Reservasjon i helseregister

Helseregistera blir brukt for å betre kvaliteten og gjennomføre forsking i helsetenesta. Dei baserer seg på innsamling av data frå pasientjournalar. Dersom du ikkje ønsker at slike opplysningar skal hentast frå din journal, kan du reservere deg mot dette.

​​​​Som pasient har du høve til å reservere deg («reservasjonsretten») mot at nokre opplysningar om deg blir registrert, lagra eller utlevert (behandla).

Meir informasjon om reservasjonsretten med meir, finn du på heimesidene til:

Folkehelseinstituttet​Mammografiprogrammet til KreftregisteretMasseundersøkelsen mot livmorhalskreft hos Kreftregisteret

Når det gjeld forsking er det ein generell reservasjonsrett for bruk av biologisk materiale.

Skjema finn du hos Folkehelseinstituttet​Du kan altså sjølv ta kontakt med det enkelte helseregister, for å få meir informasjon om registeret og korleis opplysningar om deg kan brukast.
Fann du det du leitte etter?