Pleier i smittevernutstyr. Foto: Katrine Sunde, Helse Bergen.

Kommunikasjon og smittevernutstyr

Til bruk for medarbeidarar i sjukehusa.

Denne sida er ein samlingsstad for ulike ressursar til bruk og hjelp i kommunikasjonsarbeid om bruk av smittevern i sjukehusa og helseføretaka. Innhald tenkt for deg som er medarbeidar og bruker smittevernutstyr, som jobbar særleg med smittevern, som er leiar, som arbeider spesielt med kommunikasjon eller som er generelt interessert i smittevernutstyr.

Innanfor kvar av dei ulike kategoriane under finn du ulike ressursar som du kan bruke. Noko av det du finn her har andre laga, og vi berre legg til rette og formidlar det vidare. Andre ting har vi laga sjølve. Alt saman til din disposisjon. Alt saman kvalitetssikra av fagfolk som kan mykje om smittevern.

NB! Det du finn på denne sida, erstattar ikkje kursa i Læringsportalen. Så er du medarbeidar i eit av helseføretaka i Helse Vest, skal du ta kursa om smittevern i Læringsportalen. Då får du også dokumentert at du har gjort det. Her lenkjer vi til kursa i Læringsportalen der det er relevant. Kursa krev at du loggar deg på med brukarnamn og passord, men du kan ta dei uavhengig av om du er på jobb-PC eller ikkje.

Sida blir fortløpande utvikla og utvida med nye ressursar.

Nyttige lenkjer

Gode råd frå smittevernrådgivarane i Helse Bergen. Les kva utstyr vi skal bruke kor, når og kvifor.

Informasjonssak (Helse Bergen)

Råd om korleis du bruker smittevernutstyr på riktig måte og til rett tid.

Råd frå Folkehelseinstituttet (FHI)Rettleiar frå Helsedirektoratet

Videoar

Fordeling av smittevernutstyr til kommunar og sjukehus (Helsedirektoratet)

Kva er eigentleg andedrettsvern og aerosolgenererande prosedyre?Slik blir smittevernutstyr skaffa (lang versjon)Slik blir smittevernutstyr skaffa (kort versjon)Difor vart det knappleik på smittevernutstyr (lang versjon)Difor vart det knappleik på smittevernutstyr (kort versjon)Slik blir smittevernutstyr kvalitetssikra

Filer til trykking:

Kva er eigentleg andedrettsvern og aerosolgenerande prosedyre? (A3)

 

Slik brukar du utstyret 

Slik tek du på og av smittevernutstyr.

Instruksjonsvideo (Helse Fonna) Intruksjonsvideo (Universitetssykehuset Nord-Norge)

Kurs i påkledning og avkledning frå Læringsportalen

Utvida dråpesmitteregime ved koronasmitta pasient Smittevernrutinar ved covid-19

Plakatar og powerpoint

Nedlastbare plakatar:

Bruk av andedrettsvernBruk av kirurgisk munnbind

Instruksjonsplakat for på- og avkledning ved dråpesmitte (Oslo universitetssykehus)

Powerpoint-filer:

Bruk av andedrettsvernBruk av kirurgisk munnbind

Filer til trykking:

Bruk av andedrettsvern (A3)Bruk av kirurgisk munnbind (A3)

 

Foreslå eit tiltak eller send inn dine spørsmål

Fann du det du leitte etter?