Kommunikasjon og smittevernutstyr

Denne sida er ein samlingsstad for ulike ressursar til bruk og hjelp i kommunikasjonsarbeid om bruk av smittevern i sjukehusa og helseføretaka. Innhald tenkt for deg som er medarbeidar og brukar smittevernutstyr, som jobbar særleg med smittevern, som er leiar, som arbeidar spesielt med kommunikasjon eller som er generelt interessert i smittevernutstyr.

​Innan kvar av dei ulike kategoriane under finn du ulike ressursar som du kan bruke. Noko av det du finn her har andre laga, og vi berre legg til rette og formidlar det vidare. Andre ting har vil laga sjølve. Alt saman til din disposisjon. Alt saman kvalitetssikra av fagfolk som kan mykje om smittevern.

NB! Det du finn på denne sida, erstattar ikkje kursa i Læringsportalen. Så er du medarbeidar i eit av helseføretaka i Helse Vest, skal du ta kursa om smittevern i Læringsportalen. Då får du også dokumentert at du har gjort det. Her linkar vi til kursa i Læringsportalen der det er relevant. Kursa krev at du loggar deg på med brukarnamn og passord, men du kan ta dei uavhengig av om du er på jobb-PC eller ikkje.

Sida blir fortløpande utvikla og utvida med nye ressursar.

Slik brukar du utstyret

Slik tek du på og av smittevernutstyr.

Kurs i påkledning og avkledning frå Læringsportalen

 

Gode råd frå smittevernrådgivarane i Helse Bergen. Les kva utstyr vi skal bruke kor, når og kvifor.

Råd om korleis du brukar smittevernutstyr på riktig måte og til rett tid.

Nedlastbar plakat med informasjon om korleis smittevernutstyr blir skaffa (lang og kort versjon).

 

Foreslå eit tiltak eller send inn dine spørsmål

Nyheiter

  • 23.04.2020
    Stor last med smittevernutstyr

    150 pallar med mellom anna smittedressar, vernebriller, hanskar og masker kom til det regionale lageret for smittevernutstyr i Bergen før helga. Utstyret blir sendt vidare til sjukehus og kommunar over heile Vestlandet.

  • 28.03.2020
    Ny forsendelse med smittevernutstyr til Norge

    Fredag kom en ny forsyning med viktig smittevernutstyr til Norge. I Sykehusinnkjøp og Helse Sør-Øst RHF arbeides det nå døgnet rundt for å skaffe til veie nødvendig utstyr til helseforetak og kommunehelsetjenesten. Avinor og Utenriksdeparte...

Fann du det du leitte etter?