Blodprøvetaking ved Haugesund sjukehus. Foto.

Regionale og nasjonale tenester

Helse Vest har ansvaret for nokre nasjonale behandlings- og kompetansetenester. I tillegg er det etablert regionale kompetansesenter i Helse Vest.

Helse- og omsorgsdepartementet fattar vedtak om etablering og avvikling av nasjonale behandlingstenester og nasjonale medisinske kompetansetenester og ved kva regionalt helseføretak desse skal være lokalisert.​

​​​​​​Du finn meir informasjon om nasjonale tenester og regelverket for desse på nettstaden til Helse- og omsorgsdepartementet​

Nasjonale tenester​​

Nasjonale og fleirregionale behandlingstenester

Fleirregio​nal behandlingsteneste for allogen stamcelletransplantasjon - Helse Bergen

Fleirregional behandlingsteneste for episkleral brachyterapi - Helse Bergen

Fleirregional behandlingsteneste for kirurgi ved beinsarkom - Helse Bergen​​

Fleirregional behandlingsteneste for leppe-kjeve-ganespalte - Helse Bergen

Fleirregional behandlingsteneste for usikker somatisk kjønnsutvikling - Helse Bergen

Nasjonal behandlingsteneste for avansert brannskadeebehandling - Helse Bergen

Nasjonal behandlingsteneste for elektiv (planlagt) hyperbar oksygenbehandling - Helse Bergen​

Nasjonal behandlingsteneste for gammakniv (strålekniv) - Helse Bergen

Nasjonal behandlingsteneste for gynekologiske fistlar - Helse Bergen

Nasjonal behandlingsteneste for tetrakirurgi - Helse Bergen

Nasjonal behandlingsteneste for vestibularisschwannom - Helse Bergen

Nasjonal behandlingsteneste for yrkesmedisinsk utgreiing av yrkesdykkarar - Helse Bergen


Nasjonale kompetansetenester​​


Nasjonal kompetanseteneste for bevegelsesforstyrrelser (NKB) - Helse Stavanger

Nasjonal kompetanseteneste for gastroenterologisk ultrasonografi - Helse Bergen​

Nasjonal kompetanseteneste for hjemmerespiratorbehandling (NKH) - Helse Bergen

Nasjonal kompetanseteneste for leddprotesar og hoftebrot - Helse Bergen

Nasjonal kompetanseteneste for multippel sklerose - MS - Helse Bergen

Nasjonal kompetanseteneste for søvnsjukdommar - SOVno - Helse Bergen

Nasjonal kompetanseteneste for vestibulære sjukdommar - Helse Bergen

Nasjonal kompetanseteneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetenesta - Helse Bergen

Nasjonal kompetanseteneste for porfyrisjukdommar (NAPOS) - Helse Bergen

Nasjonal kompetanseteneste for tropiske infeksjonssjukdommar - Helse Bergen

​​​

​​​​Regionale tenester

Regionale kompetansesenter

Regionalt akuttmedisinsk kompetansesenter i Helse Vest (RAKOS) - Helse Stavanger

Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforsking i Helse Vest (KORFOR) - Helse Stavanger

Regionalt kompetansesenter for eldremedisin og samhandling (SESAM) - Helse Stavanger

Regionalt kompetansesenter for sjukehushygiene - Helse Bergen

Regionalt kompetansesenter for arveleg kreft RKAK - Helse Bergen

Regionalt kompetansesenter for lindrande behandling - Helse Bergen

Regionalt kompetansesenter forsikkerheits- fengsels- og rettspsykiatri - Helse Bergen

Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering  - Helse Bergen

Regionalt kompetansesenter for klinisk forsking  - Helse Bergen​​

Andre senter

Senter for genterapi

Norsk senter for maritim medisin

(Regionale nettverk)​

​​​

 

Kompetansetenester Helse Bergen

Kompetansetenester Helse Stavanger

Vedtak nasjonale tenester

Dei regionale helseføretaka kan søkje Helse- og omsorgsdepartementet om å få etablere nasjonale tenester årleg.
 
Fristen for å søkje er kvart år den 15. januar. Helse Vest gjennomfører ein årleg prosess for dette i samarbeid med dei andre regionale helseføretaka.

Vedtak regionale tenester

Helse Vest fattar vedtak om etablering og avvikling av regionale kompetansesenter. Det er utarbeidd kriterium for desse.

Kriterium for regionale kompetansesenter

Rapport 2014

Nasjonale tenester i spesialisthelsetenesta (PDF)