Hender, kulepenner og glass, nørbilde ved et møte

Regionalt samarbeidsorgan for forsking og innovasjon

Samarbeidsorganet mellom Helse Vest og universitets- og høgskulesektor i regionen har ein rådgivande funksjon i saker som gjeld forsking og innovasjon.

Samarbeidsorganet drøfter saker av felles interesse som ledd i å utvikle eit godt og resultatorientert samarbeid. Kvar av partane pliktar å bringe saker av felles interesse opp i samarbeidsorganet på eit tidleg tidspunkt og før det blir truffe ei avgjerd i partane sine respektive organ.

Representantar

Helse Vest RHF

Universitetet i Bergen

Universitetet i Stavanger​

Helse Bergen HF​

Helse Stavanger HF​​

Helse Fonna HF​​

Helse Førde HF​​

Høgskulen på Vestlandet

Noregs Forskingsråd, observatør​

Private, ideelle institusjonar​, observatør

Brukarrepresentant​​

​Mandat og strategi

Samarbeidsavtale mellom Helse Vest og utdanningsinstitusjonanen i regionen om forsking, innovasjon og utdanning

Instruks fra HOD til styret for Helse Vest RHF om samarbeid med universitet og høgskolar

Helse Vest RHF styresak 137/16, 7. desember 2016

Forskingsstrategi i Helse Vest for 2016-2019

Forskingskonferansen


Møtedager 2018

  • Torsdag 22. februar 2018 kl. 10.30
  • Onsdag  11. april 2018 Felles møte med samarbeidsorganet for utdanning (kommer tilbake til tidspunkt).
  • Torsdag 7. juni 2018 kl. 10.30
  • Torsdag 20. september 2018 kl. 13.00
  • Onsdag 28. november 2018 kl. 10.30
Helse Vests forskingskonferanse 2018 i Stavanger
  • Torsdag 25.10-Fredag 26.10.2018

Møtereferat 

22-02-2018 Møtereferat.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Forsking/Møtereferat Samorg forsking innovasjon/22-02-2018 Møtereferat.pdf22-02-2018 Møtereferat.pdf
2018-06-07 Møtereferat.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Forsking/Møtereferat Samorg forsking innovasjon/2018-06-07 Møtereferat.pdf2018-06-07 Møtereferat.pdf
2018-04-11 Møtereferat.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Forsking/Møtereferat Samorg forsking innovasjon/2018-04-11 Møtereferat.pdf2018-04-11 Møtereferat.pdf
2017-11-24 Møtereferat.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Forsking/Møtereferat Samorg forsking innovasjon/2017-11-24 Møtereferat.pdf2017-11-24 Møtereferat.pdf
2017-09-21 Møtereferat.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Forsking/Møtereferat Samorg forsking innovasjon/2017-09-21 Møtereferat.pdf2017-09-21 Møtereferat.pdf
2017-06-19 Møtereferat.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Forsking/Møtereferat Samorg forsking innovasjon/2017-06-19 Møtereferat.pdf2017-06-19 Møtereferat.pdf
2017-04-20 Møtereferat.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Forsking/Møtereferat Samorg forsking innovasjon/2017-04-20 Møtereferat.pdf2017-04-20 Møtereferat.pdf

Møtereferat arkiv

2017-02-15 Møtereferat.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Forsking/Arkiv møtereferat/2017-02-15 Møtereferat.pdf2017-02-15 Møtereferat.pdf
2016-11-24 Møtereferat.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Forsking/Arkiv møtereferat/2016-11-24 Møtereferat.pdf2016-11-24 Møtereferat.pdf
2016-09-28 Møtereferat.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Forsking/Arkiv møtereferat/2016-09-28 Møtereferat.pdf2016-09-28 Møtereferat.pdf
2016-06-16 Møtereferat.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Forsking/Arkiv møtereferat/2016-06-16 Møtereferat.pdf2016-06-16 Møtereferat.pdf
2016-04-13 Møtereferat.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Forsking/Arkiv møtereferat/2016-04-13 Møtereferat.pdf2016-04-13 Møtereferat.pdf
2016-02-25 Møtereferat.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Forsking/Arkiv møtereferat/2016-02-25 Møtereferat.pdf2016-02-25 Møtereferat.pdf
2015-11-25 Møtereferat.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Forsking/Arkiv møtereferat/2015-11-25 Møtereferat.pdf2015-11-25 Møtereferat.pdf
2015-09-25 Møtereferat.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Forsking/Arkiv møtereferat/2015-09-25 Møtereferat.pdf2015-09-25 Møtereferat.pdf
2015-06-12 Møtereferat.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Forsking/Arkiv møtereferat/2015-06-12 Møtereferat.pdf2015-06-12 Møtereferat.pdf
2015-04-24 Møtereferat.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Forsking/Arkiv møtereferat/2015-04-24 Møtereferat.pdf2015-04-24 Møtereferat.pdf
2015-02-19 Møtereferat.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Forsking/Arkiv møtereferat/2015-02-19 Møtereferat.pdf2015-02-19 Møtereferat.pdf


​Illustrasjonsfoto øverst: Colourbox
 

Nytt fra Samarbeidsorganet

Fann du det du leitte etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.