Hender, kulepenner og glass, nørbilde ved et møte

Regionalt samarbeidsorgan for forsking og innovasjon

Samarbeidsorganet mellom Helse Vest og universitets- og høgskulesektor i regionen har ein rådgivande funksjon i saker som gjeld forsking og innovasjon.

Samarbeidsorganet drøfter saker av felles interesse som ledd i å utvikle eit godt og resultatorientert samarbeid. Kvar av partane pliktar å bringe saker av felles interesse opp i samarbeidsorganet på eit tidleg tidspunkt og før det blir truffe ei avgjerd i partane sine respektive organ.

Representantar

Helse Vest RHF

Universitetet i Bergen

Universitetet i Stavanger​

Helse Bergen HF​

Helse Stavanger HF​​

Helse Fonna HF​​

Helse Førde HF​​

Høgskulen på Vestlandet

Noregs Forskingsråd, observatør​

Private, ideelle institusjonar​, observatør

Brukarrepresentant​​

​Mandat og strategi

Samarbeidsavtale mellom Helse Vest og utdanningsinstitusjonanen i regionen om forsking, innovasjon og utdanning

Instruks fra HOD til styret for Helse Vest RHF om samarbeid med universitet og høgskolar

Helse Vest RHF styresak 137/16, 7. desember 2016

Forskings og innovasjonsstrategi i Helse Vest for 2020-2023

Forskingskonferansen


Møtedager 2021


  • Fredag 26. februar kl. 10.30-14.30
  • Mandag 19. april  kl. 10.30-14.30 (Felles møte med Regionalt samarbeidsorgan for utdanning) 
  • Fredag 18. juni kl. 10.30-14.30 
  • Fredag 24. september kl. 10.30-14.30
  • Fredag 26. november kl. 10.30-14.30Møtereferat 

Møtereferat arkiv


​Illustrasjonsfoto øverst: Colourbox
 

Fann du det du leitte etter?