Kvalitets- og registerkonferansen

Program for pasienttryggleik arrangerer årleg ein Kvalitet- og registerkonferanse. Dette er ein viktig møteplass for alle dei som arbeider med pasienttryggleik og kvalitetsforbetring i Helse Vest.

Grafikk og foto. 

Gjekk du glipp av konferansen, eller ønskjer du å sjå heile eller delar av konferansen, éin gong til?

Konferansen ligg i opptak fram til 20. august 2021

  • Dersom du hadde meldt deg på konferansen, kan du bruke påloggingsinformasjonen og lenkja som du fekk på e-post då du meldte deg på.
  • Dersom du ikkje var påmeldt, men likevel ønskjer å sjå konferansen, kan du melde deg på i løpet av helga 8.-9. mai
    Då vil du få ein e-post med påloggingsinformasjon som du kan bruke fram til 20. august 2021.
  • Programma finn du i opptak under PROGRAM i menyen øvst (i Lobbyen) eller i menyen til høgre (på Hovudscena)

Kvalitetsprisen

Som del av Kvalitetskonferansen blir det delt ut ein kvalitetspris​. Prisen er på 100 000 kroner og eit kunstverk. Prisen går til ein eller fleire personar som gjennom forskingsarbeidet sitt har bidratt til å heve kvaliteten eller pasienttryggleiken på tenestetilbodet i spesialisthelsetenesta.

Arbeidet bør støtte opp under Program for pasienttryggleik i Helse Vest. Arbeid som omhandlar implementering av kunnskapsbaserte forbetringstiltak, er òg aktuelle.

Vinnar av Kvalitetsprisen 2021: Diabetesteamet ved barneavdelinga, Haukesund sjukehus, ved Heiko Bratke

Tidlegare vinnarar av Kvalitetsprisen

Pris for beste poster

Medarbeidarar eller leiarar i Helse Vest som har gjennomført eit forbetringsprosjekt, kan dele erfaringane sine med andre ved å stille ut ein poster under konferansen.

Beste poster blir premiert med deltakaravgift til konferansen "International Forum on Quality & Safety in Healthcare". Reise og opphald må betalast sjølv.

Det er deltakerane på konferansen som bestemmer kva poster som er den beste. Vinnaren blir annonsert på konferansen.

Ønskjer du å stille med poster?

Meld inn posteren din til elisabeth.huseby@helse-vest.no. Merk e-posten med «Kvalitetsposter» Bruk gjerne Program for pasienttryggleik sin postermal.

Poster-mal (liggjande) Poster-mal (ståande)

Du trykkjer posteren din sjølv og tar den med på konferansen. Der vil det vere eit eige lokale for framvising av posterar.

Tidlegare vinnarar av Kvalitetsprisen

Fann du det du leitte etter?