Sjukepleiar som tek blodprøve av pasient. Foto.

Regionale og nasjonale tenester

Helse Vest har ansvaret for nokre nasjonale behandlings- og kompetansetenester. I tillegg er det etablert regionale kompetansesenter i Helse Vest.

Helsedirektoratet fattar vedtak om etablering og avvikling av nasjonale behandlingstenester og nasjonale medisinske kompetansetenester og ved kva regionalt helseføretak desse skal være lokaliserte.​

​Nasjonale og fleirregionale behandlingstenester​​

Fleirregionale behandlingstenester

Fleirregio​nal behandlingsteneste for allogen stamcelletransplantasjon – Helse Bergen Fleirregional behandlingsteneste for episkleral brachyterapi – Helse Bergen Fleirregional behandlingsteneste for kirurgi ved beinsarkom – Helse Bergen​​ Fleirregional behandlingsteneste for leppe-kjeve-ganespalte – Helse Bergen Fleirregional behandlingsteneste for usikker somatisk kjønnsutvikling – Helse Bergen

Nasjonale behandlingstenester

Nasjonal behandlingsteneste for avansert brannskadeebehandling – Helse Bergen Nasjonal behandlingsteneste for elektiv (planlagt) hyperbar oksygenbehandling – Helse Bergen​ Nasjonal behandlingsteneste for gammakniv (strålekniv) – Helse Bergen Nasjonal behandlingsteneste for gynekologiske fistlar – Helse Bergen Nasjonal behandlingstjeneste for funksjonsforbedrende kirurgi på overekstremiteter ved tetraplegi – Helse Bergen Nasjonal behandlingsteneste for vestibularisschwannom – Helse Bergen Nasjonal behandlingsteneste for yrkesmedisinsk utgreiing av yrkesdykkarar – Helse Bergen

Nasjonale kompetansetenester​​

Nasjonal kompetanseteneste for bevegelsesforstyrrelser (NKB) – Helse Stavanger Nasjonal kompetansetjeneste for gastroenterologisk ultralyd – Helse Bergen​ Nasjonal kompetanseteneste for hjemmerespiratorbehandling (NKH) – Helse Bergen Nasjonal kompetanseteneste for leddprotesar og hoftebrot – Helse Bergen Nasjonal kompetanseteneste for multippel sklerose – MS – Helse Bergen Nasjonal kompetanseteneste for søvnsjukdommar – SOVno – Helse Bergen Nasjonal kompetanseteneste for vestibulære sjukdomma – Helse Bergen Nasjonal kompetanseteneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetenesta – Helse Bergen Nasjonal kompetanseteneste for porfyrisjukdommar (NAPOS) – Helse Bergen Nasjonal kompetanseteneste for tropiske infeksjonssjukdommar – Helse Bergen

​​​​Regionale tenester

Regionale kompetansesenter

Regionalt akuttmedisinsk kompetansesenter (RAKOS) – Helse Stavanger Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforsking (KORFOR) – Helse Stavanger Regionalt kompetansesenter for eldremedisin og samhandling (SESAM) – Helse Stavanger Regionalt kompetansesenter for smittevern – Helse Bergen Regionalt kompetansesenter for arveleg kreft RKAK – Helse Bergen Regionalt kompetansesenter for lindrande behandling – Helse Bergen Regionalt kompetansesenter forsikkerheits- fengsels- og rettspsykiatri – Helse Bergen Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering – Helse Bergen Regionalt kompetansesenter for klinisk forsking – Helse Bergen​​

 

Meir informasjon

Andre senter

Senter for genterapi Norsk senter for maritim medisin

Kompetansemiljø

Regionalt kompetansemiljø for metodevurdering Kompetansetenester Helse Bergen Kompetansetenester Helse Stavanger

Vedtak nasjonale tenester

Dei regionale helseføretaka kan søkje Helsedirektorat​et om å få etablere nasjonale tenester årleg.

Fristen for å søkje er kvart år den 15. januar. Helse Vest gjennomfører ein årleg prosess for dette i samarbeid med dei andre regionale helseføretaka.

Vedtak regionale tenester

Helse Vest fattar vedtak om etablering og avvikling av regionale kompetansesenter. Det er utarbeidd kriterium for desse.

Kriterium for regionale kompetansesenter

Rapportar og om dei nasjonale tenestene

​​​​​​Om nasjonale tenester – Helse- og omsorgsdepartementet​Om nasjonale tenester i spesialisthelsetenesta – HelsedirektoratetÅrsrapportar for dei høgspesialiserte tenestene
Fann du det du leitte etter?