Toppbanner - Hender holder medisin/prøveglass. Foto.

Regionalt samarbeidsorgan for utdanning

Samarbeidsorganet for utdanning skal vurdere innhald, dimensjonering og endringar i utdanninga på grunnlag av behov i helse- og omsorgstenesta i regionen og gi tilbakemelding til styret i Helse Vest RHF, universiteta og høgskulane. Samarbeidsorganet skal også gi råd om handtering av praksisplassar.

Det blir årleg arrangert eit felles møte mellom samarbeidsorgana for å underbyggje dette. Begge samarbeidsorgana har ansvaret for å vurdere samanhengen mellom forsking, innovasjon og utdanning og uttale seg om saker av felles interesse.


Representantar

Helse Vest RHF

Hilde Christiansen, direktør medarbeidar, organisasjon og teknologi

Helse Bergen HF

Randi-Luise Møgster, viseadm. direktør

Helse Fonna HF

Helga Onarheim, HR-direktør

Helse Førde HF

Trine H. Vingsnes, fagdirektør

Helse Stavanger HF

Anne Marie Joa, avdelingssjef, undervisningsavd.

Haraldsplass D. Sykehus

Rebekka Ljosland, samhandlingssjef

Universitetet i Bergen

Oddrun Samdal, professor, viserektor for utdanning

Steinar Hunskår, professor og prodekan for utdanning ved Det medisinske fakultet

Universitet i Stavanger

Kristin Akerjordet, dekan, Helsefakultetet

Bjørg Oftedal, prodekan, Det samf.vit. fakultet

Høgskulen på Vestlandet

Randi Skår, dekan, avd. for helsefag

VID vitenskapelige høgskole

Kristin Fjelde Tjelle, dekan fakultetet, prodekan Sandnes, Fakultet for helsefag

Kreftforeningen, Observatør

Henrik Aasved, brukarrepresentant


Mandat

Sentrale dokument

Møtedatoar 2019

  • Mandag 18. februar 2019
  • Onsdag 10. april 2019
  • Torsdag 6. juni 2019
  • Onsdag 4. september 2019
  • Torsdag 21. november 2019

Møtereferat

Møtereferat 2019.06.06.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Utdanning/Møtereferat Samorg utdanning/Møtereferat 2019.06.06.pdfMøtereferat 2019.06.06.pdf
Møtereferat 2019.04.10.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Utdanning/Møtereferat Samorg utdanning/Møtereferat 2019.04.10.pdfMøtereferat 2019.04.10.pdf
Møtereferat 2019.02.18.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Utdanning/Møtereferat Samorg utdanning/Møtereferat 2019.02.18.pdfMøtereferat 2019.02.18.pdf
Møtereferat 2018.11.21.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Utdanning/Møtereferat Samorg utdanning/Møtereferat 2018.11.21.pdfMøtereferat 2018.11.21.pdf
Møtereferat 2018.09.20.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Utdanning/Møtereferat Samorg utdanning/Møtereferat 2018.09.20.pdfMøtereferat 2018.09.20.pdf
Møtereferat 2018.06.18.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Utdanning/Møtereferat Samorg utdanning/Møtereferat 2018.06.18.pdfMøtereferat 2018.06.18.pdf
Møtereferat 2018.04.11 fellesmøte.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Utdanning/Møtereferat Samorg utdanning/Møtereferat 2018.04.11 fellesmøte.pdfMøtereferat 2018.04.11 fellesmøte.pdf
Møtereferat 2018.02.28.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Utdanning/Møtereferat Samorg utdanning/Møtereferat 2018.02.28.pdfMøtereferat 2018.02.28.pdf
Møtereferat 2017.12.01.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Utdanning/Møtereferat Samorg utdanning/Møtereferat 2017.12.01.pdfMøtereferat 2017.12.01.pdf
Møtereferat 2017.09.11.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Utdanning/Møtereferat Samorg utdanning/Møtereferat 2017.09.11.pdfMøtereferat 2017.09.11.pdf


Fann du det du leitte etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.