Forskingsmidlar

Helse Vest sine forskingsmidlar skal vere eit insentiv og økonomisk bidrag til å sikre forsking og oppbygging av forskingskompetanse i føretaka, og auke produktiviteten, nytten og kvaliteten på forskinga.

Sjå alle retningslinjer for Helse Vests forskingsmidlar

Søk Helse Vests forskingsmidlar 2020- søknadsfrist 15. september

Om Helse Vest forskningsmidlar

Det regionale samarbeidsorganet har vedteke at 75 prosent av Helse Vest sine forskingsmidlar skal gå til den opne, søkbare runden med årleg søknadsfrist 15. september. Forskingsmidlar som blir tildelt gjennom den opne utlyste prosessen skal få fram gode søknadar innanfor helseforsking, og blir ikkje tildelt ut frå særskilte tema eller fagområde.

I tillegg har Det regionale samarbeidsorganet vedteke at inntil 25 prosent av forskingsmidlane skal øyremerkast strategiske satsingar. Dei strategiske forskingsmidlane skal gå til å heve forskingssvake område, ivareta politiske prioriteringar og støtte spesielt gode miljø som ein ønskjer skal heve seg ytterlegare. Dei strategiske midlane har ikkje faste årlege utlysingar, men blir lyst ut etter tilgjengelege midlar og behov.​

Tildelingar

 • Helse Vests ope utlyste forskingsmidlar for 2019
 • Helse Vests ope utlyste forskingsmidlar for 2018
 • Helse Vests ope utlyste forskingsmidlar for 2017
 • Helse Vests ope utlyste forskingsmidlar for 2016
 • Helse Vests ope utlyste forskingsmidlar for 2015

Stipendsatsar

Doktorgradsstipend

 • Sats 2018: 895 000
 • Sats 2019: 918 000
 • Sats 2020: 941 000
 • Sats 2021: 965 000

Postdoktorgradsstipend

 • Sats 2018: 1 050 000
 • Sats 2019: 1 077 000
 • Sats 2020: 1 105 000
 • Sats 2021: 1 133 000

Utanlandsstipend m/familie

 • Sats 2020: 33 000

Utanlandsstipend u/familie

 • Sats 2020: 18 000

Satsing på eksterne forskingsmidlar

Informasjonsbrosjyre for Helse Vests forskingsmidlar

 • Har du fått stipend frå Helse Vest? Da kan du finne nyttig informasjon i brosjyra frå Sekretariatet for regionalt samarbeidsorgan for forsking og innovasjon.

Fann du det du leitte etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.