Regionalt samarbeidsorgan for forsking og innovasjon

Samarbeidsorganet mellom Helse Vest og universitets- og høgskulesektor i regionen har ein rådgivande funksjon i saker som gjeld forsking og innovasjon.

Samarbeidsorganet drøfter saker av felles interesse som ledd i å utvikle eit godt og resultatorientert samarbeid. Kvar av partane pliktar å bringe saker av felles interesse opp i samarbeidsorganet på eit tidleg tidspunkt og før det blir truffe ei avgjerd i partane sine respektive organ.

Representantar

Helse Vest RHF

Universitetet i Bergen

Universitetet i Stavanger​

Helse Bergen HF​

Helse Stavanger HF​​

Helse Fonna HF​​

Helse Førde HF​​

Høgskulen på Vestlandet

Noregs Forskingsråd, observatør​

Private, ideelle institusjonar​, observatør

Brukarrepresentant​​

​Mandat og strategi

Samarbeidsavtale mellom Helse Vest og utdanningsinstitusjonanen i regionen om forsking, innovasjon og utdanning Instruks fra HOD til styret for Helse Vest RHF om samarbeid med universitet og høgskolar Helse Vest RHF styresak 137/16, 7. desember 2016 Forskings og innovasjonsstrategi i Helse Vest for 2020-2023

Forskingskonferansen

Møtedager 2022

  • Fredag 21. februar kl. 10.30-14.30
  • Mandag 25. april kl. 10.30-14.30(Felles møte med Regionalt samarbeidsorgan for utdanning)
  • Fredag 17. juni kl. 10.30-14.30
  • Fredag 23. september kl. 10.30-14.30
  • Fredag 25. november kl. 10.30-14.30
​​

Saksliste

Møtereferat

2022-06-17 Møtereferat.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Forsking/Møtereferat Samorg forsking innovasjon/2022-06-17 Møtereferat.pdf2022-06-17 Møtereferat.pdfpdf1060928
2022-02-05 Møtereferat.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Forsking/Møtereferat Samorg forsking innovasjon/2022-02-05 Møtereferat.pdf2022-02-05 Møtereferat.pdfpdf505653
2022-02-01 Møtereferat.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Forsking/Møtereferat Samorg forsking innovasjon/2022-02-01 Møtereferat.pdf2022-02-01 Møtereferat.pdfpdf956444
2021-11-26 Møtereferat.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Forsking/Møtereferat Samorg forsking innovasjon/2021-11-26 Møtereferat.pdf2021-11-26 Møtereferat.pdfpdf842389
2021-09-24 Møtereferat.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Forsking/Møtereferat Samorg forsking innovasjon/2021-09-24 Møtereferat.pdf2021-09-24 Møtereferat.pdfpdf898752
2021-06-18 Møtereferat.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Forsking/Møtereferat Samorg forsking innovasjon/2021-06-18 Møtereferat.pdf2021-06-18 Møtereferat.pdfpdf1011303
2021-04-21 Møtereferat.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Forsking/Møtereferat Samorg forsking innovasjon/2021-04-21 Møtereferat.pdf2021-04-21 Møtereferat.pdfpdf933119
2021-02-26 Møtereferat.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Forsking/Møtereferat Samorg forsking innovasjon/2021-02-26 Møtereferat.pdf2021-02-26 Møtereferat.pdfpdf871390
2020-26-11 Møtereferat.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Forsking/Møtereferat Samorg forsking innovasjon/2020-26-11 Møtereferat.pdf2020-26-11 Møtereferat.pdfpdf883640
2020-06-12 Møtereferat.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Forsking/Møtereferat Samorg forsking innovasjon/2020-06-12 Møtereferat.pdf2020-06-12 Møtereferat.pdfpdf400647
2020-03-05 Møtereferat.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Forsking/Møtereferat Samorg forsking innovasjon/2020-03-05 Møtereferat.pdf2020-03-05 Møtereferat.pdfpdf411669
2019-19-06 Møtereferat.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Forsking/Møtereferat Samorg forsking innovasjon/2019-19-06 Møtereferat.pdf2019-19-06 Møtereferat.pdfpdf992875
2019-11-28 Møtereferat.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Forsking/Møtereferat Samorg forsking innovasjon/2019-11-28 Møtereferat.pdf2019-11-28 Møtereferat.pdfpdf807589
2019-09-18 Møtereferat.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Forsking/Møtereferat Samorg forsking innovasjon/2019-09-18 Møtereferat.pdf2019-09-18 Møtereferat.pdfpdf1142293
2019-04-10 Møtereferat.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Forsking/Møtereferat Samorg forsking innovasjon/2019-04-10 Møtereferat.pdf2019-04-10 Møtereferat.pdfpdf930164
2019-02-21 Møtereferat.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Forsking/Møtereferat Samorg forsking innovasjon/2019-02-21 Møtereferat.pdf2019-02-21 Møtereferat.pdfpdf1212064
2018-28-11 Møtereferat.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Forsking/Møtereferat Samorg forsking innovasjon/2018-28-11 Møtereferat.pdf2018-28-11 Møtereferat.pdfpdf869753
2018-09-20 Møtereferat.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Forsking/Møtereferat Samorg forsking innovasjon/2018-09-20 Møtereferat.pdf2018-09-20 Møtereferat.pdfpdf744540
2018-06-07 Møtereferat.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Forsking/Møtereferat Samorg forsking innovasjon/2018-06-07 Møtereferat.pdf2018-06-07 Møtereferat.pdfpdf461940
2018-04-11 Møtereferat.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Forsking/Møtereferat Samorg forsking innovasjon/2018-04-11 Møtereferat.pdf2018-04-11 Møtereferat.pdfpdf426197
2018-02-22 Møtereferat.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Forsking/Møtereferat Samorg forsking innovasjon/2018-02-22 Møtereferat.pdf2018-02-22 Møtereferat.pdfpdf132034
2017-11-24 Møtereferat.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Forsking/Møtereferat Samorg forsking innovasjon/2017-11-24 Møtereferat.pdf2017-11-24 Møtereferat.pdfpdf118175
2017-09-21 Møtereferat.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Forsking/Møtereferat Samorg forsking innovasjon/2017-09-21 Møtereferat.pdf2017-09-21 Møtereferat.pdfpdf389838
2017-06-19 Møtereferat.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Forsking/Møtereferat Samorg forsking innovasjon/2017-06-19 Møtereferat.pdf2017-06-19 Møtereferat.pdfpdf177212
2017-04-20 Møtereferat.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Forsking/Møtereferat Samorg forsking innovasjon/2017-04-20 Møtereferat.pdf2017-04-20 Møtereferat.pdfpdf177283

Møtereferat arkiv

2017-02-15 Møtereferat.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Forsking/Arkiv møtereferat/2017-02-15 Møtereferat.pdf2017-02-15 Møtereferat.pdfpdf69225
2016-11-24 Møtereferat.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Forsking/Arkiv møtereferat/2016-11-24 Møtereferat.pdf2016-11-24 Møtereferat.pdfpdf64502
2016-09-28 Møtereferat.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Forsking/Arkiv møtereferat/2016-09-28 Møtereferat.pdf2016-09-28 Møtereferat.pdfpdf129873
2016-06-16 Møtereferat.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Forsking/Arkiv møtereferat/2016-06-16 Møtereferat.pdf2016-06-16 Møtereferat.pdfpdf135274
2016-04-13 Møtereferat.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Forsking/Arkiv møtereferat/2016-04-13 Møtereferat.pdf2016-04-13 Møtereferat.pdfpdf132181
2016-02-25 Møtereferat.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Forsking/Arkiv møtereferat/2016-02-25 Møtereferat.pdf2016-02-25 Møtereferat.pdfpdf146758
2015-11-25 Møtereferat.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Forsking/Arkiv møtereferat/2015-11-25 Møtereferat.pdf2015-11-25 Møtereferat.pdfpdf134128
2015-09-25 Møtereferat.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Forsking/Arkiv møtereferat/2015-09-25 Møtereferat.pdf2015-09-25 Møtereferat.pdfpdf67587
2015-06-12 Møtereferat.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Forsking/Arkiv møtereferat/2015-06-12 Møtereferat.pdf2015-06-12 Møtereferat.pdfpdf63332
2015-04-24 Møtereferat.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Forsking/Arkiv møtereferat/2015-04-24 Møtereferat.pdf2015-04-24 Møtereferat.pdfpdf119296
2015-02-19 Møtereferat.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Forsking/Arkiv møtereferat/2015-02-19 Møtereferat.pdf2015-02-19 Møtereferat.pdfpdf63342

 

​Illustrasjonsfoto øverst: Colourbox​

Fann du det du leitte etter?