Pre-screening covid-19

For alle som skal møte til time på sjukehus/behandlingsstad.

Pre-screening covid-19

​Sjekklista skal fyllast ut før oppmøte på sjukehus.

Som eit ledd for å hindre smitte av covid-19, må alle fylle ut denne pre-screening-sjekklista i forkant av timen på sjukehuset. Dersom det er fare for smitte, må du kontakte sjukehuset for å vurdere korleis timen kan gjennomførast på ein mest mogleg trygg måte. For deg, sjukehuspersonalet og andre pasientar.

Fann du det du leitte etter?