Prisar delte ut på Forskingskonferansen i Helse Vest

Kriteria for prisane har endra seg gjennom åra. Her er oversikta over alle som har fått prisar frå Helse Vest innanfor forsking, innovasjon, kvalitet, forskingsmiljø og yngre forskar. Prisane blir delte ut på den årlege Forskingskonferansen som skjer om hausten.

2020: Pris til forskar og innovasjonspris

2019: Pris til forskar og innovasjonspris

 • Eystein Sverre Husebye, professor ved Universitetet i Bergen og overlege ved Haukeland universitetssjukehus, fekk forskingsprisen for hans forsking innanfor autoimmune endokrine sjukdommar.
 • Christian Moltu, professor ved Høgskulen på Vestlandet og fagsjef ved psykiatrisk klinikk, Helse Førde, fekk innovasjonsprisen for det digitale systemet Norse Feedback.

2018: Pris til forskar og innovasjonspris

 • Professor og dr.med. Roald Omdal frå Stavanger universitetssjukehus fekk forskingsprisen for sitt mangeårige arbeid med å finne ei objektiv og vitskapeleg forklaring på fatigue, som rammar pasientar med blant anna autoimmune sjukdommar.

 • Lege og forskar Geir Strandenes ved Haukeland universitetssjukehus har gjort innovasjon utav blod og fekk innovasjonsprisen for sitt arbeid. Gjennom sitt prosjekt Blood Far Forward har han endra akuttmedisinsk livreddande behandling både i Helse Bergen og seinare i resten av Noreg og internasjonalt.

2017: Pris til forskar og innovasjonspris

 • Forskingsprisen: Professor og overlege Nils Erik Gilhus for Haukeland universitetssjukehus / Universitetet i Bergen for si forsking på muskelsjukdommen myasthenia gravis.
 • Innovasjonsprisen: "Klinisk ledelse i team" ved prosjektleiar Øystein Evjen Olsen frå Stavanger universitetssjukehus, kursleiar Sigrun Qvindesland og forskingsansvarleg for følgeforsking, Sissel Eikeland Husebø.

2016: Pris til forskar og innovasjonspris

 • Forskingsprisen: Professor og overlege Jan Haavik fekk forskingsprisen for si forsking på vaksne pasientar med ADHD.
 • Innovasjonsprisen: Seksjonsoverlege og spesialist i psykiatri, Tone Elise Gjøtterud Henriksen, fekk innovasjonsprisen for oransje brille mot bipolar mani.

​2015: Pris til forskingsmiljø og innovasjonspris

 • Pris til forskingsmiljø: Forskingsmiljøet «Gynekologisk kreftforskingsgruppe» ved Kvinneklinikken på Haukeland universitetssjukehus, leia av professor Helga B. Salvesen
 • Innovasjonsprisen: James Lorens, BerGenBio og Universitetet i Bergen, for å utvikle og betre behandlinga av brystkreft

2014: Pris til forskar og innovasjonspris​

 • ​​Forskingsprisen: Øystein Bruserud for hans forsking innanfor akutt myelogen leukemi (AML)
 • Innovasjonsprisen: Tine Nordgreen for eMeistring

​​​​​​​2013: Pris til forskar og Innovasjonspris​​​

 • Professor Olav Dahl fekk forskingsprisen for sitt årelange forskingsarbeid på kreft.
 • Torbjørn Aasen fekk innovasjonsprisen.

2012: Innovasjonspris og Pris til forskingsmiljø​​

 • Innovasjonsprisen: Solfrid Raknes.
 • Pris til forskingsmiljø: Fagmiljøet i nevroimmunologi og nevrogenetikk ved Haukeland universitetssjukehus.

2011: Innovasjonsprisen og Pris til forskar​

 • Innovasjonsprisen: Helga Salvesen og Lars A Akslen.
 • Pris til forskar: Dag Aarsland.

2010: Innovasjonsprisen og Pris til yngre forskar​​

 • Innovasjonsprisen: Harald Aurlien.
 • Pris til yngre forskar: Charalampos Tzoulis.​

2009: Pris for beste forskingsmiljø​

 • Broegelmanns Forskningslaboratorium ved professor Roland Jonsson.

2008: Kvalitetspris og forskingspris​​

 • Kvalitetspris: Kirurg Jan Erik Varhaug og Det nasjonale kompetansesenteret for multippel sklerose delte kvalitetsprisen.
 • Forskingsprisen: Kreftforskar Lars Akslen.

2007: Kvalitetspris og forskingspris​​

 • Kvalitetsprisen: Anne Grimstvedt Kvalvik.
 • Forskingsprisen: Helge Ræder.

2006: Forskingspris​

 • Prisen gjekk til fMRI-gruppa i Bergen ved professor Kenneth Hugdahl.​

2005: Pris til forskingsmiljø og Pris til forskar​​

 • Pris til forskingsmiljø: Gastroenterologisk seksjon, Haukeland Universitetssjukehus, ved Arnold Berstad.
 • Prisen til forskar: Rolf Berkvig.

2004: Pris til forskingsmiljø og Pris til forskar​

 • Prisen til forskingsmiljø: Nasjonalt kompetansesenter for bevegelsesforstyrrelser i Helse Stavanger ved Jan Petter Larsen.
 • Pris til forskar: Per Eystein Lønning ved Universitetet i Bergen og Avdeling for kreftbehandling i Helse Bergen.

2003: Pris t​il forskingsmiljø og Pris til forskar

 • Pris til et forskningsmiljø: Nasjonalt kompetansesenter for leddproteser ved Ove Furnes.
 • Pris til forskar: Per Magne Ueland.​
Fann du det du leitte etter?