Kvalitets- og registerkonferansen

Program for pasienttryggleik arrangerer årleg ein Kvalitet- og registerkonferanse. Dette er ein viktig møteplass for alle dei som arbeider med pasienttryggleik og kvalitetsforbetring i Helse Vest.

Velkommen til konferanse i Førde i september 2022

Vi er glade for å kunne invitere til kvalitets- og registerkonferansen, ein viktig møteplass for alle dei som arbeider med pasienttryggleik og kvalitetsforbetring i sjukehusa i Helse Vest. ​Årets tema er "Saman". Det ​blir endeleg ​ei​n fysisk konferanse, men du kan òg​ følgje konferansen digitalt.​

Når?

Tysdag 27. og onsdag 28. september går årets kvalitets- og registerkonferanse for alle medarbeidarar i sjukehusa i Helse Vest av stabelen. Konferansen går frå lunsj til lunsj.​

Både digital og fysisk konferanse

Konferansen blir ein kombinasjon av digital og fysisk. Alle som vil kan delta digitalt fra der dei er​, men det er avgrensa med fysiske plassar i Førde. Dei fysiske plassane vil bli fordelt ut til helseføretaka. Ta kontakt med leiaren din om du vil vere til stades i Førde i september på konferansen. 


Bilde av helsemedarbeidere med tekst Kvalitets- og registerkonferansen 27. - 28. september 2022, tema saman

Kvalitetsprisen

Som del av Kvalitetskonferansen blir det delt ut ein kvalitetspris​. Prisen er på 100 000 kroner og eit kunstverk. Prisen går til ein eller fleire personar som gjennom forskingsarbeidet sitt har bidratt til å heve kvaliteten eller pasienttryggleiken på tenestetilbodet i spesialisthelsetenesta.

Arbeidet bør støtte opp under Program for pasienttryggleik i Helse Vest. Arbeid som omhandlar implementering av kunnskapsbaserte forbetringstiltak, er òg aktuelle.

Vinnar av Kvalitetsprisen 2021: Diabetesteamet ved barneavdelinga, Haukesund sjukehus, ved Heiko Bratke

Tidlegare vinnarar av Kvalitetsprisen

Pris for beste poster

Medarbeidarar eller leiarar i Helse Vest som har gjennomført eit forbetringsprosjekt, kan dele erfaringane sine med andre ved å stille ut ein poster under konferansen.

Beste poster blir premiert med deltakaravgift til konferansen "International Forum on Quality & Safety in Healthcare". Reise og opphald må betalast sjølv.

Det er deltakerane på konferansen som bestemmer kva poster som er den beste. Vinnaren blir annonsert på konferansen.

Ønskjer du å stille med poster?

Meld inn posteren din til elisabeth.huseby@helse-vest.no. Merk e-posten med «Kvalitetsposter» Bruk gjerne Program for pasienttryggleik sin postermal.

Poster-mal (liggjande) Poster-mal (ståande)

Du trykkjer posteren din sjølv og tar den med på konferansen. Der vil det vere eit eige lokale for framvising av posterar.

2021

Gjekk du glipp av konferansen, eller ønskjer du å sjå heile eller delar av konferansen, éin gong til?​ Konferansen ligg i opptak fram til 20. august 2021

Dersom du hadde meldt deg på konferansen, kan du bruke påloggingsinformasjonen og lenkja som du fekk på e-post då du meldte deg på. Programma finn du i opptak under PROGRAM i menyen øvst (i Lobbyen) eller i menyen til høgre (på Hovudscena)
Tidlegare vinnarar av Kvalitetsprisen

Fann du det du leitte etter?