Pre-screening Covid-19

For alle som skal møte til time på sjukehus/behandlingsstad.

Pre-screening Covid-19

​Skjemaet skal fyllast ut og sendast inn før oppmøte på sjukehus.

Som eit ledd for å hindre smitte av Covid-19, må alle fylle ut dette pre-screening-skjemaet i forkant av timen på sjukehuset. Dersom det er fare for smitte, må du kontakte sjukehuset for å vurdere korleis timen kan gjennomførast på ein mest mogleg trygg måte. For deg, sjukehuspersonalet og andre pasientar.

Fann du det du leitte etter?