Røntgen og laboratorium - private avtalar

For å sikre god nok kapasitet innanfor røntgen- og laboratorietenester kjøper Helse Vest tenester hos nokre private aktørar. Dette tilbodet er eit supplement til det offentlege tilbodet i sjukehusa, og pasienten betaler same eigendel som på eit offentleg sjukehus.

Radiologiske prosedyrar i Helse Vest

​​​​​​​Legar og andre rekvirentar i Helse Vest (Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane) kan benytte seg av private institutt som Helse Vest har avtale med.

Legg merkje til at røntgentenestene ikkje gjeld brystundersøking (mammografi).

Røntgentenester​​ Bergen

​Unilabs Røntgen
Småstrandgaten 3
5014 Bergen
Telefon: 08808

Volum: 60 %

Aleris Røntgen
Kaigt. 5
Bergen Storsenter 5. etasje
5015 Bergen
Telefon: 02343

Volum: 40 %

Røntgentenester Haugesund​​

​Unilabs Røntgen
Skippergata 14
5527 Haugesund
Telefon: 08808

Volum: 100 %

​Røntgentenester Stavanger​

Aleris Røntgen
Børehaugen 1, DSD-bygget, 1. et.
4006 Stavanger
Telefon: 02343

Volum: 60 %

Unilabs Røntgen Sandnes
Larsamyrå 18
4313 Sandnes
Telefon: 08808

Volum: 40 %

Frå 1. oktober 2016 skifta Curato Røntgen navn til Aleris Røntgen

​Innhaldet i avtalen

Avtalen omfattar CT, MR, røntgen og ultralyd alle stader. Avtalen gjeld ikkje for mammografi.

​Labora​​torietenester:​

Patologi​:

Fürst Medisinsk Laboratorium
Søren Bulls vei 25
1051 OSLO
Telefon: 22 90 95 00
E-post: post@furst.no

Avtalen gjeld rekvirentar i  heile regionen. Avtalen omfattar ikkje cervixcytologi. Desse prøvane skal sendast lokalt helseføretak som tidlegare.

Mi​krobiologi​ og medisinsk biokjemi

Fürst Medisinsk Laboratorium
Søren Bulls vei 25
1051 OSLO
Telefon: 22 90 95 00
E-post: post@furst.no

Avtalane gjeld berre i Helse Stavanger sitt opptaksområde.

Rekvirentar i opptaksområda til Helse Fonna, Helse Bergen og Helse Førde skal bruke lokalt helseføretak. I Bergen kan Haraldsplass og Hospitalet Betanien brukast for medisinsk biokjemi, som før.

For kontaktinformasjon og andre spørsmål kan rekvirentar ta kontakt med sitt lokale helseføretak.