Skjema innskriving fødejournal

For deg som er gravid.

Innskriving fødejournal

Skjemaet skal sendast til det sjukehuset du planlegg å føde på, slik at fødeavdelinga er mest mogleg forebudd når du kjem.

For deg som ikke kan, eller ikke vil, bruke tenester på Helsenorge eller skrive ut, ta kontakt med sjukehuset som har bede deg svare på spørsmåla.

Fann du det du leitte etter?