Nærbilete av 3 personar under operasjon. Foto.
– heilskapleg behandling for alle pasientar

Samarbeid

Samarbeid er viktig for å sikre pasientane heilskapleg behandling frå første time hos fastlegen, til sjukehuset og tilbake til heimkommunen.

Samarbeid i helsetenesta er også viktig for å utnytte kapasiteten som finst, både i sjukehusa og private institusjonar som driv spesialisthelseteneste.

​Samhandling​​ Leverandørkontakt Avt​alar med private​


Sidef​oto: iStock

Fann du det du leitte etter?