Toppbanner - Hender holder medisin/prøveglass. Foto.

Regionalt samarbeidsorgan for utdanning

Samarbeidsorganet for utdanning skal vurdere innhald, dimensjonering og endringar i utdanninga på grunnlag av behov i helse- og omsorgstenesta i regionen og gi tilbakemelding til styret i Helse Vest RHF, universiteta og høgskulane. Samarbeidsorganet skal også gi råd om handtering av praksisplassar.

Det blir årleg arrangert eit felles møte mellom samarbeidsorgana for å underbyggje dette. Begge samarbeidsorgana har ansvaret for å vurdere samanhengen mellom forsking, innovasjon og utdanning og uttale seg om saker av felles interesse.


Representantar

Helse Vest RHF

Hilde Christiansen, direktør medarbeidar, organisasjon og teknologi

Helse Bergen HF

Randi-Luise Møgster, viseadm. direktør

Helse Fonna HF

Helga Onarheim, HR-direktør

Helse Førde HF

Evy-Helen Helleseth fagdirektør

Helse Stavanger HF

Anne Marie Joa, avdelingssjef, undervisningsavd.

Haraldsplass D. Sykehus

Rebekka Ljosland, samhandlingssjef

Universitetet i Bergen

Oddrun Samdal, professor, viserektor for utdanning

Steinar Hunskår, professor og prodekan for utdanning ved Det medisinske fakultet

Universitet i Stavanger

Kristin Akerjordet, dekan, Helsefakultetet

Bjørg Oftedal, prodekan, Det samf.vit. fakultet

Høgskulen på Vestlandet

Randi Skår, dekan, avd. for helsefag

VID vitenskapelige høgskole

Anita Lyssand, prodekan Fakultet for helsefag, Bergen

Kreftforeningen, Observatør

Henrik Aasved, brukarrepresentant


Mandat

Sentrale dokument

Møtedatoar 2020

Møtet varer fra 10.30-14.30 alle dager:

  • Onsdag 19. februar
  • Onsdag 22.april (Fellesmøte med samarbeidsorgan for forskning og innovasjon)
  • Tirsdag 16. juni
  • Onsdag 9. september
  • Torsdag 19. november

Møtereferat

Møtereferat 2020.02.19.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Utdanning/Møtereferat Samorg utdanning/Møtereferat 2020.02.19.pdfMøtereferat 2020.02.19.pdfpdf612119
Møtereferat 2019.11.21.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Utdanning/Møtereferat Samorg utdanning/Møtereferat 2019.11.21.pdfMøtereferat 2019.11.21.pdfpdf347379
Møtereferat 2019.09.04.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Utdanning/Møtereferat Samorg utdanning/Møtereferat 2019.09.04.pdfMøtereferat 2019.09.04.pdfpdf683207
Møtereferat 2019.06.06.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Utdanning/Møtereferat Samorg utdanning/Møtereferat 2019.06.06.pdfMøtereferat 2019.06.06.pdfpdf567757
Møtereferat 2019.04.10.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Utdanning/Møtereferat Samorg utdanning/Møtereferat 2019.04.10.pdfMøtereferat 2019.04.10.pdfpdf462619
Møtereferat 2019.02.18.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Utdanning/Møtereferat Samorg utdanning/Møtereferat 2019.02.18.pdfMøtereferat 2019.02.18.pdfpdf331520
Møtereferat 2018.11.21.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Utdanning/Møtereferat Samorg utdanning/Møtereferat 2018.11.21.pdfMøtereferat 2018.11.21.pdfpdf486611
Møtereferat 2018.09.20.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Utdanning/Møtereferat Samorg utdanning/Møtereferat 2018.09.20.pdfMøtereferat 2018.09.20.pdfpdf314822
Møtereferat 2018.06.18.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Utdanning/Møtereferat Samorg utdanning/Møtereferat 2018.06.18.pdfMøtereferat 2018.06.18.pdfpdf352860
Møtereferat 2018.04.11 fellesmøte.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Utdanning/Møtereferat Samorg utdanning/Møtereferat 2018.04.11 fellesmøte.pdfMøtereferat 2018.04.11 fellesmøte.pdfpdf6525366
Møtereferat 2018.02.28.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Utdanning/Møtereferat Samorg utdanning/Møtereferat 2018.02.28.pdfMøtereferat 2018.02.28.pdfpdf419119
Møtereferat 2017.12.01.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Utdanning/Møtereferat Samorg utdanning/Møtereferat 2017.12.01.pdfMøtereferat 2017.12.01.pdfpdf454333
Møtereferat 2017.09.11.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Utdanning/Møtereferat Samorg utdanning/Møtereferat 2017.09.11.pdfMøtereferat 2017.09.11.pdfpdf3063674


Fann du det du leitte etter?