Kvalitetskonferansen

Program for pasienttryggleik arrangerer årleg ein Kvalitet- og registerkonferanse. Dette er ein viktig møteplass for alle dei som arbeider med pasienttryggleik og kvalitetsforbetring i Helse Vest.

banner kvalitetskonferansen

Kvalitets- og registerkonferansen 2021 arrangeres 5.-6. mai i Stavanger.

Tidlegare konferansar

Program Kvalitets-og registerkonferansen 2019 Program Kvalitetskonferansen 2018 Program Kvalitetskonferansen 2017 Program Pasienttryggleiks- og kvalitetsregisterkonferansen 2016 Program Pasienttryggleiks- og kvalitetsregisterkonferansen 2015 Program Pasienttryggleikskonferansen 2014 Program Kvalitetskonferansen 2013 Program Kvalitetskonferansen 2012 Program Kvalitetskonferansen 2011 Program Kvalitetskonferansen 2010

Kvalitetsprisen

Som del av Kvalitetskonferansen blir det delt ut ein kvalitetspris​. Prisen er på 100 000 kroner og eit kunstverk. Prisen går til ein eller fleire personar som gjennom forskingsarbeidet sitt har bidratt til å heve kvaliteten eller pasienttryggleiken på tenestetilbodet i spesialisthelsetenesta.

Arbeidet bør støtte opp under Program for pasienttryggleik i Helse Vest. Arbeid som omhandlar implementering av kunnskapsbaserte forbetringstiltak, er òg aktuelle.

Slik kan du melde inn kandidatar

Vinnar av Kvalitetsprisen 2020: Haraldsplass Diakonale Sykehus

Tidlegare vinnarar av Kvalitetsprisen

Pris for beste poster

Medarbeidarar eller leiarar i Helse Vest som har gjennomført eit forbetringsprosjekt, kan dele erfaringane sine med andre ved å stille ut ein poster under konferansen.

Beste poster blir premiert med deltakaravgift til konferansen "International Forum on Quality & Safety in Healthcare". Reise og opphald må betalast sjølv.

Det er deltakerane på konferansen som bestemmer kva poster som er den beste. Vinnaren blir annonsert på konferansen.

Ønskjer du å stille med poster?

Meld inn posteren din til elisabeth.huseby@helse-vest.no. Merk e-posten med «Kvalitetsposter» Bruk gjerne Program for pasienttryggleik sin postermal.

Poster mal (liggjande)

Poster mal (ståande)

Du trykkjer posteren din sjølv og tar den med på konferansen. Der vil det vere eit eige lokale for posterframvising.

Tidlegare vinnarar av Kvalitetsprisen

Fann du det du leitte etter?