Dame som holder to medisinflasker. Foto.

Regionalt samarbeidsorgan for utdanning

Samarbeidsorganet for utdanning skal vurdere innhald, dimensjonering og endringar i utdanninga på grunnlag av behov i helse- og omsorgstenesta i regionen og gi tilbakemelding til styret i Helse Vest RHF, universiteta og høgskulane.

Samarbeidsorganet skal også gi råd om handtering av praksisplassar.

Det blir årleg arrangert eit felles møte mellom Regionalt samarbeidsorgan for utdanning og Regionalt samarbeidsorgan for forskning og innovasjon. Begge samarbeidsorgana har ansvaret for å vurdere samanhengen mellom forsking, innovasjon og utdanning og uttale seg om saker av felles interesse.​

​Representantar

Helse Vest RHF

Hilde Christiansen, direktør medarbeidar, organisasjon og teknologi

Helse Bergen HF

Randi-Luise Møgster, viseadm. direktør

Helse Fonna HF

Helga Onarheim, HR-direktør

Helse Førde HF

Anne Kristin Kleiven, utviklingsdirektør

Helse Stavanger HF

Elisabeth Farbu, viseadministrerende direktør​

Haraldsplass D. Sykehus

Rebekka Ljosland, samhandlingssjef

Universitetet i Bergen

Yael Harlap, visedekan for utdanning, Det psykologiske fakultet

Marit Øilo, visedekan for utdanning, De​t medisinske fakultet

Universitetet​ i Stavanger

Marit Alstveit, prodekan for utdanning

Eldar Søreide, dekan, Det helsevitenskapelige fakultet

Høgskulen på Vestlandet

Randi Skår, dekan, Fakultet for helse- og sosialvitskap

VID vitenskapelige høgskole

Elisabeth Jeppesen, dekan Fakultet for helsefag, Bergen​​

Brukarrepresentant

Joe R. Aseerwatham, Vestland Innvandrerråd​

Ma​​n​​​​dat

Sentrale dokument

Utdanningsstrategi 2019-2021-PDF.pdf Kvalitet i praksisstudiene Programgrupper-nasjonale faglige retningslinjer 2017 Kommunenes strategiske forskningsorgan-utkast mandat.pdf

Møtedatoar 2023​​​

Møtet varer frå 10.30-14.30 alle dagar:

  • ​Onsdag 1. februar
  • ​Fredag 5. mai
  • Torsdag 8. juni
  • Mandag 11. september
  • Mandag 20. november​

Møtereferat

Møtereferat 2023.02.01.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Utdanning/Møtereferat Samorg utdanning/Møtereferat 2023.02.01.pdfMøtereferat 2023.02.01.pdfpdf224332
Møtereferat 2022.11.16.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Utdanning/Møtereferat Samorg utdanning/Møtereferat 2022.11.16.pdfMøtereferat 2022.11.16.pdfpdf853278
Møtereferat 2022.09.15.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Utdanning/Møtereferat Samorg utdanning/Møtereferat 2022.09.15.pdfMøtereferat 2022.09.15.pdfpdf916954
Møtereferat 2022.06.10.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Utdanning/Møtereferat Samorg utdanning/Møtereferat 2022.06.10.pdfMøtereferat 2022.06.10.pdfpdf746173
Møtereferat 2022.05.02.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Utdanning/Møtereferat Samorg utdanning/Møtereferat 2022.05.02.pdfMøtereferat 2022.05.02.pdfpdf750505
Møtereferat 2022.02.14.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Utdanning/Møtereferat Samorg utdanning/Møtereferat 2022.02.14.pdfMøtereferat 2022.02.14.pdfpdf620879
Møtereferat 2022.01.10.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Utdanning/Møtereferat Samorg utdanning/Møtereferat 2022.01.10.pdfMøtereferat 2022.01.10.pdfpdf792927
Møtereferat 2021.09.15.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Utdanning/Møtereferat Samorg utdanning/Møtereferat 2021.09.15.pdfMøtereferat 2021.09.15.pdfpdf715299
Møtereferat 2021.06.14.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Utdanning/Møtereferat Samorg utdanning/Møtereferat 2021.06.14.pdfMøtereferat 2021.06.14.pdfpdf660193
Møtereferat 2021.04.19.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Utdanning/Møtereferat Samorg utdanning/Møtereferat 2021.04.19.pdfMøtereferat 2021.04.19.pdfpdf805441
Møtereferat 2021.02.04.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Utdanning/Møtereferat Samorg utdanning/Møtereferat 2021.02.04.pdfMøtereferat 2021.02.04.pdfpdf712879
Møtereferat 2020.11.19.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Utdanning/Møtereferat Samorg utdanning/Møtereferat 2020.11.19.pdfMøtereferat 2020.11.19.pdfpdf421094
Møtereferat 2020.09.09.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Utdanning/Møtereferat Samorg utdanning/Møtereferat 2020.09.09.pdfMøtereferat 2020.09.09.pdfpdf345286
Møtereferat 2020.06.16.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Utdanning/Møtereferat Samorg utdanning/Møtereferat 2020.06.16.pdfMøtereferat 2020.06.16.pdfpdf865521
Møtereferat 2020.02.19.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Utdanning/Møtereferat Samorg utdanning/Møtereferat 2020.02.19.pdfMøtereferat 2020.02.19.pdfpdf612119
Møtereferat 2019.11.21.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Utdanning/Møtereferat Samorg utdanning/Møtereferat 2019.11.21.pdfMøtereferat 2019.11.21.pdfpdf347379
Møtereferat 2019.09.04.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Utdanning/Møtereferat Samorg utdanning/Møtereferat 2019.09.04.pdfMøtereferat 2019.09.04.pdfpdf683207
Møtereferat 2019.06.06.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Utdanning/Møtereferat Samorg utdanning/Møtereferat 2019.06.06.pdfMøtereferat 2019.06.06.pdfpdf567757
Møtereferat 2019.04.10.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Utdanning/Møtereferat Samorg utdanning/Møtereferat 2019.04.10.pdfMøtereferat 2019.04.10.pdfpdf462619
Møtereferat 2019.02.18.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Utdanning/Møtereferat Samorg utdanning/Møtereferat 2019.02.18.pdfMøtereferat 2019.02.18.pdfpdf331520
Møtereferat 2018.11.21.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Utdanning/Møtereferat Samorg utdanning/Møtereferat 2018.11.21.pdfMøtereferat 2018.11.21.pdfpdf486611
Møtereferat 2018.09.20.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Utdanning/Møtereferat Samorg utdanning/Møtereferat 2018.09.20.pdfMøtereferat 2018.09.20.pdfpdf314822
Møtereferat 2018.06.18.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Utdanning/Møtereferat Samorg utdanning/Møtereferat 2018.06.18.pdfMøtereferat 2018.06.18.pdfpdf352860
Møtereferat 2018.04.11 fellesmøte.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Utdanning/Møtereferat Samorg utdanning/Møtereferat 2018.04.11 fellesmøte.pdfMøtereferat 2018.04.11 fellesmøte.pdfpdf6525366
Møtereferat 2018.02.28.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Utdanning/Møtereferat Samorg utdanning/Møtereferat 2018.02.28.pdfMøtereferat 2018.02.28.pdfpdf419119
Møtereferat 2017.12.01.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Utdanning/Møtereferat Samorg utdanning/Møtereferat 2017.12.01.pdfMøtereferat 2017.12.01.pdfpdf454333
Møtereferat 2017.09.11.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Utdanning/Møtereferat Samorg utdanning/Møtereferat 2017.09.11.pdfMøtereferat 2017.09.11.pdfpdf3063674


 

 ​

Fann du det du leitte etter?