Hender, kulepenner og glass, nørbilde ved et møte

Regionalt samarbeidsorgan for forsking og innovasjon

Samarbeidsorganet mellom Helse Vest og universitets- og høgskulesektor i regionen har ein rådgivande funksjon i saker som gjeld forsking og innovasjon.

Samarbeidsorganet drøfter saker av felles interesse som ledd i å utvikle eit godt og resultatorientert samarbeid. Kvar av partane pliktar å bringe saker av felles interesse opp i samarbeidsorganet på eit tidleg tidspunkt og før det blir truffe ei avgjerd i partane sine respektive organ.

Representantar

Helse Vest RHF

Universitetet i Bergen

Universitetet i Stavanger​

Helse Bergen HF​

Helse Stavanger HF​​

Helse Fonna HF​​

Helse Førde HF​​

Høgskulen på Vestlandet

Noregs Forskingsråd, observatør​

Private, ideelle institusjonar​, observatør

Brukarrepresentant​​

​Mandat og strategi

Samarbeidsavtale mellom Helse Vest og utdanningsinstitusjonanen i regionen om forsking, innovasjon og utdanning

Instruks fra HOD til styret for Helse Vest RHF om samarbeid med universitet og høgskolar

Helse Vest RHF styresak 137/16, 7. desember 2016

Forskingsstrategi i Helse Vest for 2016-2019

Forskingskonferansen


Møtedager 2019

  • 21. februar kl. 10.30
  • 10. april kl. 10.30
  • 19. juni kl. 10.30
  • 18. september kl. 10.30
  • 28. november kl. 10.30

Møtereferat 

2019-04-10 Møtereferat.docxhttps://helse-vest.no/Documents/Forsking/Møtereferat Samorg forsking innovasjon/2019-04-10 Møtereferat.docx2019-04-10 Møtereferat.docx
2018-09-20 Møtereferat.docxhttps://helse-vest.no/Documents/Forsking/Møtereferat Samorg forsking innovasjon/2018-09-20 Møtereferat.docx2018-09-20 Møtereferat.docx
2019-2-21 Møtereferat.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Forsking/Møtereferat Samorg forsking innovasjon/2019-2-21 Møtereferat.pdf2019-2-21 Møtereferat.pdf
2019-04-10 Møtereferat.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Forsking/Møtereferat Samorg forsking innovasjon/2019-04-10 Møtereferat.pdf2019-04-10 Møtereferat.pdf
2018-28-11 Møtereferat.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Forsking/Møtereferat Samorg forsking innovasjon/2018-28-11 Møtereferat.pdf2018-28-11 Møtereferat.pdf
2018-09-20 Møtereferat.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Forsking/Møtereferat Samorg forsking innovasjon/2018-09-20 Møtereferat.pdf2018-09-20 Møtereferat.pdf
2018-06-07 Møtereferat.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Forsking/Møtereferat Samorg forsking innovasjon/2018-06-07 Møtereferat.pdf2018-06-07 Møtereferat.pdf
2018-04-11 Møtereferat.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Forsking/Møtereferat Samorg forsking innovasjon/2018-04-11 Møtereferat.pdf2018-04-11 Møtereferat.pdf
2018-02-22 Møtereferat.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Forsking/Møtereferat Samorg forsking innovasjon/2018-02-22 Møtereferat.pdf2018-02-22 Møtereferat.pdf
2017-11-24 Møtereferat.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Forsking/Møtereferat Samorg forsking innovasjon/2017-11-24 Møtereferat.pdf2017-11-24 Møtereferat.pdf
2017-09-21 Møtereferat.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Forsking/Møtereferat Samorg forsking innovasjon/2017-09-21 Møtereferat.pdf2017-09-21 Møtereferat.pdf
2017-06-19 Møtereferat.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Forsking/Møtereferat Samorg forsking innovasjon/2017-06-19 Møtereferat.pdf2017-06-19 Møtereferat.pdf
2017-04-20 Møtereferat.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Forsking/Møtereferat Samorg forsking innovasjon/2017-04-20 Møtereferat.pdf2017-04-20 Møtereferat.pdf

Møtereferat arkiv

2017-02-15 Møtereferat.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Forsking/Arkiv møtereferat/2017-02-15 Møtereferat.pdf2017-02-15 Møtereferat.pdf
2016-11-24 Møtereferat.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Forsking/Arkiv møtereferat/2016-11-24 Møtereferat.pdf2016-11-24 Møtereferat.pdf
2016-09-28 Møtereferat.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Forsking/Arkiv møtereferat/2016-09-28 Møtereferat.pdf2016-09-28 Møtereferat.pdf
2016-06-16 Møtereferat.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Forsking/Arkiv møtereferat/2016-06-16 Møtereferat.pdf2016-06-16 Møtereferat.pdf
2016-04-13 Møtereferat.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Forsking/Arkiv møtereferat/2016-04-13 Møtereferat.pdf2016-04-13 Møtereferat.pdf
2016-02-25 Møtereferat.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Forsking/Arkiv møtereferat/2016-02-25 Møtereferat.pdf2016-02-25 Møtereferat.pdf
2015-11-25 Møtereferat.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Forsking/Arkiv møtereferat/2015-11-25 Møtereferat.pdf2015-11-25 Møtereferat.pdf
2015-09-25 Møtereferat.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Forsking/Arkiv møtereferat/2015-09-25 Møtereferat.pdf2015-09-25 Møtereferat.pdf
2015-06-12 Møtereferat.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Forsking/Arkiv møtereferat/2015-06-12 Møtereferat.pdf2015-06-12 Møtereferat.pdf
2015-04-24 Møtereferat.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Forsking/Arkiv møtereferat/2015-04-24 Møtereferat.pdf2015-04-24 Møtereferat.pdf
2015-02-19 Møtereferat.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Forsking/Arkiv møtereferat/2015-02-19 Møtereferat.pdf2015-02-19 Møtereferat.pdf


​Illustrasjonsfoto øverst: Colourbox
 

Nytt fra Samarbeidsorganet

Fann du det du leitte etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.