EEG-pass for barn

For at vi skal kunne gi best mogleg behandling treng vi informasjon om særlege omsyn vi skal ta når ditt barn kjem til EEG-undersøking. Dersom de treng individuell tilrettelegging, ber vi om at dette skjemaet blir fylt ut og sendt inn innan ei veke før avtalt time.

Når skjemaet blir sendt inn, vil det bli lagt i sjukehusjournalen til barnet. Berre dei på sjukehuset som har behov for informasjon, kan lese skjemaet.

Skjemaet finn du som PDF i sidebaren på Helsenorge:

EEG-pass for barn - Helsenorge​

Fann du det du leitte etter?