Tildelte såkornprosjekt 2017 -

2018

Helse Bergen

Helse Førde

Helse Fonna

Helse Stavanger

Private, ideelle institusjonar

​2017

Helse Bergen

Såre vel.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2017/HBE/Såre vel.pdfSåre vel.pdfpdf145926
Samvalg ved fødsel.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2017/HBE/Samvalg ved fødsel.pdfSamvalg ved fødsel.pdfpdf145015
Forbetra akuttforløp geriatri HB.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2017/HBE/Forbetra akuttforløp geriatri HB.pdfForbetra akuttforløp geriatri HB.pdfpdf340249
FRAM-trening og FRAM-samtale.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2017/HBE/FRAM-trening og FRAM-samtale.pdfFRAM-trening og FRAM-samtale.pdfpdf147196
Delirium i sjukehus – eit prosjekt for auka pasienttryggleik.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2017/HBE/Delirium i sjukehus – eit prosjekt for auka pasienttryggleik.pdfDelirium i sjukehus – eit prosjekt for auka pasienttryggleik.pdfpdf141001

Helse Førde

Tverrprofesjonell smerteklinikk Integrering av erfaringskompetanse.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2017/HFD/Tverrprofesjonell smerteklinikk Integrering av erfaringskompetanse.pdfTverrprofesjonell smerteklinikk Integrering av erfaringskompetanse.pdfpdf218154
Tverrfagleg pasientforløp for pasientar med diabetiske fotsår.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2017/HFD/Tverrfagleg pasientforløp for pasientar med diabetiske fotsår.pdfTverrfagleg pasientforløp for pasientar med diabetiske fotsår.pdfpdf151516
Standardisert funksjonsvurdering ved utskriving frå sjukehus.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2017/HFD/Standardisert funksjonsvurdering ved utskriving frå sjukehus.pdfStandardisert funksjonsvurdering ved utskriving frå sjukehus.pdfpdf141114

Helse Fonna

Pilotprosjekt for bruk av videobasert kommunikasjon mellom 1. og 2. linjetjeneste til direkt pasientkontakt.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2017/HFO/Pilotprosjekt for bruk av videobasert kommunikasjon mellom 1. og 2. linjetjeneste til direkt pasientkontakt.pdfPilotprosjekt for bruk av videobasert kommunikasjon mellom 1. og 2. linjetjeneste til direkt pasientkontakt.pdfpdf141385
Pakkeforløp autisme - prosjektbeskrivelse.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2017/HFO/Pakkeforløp autisme - prosjektbeskrivelse.pdfPakkeforløp autisme - prosjektbeskrivelse.pdfpdf144558

Helse Stavanger

Trening i hemodialyse.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2017/HST/Trening i hemodialyse.pdfTrening i hemodialyse.pdfpdf146920
Gruppe for pårørende av nysyke ved psykiatrisk sengepost, Stavanger Universitetssjukehus (SUS).pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2017/HST/Gruppe for pårørende av nysyke ved psykiatrisk sengepost, Stavanger Universitetssjukehus (SUS).pdfGruppe for pårørende av nysyke ved psykiatrisk sengepost, Stavanger Universitetssjukehus (SUS).pdfpdf143308
Forebygging av utvikling av rusproblem hos unge under 18 år.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2017/HST/Forebygging av utvikling av rusproblem hos unge under 18 år.pdfForebygging av utvikling av rusproblem hos unge under 18 år.pdfpdf150087
Bedre oppfølging av kroniske sår.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2017/HST/Bedre oppfølging av kroniske sår.pdfBedre oppfølging av kroniske sår.pdfpdf153258

Private, ideelle institusjonar

Syst. og tilpasset evaluering av smerter og delir for å bedre kvaliteten i beh. av eldre pas med lårhalsbrudd.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2017/Priv/Syst. og tilpasset evaluering av smerter og delir for å bedre kvaliteten i beh. av eldre pas med lårhalsbrudd.pdfSyst. og tilpasset evaluering av smerter og delir for å bedre kvaliteten i beh. av eldre pas med lårhalsbrudd.pdfpdf142899
Kartlegging av mulighet for selvmedisinering på Haraldsplass Diakonale Sykehus.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2017/Priv/Kartlegging av mulighet for selvmedisinering på Haraldsplass Diakonale Sykehus.pdfKartlegging av mulighet for selvmedisinering på Haraldsplass Diakonale Sykehus.pdfpdf160690

Fann du det du leitte etter?