Tildelte såkornprosjekt 2017 -

2018

Helse Bergen

Helse Førde

Helse Fonna

Helse Stavanger

Private, ideelle institusjonar

​2017

Helse Bergen

Såre vel.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2017/HBE/Såre vel.pdfSåre vel.pdf
Samvalg ved fødsel.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2017/HBE/Samvalg ved fødsel.pdfSamvalg ved fødsel.pdf
Forbetra akuttforløp geriatri HB.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2017/HBE/Forbetra akuttforløp geriatri HB.pdfForbetra akuttforløp geriatri HB.pdf
FRAM-trening og FRAM-samtale.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2017/HBE/FRAM-trening og FRAM-samtale.pdfFRAM-trening og FRAM-samtale.pdf
Delirium i sjukehus – eit prosjekt for auka pasienttryggleik.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2017/HBE/Delirium i sjukehus – eit prosjekt for auka pasienttryggleik.pdfDelirium i sjukehus – eit prosjekt for auka pasienttryggleik.pdf

Helse Førde

Tverrprofesjonell smerteklinikk Integrering av erfaringskompetanse.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2017/HFD/Tverrprofesjonell smerteklinikk Integrering av erfaringskompetanse.pdfTverrprofesjonell smerteklinikk Integrering av erfaringskompetanse.pdf
Tverrfagleg pasientforløp for pasientar med diabetiske fotsår.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2017/HFD/Tverrfagleg pasientforløp for pasientar med diabetiske fotsår.pdfTverrfagleg pasientforløp for pasientar med diabetiske fotsår.pdf
Standardisert funksjonsvurdering ved utskriving frå sjukehus.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2017/HFD/Standardisert funksjonsvurdering ved utskriving frå sjukehus.pdfStandardisert funksjonsvurdering ved utskriving frå sjukehus.pdf

Helse Fonna

Pilotprosjekt for bruk av videobasert kommunikasjon mellom 1. og 2. linjetjeneste til direkt pasientkontakt.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2017/HFO/Pilotprosjekt for bruk av videobasert kommunikasjon mellom 1. og 2. linjetjeneste til direkt pasientkontakt.pdfPilotprosjekt for bruk av videobasert kommunikasjon mellom 1. og 2. linjetjeneste til direkt pasientkontakt.pdf
Pakkeforløp autisme - prosjektbeskrivelse.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2017/HFO/Pakkeforløp autisme - prosjektbeskrivelse.pdfPakkeforløp autisme - prosjektbeskrivelse.pdf

Helse Stavanger

Trening i hemodialyse.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2017/HST/Trening i hemodialyse.pdfTrening i hemodialyse.pdf
Gruppe for pårørende av nysyke ved psykiatrisk sengepost, Stavanger Universitetssjukehus (SUS).pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2017/HST/Gruppe for pårørende av nysyke ved psykiatrisk sengepost, Stavanger Universitetssjukehus (SUS).pdfGruppe for pårørende av nysyke ved psykiatrisk sengepost, Stavanger Universitetssjukehus (SUS).pdf
Forebygging av utvikling av rusproblem hos unge under 18 år.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2017/HST/Forebygging av utvikling av rusproblem hos unge under 18 år.pdfForebygging av utvikling av rusproblem hos unge under 18 år.pdf
Bedre oppfølging av kroniske sår.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2017/HST/Bedre oppfølging av kroniske sår.pdfBedre oppfølging av kroniske sår.pdf

Private, ideelle institusjonar

Syst. og tilpasset evaluering av smerter og delir for å bedre kvaliteten i beh. av eldre pas med lårhalsbrudd.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2017/Priv/Syst. og tilpasset evaluering av smerter og delir for å bedre kvaliteten i beh. av eldre pas med lårhalsbrudd.pdfSyst. og tilpasset evaluering av smerter og delir for å bedre kvaliteten i beh. av eldre pas med lårhalsbrudd.pdf
Kartlegging av mulighet for selvmedisinering på Haraldsplass Diakonale Sykehus.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Såkornprosjekt/2017/Priv/Kartlegging av mulighet for selvmedisinering på Haraldsplass Diakonale Sykehus.pdfKartlegging av mulighet for selvmedisinering på Haraldsplass Diakonale Sykehus.pdf

Fann du det du leitte etter?