Pleier og pasient. Foto.

Helsefagleg

Pasientbehandling, forsking, opplæring og utdanning er grunnleggjande delar av ansvaret vårt.

Samhandling er eitt av fleire stikkord. Teknologi, innovasjon, nye måtar å gi tenester på, kompleksitet i behandlinga og godt leiar- og medarbeidarskap er andre. For å skape dei beste tenestene for pasientar og medarbeidarar er det viktig at vi arbeider tverrfagleg og i tett samarbeid med andre aktørar, som kommunar, universitet og høgskular.

​Innovasj​on Kvalitet Samarb​eid Regionale og nasjonale tenester​ Prosjekt og program​​Kommunikasjon og smittevernutstyr
Fann du det du leitte etter?