Tildelte såkornprosjekt 2007 - 2016

Arkiv

​2016

Helse Førde

Oppsummering prosjekt Brukarmedverknad for barn og unge – metode.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2016/HFD/Oppsummering prosjekt Brukarmedverknad for barn og unge – metode.pdfOppsummering prosjekt Brukarmedverknad for barn og unge – metode.pdf
Eldrevennleg sjukehus og sengeposttilpassa og tilrettelagt for pasientar med risiko for fall.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2016/HFD/Eldrevennleg sjukehus og sengeposttilpassa og tilrettelagt for pasientar med risiko for fall.pdfEldrevennleg sjukehus og sengeposttilpassa og tilrettelagt for pasientar med risiko for fall.pdf

  

Helse Bergen

Skjermtolking.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2016/HBE/Skjermtolking.pdfSkjermtolking.pdf
Reinnleggingar til intensivmedisinsk seksjon - klinisk audit som metode for kartlegging av forbetringsområder.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2016/HBE/Reinnleggingar til intensivmedisinsk seksjon - klinisk audit som metode for kartlegging av forbetringsområder.pdfReinnleggingar til intensivmedisinsk seksjon - klinisk audit som metode for kartlegging av forbetringsområder.pdf
Redusert bruk av tvangsmidler i psykiatrisk klinikk.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2016/HBE/Redusert bruk av tvangsmidler i psykiatrisk klinikk.pdfRedusert bruk av tvangsmidler i psykiatrisk klinikk.pdf
Planlagde utreisesamtaler – kvalitetssikring av informasjonsutveksling.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2016/HBE/Planlagde utreisesamtaler – kvalitetssikring av informasjonsutveksling.pdfPlanlagde utreisesamtaler – kvalitetssikring av informasjonsutveksling.pdf
Mottaksklinikken ISBAR.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2016/HBE/Mottaksklinikken ISBAR.pdfMottaksklinikken ISBAR.pdf

  

Helse Fonna

Rehabilitering av kognitive vansker ved hjerneslag og TBI_Fonna 2016.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2016/HFO/Rehabilitering av kognitive vansker ved hjerneslag og TBI_Fonna 2016.pdfRehabilitering av kognitive vansker ved hjerneslag og TBI_Fonna 2016.pdf
Kvalitet i kommunikasjon - den nyttige samtalen_Fonna 2016.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2016/HFO/Kvalitet i kommunikasjon - den nyttige samtalen_Fonna 2016.pdfKvalitet i kommunikasjon - den nyttige samtalen_Fonna 2016.pdf

  

Helse Stavanger

Økt brukermedvirkning i utforming av helsetjenestetilbudet.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2016/HST/Økt brukermedvirkning i utforming av helsetjenestetilbudet.pdfØkt brukermedvirkning i utforming av helsetjenestetilbudet.pdf
Samtalegrupper for yngre personar med demens.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2016/HST/Samtalegrupper for yngre personar med demens.pdfSamtalegrupper for yngre personar med demens.pdf
Riktig bruk av personlig beskyttelsesutstyr i kontakt med isolerte pasienter.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2016/HST/Riktig bruk av personlig beskyttelsesutstyr i kontakt med isolerte pasienter.pdfRiktig bruk av personlig beskyttelsesutstyr i kontakt med isolerte pasienter.pdf
God håndtering av alvorlige uønskede hendelser i helsetjenesten 2016.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2016/HST/God håndtering av alvorlige uønskede hendelser i helsetjenesten 2016.pdfGod håndtering av alvorlige uønskede hendelser i helsetjenesten 2016.pdf
En til en-oppfølging ved svangerskapsavbrudd.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2016/HST/En til en-oppfølging ved svangerskapsavbrudd.pdfEn til en-oppfølging ved svangerskapsavbrudd.pdf

  

Private, ideelle institusjonar

Forbedringstavler og Lesson Learned HDS 2016.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2016/Priv/Forbedringstavler og Lesson Learned HDS 2016.pdfForbedringstavler og Lesson Learned HDS 2016.pdf
Pilot 3-dagers geriatrisk HDS 2016.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2016/Priv/Pilot 3-dagers geriatrisk HDS 2016.pdfPilot 3-dagers geriatrisk HDS 2016.pdf


2015

Helse Førde

Såkornmidlar PBU 2015 prosjektoppsummering.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2015/HFD/Såkornmidlar PBU 2015 prosjektoppsummering.pdfSåkornmidlar PBU 2015 prosjektoppsummering.pdf
Standardiserte hofteforløp.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2015/HFD/Standardiserte hofteforløp.pdfStandardiserte hofteforløp.pdf

  

Helse Bergen

Synstap og psykisk helse.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2015/HBE/Synstap og psykisk helse.pdfSynstap og psykisk helse.pdf
Sjekklistebasert oppfølging av revmatologiske pasienter på biologisk behandling ved Haukeland universitetssjukehus.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2015/HBE/Sjekklistebasert oppfølging av revmatologiske pasienter på biologisk behandling ved Haukeland universitetssjukehus.pdfSjekklistebasert oppfølging av revmatologiske pasienter på biologisk behandling ved Haukeland universitetssjukehus.pdf
Høg kvalitet på dokumentasjon i elektronisk kvalitetshandbok (EK) betrar pasienttryggleiken.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2015/HBE/Høg kvalitet på dokumentasjon i elektronisk kvalitetshandbok (EK) betrar pasienttryggleiken.pdfHøg kvalitet på dokumentasjon i elektronisk kvalitetshandbok (EK) betrar pasienttryggleiken.pdf
Helsefremmende livsstilstiltak for mennesker med alvorlig psykisk lidelse.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2015/HBE/Helsefremmende livsstilstiltak for mennesker med alvorlig psykisk lidelse.pdfHelsefremmende livsstilstiltak for mennesker med alvorlig psykisk lidelse.pdf
GETPRO - Guided Expertise; Training Program in Obstetrics.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2015/HBE/GETPRO - Guided Expertise; Training Program in Obstetrics.pdfGETPRO - Guided Expertise; Training Program in Obstetrics.pdf
Behandlingskjeden Akutt Hjerneslag.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2015/HBE/Behandlingskjeden Akutt Hjerneslag.pdfBehandlingskjeden Akutt Hjerneslag.pdf

  

Helse Fonna

Pecha Kucha som metodikk inn mot legegruppa.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2015/HFO/Pecha Kucha som metodikk inn mot legegruppa.pdfPecha Kucha som metodikk inn mot legegruppa.pdf
Faktorar ved god kommunikasjon i førebuing til utskriving frå spesialisthelsetenesta.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2015/HFO/Faktorar ved god kommunikasjon i førebuing til utskriving frå spesialisthelsetenesta.pdfFaktorar ved god kommunikasjon i førebuing til utskriving frå spesialisthelsetenesta.pdf
Bruk av skåringsverktøy før og etter forbedringstiltak.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2015/HFO/Bruk av skåringsverktøy før og etter forbedringstiltak.pdfBruk av skåringsverktøy før og etter forbedringstiltak.pdf

  

Helse Stavanger

Tavlemøter – bredding i Helse Stavanger.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2015/HST/Tavlemøter – bredding i Helse Stavanger.pdfTavlemøter – bredding i Helse Stavanger.pdf
Stabilisering og gjenopplivning av nyfødte.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2015/HST/Stabilisering og gjenopplivning av nyfødte.pdfStabilisering og gjenopplivning av nyfødte.pdf
Pasientforløp - behandlingsstart i TSB.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2015/HST/Pasientforløp - behandlingsstart i TSB.pdfPasientforløp - behandlingsstart i TSB.pdf
Oppfølging av hjerneslagpasienter med antatt atrieflimmer.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2015/HST/Oppfølging av hjerneslagpasienter med antatt atrieflimmer.pdfOppfølging av hjerneslagpasienter med antatt atrieflimmer.pdf
Kompetanseoverføring og pasientmedvirkning i postoperativ smertebehandling.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2015/HST/Kompetanseoverføring og pasientmedvirkning i postoperativ smertebehandling.pdfKompetanseoverføring og pasientmedvirkning i postoperativ smertebehandling.pdf
Gruppeterapi med mentaliseringsbasert tilnærming 2015.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2015/HST/Gruppeterapi med mentaliseringsbasert tilnærming 2015.pdfGruppeterapi med mentaliseringsbasert tilnærming 2015.pdf2014

Helse Førde

Sluttrapport - Metode for opprettholdelse av normal kroppstemperatur under -.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2014/HFD/Sluttrapport - Metode for opprettholdelse av normal kroppstemperatur under -.pdfSluttrapport - Metode for opprettholdelse av normal kroppstemperatur under -.pdf
Sjukepleiedokumentasjon i eit pasienttryggleiksperspektiv.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2014/HFD/Sjukepleiedokumentasjon i eit pasienttryggleiksperspektiv.pdfSjukepleiedokumentasjon i eit pasienttryggleiksperspektiv.pdf
PedSAFE - Innføring av et systematisk skåringsverktøy for vurdering av syke barn.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2014/HFD/PedSAFE - Innføring av et systematisk skåringsverktøy for vurdering av syke barn.pdfPedSAFE - Innføring av et systematisk skåringsverktøy for vurdering av syke barn.pdf
Kvalitetsregister og feedbacksystem for psykisk helse.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2014/HFD/Kvalitetsregister og feedbacksystem for psykisk helse.pdfKvalitetsregister og feedbacksystem for psykisk helse.pdf

  

Helse Bergen

Vurderings- og prioriteringsverktøy for den akuttmedisinske håndteringen ved Barneklinikken.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2014/HBE/Vurderings- og prioriteringsverktøy for den akuttmedisinske håndteringen ved Barneklinikken.pdfVurderings- og prioriteringsverktøy for den akuttmedisinske håndteringen ved Barneklinikken.pdf
Systematisk undersøking av pasienterfaring som grunnlag for kontinueleg forbetring. Kan revmatologisk avdeling bli betre.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2014/HBE/Systematisk undersøking av pasienterfaring som grunnlag for kontinueleg forbetring. Kan revmatologisk avdeling bli betre.pdfSystematisk undersøking av pasienterfaring som grunnlag for kontinueleg forbetring. Kan revmatologisk avdeling bli betre.pdf
Pasientsikkerhet og blodprøvetaking i Helse Bergen.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2014/HBE/Pasientsikkerhet og blodprøvetaking i Helse Bergen.pdfPasientsikkerhet og blodprøvetaking i Helse Bergen.pdf
Optimalisert pasientforløp for pasienter med tidlig kreft i spiserøret.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2014/HBE/Optimalisert pasientforløp for pasienter med tidlig kreft i spiserøret.pdfOptimalisert pasientforløp for pasienter med tidlig kreft i spiserøret.pdf
Monitorering og kvalitetssikring av renhold i pasientnære omgivelser i Helse Bergen.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2014/HBE/Monitorering og kvalitetssikring av renhold i pasientnære omgivelser i Helse Bergen.pdfMonitorering og kvalitetssikring av renhold i pasientnære omgivelser i Helse Bergen.pdf
Kvalitetssikring av behandlingstilbudet til pasienter med rus og psykiske lidelser.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2014/HBE/Kvalitetssikring av behandlingstilbudet til pasienter med rus og psykiske lidelser.pdfKvalitetssikring av behandlingstilbudet til pasienter med rus og psykiske lidelser.pdf
God operasjonsplanlegging – betre pasientflyt.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2014/HBE/God operasjonsplanlegging – betre pasientflyt.pdfGod operasjonsplanlegging – betre pasientflyt.pdf

  

Helse Stavanger

Undervisningsvideo i bruk av Baxter Infusor pumpe og håndtering av veneport (VAP).pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2014/HST/Undervisningsvideo i bruk av Baxter Infusor pumpe og håndtering av veneport (VAP).pdfUndervisningsvideo i bruk av Baxter Infusor pumpe og håndtering av veneport (VAP).pdf
Simulering simuleringssenter for kirurgiske prosedyrer.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2014/HST/Simulering simuleringssenter for kirurgiske prosedyrer.pdfSimulering simuleringssenter for kirurgiske prosedyrer.pdf
Relasjonens betydning for utvikling av en terapeutisk postatmosfære.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2014/HST/Relasjonens betydning for utvikling av en terapeutisk postatmosfære.pdfRelasjonens betydning for utvikling av en terapeutisk postatmosfære.pdf
Raskere pasientforløp ved urologisk seksjon.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2014/HST/Raskere pasientforløp ved urologisk seksjon.pdfRaskere pasientforløp ved urologisk seksjon.pdf
Omtale, Ingen overfylte blærer på føde-og barselseksjonen.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2014/HST/Omtale, Ingen overfylte blærer på føde-og barselseksjonen.pdfOmtale, Ingen overfylte blærer på føde-og barselseksjonen.pdf
Omtale, IP - prosjektet TSB.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2014/HST/Omtale, IP - prosjektet TSB.pdfOmtale, IP - prosjektet TSB.pdf
Innføring av Eras på gastroskir avd.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2014/HST/Innføring av Eras på gastroskir avd.pdfInnføring av Eras på gastroskir avd.pdf

  

Andre

Opplæringsfilm –Noklus diabetesskjema.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2014/Andre/Opplæringsfilm –Noklus diabetesskjema.pdfOpplæringsfilm –Noklus diabetesskjema.pdf2013

Helse Førde

Metodikk for implementering fagprosedyrer.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2013/HFD/Metodikk for implementering fagprosedyrer.pdfMetodikk for implementering fagprosedyrer.pdf
Evaluering og kvalitetsforbedring av SATS.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2013/HFD/Evaluering og kvalitetsforbedring av SATS.pdfEvaluering og kvalitetsforbedring av SATS.pdf

  

Helse Bergen

Sikker bruk av opioider.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2013/HBE/Sikker bruk av opioider.pdfSikker bruk av opioider.pdf
Ressursgruppe CRPS.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2013/HBE/Ressursgruppe CRPS.pdfRessursgruppe CRPS.pdf
Ortopediske infeksjoner.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2013/HBE/Ortopediske infeksjoner.pdfOrtopediske infeksjoner.pdf
Livets sluttfase.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2013/HBE/Livets sluttfase.pdfLivets sluttfase.pdf
Kvalitetsindikatorer ved Øyeavdelingen.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2013/HBE/Kvalitetsindikatorer ved Øyeavdelingen.pdfKvalitetsindikatorer ved Øyeavdelingen.pdf
Kommunikasjonsferdigheter.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2013/HBE/Kommunikasjonsferdigheter.pdfKommunikasjonsferdigheter.pdf
Førebyggje fall hjå pasientar over 65 år.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2013/HBE/Førebyggje fall hjå pasientar over 65 år.pdfFørebyggje fall hjå pasientar over 65 år.pdf
Evidensbasert dagbehandlingsmetode.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2013/HBE/Evidensbasert dagbehandlingsmetode.pdfEvidensbasert dagbehandlingsmetode.pdf
Evaluering og kvalitetsforbedring av SATS.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2013/HBE/Evaluering og kvalitetsforbedring av SATS.pdfEvaluering og kvalitetsforbedring av SATS.pdf

  

Helse Fonna

Støttet utskrivning etter hjerneslag.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2013/HFO/Støttet utskrivning etter hjerneslag.pdfStøttet utskrivning etter hjerneslag.pdf
Pasientveiledning sputum.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2013/HFO/Pasientveiledning sputum.pdfPasientveiledning sputum.pdf
Ninjakoll.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2013/HFO/Ninjakoll.pdfNinjakoll.pdf
Komplekse problemstillingar.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2013/HFO/Komplekse problemstillingar.pdfKomplekse problemstillingar.pdf

  

Helse Stavanger

Utvikling av sykepleieindikator.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2013/HST/Utvikling av sykepleieindikator.pdfUtvikling av sykepleieindikator.pdf
Kurs i klinisk ledelse.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2013/HST/Kurs i klinisk ledelse.pdfKurs i klinisk ledelse.pdf
Informasjon til nyopererte pasienter om stell av operasjonssår.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2013/HST/Informasjon til nyopererte pasienter om stell av operasjonssår.pdfInformasjon til nyopererte pasienter om stell av operasjonssår.pdf
Implementere av kognitiv miljøterapi på sengepost.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2013/HST/Implementere av kognitiv miljøterapi på sengepost.pdfImplementere av kognitiv miljøterapi på sengepost.pdf
Gruppeinformasjon til kreftpasienter før strålebehandling.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2013/HST/Gruppeinformasjon til kreftpasienter før strålebehandling.pdfGruppeinformasjon til kreftpasienter før strålebehandling.pdf
Benbrudds-registrering ved Akutt Poliklinikk.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2013/HST/Benbrudds-registrering ved Akutt Poliklinikk.pdfBenbrudds-registrering ved Akutt Poliklinikk.pdf
Angstbehandling i BUP.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2013/HST/Angstbehandling i BUP.pdfAngstbehandling i BUP.pdf

  

Private, ideelle institusjonar

Olaviken - Firbeint terapi.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2013/Priv/Olaviken - Firbeint terapi.pdfOlaviken - Firbeint terapi.pdf
HDS - Øke andelen kunnskapsbaserte fagprosedyrer.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2013/Priv/HDS - Øke andelen kunnskapsbaserte fagprosedyrer.pdfHDS - Øke andelen kunnskapsbaserte fagprosedyrer.pdf2012

Helse Førde

Pasientforlop innan psykisk helsevern for barn og unge.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2012/HFD/Pasientforlop innan psykisk helsevern for barn og unge.pdfPasientforlop innan psykisk helsevern for barn og unge.pdf
Kvalitetsforbetring av teneste og pasientforlop bildediagnistikk ved augepoliklinikk.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2012/HFD/Kvalitetsforbetring av teneste og pasientforlop bildediagnistikk ved augepoliklinikk.pdfKvalitetsforbetring av teneste og pasientforlop bildediagnistikk ved augepoliklinikk.pdf
Kartlegging av ernaeringsbehandling i Helse Forde.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2012/HFD/Kartlegging av ernaeringsbehandling i Helse Forde.pdfKartlegging av ernaeringsbehandling i Helse Forde.pdf
Forebygging UVI - samhandlingsprosjekt mellom sjukehus og sukeheim.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2012/HFD/Forebygging UVI - samhandlingsprosjekt mellom sjukehus og sukeheim.pdfForebygging UVI - samhandlingsprosjekt mellom sjukehus og sukeheim.pdf

  

Helse Bergen

Utvikling og pilottesting av intern sertifisering av CT-personell på straleterapiseksjonen.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2012/HBE/Utvikling og pilottesting av intern sertifisering av CT-personell på straleterapiseksjonen.pdfUtvikling og pilottesting av intern sertifisering av CT-personell på straleterapiseksjonen.pdf
Smart og sikker smertebehandling.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2012/HBE/Smart og sikker smertebehandling.pdfSmart og sikker smertebehandling.pdf
Redusere antall pasientskader ved KK ved fokus pasientsikkerhet.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2012/HBE/Redusere antall pasientskader ved KK ved fokus pasientsikkerhet.pdfRedusere antall pasientskader ved KK ved fokus pasientsikkerhet.pdf
Poliklinisk kontrollforlop for brystkreftopererte.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2012/HBE/Poliklinisk kontrollforlop for brystkreftopererte.pdfPoliklinisk kontrollforlop for brystkreftopererte.pdf
Ny start - eit pilotprosjekt for utviklingshemma med overvekt.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2012/HBE/Ny start - eit pilotprosjekt for utviklingshemma med overvekt.pdfNy start - eit pilotprosjekt for utviklingshemma med overvekt.pdf
Helhetlig forlop for pasienter med KOLS.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2012/HBE/Helhetlig forlop for pasienter med KOLS.pdfHelhetlig forlop for pasienter med KOLS.pdf
Betre vaksinasjonsdekning mot sesonginfluensa.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2012/HBE/Betre vaksinasjonsdekning mot sesonginfluensa.pdfBetre vaksinasjonsdekning mot sesonginfluensa.pdf
Beredskapsplaner ved utskrivning av pasienter med utviklingshemning og psykiske lidelser.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2012/HBE/Beredskapsplaner ved utskrivning av pasienter med utviklingshemning og psykiske lidelser.pdfBeredskapsplaner ved utskrivning av pasienter med utviklingshemning og psykiske lidelser.pdf
Behandlingslinje for barn og unge med cerebral parese.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2012/HBE/Behandlingslinje for barn og unge med cerebral parese.pdfBehandlingslinje for barn og unge med cerebral parese.pdf
Behandlingsevaluering i psykisk helsevern.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2012/HBE/Behandlingsevaluering i psykisk helsevern.pdfBehandlingsevaluering i psykisk helsevern.pdf
Bedre hverdag for pasienter med Irritabel Tarm Syndrom.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2012/HBE/Bedre hverdag for pasienter med Irritabel Tarm Syndrom.pdfBedre hverdag for pasienter med Irritabel Tarm Syndrom.pdf
Aktivitetsveker var og haust 2012.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2012/HBE/Aktivitetsveker var og haust 2012.pdfAktivitetsveker var og haust 2012.pdf

  

Helse Stavanger

Oppfølging av voksne respiratorpasienter.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2012/HST/Oppfølging av voksne respiratorpasienter.pdfOppfølging av voksne respiratorpasienter.pdf
Mobilt intensivteam.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2012/HST/Mobilt intensivteam.pdfMobilt intensivteam.pdf
Miljøterapiprosjektet.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2012/HST/Miljøterapiprosjektet.pdfMiljøterapiprosjektet.pdf
Kunnskapsbasert familiearbeid.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2012/HST/Kunnskapsbasert familiearbeid.pdfKunnskapsbasert familiearbeid.pdf
Kliniske bilder av hudsykdommer.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2012/HST/Kliniske bilder av hudsykdommer.pdfKliniske bilder av hudsykdommer.pdf
Hjemmesykehus for barn.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2012/HST/Hjemmesykehus for barn.pdfHjemmesykehus for barn.pdf
Forebygging av flebitt ved perifer venekanyle.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2012/HST/Forebygging av flebitt ved perifer venekanyle.pdfForebygging av flebitt ved perifer venekanyle.pdf
Analyse av data fra Synergi.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2012/HST/Analyse av data fra Synergi.pdfAnalyse av data fra Synergi.pdf

  

Sjukehusapoteka Vest

Utprøving av IMM modell for sikker legemiddelbehandling.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2012/SAV/Utprøving av IMM modell for sikker legemiddelbehandling.pdfUtprøving av IMM modell for sikker legemiddelbehandling.pdf2011

Helse Førde

Ureglementert innsyn i pasientjournalar.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2011/HFD/Ureglementert innsyn i pasientjournalar.pdfUreglementert innsyn i pasientjournalar.pdf
Pasientforløp hjerneslagpasientar.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2011/HFD/Pasientforløp hjerneslagpasientar.pdfPasientforløp hjerneslagpasientar.pdf
Betre praksis utskrivingsklare pasientari somatisk spesialisthelseteneste fase 2.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2011/HFD/Betre praksis utskrivingsklare pasientari somatisk spesialisthelseteneste fase 2.pdfBetre praksis utskrivingsklare pasientari somatisk spesialisthelseteneste fase 2.pdf
Betre oppgåvefordeling og arbeidsflyt på sengepost tilpassa nye pasientforløp.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2011/HFD/Betre oppgåvefordeling og arbeidsflyt på sengepost tilpassa nye pasientforløp.pdfBetre oppgåvefordeling og arbeidsflyt på sengepost tilpassa nye pasientforløp.pdf


 

Helse Bergen

Verktøy for vurdering og prioritering i den akuttmedisinske behandlingskjeda.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2011/HBE/Verktøy for vurdering og prioritering i den akuttmedisinske behandlingskjeda.pdfVerktøy for vurdering og prioritering i den akuttmedisinske behandlingskjeda.pdf
Utredningstid lungekreft.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2011/HBE/Utredningstid lungekreft.pdfUtredningstid lungekreft.pdf
Trygg intervensjon.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2011/HBE/Trygg intervensjon.pdfTrygg intervensjon.pdf
Strykning RFA.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2011/HBE/Strykning RFA.pdfStrykning RFA.pdf
Standardisert pasientforløp for akutt hjerneslag.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2011/HBE/Standardisert pasientforløp for akutt hjerneslag.pdfStandardisert pasientforløp for akutt hjerneslag.pdf
Sjekklister i det kirurgiske behandlingsforløpet.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2011/HBE/Sjekklister i det kirurgiske behandlingsforløpet.pdfSjekklister i det kirurgiske behandlingsforløpet.pdf
Rehabilitering av brannskadepasienter.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2011/HBE/Rehabilitering av brannskadepasienter.pdfRehabilitering av brannskadepasienter.pdf
Preoperativ poliklinikk KK.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2011/HBE/Preoperativ poliklinikk KK.pdfPreoperativ poliklinikk KK.pdf
Pasientforløp ØNH cancerpasienter.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2011/HBE/Pasientforløp ØNH cancerpasienter.pdfPasientforløp ØNH cancerpasienter.pdf
Pasientar med ryggfraktur.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2011/HBE/Pasientar med ryggfraktur.pdfPasientar med ryggfraktur.pdf
Behandlingslinje unge psykotiske.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2011/HBE/Behandlingslinje unge psykotiske.pdfBehandlingslinje unge psykotiske.pdf
Bedre tilpasset dosering LAR.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2011/HBE/Bedre tilpasset dosering LAR.pdfBedre tilpasset dosering LAR.pdf


 

Helse Fonna

Støttet utskriving etter hjerneslag.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2011/HFO/Støttet utskriving etter hjerneslag.pdfStøttet utskriving etter hjerneslag.pdf
Pasientveiledning sputum.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2011/HFO/Pasientveiledning sputum.pdfPasientveiledning sputum.pdf
Pasientforløp for brukere med komplekse problemstillingar.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2011/HFO/Pasientforløp for brukere med komplekse problemstillingar.pdfPasientforløp for brukere med komplekse problemstillingar.pdf
Formidling av diagnose til ungdommer med lett psykisk utviklingshemming - Ninjakoll.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2011/HFO/Formidling av diagnose til ungdommer med lett psykisk utviklingshemming - Ninjakoll.pdfFormidling av diagnose til ungdommer med lett psykisk utviklingshemming - Ninjakoll.pdf


 

Helse Stavanger

Videreutvikling av brukermedvirkning.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2011/HST/Videreutvikling av brukermedvirkning.pdfVidereutvikling av brukermedvirkning.pdf
Telefonoppfølging fedmeopererte.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2011/HST/Telefonoppfølging fedmeopererte.pdfTelefonoppfølging fedmeopererte.pdf
Røykeavvenning for kreftpasienter.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2011/HST/Røykeavvenning for kreftpasienter.pdfRøykeavvenning for kreftpasienter.pdf
Reduksjon av tvang Systematisk risikovurdering og -håndtering.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2011/HST/Reduksjon av tvang Systematisk risikovurdering og -håndtering.pdfReduksjon av tvang Systematisk risikovurdering og -håndtering.pdf
Pårørendes erfaring med intensivbehandling.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2011/HST/Pårørendes erfaring med intensivbehandling.pdfPårørendes erfaring med intensivbehandling.pdf
Planlegging av nyreerstattende behandling.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2011/HST/Planlegging av nyreerstattende behandling.pdfPlanlegging av nyreerstattende behandling.pdf
Nytt og bedre kneledd.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2011/HST/Nytt og bedre kneledd.pdfNytt og bedre kneledd.pdf
Integrert metodikk reduksjon tvang TASI.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2011/HST/Integrert metodikk reduksjon tvang TASI.pdfIntegrert metodikk reduksjon tvang TASI.pdf
Hjemmesykehus for barn.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2011/HST/Hjemmesykehus for barn.pdfHjemmesykehus for barn.pdf
Brudd og luksasjonsregistrering.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2011/HST/Brudd og luksasjonsregistrering.pdfBrudd og luksasjonsregistrering.pdf
Behandlingsforløp hjerneskade.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2011/HST/Behandlingsforløp hjerneskade.pdfBehandlingsforløp hjerneskade.pdf

  

Private, ideelle institusjonar

Jæren DPS - Utvikling av sjølvhjelpsgrupper i etterkant av Bra mat for betre helse.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2011/Priv/Jæren DPS - Utvikling av sjølvhjelpsgrupper i etterkant av Bra mat for betre helse.pdfJæren DPS - Utvikling av sjølvhjelpsgrupper i etterkant av Bra mat for betre helse.pdf
Haraldsplass - Implementering av forskingsbasert kunnskap i klinikken.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2011/Priv/Haraldsplass - Implementering av forskingsbasert kunnskap i klinikken.pdfHaraldsplass - Implementering av forskingsbasert kunnskap i klinikken.pdf
Haraldsplass - Etablering av kvalitetsdatabase.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2011/Priv/Haraldsplass - Etablering av kvalitetsdatabase.pdfHaraldsplass - Etablering av kvalitetsdatabase.pdf


  

2010

Helse Førde

Utskrivingsrutinar.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2010/HFD/Utskrivingsrutinar.pdfUtskrivingsrutinar.pdf
Moderne sengepostar.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2010/HFD/Moderne sengepostar.pdfModerne sengepostar.pdf
Dag- og samedagskirurgi.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2010/HFD/Dag- og samedagskirurgi.pdfDag- og samedagskirurgi.pdf

  

Helse Bergen

Seriegipsing for pasientar med alvorleg hjerneskade.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2010/HBE/Seriegipsing for pasientar med alvorleg hjerneskade.pdfSeriegipsing for pasientar med alvorleg hjerneskade.pdf
Preoperativ poliklinikk.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2010/HBE/Preoperativ poliklinikk.pdfPreoperativ poliklinikk.pdf
Kvalitetssikring av blodprovetaking.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2010/HBE/Kvalitetssikring av blodprovetaking.pdfKvalitetssikring av blodprovetaking.pdf
KK DaVinci - Forbedre flyt og oppføging av kvinner behandlet for underlivskreft.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2010/HBE/KK DaVinci - Forbedre flyt og oppføging av kvinner behandlet for underlivskreft.pdfKK DaVinci - Forbedre flyt og oppføging av kvinner behandlet for underlivskreft.pdf
Innføring av tiltaksplan for omsorg for døyande LCP 2010.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2010/HBE/Innføring av tiltaksplan for omsorg for døyande LCP 2010.pdfInnføring av tiltaksplan for omsorg for døyande LCP 2010.pdf
Gjenopplivingsregisteret.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2010/HBE/Gjenopplivingsregisteret.pdfGjenopplivingsregisteret.pdf
Forebygge utvikling av hjertesvikt hos kroniske hemodialysepasienter som har anuri.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2010/HBE/Forebygge utvikling av hjertesvikt hos kroniske hemodialysepasienter som har anuri.pdfForebygge utvikling av hjertesvikt hos kroniske hemodialysepasienter som har anuri.pdf
Fjernovervakning med telemetri - intensiv og overevåkningsavdeling.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2010/HBE/Fjernovervakning med telemetri - intensiv og overevåkningsavdeling.pdfFjernovervakning med telemetri - intensiv og overevåkningsavdeling.pdf

  

Helse Fonna

Utskrivingsrutinar.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2010/HFD/Utskrivingsrutinar.pdfUtskrivingsrutinar.pdf
Moderne sengepostar.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2010/HFD/Moderne sengepostar.pdfModerne sengepostar.pdf
Dag- og samedagskirurgi.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2010/HFD/Dag- og samedagskirurgi.pdfDag- og samedagskirurgi.pdf

  

Helse Stavanger

Tilbakeføring og anvendelse av data fra registrering av postoperative sårinfeksjoner.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2010/HST/Tilbakeføring og anvendelse av data fra registrering av postoperative sårinfeksjoner.pdfTilbakeføring og anvendelse av data fra registrering av postoperative sårinfeksjoner.pdf
Redusere tvang med hjelp av relasjonsbehandling.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2010/HST/Redusere tvang med hjelp av relasjonsbehandling.pdfRedusere tvang med hjelp av relasjonsbehandling.pdf
Prosjektt previsitt - Tverrfaglig arbeid og respiratortid.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2010/HST/Prosjektt previsitt - Tverrfaglig arbeid og respiratortid.pdfProsjektt previsitt - Tverrfaglig arbeid og respiratortid.pdf
Postatmosfarens betydning for behandlingsmiljøet i sengeposter.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2010/HST/Postatmosfarens betydning for behandlingsmiljøet i sengeposter.pdfPostatmosfarens betydning for behandlingsmiljøet i sengeposter.pdf
Pasientforløp urologisk miniinvasiv teknikk.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2010/HST/Pasientforløp urologisk miniinvasiv teknikk.pdfPasientforløp urologisk miniinvasiv teknikk.pdf
Overlevelseskurs for ungdom kronisk sykdom.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2010/HST/Overlevelseskurs for ungdom kronisk sykdom.pdfOverlevelseskurs for ungdom kronisk sykdom.pdf
Felles føringer ONH kreftpasienter.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2010/HST/Felles føringer ONH kreftpasienter.pdfFelles føringer ONH kreftpasienter.pdf
Diabetesrelaterte fotsår - Samhandlingsprosjekt mellom spesialist- og kommunalhelsetjenesten.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2010/HST/Diabetesrelaterte fotsår - Samhandlingsprosjekt mellom spesialist- og kommunalhelsetjenesten.pdfDiabetesrelaterte fotsår - Samhandlingsprosjekt mellom spesialist- og kommunalhelsetjenesten.pdf
Avdekke metabolsk syndrom og somatisk sykdom hos alvorlig psykisk syke.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2010/HST/Avdekke metabolsk syndrom og somatisk sykdom hos alvorlig psykisk syke.pdfAvdekke metabolsk syndrom og somatisk sykdom hos alvorlig psykisk syke.pdf

   

Private, ideelle institusjonar

Solli DPS - Nettverksgruppe.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2010/Priv/Solli DPS - Nettverksgruppe.pdfSolli DPS - Nettverksgruppe.pdf
Haraldsplass - kvalitet på pasient informasjon - fra innkallelse til utskrivelse.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2010/Priv/Haraldsplass - kvalitet på pasient informasjon - fra innkallelse til utskrivelse.pdfHaraldsplass - kvalitet på pasient informasjon - fra innkallelse til utskrivelse.pdf
Betanien - Evaluering av utredning og behandling av ADHD i en voksenpsykiatrisk poliklinikk.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2010/Priv/Betanien - Evaluering av utredning og behandling av ADHD i en voksenpsykiatrisk poliklinikk.pdfBetanien - Evaluering av utredning og behandling av ADHD i en voksenpsykiatrisk poliklinikk.pdf

   

Sjukehusapoteka Vest

Ernæringsteam for HPN barn og ungdom (hjemme parental ernæring).pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2010/SAV/Ernæringsteam for HPN barn og ungdom (hjemme parental ernæring).pdfErnæringsteam for HPN barn og ungdom (hjemme parental ernæring).pdf

  

Helse Vest RHF

LMS-nettverket i Helse Vest RHF.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2010/RHF/LMS-nettverket i Helse Vest RHF.pdfLMS-nettverket i Helse Vest RHF.pdf2009

Helse Førde

Ungdom i drift (tidlegare mini-pøbel-prosjekt).pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2009/HFD/Ungdom i drift (tidlegare mini-pøbel-prosjekt).pdfUngdom i drift (tidlegare mini-pøbel-prosjekt).pdf
Teleslag.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2009/HFD/Teleslag.pdfTeleslag.pdf
Kvalitetsutvikling innanfor ortopedi og fysioterapi for skulderpasientar.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2009/HFD/Kvalitetsutvikling innanfor ortopedi og fysioterapi for skulderpasientar.pdfKvalitetsutvikling innanfor ortopedi og fysioterapi for skulderpasientar.pdf

Helse Bergen

Psykoedukativ flerfamiliegruppetilbud for unge schizofrenipasienter mellom 18-23 år.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2009/HBE/Psykoedukativ flerfamiliegruppetilbud for unge schizofrenipasienter mellom 18-23 år.pdfPsykoedukativ flerfamiliegruppetilbud for unge schizofrenipasienter mellom 18-23 år.pdf
Pasientforløp elektive ortopedisk pasienter.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2009/HBE/Pasientforløp elektive ortopedisk pasienter.pdfPasientforløp elektive ortopedisk pasienter.pdf
Optimalisere dimensjonering og utnyttelse av radiologisk kapasitet ved HUS.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2009/HBE/Optimalisere dimensjonering og utnyttelse av radiologisk kapasitet ved HUS.pdfOptimalisere dimensjonering og utnyttelse av radiologisk kapasitet ved HUS.pdf
Nye molekylære analyser ved lymfekreft og spredning av slik sykdom.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2009/HBE/Nye molekylære analyser ved lymfekreft og spredning av slik sykdom.pdfNye molekylære analyser ved lymfekreft og spredning av slik sykdom.pdf
Kvalitetssikring av behandlingsforløp for leppe-, kjeve- ganespalte pasienter (LKG).pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2009/HBE/Kvalitetssikring av behandlingsforløp for leppe-, kjeve- ganespalte pasienter (LKG).pdfKvalitetssikring av behandlingsforløp for leppe-, kjeve- ganespalte pasienter (LKG).pdf
KOR - Klient- og resultatstyrt praksis.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2009/HBE/KOR - Klient- og resultatstyrt praksis.pdfKOR - Klient- og resultatstyrt praksis.pdf
Innføring av tiltaksplan for omsorg til døende og deres pårørende.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2009/HBE/Innføring av tiltaksplan for omsorg til døende og deres pårørende.pdfInnføring av tiltaksplan for omsorg til døende og deres pårørende.pdf
Diagnostisering av fødselsrifter.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2009/HBE/Diagnostisering av fødselsrifter.pdfDiagnostisering av fødselsrifter.pdf

  

Helse Fonna

Trening i samhandling mellom ambulansetjenesten og legevaktstjenesten.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2009/HFO/Trening i samhandling mellom ambulansetjenesten og legevaktstjenesten.pdfTrening i samhandling mellom ambulansetjenesten og legevaktstjenesten.pdf
Teleslag - Samhandling innen Helse Fonna og med HUS.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2009/HFO/Teleslag - Samhandling innen Helse Fonna og med HUS.pdfTeleslag - Samhandling innen Helse Fonna og med HUS.pdf

   

Helse Stavanger

Utvikling av kompetansepost innen miljøterapi.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2009/HST/Utvikling av kompetansepost innen miljøterapi.pdfUtvikling av kompetansepost innen miljøterapi.pdf
Utprøving av Global Trigger tool (GTT).pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2009/HST/Utprøving av Global Trigger tool (GTT).pdfUtprøving av Global Trigger tool (GTT).pdf
Overlevelseskurs for ungdom med kronisk sykdom.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2009/HST/Overlevelseskurs for ungdom med kronisk sykdom.pdfOverlevelseskurs for ungdom med kronisk sykdom.pdf
Kontinuerlig kvalitetsutvikling i behandling av kronisk nyresykdom.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2009/HST/Kontinuerlig kvalitetsutvikling i behandling av kronisk nyresykdom.pdfKontinuerlig kvalitetsutvikling i behandling av kronisk nyresykdom.pdf
Bedre pårørendearbeid.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2009/HST/Bedre pårørendearbeid.pdfBedre pårørendearbeid.pdf

  

Private, ideelle institusjonar

Solli DPS_ Samarbeidsmodeller i postpartumperioden for ivaretakelse av mor-barnrelasjonen.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2009/Priv/Solli DPS_ Samarbeidsmodeller i postpartumperioden for ivaretakelse av mor-barnrelasjonen.pdfSolli DPS_ Samarbeidsmodeller i postpartumperioden for ivaretakelse av mor-barnrelasjonen.pdf
Revmaavd HSR, Førde, Bergen_ GoTreatIt.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2009/Priv/Revmaavd HSR, Førde, Bergen_ GoTreatIt.pdfRevmaavd HSR, Førde, Bergen_ GoTreatIt.pdf
LMS-nettverk Helse Vest_ Videreutvikling av LMS-nettverket i Helse Vest.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2009/Priv/LMS-nettverk Helse Vest_ Videreutvikling av LMS-nettverket i Helse Vest.pdfLMS-nettverk Helse Vest_ Videreutvikling av LMS-nettverket i Helse Vest.pdf
LMS-nettverk Helse Vest_ Nasjonal-regional kursdatabase for opplæring av pasienter og pårørende.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2009/Priv/LMS-nettverk Helse Vest_ Nasjonal-regional kursdatabase for opplæring av pasienter og pårørende.pdfLMS-nettverk Helse Vest_ Nasjonal-regional kursdatabase for opplæring av pasienter og pårørende.pdf
Jæren DPS_ Utvikling av brukarstyrte lærings- og meistringstilbod for pårørande til personar med psykose.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2009/Priv/Jæren DPS_ Utvikling av brukarstyrte lærings- og meistringstilbod for pårørande til personar med psykose.pdfJæren DPS_ Utvikling av brukarstyrte lærings- og meistringstilbod for pårørande til personar med psykose.pdf

 

2008

Helse Førde

Vidareutvikling av Helse Førde sitt Forbetringsprogram.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2008/HFD/Vidareutvikling av Helse Førde sitt Forbetringsprogram.pdfVidareutvikling av Helse Førde sitt Forbetringsprogram.pdf
Redusere epikrisetid.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2008/HFD/Redusere epikrisetid.pdfRedusere epikrisetid.pdf
Organisering av mottak for pasienter med akutt behov for hjelp ved Førde Sentralsjukehus.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2008/HFD/Organisering av mottak for pasienter med akutt behov for hjelp ved Førde Sentralsjukehus.pdfOrganisering av mottak for pasienter med akutt behov for hjelp ved Førde Sentralsjukehus.pdf
Ny behandlingslinje for pasientar med hjerneslag.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2008/HFD/Ny behandlingslinje for pasientar med hjerneslag.pdfNy behandlingslinje for pasientar med hjerneslag.pdf
Logistikk, arbeidsmåter og faglig kvalitet innenfor operasjonsslusen.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2008/HFD/Logistikk, arbeidsmåter og faglig kvalitet innenfor operasjonsslusen.pdfLogistikk, arbeidsmåter og faglig kvalitet innenfor operasjonsslusen.pdf

  

Helse Bergen

Utvikle betre behandlingstilbod for pasientar på tvunge ettervern.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2008/HBE/Utvikle betre behandlingstilbod for pasientar på tvunge ettervern.pdfUtvikle betre behandlingstilbod for pasientar på tvunge ettervern.pdf
Slagbehandlingskjeden - Bergen - Et samarbeidsprosjekt mellom 1. og 2. linjetjenesten.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2008/HBE/Slagbehandlingskjeden - Bergen - Et samarbeidsprosjekt mellom 1. og 2. linjetjenesten.pdfSlagbehandlingskjeden - Bergen - Et samarbeidsprosjekt mellom 1. og 2. linjetjenesten.pdf
Sjølvmordsvurdering_ Kvalitetssikring og dokumentasjon av vurdering - Del 2 Førebygging av sjølvmord i ambulant verksemd.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2008/HBE/Sjølvmordsvurdering_ Kvalitetssikring og dokumentasjon av vurdering - Del 2 Førebygging av sjølvmord i ambulant verksemd.pdfSjølvmordsvurdering_ Kvalitetssikring og dokumentasjon av vurdering - Del 2 Førebygging av sjølvmord i ambulant verksemd.pdf
Sjølvmordsvurdering_ Kvalitetssikring og dokumentasjon av vurdering - Del 1.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2008/HBE/Sjølvmordsvurdering_ Kvalitetssikring og dokumentasjon av vurdering - Del 1.pdfSjølvmordsvurdering_ Kvalitetssikring og dokumentasjon av vurdering - Del 1.pdf
Kvalitetssikring av pasient- og pårørendeopplæring_ Nettside kursdatabase for læringstilbud.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2008/HBE/Kvalitetssikring av pasient- og pårørendeopplæring_ Nettside kursdatabase for læringstilbud.pdfKvalitetssikring av pasient- og pårørendeopplæring_ Nettside kursdatabase for læringstilbud.pdf
Fagnettverk utviklingsarbeid LMS.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2008/HBE/Fagnettverk utviklingsarbeid LMS.pdfFagnettverk utviklingsarbeid LMS.pdf
Betre kvalitet og effektivitet i forvern og evaluering av behandlingsbehov- Del 1.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2008/HBE/Betre kvalitet og effektivitet i forvern og evaluering av behandlingsbehov- Del 1.pdfBetre kvalitet og effektivitet i forvern og evaluering av behandlingsbehov- Del 1.pdf
Betre kvalitet og effektivitet i forvern og evaluering av behandlingsbehov - Del 2.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2008/HBE/Betre kvalitet og effektivitet i forvern og evaluering av behandlingsbehov - Del 2.pdfBetre kvalitet og effektivitet i forvern og evaluering av behandlingsbehov - Del 2.pdf
Betre kvalitet i sakshandsaming ved søknad om behandling - Del 2.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2008/HBE/Betre kvalitet i sakshandsaming ved søknad om behandling - Del 2.pdfBetre kvalitet i sakshandsaming ved søknad om behandling - Del 2.pdf
Betre kvalitet i sakshandsaming ved søknad om behandling - Del 1 Tidlig hjelp er god hjelp.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2008/HBE/Betre kvalitet i sakshandsaming ved søknad om behandling - Del 1 Tidlig hjelp er god hjelp.pdfBetre kvalitet i sakshandsaming ved søknad om behandling - Del 1 Tidlig hjelp er god hjelp.pdf

   

Helse Fonna

ISO-sertifisering og implementering av kvalitetssystemet ved Haugesund Fertilitetssenter.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2008/HFO/ISO-sertifisering og implementering av kvalitetssystemet ved Haugesund Fertilitetssenter.pdfISO-sertifisering og implementering av kvalitetssystemet ved Haugesund Fertilitetssenter.pdf
Førebygging og behandling av underernæring.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2008/HFO/Førebygging og behandling av underernæring.pdfFørebygging og behandling av underernæring.pdf
Forventningar og behov - tilvisarar i kommunal helse- og sosialteneste til tenester frå habiliteringsteam.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2008/HFO/Forventningar og behov - tilvisarar i kommunal helse- og sosialteneste til tenester frå habiliteringsteam.pdfForventningar og behov - tilvisarar i kommunal helse- og sosialteneste til tenester frå habiliteringsteam.pdf

   

Helse Stavanger

Utarbeide evidensbasert standard prosedyre for suturering av fødsesrifter grad 1 og 2.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2008/HST/Utarbeide evidensbasert standard prosedyre for suturering av fødsesrifter grad 1 og 2.pdfUtarbeide evidensbasert standard prosedyre for suturering av fødsesrifter grad 1 og 2.pdf
Kolsprosjektet, Egersund 2009.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2008/HST/Kolsprosjektet, Egersund 2009.pdfKolsprosjektet, Egersund 2009.pdf
Kvalitetsforbedring av ECT-behandlingen ved psykiatrisk klinikk, Stavanger Universitetssjukehus.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2008/HST/Kvalitetsforbedring av ECT-behandlingen ved psykiatrisk klinikk, Stavanger Universitetssjukehus.pdfKvalitetsforbedring av ECT-behandlingen ved psykiatrisk klinikk, Stavanger Universitetssjukehus.pdf
Samhandling om diabetes mellom kommune- og spesialisthelsetenesta.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2008/HST/Samhandling om diabetes mellom kommune- og spesialisthelsetenesta.pdfSamhandling om diabetes mellom kommune- og spesialisthelsetenesta.pdf
Implementere prosessforbetring som metode for å betre pasientflyten for operasjonspasientar.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2008/HST/Implementere prosessforbetring som metode for å betre pasientflyten for operasjonspasientar.pdfImplementere prosessforbetring som metode for å betre pasientflyten for operasjonspasientar.pdf
Meldekultur ved legemiddelfeil som oppstår når pasienter utskrives fra SUS til kommunal pleie- og omsorgstjeneste.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2008/HST/Meldekultur ved legemiddelfeil som oppstår når pasienter utskrives fra SUS til kommunal pleie- og omsorgstjeneste.pdfMeldekultur ved legemiddelfeil som oppstår når pasienter utskrives fra SUS til kommunal pleie- og omsorgstjeneste.pdf


   

Private, ideellle institusjonar

Rogaland A-senter_ Skadereduserende familiebehandlingsmetoder for familier med alkoholproblematikk.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2008/Priv/Rogaland A-senter_ Skadereduserende familiebehandlingsmetoder for familier med alkoholproblematikk.pdfRogaland A-senter_ Skadereduserende familiebehandlingsmetoder for familier med alkoholproblematikk.pdf
Jæren DPS_ Videreføring av samsone-prosjekt (_Enkelt og greit i lag_).pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2008/Priv/Jæren DPS_ Videreføring av samsone-prosjekt (_Enkelt og greit i lag_).pdfJæren DPS_ Videreføring av samsone-prosjekt (_Enkelt og greit i lag_).pdf
Haraldsplass DS_ Standardiserte pasientforløp og systematisk kvalitetsarbeid.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2008/Priv/Haraldsplass DS_ Standardiserte pasientforløp og systematisk kvalitetsarbeid.pdfHaraldsplass DS_ Standardiserte pasientforløp og systematisk kvalitetsarbeid.pdf
Betanien BUP_ Psykisk helse_ Tidlig hjelp til sped- og småbarn.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2008/Priv/Betanien BUP_ Psykisk helse_ Tidlig hjelp til sped- og småbarn.pdfBetanien BUP_ Psykisk helse_ Tidlig hjelp til sped- og småbarn.pdf


 

2007

Helse Førde


Utvikling av brukarstyrte lærings- og meistringstilbod for personar med KOLS i Sogn og Fjordane og deira pårørande.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2007/HFD/Utvikling av brukarstyrte lærings- og meistringstilbod for personar med KOLS i Sogn og Fjordane og deira pårørande.pdfUtvikling av brukarstyrte lærings- og meistringstilbod for personar med KOLS i Sogn og Fjordane og deira pårørande.pdf
Prosessanalyse av behandlingstilbud til pasienter med hofte- og kneproteser.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2007/HFD/Prosessanalyse av behandlingstilbud til pasienter med hofte- og kneproteser.pdfProsessanalyse av behandlingstilbud til pasienter med hofte- og kneproteser.pdf

      

Helse Bergen


Utviklingsprosjekt Synergirapporter.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2007/HBE/Utviklingsprosjekt Synergirapporter.pdfUtviklingsprosjekt Synergirapporter.pdf
Utredning av pasienter med synsproblemer etter hjerneslag.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2007/HBE/Utredning av pasienter med synsproblemer etter hjerneslag.pdfUtredning av pasienter med synsproblemer etter hjerneslag.pdf
Slagbehandlingskjeden Bergen û et samarbeidsprosjekt mellom 1. og 2. linjetjenesten.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2007/HBE/Slagbehandlingskjeden Bergen û et samarbeidsprosjekt mellom 1. og 2. linjetjenesten.pdfSlagbehandlingskjeden Bergen û et samarbeidsprosjekt mellom 1. og 2. linjetjenesten.pdf
Pasientforløp ryggpasienter.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2007/HBE/Pasientforløp ryggpasienter.pdfPasientforløp ryggpasienter.pdf
Kvalitetssikring av behandlinga ved Seksjon for spiseforstyrringar.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2007/HBE/Kvalitetssikring av behandlinga ved Seksjon for spiseforstyrringar.pdfKvalitetssikring av behandlinga ved Seksjon for spiseforstyrringar.pdf
Forbetringsarbeid i praksis û psykisk helsevern.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2007/HBE/Forbetringsarbeid i praksis û psykisk helsevern.pdfForbetringsarbeid i praksis û psykisk helsevern.pdf
Bedre samarbeid og kvalitetsutvikling til beste for blinde og synshemma i Helse Vest.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2007/HBE/Bedre samarbeid og kvalitetsutvikling til beste for blinde og synshemma i Helse Vest.pdfBedre samarbeid og kvalitetsutvikling til beste for blinde og synshemma i Helse Vest.pdf
Anvendelse av livskvalitetsdata i klinisk rutine hos hode hals kreftpasienter û et eksperiment med ABBA design.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2007/HBE/Anvendelse av livskvalitetsdata i klinisk rutine hos hode hals kreftpasienter û et eksperiment med ABBA design.pdfAnvendelse av livskvalitetsdata i klinisk rutine hos hode hals kreftpasienter û et eksperiment med ABBA design.pdf

   

Helse Fonna

Jakten på det gode pasientforløp - implementering av fødedatasystem.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2007/HFO/Jakten på det gode pasientforløp - implementering av fødedatasystem.pdfJakten på det gode pasientforløp - implementering av fødedatasystem.pdf

  

Helse Stavanger

Vurdering av endret pasientforløp for pasienter operert med hofte- eller kneprotese.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2007/HST/Vurdering av endret pasientforløp for pasienter operert med hofte- eller kneprotese.pdfVurdering av endret pasientforløp for pasienter operert med hofte- eller kneprotese.pdf
Utarbeiding av strukturerte behandlingsforløp ved Urologisk poliklinikk.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2007/HST/Utarbeiding av strukturerte behandlingsforløp ved Urologisk poliklinikk.pdfUtarbeiding av strukturerte behandlingsforløp ved Urologisk poliklinikk.pdf
Systematisk klinisk fagrevisjon - utvikling av system.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2007/HST/Systematisk klinisk fagrevisjon - utvikling av system.pdfSystematisk klinisk fagrevisjon - utvikling av system.pdf

   

Private, ideelle institusjonar

Stiftelsen Bergensklinikkene_ Behandlingsforløp og elektronisk kvalitetssystem.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2007/Priv/Stiftelsen Bergensklinikkene_ Behandlingsforløp og elektronisk kvalitetssystem.pdfStiftelsen Bergensklinikkene_ Behandlingsforløp og elektronisk kvalitetssystem.pdf
Olaviken_ Bruk av Marte Meo videoveiledning i alderspsykiatrien.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2007/Priv/Olaviken_ Bruk av Marte Meo videoveiledning i alderspsykiatrien.pdfOlaviken_ Bruk av Marte Meo videoveiledning i alderspsykiatrien.pdf
Haraldsplass_ Prosessanalyse av behandlingstilbud til pasienter med hofte- og kneproteser.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2007/Priv/Haraldsplass_ Prosessanalyse av behandlingstilbud til pasienter med hofte- og kneproteser.pdfHaraldsplass_ Prosessanalyse av behandlingstilbud til pasienter med hofte- og kneproteser.pdf


Fann du det du leitte etter?