Forskingsprosjekt og -resultat

Her kan du søkje i forskingsregisteret eRapport etter forskingsprosjekt som er finansierte av dei regionale helseføretaka, og i den årlege Faglig rapport for forskingsaktiviteten i Helse Vest.

​​​​​Søk i forskingregisteret eRapport​

Årleg, fagleg rapportering av forskingsprosjekt

Faglig rapport 2021.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Forsking/Faglig rapportering/Faglig rapport 2021.pdfFaglig rapport 2021.pdfpdf2548228
Faglig rapport 2020.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Forsking/Faglig rapportering/Faglig rapport 2020.pdfFaglig rapport 2020.pdfpdf3004644
Faglig rapport 2019.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Forsking/Faglig rapportering/Faglig rapport 2019.pdfFaglig rapport 2019.pdfpdf1820132
Faglig rapport 2018.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Forsking/Faglig rapportering/Faglig rapport 2018.pdfFaglig rapport 2018.pdfpdf1897062
Faglig rapport 2017.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Forsking/Faglig rapportering/Faglig rapport 2017.pdfFaglig rapport 2017.pdfpdf2574218
Faglig rapport 2016.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Forsking/Faglig rapportering/Faglig rapport 2016.pdfFaglig rapport 2016.pdfpdf2498902
Faglig rapport 2015.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Forsking/Faglig rapportering/Faglig rapport 2015.pdfFaglig rapport 2015.pdfpdf1963885
Faglig rapport 2014.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Forsking/Faglig rapportering/Faglig rapport 2014.pdfFaglig rapport 2014.pdfpdf2143480
Faglig rapport 2013.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Forsking/Faglig rapportering/Faglig rapport 2013.pdfFaglig rapport 2013.pdfpdf11659385
Faglig rapport 2012.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Forsking/Faglig rapportering/Faglig rapport 2012.pdfFaglig rapport 2012.pdfpdf8722206
Faglig rapport 2011.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Forsking/Faglig rapportering/Faglig rapport 2011.pdfFaglig rapport 2011.pdfpdf6057613
Faglig rapport 2010.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Forsking/Faglig rapportering/Faglig rapport 2010.pdfFaglig rapport 2010.pdfpdf5709120
Faglig rapport 2009.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Forsking/Faglig rapportering/Faglig rapport 2009.pdfFaglig rapport 2009.pdfpdf2649325
Faglig rapport 2008.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Forsking/Faglig rapportering/Faglig rapport 2008.pdfFaglig rapport 2008.pdfpdf2205483
Faglig rapport 2007.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Forsking/Faglig rapportering/Faglig rapport 2007.pdfFaglig rapport 2007.pdfpdf1850382
Faglig rapport 2006.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Forsking/Faglig rapportering/Faglig rapport 2006.pdfFaglig rapport 2006.pdfpdf2028669
Faglig rapport 2005.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Forsking/Faglig rapportering/Faglig rapport 2005.pdfFaglig rapport 2005.pdfpdf1488267
Faglig rapport 2004.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Forsking/Faglig rapportering/Faglig rapport 2004.pdfFaglig rapport 2004.pdfpdf975816
Faglig rapport 2003.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Forsking/Faglig rapportering/Faglig rapport 2003.pdfFaglig rapport 2003.pdfpdf967295


 

Fann du det du leitte etter?