Regionalt redelighetsutvalg

Regionalt redelighetsutvalg har ansvar for å behandle saker om moglege brot på anerkjente forskingsetiske normer.

Felles redelighetsutvalg i Helse Vest dekkjer følgjande institusjonar:

 • Helse Stavanger HF
 • Helse Fonna HF
 • Helse Bergen HF
 • Helse Førde HF
 • Haraldsplass Diakonale sykehus
 • NKS Olaviken
 • Betanien sykehus
 • Haugesund Revmatismesykehus
 • Solli DPS
 • Jæren DPS

Om Redelighetsutvalet

I april 2017 trådde ny forskingsetikklov i kraft. Lova slår fast at forskingsinstitusjonanene i landet skal behandle alle saker om moglege brot på anerkjente forskingsetiske normer. Forskingsintitusjonanene skal i denne samanhengen opprette eit "redelighetsutval" som skal behandle slike saker. Redelighetsutvalet vil vere eit fagleg uavhengig utval, og kan ikkje instruerast av institusjonane.

Utvalet skal ta stilling til:

a) om forskaren har opptredd vitenskapeleg ureieleg eller ikkje
b) om det finst systemfeil ved institusjonen og
c) om det vitskapelege arbeidet bør korrigerast eller trekkjast tilbake

Mandat

Mandat- Regionalt redelighetsuvalg, Helse Vest (PDF)

Saksbehandlingsreglar

Saksbehandlingsreglar for Regionalt redelighetsutvalg, Helse Vest (PDF)

Samansetting av utvalet

Leiar:

 • Ernst R. Omenaas, Helse Bergen 

Medlemmar:

 • Bård Eikeset, Helse Førde HF
 • Geir Sverre Braut, Helse Stavanger HF 
 • Bjørn Gunnar Nedrebø, Helse Fonna HF
 • Minna Hynninen, Private, ideelle institusjonar

Vararepresentantar:

 • Gry Kolås, Helse Bergen HF
 • Ulrike Waje-Andreassen, Helse Bergen HF
 • Anette Susanne Bøe Wolff, Helse Førde HF 
 • Svein Skeie, Helse Stavanger HF

Sekretariat:

 • Kristin Egset Kjøde, Helse Vest RHF

Meld inn sak til Redelighetsutvalet

Utfylt skjema skal sendast per post til Sekretariat for Regionalt redelighetsutvalg:

Haukeland universitetssjukehus
Kompetansesenter for klinisk forskning
Postboks 1400
5021 Bergen

Konvolutten skal merkast med "Redelighetsutvalget"

Skjema for innmelding av sak til Regionalt redelighetsutvalg 

Kontaktinformasjon

Spesialrådgiver/jurist Kristin Egset Kjøde
Tlf: 924 39 240

 

Fann du det du leitte etter?