Hender, kulepenner og glass, nørbilde ved et møte

Regionalt samarbeidsorgan for forsking og innovasjon

Samarbeidsorganet mellom Helse Vest og universitets- og høgskulesektor i regionen har ein rådgivande funksjon i saker som gjeld forsking og innovasjon.

Samarbeidsorganet drøfter saker av felles interesse som ledd i å utvikle eit godt og resultatorientert samarbeid. Kvar av partane pliktar å bringe saker av felles interesse opp i samarbeidsorganet på eit tidleg tidspunkt og før det blir truffe ei avgjerd i partane sine respektive organ.

Representantar

Helse Vest RHF

Universitetet i Bergen

Universitetet i Stavanger​

Helse Bergen HF​

Helse Stavanger HF​​

Helse Fonna HF​​

Helse Førde HF​​

Høgskulen på Vestlandet

Noregs Forskingsråd, observatør​

Private, ideelle institusjonar​, observatør

Brukarrepresentant​​

​Mandat og strategi

Samarbeidsavtale mellom Helse Vest og utdanningsinstitusjonanen i regionen om forsking, innovasjon og utdanning

Instruks fra HOD til styret for Helse Vest RHF om samarbeid med universitet og høgskolar

Helse Vest RHF styresak 137/16, 7. desember 2016

Forskingsstrategi i Helse Vest for 2016-2019

Forskingskonferansen


Møtedager 2018

 • Torsdag 22. februar 2018 kl. 10.30
 • Onsdag  11. april 2018 Felles møte med samarbeidsorganet for utdanning (kommer tilbake til tidspunkt).
 • Torsdag 7. juni 2018 kl. 10.30
 • Torsdag 20. september 2018 kl. 13.00
 • Onsdag 28. november 2018 kl. 10.30
Helse Vests forskingskonferanse 2018 i Stavanger
 • Torsdag 25.10-Fredag 26.10.2018

Møtereferat 

Referat Samarbeidsorganet 22-02-2018.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Forsking/Møtereferat Samorg forsking innovasjon/Referat Samarbeidsorganet 22-02-2018.pdfReferat Samarbeidsorganet 22-02-2018.pdf
22-02-2018 Møtereferat.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Forsking/Møtereferat Samorg forsking innovasjon/22-02-2018 Møtereferat.pdf22-02-2018 Møtereferat.pdf
2018-04-11 Møtereferat.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Forsking/Møtereferat Samorg forsking innovasjon/2018-04-11 Møtereferat.pdf2018-04-11 Møtereferat.pdf
2017-11-24 Møtereferat.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Forsking/Møtereferat Samorg forsking innovasjon/2017-11-24 Møtereferat.pdf2017-11-24 Møtereferat.pdf
2017-09-21 Møtereferat.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Forsking/Møtereferat Samorg forsking innovasjon/2017-09-21 Møtereferat.pdf2017-09-21 Møtereferat.pdf
2017-06-19 Møtereferat.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Forsking/Møtereferat Samorg forsking innovasjon/2017-06-19 Møtereferat.pdf2017-06-19 Møtereferat.pdf
2017-04-20 Møtereferat.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Forsking/Møtereferat Samorg forsking innovasjon/2017-04-20 Møtereferat.pdf2017-04-20 Møtereferat.pdf

Møtereferat arkiv

2017-02-15 Møtereferat.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Forsking/Arkiv møtereferat/2017-02-15 Møtereferat.pdf2017-02-15 Møtereferat.pdf
2016-11-24 Møtereferat.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Forsking/Arkiv møtereferat/2016-11-24 Møtereferat.pdf2016-11-24 Møtereferat.pdf
2016-09-28 Møtereferat.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Forsking/Arkiv møtereferat/2016-09-28 Møtereferat.pdf2016-09-28 Møtereferat.pdf
2016-06-16 Møtereferat.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Forsking/Arkiv møtereferat/2016-06-16 Møtereferat.pdf2016-06-16 Møtereferat.pdf
2016-04-13 Møtereferat.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Forsking/Arkiv møtereferat/2016-04-13 Møtereferat.pdf2016-04-13 Møtereferat.pdf
2016-02-25 Møtereferat.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Forsking/Arkiv møtereferat/2016-02-25 Møtereferat.pdf2016-02-25 Møtereferat.pdf
2015-11-25 Møtereferat.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Forsking/Arkiv møtereferat/2015-11-25 Møtereferat.pdf2015-11-25 Møtereferat.pdf
2015-09-25 Møtereferat.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Forsking/Arkiv møtereferat/2015-09-25 Møtereferat.pdf2015-09-25 Møtereferat.pdf
2015-06-12 Møtereferat.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Forsking/Arkiv møtereferat/2015-06-12 Møtereferat.pdf2015-06-12 Møtereferat.pdf
2015-04-24 Møtereferat.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Forsking/Arkiv møtereferat/2015-04-24 Møtereferat.pdf2015-04-24 Møtereferat.pdf
2015-02-19 Møtereferat.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Forsking/Arkiv møtereferat/2015-02-19 Møtereferat.pdf2015-02-19 Møtereferat.pdf


​Illustrasjonsfoto øverst: Colourbox
 

Nytt fra Samarbeidsorganet

 • Har du forslag til priskandidatar?

  No kan du foreslå kandidatar til både Helse Vest sin Forskingspris og Innovasjonspris for 2017. Fristen for å fremme kandidatar er 15. september.

 • Forskingskonferansen i Helse Vest

  Helse Vest arrangerer årleg sin Forskingskonferanse, der deltakarar frå alle helseføretaka kan delta og høyre siste nytt om forskingsverksemda, status for forskinga og fleire gode førelesarar innanfor forskingsfaget. Høgdepunktet er utdelin...

 • Prisar delte ut på Forskingskonferansen i Helse Vest

  Prisar delte ut på Forskingskonferansen i Helse Vest frå 2003 og fram til i dag.

Fann du det du leitte etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.