Blodprøvetaking ved Haugesund sjukehus. Foto.

Regionale og nasjonale tenester

Helse Vest har ansvaret for nokre nasjonale behandlings- og kompetansetenester. I tillegg er det etablert regionale kompetansesenter i Helse Vest.

Helse- og omsorgsdepartementet fattar vedtak om etablering og avvikling av nasjonale behandlingstenester og nasjonale medisinske kompetansetenester og ved kva regionalt helseføretak desse skal være lokalisert.​

​​​​​​Du finn meir informasjon om nasjonale tenester og regelverket for desse på nettstaden til Helse- og omsorgsdepartementet​

Nasjonale og fleirregionale behandlingstenester​​

Fleirregionale behandlingstenester

Fleirregio​nal behandlingsteneste for allogen stamcelletransplantasjon - Helse BergenFleirregional behandlingsteneste for episkleral brachyterapi - Helse BergenFleirregional behandlingsteneste for kirurgi ved beinsarkom - Helse Bergen​​Fleirregional behandlingsteneste for leppe-kjeve-ganespalte - Helse BergenFleirregional behandlingsteneste for usikker somatisk kjønnsutvikling - Helse Bergen

Nasjonale behandlingstenester

Nasjonal behandlingsteneste for avansert brannskadeebehandling - Helse BergenNasjonal behandlingsteneste for elektiv (planlagt) hyperbar oksygenbehandling - Helse Bergen​Nasjonal behandlingsteneste for gammakniv (strålekniv) - Helse BergenNasjonal behandlingsteneste for gynekologiske fistlar - Helse BergenNasjonal behandlingsteneste for tetrakirurgi - Helse BergenNasjonal behandlingsteneste for vestibularisschwannom - Helse BergenNasjonal behandlingsteneste for yrkesmedisinsk utgreiing av yrkesdykkarar - Helse Bergen

Nasjonale kompetansetenester​​

Nasjonal kompetanseteneste for bevegelsesforstyrrelser (NKB) - Helse StavangerNasjonal kompetanseteneste for gastroenterologisk ultrasonografi - Helse Bergen​Nasjonal kompetanseteneste for hjemmerespiratorbehandling (NKH) - Helse BergenNasjonal kompetanseteneste for leddprotesar og hoftebrot - Helse BergenNasjonal kompetanseteneste for multippel sklerose - MS - Helse BergenNasjonal kompetanseteneste for søvnsjukdommar - SOVno - Helse BergenNasjonal kompetanseteneste for vestibulære sjukdommar - Helse BergenNasjonal kompetanseteneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetenesta - Helse BergenNasjonal kompetanseteneste for porfyrisjukdommar (NAPOS) - Helse Bergen

Nasjonal kompetanseteneste for tropiske infeksjonssjukdommar - Helse Bergen

​​​

​​​​Regionale tenester

Regionale kompetansesenter

Regionalt akuttmedisinsk kompetansesenter (RAKOS) - Helse Stavanger

Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforsking (KORFOR) - Helse Stavanger

Regionalt kompetansesenter for eldremedisin og samhandling (SESAM) - Helse StavangerRegionalt kompetansesenter for sjukehushygiene - Helse BergenRegionalt kompetansesenter for arveleg kreft RKAK - Helse BergenRegionalt kompetansesenter for lindrande behandling - Helse BergenRegionalt kompetansesenter forsikkerheits- fengsels- og rettspsykiatri - Helse BergenRegionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering  - Helse BergenRegionalt kompetansesenter for klinisk forsking - Helse Bergen​​

Andre senter

Senter for genterapiNorsk senter for maritim medisin

Kompetansemiljø

Regionalt kompetansemiljø for metodevurdering

Kompetansetenester Helse Bergen

Kompetansetenester Helse Stavanger

Vedtak nasjonale tenester

Dei regionale helseføretaka kan søkje Helse- og omsorgsdepartementet om å få etablere nasjonale tenester årleg.
 
Fristen for å søkje er kvart år den 15. januar. Helse Vest gjennomfører ein årleg prosess for dette i samarbeid med dei andre regionale helseføretaka.

Vedtak regionale tenester

Helse Vest fattar vedtak om etablering og avvikling av regionale kompetansesenter. Det er utarbeidd kriterium for desse.

Kriterium for regionale kompetansesenter

Rapport 2014

Nasjonale tenester i spesialisthelsetenesta (PDF)