Samhandling

Samhandlinsreforma er ei storsatsing for å utvikle framtidas helseteneste – lokalt, regionalt og nasjonalt. Eitt av måla er å førebygge lidingar på eit tidlegare tidspunkt. 

​​​​​​​​​​​​​​Kort om samhandlingsreforma​​

Ved innføringa av samhandlingsreforma ønskte ein å betre samarbeidet mellom alle ledd i helsetenesta – heilt frå kommunehelsetenesta og fastlegar til spesialiserte sjukehus - for eksempel i form av:

  • ​samarbeidsavtalar
  • praksiskonsulentordning
  • felles prosjekt
  • felles møtearenaer

​Fleire oppgåver er overførte til kommunane – og følgde opp med økonomiske tilskot for å setje i verk tiltak. Spesialiserte fagmiljø ved sjukehusa er styrkte og samla. Men noko av det viktigaste, er kanskje at pasientane er meir involvert​​​​e ​​i eige behandlingsforløp.

Ulike prosjekt for å sikrar lik praksis på fleire område i spesialisthelsetenesta på tvers av helseføretaka.​​

​Samhandlingsreforma starta opp 1. januar 2012​.

Meir om samhandling i sjukehusa våre​

Helse Førde Helse Ber​gen​ Helse F​onna Helse Stavanger

Bagrunn og samhandl​ingsstatistikk​

Om samhandlingsreforma Stortingsmelding: Rett behandling - på rett sted - til rett tid​ Helse- og omsorgstenester i kommunane Samhandlingsstati​stikk

Fann du det du leitte etter?