Retningslinjer for permisjonar

Det regionale samarbeidsorganet har utarbeidd nokre generelle retningslinjer for permisjon for mottakarar forskingsmidlar frå Helse Vest.

​​​​Foreldre- og omsorgspermisjon

Søknad om foreldre- og omsorgspermisjon skal på vanleg måte sendast til arbeidsgivar, dvs. den institusjonen der det er inngått arbeidskontrakt. Eventuelle spørsmål om lønn under permisjonen skal rettast til arbeidsgivar eller NAV. Samarbeidsorganet v/Helse Vest har ikkje arbeidsgivaransvar for mottakarar av forskingsmidlar.

  • Prosjektansvarleg skal melde frå om permisjonen (frå dato - til dato) til samarbeidsorganet sitt sekretariat, (forskning@helse-vest.no) så snart som mogleg.

  • Ubrukte midlar som følgje av permisjon må søkjast overført ved årsrapporteringen i januar. Meld frå om eventuelle endringar i e-postadresse under permisjonen.

Andre permisjonar

Det kan innvilgast permisjon på anna grunnlag enn foreldre- og omsorgspermisjonar. Det må søkjast om dette for kvart enkelt tilfelle. Send søknad med grunngiving til forskning@helse-vest.no​.

Fann du det du leitte etter?