Tildelte såkornprosjekt 2007 - 2016

Arkiv

​2016

Helse Førde

  

Helse Bergen

  

Helse Fonna

  

Helse Stavanger

  

Private, ideelle institusjonar


2015

Helse Førde

  

Helse Bergen

  

Helse Fonna

  

Helse Stavanger2014

Helse Førde

  

Helse Bergen

  

Helse Stavanger

  

Andre2013

Helse Førde

  

Helse Bergen

  

Helse Fonna

  

Helse Stavanger

  

Private, ideelle institusjonar2012

Helse Førde

  

Helse Bergen

  

Helse Stavanger

  

Sjukehusapoteka Vest2011

Helse Førde


 

Helse Bergen


 

Helse Fonna


 

Helse Stavanger

  

Private, ideelle institusjonar


  

2010

Helse Førde

  

Helse Bergen

  

Helse Fonna

  

Helse Stavanger

   

Private, ideelle institusjonar

   

Sjukehusapoteka Vest

  

Helse Vest RHF2009

Helse Førde

Helse Bergen

  

Helse Fonna

   

Helse Stavanger

  

Private, ideelle institusjonar

 

2008

Helse Førde

  

Helse Bergen

   

Helse Fonna

   

Helse Stavanger


   

Private, ideellle institusjonar


 

2007

Helse Førde


      

Helse Bergen


   

Helse Fonna

  

Helse Stavanger

   

Private, ideelle institusjonar


Fann du det du leitte etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.