Styredokument arkiv 2004

2004

15. desember

Brev fra Haraldsplass Revidert Nasjonalbudsjett for 2004 - fordeling av midler.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2004/15.12.2004/Skriv og meldingar/Brev fra Haraldsplass Revidert Nasjonalbudsjett for 2004 - fordeling av midler.pdfBrev fra Haraldsplass Revidert Nasjonalbudsjett for 2004 - fordeling av midler.pdf
Etablering av sjøfarstmedisinsk senter i Bergen.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2004/15.12.2004/Skriv og meldingar/Etablering av sjøfarstmedisinsk senter i Bergen.pdfEtablering av sjøfarstmedisinsk senter i Bergen.pdf
Ny redningshelikopterbase i Florø.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2004/15.12.2004/Skriv og meldingar/Ny redningshelikopterbase i Florø.pdfNy redningshelikopterbase i Florø.pdf
Orientering om omorganisering av Helse- og omsorgsdepartementet.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2004/15.12.2004/Skriv og meldingar/Orientering om omorganisering av Helse- og omsorgsdepartementet.pdfOrientering om omorganisering av Helse- og omsorgsdepartementet.pdf
Sak 009304 B Foreløpig inntektsramme 2005 - Helses Vest RHF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2004/15.12.2004/Sak 009304 B Foreløpig inntektsramme 2005 - Helses Vest RHF.pdfSak 009304 B Foreløpig inntektsramme 2005 - Helses Vest RHF.pdf
Sak 08904 B Godkjenning av Innkalling dagsorden.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2004/15.12.2004/Sak 08904 B Godkjenning av Innkalling dagsorden.pdfSak 08904 B Godkjenning av Innkalling dagsorden.pdf
Sak 09004 B Godkjenning av protokoll frå styremøte i Helse Vest 24.11.2004.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2004/15.12.2004/Sak 09004 B Godkjenning av protokoll frå styremøte i Helse Vest 24.11.2004.pdfSak 09004 B Godkjenning av protokoll frå styremøte i Helse Vest 24.11.2004.pdf
Sak 09104 B Økonomirapport pr. 24.11. 2004.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2004/15.12.2004/Sak 09104 B Økonomirapport pr. 24.11. 2004.pdfSak 09104 B Økonomirapport pr. 24.11. 2004.pdf
Sak 09204 B Modell for inntektsfordeling i 2005.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2004/15.12.2004/Sak 09204 B Modell for inntektsfordeling i 2005.pdfSak 09204 B Modell for inntektsfordeling i 2005.pdf
Sak 09404 B Innspel til statsbudsjett 2006 - investeringar.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2004/15.12.2004/Sak 09404 B Innspel til statsbudsjett 2006 - investeringar.pdfSak 09404 B Innspel til statsbudsjett 2006 - investeringar.pdf
Sak 09504 B Møteplan for 2005.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2004/15.12.2004/Sak 09504 B Møteplan for 2005.pdfSak 09504 B Møteplan for 2005.pdf
Sak 09604 B Utkast til endring i helseføretakslova - RR AN - høyring Vedlegg 1 Brev frå Helse- og omsorgsdepartementet.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2004/15.12.2004/Sak 09604 B Utkast til endring i helseføretakslova - RR AN - høyring Vedlegg 1 Brev frå Helse- og omsorgsdepartementet.pdfSak 09604 B Utkast til endring i helseføretakslova - RR AN - høyring Vedlegg 1 Brev frå Helse- og omsorgsdepartementet.pdf
Sak 09604 B Utkast til endring i helseføretakslova - Regnskap AN - Vedlegg 3 - Høringsinstanser.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2004/15.12.2004/Sak 09604 B Utkast til endring i helseføretakslova - Regnskap AN - Vedlegg 3 - Høringsinstanser.pdfSak 09604 B Utkast til endring i helseføretakslova - Regnskap AN - Vedlegg 3 - Høringsinstanser.pdf
Sak 09604 B Utkast til endring i helseføretakslova - Regnskap AN - høyring - Vedlegg 2 Høringsutkast.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2004/15.12.2004/Sak 09604 B Utkast til endring i helseføretakslova - Regnskap AN - høyring - Vedlegg 2 Høringsutkast.pdfSak 09604 B Utkast til endring i helseføretakslova - Regnskap AN - høyring - Vedlegg 2 Høringsutkast.pdf
Sak 09604 B Utkast til endring i helseføretakslova - Regnskap AN - høyring - Vedlegg 4 - Endringsutkast.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2004/15.12.2004/Sak 09604 B Utkast til endring i helseføretakslova - Regnskap AN - høyring - Vedlegg 4 - Endringsutkast.pdfSak 09604 B Utkast til endring i helseføretakslova - Regnskap AN - høyring - Vedlegg 4 - Endringsutkast.pdf
Sak 09604 B Utkast til endring i helseføretakslova og føresegn om rekneskapsføring av anleggsmidlar - høyring.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2004/15.12.2004/Sak 09604 B Utkast til endring i helseføretakslova og føresegn om rekneskapsføring av anleggsmidlar - høyring.pdfSak 09604 B Utkast til endring i helseføretakslova og føresegn om rekneskapsføring av anleggsmidlar - høyring.pdf
Sak 09704 B Samarbeidsavtale mellom Helse Vest RHF og UiB og UiS - Vedlegg - Samarbeidsavtalen.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2004/15.12.2004/Sak 09704 B Samarbeidsavtale mellom Helse Vest RHF og UiB og UiS - Vedlegg - Samarbeidsavtalen.pdfSak 09704 B Samarbeidsavtale mellom Helse Vest RHF og UiB og UiS - Vedlegg - Samarbeidsavtalen.pdf
Sak 09704 B Samarbeidsavtale mellom Helse Vest RHF og Universitetet i Bergen og Universitetet i Stavanger.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2004/15.12.2004/Sak 09704 B Samarbeidsavtale mellom Helse Vest RHF og Universitetet i Bergen og Universitetet i Stavanger.pdfSak 09704 B Samarbeidsavtale mellom Helse Vest RHF og Universitetet i Bergen og Universitetet i Stavanger.pdf
Sak 09804 B Evaluering av samarbeidsorganet mellom Helse Vest RHF og Universitetet i Bergen.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2004/15.12.2004/Sak 09804 B Evaluering av samarbeidsorganet mellom Helse Vest RHF og Universitetet i Bergen.pdfSak 09804 B Evaluering av samarbeidsorganet mellom Helse Vest RHF og Universitetet i Bergen.pdf
Sak 09804 B Evaluering av samarbeidsorganet mellom Helse Vest RHF og Universitetet i Bergen - Vedlegg - Evaluering.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2004/15.12.2004/Sak 09804 B Evaluering av samarbeidsorganet mellom Helse Vest RHF og Universitetet i Bergen - Vedlegg - Evaluering.pdfSak 09804 B Evaluering av samarbeidsorganet mellom Helse Vest RHF og Universitetet i Bergen - Vedlegg - Evaluering.pdf
Sak 09904 O Prosjekt heilskapleg styringsinformasjon - statusrapportering.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2004/15.12.2004/Sak 09904 O Prosjekt heilskapleg styringsinformasjon - statusrapportering.pdfSak 09904 O Prosjekt heilskapleg styringsinformasjon - statusrapportering.pdf
Sak 10004 O Administrerande direktør si orientering - Vedlegg 1.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2004/15.12.2004/Sak 10004 O Administrerande direktør si orientering - Vedlegg 1.pdfSak 10004 O Administrerande direktør si orientering - Vedlegg 1.pdf
Sak 10004 O Administrerande direktør si orientering - Vedlegg 2.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2004/15.12.2004/Sak 10004 O Administrerande direktør si orientering - Vedlegg 2.pdfSak 10004 O Administrerande direktør si orientering - Vedlegg 2.pdf
Sak 10004 O Administrerande direktør si orientering - Vedlegg 4.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2004/15.12.2004/Sak 10004 O Administrerande direktør si orientering - Vedlegg 4.pdfSak 10004 O Administrerande direktør si orientering - Vedlegg 4.pdf
Sak 10004 O Administrerande direktør si orientering - Vedlegg 5.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2004/15.12.2004/Sak 10004 O Administrerande direktør si orientering - Vedlegg 5.pdfSak 10004 O Administrerande direktør si orientering - Vedlegg 5.pdf
Sak 10004 O Omdømmemåling.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2004/15.12.2004/Sak 10004 O Omdømmemåling.pdfSak 10004 O Omdømmemåling.pdf
Sak 10104 O Administrerande direktør si orientering.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2004/15.12.2004/Sak 10104 O Administrerande direktør si orientering.pdfSak 10104 O Administrerande direktør si orientering.pdf

24. november

INNKALLING.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2004/24.11.2004/INNKALLING.pdfINNKALLING.pdf
Protokoll frå møtet i brukarutvalet 20. oktober 2004.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2004/24.11.2004/Skriv og meldingar/Protokoll frå møtet i brukarutvalet 20. oktober 2004.pdfProtokoll frå møtet i brukarutvalet 20. oktober 2004.pdf
Sak 08004 B Godkjenning av protokoll fra styremøte 20. oktober 2004.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2004/24.11.2004/Sak 08004 B Godkjenning av protokoll fra styremøte 20. oktober 2004.pdfSak 08004 B Godkjenning av protokoll fra styremøte 20. oktober 2004.pdf
Sak 08104 B Økonomirapportering per 30.09.04.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2004/24.11.2004/Sak 08104 B Økonomirapportering per 30.09.04.pdfSak 08104 B Økonomirapportering per 30.09.04.pdf
Sak 08204 B Val av tilsette sine representantar til styret i Helse Vest RHF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2004/24.11.2004/Sak 08204 B Val av tilsette sine representantar til styret i Helse Vest RHF.pdfSak 08204 B Val av tilsette sine representantar til styret i Helse Vest RHF.pdf
Sak 08304 B Møteplan for 2005.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2004/24.11.2004/Sak 08304 B Møteplan for 2005.pdfSak 08304 B Møteplan for 2005.pdf
Sak 08404 B Samordning av sjukehus i hovudstadsområdet - høyring.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2004/24.11.2004/Sak 08404 B Samordning av sjukehus i hovudstadsområdet - høyring.pdfSak 08404 B Samordning av sjukehus i hovudstadsområdet - høyring.pdf
Sak 08504 O Samhandling mellom føretaka og kommunane - rapport frå RHF-arbeidsgruppe.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2004/24.11.2004/Sak 08504 O Samhandling mellom føretaka og kommunane - rapport frå RHF-arbeidsgruppe.pdfSak 08504 O Samhandling mellom føretaka og kommunane - rapport frå RHF-arbeidsgruppe.pdf
Sak 08604 O Vedlegg 2 Dokument 3.2.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2004/24.11.2004/Sak 08604 O Vedlegg 2 Dokument 3.2.pdfSak 08604 O Vedlegg 2 Dokument 3.2.pdf
Sak 08704 O Administrerande direktør si orientering.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2004/24.11.2004/Sak 08704 O Administrerande direktør si orientering.pdfSak 08704 O Administrerande direktør si orientering.pdf
Sak 08704 Pkt. 3 Vedlegg Brev til helseføretaka.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2004/24.11.2004/Sak 08704 Pkt. 3 Vedlegg Brev til helseføretaka.pdfSak 08704 Pkt. 3 Vedlegg Brev til helseføretaka.pdf
Sak 08704 Pkt. 4 Vedlegg Fritt sjukehusval Rapport Sintef 28.10.04.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2004/24.11.2004/Sak 08704 Pkt. 4 Vedlegg Fritt sjukehusval Rapport Sintef 28.10.04.pdfSak 08704 Pkt. 4 Vedlegg Fritt sjukehusval Rapport Sintef 28.10.04.pdf
Sak 08704 Pkt. 6 Vedlegg Samdata psykiatri 2003.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2004/24.11.2004/Sak 08704 Pkt. 6 Vedlegg Samdata psykiatri 2003.pdfSak 08704 Pkt. 6 Vedlegg Samdata psykiatri 2003.pdf
Sak 08704 Pkt. 8 Vedlegg Orientering om relevante lover og myndigheitskrav.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2004/24.11.2004/Sak 08704 Pkt. 8 Vedlegg Orientering om relevante lover og myndigheitskrav.pdfSak 08704 Pkt. 8 Vedlegg Orientering om relevante lover og myndigheitskrav.pdf
Sak 08704 Pkt. 9 Vedlegg Oversikt over tilsyns-, kontroll- og klagesaker i perioden 011004 - 311004.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2004/24.11.2004/Sak 08704 Pkt. 9 Vedlegg Oversikt over tilsyns-, kontroll- og klagesaker i perioden 011004 - 311004.pdfSak 08704 Pkt. 9 Vedlegg Oversikt over tilsyns-, kontroll- og klagesaker i perioden 011004 - 311004.pdf

20. oktober

Sak 06804 B Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2004/20.10.2004/Sak 06804 B Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfSak 06804 B Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdf
Sak 06904 B Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF 09.09.2004.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2004/20.10.2004/Sak 06904 B Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF 09.09.2004.pdfSak 06904 B Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF 09.09.2004.pdf
Sak 07004 B Økonomirapportering pr. 31.august 2004.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2004/20.10.2004/Sak 07004 B Økonomirapportering pr. 31.august 2004.pdfSak 07004 B Økonomirapportering pr. 31.august 2004.pdf
Sak 07104 O Forslag til statsbudsjett 2005 - konsekvensar for Helse Vest.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2004/20.10.2004/Sak 07104 O Forslag til statsbudsjett 2005 - konsekvensar for Helse Vest.pdfSak 07104 O Forslag til statsbudsjett 2005 - konsekvensar for Helse Vest.pdf
Sak 07204 B Etablering av felles IKT-eining i Helse Vest.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2004/20.10.2004/Sak 07204 B Etablering av felles IKT-eining i Helse Vest.pdfSak 07204 B Etablering av felles IKT-eining i Helse Vest.pdf
Sak 07204 B Etablering av felles IKT-eining i Helse Vest Vedlegg 2.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2004/20.10.2004/Sak 07204 B Etablering av felles IKT-eining i Helse Vest Vedlegg 2.pdfSak 07204 B Etablering av felles IKT-eining i Helse Vest Vedlegg 2.pdf
Sak 07204 B Etablering av felles IKT-eining i Helse Vest Vedlegg3.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2004/20.10.2004/Sak 07204 B Etablering av felles IKT-eining i Helse Vest Vedlegg3.pdfSak 07204 B Etablering av felles IKT-eining i Helse Vest Vedlegg3.pdf
Sak 07304 B Tildeling av einerett til det nystifta aksjeselskapet for levering av IKT tenester.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2004/20.10.2004/Sak 07304 B Tildeling av einerett til det nystifta aksjeselskapet for levering av IKT tenester.pdfSak 07304 B Tildeling av einerett til det nystifta aksjeselskapet for levering av IKT tenester.pdf
Sak 07404 B Plan for patologitenester i Helse Vest - 2004.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2004/20.10.2004/Sak 07404 B Plan for patologitenester i Helse Vest - 2004.pdfSak 07404 B Plan for patologitenester i Helse Vest - 2004.pdf
Sak 07404 B Plan for patologitenester i Helse Vest - 2004 Vedlegg.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2004/20.10.2004/Sak 07404 B Plan for patologitenester i Helse Vest - 2004 Vedlegg.pdfSak 07404 B Plan for patologitenester i Helse Vest - 2004 Vedlegg.pdf
Sak 07504 B Etablering av nye opptreningsinstitusjonar.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2004/20.10.2004/Sak 07504 B Etablering av nye opptreningsinstitusjonar.pdfSak 07504 B Etablering av nye opptreningsinstitusjonar.pdf
Sak 07604 B Tiltak for å følgje opp lov- og myndigheitskrav innan områda innkjøp og internkontroll.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2004/20.10.2004/Sak 07604 B Tiltak for å følgje opp lov- og myndigheitskrav innan områda innkjøp og internkontroll.pdfSak 07604 B Tiltak for å følgje opp lov- og myndigheitskrav innan områda innkjøp og internkontroll.pdf
Sak 07604 B Tiltak for å følgje opp lov- og myndigheitskrav innan områda innkjøp og internkontroll Vedlegg 1.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2004/20.10.2004/Sak 07604 B Tiltak for å følgje opp lov- og myndigheitskrav innan områda innkjøp og internkontroll Vedlegg 1.pdfSak 07604 B Tiltak for å følgje opp lov- og myndigheitskrav innan områda innkjøp og internkontroll Vedlegg 1.pdf
Sak 07604 B Tiltak for å følgje opp lov- og myndigheitskrav innan områda innkjøp og internkontroll Vedlegg 2.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2004/20.10.2004/Sak 07604 B Tiltak for å følgje opp lov- og myndigheitskrav innan områda innkjøp og internkontroll Vedlegg 2.pdfSak 07604 B Tiltak for å følgje opp lov- og myndigheitskrav innan områda innkjøp og internkontroll Vedlegg 2.pdf
Sak 07604 B Tiltak for å følgje opp lov- og myndigheitskrav innan områda innkjøp og internkontroll Vedlegg 3.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2004/20.10.2004/Sak 07604 B Tiltak for å følgje opp lov- og myndigheitskrav innan områda innkjøp og internkontroll Vedlegg 3.pdfSak 07604 B Tiltak for å følgje opp lov- og myndigheitskrav innan områda innkjøp og internkontroll Vedlegg 3.pdf
Sak 07704 O Administrerande direktør si orientering.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2004/20.10.2004/Sak 07704 O Administrerande direktør si orientering.pdfSak 07704 O Administrerande direktør si orientering.pdf
Sak 07704 O Administrerande direktør si orientering Vedlegg 1.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2004/20.10.2004/Sak 07704 O Administrerande direktør si orientering Vedlegg 1.pdfSak 07704 O Administrerande direktør si orientering Vedlegg 1.pdf
Sak 07704 O Administrerande direktør si orientering Vedlegg 3a.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2004/20.10.2004/Sak 07704 O Administrerande direktør si orientering Vedlegg 3a.pdfSak 07704 O Administrerande direktør si orientering Vedlegg 3a.pdf
Sak 07704 O Administrerande direktør si orientering Vedlegg 3b.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2004/20.10.2004/Sak 07704 O Administrerande direktør si orientering Vedlegg 3b.pdfSak 07704 O Administrerande direktør si orientering Vedlegg 3b.pdf
Sak 07704 O Administrerande direktør si orientering Vedlegg 3c.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2004/20.10.2004/Sak 07704 O Administrerande direktør si orientering Vedlegg 3c.pdfSak 07704 O Administrerande direktør si orientering Vedlegg 3c.pdf
Sak 07704 O Administrerande direktør si orientering Vedlegg 4.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2004/20.10.2004/Sak 07704 O Administrerande direktør si orientering Vedlegg 4.pdfSak 07704 O Administrerande direktør si orientering Vedlegg 4.pdf
Sak 07704 O Administrerande direktør si orientering Vedlegg 7.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2004/20.10.2004/Sak 07704 O Administrerande direktør si orientering Vedlegg 7.pdfSak 07704 O Administrerande direktør si orientering Vedlegg 7.pdf
Sak 07704 O Administrerande direktør si orientering Vedlegg 8.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2004/20.10.2004/Sak 07704 O Administrerande direktør si orientering Vedlegg 8.pdfSak 07704 O Administrerande direktør si orientering Vedlegg 8.pdf
Sak 07704 O Administrerande direktør si orientering Vedlegg 9.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2004/20.10.2004/Sak 07704 O Administrerande direktør si orientering Vedlegg 9.pdfSak 07704 O Administrerande direktør si orientering Vedlegg 9.pdf
Sak 07704 O Administrerande direktør si orientering Vedlegg10.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2004/20.10.2004/Sak 07704 O Administrerande direktør si orientering Vedlegg10.pdfSak 07704 O Administrerande direktør si orientering Vedlegg10.pdf
Sak 07804 O Eventuelt.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2004/20.10.2004/Sak 07804 O Eventuelt.pdfSak 07804 O Eventuelt.pdf
Sak07204B Etablering av felles IKT-eining i Helse Vest Vedlegg1.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2004/20.10.2004/Sak07204B Etablering av felles IKT-eining i Helse Vest Vedlegg1.pdfSak07204B Etablering av felles IKT-eining i Helse Vest Vedlegg1.pdf

9. september

Sak 05804 B Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2004/09.09.2004/Sak 05804 B Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfSak 05804 B Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdf
Sak 05904 B Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF 16.06.2004.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2004/09.09.2004/Sak 05904 B Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF 16.06.2004.pdfSak 05904 B Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF 16.06.2004.pdf
Sak 06004 B Økonomirapportering pr. 30.juni 2004.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2004/09.09.2004/Sak 06004 B Økonomirapportering pr. 30.juni 2004.pdfSak 06004 B Økonomirapportering pr. 30.juni 2004.pdf
Sak 06104 B Revidert budsjett 2004 for Helse Vest RHF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2004/09.09.2004/Sak 06104 B Revidert budsjett 2004 for Helse Vest RHF.pdfSak 06104 B Revidert budsjett 2004 for Helse Vest RHF.pdf
Sak 06204 B Konsernbudsjett 2004 og oppdatert resultatkrav 2005.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2004/09.09.2004/Sak 06204 B Konsernbudsjett 2004 og oppdatert resultatkrav 2005.pdfSak 06204 B Konsernbudsjett 2004 og oppdatert resultatkrav 2005.pdf
Sak 06304 B Etablering av Norsk Helsenett.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2004/09.09.2004/Sak 06304 B Etablering av Norsk Helsenett.pdfSak 06304 B Etablering av Norsk Helsenett.pdf
Sak 06304 B Etablering av Norsk Helsenett Vedlegg 1 Sammendrag.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2004/09.09.2004/Sak 06304 B Etablering av Norsk Helsenett Vedlegg 1 Sammendrag.pdfSak 06304 B Etablering av Norsk Helsenett Vedlegg 1 Sammendrag.pdf
Sak 06304 B Etablering av Norsk Helsenett Vedlegg 3.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2004/09.09.2004/Sak 06304 B Etablering av Norsk Helsenett Vedlegg 3.pdfSak 06304 B Etablering av Norsk Helsenett Vedlegg 3.pdf
Sak 06304 B Etablering av Norsk Helsenett Vedlegg 4.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2004/09.09.2004/Sak 06304 B Etablering av Norsk Helsenett Vedlegg 4.pdfSak 06304 B Etablering av Norsk Helsenett Vedlegg 4.pdf
Sak 06604 O Administrerande direktør si orientering.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2004/09.09.2004/Sak 06604 O Administrerande direktør si orientering.pdfSak 06604 O Administrerande direktør si orientering.pdf
Sak 06604 O Administrerande direktør si orientering Vedlegg 12.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2004/09.09.2004/Sak 06604 O Administrerande direktør si orientering Vedlegg 12.pdfSak 06604 O Administrerande direktør si orientering Vedlegg 12.pdf
Sak 06604 O Administrerande direktør si orientering Vedlegg 2.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2004/09.09.2004/Sak 06604 O Administrerande direktør si orientering Vedlegg 2.pdfSak 06604 O Administrerande direktør si orientering Vedlegg 2.pdf
Sak 06604 O Administrerande direktør si orientering Vedlegg 4.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2004/09.09.2004/Sak 06604 O Administrerande direktør si orientering Vedlegg 4.pdfSak 06604 O Administrerande direktør si orientering Vedlegg 4.pdf
Sak 06604 O Administrerande direktør si orientering Vedlegg 5.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2004/09.09.2004/Sak 06604 O Administrerande direktør si orientering Vedlegg 5.pdfSak 06604 O Administrerande direktør si orientering Vedlegg 5.pdf
Sak 06604 O Administrerande direktør si orientering Vedlegg 6a.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2004/09.09.2004/Sak 06604 O Administrerande direktør si orientering Vedlegg 6a.pdfSak 06604 O Administrerande direktør si orientering Vedlegg 6a.pdf
Sak 06604 O Administrerande direktør si orientering Vedlegg 7.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2004/09.09.2004/Sak 06604 O Administrerande direktør si orientering Vedlegg 7.pdfSak 06604 O Administrerande direktør si orientering Vedlegg 7.pdf
Sak 06604 O Administrerande direktør si orientering Vedlegg 9.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2004/09.09.2004/Sak 06604 O Administrerande direktør si orientering Vedlegg 9.pdfSak 06604 O Administrerande direktør si orientering Vedlegg 9.pdf

16. juni

Sak 04704 B Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2004/16.06.2004/Sak 04704 B Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfSak 04704 B Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdf
Sak 04804 B Protokoll frå styremøtet 11.05.2004.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2004/16.06.2004/Sak 04804 B Protokoll frå styremøtet 11.05.2004.pdfSak 04804 B Protokoll frå styremøtet 11.05.2004.pdf
Sak 04904 B Konsernrekneskap og årsmelding 2003.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2004/16.06.2004/Sak 04904 B Konsernrekneskap og årsmelding 2003.pdfSak 04904 B Konsernrekneskap og årsmelding 2003.pdf
Sak 04904 B Konsernrekneskap og årsmelding 2003 Vedlegg 1a.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2004/16.06.2004/Sak 04904 B Konsernrekneskap og årsmelding 2003 Vedlegg 1a.pdfSak 04904 B Konsernrekneskap og årsmelding 2003 Vedlegg 1a.pdf
Sak 04904 B Konsernrekneskap og årsmelding 2003 Vedlegg 1b.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2004/16.06.2004/Sak 04904 B Konsernrekneskap og årsmelding 2003 Vedlegg 1b.pdfSak 04904 B Konsernrekneskap og årsmelding 2003 Vedlegg 1b.pdf
Sak 04904 B Konsernrekneskap og årsmelding 2003 Vedlegg2.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2004/16.06.2004/Sak 04904 B Konsernrekneskap og årsmelding 2003 Vedlegg2.pdfSak 04904 B Konsernrekneskap og årsmelding 2003 Vedlegg2.pdf
Sak 04904 B Konsernrekneskap og årsmelding 2003 Vedlegg3.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2004/16.06.2004/Sak 04904 B Konsernrekneskap og årsmelding 2003 Vedlegg3.pdfSak 04904 B Konsernrekneskap og årsmelding 2003 Vedlegg3.pdf
Sak 05004 B Økonomirapport april 2004.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2004/16.06.2004/Sak 05004 B Økonomirapport april 2004.pdfSak 05004 B Økonomirapport april 2004.pdf
Sak 05104 B Pasienthotell.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2004/16.06.2004/Sak 05104 B Pasienthotell.pdfSak 05104 B Pasienthotell.pdf
Sak 05204 B Ny samansetning og utviding av regionalt brukerutvalg.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2004/16.06.2004/Sak 05204 B Ny samansetning og utviding av regionalt brukerutvalg.pdfSak 05204 B Ny samansetning og utviding av regionalt brukerutvalg.pdf
Sak 05304 O Arbeidslivslovutvalget.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2004/16.06.2004/Sak 05304 O Arbeidslivslovutvalget.pdfSak 05304 O Arbeidslivslovutvalget.pdf
Sak 05304 O Arbeidslivslovutvalget Vedlegg.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2004/16.06.2004/Sak 05304 O Arbeidslivslovutvalget Vedlegg.pdfSak 05304 O Arbeidslivslovutvalget Vedlegg.pdf
Sak 05404 D Sal av fast eigedom.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2004/16.06.2004/Sak 05404 D Sal av fast eigedom.pdfSak 05404 D Sal av fast eigedom.pdf
Sak 05504 O Administrerande direktør si orientering.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2004/16.06.2004/Sak 05504 O Administrerande direktør si orientering.pdfSak 05504 O Administrerande direktør si orientering.pdf
Sak 05504 O Administrerande direktør si orientering Vedlegg 1.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2004/16.06.2004/Sak 05504 O Administrerande direktør si orientering Vedlegg 1.pdfSak 05504 O Administrerande direktør si orientering Vedlegg 1.pdf
Sak 05504 O Administrerande direktør si orientering Vedlegg 1a.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2004/16.06.2004/Sak 05504 O Administrerande direktør si orientering Vedlegg 1a.pdfSak 05504 O Administrerande direktør si orientering Vedlegg 1a.pdf
Sak 05504 O Administrerande direktør si orientering Vedlegg 1b.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2004/16.06.2004/Sak 05504 O Administrerande direktør si orientering Vedlegg 1b.pdfSak 05504 O Administrerande direktør si orientering Vedlegg 1b.pdf
Sak 05504 O Administrerande direktør si orientering Vedlegg 2.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2004/16.06.2004/Sak 05504 O Administrerande direktør si orientering Vedlegg 2.pdfSak 05504 O Administrerande direktør si orientering Vedlegg 2.pdf
Sak 05504 O Administrerande direktør si orientering Vedlegg 4.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2004/16.06.2004/Sak 05504 O Administrerande direktør si orientering Vedlegg 4.pdfSak 05504 O Administrerande direktør si orientering Vedlegg 4.pdf
Sak 05504 O Administrerande direktør si orientering Vedlegg 5.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2004/16.06.2004/Sak 05504 O Administrerande direktør si orientering Vedlegg 5.pdfSak 05504 O Administrerande direktør si orientering Vedlegg 5.pdf
Sak 05504 O Administrerande direktør si orientering Vedlegg 5a.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2004/16.06.2004/Sak 05504 O Administrerande direktør si orientering Vedlegg 5a.pdfSak 05504 O Administrerande direktør si orientering Vedlegg 5a.pdf
Sak 05504 O Administrerande direktør si orientering Vedlegg 6.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2004/16.06.2004/Sak 05504 O Administrerande direktør si orientering Vedlegg 6.pdfSak 05504 O Administrerande direktør si orientering Vedlegg 6.pdf

11. mai

Sak 03604 B Godkjenning av innkallingdagsorden.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2004/11.05.2004/Sak 03604 B Godkjenning av innkallingdagsorden.pdfSak 03604 B Godkjenning av innkallingdagsorden.pdf
Sak 03704 B Protokoll fra styremøtet 26.03.2004.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2004/11.05.2004/Sak 03704 B Protokoll fra styremøtet 26.03.2004.pdfSak 03704 B Protokoll fra styremøtet 26.03.2004.pdf
Sak 03804 B Økonomirapport mars 2004.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2004/11.05.2004/Sak 03804 B Økonomirapport mars 2004.pdfSak 03804 B Økonomirapport mars 2004.pdf
Sak 03904 B Prosedyre for beslutning om og gjennomføring av investeringsprosjekter.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2004/11.05.2004/Sak 03904 B Prosedyre for beslutning om og gjennomføring av investeringsprosjekter.pdfSak 03904 B Prosedyre for beslutning om og gjennomføring av investeringsprosjekter.pdf
Sak 03904 B Prosedyre for beslutning om og gjennomføring av investeringsprosjekter Vedlegg.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2004/11.05.2004/Sak 03904 B Prosedyre for beslutning om og gjennomføring av investeringsprosjekter Vedlegg.pdfSak 03904 B Prosedyre for beslutning om og gjennomføring av investeringsprosjekter Vedlegg.pdf
Sak 04004 B Plan for patologitjenester i Helse Vest 2004.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2004/11.05.2004/Sak 04004 B Plan for patologitjenester i Helse Vest 2004.pdfSak 04004 B Plan for patologitjenester i Helse Vest 2004.pdf
Sak 04004 B Plan for patologitjenester i Helse Vest 2004 Vedlegg.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2004/11.05.2004/Sak 04004 B Plan for patologitjenester i Helse Vest 2004 Vedlegg.pdfSak 04004 B Plan for patologitjenester i Helse Vest 2004 Vedlegg.pdf
Sak 04104 B Anbud på legemidler - tildeling av enerett.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2004/11.05.2004/Sak 04104 B Anbud på legemidler - tildeling av enerett.pdfSak 04104 B Anbud på legemidler - tildeling av enerett.pdf
Sak 04204 B Vedtektsendringar i helseforetakene.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2004/11.05.2004/Sak 04204 B Vedtektsendringar i helseforetakene.pdfSak 04204 B Vedtektsendringar i helseforetakene.pdf
Sak 04304 O Årsrapport 2003 fra pasientombudene i regionen.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2004/11.05.2004/Sak 04304 O Årsrapport 2003 fra pasientombudene i regionen.pdfSak 04304 O Årsrapport 2003 fra pasientombudene i regionen.pdf
Sak 04404 O Årsrapport 2003 fra det regionale brukerutvalg.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2004/11.05.2004/Sak 04404 O Årsrapport 2003 fra det regionale brukerutvalg.pdfSak 04404 O Årsrapport 2003 fra det regionale brukerutvalg.pdf
Sak 04404 O Årsrapport 2003 fra det regionale brukerutvalg Vedlegg.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2004/11.05.2004/Sak 04404 O Årsrapport 2003 fra det regionale brukerutvalg Vedlegg.pdfSak 04404 O Årsrapport 2003 fra det regionale brukerutvalg Vedlegg.pdf
Sak 04504 O Administrerende direktørs orientering.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2004/11.05.2004/Sak 04504 O Administrerende direktørs orientering.pdfSak 04504 O Administrerende direktørs orientering.pdf
Sak 04504 O Administrerende direktørs orientering Vedlegg 2.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2004/11.05.2004/Sak 04504 O Administrerende direktørs orientering Vedlegg 2.pdfSak 04504 O Administrerende direktørs orientering Vedlegg 2.pdf
Sak 04504 O Administrerende direktørs orientering Vedlegg 3.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2004/11.05.2004/Sak 04504 O Administrerende direktørs orientering Vedlegg 3.pdfSak 04504 O Administrerende direktørs orientering Vedlegg 3.pdf
Sak 04504 O Administrerende direktørs orientering Vedlegg 4.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2004/11.05.2004/Sak 04504 O Administrerende direktørs orientering Vedlegg 4.pdfSak 04504 O Administrerende direktørs orientering Vedlegg 4.pdf
Sak 04504 O Administrerende direktørs orienteringVedlegg 1.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2004/11.05.2004/Sak 04504 O Administrerende direktørs orienteringVedlegg 1.pdfSak 04504 O Administrerende direktørs orienteringVedlegg 1.pdf

26. april

Sak 02404 B Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2004/26.04.2004/Sak 02404 B Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfSak 02404 B Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdf
Sak 02504 B Protokoll fra styremøtet 25.02.2004.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2004/26.04.2004/Sak 02504 B Protokoll fra styremøtet 25.02.2004.pdfSak 02504 B Protokoll fra styremøtet 25.02.2004.pdf
Sak 02604 B Økonomirapport januar 2004.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2004/26.04.2004/Sak 02604 B Økonomirapport januar 2004.pdfSak 02604 B Økonomirapport januar 2004.pdf
Sak 02704 B Konsernbudsjett.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2004/26.04.2004/Sak 02704 B Konsernbudsjett.pdfSak 02704 B Konsernbudsjett.pdf
Sak 02804 B Resultatkrav 2005.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2004/26.04.2004/Sak 02804 B Resultatkrav 2005.pdfSak 02804 B Resultatkrav 2005.pdf
Sak 02904 B Opptrappingsplan psykisk helse.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2004/26.04.2004/Sak 02904 B Opptrappingsplan psykisk helse.pdfSak 02904 B Opptrappingsplan psykisk helse.pdf
Sak 02904 B Opptrappingsplan psykisk helse Vedlegg.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2004/26.04.2004/Sak 02904 B Opptrappingsplan psykisk helse Vedlegg.pdfSak 02904 B Opptrappingsplan psykisk helse Vedlegg.pdf
Sak 03004 B Funksjonsfordeling HUS-Haraldsplass.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2004/26.04.2004/Sak 03004 B Funksjonsfordeling HUS-Haraldsplass.pdfSak 03004 B Funksjonsfordeling HUS-Haraldsplass.pdf
Sak 03004 B Funksjonsfordeling HUS-Haraldsplass Vedlegg.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2004/26.04.2004/Sak 03004 B Funksjonsfordeling HUS-Haraldsplass Vedlegg.pdfSak 03004 B Funksjonsfordeling HUS-Haraldsplass Vedlegg.pdf
Sak 03104 B Nasjonal IKT-strategi.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2004/26.04.2004/Sak 03104 B Nasjonal IKT-strategi.pdfSak 03104 B Nasjonal IKT-strategi.pdf
Sak 03104 B Nasjonal IKT-strategi Vedlegg.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2004/26.04.2004/Sak 03104 B Nasjonal IKT-strategi Vedlegg.pdfSak 03104 B Nasjonal IKT-strategi Vedlegg.pdf
Sak 03204 B Nasjonalt helsenett.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2004/26.04.2004/Sak 03204 B Nasjonalt helsenett.pdfSak 03204 B Nasjonalt helsenett.pdf
Sak 03204 B Nasjonalt helsenett Vedlegg.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2004/26.04.2004/Sak 03204 B Nasjonalt helsenett Vedlegg.pdfSak 03204 B Nasjonalt helsenett Vedlegg.pdf
Sak 03304 B Søknad om godkjenning av privat sykehus i Bergen.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2004/26.04.2004/Sak 03304 B Søknad om godkjenning av privat sykehus i Bergen.pdfSak 03304 B Søknad om godkjenning av privat sykehus i Bergen.pdf
Sak 03404 O Administrerende direktørs orientering.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2004/26.04.2004/Sak 03404 O Administrerende direktørs orientering.pdfSak 03404 O Administrerende direktørs orientering.pdf
Sak 03404 O Administrerende direktørs orientering Vedlegg 1.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2004/26.04.2004/Sak 03404 O Administrerende direktørs orientering Vedlegg 1.pdfSak 03404 O Administrerende direktørs orientering Vedlegg 1.pdf
Sak 03404 O Administrerende direktørs orientering Vedlegg 2.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2004/26.04.2004/Sak 03404 O Administrerende direktørs orientering Vedlegg 2.pdfSak 03404 O Administrerende direktørs orientering Vedlegg 2.pdf

25. februar

Sak 01604 B Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2004/25.02.2004/Sak 01604 B Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfSak 01604 B Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdf
Sak 01704 B Protokoll fra styremøte 29. januar 2004.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2004/25.02.2004/Sak 01704 B Protokoll fra styremøte 29. januar 2004.pdfSak 01704 B Protokoll fra styremøte 29. januar 2004.pdf
Sak 01804 B Økonomirapport desember 2003.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2004/25.02.2004/Sak 01804 B Økonomirapport desember 2003.pdfSak 01804 B Økonomirapport desember 2003.pdf
Sak 01904 B Årlig melding 2003 til Helsedepartementet.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2004/25.02.2004/Sak 01904 B Årlig melding 2003 til Helsedepartementet.pdfSak 01904 B Årlig melding 2003 til Helsedepartementet.pdf
Sak 01904 B Årlig melding 2003 til Helsedepartementet - Vedlegg.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2004/25.02.2004/Sak 01904 B Årlig melding 2003 til Helsedepartementet - Vedlegg.pdfSak 01904 B Årlig melding 2003 til Helsedepartementet - Vedlegg.pdf
Sak 02004 B Barnehjertekirurg.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2004/25.02.2004/Sak 02004 B Barnehjertekirurg.pdfSak 02004 B Barnehjertekirurg.pdf
Sak 02104 O Organisering Helse Vest RHF - utsatt fra forrige møte.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2004/25.02.2004/Sak 02104 O Organisering Helse Vest RHF - utsatt fra forrige møte.pdfSak 02104 O Organisering Helse Vest RHF - utsatt fra forrige møte.pdf
Sak 02104 O Organisering Helse Vest RHF - utsatt fra forrige møte Vedlegg 1 - Organisering.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2004/25.02.2004/Sak 02104 O Organisering Helse Vest RHF - utsatt fra forrige møte Vedlegg 1 - Organisering.pdfSak 02104 O Organisering Helse Vest RHF - utsatt fra forrige møte Vedlegg 1 - Organisering.pdf
Sak 02104 O Organisering Helse Vest RHF - utsatt fra forrige møte Vedlegg 2 - Prosjekter 2004.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2004/25.02.2004/Sak 02104 O Organisering Helse Vest RHF - utsatt fra forrige møte Vedlegg 2 - Prosjekter 2004.pdfSak 02104 O Organisering Helse Vest RHF - utsatt fra forrige møte Vedlegg 2 - Prosjekter 2004.pdf
Sak 02204 O Administrerende direktør sin orientering.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2004/25.02.2004/Sak 02204 O Administrerende direktør sin orientering.pdfSak 02204 O Administrerende direktør sin orientering.pdf
Sak 02204 O Vedlegg AD si orientering pkt 1 - Funksjonsfordeling.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2004/25.02.2004/Sak 02204 O Vedlegg AD si orientering pkt 1 - Funksjonsfordeling.pdfSak 02204 O Vedlegg AD si orientering pkt 1 - Funksjonsfordeling.pdf
Sak 02204 O Vedlegg AD si orientering pkt 2 - Prehospitale akuttmedisinske tjenester - gjennomgang.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2004/25.02.2004/Sak 02204 O Vedlegg AD si orientering pkt 2 - Prehospitale akuttmedisinske tjenester - gjennomgang.pdfSak 02204 O Vedlegg AD si orientering pkt 2 - Prehospitale akuttmedisinske tjenester - gjennomgang.pdf
Sak 02204 O Vedlegg AD si orientering pkt 3 - Kjøp av tjenester fra private kommersielle for 2004.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2004/25.02.2004/Sak 02204 O Vedlegg AD si orientering pkt 3 - Kjøp av tjenester fra private kommersielle for 2004.pdfSak 02204 O Vedlegg AD si orientering pkt 3 - Kjøp av tjenester fra private kommersielle for 2004.pdf
Sak 02204 O Vedlegg AD si orientering pkt 4 - Nærsykehus i Egersund og samhandling Norfjordeid Volda.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2004/25.02.2004/Sak 02204 O Vedlegg AD si orientering pkt 4 - Nærsykehus i Egersund og samhandling Norfjordeid Volda.pdfSak 02204 O Vedlegg AD si orientering pkt 4 - Nærsykehus i Egersund og samhandling Norfjordeid Volda.pdf

29. januar

Sak 00104 B INNKALLING TIL STYREMØTE 290104.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2004/29.01.2004/Sak 00104 B INNKALLING TIL STYREMØTE 290104.pdfSak 00104 B INNKALLING TIL STYREMØTE 290104.pdf
Sak 00204 B Godkjenning av protokoll fra styremøtet 16.12.2003.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2004/29.01.2004/Sak 00204 B Godkjenning av protokoll fra styremøtet 16.12.2003.pdfSak 00204 B Godkjenning av protokoll fra styremøtet 16.12.2003.pdf
Sak 00304 B Styringsdokument 2004 til Helse Vest RHF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2004/29.01.2004/Sak 00304 B Styringsdokument 2004 til Helse Vest RHF.pdfSak 00304 B Styringsdokument 2004 til Helse Vest RHF.pdf
Sak 00304 B Vedlegg 1 Styringsdokument 2004 til Helse Vest RHF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2004/29.01.2004/Sak 00304 B Vedlegg 1 Styringsdokument 2004 til Helse Vest RHF.pdfSak 00304 B Vedlegg 1 Styringsdokument 2004 til Helse Vest RHF.pdf
Sak 00304 B Vedlegg 2 Styringsdokument 2004 til de regionale helseforetakene.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2004/29.01.2004/Sak 00304 B Vedlegg 2 Styringsdokument 2004 til de regionale helseforetakene.pdfSak 00304 B Vedlegg 2 Styringsdokument 2004 til de regionale helseforetakene.pdf
Sak 00404 B Styringsdokument til helseforetakene for 2004.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2004/29.01.2004/Sak 00404 B Styringsdokument til helseforetakene for 2004.pdfSak 00404 B Styringsdokument til helseforetakene for 2004.pdf
Sak 00404 B Vedlegg 1 Styringsdokument 2004 Helse Stavanger HF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2004/29.01.2004/Sak 00404 B Vedlegg 1 Styringsdokument 2004 Helse Stavanger HF.pdfSak 00404 B Vedlegg 1 Styringsdokument 2004 Helse Stavanger HF.pdf
Sak 00404 B Vedlegg 2 Styringsdokument 2004 Helse Bergen HF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2004/29.01.2004/Sak 00404 B Vedlegg 2 Styringsdokument 2004 Helse Bergen HF.pdfSak 00404 B Vedlegg 2 Styringsdokument 2004 Helse Bergen HF.pdf
Sak 00404 B Vedlegg 3 Styringsdokument 2004 Helse Fonna HF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2004/29.01.2004/Sak 00404 B Vedlegg 3 Styringsdokument 2004 Helse Fonna HF.pdfSak 00404 B Vedlegg 3 Styringsdokument 2004 Helse Fonna HF.pdf
Sak 00404 B Vedlegg 4 Styringsdokument 2004 Helse Førde HF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2004/29.01.2004/Sak 00404 B Vedlegg 4 Styringsdokument 2004 Helse Førde HF.pdfSak 00404 B Vedlegg 4 Styringsdokument 2004 Helse Førde HF.pdf
Sak 00404 B Vedlegg 5 Styringsdokument 2004 Apotekene Vest HF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2004/29.01.2004/Sak 00404 B Vedlegg 5 Styringsdokument 2004 Apotekene Vest HF.pdfSak 00404 B Vedlegg 5 Styringsdokument 2004 Apotekene Vest HF.pdf
Sak 00504 B Økonomisk resultatrapportering foretaksgruppen pr 30.11.03.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2004/29.01.2004/Sak 00504 B Økonomisk resultatrapportering foretaksgruppen pr 30.11.03.pdfSak 00504 B Økonomisk resultatrapportering foretaksgruppen pr 30.11.03.pdf
Sak 00604 O Status budsjett 2004 for helseforetakene.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2004/29.01.2004/Sak 00604 O Status budsjett 2004 for helseforetakene.pdfSak 00604 O Status budsjett 2004 for helseforetakene.pdf
Sak 00704 B Budsjett 2004 Helse Vest RHF og inntektsramme 2004.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2004/29.01.2004/Sak 00704 B Budsjett 2004 Helse Vest RHF og inntektsramme 2004.pdfSak 00704 B Budsjett 2004 Helse Vest RHF og inntektsramme 2004.pdf
Sak 00804 B Budsjett 2004 - Adm. i Helse Vest RHF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2004/29.01.2004/Sak 00804 B Budsjett 2004 - Adm. i Helse Vest RHF.pdfSak 00804 B Budsjett 2004 - Adm. i Helse Vest RHF.pdf
Sak 00904 B Likviditetslån private ideelle.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2004/29.01.2004/Sak 00904 B Likviditetslån private ideelle.pdfSak 00904 B Likviditetslån private ideelle.pdf
Sak 01004 O Organisering Helse Vest RHF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2004/29.01.2004/Sak 01004 O Organisering Helse Vest RHF.pdfSak 01004 O Organisering Helse Vest RHF.pdf
Sak 01004 O Vedlegg 1 Organisering.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2004/29.01.2004/Sak 01004 O Vedlegg 1 Organisering.pdfSak 01004 O Vedlegg 1 Organisering.pdf
Sak 01004 O Vedlegg 2 Prosjekter 2004.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2004/29.01.2004/Sak 01004 O Vedlegg 2 Prosjekter 2004.pdfSak 01004 O Vedlegg 2 Prosjekter 2004.pdf
Sak 01104 B Søknad om godkjenning som sykehus - NKS Olaviken behandlingssenter.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2004/29.01.2004/Sak 01104 B Søknad om godkjenning som sykehus - NKS Olaviken behandlingssenter.pdfSak 01104 B Søknad om godkjenning som sykehus - NKS Olaviken behandlingssenter.pdf
Sak 01104 B Vedlegg Søknad om godkjenning som sykehus - NKS Olaviken behandlingssenter.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2004/29.01.2004/Sak 01104 B Vedlegg Søknad om godkjenning som sykehus - NKS Olaviken behandlingssenter.pdfSak 01104 B Vedlegg Søknad om godkjenning som sykehus - NKS Olaviken behandlingssenter.pdf
Sak 01204 O Kjøp av helsetjenester fra private kommersielle.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2004/29.01.2004/Sak 01204 O Kjøp av helsetjenester fra private kommersielle.pdfSak 01204 O Kjøp av helsetjenester fra private kommersielle.pdf
Sak 01304 O Syketransportordningen.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2004/29.01.2004/Sak 01304 O Syketransportordningen.pdfSak 01304 O Syketransportordningen.pdf
Sak 01304 O Vedlegg 1 Syketransport i Helse Vest.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2004/29.01.2004/Sak 01304 O Vedlegg 1 Syketransport i Helse Vest.pdfSak 01304 O Vedlegg 1 Syketransport i Helse Vest.pdf
Sak 01304 O Vedlegg 2 Syketransport i Helse Vest - Rapport.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2004/29.01.2004/Sak 01304 O Vedlegg 2 Syketransport i Helse Vest - Rapport.pdfSak 01304 O Vedlegg 2 Syketransport i Helse Vest - Rapport.pdf
Sak 01404 O Administrerande direktør sin orientering.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2004/29.01.2004/Sak 01404 O Administrerande direktør sin orientering.pdfSak 01404 O Administrerande direktør sin orientering.pdf
Sak 01404 O Vedlegg 1 Administrerande direktør sin orientering - Aktivitet for å ivareta sørge for-ansvaret.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2004/29.01.2004/Sak 01404 O Vedlegg 1 Administrerande direktør sin orientering - Aktivitet for å ivareta sørge for-ansvaret.pdfSak 01404 O Vedlegg 1 Administrerande direktør sin orientering - Aktivitet for å ivareta sørge for-ansvaret.pdf
Sak 01404 O Vedlegg 2 Administrerande direktør sin orientering - Samarbeid om høyspesialiserte funksjoner.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2004/29.01.2004/Sak 01404 O Vedlegg 2 Administrerande direktør sin orientering - Samarbeid om høyspesialiserte funksjoner.pdfSak 01404 O Vedlegg 2 Administrerande direktør sin orientering - Samarbeid om høyspesialiserte funksjoner.pdf
Sak 01404 O Vedlegg 4 Administrerande direktør sin orientering - Offentlig nærsjukehus i Florø.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2004/29.01.2004/Sak 01404 O Vedlegg 4 Administrerande direktør sin orientering - Offentlig nærsjukehus i Florø.pdfSak 01404 O Vedlegg 4 Administrerande direktør sin orientering - Offentlig nærsjukehus i Florø.pdf
Sak 01404 O Vedlegg 4a Administrerande direktør sin orientering - Offentlig nærsjukehus i Florø - Rapport.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2004/29.01.2004/Sak 01404 O Vedlegg 4a Administrerande direktør sin orientering - Offentlig nærsjukehus i Florø - Rapport.pdfSak 01404 O Vedlegg 4a Administrerande direktør sin orientering - Offentlig nærsjukehus i Florø - Rapport.pdf
Sak 01404 O Vedlegg 5 Administrerande direktør sin orientering - Forsterka fødestove i Lærdal.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2004/29.01.2004/Sak 01404 O Vedlegg 5 Administrerande direktør sin orientering - Forsterka fødestove i Lærdal.pdfSak 01404 O Vedlegg 5 Administrerande direktør sin orientering - Forsterka fødestove i Lærdal.pdf
Sak 01404 O Vedlegg 6 Administrerande direktør sin orientering - Henvendelse vedrørende Glomsaker saken.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2004/29.01.2004/Sak 01404 O Vedlegg 6 Administrerande direktør sin orientering - Henvendelse vedrørende Glomsaker saken.pdfSak 01404 O Vedlegg 6 Administrerande direktør sin orientering - Henvendelse vedrørende Glomsaker saken.pdf
Sak 01404 O Vedlegg Administrerande direktør sin orientering - Opptrappingsplanen for psykisk helse - Helse Førde HF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker-arkiv/Documents/2004/29.01.2004/Sak 01404 O Vedlegg Administrerande direktør sin orientering - Opptrappingsplanen for psykisk helse - Helse Førde HF.pdfSak 01404 O Vedlegg Administrerande direktør sin orientering - Opptrappingsplanen for psykisk helse - Helse Førde HF.pdf

Fann du det du leitte etter?