Regionalt redelighetsutvalg

Regionalt redelighetsutvalg har ansvar for å behandle saker om moglege brot på anerkjente forskingsetiske normer.

Felles redelighetsutvalg i Helse Vest dekkjer følgjande institusjonar:

 • Helse Stavanger HF
 • Helse Fonna HF
 • Helse Bergen HF
 • Helse Førde HF
 • Haraldsplass Diakonale sykehus
 • NKS Olaviken
 • Betanien sykehus
 • Haugesund Revmatismesykehus
 • Solli DPS
 • Jæren DPS

Om Redelighetsutvalet

I april 2017 trådde ny forskingsetikklov i kraft. Lova slår fast at forskingsinstitusjonanene i landet skal behandle alle saker om moglege brot på anerkjente forskingsetiske normer. Forskingsintitusjonanene skal i denne samanhengen opprette eit "redelighetsutval" som skal behandle slike saker. Redelighetsutvalet vil vere eit fagleg uavhengig utval, og kan ikkje instruerast av institusjonane.

Utvalet skal ta stilling til:

a) om forskaren har opptredd vitenskapeleg ureieleg eller ikkje
b) om det finst systemfeil ved institusjonen og
c) om det vitskapelege arbeidet bør korrigerast eller trekkjast tilbake

Mandat

Mandat- Regionalt Redelighetsuvalg, Helse Vest (PDF)

Saksbehandlingsreglar

Saksbehandlingsregler for Regionalt Redelighetsutvalg, Helse Vest (PDF)

Samansetting av utvalet

Leiar:

 • Lars Birger Nesje, Helse Bergen 

Medlemmar:

 • Bård Eikeset, Helse Førde HF
 • Inger Bleskestad, Helse Stavanger HF 
 • Bjørn Gunnar Nedrebø, Helse Fonna HF
 • Minna Hynninen, Private, ideelle institusjonar

Vararepresentantar:

 • Gry Kolås, Helse Bergen HF
 • Ulrike Waje-Andreassen, Helse Bergen HF
 • Anette Susanne Bøe Wolff, Helse Førde HF 
 • Geir Sverre Braut, Helse Stavanger HF

Sekretariat:

 • Tine Simonsen, Helse Vest RHF

Meld inn sak til Redelighetsutvalet

Utfylt skjema skal sendast per post til Sekretariat for Regionalt redelighetsutvalg:

Haukeland universitetssjukehus
Kompetansesenter for klinisk forskning
Postboks 1400
5021 Bergen

Konvolutten skal merkast med "Redelighetsutvalget"

Skjema for innmelding av sak til Regionalt redelighetsutvalg 

Kontaktinformasjon

Spesialrådgiver, dr. med. Lars Birger Nesje
Mobil: 95890417

 

Fann du det du leitte etter?