Forskingskonferansen i Helse Vest

Helse Vest arrangerer årleg sin Forskingskonferanse, der deltakarar frå alle helseføretaka kan delta og høyre siste nytt om forskingsverksemda, status for forskinga og fleire gode førelesarar innanfor forskingsfaget. Høgdepunktet er utdelinga av årets forskingspris og innovasjonspris.

Program og påmelding for Forskingskonferansen 2017

Desse har tidlegare fått forskingsprisar i Helse Vest

Presentasjonane frå Forskingskonferansen 2016

1. Baard-Christian Schem.pdf - fagdirektør Helse Vest

3. Ole Ringdal.pdf - direktør IRIS

4. Linn Bæra.pdf - leiar regionalt brukarutval

5. Christian Moltu.pdf - fagsjef Psykiatrisk klinikk Helse Førde

8. Bjørn Tore Gjertsen.pdf - Overlege/professor Helse Bergen/UiB