Tildelte såkornprosjekt 2007 - 2016

Arkiv

​2016

Helse Førde

Oppsummering prosjekt Brukarmedverknad for barn og unge – metode.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2016/HFD/Oppsummering prosjekt Brukarmedverknad for barn og unge – metode.pdfOppsummering prosjekt Brukarmedverknad for barn og unge – metode.pdfpdf121630
Eldrevennleg sjukehus og sengeposttilpassa og tilrettelagt for pasientar med risiko for fall.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2016/HFD/Eldrevennleg sjukehus og sengeposttilpassa og tilrettelagt for pasientar med risiko for fall.pdfEldrevennleg sjukehus og sengeposttilpassa og tilrettelagt for pasientar med risiko for fall.pdfpdf34745

  

Helse Bergen

Skjermtolking.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2016/HBE/Skjermtolking.pdfSkjermtolking.pdfpdf33075
Reinnleggingar til intensivmedisinsk seksjon - klinisk audit som metode for kartlegging av forbetringsområder.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2016/HBE/Reinnleggingar til intensivmedisinsk seksjon - klinisk audit som metode for kartlegging av forbetringsområder.pdfReinnleggingar til intensivmedisinsk seksjon - klinisk audit som metode for kartlegging av forbetringsområder.pdfpdf31124
Redusert bruk av tvangsmidler i psykiatrisk klinikk.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2016/HBE/Redusert bruk av tvangsmidler i psykiatrisk klinikk.pdfRedusert bruk av tvangsmidler i psykiatrisk klinikk.pdfpdf28023
Planlagde utreisesamtaler – kvalitetssikring av informasjonsutveksling.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2016/HBE/Planlagde utreisesamtaler – kvalitetssikring av informasjonsutveksling.pdfPlanlagde utreisesamtaler – kvalitetssikring av informasjonsutveksling.pdfpdf30135
Mottaksklinikken ISBAR.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2016/HBE/Mottaksklinikken ISBAR.pdfMottaksklinikken ISBAR.pdfpdf258163

  

Helse Fonna

Rehabilitering av kognitive vansker ved hjerneslag og TBI_Fonna 2016.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2016/HFO/Rehabilitering av kognitive vansker ved hjerneslag og TBI_Fonna 2016.pdfRehabilitering av kognitive vansker ved hjerneslag og TBI_Fonna 2016.pdfpdf235428
Kvalitet i kommunikasjon - den nyttige samtalen_Fonna 2016.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2016/HFO/Kvalitet i kommunikasjon - den nyttige samtalen_Fonna 2016.pdfKvalitet i kommunikasjon - den nyttige samtalen_Fonna 2016.pdfpdf169327

  

Helse Stavanger

Økt brukermedvirkning i utforming av helsetjenestetilbudet.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2016/HST/Økt brukermedvirkning i utforming av helsetjenestetilbudet.pdfØkt brukermedvirkning i utforming av helsetjenestetilbudet.pdfpdf29221
Samtalegrupper for yngre personar med demens.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2016/HST/Samtalegrupper for yngre personar med demens.pdfSamtalegrupper for yngre personar med demens.pdfpdf27785
Riktig bruk av personlig beskyttelsesutstyr i kontakt med isolerte pasienter.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2016/HST/Riktig bruk av personlig beskyttelsesutstyr i kontakt med isolerte pasienter.pdfRiktig bruk av personlig beskyttelsesutstyr i kontakt med isolerte pasienter.pdfpdf27148
God håndtering av alvorlige uønskede hendelser i helsetjenesten 2016.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2016/HST/God håndtering av alvorlige uønskede hendelser i helsetjenesten 2016.pdfGod håndtering av alvorlige uønskede hendelser i helsetjenesten 2016.pdfpdf27379
En til en-oppfølging ved svangerskapsavbrudd.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2016/HST/En til en-oppfølging ved svangerskapsavbrudd.pdfEn til en-oppfølging ved svangerskapsavbrudd.pdfpdf26072

  

Private, ideelle institusjonar

Forbedringstavler og Lesson Learned HDS 2016.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2016/Priv/Forbedringstavler og Lesson Learned HDS 2016.pdfForbedringstavler og Lesson Learned HDS 2016.pdfpdf110728
Pilot 3-dagers geriatrisk HDS 2016.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2016/Priv/Pilot 3-dagers geriatrisk HDS 2016.pdfPilot 3-dagers geriatrisk HDS 2016.pdfpdf110833


2015

Helse Førde

Såkornmidlar PBU 2015 prosjektoppsummering.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2015/HFD/Såkornmidlar PBU 2015 prosjektoppsummering.pdfSåkornmidlar PBU 2015 prosjektoppsummering.pdfpdf105981
Standardiserte hofteforløp.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2015/HFD/Standardiserte hofteforløp.pdfStandardiserte hofteforløp.pdfpdf108510

  

Helse Bergen

Synstap og psykisk helse.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2015/HBE/Synstap og psykisk helse.pdfSynstap og psykisk helse.pdfpdf106403
Sjekklistebasert oppfølging av revmatologiske pasienter på biologisk behandling ved Haukeland universitetssjukehus.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2015/HBE/Sjekklistebasert oppfølging av revmatologiske pasienter på biologisk behandling ved Haukeland universitetssjukehus.pdfSjekklistebasert oppfølging av revmatologiske pasienter på biologisk behandling ved Haukeland universitetssjukehus.pdfpdf201465
Høg kvalitet på dokumentasjon i elektronisk kvalitetshandbok (EK) betrar pasienttryggleiken.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2015/HBE/Høg kvalitet på dokumentasjon i elektronisk kvalitetshandbok (EK) betrar pasienttryggleiken.pdfHøg kvalitet på dokumentasjon i elektronisk kvalitetshandbok (EK) betrar pasienttryggleiken.pdfpdf107140
Helsefremmende livsstilstiltak for mennesker med alvorlig psykisk lidelse.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2015/HBE/Helsefremmende livsstilstiltak for mennesker med alvorlig psykisk lidelse.pdfHelsefremmende livsstilstiltak for mennesker med alvorlig psykisk lidelse.pdfpdf110083
GETPRO - Guided Expertise; Training Program in Obstetrics.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2015/HBE/GETPRO - Guided Expertise; Training Program in Obstetrics.pdfGETPRO - Guided Expertise; Training Program in Obstetrics.pdfpdf135678
Behandlingskjeden Akutt Hjerneslag.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2015/HBE/Behandlingskjeden Akutt Hjerneslag.pdfBehandlingskjeden Akutt Hjerneslag.pdfpdf107643

  

Helse Fonna

Pecha Kucha som metodikk inn mot legegruppa.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2015/HFO/Pecha Kucha som metodikk inn mot legegruppa.pdfPecha Kucha som metodikk inn mot legegruppa.pdfpdf89582
Faktorar ved god kommunikasjon i førebuing til utskriving frå spesialisthelsetenesta.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2015/HFO/Faktorar ved god kommunikasjon i førebuing til utskriving frå spesialisthelsetenesta.pdfFaktorar ved god kommunikasjon i førebuing til utskriving frå spesialisthelsetenesta.pdfpdf44258
Bruk av skåringsverktøy før og etter forbedringstiltak.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2015/HFO/Bruk av skåringsverktøy før og etter forbedringstiltak.pdfBruk av skåringsverktøy før og etter forbedringstiltak.pdfpdf62414

  

Helse Stavanger

Tavlemøter – bredding i Helse Stavanger.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2015/HST/Tavlemøter – bredding i Helse Stavanger.pdfTavlemøter – bredding i Helse Stavanger.pdfpdf107402
Stabilisering og gjenopplivning av nyfødte.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2015/HST/Stabilisering og gjenopplivning av nyfødte.pdfStabilisering og gjenopplivning av nyfødte.pdfpdf104320
Pasientforløp - behandlingsstart i TSB.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2015/HST/Pasientforløp - behandlingsstart i TSB.pdfPasientforløp - behandlingsstart i TSB.pdfpdf102022
Oppfølging av hjerneslagpasienter med antatt atrieflimmer.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2015/HST/Oppfølging av hjerneslagpasienter med antatt atrieflimmer.pdfOppfølging av hjerneslagpasienter med antatt atrieflimmer.pdfpdf116439
Kompetanseoverføring og pasientmedvirkning i postoperativ smertebehandling.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2015/HST/Kompetanseoverføring og pasientmedvirkning i postoperativ smertebehandling.pdfKompetanseoverføring og pasientmedvirkning i postoperativ smertebehandling.pdfpdf105930
Gruppeterapi med mentaliseringsbasert tilnærming 2015.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2015/HST/Gruppeterapi med mentaliseringsbasert tilnærming 2015.pdfGruppeterapi med mentaliseringsbasert tilnærming 2015.pdfpdf1155502014

Helse Førde

Sluttrapport - Metode for opprettholdelse av normal kroppstemperatur under -.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2014/HFD/Sluttrapport - Metode for opprettholdelse av normal kroppstemperatur under -.pdfSluttrapport - Metode for opprettholdelse av normal kroppstemperatur under -.pdfpdf423902
Sjukepleiedokumentasjon i eit pasienttryggleiksperspektiv.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2014/HFD/Sjukepleiedokumentasjon i eit pasienttryggleiksperspektiv.pdfSjukepleiedokumentasjon i eit pasienttryggleiksperspektiv.pdfpdf70914
PedSAFE - Innføring av et systematisk skåringsverktøy for vurdering av syke barn.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2014/HFD/PedSAFE - Innføring av et systematisk skåringsverktøy for vurdering av syke barn.pdfPedSAFE - Innføring av et systematisk skåringsverktøy for vurdering av syke barn.pdfpdf67480
Kvalitetsregister og feedbacksystem for psykisk helse.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2014/HFD/Kvalitetsregister og feedbacksystem for psykisk helse.pdfKvalitetsregister og feedbacksystem for psykisk helse.pdfpdf86446

  

Helse Bergen

Vurderings- og prioriteringsverktøy for den akuttmedisinske håndteringen ved Barneklinikken.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2014/HBE/Vurderings- og prioriteringsverktøy for den akuttmedisinske håndteringen ved Barneklinikken.pdfVurderings- og prioriteringsverktøy for den akuttmedisinske håndteringen ved Barneklinikken.pdfpdf107609
Systematisk undersøking av pasienterfaring som grunnlag for kontinueleg forbetring. Kan revmatologisk avdeling bli betre.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2014/HBE/Systematisk undersøking av pasienterfaring som grunnlag for kontinueleg forbetring. Kan revmatologisk avdeling bli betre.pdfSystematisk undersøking av pasienterfaring som grunnlag for kontinueleg forbetring. Kan revmatologisk avdeling bli betre.pdfpdf109535
Pasientsikkerhet og blodprøvetaking i Helse Bergen.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2014/HBE/Pasientsikkerhet og blodprøvetaking i Helse Bergen.pdfPasientsikkerhet og blodprøvetaking i Helse Bergen.pdfpdf162232
Optimalisert pasientforløp for pasienter med tidlig kreft i spiserøret.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2014/HBE/Optimalisert pasientforløp for pasienter med tidlig kreft i spiserøret.pdfOptimalisert pasientforløp for pasienter med tidlig kreft i spiserøret.pdfpdf138541
Monitorering og kvalitetssikring av renhold i pasientnære omgivelser i Helse Bergen.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2014/HBE/Monitorering og kvalitetssikring av renhold i pasientnære omgivelser i Helse Bergen.pdfMonitorering og kvalitetssikring av renhold i pasientnære omgivelser i Helse Bergen.pdfpdf113386
Kvalitetssikring av behandlingstilbudet til pasienter med rus og psykiske lidelser.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2014/HBE/Kvalitetssikring av behandlingstilbudet til pasienter med rus og psykiske lidelser.pdfKvalitetssikring av behandlingstilbudet til pasienter med rus og psykiske lidelser.pdfpdf102211
God operasjonsplanlegging – betre pasientflyt.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2014/HBE/God operasjonsplanlegging – betre pasientflyt.pdfGod operasjonsplanlegging – betre pasientflyt.pdfpdf103792

  

Helse Stavanger

Undervisningsvideo i bruk av Baxter Infusor pumpe og håndtering av veneport (VAP).pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2014/HST/Undervisningsvideo i bruk av Baxter Infusor pumpe og håndtering av veneport (VAP).pdfUndervisningsvideo i bruk av Baxter Infusor pumpe og håndtering av veneport (VAP).pdfpdf46481
Simulering simuleringssenter for kirurgiske prosedyrer.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2014/HST/Simulering simuleringssenter for kirurgiske prosedyrer.pdfSimulering simuleringssenter for kirurgiske prosedyrer.pdfpdf47065
Relasjonens betydning for utvikling av en terapeutisk postatmosfære.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2014/HST/Relasjonens betydning for utvikling av en terapeutisk postatmosfære.pdfRelasjonens betydning for utvikling av en terapeutisk postatmosfære.pdfpdf47379
Raskere pasientforløp ved urologisk seksjon.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2014/HST/Raskere pasientforløp ved urologisk seksjon.pdfRaskere pasientforløp ved urologisk seksjon.pdfpdf52678
Omtale, Ingen overfylte blærer på føde-og barselseksjonen.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2014/HST/Omtale, Ingen overfylte blærer på føde-og barselseksjonen.pdfOmtale, Ingen overfylte blærer på føde-og barselseksjonen.pdfpdf47006
Omtale, IP - prosjektet TSB.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2014/HST/Omtale, IP - prosjektet TSB.pdfOmtale, IP - prosjektet TSB.pdfpdf45004
Innføring av Eras på gastroskir avd.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2014/HST/Innføring av Eras på gastroskir avd.pdfInnføring av Eras på gastroskir avd.pdfpdf44674

  

Andre

Opplæringsfilm –Noklus diabetesskjema.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2014/Andre/Opplæringsfilm –Noklus diabetesskjema.pdfOpplæringsfilm –Noklus diabetesskjema.pdfpdf547982013

Helse Førde

Metodikk for implementering fagprosedyrer.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2013/HFD/Metodikk for implementering fagprosedyrer.pdfMetodikk for implementering fagprosedyrer.pdfpdf58676
Evaluering og kvalitetsforbedring av SATS.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2013/HFD/Evaluering og kvalitetsforbedring av SATS.pdfEvaluering og kvalitetsforbedring av SATS.pdfpdf53840

  

Helse Bergen

Sikker bruk av opioider.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2013/HBE/Sikker bruk av opioider.pdfSikker bruk av opioider.pdfpdf45011
Ressursgruppe CRPS.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2013/HBE/Ressursgruppe CRPS.pdfRessursgruppe CRPS.pdfpdf48457
Ortopediske infeksjoner.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2013/HBE/Ortopediske infeksjoner.pdfOrtopediske infeksjoner.pdfpdf43661
Livets sluttfase.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2013/HBE/Livets sluttfase.pdfLivets sluttfase.pdfpdf109844
Kvalitetsindikatorer ved Øyeavdelingen.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2013/HBE/Kvalitetsindikatorer ved Øyeavdelingen.pdfKvalitetsindikatorer ved Øyeavdelingen.pdfpdf44402
Kommunikasjonsferdigheter.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2013/HBE/Kommunikasjonsferdigheter.pdfKommunikasjonsferdigheter.pdfpdf44804
Førebyggje fall hjå pasientar over 65 år.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2013/HBE/Førebyggje fall hjå pasientar over 65 år.pdfFørebyggje fall hjå pasientar over 65 år.pdfpdf47405
Evidensbasert dagbehandlingsmetode.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2013/HBE/Evidensbasert dagbehandlingsmetode.pdfEvidensbasert dagbehandlingsmetode.pdfpdf53142
Evaluering og kvalitetsforbedring av SATS.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2013/HBE/Evaluering og kvalitetsforbedring av SATS.pdfEvaluering og kvalitetsforbedring av SATS.pdfpdf46741

  

Helse Fonna

Støttet utskrivning etter hjerneslag.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2013/HFO/Støttet utskrivning etter hjerneslag.pdfStøttet utskrivning etter hjerneslag.pdfpdf29857
Pasientveiledning sputum.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2013/HFO/Pasientveiledning sputum.pdfPasientveiledning sputum.pdfpdf30352
Ninjakoll.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2013/HFO/Ninjakoll.pdfNinjakoll.pdfpdf27550
Komplekse problemstillingar.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2013/HFO/Komplekse problemstillingar.pdfKomplekse problemstillingar.pdfpdf29188

  

Helse Stavanger

Utvikling av sykepleieindikator.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2013/HST/Utvikling av sykepleieindikator.pdfUtvikling av sykepleieindikator.pdfpdf85894
Kurs i klinisk ledelse.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2013/HST/Kurs i klinisk ledelse.pdfKurs i klinisk ledelse.pdfpdf113994
Informasjon til nyopererte pasienter om stell av operasjonssår.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2013/HST/Informasjon til nyopererte pasienter om stell av operasjonssår.pdfInformasjon til nyopererte pasienter om stell av operasjonssår.pdfpdf65294
Implementere av kognitiv miljøterapi på sengepost.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2013/HST/Implementere av kognitiv miljøterapi på sengepost.pdfImplementere av kognitiv miljøterapi på sengepost.pdfpdf74984
Gruppeinformasjon til kreftpasienter før strålebehandling.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2013/HST/Gruppeinformasjon til kreftpasienter før strålebehandling.pdfGruppeinformasjon til kreftpasienter før strålebehandling.pdfpdf70409
Benbrudds-registrering ved Akutt Poliklinikk.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2013/HST/Benbrudds-registrering ved Akutt Poliklinikk.pdfBenbrudds-registrering ved Akutt Poliklinikk.pdfpdf77624
Angstbehandling i BUP.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2013/HST/Angstbehandling i BUP.pdfAngstbehandling i BUP.pdfpdf203821

  

Private, ideelle institusjonar

Olaviken - Firbeint terapi.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2013/Priv/Olaviken - Firbeint terapi.pdfOlaviken - Firbeint terapi.pdfpdf49388
HDS - Øke andelen kunnskapsbaserte fagprosedyrer.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2013/Priv/HDS - Øke andelen kunnskapsbaserte fagprosedyrer.pdfHDS - Øke andelen kunnskapsbaserte fagprosedyrer.pdfpdf453962012

Helse Førde

Pasientforlop innan psykisk helsevern for barn og unge.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2012/HFD/Pasientforlop innan psykisk helsevern for barn og unge.pdfPasientforlop innan psykisk helsevern for barn og unge.pdfpdf100609
Kvalitetsforbetring av teneste og pasientforlop bildediagnistikk ved augepoliklinikk.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2012/HFD/Kvalitetsforbetring av teneste og pasientforlop bildediagnistikk ved augepoliklinikk.pdfKvalitetsforbetring av teneste og pasientforlop bildediagnistikk ved augepoliklinikk.pdfpdf109012
Kartlegging av ernaeringsbehandling i Helse Forde.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2012/HFD/Kartlegging av ernaeringsbehandling i Helse Forde.pdfKartlegging av ernaeringsbehandling i Helse Forde.pdfpdf104705
Forebygging UVI - samhandlingsprosjekt mellom sjukehus og sukeheim.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2012/HFD/Forebygging UVI - samhandlingsprosjekt mellom sjukehus og sukeheim.pdfForebygging UVI - samhandlingsprosjekt mellom sjukehus og sukeheim.pdfpdf105594

  

Helse Bergen

Utvikling og pilottesting av intern sertifisering av CT-personell på straleterapiseksjonen.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2012/HBE/Utvikling og pilottesting av intern sertifisering av CT-personell på straleterapiseksjonen.pdfUtvikling og pilottesting av intern sertifisering av CT-personell på straleterapiseksjonen.pdfpdf86787
Smart og sikker smertebehandling.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2012/HBE/Smart og sikker smertebehandling.pdfSmart og sikker smertebehandling.pdfpdf82859
Redusere antall pasientskader ved KK ved fokus pasientsikkerhet.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2012/HBE/Redusere antall pasientskader ved KK ved fokus pasientsikkerhet.pdfRedusere antall pasientskader ved KK ved fokus pasientsikkerhet.pdfpdf196056
Poliklinisk kontrollforlop for brystkreftopererte.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2012/HBE/Poliklinisk kontrollforlop for brystkreftopererte.pdfPoliklinisk kontrollforlop for brystkreftopererte.pdfpdf106474
Ny start - eit pilotprosjekt for utviklingshemma med overvekt.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2012/HBE/Ny start - eit pilotprosjekt for utviklingshemma med overvekt.pdfNy start - eit pilotprosjekt for utviklingshemma med overvekt.pdfpdf156923
Helhetlig forlop for pasienter med KOLS.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2012/HBE/Helhetlig forlop for pasienter med KOLS.pdfHelhetlig forlop for pasienter med KOLS.pdfpdf101575
Betre vaksinasjonsdekning mot sesonginfluensa.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2012/HBE/Betre vaksinasjonsdekning mot sesonginfluensa.pdfBetre vaksinasjonsdekning mot sesonginfluensa.pdfpdf90555
Beredskapsplaner ved utskrivning av pasienter med utviklingshemning og psykiske lidelser.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2012/HBE/Beredskapsplaner ved utskrivning av pasienter med utviklingshemning og psykiske lidelser.pdfBeredskapsplaner ved utskrivning av pasienter med utviklingshemning og psykiske lidelser.pdfpdf204446
Behandlingslinje for barn og unge med cerebral parese.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2012/HBE/Behandlingslinje for barn og unge med cerebral parese.pdfBehandlingslinje for barn og unge med cerebral parese.pdfpdf81063
Behandlingsevaluering i psykisk helsevern.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2012/HBE/Behandlingsevaluering i psykisk helsevern.pdfBehandlingsevaluering i psykisk helsevern.pdfpdf77328
Bedre hverdag for pasienter med Irritabel Tarm Syndrom.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2012/HBE/Bedre hverdag for pasienter med Irritabel Tarm Syndrom.pdfBedre hverdag for pasienter med Irritabel Tarm Syndrom.pdfpdf111396
Aktivitetsveker var og haust 2012.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2012/HBE/Aktivitetsveker var og haust 2012.pdfAktivitetsveker var og haust 2012.pdfpdf107412

  

Helse Stavanger

Oppfølging av voksne respiratorpasienter.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2012/HST/Oppfølging av voksne respiratorpasienter.pdfOppfølging av voksne respiratorpasienter.pdfpdf95449
Mobilt intensivteam.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2012/HST/Mobilt intensivteam.pdfMobilt intensivteam.pdfpdf103957
Miljøterapiprosjektet.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2012/HST/Miljøterapiprosjektet.pdfMiljøterapiprosjektet.pdfpdf79971
Kunnskapsbasert familiearbeid.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2012/HST/Kunnskapsbasert familiearbeid.pdfKunnskapsbasert familiearbeid.pdfpdf89893
Kliniske bilder av hudsykdommer.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2012/HST/Kliniske bilder av hudsykdommer.pdfKliniske bilder av hudsykdommer.pdfpdf85945
Hjemmesykehus for barn.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2012/HST/Hjemmesykehus for barn.pdfHjemmesykehus for barn.pdfpdf82298
Forebygging av flebitt ved perifer venekanyle.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2012/HST/Forebygging av flebitt ved perifer venekanyle.pdfForebygging av flebitt ved perifer venekanyle.pdfpdf93991
Analyse av data fra Synergi.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2012/HST/Analyse av data fra Synergi.pdfAnalyse av data fra Synergi.pdfpdf149795

  

Sjukehusapoteka Vest

Utprøving av IMM modell for sikker legemiddelbehandling.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2012/SAV/Utprøving av IMM modell for sikker legemiddelbehandling.pdfUtprøving av IMM modell for sikker legemiddelbehandling.pdfpdf2539542011

Helse Førde

Ureglementert innsyn i pasientjournalar.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2011/HFD/Ureglementert innsyn i pasientjournalar.pdfUreglementert innsyn i pasientjournalar.pdfpdf108796
Pasientforløp hjerneslagpasientar.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2011/HFD/Pasientforløp hjerneslagpasientar.pdfPasientforløp hjerneslagpasientar.pdfpdf106321
Betre praksis utskrivingsklare pasientari somatisk spesialisthelseteneste fase 2.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2011/HFD/Betre praksis utskrivingsklare pasientari somatisk spesialisthelseteneste fase 2.pdfBetre praksis utskrivingsklare pasientari somatisk spesialisthelseteneste fase 2.pdfpdf103549
Betre oppgåvefordeling og arbeidsflyt på sengepost tilpassa nye pasientforløp.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2011/HFD/Betre oppgåvefordeling og arbeidsflyt på sengepost tilpassa nye pasientforløp.pdfBetre oppgåvefordeling og arbeidsflyt på sengepost tilpassa nye pasientforløp.pdfpdf98816


 

Helse Bergen

Verktøy for vurdering og prioritering i den akuttmedisinske behandlingskjeda.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2011/HBE/Verktøy for vurdering og prioritering i den akuttmedisinske behandlingskjeda.pdfVerktøy for vurdering og prioritering i den akuttmedisinske behandlingskjeda.pdfpdf78016
Utredningstid lungekreft.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2011/HBE/Utredningstid lungekreft.pdfUtredningstid lungekreft.pdfpdf68196
Trygg intervensjon.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2011/HBE/Trygg intervensjon.pdfTrygg intervensjon.pdfpdf71326
Strykning RFA.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2011/HBE/Strykning RFA.pdfStrykning RFA.pdfpdf73712
Standardisert pasientforløp for akutt hjerneslag.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2011/HBE/Standardisert pasientforløp for akutt hjerneslag.pdfStandardisert pasientforløp for akutt hjerneslag.pdfpdf98327
Sjekklister i det kirurgiske behandlingsforløpet.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2011/HBE/Sjekklister i det kirurgiske behandlingsforløpet.pdfSjekklister i det kirurgiske behandlingsforløpet.pdfpdf75109
Rehabilitering av brannskadepasienter.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2011/HBE/Rehabilitering av brannskadepasienter.pdfRehabilitering av brannskadepasienter.pdfpdf66673
Preoperativ poliklinikk KK.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2011/HBE/Preoperativ poliklinikk KK.pdfPreoperativ poliklinikk KK.pdfpdf36602
Pasientforløp ØNH cancerpasienter.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2011/HBE/Pasientforløp ØNH cancerpasienter.pdfPasientforløp ØNH cancerpasienter.pdfpdf69855
Pasientar med ryggfraktur.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2011/HBE/Pasientar med ryggfraktur.pdfPasientar med ryggfraktur.pdfpdf71998
Behandlingslinje unge psykotiske.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2011/HBE/Behandlingslinje unge psykotiske.pdfBehandlingslinje unge psykotiske.pdfpdf67110
Bedre tilpasset dosering LAR.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2011/HBE/Bedre tilpasset dosering LAR.pdfBedre tilpasset dosering LAR.pdfpdf67745


 

Helse Fonna

Støttet utskriving etter hjerneslag.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2011/HFO/Støttet utskriving etter hjerneslag.pdfStøttet utskriving etter hjerneslag.pdfpdf70543
Pasientveiledning sputum.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2011/HFO/Pasientveiledning sputum.pdfPasientveiledning sputum.pdfpdf28799
Pasientforløp for brukere med komplekse problemstillingar.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2011/HFO/Pasientforløp for brukere med komplekse problemstillingar.pdfPasientforløp for brukere med komplekse problemstillingar.pdfpdf28604
Formidling av diagnose til ungdommer med lett psykisk utviklingshemming - Ninjakoll.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2011/HFO/Formidling av diagnose til ungdommer med lett psykisk utviklingshemming - Ninjakoll.pdfFormidling av diagnose til ungdommer med lett psykisk utviklingshemming - Ninjakoll.pdfpdf26595


 

Helse Stavanger

Videreutvikling av brukermedvirkning.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2011/HST/Videreutvikling av brukermedvirkning.pdfVidereutvikling av brukermedvirkning.pdfpdf68341
Telefonoppfølging fedmeopererte.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2011/HST/Telefonoppfølging fedmeopererte.pdfTelefonoppfølging fedmeopererte.pdfpdf69711
Røykeavvenning for kreftpasienter.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2011/HST/Røykeavvenning for kreftpasienter.pdfRøykeavvenning for kreftpasienter.pdfpdf71680
Reduksjon av tvang Systematisk risikovurdering og -håndtering.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2011/HST/Reduksjon av tvang Systematisk risikovurdering og -håndtering.pdfReduksjon av tvang Systematisk risikovurdering og -håndtering.pdfpdf77700
Pårørendes erfaring med intensivbehandling.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2011/HST/Pårørendes erfaring med intensivbehandling.pdfPårørendes erfaring med intensivbehandling.pdfpdf70913
Planlegging av nyreerstattende behandling.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2011/HST/Planlegging av nyreerstattende behandling.pdfPlanlegging av nyreerstattende behandling.pdfpdf76589
Nytt og bedre kneledd.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2011/HST/Nytt og bedre kneledd.pdfNytt og bedre kneledd.pdfpdf74608
Integrert metodikk reduksjon tvang TASI.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2011/HST/Integrert metodikk reduksjon tvang TASI.pdfIntegrert metodikk reduksjon tvang TASI.pdfpdf73394
Hjemmesykehus for barn.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2011/HST/Hjemmesykehus for barn.pdfHjemmesykehus for barn.pdfpdf71470
Brudd og luksasjonsregistrering.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2011/HST/Brudd og luksasjonsregistrering.pdfBrudd og luksasjonsregistrering.pdfpdf73970
Behandlingsforløp hjerneskade.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2011/HST/Behandlingsforløp hjerneskade.pdfBehandlingsforløp hjerneskade.pdfpdf69423

  

Private, ideelle institusjonar

Jæren DPS - Utvikling av sjølvhjelpsgrupper i etterkant av Bra mat for betre helse.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2011/Priv/Jæren DPS - Utvikling av sjølvhjelpsgrupper i etterkant av Bra mat for betre helse.pdfJæren DPS - Utvikling av sjølvhjelpsgrupper i etterkant av Bra mat for betre helse.pdfpdf123331
Haraldsplass - Implementering av forskingsbasert kunnskap i klinikken.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2011/Priv/Haraldsplass - Implementering av forskingsbasert kunnskap i klinikken.pdfHaraldsplass - Implementering av forskingsbasert kunnskap i klinikken.pdfpdf34508
Haraldsplass - Etablering av kvalitetsdatabase.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2011/Priv/Haraldsplass - Etablering av kvalitetsdatabase.pdfHaraldsplass - Etablering av kvalitetsdatabase.pdfpdf73399


  

2010

Helse Førde

Utskrivingsrutinar.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2010/HFD/Utskrivingsrutinar.pdfUtskrivingsrutinar.pdfpdf82601
Moderne sengepostar.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2010/HFD/Moderne sengepostar.pdfModerne sengepostar.pdfpdf85169
Dag- og samedagskirurgi.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2010/HFD/Dag- og samedagskirurgi.pdfDag- og samedagskirurgi.pdfpdf84592

  

Helse Bergen

Seriegipsing for pasientar med alvorleg hjerneskade.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2010/HBE/Seriegipsing for pasientar med alvorleg hjerneskade.pdfSeriegipsing for pasientar med alvorleg hjerneskade.pdfpdf74968
Preoperativ poliklinikk.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2010/HBE/Preoperativ poliklinikk.pdfPreoperativ poliklinikk.pdfpdf33165
Kvalitetssikring av blodprovetaking.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2010/HBE/Kvalitetssikring av blodprovetaking.pdfKvalitetssikring av blodprovetaking.pdfpdf74991
KK DaVinci - Forbedre flyt og oppføging av kvinner behandlet for underlivskreft.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2010/HBE/KK DaVinci - Forbedre flyt og oppføging av kvinner behandlet for underlivskreft.pdfKK DaVinci - Forbedre flyt og oppføging av kvinner behandlet for underlivskreft.pdfpdf83890
Innføring av tiltaksplan for omsorg for døyande LCP 2010.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2010/HBE/Innføring av tiltaksplan for omsorg for døyande LCP 2010.pdfInnføring av tiltaksplan for omsorg for døyande LCP 2010.pdfpdf87083
Gjenopplivingsregisteret.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2010/HBE/Gjenopplivingsregisteret.pdfGjenopplivingsregisteret.pdfpdf71114
Forebygge utvikling av hjertesvikt hos kroniske hemodialysepasienter som har anuri.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2010/HBE/Forebygge utvikling av hjertesvikt hos kroniske hemodialysepasienter som har anuri.pdfForebygge utvikling av hjertesvikt hos kroniske hemodialysepasienter som har anuri.pdfpdf75950
Fjernovervakning med telemetri - intensiv og overevåkningsavdeling.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2010/HBE/Fjernovervakning med telemetri - intensiv og overevåkningsavdeling.pdfFjernovervakning med telemetri - intensiv og overevåkningsavdeling.pdfpdf84911

  

Helse Fonna

Utskrivingsrutinar.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2010/HFD/Utskrivingsrutinar.pdfUtskrivingsrutinar.pdfpdf82601
Moderne sengepostar.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2010/HFD/Moderne sengepostar.pdfModerne sengepostar.pdfpdf85169
Dag- og samedagskirurgi.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2010/HFD/Dag- og samedagskirurgi.pdfDag- og samedagskirurgi.pdfpdf84592

  

Helse Stavanger

Tilbakeføring og anvendelse av data fra registrering av postoperative sårinfeksjoner.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2010/HST/Tilbakeføring og anvendelse av data fra registrering av postoperative sårinfeksjoner.pdfTilbakeføring og anvendelse av data fra registrering av postoperative sårinfeksjoner.pdfpdf76507
Redusere tvang med hjelp av relasjonsbehandling.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2010/HST/Redusere tvang med hjelp av relasjonsbehandling.pdfRedusere tvang med hjelp av relasjonsbehandling.pdfpdf30758
Prosjektt previsitt - Tverrfaglig arbeid og respiratortid.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2010/HST/Prosjektt previsitt - Tverrfaglig arbeid og respiratortid.pdfProsjektt previsitt - Tverrfaglig arbeid og respiratortid.pdfpdf78664
Postatmosfarens betydning for behandlingsmiljøet i sengeposter.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2010/HST/Postatmosfarens betydning for behandlingsmiljøet i sengeposter.pdfPostatmosfarens betydning for behandlingsmiljøet i sengeposter.pdfpdf72144
Pasientforløp urologisk miniinvasiv teknikk.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2010/HST/Pasientforløp urologisk miniinvasiv teknikk.pdfPasientforløp urologisk miniinvasiv teknikk.pdfpdf31899
Overlevelseskurs for ungdom kronisk sykdom.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2010/HST/Overlevelseskurs for ungdom kronisk sykdom.pdfOverlevelseskurs for ungdom kronisk sykdom.pdfpdf71492
Felles føringer ONH kreftpasienter.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2010/HST/Felles føringer ONH kreftpasienter.pdfFelles føringer ONH kreftpasienter.pdfpdf78028
Diabetesrelaterte fotsår - Samhandlingsprosjekt mellom spesialist- og kommunalhelsetjenesten.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2010/HST/Diabetesrelaterte fotsår - Samhandlingsprosjekt mellom spesialist- og kommunalhelsetjenesten.pdfDiabetesrelaterte fotsår - Samhandlingsprosjekt mellom spesialist- og kommunalhelsetjenesten.pdfpdf80352
Avdekke metabolsk syndrom og somatisk sykdom hos alvorlig psykisk syke.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2010/HST/Avdekke metabolsk syndrom og somatisk sykdom hos alvorlig psykisk syke.pdfAvdekke metabolsk syndrom og somatisk sykdom hos alvorlig psykisk syke.pdfpdf76850

   

Private, ideelle institusjonar

Solli DPS - Nettverksgruppe.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2010/Priv/Solli DPS - Nettverksgruppe.pdfSolli DPS - Nettverksgruppe.pdfpdf78625
Haraldsplass - kvalitet på pasient informasjon - fra innkallelse til utskrivelse.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2010/Priv/Haraldsplass - kvalitet på pasient informasjon - fra innkallelse til utskrivelse.pdfHaraldsplass - kvalitet på pasient informasjon - fra innkallelse til utskrivelse.pdfpdf74871
Betanien - Evaluering av utredning og behandling av ADHD i en voksenpsykiatrisk poliklinikk.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2010/Priv/Betanien - Evaluering av utredning og behandling av ADHD i en voksenpsykiatrisk poliklinikk.pdfBetanien - Evaluering av utredning og behandling av ADHD i en voksenpsykiatrisk poliklinikk.pdfpdf79112

   

Sjukehusapoteka Vest

Ernæringsteam for HPN barn og ungdom (hjemme parental ernæring).pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2010/SAV/Ernæringsteam for HPN barn og ungdom (hjemme parental ernæring).pdfErnæringsteam for HPN barn og ungdom (hjemme parental ernæring).pdfpdf80091

  

Helse Vest RHF

LMS-nettverket i Helse Vest RHF.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2010/RHF/LMS-nettverket i Helse Vest RHF.pdfLMS-nettverket i Helse Vest RHF.pdfpdf851372009

Helse Førde

Ungdom i drift (tidlegare mini-pøbel-prosjekt).pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2009/HFD/Ungdom i drift (tidlegare mini-pøbel-prosjekt).pdfUngdom i drift (tidlegare mini-pøbel-prosjekt).pdfpdf6434
Teleslag.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2009/HFD/Teleslag.pdfTeleslag.pdfpdf3805
Kvalitetsutvikling innanfor ortopedi og fysioterapi for skulderpasientar.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2009/HFD/Kvalitetsutvikling innanfor ortopedi og fysioterapi for skulderpasientar.pdfKvalitetsutvikling innanfor ortopedi og fysioterapi for skulderpasientar.pdfpdf5904

Helse Bergen

Psykoedukativ flerfamiliegruppetilbud for unge schizofrenipasienter mellom 18-23 år.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2009/HBE/Psykoedukativ flerfamiliegruppetilbud for unge schizofrenipasienter mellom 18-23 år.pdfPsykoedukativ flerfamiliegruppetilbud for unge schizofrenipasienter mellom 18-23 år.pdfpdf14803
Pasientforløp elektive ortopedisk pasienter.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2009/HBE/Pasientforløp elektive ortopedisk pasienter.pdfPasientforløp elektive ortopedisk pasienter.pdfpdf7656
Optimalisere dimensjonering og utnyttelse av radiologisk kapasitet ved HUS.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2009/HBE/Optimalisere dimensjonering og utnyttelse av radiologisk kapasitet ved HUS.pdfOptimalisere dimensjonering og utnyttelse av radiologisk kapasitet ved HUS.pdfpdf7193
Nye molekylære analyser ved lymfekreft og spredning av slik sykdom.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2009/HBE/Nye molekylære analyser ved lymfekreft og spredning av slik sykdom.pdfNye molekylære analyser ved lymfekreft og spredning av slik sykdom.pdfpdf10236
Kvalitetssikring av behandlingsforløp for leppe-, kjeve- ganespalte pasienter (LKG).pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2009/HBE/Kvalitetssikring av behandlingsforløp for leppe-, kjeve- ganespalte pasienter (LKG).pdfKvalitetssikring av behandlingsforløp for leppe-, kjeve- ganespalte pasienter (LKG).pdfpdf12960
KOR - Klient- og resultatstyrt praksis.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2009/HBE/KOR - Klient- og resultatstyrt praksis.pdfKOR - Klient- og resultatstyrt praksis.pdfpdf6251
Innføring av tiltaksplan for omsorg til døende og deres pårørende.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2009/HBE/Innføring av tiltaksplan for omsorg til døende og deres pårørende.pdfInnføring av tiltaksplan for omsorg til døende og deres pårørende.pdfpdf8114
Diagnostisering av fødselsrifter.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2009/HBE/Diagnostisering av fødselsrifter.pdfDiagnostisering av fødselsrifter.pdfpdf8422

  

Helse Fonna

Trening i samhandling mellom ambulansetjenesten og legevaktstjenesten.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2009/HFO/Trening i samhandling mellom ambulansetjenesten og legevaktstjenesten.pdfTrening i samhandling mellom ambulansetjenesten og legevaktstjenesten.pdfpdf24257
Teleslag - Samhandling innen Helse Fonna og med HUS.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2009/HFO/Teleslag - Samhandling innen Helse Fonna og med HUS.pdfTeleslag - Samhandling innen Helse Fonna og med HUS.pdfpdf6726

   

Helse Stavanger

Utvikling av kompetansepost innen miljøterapi.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2009/HST/Utvikling av kompetansepost innen miljøterapi.pdfUtvikling av kompetansepost innen miljøterapi.pdfpdf5452
Utprøving av Global Trigger tool (GTT).pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2009/HST/Utprøving av Global Trigger tool (GTT).pdfUtprøving av Global Trigger tool (GTT).pdfpdf5358
Overlevelseskurs for ungdom med kronisk sykdom.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2009/HST/Overlevelseskurs for ungdom med kronisk sykdom.pdfOverlevelseskurs for ungdom med kronisk sykdom.pdfpdf4740
Kontinuerlig kvalitetsutvikling i behandling av kronisk nyresykdom.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2009/HST/Kontinuerlig kvalitetsutvikling i behandling av kronisk nyresykdom.pdfKontinuerlig kvalitetsutvikling i behandling av kronisk nyresykdom.pdfpdf5445
Bedre pårørendearbeid.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2009/HST/Bedre pårørendearbeid.pdfBedre pårørendearbeid.pdfpdf7256

  

Private, ideelle institusjonar

Solli DPS_ Samarbeidsmodeller i postpartumperioden for ivaretakelse av mor-barnrelasjonen.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2009/Priv/Solli DPS_ Samarbeidsmodeller i postpartumperioden for ivaretakelse av mor-barnrelasjonen.pdfSolli DPS_ Samarbeidsmodeller i postpartumperioden for ivaretakelse av mor-barnrelasjonen.pdfpdf6614
Revmaavd HSR, Førde, Bergen_ GoTreatIt.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2009/Priv/Revmaavd HSR, Førde, Bergen_ GoTreatIt.pdfRevmaavd HSR, Førde, Bergen_ GoTreatIt.pdfpdf5653
LMS-nettverk Helse Vest_ Videreutvikling av LMS-nettverket i Helse Vest.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2009/Priv/LMS-nettverk Helse Vest_ Videreutvikling av LMS-nettverket i Helse Vest.pdfLMS-nettverk Helse Vest_ Videreutvikling av LMS-nettverket i Helse Vest.pdfpdf4730
LMS-nettverk Helse Vest_ Nasjonal-regional kursdatabase for opplæring av pasienter og pårørende.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2009/Priv/LMS-nettverk Helse Vest_ Nasjonal-regional kursdatabase for opplæring av pasienter og pårørende.pdfLMS-nettverk Helse Vest_ Nasjonal-regional kursdatabase for opplæring av pasienter og pårørende.pdfpdf6410
Jæren DPS_ Utvikling av brukarstyrte lærings- og meistringstilbod for pårørande til personar med psykose.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2009/Priv/Jæren DPS_ Utvikling av brukarstyrte lærings- og meistringstilbod for pårørande til personar med psykose.pdfJæren DPS_ Utvikling av brukarstyrte lærings- og meistringstilbod for pårørande til personar med psykose.pdfpdf5322

 

2008

Helse Førde

Vidareutvikling av Helse Førde sitt Forbetringsprogram.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2008/HFD/Vidareutvikling av Helse Førde sitt Forbetringsprogram.pdfVidareutvikling av Helse Førde sitt Forbetringsprogram.pdfpdf55024
Redusere epikrisetid.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2008/HFD/Redusere epikrisetid.pdfRedusere epikrisetid.pdfpdf51178
Organisering av mottak for pasienter med akutt behov for hjelp ved Førde Sentralsjukehus.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2008/HFD/Organisering av mottak for pasienter med akutt behov for hjelp ved Førde Sentralsjukehus.pdfOrganisering av mottak for pasienter med akutt behov for hjelp ved Førde Sentralsjukehus.pdfpdf54025
Ny behandlingslinje for pasientar med hjerneslag.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2008/HFD/Ny behandlingslinje for pasientar med hjerneslag.pdfNy behandlingslinje for pasientar med hjerneslag.pdfpdf66032
Logistikk, arbeidsmåter og faglig kvalitet innenfor operasjonsslusen.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2008/HFD/Logistikk, arbeidsmåter og faglig kvalitet innenfor operasjonsslusen.pdfLogistikk, arbeidsmåter og faglig kvalitet innenfor operasjonsslusen.pdfpdf51607

  

Helse Bergen

Utvikle betre behandlingstilbod for pasientar på tvunge ettervern.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2008/HBE/Utvikle betre behandlingstilbod for pasientar på tvunge ettervern.pdfUtvikle betre behandlingstilbod for pasientar på tvunge ettervern.pdfpdf53998
Slagbehandlingskjeden - Bergen - Et samarbeidsprosjekt mellom 1. og 2. linjetjenesten.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2008/HBE/Slagbehandlingskjeden - Bergen - Et samarbeidsprosjekt mellom 1. og 2. linjetjenesten.pdfSlagbehandlingskjeden - Bergen - Et samarbeidsprosjekt mellom 1. og 2. linjetjenesten.pdfpdf55312
Sjølvmordsvurdering_ Kvalitetssikring og dokumentasjon av vurdering - Del 2 Førebygging av sjølvmord i ambulant verksemd.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2008/HBE/Sjølvmordsvurdering_ Kvalitetssikring og dokumentasjon av vurdering - Del 2 Førebygging av sjølvmord i ambulant verksemd.pdfSjølvmordsvurdering_ Kvalitetssikring og dokumentasjon av vurdering - Del 2 Førebygging av sjølvmord i ambulant verksemd.pdfpdf62923
Sjølvmordsvurdering_ Kvalitetssikring og dokumentasjon av vurdering - Del 1.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2008/HBE/Sjølvmordsvurdering_ Kvalitetssikring og dokumentasjon av vurdering - Del 1.pdfSjølvmordsvurdering_ Kvalitetssikring og dokumentasjon av vurdering - Del 1.pdfpdf52244
Kvalitetssikring av pasient- og pårørendeopplæring_ Nettside kursdatabase for læringstilbud.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2008/HBE/Kvalitetssikring av pasient- og pårørendeopplæring_ Nettside kursdatabase for læringstilbud.pdfKvalitetssikring av pasient- og pårørendeopplæring_ Nettside kursdatabase for læringstilbud.pdfpdf52421
Fagnettverk utviklingsarbeid LMS.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2008/HBE/Fagnettverk utviklingsarbeid LMS.pdfFagnettverk utviklingsarbeid LMS.pdfpdf50036
Betre kvalitet og effektivitet i forvern og evaluering av behandlingsbehov- Del 1.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2008/HBE/Betre kvalitet og effektivitet i forvern og evaluering av behandlingsbehov- Del 1.pdfBetre kvalitet og effektivitet i forvern og evaluering av behandlingsbehov- Del 1.pdfpdf54748
Betre kvalitet og effektivitet i forvern og evaluering av behandlingsbehov - Del 2.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2008/HBE/Betre kvalitet og effektivitet i forvern og evaluering av behandlingsbehov - Del 2.pdfBetre kvalitet og effektivitet i forvern og evaluering av behandlingsbehov - Del 2.pdfpdf54700
Betre kvalitet i sakshandsaming ved søknad om behandling - Del 2.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2008/HBE/Betre kvalitet i sakshandsaming ved søknad om behandling - Del 2.pdfBetre kvalitet i sakshandsaming ved søknad om behandling - Del 2.pdfpdf52116
Betre kvalitet i sakshandsaming ved søknad om behandling - Del 1 Tidlig hjelp er god hjelp.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2008/HBE/Betre kvalitet i sakshandsaming ved søknad om behandling - Del 1 Tidlig hjelp er god hjelp.pdfBetre kvalitet i sakshandsaming ved søknad om behandling - Del 1 Tidlig hjelp er god hjelp.pdfpdf50563

   

Helse Fonna

ISO-sertifisering og implementering av kvalitetssystemet ved Haugesund Fertilitetssenter.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2008/HFO/ISO-sertifisering og implementering av kvalitetssystemet ved Haugesund Fertilitetssenter.pdfISO-sertifisering og implementering av kvalitetssystemet ved Haugesund Fertilitetssenter.pdfpdf55083
Førebygging og behandling av underernæring.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2008/HFO/Førebygging og behandling av underernæring.pdfFørebygging og behandling av underernæring.pdfpdf50901
Forventningar og behov - tilvisarar i kommunal helse- og sosialteneste til tenester frå habiliteringsteam.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2008/HFO/Forventningar og behov - tilvisarar i kommunal helse- og sosialteneste til tenester frå habiliteringsteam.pdfForventningar og behov - tilvisarar i kommunal helse- og sosialteneste til tenester frå habiliteringsteam.pdfpdf50250

   

Helse Stavanger

Implementere prosessforbetring som metode for å betre pasientflyten for operasjonspasientar.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2008/HST/Implementere prosessforbetring som metode for å betre pasientflyten for operasjonspasientar.pdfImplementere prosessforbetring som metode for å betre pasientflyten for operasjonspasientar.pdfpdf48985
Kolsprosjektet, Egersund 2009.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2008/HST/Kolsprosjektet, Egersund 2009.pdfKolsprosjektet, Egersund 2009.pdfpdf55079
Kvalitetsforbedring av ECT-behandlingen ved psykiatrisk klinikk, Stavanger Universitetssjukehus.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2008/HST/Kvalitetsforbedring av ECT-behandlingen ved psykiatrisk klinikk, Stavanger Universitetssjukehus.pdfKvalitetsforbedring av ECT-behandlingen ved psykiatrisk klinikk, Stavanger Universitetssjukehus.pdfpdf62655
Meldekultur ved legemiddelfeil som oppstår når pasienter utskrives fra SUS til kommunal pleie- og omsorgstjeneste.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2008/HST/Meldekultur ved legemiddelfeil som oppstår når pasienter utskrives fra SUS til kommunal pleie- og omsorgstjeneste.pdfMeldekultur ved legemiddelfeil som oppstår når pasienter utskrives fra SUS til kommunal pleie- og omsorgstjeneste.pdfpdf48879
Samhandling om diabetes mellom kommune- og spesialisthelsetenesta.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2008/HST/Samhandling om diabetes mellom kommune- og spesialisthelsetenesta.pdfSamhandling om diabetes mellom kommune- og spesialisthelsetenesta.pdfpdf48389
Utarbeide evidensbasert standard prosedyre for suturering av fødsesrifter grad 1 og 2.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2008/HST/Utarbeide evidensbasert standard prosedyre for suturering av fødsesrifter grad 1 og 2.pdfUtarbeide evidensbasert standard prosedyre for suturering av fødsesrifter grad 1 og 2.pdfpdf51159


   

Private, ideellle institusjonar

Rogaland A-senter_ Skadereduserende familiebehandlingsmetoder for familier med alkoholproblematikk.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2008/Priv/Rogaland A-senter_ Skadereduserende familiebehandlingsmetoder for familier med alkoholproblematikk.pdfRogaland A-senter_ Skadereduserende familiebehandlingsmetoder for familier med alkoholproblematikk.pdfpdf46650
Jæren DPS_ Videreføring av samsone-prosjekt (_Enkelt og greit i lag_).pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2008/Priv/Jæren DPS_ Videreføring av samsone-prosjekt (_Enkelt og greit i lag_).pdfJæren DPS_ Videreføring av samsone-prosjekt (_Enkelt og greit i lag_).pdfpdf52275
Haraldsplass DS_ Standardiserte pasientforløp og systematisk kvalitetsarbeid.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2008/Priv/Haraldsplass DS_ Standardiserte pasientforløp og systematisk kvalitetsarbeid.pdfHaraldsplass DS_ Standardiserte pasientforløp og systematisk kvalitetsarbeid.pdfpdf57746
Betanien BUP_ Psykisk helse_ Tidlig hjelp til sped- og småbarn.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2008/Priv/Betanien BUP_ Psykisk helse_ Tidlig hjelp til sped- og småbarn.pdfBetanien BUP_ Psykisk helse_ Tidlig hjelp til sped- og småbarn.pdfpdf52066


 

2007

Helse Førde


Utvikling av brukarstyrte lærings- og meistringstilbod for personar med KOLS i Sogn og Fjordane og deira pårørande.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2007/HFD/Utvikling av brukarstyrte lærings- og meistringstilbod for personar med KOLS i Sogn og Fjordane og deira pårørande.pdfUtvikling av brukarstyrte lærings- og meistringstilbod for personar med KOLS i Sogn og Fjordane og deira pårørande.pdfpdf52732
Prosessanalyse av behandlingstilbud til pasienter med hofte- og kneproteser.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2007/HFD/Prosessanalyse av behandlingstilbud til pasienter med hofte- og kneproteser.pdfProsessanalyse av behandlingstilbud til pasienter med hofte- og kneproteser.pdfpdf52683

      

Helse Bergen


Utviklingsprosjekt Synergirapporter.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2007/HBE/Utviklingsprosjekt Synergirapporter.pdfUtviklingsprosjekt Synergirapporter.pdfpdf50853
Utredning av pasienter med synsproblemer etter hjerneslag.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2007/HBE/Utredning av pasienter med synsproblemer etter hjerneslag.pdfUtredning av pasienter med synsproblemer etter hjerneslag.pdfpdf48913
Slagbehandlingskjeden Bergen û et samarbeidsprosjekt mellom 1. og 2. linjetjenesten.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2007/HBE/Slagbehandlingskjeden Bergen û et samarbeidsprosjekt mellom 1. og 2. linjetjenesten.pdfSlagbehandlingskjeden Bergen û et samarbeidsprosjekt mellom 1. og 2. linjetjenesten.pdfpdf50268
Pasientforløp ryggpasienter.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2007/HBE/Pasientforløp ryggpasienter.pdfPasientforløp ryggpasienter.pdfpdf44930
Kvalitetssikring av behandlinga ved Seksjon for spiseforstyrringar.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2007/HBE/Kvalitetssikring av behandlinga ved Seksjon for spiseforstyrringar.pdfKvalitetssikring av behandlinga ved Seksjon for spiseforstyrringar.pdfpdf47877
Forbetringsarbeid i praksis û psykisk helsevern.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2007/HBE/Forbetringsarbeid i praksis û psykisk helsevern.pdfForbetringsarbeid i praksis û psykisk helsevern.pdfpdf53556
Bedre samarbeid og kvalitetsutvikling til beste for blinde og synshemma i Helse Vest.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2007/HBE/Bedre samarbeid og kvalitetsutvikling til beste for blinde og synshemma i Helse Vest.pdfBedre samarbeid og kvalitetsutvikling til beste for blinde og synshemma i Helse Vest.pdfpdf47411
Anvendelse av livskvalitetsdata i klinisk rutine hos hode hals kreftpasienter û et eksperiment med ABBA design.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2007/HBE/Anvendelse av livskvalitetsdata i klinisk rutine hos hode hals kreftpasienter û et eksperiment med ABBA design.pdfAnvendelse av livskvalitetsdata i klinisk rutine hos hode hals kreftpasienter û et eksperiment med ABBA design.pdfpdf53957

   

Helse Fonna

Jakten på det gode pasientforløp - implementering av fødedatasystem.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2007/HFO/Jakten på det gode pasientforløp - implementering av fødedatasystem.pdfJakten på det gode pasientforløp - implementering av fødedatasystem.pdfpdf42295

  

Helse Stavanger

Vurdering av endret pasientforløp for pasienter operert med hofte- eller kneprotese.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2007/HST/Vurdering av endret pasientforløp for pasienter operert med hofte- eller kneprotese.pdfVurdering av endret pasientforløp for pasienter operert med hofte- eller kneprotese.pdfpdf44998
Utarbeiding av strukturerte behandlingsforløp ved Urologisk poliklinikk.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2007/HST/Utarbeiding av strukturerte behandlingsforløp ved Urologisk poliklinikk.pdfUtarbeiding av strukturerte behandlingsforløp ved Urologisk poliklinikk.pdfpdf52199
Systematisk klinisk fagrevisjon - utvikling av system.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2007/HST/Systematisk klinisk fagrevisjon - utvikling av system.pdfSystematisk klinisk fagrevisjon - utvikling av system.pdfpdf53490

   

Private, ideelle institusjonar

Stiftelsen Bergensklinikkene_ Behandlingsforløp og elektronisk kvalitetssystem.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2007/Priv/Stiftelsen Bergensklinikkene_ Behandlingsforløp og elektronisk kvalitetssystem.pdfStiftelsen Bergensklinikkene_ Behandlingsforløp og elektronisk kvalitetssystem.pdfpdf50180
Olaviken_ Bruk av Marte Meo videoveiledning i alderspsykiatrien.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2007/Priv/Olaviken_ Bruk av Marte Meo videoveiledning i alderspsykiatrien.pdfOlaviken_ Bruk av Marte Meo videoveiledning i alderspsykiatrien.pdfpdf52493
Haraldsplass_ Prosessanalyse av behandlingstilbud til pasienter med hofte- og kneproteser.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2007/Priv/Haraldsplass_ Prosessanalyse av behandlingstilbud til pasienter med hofte- og kneproteser.pdfHaraldsplass_ Prosessanalyse av behandlingstilbud til pasienter med hofte- og kneproteser.pdfpdf58402


Fann du det du leitte etter?