Regionalt samarbeidsorgan for forsking og innovasjon

Samarbeidsorganet mellom Helse Vest og universitets- og høgskulesektor i regionen har ein rådgivande funksjon i saker som gjeld forsking og innovasjon.

Samarbeidsorganet drøfter saker av felles interesse som ledd i å utvikle eit godt og resultatorientert samarbeid. Kvar av partane pliktar å bringe saker av felles interesse opp i samarbeidsorganet på eit tidleg tidspunkt og før det blir truffe ei avgjerd i partane sine respektive organ.

Representantar

Helse​​ Vest RHF

Univer​​sitetet i Bergen

Universite​​tet i Stavanger​

Helse ​Bergen HF​

Helse Stava​​nger HF​​

Helse F​​onna HF​​

Helse Førd​e HF​​

Høgskulen på Ves​tlandet

Noregs For​​skingsråd, observatør​

Private, ideelle ins​​titusjonar​, observatør

Bruk​​arrepresentant​​, observatør

​Mandat og strategi

Samarbeidsavtale mellom Helse Vest og utdanningsinstitusjonanen i regionen om forsking, innovasjon og utdanning Instruks fra HOD til styret for Helse Vest RHF om samarbeid med universitet og høgskolar Helse Vest RHF styresak 137/16, 7. desember 2016 Forskings og innovasjonsstrategi i Helse Vest for 2020-2023

Forskingskonferansen

Møtedager 2023

  • Mandag 20. februar kl. 10.00-14.00
  • Fredag 5. mai kl. 10.00-14.00 (Felles møte med Regionalt samarbeidsorgan for utdanning)
  • Fredag 9. juni kl. 10.00-14.00
  • Mandag 25. september kl. 10.00-14.00
  • Mandag 24. november kl. 10.00-14.00​

Møtereferat

2022-11-25 Møtereferat.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Forsking/Møtereferat Samorg forsking innovasjon/2022-11-25 Møtereferat.pdf2022-11-25 Møtereferat.pdfpdf749261
2022-09-23 Møtereferat.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Forsking/Møtereferat Samorg forsking innovasjon/2022-09-23 Møtereferat.pdf2022-09-23 Møtereferat.pdfpdf514274
2022-06-17 Møtereferat.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Forsking/Møtereferat Samorg forsking innovasjon/2022-06-17 Møtereferat.pdf2022-06-17 Møtereferat.pdfpdf1060928
2022-02-05 Møtereferat.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Forsking/Møtereferat Samorg forsking innovasjon/2022-02-05 Møtereferat.pdf2022-02-05 Møtereferat.pdfpdf505653
2022-02-01 Møtereferat.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Forsking/Møtereferat Samorg forsking innovasjon/2022-02-01 Møtereferat.pdf2022-02-01 Møtereferat.pdfpdf956444
2021-11-26 Møtereferat.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Forsking/Møtereferat Samorg forsking innovasjon/2021-11-26 Møtereferat.pdf2021-11-26 Møtereferat.pdfpdf842389
2021-09-24 Møtereferat.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Forsking/Møtereferat Samorg forsking innovasjon/2021-09-24 Møtereferat.pdf2021-09-24 Møtereferat.pdfpdf898752
2021-06-18 Møtereferat.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Forsking/Møtereferat Samorg forsking innovasjon/2021-06-18 Møtereferat.pdf2021-06-18 Møtereferat.pdfpdf1011303
2021-04-21 Møtereferat.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Forsking/Møtereferat Samorg forsking innovasjon/2021-04-21 Møtereferat.pdf2021-04-21 Møtereferat.pdfpdf933119
2021-02-26 Møtereferat.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Forsking/Møtereferat Samorg forsking innovasjon/2021-02-26 Møtereferat.pdf2021-02-26 Møtereferat.pdfpdf871390

Møtereferat arkiv

2017-02-15 Møtereferat.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Forsking/Arkiv møtereferat/2017-02-15 Møtereferat.pdf2017-02-15 Møtereferat.pdfpdf69225
2016-11-24 Møtereferat.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Forsking/Arkiv møtereferat/2016-11-24 Møtereferat.pdf2016-11-24 Møtereferat.pdfpdf64502
2016-09-28 Møtereferat.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Forsking/Arkiv møtereferat/2016-09-28 Møtereferat.pdf2016-09-28 Møtereferat.pdfpdf129873
2016-06-16 Møtereferat.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Forsking/Arkiv møtereferat/2016-06-16 Møtereferat.pdf2016-06-16 Møtereferat.pdfpdf135274
2016-04-13 Møtereferat.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Forsking/Arkiv møtereferat/2016-04-13 Møtereferat.pdf2016-04-13 Møtereferat.pdfpdf132181
2016-02-25 Møtereferat.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Forsking/Arkiv møtereferat/2016-02-25 Møtereferat.pdf2016-02-25 Møtereferat.pdfpdf146758
2015-11-25 Møtereferat.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Forsking/Arkiv møtereferat/2015-11-25 Møtereferat.pdf2015-11-25 Møtereferat.pdfpdf134128
2015-09-25 Møtereferat.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Forsking/Arkiv møtereferat/2015-09-25 Møtereferat.pdf2015-09-25 Møtereferat.pdfpdf67587
2015-06-12 Møtereferat.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Forsking/Arkiv møtereferat/2015-06-12 Møtereferat.pdf2015-06-12 Møtereferat.pdfpdf63332
2015-04-24 Møtereferat.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Forsking/Arkiv møtereferat/2015-04-24 Møtereferat.pdf2015-04-24 Møtereferat.pdfpdf119296
2015-02-19 Møtereferat.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Forsking/Arkiv møtereferat/2015-02-19 Møtereferat.pdf2015-02-19 Møtereferat.pdfpdf63342

 

​Illustrasjonsfoto øverst: Colourbox​

Fann du det du leitte etter?