkenes

Styremedlem 

Styremedlem

Last ned foto

Marie Skontorp

Styremedlem 

Styremedlem

Last ned foto

Egil Olsen​

Styremedlem 

Styremedlem

Fann du det du leitte etter?