Pasienthjelp

Pasienthjelparen i Helse Vest er del av Velg behandlingssted.

Helse Vest har sidan 2007 hatt sin eigen pasienthjelpar, Liv Torunn Rundhovde. ​Pasienthjelparen på Vestlandet er no inkludert i den nasjonale tenesta "Velg behandlingssted".

Velg behandlingssted​

Pasienthjelparen på Vestlandet og andrepasientrådgivarar kan kontaktast på 800 41 004 og 800 HELSE (800 43 573).​

Pasientrådgivarane er utdanna sjukepleiarar og har erfaring frå sjukehusa. Dei kan blant anna gi informasjon om ventetider, korleis du kan bytte sjukehus, pasientrettar, transport, fristar og fristbrot. Ved behov kan dei også hjelpe til med den praktiske gjennomføringa når pasienten vil velje sjukehus.

Kortare ventetid – betre service​​​

Ved at pasientar får hjelp til å velje sjukehus/behandlingsstad, vil mange oppnå å få behandling raskare, det blir kortare ventetid ved sjukehusa totalt sett, og kapasiteten i regionen blir betre utnytta. Samtidig får pasientane betre service.

Velg behandli​ngssted (helsenorge.no)

Fann du det du leitte etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.