Styremøte

Alle styremøta i Helse Vest er opne for presse og publikum.

Styresakene som skal behandlast, blir lagde ut her når dei er klare

Klokkeslett er cirka-tid. Blir oppdatert når det nærmar seg. Du kan også be om meir informasjon dersom du treng det.

Fann du det du leitte etter?