Styredokument arkiv 2015

2015

22. desember

Sak 12715 Innkalling til styremøte i Helse Vest RHF 221215.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/22.12.2015/Sak 12715 Innkalling til styremøte i Helse Vest RHF 221215.pdfSak 12715 Innkalling til styremøte i Helse Vest RHF 221215.pdfpdf108560
Sak 12815 Sjukehusutbygging i Helse Stavanger HF- konseptrapport.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/22.12.2015/Sak 12815 Sjukehusutbygging i Helse Stavanger HF- konseptrapport.pdfSak 12815 Sjukehusutbygging i Helse Stavanger HF- konseptrapport.pdfpdf291274
Sak 12815 Vedlegg 1 - Styresak 101-15 Prosjekt sykehusutbygging, Helse Stavanger HF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/22.12.2015/Sak 12815 Vedlegg 1 - Styresak 101-15 Prosjekt sykehusutbygging, Helse Stavanger HF.pdfSak 12815 Vedlegg 1 - Styresak 101-15 Prosjekt sykehusutbygging, Helse Stavanger HF.pdfpdf381218
Sak 12815 Vedlegg 2 - Konseptvalgrapport.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/22.12.2015/Sak 12815 Vedlegg 2 - Konseptvalgrapport.pdfSak 12815 Vedlegg 2 - Konseptvalgrapport.pdfpdf11446490
Sak 12815 Vedlegg 3 - KSK-rapport.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/22.12.2015/Sak 12815 Vedlegg 3 - KSK-rapport.pdfSak 12815 Vedlegg 3 - KSK-rapport.pdfpdf903515
Sak 12915 Nevrofysiologiske tenester til befolkinga i Helse Fonna HF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/22.12.2015/Sak 12915 Nevrofysiologiske tenester til befolkinga i Helse Fonna HF.pdfSak 12915 Nevrofysiologiske tenester til befolkinga i Helse Fonna HF.pdfpdf145932
Skriv 01 PROTOKOLL frå ekstraordinær generalforsamling i Helse Vest IKT AS 04122015.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/22.12.2015/Skriv og meldingar/Skriv 01 PROTOKOLL frå ekstraordinær generalforsamling i Helse Vest IKT AS 04122015.pdfSkriv 01 PROTOKOLL frå ekstraordinær generalforsamling i Helse Vest IKT AS 04122015.pdfpdf1186603
Skriv 02 Epost frå Frank H. Moncrief til Helse Vest - Nytt sykehus - Stavanger Plan og bygningsloven.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/22.12.2015/Skriv og meldingar/Skriv 02 Epost frå Frank H. Moncrief til Helse Vest - Nytt sykehus - Stavanger Plan og bygningsloven.pdfSkriv 02 Epost frå Frank H. Moncrief til Helse Vest - Nytt sykehus - Stavanger Plan og bygningsloven.pdfpdf138020
Skriv 03 Kopi av brev frå Frank H. Moncrieff til Kommunalministeren, dagsett 131215.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/22.12.2015/Skriv og meldingar/Skriv 03 Kopi av brev frå Frank H. Moncrieff til Kommunalministeren, dagsett 131215.pdfSkriv 03 Kopi av brev frå Frank H. Moncrieff til Kommunalministeren, dagsett 131215.pdfpdf61158
Skriv 04 Epost frå Hardangerrådet til Helse Vest - Uttale om lokalsjukehus i distrikta - og Odda sjukehus.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/22.12.2015/Skriv og meldingar/Skriv 04 Epost frå Hardangerrådet til Helse Vest - Uttale om lokalsjukehus i distrikta - og Odda sjukehus.pdfSkriv 04 Epost frå Hardangerrådet til Helse Vest - Uttale om lokalsjukehus i distrikta - og Odda sjukehus.pdfpdf307519
Skriv 05 Uttale Hardangerrådet vil sikra lokalsjukehusa i distrikta.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/22.12.2015/Skriv og meldingar/Skriv 05 Uttale Hardangerrådet vil sikra lokalsjukehusa i distrikta.pdfSkriv 05 Uttale Hardangerrådet vil sikra lokalsjukehusa i distrikta.pdfpdf127354
Skriv 06 NITO brev til Helse Vest styret angående sykehusutbygging Ullandhaug.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/22.12.2015/Skriv og meldingar/Skriv 06 NITO brev til Helse Vest styret angående sykehusutbygging Ullandhaug.pdfSkriv 06 NITO brev til Helse Vest styret angående sykehusutbygging Ullandhaug.pdfpdf138137
Skriv 07 Brev frå Leif C. Middelthon til Helse Vest - Nytt sykehus - plasseringen.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/22.12.2015/Skriv og meldingar/Skriv 07 Brev frå Leif C. Middelthon til Helse Vest - Nytt sykehus - plasseringen.pdfSkriv 07 Brev frå Leif C. Middelthon til Helse Vest - Nytt sykehus - plasseringen.pdfpdf551288


10. desember

Sak 11015 Innkalling til styremøte i Helse Vest RHF 101215.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/10.12.2015/Sak 11015 Innkalling til styremøte i Helse Vest RHF 101215.pdfSak 11015 Innkalling til styremøte i Helse Vest RHF 101215.pdfpdf113594
Sak 11115 PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF 10. NOVEMBER 2015.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/10.12.2015/Sak 11115 PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF 10. NOVEMBER 2015.pdfSak 11115 PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF 10. NOVEMBER 2015.pdfpdf219124
Sak 11215 Administrerande direktør si orientering.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/10.12.2015/Sak 11215 Administrerande direktør si orientering.pdfSak 11215 Administrerande direktør si orientering.pdfpdf101991
Sak 11215 Vedlegg AD si orientering pkt 1 - Rapportering tilsynssaker per 10. november 2015.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/10.12.2015/Sak 11215 Vedlegg AD si orientering pkt 1 - Rapportering tilsynssaker per 10. november 2015.pdfSak 11215 Vedlegg AD si orientering pkt 1 - Rapportering tilsynssaker per 10. november 2015.pdfpdf238472
Sak 11215 Vedlegg AD si orientering pkt 2 - Oversikt over aktuelle lov og myndigheitskrav.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/10.12.2015/Sak 11215 Vedlegg AD si orientering pkt 2 - Oversikt over aktuelle lov og myndigheitskrav.pdfSak 11215 Vedlegg AD si orientering pkt 2 - Oversikt over aktuelle lov og myndigheitskrav.pdfpdf124663
Sak 11215 Vedlegg AD si orientering pkt 3 - Oversikt over høyringar 10.12.2015.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/10.12.2015/Sak 11215 Vedlegg AD si orientering pkt 3 - Oversikt over høyringar 10.12.2015.pdfSak 11215 Vedlegg AD si orientering pkt 3 - Oversikt over høyringar 10.12.2015.pdfpdf163306
Sak 11215 Vedlegg AD si orientering pkt 4 - Nasjonal Helseatlasteneste.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/10.12.2015/Sak 11215 Vedlegg AD si orientering pkt 4 - Nasjonal Helseatlasteneste.pdfSak 11215 Vedlegg AD si orientering pkt 4 - Nasjonal Helseatlasteneste.pdfpdf150139
Sak 11315 Rapportering frå verksemda per oktober 2015.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/10.12.2015/Sak 11315 Rapportering frå verksemda per oktober 2015.pdfSak 11315 Rapportering frå verksemda per oktober 2015.pdfpdf3272029
Sak 11415 Inntektsfordeling og resultatkrav 2016.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/10.12.2015/Sak 11415 Inntektsfordeling og resultatkrav 2016.pdfSak 11415 Inntektsfordeling og resultatkrav 2016.pdfpdf394202
Sak 11515 Risikovurdering i Helse Vest per 2. tertial 2015.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/10.12.2015/Sak 11515 Risikovurdering i Helse Vest per 2. tertial 2015.pdfSak 11515 Risikovurdering i Helse Vest per 2. tertial 2015.pdfpdf232234
Sak 11615 Felles risikostyringsmål for 2016.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/10.12.2015/Sak 11615 Felles risikostyringsmål for 2016.pdfSak 11615 Felles risikostyringsmål for 2016.pdfpdf151430
Sak 11715 Dekning av oppstartkostnadar - Helse Vest Innkjøp.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/10.12.2015/Sak 11715 Dekning av oppstartkostnadar - Helse Vest Innkjøp.pdfSak 11715 Dekning av oppstartkostnadar - Helse Vest Innkjøp.pdfpdf139842
Sak 11815 Investeringstiltak for oppgradering av Sentralblokka i Helse Bergen HF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/10.12.2015/Sak 11815 Investeringstiltak for oppgradering av Sentralblokka i Helse Bergen HF.pdfSak 11815 Investeringstiltak for oppgradering av Sentralblokka i Helse Bergen HF.pdfpdf149798
Sak 11815 Vedlegg 1 - Modifisert konseptrapport oppgradering sentralblokka.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/10.12.2015/Sak 11815 Vedlegg 1 - Modifisert konseptrapport oppgradering sentralblokka.pdfSak 11815 Vedlegg 1 - Modifisert konseptrapport oppgradering sentralblokka.pdfpdf1001734
Sak 11815 Vedlegg 2 - Kvalitetssikring av modifisert konseptrapport for oppgradering av sentralblokka Deloitte.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/10.12.2015/Sak 11815 Vedlegg 2 - Kvalitetssikring av modifisert konseptrapport for oppgradering av sentralblokka Deloitte.pdfSak 11815 Vedlegg 2 - Kvalitetssikring av modifisert konseptrapport for oppgradering av sentralblokka Deloitte.pdfpdf256562
Sak 11915 Nasjonal IKT - Strategi 2016 -2019.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/10.12.2015/Sak 11915 Nasjonal IKT - Strategi 2016 -2019.pdfSak 11915 Nasjonal IKT - Strategi 2016 -2019.pdfpdf134783
Sak 11915 Vedlegg 1 - Strategi NIKT - strategidokument.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/10.12.2015/Sak 11915 Vedlegg 1 - Strategi NIKT - strategidokument.pdfSak 11915 Vedlegg 1 - Strategi NIKT - strategidokument.pdfpdf746797
Sak 11915 Vedlegg 2 - Styrepresentasjon av strategi Nasjonal IKT.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/10.12.2015/Sak 11915 Vedlegg 2 - Styrepresentasjon av strategi Nasjonal IKT.pdfSak 11915 Vedlegg 2 - Styrepresentasjon av strategi Nasjonal IKT.pdfpdf335211
Sak 12015 Konseptrapport - utbyggingsplan for Førde sentralsjukehus Helse Førde HF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/10.12.2015/Sak 12015 Konseptrapport - utbyggingsplan for Førde sentralsjukehus Helse Førde HF.pdfSak 12015 Konseptrapport - utbyggingsplan for Førde sentralsjukehus Helse Førde HF.pdfpdf153862
Sak 12015 Vedlegg 1 - Konseptfase Arealplan FSS.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/10.12.2015/Sak 12015 Vedlegg 1 - Konseptfase Arealplan FSS.pdfSak 12015 Vedlegg 1 - Konseptfase Arealplan FSS.pdfpdf1852367
Sak 12015 Vedlegg 2 - Økonomiske vurderingar analyse og tabellar.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/10.12.2015/Sak 12015 Vedlegg 2 - Økonomiske vurderingar analyse og tabellar.pdfSak 12015 Vedlegg 2 - Økonomiske vurderingar analyse og tabellar.pdfpdf1387174
Sak 12015 Vedlegg 3 - Ekstern kvalitetssikring (KSK).pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/10.12.2015/Sak 12015 Vedlegg 3 - Ekstern kvalitetssikring (KSK).pdfSak 12015 Vedlegg 3 - Ekstern kvalitetssikring (KSK).pdfpdf1032636
Sak 12015 Vedlegg 4 - Usikkerhetsanalyse.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/10.12.2015/Sak 12015 Vedlegg 4 - Usikkerhetsanalyse.pdfSak 12015 Vedlegg 4 - Usikkerhetsanalyse.pdfpdf1004749
Sak 12115 Stifting av nasjonalt helseføretak for samordning innan innkjøp (Sykehusinnkjøp HF).pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/10.12.2015/Sak 12115 Stifting av nasjonalt helseføretak for samordning innan innkjøp (Sykehusinnkjøp HF).pdfSak 12115 Stifting av nasjonalt helseføretak for samordning innan innkjøp (Sykehusinnkjøp HF).pdfpdf186396
Sak 12115 Vedlegg 1 - Etablering av nasjonalt foretak for innkjøp_overlevert.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/10.12.2015/Sak 12115 Vedlegg 1 - Etablering av nasjonalt foretak for innkjøp_overlevert.pdfSak 12115 Vedlegg 1 - Etablering av nasjonalt foretak for innkjøp_overlevert.pdfpdf363049
Sak 12115 Vedlegg 2 - Foretaksavtale.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/10.12.2015/Sak 12115 Vedlegg 2 - Foretaksavtale.pdfSak 12115 Vedlegg 2 - Foretaksavtale.pdfpdf38277
Sak 12115 Vedlegg 3 - Stiftelsesprotokoll.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/10.12.2015/Sak 12115 Vedlegg 3 - Stiftelsesprotokoll.pdfSak 12115 Vedlegg 3 - Stiftelsesprotokoll.pdfpdf51714
Sak 12115 Vedlegg 4 - Vedtekter.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/10.12.2015/Sak 12115 Vedlegg 4 - Vedtekter.pdfSak 12115 Vedlegg 4 - Vedtekter.pdfpdf49246
Sak 12215 Program for pasienttryggleik i Helse Vest - status per november 2015.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/10.12.2015/Sak 12215 Program for pasienttryggleik i Helse Vest - status per november 2015.pdfSak 12215 Program for pasienttryggleik i Helse Vest - status per november 2015.pdfpdf1096670
Sak 12315 Oppsummering omdømme 2015.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/10.12.2015/Sak 12315 Oppsummering omdømme 2015.pdfSak 12315 Oppsummering omdømme 2015.pdfpdf216116
Sak 12515 Vurdering av administrerande direktør og regulering av lønn 2015.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/10.12.2015/Sak 12515 Vurdering av administrerande direktør og regulering av lønn 2015.pdfSak 12515 Vurdering av administrerande direktør og regulering av lønn 2015.pdfpdf105119
Sak 12615 Styret si eigenevaluering 2015.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/10.12.2015/Sak 12615 Styret si eigenevaluering 2015.pdfSak 12615 Styret si eigenevaluering 2015.pdfpdf138288
Sak 12715 Lån til Pasientreiser ANS - Mine Pasientreiser.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/10.12.2015/Sak 12715 Lån til Pasientreiser ANS - Mine Pasientreiser.pdfSak 12715 Lån til Pasientreiser ANS - Mine Pasientreiser.pdfpdf137009
Skriv 00 - Forside skriv og meldinger 101215.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/10.12.2015/Skriv og meldingar/Skriv 00 - Forside skriv og meldinger 101215.pdfSkriv 00 - Forside skriv og meldinger 101215.pdfpdf155236
Skriv 01 - Brev frå Helse Vest RHF til HOD, dagsett 301015 - Rapportering frå verksemda pr. september 2015.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/10.12.2015/Skriv og meldingar/Skriv 01 - Brev frå Helse Vest RHF til HOD, dagsett 301015 - Rapportering frå verksemda pr. september 2015.pdfSkriv 01 - Brev frå Helse Vest RHF til HOD, dagsett 301015 - Rapportering frå verksemda pr. september 2015.pdfpdf3486735
Skriv 02 - E-post frå Helse Vest RHF til HOD, dagsett 01.09.2015 - Arbeidsgrupper til arbeid med Nasjonal sykehusplan.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/10.12.2015/Skriv og meldingar/Skriv 02 - E-post frå Helse Vest RHF til HOD, dagsett 01.09.2015 - Arbeidsgrupper til arbeid med Nasjonal sykehusplan.pdfSkriv 02 - E-post frå Helse Vest RHF til HOD, dagsett 01.09.2015 - Arbeidsgrupper til arbeid med Nasjonal sykehusplan.pdfpdf72067
Skriv 03 - Brev frå dei fire regionale helseføretaka til HOD, dagsett 151015 – Svar på tilleggsdokument.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/10.12.2015/Skriv og meldingar/Skriv 03 - Brev frå dei fire regionale helseføretaka til HOD, dagsett 151015 – Svar på tilleggsdokument.pdfSkriv 03 - Brev frå dei fire regionale helseføretaka til HOD, dagsett 151015 – Svar på tilleggsdokument.pdfpdf21123306
Skriv 03 - Vedlegg - Svar på tilleggsoppdrag til Oppdragsdokument 2015.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/10.12.2015/Skriv og meldingar/Skriv 03 - Vedlegg - Svar på tilleggsoppdrag til Oppdragsdokument 2015.pdfSkriv 03 - Vedlegg - Svar på tilleggsoppdrag til Oppdragsdokument 2015.pdfpdf17407339
Skriv 04 - Brev frå dei fire regionale helseføretaka til HOD, dagsett 181115 - Felles indikatorsett - «den gylne regel».pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/10.12.2015/Skriv og meldingar/Skriv 04 - Brev frå dei fire regionale helseføretaka til HOD, dagsett 181115 - Felles indikatorsett - «den gylne regel».pdfSkriv 04 - Brev frå dei fire regionale helseføretaka til HOD, dagsett 181115 - Felles indikatorsett - «den gylne regel».pdfpdf400721
Skriv 05 - Brev frå HOD til Helse Vest RHF, dagsett 251115 - Medikamentfrie tilbud i psykisk helsevern.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/10.12.2015/Skriv og meldingar/Skriv 05 - Brev frå HOD til Helse Vest RHF, dagsett 251115 - Medikamentfrie tilbud i psykisk helsevern.pdfSkriv 05 - Brev frå HOD til Helse Vest RHF, dagsett 251115 - Medikamentfrie tilbud i psykisk helsevern.pdfpdf235305
Skriv 06 - Brev frå HOD til Helse Vest RHF, dagsett 070415 - Oppdragsdokument 2015 - plan innanfor psykisk helsevern og TSB.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/10.12.2015/Skriv og meldingar/Skriv 06 - Brev frå HOD til Helse Vest RHF, dagsett 070415 - Oppdragsdokument 2015 - plan innanfor psykisk helsevern og TSB.pdfSkriv 06 - Brev frå HOD til Helse Vest RHF, dagsett 070415 - Oppdragsdokument 2015 - plan innanfor psykisk helsevern og TSB.pdfpdf208658
Skriv 07 - Brev frå Helse Vest RHF til HOD, dagsett 150415 - Svar på brev om plan innanfor psykisk helsevern og TSB.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/10.12.2015/Skriv og meldingar/Skriv 07 - Brev frå Helse Vest RHF til HOD, dagsett 150415 - Svar på brev om plan innanfor psykisk helsevern og TSB.pdfSkriv 07 - Brev frå Helse Vest RHF til HOD, dagsett 150415 - Svar på brev om plan innanfor psykisk helsevern og TSB.pdfpdf189358
Skriv 08 - Brev frå HOD til Helse Vest RHF, dagsett 251115 - Budsjettgrunnlag ISF og poliklinikk 2016.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/10.12.2015/Skriv og meldingar/Skriv 08 - Brev frå HOD til Helse Vest RHF, dagsett 251115 - Budsjettgrunnlag ISF og poliklinikk 2016.pdfSkriv 08 - Brev frå HOD til Helse Vest RHF, dagsett 251115 - Budsjettgrunnlag ISF og poliklinikk 2016.pdfpdf46195
Skriv 08 - Vedlegg - Brev frå HOD til Helse Vest RHF, dagsett 251115 - Budsjettgrunnlag ISF og poliklinikk 2016.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/10.12.2015/Skriv og meldingar/Skriv 08 - Vedlegg - Brev frå HOD til Helse Vest RHF, dagsett 251115 - Budsjettgrunnlag ISF og poliklinikk 2016.pdfSkriv 08 - Vedlegg - Brev frå HOD til Helse Vest RHF, dagsett 251115 - Budsjettgrunnlag ISF og poliklinikk 2016.pdfpdf40666
Skriv 09 - Kopi av brev frå Fylkesmannen i Rogaland til Statens helsetilsyn, dagsett 150915 - Orientering om tilsynssaker.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/10.12.2015/Skriv og meldingar/Skriv 09 - Kopi av brev frå Fylkesmannen i Rogaland til Statens helsetilsyn, dagsett 150915 - Orientering om tilsynssaker.pdfSkriv 09 - Kopi av brev frå Fylkesmannen i Rogaland til Statens helsetilsyn, dagsett 150915 - Orientering om tilsynssaker.pdfpdf199221
Skriv 10 - Møtereferat RBU 151015.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/10.12.2015/Skriv og meldingar/Skriv 10 - Møtereferat RBU 151015.pdfSkriv 10 - Møtereferat RBU 151015.pdfpdf98185
Skriv 11 - E-post frå Curato Røntgen til Helse Vest RHF, dagsett 061215 - Vedrørende brev fra Fylkesmannen i Rogaland.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/10.12.2015/Skriv og meldingar/Skriv 11 - E-post frå Curato Røntgen til Helse Vest RHF, dagsett 061215 - Vedrørende brev fra Fylkesmannen i Rogaland.pdfSkriv 11 - E-post frå Curato Røntgen til Helse Vest RHF, dagsett 061215 - Vedrørende brev fra Fylkesmannen i Rogaland.pdfpdf87831
Skriv 12 - Brev frå Curato Røntgen til Helse Vest RHF, dagsett 041215 - Vedrørande brev frå Fylkesmannen.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/10.12.2015/Skriv og meldingar/Skriv 12 - Brev frå Curato Røntgen til Helse Vest RHF, dagsett 041215 - Vedrørande brev frå Fylkesmannen.pdfSkriv 12 - Brev frå Curato Røntgen til Helse Vest RHF, dagsett 041215 - Vedrørande brev frå Fylkesmannen.pdfpdf1171264
Skriv 13 - Kopi av brev frå Frank H. Moncrieff til Helseministeren, dagsett 041215 - Nytt universitetssykehus i Stavanger.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/10.12.2015/Skriv og meldingar/Skriv 13 - Kopi av brev frå Frank H. Moncrieff til Helseministeren, dagsett 041215 - Nytt universitetssykehus i Stavanger.pdfSkriv 13 - Kopi av brev frå Frank H. Moncrieff til Helseministeren, dagsett 041215 - Nytt universitetssykehus i Stavanger.pdfpdf41599
Skriv 14 - Møtereferat RBU 111115.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/10.12.2015/Skriv og meldingar/Skriv 14 - Møtereferat RBU 111115.pdfSkriv 14 - Møtereferat RBU 111115.pdfpdf258769


10. november

Sak 08515 Internrevisjonsrapport om bierverv.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/10.11.2015/Sak 08515 Internrevisjonsrapport om bierverv.pdfSak 08515 Internrevisjonsrapport om bierverv.pdfpdf127168
Sak 08515 Vedlegg 1 - Internrevisjonsrapport om bierverv.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/10.11.2015/Sak 08515 Vedlegg 1 - Internrevisjonsrapport om bierverv.PDFSak 08515 Vedlegg 1 - Internrevisjonsrapport om bierverv.PDFpdf1146347
Sak 08615 Internrevisjon bierverv - administrasjonen si oppfølging.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/10.11.2015/Sak 08615 Internrevisjon bierverv - administrasjonen si oppfølging.pdfSak 08615 Internrevisjon bierverv - administrasjonen si oppfølging.pdfpdf197718
Sak 08715 Internrevisjonsrapport om innkjøp.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/10.11.2015/Sak 08715 Internrevisjonsrapport om innkjøp.pdfSak 08715 Internrevisjonsrapport om innkjøp.pdfpdf145307
Sak 08715 Vedlegg 1 - Internrevisjonsrapport om innkjøp.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/10.11.2015/Sak 08715 Vedlegg 1 - Internrevisjonsrapport om innkjøp.PDFSak 08715 Vedlegg 1 - Internrevisjonsrapport om innkjøp.PDFpdf1120235
Sak 08815 Internrevisjonen Innkjøp - administrasjonen si oppfølging.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/10.11.2015/Sak 08815 Internrevisjonen Innkjøp - administrasjonen si oppfølging.pdfSak 08815 Internrevisjonen Innkjøp - administrasjonen si oppfølging.pdfpdf162411
Sak 08815 Vedlegg 1 - Internrevisjonen Innkjøp - Handlingsplan.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/10.11.2015/Sak 08815 Vedlegg 1 - Internrevisjonen Innkjøp - Handlingsplan.pdfSak 08815 Vedlegg 1 - Internrevisjonen Innkjøp - Handlingsplan.pdfpdf76525
Sak 09715 Innkalling til styremøte i Helse Vest RHF 101115.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/10.11.2015/Sak 09715 Innkalling til styremøte i Helse Vest RHF 101115.pdfSak 09715 Innkalling til styremøte i Helse Vest RHF 101115.pdfpdf113071
Sak 09815 PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF 21. SEPTEMBER 2015.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/10.11.2015/Sak 09815 PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF 21. SEPTEMBER 2015.pdfSak 09815 PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF 21. SEPTEMBER 2015.pdfpdf212581
Sak 09915 Administrerande direktør si orientering.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/10.11.2015/Sak 09915 Administrerande direktør si orientering.pdfSak 09915 Administrerande direktør si orientering.pdfpdf106633
Sak 09915 Vedlegg AD si orientering pkt 1 - Rapportering tilsynssaker pr 10. oktober 2015.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/10.11.2015/Sak 09915 Vedlegg AD si orientering pkt 1 - Rapportering tilsynssaker pr 10. oktober 2015.pdfSak 09915 Vedlegg AD si orientering pkt 1 - Rapportering tilsynssaker pr 10. oktober 2015.pdfpdf282202
Sak 09915 Vedlegg AD si orientering pkt 2 - Orientering om lover, forskrifter og myndigheitskrav.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/10.11.2015/Sak 09915 Vedlegg AD si orientering pkt 2 - Orientering om lover, forskrifter og myndigheitskrav.pdfSak 09915 Vedlegg AD si orientering pkt 2 - Orientering om lover, forskrifter og myndigheitskrav.pdfpdf103604
Sak 09915 Vedlegg AD si orientering pkt 3 - Oversikt over aktuelle høyringar.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/10.11.2015/Sak 09915 Vedlegg AD si orientering pkt 3 - Oversikt over aktuelle høyringar.pdfSak 09915 Vedlegg AD si orientering pkt 3 - Oversikt over aktuelle høyringar.pdfpdf156493
Sak 09915 Vedlegg AD si orientering pkt 5 - Riksrevisjonen sin rapport - undersøking av sengepostar.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/10.11.2015/Sak 09915 Vedlegg AD si orientering pkt 5 - Riksrevisjonen sin rapport - undersøking av sengepostar.pdfSak 09915 Vedlegg AD si orientering pkt 5 - Riksrevisjonen sin rapport - undersøking av sengepostar.pdfpdf310164
Sak 09915 Vedlegg AD si orientering pkt 5,1 - Riksrevisjonens rapport - undersøkelse av sengepostar.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/10.11.2015/Sak 09915 Vedlegg AD si orientering pkt 5,1 - Riksrevisjonens rapport - undersøkelse av sengepostar.PDFSak 09915 Vedlegg AD si orientering pkt 5,1 - Riksrevisjonens rapport - undersøkelse av sengepostar.PDFpdf1697432
Sak 09915 Vedlegg AD si orientering pkt 6 - Oppfølging av kontrakts vilkår for å unngå sosial dumping mv.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/10.11.2015/Sak 09915 Vedlegg AD si orientering pkt 6 - Oppfølging av kontrakts vilkår for å unngå sosial dumping mv.pdfSak 09915 Vedlegg AD si orientering pkt 6 - Oppfølging av kontrakts vilkår for å unngå sosial dumping mv.pdfpdf155949
Sak 09915 Vedlegg AD si orientering pkt 6,1 - Styresak 64-15 Evalueringsrapport om Enemona-anskaffinga.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/10.11.2015/Sak 09915 Vedlegg AD si orientering pkt 6,1 - Styresak 64-15 Evalueringsrapport om Enemona-anskaffinga.PDFSak 09915 Vedlegg AD si orientering pkt 6,1 - Styresak 64-15 Evalueringsrapport om Enemona-anskaffinga.PDFpdf495276
Sak 09915 Vedlegg AD si orientering pkt 6,2 - Styresak 64-15 Vedlegg 1 Rapport frå advokatfirmaet Simonseng Vogt Wiig AS.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/10.11.2015/Sak 09915 Vedlegg AD si orientering pkt 6,2 - Styresak 64-15 Vedlegg 1 Rapport frå advokatfirmaet Simonseng Vogt Wiig AS.PDFSak 09915 Vedlegg AD si orientering pkt 6,2 - Styresak 64-15 Vedlegg 1 Rapport frå advokatfirmaet Simonseng Vogt Wiig AS.PDFpdf1542864
Sak 10015 Rapportering frå verksemda per september 2015.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/10.11.2015/Sak 10015 Rapportering frå verksemda per september 2015.pdfSak 10015 Rapportering frå verksemda per september 2015.pdfpdf3305415
Sak 10115 Regional plan habilitering og rehabilitering.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/10.11.2015/Sak 10115 Regional plan habilitering og rehabilitering.pdfSak 10115 Regional plan habilitering og rehabilitering.pdfpdf365940
Sak 10115 Vedlegg 1 Forslag til regional plan habilitering og rehabilitering.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/10.11.2015/Sak 10115 Vedlegg 1 Forslag til regional plan habilitering og rehabilitering.PDFSak 10115 Vedlegg 1 Forslag til regional plan habilitering og rehabilitering.PDFpdf1766330
Sak 10115 Vedlegg 2 Vedleggsdokumenter til regional plan habilitering og rehabilitering.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/10.11.2015/Sak 10115 Vedlegg 2 Vedleggsdokumenter til regional plan habilitering og rehabilitering.PDFSak 10115 Vedlegg 2 Vedleggsdokumenter til regional plan habilitering og rehabilitering.PDFpdf1904254
Sak 10115 Vedlegg 3 Høringssvar til regional plan habilitering og rehabilitering.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/10.11.2015/Sak 10115 Vedlegg 3 Høringssvar til regional plan habilitering og rehabilitering.PDFSak 10115 Vedlegg 3 Høringssvar til regional plan habilitering og rehabilitering.PDFpdf5152448
Sak 10215 Avdekke vald og misbruk mot barn - rutinar og kompetanse i helseføretaka.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/10.11.2015/Sak 10215 Avdekke vald og misbruk mot barn - rutinar og kompetanse i helseføretaka.pdfSak 10215 Avdekke vald og misbruk mot barn - rutinar og kompetanse i helseføretaka.pdfpdf171053
Sak 10315 Styring av dei regionale helseføretaka sine felles eigde selskap.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/10.11.2015/Sak 10315 Styring av dei regionale helseføretaka sine felles eigde selskap.pdfSak 10315 Styring av dei regionale helseføretaka sine felles eigde selskap.pdfpdf333066
Sak 10415 Statsbudsjett 2017 - Felles innspel frå RHF-a.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/10.11.2015/Sak 10415 Statsbudsjett 2017 - Felles innspel frå RHF-a.pdfSak 10415 Statsbudsjett 2017 - Felles innspel frå RHF-a.pdfpdf158394
Sak 10415 Vedlegg 1 - Brev til Helse- og omsorgsdepartementet – Innspill til statsbudsjettet for 2017.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/10.11.2015/Sak 10415 Vedlegg 1 - Brev til Helse- og omsorgsdepartementet – Innspill til statsbudsjettet for 2017.pdfSak 10415 Vedlegg 1 - Brev til Helse- og omsorgsdepartementet – Innspill til statsbudsjettet for 2017.pdfpdf448001
Sak 10515 HMS arbeid i Helse Vest.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/10.11.2015/Sak 10515 HMS arbeid i Helse Vest.pdfSak 10515 HMS arbeid i Helse Vest.pdfpdf360973
Sak 10515 Vedlegg 1 - HMS strategi for føretaksgruppa Helse Vest.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/10.11.2015/Sak 10515 Vedlegg 1 - HMS strategi for føretaksgruppa Helse Vest.pdfSak 10515 Vedlegg 1 - HMS strategi for føretaksgruppa Helse Vest.pdfpdf860725
Sak 10715 Variasjon i ventetider og fristbrot.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/10.11.2015/Sak 10715 Variasjon i ventetider og fristbrot.pdfSak 10715 Variasjon i ventetider og fristbrot.pdfpdf590086
Sak 10815 Protokollar frå møte i revisjonsutvalet 24.03.2015 og 17.06.2015.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/10.11.2015/Sak 10815 Protokollar frå møte i revisjonsutvalet 24.03.2015 og 17.06.2015.pdfSak 10815 Protokollar frå møte i revisjonsutvalet 24.03.2015 og 17.06.2015.pdfpdf118796
Sak 10815 Vedlegg 1 - Protokoll frå møte i revisjonsutvalet 24.03.2015.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/10.11.2015/Sak 10815 Vedlegg 1 - Protokoll frå møte i revisjonsutvalet 24.03.2015.pdfSak 10815 Vedlegg 1 - Protokoll frå møte i revisjonsutvalet 24.03.2015.pdfpdf33122
Sak 10815 Vedlegg 2 - Protokoll frå møte i revisjonsutvalet 17.06.2015.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/10.11.2015/Sak 10815 Vedlegg 2 - Protokoll frå møte i revisjonsutvalet 17.06.2015.pdfSak 10815 Vedlegg 2 - Protokoll frå møte i revisjonsutvalet 17.06.2015.pdfpdf32938
Skriv 00 - Skriv og meldingar forside 101115.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/10.11.2015/Skriv og meldingar/Skriv 00 - Skriv og meldingar forside 101115.pdfSkriv 00 - Skriv og meldingar forside 101115.pdfpdf145362
Skriv 01 - Brev frå Helse Vest RHF til HOD, dagsett 011015 - Rapportering frå verksemda pr august 2015.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/10.11.2015/Skriv og meldingar/Skriv 01 - Brev frå Helse Vest RHF til HOD, dagsett 011015 - Rapportering frå verksemda pr august 2015.pdfSkriv 01 - Brev frå Helse Vest RHF til HOD, dagsett 011015 - Rapportering frå verksemda pr august 2015.pdfpdf3616248
Skriv 02 - Brev frå Helse Vest RHF til Finansdepartementet, dagsett 011015 - Høyringssvar.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/10.11.2015/Skriv og meldingar/Skriv 02 - Brev frå Helse Vest RHF til Finansdepartementet, dagsett 011015 - Høyringssvar.pdfSkriv 02 - Brev frå Helse Vest RHF til Finansdepartementet, dagsett 011015 - Høyringssvar.pdfpdf4306478
Skriv 03 - Orientering om tilsynssaker som gjelder Curato røntgen avdeling Haugesund og Stavanger.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/10.11.2015/Skriv og meldingar/Skriv 03 - Orientering om tilsynssaker som gjelder Curato røntgen avdeling Haugesund og Stavanger.pdfSkriv 03 - Orientering om tilsynssaker som gjelder Curato røntgen avdeling Haugesund og Stavanger.pdfpdf199221
Skriv 04 - Rapport - tilsyn med samhandling om utskriving av pasientar frå spesialisthelsetenesta til kommunen.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/10.11.2015/Skriv og meldingar/Skriv 04 - Rapport - tilsyn med samhandling om utskriving av pasientar frå spesialisthelsetenesta til kommunen.pdfSkriv 04 - Rapport - tilsyn med samhandling om utskriving av pasientar frå spesialisthelsetenesta til kommunen.pdfpdf671106
Skriv 05 - Møtereferat RBU.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/10.11.2015/Skriv og meldingar/Skriv 05 - Møtereferat RBU.pdfSkriv 05 - Møtereferat RBU.pdfpdf128889

21. september

Sak 07215 Innkalling til styremøte i Helse Vest RHF 210915.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/21.09.2015/Sak 07215 Innkalling til styremøte i Helse Vest RHF 210915.pdfSak 07215 Innkalling til styremøte i Helse Vest RHF 210915.pdfpdf113356
Sak 07315 Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF 18. juni 2015.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/21.09.2015/Sak 07315 Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF 18. juni 2015.pdfSak 07315 Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF 18. juni 2015.pdfpdf302089
Sak 07415 Administrerande direktør si orientering.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/21.09.2015/Sak 07415 Administrerande direktør si orientering.pdfSak 07415 Administrerande direktør si orientering.pdfpdf104420
Sak 07415 Vedlegg AD si orientering pkt 1 - Rapportering tilsynssaker pr 10. august 2015.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/21.09.2015/Sak 07415 Vedlegg AD si orientering pkt 1 - Rapportering tilsynssaker pr 10. august 2015.pdfSak 07415 Vedlegg AD si orientering pkt 1 - Rapportering tilsynssaker pr 10. august 2015.pdfpdf271553
Sak 07415 Vedlegg AD si orientering pkt 2 - Oversikt over lov og myndigheitskrav.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/21.09.2015/Sak 07415 Vedlegg AD si orientering pkt 2 - Oversikt over lov og myndigheitskrav.pdfSak 07415 Vedlegg AD si orientering pkt 2 - Oversikt over lov og myndigheitskrav.pdfpdf117741
Sak 07415 Vedlegg AD si orientering pkt 3 - Oversikt over høyringar til styremøte 21.09.2015.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/21.09.2015/Sak 07415 Vedlegg AD si orientering pkt 3 - Oversikt over høyringar til styremøte 21.09.2015.pdfSak 07415 Vedlegg AD si orientering pkt 3 - Oversikt over høyringar til styremøte 21.09.2015.pdfpdf151533
Sak 07415 Vedlegg AD si orientering pkt 4 - Brev til alle fastlegar juni 2015 - Kopi.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/21.09.2015/Sak 07415 Vedlegg AD si orientering pkt 4 - Brev til alle fastlegar juni 2015 - Kopi.pdfSak 07415 Vedlegg AD si orientering pkt 4 - Brev til alle fastlegar juni 2015 - Kopi.pdfpdf442849
Sak 07415 Vedlegg AD si orientering pkt 6 - Vedrørende tolkning av helseforetakslovens bestemmelser.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/21.09.2015/Sak 07415 Vedlegg AD si orientering pkt 6 - Vedrørende tolkning av helseforetakslovens bestemmelser.pdfSak 07415 Vedlegg AD si orientering pkt 6 - Vedrørende tolkning av helseforetakslovens bestemmelser.pdfpdf418594
Sak 07515 Rapportering frå verksemda per juli 2015.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/21.09.2015/Sak 07515 Rapportering frå verksemda per juli 2015.pdfSak 07515 Rapportering frå verksemda per juli 2015.pdfpdf3946202
Sak 07615 Protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF 9. april 2015.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/21.09.2015/Sak 07615 Protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF 9. april 2015.pdfSak 07615 Protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF 9. april 2015.pdfpdf142167
Sak 07615 Vedlegg 1 - Protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF 9. april 2015.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/21.09.2015/Sak 07615 Vedlegg 1 - Protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF 9. april 2015.PDFSak 07615 Vedlegg 1 - Protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF 9. april 2015.PDFpdf2557890
Sak 07715 Protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF 1. juni 2015.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/21.09.2015/Sak 07715 Protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF 1. juni 2015.pdfSak 07715 Protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF 1. juni 2015.pdfpdf127814
Sak 07715 Vedlegg 1 - Protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF 1. juni 2015 (2).pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/21.09.2015/Sak 07715 Vedlegg 1 - Protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF 1. juni 2015 (2).pdfSak 07715 Vedlegg 1 - Protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF 1. juni 2015 (2).pdfpdf3701326
Sak 07815 Møteplan og årsplan for styret i Helse Vest 2016.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/21.09.2015/Sak 07815 Møteplan og årsplan for styret i Helse Vest 2016.pdfSak 07815 Møteplan og årsplan for styret i Helse Vest 2016.pdfpdf135845
Sak 07815 Vedlegg 1 - Årsplan 2016.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/21.09.2015/Sak 07815 Vedlegg 1 - Årsplan 2016.pdfSak 07815 Vedlegg 1 - Årsplan 2016.pdfpdf21195
Sak 07815 Vedlegg 2 - Årshjul for 2016 oppdatert.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/21.09.2015/Sak 07815 Vedlegg 2 - Årshjul for 2016 oppdatert.pdfSak 07815 Vedlegg 2 - Årshjul for 2016 oppdatert.pdfpdf86118
Sak 07915 Tilleggsdokument til oppdragsdokumentet for 2015.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/21.09.2015/Sak 07915 Tilleggsdokument til oppdragsdokumentet for 2015.pdfSak 07915 Tilleggsdokument til oppdragsdokumentet for 2015.pdfpdf187903
Sak 07915 Vedlegg 1 - Oppdragsdokument 2015 - tilleggsdokument 30.06.2015.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/21.09.2015/Sak 07915 Vedlegg 1 - Oppdragsdokument 2015 - tilleggsdokument 30.06.2015.pdfSak 07915 Vedlegg 1 - Oppdragsdokument 2015 - tilleggsdokument 30.06.2015.pdfpdf2734111
Sak 08015 Prosess og føringar for val av nye styre i HF-a.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/21.09.2015/Sak 08015 Prosess og føringar for val av nye styre i HF-a.pdfSak 08015 Prosess og føringar for val av nye styre i HF-a.pdfpdf170249
Sak 08115 Barne- og ungdomssjukehuset i Helse Bergen HF, trinn 2 - forprosjekt.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/21.09.2015/Sak 08115 Barne- og ungdomssjukehuset i Helse Bergen HF, trinn 2 - forprosjekt.pdfSak 08115 Barne- og ungdomssjukehuset i Helse Bergen HF, trinn 2 - forprosjekt.pdfpdf199062
Sak 08215 Auka pensjonskostnad 2015.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/21.09.2015/Sak 08215 Auka pensjonskostnad 2015.pdfSak 08215 Auka pensjonskostnad 2015.pdfpdf164362
Sak 08315 Regional helseberedskapsplan Helse Vest, 2016-2018.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/21.09.2015/Sak 08315 Regional helseberedskapsplan Helse Vest, 2016-2018.pdfSak 08315 Regional helseberedskapsplan Helse Vest, 2016-2018.pdfpdf165325
Sak 08315 Vedlegg 1 - Regional helseberedskapsplan for Helse Vest, 2016-2018.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/21.09.2015/Sak 08315 Vedlegg 1 - Regional helseberedskapsplan for Helse Vest, 2016-2018.pdfSak 08315 Vedlegg 1 - Regional helseberedskapsplan for Helse Vest, 2016-2018.pdfpdf715617
Sak 08315 Vedlegg 2 - Vedlegg til Regional helseberedskapsplan for Helse Vest, 2016-2018.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/21.09.2015/Sak 08315 Vedlegg 2 - Vedlegg til Regional helseberedskapsplan for Helse Vest, 2016-2018.pdfSak 08315 Vedlegg 2 - Vedlegg til Regional helseberedskapsplan for Helse Vest, 2016-2018.pdfpdf979379
Sak 08315 Vedlegg 3 - Oversikt over høyringsuttalar.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/21.09.2015/Sak 08315 Vedlegg 3 - Oversikt over høyringsuttalar.pdfSak 08315 Vedlegg 3 - Oversikt over høyringsuttalar.pdfpdf88937
Sak 08415 Høyring - innføring av fritt rehabiliteringsval.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/21.09.2015/Sak 08415 Høyring - innføring av fritt rehabiliteringsval.pdfSak 08415 Høyring - innføring av fritt rehabiliteringsval.pdfpdf156124
Sak 08515 Internrevisjonsrapport om bierverv.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/21.09.2015/Sak 08515 Internrevisjonsrapport om bierverv.pdfSak 08515 Internrevisjonsrapport om bierverv.pdfpdf125101
Sak 08515 Vedlegg 1 - Internrevisjonsrapport om bierverv.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/21.09.2015/Sak 08515 Vedlegg 1 - Internrevisjonsrapport om bierverv.PDFSak 08515 Vedlegg 1 - Internrevisjonsrapport om bierverv.PDFpdf1146347
Sak 08615 Internrevisjon bierverv - administrasjonen si oppfølging.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/21.09.2015/Sak 08615 Internrevisjon bierverv - administrasjonen si oppfølging.pdfSak 08615 Internrevisjon bierverv - administrasjonen si oppfølging.pdfpdf208923
Sak 08715 Internrevisjonsrapport om innkjøp.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/21.09.2015/Sak 08715 Internrevisjonsrapport om innkjøp.pdfSak 08715 Internrevisjonsrapport om innkjøp.pdfpdf140747
Sak 08715 Vedlegg 1 - Internrevisjonsrapport om innkjøp.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/21.09.2015/Sak 08715 Vedlegg 1 - Internrevisjonsrapport om innkjøp.PDFSak 08715 Vedlegg 1 - Internrevisjonsrapport om innkjøp.PDFpdf1120235
Sak 08815 Internrevisjonen Innkjøp - administrasjonen si oppfølging.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/21.09.2015/Sak 08815 Internrevisjonen Innkjøp - administrasjonen si oppfølging.pdfSak 08815 Internrevisjonen Innkjøp - administrasjonen si oppfølging.pdfpdf155712
Sak 08815 Vedlegg 1 - Internrevisjonen Innkjøp - Handlingsplan.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/21.09.2015/Sak 08815 Vedlegg 1 - Internrevisjonen Innkjøp - Handlingsplan.pdfSak 08815 Vedlegg 1 - Internrevisjonen Innkjøp - Handlingsplan.pdfpdf87801
Sak 08915 Mobildekning i tunnelar.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/21.09.2015/Sak 08915 Mobildekning i tunnelar.pdfSak 08915 Mobildekning i tunnelar.pdfpdf107720
Sak 08915 Vedlegg 1 - Tunneloversyn med Nødnett Helse Vest DNK 18082015.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/21.09.2015/Sak 08915 Vedlegg 1 - Tunneloversyn med Nødnett Helse Vest DNK 18082015.pdfSak 08915 Vedlegg 1 - Tunneloversyn med Nødnett Helse Vest DNK 18082015.pdfpdf86857
Sak 09015 Halvårleg rapportering på krav i føretaksprotokoll og oppdragsdokument pr 30. juni 2015.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/21.09.2015/Sak 09015 Halvårleg rapportering på krav i føretaksprotokoll og oppdragsdokument pr 30. juni 2015.pdfSak 09015 Halvårleg rapportering på krav i føretaksprotokoll og oppdragsdokument pr 30. juni 2015.pdfpdf118865
Sak 09015 Vedlegg 1 - Matrise halvårleg rapportering 2015.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/21.09.2015/Sak 09015 Vedlegg 1 - Matrise halvårleg rapportering 2015.pdfSak 09015 Vedlegg 1 - Matrise halvårleg rapportering 2015.pdfpdf481678
Sak 09115 Statens eierberetning 2014.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/21.09.2015/Sak 09115 Statens eierberetning 2014.pdfSak 09115 Statens eierberetning 2014.pdfpdf122988
Sak 09115 Vedlegg 1 - Statens eierberetning-2014.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/21.09.2015/Sak 09115 Vedlegg 1 - Statens eierberetning-2014.pdfSak 09115 Vedlegg 1 - Statens eierberetning-2014.pdfpdf10832238
Sak 09215 Tilskotsforvalting hos private ideelle institusjonar.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/21.09.2015/Sak 09215 Tilskotsforvalting hos private ideelle institusjonar.pdfSak 09215 Tilskotsforvalting hos private ideelle institusjonar.pdfpdf143504
Sak 09315 Vedlegg 1 - Årsoppsummering 2014 - Beslutningsforum for nye metoder.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/21.09.2015/Sak 09315 Vedlegg 1 - Årsoppsummering 2014 - Beslutningsforum for nye metoder.pdfSak 09315 Vedlegg 1 - Årsoppsummering 2014 - Beslutningsforum for nye metoder.pdfpdf142698
Sak 09315 Årsoppsummering - Beslutningsforum.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/21.09.2015/Sak 09315 Årsoppsummering - Beslutningsforum.pdfSak 09315 Årsoppsummering - Beslutningsforum.pdfpdf155139
Sak 09415 Status for innføring av pakkeforløp for kreft i Helse Vest.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/21.09.2015/Sak 09415 Status for innføring av pakkeforløp for kreft i Helse Vest.pdfSak 09415 Status for innføring av pakkeforløp for kreft i Helse Vest.pdfpdf280624
Sak 09515 Tiltak for å avvikle korridorsenger i helseføretaka.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/21.09.2015/Sak 09515 Tiltak for å avvikle korridorsenger i helseføretaka.pdfSak 09515 Tiltak for å avvikle korridorsenger i helseføretaka.pdfpdf327268
Skriv 00 - Skriv og meldingar forside 210915.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/21.09.2015/Skriv og meldingar/Skriv 00 - Skriv og meldingar forside 210915.pdfSkriv 00 - Skriv og meldingar forside 210915.pdfpdf145564
Skriv 01 - Brev frå Helse Vest RHF til HOD, dagsett 200815 - Rapportering frå verksemda pr juli 2015.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/21.09.2015/Skriv og meldingar/Skriv 01 - Brev frå Helse Vest RHF til HOD, dagsett 200815 - Rapportering frå verksemda pr juli 2015.pdfSkriv 01 - Brev frå Helse Vest RHF til HOD, dagsett 200815 - Rapportering frå verksemda pr juli 2015.pdfpdf3388251
Skriv 02 - Brev frå Helse Vest RHF til HOD og HDIR, dagsett 310815 - Rapport etter evaluering av innsatsen mot Ebola.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/21.09.2015/Skriv og meldingar/Skriv 02 - Brev frå Helse Vest RHF til HOD og HDIR, dagsett 310815 - Rapport etter evaluering av innsatsen mot Ebola.pdfSkriv 02 - Brev frå Helse Vest RHF til HOD og HDIR, dagsett 310815 - Rapport etter evaluering av innsatsen mot Ebola.pdfpdf515239
Skriv 03 - Brev frå Helse Bergen HF til Helse Vest RHF, dagsett 070815 - Sluttrapport - Ebola prosjekt.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/21.09.2015/Skriv og meldingar/Skriv 03 - Brev frå Helse Bergen HF til Helse Vest RHF, dagsett 070815 - Sluttrapport - Ebola prosjekt.pdfSkriv 03 - Brev frå Helse Bergen HF til Helse Vest RHF, dagsett 070815 - Sluttrapport - Ebola prosjekt.pdfpdf401761
Skriv 03 - Vedlegg - Brev frå Helse Bergen HF til Helse Vest RHF, dagsett 070815 - Sluttrapport - Ebola prosjekt.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/21.09.2015/Skriv og meldingar/Skriv 03 - Vedlegg - Brev frå Helse Bergen HF til Helse Vest RHF, dagsett 070815 - Sluttrapport - Ebola prosjekt.pdfSkriv 03 - Vedlegg - Brev frå Helse Bergen HF til Helse Vest RHF, dagsett 070815 - Sluttrapport - Ebola prosjekt.pdfpdf17157539
Skriv 04 - Brev frå Legeforeningen til Helse Vest RHF, dagsett 060815 - Rapport - En legevakt for alle, men ikke for alt.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/21.09.2015/Skriv og meldingar/Skriv 04 - Brev frå Legeforeningen til Helse Vest RHF, dagsett 060815 - Rapport - En legevakt for alle, men ikke for alt.pdfSkriv 04 - Brev frå Legeforeningen til Helse Vest RHF, dagsett 060815 - Rapport - En legevakt for alle, men ikke for alt.pdfpdf2073452


18. juni

Sak 05615 Innkalling til styremøte i Helse Vest RHF 180615.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/18.06.2015/Sak 05615 Innkalling til styremøte i Helse Vest RHF 180615.pdfSak 05615 Innkalling til styremøte i Helse Vest RHF 180615.pdfpdf111368
Sak 05715 PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF 6. MAI 2015.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/18.06.2015/Sak 05715 PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF 6. MAI 2015.pdfSak 05715 PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF 6. MAI 2015.pdfpdf179672
Sak 05815 Administrerande direktør si orientering.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/18.06.2015/Sak 05815 Administrerande direktør si orientering.pdfSak 05815 Administrerande direktør si orientering.pdfpdf100054
Sak 05815 Vedlegg AD si orientering pkt 1 - Rapportering tilsynssaker pr 10. mai 2015.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/18.06.2015/Sak 05815 Vedlegg AD si orientering pkt 1 - Rapportering tilsynssaker pr 10. mai 2015.pdfSak 05815 Vedlegg AD si orientering pkt 1 - Rapportering tilsynssaker pr 10. mai 2015.pdfpdf263865
Sak 05815 Vedlegg AD si orientering pkt 2 - Orientering om nye lov- og myndigheitskrav.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/18.06.2015/Sak 05815 Vedlegg AD si orientering pkt 2 - Orientering om nye lov- og myndigheitskrav.pdfSak 05815 Vedlegg AD si orientering pkt 2 - Orientering om nye lov- og myndigheitskrav.pdfpdf105265
Sak 05815 Vedlegg AD si orientering pkt 3 - Oversikt over høyringar 18.06.2015.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/18.06.2015/Sak 05815 Vedlegg AD si orientering pkt 3 - Oversikt over høyringar 18.06.2015.pdfSak 05815 Vedlegg AD si orientering pkt 3 - Oversikt over høyringar 18.06.2015.pdfpdf154524
Sak 05915 Rapportering frå verksemda per april 2015.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/18.06.2015/Sak 05915 Rapportering frå verksemda per april 2015.pdfSak 05915 Rapportering frå verksemda per april 2015.pdfpdf3610125
Sak 06015 Førebels inntektsfordeling og resultatkrav 2016.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/18.06.2015/Sak 06015 Førebels inntektsfordeling og resultatkrav 2016.pdfSak 06015 Førebels inntektsfordeling og resultatkrav 2016.pdfpdf239148
Sak 06115 Langtidsbudsjett 2016-2020.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/18.06.2015/Sak 06115 Langtidsbudsjett 2016-2020.pdfSak 06115 Langtidsbudsjett 2016-2020.pdfpdf462642
Sak 06215 Lån til Helse Bergen.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/18.06.2015/Sak 06215 Lån til Helse Bergen.pdfSak 06215 Lån til Helse Bergen.pdfpdf122410
Sak 06315 Lån til Helse Vest IKT.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/18.06.2015/Sak 06315 Lån til Helse Vest IKT.pdfSak 06315 Lån til Helse Vest IKT.pdfpdf126851
Sak 06415 Forprosjekt Bygg Aust i Helse Førde HF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/18.06.2015/Sak 06415 Forprosjekt Bygg Aust i Helse Førde HF.pdfSak 06415 Forprosjekt Bygg Aust i Helse Førde HF.pdfpdf149176
Sak 06415 Vedlegg 1 - 039-2015 A Bygg Aust - forprosjektrapport_20150519.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/18.06.2015/Sak 06415 Vedlegg 1 - 039-2015 A Bygg Aust - forprosjektrapport_20150519.pdfSak 06415 Vedlegg 1 - 039-2015 A Bygg Aust - forprosjektrapport_20150519.pdfpdf590495
Sak 06415 Vedlegg 2 - 039-2015 A Vedlegg 10.1 Tekniske utgreiingar - Bygg Aust - forprosjekt.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/18.06.2015/Sak 06415 Vedlegg 2 - 039-2015 A Vedlegg 10.1 Tekniske utgreiingar - Bygg Aust - forprosjekt.pdfSak 06415 Vedlegg 2 - 039-2015 A Vedlegg 10.1 Tekniske utgreiingar - Bygg Aust - forprosjekt.pdfpdf3714345
Sak 06415 Vedlegg 3 - 039-2015 A Vedlegg 10.2 - skisser og teikningar - Bygg Aust - forprosjek.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/18.06.2015/Sak 06415 Vedlegg 3 - 039-2015 A Vedlegg 10.2 - skisser og teikningar - Bygg Aust - forprosjek.pdfSak 06415 Vedlegg 3 - 039-2015 A Vedlegg 10.2 - skisser og teikningar - Bygg Aust - forprosjek.pdfpdf10183620
Sak 06415 Vedlegg 4 - 039-2015 A Vedlegg 10.3 Hovudframdriftsplan Bygg Aust.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/18.06.2015/Sak 06415 Vedlegg 4 - 039-2015 A Vedlegg 10.3 Hovudframdriftsplan Bygg Aust.pdfSak 06415 Vedlegg 4 - 039-2015 A Vedlegg 10.3 Hovudframdriftsplan Bygg Aust.pdfpdf96530
Sak 06415 Vedlegg 5 - 039-2015 A Vedlegg 10.4 Leigekontrakt SYS IKL HF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/18.06.2015/Sak 06415 Vedlegg 5 - 039-2015 A Vedlegg 10.4 Leigekontrakt SYS IKL HF.pdfSak 06415 Vedlegg 5 - 039-2015 A Vedlegg 10.4 Leigekontrakt SYS IKL HF.pdfpdf94102
Sak 06515 Val av styremedlemmer til styra i helseføretaka - oppnemning av arbeidsutval og prosess.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/18.06.2015/Sak 06515 Val av styremedlemmer til styra i helseføretaka - oppnemning av arbeidsutval og prosess.pdfSak 06515 Val av styremedlemmer til styra i helseføretaka - oppnemning av arbeidsutval og prosess.pdfpdf195576
Sak 06615 Spørsmål om ny helikopterbase i Helse Fonna HF - innspel til ny kontraktsrunde for helikoptertenester.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/18.06.2015/Sak 06615 Spørsmål om ny helikopterbase i Helse Fonna HF - innspel til ny kontraktsrunde for helikoptertenester.pdfSak 06615 Spørsmål om ny helikopterbase i Helse Fonna HF - innspel til ny kontraktsrunde for helikoptertenester.pdfpdf295323
Sak 06715 Alle møter - behov for styrking av budsjett for 2015.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/18.06.2015/Sak 06715 Alle møter - behov for styrking av budsjett for 2015.pdfSak 06715 Alle møter - behov for styrking av budsjett for 2015.pdfpdf158957
Sak 06815 Tertialrapportering 3 tertial 2014.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/18.06.2015/Sak 06815 Tertialrapportering 3 tertial 2014.pdfSak 06815 Tertialrapportering 3 tertial 2014.pdfpdf2138561
Skriv 00 - Forside 180615.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/18.06.2015/Skriv og meldingar/Skriv 00 - Forside 180615.pdfSkriv 00 - Forside 180615.pdfpdf154610
Skriv 01 - Brev frå Helse Vest RHF til HOD, dagsett 300415 - Rapportering pr. mars 2015.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/18.06.2015/Skriv og meldingar/Skriv 01 - Brev frå Helse Vest RHF til HOD, dagsett 300415 - Rapportering pr. mars 2015.pdfSkriv 01 - Brev frå Helse Vest RHF til HOD, dagsett 300415 - Rapportering pr. mars 2015.pdfpdf3817398
Skriv 02 - Brev frå Konstali Helsenor AS til Helse Vest RHF, dagsett 200515 - Hvem tar ansvaret.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/18.06.2015/Skriv og meldingar/Skriv 02 - Brev frå Konstali Helsenor AS til Helse Vest RHF, dagsett 200515 - Hvem tar ansvaret.pdfSkriv 02 - Brev frå Konstali Helsenor AS til Helse Vest RHF, dagsett 200515 - Hvem tar ansvaret.pdfpdf230905
Skriv 03 - Brev frå Helse Vest RHF til Konstali Helsenor AS, dagsett 010615 - Svar på henvendelse vedrørende ansvar.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/18.06.2015/Skriv og meldingar/Skriv 03 - Brev frå Helse Vest RHF til Konstali Helsenor AS, dagsett 010615 - Svar på henvendelse vedrørende ansvar.pdfSkriv 03 - Brev frå Helse Vest RHF til Konstali Helsenor AS, dagsett 010615 - Svar på henvendelse vedrørende ansvar.pdfpdf116169
Skriv 04 - Brev frå Vindafjord kommune til Helse Vest RHF, dagsett 120515 – Nytt ambulansehelikopter.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/18.06.2015/Skriv og meldingar/Skriv 04 - Brev frå Vindafjord kommune til Helse Vest RHF, dagsett 120515 – Nytt ambulansehelikopter.pdfSkriv 04 - Brev frå Vindafjord kommune til Helse Vest RHF, dagsett 120515 – Nytt ambulansehelikopter.pdfpdf49819
Skriv 05 - E-post frå Helse Vest RHF til Vindafjord kommune, dagsett 130515 – bekreftelse av mottatt e-post.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/18.06.2015/Skriv og meldingar/Skriv 05 - E-post frå Helse Vest RHF til Vindafjord kommune, dagsett 130515 – bekreftelse av mottatt e-post.pdfSkriv 05 - E-post frå Helse Vest RHF til Vindafjord kommune, dagsett 130515 – bekreftelse av mottatt e-post.pdfpdf11061
Skriv 06 - Brev frå Sauda kommune til Helse Vest RHF, dagsett 210515 – Nytt ambulansehelikopter.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/18.06.2015/Skriv og meldingar/Skriv 06 - Brev frå Sauda kommune til Helse Vest RHF, dagsett 210515 – Nytt ambulansehelikopter.pdfSkriv 06 - Brev frå Sauda kommune til Helse Vest RHF, dagsett 210515 – Nytt ambulansehelikopter.pdfpdf55368
Skriv 07 - E-post frå Helse Vest RHF til Sauda kommune, dagsett 020615 – bekreftelse av mottatt e-post.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/18.06.2015/Skriv og meldingar/Skriv 07 - E-post frå Helse Vest RHF til Sauda kommune, dagsett 020615 – bekreftelse av mottatt e-post.pdfSkriv 07 - E-post frå Helse Vest RHF til Sauda kommune, dagsett 020615 – bekreftelse av mottatt e-post.pdfpdf11019
Skriv 08 - Brev frå Helse Fonna HF til Helse Vest RHF, dagsett 040515 – Ambulansehelikopter i Helse Fonna HF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/18.06.2015/Skriv og meldingar/Skriv 08 - Brev frå Helse Fonna HF til Helse Vest RHF, dagsett 040515 – Ambulansehelikopter i Helse Fonna HF.pdfSkriv 08 - Brev frå Helse Fonna HF til Helse Vest RHF, dagsett 040515 – Ambulansehelikopter i Helse Fonna HF.pdfpdf90199
Skriv 09 - Brev frå Helsetilsynet til Helse Vest RHF, dagsett 130415 – Oversendelse av sak.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/18.06.2015/Skriv og meldingar/Skriv 09 - Brev frå Helsetilsynet til Helse Vest RHF, dagsett 130415 – Oversendelse av sak.pdfSkriv 09 - Brev frå Helsetilsynet til Helse Vest RHF, dagsett 130415 – Oversendelse av sak.pdfpdf48321
Skriv 10 - Brev frå Helse Stavanger HF til Helse Vest RHF, dagsett 180515 – ambulansetjenesten i Lund og Sokndal.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/18.06.2015/Skriv og meldingar/Skriv 10 - Brev frå Helse Stavanger HF til Helse Vest RHF, dagsett 180515 – ambulansetjenesten i Lund og Sokndal.pdfSkriv 10 - Brev frå Helse Stavanger HF til Helse Vest RHF, dagsett 180515 – ambulansetjenesten i Lund og Sokndal.pdfpdf359547
Skriv 11 - Brev frå Helse Vest RHF til Datatilsynet, dagsett 220515 - Brevkontroll med helseforetak i Helseregion Vest.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/18.06.2015/Skriv og meldingar/Skriv 11 - Brev frå Helse Vest RHF til Datatilsynet, dagsett 220515 - Brevkontroll med helseforetak i Helseregion Vest.pdfSkriv 11 - Brev frå Helse Vest RHF til Datatilsynet, dagsett 220515 - Brevkontroll med helseforetak i Helseregion Vest.pdfpdf627293
Skriv 12 - Rapport - Med blikk for betre folkehelse - Helsetilsynet.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/18.06.2015/Skriv og meldingar/Skriv 12 - Rapport - Med blikk for betre folkehelse - Helsetilsynet.pdfSkriv 12 - Rapport - Med blikk for betre folkehelse - Helsetilsynet.pdfpdf349445
Skriv 13 - Møtereferat RBU 160315.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/18.06.2015/Skriv og meldingar/Skriv 13 - Møtereferat RBU 160315.pdfSkriv 13 - Møtereferat RBU 160315.pdfpdf239212
Skriv 14 - Møtereferat RBU 290415.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/18.06.2015/Skriv og meldingar/Skriv 14 - Møtereferat RBU 290415.pdfSkriv 14 - Møtereferat RBU 290415.pdfpdf270904


6. mai

Sak 04315 Innkalling til styremøte i Helse Vest RHF 060515.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/06.05.2015/Sak 04315 Innkalling til styremøte i Helse Vest RHF 060515.pdfSak 04315 Innkalling til styremøte i Helse Vest RHF 060515.pdfpdf113530
Sak 04415 PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF 7. APRIL 2015.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/06.05.2015/Sak 04415 PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF 7. APRIL 2015.pdfSak 04415 PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF 7. APRIL 2015.pdfpdf208828
Sak 04515 Årsmelding frå pasient- og brukaromboda i Helse Vest.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/06.05.2015/Sak 04515 Årsmelding frå pasient- og brukaromboda i Helse Vest.pdfSak 04515 Årsmelding frå pasient- og brukaromboda i Helse Vest.pdfpdf146287
Sak 04515 Vedlegg 1 - Årsmelding Pasient- og brukarombodet 2014 - Hordaland.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/06.05.2015/Sak 04515 Vedlegg 1 - Årsmelding Pasient- og brukarombodet 2014 - Hordaland.pdfSak 04515 Vedlegg 1 - Årsmelding Pasient- og brukarombodet 2014 - Hordaland.pdfpdf1127102
Sak 04515 Vedlegg 2 - Årsmelding Pasient-og brukarombodet 2014 - Rogaland.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/06.05.2015/Sak 04515 Vedlegg 2 - Årsmelding Pasient-og brukarombodet 2014 - Rogaland.pdfSak 04515 Vedlegg 2 - Årsmelding Pasient-og brukarombodet 2014 - Rogaland.pdfpdf150316
Sak 04515 Vedlegg 3 - Årsmelding Pasient- og brukarombodet 2014 - Sogn og Fjordane.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/06.05.2015/Sak 04515 Vedlegg 3 - Årsmelding Pasient- og brukarombodet 2014 - Sogn og Fjordane.pdfSak 04515 Vedlegg 3 - Årsmelding Pasient- og brukarombodet 2014 - Sogn og Fjordane.pdfpdf1111120
Sak 04615 Administrerande direktør si orientering.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/06.05.2015/Sak 04615 Administrerande direktør si orientering.pdfSak 04615 Administrerande direktør si orientering.pdfpdf97952
Sak 04615 Vedlegg AD si orientering pkt 1 - Rapportering tilsynssaker per 10. april 2015.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/06.05.2015/Sak 04615 Vedlegg AD si orientering pkt 1 - Rapportering tilsynssaker per 10. april 2015.pdfSak 04615 Vedlegg AD si orientering pkt 1 - Rapportering tilsynssaker per 10. april 2015.pdfpdf266765
Sak 04615 Vedlegg AD si orientering pkt 2 - Orientering om relevante lover, forskrifter og myndigheitskrav.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/06.05.2015/Sak 04615 Vedlegg AD si orientering pkt 2 - Orientering om relevante lover, forskrifter og myndigheitskrav.pdfSak 04615 Vedlegg AD si orientering pkt 2 - Orientering om relevante lover, forskrifter og myndigheitskrav.pdfpdf104649
Sak 04615 Vedlegg AD si orientering pkt 3 - Oversikt over aktuelle høringar.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/06.05.2015/Sak 04615 Vedlegg AD si orientering pkt 3 - Oversikt over aktuelle høringar.pdfSak 04615 Vedlegg AD si orientering pkt 3 - Oversikt over aktuelle høringar.pdfpdf117982
Sak 04715 Rapportering frå verksemda per mars 2015.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/06.05.2015/Sak 04715 Rapportering frå verksemda per mars 2015.pdfSak 04715 Rapportering frå verksemda per mars 2015.pdfpdf2952128
Sak 04815 HMS strategi i Helse Vest.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/06.05.2015/Sak 04815 HMS strategi i Helse Vest.pdfSak 04815 HMS strategi i Helse Vest.pdfpdf355298
Sak 04915 Finansiering av forsking i Helse Vest.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/06.05.2015/Sak 04915 Finansiering av forsking i Helse Vest.pdfSak 04915 Finansiering av forsking i Helse Vest.pdfpdf222090
Sak 05015 Internrevisjonsrapport om internkontroll i private rehabiliteringsinstitusjonar.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/06.05.2015/Sak 05015 Internrevisjonsrapport om internkontroll i private rehabiliteringsinstitusjonar.pdfSak 05015 Internrevisjonsrapport om internkontroll i private rehabiliteringsinstitusjonar.pdfpdf144031
Sak 05015 Vedlegg 1 - Internrevisjonsrapport om internkontroll i private rehabiliteringsinstitusjonar.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/06.05.2015/Sak 05015 Vedlegg 1 - Internrevisjonsrapport om internkontroll i private rehabiliteringsinstitusjonar.PDFSak 05015 Vedlegg 1 - Internrevisjonsrapport om internkontroll i private rehabiliteringsinstitusjonar.PDFpdf591354
Sak 05115 Helse Vest si oppfølging av internrevisjonsrapport om internkontroll i private rehabiliteringsinstitusjonar.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/06.05.2015/Sak 05115 Helse Vest si oppfølging av internrevisjonsrapport om internkontroll i private rehabiliteringsinstitusjonar.pdfSak 05115 Helse Vest si oppfølging av internrevisjonsrapport om internkontroll i private rehabiliteringsinstitusjonar.pdfpdf141773
Sak 05215 Protokoll frå møte i revisjonsutvalet 12.02.2015.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/06.05.2015/Sak 05215 Protokoll frå møte i revisjonsutvalet 12.02.2015.pdfSak 05215 Protokoll frå møte i revisjonsutvalet 12.02.2015.pdfpdf135097
Sak 05215 Vedlegg 1 - Protokoll frå møte i revisjonsutvalet 12.02.2015.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/06.05.2015/Sak 05215 Vedlegg 1 - Protokoll frå møte i revisjonsutvalet 12.02.2015.PDFSak 05215 Vedlegg 1 - Protokoll frå møte i revisjonsutvalet 12.02.2015.PDFpdf29769
Sak 05315 Fagleg rapportering 2014.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/06.05.2015/Sak 05315 Fagleg rapportering 2014.pdfSak 05315 Fagleg rapportering 2014.pdfpdf190209
Sak 05315 Vedlegg 1 - Rapport Fagleg rapportering 2014.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/06.05.2015/Sak 05315 Vedlegg 1 - Rapport Fagleg rapportering 2014.pdfSak 05315 Vedlegg 1 - Rapport Fagleg rapportering 2014.pdfpdf2143480
Sak 05415 Forskning og innovasjon til pasientens beste.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/06.05.2015/Sak 05415 Forskning og innovasjon til pasientens beste.pdfSak 05415 Forskning og innovasjon til pasientens beste.pdfpdf259195
Sak 05415 Vedlegg 1 - Nasjonal rapport frå spesialisthelsetenesta 2014.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/06.05.2015/Sak 05415 Vedlegg 1 - Nasjonal rapport frå spesialisthelsetenesta 2014.pdfSak 05415 Vedlegg 1 - Nasjonal rapport frå spesialisthelsetenesta 2014.pdfpdf3336973
Skriv 00 - Forside Skriv og meldingar 060515 OFF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/06.05.2015/Skriv og meldingar/Skriv 00 - Forside Skriv og meldingar 060515 OFF.pdfSkriv 00 - Forside Skriv og meldingar 060515 OFF.pdfpdf153881
Skriv 01 - Brev frå Helse Vest RHF til HOD - Rapportering pr. februar 2015.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/06.05.2015/Skriv og meldingar/Skriv 01 - Brev frå Helse Vest RHF til HOD - Rapportering pr. februar 2015.pdfSkriv 01 - Brev frå Helse Vest RHF til HOD - Rapportering pr. februar 2015.pdfpdf3380459
Skriv 02 - E-post frå Norges Kvinne- og familieforbund Sogn og fjordane krins til Helse Vest RHF - Uttale frå krinsårsmøte.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/06.05.2015/Skriv og meldingar/Skriv 02 - E-post frå Norges Kvinne- og familieforbund Sogn og fjordane krins til Helse Vest RHF - Uttale frå krinsårsmøte.pdfSkriv 02 - E-post frå Norges Kvinne- og familieforbund Sogn og fjordane krins til Helse Vest RHF - Uttale frå krinsårsmøte.pdfpdf67623
Skriv 03 - E-post frå Helse Vest RHF - stadfesting på mottatt e-post.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/06.05.2015/Skriv og meldingar/Skriv 03 - E-post frå Helse Vest RHF - stadfesting på mottatt e-post.pdfSkriv 03 - E-post frå Helse Vest RHF - stadfesting på mottatt e-post.pdfpdf85857
Skriv 04 - E-post frå Landsforeningen for hjerte - og lungesyke - Bevar akuttmedisinsk naudsentral i Sogn og Fjordane.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/06.05.2015/Skriv og meldingar/Skriv 04 - E-post frå Landsforeningen for hjerte - og lungesyke - Bevar akuttmedisinsk naudsentral i Sogn og Fjordane.pdfSkriv 04 - E-post frå Landsforeningen for hjerte - og lungesyke - Bevar akuttmedisinsk naudsentral i Sogn og Fjordane.pdfpdf24288
Skriv 05 - E-post frå Helse Vest RHF - stadfesting på mottatt e-post.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/06.05.2015/Skriv og meldingar/Skriv 05 - E-post frå Helse Vest RHF - stadfesting på mottatt e-post.pdfSkriv 05 - E-post frå Helse Vest RHF - stadfesting på mottatt e-post.pdfpdf114700
Skriv 06 - Kopi av brev frå Fylkesmannen i Rogaland til Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus - Avslutning av tilsyn.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/06.05.2015/Skriv og meldingar/Skriv 06 - Kopi av brev frå Fylkesmannen i Rogaland til Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus - Avslutning av tilsyn.pdfSkriv 06 - Kopi av brev frå Fylkesmannen i Rogaland til Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus - Avslutning av tilsyn.pdfpdf99697
Skriv 07 - Brev frå Karmøy kommunestyre til Helse Vest RHF - Nytt ambulansehelikopter.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/06.05.2015/Skriv og meldingar/Skriv 07 - Brev frå Karmøy kommunestyre til Helse Vest RHF - Nytt ambulansehelikopter.pdfSkriv 07 - Brev frå Karmøy kommunestyre til Helse Vest RHF - Nytt ambulansehelikopter.pdfpdf44120
Skriv 08 - E-post frå Helse Vest RHF til Karmøy kommunestyre - Stadfesting på mottatt e-post.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/06.05.2015/Skriv og meldingar/Skriv 08 - E-post frå Helse Vest RHF til Karmøy kommunestyre - Stadfesting på mottatt e-post.pdfSkriv 08 - E-post frå Helse Vest RHF til Karmøy kommunestyre - Stadfesting på mottatt e-post.pdfpdf69915
Skriv 09 - Møtereferat fra RBU, dagsett 250215.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/06.05.2015/Skriv og meldingar/Skriv 09 - Møtereferat fra RBU, dagsett 250215.pdfSkriv 09 - Møtereferat fra RBU, dagsett 250215.pdfpdf369036
Skriv 10 - Kopi av brev - Brevkontroll med Helse Førde HF - Felles pasientdatabase i Helse Vest.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/06.05.2015/Skriv og meldingar/Skriv 10 - Kopi av brev - Brevkontroll med Helse Førde HF - Felles pasientdatabase i Helse Vest.pdfSkriv 10 - Kopi av brev - Brevkontroll med Helse Førde HF - Felles pasientdatabase i Helse Vest.pdfpdf313128
Skriv 12 - E-post frå Konstali Helsenor til styreleder, dagsett 290415 - Styreleders tilsynsansvar.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/06.05.2015/Skriv og meldingar/Skriv 12 - E-post frå Konstali Helsenor til styreleder, dagsett 290415 - Styreleders tilsynsansvar.pdfSkriv 12 - E-post frå Konstali Helsenor til styreleder, dagsett 290415 - Styreleders tilsynsansvar.pdfpdf108770
Skriv 13 - Brev frå Helse Vest RHF til Konstali Helsenor, dagsett 040515 - Svar på styreleders tilsynansvar.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/06.05.2015/Skriv og meldingar/Skriv 13 - Brev frå Helse Vest RHF til Konstali Helsenor, dagsett 040515 - Svar på styreleders tilsynansvar.pdfSkriv 13 - Brev frå Helse Vest RHF til Konstali Helsenor, dagsett 040515 - Svar på styreleders tilsynansvar.pdfpdf110134
Skriv 14 - E-post frå Konstali Helsenor til styrets medlemmer, dagsett 050515 - Styrets ansvar.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/06.05.2015/Skriv og meldingar/Skriv 14 - E-post frå Konstali Helsenor til styrets medlemmer, dagsett 050515 - Styrets ansvar.pdfSkriv 14 - E-post frå Konstali Helsenor til styrets medlemmer, dagsett 050515 - Styrets ansvar.pdfpdf113679
Skriv 14 - Vedlegg 1 - E-post frå Konstali Helsenor til styrets medlemmer, dagsett 050515 - Styrets ansvar.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/06.05.2015/Skriv og meldingar/Skriv 14 - Vedlegg 1 - E-post frå Konstali Helsenor til styrets medlemmer, dagsett 050515 - Styrets ansvar.pdfSkriv 14 - Vedlegg 1 - E-post frå Konstali Helsenor til styrets medlemmer, dagsett 050515 - Styrets ansvar.pdfpdf185540
Skriv 14 - Vedlegg 2 - E-post frå Konstali Helsenor til styrets medlemmer, dagsett 050515 - Styrets ansvar.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/06.05.2015/Skriv og meldingar/Skriv 14 - Vedlegg 2 - E-post frå Konstali Helsenor til styrets medlemmer, dagsett 050515 - Styrets ansvar.pdfSkriv 14 - Vedlegg 2 - E-post frå Konstali Helsenor til styrets medlemmer, dagsett 050515 - Styrets ansvar.pdfpdf25824
Skriv 15 - E-post frå Helse Vest RHF til Konstali Helsenor, dagsett 060515 - Bekreftelse på mottatt e-post.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/06.05.2015/Skriv og meldingar/Skriv 15 - E-post frå Helse Vest RHF til Konstali Helsenor, dagsett 060515 - Bekreftelse på mottatt e-post.pdfSkriv 15 - E-post frå Helse Vest RHF til Konstali Helsenor, dagsett 060515 - Bekreftelse på mottatt e-post.pdfpdf141368


7. april

Sak 03315 Innkalling til styremøte i Helse Vest RHF 070415.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/07.04.2015/Sak 03315 Innkalling til styremøte i Helse Vest RHF 070415.pdfSak 03315 Innkalling til styremøte i Helse Vest RHF 070415.pdfpdf112096
Sak 03415 PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF 3. MARS 2015.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/07.04.2015/Sak 03415 PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF 3. MARS 2015.pdfSak 03415 PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF 3. MARS 2015.pdfpdf223267
Sak 03515 Administrerande direktør si orientering.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/07.04.2015/Sak 03515 Administrerande direktør si orientering.pdfSak 03515 Administrerande direktør si orientering.pdfpdf98176
Sak 03515 Vedlegg AD si orientering pkt 1 - Tilsynsrapportering per 10. mars 2015.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/07.04.2015/Sak 03515 Vedlegg AD si orientering pkt 1 - Tilsynsrapportering per 10. mars 2015.pdfSak 03515 Vedlegg AD si orientering pkt 1 - Tilsynsrapportering per 10. mars 2015.pdfpdf248263
Sak 03515 Vedlegg AD si orientering pkt 3 - Oversikt over høyringar.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/07.04.2015/Sak 03515 Vedlegg AD si orientering pkt 3 - Oversikt over høyringar.pdfSak 03515 Vedlegg AD si orientering pkt 3 - Oversikt over høyringar.pdfpdf134522
Sak 03515 Vedlegg AD si orientering pkt 4 - Status og erfaringar i arbeidet med samhandlingsreforma.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/07.04.2015/Sak 03515 Vedlegg AD si orientering pkt 4 - Status og erfaringar i arbeidet med samhandlingsreforma.pdfSak 03515 Vedlegg AD si orientering pkt 4 - Status og erfaringar i arbeidet med samhandlingsreforma.pdfpdf149138
Sak 03615 Rapportering frå verksemda per februar 2015.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/07.04.2015/Sak 03615 Rapportering frå verksemda per februar 2015.pdfSak 03615 Rapportering frå verksemda per februar 2015.pdfpdf1906376
Sak 03715 Årsoppgjer 2014.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/07.04.2015/Sak 03715 Årsoppgjer 2014.pdfSak 03715 Årsoppgjer 2014.pdfpdf163533
Sak 03715 Vedlegg 1 - Konsernrekneskap med noter og kontantstraumoppstilling for Helse Vest 2014.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/07.04.2015/Sak 03715 Vedlegg 1 - Konsernrekneskap med noter og kontantstraumoppstilling for Helse Vest 2014.pdfSak 03715 Vedlegg 1 - Konsernrekneskap med noter og kontantstraumoppstilling for Helse Vest 2014.pdfpdf441868
Sak 03715 Vedlegg 2 - Styrets beretning 2014.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/07.04.2015/Sak 03715 Vedlegg 2 - Styrets beretning 2014.pdfSak 03715 Vedlegg 2 - Styrets beretning 2014.pdfpdf213332
Sak 03715 Vedlegg 3 - Brev frå HOD om retningslinjer for leiarlon.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/07.04.2015/Sak 03715 Vedlegg 3 - Brev frå HOD om retningslinjer for leiarlon.pdfSak 03715 Vedlegg 3 - Brev frå HOD om retningslinjer for leiarlon.pdfpdf2313089
Sak 03715 Vedlegg 4 - Revisjon 2014 oppsummering Helse Vest RHF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/07.04.2015/Sak 03715 Vedlegg 4 - Revisjon 2014 oppsummering Helse Vest RHF.pdfSak 03715 Vedlegg 4 - Revisjon 2014 oppsummering Helse Vest RHF.pdfpdf1178097
Sak 03815 Stifting av Helse Vest Innkjøp HF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/07.04.2015/Sak 03815 Stifting av Helse Vest Innkjøp HF.pdfSak 03815 Stifting av Helse Vest Innkjøp HF.pdfpdf170674
Sak 03815 Vedlegg 1 - Stiftelsesprotokoll.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/07.04.2015/Sak 03815 Vedlegg 1 - Stiftelsesprotokoll.pdfSak 03815 Vedlegg 1 - Stiftelsesprotokoll.pdfpdf139363
Sak 03815 Vedlegg 2 - Viljeserklæring frå revisor.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/07.04.2015/Sak 03815 Vedlegg 2 - Viljeserklæring frå revisor.PDFSak 03815 Vedlegg 2 - Viljeserklæring frå revisor.PDFpdf33411
Sak 03915 Status for gjennomføring av modellen Framtidas lokalsjukehus.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/07.04.2015/Sak 03915 Status for gjennomføring av modellen Framtidas lokalsjukehus.pdfSak 03915 Status for gjennomføring av modellen Framtidas lokalsjukehus.pdfpdf260555
Sak 04015 Retningslinjer for brukarmedverknad i helseforsking.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/07.04.2015/Sak 04015 Retningslinjer for brukarmedverknad i helseforsking.pdfSak 04015 Retningslinjer for brukarmedverknad i helseforsking.pdfpdf138890
Sak 04015 Vedlegg 1 - Rapport om Brukermedvirkning i helseforskning i Norge, forslag til retningslinjer og tiltak.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/07.04.2015/Sak 04015 Vedlegg 1 - Rapport om Brukermedvirkning i helseforskning i Norge, forslag til retningslinjer og tiltak.pdfSak 04015 Vedlegg 1 - Rapport om Brukermedvirkning i helseforskning i Norge, forslag til retningslinjer og tiltak.pdfpdf497428
Sak 04015 Vedlegg 2 - Brukermedvirkning i helseforskning i Norge, forslag til retningslinjer og tiltak.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/07.04.2015/Sak 04015 Vedlegg 2 - Brukermedvirkning i helseforskning i Norge, forslag til retningslinjer og tiltak.pdfSak 04015 Vedlegg 2 - Brukermedvirkning i helseforskning i Norge, forslag til retningslinjer og tiltak.pdfpdf339773
Sak 04115 Sal av tomt på Eide ved Karmøy DPS.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/07.04.2015/Sak 04115 Sal av tomt på Eide ved Karmøy DPS.pdfSak 04115 Sal av tomt på Eide ved Karmøy DPS.pdfpdf144425
Sak 04115 Vedlegg 1 - Styresak 10-15, Helse Fonna HF -Sal av tomt på Eide ved Karmøy DPS.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/07.04.2015/Sak 04115 Vedlegg 1 - Styresak 10-15, Helse Fonna HF -Sal av tomt på Eide ved Karmøy DPS.pdfSak 04115 Vedlegg 1 - Styresak 10-15, Helse Fonna HF -Sal av tomt på Eide ved Karmøy DPS.pdfpdf890421
Skriv 00 - Skriv og meldingar forside 070415.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/07.04.2015/Skriv og meldingar/Skriv 00 - Skriv og meldingar forside 070415.pdfSkriv 00 - Skriv og meldingar forside 070415.pdfpdf156640
Skriv 01 - Brev frå Helse Vest RHF til HOD - Rapportering pr. januar 2015.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/07.04.2015/Skriv og meldingar/Skriv 01 - Brev frå Helse Vest RHF til HOD - Rapportering pr. januar 2015.pdfSkriv 01 - Brev frå Helse Vest RHF til HOD - Rapportering pr. januar 2015.pdfpdf3305562
Skriv 02 - Brev frå HOD til Helse Vest RHF – Invitasjon til Helsekonferansen 2015.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/07.04.2015/Skriv og meldingar/Skriv 02 - Brev frå HOD til Helse Vest RHF – Invitasjon til Helsekonferansen 2015.pdfSkriv 02 - Brev frå HOD til Helse Vest RHF – Invitasjon til Helsekonferansen 2015.pdfpdf152032
Skriv 03 - Kopi av brev frå HOD til Helse Stavanger HF – Rutinemessig bagasjegjennomgang i psykiatrisk institusjon.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/07.04.2015/Skriv og meldingar/Skriv 03 - Kopi av brev frå HOD til Helse Stavanger HF – Rutinemessig bagasjegjennomgang i psykiatrisk institusjon.pdfSkriv 03 - Kopi av brev frå HOD til Helse Stavanger HF – Rutinemessig bagasjegjennomgang i psykiatrisk institusjon.pdfpdf78544
Skriv 04 - Brev frå HDIR til Helse Vest RHF – Nasjonale mål og prioriteringer på helse- og omsorgsområdet for 2015.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/07.04.2015/Skriv og meldingar/Skriv 04 - Brev frå HDIR til Helse Vest RHF – Nasjonale mål og prioriteringer på helse- og omsorgsområdet for 2015.pdfSkriv 04 - Brev frå HDIR til Helse Vest RHF – Nasjonale mål og prioriteringer på helse- og omsorgsområdet for 2015.pdfpdf82125
Skriv 04 - Vedlegg - Rundskriv.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/07.04.2015/Skriv og meldingar/Skriv 04 - Vedlegg - Rundskriv.pdfSkriv 04 - Vedlegg - Rundskriv.pdfpdf803597
Skriv 06 - Kopi av brev frå Fylkesmannen i Rogaland til Stavanger HF – Avslutning av tilsyn med LAR Helse Stavanger.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/07.04.2015/Skriv og meldingar/Skriv 06 - Kopi av brev frå Fylkesmannen i Rogaland til Stavanger HF – Avslutning av tilsyn med LAR Helse Stavanger.pdfSkriv 06 - Kopi av brev frå Fylkesmannen i Rogaland til Stavanger HF – Avslutning av tilsyn med LAR Helse Stavanger.pdfpdf83302
Skriv 07 - Kopi av brev frå HOD til Sjukehusaksjonen Nordfjord – Nordfjord sjukehus.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/07.04.2015/Skriv og meldingar/Skriv 07 - Kopi av brev frå HOD til Sjukehusaksjonen Nordfjord – Nordfjord sjukehus.pdfSkriv 07 - Kopi av brev frå HOD til Sjukehusaksjonen Nordfjord – Nordfjord sjukehus.pdfpdf123984
Skriv 08 - Brev frå Helsetilsynet til Helse Vest RHF - Tilsynsmelding 2014.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/07.04.2015/Skriv og meldingar/Skriv 08 - Brev frå Helsetilsynet til Helse Vest RHF - Tilsynsmelding 2014.pdfSkriv 08 - Brev frå Helsetilsynet til Helse Vest RHF - Tilsynsmelding 2014.pdfpdf2301623
Skriv 10 - Brev frå Helsetilsynet til Helse Vest RHF – Oppsummering landsomfattende tilsyn – psykisk helsevern.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/07.04.2015/Skriv og meldingar/Skriv 10 - Brev frå Helsetilsynet til Helse Vest RHF – Oppsummering landsomfattende tilsyn – psykisk helsevern.pdfSkriv 10 - Brev frå Helsetilsynet til Helse Vest RHF – Oppsummering landsomfattende tilsyn – psykisk helsevern.pdfpdf704817
Skriv 12 - Møtereferat frå RBU, dagsett 280115.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/07.04.2015/Skriv og meldingar/Skriv 12 - Møtereferat frå RBU, dagsett 280115.pdfSkriv 12 - Møtereferat frå RBU, dagsett 280115.pdfpdf260103


3. mars

Sak 01815 Innkalling til styremøte i Helse Vest RHF 030315.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/03.03.2015/Sak 01815 Innkalling til styremøte i Helse Vest RHF 030315.pdfSak 01815 Innkalling til styremøte i Helse Vest RHF 030315.pdfpdf111280
Sak 01915 PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF 4. FEBRUAR 2015.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/03.03.2015/Sak 01915 PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF 4. FEBRUAR 2015.pdfSak 01915 PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF 4. FEBRUAR 2015.pdfpdf237860
Sak 02015 Administrerande direktør si orientering.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/03.03.2015/Sak 02015 Administrerande direktør si orientering.pdfSak 02015 Administrerande direktør si orientering.pdfpdf115396
Sak 02015 Vedlegg AD si orientering pkt 1 - Tilsynsrapportering per 10 feb 2015.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/03.03.2015/Sak 02015 Vedlegg AD si orientering pkt 1 - Tilsynsrapportering per 10 feb 2015.pdfSak 02015 Vedlegg AD si orientering pkt 1 - Tilsynsrapportering per 10 feb 2015.pdfpdf235424
Sak 02015 Vedlegg AD si orientering pkt 2 - Oversikt over relevante lover og myndigheitskrav.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/03.03.2015/Sak 02015 Vedlegg AD si orientering pkt 2 - Oversikt over relevante lover og myndigheitskrav.pdfSak 02015 Vedlegg AD si orientering pkt 2 - Oversikt over relevante lover og myndigheitskrav.pdfpdf105885
Sak 02015 Vedlegg AD si orientering pkt 3 - Oversikt over høyringar.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/03.03.2015/Sak 02015 Vedlegg AD si orientering pkt 3 - Oversikt over høyringar.pdfSak 02015 Vedlegg AD si orientering pkt 3 - Oversikt over høyringar.pdfpdf113723
Sak 02015 Vedlegg AD si orientering pkt 4 - Resultatnotat 2014.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/03.03.2015/Sak 02015 Vedlegg AD si orientering pkt 4 - Resultatnotat 2014.pdfSak 02015 Vedlegg AD si orientering pkt 4 - Resultatnotat 2014.pdfpdf513476
Sak 02115 Rapportering frå verksemda per januar 2015.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/03.03.2015/Sak 02115 Rapportering frå verksemda per januar 2015.pdfSak 02115 Rapportering frå verksemda per januar 2015.pdfpdf2405179
Sak 02215 Styringsdokument 2015 til helseføretaka og Helse Vest IKT AS.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/03.03.2015/Sak 02215 Styringsdokument 2015 til helseføretaka og Helse Vest IKT AS.pdfSak 02215 Styringsdokument 2015 til helseføretaka og Helse Vest IKT AS.pdfpdf133606
Sak 02215 Vedlegg 1 - Styringsdokument 2015 Helse Stavanger HF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/03.03.2015/Sak 02215 Vedlegg 1 - Styringsdokument 2015 Helse Stavanger HF.pdfSak 02215 Vedlegg 1 - Styringsdokument 2015 Helse Stavanger HF.pdfpdf402196
Sak 02215 Vedlegg 10 - Vedlegg 1 til styringsdokument til SAV og IKT - Førebels mal for rapportering frå verksemda 2015.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/03.03.2015/Sak 02215 Vedlegg 10 - Vedlegg 1 til styringsdokument til SAV og IKT - Førebels mal for rapportering frå verksemda 2015.pdfSak 02215 Vedlegg 10 - Vedlegg 1 til styringsdokument til SAV og IKT - Førebels mal for rapportering frå verksemda 2015.pdfpdf92652
Sak 02215 Vedlegg 2 - Styringsdokument 2015 Helse Bergen HF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/03.03.2015/Sak 02215 Vedlegg 2 - Styringsdokument 2015 Helse Bergen HF.pdfSak 02215 Vedlegg 2 - Styringsdokument 2015 Helse Bergen HF.pdfpdf402495
Sak 02215 Vedlegg 3 - Styringsdokument 2015 Helse Fonna HF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/03.03.2015/Sak 02215 Vedlegg 3 - Styringsdokument 2015 Helse Fonna HF.pdfSak 02215 Vedlegg 3 - Styringsdokument 2015 Helse Fonna HF.pdfpdf401947
Sak 02215 Vedlegg 4 - Styringsdokument 2015 Helse Førde HF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/03.03.2015/Sak 02215 Vedlegg 4 - Styringsdokument 2015 Helse Førde HF.pdfSak 02215 Vedlegg 4 - Styringsdokument 2015 Helse Førde HF.pdfpdf403015
Sak 02215 Vedlegg 5 - Vedlegg 1 til styringsdokument til HF-a - Utdanning av helsepersonell.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/03.03.2015/Sak 02215 Vedlegg 5 - Vedlegg 1 til styringsdokument til HF-a - Utdanning av helsepersonell.pdfSak 02215 Vedlegg 5 - Vedlegg 1 til styringsdokument til HF-a - Utdanning av helsepersonell.pdfpdf43029
Sak 02215 Vedlegg 6 - Vedlegg 2 til styringsdokument til HF-a - Førebels mal for rapportering frå verksemda 2015.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/03.03.2015/Sak 02215 Vedlegg 6 - Vedlegg 2 til styringsdokument til HF-a - Førebels mal for rapportering frå verksemda 2015.pdfSak 02215 Vedlegg 6 - Vedlegg 2 til styringsdokument til HF-a - Førebels mal for rapportering frå verksemda 2015.pdfpdf92655
Sak 02215 Vedlegg 7 - Vedlegg 3 til styringsdokument til HF-a - Oversikt over særskilte rapporteringskrav.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/03.03.2015/Sak 02215 Vedlegg 7 - Vedlegg 3 til styringsdokument til HF-a - Oversikt over særskilte rapporteringskrav.pdfSak 02215 Vedlegg 7 - Vedlegg 3 til styringsdokument til HF-a - Oversikt over særskilte rapporteringskrav.pdfpdf32579
Sak 02215 Vedlegg 8 - Styringsdokument 2015 Sjukehusapoteka Vest HF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/03.03.2015/Sak 02215 Vedlegg 8 - Styringsdokument 2015 Sjukehusapoteka Vest HF.pdfSak 02215 Vedlegg 8 - Styringsdokument 2015 Sjukehusapoteka Vest HF.pdfpdf251423
Sak 02215 Vedlegg 9 - Styringsdokument 2015 Helse Vest IKT AS.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/03.03.2015/Sak 02215 Vedlegg 9 - Styringsdokument 2015 Helse Vest IKT AS.pdfSak 02215 Vedlegg 9 - Styringsdokument 2015 Helse Vest IKT AS.pdfpdf256673
Sak 02315 Årleg melding for 2014.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/03.03.2015/Sak 02315 Årleg melding for 2014.pdfSak 02315 Årleg melding for 2014.pdfpdf150042
Sak 02315 Vedlegg 1 - Årleg Melding for 2014 Helse Vest RHF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/03.03.2015/Sak 02315 Vedlegg 1 - Årleg Melding for 2014 Helse Vest RHF.pdfSak 02315 Vedlegg 1 - Årleg Melding for 2014 Helse Vest RHF.pdfpdf649401
Sak 02315 Vedlegg 2 - Vedlegg 1 til Årlig melding - Tabellrapportering.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/03.03.2015/Sak 02315 Vedlegg 2 - Vedlegg 1 til Årlig melding - Tabellrapportering.pdfSak 02315 Vedlegg 2 - Vedlegg 1 til Årlig melding - Tabellrapportering.pdfpdf53381
Sak 02315 Vedlegg 3 - Vedlegg 2 til Årlig melding - Årleg melding frå RBU 2014.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/03.03.2015/Sak 02315 Vedlegg 3 - Vedlegg 2 til Årlig melding - Årleg melding frå RBU 2014.pdfSak 02315 Vedlegg 3 - Vedlegg 2 til Årlig melding - Årleg melding frå RBU 2014.pdfpdf94005
Sak 02415 Årleg gjennomgang av styrande dokument for styret i Helse Vest RHF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/03.03.2015/Sak 02415 Årleg gjennomgang av styrande dokument for styret i Helse Vest RHF.pdfSak 02415 Årleg gjennomgang av styrande dokument for styret i Helse Vest RHF.pdfpdf165279
Sak 02415 Vedlegg 1 - Vedtekter for Helse Vest RHF, sist endra 07012015.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/03.03.2015/Sak 02415 Vedlegg 1 - Vedtekter for Helse Vest RHF, sist endra 07012015.pdfSak 02415 Vedlegg 1 - Vedtekter for Helse Vest RHF, sist endra 07012015.pdfpdf30430
Sak 02415 Vedlegg 2 - Styreinstruks for Helse Vest RHF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/03.03.2015/Sak 02415 Vedlegg 2 - Styreinstruks for Helse Vest RHF.pdfSak 02415 Vedlegg 2 - Styreinstruks for Helse Vest RHF.pdfpdf38931
Sak 02415 Vedlegg 3 - Instruks for administrerande direktør i Helse Vest RHF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/03.03.2015/Sak 02415 Vedlegg 3 - Instruks for administrerande direktør i Helse Vest RHF.pdfSak 02415 Vedlegg 3 - Instruks for administrerande direktør i Helse Vest RHF.pdfpdf30119
Sak 02415 Vedlegg 4 - Fullmaktsstruktur i Helse Vest RHF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/03.03.2015/Sak 02415 Vedlegg 4 - Fullmaktsstruktur i Helse Vest RHF.pdfSak 02415 Vedlegg 4 - Fullmaktsstruktur i Helse Vest RHF.pdfpdf49450
Sak 02415 Vedlegg 5 - Rettleiar, Styrearbeid i regionale helseføretak v 2014.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/03.03.2015/Sak 02415 Vedlegg 5 - Rettleiar, Styrearbeid i regionale helseføretak v 2014.pdfSak 02415 Vedlegg 5 - Rettleiar, Styrearbeid i regionale helseføretak v 2014.pdfpdf2319889
Sak 02415 Vedlegg 6 - Etiske Retningslinjer for føretaksgruppa Helse Vest.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/03.03.2015/Sak 02415 Vedlegg 6 - Etiske Retningslinjer for føretaksgruppa Helse Vest.pdfSak 02415 Vedlegg 6 - Etiske Retningslinjer for føretaksgruppa Helse Vest.pdfpdf136060
Sak 02415 Vedlegg 7 - Regjeringa sin eigarpolitikk Meld. St. 27.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/03.03.2015/Sak 02415 Vedlegg 7 - Regjeringa sin eigarpolitikk Meld. St. 27.pdfSak 02415 Vedlegg 7 - Regjeringa sin eigarpolitikk Meld. St. 27.pdfpdf3051757
Sak 02415 Vedlegg 8 - Retningslinjer for lønn og anna godtgjersle for leiande tilsette i føretak.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/03.03.2015/Sak 02415 Vedlegg 8 - Retningslinjer for lønn og anna godtgjersle for leiande tilsette i føretak.pdfSak 02415 Vedlegg 8 - Retningslinjer for lønn og anna godtgjersle for leiande tilsette i føretak.pdfpdf1543793
Sak 02515 Oppnemning av nytt medlem av revisjonsutvalet.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/03.03.2015/Sak 02515 Oppnemning av nytt medlem av revisjonsutvalet.pdfSak 02515 Oppnemning av nytt medlem av revisjonsutvalet.pdfpdf149797
Sak 02615 Etablering av nytt innkjøpsføretak i Helse Vest - Helse Vest Innkjøp HF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/03.03.2015/Sak 02615 Etablering av nytt innkjøpsføretak i Helse Vest - Helse Vest Innkjøp HF.pdfSak 02615 Etablering av nytt innkjøpsføretak i Helse Vest - Helse Vest Innkjøp HF.pdfpdf208290
Sak 02615 Vedlegg 1 - Prosjektrapport Orkidé-prosjektet.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/03.03.2015/Sak 02615 Vedlegg 1 - Prosjektrapport Orkidé-prosjektet.pdfSak 02615 Vedlegg 1 - Prosjektrapport Orkidé-prosjektet.pdfpdf925538
Sak 02615 Vedlegg 2 - Notat dagsett 050215 til Helse Stavanger HF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/03.03.2015/Sak 02615 Vedlegg 2 - Notat dagsett 050215 til Helse Stavanger HF.pdfSak 02615 Vedlegg 2 - Notat dagsett 050215 til Helse Stavanger HF.pdfpdf132262
Sak 02715 Stifting av Helse Vest Innkjøp HF.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/03.03.2015/Sak 02715 Stifting av Helse Vest Innkjøp HF.pdfSak 02715 Stifting av Helse Vest Innkjøp HF.pdfpdf169250
Sak 02715 Vedlegg 1 - Stiftelsesprotokoll endeleg, oppdatert 190215.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/03.03.2015/Sak 02715 Vedlegg 1 - Stiftelsesprotokoll endeleg, oppdatert 190215.pdfSak 02715 Vedlegg 1 - Stiftelsesprotokoll endeleg, oppdatert 190215.pdfpdf138376
Sak 02715 Vedlegg 2 - Viljeserklæring frå revisor.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/03.03.2015/Sak 02715 Vedlegg 2 - Viljeserklæring frå revisor.PDFSak 02715 Vedlegg 2 - Viljeserklæring frå revisor.PDFpdf33411
Sak 02815 Årsrapport for revisjonsutval og internrevisjon 2014.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/03.03.2015/Sak 02815 Årsrapport for revisjonsutval og internrevisjon 2014.pdfSak 02815 Årsrapport for revisjonsutval og internrevisjon 2014.pdfpdf121220
Sak 02815 Vedlegg 1 - Årsrapport for revisjonsutval og internrevisjon 2014.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/03.03.2015/Sak 02815 Vedlegg 1 - Årsrapport for revisjonsutval og internrevisjon 2014.PDFSak 02815 Vedlegg 1 - Årsrapport for revisjonsutval og internrevisjon 2014.PDFpdf195633
Sak 02915 Plan for internrevisjon 2015-2016.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/03.03.2015/Sak 02915 Plan for internrevisjon 2015-2016.pdfSak 02915 Plan for internrevisjon 2015-2016.pdfpdf120855
Sak 02915 Vedlegg 1 - Plan for internrevisjon 2015-2016.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/03.03.2015/Sak 02915 Vedlegg 1 - Plan for internrevisjon 2015-2016.PDFSak 02915 Vedlegg 1 - Plan for internrevisjon 2015-2016.PDFpdf299672
Sak 03015 Instruksar for revisjonsutval og internrevisjon.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/03.03.2015/Sak 03015 Instruksar for revisjonsutval og internrevisjon.pdfSak 03015 Instruksar for revisjonsutval og internrevisjon.pdfpdf168232
Sak 03015 Vedlegg 1 - Instruks for internrevisjon.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/03.03.2015/Sak 03015 Vedlegg 1 - Instruks for internrevisjon.PDFSak 03015 Vedlegg 1 - Instruks for internrevisjon.PDFpdf252215
Sak 03015 Vedlegg 2 - Instruks for revisjonsutvalet.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/03.03.2015/Sak 03015 Vedlegg 2 - Instruks for revisjonsutvalet.PDFSak 03015 Vedlegg 2 - Instruks for revisjonsutvalet.PDFpdf209530
Sak 03115 Protokoll frå møte i revisjonsutvalet 04.12.2014.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/03.03.2015/Sak 03115 Protokoll frå møte i revisjonsutvalet 04.12.2014.pdfSak 03115 Protokoll frå møte i revisjonsutvalet 04.12.2014.pdfpdf119822
Sak 03115 Vedlegg 1 - Protokoll frå møte i revisjonsutvalet 04.12.2014.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/03.03.2015/Sak 03115 Vedlegg 1 - Protokoll frå møte i revisjonsutvalet 04.12.2014.PDFSak 03115 Vedlegg 1 - Protokoll frå møte i revisjonsutvalet 04.12.2014.PDFpdf143968
Skriv 00 - Skriv og meldingar forside 030315.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/03.03.2015/Skriv og meldingar/Skriv 00 - Skriv og meldingar forside 030315.pdfSkriv 00 - Skriv og meldingar forside 030315.pdfpdf146842
Skriv 01 - Brev frå Helse Vest RHF til HOD, dagsett 011214 - Rapportering pr. oktober 2014.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/03.03.2015/Skriv og meldingar/Skriv 01 - Brev frå Helse Vest RHF til HOD, dagsett 011214 - Rapportering pr. oktober 2014.pdfSkriv 01 - Brev frå Helse Vest RHF til HOD, dagsett 011214 - Rapportering pr. oktober 2014.pdfpdf4450996


4. februar

Sak 00115 INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE VEST RHF 4. FEBRUAR 2015.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/04.02.2015/Sak 00115 INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE VEST RHF 4. FEBRUAR 2015.pdfSak 00115 INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE VEST RHF 4. FEBRUAR 2015.pdfpdf106261
Sak 00215 PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF 8. DESEMBER 2014.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/04.02.2015/Sak 00215 PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF 8. DESEMBER 2014.pdfSak 00215 PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF 8. DESEMBER 2014.pdfpdf288889
Sak 00315 Administrerande direktør si orientering.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/04.02.2015/Sak 00315 Administrerande direktør si orientering.pdfSak 00315 Administrerande direktør si orientering.pdfpdf119831
Sak 00315 Vedlegg AD si orientering pkt 1 - Tilsynsrapportering per. 10 jan 2015.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/04.02.2015/Sak 00315 Vedlegg AD si orientering pkt 1 - Tilsynsrapportering per. 10 jan 2015.pdfSak 00315 Vedlegg AD si orientering pkt 1 - Tilsynsrapportering per. 10 jan 2015.pdfpdf243903
Sak 00315 Vedlegg AD si orientering pkt 2 - Publisering frå Regjeringen.no.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/04.02.2015/Sak 00315 Vedlegg AD si orientering pkt 2 - Publisering frå Regjeringen.no.pdfSak 00315 Vedlegg AD si orientering pkt 2 - Publisering frå Regjeringen.no.pdfpdf1860212
Sak 00315 Vedlegg AD si orientering pkt 2 - oversikt over nye lover og myndigheitskrav.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/04.02.2015/Sak 00315 Vedlegg AD si orientering pkt 2 - oversikt over nye lover og myndigheitskrav.pdfSak 00315 Vedlegg AD si orientering pkt 2 - oversikt over nye lover og myndigheitskrav.pdfpdf112155
Sak 00315 Vedlegg AD si orientering pkt 3 - Oversikt over høyringar.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/04.02.2015/Sak 00315 Vedlegg AD si orientering pkt 3 - Oversikt over høyringar.pdfSak 00315 Vedlegg AD si orientering pkt 3 - Oversikt over høyringar.pdfpdf122306
Sak 00315 Vedlegg AD si orientering pkt 4 - Endringar i styret sin årsplan for 2015.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/04.02.2015/Sak 00315 Vedlegg AD si orientering pkt 4 - Endringar i styret sin årsplan for 2015.pdfSak 00315 Vedlegg AD si orientering pkt 4 - Endringar i styret sin årsplan for 2015.pdfpdf152486
Sak 00315 Vedlegg AD si orientering pkt 5 - Kunngjering om val av nye styremedlemmer valt av og blant dei tilsette.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/04.02.2015/Sak 00315 Vedlegg AD si orientering pkt 5 - Kunngjering om val av nye styremedlemmer valt av og blant dei tilsette.pdfSak 00315 Vedlegg AD si orientering pkt 5 - Kunngjering om val av nye styremedlemmer valt av og blant dei tilsette.pdfpdf136330
Sak 00414 Rapportering frå verksemda per desember 2014.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/04.02.2015/Sak 00414 Rapportering frå verksemda per desember 2014.pdfSak 00414 Rapportering frå verksemda per desember 2014.pdfpdf3093668
Sak 00515 Konsernbudsjett 2015.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/04.02.2015/Sak 00515 Konsernbudsjett 2015.pdfSak 00515 Konsernbudsjett 2015.pdfpdf281397
Sak 00615 Budsjett 2015 for Helse Vest RHF - administrasjonen.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/04.02.2015/Sak 00615 Budsjett 2015 for Helse Vest RHF - administrasjonen.pdfSak 00615 Budsjett 2015 for Helse Vest RHF - administrasjonen.pdfpdf196551
Sak 00715 Oppdragsdokument til Helse Vest RHF 2015.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/04.02.2015/Sak 00715 Oppdragsdokument til Helse Vest RHF 2015.pdfSak 00715 Oppdragsdokument til Helse Vest RHF 2015.pdfpdf133744
Sak 00715 Vedlegg 1 - Oppdragsdokument til Helse Vest 2015.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/04.02.2015/Sak 00715 Vedlegg 1 - Oppdragsdokument til Helse Vest 2015.pdfSak 00715 Vedlegg 1 - Oppdragsdokument til Helse Vest 2015.pdfpdf554333
Sak 00715 Vedlegg 2 - Sjukehustalen 2015.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/04.02.2015/Sak 00715 Vedlegg 2 - Sjukehustalen 2015.pdfSak 00715 Vedlegg 2 - Sjukehustalen 2015.pdfpdf93380
Sak 00815 Protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF 7. januar 2015.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/04.02.2015/Sak 00815 Protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF 7. januar 2015.pdfSak 00815 Protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF 7. januar 2015.pdfpdf129339
Sak 00815 Vedlegg 1 - Protokoll frå føretaksmøte Helse Vest RHF 7. januar 2015.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/04.02.2015/Sak 00815 Vedlegg 1 - Protokoll frå føretaksmøte Helse Vest RHF 7. januar 2015.pdfSak 00815 Vedlegg 1 - Protokoll frå føretaksmøte Helse Vest RHF 7. januar 2015.pdfpdf187715
Sak 00815 Vedlegg 2 - Vedtekter for Helse Vest RHF, sist endra 07012015.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/04.02.2015/Sak 00815 Vedlegg 2 - Vedtekter for Helse Vest RHF, sist endra 07012015.pdfSak 00815 Vedlegg 2 - Vedtekter for Helse Vest RHF, sist endra 07012015.pdfpdf30406
Sak 00815 Vedlegg 3 - Rapporteringsvedlegg til protokoll 2015 HV.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/04.02.2015/Sak 00815 Vedlegg 3 - Rapporteringsvedlegg til protokoll 2015 HV.pdfSak 00815 Vedlegg 3 - Rapporteringsvedlegg til protokoll 2015 HV.pdfpdf236209
Sak 00915 Felles risikostyringsmål for sjukehusføretaka i Helse Vest 2015.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/04.02.2015/Sak 00915 Felles risikostyringsmål for sjukehusføretaka i Helse Vest 2015.pdfSak 00915 Felles risikostyringsmål for sjukehusføretaka i Helse Vest 2015.pdfpdf131490
Sak 01015 Risikobilde for Helse Bergen HF og Helse Vest IKT AS per 2 tertial 2014.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/04.02.2015/Sak 01015 Risikobilde for Helse Bergen HF og Helse Vest IKT AS per 2 tertial 2014.pdfSak 01015 Risikobilde for Helse Bergen HF og Helse Vest IKT AS per 2 tertial 2014.pdfpdf197993
Sak 01115 Høyring - NOU 2014 12 Åpent og rettferdig - prioriteringer i helsetjenesten.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/04.02.2015/Sak 01115 Høyring - NOU 2014 12 Åpent og rettferdig - prioriteringer i helsetjenesten.pdfSak 01115 Høyring - NOU 2014 12 Åpent og rettferdig - prioriteringer i helsetjenesten.pdfpdf198200
Sak 01215 Differensierte ventetider.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/04.02.2015/Sak 01215 Differensierte ventetider.pdfSak 01215 Differensierte ventetider.pdfpdf252887
Sak 01315 Igangsetting av forprosjekt Bygg Aust Helse Førde.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/04.02.2015/Sak 01315 Igangsetting av forprosjekt Bygg Aust Helse Førde.pdfSak 01315 Igangsetting av forprosjekt Bygg Aust Helse Førde.pdfpdf173623
Sak 01315 Nybygg Aust- Vedlegg 1 Konseptfaserapport Bygg Aust.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/04.02.2015/Sak 01315 Nybygg Aust- Vedlegg 1 Konseptfaserapport Bygg Aust.pdfSak 01315 Nybygg Aust- Vedlegg 1 Konseptfaserapport Bygg Aust.pdfpdf1615832
Sak 01315 Nybygg Aust- Vedlegg 2 Skisseprosjekt alternativ 1.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/04.02.2015/Sak 01315 Nybygg Aust- Vedlegg 2 Skisseprosjekt alternativ 1.PDFSak 01315 Nybygg Aust- Vedlegg 2 Skisseprosjekt alternativ 1.PDFpdf2225071
Sak 01315 Nybygg Aust- Vedlegg 3 Skisseprosjekt alternativ 2.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/04.02.2015/Sak 01315 Nybygg Aust- Vedlegg 3 Skisseprosjekt alternativ 2.PDFSak 01315 Nybygg Aust- Vedlegg 3 Skisseprosjekt alternativ 2.PDFpdf1770108
Sak 01315 Nybygg Aust- Vedlegg 4 Skisseprosjekt alternativ 3.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/04.02.2015/Sak 01315 Nybygg Aust- Vedlegg 4 Skisseprosjekt alternativ 3.PDFSak 01315 Nybygg Aust- Vedlegg 4 Skisseprosjekt alternativ 3.PDFpdf1707426
Sak 01315 Nybygg Aust- Vedlegg 5 Skisseprosjekt alternativ 4.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/04.02.2015/Sak 01315 Nybygg Aust- Vedlegg 5 Skisseprosjekt alternativ 4.PDFSak 01315 Nybygg Aust- Vedlegg 5 Skisseprosjekt alternativ 4.PDFpdf1755676
Sak 01315 Nybygg Aust- Vedlegg 6 Forprosjekt - foreløpig framdriftsplan.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/04.02.2015/Sak 01315 Nybygg Aust- Vedlegg 6 Forprosjekt - foreløpig framdriftsplan.PDFSak 01315 Nybygg Aust- Vedlegg 6 Forprosjekt - foreløpig framdriftsplan.PDFpdf83171
Sak 01415 Meld St 11 2014-2015 Kvalitet og pasientsikkerhet 2013.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/04.02.2015/Sak 01415 Meld St 11 2014-2015 Kvalitet og pasientsikkerhet 2013.pdfSak 01415 Meld St 11 2014-2015 Kvalitet og pasientsikkerhet 2013.pdfpdf122740
Sak 01415 Vedlegg 1 - Meld. St. 11 Kvalitet og pasientsikkerhet 2013.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/04.02.2015/Sak 01415 Vedlegg 1 - Meld. St. 11 Kvalitet og pasientsikkerhet 2013.pdfSak 01415 Vedlegg 1 - Meld. St. 11 Kvalitet og pasientsikkerhet 2013.pdfpdf6416295
Sak 01515 Innovasjonssatsinga i Helse Vest.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/04.02.2015/Sak 01515 Innovasjonssatsinga i Helse Vest.pdfSak 01515 Innovasjonssatsinga i Helse Vest.pdfpdf154600
Sak 01515 Vedlegg 1 - Rapport Innovasjon i Helse Vest.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/04.02.2015/Sak 01515 Vedlegg 1 - Rapport Innovasjon i Helse Vest.pdfSak 01515 Vedlegg 1 - Rapport Innovasjon i Helse Vest.pdfpdf5149828
Sak 01615 Protokoll frå møte i revisjonsutvalet 30.09.2014.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/04.02.2015/Sak 01615 Protokoll frå møte i revisjonsutvalet 30.09.2014.pdfSak 01615 Protokoll frå møte i revisjonsutvalet 30.09.2014.pdfpdf120929
Sak 01615 Vedlegg 1 - Protokoll 30.09.2014.PDFhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/04.02.2015/Sak 01615 Vedlegg 1 - Protokoll 30.09.2014.PDFSak 01615 Vedlegg 1 - Protokoll 30.09.2014.PDFpdf155272
Skriv 00 - Skriv og meldingar forside 040215.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/04.02.2015/Skriv og meldingar/Skriv 00 - Skriv og meldingar forside 040215.pdfSkriv 00 - Skriv og meldingar forside 040215.pdfpdf146400
Skriv 01 - Skriv og meldingar forside 040215.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/04.02.2015/Skriv og meldingar/Skriv 01 - Skriv og meldingar forside 040215.pdfSkriv 01 - Skriv og meldingar forside 040215.pdfpdf146400
Skriv 02 - Brev frå Helse Vest RHF til HOD – Rapportering pr. september 2014.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/04.02.2015/Skriv og meldingar/Skriv 02 - Brev frå Helse Vest RHF til HOD – Rapportering pr. september 2014.pdfSkriv 02 - Brev frå Helse Vest RHF til HOD – Rapportering pr. september 2014.pdfpdf4976931
Skriv 03 - Kopi av brev frå Fylkesmannen i Hordaland til Helse Bergen HF – Tilsynet med BUP Voss er avslutta.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/04.02.2015/Skriv og meldingar/Skriv 03 - Kopi av brev frå Fylkesmannen i Hordaland til Helse Bergen HF – Tilsynet med BUP Voss er avslutta.pdfSkriv 03 - Kopi av brev frå Fylkesmannen i Hordaland til Helse Bergen HF – Tilsynet med BUP Voss er avslutta.pdfpdf93993
Skriv 04 - Kopi av brev frå Fylkesmannen i Hordaland til Helse Bergen HF – Rapport frå tilsyn 25.- 26.11.2014.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/04.02.2015/Skriv og meldingar/Skriv 04 - Kopi av brev frå Fylkesmannen i Hordaland til Helse Bergen HF – Rapport frå tilsyn 25.- 26.11.2014.pdfSkriv 04 - Kopi av brev frå Fylkesmannen i Hordaland til Helse Bergen HF – Rapport frå tilsyn 25.- 26.11.2014.pdfpdf95747
Skriv 04 - Vedlegg - Rapport.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/04.02.2015/Skriv og meldingar/Skriv 04 - Vedlegg - Rapport.pdfSkriv 04 - Vedlegg - Rapport.pdfpdf162902
Skriv 05 - Kopi av brev frå ordførerane i Sogn og Fjordane - Fråsegn om barne- og ungdomspsykiatrien.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2015/04.02.2015/Skriv og meldingar/Skriv 05 - Kopi av brev frå ordførerane i Sogn og Fjordane - Fråsegn om barne- og ungdomspsykiatrien.pdfSkriv 05 - Kopi av brev frå ordførerane i Sogn og Fjordane - Fråsegn om barne- og ungdomspsykiatrien.pdfpdf176519


Fann du det du leitte etter?